"_blank" href="http://marketingsales.ir">بازاريابي فروش
بازاريابي Marketing ( ماركتينگ )
قالب وبلاگ
شرکت مشاوره مدیریت
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 4131
دیروز : 1950
افراد آنلاین : 11
همه : 5160520
پيوندهای روزانه

جك ولش در سال 1928 در آمريكا به دنيا آمد. كارشناسي مهندسي شيمي را از دانشگاه ام.آي.تي و كارشناسي ارشد و دكتراي همان رشته را از دانشگاه ايلي نويز گرفت. وي پس از طي مراحل مختلف مديريتي در بخشهاي مختلف شركت جنرال الكتريك، در سال 1980 در 45 سالگي به عنوان نوزدهمين مديرعامل شركت 120 ساله جنرال الكتريك به كار مشغول شد. او بلافاصله انقلاب جديدي را در شركت آغاز كرد و به كاركنانش دستور داد همه وقت هــدردادن هاي ديوانسالارانه و بودجه بنديهاي فريبنده را كنار بگذارند. وي سپس با كوچك سازي شركت به استفاده از انديشه تمامي كاركنان در بهبود فعاليتهاي شركت دست زد. اين فعاليتها همراه با توسعه نگـــــــرش 6 سيگما و ورود به حوزه فعاليتهاي شبكه اي سبب شد كه سهام 100 دلاري شركت در ابتداي شروع به كار او به بيش از دو هزار دلار برسد و درنتيجه سود سالانه 27 ميليارد دلاري سهام به 80 ميليارد دلار و دارايي 25 ميليارد دلاري به 400 ميليارد دلار افزايش يابد. جك ولش پس از 40 سال حضور در جنرال الكتريك كه 20 سال آخر آن در بالاترين پست اجرايي (مديرعاملي) سپري شد الگوي موفقي از آينده نگري و فداكاري و تدبير و مسئوليت را در مقابل مديران در سطح جهان قرار داد و خود را شايسته نامزدي مدير برتر قرن بيستم كرد.


- مدير رؤيايي (تاكتيك هاي مديريتي براي رسيدن به مرزهاي رقابت)

                                                        Shab ahang

جك ولش در سال 1928 در آمريكا به دنيا آمد. كارشناسي مهندسي شيمي را از دانشگاه ام.آي.تي و كارشناسي ارشد و دكتراي همان رشته را از دانشگاه ايلي نويز گرفت. وي پس از طي مراحل مختلف مديريتي در بخشهاي مختلف شركت جنرال الكتريك، در سال 1980 در 45 سالگي به عنوان نوزدهمين مديرعامل شركت 120 ساله جنرال الكتريك به كار مشغول شد. او بلافاصله انقلاب جديدي را در شركت آغاز كرد و به كاركنانش دستور داد همه وقت هــدردادن هاي ديوانسالارانه و بودجه بنديهاي فريبنده را كنار بگذارند. وي سپس با كوچك سازي شركت به استفاده از انديشه تمامي كاركنان در بهبود فعاليتهاي شركت دست زد. اين فعاليتها همراه با توسعه نگـــــــرش 6 سيگما و ورود به حوزه فعاليتهاي شبكه اي سبب شد كه سهام 100 دلاري شركت در ابتداي شروع به كار او به بيش از دو هزار دلار برسد و درنتيجه سود سالانه 27 م direction: rtl;" dir="rtl">- مشتعل شدن يك انقلاب (استراتژي هايي در قبال تغييرات)

۷- راز مديريتي هفتم: تجارت خود را با يك نگاه تازه موردبررسي قرار دهيد و تصميم بگيريد چه چيزهايي بايد تعمير شوند، چه چيزهايي بايد پرورش داده شوند و چه چيزهايي بايد كنار گذاشته شوند.
دستورالعمل هاي ولش: بايد فاكتورهايي كه در تجارت شما تاثيرگذار هستند دقيقاً موردبررسي و زيرنظر قرار دهيد. به طور منظم بازرسي هايي را از امور تجاري خود انجام بدهيد تا از سلامت آنها اطمينان حاصل كنيد. پيروي از دستورالعمل هاي قديمي و معمول، نسخه اي است كه شكست شما را تضمين مي كند. براساس واقعيت هاي امور تجاري و بازارهاي مربوط به آنها، تصميمات جسورانه بگيريد و هيچ هراسي به خود راه ندهيد.

۸- راز مديريتي هشتم: شماره 1 يا شماره 2 بازار مربوط به خود باشيد و همواره به ارزيابي شرايط بازار ادامه دهيد. برندگان واقعي كساني هستند كه اطراف خود را خوب بگردند و با سازمانهايي كه رشد خوب و مناسبي دارند به شراكت بپردازند و همواره بر شماره 1 يا شماره 2 بودن در تجارت و بازار مربوط به خود پافشاري نمايند.

۹- راز مديريتي نهم: تقليل نيرو و كوچك سازي را شروع كنيد،‌ پيش از آنكه خيلي دير شود. هرگز براساس رأي گيري از افراد رهبري نكنيد. به خاطر داشته باشيد كه كوچك سازي امروز ممكن است باعث عدم بروز مشكلاتي پيچيده تر در آينده شود

.

۱۰- راز مـــديريتي دهم: به منظور انجـام جهش هاي كوانتومي از كسب مالكيت شركتهاي ديگر استفاده كنيد. از انجام جهش هاي كوانتومي حتي اگر برخلاف فرهنگ حاكم بر كمپاني بود هراس نداشته باشيد. كسي كه ترديد داشته باشد باخته است، تفاوت بين شكست و پيروزي در سريع عمل كردن است.

۱۱- راز مديريتي يازدهم: فرهنگ آموزشي اول: از نامحدود بودن و قدرتمندسازي جهت پرورش فرهنگ آموزش، استفاده كنيد. هر كمپاني كه به دنبال عقايد خوب نباشد و با ايده هاي جديد، برخورد باز و آزادي نداشته باشد بايد مطمئن باشد كه عقب خواهدماند و بقاي آن به خطر خواهد افتاد. اطمينان داشته باشيد كه ايده هاي ارزشمند حتماً به مرحله اجرا خواهند رسيد. از تبادل ايده ها و عقايد در داخل كمپاني خودتان غفلت نكنيد.

۱۲- راز مديريتي دوازدهم: فرهنگ آموزشي دوم: ايده هاي خوب را بدون توجه به اينكه از كجا آمده اند، در امور تجاري خود به كار گيريد. ولش همــواره تمايل داشت تا رمز موفقيت و بي نظير بودن جنرال الكتريك را در فرهنگ آموزشي آن بداند. مزيت رقابتي نهايي يك كمپاني در توانايي يادگيري و تبديل آموخته ها به عملكردهاي مناسب و به كارگيري آنهاست.

دستورالعمل هاي ولش: جستجوي ايده هاي جديد را يكي از اولويت هاي كارمندان خود قرار دهيد. به كارمنداني كه به مبادله دانش و اطلاعات خود مي پردازند، پاداش بدهيد.

۱۳- راز مديريتي سيزدهم: برندگان بزرگ در قرن بيست ويكم، جهاني هستند. ايده داشتن يك كمپاني جهاني بي معني است. امور تجاري جهـــاني هستند، نه كمپاني ها. ولش توصيه مي كند كه عادت كنيد به فراسوي مرزهاي داخلي بينديشيد. براي كسب موفقيت در بازارهاي خارجي پايگاههاي داخلي خود را استحكام ببخشيد.

- بركناري عنصر مديريت (رازهايي كارآمد درجهت ايجاد يك سازمان نامحدود)

۱۴- راز مديريتي چهاردهم: لايه زدايي كنيد و خود را از بخشهاي بيهوده رها نماييد. لايه زدايي به جسارت و جرأت زيادي احتياج دارد. اين روشي است كـــه باعث مي شود تا كارمندان رده هاي پايين تر از شر كارهاي اداري و امور دفتري بي معني خلاص شوند. لايه زدايي را از طريق بركنار كردن لايه هايي آغاز كنيد كه فكر مي كنيد هيچ ارزش افزوده اي را به روند كارها اضافه نمي كنند.

۱۵- راز مديريتي پانزدهم: كارايي را ازطريق رازهاي

۱۶- راز مديريتي شانزدهم: مانند يك كمپاني كوچك رفتار كنيد. كمپانيهاي كوچكتر سرعت حركت بالاتري دارند. آنها عواقب دودلي را به خوبي مي شنـــــاسند. چيـــزي كه ما براي به دست آوردنش سخت تلاش مي كنيم، همان روحيه است كه بر يك كمپاني كوچك حاكم است. مـــا مي خواهيم روحيه و سرعت كمپاني هاي كوچك را درون كمپاني بزرگ خودمان به كار گيريم. ولش توصيه مي كند كه هرگز اجازه ندهيد كه خاصيت ها و صفات بزرگ شدن بر شما چيزه شود، بزرگتر شويد، به كار خودتان وسعت بيشتري بدهيد و دامنه فعاليتها را گسترده تر نماييد، اما روحيه يك كمپاني كوچك و سريع و چالاك را در خودتان حفظ كنيد.

۱۷- راز مديريتي هفدهم: مرزها و محدوديتها را برطرف كنيد. جك ولش همواره بر «نامحدود بودن» تاكيد داشت. او مي گفت كمپاني نامحدود، يعني يك كمپاني كه در آن ديوارهاي موجود بين افراد داخلي و همچنين بين سازمان و طرفهاي تجاري خارجي نابود شوند. نامحدود بودن به ما اين اجازه را مي دهد كه با هم شوخي كرده و از مصاحبت و همكاري با هم لذت ببريم. يك سازمان بايد داراي فضايي غيررسمي، بسيــــــار راحت و سرشار از حس اعتماد باشد.

۱۸- راز مديريتي هيجدهم: انرژي كارمندان خود را رها كنيد. اگر مي خواهيد سرعت عمل بيشتري داشته باشيد و كارايي بهتري پيدا كنيد و در عرصه رقابت با قدرت ظاهر شويد، مي بايد انرژي خفته در افرادتان را بيدار نماييد.

دستورالعمل ها: كارايي افراد را ازطريق درگير كردن آنها با امور مختلف مربوط به كارشان بالا ببريد. كارمندان شركت را به صاحبان شركت تبديل كنيد. صاحبان شركتها نقش بسيار مهمتـــري در تصميم گيري هاي شركت ايفا مي كنند.

۱۹- راز مديريتي نوزدهم: به افرادي كه واقعاً كارها را انجام مي دهند، گوش فرا بدهيد. علاقه و تمايل به استفاده از خلاقيت نيروها، شنيدن ايده هاي جديد واجراي اين ايده ها در سراسر كمپاني، ما را به سمت يك برنامه كه آن را «تمرين تدبير» ناميديم، رهنمون ساخته است. جك ولش اميدوار بود كه برنامه «تمرين تدبير» چهار هدف مهم را براي شركتش به ارمغان آورد: حس اعتماد و اطمينان را در ميان كارمندان توسعه دهد، كارمندان را قدرتمند سازد، كارهاي غيرضروري را حذف كند، فرهنگ جنرال الكتريك را انتشار دهد.

۲۰- راز مديريتي بيستم: نزد كارمندان خود برويد و به تمام سوالاتشان پاسخ دهيد. مهمترين وظيفه اي كه يك رهبر به دوش دارد اين است كه به دنبال صدا و ارزش و اعتبار كارمندان خود باشد، براي آنها ارزش قائل شود و به رشد و پرورش آنها بپردازد. ولش مي گويد به دنبال رفتارهايي باشيد كه ممكن است در گذشتـــــه مناسب و خوب بوده اند، اما درحال حاضر اشتباه بوده و ارزشي ندارند، آنها را پيدا كنيد و از بين ببريد.

۲۱- راز مديريتي بيست ويكم: بسط پيدا كنيد، هرچقدر كه مي توانيد اهداف خود را بيشتر نماييد. افرادي كه بدون حدومرز به كارهايشان سرعت مي بخشند و رؤياهاي خود را بسط و گسترش مي دهند، از قدرت نامحدودي براي تقويت امـــــــور و بهبود كارها، برخوردار مي باشند. ولش درباره گسترش دهي معتقد است كه: در يك سازمان نامحدود و بدون حدومرز كه گرايش به سمت سرعت دارد، تعيين اهداف مشخص و قابل دسترس، يك نقطه ضعف محسوب مي شود... در يك كمپاني كه اكنون به جاي تنبيه كردن كاستي ها و عملكردهاي ضعيف بـــــه سمت هدفهاي گسترش يافته مي تــــازد، تعيين اين اهداف و برداشتن جهش هاي كوانتومي درجهت رسيدن به آنها بايد يك واقعه روزمره باشد.

- نسل بعدي مديريت (مفاهيمي جهت دستيابي به يك نرخ رشد دورقمي و تقويت آن)

۲۲- راز مديريتي بيست ودوم: كيفيت را به عنوان اولويـــت اول خود قرار دهيد. همان گونه كه بي حدومرز بودن براي ما مشخص مي كرد كه چه رفتاري بايد داشته باشيم، كيفيت شش سيگما هم براي ما مشخص مي كند كه چگونه بايد كار كنيم.

دستورالعمل ها: كيفيت محصولات و فرايندهاي موجود در كمپاني شما، تعيين كننده ميزان موفقيت كمپاني شما مي باشد. كيفيت كالاهاي شما بايد آنچنان در موفقيت مشتريانتان مهم باشد كه شما به عنوان تنها گزينه ارزشمند در ذهن آنها ماندگار شويد.

۲۳- راز مديريتــــي بيست وسوم: كيفيت را بـه عنوان وظيفه شغلي همه كارمندان در بياوريد. جك ولش عقيده داشت كه برنامه شش سيگما، بزرگترين فرصت براي رشد است، سوددهي ما را افزايش مي دهد و ما را به بيشترين و بالاترين حد رضايت شغلي كارمندان در طول تاريخ كمپاني خواهدرساند.<an>۲۸- راز مديريتي بيست و هشتم: امور تجاري فعلي خود را به صورتي درآوريد كه ازطريق اينترنت قابل دسترسي باشند.

دستورالعمل ها: مدل هاي تجاري خود را با اينترنت منطبق نماييد. شما براي استفاده از اينترنت، نياز به مدل هاي تجاري جديد نداريد.

۲۹- راز مديريتي بيست ونهم: از تجارت الكترونيك براي زدن ضربه نهايي به پيكره بوروكراسي استفاده نماييد. ولش درباره اينترنت مي گفت اين بزرگترين انقلابي بود كه تاكنون ديده ام. اين كار، بسيار هيجان انگيز بود. اين پديده به كارها سرعت مي بخشد و بهره وري را در بخش خريد و فروش افزايش مي دهد.

مطالب عنوان شده در كتابي تحت عنوان بهبودي يا نابودي آورده شده است كه يك فرايند مرحله به مرحله از ابتداي راه با ولش همراه شده و اقدامات او را به ترتيب در 29 فصل، تحت عنوان رازهاي مديريتي به تصوير كشيده است. از آنجا كه اين كتاب كليه نوآوري ها و ابتكارات مديريتي جك ولش را از سال 1981 تا 2001 شامل مي شود، مي توان گفت كاملترين كتابي است كه تا به حال درباره اصول مديريت ولش تدوين شده است.

اسلاتر نويسنده كتاب حاضر كه بارها جلسات متعددي را درباره طرز تفكر و روشهاي خاص مديريتي جك ولش با او داشته معتقد است كه اين كتاب، كاملترين كتابي است كه تا به حال درباره اصول مديريتي ولش نگاشتــــه شده است.

DNA و اصول بنيادين كمپاني جنرال الكتريك گرديد.S(سرعت، ساده سازي، اعتماد به نفس) بالا ببريد. براي سادگي و ساده بودن - مخصوصاً در سازمانهاي بزرگ - اعتماد به نفس زيادي لازم است. بوروكراسي توسط سرعت به خطر مي افتد و از سادگي نيز متنفر است. يكي از سخت ترين وظايف هر مدير اين است كه به سطحي از اعتماد به نفس برسد كه از سادگي و ساده رفتار كردن هيچ واهمه اي نداشته باشد. راه به وجود آوردن اعتماد به نفس اين است كه فرايندي را طراحي كنيم كه به افراد امكان صحبت كردن با يكديگر و اعتمادكردن به همديگر را بدهد.امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۱۷ ] [ مشاوره مديريت ]

سلام به همه ي همكلاسيا


بچه ها يه رأي گيري براي زمان رفتن به دانشگاه ميخوايم انجام بديم كه بيست و نهم شهريور بريم يا پنجم مهر!
هركس نظرشو با اسم اعلام كنه تا با هماهنگي سر كلاسا حاضر باشيم.
بچه ها لطفا به اونايي هم كه نيستن خبر بدين بيان تا نظر سنجي با خواست اكثريت كلاس باشه
ميتونين نظر كساني هم كه به اينترنت دسترسي ندارن اعلام كنين .

 و نكته ي اخر اينكه طبق معمول نظرات
بدون اسم پذيرفته نيست.

با تشكر از همهامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۱۶ ] [ مشاوره مديريت ]
   دوستان توجه كنيد...


12 تيــــــــر  


تولد
همكلاسي...
خانوم مدير...
خانوم محمدي عزيز هست                             خانوم محمدي تولدتون مباركــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


ايشالله هزاران سال زنده و سلامت باشين


بچه هاي مديريت بازرگاني
                                            امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۱۴ ] [ مشاوره مديريت ]

            http://namaz.namaz.ir/namaz/images/articles/PRAY-By-Biname.ir_.jpg

حالات نماز:


۱-ايستادن در نماز:
ايستادن در نماز، باعث تقويت حالت تعادلي بدن شده و قسمت مركزي مخچه كه محل كنترل اعمال و حركات ارادي است را تقويت مي كند. اين عمل باعث مي شود تا فرد با صرف كمترين نيرو و انرژي به انجام صحيح حركات بعدي بپردازد.
وقتي چشمها در حالت نماز ثابت مي ماند، جريان فكر هم خود به خود آرام شده و در نتيجه تمركز فكر افزايش مي يابد. ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصي چون نزديك بيني مي شود و به لحاظ رواني باعث افزايش مقاومت عصبي فرد شده و بي خوابي و افكار نا آرام را از انسان دور مي كند.


۲- ركوع در نماز:
تقويت ماهيچه هاي شكم، حفظ سلامت دستگاه گوارش و رفع يبوست مزمن، سوء هاضمه و بي اشتهايي از خواص ركوع در نماز است.كارشناسان مي گويند در حالت ركوع ماهيچه هاي اطراف ستون مهره ها منبسط مي شود كه در تعادل و آرام كردن سمپاتيك موثر است.مدت زمان خواندن ذكر ركوع نيز باعث تقويت عظلات صورت، گردن، ساق پا و رانها مي شود و به اين ترتيب به جريان خون در قسمتهاي مختلف بدن سرعت مي بخشد. تنظيم متابوليسم بدن، فراهم نمودن زمينه از بين رفتن اكثر بيماريها از بدن، كمك به افزايش حالت استواري و استحكام مغز از ديگر خواص ركوع در نماز است.

۳- سجده در نماز:
سجده، ستون مهره هاي بدن را تقويت كرده و درد هاي سياتيك را آرام مي كند. سجده علاوه بر از بين بردن يبوست و سوء هاضمه، پرده ديافراگم را تقويت كرده و به دفع مواد زايد بدن به دليل فشرده شدن منطقه شكمي كمك مي كند.سجده همچنين باعث افزايش جريان خون در سر شده، كه اين امر با تغذيه غدد باعث حفظ شادابي، زيبايي و طزاوت پوست مي شود.
حالات سجده به واسطه باز كردن مهره ها از يكديگر، باعث كشيده شدن اعصابيكه قسمتهاي مختلف بدن را به مغز وصل مي كند شده و اين اعصاب را در يك حالت تعادلي قرار مي دهد كه اين امر براي سلامت انسان بسيار حائز اهميت است.
اگر فاصله مهر از نمازگزار به اندازه حدودا يك وجب جلوتر از حالت معمولي باشد، كشش بيشتري در كمر حس مي شود كه باعث مداواي كساني كه ديسك و يا ناراحتي كمر دارند مي شود. و اگر كسي كه سالم است اين كار را انجام دهد، هيچ گاه دچار ديسك و ناراحتي كمر نمي شود.
سجده باعث آسودگي و آرامش در فرد شده و عصبانيت را تسكين مي دهد. سجده قدرت درك و فهم را زياد مي كند. دليلش اين است كه در سجده به پيشاني ما فشار مي آيد و باعث مي شود كه كاملا روي پيشاني متمركز شويم ( اگر در اين حالت به نوك بيني مان نگاه كنيم، خود به خود به پيشاني فشار مي آيد ) .

۴- نشستن بعد از نماز:
استحكام بخشيدن و تقويت عضلات پاها و رانها، كمك به نفخ معده و روده، بهبود فتق و… از خواص نشستن بعد از نماز است.

 حقيقت نماز در باطن و روح او نهفته است. ولي اين باطن بايد در يك ظاهر و قالبي كه تعيين شده تحقق پيدا كند . وقتي ظاهر نماز با روح و باطن آن آميخته شود تاثير خود را مي گذارد.

امروزه تاثرات امواج تلفن همراه بر مغز كاملاً مشخص است و  نماز تنها راه از بين بردن اين امواج مخرب است

 

وضو و معالجه بيماري ها

وضو سبب رفع بسياري از بيماريها مي شود. دليلش اثر آب سردبر روي نقاط حساس بدن در قسمتهايي است كه وضو مي گيريم. جالب اين است كه در دين اسلام نقاط طب سوزني مخصوصا در وضو رعايت شده است.

براي مثال، آقايان بايد آب را از پشت آرنج بريزند. ولي خانمها بايد آب را از قسمت تاي دست بريزند. چونكه نقاط طب سوزني در آقايان و خانها در بعضي از نقاط فرق مي كند.

اين را هم بدانيد كه با تحريك نقاط طب سوزني بوسيله آب سرد وضو، خط سير چهارده نصف النهار را تحريك مي كنيم و باعث سرحالي، شادابي، تسكين دردها، نيروي جسماني وروحي و معالجه بسياري از بيماريها مي گردد.

و همچنين تمامي اعضاء داخلي بدن را تقويت مي كند.از جمله: ريه ها، روده بزرگ، معده، قلب، كليه ها، كبد و...


z.mohammadiامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۱۳ ] [ مشاوره مديريت ]ديروز يه بسته هوا خريدم از شانس من چند تا چيپسم توش بود !!!


يهو بگو ما گاويم خلاص ...!


 

آره ديگه ...! نسل جديد كفن ها جيب دارن كه با خودت پول ببري اون دنيا كه اگه شد نكير و منكرو بخري ...!انتظاري بيش از اين نيست ...!!!

اميد دارن فردا بشن يكي مثل شهيد احمدي روشن ...!!!


عكس سوتي هاي خنده دار ايراني جديد


عكس سوتي هاي خنده دار ايراني جديد


 ترول خنده دار, عكس هاي ترول


عكس هايي خنده دار از جديدترين سوتي هاي ايراني


 ترول خنده دار, عكس هاي ترول


http://www.tooptarinha.com/uploads/posts/2011-05/1304624390_1114-11.jpg

z.mohammadi
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۱۱ ] [ مشاوره مديريت ]

       

بچه ها لطفا همه نظر سنجي رو پر كنن

و هركس درباره ي اين نظر سنجي عقيده ي خاصي داره تو اين پست بگه .امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۱۰ ] [ مشاوره مديريت ]
ادامه...


http://iraneconomist.com/images/pezeshki/mezage_garm_sard.jpg

ويژگيهاي ذيل مربوط به مزاج سرشتي افراد بلغمي(مزاج سرد و تر) مي باشد.


هيكل بلغمي ها معمولاً درشت است و افرادي چاق هستند و بدن پر چربي دارند.
پوست سفيد رنگ دارند و در لمس، پوست بدنشان سرد و مرطوب و نرم است.
موهاي كم پشت دارند. دهانشان مرطوب است. تشنه نمي شوند. خواب آن ها سنگين و زياد است.

احساس كسلي و بيحالي دارند. تمايل به خوردن شيريني و ادويه جات و گرمي جات دارند. در فصل زمستان خيلي اذيت مي شوند. مستعد ابتلا به بيماريهاي روماتيسمي و مشكلات گوارشي هستند. با خوردن سردي ها دچار مشكل مي شوند. نبض ضعيف دارند. كم انرژي و كم جنب و جوش هستند و در كارها كند هستند خيلي دير عصباني مي شوند. فراموشكار و كند ذهن هستند. افراد راحت و بي قيد به اكثر مسائل هستند. همه چيز را راحت مي گيرند و خود را درگير چيزي نمي كنند. توان ريسك ندارند. بي اراده هستند . متاثر از ديگرانند. ميل جنسي كم و توان جنسي كم دارند.
چندان قوي نيستند. همچنين با تأني صحبت مي كنند. اشتهايشان زياد نيست و قدرت هضم بالايي ندارند.
سردي و رطوبت بدن توان جنسي آنها را كاهش مي دهد.
بلغمي ها معمولاً افرادي آرام، صبور، تسليم پذير و مسالمت جو هستند، بيشتر دور انديش و با احتياط هستند و در انجام امور از خود شجاعت نشان نمي دهند، روابط اجتماعي آنان چندان قوي نيست و از حافظه و قدرت تمركز بالايي برخوردار نمي باشند.


توصيه و تدابير:
افراد بلغمي نبايد سرديجات را به تنهايي ميل كنند ( بايد همراه با مصلحات ميل شود).
حجامت نيز براي بلغمي ها بدون نظر پزشك توصيه نمي شود.

علائم غلبه بلغم
:
اگر تعادل ميان اخلاط و مقدار آنها يا كيفيت هر يك از اخلاط بهم بخورد، موجب بيماري در بدن مي شود يا به عبارتي موجب غلبه يك خلط بر اخلاط ديگر در بدن مي شود كه مي بايست مورد درمان قرار گيرد كه در ذيل علايم غلبه خلط بلغم ذكر شده است.

•    سفيدي رنگ پوست
•    نرمي وسردي پوست
•    كندي حواس
•    زيادشدن خواب
•    مدفوع بدبو
•    فراموشي وكند فهمي
•    ترشحات پشت حلق وبلغمي وسرفه زياد
•    ضعف هضم وآروغ ترش زدن
•    افزايش آب دهان
•    افزايش اشتها
•    تجمع چربي شكمي
•    عدم تشنگي
•    ادرار سفيدرنگ
•    احساس كسلي و بي حالي


ويژگيهاي ذيل مربوط به مزاج سرشتي افراد دموي (گرم و تر)مي باشد.

اين افراد هيكل درشت و بدني عضلاني دارند و لاغر نيستند. پوستي سرخ و سفيد رنگ دارند. موهاي پر پشت دارند، نبض پر و قوي دارند. خوب مي خوابند و تحمل بي خوابي را نيز دارند. پوست اينها گرم و مرطوب و نرم است. نه گرمايي هستند و نه سرمايي، اما به نسبت تحمل سرما برايشان راحت تر است. ميل به شيريني و ترشي دارند. همه نوع غذا را مي توانند بخورند.
اين افراد انسانهاي شجاع و جسور هستند با اعتماد به نفس بالا. معمولاً مدير و رهبر يك گروه يا يك جمع مي باشند و خوش اخلاق، صميمي، خوشرو و آرام هستند اما اگر عصباني شوند، رفتارهاي مخاطره آميز از خود نشان
مي دهند. معمولاً اهل ريسك كردن هستند. به اندازه صفراوي مزاج ها منظم ودقيق نيستند، اكثراً بي نظم هستند، هوش و حافظه بالايي دارند. سريع و پر انرژي هستند. ميل و توان جنسي بالايي دارند استعداد ابتلا به بيماريهاي قلبي و عروقي و فشار خون بالا دارند. عروق روي دست ها برجسته است نبض آنان پر و قوي است.
قدرت حركات بدني آنها بالاست و صدايي رسا و محكم دارند. قدرت هضم و اشتهايشان خوب است و معمولاً يبوست ندارند.
دموي ها معمولاً افرادي بي خيال و سرزنده و اغلب بي حساب و كتاب اند.

توصيه و تدابير:
افراد دموي بايد غذاهاي خنك و سردي مثل آش انار، آش آلو، آب زرشك، خيار، مركبات و ماست مصرف كنند تا حرارت بدن تعديل شود.
اگر فرد دموي همراه با غذاي گرم مثل شيريني‌جات از مواد و اغذيه سرد استفاده نكند دچار جوش و خارش بدن، گر گرفتگي، بيقراري، كهير، سوزش ادرار، سوزش سر دل و آفت دهان خواهد شد.
معمولاً بيماريهاي افراد دموي در اثر افزايش حرارت و رطوبت و به طور كلي افزايش خون به وجود مي‌آيد كه حجامت به عنون مؤثرترين درمان براي دموي مزاج‌ها مطرح است. چون دم گرم‌ و تر است، رژيم غذايي مناسب براي دموي‌ها رژيم غذايي سرد و خشك است.

علايم غلبه خلط دم:
اگر تعادل ميان اخلاط و مقدار آنها يا كيفيت هر يك از اخلاط بهم بخورد، موجب بيماري در بدن مي شود يا به عبارتي موجب غلبه يك خلط بر اخلاط ديگر در بدن مي شود كه مي بايست مورد درمان قرار گيرد كه در ذيل علايم غلبه خلط دم ذكر شده است.
•    پري رگها و پري نبض
•    سر درد و احساس سنگيني سر
•    سرخي چشم ها در صورت و بدن
•    ايجاد دمل و جوش و بثورات پوستي و خارش (بيشتر در تنه وكتف)
•    زياد شدن خواب
•    احساس كسالت و خميازه
•    احساس مزه شيرين در دهان
•     خون ريزي لثه وبيني
•    خارش محل حجامت وفصد قبلي
•    افزايش فشار خون


و در اخر دموي مزاج ها يعني گرم و تر بهترين مزاج است


                                                                            برگرفته از سخنان دكتر روازاده


z.mohammadi     امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۰۹ ] [ مشاوره مديريت ]
http://harfelor.ir/manager_harfelor_920814/uploads/siuSeCMY_535.jpg

الهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم


z.mohammadi


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۰۷ ] [ مشاوره مديريت ]
حتما بخوانيد...

              http://www.ravazadeh.com/fa/images/stories/mv/old/img_9850.jpg

شما كدام مزاج هستيد؟

ويژگيهاي ذيل مربوط به مزاج سرشتي افراد سوداوي(يعني سرد و خشك) مي باشد.

اغلب افرادي هستند لاغر با استخوانهاي نازك و كشيده، پوست سوداوي ها خشك و رنگ آن از حالت سفيد تا سبزه و تيره متغير است، موي بدن سوداوئي ها كم است و موي سرشان به علت سردي و خشكي زودتر دچار سفيدي يا حالت گندمگون مي شود، نبض آن ها تقريباً كند اما سفت و باريك است.

در لمس بدنشان سرد و خشك و پوستشان سفت است. بيني آنان خشك است. خواب كم دارند. تحمل هواي سرد را ندارند و در هواي گرم و فصل بهار راحت ترند. در فصل پاييز خيلي اذيت مي شوند. تمايل به خوردن شيريني و گرمي ها دارد. اينها افراد دقيق و منظم، دور انديش و محاسبه گر هستند و محتاط مي باشند.

ادامه...


بيشتر اوقات دچار نگراني و دو دلي و وسواس در تصميم گيريها مي شوند، افراد لجباز هستند و در تصميمات خود بسيار پايدار و ثابت قدم هستند. خيلي اهل فكر وخيال هستند. خود خور و درون گرا وكم انرژي هستند. مستعد افسردگي و وسواس اند.
حركاتشان از حالات آرام و كند تا معمولي متغير است با احتياط و دقت صحبت مي كنند در نتيجه كلامشان سريع و بلند نيست، زود سير شده اما سريعاً گرسنه مي شوند، قدرت هاضمه بالايي ندارند. از نظر  قدرت و ميل جنسي ضعيفند و تمايلشان به رفتار محبت آميز بيش از آميزش جنسي است.
افراد سوداوي مزاج افرادي خشك، كم معاشرت، تابع مقررات، فني، دقيق، حسابگر، دور انديش و اغلب سمج هستند، اگر نسبت به كسي كينه داشته باشند از دل بيرون نخواهند كرد. اصرار دارند كه هر كاري را به انجام برسانند و جنبه عقلاني امور را بيشتر مد نظر دارند . دوستي با سوداوي ها كار ساده اي نيست .

توصيه و تدابير:
سودا چون سرد و خشك است افراد سوداوي بايد از غذاهاي گرم و تر بيشتر مصرف نمايند.
در ميان فصل ها، پاييز فصل سوداست و بهترين فصل براي حجامت افراد سوداوي نيز فصل پاييز است.


ويژگيهاي ذيل مربوط به مزاج سرشتي افراد صفراوي (گرم و خشك)مي باشد.

اين افراد لاغر اندام هستند  اما مفاصل واستخوان بندي درشت و برجسته دارند. پوست گرم وخشكي دارند. رنگ پوست و سفيدي چشم آنها كمي به زردي مي زند. موهاي پر پشت و سياه و گاهي مجعد دارند و به علت حرارت و خشكي زياد بيشتر مستعد تاسي سرند.
خشكي دهان و عطش فراوان دارند. خيلي گرمايي هستند و در تابستان اذيت مي شوند. استعداد اين را دارند كه با خوردن خوراكيهاي خيلي گرم دچار خارش و كهير شوند. تمايل به خوردن ترشي ها (سركه، تمرهندي و لواشك) را دارند و هم چنين سرديهايي مثل خيار، كاهو و هندوانه. تمايل به خوردن شيريني در اينها كم است. نبض پر و قوي دارند. عروق برجسته در دست دارند. اين افراد زود عصباني شده و زود هم عصبانيتشان فروكش مي كند. بسيار پر انرژي و پر تحرك هستند. افراد باهوش و زيرك هستند و هم چنين پر حرف. در كارها چالاك و سريع هستند. افراد دقيق، منظم و تيز بين هستند. ميل بالاي جنسي و توان جنسي متغير دارند.
پيوسته، سريع و بلند صحبت مي كنند. خوابشان كم و سبك است. قدرت هاضمه آن ها خوب است و معمولاً يبوست دارند.
از حافظه و قدرت يادگير ي بالايي برخوردار هستند،  روابط اجتماعي آن ها قوي است. عجول و بي قرارند.
اصولاً مزاج هاي گرم (دموي ها و صفراوي ها)  از لحاظ اعمال بدني و خصوصيات حياتي از قدر ت بالايي برخوردارند، گرما موجب افزايش كاركرد اعضاي مختلف از مغز و اعصاب گرفته تا اندام هاي تناسلي مي گردد.

توصيه و تدابير:

رژيم غذايي مناسب براي صفراوي‌ها (گرم و خشك) غذاهائي است كه سرد و تر باشند.
افراد صفراوي غالباً در اثر حجامت تعديل مزاج يافته و رنگ و رويي به مراتب روشن‌تر از قبل خواهند داشت، اشتهاي آنان با حجامت افزايش مي‌يابد و در صورت تكرار حجامت فربه و چاق خواهند شد. نمونه‌اي از رژيم غذايي مناسب براي افراد صفراوي كاهوست كه سرد و تر است و براي دفع صفرا مفيد است. ماهي، ماست و به طور كلي لبنيات، مركبات، ماء الشعير (آب جو) آب‌غوره ، آب ‌ليمو براي صفراوي‌ها مفيد و لازم است.تمامي جنبه هاي زندگي ما تحت تاثير طبيعت بدنمان قرار دارد، نوع غذايي كه مي خوريم مي تواند تاثيرات بسيار مهمي بر تمامي اعضاي بدن ما از مغز و اعصاب گرفته تا قلب و معده و كبد و كليه ها داشته باشد، در بعضي از انواع مزاج، خوردن يك غذاي نامناسب مي تواند عواقب زيادي داشته باشد.
در ساده ترين حالات آن مي بينيد، مثلاً افرادي كه حتي با خوردن يك عدد خرما بدنشان جوش مي زند، غذاي نامناسب با مزاج شما مي تواند موجب تغييرات خواب، حالت عصبي، اختلال حافظه، اختلال هضم، اختلال دفع، عوارض پوستي، نشانه هاي در گير ي كبد و قلب و اندام هاي تناسلي را نشان دهد،

نوع نوشيدني ها، لباس ها، هواي استنشاقي، مقدار حركت ها و استراحت روزانه و چگونگي دفع و حالتهاي عصبي و رواني، مستقيما مرتبط با حالات طبيعي يا مزاجي است، بنابراين براي داشتن زندگي سالم و طبيعي، وزن مناسب، و آرامش روحي، همه ما نيازمند به شناختن مزاج يا طبيعت خود هستيم.مزاج سرشتي يا جبلي، مزاجي است كه از طريق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل مي شود و از زمان تولد در فرد وجود دارد و يك حالت طبيعي براي آن فرد به حساب مي آيد.
هر مزاج داراي علايم و خصوصيات خاص خود مي باشد كه با علايم بيماري ناشي از غلبه اخلاط كه در ادامه به آن مي پردازيم، تفاوت دارد.برگرفته از سخنان دكتر روازاده
براي اصلاعات بيشتر به سايت رسمي دكتر روازاده مراجعه كنيدwww.ravazadeh.com 
z.mohammadiامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۰۵ ] [ مشاوره مديريت ]
تصويري در وصف امام زمان (عج)


چه جمعه ها كه يك به يك غروب شد نيامدي

چه بغضها كه در گلو رسوب شد نيامدي

خليل آتشين سخن، تبر به دوش بت شكن

خداي ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدي

براي ما كه خسته ايم و دل شكسته ايم نه

ولي براي عده اي چه خوب شد نيامدي

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوبار صبح، ظهر نه غروب شد نيامدي


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۸:۰۴ ] [ مشاوره مديريت ]

                                                                    تصاوير متحرك ولادت امام زمان (عج) و نيمه شعبان,عكسهاي متحرك زيبا ويژه نيمه شعبان,تصاوير متحرك زيبا ويژه نيمه شعبان,سايت عكس,pixday,بهترين تصاوير متحرك ها ,بهترين تصاوير متحرك هاي امام زمان,بهترين تصاوير متحرك هاي مذهبي, بهترين و جديدترين تصاوير متحرك ,بهترين و جديدترين تصاوير متحرك ها, بهترين و جديدترين تصاوير متحرك هاي امام زمان ت,صاوير متحرك تبريك ولادت امام زمان(عج) ,تصاوير متحرك تعجيل در فرج امام زمان ,تصاوير متحرك جديد, تصاوير متحرك روز جمعه ,تصاوير متحرك عيد شعبان ,تصاوير متحرك مخصوص امام زمان, تصاوير متحرك مخصوص نميه شعبان, تصاوير متحرك مخصوص نيمه شعبان ,تصاوير متحرك مذهبي ,تصاوير متحرك نيمه شعبان, تصاوير متحرك هاي بسيار زيبا ,تصاوير متحرك هاي بسيار زيبا مخصوص نيمه شعبان و امام زمان(عج) ,تصاوير متحرك هاي زيبا براي نيمه شعبان ,تصاوير متحرك هاي مذهبي ,تصاوير متحرك ولادت امام زمان(عج) ,تصاوير متحرك ويژه نيمه شعبان ,جديدترين تصاوير متحرك هاي امام زمان ,جديدترين تصاوير متحرك هاي مذهبي,جديدترين تصاوير متحرك هاي نيمه شعبان ,دانلود تصاوير متحرك, دانلود تصاوير متحرك امام زمان, دانلود تصاوير متحرك نيمه شعبان,دانلود والپيپر نيمه شعبان ,سري جديد تصاوير متحرك نيمه شعبان ,سري جديد تصاوير متحرك ها براي امام زمان ,ويژه نامه نيمه شعبان سال92 – تصاوير ويژه متحرك ,جديدترين تصوير زمينه هاي نيمه شعبان 92,عكس هاي زيبا براي نيمه شعبان ۹۲ ,اس ام اس تبريك نيمه شعبان 92 ,والپيپر نيمه شعبان 92 ,عكس براي نيمه شعبان 92,پوستر نيمه شعبان 92,تصوير زمينه نيمه,دانلود والپيپر نيمه شعبان ,اس ام اس تبريك نيمه شعبان92/پوستر,دانلود والپيپرهاي مهدوي به مناسبت نيمه شعبان ,والپيپر تبريك نيمه شعبان

 

طلوع نزديك است اگر بخواهيم
ظهور تو زيباتر از ظهور همه‌ي زيبايي‌هاست
چشم به راه زيباترين بهاريم
خدايا انتظار چقدر دير مي‌گذرد
با صد نگاه خسته، صدا مي‌زنيم تو را
بياييد همه منتظر آمدنش شويم

 

 

والپيپرهاي تولد امام زمان(عج) ( نيمه شعبان )

 

 

 

 

خجسته باد بزم قدسيان در صبحي كه آفتاب زمين و آسمان به زير سقف خانه نرگس طلوع مي كند.

 

۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][