مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان

5- درباره نتايج كارها، اطلاعات لازم را در اختيار دانش آموزان بگذاريد. گفتن نتايج كارها توسط معلمان، با موفقيت دانش آموزان رابطه نزديك دارد. اگر آن ها به بچه ها، كارهاي خوبشان و معيارهاي خوب انجام دادن كارها را توضيح دهند، يادگيري دانش آموزان استمرار پيدا مي كند و امكان بروز رفتارهاي بد كاهش مي يابد. به علاوه، اين كار سبب مي شود كه آن ها درباره خود در رابطه با كارهايشان داوري كنند و كارهايشان را تحليل كنند.

6- دانش آموزان را در تصميم گيري شركت دهيد. دانش آموزان نياز دارند كه احساس كنند در مورد كارهايي كه انجام مي دهند، مختارند. اگر مديريت كلاس ضعيف باشد، آن ها احساس مي كنند كه در مورد يادگيري خود اختيار ندارند. در اين صورت، آن ها آنچه را معلم مي خواهد انجام مي دهند و انگيزه شان براي ادامه كار كاهش مي يابد. معلمان موفق به دانش آموزان خويش اجازه مي دهند كه نقش مهمي را در تعيين تجربه هاي يادگيري ايفا كنند. آن ها اغلب به دانش آموزان اجازه مي دهند كه درباره موضوع، زمان و نحوه يادگيري تصميم بگيرند. مشاركت دانش آموزان سبب مي شود كه احساس كنند، بر اوضاع مسلط هستند. در نتيجه، انگيزه آن ها افزايش و امكان بد رفتاري شان كاهش مي يابد.

7- براي روزهاي "بد" برنامه ريزي كنيد. گاهي موفق ترين معلمان نيز با وجود برنامه ريزي، از تدريس باز مي مانند. از جمله رويدادهايي مثل بيماري، مشكلات خانوادگي و ... براي آن ها به وجود مي آيد. در اين صورت، با يك پيش برنامه كلي و با معنا براي مواقع اضطراري، مي توان دانش آموزان را كاملاً مشغول كرد.

8- رفتارهاي مناسب را تقويت كنيد. دانش آموزان نمي توانند در يك زمان، هم مسأله رياضي حل كنند و هم با يكديگر صحبت كنند. در اين جا حل مسأله، رفتار مناسب و صحبت كردن، رفتار نامناسب است. وقتي رفتار نامناسب به ندرت اتفاق مي افتد. اين روزها با يكديگر در تقابل هستند و در يك زمان تنها يكي از آن ها را مي توان انجام داد. پس با تقويت رفتار مناسب مي توان از بروز رفتار نامناسب جلوگيري كرد. معيار مديريت موفق در كلاس، پرهيز از مشكلات است، نه صرفاً برخورد با رفتارهاي نامناسب.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=82736


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۲:۰۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو و مناظرات

۳۰ - مديريت بر جلسات سخنراني ها ، همايش ها و كلاس هاي درس

۱۴

شيوه هاي مديريت كلاس

پيشرفت هر جامعه اي به چگونگي كيفيت آموزش و پرورش آن جامعه بستگي دارد . آموزش و پرورش اگر راه دموكراسي  و روش علمي پيش گيرد زمينه ي ايجاد جامعه اي پيشرفته را مهيا مي سازد .به منظور رسيدن به اين دموكراسي ، رعايت قانون و نظم و ايجاد نگرش مثبت در اين زمينه و اعمال آن توسط افراد يك جامعه ، به خصوص متو ليان امر خطير تعليم و تربيت ، ضرورت مي يابد . در اين مقاله ، سعي بر اين است كه ضمن تعريف كليد واژه هاي ارائه شده ، به مواردزير پرداخته شود:

-         اهميت و ضرورت نظم و انضباط در كلاس

-         روش تدريس مناسب

-         راه ها و فنون ايجاد نظم كلاس و يا مديريت كلاس

-         ويژگي هاي رفتاري و اخلاقي يك معلم و رابطه ي آن با ايجاد نظم كلاس .

همچنين در اين مقاله ضمن تبيين وتوضيح مواد ذكر شده و ارائه ي راه حل هاي كاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعليم و تربيت در رابطه با موضوع مقاله ، در پايان پيشنهادهايي نيز براساس موضوع مهم مديريت كلاس كه همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با آن درگير مي باشند ، ارائه مي گردد .

كليد واژه ها : مديريت ، كلاس ، نظم كلاس ، فنون تدريس

مقدمه

آموزش و پرورش علاوه بر اين كه در دسته بندي مشاغل در رده بالايي قرار دارد.از نظر پيچيدگي نيز جزء پيچيده ترين حرفه هاي تخصصي دسته بندي مي گردد.(علاقه بند،1375)

اشراف معلم بر موضوعات درسي ، مسائل يادگيري ، الگوها[2] ، مهارت ها[3] ، روش ها [4]، راهبردها[5]شكار نمايند و در تمهيدات اشتغال به حرفه ي مقدس معلمي ،اين وي‍‍‍ژگي ها را در خود متبلور سازند .

ب)روش هاي تدريس

بسيارند دانشجو معلميني كه در كلاسها ي دانشگاه يا مراكز تربيت معلم ، دائم اين جمله را بيان مي دارند كه " اين روش تدريس را نميتوان در كلاس ها به كار برد " دليل گفتن اين جمله اعتراضي اين است كه دانشجويان معلمي ، هنوز آگاهي ندارد كه هر روش تدريس كارآيي خاص خود  دارد و از يك روش تدريس نمي توان براي آموزش همه دروس و يا در همه كلاس ها استفاده نمود . همچنين بعضي اذعان مي دارند كه اجراي بعضي از روش هاي تدريس ، باعث شلوغي و بي نظمي كلاس مي گردد .

در توضيح اين مطالب شايان ذكر است كه يك معلم بايد با توجه به شرايط كلاسي- امكانات و تجهيزات – توانايي هاي خود و شاگردان و محتواي كتب درسي يك روش مناسب انتخاب نمايد و در صورتي كه روش تدريس معلم مناسب نباشد باعث سردر گمي شاگردان ، شلوغي كلاس و اتلاف وقت خواهد شد . بنابر اين لازم است كه يك معلم نسبت به الگوها ،روش ها و راهبردهاي فنون تدريس ،آگاهي هاي لازم را داشته باشد تا به موقع و در جاي مناسب از هر كدام از روش ها و فنون ،با موقعيت بهره مند گردد . 

يكي از دلايل عدم استفاده از روش هاي فعال تدريس توسط معلمان محتواي كتب درسي مي باشد . تحليل محتواي كتب درسي دوره ي دبيرستان نشان مي دهد كه تنها 37 درصد معيار هاي روش هاي تدريس فعال و كتب درسي اين دوره اعمال گرديده است .(پيريايي،1383) بنابر اين ضرورت دارد كه يك معلم در طراحي آموزشي تدابيري بيانديشد تا شاگردان را با مفاهيمي كه ارائه گرديد آشنا نموده . و امكان بر هم زدن نظم كلاس را از دانش آموزان خاطي سلب نمايد، همچنين ضروري است كه محتواي كتب درسي با توجه به چگونگي آموزش و اعمال روش هاي تدريس فعال باز نگري گردد .

ج) فنون تدريس 

تدريس به مجموعه اعمالي كه معلم براي جلب توجه شاگردان به تدريس اثر بخش و كارآمد تر اجرا مي نمايد ، گفته ميشود. آشنايي و آگاهي نسبت به فنون  تدريس و اعمال آنها در كلاس درس توسط معلم ، باعث مي شود،وي بدون استفاده از خشونت و تنبيه بدني ، كلاس را مديريت نموده و نظم را حاكم سازد ، از جمله فنون تدريس مي توان موارد زير را بر شمرد

1-   تدبير منفي

تدبير منفي يكي از تكنيك هاي خانواده درماني است و معلم به منظور ساكت كردن كلاس و يا جلب توجه دانش آموزان از آن استفاده مي نمايد بدين صورت كه وقتي كلاس شلوغ ميشود معلم طنين شادي صداي خود را كم كرده و بغض صدايش را افزايش مي دهد و با اين روش به كلاس نظم مي بخشد.

2-    كم وزياد كردن تن  صدا

به منظور جلب توجه شاگردان و وادار كردن آنها به گوش دادن ،معلم بايد با صداي يكنواخت صحبت نكند، نوسانات صداي خود را كم و زياد نمايد تا دانش آموزان شنونده فعالي شوند.

3-    حركت هاي معلم

بين حركتهاي معلم وتوجه شاگردان رابطه مستقيم وجوددارد ، ( شعباني،382) هر چه حركات هدفمند معلم و حركت كردن  به آخر كلاس و بر گشتن و حركات پايين كلاس معلم بيشتر باشد ، معلم بر كلاس مسلط تر خواهد داشت و شاگردان بيشتر به او توجه خواهند كرد ودر نتيجه يادگيري بهتر صورت ميگيرد .

4-   تاكيد روي بعضي از مفاهيم و كلمات

" نگاه كنيد ، دقت كنيد " ، اين كلمات خيلي مهمند و تكرار بعضي افعال و كلمات از جمله نكاتي است كه به خاطر تاكيد معلم ، توجه شاگردان را جلب مي نمايد.

5-   اشارات معلم

بعضي از ايما ها و اشارات معلم ، باعث دقت بيشتر شاگردان مي شود؛ حركات دست ، چشم ،ابرو ، دهان ، انگشتان و سر ، مشتمل برا ين حركات است .

6-   مكث هاي به موقع و هد فمند

برخي معلمان در حين توضيح دادن و يا سخنراني با مكث هاي به موقع حواس شاگردان را به مفاهيم جلب مي نمايند، و سر و صداي دانش آموزان را كاهش مي دهد. و كلاس را اداره مي نمايند .

7-   تشويق وتمجيد دانش آموزان

يكي ازفنوني كه به عنوان ابزاري موثر دراختيار معلمان مي باشد ، تشويق و تمجيد است؛ البته تمجيد عملكرد شاگردان، با ارزش تر از تشويق آنان است ، زيرا تشويق شاگردان باعث به وجود آمدن آموزش و پرورش سود گرايانه مي گردد. همچنين معلم مي تواند با توجه به سن دانش آموزان از تقويت پته اي نيز بهره ببرد .ويا از كارتهاي تلاش ، امتياز و كارت جايزه بدين منظور استفاده نمايد . استفاده ي فاصله اي و نسبي متناوب از اين ابزار ،اثر بخشي آن را ارتقا مي بخشد.

8- نگاههاي معني دار

گاهي  نگاههاي معني دار معلم به دانش آموزي كه به درس توجه ندارد و يا سروصدا مي كند،باعث كاهش رفتار نا به جاي او مي گردد .همچنين با عصبانيت نگاه كردن به دانش آموزاني كه براي كلاس مزاحمت ايجاد كرده اند ؛باعث مي شود دانش آموز وادار شود به درس هاي معلم گوش دهد .

9-ضربه زدن به ميز و صندلي

گاهي معلم با ضربه زدن به ميز يا تابلوي كلاس ،توجه شاگردان به مطالب و مفاهيمي كه ارائه مي شود  جلب مي كند.

10-تدوين قانون و مقررات كلاس

تدوين قوانين كلاسي و تشريح آن براي دانش آموزان و آگاهي دادن به آنها باعث ايجاد نگرش مي گردد و در نهايت موجب عملكرد مثبت فردي و گروهي مي شود . لذا معلمان بايد در تدوين مقررات كلاس به خصوص در روزهاي اول دقت كافي داشته باشند.

نتيجه گيري

به طور خلاصه مي توان گفت : به منظور ايجاد نظم و تغيير مديريت كلاسي ، سه شرط لازم است ،و اين شروط عبارتند از :

روش تدريس مناسب ،ويژگي هاي شخصيتي معلم و استفاده از فنون تدريس ،

هر كدام از موارد ذكر شده به صورت مهندسي شده و كاربردي، در اين مقاله توصيف و تبيين گرديد. در پايان پيشنهادهايي با توجه به مطالب ذكر شده ئر اين مقاله ارائه مي گردد؛

-    تشكيل كارگاههاي آموزشي و اجراي فنون تدريس به صورت علمي در اين كارگاهها براي تمامي كساني كه با تدريس و به طور كلي آموزش سر و كار دارند.

-    تشكيل دورههاي ضمن خدمت به منظور آشنايي همه معلمان با روش هاي تدريس گوناگون  ،تا معلمان بتوانند در مواقع ضروري آن روش ها را به كار گيرند .

-    برگزاري همايش ،سمينارها و نشست هاي علمي و جلسات شوراي معلمان مي تواند فرصت بسيار مناسبي جهت بحث پيرامون انضباط كلاسي فراهم اورد.

-         دعوت از افراد موفق براي ايراد سخنراني در جلسات شوراي معلمان پيرامون چگونگي مديريت كلاس درس .

-    تغيير محتواي كتب درسي با توجه به روش هاي فعال تدريس و ارائه ي محتوا براساس تفكر واگرا به جاي تفكر همگرا به منظور در گير كردن شاگردان با مطالب و كمرنگ كردن روش هاي تدريس سنتي .

-    تبيين ويژگي هاي يك معلم نمونه از نظر شخصيتي و اخلاقي و ارائه ي الگو هاي مناسب توسط گرو ههاي آموزشي ، رسانه ها و آموزش و پرورش و استخدام معلماني با ويژگي هاي شخصيتي مناسب .

-    تقدير از معلماني كه بدون تنبيه و خشونت به بهترين نحو ممكن كلاس درس خود را مديريت مينمايندو تهيه ي فيلم و سي دي از الگو هاي تدريس اين معلمين جهت استفاده ي ساير همكاران .

-         اجراي طرح مربيگري همتا در مدارسي كه بعضي معلمين در اداره كلاس مشكل دارند.

-    اجراي طرح تصميم گيري دلفي و سيستم گروهي اسمي به منظور نظر سنجي از همه ي همكاران جهت مديريت كلاس درس و برگزاري دوره ي بيست ساعته ي كوتاه مدت ضمن خدمت پيرامون شيوه ها ي مديريت كلاس براي كليه معلمان .

-         تحقيق پيرامون موضوع و شيو ه هاي مناسب مديريت كلاس در مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان .

-         چاپ و نشر خلاصه تحقيقات انجام شده به صورت اقدام پژوهي در خصوص موضوع مديريت كلاس درس .

در پايان اميد است مطالب ارائه شده در اين مقاله مورد استفاده ي معلمان گران قدر اين مرز وبوم قرار گيرد.

منابع و مآخذ

پيريايي ، حسين : بررسي راههاي افزايش علاقه مندي دبيران استان لرستان با استفاده از روش هاي تدريس

جويس ،بروس وويل ،مارشا : الگوهاي جديد تدريس، ترجمه بهرنگي ،محمد رضا ،نشر تابان ،1376

خلاق كار ،آموزش و پرورش استان لرستان ،1383

رئوفي ،حسين ،مديريت ،رفتار كلاسي ،چاپ دوم ،انتشارات آستان قدس رضوي،1377

سرمد،غلامعلي ،:تدريس ، هنر معلمي ، انتشارات اشراق 1376

شعباني ، حسن :مهارت هاي آموزش و پرورش ( روشها و فنون تدريس ) ، انتشارات سمت ، 1371

فتحي آذر اسكندر : روشها و فنون تدريس انتشارات دانشگاه تبريز 1382

قورچيان ، نادر قلي : جزيئات روش تدريس ، نشر دفتر همكاري هاي علمي بين المللي آموزش و پرورش 1379

http://sajad-ali.blogfa.com/post-27.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۲:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو و مناظرات

۳۰ - مديريت بر جلسات سخنراني ها ، همايش ها و كلاس هاي درس

۱۳

مديريت جلسات

 اداره كردن جلسات متعدد و نيز سخنراني در محافل و مجالس گوناگون از جمله فعاليت‌هاي روزمره اغلب مديران در سطوح مختلف مديريتي مي‌باشد .

مديريت موفق جلسات و سخنراني‌ها و نيز بهره‌گيري از تكنيك‌هاي مديريت موجب موفقيت بيشتر مديران در اداره صحيح سازمان ، موسسه و يا اداره خود مي‌شود و متقابلا عدم آگاهي از اصول مديريت جلسات و تكنيك‌هاي سخنراني ، نه تنها باعث اتلاف وقت مديران ارشد و مباني سازمان‌ها مي‌گردد ، بلكه موفقيت سازمانشان را نيز به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌دهد.برگزاري جلسه مستلزم صرف زمان و هزينه است، كه صد البته هر دو بسيار ارزشمند هستند.بنابراين، فقط زماني تشكيل جلسه بدهيد كه واقعاً ضرورت داشته باشد. هميشه سعي كنيد جلسات شما مختصر و مفيد باشند.لطفاً پيرامون مديريت در جلسات به نكات ذيل توجه فرماييد:

1. هدف از تشكيل جلسه بايد از همان ابتداي كار روشن باشد.

2. اگر بدون تشكيل جلسه مي‌توان موضوعي را حل و فصل كرد، حتماً همين كار را بكنيد.

3. جلسات را در فضايي خارج از دفتر كار خود برگزار كنيد تا در صورت تمايل بتوانيد به راحتي جلسه را ترك كنيد

4. قبل از تشكيل جلسات رسمي، قوانين مربوطه را به دقت مطالعه كنيد.

5. براي اجتناب از بروز آشفتگي و انحراف از موضوع اصلي، سعي كنيد تعداد شركت‌كنندگان را در حداقل ممكن نگه داريد

6. با گذاشتن يك ساعت مچي، روميزي يا ديواري در يك محل مناسب، وقت جلسه را تنظيم كنيد

7. همراه دستور جلسه، ساير اوراق اطلاعاتي لازم را براي كليه افرادي كه قرار است در جلسه شركت داشته باشند ارسال كنيد.8. قبل از جلسه حمايت كليه متحدين احتمالي را جلب كنيد.

9. اگر شركت‌كنندگان از موضوع اصلي جلسه منحرف شدند، بلافاصله به آنها تذكر بدهيد.

10. اگر افراد اصلي قادر به شركت در جلسه نيستند، زمان آن را تغيير دهيد

11. از تشكيل جلسه در اوقاتي از روز كه انرژي افراد در سطح پاييني قرار دارد (مثلاً بلافاصله بعد از ناهار) اجتناب كنيد

12. دستور جلسه را تا حد امكان ساده و كوتاه تهيه كنيد

13. معمولاً در ابتداي جلسات شركت‌كنندگان هوشيارتر هستند. بنابراين، سعي كنيد بحث در مورد موضوعات مهم‌تر را در ابتداي جلسه انجام دهيد

14. محلي را براي جلسه انتخاب كنيد كه به دور از هرگونه مزاحمت‌هاي احتمالي باشد.

15. از صندلي‌هاي خيلي راحت استفاده نكنيد. اين نوع صندلي‌ها موجب رخوت و بي‌حالي افراد مي‌شوند

!16. سعي كنيد لحن صحبت و حالت چهره شما در طول جلسه مثبت باشد

17. صحبت ساير افراد را قطع نكنيد. به آنها فرصت بدهيد صحبت خود را كامل كنند

18. اگر با پيشنهاد يكي از شركت‌كنندگان مخالفت كرديد، سعي كنيد حداقل در يك زمينه با وي اتفاق‌نظر پيدا كنيد

19. به عنوان رئيس جلسه بايد شرايطي فراهم كنيد كه همه شركت‌كنندگان فرصت اظهارنظر پيدا كنند.

20. هميشه سعي كنيد جلسات را با يك بيان مثبت به پايان برسانيد.


منابع براي مطالعه بيشتر: مديريت جلسات و سخنراني نويسنده:قوام مير عظيم(انتشارات جمال الحق) 

 
http://www.khaneyemojri.blogfa.com/post-8.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۲:۰۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

صوت ريشه در كلمه يوناني فون به معني ارتعاش دارد‎.

"صدا" اوايي است كه از لرزش تارها صوتي ايجاد مي شود، به اين صورت كه به واسطه عبور جريان هوا از جنجره، ‏تارهاي صوتي بهم نزديك مي شوند و در پي آن اصوات مختلفي ايجاد مي گردد. صدا يكي از منابع خداداي و كاربردي ‏مهم در زندگي انسانهاست و به عنوان رايج ترين ابزار ارتباطي نيز شناخته مي شود. لازم به ذكر است كه برخورداري ‏از صداي شفاف و رسا هم در تعاملات اجتماعي و هم شغلي مقوله حائز اهميتي محسوب مي شود. بايد توجه داشت كه ‏مراقبت مقتضي و استفاده بهينه از صدا، ضامن سلامت تارهاي صوتي در تمام طول زندگي است‎.
 
 
مقدمه‌اي بر صوت:
 

دردرون گوش آدمي پرده بسيار نازكي به نام پرده صماخ وجود دارد، هنگامي كه اين پرده مرتعش مي ‌شود، مغز انسان اين لرزش ها را به صورت صوت تفسير خواهد كرد. يكي از عمده ‌ترين عواملي كه باعث تحريك و مرتعش شدن اين پرده مي‌شود، تغيرات فشار هوايي است كه با آن برخورد مي‌كند.
 
در عمل هنگامي كه جسمي در فضا حركت مي‌كند، هواي اطراف خود را منبسط كرده و اين انبساط باعث فشرده ‌شدن هوا گرديده و اين تغيير فشار در هوا منتشر شده و به گوش رسيده و باعث مرتعش شدن پرده صماخ مي‌گردد.
 
 
تفاوت اصوات:
 

صداهاي اطراف ما را مي‌توان بر اساس دو فاكتور زير تقسيم‌ بندي كرد:
 
1- فركانس صوت: هرچه فركانس جسمي كه مرتعش مي‌شود بيشتر باشد، (سريعتر حركت كند و مرتعش شود)، مولكولهاي هوا با سرعت بيشتري تغير مكان مي‌دهند، لذا صدايي كه به گوش مي‌رسد صداي زير تري خواهد بود. اگر تعداد نوسا نات در واحد ثانيه كم باشد، صدا بصورت بم به گوش خواهد رسيد.

2- دامنه صوت: صدايي كه از دامنه بيشتري برخوردار باشد، هوا را بيشتر فشرده خواهد كرد و به علت اينكه قادر است پرده گوش را بيشتر به حركت در آورد، بلندتر شنيده خواهد شد.
 
چگونه مي توانم تشخيص دهم كه دچار اختلالات مربوط به صدا هستم؟‎

مشكلات صوتي علائم خاص خود را دارند، تشخيص انها كار ساده اي نيست، و معمولا با تغييراتي نظير گرفتگي، گوش ‏خراش شدن، خس خس كردن، و خشن شدن صدا همراه هستند. افرادي كه به چنين مشكلي مبتلا مي شوند اصولا با زير و بم ‏شدن ناخواسته صدا و به تدريج از دست دادن توانايي توليد صوت مواجه مي شوند و زمانيكه زياد صحبت مي كنند، احساس ‏خراشيدگي و درد در گلوي خود احساس مي كنند. مشكل زماني جدي مي شود كه خون از دهان فرد خارج شود و يا در خلط ‏خود خون مشاهده كند. در صورت بروز يك چنين عارضه اي به احتمال زياد مشكل جدي است و فرد حتما بايد به پزشك ‏متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه نمايد‎.

از جمله دلايل معمول ايجاد تغيير در صدا چيست؟‎

تغيير صدا گاهي اوقات در پي عفونت دستگاه تنفسي فوقاني ايجاد مي شود كه تا دو هفته بيشتر به طول نمي انجامد.

عفونت ‏قسمت بالاي سيستم تنفسي كه در پي سرما خوردگي ايجاد مي شود سبب تورم تارهاي صوتي شده و در نتيجه ميزان ارتعاش ‏انها را تغيير مي دهد و باعث مي شود كه فرد صداي غير نرمالي پيدا كند. كاهش استفاده از صدا (استراحت دادن به تارهاي ‏صوتي) سبب تسريع روند بهبودي مي شود. به هر حال پس از بهبود برنشيت يا سرما خوردگي صداي شخص به حالت ‏اوليه خود باز مي گردد. اما اگر پس از طي كردن مدت زماني در حدود ۲ تا ۴ هفته توانايي هاي صوتي به حالت اوليه خود ‏باز نگشت، بيمار مي بايست تحت نظر مستقيم يك پزشك متخصص گوش و حلق و بيني قرار بگيرد‎. ‎آزمايشات و تست ‏هاي پزشكي تشخيص سلامت گلو و حنجره پس از تغيير صدايي كه بيش از ۱ ماه باقي بماند به ويژه به افراد سيگاري ‏توصيه مي شود. توجه‎: ‎تغيير در صدا يكي از اولين و مهمترين علائم ايجاد سرطان حنجره است، كه تشخيص سريع و ‏بموقع آن به شدت بر ميزان تاثيرپذيري درمان اثر گذار خواهد بود‎.

‏۶‏‎ ‎نكته براي تشخيص مشكلات صوتي‎
 
 
سوالات زير را از خود بپرسيد تا تشخيص دهيد كه ايا دچار اختلالات مربوط به صدا هستيد يا خير‎:

‎آيا صداي شما خشن و گرفته شده ؟‎
‎آيا گلوي شما خشك و دردناك و فشرده است؟‎
‎آيا صحبت كردن برايتان سخت شده؟‎
‎‎آيا دائما صداي خود را صاف مي كنيد؟‎
‎آيا در حاليكه سرما نخورده ايد مردم دائما از شما سوال مي كنند: "سرما خوردي"؟‎
‎آيا نمي توانيد صداي خود را بلند كنيد و مثلا در حين خواندن يك ترانه صداي خود را به اوج برسانيد؟‎
 
مشكلات زيادي وجود دارند كه نهايتا مي توانند منجر به ايجاد تغيير در صداي شما بشوند. زمانيكه احساس كرديد اين ‏مشكلات در حال دائمي شدن هستند، حتما به پزشك مراجعه كنيد‎.

دلايل متعدد بسيار زيادي وجود دارند كه مي توانند منجر به خشن شدن و يا غير طبيعي شدن صداي شما شوند و برخي از ‏انها به طور كلي از حيطه كنترل شما خارج مي باشند، يك نمونه از اين موارد مي تواند شامل سرما خوردگي باشد‎. ‎نوعي ‏ويروس خاص وجود دارد كه اگر روي حنجره بنشيند سبب تورم و خشك شدگي تارهاي صوتي مي شود. براي پيشگيري ‏سعي كنيد تا دست هايتان را به صورت مداوم بشوييد و از مراوده با افرادي كه داراي سرما خوردگي هستند بپرهيزيد؛ اما ‏بالاخره همه افراد دچار سرما خوردگي مي شوند و باز هم تكنيك هاي وجود دارند كه با توجه به آنها مي توانيد جلوي ‏ابتلاي خود به بسياري از مشكلات صوتي را بگيريد. روش هاي زير به شما كمك مي كنند تا بتوانيد يك چنين كاري را ‏انجام دهيد. اين موارد به ويژه براي افرادي كه عمده كارشان صوتي است ‏‎مانند معلمان از اهميت ويژه اي برخوردار مي ‏باشد‎.
 
گام هاي اساسي د ر جهت بهرمندي از صدايي سالم‎
 
نوشيدن مقدار فراوان آب رطوبت صدا را صاف مي كند. آبرساني مكرر سبب مي شود تراوشات قليلي براي روان ساختن ‏تارهاي صوتي به سوي حنجره روانه شود. كارشناسان مصرف حداقل ۸ ليوان نوشيدني بدون كافئين و الكل را به صورت ‏روزانه پيشنهاد مي كنند‎.
‎تا جايي كه ممكن است سعي كنيد داد و فرياد نزنيد. چراكه اين كار فشار زيادي را به تارهاي صوتي شما وارد مي كند‎.
‎پيش از استفاده زياد از صدا، تارهاي صوتي تان را گرم كنيد. بسياري از افراد مطلع هستند كه خوانندگان پيش از اجرا، ‏تارهاي صوتي خود را گرم مي كنند، با اين حال تعداد زيادي از افراد نيز هستند كه نمي دانند بايد اين كار را انجام داد. انجام ‏اين امر به ويژه براي معلم ها، و سخنران ها لازم است. گرم كردن تارهاي صوتي كار ساده اي است. صداها را از ارام به ‏بلند تكرار كنيد، متني را با تحرير بخواند، صداي خود را بلرزانيد، و لب ها و زبانتان را بچرخانيد و صداهاي مختلف مثل ‏صدايي كه بچه ها هنگام بازي با موتور و ماشين در مي اورند توليد كنيد‎.
سيگار را كنار بگذاريد. سيگار كشيدن نه تنها ريسك ابتلا به سرطان جنجره را بالا مي برد بلكه باعث ايجاد پليپ و تورم ‏تارهاي صوتي هم مي شود كه صداي شما را خشك، داراي خرخر، خشن، و ضعيف مي كند‎.
‎نحوه صحيح تنفس كردن را ياد بگيريد. جريان هواي مناسب در حنجره مي تواند صداي خوبي را به شما هديه بدهد. پيش ‏از شروع سخنراني وقت بگذاريد و ريه هاي خود را از هوا پر كنيد، و پيش از اينكه كل هواي درون ريه هايتان تخليه شود ‏مجددا نفس بگيريد تا صدايتان قدرت پيدا كند‎.
‎از ميكروفن استفاده كنيد. زمانيكه در حال سخنراني هستيد و يا مي خواهيد براي عده زيادي صحت كنيد، سعي كنيد از ‏ميكروفن استفاده كنيد تا فشار موجود بر روي تارهاي صوتي كاهش پيدا كند‎.
‎به صداي خود گوش دهيد. زمانيكه صدايتان شكايت مي كند به او گوش دهيد.‎ ‎هنگاميكه صدا مي گيرد بايد قدري به ان ‏استراحت دهيد تا تارهاي صوتي استراحت كنند. فشار اوردن به صدا در زمان خستگي مي تواند در اينده مشكلات اساسي را ‏براي شما ايجاد كند. دز نهايت اگر احساس مي كنيد كه صداي شما دائما مي گيرد، حتما به پزشك مراجعه كنيد‎.‎
 
كاربردهاي نيازمند پردازش صحبت اغلب در دو دسته‌ي تركيب صحبت۱‏‎ ‎و تشخيص صحبت۲‏‎ ‎مورد بررسي قرار مي‌گيرند‎. ‎
 
تركيب صحبت عبارت است از فن‌اوري توليد مصنوعي صحبت به وسيله‌ي ماشين و به طور عمده از پرونده‌هاي متني به ‏عنوان ورودي ان استفاده مي‌گردد. در اينجا بايد به يك نكته‌ي مهم اشاره شود كه بسياري از توليدات تجاري كه صداي شبيه ‏به صحبت انسان ايجاد مي‌كنند در واقع تركيب صحبت انجام نمي‌دهند بلكه تنها يك تكه‌ي ضبط شده به صورت ديجيتال از ‏صداي انسان را پخش مي‌كنند. اين روش كيفيت صداي بالايي ايجاد مي‌كند اما به واژه‌ها و عبارات از پيش ضبط شده محدود ‏است. از كاربردهاي عمده‌ي تركيب صحبت مي‌توان به ايجاد ابزارهايي براي افراد داراي ناتواني بينايي براي مطلع شدن از ‏انچه بر روي صفحه‌ي كامپيوتر مي‌گذرد اشاره كرد‎. ‎
 
تشخيص صحبت عبارت است از تشخيص كامپيوتري صحبت توليد شده توسط انسان و تبديل ان به يك سري فرامين يا ‏پرونده‌هاي متني. كاربردهاي عمده‌ي موجود براي اين گونه سيستمها دربرگيرنده‌ي بازه‌ي گسترده‌اي از سيستمها وكاربردها ‏از سيستمهاي ديكته‌ي كامپيوتري كه در سيستمهاي اموزشي و همچنين سيستمهاي پردازش واژه كاربرد دارد گرفته تا ‏سيستمهاي كنترل كامپيوترها به وسيله‌ي صحبت و به طور خاص سيستمهاي فراهم‌ اورنده‌ي امكان كنترل كامپيوترها براي ‏افراد ناتوان از لحاظ بينايي يا حركتي مي‌باشد‎. ‎
 
كاربرد مورد نظر ما يعني تشخيص گوينده از لحاظ نحوه‌ي پياده‌سازي و استفاده تناسب فراواني با خانواده‌ي دوم يعني ‏تشخيص كامپيوتري صحبت دارد، ولي از لحاظ اهداف و كاربردها مي‌تواند در خانواده‌اي جداگانه از كاربردهاي نيازمند ‏پردازش صحبت قرار گيرد‎. ‎
 
تركيب و تشخيص كامپيوتري صحبت مسائل دشواري هستند. روشهاي مختلفي مورد ازمايش قرار گرفته‌اند كه موفقيت كمي ‏داشته‌اند. اين زمينه از زمينه‌هاي فعال در تحقيقات پردازش سيگنال ديجيتال (دي.اس.پي) بوده و بدون شك سالها اين گونه ‏خواهد ماند. در حال حاضر از ابزارهاي برنامه‌نويسي جاافتاده در زمينه‌هاي برشمرده شده مي‌توان به اي.پي.اي صحبت ‏شركت مايكروسافت ۳‏‎ ‎اشاره نمود كه داراي تواناييهاي عمده‌اي در زمينه‌هاي تشخيص و تركيب صحبت است و توانايي ان ‏تا حدي گسترده است كه در محصول بزرگ و توانمند‎ MS Office XP ‎از ان استفاده‌ي عملي شده است. ابزار عمده‌ي ‏ديگر توليد شركت اي.بي.ام است و‎ ViaVoice ‎نام دارد كه به لحاظ پشتيباني ان براي سيستم‌عاملهاي متعدد و زبانهاي ‏گوناگون از اهميت و كاربرد خاصي برخوردار است‎.‎

‎ ‎مدلي براي توصيف روش توليد صحبت
 
تقريبا تمام تكنيكهاي تركيب و تشخيص صحبت بر اساس مدل توليد صحبت انسان كه در شكل شماره ۳ نشان داده شده ‏است ايجاد شده‌اند. بيشتر صداهاي مربوط به صحبت انسان به دو دسته‌ي صدادار۴‏‎ ‎و سايشي۵‏‎ ‎تقسيم مي‌شوند. اصوات ‏صدادار وقتي كه هوا از ريه‌ها و از مسير تارهاي صوتي به بيرون دهان يا بيني رانده مي‌شوند ايجاد ميگردند. تارهاي ‏صوتي دو رشته‌ي اويخته از بافت هستند كه در مسير جريان هوا كشيده شده‌اند. در پاسخ به كشش ماهيچه‌اي متفاوت تارهاي ‏صوتي با فركانسي بين ۵۰ تا ۱۰۰۰هرتز ارتعاش مي‌كنند كه باعث انتقال حركتهاي متناوب هوا به ناي مي‌شود. در شكل ‏شماره ۳ اصوات صدادار با يك مولد پالس ترِين۶‏‎ ‎با پارامتر قابل تنظيم پيچ (فركانس پايه‌ي موج صوتي) نشان داده شده ‏است‎. ‎
 
در مقايسه، اصوات سايشي به صورت نويز تصادفي و نه حاصل از ارتعاش تارهاي صوتي به وجود مي‌ايند. اين حادثه ‏زماني رخ مي‌دهد كه تقريبا جريان هوا به وسيله‌ي زبان و لبها يا دندانها حبس مي‌شود كه اين امر باعث ايجاد اغتشاش هوا ‏در نزديكي محل فشردگي مي‌گردد. ‏
 
 
تئوري و نحوه توليد‎:


‎ وقتي كسي صحبت مي كند هواي داخل ششها از ميان دو پرده نازك در ناي به تمام تارهاي صوتي عبور مي كند اين دو ‏پرده نازك كه مرتعش شده و هوا را جبهه جبهه، كپه كپه ‏‎به بيرون مي فرستد. در هر ثانيه صدها و گاهي اوقات هزاران ‏جبهه هوا‎ ‎ساخته مي شود بطوريكه هوا بين گلو و دهان با مكانيزم لوله ها ي صوتي مرتعش مي شود اين ارتعش تحت تاثير ‏چگونگي قرار گرفتن زبان،دندانها، لب و ساير عوامل قرارمي گيرد .اين هواي مرتعش باعث تغييرات جزئي در اطراف ‏شخص صحبت كننده مي شود كه به ان صوت مي گوييم‎.
 
 
آزمايش ساده‎ :


‎ يك پر خيلي كوچك را با نخ ابريشمي اويزان كنيد و در مقابل دهان خود قراردهيد دقت كنيد كه در موقع صحبت چگونه پر ‏هماهنگ با كلمات مخصوصا براي كلماتي با تغييرات اوايي بيشتر مانند ‹‹پوپك›› حركت مي كنند.

البته براي تغييرات فشاري بزرك حركت مي كند اغلب تغييرات چنان سريع و پيچيده هستند كه پر نمي تواند هماهنگ با ان ‏حركت نمايد‎.

‎ نفس كشيدن اصولي مهم ترين جنبه صداي حرفه اي مجريان صحنه وگويندگان راديو وتلويزيون است . چرا كه انرژي صداي افراد به نحوه تنفس انها بستگي دارد.
 

اگر در منبع انرژي صدا مشكلي ايجاد شود قاعدتا به تمام صدا اسيب وارد خواهد شد. مثل اين مي ماند كه بخواهيد با تلفن موبايل خود با ديگران تماس بگيريد در حاليكه باتري تلفن شما تمام شده است. صداي با كيفيت بالا هم به نفسي پر از انرژي نياز دارد.
تنفس درست بايد از بخش پائين ديافراگم شروع شود: با هر دم معده كاملا منبسط و در هر بازدم معده بايد منقبض شود. براي تمرين روش تنفس، روي زمين به پشت دراز بكشيد و روي شكم خود كتابي را قرار دهيد. اگر با هر دم كتاب بلند شد و با هر بازدم كتاب پائين امد، شيوه تنفس شما درست است.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/what-sound/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۲:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

علامت: گرفتگي مداوم صدا بدون نشانه هاي ديگر‎

‎تشخيص: لارنگوسكوپي غير مستقيم‎

‎ علل: استفاده طولاني از سيگار- پركاري تيروئيد- برگشت محتويات معده به روده ها- استفاده غلط از صدا به طور مزمن‎

‎ظاهر ماكروسكوپي: معمولا يك طرفه هستند. پر از خون بودن، قرمز رنگ بودن، پايه دار بودن، بدون پايه بودن از تظاهرات ‏مختلف ظاهر ماكروسكوپي هست.‎
 
‎ درمان‎:

معمولا درمان محافظه كارانه ( غير جراحي ) موثر واقع نمي شود. بيمار را بايد تشويق كرد كه برنامه مداومي براي اجتناب از ‏سيگار و عوامل محرك و استفاده از حنجره در حدي كه استرس به ان وارد نشود، داشته باشد. درمان قطعي در درجه اول ‏جراحي است. اين عمل با اندوسكوپ انجام مي شود. از ليزر گاهي مواقع در اين مشكل استفاده مي شود اما چه در مورد روش ‏اندوسكوپي و چه با استفاده از ليزر نقش مهارت جراح اهميت زيادي را در كمتر كردن مشكلات صوتي بيمار به عهده ‏دارد. منظور اينكه ليزر به تنهائي كار خارق العاده اي را انجام نمي دهد و اگر جراح مهارت و تجربه كافي نداشته باشد. به نحو ‏مطلوب از اين تكنولوژي استفاده نمي شود و بلكه ممكنه مشكلاتي هم ايجاد بشود. يكي از خطرات ليزر تخريب بيش از حد بافت ‏هاي سالم اطراف ضايعه است. گرچه بعضي از مولفين به بي خطر بودن استفاده از ليزر اشاره كرده اند با اينحال چندين مطالعه ‏نشان داده است كه از نظر كليه مسائل بعد از عمل براي كساني كه روش معمول و يا ليزر استفاده كرده اند ار جحيت خاصي ‏براي ليزر پيدا نشده است و اتفاقا علي رغم گسترش تكنولوژي گرايش به استفاده از روش معمول بيش ازليزر از طرف جراحان ‏وجود دارد.
 
‎ اقدامات بعد از جراحي‎:

مسلما بعد از جراحي، نياز به استراحت صوتي و اقداماتي براي بهبود كيفيت صوت وجود دارد اما اينكه چه زماني براي اين ‏منظور لازم است بستگي به 1- خود فرد و اينكه چه استفاده اي از صداي خودش دارد2- داروهائي مصرفي 3‎- ‎بيماريهاي همراه‎ احتمالي دارد‎.
 
‎ عوارض عمل جراحي‎:

در درصدي از عمل شده ها ممكنه اختلال حس زبان،اختلال چشائي، صدمات مختصر به دندان و حفره دهان وجود داشته ‏باشد.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/vocal-cord-polyp/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين صدا جهت زيبايي صوت امري است كه نياز به سالها ممارست دارد و جز عده اي كه استعداد ذاتي صدا را دارند، ديگران براي زيبايي صداي خود نيازمند سالها تمرين روزانه هستند. از جمله ملاكهاي زيبايي صدا خصوصا براي مداحان و قاريان قران كه به دنبال صدايي حزين مي باشند، "بم و پر" بودن صداست و بقول معروف اين صداها براي مداحي و قرائت قران مناسب است . دغدغه اصلي بسياري از قاريان و مداحان همين بم شدن و بالا بردن قدرت صداست، كه براي رسيدن به اين منظور مدت تمرينهاي خود را زياد مي كنند و سالها ادامه مي دهند تا داراي صدايي قوي شوند. اما با كمك يك روش نوين عملي مي توان در مدت زمان كمي شاهد تقويت صوت خود باشيم، كه براي اين منظور مقدمه اي لازم است.
 

اول اينكه كساني كه داراي صداي بم هستند طول تارهاي صوتي انها بيشتر از افرادي است كه داراي صداي نازك مي باشند. لذا طول تارهاي صوتي مردان بيش از زنان مي باشد، به همين خاطر داراي صداي پرتري هستند.
ثانيا اگر دقت شود افرادي كه به اواز خواني، مداحي يا قرائت قران با صداي بلند مي پردازند، فورا بعد از تمام شدن تمرين، گاهي در حرف زدن عادي انها هم مي توان اين مسئله را يافت و علت ان اينست كه وقتي فرد با صداي بلند شروع به خواندن مي كند تارهاي صوتي او كه در دو طرف حنجره و بصورت دولايه مقابل هم قرار دارند كشيده شده و طول انها زياد مي شود و تا قبل از اينكه به حالت عادي خود برگردد، صداي فرد پرتر مي شود. و كساني هم كه با صداي بلند نمي خوانند ولي با صدايي در ارتفاع پايين شروع به "بم خواني" مي كنند، اينها هم در واقع با فشار به ديواره حنجره باعث افزايش طول تارهاي صوتي شده اند و لذا صداي انها پرحجم و قوي مي شود. پس نكته كليدي در تغيير صوت ""طول تارهاي صوتي"" است. البته ضخامت تارهاي صوتي نيز موثر است ولي چون تغيير ضخامت تارهاي صوتي از عهده ما خارج است، لذا از بيان مباحث ان خودداري مي كنم.
 
بنابراين براي رسيدن به چنين حالتي نياز است كه فرد مدتها تمرين كند و با صداي بلند بخواند يا بم خواني را آنقدر ادامه دهد تا افزايش طول تارهاي صوتي ملكه شود.
 
اما روش سريعتر براي حل اين مشكل كه فورا جواب مي دهد و افراد مي توانند خيلي سريع شاهد اين اعجاب شوند، كشيدن تارهاي صوتي است با روشي مناسب كه از حساسيت زيادي برخوردار است و ممكن است با عمل كردن نادرست، صداي فرد خراب شود و به اصطلاح خش دار شود.
 

هنگامي كه انسان آب دهان خود را قورت مي دهد، برامدگي جلو گلو يعني غضروف تيروئيد گلو كه به سيب ادم يا سيبك گلو معروف است به طرف بالا حركت مي كند.(براي يافتن اين مسئله انگشت خود را روي برجستگي جلو گلو قرار دهيد و سپس اب دهان خود را قورت دهيد) و در اين حالت است كه براي يك لحظه تارهاي صوتي كشيده مي شوند و نيز ديواره گلو به هم مي چسبد و سپس فورا رها مي شود. اينجاست كه بايد انرا غنيمت بشماريم و اگر اين حالت را بمدت 20الي30ثانيه نگه داريم، بطوري كه سيبك گلو در اين مدت پايين نيايد و گلو نيز به هم چسبيده باشد، اگر بعد از انجام اين عمل 30 ثانيه اي، شروع به خواندن كنيم با صدايي پرحجم مواجه خواهيم بود. (اگر مي خواهيد با مشكل كمبود نفس مواجه نشويد، ابتدا كمي نفس بگيريد). كه البته تاثير گذاري اين عمل ممكن است براي افراد مختلف متفاوت باشد و براي برخي افراد نياز باشد كه چندين مرتبه اين عمل را انجام دهند تا شاهد پر شدن صداي خود باشند. كه براي اين منظور (انجام بيش از يك مرتبه) لازم است بين هر بار نگه داشتن گلو به حالت مذكور، حداقل به مدت 20 ثانيه صبر كنند و دوباره انجام دهند.
 
به محض قورت دادن آب دهان، زماني كه سيبك گلو(برجستگي جلو گلو) بالا آمد و گلو به هم چسبيد(بطوري كه ديگر دم و بازدم ممكن نباشد) اين حالت را حدود 30 ثانيه نگه داريد و بعد از آن شروع به خواندن كنيد تا شاهد اعجاب تغيير صوت خود باشيد.
 

نازكي دارند، از پري صدا نيز بهره برده اند و همين عامل موفقيت آنهاست.
 
در ضمن براي ملكه شدن قدرت صداي حنجره خود مي بايست اين كار را تا مدتها تكرار نماييد و در طول تمرين سعي شود كه حالت پري صدا حفظ شود. كه قطعا پس از مدتي تمرين اين حالت در حنجره ماندگار خواهد شد. و در آخر توصيه مي شود در صورتي كه احساس كرديد اين عمل با حنجره شما سازگار نيست انرا رها كنيد.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/strengthen-the-voice-prompt/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

صداها، لحن واهنگ هاي مختلفي دارند، علت ان است كه اندازه هاي تارهاي صوتي و سينوس ها وسقف دهان دراشخاص ونژادهاي مختلف فرق مي كند، بنابراين ما صداهاي مختلفي داريم و كمتر صدائي شبيه بهم است .
 
لذا سرماخوردگي وعمل جراحي درصدا تاثيرمي گذارد ، مثلا عمل لوزه صدا را بم مي كند.
 
 
انتقال احساس مجري به چند عوامل وابسته است :
 

1- زير و بم بودن صدا:

يك مجري بايد بر تارهاي صوتيش مسلط باشد و سعي كند صدايش از ان سطحي كه مطبوع است بالاتر نرود.
 


2- نوسان صدا

صدا هاي زياد بالا
 
صداهاي زياد پائين
 
صدا تنوع دارديا خير
 
طرزبيان
 
تغيير صدا
 
صداي بعضي از مجريان بيش از حد بلند است و احساس ندارد، چون بيش از حد به حنجره فشار وارد كرده و در نتيجه نمي توانند احساس را كاملا منتقل كنند. گاهي به علت حيا و عدم تمركز فكري صدا نارسا مي شود يعني صدا پائين مي ايد و كلمات جويده جويده شده، فرد دستخوش هيجان مي شود.
 
مجرين غذا مى پزند و چيزى سرخ مى كنند نيز همان نتيجه را خواهد داد. البته همان طورى كه قبلا نيز اشاره شد، بايد توجه داشت كه اين گونه پرهيزها و تجويزها، فردى است و شخص بايد با گذشت زمان و تجربه در خوانندگى، پى به اثر مثبت يا منفى انها روى خود ببرد و يك برنامه پرهيز غذايى براى خود داشته باشد. چون ممكن است هيچ يك از خواراكى هايى فوق، اثرى در وى نداشته باشد.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/sound-effect-on-oral/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمريناتى وجود دارد كه باعث تغييرات محسوسى در تقويت و بهبود صدا مى شود، با اين شرط كه با حوصله انجام داده شود و از عجله كردن در ان خوددارى گردد .
 
مطمئن باشيد كه اگر اين دستورالعمل ها بدون شتاب زدگى انجام شود، اثرات ژرفى در صدا خواهد داشت اما اگر بدون دقت انجام شوند، باعث ضايعات جبران ناپذيرى خواهد شد. به عنوان مثال در تمريناتى كه در قسمت قوى شدن حنجره ذكر شد، اگر شخصى بدون گرم كردن حنجره ، زير اواز بزند و شش دانگ صدا را بيرون دهد، امكان پاره شدن تارهاى صوتى و يا ايجاد رگه هاى غير قابل بهبود در صدا، وجود دارد.
 
پس:

1- عجله نكردن و دقت به خرج دادن در تمرينات است.
 
2- ما بين تمرين ها نبايد وقفه اى ايجاد شود و بايد به طور مداوم صورت گيرد تا حنجره پختگى خود را اسان تر تحصيل كند و به طور كلى اگر كسى خواننده هم بشود، نبايد تمرين را قطع كند و هر روز بايد زمزمه اى داشته باشد تا حنجره، انعطاف خود را از دست ندهد. درست مانند لولاى درب، اگر مدتى درب باز و بسته نشود باعث سفت شدن لولاها مى شود. به خاطر داشته باشيد كه بهترين چيز براى حنجره، خواندن و جلوگيرى از تنبلى و سستى ان است.
 
3- حتى در مجلس نيز هرگاه حس كرديد حنجره شما خسته شده است مى توانيد بدون انكه سايرين متوجه شوند به ان استراحت بدهيد. به اين ترتيب كه فك پائين را شُل كرده و با زبان كوچك راه حلق را مسدود نماييد، مثل خميازه كشيدن به طورى كه صداى ان در گوشها حس مى شود. اين كار باعث استراحت لحظه اى حنجره تا مدت كوتاهى مى گردد. بهترين استراحت براى حنجره قبل يا بعد از مجلس، (خواب ) است.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/protection-of-the-larynx/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

براي خوانندگان تنفس صحيح از اهميت بسياري برخوردار است، افرادي كه تنفس درست را نياموخته‌اند خوانندگي برايشان بسيار مشكل است.
 
با تنفس صحيح انعطاف‌ پذيري ديافراگم افزايش مي‌يابد. در غير اين صورت، اگر پرده ديافراگم سفت و محكم باشد، عضلات گردن و بالاتنة خواننده منقبض مي‌شوند.
 
صداي خواننده با تمرينات پيگير و كنترل دائمي تنفس و با كمك معلمي باتجربه، زيبا و پ‍ُرطنين مي‌شود. اما در هر حال يك معلم خوب و دلسوز تنها مي‌تواند بيست درصد آنچه را كه لازم است به هنرجو انتقال دهد، بقيه مطالب را بايد خود هنرجو بياموزد. علاوه بر اين براي فراگيري آواز و تنفس صحيح عواملي مانند سلامت، خواب خوب و كافي و نيز زندگي كم‌استرس نفش بسيار مهمي دارد.
 
خوانندگان، هنرپيشگان، گويندگان راديو و تلويزيون و كساني كه زياد صحبت مي‌كنند بايد تا حد امكان با آناتومي و كاركرد حنجره و تارهاي صوتي آشنا باشند.
 
بسياري از حيوانات نيز براي جفت‌گيري و يا دفاع از خود قادر به توليد صوت هستند. حتي مورچه‌ها و ملخها بر روي پاهايشان سيستم صوتي دارند. اما حنجره انسان بسيار تكامل يافته‌تر است.
 
 
تنفس صحيح
 

كودكان طبيعتاً تنفس شكمي دارند و پرده ديافراگم آنها هنگام تنفس تحرك ندارد. بزرگ‌سالان نيز هنگام خواب با شكم نفس مي‌كشند و در حالي كه قفسه سينه‌شان هيچ تحركي ندارد شكمشان بالا و پايين مي‌رود، اما بسياري از بزرگ‌سالان در حالت ايستاده با قفسه سينه نفس مي‌كشند. جوانان و به خصوص نجره و تارهاي صوتي و يا بقيه اعضاي بدن توانايي و كارآيي خواننده را كاهش مي‌دهد. از اين رو شيوة زندگي خوانندگان بايد به گونه‌اي باشد كه بدن و صداي آنان سالم بماند. خواب كافي، ورزش و فعاليت در هواي تازه و تغذيه مناسب از مواردي است كه خوانندگان بايد در برنامه روزانه خود مد نظر قرار دهند.
 
همچنين خوانندگان حرفه‌اي مي‌بايست براي رسيدن صدايشان به سطح مطلوب و نگه داشتن آن در اين سطح تمرينات خاصي انجام ‌دهند. تمـرين ذهني و تمرينات گرم كردن (Warn up) هنگام شروع خوانندگي از به كارگيري نادرست حنجره و وارد آمدن فشار زياد به آن جلوگيري مي‌كند. خوانندگي فعاليتي دشوار و توان‌فرساست كه شرايط فيزيكي و جسماني مناسبي مي‌طلبد.
 
طبيعتاً وضعيت روحي و جسمي بد و نامناسب تأثير نامطلوبي بر صدا مي‌گذارد. اگر عضلاتي كه براي خوانندگي به كار گرفته مي‌شوند ورزيده نباشند اختلالاتي در صداي خواننده ايجاد مي‌شود.

بي‌شك دود سيگار، بافت مخاطي مجراي تنفسي و تارهاي صوتي را تحريك مي‌كند، البته انعطاف‌پذيري افراد در برابر بوي توتون، متفاوت است، در حالي كه بسياري از خوانندگان در مكانهايي كه سيگار كشيده مي‌شود نمي‌مانند، برخي ديگر معتقدند سيگار هيچ زياني برايشان ندارد.
 
اما مسلماً خوانندگان بايد حداقل چند ساعت قبل از اجرا از استنشاق بوي سيگار و مصرف الكل خودداري كنند. الكل علاوه بر اينكه بر سيستم عصبي تأثير منفي مي‌گذارد به غشاي مخاطي دستگاه تنفسي نيز آسيب مي‌رساند.
 
سرماخوردگي نيز مي‌تواند به صداي خوانندگان آسيب برساند. انجام فعاليتهاي ورزشي براي مقابله با اين بيماري بسيار مهم است.
 
بر اساس تحقيقات ورزش با افزايش قدرت دفاعي بدن در برابر ميكروبها از عفونت مجراي تنفسي جلوگيري مي‌كند.5
 
همچنين براي خوانندگان انجام تمريناتي كه استقامت بدن را افزايش مي‌دهند مناسب است، به عنوان مثال آنها مي‌توانند 15 تا 20 كيلومتر در هفته بدوند.
 
البته رشته‌هاي ورزشي‌اي كه حين انجام آن ورزشكار بيشتر با بيني نفس مي‌كشد مناسب‌تر است. ورزشهايي مانند دوچرخه‌سواري، شنا و كوهنوردي به خوانندگان توصيه مي‌شود.
 
مصرف ويتامين C نيز تا حدي از عفونت مجراي تنفسي جلوگيري مي‌كند، به‌ويژه هنگام فعاليت شديد جسماني ويتامين C خطر ابتدا به سرماخوردگي و عفونت مجراي تنفسي را كاهش مي‌دهد.6
 
اگر حنجره خواننده ملتهب باشد خوانندگي عوارض بسيار بدي را در پي دارد. در هر حال پزشك بايد تشخيص دهد كه آيا خواننده مي‌تواند بخواند يا خير.
 
برخي از اقدامات متداولي كه افراد هنگام سرماخوردگي انجام مي‌دهند براي خوانندگان توصيه نمي‌شود، به عنوان مثال بخور جوشانده بابونه و يا عصاره آن غشاي مخاطي دستگاه تنفسي را خشك مي‌كند.
 
استفاده از آب نمك به همراه قطره‌هاي بيني (به عنوان مثال otriven) و ويتامين B6 مفيد است، اما، استفاده طولاني مدت از قطر‌ه‌هاي بيني نيز به بافت مخاط بيني آسيب مي‌رساند. همچنين بخور دائمي هنگامي كه عفونتي در دستگاه تنفسي وجود ندارد نه تنها مفيد نيست بلكه سطح غشاي مخاط بيني را نرم و مستعدِ زخم شدن و آسيب‌ديدگي مي‌كند.
 
هنگام سرماخوردگي بايد از مصرف الكل و به خصوص استنشاق دود سيگار دوري كرد. مصرف آنتي‌بيوتيك نيز براي مقابله با عفونت مجراي تنفسي توصيه نمي‌شود زيرا آنتي‌بيوتيك در برابر ويروسها بي‌تأثير است.
 
گاهي برخي عادات زيا‌ن‌آور مانند سرفه كردن و يا سينه صاف كردن قبل از شروع دوره آموزشي براي هنرجويان به صورت عادت درآمده است كه بايد آنها را برطرف نمود.
 
انقباض شديد عضلات حنجره، زبان، فك و پشت گردن، اشتباه رايج خوانندگان است. در مواردي ناهنجاريهاي فك و دندانها موجب گرفتگي عضلات مي‌شود. براي رفع مشكلات خاصي كه ناشي از گرفتگي عضلات هنگام خواندن است، بايد به پزشك متخصص رجوع كرد.
 
اگر محيط پر سر و صدا باشد شدت و ارتفاع صدا هنگام صحبت كردن بالا مي‌رود كه اين اثر 7«Lombrad – Effect» نام دارد.
 
خوانندگان حرفه‌اي و آموزش‌ديده ياد مي‌گيرند كه از اين حالت اجتناب كنند، اما كساني كه آموزش كافي نديده‌اند هنگام اجرا در سالنهاي بزرگ و يا به همراه اركستر بيش از حد به حنجره‌شان فشار مي‌آورند. اين اثر به خصوص در كنسرتهايي كه در فضاي باز انجام مي‌شود به دليل كم شدن بازگشت صدا بيشتر است. همچنين خوانندگان پاپ كه معمولاً آموزشهاي آكادميك لازم را نديده‌اند بيشتر آسيب مي‌بينند.
 
هر خواننده بايد مرزها و محدوديتهاي صدايش را بپذيرد، خوانندگاني كه سعي مي‌كنند بيش از وسعت و ديناميك صدايشان بخوانند به حنجره‌شان آسيب مي‌رسانند.
 
علاوه بر اين، خوانندگان بايد بتوانند بر هيجان و ترس از صحنه غلبه كنند. اين ترسها و بيماريهايي مانند افسردگي و بسياري از اختلالات رواني ديگر به صداي انسان آسيب مي‌رساند. در اين موارد بايد از روان‌پزشكان و روانشناسان كمك گرفت. خوانندگان جوان به دليل فعاليت فيزيكي و فشار رواني زياد اغلب كمي قبل از اجراي كنسرت بيمار مي‌شوند.
 
آنها معمولاً قبل از كنسرت بيش از توانايي‌شان تمرين مي‌كنند، و كمبود خواب هم دارند. اما با برنامه‌ريزي و زمان‌بندي دقيق و افزايش تدريجي زمان تمرين مي‌توان فشار وارد بر حنجره را كم نمود.

پي‌نوشت:
 
1»»
 دكتر Renate Klöppel، پزشك متخصص كودكان، سال 1948 در هانوفر متولد شد. از 1972ـ1967 در دانشكده پزشكي و همچنين از 1986 به مدت پنج