مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
3- عاقل، دانا، باهوش ترديدن خود از ديگران.

4- برتر ديدن خود از ديگران.

5- كوچكتر ديدن خود از ديگران.

6- مزاحم ديدن ديگران.


روش تمرين عفو:


1- حسن جويي از خود، ديگران ، محل كار و محل زندگي.

2- تمرين دائم پند نهم از ده پند پنا :

 " به نفع توست كه مهر او را تجسم كني تاكين او را."

 منظور از" او" هم ديگران هم خودمان است.

3- تمرين احترام به خود و ديگران.

4- تمرين مهر اصيل و بدون قيد و شرط و بدون انتظار به آن فرد و خودمان.

5- تمرين اينكه آدم بد وجود ندارد و آنكه بدش مي خوانند، يا مريض است و نا بالغ و يا شرطي و بد عادت.

 
6- سعي در درك خود و ديگران.                 


"همه فهميدن همه بخشيدن است"

    ويكتورهوگو

7- سعي در درك حساسيت ها و شرطي هاي خود و ديگران.

8- باور اين واقعيت كه مهر بهتر و بيشتراز كينه و دشمني به كارمان مي آيد.

9- باور اين واقعيت كه وقتي خودمان را عفو مي كنيم قدرت عفو ديگران را پيدا ميكنيم و در واقع كينه و عناد به ديگران بازتاب و تعكيس عناد به خودمان است.

10- باور اينكه درعفوقدرتي است كه در انتقام نيست.

11- تمرين قدر شناسي.

12- محشور شدن با كساني كه احساس شادي، مهر ور ضايت از خود  ما را بالا برده و عناد به خودمان را كم مي كنند.

13- احتراز از بد بيني، گله از خود، ديگران، محيط و روزگار.

14- كوشش در عفو خود از اشتباهاتي كه در  كار، زندگي و روابط انساني داشته ايم:


جز آنكه نمودي ديگر هيچ نمي توانستي          كنون ببين به علاجش چكار بايستي


استاد خوجه نوري


15- ترك عادت غر زدن به مسائل و مشكلات شخصي، خانوادگي و اجتماعي

16- تمرين حلم و تلرانس.

17 – رنجش زدائي مداوم.

http://new.behravanpana.com/tabid/82/language/fa-IR/Default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۴:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۴- خود شناسي ، خود آگاهي ، تعالي شخصيت ( ۱۹ )

نوشتن در خودشناسي


1)        بعد از زبان خط بزرگترين اختراع بشر قلم و كاغذبوده. بشر هميشه سعي داشته كه با محيطش وبا هم نوعش ارتباط برقرار كند و مكنونات قلبي و تجربه هايش را به ديگران منتقل كند. گواه اين مسئله نقاشي ها و كنده كاري هايي است كه بر روي سنگ ها و در غارها باقي مانده. 
2)        مي دانيم كه انجام هر عملي انگيزه انجام آنرا تحكيم مي كند. يعني وقتي تصميم مي گيريم كه مكتوب واكنش سنجي، رنجش زدايي، حسن جويي،و غيره را انجام دهيم در خود شناسي انگيخته تر وجدي تر مي شويم.
ابعاد بيدن به هدف مي شود.
گفتگوي دروني براي افزايش و تقويت اعتماد به نفس به ويژه پيش از مسابقه بسيار مفيد است. داشتن احساس كنترل بر اوضاع امر مهمي است و نقش اساسي در نتيجه مسابقه دارد. گفتگوي دروني مثبت اين احساس را تقويت مي كند به شرطي كه از آن آگاه باشيم و آنرا هدايت كنيم. تفسيري كه در زمين بازي از اوضاع داريم و برچسب هايي كه بر اتفاقات مي زنيم، گفتگوي دروني يا تفكر ماست كه پايه رفتار بعدي ما خواهد بود.
انسان به طور طبيعي به دنبال كسب تأييد ديگران است، در حالي كه مهمترين تأييد بايد از طرف خودمان باشد. تأييد خود بسيار بيشتر از تأييد ديگران اثربخش است. اما متأسفانه بسياري از ما خلاف آن را انجام مي دهيم يعني خود را سرزنش مي كنيم.
بيشتر موانع و مشكلاتي كه ورزشكاران با آن روبرو مي شوند از گفتگوي دروني منفي يا افكار منفي و باورهاي منفي نسبت به خودشان ناشي مي شود. افكاري مانند "من استعداد كافي ندارم"، "من بازيم خوب نيست" مانع پيشرفت هستند. "من خيلي جوانم"، "خيلي پيرم"، "قدم زيادي بلند است"، "قدم زيادي كوتاه است" و مانند آن باورهاي محدودكننده اي هستند كه ورزشكار را از پيشرفت بازمي دارند. اين باورها زمينه ذهني را بوجود مي آورند كه ورزشكار را در شرايط مسابقه نگران و بي جرأت مي سازد.
از گفتگوي دروني مي توانيم براي تقويت انگيزش و آموزش نيز استفاده كنيم.
عبارتهايي مانند "چه ضربه احمقانه اي زدم" يا "خيلي افتضاح بازي مي كني" سبب افزايش عملكرد نمي شود بلكه سبب افزايش اضطراب و افزايش ترديد به خود مي شود.
اگر در بازي توپ را از دست مي دهيد يا امتياز را از دست مي دهيد و از حريف عقب مي افتيد به جاي آنكه به خود بگوييد "ديگر تمومه باختم!" مي توانيد بگوييد "بازي تمام نشده است" و يا عبارتهايي كه توجه شما را به كارتان معطوف كند بكار ببريد مانند "نگاهت به توپ باشد".
پژوهشهاي زيادي حاكي از آن است كه گفتگوي دروني مثبت سبب بهتر شدن عملكرد مي شود.
 
پيروي از دستورالعمل زير باعث مي شود كه گفتگوي دروني مؤثرتر باشد:
·          از عبارتهاي كوتاه و خاص استفاده كنيد.
·          از ضمير اول شخص (من) و زمان حال استفاده كنيد.
·          عبارتهاي مثبت بسازيد.
·          عبارتها را با نيت و توجه بيان كنيد.
·          با خود به مهرباني صحبت كنيد (سرزنش نكنيد).
·          عبارتها را گه گاه تكرار كنيد.
گفتگوي دروني شيوه كارآمدي براي كنترل افكار و اثرگذاري بر احساسات است كه هر دو بر اعتماد به نفس و عملكرد اثر مثبت مي گذارد. به طور كلي گفتگوي دروني سه گونه است:
·          گفتگوي ويژه تكليف: بر جنبه اي از مهارت تمركز دارد مانند "شانه ها را آزاد كن"،"بدن پشت توپ". اين نوع گفتگو هم سبب بهبود تكنيك و هم افزايش تمركز مي شود. ورزشكار با اين گفتگو توجه خود را از محركهاي نامربوط بيروني و دروني به كار جاري مي برد.
·          تشويق و تلاش: عبارات و كلمات تشويقي براي گذر از مراحل سخت و دشوار مسابقه تأثير به سزايي دارند. عباراتي مانند "ادامه بده"، "من مي تونم"، "يك ضربه ديگه"، "مشكل نيست".
 
 
·          شكل ديگر گفتگوي دروني استفاده از كلمات براي تغيير و بهبود خلق است كه مؤثرترين نوع گفتگوي دروني است. هر قدر هم احساس خوبي نداشته باشيد با تكرار "من حالم خوب است" يا "احساس خوبي دارم"، "امروز روز خوبي است" عملاً احساستان تغيير مي كند. هر چه ذهن درك كند بدن باور مي كند (و البته اجرا مي كند).
گفتگوي دروني مانند همه مهارتهاي ديگر با تمرين بيشتر بهتر مي شود. با كنترل و يادگيري هدايت گفتگوي دروني بي شك عملكرد و نتيجه آن بهتر خواهد شد.
عبارات تان را ويژه خودتان بسازيد. ممكن است عبارتي براي شما بيشتر مؤثر باشد و براي ورزشكار ديگر اينطور نباشد. اين عبارات را در تمرين مسابقه بكار ببريد و نتيجه آن را بررسي كنيد.

http://foadgodazgar.blogfa.com/post-12.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۴:۴۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۴- خود شناسي ، خود آگاهي ، تعالي شخصيت ( ۱۸ )

فن گله

   اولين نكته اي كه در فن گله بايد مد نظرداشته باشيم اين است كه قبل از استفاده از اين فن حتما بايد رنجش زدائي كرده باشيم و قلبا ايمان پيدا كرده باشيم كه منظور از گله كردن انتقامجوئي و تلافي كردن نيسرده ايم كه آنچه قصد گفتنش راداريم بدترين چيز دنياست. به اين ترتيب طرف مقابل هرگز قادر نخواهد بود كه آن را دوستانه و از روي محبت برداشت كند.

15)  از طعنه و تمسخر يپرهيزيم.

16)  وقتي گله را مطرح كرديم به خاطر آن عذر خواهي نكنيم.

17)     هيچوقت از طرف نپرسيم  كه چرا اين عمل را انجام ميدهد، فقط از او بخواهيم كه ديگر آن كار را تكرار نكند. در بسياري موارد چون ما جرات صريح و مستقيم گفتن درخواستمان را نداريم آن را به صورت سئوال مطرح مي كنيم . در حالي كه اشخاص اين نوع سئوال كردن را دخالت در امور شخصي اشان مي دانند وحالت تدافعي به خود مي گيرند.

براي افراد راحتتر است كه آن كار را تكرار نكنند تا در موردش به شما توضيح دهند.

18)  در صورت لزوم صحبتهاي خود رااز قبل آماده كنيم.

19)  از كلمات " هميشه" و " هرگز " استفاده نكنيم.

20)     مستمع خوبي باشيم و با حلم و تولرانس به توضيحات طرف  مقابل توجه كنيم.

21)  در اول و آخرصحبت بگوييم شايد ما اشتباه كرده باشيم.

22)  به خودمان يادآور شويم كه آدمها دو رو دارند، روي خوب وروي بد.

  پس سعي كنيم روي خوبشان را روبياوريم.

23)  و در آخر اين نكته را به خودمان تذكر ميدهيم كه:

اگر به انسانها آن چيزي را كه دوست دارند بدهي، آن چيزي را كه دوست داري به تو خواهند داد.

  توضيحاتي كه با اين روش يعني بدون خشم، عناد و ميل به انتقامجويي ابراز ميشود به شناخت بيشتر يكديگر وشناخت مسئله انجاميده وباعث شناخت بيشتر يكديگر و شناخت بهتر مسئله و رفع  كدورت ميشود.

http://new.behravanpana.com/tabid/106/language/fa-IR/Default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۴:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]

چگونه دروغگو را تشخيص دهيم؟

مقدمه:

تكنيك هايي كه در زير درمورد تشخيص دروغ و دروغگو برايتان معرفي مي كنيم، معمولاً توسط پليس و نيروهاي امنيتي استفاده مي شود. اين تكنيك ها براي مديران، كارفرماها و افراد عادي براي استفاده در موقعيت هاي روزمره كه تشخيص دروغ از راست به جلوگيري از قرباني شدن براي دسيسه و فريب كمك مي كند، مفيد است.


هشدار: گاهي اوقات، ناداني بهتر است. بعد از به دست آوردن اين علم، ممكن است با فهميدن اينكه كسي به شما دروغ مي گويد، آزرده خاطر شويد.

علائم دروغگويي

زبان بدن دروغگويي:

- حالت فيزيكي فرد محدود و خشك مي شود، دست ها حركت چنداني ندارند. سرعت حركت دست ها و پاها حين دروغ گفتن كندتر مي شود.

- كسي كه دروغ مي گويد، از برخورد چشمي با شما اجتناب مي كند.

- دروغ گو دست هاي خود را به صورت، گلو يا دهانش مي مالد. لمس كردن يا خاراندن بيني يا پشت گوش هم اتفاق مي افتد.

ژست هاي احساسي و تناقض

- زمان و مدت ژست ها و حالات احساسي سرعت عادي خود را از دست مي دهد. ابراز احساسات با تاخير مواجه مي شود و ممكن است طولاني تر از حالت عادي ادامه پيدا كند و بعد ناگهان متوقف شود.

- زمان بين ژست هاي احساسي و كلمات متناقض است. مثلاً كسي وقتي هديه اي دريافت مي كند مي گويد، “خيلي دوستش دارم.” و بعد از گفتن جمله لبخند مي زند به جاي اينكه همزمان با گفتن جمله اين لبخند را نشان دهد.

- ژست ها و حالات با بيانات لفظي مغاير است. مثلاً وقتي مي گويد، “دوستت دارم” اخم مي كند.

- وقتي فرد قصد وانمود كردن حالتي دارد، حالات او به حركات دهاني محدود مي شود به جاي اينكه كل چهره او را تحت تاثير قرار دهد. مثلاً وقتي كسي به حالت طبيعي لبخند مي زند، اين لبخند روي كل صورت او تاثير مي گذارد.

تعاملات و واكنش ها

- فرد مرتكب دروغگويي، حالت دفاعي به خود مي گيرد. فرد معصوم چنين واكنشي نخواهد داشت.

- فرد دروغگو در مواجهه با فرد مق داريم و نياز داريم كه ديگران فكري به حالمان بكنند(مهرطلب )
3- اگر بين دو خود ايده آلي و باشكوه و خود حقير و كوچك شده گرفتار باشيم ترجيح مي دهيم تا دست از زندگي بشوئيم و از همه كناره بگيريم و اجازا ندهيم كه كسي اثري در زندگيمان بگذارد تا آزاد و راحت باشيم (عزلت طلب )
 
هدف ما از آموختن تكنيك رنجش زدائي چيست ؟
1- پيدا كردن و رفع عصبيتهايمان
2- بهبود روابطمان با خودمان و ديگران
3- احساس آرامش و خوشبختي بيشتر
 
عوارض رنجش:
1- عوارض جسمي :
1- توليد سم در خون:
 مثال 1 :
 مادري كه هنگام خشم و ترس سم وارد شيرش مي شود؛ و گفته شده كه در اين مواقع دادن شير به بچه ممكن است به مرگ او منجر شود.
 مثال 2:
 اثر سوء خشم، ترس، افسردگي خانم باردار روي جنين.
 
2- بيماريهاي روان تني كه بازتاب رنج هاي روحي است    مثل:
-          سردردهاي عصبي، ميگرن
-          دردهاي معده و زخم معده
-          گلودرد، گواتر(غم باد)
-          جوشهاي چركي، زردي و يا كبودي رنگ چهره
-          سكته قلبي
-          انواع آلرژي ها
-          بي اشتهائي، پراشتهائي،كم خوري و پرخوري
-          بي خوابي، پرخوابي، بدخوابي،كابوسهاي شبانه
2- نمادها و عوارض روحي رنجش:
-          افسردگي، تنبلي،خشم، انفعال، محاوره دروني
-          بدبيني و سوءظن، احساس اجحاف، احساس تحميل
-          خشم، عدم تمركز، اختلال در قوه يادگيري
-          اختلال در روابط انساني:
بسياري از طلاقها، گسستن دوستيها، اختلافات و ناسازگاريها در محيطهاي انساني بدليل رنجشهاي كوچك و بي اهميتي است كه روي هم انباشته شده است .
 
اثر رنجش :
1- با توجه به اينكه ذهن انسان خاصيت تسري دادن و جا به جا كردن دارد، رنجش كوچكي از يك نفر مي تواند به تمام انسانها و حتي دنيا و يا تمام زندگي تعميم يابد و جا به جا شود.
     رنجش از رئيس تبديل مي شود به بدرفتاري با همسر و فرزندان و خانواده
     رنجش از رئيس تبديل مي شود به بدرفتاري با ارباب رجوع
       رنجش از هركس؛ به تيره و تار شدن دنيا و لذت نبردن از زيبائيهاي طبيعت و مواهب زندگي منتهي مي شود.
2- بدتر از رنجشهاي مشهود و محسوس، رنجش هاي سركوفته، نامحسوس، نامشهود ومكتوم است . چون اين رنجش ها بيكار نمي نشينند و فراموش نمي شوند بلكه بر عكس مثل قارچ كه در تاريكي و سكوت رشد مي كند، روز به روز بزرگتر شده و انسان را به يك چليكي از باروت تبديل مي كند كه با جرقه اي منفجر مي شود و با انفجار مهيب هر چه را كه در شعاعش باشد تخريب مي كند.
    استاد: اكثرا" مقدار خشمي كه در پستوهاي قلب تو انبار شده چندين برابر خشم آشكاريست كه مي بيني
     مثال: خانمي كه بدليل رنجش از همسر عقد كرده اش كه با خانم ديگري ازدواج كرده بود و طلاق نگرفت و دنبال تشكيل زندگي جديدي هم نرفت، تبديل شد به يك آدم افسرده، بدبين، شكاك و بدبخت كه تنها دلخوشي اش لذت بردن از ناكامي و بدبختي ديگران بود .
-     دستمالي كه قيصريه را به آتش كشيد.
-    دوتا شيشه آب ليمو كه خطه فارس را توسط تيمور لنگ به خاك و خون كشيد.
-    چه بسيار مواقع كه در مقابل يك رفتار يا گفتار كوچك آنچنان خشمگين مي شويم و عكس العمل نامتناسب با موضوع از خودمان نشان مي دهيم كه خودمان هم از اين عكس العمل ناخواسته به وحشت مي افتيم و اين چيزي نيست مگر خشم فروخورده ناشي از رنجش هاي كوچك .
-    پسري به خاطر تخم مرغي كه برادرش سر صبحانه نخورده بود و مادرش به اوداد كه بخورد بشدت عصباني شده و به مادرش پرخاش مي كند. در واكنش سنجي متوجه مي شود بدليل امتيازاتي كه اغلب مادرش به برادرش مي دهد بشدت از او رنجش دارد و اين رنجش سر يك مساله كوچك مثل آن تخم مرغ خودش را نشان داده است .
 
موانع ديدن رنجش :
1- بسياري از اشخاص فكر مي كنند كه اصلا" از هيچكس نه رنجش دارند و نه اصلا" مي رنجند بدليل:
-          غرور آسيب ناپذيري
-          غرور گذشت و فداكاري
-          غرور بي نيازي
اين حالت مثل اينست كه ما ظاهرا" بيمار نيستيم و مشكلي هم نداريم ولي وقتي آزمايش خون مي دهيم متوجه مي شويم كه مثلا" سد يمان، چربي و قند خونمان خيلي بالاست و هر آن دچار هزار مشكل و خطر جدي شويم.
-       در روح و ذهن ما مكانيسمهائي عمل مي كند كه بسياري از چيزهائي را كه در عمق وجودمان است نمي خواهيم ببينيم از جمله رنجش را
-          بسياري از ما فكر مي كنيم كه خيلي مهربان، بلند نظر، مردمدوست و با گذشت هستيم. ولي در بعضي عكس العمل هاي آني متوجه مي شويم كه يك نيروي محركه عظيم در ما هست كه ما را وادار به عكس العمل هائي مي كند كه با موضوع هيچ تناسبي ندارد
پس :
1- غرورها
-    غرور بي نيازي
-    غرور آسيب ناپذيري
-    غرور باگذشت بودن
-    غرور درك ديگران
-    غرور استثنانائي بودن
مانع از ديدن رنجش ها مي شود.
2- تضادها مانع از ديدن رنجش مي شود. فردي همسرش را خيلي دوست دارد ولي بدليل عزلت طلبي از قيد مي رنجد و بدليل علاقه اش قادر به ديدن اين رنجش نيست.                   
3- ترس از مبارزه در مهرطلب مانع ديدن رنجشهايش مي شود.
ترس از دست دادن تائيد ديگران ، در مهر طلب مانع از ديدن رنجشهايش مي شود.
 
 
عوامل تشديد رنجش :
1- انتقامجوئي : باعث بزرگ تر ديدن و بيشتر ديدن رنجشها مي شود تا فرد دليلي براي انتقامجوئي داشته باشد.
2- توقعات عصبي از خود و ديگران باعث رنجش و تشديد آن مي شود.
 
* شايد به جرات بتوان گفت كه نود درصد رنجش هاي href="page-333.html" target="_blank">۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب