مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
با به ارمغان مي آورند به حداقل برسانيد، كساني كه اكثراً محبت هاي دريافتي را بدون پاسخ مي گذارند و يا كساني كه دائماً از شما انتقاد مي كنند. صداقت سخنان چنين افرادي را مورد ارزيابي قرار دهيد تا ببينيد كه ميزان حقايق موجود در سخنانشان تا چه حد براساس ارتباطي مثبت و خوش بينانه است. اگر كساني شما را تحت فشار رواني قرار مي دهند صريحاً از آنها بخواهيد شما را رها كنند.

 ۵) مثبت فكر كنيد

 سعي كنيد از حداكثر توانايي هايتان استفاده كنيد و به قدرت خويش اتكا كنيد. علايق شخصي تان را با مطالعه و رفتن به كلاس توسعه دهيد. علايق جديد را امتحان كنيد و شكست هايتان را به كار گيريد.

 همه ما بخشي از اوقاتمان را از دست داده ايم اما افراد موفق از شكست هايشان درس گرفته اند و مغلوب شكست شان نشده اند. اگر شما توانايي هايتان را به خوبي افزايش دهيد و نقش مثبتي داشته باشيد واقعاً قادر به تغيير موقعيت هاي منفي به موقعيت هاي مثبت خواهيد بود.

 ۶) ورزش، ورزش، ورزش

 يك رژيم غذايي مناسب و قدري فعاليت بدني روزانه، اعم از اين كه پياده روي آرام باشد يا كار بيرون، فشار و

 اضطراب را تخفيف مي دهد و روحيه را شاداب نگه مي دارد. ورزش و تمرينات بدني، افراد را از احساس برتري طلبي رهايي و توانايي هاي سركوب شده ذهن را ترقي مي دهد. همين امر منجر به جلوگيري از افسردگي مي شود. براي اشخاص متفاوت ورزش هاي مناسب آنها وجود دارد. تمرينات كششي و يوگا براي تخفيف فشار بسيارمناسبند. بعضي تمرينات نيز مي توانند به رفع عصبانيت كمك كنند. البته ورزش بيرون از منزل فوايد مضاعفي دارد، نور آفتاب در بهبود روحيه و تخفيف افسردگي كمك مؤثري محسوب مي شود.

 ۷) بخشي از اوقاتتان را تنها بگذرانيد

 «لذت بردن از جمع دوستان» و «تنهايي» دو بخش از زندگي اند كه براي تقويت روحيه بسيار مهم اند.

علاوه بر گذراندن ۲۰ دقيقه در حمام ، گوش دادن به موسيقي يا خروج از منزل به قصد لذت بردن از طبيعت، زماني رابراي لذت بردن از تنهايي خويش صرف كنيد. چنانچه اين امر را سخت يافتيد ممكن است با توسل به اجتماع از مشاركت در موضوعات مهم دوري كنيد.

 ۸) به ديگران كمك كنيد و اجازه دهيد ديگران به شما كمك كنند

 وقتي مشكلاتتان طاقت فرسا به نظر مي رسد نشان دهيد كه كمك ديگران مي تواند اضطراب و دلواپسي شما را برطرف كند، بنابراين مشكلاتتان را كاملاً در منظر ديگران قرار دهيد. كمك بلاعوض در مسائل اجتماعي يا كمك به دوستان نيز مي تواند به نفع شما تمام شود. اگر در مقابل كمكي كم دريافت كرده ايد به همان ميزان به ديگران مساعدت نماييد. به اين ترتيب جمعيت مناسبي از دوستان و اقوامي را در اطراف خود جمع مي كنيد كه شريك اوقات خوش شما هستند و مددكاران زمان تنگي و سختي تان.

 ۹ ) ارتباط و مراودات

 با روشي روشن و در عين حال همراه با آرامش و متانت، احساساتتان را نسبت به خانواده، دوستان و مدرسه و دانشگاه تان بيان كنيد و با دقت كامل به جواب آنها گوش فرا دهيد. هرگز خود را تحت فشاري كه ناشي از عدم بيان احساساتتان است قرار ندهيد. چرا كه اين فشار، انفجار ناگهاني در پي خواهد داشت و ديگران شما را به «عصبانيت» خواهند شناخت.

 عصبانيتي را كه باعث پريشاني و دانستن نقاط ضعف شما مي شود كنترل كنيد. هرگز اجازه ندهيد ديگران ذهن شما را بخوانند.

 ۱۰) موقع احتياج، كمك بطلبيد

 افرادي را پيدا كنيد كه هنگام مشكلات بتوانيد با آنها مشورت كنيد. چنانچه پس از مشورت با دوستانتان و خانواده، مشكلات تان همچنان طاقت فرسا جلوه مي نمايد و احساس عدم آرامش مي كنيد، با مشاوريني صحبت كنيد كه خواهان كمك و ياري به شما هستند. اگر احساس عدم امنيت، نگراني يا ناراحتي و پريشاني مي كنيد فوراً از يك مشاور متخصص كمك بگيريد. 

http://kadbaanoo.blogfa.com/۸۴۰۴.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۳:۵۵ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۲ - تقويت روحيه و اراده ، تعالي همت ( ۱ )

تقويت نيروي اراده و تاديب نفس

 مردم همواره افراد توانمندي راكه در زندگي به موفقيتهاي بزرگي نايل گشته اند و نيروي اراده و تاديب نفس از خــود بنمايش گذارده اند را مورد ستايش و احترام قرار ميدهند. افرادي كه در تمام عرصه هاي زندگي تنها با نـيـروي اراده، تاديب نفس و بلند همتي زندگي خود رابهبودبـخشيـد، مهارتهاي جديدي را فراگرفته و بر مشكلات فايق آمـده اند. واقـعـيت آن است كه اين نيروهـاي باطـنـي مـافـراد بخصوصي نبوده و هرفردي قادر ميباشد توسط آموزشهاي عملي بـدرجات رفيعي از نيروي اراده و دست يـابـد. نـيروي اراده و تـاديب نفس مهمترين و سـودمندترين عناصر براي دستيابي به موفقيت ميباشند.

● نيروي اراده چيست؟

نيروي باطني براي اتخاذ تصميمات، اقدام به كار، اداره و انجام اهداف و وظـايـف تـا زمـان تحقق يافتن آنها عليرغم تمام موانع، دشواريها، مشكلات و رنجهاي دروني و خـارجـي. نيروي ارده توانايي غلبه بر تنبلي، وسوسه ها و عادات منفي و دستيابي به اهداف ولو آنكه آن اهداف دشوار، خسته كننده و مغاير عادات و خلق و خوي شما باشند.

● تاديب نفس چيست؟

صرف نظر كردن از يك لذت و خوشي زود گذر و آني به نفع يك هدف والاتر و بهتر. تـاديـب نفس توانايي تداوم عمل، افكار و رفتاري مي باشد كه به موفقيـت و پـيـشرفت مـنـتهي ميگردند. تاديب نفس نوعي كنترل نفس ميباشد كه سبب نظم بخشيدن به جنبه هاي روحـي-روانـي، احـساسي، فيزيكي و معنوي شخص مي گردد.هـدف از آن داشـتـن يـك زندگي محدود و معين نبوده و مقصود ما نيز زندگي درويش گونه نميباشد. تـاديب نفس تنها يكي از ستونهاي موفقيت و قدرت است. بـه شما قدرتي عطا ميكند كه تمام انرژي خودتان را بروي يك هدف متمركز كرده و با پـشتكار و سخت كوشي تا محقق گشتن آن از پاي نايستيد.

● راهكارها

يكي از شيوه هاي كارآمد براي پرورش نيـروي اراده و تـاديب نفس امتناع از ارضاء و اقناع آرزوهاي بي اهميت و غيرضـروري ميباشد. هر فردي در زندگي دائما با آرزوها و وسوسه هاي بي حدي مواجه است كه اغلب آنها به واقع بي اهميت ميباشند.شما با خودداري ورزيدن از ارضاء تك تك آنها خودتان را قدرتمند خواهيد ساخت. با امـتـناع از آرزوهاي بي ثمر، مضر و غير ضروري بر خلاف عاداتتان رفتار كرده و نيروي دروني خود را تقويت كنيد.

 ۱) براي ۱ يا ۲ روز روزنامه مطالعه نكنيد.

۲) هنگاميكه احساس تشنگي كرديد آب بنوشيد، برغم ميلتان براي نوشيدن نوشابه.

 ۳) بجاي استفاده از آسانسور از راه پله بالا و پايين برويد.

 ۴) از اتوبوس يك ايستگاه بعد ويا قبل از مقصد اصلي خود پياده گرديد و باقيمانده مسير را پياده طي كنيد.

 ۵) براي يك هفته يك ساعت زودتر از موعد معمول به رختخواب رويد.

 ۶) هنگامي كه وسوسه شديد كه بستني بخوريد مقابـل ميـل خـود مقاومت كنيـد.

اينها تنها نمونه هاي معدودي از راهكارهايي ميـباشند كه به تقويت نيروي اراده و تاديب نفس شما كمك مي كنند. با نيروي اراده و تاديب نفس قادر خواهيد بود تا كنترل زندگي خود را بدست گرفته، به اهدافتان دست يافته،زندگي خود را بهبود بخشيده و به آرامش خاطر برسيد.

سايت مردمان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۳:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۱ - مثبت انديشي ، مثبت گرايي ( ۱۱)

هميشه افكار خوب، زبان خوب و نيت‌هاي خوب داشته باشيد


جـمـع كـثـيري از مـديران بـرجسـته بـا اتكا به برنامه‌ريزي و بـرخورداري از مهارت‌هاي اجـرايي از نـردبـان شـغـلي بـالا آمـده‌اند. اما برتري آن‌هايي كـه هـمـيشه در صـدر هسـتند تـوانـايـي فـوق‌الـعـاده‌شـان در بـرقـراري ارتـبـاط با سايرين است.
به طور ارادي، اغلب افراد خط پايان را در ذهن خود مجسم مي‌كنند، اما از تجسم راه رسيدن به آن عاجز هستند.


شما بايد هميشه افكار خوب، زبان خوب و نيات خوب داشته باشيد. تنها راه پيروزي و از بين بردن شك و ترديد در طرف مقابل از اين راه ميسر خواهد شد. اهداف پر فضيلت را مدنظر خود قرار دهيد و در راه رسيدن به آنها گام‌هايي از روي درستكاري برداريد. مردم هنگامي ‌نيات شما را قبول دارند كه به سخنان شما اعتماد داشته باشند و براي اينكه گفته‌هاي شما مورد قبول افراد شكاك قرار گيرد، شما در وهله اول بايد افكار درستي داشته باشيد. هنگاميكه توانايي رسيدن به اهداف را تنها با رعايت اصول اخلاقي پيدا كرديد مي‌توانيد ميوه‌ها و ثمره‌هاي ارزشمندتري را بدست آوريد.


شما بايد هميشه نسبت به افراد ديگر نقطه نظر مثبت داشته باشيد و براي آنها بهترين‌ها را آرزو كنيد. تمام شكست‌ها و پيروزي‌ها ارتباط مستقيم با گفته‌ها و نيات دروني شما دارند. يك مدير اجرايي اگر از مهارت‌هاي ارتباطي پاييني برخوردار باشد، بدون شك در شغل خود موفق نخواهد بود، زيرا توانايي‌هاي او در انتقال مفاهيم كليدي محدود است. مطمئن باشيد كه با زور و اجبار هيچ كاري از پيش نخواهد رفت- حال چه در زندگي شخصي و چه در زندگي شغلي- موقعيت‌شناس باشيد. يكي ديگر از مولفه‌هاي حياتي براي ايجاد موفقيت به هنگام برقراري ارتباط درك مناسب از فضا و محيطي است كه در آن به سر مي‌بريد. شايد به‌كارگيري يك روش خاص ارتباطي در مراحل اوليه كار، موفقيت را براي شما به ارمغان آورد، اما ممكن است به‌كارگيري همان روش در مراحل بعدي خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به كل مجموعه وارد آورد. به عبارت ديگر در نظر گرفتن مراحل رشد يك سازمان از اصول بنيادين موفقيت به شمار مي‌رود.


مديران اجرايي و مديران روابط عمومي‌ در ساختار يك شركت منعكس‌كننده دو قطب مجزا هستند. شايد به عقيده بسياري از افراد وظيفه مديران اجرايي خطيرتر باشد، اما اين نظر فاقد هرگونه استدلال علمي ‌است. با رشد و توسعه شركت، مديريت در صورتي موفق خواهد شد كه روابط عمومي‌ قوي باشد. بدون وجود ارتباطات موثر شركت وارد بيراهه خواهد شد و متاسفانه در بسياري از موارد ما شاهد چنين اشتباهاتي هستيم. مشكل زماني محسوس مي‌شود كه شركت موردنظر به اندازه كافي بزرگ باشد، زيرا بايد زمان و هزينه بيشتري صرف شود تا خسارات وارده جبران گردند و امكان دارد كه تا آن زمان كشتي به كلي به گل نشيند.


اگر مي‌خواهيد مدير موفقي باشيد - چه در راس يك بخش چه در يك سازمان بزرگ- بايد نسبت به تمام نكات اجرايي آگاهي كامل داشته باشيد، اما در عين حال از مقوله روابط عمومي ‌و ارتباطات نيز غافل نشويد. اگر به خوبي توجه كرده باشيد، بايد به اين نتيجه رسيده باشيد كه تمام ابزار مورد نياز براي رسيدن به موفقيت در دستان شما قرار دارد و آن چيزي نيست جز "ارتباطات".


لازم نيست كه بر روي يك ميز بلند بايستيد و مرتب داد و فرياد راه بيندازيد. كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه نسبت به همه چيز آگاهي داشته باشيد. شما بايد بدانيد كه در حال حاضر هر يك از كاركنانتان كجا هستند و مشغول انجام دادن چه كاري هستند. بايد توانايي انتقال پيام خود را به ديگران داشته باشيد. با توجه به شرايط محيط پيرامون شما ابزاو وتوانايي‌ها تغيير پيدا مي‌كنند.


اگر احساس مي‌كنيد كه شركت با سرعت خيلي زيادي به جلو پيش مي‌رود و متغيرهاي ناپايدار بسياري در اطراف شما به چشم مي‌خورند بنابراين بهترين كاري كه مي‌توانيد انجام دهيد "دست نگه داشتن" است. حتي ترجيحا مي‌توانيد يك گام به سمت عقب نيز برداريد تا اتفاقات پيش روي خود با ديد بازتري ببينيد. دليل موفقيت بسياري از كارفرمايان بزرگ چيزي جز اين نيست. آنها تيرهاي خود را بيهوده به هدر نمي‌دهند. اول دامنه ديد كامل را به دست مي‌آورند، هدف گيري كرده و در آخر گلوله را شليك مي‌كنند. اين كار زمان بيشتري را براي تفكر در اختيار آنها قرار مي‌دهد.


از همين حالا برقراري ارتباطات را شروع كنيد. شايد خيلي‌ها اين توانايي را نداشته باشند كه در آن واحد هم از عهده امور اجرايي برايند و هم ارتباطي. پس بهتر است كه واقع گرا باشيد. هنگاميكه مسئوليت‌ها كمتر شوند ديد شما نسبت به مسائل مختلف بازتر شده و توانايي تحليل و بررسي ديدگاههاي مختلف را بدست مي‌آوريد و تصاوير بزرگتري در ذهن شما نقش مي‌بندند.


خبرگزاري ايسنا


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۳:۵۳ ] [ مشاوره مديريت ]


تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۱ - مثبت انديشي ، مثبت گرايي ( ۱۰)

مثبت‌انديشي مهم‌ترين راه رسيدن به موفقيت


مثـبت‌انـديشي بـه هـمراه خـود صـلح، آرامــش، موفقيت، بـهبود در روابـط و سلامت جسمي را به دنبال دارد. با اتكا به تفكرات مثبت كارهاي روزمره را راحت‌تر مي‌توان به پايان رسـاند، زنـدگي روشـني در انتـظارتان خواهد بود، و نهايتا ًشادي و رضايت بيشتري پيش رويتان قرار خواهد گرفت.
مثبت‌انديشي فـرآينـدي همه‌گير است. افرادي كه در كنار شما هستـند از تـفـكرات و حـالات درونـي شـما تـاثير مي‌پـذيرنـد. سعي كنيد تا جايي كه مي‌توانيد به خوشحالي، مـوفـقـيت و سلامت فكر كنيد. با چنين طرز تفكري ديگران تمايل پيدا مي‌كنند تا شما را در كارهايتان ياري كنند. آنها از امواج مثبتي كه شما از خود ساطع مي‌كنيد به شدت لذت مي‌برند.
به منظور بهره‌گيري تمام و كمال از انرژي مثبت دروني، شما ملزم هستيد تا تغييراتي را در درون خود ايجاد كنيد. بايد با ديدي مثبت به زندگي نگاه كنيد، نتيجه موفقيت‌آميز تمام تلاش‌هاي خود را از ابتدا در ذهنتان مجسم كنيد؛ همچنين از هر گونه اقدام لازمي براي تثبيت موفقيتتان مضايقه نكنيد.
● مثبت‌گرايي موثر
 چنين طرز فكري خيلي بيشتر از تكرار چند جمله مثبت و يا اينكه دائماً به خودتان تلقين كنيد همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت، مي‌باشد. بايد طرز فكر و نگرش خود را به طور كلي تغيير دهيد و در عميق‌ترين لايه‌هاي مغزي خود، انرژي مثبت را جاي دهيد. مثبت انديشي موقتي آن هم تنها براي چند لحظه كوتاه، چيزي عايدتان نخواهد كرد. بايد ترس‌هاي خود را كنار بگذاريد و سست ارادگي و بي‌عقيدگي را از خود دور كنيد. همانطور كه پيش‌تر نيز بدان اشاره شد، كمي تلاش و اقدام موثر دروني در اين زمينه از ملزومات قضيه به شمار مي‌رود. آيا به راستي قصد داريد كه در درون خود يك تغيير بنيادين ايجاد كنيد؟ آيا قصد داريد كه روش انديشيدن خود را تغيير دهيد؟ آيا دوست داريد صاحب قدرتي ذهني شويد و با استفاده از آن تاثير مثبتي بر روي خود، اطرافيان و محيط پيرامونتان بگذاريد؟ در اين قسمت نكاتي ارائه شده كه با استفاده از آن به راحتي مي‌توانيد قدرت مثبت‌انديشي را در خود افزايش دهيد:
در مكالمه‌هاي دروني فقط از عبارات مثبت استفاده كنيد. از لغاتي نظير: «من مي‌توانم»، «من قادر هستم»، «چنين چيزي ممكن است» و «از عهده انجام آن بر مي‌آيم» استفاده كنيد. همواره شادي، قدرت و موفقيت را در وجود خود زنده نگه داريد. از افكار منفي به شدت دوري كنيد. با حفظ آرامش، ذهن خود را از منفي‌گرايي منحرف سازيد و آنها را با افكار سازنده و شادي‌بخش جايگزين سازيد. در هنگام صحبت كردن با ديگران از لغاتي استفاده كنيد كه حس احترام، شادي و موفقيت را در آنها زنده كند. پيش از اينكه هر يك از پروژه‌هاي خود را عملي كنيد، نتيجه موفقيت‌بخش آن را در ذهن خود مجسم كنيد، اگر اين كار را با تمركز و ايمان كامل انجام دهيد، مطمئناً از نتيجه به‌دست آمده شگفت‌زده خواهيد شد. سعي كنيد حداقل روزي يك‌بار يك صفحه از اشعار اميدبخش ادبي را مطالعه كنيد. فيلم و سريال‌هايي را تماشا كنيد كه باعث ايجاد خوشحالي در شما مي‌شوند. اخبار نگاه كنيد و روزنامه بخوانيد اما اين كار را كاملاً بي‌طرفانه و بدون جانبداري از فرد يا گروه خاصي انجام دهيد.
با افرادي معاشرت كنيد كه خودشان منشا نيروهاي مثبت هستند. هنگام نشستن و يا راه رفتن كمر خود را راست نگه داريد، اين امر توانايي‌ منفي: هر چيزي را كه من و زندگي‌ام را تحت تاثير قرار داده است را تا پايان عمر، با قدرت دنبال خواهم كرد.
 ▪ مثبت آن: من سعي مي‌كنم از تجربيات قبلي خود درس بگيرم اما درصورتي كه ضروري نباشد، با آنها خود را كنترل نمي‌كنم و به طور مداوم رفتارم را زير ذره‌بين قرار نمي‌دهم.
▪ منفي: آنچه ديگران انجام مي‌دهند براي من خيلي مهم است و من بايد همواره تلاش كنم كه آنها در جهت آنچه من مي‌خواهم حركت كنند.
 ▪ مثبت آن: اگر ديگران در برابر خواست هاي من به طور مداوم كوتاه مي‌آيند، اين به دليل درستي تصميمات و خواستهاي من نيست. بلكه ممكن است برخي فشارها آنها را وادار به نشان‌دادن چنين عكس ‌العمل ‌هايي كند.
▪ منفي: اجتناب از رويارويي با مشكلات زندگي و مسئوليت هاي مختلف آسانتر از رويارويي مستقيم با آنهاست.
▪ مثبت آن: در يك مسير طولاني، آسانترين راه معمولا سخت‌ترين آنهاست. تنها راه‌حل مشكلات سخت، رويايي با آنها و تلاش عملي براي حل اين مسايل است.
افكار منفي: وقتي احساس مي‌كنم كاري خطرناك است، بايد به شدت در مورد آن نگران باشم.
▪ مثبت آن: در صورتي مي‌توانيم كاري را به بهترين وجه انجام دهيم كه تلاش كنيم آن را در حد امكان بدون آسيب و يا با آسيب پذيري كمتر و به صورت قابل كنترل دنبال كنيم. اگر اين كار امكان‌پذير باشد بعد از آن مي‌توانيم هوشيارانه و بدون اتلاف انرژي، نگراني ها را متوقف كنيم.
▪ منفي: اين خيلي وحشتناك است كه كارها آن گونه كه من مي‌خواهم پيش نروند.
 ▪ مثبت آن: سعي مي‌كنم شرايط محيطي را به گونه‌اي تغيير دهم يا تحت كنترل درآورم كه رضايت بيشتري در من ايجاد شود.به اين ترتيب، وقتي موقعيت‌ام را بخوبي بشناسم و آن را بپذيرم، مي‌توانم از بروز مسايلي كه بنظرم وحشتناك هستند، جلوگيري كنم


نگارش يافته توسط ابوالفضل قوچاني


ايران سهراب


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۳:۵۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۱ - مثبت انديشي ، مثبت گرايي ( ۸)

واژه‌ها را مثبت به‌كار ببريم

كلمه‌ها، عقايد شكل گرفته و افكار بيان شده هستند. به عبارت ساده آنچه مي‌گويي فكري است كه بيان مي‌شود. كلمه‌ها و انديشه‌ها داراي امواجي نيرومند هستند كه به زندگي و امورمان شكل مي‌دهند.

امروزه ثابت شده كه كلمات منفي نيروي منفي به سمت شخص مي‌فرستند و او را به سمت منفي و بيماري سوق مي‌دهند! به طور مثال وقتي به ما مي‌گويند خسته نباشي در اصل خستگي را به يادمان مي‌آورند و ناخودآگاه احساس خستگي مي‌كنيم (با خودتان امتحان كنيد). اما اگر به جاي آن از يك عبارت مثبت استفاده شود نه تنها نيروي از دست رفته، ترميم و خستگي جسم را از بين مي‌برد، بلكه نيروي مثبت و سازنده‌اي را به افراد هديه مي‌دهيم.

▪ به جاي دستت درد نكنه؛ بگوييم: ممنون از محبتت، سلامت باشي.

▪ به جاي ببخشيد مزاحمتون شدم؛ بگوييم: از اينكه وقت خود را در اختيار من گذاشتيد متشكرم.

▪ به جاي گرفتارم؛ بگوييم: ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود.

▪ به جاي دروغ نگو؛ بگوييم: راست مي‌گي؟ راستي؟

▪ به جاي خدا بد نده؛ بگوييم: خدا سلامتي بده.

▪ به جاي شكست خورده؛ بگوييم: با تجربه.

▪ به جاي مگه مشكل داري؛ بگوييم: مگه مساله‌اي داري؟

▪ به جاي فقير هستم؛ ‌بگوييم: ثروت كمي ‌دارم.

▪ به جاي بد نيستم؛ بگوييم:‌ خوب هستم.

▪ به جاي به درد من نمي‌خورد؛ بگوييم: مناسب من نيست.

▪ به جاي مشكل دارم؛ بگوييم: مساله دارم.

< راهي در مقابل موفقيت

▪ اظهارات منفي خود را تبديل به گفته‌هاي مثبت كنيد

 چنان‌چه سختي منفي بر زبان جاري مي‌كنيد يا منفي فكر مي‌نمائيد، پيش از آن‌كه دچار ذهنيت منفي شويد، بلافاصله كوشش كنيد جاي انديشه‌ي منفي را با يك فكر مثبت و سودمند عوض نمائيد. به‌جاي اين‌كه بگوئيد:”من سخنران خوبي نيستم.“ بگوئيد: ”من سخنران خوبي هستم.“ به‌جاي گفتن: ”من مريضم.“ بگوئيد: ”حالم خوبه.“ تا آن‌جا كه ممكن است ياد بگيريد كه مثبت بينديشيد تا از اين راه، نظرهاي مثبت و عبارت‌هاي آرام‌بخش در ذهن‌تان ريشه بدواند. هنگامي‌كه تصميم مي‌گيريد تغييري مثبت ايجاد كنيد، تشويق و تقويت مي‌شويد در اين امر تلاش نمائيد.

 ▪ رفتارهاي منفي را از ذهنتان دور كنيد

 اگر احساس‌هاي منفي را هم چنان در خود نگه داريد و در محيط‌ منفي باقي بمانيد و با موقعيت‌هاي دردسر آفرين مبارزه نكنيد، زندگي‌تان از شرايطي كه وجود دارد، بهتر نمي‌شود. حتي ممكن است دنيائي را در كف دست خود داشته و با اين حال از خودتان بگريزيد. سعي كنيد رفتارهاي منفي عادت شده‌ي خود را شناسائي نمائيد و جاي واكنش‌هاي منفي را با عكس‌العمل‌هاي مثبت تغيير دهيد.

 تا آن‌جا كه ممكن است سعي كنيد انديشه و رفتارهاي منفي را در كارها، گفت و گوها و تصميم‌گيري‌هاي خود از ذهن دور نمائيد و در عوض با افكار سازنده و مثبت و توكل به خداي بزرگ و اصول اخلاقي، به سعادت‌مندي خود و ديگران بينديشيد و اقدام كنيد. به‌جاي آن‌كه پيوسته به بخش‌هاي منفي هر مسأله‌اي نگاه كنيم، مي‌توانيم به‌تدريج به نقاط مثبتي كه ممكن است داشته باشد، نظري بيندازيم.

 ▪ از منفي‌بافي و منفي‌گرائي دست برداريد

 منفي‌بافي، موفقيت را از بين مي‌برد. منفي‌بافي عامل نابودي شادي، ارتباط با ديگران و دست‌يابي به موفقيت است. عادت كنيد آن‌‌گونه كه مي‌خواهيد باشيد و مناسب شما است، بينديشيد. سعي كنيد فرصت‌ها و موقعيت‌هائي را به‌ياد آوريد كه براي تأييد و به رسميت شناختن آنها تلاش كرده‌ايد كه همان ”من“ مورد نظرتان است و اين موضوع را همواره سرلوحه‌ي زy> چگونه انسان بهتري باشيم - ويرجينيا بايار - ناهيد فخرائي

 ۶۰ روش كاربردي براي اتكا به خود - ليندا فيلد - دكتر فهيمه حبيبي كوهرودي

 ۶۰ روش كاربردي براي موفقيت زنان - ليندا فيلد - دكتر فهيمه حبيبي كوهرودي

 مثبت‌انديشي راهي به سوي موفقيت - ماهنامه‌ي شادكامي و موفقيت شماره‌ي ۵- ترجمه و تدوين ”وحيد عرفاني

مجله موفقيت


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۳:۵۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۱ - مثبت انديشي ، مثبت گرايي ( ۶)

شما مثبت انديش هستيد يا....

ذهن‌ آدمي كارگاه توليد فكر است كه از منبعي به نام ضمير ناخودآگاه سرچشمه مي‌گيرد. ضمير ناخود آگاه نمي‌تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخيص دهد ولي چنان قدرتي دارد كه اگر از آن غافل شويم مي‌تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن را به هر جايي كه دوست دارد ببرد. در حقيقت نوع و كيفيت افكار و انديشه ي آدمي سازنده ي نوع و كيفيت زندگي اوست، انديشه‌ي زيبا و مثبت مي‌تواند بهشتي در زندگي انسان بسازد، چنانكه انديشه‌ي منفي و يأس‌آور مي‌تواند جهنمي در زندگي او خلق كند. انسان‌ها همان خواهند شد كه در انديشه ي آنند، بنابراين آينده ي هر كس در گرو چگونگي نگرش او به زندگي است.

 موفق‌ترين انسان‌ها كساني هستند كه توانسته‌اند در ذهن خود انديشه‌هاي مثبت داشته باشند؛ آنان كه مي‌پندارند «قادر نيستند» ، در واقع مثبت‌نگري را كنار گذاشته و در جنبه‌هاي منفي وقايع تمركز كرده‌اند.

 خانواده ، كانون يادگيري چگونه انديشيدن و چگونه زيستن است. در خانواده ي مثبت انديش اعضاي خانواده ي خود را قادر و توانا مي‌دانند و نگاهشان به ديگران آكنده از مهر و عاطفه است. چنين خانواده‌هايي قادر خواهند بود هر ناممكني را به ممكن تبديل كنند و توفيق و كامكاري را نصيب خود نمايند. ضمن آشنايي با تفكر مثبت بياييم با زيبا، مثبت، خلاق، هدفمند و اميدوارانه انديشيدن، موفقيت و شادكامي را به زندگيمان دعوت كنيم.

 ● تعريف تفكر مثبت:

 شيوه‌‌اي از فكر كردن است كه فرد را قادر مي‌سازد نسبت به رفتارها، نگرش‌ها، احساس‌ها، علائق و استعدادهاي خود و ديگران برداشت و تلقي مناسبي داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردي بهترين و عاقلانه‌ ترين تصميم را بگيرد.

 ● افكار مثبت و منفي:

 افكار مثبت، افكاري سازنده‌، انگيزه دهنده و انرژي بخش هستند كه بر اثرتلقين، تكرار و تمرين به ذهن راه مي‌يابند و باعث مي‌شوند ذهن و فكر مثبت شود. در اين صورت كنترل فكر در اختيار ماست، در حالي كه افكار منفي، افكاري باز دارنده و مخرب هستند و وقتي به ذهن راه يابند، تعميم يافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال مي‌كنند. در اين حالت ما در اختيار تفكرات منفي خود قرار داريم.

 ● ويژگي‌هاي افراد مثبت‌نگر:

 - با وجود تفكر درباره‌ي گذشته و آينده، در زمان حال زندگي مي‌كنند و از آنچه دارند راضي و خشنود هستند.

 - از نظرات درست و منطقي ديگران استقبال مي‌كنند و براي رد كردن نظارت نادرست حتماً دليل منطقي دارند.

 - در گفتارهاي خود از كلمات و عبارات مثبت و اميدبخش استفاده مي‌كنند.

- هميشه سعي مي‌كنند با تلاش و كوشش به موفقيت برسند و اگر در كاري موفق نشدند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرايط بيروني جستجو مي‌كنند.

 - هميشه قبل از عمل يا صحبت كردن فكر مي‌كنند، به همين دليل كمتر دچار خطا و اشتباه يا ضد و نقيض‌گويي مي‌شوند.

 - چون داراي ذهن مثبت هستند، مي‌توانند افكار خود را كنترل كنند.

- اگر از آنها خواسته شود درباره ي موضوعي اظهارنظر كنند، با وجود تفكر در جنبه‌هاي منفي، موارد مثبت آن را بيان مي‌كنند و موضوع را به فال نيك مي‌گيرند به عبارت ديگر «نيمه ي پرليوان را مي‌بينند» .

 - مشكلات را ناچيز شمرده و براي حل آنها از توانايي خود و راهنمايي ديگران استفاده مي‌كنند.

 - اغلب اوقات بشاش، سرزنده، پرانرژي، توانا و خوش‌ مشرب هستند.

- همه چيز در نظر آنها زيبا و لذت‌بخش بوده و سعي مي‌كنند از مواهب زندگي بيشترين استفاده را ببرند.

 - در ارتباط‌هاي اجتماعي خود با ديگران حسن ظن دارند (مگر خلاف آن را ببينند) و سعي مي‌كنند در حد توان به ديگران خدمت و كمك كنند.

 ● ويژگي‌هاي افراد منفي‌نگر:

 هميشه از وضعيت موجود و گذشته ي خود شكايت دارند و نسبت به آينده بدبين هستند.

 - غالباً با نظرات ديگران بدون دليل منطقي مخالفت مي‌كنند.

 - در گفتارهاي خود از كلمات و عبارات منفي به كرات استفاده مي‌كنند.

- در برخورد با كوچكترين مانعي از تلاش دست مي‌كشند و ديگران يا شرايط را عامل شكست و بدبختي خود مي‌دانند.

 - تمركز فكر ندارند و ضد و نقيض صحبت مي‌كنند و در رفتارهايشان خطا و اشتباه زياد است، به عبارت ديگر «اول عمل مي‌كنند بعد فكر!»

 - چون منفي نگر هستند، افك