مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 5279
دیروز : 40915
افراد آنلاین : 52
همه : 4415028


آداب و آفات سخن


پاسخ نقل قول

 يكي از نعمت هاي بزرگ خداوند به بشر زبان و توانايي سخن گفتن است. بدون توان سخن گفتن آدمي ناتوان از ارتباط با ديگري و انتقال يافته ها و دانش هاي خويش است. توانايي سخن گفتن به انسان اين امكان را مي دهد كه بتواند به سادگي و آساني با ديگري ارتباط برقرار كرده و دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل كند. نقش زبان و سخن گفتن در انسان تا آن اندازه است كه برخي بر اين باورند كه انسان با سخن گفتن فكر مي كند هر چند كه اين سخن گويي دروني است ولي شكلي از سخن گفتن است. متفكر و انديشمندي كه در گوشه اي نشسته است با سخن گفتن دروني تفكر مي كند و مي انديشد. از اين روست كه برخي انديشيدن را به معناي سخن گفتن دانسته اند و فلاسفه و علماي دانش منطق عنوان نطق و سخن گفتن را به معنا و مفهوم تفكر دانسته و از انسان عاقل و خردمند به ناطق تعبير كرده و گفته اند؛ انسان حيواني ناطق است. اين گونه است كه دانش منطق به معنا و مفهوم شيوه و روش تفكر و انديشه است و كسي را منطقي مي گويند كه به روش و شيوه اي درست تفكر كند و به علم و دانش دست يابد. با اين همه قرآن براي سخن گفتن به عللي آداب و نيز آفاتي را بيان مي كند كه هدف از بيان اين آداب در حقيقت شيوه و روش درست انديشيدن و سخن گفتن است و رهايي از آسيب ها و آفات فردي و اجتماعي آن است. به ويژه سخن گفتن به شكل ظاهري و معمولي آن ارتباط تنگاتنگي با حوزه عمل اجتماعي انسان و روابط عمومي وي دارد. اين نوشتار بر آن است تا راه هاي درست سخن گفتن و نيز آداب و آفات سخن گفتن را از منظر قرآن تبيين كند. البته قرآن افزون بر بيان خصوصيات و شيوه هاي بيان و سخن گفتن به مسايل ديگري چون محتواي سخن و پيام ها و مفاهيمي كه گويندگان و سخن گويان با سخنان خويش به ديگري القا مي كنند نيز توجه مي دهد كه اين مسايل هر يك در جاي خود بررسي مي شود. در اين جا هدف آن است تا تنها نقش ابزاري سخن براي انتقال مقاصد و مطالب بيان شود و آداب و آفات آن در روش و شيوه بيان گردد.
 
مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم:
 آداب سخن
 سخن به معنا كلام، قول، گفتار، بيان و نطق آمده است. (لغت نامه دهخدا ج 8 ص 11906) قرآن براي اين كه پيام و سخن آدمي تاثير مثبت و درستي در مخاطب و شنونده به جا گذارد اموري را به عنوان آداب سخن بيان مي كند كه در اين جا بدان ها اشاره مي شود.
 

سلام و درود
 يكي از آدابي كه قرآن براي سخن گفتن بيان مي كند شروع سخن با سلام و درود است. به اين معنا كه در آغاز سخن گفتن شخص مخاطب را عزيز و گرامي شمارد و با درود و سلام بر وي سخن خويش را آغاز كند. اين گونه سخن گفتن موجب مي شود تا شخص احساس آرامش كرده و به مخاطب اعتماد نمايد. آغاز سخن با سلام به معنا و مفهوم آن است كه شخص سخني كه بر زبان مي آورد به قصد مهر و محبت است و عشق و علاقه خود را نسبت به شنونده اين گونه القا مي كند و عواطف و احساسات وي را برمي انگيزد. بي گمان ايجاد اعتماد در مخاطب نسبت به گوينده و تحريك عواطف و احساسات وي از گام هاي مهم در جلب توجه و اهتمام مخاطب به گوينده و پيامي است كه گفته مي شود. از آن جايي كه هدف گوينده از سخن گفتن انتقال پيام به شنونده است مي بايست نخست عواطف و احساسات پراكنده وي را به سوي خود جلب و متوجه سازد تا بتواند در مقام استماع و شنوندگي قرار گيرد و همه هوش و حواس وي متوجه گوينده باشد. اين زماني ممكن است كه عواطف و احساسات شنونده پيش از همه در اختيار گوينده قرار گيرد و براي تحقق اين هدف سلام كردن مي تواند احساسات و عواطف وي را برانگيزد و متوجه گوينده كند. اين روشي است كه فرشتگان در ديدارهاي خويش با پيامبران داشتند و خداوند در آيات 69 سوره هود و نيز 51 و 52 سوره حجر و هم چنين 24 و 25 سوره ذاريات بدان اشاره كرده است. تاثير اين شيوه براي جلب مخاطب تا آن اندازه است كه خداوند در آيه 54 سوره انعام از پيامبر(ص) مي خواهد در ارتباط با مردم به ويژه مؤمنان از اين شيوه بهره گيرد و پيش از آن كه سخني را به زبان آورد و پيامي را حتي از سوي خداوند به گوش شنوندگان و ديداركنندگان خود برساند با سلام آغاز كند و هرگاه مؤمنان به سوي وي آمدند با سلام شروع و آغاز كند.
 

روي خوش
 دومين ادبي كه قرآن براي سخن گوي بيان مي كند بشاش بودن و روي خوش نشان دادن گوينده است. سلام گفتن بيان گر حالت دروني فرد است و گوينده كه سلام مي كند مي كوشد تا آرامش و نشاط و بشاشيت خود را به نوعي به مخاطب منتقل كند و با واژگان احساسي عواطف شنونده را برانگيزد. از اين روست كه به نشاط و سرور وي توجه مي دهد و براي تاثيرگذاري سخن از گوينده مي خواهد كه با روي خوش با مخاطب مواجه شود. اين روشي بود كه پيامبر همواره بدان عمل مي كرد و تبسم هرگز از روي چهره وي محو نمي شد.
 

آغاز كلام با خبر خوش
 دليل ديگري كه براي لزوم بشاش و سرور در گوينده مي توان يافت افزون بر آيات پيشين، ادب ديگري است كه در سخن گفتن در آيات قرآني بيان شده است. خداوند از جمله آداب سخن گفتن را آغاز كلام با اخبار خوش و بشارت مي شمارد و از گوينده مي خواهد اگر انذار و هشدار و يا خبر ناخوشي در ميان است اول كلام خويش را با بشارت و مژده اي شروع كند تا عواطف و احساسات مخاطب و شنونده به سوي گوينده جلب و جذب شود. از اين روست كه در داستان فرشتگان و حضرت ابراهيم(ع) با آن كه براي عذاب قوم لوط به زمين آمده بودند در ديداري كه با آن حضرت داشتند نخست بشارت تولد كودكي براي ساره و ابراهيم(ع) را بيان مي كنند و سپس به ماموريت خويش در ارتباط با عذاب قوم لوط مي پردازند. (هود آيه 69 به بعد و نيز ذاريات آيه 24 تا 31 و نيز حجر آيه 51 به بعد)
 

http://www.rasekhoon.net/forum/threadshow-392850-1.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

كنترل زبان و درست سخن گفتن


پديد آورنده : حجة الاسلام و المسلمين محمد محمدي اشتهاردي ، صفحه 18


در هفتمين فراز از دعاي امام عصر(عج) چنين مي خوانيم: «و سدّد و السنتنا بالصّواب و الحكمة؛ خدايا! زبان هاي ما را به درست گويي و حكمت استوار فرما.»

در اين فراز از يكي از مهم ترين ارزش ها، و عالي ترين خلاقيت هاي سرنوشت ساز كه مربوط به زبان است سخن به ميان آمده، كه به راستي اگر اين دعا در زندگي انسان تحقق يابد، او به بزرگترين عامل رشد و ترقي و نورانيّت دست يافته، و سازنده ترين وسيله را براي پيمودن مدارج تكامل در اختيار گرفته است. از اين فراز، دست كم سه مطلب استفاده مي شود:

1ـ كنترل و نگهداري زبان از هرگونه انحراف و باطل گويي.

2ـ عادت دادن زبان به درست گويي و سخن حق و مفيد و آموزنده؛

3ـ وسيله قرار دادن زبان براي آموزش دانش و حكمت ها و آگاهي هاي سودمند و تكامل بخش. هركدام از اين سه موضوع موجب استواري زبان شده، و آن را وسيله مفيد و افتخارآميز و زاينده براي رشد و تعالي خود و ديگران مي سازد. و عدم وجود هر كدام از اين ويژگي ها براي زبان، خسارت بزرگي در مسير روند تكاملي انسان بوده و باعث شكست او در عرصه هاي معنوي، اخلاقي، اقتصادي و فرهنگي خواهد شد. با توجه به اينكه زبان در حقيقت نماينده روح و روان و نشان دهنده چگونگي حالات روحي انسان است، و كليد در گنج انسانيت مي باشد، تا آنجا كه علماي اخلاق و عارفان سير و سلوك، مسأله كنترل زبان و استفاده بهينه از زبان را نخستين منزلگاه دانسته، كه بدون آن نه سيري هست و نه سلوكي. براي توضيح هر يك از سه ويژگي مذكور نظر شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

 1ـ كنترل زبان

كنترل زبان پايه نخست اصلاح زبان است، و آن به معني مراقبت جدي و شديد براي نگهداري زبان از هرگونه انحراف، و خطاگويي است. هرگاه زبان، رها و لق و هرز باشد، بزرگترين بلا براي انسان خواهد شد، و محصول آن جز فتنه، گناهان بزرگ و انحرافات ويرانگر و خانمان برانداز نخواهد بود، و اين كه در روايات اسلامي از سكوت تمجيد بسيار شده، اين سكوت همان عاملي است كه موجب كنترل زبان مي شود، و به اصطلاح ترمزي در زبان ايجاد مي كند، و چنين سكوتي غير از تسليم در برابر ظلم است كه مردود مي باشد و به راستي كه زبان بي ترمز، همچون اتومبيل بدون ترمز است كه در پيچ و خم هاي خطير باعث خطرهاي سنگين و غيرقابل جبران خواهد شد.

و از آنجا كه زبان مهم ترين وسيله ارتباط انسان ها با يكديگر و اطلاع رساني و مبادله افكار و انديشه ها است، مي توان آن را از فعال ترين عضو بدن ياد كرد، زبان بيش از هر چيز ديگر بر انسان حاكميت دارد، و هميشه در اختيار انسان است از اين رو اگر افسار گسيخته باشد، خطرات آن با خطرات هيچ يك از اعضاء ديگر قابل قياس نيست، آفات و گناهان كبيره اي كه از زبان برمي خيزد، بسيار است كه مي توان آن را به گفته بعضي به صدها رسانيد مانند: تهمت، دروغ، غيبت، سخن چيني، گواهي به باطل، خودستايي،اشاعه فحشاء و نشر اكاذيب، بيهوده گفتن، ناسزا گويي، خشونت با زبان، اصرار بي جا، تكدي گري و چاپلوسي با زبان، مسخره كردن، و آزار رساني به ديگران با زبان، نكوهش ديگران، كفران نعمت با زبان، تبليغ باطل و تشويق به گناه، وعده دروغ، بدزباني، نهي از معروف و امر به منكر با زبان و...

محقق و فقيه بزرگ فيض كاشاني در كتاب ارزشمند المحجّة البيضاء، تحت عنوان آفات اللسان (خطرهاي زبان) بحث مشروحي نموده، و به نقل از غزالي در احياء العلوم، بيست نوع از گناهان و آفت هاي زبان را بر شمرده ، ولي حق اين است كه آفات زبان بيش از اين موارد است و بعضي سي نوع از گناهان زبان را برشمرده اند، ولي بايد گفت اين موارد سي گانه قسمت عمده آن است، و گرنه گناهان زبان از ريز و درشت شايد به بيش از صد نوع برسد. و بعضي از گناهان نيز به طور غيرمستقيم از زبان سرچشمه مي گيرد و مي تواند رابطه اي با زبان داشته باشد، مانند: ريا، حسادت، تكبّر، قتل نفس، زنا و روابط نامشروع و...بر همين اساس از رسول خدا(ص) روايت شده فرمود: «انّ اكثر خطايا ابن آدم في لسانه؛(1) قطعاً بسياري از گناهان انسان از ناحيه زبان او است.» و نيز فرمود: «در روز قيامت بيشترين گرفتارها آنان هستند كه بيهوده گو بوده و زبان لق و بي كنترل داشته اند.»(2)

و نيز فرمود: «خداوند هيچ يك از اعضاء انسان را مانند زبان عذاب نمي كند»، زبان عرض مي كند: «خدايا چرا مرا بيش از ساير اعضاء عذاب مي كني؟ خداوند مي فرمايد: از ناحيه تو سخني خارج شد و به مشرق ها و مغرب ها رسيد، و باعث ريختن خون بي گناه و غارت اموال، تجاوز ناموسي گرديد. به عزّت و جلالم سوگند تو را به گونه اي عذاب كنم كه هيچ يك از اعضاء ديگر را آن گونه عذاب نكرده باشم.»(3) و نيز فرمود: «نجاة المؤمن في حفظ اللّسان؛(4) نجات و رستگاري انسان با ايمان در كنترل زبان است.» و از امام صادق(ع) نقل شده فرمود: «از حكمت هاي داود(ع) اين بود كه، خردمند كسي است كه به زمان خود آشنا باشد، و به كار خويش سرگرم بوده، و زبانش را كنترل نمايد. و امام باقر(ع) در تعريف شيعه فرمود: «شيعيان ما لال(مراقب شديد زبان) هستند.»(5)

در اين راستا سخن بسيار است، از جمله سخن معروف لقمان حكيم است كه بسيار سخني حكيمانه و كامل مي باشد، او مي گويد: «من در عمر طولاني خودم با چهارصد پيامبر ملاقات و خدمت كردم، و از همه گفتار و نصايح آنها چهار سخن را برگزيدم: 1ـ هنگامي كه در نماز هستي، حضور قلبت را حفظ كن 2ـ هنگامي كه بر سر سفره هستي، گلويت را (از مال حرام) حفظ كن 3ـ هنگامي كه به خانه ديگري رفتي چشم خود را (از نگاه به نامحرم) حفظ كن 4ـ هنگامي كه در بين انسان ها رفتي زبانت را حفظ كن.»(6) با توجه دقيق به گزينش لقمان، به اوج اهميت كنترل زبان پي مي بريم، كه به راستي سخن بسيار حكيمانه و عميقي است، و از اركان كليدي چهارگانه براي سير و سلوك عرفاني و اخلاقي خواهد بود.

در اينجا براي تكميل اين بخش نظر شما را به دو نكته جلب مي كنم:

1ـ دوستي داشتم در نزاعي با همسرش، همسرش سخن ركيكي به او گفت او جواب ركيك تر داد، همسر ادامه داد او نيز با عدم كنترل زبان ادامه داد سرانجام دوستم عصباني شد و پايه قلياني را كه در كنارش بود برداشت و به سوي همسرش پرت كرد، آن پايه به سر همسر خورد، ضربه مغزي شد و در نتيجه به قتل رسيد. ضارب را دستگير نموده پس از مدتي محكوم به اعدام شده و اعدام گرديد، و چند كودك بي سرپرست به جاي گذاشت. به راستي اگر آنها زبانشان را كنترل مي كردند، به چنين خطر جبران ناپذيري گرفتار مي شدند؟! آري زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد.

2ـ مرحوم آيت اللّه شيخ محمد تقي ستوده (متوفي 1420 هـ.ق) استاد عاليقدر حوزه علميه قم مي فرمود: «من وقتي كه افراد اصرار مي كنند و موعظه اي مي خواهند، مي گويم: زبان! زبان! بايد مواظب زبانتان باشيد، خيلي انسان بايد سنجيده حرف بزند مرحوم خوانساري (آيت اللّه العظمي سيد احمد خوانساري، متوفي 1405 هـ.ق) طوري بود كه اگر پنجاه سال با ايشان مي نشستي، درباره كسي يك كلمه نمي گفت، يا خود را بر كسي ترجيح نمي داد... ايشان خيلي بر زبانش مسلّط بود. زبان حفظش لازم است، چون جرم زبان سنگين است اميرمؤمنان(ع) درباره زبان مي فرمايد: «جرمه صغيرٌ و جرمه ثقيلٌ؛(7) حجم و جسم زبان، كوچك است، ولي جرم و گناه آن بزرگ است.»

هشدارها و تعبيرهاي معني دار امامان(ع) پيرامون آفت و خطر زبان نيز طريق ديگري است كه ما را براي كنترل آن تأكيد مي كند. مانند اين كه امام علي(ع) فرمود: «زبان كلب عقور(سگ گزنده) است، اگر آن را رها كني مي گزد.»(8) و در سخن ديگر فرمود: «زبان حيوان درّنده است كه اگر كنترل نشود مي درد.»(9) و نيز فرمود: «زبان تيري است كه به خطا مي رود(در هدف گيري خطا مي كند) بنابراين مراقب آن باشيد كه شما را صيد نكند.»(10) و امام صادق(ع) فرمود: «هرگاه خداوند خواست بنده (ناشايسته اش) را رسوا كند، رسوايي او را در هرزگي زبانش قرار مي دهد.»(11)

و امام علي(ع) فرمود: «انسان بايد به زبانش افسار بزند، زيرا زبان عضو سركش و چموشي است، خداوند تقواي هيچ بندهاي را مفيد نمي داند، مگر اين كه زبانش را كنترل كرده و افسار بزند.»(12)

از اهميت كنترل زبان همين بس كه مطابق روايات بسيار، از پيامبر(ص) و امامان(ع)، هنگامي كه هر روز صبح فرا مي رسد زبان به تمام اعضاء بدن نظر مي افكند، و مي گويد: صبح شما چگونه است؟ آنها در پاسخ مي گويند: «اگر تو ما را به حال خود بگذاري حال ما خوب است.» سپس زبان را سوگند داده چنين مي گويند: «خدا را خدا را! رعايت حال ما را بكن. چرا كه ما به وسيله تو داراي پاداش و عذاب مي شويم.»(13) از جمله

امام صادق(ع) فرمود: «ما من يومٍ الّا و كلّ عضوٍ من اعضاء الجسد يكفّر اللّسان يقول نشدتك اللّه ان تعذّب فيك؛(14) روزي نيست جز آن كه هر عضوي از اعضاء تن در برابر زبان فروتني كنند، و بگويند: تو را سوگند به خدا مبادا به سبب تو مشمول عذاب شويم.»

 مجازات سخت عدم كنترل زبان

قبلاً در مورد كيفر شديد آنان كه زبانشان را كنترل نمي كنند به مطالبي اشاره شد، براي آگاهي بيشتر در اين راستا نظر شما را به چند روايت زير جلب مي كنم:

1ـ رسول خدا(ص) فرمود: «كسي كه پرچانگي كند، خطا و لغزش او فراوان مي شود، و كسي كه خطاء و لغزشش فراوان گردد حياء او كم مي شود و كسي كه حيائش كم گردد، پرهيزكاريش كم مي شود، و كسي كه پرهيزكاريش كم گردد قلبش مي ميرد و داخل دوزخ مي شود.»(15)

2ـ روزي پيامبر(ص) در موعظه خود به مردم فرمود: خدا بيامرزد بنده اي را كه از گفتارش سود ببرد، و يا سكوت كند تا سالم بماند، زبان بيش از هر چيز ديگر بر انسان حاكميت دارد. آگاه باشيد تمام سخناني كه از انسان صادر مي شود، به زيانش است، مگر ياد و ذكر خدا،امر به معروف و نهي از منكر، و اصلاح بين مؤمنان. يكي از اصحاب به نام معاذ بن جبل گفت: «اي رسول خدا! آيا سخن گفتن هم چنان چيزي است كه انسان بر اثر آن عذاب شود؟» پيامبر (ص) در پاسخ فرمود: «و هل يكبّ النّاس علي مناخرهم في النّار الّا حصائد السنتهم...؛(16) آيا چيزي جز درو شده ها (و محصول) زبان انسان را از ناحيه صورت به دوزخ مي افكند؟ پس هر كس مي خواهد از عذاب در امان باشد و سالم بماند مراقب زبان و گفته هايش باشد.»

استاد آيت اللّه مكارم شيرازي در شرح اين جمله مي نويسد: «معلوم مي شود گناهاني كه به سبب آنها انسان با صورت به جهنّم مي رود، سينه يا پا و يا دست نيست، بلكه دست آوردهاي زبان است. شايد چنين عذابي براي اين باشد كه وقتي كسي را به سبب گناهي به آتش دوزخ مي افكنند، با آن عضوي كه گناه كرده مي اندازند، و لذا چون با زبان گناه كرده، با صورت او را به دوزخ مي افكنند تا اول زبانش بسوزد زيرا همين زبان آتش ها را برافروخته و به انسانها توهين و اذيت ها كرده است. بايد هر روز صبح كه از خواب بيدار مي شويم از خدا بخواهيم تا ما را از شرّ زبان حفظ كند، و شب هم وقتي به بستر مي رويم، از گناهاني كه به خصوص با زبان انجام شده استغفار كنيم، زيرا واقعاً انسان به سبب زبان در خطر عظيمي است.»(17)

3ـ اميرمؤمنان علي(ع) فرمود: «زلّة اللّسان اشدّ من جرح السّنان؛(18) كيفر لغزش زبان سخت تر از زخم و جراحت نيزه است.»

4ـ نيز فرمود: «پاي انسان بر اثر ضربه اي كه خورده خوب مي شود، ولي ضربه زبان سرها را بر باد مي دهد.»(19)

5 ـ نيز فرمود: «ربّ كلمةٍ سلبت نعمة؛(20)چه بسا يك كلمه (از زبان بي كنترل) موجب محروميت از نعمتي خواهد شد.»

6ـ يكي از گناهان بزرگ زبان غيبت كردن است. از عذاب غيبت كننده همين بس كه پيامبر(ص) فرمود: «كسي كه مؤمني را غيبت كند خداوند نماز و روزه او را تا چهل شبانه روز قبول نمي كند، مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد.»(21)

نيز فرمود: در شب معراج گروهي را ديد كه با ناخن هاي خود صورت هايشان را مي خراشند و مجروح مي كنند. به جبرئيل گفتم اين ها كيستند؟ گفت: اين ها كساني هستند كه بر اثر عدم كنترل زبان، به غيبت و ريختن آبروي مردم پرداختند.»(22)

ولي كنترل زبان از غيبت به قدري ارزش دارد كه پيامبر(ص) فرمود: «ترك الغيبة احبّ الي اللّه عزّ و جلّ من عشرة آلاف ركعةٍ تطوّعاً؛(23) ترك غيبت در پيشگاه خداوند متعال از انجام ده هزار ركعت نماز مستحبي محبوب تر و بهتر است.» آري آنچه كه موجب ترك غيبت مي شود، كنترل زبان است، و به راستي كنترل زبان چه نعمت بزرگي است كه موجب آن همه الطاف و پاداش هاي ويژه الهي مي گردد.

بر همين اساس وقتي كه از اميرمؤمنان علي(ع) سؤال شد: «زيباترين آفريده هاي خداوند چيست؟ فرمود: سخن گفتن، و سپس سؤال شد زشت ترين مخلوفات خدا چيست؟ فرمود: سخن گفتن. سپس فرمود: با زبان و سخن گفتن، چهره ها سفيد و نوراني مي شود، و با همين سخن گفتن چهره ها سياه مي گردد.»(24) اين مطلب ما را به ياد لقمان حكيم مي اندازد، كه مولايش روزي به او گفت: امروز برترين غذا را برايم فراهم كن، لقمان زبان گوسفندي را تهيه نموده و پخت و

نزد مولايش گذاشت. مولا در روز ديگر به او گفت: امروز بدترين غذا را برايم فراهم كن. لقمان باز زباني تهيه نموده و پخت و نزد او نهاد. او پرسيد: يك غذا چگونه هم بهترين و هم بدترين خواهد شد؟ لقمان گفت: زبان اگر به حق حركت كند برترين عضو است و گرنه بدترين عضو خواهد بود.

7ـ حضرت علي(ع) فرمود: «من خاف النّاس لسانه فهو من اهل النّار؛(25) شخصي كه مردم از گزند زبان او بترسند، آن شخص اهل جهنّم است.»

 2ـ عادت دادن زبان به درست گويي

در فراز مذكور از دعاي امام عصر(عج) چنين آمده: «خدايا زبان هاي ما را به صواب (درست گويي) استوار ساز.» واژه صواب در موردي گفته مي شود كه چيزي با حق اصابت كند، و هيچ گونه باطلي به آن راه نيابد. بنابراين مسأله استواري زبان به صواب به اين است كه آن را به درست گويي و حرف حق زدن عادت دهيم، به گونه اي كه هرگز به ناصواب و به باطل گويي حركت نكند، چنين كاري نخست بستگي به كنترل زبان از انحراف دارد، كه بحث آن گذشت، دوم اين كه زبان را به راستي و درستي و حق گويي عادت دهيم به گونه اي كه جز درستي به چيزي حركت نكند. ما وقتي كه به قرآن واژه قَول مراجعه كرده و دقت مي كنيم مي بينيم به ما مي آموزد كه سخن گفتن آدابي دارد، و بايد حساب شده و سنجيده باشد، گاه مي فرمايد: «وليقولوا قولاً سديداً؛(26) و سخني استوار و درست بگويند.» «و قولوا قولاً سديداً؛(27) و سخن استوار و درست بگوييد.» اين دستور همان است كه در دعاي امام عصر(عج) آمده «و سدّد السنتنا؛زبان هاي ما را استوار گردان.» و گاه مي فرمايد: «قولاً معروفاً؛(28)سخن نيك و زيبا بگوييد.»

و گاه مي فرمايد: «قولاً كريماً؛(29) بزرگوارانه و مهرانگيز سخن بگوييد.» و گاه مي فرمايد: «قولاً ليّناً؛(30) نرم و با ملاطفت سخن بگوييد.» و گاه مي فرمايد: «قولاً ميسوراً؛(31) با نرمش و مهرباني با آنها سخن بگو.» و گاه مي فرمايد: «قولاً بليغاً؛(32) با سخن شيوا و زيبا با آنها حرف بزن.» از اين تعبيرات فهميده مي شود كه بايد زبان در سخن گفتن در موارد و جاهاي گوناگون، به طور كامل مراقب باشد، و آداب را بشناسد و رعايت كند تا به آفات گرفتار نگردد.

و حتماً بايد زبان را به آداب خوش كلامي و زيبا سخن گفتن، كه يك نوع هنر است عادت داد، چنان كه در روايت آمده: پيامبر(ص) سوار بر مركبي بود، شخصي افسار آن را به دست گرفته بود و مي كشانيد، در اين هنگام آن شخص از پيامبر(ص) پرسيد: «بهترين كارها چيست؟» پيامبر فرمود: «اطعام الطّعام و اطياب الكلام؛(33) بهترين كارها غذارساني به مردم، و خوش گويي و زيبا سخن گفتن است.»

امام سجاد(ع) در بيان حقوق اعضاء، در مورد حق زبان مي فرمايد: و اما حق زبان آن است كه او را از دشنام و زشت گويي برحذر داري، و به نيك گفتاري عادت دهي، و او را آميخته با ادب به حركت درآوري، و افسار آن را جز در موارد منافع دين و دنيا نگهداري، و از پرچانگي بازداري، و از بيهوده گويي دور نمايي... زيبايي عقل و خرد به نيك زباني و درست سخن گفتن بستگي دارد.»(34)

بايد توجّه داشت كه اصلاح زباني و عادت دادن آن به نيك گويي بستگي به تفكّر و تدبّر دارد، يعني انسان قبل از سخن گفتن، اندكي فكر كند تا سنجيده و آگاهانه و خردمندانه سخن بگويد. براي تحقق اين موضوع بايد به خطرات زبان و پيامدهاي آن توجه جدي كند، و مسأله سكوت را براي مهار زبان رعايت نمايد، و كم گويي را از صفات خود قرار دهد، و نتيجه سخن را با ترازوي عقل و خرد ارزيابي نموده آنگاه تصميم به سخن بگيرد. بر همين اساس پيامبر(ص) فرمود: «انّ لسان المؤمن وراء قلبه... و انّ لسان المنافق امام قلبه...؛(35) زبان مؤمن در پشت قلب او قرار دارد، هنگام سخن گفتن نخست مي انديشد، سپس آن را با زبانش امضاء مي كند، ولي زبان منافق در جلو قلب او است، يعني هنگام سخن گفتن، بدون انديشه آن را با زبانش امضا مي كند.»

علامه مجلسي(ره) مي گويد: «بعضي از اصحاب رسول خدا(ص) سنگي را به دهانش مي گذاشت، هرگاه مي خواست سخن بگويد به اندازه بيرون آوردن سنگ از دهانش فكر مي كرد كه آيا سخنش براي خدا و در راه خدا و مورد خشنودي خدا است، و بسياري از اصحاب و تربيت شدگان

پيامبر(ص) هنگام سخن گفتن همچون شخص غرق شده نفس مي كشيدند(يعني در فشار بودند كه درست سخن بگويند) و همچون افراد بيمار سخن (را با آرامش) مي گفتند، چرا كه سخن درست سبب نجات انسان از هلاكت است. خوشا به سعادت كسي كه به شناسايي عيوب و درستي گفتار توفيق يافته، و به ارزش سكوت(كنترل زبان) و نتايج درخشان آن آگاهي يافته است.» علامه مجلسي در ادامه سخن درباره ربيع بن خثيم (خواجه ربيع كه در مشهد مقدس مدفون است) مي نويسد: وي هر روز صبح كاغذي را نزد خود مي نهاد، و تا شب هر سخني مي گفت در آن كاغذ مي نوشت. وقتي كه شب فرا مي رسيد آن سخنان را محاسبه مي كرد تا ببيند چقدر نيك وچقدر بد بوده است، سپس مي گفت: «آه و واي! آنان كه سكوت كردند و زبانشان را نگهداشتند نجات يافتند، ولي ديگران زيان كردند.»(36)

 3ـ زبان يا برترين وسيله براي آگاهي بخشي

سومين ويژگي زبان كه از دعاي امام عصر (عج) استفاده مي شود، استواري زبان به آموختن و حكمت آموزي است. يعني زبان استوار و الهي زباني است كه علاوه بر كنترل از گناه و علاوه بر درست گويي، وسيله اي براي تبيين حقايق و آموزش و پرورش و آگاهي بخشي و اطلاع رساني صحيح گردد. واژه حكمت در اصل از ماده حَكَم (بر وزن حرف) به معني منع است، و از آنجا كه علم و دانش و تدبير كه از معاني حكمت است، انسان را از كارهاي خلاف باز مي دارد، به آن حكمت مي گويند. حكمت داراي معاني بسيار و مفهوم گسترده است، از جمله: معرفت،شناخت اسرار، آگاهي از حقايق و وصول به حق از نظر گفتار و عمل و تلاش، و نيز به معني نور الهي آمده كه انسان در پرتو آن از تاريكي گمراهي ها، و از وساوس شيطان نجات مي يابد، و به طور كلي حكمت بر دو گونه است: 1ـ حكمت نظري 2ـ حكمت علمي. حكمت به قدري ارزشمند

است كه خداوند مي فرمايد: «ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً؛ به كسي كه دانش داده شود، خير فراواني داده شده است.»(37)

اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد: «قلب خود را با موعظه زنده بدار، و به وسيله نور حكمت نوراني كن»(38) و نيز مي فرمايد: «حكمت گمشده مؤمن است، آن را اگر چه از ناحيه منافقان باشد دريافت كن.»(39)

كوتاه سخن آن كه به فرموده حضرت عيسي(ع): «به حق به شما مي گويم كه خورشيد وسيله روشني هرچيز است، و حكمت مايه روشني هر روح و روان است، و پرهيزكاري سرلوحه هر حكمت است.»(40)

نتيجه اين كه طبق دعاي امام عصر(عج) بايد زبان را علاوه بر درستي، به حكمت استوار ساخت.

توضيح آن كه: زبان از بزرگترين نعمت هاي الهي است، واز شگفت انگيزترين اعضاي بدن مي باشد كه نقش به سزايي در سلامتي و امكانات كاربردي انسان را دارد، و در ميان فوايد زبان، از همه مهم تر سخن گفتن آن است كه با حركات سريع و پياپي و منظّم و جست و خيز زبان در جهات ششگانه انجام مي گيرد، و استعداد انسان به تكلّم به وسيله زبان از عنايت هاي خاص الهي است، و اين مطلب با مقايسه با آدم لال به خوبي روشن مي شود. بنابراين طبق قانون لزوم شكر نعمت ها، بايد شكر نعمت زبان را به جا آورد، و شكر كامل آن به اين است كه آن را كنترل نموده و به درست گويي و تعليم و آموزش ارزش ها عادت داد. قابل توجه اين كه نقش زبان به قدري در اصلاح ايمان و استواري قلب بسيار است كه پيامبر(ص) فرمود: «لايستقيم ايمان عبدٍ حتّي يستقيم قلبه، و لايستقيم قلبه حتّي يستقيم لسانه؛(41) ايمان كسي استوار نمي شود مگر اين كه قلب او استوار و استقامت يابد، و قلب او استوار نيابد مگر اين كه زبانش استوار گردد.»

براي تكميل اين مطلب، نظر شما را به اين سخن جالب پيامبر(ص) جلب مي كنم: آن حضرت فرمود: «خداوند و فرشتگان و همه مخلوقات حتي مورچه در لانه اش، و ماهي در دريا بر معلّم و گوينده درس هاي نيك صلوات و درود مي فرستند.»(42)

نيز فرمود: «معلم و آموزگار نيكي ها مشمول استغفار همه موجودات زمين، و ماهيان دريا و زندگان فضا و همه اهل آسمان ها و زمين است.»(43) روشن است كه ابزار مهم آموزش كارهاي نيك، زبان است. نتيجه اين كه بايد از زبان براي تعليم حكمت و آگاهي بخشي اكثر استفاده را نموده تا به پاداش هاي عظيم رسيد.

پي نوشت ها:ـــــــــــــــــــــــ

44. المحجة البيضاء، ج 5، ص 194.

45. همان، ص 207.

46. اصول كافي، ج 2، ص 115.

47. همان، ص 114.

48. همان، ص 116 و 113.

49. المواعظ العدديه شيخ حرّ عاملي، ص 142.

50. ستارگان حرم، ج 12، ص 62.

51. بحارالانوار، ج 71، ص 287.

52. همان، ص 29.

53. غررالحكم؛ميزان الحكمة، ج 8، ص 498.

54. بحارالانوار، ج 78، ص 228.

55. نهج البلاغه، خطبه 176.

56. اصول كافي، ج 2، ص 115.

57. همان.

58. همان.

59. نهج البلاغه، حكمت 349.

60. بحارالانوار، ج 77، ص 178.

61. انوار هدايت، ص 73.

62. غررالحكم.

63. بحارالانوار، ج 71، ص 287.

64. همان، ج 75،ص 259.

65. تنبيه الخواطر، مجموعه ورّام، ص 93.

66. بحارالانوار، ج 75،ص 261.

67. تحف العقول، ص 154.

68. سفينة البحار، ج 2، ص 510(واژه لسن).

69. سوره نساء، آيه 9.

70. سوره احزاب، آيه 70.

71. سوره بقره، آيه 235.

72. سوره اسراء، آيه 23.

73. سوره طه، آيه 44.

74. سوره اسراء، آيه 28.

75. سوره نساء، آيه 63.

76. بحارالانوار، ج 71، ص 312.

77.تحف العقول، چاپ جديد، ص 448.

78. المحجة البيضاء، ج 5، ص 195.

79. بحارالانوار، ج 71، ص 284.

80. سوره بقره، آيه 269.

81. نهج البلاغه، نامه 31.

82. همان، حكمت 80.

83. تحف العقول، ص 618.

84. بحارالانوار، ج 68، ص 287.

85. كنزالعمّال، حديث 28736.

86. بحارالانوار، ج 2، ص 17.
 
http://www.hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=4960&MagazineArticleID=42790


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

ويژگي هاي تصويري در كتاب هاي قرآني كودكان
 

چكيده راه هاي متفاوتي براي آموزش قرآن كريم به كودكان وجود دارد. يكي از بهترين راه هاي درك مفاهيم، موضوعات و قصص قرآن كريم استفاده از روش تصويرگري است. با بررسي ويژگي هاي سني دركودكان دبستاني، متوجه اين موضوع مي شويم كه از طريق نقاشي و تصوير مي توان بر جذابيت و شيريني داستان پردازي و علاقة كودك به موضوع داستان افزود. علاوه بر آن دركِ مفاهيم از طريق تصوير بر حافظة طولاني مدت تاثيرگذارتر از بيانِ كلام است.
امروزه توسط اكثر مؤسسات فرهنگي و مراكز دارالقرآن از روش هاي تصويري براي آموزش قرآن به كودكان استفاده مي شود ولي كاربرد آن تخصصي و حرفه اي نيست. علاوه بر آن تصويرگري بسياري از كتب، نشريات و برنامه هاي آموزشي ديجيتالي قرآن كريم نيز داراي نقاط ضعف است.
اگر چه كاربرد اصولي از هنر تصويرگري در جذب و علاقمندي كودك تاثير فزاينده اي مي تواند داشته باشد، اما بيان ضعيف و غير حرفه اي آن هم خسارت هاي منفي جبران ناپذيري را بر روح كودك وارد مي كند. در اين مقاله با بررسي ضعف و نقاط قوت موجود در تصويرگري مضامين قرآني كتابهاي كودكان، مي توان به ضرورت اين امر پرداخت كه مي بايستي بازنگري و توجهي عميق به امر تصويرگري كتابهاي قرآني كودكان نمود و آن را به عنوان يك امر مهم در فرآيند آموزش درك مضامين قرآني در نظر گرفت.
 
كليد واژه ها: مضامين قرآني/ خصوصيات شخصيتي كودكان/ فرآيند فهم و درك كودك/ عناصر تصويري/ تصويرگر.
 
 

پيش گفتار
 
امروزه متخصصان امر تعليم و تربيت، براي آموزش مفاهيم و موضوعات مورد نظرشان از روش آموزش غير مستقيم بهره مي برند. به گفتة پژوهشگران، 75 درصد فراگيري از طريق چشم انجام مي پذيرد. اين مطلب نشانگر آن است كه در ميان روش هاي آموزش غير مستقيم، آموزش تصويري يكي از موفق ترين روش هاست.
 مبحث فرآيند يادگيري و درك مفاهيم از طريق آموزش تصويري براي كودكان مي بايستي به گونه اي طرح و برنامه ريزي شود كه مناسب با نيازهاي عاطفي و رواني آنان و متناسب با خصوصيات شخصيتي ايشان باشد. ضبط مفاهيم وآموخته هاي دوران كودكي از طريق روش هاي تصويري، سال هاي سال در حافظه مي ماند و به مانند گنجي پنهان در لايه هاي دروني ذهن تا دوران بزرگسالي تبديل مي شود. در خصوص درك مضامين قرآني نيز اين چنين است.
 با توجه به ضرورت اين روش در امر آموزش مضامين قرآني به كودكان، امروزه بسياري از كتاب هاي قرآني، نشريات و برنامه هاي ديجيتالي به تصويرگري موضوعات خود مي پردازند. از آنجا كه بسياري از اين مؤسساتِ انتشاراتي، آشنايي اندكي با مخاطبان خود دارند و از عناصر تصويري صرفاً استفادة تجاري مي كنند، موفقيت چنداني در اين زمينه ندارند. تعداد زيادي از اين انتشارات به منظور جلب مشتري و بازاريابي، در كتاب هاي منتشرة خود از رنگ هاي پرهيجان و نقوش و اشكال عامه پسند و گاهي تصاويري به دور از فرهنگ قرآني بهره مي گيرند. در حالي كه با آگاهي از نيازهاي كودكان در اين سن و شناخت آيات و قصه هاي قرآني و همچنين داشتن تبحر در تصويرگري، مي توان از ساده ترين شكل ها و تصاويري بي پيرايه با رنگ هاي درخشان و متنوع استفاده كرد تا مفاهيم زيباي قرآني را به كودكان آموزش داد.
 تأكيد اصلي در اين پژوهش، نشان دادن نقاط ضعف و قدرت تصويرگري در كتب قرآني كودكان است و به عنوان پيشنهاد راهكارهايي را براي استفادة بهتر از اين فن بيان مي دارد. شايان ذكر است براي اين منظور، از ميان 300 جلد كتاب و نشريه، 40 مورد گزينش و بررسي ميداني شده است.

 
 
هدف ازآموزش قرآن به كودكان
 
يكي از اهداف اساسي و مهم در آموزش قرآن، تربيت و انسان سازي، شناخت خوبي ها و بدي ها و ارائة الگوي مناسب رفتاري است. در جوامع و فرهنگ هاي مختلف، روش هاي تربيتي تأثيرگذار متفاوت است. اصولاً در هر جامعه اي شاخصه هايي براي اعمال روش هاي تربيتي وجود دارد. سليقه ها، انتظارات، رشدِ فكري، تعلقاتِ فرهنگي و اجتماعي، سنت ها، آداب و رسوم، باورها، عقايد و جهان بيني، انتخاب روش ها و كاربرد آنها تأثير بسزايي دارد.
از مهم ترين و شناخته شده ترين روش هاي تربيتي كه در اكثر جوامع كاربرد دارد، روش الگوگيري است. تربيت الگويي، در قرآن كريم نيز مورد تأكيد قرار گرفته است, به گونه اي كه خداوند عزّوجلّ, پيامبراكرم (ص) را بهترين نمونه و سرمشق براي بشر معرفي كرده است؛(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )(احزاب/٢١)
آن گونه كه حضرت علي (ع) مي فرمايند: «فبادرتك بالادب قبل ان يقسو قلبك و يشتغل لبك»(نامة 31 نهج البلاغه) «من به تربيت تو پرداختم پيش از آنكه دلت سخت و فكرت مشغول شود.» (فلسفي، محمد تقي،2/190). قلب كودك همچون زمين خالي است كه هر بذري را در آن بريزيد رشد خواهد كرد. هدف از آموزش قرآن به كودكان در ابتدا، ايجاد آشنايي، انس و الفت، و سپس ايجاد شناخت، علاقمندي و درك و فهم محدود و در حد توان از مضامين بلند قرآن كريم براي ايشان است. در اهداف تربيتي حضرت علي (ع) با فرزندشان چنين مي خوانيم:
 «و اجمعت عليه من ادبك ... و انت مقبل العمر... ذونيه سليمه و نفس صادفيه ...» «و بر ادب آموختن تو همت گماشتم ... در حالي كه كودك ... و داراي نيتي سالم ونفسي صادق و پاك بودي.» (نهج البلاغه، نامه 31)

آشنايي كودكان با قرآن كريم را در سه وجه مي توان پيگيري كرد:

الف) داستان هاي قرآني:

1- داستان حضرت موسي (ع) 2- داستان حضرت يونس (ع) 3- داستان حضرت ابراهيم (ع) 4- داستان هاي پيامبر اكرم (ص) 5- حضرت داوود (ع) 6- داستان آدم و حوّا (س) 7- حضرت ارسيا (ع) 8-حضرت سليمان (ع) 9- حضرت صالح 10- حضرت يوسف (ع) .

ب) آشنايي با مفاهيم و دستورات قرآني:

1- آشنايي كودكان با نشانه هاي الهي 2- آيات قرآن در مورد آداب سخن گفتن 3- آيات مربوط به آداب اخلاقي و بيان خير و شر.
 

ج) آشنايي كودكان با فن تجويد و روخواني قرآن:

1- آموزش تجويد با لحن عربي به زبان كودكان 2- آموزش جزء 30 قرآن 3- آموزش روخواني

 

كودك و نيازهاي رواني و عاطفي او
 
انگيزه هاي يادگيري و دل مشغولي هاي كودكان در سنينِ مختلف فرق مي كند. يك كودك، انسان بزرگسالِ كوچك شده نيست. علايق و عواطف و روحياتش نيز كاملاً فرق مي كند. او موجودي است مستقل با خواسته ها و نيازهاي عاطفي مستقل كه بايد آن را شناخت و از همان زاويه با آن برخورد كرد. براي آموزش و تربيت كودكان بايد به روح شكننده و لطيفشان توجه كرد. سنين كودكي، سنين بايدها و نبايدها نيست، تنها با رفتار و روش هاي آموزشي غير مستقيم مي توان ارزش ها را به كودكان انتقال داد. روش آموزش بصري (ديداري) همراه با داستان پردازي براي كودك نقش مؤثرتري دارد.
«زيرا كودكان محسوسات را مي بينند و لمس مي كنند و اطلاعاتشان مبتني بر عينيات است. بنابراين در شرايطي كه اين امكان فراهم نشود، صحبت از اين پديده هاي غير ملموس بي نتيجه خواهد ماند و وقت كودكان و فرصت آموزشي از دست مي رود.» (تركمان، منوچهر،/70)
 برنامه و محتواي آموزشي مي بايستي متناسب با توانمندي هاي جسمي، ذهني و عاطفي كودك تهيه شود. ارائة روش هاي نامناسب، بدون شك احساس خستگي و بي علاقگي در كودك ايجاد مي كند و بار معنايي و ياد دهي را از دست مي دهد. در برنامه ريزي آموزشي كودكان، بايد به حوصله و انرژي كودك نيز توجه داشت. كودكان اصولاً پر جنب وجوش و پر انرژي هستند و زمان بسيار محدود و كوتاهي را مي توانند آرام و بي حركت بنشينند و در مورد موضوعي تمركز كنند.
«زماني كه كودكان مي توانند با تمام وجود و با استفاده از همه حواس با مربي باشند، بسيار محدود است وتنها مي توانند به طور مستمر بين 10 الي 15 دقيقه به گفته ها و فعاليت هاي هدايت شده مربي توجه داشته به فعاليت بپردازند. بنابراين در برنامه ريزي بايد به انرژي و مدت زمان توجه كودكان از سويي و شرايط زماني و مدت زمان آموزش هم توجه داشته باشيم.» ( همان،/68)
تمركز كودكان را مي توان با بيان موضوعات مورد علاقةشان و استفاده از روش هاي پر تحرك و هيجان بر انگيز افزايش داد.

 
 
الف) علايق كودك
 
كودك از تكرار قصه، داستان، شعر و يا فيلم هاي متحركي كه به ويژه هيجان و حركت داشته باشند، بي نهايت لذّت مي برد. او به طور طبيعي و با رضايتمندي به موسيقي، اشعار و اصواتي كه داراي ريتم، وزن و قافيه است گوش مي دهد. آنها را تكرار مي كند و احساس شادماني و سرخوشي به او دست مي دهد. از تكرار آنها احساس خستگي و آزردگي نمي كند. اگر چه مدت زمان توجه و تمركز كودك كوتاه و كم است، ولي در مورد مطالبي كه هيجان انگيز و پرهياهو باشد مقاومت نشان مي دهد و گذر زمان را متوجه نمي شود.
 تحرّك، پويايي، جنب و جوش و شلوغ كاري هايي از اين دست، محرّك هاي خوبي به حساب مي آيند كه در كودك علاقه و انگيزة يادگيري ايجاد مي كند. در برنامه ريزي آموزشي بايد به احساس شادابي و نشاط و رضايتمندي و تحريك پذيري كودكان توجه شود. ما با روش هاي نامناسب، شور و شادي، فعاليت و جنب و جوش، عشق و علاقه به كار و فعاليت را از او مي گيريم و در عوض، محتوايي نامأنوس و دور از ذهن در اختيار كودك قرار مي دهيم كه هيچ گونه ارتباط و درك و تجربه اي از آن ندارد.

 
 
ب) الگوپذيري كودك
 
همان گونه كه بيان شد، روش الگويي يك مبناي تربيتي در وجود انسان است كه قرآن كريم نيز بر آن تأكيد دارد.
 در فرايند شكل گيري شخصيت كودكان، بيشترين نقش متوجه الگوهاي رفتاري است، چرا كه يادگيري، اساس رفتار آدمي را تشكيل مي دهد. يادگيري هاي غير مستقيم، ضمني يا مشاهده اي، پايدارترين و مؤثرترين يادگيري محسوب مي شوند و در اين ميان، مهم ترين نقش بر عهده الگوهاي رفتاري است. به عبارت ديگر، از آنجايي كه تقليد و همانند سازي يكي از مهم ترين روش هاي يادگيري در كودكان است، بنابراين هر قدر الگوي رفتاري نزد كودكان از شخصيت محبوب تري برخوردار باشد، رفتارهاي كلامي و غير كلامي آنها بيشتر مورد توجه واقع مي شود.
 الگوها و چهره هاي مطلوب در قرآن، صفات نيكو و الهي را بيان و ترسيم مي كند. از آنجا كه آگاهي در سنين مختلف كودكي فرق مي كند، نقش مربي در معرفي الگوها و ايجاد شناخت و درك كودك بسيار مهم است. و به همين دليل روش هاي ارائه شده مي تواند كودك را متوجه اين الگو ها كند و يا ايجاد ملالت و خستگي نمايد.
الگوهاي مطلوب قرآن در آياتي مانند:(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)برايمان بيان شده است. بعضي از اين الگوها فردي و بعضي اجتماعي اند. شايد بسياري از الگوهاي قرآني براي كودكان قابل درك و تعميم نباشد، ولي در اين ميان الگوهايي داريم كه كودك با آنها رابطة عاطفي بهتري برقرار مي كند و بسياري از بايدها و نبايدها را به عنوان «مثل» از قول آنها مي توان بيان داشت؛ مانند حيوانات كه در قرآن كريم از اين روش به نيكوترين وجه استفاده شده است. كلاغ در داستان هابيل و قابيل نمونه اي از آن است.

 


عوامل تأثيرگذار تصوير بر يادگيري
 
از بارزترين ويژگي هاي تصويري تأثير گذار بر فرآيند يادگيري و علاقة كودكان به آن، مي توان از عنصر رنگ، حركت، تنوع خط و شكل و تضادهاي نقوش نام برد.
سرعت انتقال مفاهيم در بيان تصويري و تمثيلي، بسيار بالاتر از كلام است. در قرآن كريم نيز شاهد هستيم كه براي بيان مفاهيم و مضامين اخلاقي و درك بهتر انسان ها، از بيان تصويري و داستان سرايي بهره مي جويد. و البته در بسياري از داستان ها از نقش حيوانات در ساختار داستان استفاده شده است.

 
 
طبقه بندي مضامين تصويري قرآن كريم
 
مضامين تصويري قرآن كريم به طور كلي در دو قالب داستان سرايي و تشبيه و تمثيل قابل بررسي است. قرآن كريم از داستان سرايي براي بيان مفاهيم بلند و درك بهتر بهره مي جويد و مطالب آموزنده و اخلاقي را در قالب داستان بيان مي كند. در بيشتر داستان ها خداوند رحمان از نقش حيوانات در ساختار داستان استفاده مي كند. امروزه ما مي دانيم كه داستان سرايي از هنرهاي پر جاذبه و تاثيرگذار است كه پيام خود را به صورت غير مستقيم براي مخاطب بيان مي دارد.
 در فرهنگ ها و تمدن ها براي بيان زيباتر، گوياتر و دلنشين تر موضوعات، از تشبيه و تمثيل و ايجاز استفاده مي كنند. اين شيوة بيان در قرآن كريم با ظرافت آمده است. بسياري از مضامين تشبيهي و تمثيلي آيات قرآني نيز ساختاري تصويري دارند. اصولاً زبان تشبيه و تمثيل براي درك بهتر مفاهيم جذابيت و تأثير بيشتري دارد.
انواع مضامين تصويري قرآن كريم كه براي كودكان دلپذير است، عبارتند از: قصص انبيا، داستان حيوانات، توصيف بهشت و مواهب آن، آيات مربوط به ستارگان، آسمان ها و زمين، كوه و دشت.

 


مضامين قابل درك براي كودك
 
آيا همة مضامين قرآن كريم براي كودك قابل درك است؟ آيا چنين خواسته اي درست است كه انتظار داشته باشيم كودك همة موضوعات و مضامين داستاني را بفهمد؟
مسلماً كودك درك درستي از همة مضامين، آيات و سوره هاي قرآن كريم و حتي همة قصص ندارد. تنها آن دسته از موضوعات براي او قابل درك است كه شناخت نسبي از آن داشته باشد، با آن برخورد كرده باشد و يا آنكه نسبت به آن موضوع توجه، علاقه و يا انگيزه اي خاص داشته باشد. در ميان مضامين قرآني، بيان سادة مضامين ذيل براي كودكان جذاب، سؤال برانگيز و گاه مهيج است و آنها را به فكر فرو مي برد و در بسياري از موارد از آنها الگو پذيري دارند. اين مضامين عبارتند از: 1. قصص انبيا 2. داستان هاي حيوانات 3. تمثيل ها و تشبيه ها 4. وضعيت جهان (آسمان ها، ستارگان، درياها، كوه ها، دشت ها و ...).


 تعدادي از داستان هاي قرآن كريم كه حيوانات در آنها نقش دارند عبارتند از:
1. داستان حضرت ابراهيم (ع) و چهار پرنده؛ سورة بقره، آية 260.
 2. داستان حضرت موسي (ع) و گاو زرد رنگ؛ سورة بقره، آية 67.
 3. داستان حضرت عزير (ع) (يكي از پيامبران بين النهرين) و الاغ مرده؛ سورة بقره، آية 259.
 4. داستان حضرت سليمان (ع) و هدهد؛ سورة نمل، آيات 18 تا 23.
 5. داستان حضرت موسي (ع) و مار(عصاي دستش)؛ سورة نمل، آية10.
 6. داستان حضرت سليمان (ع) و مورچه ها؛ سورة نمل، آيات 16تا19. سورة سبا، آية 14.
 7. داستان ابرهه و فيل سواران و پرندگان ابابيل؛ سورة فيل.
 8. داستان اصحاب كهف و سگ ايشان؛ سورة كهف، آية 22.
 9. داستان حضرت موسي (ع) و ماهي؛ سورة كهف، آية 63.
 10. داستان حضرت يوسف و گرگ؛ سورة يوسف، آية 17.
 11. داستان حضرت يونس و نهنگ؛ سورة صافات، آيات 139تا 146.
12. داستان حضرت صالح (ع) و شتر؛ سورة نمل، آيات 45 تا53.
 13. داستان حضرت نوح و سوار شدن هر جفت از حيوانات بر كشتي؛ سورة هود، آية 40.
 14. وحي بر زنبور عسل؛ سورة نحل آية 68.

 
 
روش هاي آموزش قرآن به كودكان
 
در روش آموزش قرآن به كودكان در حال حاضر در كشور ما بيش از همه، اين دارالقرآن ها و مهد قرآن ها هستند كه فعاليت دارند. اين مراكز به دو صورت مختلف سنتي و جديد، به آموزش قرآن كريم مي پردازند. انگيزة مسئولين و مربيان همة اين مراكز معمولاً آشناكردن كودكان با قرآن است. آنها از طريق آموزش مستقيم يا غير مستقيم به اين امر مبادرت مي كنند. در بعضي از اين مراكز روش هاي مرسوم سنتي آموزش قرآن نيز اعمال مي شود, ولي اكثراً سعي بر آن دارند تا از روش هاي جديد بهره بگيرند. در ميان روش هاي جديد روش اشاره شايع تر از بقية روش هاست و پس از آن به روش حفظ و روش بازي نيز پرداخته مي شود. در اين روش ها از تصويرگري به عنوان وسيلة كمك آموزشي استفاده مي شود, نه به عنوان روش مستقل و قابل اعتنايي كه بتواند شيوة آموزشي براي قرآن كريم به حساب آيد.
 انس با قرآن، حفظ سوره ها و در مراحل پيشرفته تر حفظ كل قرآن، آموزش مفاهيم و آداب قرآني، بيان قصه هاي قرآني از جمله اهداف آموزشي براي كودكانِ سنين 4 تا 7 ساله است. اگرچه از مربيان خواسته مي شود در مواردي به آموزش روخواني قرآن نيز پرداخته شود اما از آنجا كه روخواني قرآن براي كودكان اين سنين همراه با شناخت درست حروف فارسي نيست، درك و شناخت كودك در اين زمينه كوتاه مدت است و بعضاً ديده شده كه با آموزش هاي دبستاني مغايرت دارد و كودك را دچار خستگي، بي علاقگي، تضاد، وازدگي و تظاهر به يادگيري مي كند, ولي عميقاً هيچ تأثيري ندارد. مسلماً اين گونه آموزش در كوتاه مدت تأثير خود را از دست مي دهد.
 علاوه بر دارالقرآن ها, بسياري از نشريات و انتشارات در صدد آن هستند تا به القاي ارزش ها و آموزه هاي ديني و آموزش مفاهيم قرآن كريم به كودكان بپردازند. اين مؤسسات با باور بر ضرورت اين امر كه درك مفاهيم قرآني به كودكان با زبان تصوير قرين موفق است، مبادرت به نشر كتاب ها و مجله ها و لوح ها در اين باره مي كنند. در اين قسمت ما با تحليل تصاوير اين كتا ب ها به بررسي نقاط قوت و ضعف آنها مي پردازيم.

 
 
تصويرگري نشريات و كتا بهاي قرآني كودكان
 
بسياري از نشريات و انتشارات در صددند ارزش ها و آموزه هاي ديني و مفاهيم قرآني را به كودكان بياموزند. اين مؤسسات با باور بر ضرورت اين امر كه درك مفاهيم قرآني به كودكان با زبان تصوير قرين موفقيت است، مبادرت به نشر كتاب ها و مجلات و لوح ها در اين باره مي كنند. در اين قسمت، ما با تحليل تصاوير اين كتاب ها به بررسي نقاط قوت و ضعف آنها مي پردازيم.
بررسي تصاويرِ كتاب ها و نشرياتي كه مشخصاً به قصص و موضوعات قرآني پرداخته اند، كاري بس دشوار است؛ زيرا انگيزة نشر اين كتاب ها با هم متفاوت است. در اينجا حدود 40 عنوان كتاب از ميان حدود 300 جلد كتاب موجود در بازار با اين مضمون انتخاب شده است. در گزينش اين كتاب ها ، سعي بر آن بود تا وجه غالب در بيان تصويرگري، متناسب با حيطة سنيِ كودكان دبستان و پيش دبستان باشد، ولي متأسفانه در بازارِ نشر ِكتابِ كودك، اين تقسيم بندي به درستي لحاظ نشده است و شاهد ضعف فزاينده اي در اين قسمت هستيم. اين كاستي تحقيق ما را نيز دستخوش تغيير كرده و گاهي حيطة تحقيق به كودكان سال هاي چهارم و پنجم دبستان نيز كشيده است. در بررسي اين كتاب ها مشخص مي شود كه به دليل شناخت نادرست ناشران از نيازهاي كودكان، كتاب ها يي منتشر مي شود كه مناسبتي با علايق آنان ندارند و حتي گاه انگيزة مطالعه و جستجو را در كودك از بين مي برد و يا ايجاد تضاد، ترس، فرار و مقابله مي كند. از آنجايي كه ناشران كتاب، مبادرت به تهية چند مجلد با يك عنوان يا موضوع مشخص مي كنند، در اينجا كتاب هاي 14 انتشارات كه به موضوعات قرآني پرداخته اند، مورد بررسي قرار مي گيرد.
 1. كتاب هاي انتشارات رحيمي نژاد با عناوين «آخرين پيامبر خدا» جلد2، «ابراهيم خليل الله»، جلد1 و 2 و «حضرت نوح»، جلد1 با تصويرگري آرمان داوودي در پاييز1385 چاپ شده اند. اين سري كتاب ها براي گروه سني كودكان دبستاني منتشر شده است. اگر چه متن كتاب به صورت نظم در آمده است، ولي تصويرگري آن خشن و طرح هايي هولناك دارد. هنرمند براي رنگ آميزي نيز از رنگ هايي تيره و غالباً خاكستري هاي رنگي استفاده كرده است.
 تصاوير شمارة1و2 نمونه اي از تصويرگري اين كتاب هاست.
اين كتاب ها كمترين جاذبه را در ميان كودكان دارد و در كودك رغبت و انگيزه اي براي مطالعه ايجاد نمي كند. البته ممكن است اين تصاوير براي پسران نوجوان كه روحيه اي ستيزه جو در اين دوران پيدا مي كنند، انگيزه اي براي توجه ايجاد كند.
2. انتشارات حضور نيز كتاب هايي با موضوعات قرآني و مضامين داستان پيامبران با عناوين: «ابراهيم و پرندگان»، «هدية خدا»، «در شكم نهنگ»، «دوست خدا»، با نوشتاري از حسين صالح و تصويرگري فاطمه نصيري فرد و سعيد گائيني براي كودكان دبستاني به چاپ رسانده است. اين كتاب ها داراي كيفيت نسبتاً مناسبي از نظر هماهنگي متن و تصويرگري هستند. از نظر تطبيق با مستندات نيز از اعتبار برخوردار است و امانتداري در متن آن حفظ شده است. در تصويرگري كتاب اگر چه روانشناسي رنگ ها حفظ شده و همة فضاي كتاب سرشار از شادابي و هيجان است، ولي طراحي مطلوب و شاخصي ندارد. تركيب بندي كلي تصاوير، فاقد حركت است و ضعف طراحي و تركيب بندي در تصاوير، كاملاً ملموس است. تصاويرِ كتاب شاخصة ايلوستراسيون كودكان دبستاني را ندارد و حتي گاهي طرح ها جنبه اي طنزآميز و كاريكاتورگونه پيدا كرده اند كه هم شأن موضوع داستان هاي والاي قرآني نيست. تصاوير شمارة 3 و4 نمونه اي از تصاوير اين كتاب هاست.
 3. كتاب «ياران بهشت» از مجموعه كتاب هاي كودك قرآني است كه انتشارات موعود اسلام در سال 1383 و براي آشنايي كودكان دبستاني با مضامين قرآني به چاپ رسانده است. اگر چه اين كتاب، هدف خوب و بلندي را براي درك معاني و مفاهيم زندگي ساز و آموزندة قرآن كريم در نظر دارد، ولي متن و تصوير آن هماهنگ نيست و تصاوير آن نيز، چه از جهت اجرا و چه از نظر تكنيك هاي تصويرگري كتاب كودك، داراي ضعف هاي بزرگي است. «لبخند فرشته» از ديگر كتاب هاي اين مجموعه است كه با همان كيفيت به چاپ رسيده است. تصاوير شمارة 5 و 6 نمونه اي از تصاوير متن اين كتاب هاست.
4. مجموعه كتاب هاي پيامبران از انتشارات پيام دانش با شش عنوان حضرت نوح (ع) ، حضرت دانيال (ع) ، حضرت يوسف (ع) ، حضرت موسي (ع) ، حضرت يونس (ع) و حضرت داوود (ع) با باز نويسي سيده محبوبه هدايتي در مشهد به سال 1385 به چاپ رسيده است. اين كتاب ها براي مقطع سني دبستان مناسب است.
داستان اين كتاب ها دربارة پيامبراني است كه موضوعات آن در قرآن كريم آمده است. براي مثال كتاب حضرت يونس (ع) از زمان به پيامبري رسيدن حضرت يونس مي پردازد تا زماني كه به شكم نهنگ مي رود. آن گاه در شكم نهنگ از خدا طلب مغفرت مي كند و نهنگ به امر خدا او را به ساحل مي افكند. سپس حضرت يونس (ع) به شهر نينوا مي رود تا مجدداً به هدايت مردم بپردازد.
 اگر چه متن كتاب با جملات كوتاه و دلنشين نوشته شده و تصاوير آن با طراحي جذاب و پر تحرك به متن ساده غنا بخشيده است، ولي كل داستان بار معنايي قابل دركي براي كودك ندارد. براي مثال در صفحات3، 4 و 11 كتاب آمده است: «يك روز خداوند حضرت يونس (ع) را به پيامبري انتخاب كرد و به او فرمان داد به شهر نينوا برود...». در اينجا نويسندة داستان علت انتخاب و برگزيده شدن حضرت يونس (ع) را بيان نمي كند. و يا آنكه «در بين راه ناگهان ترس بر حضرت يونس (ع) غلبه كرد و او ترسيد به شهر نينوا برود، چون شنيده بود كه مردم آنجا خيلي ظالم هستند و به همين دليل سوار يك كشتي شد.» يا اينكه «وقتي از دهان نهنگ بيرون آمد، آن وقت بود كه به طرف شهر نينوا رفت، اما چون مردم به حرفش گوش نكردند، صبرش تمام شد. از خدا خواست آنها را عذاب كند و بعد از رفتن او آسمان تاريك شد و چون مردم عذاب را ديدند، توبه كردند و حضرت يونس در شهر ماندگار شد.» نويسنده در كل كتاب از منطق مناسبي براي داستان پردازي كودكانه استفاده نكرده است.
متأسفانه ناشر محترم در شناسنامة كتاب ذكر نكرده است كه اين مجموعه كتاب ها از كدام منابع، ترجمه يا بازنويسي شده و تصاوير اين كتاب ها را نيز چه كسي تصويرگري كرده است. آنچه مسلم است تصويرگر با اصول نقاشيِ كتابِ كودك آشنايي داشته و تصاوير از جذابيت و تنوع رنگ و فرم برخوردار است و اصول زيبا شناسي بصري مطابق با علايق كودك به خوبي در آن رعايت شده است، اگر چه از نحوة اجراي طراحي ها به نظر مي رسد كه تصويرگر اين مجموعه، ايراني نباشد. تصاوير شمارة 7 و8 نمونه اي از آثار اين مجموعه است.
 5. كتاب «مورچه و حضرت سليمان (ع) » از مجموعه كتاب هاي دفتر نشر فرهنگ اسلامي، دربارة قصه هاي حيوانات در قرآن كريم به چاپ رسيده است. كتاب هايي چون «هدهد و ملكة بلقيس»، «سگ ياران ِغار»، «كلاغ و هابيل»، «گاو بني اسرائيل»، «قوچ آسماني»، «وال و حضرت يونس»، «فيل و ابرهه»، «شتر خدا» و «خرِ حضرتِ عزير» از جمله ديگر كتاب هاي داستاني اين مجموعه است.
كتاب «مورچه و حضرت سليمان» را كه براي گروه سني سال هاي سوم و چهارم دبستان به چاپ رسيده است، آقاي محمد رضا سرشار، بازنويسي كرده و برندة ديپلم افتخار كتاب كودك و نوجوان در سال1382 شده است. اين كتاب از نظر تصويرسازي و صفحه آرايي غناي والايي ندارد. چاپ ضعيف كتاب در رنگ پردازي نيز بر اين ضعف مي افزايد و از جذابيت كتاب براي اين گروه سني مي كاهد. تصوير شمارة 9 نمونه اي از تصويرگري اين كتاب است.
6. كتاب «آدم و حوا» از مجموعه كتاب هاي نشر همكلاسي با داستان هاي قرآني است كه سهراب همراه، به نگارش در آورده و اكبر افشار و محسن صفياري تصويرگري كرده است. اين كتاب كه در قطع خشتي به سال 1382 به چاپ رسيده، داراي متن داستاني است كه براي سال هاي پاياني دبستان مناسبت دارد. از مجموعه داستان هاي ديگر اين انتشارات كتاب هايي چون: «موسي و فرعون»، «سليمان و ملكة مورچه ها»، «كشتي نوح»، «مردان آنجلس»، «داستان حضرت يوسف»، «ابراهيم و نمرود ستمگر»، «اصحاب اخدود» و «حضرت مريم» را مي توان نام برد.
متن اين كتاب ها داراي نگارشي سنگين است و كودك ارتباط راحتي با آنها برقرار نمي كند. تصويرپردازي اين كتاب ها نيز مناسب مقطع سني مخاطبانش نيست. تصوير شمارة10 تصويري از كتاب آدم و حواست.
7. از مجموعة «در ساية قرآن» از انتشارات زيتون، كتابي تحت عنوان «بار سفر» به سال 1382 به چاپ رسيد كه اگر چه جزو مجموعه كتاب هاي كودكان قرار گرفته است، ولي حقيقتاً نه از نظر متن و نه از نظر محتوا و تصوير، مناسبتي با جايگاه درك و علايق كودك ندارد. اين كتاب، شعر گونه اي است كه مفاهيم عميق آيات قرآن را نه به صورت داستان و يا زبان شعر كودكانه, بلكه به صورت متني نيمه ادبي بيان مي كند. در تصويرگري نيز هنرمند از عناصري نمادگرا بهره جسته است. كودك قابليت درك تصاوير نمادگرا را ندارد و از فضاي ذهني او بسيار دور است. تصوير شمارة 11 نمونة تصوير از اين كتاب است.
8. كتاب «در باغ قرآن» را انتشارات دانش موسوي مشهد منتشر كرده است كه مرضيه براتي، هشت سوره از قرآن كريم را در اين كتاب به صورت شعر كودكانه درآورده و تلاشي در جهت شناخت قرآني كودكان است. اين كتاب را طاووس صديقي تصويرگري كرده و به سال 1384 به چاپ رسانده است. اگر چه تصويرگر و شاعر محترم هر دو سعي كرده اند همراه با نياز كودك پيش دبستاني، اين كتاب را ارائه دهند، ولي در مجموع شاهد حركتي ابتدايي و پيش پا افتاده در آن هستيم. همچنين ناهماهنگي متن و تصوير از جذابيت كتاب كاسته است و انگيزة لازم براي اشتياق كودك ايجاد نمي كند. تصوير شمارة 12 نمونه اي از تصاوير اين كتاب است.
9. كتاب «من مسلمانم» جلد1 و2 از انتشارات واسع و دامينة مشهد مقدس از ديگر مجموعه كتاب هايي است كه با شعر و نقاشي به موضوعات قرآني براي كودكان مي پردازد. در اين مجموعه, ضعف متن و تصويرگري و چاپ، دست به دست هم داده و مجموعه اي نه چندان موفق ارائه داده است. تصوير شمارة 13 نمونه اي از تصاوير اين كتاب است.
10. در ميان كتاب هاي مورد بررسي قرار گرفته، به نظر مي رسد هاي آموزش قرآن براي بچه ها، آموزش روانخواني قرآن و آيه ها و نقاشي ها، از انتشارات جامعة القرآن الكريم براي مقطع سني پيش دبستان، داراي ويژگي هاي تصويري است كه به آموزش قرآن با تصاوير رنگي و جذاب مي پردازد. در تصويرگري اين كتاب ها سعي شده است بسياري از ارزش هاي رفتاري و شخصيت پردازي قرآن مطابق با سن كودك به بيان تصويري درآيد.
كتاب «آيه ها و نقاشي ها»، كتاب آموزش قرآن به شيوة اشاره است كه در 4 جلد نشر يافته است و در آن آيات موضوعي همراه با معاني و تصاويرش آمده است. در هر صفحه در آغاز شمارة درسي، موضوع آيه و در كادر سمت چپ همان صفحه تصوير رنگ آميزي آورده شده است. در صفحة مقابل كل تصوير بزرگ نقاشي شده تا كودك آن را رنگ آميزي كند. تصاوير آيات با توجه به مفهوم آيات طراحي شده اند و در پشت كتاب, تصاوير تمامي آيات در كادرهاي كوچك نشان داده شده اند.

در مقدمة كتاب در قسمت شيوة استفاده از اين كتاب چهار مورد ذكر شده است.
 نكتة اول اينكه «1. پس از اينكه كودك اشارة آيه را فرا گرفت، معناي آن از روي نقاشي براي او توضيح داده شود.» به نظر مي رسد براي رشد تفكر و بيان كودك بهتر است از خود كودك توضيح بخواهيم، تا اينكه مربي يا والدين، آن را توضيح دهند. حتي بهتر است براي درك بهتر كودك از نقاشي ها و ديگر نكات، از او پرسش كنيم و او را نسبت به مسائل اطراف كنجكاوتر نماييم.
 دومين مورد «2. از فرزندتان بخواهيد با مداد رنگي نقاشي آيه را مطابق الگو رنگ نمايد.» آيا بهتر نيست از او بخواهيم آن گونه كه دوست دارد، رنگ ها را مطابق سليقه اش رنگ آميزي كند؟ بچه ها در سن پيش دبستان، خود الگوپذير هستند و اين كار خلاقيت و پويايي ذهني را از كودك مي گيرد. خوب است يك كتابِ آموزشي، تنوع بيشتري داشته باشد و خلاقيت را هم رشد دهد.
«3. از كودك بخواهيد در دفترش يك نقاشي از خودش در مورد موضوع آيه بكشد.» اين نكته اي بسيار پسنديده است. خصوصاً اگر او را در انتخاب شخصيت ها آزاد بگذاريم و به او فرصت جستجوگري و انتخاب بدهيم.
 «4. با ملايمت از كودك بخواهيد كه هنگام نقاشي رعايت احترام آيات را بنمايد.» نكتة چهارم كتاب نيز يك تأكيد اخلاقي و شخصيتي براي كودك به ارمغان مي آورد.
 مسلماً اگر قبل از ديدن الگوي تصوير، از كودك بخواهيم آيه را در ذهن خود تجسم و روي كاغذ نقاشي كند، براي رشد تفكر و خلاقيت او مفيدتر به نظر مي رسد. به تصوير شمارة 14و15 نگاه كنيد.
11. كتاب هاي «يوسف پسر وفادار»، «موسي در مصر»، «موسي نجات مي يابد»، «داوود و جالوت»، «نوح و طوفان بزرگ» و شش عنوان ديگر از مجموعه داستان هاي قرآني دربارة زندگي پيامبران است كه انتشارات آيين تربيت براي كودكان مقطع دبستاني نشر داده است. اين كتاب ها با نثر لطيف و نقاشي هاي خوش آب و رنگ و جذاب، مقبوليت نسبتاً خوبي در ميان كودكان يافته اند و در ذهن كودك مطالب را به صورت شيوا مي گنجاند. متأسفانه در خصوص تصويرگر اين كتاب ها اشاره اي نشده است و منبع اصلي كتاب نيز مشخص نيست كه از چه مجموعه اي ترجمه و يا بازنويسي شده است. حداقل به عنوان حفظ امانت در شناسنامة كتاب مي بايستي مرجع اصلي كتاب آورده مي شد.
كتاب «موسي نجات مي يابد» از اين مجموعه، دربارة داستان زمان پيش از تولّد حضرت موسي (ع) تا هنگامي است كه حضرت به قصر فرعون مي آيد و فرعون كودك را به اصرار آسيه به فرزند خواندگي قبول مي كند.
 متن داستان داراي نگارشي ساده است و تصاوير نيز با رنگ هاي متنوع براي كودكان جذابيت دارد. مقبوليت تا حد انتظاري را از ظاهر اين كتاب مي توان به دست آورد، ولي اشكال عمدة كتاب، متن ترجمه شدة آن است. در بعضي از قسمت ها متن داراي سنديت معتبري نيست. با توجه به اينكه در قرآن و احاديث معتبر ما، داستان پيامبران به طور جامع آمده است. چه قدر خوب است چنين كتاب هايي با مراجعه به اصل منابع همراه با نگارشي ساده، شيوا و مطابق با فرهنگ و گويش ايراني بازگويي و تصويرگري شود.
 آيا نيازي به ترجمة متوني ناهمگون با منابع معتبر هست؟ به ويژه اينكه در اكثر ترجمه ها، مترجم براي حفظ امانتداري، نياز به بيان كامل متني دارد كه ممكن است از نظر مستندات دچار ضعف و يا فاقد اعتبار باشد. مسلماً يك نويسندة ايراني، اين داستان ها را با زباني ساده مطابق با خاستگاه هاي ملي بهتر مي تواند به نگارش در بياورد.
 در كتاب ديگري از اين انتشارات, «موسي در مصر» كه شامل 16 صفحه است، با همان ساختار، داستان زندگي حضرت موسي (ع) را پس از ازدواج و رسيدن به مقام نبوت بيان مي كند، تا آنجا كه حضرت موسي (ع) با معجزاتش به مصر مي آيد و فرعون و يارانش را به راه خدا پرستي دعوت مي كند.
يكي از نقاط ضعف در اين كتاب نيز همانند كتاب هاي ديگر اين مجموعه، استفاده نكردن از منبع اصلي و سنديت قرآني داستان است. در اينجا ظاهراً تحريفاتي در داستان حضرت موسي (ع) صورت گرفته است. مشخص نيست نويسنده، اصل منابع و سندهاي خود را از كجا گرفته است؛ زيرا بيان داستان با آيات قرآن و روايات اسلامي همسويي ندارد. تصاوير نيز با اينكه زيبا هستند، ولي جايگاه معنايي خود را نيافته اند. نگاه كنيد به تصوير شمارة 16.
 12. مجموعه كتاب هاي «فندق» از نشر افق با زبان و تصاويري بسيار لطيف و ساده به بيان آموزه هاي ديني و آشنايي با مضامين اخلاقي براي كودك مي پردازد. يكي از نقاط قوت اين مجموعه، آن است كه به موضوعات و آيات قرآني به صورت مستقيم نمي پردازد، بلكه با توجه به شناخت توانمندي ها، علايق و نيازهايِ كودك در اين ردة سني، كتاب ها نشر يافته اند. كتاب «مي خواهم نماز بخوانم» با تصويرگري آقاي حسين صلواتيان، نمونه اي از اين مجموعه مي باشد كه به آشنايي و آموزش نماز براي خردسالان مي پردازد. كودك با ديدن تصاوير، پي به پيام داستان ها مي برد و خود را به جاي قهرمان تصويريِ كتاب مي گذارد كه با هدايت و صميميت خانواده (پدر، مادر و ...) به شيريني، آموزه هاي ديني و قرآني را فرا مي گيرد. نكتة قابل توجه و تأكيد آن است كه اين مجموعه كتاب ها با تدبّر، شناخت و علم طراحي شده است. در اهداف كتاب آمده است: «از آنجا كه نماز براي اين گروه سني واجب نيست، اصل، بيشتر بر ايجاد علاقه و انگيزه بوده است تا آموزش كامل و دقيق.» نگاه كنيد به تصوير شمارة 17.
 13. از انتشارات بيان جوان، مجموعه كتاب هايي در خصوص آشنايي و انس كودكان با قرآن داريم كه در آنها تلاش شده است كودك را از طريق تصاوير، با مضامين و سوره هاي جزء سي قرآن كريم آشنا كند. كتاب «خبر بزرگ» كه به تعبير خودش نخستين تفسير گرافيكي قرآن در جهان است، توسط چهار تصويرگر اجرا شده است. اگر چه به نظر مي رسد تلاش اين گروه و نويسندة محترم آن، آقاي محمد بيستوني، روشي بسيار صادقانه و جستجوگرانه است، اما نمي توان اين نكته را ناديده گرفت كه اين مجموعه از آثار، هنوز نتوانسته است با ردة سني خود ارتباط عميقي برقرار كند. تصاوير و نوشتار مي بايستي هماهنگي معنادارتري پيدا كنند و متناسب با مخاطب خود شكل پذيرند. تصوير شمارة 18 نمونه اي از آثار اين مجموعه است.
 14. «پيك نماز» كتابي است از انتشارات نشر فرهنگ اسلامي كه در اندازه اي متفاوت و قابل حمل و نقل بسيار راحت براي كودك تهيه شده است. اين كتاب كه به آموزش نماز براي كودك دبستاني مي پردازد، فاقد تصويرگري توانمند است و متن آن اگرچه ساده نگارش يافته، اگر با شماره و يا علائمي خاص ترتيب مي يافت و يا طبقه بندي مي شد، براي كودك بيشتر قابل فهم مي شد. تصوير شمارة 19.
 15. «قصة آيه ها» (داستان سورة دهر در ستايش خاندان علي (ع) ) با متني شعر گونه از آقاي مصطفي رحماندوست و تصويرگري آقاي حسين صلواتيان، از كتاب هاي با ارزش در اين زمينه است كه با بياني لطيف، تفسيري زيبا و ساده به سورة انسان داده است. اين كتاب با تصويرگري ساده ولي پر مغز و رنگ هاي ملايم، روحي هماهنگ و متعالي يافته است. اين كتاب از نادر كتاب هايي براي كودكان است كه صورت و معنا، هماهنگ و زيبا، در كنار يكديگر آمده اند و بار محتوايي براي كودكان دارند. تصوير شمارة20.
 كتاب هايي چون «دوست خدا»، «هدية خدا»، «دوست من قرآن»، «قصه هاي قرآن»، «آخرين پرنده»، «آخرين سنگ »، «حيوانات بهشت»، «خدايي جز الله نيست»، «با نيكي و عدالت، قشنگ ميشه رفاقت», « I see allah everywhere»، «چند تا ستاره واي خدا»و «از آسمون تا اينجا» از ديگر كتاب هاي مورد ارزيابي قرار گرفته در اين مقاله بود كه از نظر شيوة اجرا، چاپ و تصويرگري وجوهي مشترك با ساير كتاب ها داشت.
دو كتاب اخير،«چند تا ستاره واي خدا» و «از آسمون تا اينجا», تصوير شمارة 21 و22 از انتشارات كانون پرورش فكري از جمله كتب قرآني هستند كه راه جديدي را در بيان مضامين قرآني در پي گرفته اند. اين مجموعه كتاب ها با اشعاري ساده، كودك را با آيات الهي آشنا و تلنگري در ذهن او ايجاد مي كند. همچنين با تصاويري جذّاب و ظريف با كودك ارتباط برقرار مي كند. اين دو كتاب از نظر متن و تصاوير، متفاوت از بقية كتاب ها هستند؛ زيرا به مضامين قرآني به صورت غير مستقيم مي پردازند. تصاوير اين كتاب ها نيز بسيار لطيف، ساده و صميمي، با رنگ هايي درخشان و پرحرارت با خلوصي چشم گير نقاشي شده اند.
همان گونه كه ملاحظه شد، جز چند انتشارات، مابقي با مبحث تصويرگري به صورت جدي و ضروري برخورد نكرده اند. بسياري از اين كتاب ها از نظر تصويرگري داراي نقاط ضعف هستند. در برخي از آنها اصول زيباشناسي هنر ي براي مخاطبان دبستاني و پيش دبستاني لحاظ نشده است، دسته اي ديگر حرمت هاي تصويري را حفظ نكرده اند. مسلماً ما اجازه نداريم چهرة پيامبران را به گونه اي به تصوير درآوريم كه تصوّر ناشايستي در ذهن كودك ايجاد كند. حرمت پيكر پيامبران و اولياءالله بايستي در تصاوير حفظ شود تا در ذهنيت كودك، تصويري شايسته، متناسب با شخصيت و هويت حقيقي رسولان نقش بندد.
 در بعضي از اين كتاب ها، تصاوير، خشن و پرخاشگرند و با روحيه و علايق كودكان سازگاري ندارند و در بعضي ديگر، تصاوير با فرهنگ و رسوم ما همخواني ندارد. تنها در تعداد بسيار معدودي از تصاوير، وجه جستجوگري و خلاقيت كودك مورد توجّه قرار گرفته است. از آنجايي كه اين تصاوير مي تواند در حافظة بلند مدت كودك باقي بماند و نقش تأثيرگذاري در جاذبه ها و دافعه هاي رفتاري، علايق و باورهاي او داشته باشد، پرداختن به اين امر به صورت علمي كاملاً ضروري و لازم به نظر مي رسد. بنابراين مي طلبد تا صاحبان نشريات از سه وجه آشنايي با مباحث قرآني، آشنايي با روحيات و علايق كودكان و همچنين آشنايي با اصول تصويرگري به صورت تخصّصي به اين موضوع بپردازند.

 
 
شاخصه هاي تصويرگري مناسب براي كتاب ها ي قرآني كودكان
 
تصويرگري كتاب كودك، گرايشي مستقل در هنرهاي تجسمي است كه با آشنايي مخاطب در راستاي ياري رساندن به ادبيات كودك و نوجوان به كار گرفته مي شود. تصويرگران از نظر هنري بايد متناسب با روح قصه، داستان يا مضمونِ ادبيات خاصي كه كار مي كنند، به تصويرگري بپردازند. در تصوير كردن مضامين بلند، متعالي و انسان ساز آيات قرآن كريم، ظرافت و دقت كار صد چندان مي شود.
 پيوند و آشنايي تصويرگر با موضوعات مذهبي، اعتقاد و باور به آن و همچنين شناخت روح بلند قرآني در كار او كاملاً مشهود خواهد بود. يكي از كارهاي زيباي آموزش و پرورش در دو سالة اخير، انتشار كتاب هاي آموزش قرآن و تعليمات دين براي كودكان سال هاي اولية دبستان در قالب كتاب هاي زيباي «هديه هاي آسماني» است. در جلد كتاب «هديه هاي آسماني» سوم دبستان، نقاشي اي از چهرة شاداب دختر بچه اي را مي بينيم كه پرحرارت و با انرژي با پوشش اسلامي ظاهر شده است. رنگ هاي درخشان، نقاشي ساده و زيبا، قطع كتاب و چاپ نسبتاً خوب، بر جذابيت آن افزوده است. بي ترديد اين تصوير در مخاطب خود ايجاد علاقه مي كند. در اين مسير هر قدر با ظرافت و وسواس حركت كنيم، نتيجة بهتري خواهيم گرفت. تصويرگري هاي آيات قرآني مي بايستي بدون ترديد هم شأن موضوعاتش، متعالي، پاك و روحبخش و نوراني باشد.
بيان باورهاي ديني در قالب تصاويري ساده، سرزنده، آرامش بخش، شادي آفرين، نشاط آور و پرتحرك، مخاطبان كوچك ما را به فراگيري بيشتر موضوع جذب مي كند و در عين حال در او ايجاد رغبت براي مطالعه و خواندن موضوع مي كند.
عالم كودكي، عالم پاكي و بي آلايشي است. كودك، عاشق تحرّك، هيجان، شلوغي، شادابي و خنده است. او از هرگونه تلاطم هيجان انگيز و نشاط آور و جستجوگري استقبال مي كند و اگر غير از اين باشد، صاحب روحي بيمار خواهد بود. موسيقي، داستان و نقاشي وقتي در يك اثر انيميشن با هم پيوند مي خورند، روح و ذهن كودك را درگير مي كنند. تصاوير به او الگو مي دهند و شخصيت سازي مي كنند. امروزه بسياري از مبادي رفتاري كودكان با شخصيت هاي كارتوني و عروسكي چون سوپر من، باربي، اسپايدرمن، زورو و ... ساخته مي شود.
 ين ادعا گزاف نخواهد بود اگر بگوييم نقش تصويرگري بر روح و ذهن كودك آن قدر عميق است كه انديشه و تفكر و هويتِ كودك را متأثر از خود مي كند، به او مفاهيمي را مي آموزاند و سليقة او را تغيير مي دهد. غربي ها بيش از يك قرن است كه از طريق تصاوير قهرمان هاي انيميشن در فيلم هاي متحرك، كتاب ها، عروسك ها و اسباب بازي هايي كه از اين شخصيت ها توليد مي كنند، بر ذهن، روح، سليقه و رفتار كودكان جهان تسلط يافته اند و همان گونه كه شاهد هستيم، فرهنگ خود را از اين طريق به همة دنيا سرايت داده اند. بسياري از كودكان مايلند همچون قهرمان هاي كارتون ها لباس بپوشند، حرف بزنند، بينديشند و رفتار كنند. متأسفانه امروزه به دليل رشد برنامه هاي نرم افزاري بازي هاي جنگجويانه و خشن- كه آموزش غير مستقيم رفتارهاي ناهنجار، قتل و بي رحمي و كشتار و جنسيت گرايي و مدگرايي را در بين كودكان رواج مي دهد - و همچنين توجه اصلي سازندگان آن به خاستگاه هاي روحي ـ رواني كودكان و آشنايي با نيازهاي آنان، اين گونه شخصيت هاي كاذب مورد توجه و استقبال خوبي نيز قرار گرفته است.
جاي آن دارد در چنين شرايطي، متوليان تعليم و تربيت كودكان نه در جهت تقابل، بلكه بيش از آن، در جهت رشد و اشاعة مفاهيم والاي اخلاق و باورهاي قرآني، تلاشي عالمانه انجام دهند. با اميد به آنكه چنين مراكزي چه به عنوان دارالقرآن ها، مربيان مدارس، انيماتورها و يا ناشران موضوعات قرآني براي كودكان، وجه غالب اهداف خود را، نه فقط تأمين منافع مالي، بلكه بيش از آن، رشد روحانيت و معنويت در ميان كودكان (نسل آينده) قرار دهند.
در اين قسمت مواردي براي هر چه پربارتر شدن تصويرگري مضامين قرآني پيشنهاد مي شود و تفاوت آن با تصويرگري ساير كتاب ها ي كودكان بيان مي گردد.
 1. تصويرگر اين كتاب ها مي بايستي علاوه بر آشنايي با آيات و سوره هاي قرآني، به حرمت و قداست آن اعتقاد داشته باشد.
 2. علايق و روحيات كودكان مقطع سني را كه براي آن كار مي كند، بشناسد و بر اساس نيازهاي سني آنان طراحي و رنگ آميزي كند. مانند تصاوير 21 و 22.
 3. تصويرگران، مي بايستي آشناييِ اوليه اي با مباني تجسمي داشته باشند و با آگاهي از ويژگي هاي تركيب بندي، رنگ، خط، بافت، شكل و نقش، به امر تصويرگري بپردازند. ايشان مي توانند با كاربرد اصولي اين مباني، تصاويري هماهنگ و جذاب ارائه كنند.
 4. استفاده از تصاوير ريتم دار و هماهنگ، استفاده از خطوط نرم و لطيف، استفاده از رنگ هاي درخشان و پر جذبه، هماهنگي رنگ و شكل در يك قالب مشترك، در بيان محتوايي مضامين و قصص قرآني براي كودكان بسيار مفيد خواهد بود.
 5. همچنين پس زمينة تصاوير مي بايستي به بيان معنايي و محتوايي اثر كمك كند. مانند تصوير شمارة 20.
6. بهره گيري از بافت ها و تكنيك هايي كه مناسب با محتواي آيات باشد، متأسفانه در هيچ يك از تصاوير مورد بحث وجود ندارد.
7. استفاده از الگوهاي مناسب فرهنگي در پوشش و آرايش مو و صورت.
8. ساختار تصاوير مضامين قرآني، مي بايستي مناسب با بيان آيات باشد؛ يعني اگر داستاني به صورت مستقيم صحنه پردازي شده است، مانند قصص انبيا، شخصيت پردازي شود، مانند تصوير7 و8، و اگر از تشبيه و تمثيل هاي قرآني بهره گرفته، تصاويري ذهن گرا و خيالي را مناسب با آيات نقش كند. مانند تصوير شمارة20.
بدون ترديد در تصويرگري موضوعات غير قرآني، دستِ هنرمند براي نقش كردن داستان و روايات بازتر است؛ زيرا نيازي به حفظ حرمت و يا رعايت اصول اخلاق ديني ندارد. از اين رو او مي تواند از تكنيك ها و بيان تصويري خلاق تري بهره گيرد و ذهنيات خود را نوگرايانه به نقش در آورد. در حالي كه اين امر براي تصويرگران موضوعات قرآني بسيار محدودتر است.

 
 
نتيجه گيري
 
هدف از ارائة اين مقالة، شناخت ويژگي هاي بيان تصويري، به عنوان يكي از كاربردي ترين روش هاي آموزشي مفاهيم قرآن كريم براي كودكان دبستاني است. كاربرد صحيح نقش و تصوير و رنگ در شيوه هاي آموزشي به درك و شناخت بهتر كودك كمك مي كند. با اعمال اين روش، توجه كودك به آيات قرآني بيشتر و ارتباطش با مفاهيم قرآني عميق تر مي شود.
 در دورة معاصر براي آموزش مفاهيم قرآني به كودكان، مي بايست از روش هاي غير مستقيمي بهره برد كه با ذوق و زيبايي و ريتم همراه باشد. استفاده از شيوة بياني غير مستقيم مانند داستان پردازي، شعرگويي، نمايش، فيلم، انيميشن موفقيت بياني تأثيرگذاري دارد و روح مخاطب را ناخودآگاه درگير و انگيزة پذيرش مطلب را بيشتر مي كند.
در روايتي عميق از امام

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۷ ] [ مشاوره مديريت ]
  آداب كلام در كلام الهي   محمد شريفاني

آنچه در اين مقاله مدنظر است ، مروري است بر آداب سخن از ديدگاه قرآن. انتخاب اين بحث از جهات گوناگون حايز اهميت است كه ذيلاً به آنها اشاره خواهد شد و مهم‌ترين آنها نقش‌ بلندي است كه زبان و سخن در ميان اعضا و افعال انساني ، در سعادت وشقاوت انسان ايفا مي‌كند.
مباحث اين مقاله عبارت‌اند از: الف ـ اهميت كلام ؛ ب ـ آداب سخن گفتن؛ ج ـ آداب سخن شنيدن ؛ د ـ آداب گفتگو.

اهميت كلام

قرآن كريم كه از سنخ كلام است خود را به عنوان بيان معرفي كرده است : « هذا بيان للناس» ( آل عمران، 3/138) گرچه بيان، مفهومي است گسترده و بر هر چيزي كه مبين مقصود سخن است و لذا قرآن به آداب سخن ، بيش از خط يا اشاره پرداخته است.
به حسب عادت ، سخن گفتن مسأله ساده‌اي به نظر مي‌رسد لكن با اندك تأمل ، خواهيم دانست كه اين امر از پيچيده‌ترين و ظريف‌ترين اعمال انساني است. اين ظرافت و عظمت ،‌ از يك سو به نحوه همكاري اعضاي دستگاه صوتي براي ايجاد اصوات مختلف و نيز به وضع لغات و چينش آنها به دنبال يكديگر مربوط است و از سوي ديگر به تنظيم استدلالات وبيان احساسات از طريق عقل مربوط مي‌شود. عظمت زبان ، اين عضو كوچك و فعّال ،‌ و سخن كه فعل آن است، از نكات زير دريافت مي‌شود:
1. آنگونه كه از آيات 1 تا 4 سوره الرحمن استفاده مي‌شود، يكي از مهم‌ترين نعمت‌هاي الهي بعد از نعمت آفرينش ، نعمت بيان است. در اين آيات آمده است: « الرحمن . علم القرآن . خلق الانسان . علمه البيان» ( خداي رحمان ، قرآن را ياد داد ، انسان را آفريد ،‌ به او بيان آموخت.) گويا مفهوم اين سخن آن است كه انسان است و بيانش.
2. در قيامت از مسئوليت زبان سؤال مي‌شود. در سوره بلد آيات 8 و 9 مي‌خوانيم :« الم نجعل له عينين . و لساناً و شفتين»‌ (آيا دو چشمش نداديم ، و زبان و دو لب). شايد تعقيب آيه فوق به آيه 10 اين سوره : « وهديناه النجدين»‌ ( و هر دو راه ‹ خير و شر› را بدو نموديم) ، اين مطلب را مي‌فهماند كه زبان يكي از ابزار هدايت است.
3. سخن بهترين ابزار انتقال افكار و حتي تأثيرگذاري است كه در كلام پيامبر به عنوان سحر به آن اشاره شده. فرموده :‌ انّ من البيان سحراً.1
4. از ميان معجزات انبياء ، با عظمت‌ترين معجزه ، معجزه خالد نبوي يعني قرآن ، از سنخ كلام است. تأثير اين معجزه تا بدانجا بوده كه كفار با شنيدن اين كلام ، از آن به « سحر» تعبير مي‌كردند:‌« فقال ان هذا الا سحر يؤثر» ( مدثر،‌ 74 /24) (گفت: اين قرآن جز سحر نيست).
و گاه تا بدانجا پيش مي‌رفتند كه مي‌گفتند:‌« وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه لعلكم تغلبون» ( فصلت، 41/26).
( كساني كه كافر شدند گفتند: به اين قرآن گوش مدهيد و سخن لغو در آن اندازيد شايد شما پيروز شويد.)
تعبير به سحر و نهي از استماع قرآن ، هر كدام به نوعي حكايت از نفوذ تأثير كلام الهي بر مردم دارد.
5. از جمله نخستين خوا‌سته‌هاي موسي پس از مبعوث شدن به رسالت ، براي موفقيت در انجام مسئوليت خويش ، زبان رساست. فرمود:« و احلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي.» ( طه ، 20/27،28).
( و اززبانم گره بگشاي، تا سخنم را بفهمند.)
6. وجود آفات براي سخن در فرمايش اميرالمؤمنين ،‌ نشان ديگري از اهميت و شأن كلام است. فرمود: للكلام آفات2 ( همانا براي سخن آفاتي است.)
فيض كاشاني در محجة البيضاء آفات زبان را تا 20 عدد بر شمرده است.
در بياني ديگر امام علي (ع)، سخن را يكي از ابزار وضع و رفع نعمت‌ دانسته است: رب كلمة سلبت نعمة و جلبت نقمة 3 ( چه بسا سخني كه نعمتي را سلب كند و بلاهايي را جذب كند.)
و در تعبير ديگر، تأثير كلام را به شمشير تشبيه كرده است. آنگاه كه فرمودند: ‌رب كلام كالحسام4 ( چه بسا كلامي كه ‹ در برندگي› همچون شمشير است.)

آداب سخن گفتن

در قرآن براي سخن گفتن آدابي مطرح شده كه در تأثير سخن در گرو رعايت آنها است‌:

1. فصاحت:

نخستين ادب كلام ، فصاحت در كلام است.
فصاحت در لغت به معني خلوص چيز است؛ ( راغب) و در اصطلاح ، كلام فصيح يعني كلام عاري از انواع تعقيدات. هرگاه كلام از تنافر حروف ، غرابت حروف ، كراهت در سمع ، خلاف قياس صرفي ، تنافر كلمات مجتمع ضعف تأليف عاري و برهنه بودن فصاحت در كلام حاصل شده است.
هرگاه متكلم داراي ملكه‌‌اي باشد كه بتواند مراد خود را به راحتي و با رساترين تعابير ادا كند، فصيح ناميده مي‌شود.
موسي از خداوند درخواست مي‌كند برادرش هارون به جهت فصاحت كلامش كمك كار او باشد: « و اخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي » ( قصص، 28/34) ( برادرم هارون از من زبان‌آورتر است پس او را با من به دستياري گسيل‌دار )
فصاحت در كلام اميرالمؤمنين اين چنين تعريف شده است: احسن الكلام ما لاتمجه الاذن و لايتعب فهمه الافهام.
بهترين سخن آن است كه گوش را اذيت نكند و فهم را به زحمت نيندازند ( كه اشاره است به عاري بودن از تعقيدات لفظي و معنوي.)
شأن فصاحت تا حدي است كه پيامبر(ص) فرمود: الفصاحة زينة الكلام ، ( فصاحت زينت سخن است.)6 در كلام ديگر فرمود: جمال الرجل فصاحة لسانه7 ( جمال مرد رسايي زبانش مي‌باشد.)

2. بلاغت:

در لغت به معناي وصول و انتهاست؛ ( راغب) و در اصطلاح عبارت است از مطابقت كلام با مقتضاي حال و مقام، به عنوان نمونه در مقام تأكيد ، ايجاز و يا اطناب سخن ، رعايت هر يك را بنمايد.
بسياري از ناهنجاري‌هاي سخن ناشي از عدم رعايت موقعيت كلام است. در آيه 63 سوره نساء درباره منافقين آمده است:
« فاعرض عنهم و عظم و قل لهم في انفسهم قولاً بليغاً » ( از آنان روي برتاب و پندشان ده و با آنها سخني رسا بگوي.)
بلاغت در سخن حتي شامل پرهيز از سؤال نامناسب هم خواهد شد ، در آيه 101 سوره مائده مي‌خوانيم:
« يا ايها الذين آمنوا لاتسألوا عن اشياء أن تبدلكم تسؤكم »
( اي اهل ايمان از چيزهايي كه اگر براي شما آشكار گردد شما را اندوهناك مي‌ كند مپرسيد.)
از امام علي (ع) نقل شده كه فرمود : لاتتكلمن اذا لم تجد للكلام موقعاً 8 ( البته نبايد هنگامي كه براي كلام زمينه نيست سخن گفت.)
اقتضاي بلاغت در سخن آن است كه محدوده كلام نيز به تناسب موقعيتها رعايت گردد. دركلام امام علي (ع) آمده است: الكلام كالدواء قليله ينفع و كثيره قاتل 9 ( سخن همچون داروست ،‌ اندكش سود مي‌بخشد و فراواني آن كشنده است.)

3. لينت سخن:

در لغت گفته شده : اللين ضد الخشونة، لينت ضد خشونت است؛ ( راغب) كلم لين همراه با نوعي نرمي و ملايمت است.
تأثير لحن ملايم تا بدانجاست كه خداوند به موسي و هارون مي‌گويد: « قول لا له قولاً لينا لعله يتذكر او يخشي» ( طه ، 20/44) ( با او سخني نرم گوييد شايد كه پند گيرد يا بترسد.)
رمز توفيق پيامبر (ص) عليرغم نبود امكانات و وجود موانعي همچون فرهنگ ضعيف مردم ، ياران كم و دشمنان زياد حضرتش ، لينت خلق و خوي و كلام پيامبر (ص) است:
« فيما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظاًَ غليظ القلب لانفضوا من حولك » (‌ آل‌عمران، 3/159)
( پس به بركت رحمت الهي با آنان نرمخو شدي و اگر سخت دل بودي قطعاً از اطرافت پراكنده مي‌شدند.)

4. سديد بودن:

سداد و سديد از ماده سد ، به معناي استقامت و محكم بستن است. ( راغب)
از آداب سخن‌، سديد بودن كلام است، هرچه كلام با عقل و منطق و استدلال بيشتر همراه باشد ميزان استحكام آن بيشتر خواهد بود. هر چه استحكام كلام بيشتر باشد ثبات و بقاء آن بيشتر خواهد شد. اصولاً قرآن به دليل آنكه سخنش يا با عقل هماهنگ است و يا با فطرت ، از استحكام و استقامت خاصي برخوردار است.
در سوره احزاب آيه 70 و 71 آمده است:
« يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديداً. يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم»
( اي مؤمنان از خدا پروا داريد و سخني استوار گوييد تا اعمال شما را به اصلاح در آورد و گناهانتان را ببخشايد.)
گويا از آثار سخن محكم ، اصلاح اعمال و تطهير انسان از گناه خواهد بود.

5. ميسور بودن كلام:

در لغت سير و ميسور به معناي سهل و آسان آمده است. ( راغب)
يسير نقطه مقابل عسر و تكلف است و تكلف نوعي زحمت است كه تكليف هم به همين معناست. همان گونه كه انسان مي‌تواند در زندگي خود با محدوديتها و با تكلفات فراوان رفتار كند و در نتيجه عرصه را برخود تنگ نمايد، در مقام سخن هم مي‌تواند دچار انواع تكلفات گردد.
« قل ما اسألكم عليه من اجر و ما انا من المتكلفين» ( ص، 38/86)
( بگو من مزدي بر رسالتم از شما طلب نمي‌كنم و اهل تكلف و تصنع نيستم) پيامبر (ص) فرمود: نحن معاشر الانبياء و الاولياء برآءُ من التكلف10.
( ما گروه انبيا و اوليا از تكلف و زحمت بيزاريم.)
متقابلاً در احاديث به سهولت توصيه شده است. اميرالمؤ منين (ع) فرمود: اسهل يدر الرزق11 ( آساني عامل ريزش رزق است.)
سهولت همان‌گونه كه در افعال جاري است،‌ در كلام نيز قابل اجراست. از آداب سخن آن است كه همراه با سهولت ‌و آساني باشد. قرآن ، خود را به اين صفت ، موصوف كرده ، آنجا كه مي‌گويد: « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر» ( قمر ، 54/40) ( و قطعاً‌ قرآن را براي پندآموزي آسان كرديم. پس آيا پند گيرنده‌اي هست؟)
از اين آيه استفاده مي‌شود كه سهولت دركلام ، خود عالمي است براي يادگيري آسان و مقبوليت در سخن و لذا قرآن دستور مي‌دهد سخن را با آساني ادا كنيد: « فقل لهم قولاً ميسوراً» ( اسراء ، 17/28) ( و با ايشان با ملايمت و راحتي سخن بگوي.)
تكليف درسخن ، الف : هم مي‌توانيد به نحوه اداي كلام مربوط شود، آنگونه كه از نبوي شريف معلوم مي‌شود: ان الله ليبغض الرجل البليغ الذي يلعب بلسانه كما تلعب الباقرة12.
( همانا خداوند مبغوض مي‌دارد انسان بليغي كه با زبانش همچون گاو ، بازي مي‌كند.)
ب: و همچنين مي‌تواند به محتوا و استفاده از واژه‌هاي پيچيده كه ملازم با صعوبت در فهم است مربوط مي‌‌شود كه البته اين نوع تكلف در كلام ، خلاف فصاحت در سخن است. آن گونه كه درفرمايش اميرالمؤمنين آمده است: احسن الكلام ، مالاتمجه الاذن و لايتعب فهمه الافهام13. ( بهترين سخن آنست كه گوش را اذيت نكند وفهم را به زحمت نيندازد.)
اداي نارواي سخن باعث اذيت گوش؛ و بكارگيري مفاهيم پيچيده باعث اذيت فهم خواهد شد.

6. لغو بودن سخن:

اللغو من الكلام مالايعتد به و هو الذي يورد لاعن روية و فكر فيجري مجري اللغا و هو صوت العصافير. و قد يسمي كل كلام قبيح لغواً.
( كلام لغو آن است كه قابل اعتنا نباشد. همان سخني كه از روي فكر و تأمل صادر نشود كه به منزله صداي گنجشكان است. وگاه به هر كلام قبيحي لغو گفته مي‌شود.) ( راغب)
در اوصاف بهشت آمده است كه: « لايسمعون فيها لغواً ولاكذابا»‌ ( نباء ، 78/35).
( در آنجا نه بيهوده‌اي شنوند و نه يكديگر را تكذيب كنند.)
همچنين در اوصاف مؤمنين مي‌خوانيم : « و الذين هم عن اللغو معرضون» ( مؤمنون ، 23/3)
( آنان كه از سخن بيهوده رويگردانند.)
از موارد مورد استعمال كلمه لغو مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه يكي از آداب سخن آن است كه كلام ، همراه با نوع فكر و مقبوليت باشد.

7. معروف بودن كلام:

المعروف : اسم لكل فعل يعرق بالعقل او الشرع ، حسنه. و المنكر ما ينكر بهما.
( معروف نامي است براي هر كاري كه بواسطه عقل يا شرع ، حسنش شناخته شده باشد و منكر آن است كه به واسطه اين دو مورد انكار قرار گرفته باشد.) ( راغب)
معروف ، الف: گاه صفت فعل قرار مي‌گيرد ، آن گونه كه از آيه « وأمر بالعرف» ( اعراف ، 7/199) فهميده مي‌شود.
ب: و گاه صفت كلام قرار مي‌گيرد. يعني يكي از آداب سخن آن است كه كلام متكلم بايد از نظر عقل و شرع تحسين شده باشد. آنگونه كه از آيات « وقلن قولاً معروفا» ( احزاب ، 33/32) و « قول معروف» ( محمد ،‌47/21) فهميده مي‌شود.

8. حسن مطلع وحسن ختام:

از آداب كلام آن است كه آغاز و ختم سخن با نام خدا باشد. توجيه اين دستور مي‌تواند:
الف ـ هم به اقتضاي ادب و تجليل از مقام ربوبي باشد، كه سخن با نام خدا آغاز شود.
ب ـ و هم باب معاشقه با خدا چنين اقتضايي را دارد كه عاشق هماره در مقام احياي نام معشوق است.
ج ـ و هم تعظيم شعائر كه مصداقي است از تقواي الهي ، اقتضاي بزرگداشت نام خدا را دارد. آن گونه كه آيه « و من يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب » ( حج ، 22/32) ( هر كس شعائر خدا را بزرگ دارد در حقيقت از پاكي دلهاست.) اشاره دارد. اين ادب الهي از آيات 29 و 30 سوره نمل كه بلقيس گفت: « يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم ، انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم» ( اي سران، نامه‌اي ارجمند براي من آمده از طرف سليمان است و آن به نام خداوند رحمتگر مهربان است.)
و همچنين آيه 41 سوره هود كه فرمود: « قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرسيها» ( نوح گفت در آن سوار شويد ،‌ به نام خداست روان شدن ولنگر انداختنش.) فهميده مي‌شود.

9. كريم بودن كلام:

كريم ، هم مي‌تواند صفت خدا باشد كه در اين حال ، اسمي است براي احسان الهي . آنجا كه آمده است: « و ان ربي غني كريم » ( نمل ، 27/40) ( همانا پروردگار من بي‌نياز و ارجمند است.)
و هم صفت انسان باشد كه در اين صورت اسمي است براي اخلاق و افعال پسنديده‌اي كه از انسان ظاهر مي‌شود و به طور كلي هر چيزي كه در باب خودش نوعي شرافت داشته باشد ، به كرم متصف مي‌شود. مثل اينكه درباره قرآن مي‌خوانيم: « انه لقرآن كريم » ( واقعه ، 56/77) ( اين پيام قطعاً قرآني است ارجمند.)
و يا درباره فرشتگان مي‌خوانيم : « بل عباد مكرمون» ( انبياء ، 21/26) ( بلكه فرشتگان بندگاني ارجمنداند.) و « كرام برره»‌ ( عبس ، 80/16) ( ارجمند و نيكوكارند.) ويا درباره انسان مي‌خوانيم: «‌جعلني من المكرمين» ( يس ، 36/27) ( پروردگارم مرا در زمره عزيزان قرار داد.)
همچنين درباره كلام مي‌خوانيم : « فلا تقل لهما اف و لاتنهرهما و قل لهما قولاً كريما»‌( اسراء ، 17/23) ( به آنان اوف مگو و پرخاش مكن و با آنان شايسته سخن بگوي)
از موارد استعمال اين واژه مي‌توان چنين استفاده كرد كه كرامت به معناي شرافت؛ و بيانگر نوعي ادب براي سخن است. بدين معنا كه از آداب سخن آن است كه ،‌كلام همراه با ادب القا شود. در نبوي شريف مي‌خوانيم‌: اجملول في الخطاب تسمعوا جميل الجواب14 ( زيبا خطاب كنيد تا جواب زيبا بشنويد.)
بديهي است ادب يك مقوله بسيط نيست ، بلكه مقوله‌اي است كه از امور مختلف تشكيل مي‌شود ، كه عبارت‌اند از:

الف ـ استفاده از واژه‌هاي سالم

يكي از چهره‌هاي ادب و شرافت در سخن ،‌بكارگيري الفاظ مناسب است. در وصف عبادالرحمن ، قرآن مي‌فرمايد:‌«‌ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»‌ ( فرقان ، 25/63) ( و چون نادانان ايشان را مورد خطاب قرار دهند به ملايمت و سلامتي جواب دهند.)
از سوي ديگر قرآن فحش و ناسزاگويي را مورد نهي قرار داد. « ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم» ( انعام .‌6/108) ( آنان كه جز خدا مي‌خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني و به ناداني خدا را دشنام مي‌دهند.)

ب ـ آهنگ ملايم

آهنگ ملايم مي‌تواند يكي از چهره‌هاي ادب در سخن باشد، آن گونه كه از آيه 2 ، سوره حجرات استفاده مي‌شود: «يا ايها الذين آمنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا» ( اي كساني كه ايمان آورديد! صدايتان را بلندتر از صداي پيامبر مكنيد و همچنان كه بعضي از شما با بعضي ديگر بلند سخن مي‌گوييد با او با صداي بلند سخن مگوييد.)

ج ـ تشريفات در كلام

ادب اقتضا دارد كلام را با تشريفات ادا كنيم كه نمونه‌هاي از اين ادب را در آيات و روايات مشاهده مي‌كنيم.
اغلب آيات در مقام بيان احكام ، حكم را با تشريفات خاصي بيان مي‌كنند كه لطافت خاصي به بيان حكم مي‌خشد. تعبير به « يا ايها الذين آمنوا» و « يا ايتها النفس المطمئنة » و « لعلكم تعقلون» و « لعلكم تفلحمون»‌ و امثال اين تعابير مي‌تواند نوعي تشريفات سخن باشد.
بني تميم پيامبر را با اسم صدا مي‌زند و مي‌گفتند:‌« يا محمد يا محمد اخرج الينا» 15 ( اي محمد به نزد ما خارج شو) خطاب آمد:« لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضاً» ( همچنان كه بعضي از شما با بعضي ديگر بلند سخن مي‌گوييد با او سخن نگوييد.) « ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لايعلمون» ( حجرات، 49/4) ( كساني كه تو را از پشت اتاقها به فرياد مي‌خوانند بيشترشان نمي‌فهمند.)
در آيه 63 سوره نور مي‌خوانيم: « لاتجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا» ( خطاب كردن پيامبر را درميان خود مانندخطاب كردن بعضي از خودتان به بعضي قرار مدهيد.)
پيامبر(ص) درباره بيان نام ماه مبارك رمضان فرمود: لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالي ولكن قولوا شهر رمضان.16 ( نگوييد رمضان ،‌ همانا رمضان است از اسامي خداوند متعال. لكن بگوييد: ماه مبارك رمضان.)
تعابير فوق هركدام به نوعي حكايت ازتشريفات در سخن دارد. تنها در دو مودر تشريفات در سخن استثنا شده است.
الف ـ آنجا كه تشريفات ، خلاف باب مبحث باشد. گاه تشريفات در سخن ،‌ با الفت و صميميتي كه بين افراد ، موجود است سازگار نيست. د رذيل آيه 63 سوره نور، در روايت آمده است كه حضرت فاطمه (س) پيامبر را به عنوان « يا رسول الله » خطاب مي‌كرد كه پيامبر (ص) فرمودند: قولك يا اباه، احب الي قلبي و ارضي للرب.18 ( اينكه مرا پدر خطاب كني نزد من محبوب‌تر و مايه خشنودي پرودرگار است.)
اين برخورد نشان مي‌دهد، در جو صميمت و محبت به كارگيري القاب و تشريفات از اثر محبر خواهد كاست.
براي تكميل بحث‌ ، مناسب است به آداب شنيدن سخن و آداب گفت‌وگو نيز، از ديدگاه قرآن اشاره كنيم.

آداب سخن شنيدن

مطالبي كه معمولاً مي‌شنويم از سه حال بيرون نيست:
الف ـ داراي رشد آشكار است: اقتضاي ادب درباره اين نوع سخنان ، آن است كه : به اين سخن دل داد و توجه كرد و نيز در برابرش سكوت كرد.
اين ادب از آيه « و اذا قري القرآن فاستمعوا له وانصتوا» ( اعراف، 7/204) ( و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دهيد و خاموش مانيد) قابل استيناس است. تعبير به « استمعوا» ( گوش دادن و توجه كردن) و « انصتوا» خاموش ماندن ، بيانگر دو جلوه ادب در برابر كلام حق است.
ب ـ داراي ضلالت آشكار است: به همان ميزان كه سخن حق داراي تأثير مثبت است و تجليل و حمايت از آن لازم است، كلام باطل نيز داراي تأثير منفي بوده و اعراض از آن لازم است.
در آيه 68 سوره انعام آمده است: « و اذ رايت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتي يخوضوا في حديث غيره» ( چون بيني كساني ‹ به قصد تخطئه › در آيات ما فرو مي‌روند از ايشان روي برتاب تا در سخني ديگر درآيند.)
قطعاً كلام باطل كه داراي ضلالت است ، مصداقي است از قول زور و قول لغو ، كه در آياتي از آنها نهي شده است:‌« فاجتنبوا قول الزور» ( حج ، 22/30)
« والذين هم عن اللغو معرضون» ( مومنون، 23/3) ( مومنان كساني هستند كه از بيهوده رويگردانند.)
ج ـ كلام مشتبه : الشبهه هو ان لايتميز احد الشيئين من الاخر لما بينهما من التشابه عيناً كان او معني. ( شبهه آن است كه دو چيز از همديگر تمييز داده نشود به خاطر تشابه عيني يا معنوي كه بين آنهاست.) ( راغب)
آنچه مايه سردرگمي انسانهاست كلام حق يا باطل نيست، بلكه كلام مشتبه است. آن گونه كه از آيه 7 سوره آل‌عمران استفاده مي‌شود . مشتبه يعني كلام دو پهلو ، كلامي كه آبستن فتنه است.
« ... و اُخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه نه ابتغاء الفتنه» ( پاره‌اي از آيات متشابهات‌اند. آناني كه در دل‌هايشان انحراف است براي فتنه جويي از آنها پيروي مي‌كنند.)

ادب دربرابر كلام مشتبه:

الف ـ تحقيق در راوي

يكي از آداب براي كشف حق ، دقت و كنكاش در راوي سخن است. در ذيل آيه 42 سوره عبس: « فلينظر الانسان الي طعامه» ( پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد) ، از امام باقر (ع) نقل شده : علمه الذي ياخذه عمن يأخده، 19 ( انسان بايد دقت كند كه علوم خود را از چه كسي دريافت مي‌كند.)

ب ـ تحقيق در مروي

آن گونه كه از آيه 6 سوره حجرات استفاده مي‌شود، تحقيق درمروي ادب ديگراست در برخورد با كلام مشتبه:
« يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصبيوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين» ( اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، اگر فاسقي برايتان خبري آورد، نيك وارسي كنيد. مبادا به ناداني گروهي را آسيب برسانيد و از آنچه كرده‌ايد پشيمان شويد.)

ج ـ گلچين كردن

سومين ادب در برخورد با كلام مشتبه پس از تحقيق در راوي ومروي ، انتخاب بهترين سخنان است: « فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله و اولئك هم اولواالالباب» ( زمر ،‌39 /17،18) ( پس بشارت بده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا مي‌دهند و بهترين آن را پيروي مي كنند. اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان.)
معيار انتخاب احسن، قرآن است و عقل ، چرا كه اين دو مي‌توانند نقش امامت و رهبري انسان را در ارايه فكر صحيح بيان كنند. پيامبر (ص) درباره قرآن فرمود: عليكم بالقرآن فاتخذوه اماماً و قائداً20 ( برشما باد به قرآن، پس آن را امام و جلودار خود انتخاب كنيد.)
و درباره عقل، امام علي (ع) چنين فرمود:‌ العقول ائمة الافكار21 ( عقل‌ها امام افكارند.)
بديهي است كه تحقيق درباره مشتبهات تنها شأن كساني است كه در اين امر قدرت تشخيص داشته باشند و براي آنان كه فاقد قدرت تجزيه و تحليل‌اند، اين كار ممنوع است. كليد اين تشخيص نيز ، به حكم آيه 29 سوره انفال ،‌ در گروي تقوي است: « ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً »‌( اگر خدا ترس و پرهيزگار شويد خدا به شما فرقان بخشد.)

آداب گفت‌وگو

مرحله سوم آداب كلام ، به آداب رد وبدل كلام مربوط مي‌شود.

1. توجه كردن به طرف مكالمه:

شايد بتوان اين ادب را از آيات مربوط به مجلس انس بهشتيان استيناس كرد.
« متكين عليها متقابلين» ( واقعه ، 56/16) ( بر بهشتيان بر تختها نشسته ، مي‌نگرند.)
« لايسمعون فيها لغواً و لاتأثيماً. الا قيلا سلاماً سلاماً» ( واقعه ،‌56/25،26) ( در آنجا نه بيهوده‌اي مي‌شنوند و نه سخني گناه‌آلود. سخني جز سلام و درود نيست.)
از اين آيات استفاده مي‌شود كه در بهشت مجلس انس سالمي برقرار است و بدون شك، آنچه ادب يك مجلس در خور شأن بهشت است از ناحيه بهشتيان رعايت مي‌شود. در آن مجلس ، اهل بهشت روبروي يكديگر، درحال توجه ،‌ سخنان سالم رد وبدل مي‌كنند.

2. گفت‌ و گو به صورت نجوي نباشد:

اصولاً مكالمه بايد از آفات كلام دور باشد. لكن مهم‌ترين آفات كه اغلب در ظرف مكالمات بوجود مي‌آيد دو آفت است.
الف ـ نجوي ، ب ـ جدال.
قرآن در باب نجوي مي‌فرمايد: « انما النجوي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا و ليس بضارهم شيئاً الا باذن الله » ( مجادله، 58/10) ( نجوا از القائات شيطان است تا كساني را كه ايمان آورده‌اند، دلتنگ گرداند. ولي جز به فرمان خدا هيچ آسيبي به آنها نمي‌رساند.)
با توجه به روحيه ضعيف اغلب مردم ، نجوا در مجلس مي‌تواند عامل وسوسه وتخيلات باطل بوده ، و قلوب مؤمنين را نسبت به يكديگر محزون كند. هر چند تا اراده الهي نباشد ، نجواي افراد به كسي ضرر نمي‌رساند، لكن درك اين مهم از افق ، فكر افراد ضعيف الايمان بيرون است.
نجوا تنها در سه مورد تجويز شده كه در سوره نساء آيه 114 به آن اشاره شده است: « لا خير في كثير من نجويهم الا من عمل بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس» ( در بيزاري از رازگويي‌هاي ايشان خيري نيست مگر اينكه بدين‌وسيله به صدقه يا كار پسنديده يا سازشي بين مردم فرمان دهد.)

3. جدل نباشد:

شيطان همواره در صدد ايجاد عداوت و كينه و از بين بردن محبت و صميميت افراد است.
« انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء.»‌ ( مائده، 5/91) ( همانا شيطان مي‌خواهد در ميان شما دشمني و كينه‌اي ايجاد كند.)
يكي از بهترين فرصتها براي ايجاد تفرقه و عداوت بين مردم ،جدال است كه مكالمات نيز، عموماً ميدان مناسبي است براي جدال. قرآن مي‌فرمايد: « ان الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكم» ( انعام، 6/121) ( شياطين به دوستان خود وسوسه مي‌كنند تا با شما ستيزه نمايند.)

پي نوشت ها:

1. محمدي ري‌شهري ، ميزان الحكمة ،‌ حديث شماره 1847.
2. همان، ح 17959.
3. نهج البلاغه ، حكمت 381 ، فيض الاسلام.
4. ميزان الحكمة ، ح 17830.
5. همان ، ح17934.
6. همان ، ح15917.
7. همان ،ح18164.
8. همان ، ح17964.
9. همان ، ح17904.
10. همان ، ح17494.
11. همان ، ح7189.
12. همان ، ح1864.
13. همان ، ح17934.
14. همان ، ح17952.
15. جمعي از نويسندگان ،‌ تفسير نمونه ،‌ 22/140.
16. ميزان الحكمة ، ح7442.
17. نهج البلاغه ، حكمت 347، فيض الاسلام.
18. بحراني ، تفسير البرهان ، 7/104.
19. همان 4/429.
20. ميزان الحكمة ، ح 16425.
21. همان ، ح13345.

دانشنامه موضوعي قران كريم

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,5317


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۶ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۵)

راحت نفس بكشيد تا به آرامش كامل برسيد

تنفس مساله ي بسيار حساسي است، عوامل زيادي باعث مي شود كه نتوانيم به درستي تنفس كنيم؛ مانند آلودگي هوا، استرس هاي روزانه، اتفاقات و حوادث، مشكلات عاطفي، اضطراب و غيره.

اگر ندانيد چگونه تنفس طبيعي انجام دهيد، احساس خستگي مي كنيد و روحيه تان خراب مي شود. اما چنانچه تمرين هاي تنفس كامل را انجام دهيد و بتوانيد شيوه ي تنفس خود را اصلاح كنيد، حتي در موقعيت هاي تنش زا نيز مي توانيد به احساس خوبي برسيد يا حداقل تنش ها را بهتر مهار و كنترل كنيد.

تنفس كامل و مناسب پديده اي غير طبيعي نيست بلكه روشي است كه با نهاد و طبيعت بدن ما سازگاري دارد. تنفس كامل روشي است كه نوزادان در نواحي شهري و نيز بزرگسالان در نواحي دور از هياهوي شهر به طور طبيعي و عادي آن را انجام مي دهند؛ اما انسان متمدن به روش هاي غير طبيعي و غلط تنفس عادت كرده است.

نفس كشيدن كامل، الزاماً به معني پُر كردن ريه ها از هوا نيست، بلكه در اين روش مي توان هواي دمي و بازدمي را به دلخواه بين نواحي مختلف، ريه ها توزيع و تنظيم كرد.

بهره گيري از روش تنفس مناسب، شما را در برابر ابتلا به عفونت هاي دستگاه تنفس و حتي سرماخوردگي هاي معمولي مصون مي كند و مقاومت بدن را در برابر بيماري ها بالا مي برد. از طرفي كارايي و كيفيت خون به ميزان اكسيژن موجود در آن بستگي دارد. اگر در اثر تنفس نادرست اكسيژن كافي در اختيار خون قرار نگيرد، مواد سمي ناشي از سوخت و ساز بدن در آن انباشته مي شود.

همان گونه كه مي دانيد تمام سلول هاي بدن انسان براي دريافت مواد مورد نياز خود به خون وابسته اند و باقي ماندن مواد سمي در خون، تمام بدن را تحت تاثير قرار مي دهد، از اين جهت تنفس كامل در پاك سازي كلي بدن، نقش مهمي دارد. حتي دستگاه گوارش نيز از بخش هايي است كه در اثر تنفس نادرست آسيب مي بيند؛ زيرا فرآيند هضم و جذب مواد غذايي به اكسيژن نياز دارد.

دستگاه عصبي شامل مغز و نخاع و رشته هاي عصبي، از بخش هاي مهم تري هستند كه در اثر تنفس نادرست و محروميت از اكسيژن آسيب مي بينند. حتي عملكرد جنسي انسان نيز به كاركرد صحيح سيستم اعصاب پاراسمپاتيك وابسته است و ناتواني جنسي نيز مي تواند يكي از پيامدهاي عادت كردن به روش هاي نادرست تنفس باشد.

هنگام دم كامل، ديافراگم منقبض مي شود و به كبد، معده و ساير احشاي شكمي فشار ملايمي وارد مي كند و در واقع به نوعي آن ها را ماساژ مي دهد كه با بهبود گردش خون اعضاي گوارشي، به نوبه ي خود در سلامت كاركرد اين اعضا موثر است. به عبارت ديگر، با تنفس كامل ديافراگمي مي توان اعضاي شكمي را به نوعي ورزش داد.

تنفس ناسالم

اغلب افراد به هنگام تنفس كردن مرتكب سه اشتباه مي شوند، كه عبارت هستند از:

تنفس كم عمق، تنفس بيش از اندازه سريع و تنفس وارونه.

بنابراين ساده ترين راه حل اين است كه آرام تر، عميق تر و درست تر نفس بكشيم. اما تنفس وارونه نياز به كمي توضيح دارد. بهترين راه براي اطلاع از تنفس صحيح، نگاه كردن به تنفس نوزادان و كودكان است. بچه ها وقتي نفس مي كشند، به هنگام عمل دم شكم شان بالا مي آيد و گرد مي شود. عضلات شكم كودك نرم است؛ به طوري كه هوا مي تواند به راحتي به عمق ريه هاي او برسد. وقتي تنفس كردن ناسالم بزرگسالان را تماشا مي كنيد، درست عكس اين حالت است. به همين دليل است كه آن را تنفس وارونه مي نامند. اغلب بزرگسالان هنگام دم شكم شان را سفت مي كنند و در اين حالت تنفس، شكم مانع پُر شدن ريه ها از هوا مي شود. حتي بازدم شان را ناقص انجام مي دهند كه همه اين ها به خاطر استفاده وارونه از عضلات ديافراگمي است.

تنفس سالم

تنفس سالم و درست، سه مرحله دارد: شروع، ميانه، اوج(به هنگام بازدم اين ترتيب برعكس مي شود) كه در حالت هاي دم و بازدم توضيح داده مي شود.

عمل دم

در شروع عمل دم، شكم در حالت آرامش قرار مي گيرد. اين كار ديافراگم را صاف مي كند قبل از حركت سينه، شكم قدري بزرگ و منبسط مي شود و فضايي را فراهم مي سازد تا هوا، بخش هاي تحتاني ريه هاي شما را پُر كند. عمل دم در ميانه ي راه خود، عضلات سينه را منبسط مي كند و در نتيجه قفسه سينه بزرگ مي شود قفسه سينه به سمت بالا حركت مي كند، زيرا هوا بخش مياني ريه ها را پُر مي كند. در بخش اوج عمل دم، استخوان ترقوه به سمت بالا حركت مي كند و شانه ها حالت آرام به خود مي گيرند و كمي عقب مي روند. هوا بخش هاي فوقاني ريه ها را پُر مي كند.

عمل بازدم

در شروع عمل بازدم، استخوان هاي ترقوه پايين مي افتند و شانه ها كمي به سمت جلو متمايل مي شود. در ميانه ي بازدم عضلات سينه به حالت آرام درآمده و قفسه ي سينه به سمت پايين حركت مي كند و در هر سه بُعد باريك مي شود.

البته هرگز توصيه نمي شود به هنگام تنفس به جزييات تا اين اندازه توجه كنيد؛ با اين حال چند دقيقه اي دقت به تنفس و جزييات آن مفيد است.

تمرين هاي تنفس

در ادامه ي مطالب، تمرين هاي زير، شما را با چگونگي انجام بهتر تنفس كامل آشنا مي كند:

تمرين اول:

در اين تمرين آموزش اوليه ارائه مي شود. به هنگام بازدم، هواي درون ريه هاي خود را به بيرون بدميد؛ البته بدون فشار زياد آن قدر مكث كنيد كه بدن تان به شما بگويد به تنفس بعدي احتياج داريد. مهم نيست دو ثانيه مكث كنيد يا مثلا بيست ثانيه. حالا تا حدي كه امكان دارد، هوا را به درون ريه هاي خود بكشيد(دم بدون فشار زياد) بار ديگر عمل بازدم را انجام دهيد و آن قدر صبر كنيد تا مجبور شويد دوباره تنفس كنيد. اين تمرين را به مدت يك دقيقه انجام دهيد.

حالا از اين تمرين بيرون بيايد(استراحت) و بدن خود را وارسي كنيد. آيا تغييري در خستگي، تنش و مه آلوده بودن ذهن تان به وجود آمده است؟ اگر تغييري را احساس نكرده ايد چند دقيقه ديگر اين تمرين را انجام دهيد. اما نبايد به شما فشاري وارد شود؛ يعني دم و بازدم را با فشار انجام ندهيد.

اگر اين تمرين را به درستي انجام دهيد، در پايان هميشه احساس آرامش جسمي و ذهني بيشتري خواهيد داشت. به راحتي و ساده بودن تمرين بيشتر توجه داشته باشيد و نگران كامل و صد در صد درست انجام دادن آن نباشيد.

تمرين دوم:

۱- راست بنشينيد و ستون فقرات در يك امتداد باشد. به بدن خود هيچ فشاري وارد نكنيد و آرامش را در عضلات بدن تجربه كنيد. سپس آهسته و پيوسته از راه سوراخ هاي بيني خود دم بگيريد؛ به گونه اي كه ابتدا بخش هاي پاييني ريه ها از هوا پُر شود. نشانه اين حالت آن است كه پرده ديافراگم(كه محتويات قفسه سينه را از احشاي شكمي جدا مي كند)، به قسمت پايين رانده مي شود و با قدري فشار، عضلات جدار شكم را به بيرون برجسته مي كند. در ادامه با اتساع بخش هاي تحتاني قفسه سينه و دنده هاي پاييني، قسمت مياني ريه ها را پُر كنيد و سرانجام با برآمده كردن قسمت فوقاني سينه و بالا كشيدن دنده هاي بالايي، بخش هاي فوقاني ريه ها را از هوا پُر كنيد. در حالت اخير بخش تحتاني شكم اندكي به داخل كشيده خواهد شد كه به پُر شدن بخش فوقاني ريه ها كمك مي كند. فراموش نكنيد كه در اين تمرين بايستي دم روندي پيوسته و آرام داشته باشد و نبايد پُر كردن سه بخش مختلف ريه در سه حركت جداگانه انجام شود. همچنين از انجام دم هاي تكانه اي به شدت بپرهيزيد.

۲- دم را به مدت چند ثانيه حبس كنيد(تا آن جا كه مقدور باشد و بدون اجبار و فشار زياد باشد).

۳- به آرامي نفس خود را بيرون دهيد؛ به گونه اي كه قفسه سينه در وضعيتي پايدار قرار داشته باشد و هم زمان با خروج هوا از ريه ها، شكم اندكي داخل كشيده شود. وقتي هواي موجود در ريه ها خارج شد، قفسه ي سينه و شكم خود را آرام كنيد. با اندكي تمرين مي توان بر اين تكنيك تسلط پيدا كرد و آن را به طور خودكار و عادتي انجام داد. براي انجام بهتر تمرين دوم مي توانيد رو به روي يك آينه ي بزرگ بنشينيد و دستان خود را آرام روي شكم قرار دهيد تا حركات را بهتر احساس كنيد. هنگام انجام اين تمرين بهتر است گاهي در پايان دم، شانه ي خود را بلند كنيد، به طوري كه بر اثر بالا آمدن ترقوه كوچك ترين بخش قسمت فوقاني ريه نيز از هوا بي نصيب نماند.

تمرين سوم:

اين تمرين در يوگا، تنفس پاك كننده ناميده مي شود؛ چرا كه ريه ها را پاك و به اعضاي دستگاه تنفسي سلامت مي بخشد. اين نوع تنفس به ويژه براي سخنرانان و خوانندگان آواز در پايان كارشان مفيد مي باشد. اگر احساس مي كنيد ريه هاي تان به پاكسازي نياز دارد، از اين روش استفاده كنيد تمرين فوق در مراحل زير انجام مي شود.

۱- يك دم عميق بگيريد.

۲- دم خود را به مدت چند ثانيه حبس كنيد.

۳- لبان خود را همانند زماني كه مي خواهيد سوت بزنيد جمع كنيد، اما گونه ها را از هوا پُر نكنيد. سپس مقداري از هوا را از طريق لب هاي خود با فشار خارج كنيد. پس از لحظه اي درنگ بار ديگر مقداري از هوا را با همين روش بيرون دهيد. اين كار را به همين صورت ادامه دهيد تا تمام هواي موجود در ريه ها خارج شود. اين نوع تنفس براي رفع خستگي موثر است.

البته تمرين هاي ديگري نيز وجود دارد كه ارائه ي همه آن ها در اين مقاله مقدور نيست؛ مانند تمرين هاي تنفسي افزايش توان عصبي و پويايي كلي بدن يا تنفس تقويت صوتي كه به زيباسازي و انعطاف پذيري صدا كمك مي كند. روانشناسان نيز در روش ايمن سازي استرس(مانند اختلال P.T.S.D و هراس) از بازآموزي تنفسي به همراه تكنيك آرام سازي استفاده مي كنند كه با تاكيد بر حركات ديافراگم(نه صرفا ماهيچه هاي قفسه سينه) به مراجعين، آموزش داده مي شود. درمانگر، اشتباهات او را اصلاح مي كند و نحوه ي تمرين درست را مورد بررسي قرار مي دهد.

احساس شادابي با تنفس روزانه

نشانه هاي بي تعادلي اكسيژن، يعني خستگي مزمن، اضطراب، بدخوابي و… به قدري شايع هستند كه بسياري فكر مي كنند تجربه كردن آن ها عادي و طبيعي است؛ اما چند روز بعد از انجام تمرين ها به اين نتيجه مي رسند كه آن چه قبلا طبيعي احساس مي كردند، ناشي از عادت بد بوده است. ناگهان تحولي در شما ايجاد مي شود و حالت هاي زير را احساس مي كنيد:

* روشني ذهن، تمركز و دقت، به جاي مه آلوده بودن آن، آرامش به جاي اضطراب، شادابي به جاي خستگي.

* احساس غني و سرشار بودن تنفس و احساس سلامتي به جاي ضعف جسماني.

البته همه چيز بستگي به شما دارد. تمايل شما به انجام تمرين ها است كه اين اتفاق خوشايند را به وجود مي آورد.

تمرين ها را مي توانيد صبح ها و يا هر وقت و زماني از روز كه احساس نياز كرديد، انجام دهيد. با اين حال اجراي تمرين تنفسي صبح يا عصر و قبل از مصرف وعده غذاي اصلي توصيه مي شود.

با ايجاد سكوت، فكر خود را در لحظه اي كه هستيد متمركز كنيد. به صداي اين سكوت گوش كنيد و فقط اسير نفس هاي خود باشيد. وقتي به صداي تنفس خود فكر مي كنيد نه چيز ديگر، وقتي صداي آمد و رفت آن را مي شنويد، وقتي بر اين باوريم كه همه ما انسان ها در نفس هايي كه مي كشيم سهيم هستيم، آن گاه جز آرامش و خوشبختي براي يكديگر چيزي نمي خواهيم و براي اين نعمت نفس كشيدن و نعمت هاي ديگر، خدا را شكر مي كنيم.

كيوان علوي زاده – كارشناسي ارشد روانشناسي

http://6o5ia.ir/?p=5835#more-5835


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۵ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۴)

تمرين تنفس

تنفس صحيح نقشي مهم در سلامتي ما دارد.
عامل تشديد بسياري از بيماريها قلبي ،تنفسي، استرس ها و تنش ها در تنفس نادرست است.
اغلب انسانها روش تنفس صحيح را نمي دانند.

تنفس بويژه براي نوازندگان سازهاي بادي ،  خوانندگان ، سخنرانان و گويندگان و مجريان ،  اهميتي ويژه دارد.
براي تنفس صحيح يكي از دستان خود را روي شكم، بالاي ناف قرار دهيد.ازطريق بيني به ارامي و با سه شماره هوا را به درون بكشيدسعي كنيدهواي وارد شده باعث شود دستتان به سمت بالا حركت كند. يك ثانيه مكث كنيد.انگاه ظرف چهار شماره هوا را از ريه ي خود خارج كنيد.مرحله خارج كردن هوا طولاني تر است. مرحله به مرحله از بازدم خود براي دميدن در ساز يا خواندن اواز استفاده كنيد . در واقع شما با تنفس ديافراگمي مقدار كافي هوا را در ريه خود ذخيره مي كنيدسپس با صرفه جويي آن را مصرف مي كنيد.اين تمرين ها را مرتب انجام دهيد. و هر بار مدت زمان تخليه ي را طولاني تر كنيد.تا به توانايي كامل در استفاده بهينه از بازدم خود براي نوازندگي ساز برسيد.

تمرين تنفس

تا جايي كه امكان دارد ،هواي درون ريه را كاملا خارج كنيد .سپس دست ها را تا

آن حد كه مي توانيد ،بالا ببريد  و آرام آرام،هوا را به درون ريه ها وارد كنيد .

نفس را در سينه حبس كنيد و دست ها  را تا لحظه اي كه مي توانيد ،بالا نگه داريد  و از

هماهنگي بين حس هاي درون با دنباي بيرون،لذت ببريد. وقتي ديگر نمي توانيد ادامه

دهيد ،همه هوا را به سرعت از ريه خارج كنيد .

اين تمرين را هر بار به مدت پنج دقيقه انجام دهيد


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۳ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۳)


تمرينات دستگاه تنفس از جهات مختلف فوايدي دارد ازجمله اين كه باعث طولاني شدن نفس و قوي شدن عضلات تنفسي مي شود .
 
  قابل ذكر است كه تعداد تنفس افراد در دقيقه در سنين مختلف يكسان نيست .دفعات تنفس در دقيقه از اين قرار است :
 
  در كودكان در بدو تولد 44 بار دردقيقه

  در كودكان 5ساله 26باردر دقيقه

  در افراد 20تا 25سال 26 بار در دقيقه

  در افراد 25تا 30 سال 26 بار در دقيقه

  در افراد ورزشكار كمتر از 15 بار در دقيقه

  تعداد تنفس در دقيقه، در زنان بيشتر از مردان است .

و اما تمرينات ويژه تنفسي كه تاثير بيشتري دارد و موجب طول تنفس و زيبايي صدا مي گرددبه صورت زير است :
 
تمرين يك :

نفس عميق بكشيد(بدون اينكه صداي نفس شما شنيده شود و شانه ها را بالا بكشيد)، هوا را داخل ريه ها كنيد و پس از حبس آن در يك لحظه، هوا را آرام آرام از دهان خارج كنيد( صداي نفس شما شنيده نشود ).اين تمرين را چند بارتكرار كنيد .
 
     تمرين 2:

     حال تمرين يك را از طريق بيني انجام دهيد ،يعني با دهان بسته ريه ها را پر و خالي كنيد .
 
     تمرين 3: تمرين تنفس همراه با تمرين فك،لبها و بيخ زبان.

با نفس عميق هوا را به داخل ريه ها بفرستيد و پس از آن همچنان كه هوا را آرام آرام مصرف مي  كنيد ،كلمه «بالحق» را تكرار كنيد .   در اداي حرف «ب» فك را شل و رها كنيد .روي لبها فشار بياوريد تا لبها نيرومند شود.حرف «ل»را با نوك زبان به طور ملايم اداء كنيد تا زبان به روان كار كردن عادت كند. در هنگام اداي حرف«ق» گلو را كاملاً باز گذاشته ،قاف را با فشار آوردن به بيخ زبان غليظ ادا كنيد تا ريشه و بيخ زبان تحريك بيشتري بيابد و روان كار كند . به همين شكل ،كلمات ديگري را نيز تمرين كنيد.البته مي توانيد حروف و كلمات ديگري را كه مربوط است به لبها ،فك،بيخ زبان و كام به صورت كلمه و يا جدا  ادا و تمرين كنيد.
 
    تمرين 4 :   هوا را از هر دو مسير يعني دهان و بيني با فشار و سريع (شبيه كشيدن خميازه) به داخل ريه ها بفرستيد و سپس با فشار بيرون برانيد. در اين كار امتداد و طول بازدم مورد نظر نيست .   
 
    تمرين 5 :

با كشيدن نفس عميق، ريه ها را تا نهايت درجه پر كنيد و پس از حبس كوتاه بدون اينكه چيزي بخوانيد با كشيدن صداي «آه ،آه» هوا را به تدريج  خارج كنيد. طول نهايي اين بازدم را مشخص كنيد و پس از آن يك يا چند آيه طولاني را با قرائت بخوانيد و سعي كنيد به مرور زمان پس از چندين بار تمرين به همان درجه و ميزان برسانيد. قابل توجه اينكه طول تنفس بازدمي در ضمن تلفظ و خواندن ،كمتر از طول كشيدن صداي ساده مي باشد و علت آن اين است كه در ضمن خواندن هواي بيشتري مصرف نمي شود ( يا بيشتر مصرف مي كنيم ). اين تمرين براي جلوگيري از مصرف زيادي و هدر رفتن هواست . يكي از علل كوتاهي تنفس ، زياد مصرف كردن هواي بازدم است .بهتر است در ضمن اين تمرين ورزش فك ، لبها و قسمتهاي جلو و عقب زبان نيز انجام گيرد . براي اين منظور آياتي را انتخاب كنيد كه در آنها چند حرف لبي و زباني پشت سر هم قرار گرفته باشد . در اين حال، نيز فك را رها كنيد و در اداي حروف حلقي و بيخ زباني، گلو را باز گذاشته، بيخ زبان را با فشار حركت دهيد.
 
     ياد آوري:     

     در اين تمر ينها بيشتر تقويت صدا ،فك،لبها،بيخ زبان و نيز تمرين تنفس مورد نظر است نه رعايت قواعد تجويدي به صورت دقيق آن.

http://www.technolife.ir/my/group/108/blog/11531/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا  (۲)


كيفيت ايجاد صوت (صدا)

استاد عبد الشكور فلاح

( از اساتيد بين المللي قرآن كريم افغانستان )

توليد صوت و صدا ،كه از حركات هماهنگ ومنظم اندامها و عضلات صوتي به وجود مي آيد ،جنبه فيزيكي و پرورش عضلات و اندامهاي صوتي جنبۀ فيزيولژيك دارد.بخش مهمي از زيبايي لحن (سبك)و موفقيت در تطبيق مقامات و آهنگها (كه در خواندن قرآن به كار مي رود )مربوط به صدا است .

صدا از جهت مختلف قابل تمرين و پرورش است بنابر اين هر كس مي تواند با تمرينات صحيح صداي نسبتاً زيبا و جذابي داشته باشد . لذا توضيحات مختصري درباره اندامهاي صوتي و چگونگي پرورش و تمرين صدا لازم به نظر مي رسد:

يكم: آشنايي با اندامهاي صوتي

الف_اندامها و عضلات توليد كننده صوت كه به فرمان دستگاه عصبي به حركت در مي آيند به ترتيب از اين قرارند:

1_دستگاه تنفسي شامل ششها (كه عمل دم و باز دم به وسيله انها انجام مي شود )ناي و نايژه (مسير هوا از ريه ها به طرف حنجره ).

2_عضلات و تارهاي صوتي حنجره (تشكيل دهنده صداي ابتدايي).

3_حفره ها و ديواره هاي گلو (محل توليد حروف_تند و كند كننده صدا)

4_دهان ،شامل: زبان (قسمتهاي جلو و عقب زبان )،فك،لبها،لهات،(زبان كوچك )و سقف كام (نرم كام، سخت كام )

5_دندانها و لثه ها (محل توليد حروف –لطافت بخشيدن به صدا ).

6_ مجرا وحفره هاي بيني (تقويت كننده صدا –توليد كننده حروف خيشومي ).

دوم : صدا چگونه توليد مي شود ؟

     جريان توليد صدا از اين قرار است كه ششها در هر بازدم ،جريان هوا را به بيرون مي رانند .هواي بيرون داده شده از طريق نايژه ها و لوله ناي به تدريج وارد حنجره مي شود . با انقباظ و انبساط عضلات حنجره ،تارهاي صوتي به ارتعاش در مي آيد و موجب مي شود صدايي ساده شبيه زمزمه و ناله به وجود آيد . پس از عبور هوا و امواج صوتي از حفره هاي گلو ،دهان و بيني صدا و كلمات تشكيل و تكميل گرديده و به صورت صوت و آهنگ منظوم يا غير منظوم شنيده مي شود

 چون در توليد صدا ،تنفس نقش مهمي دارد ،تمرينهايي براي تقويت نفس پيشنهاد مي گردد.  

سوم _تقويت نَفَس 

     اندام تنفسي مانند عضلات ديگر قابل تمرين و پرورش است . با  ورزش و تمرين ، زمان نگه داشتن نفس طولاني تر مي شود و به زيبايي و كيفيت صدا مي افزايد.     

   ريه ها كه دو عضو اسفنجي شكل و قابل ارتجاع يعني بزرگ و كوچك شدن   هستند ،عمل دم و باز دم را انجام مي دهند .كساني كه نفس كوتاه دارند در حجم و شكل ريهاي آنها اشكالي وجود ندارد ،بلكه اشتباه آنها در اين است كه عمل دم و بازدم را درست انجام نمي دهند . اولا ريه ها را خوب پُر نمي كنند و در ثاني هوا را زياد و زود مصرف مي كنند .بعضي ها عمل دم نفس كشيدن را درست انجام مي دهند ،ولي چون در هنگام تلاوت قرآن هواي بازدم را زود و زياد مصرف مي كنند از يك طرف دچار كمبود نفس مي شوند و از طرف ديگر ،ممكن است در صدايشان لرزش ايجاد شود . بنابر اين كساني كه به نحوي با صدا و صوت سر و كار دارند بايد بتوانند در كمترين فرصت (يك يا دو ثانيه)هواي كافي را (بدون كشيدن شانه و شنيدن صداي تنفس )وارد ريه ها كنند و سپس خروج تدريجي و طولاني هوا را كنترل نموده ،آن را به خوبي مصرف كنند .

    اينك قبل از اشاره به چند تمرين تنفسي چند نكته مهم را يادآوري مي كنيم :

1_ معده پر در كار تنفس (نفس عميق و باز دم طولاني )اخلال و نا رسايي ايجاد مي كند ،بنابر اين قبل از خواندن نبايد معده را زياد پر كرد .

  2_ بهم خوردن تعادل رواني مثل ترس و اضطراب ....در ابتداي كار ،جريان تنفس را كوتاه مي كند و در نتيجه در صدا لرزش و نوسان نا مطلوب ايجاد مي شود .

   3_ بي حالي و ضعف بدن ناشي از: بيماري ، خستگي زياد ، گرسنگي زياد ، و زياده روي در عمل جنسي دستگاه تنفس را ضعيف مي سازد .

   4_ هنگام خواندن قران بهتر است نفس كشيدن (دم)،با دهان بسته و از طريق بيني انجام گيرد . تنفس از طريق بيني چند برتري دارد كه يكي از انها گرم و ملايم شدن هوا است و به همين جهت ،تخريش و تحريكي در گلو ايجاد نمي شود . در حالي كه تنفس از طريق دهان گاهي ممكن است ايجاد تخريش و سرفه كند و دهان خشك شود .

چهارم : تمرين تنفس( دم و باز دم )

تمرينات دستگاه تنفس از جهات مختلف فوايدي دارد ازجمله اين كه باعث طولاني شدن نفس و قوي شدن عضلات تنفسي مي شود .

  قابل ذكر است كه تعداد تنفس افراد در دقيقه در سنين مختلف يكسان نيست .دفعات تنفس در دقيقه از اين قرار است :

        در كودكان در بدو تولد 44 بار دردقيقه

        در كودكان 5ساله 26باردر دقيقه

        در افراد 20تا 25سال 26 بار در دقيقه

        در افراد 25تا 30 سال 26 بار در دقيقه

        در افراد ورزشكار كمتر از 15 بار در دقيقه

        تعداد تنفس در دقيقه، در زنان بيشتر از مردان است .

       و اما تمرينات ويژه تنفسي كه تاثير بيشتري دارد و موجب طول تنفس و زيبايي صدا مي گرددبه صورت زير است :

تمرين يك :

      نفس عميق بكشيد(بدون اينكه صداي نفس شما شنيده شود و شانه ها را بالا بكشيد)، هوا را داخل ريه ها كنيد و پس از حبس آن در يك لحظه، هوا را آرام آرام از دهان خارج كنيد( صداي نفس شما شنيده نشود ).اين تمرين را چند بارتكرار كنيد .

     تمرين 2:

     حال تمرين يك را از طريق بيني انجام دهيد ،يعني با دهان بسته ريه ها را پر و خالي كنيد .

     تمرين 3: تمرين تنفس همراه با تمرين فك،لبها و بيخ زبان.

       با نفس عميق هوا را به داخل ريه ها بفرستيد و پس از آن همچنان كه هوا را آرام آرام مصرف مي  كنيد ،كلمه «بالحق» را تكرار كنيد .   در اداي حرف «ب» فك را شل و رها كنيد .روي لبها فشار بياوريد تا لبها نيرومند شود.حرف «ل»را با نوك زبان به طور ملايم اداء كنيد تا زبان به روان كار كردن عادت كند. در هنگام اداي حرف«ق» گلو را كاملاً باز گذاشته ،قاف را با فشار آوردن به بيخ زبان غليظ ادا كنيد تا ريشه و بيخ زبان تحريك بيشتري بيابد و روان كار كند . به همين شكل ،كلمات ديگري را نيز تمرين كنيد.البته مي توانيد حروف و كلمات ديگري را كه مربوط است به لبها ،فك،بيخ زبان و كام به صورت كلمه و يا جدا  ادا و تمرين كنيد.

    تمرين 4 :   هوا را از هر دو مسير يعني دهان و بيني با فشار و سريع (شبيه كشيدن خميازه) به داخل ريه ها بفرستيد و سپس با فشار بيرون برانيد. در اين كار امتداد و طول بازدم مورد نظر نيست .   

    تمرين 5 :

       با كشيدن نفس عميق، ريه ها را تا نهايت درجه پر كنيد و پس از حبس كوتاه بدون اينكه چيزي بخوانيد با كشيدن صداي «آه ،آه» هوا را به تدريج  خارج كنيد. طول نهايي اين بازدم را مشخص كنيد و پس از آن يك يا چند آيه طولاني را با قرائت بخوانيد و سعي كنيد به مرور زمان پس از چندين بار تمرين به همان درجه و ميزان برسانيد. قابل توجه اينكه طول تنفس بازدمي در ضمن تلفظ و خواندن ،كمتر از طول كشيدن صداي ساده مي باشد و علت آن اين است كه در ضمن خواندن هواي بيشتري مصرف نمي شود ( يا بيشتر مصرف مي كنيم ). اين تمرين براي جلوگيري از مصرف زيادي و هدر رفتن هواست . يكي از علل كوتاهي تنفس ، زياد مصرف كردن هواي بازدم است .بهتر است در ضمن اين تمرين ورزش فك ، لبها و قسمتهاي جلو و عقب زبان نيز انجام گيرد . براي اين منظور آياتي را انتخاب كنيد كه در آنها چند حرف لبي و زباني پشت سر هم قرار گرفته باشد . در اين حال، نيز فك را رها كنيد و در اداي حروف حلقي و بيخ زباني، گلو را باز گذاشته، بيخ زبان را با فشار حركت دهيد.

     ياد آوري:                

$(document).ready(function() { $('#rate_p59283').rating('rate.php?pid=59283', {maxvalue:5, curvalue:0}); });

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

 

۴ - تمرين تنفس و صدا (۱)

 

به گفته متخصصان اگر زماني تصميم گرفتيد هزينه زيادي براي كاهش استرس با استفاده از روش ماساژدرماني بپردازيد، اندكي تامل كنيد و دست نگه داريد، چون روش هاي ساده اي مثل چند تنفس عميق و نيز شنيدن آهنگ هاي آرام بخش به اندازه ماساژ در كاهش اضطراب و استرس موثر هستند.

ورزش و تمرينات هوازي منجر به بهبود استقامت، ظرفيت كاري و قدرت و نيروي بدني مي‌شوند. ورزش همچنين از طريق بهبود قدرت عضلاني و تأثيرات حركتي، انرژي مصروفه براي انجام بسياري فعاليت‌ها را كاهش داده و منجر به بهبود تحمل و استقامت ورزشي حتي زماني كه هيچ تغيير فيزيولوژيكي ديگري رخ نداده است، مي‌شود.
در حالي كه اضطراب، از آرامش طبيعي ما جلوگيري مي كند، يكي از ساده ترين راه ها، انجام تمرين هاي تنفسي براي كاهش تنش و افزايش آرامش است.
بسياري از سنت هاي باستاني مثل يوگا و مديتيشن از روش هاي تنفس براي تغيير وضعيت روحي استفاده مي كنند و پزشكان غربي نيز در پي تشخيص ارتباط انواع مختلف تنفس با سلامتي هستند، مثلا افراد هيجان زده تندتر از ديگران تنفس مي كنند، در حالي كه افراد افسرده بيشتر آه مي كشند و ميل دارند بعد از بازدم شروع به صحبت كنند.
مقصود اصلي تنفس، تامين هواي كافي براي شش هاست كه اكسيژن ضروري را وارد خون و در همه سطح بدن پخش كند. بازدم ، شش را براي تنفس بعدي خالي مي كند. به علاوه به بدن اين فرصت را مي دهد كه گازهاي زايد مثل دي اكسيد كربن را خارج كند.
 
انواع روش هاي تنفس
ميزان تنفس به طور طبيعي در اوقات مختلف روز و در موقعيت هاي مختلف مثل راه رفتن، نشستن و دويدن تغيير مي كند. اين موارد بستگي به سطوح مختلف آرامش و استرس دارد.
دو صورت اساسي تنفس عبارتند از: تنفس سينه اي و تنفس ديافراگمي (يا شكمي)
 
1- تنفس سينه اي
تنفس سينه اي، سريع ترين روش جذب اكسيژن به خون است و معمولا در طي ورزش شديد، هيجان، ترس، اضطراب يا شرايط اضطراري اتفاق مي افتد. اما وقتي كه انرژي كم است، براي افزايش انرژي نيز رخ مي دهد.
در طول تنفس سينه اي، ماهيچه هاي دنده جمع مي شوند و سينه را وادار به بالا و پايين رفتن مي كنند تا هوا به سرعت به بخش بالاي سينه برسد.
تنفس، سطحي و تند است و بيشتر بر دم تاكيد دارد و واكنش كلي اضطراب كه باعث تنش ماهيچه ها مي شود، در كل بدن ايجاد مي شود.
اين كار اگر زياد طول بكشد، يا الگوي دايمي تنفس شود، ممكن است بدن به استرس مداوم دچار شود كه براي سلامتي مضر است.
در ضمن ممكن است تنفس زياده از حد موجب شود دي اكسيد كربن بيش از حد خارج گردد و تغييراتي متابوليكي در بدن ايجاد شود و غش را به دنبال داشته باشد.
 
2- تنفس ديافراگمي
تنفس ديافراگمي بسيار موثرتر از تنفس سينه اي است و آرامش را بيشتر مي كند.
تنفس كننده به جاي اين كه از ماهيچه هاي دنده استفاده كند، از انقباض موزون و آرام ديافراگم استفاده مي كند. ديافراگم يك پرده ماهيچه اي گنبدي شكل است كه سينه را از حفره هاي شكمي جدا مي كند.
همانطور كه عمل دم را انجام مي دهيد، ديافراگم جمع و باز مي شود و فضاي سينه را زياد مي كند و هوا را به داخل شش ها مي كشد.
شش ها كاملا پهن مي شوند و به سمت پايين مي روند و حركت ديافراگم به آرامي اعضاي شكمي را ماساژ مي دهد.
در بازدم، ديافراگم به حالت آرامش در مي آيد و به سمت بالاي سينه حركت مي كند و هوا را از شش خارج مي كند. مي توانيد حركت ديافراگم را در حين دراز كشيدن، حس كنيد.
در اين نوع تنفس، اكسيژن بيشتري براي متابوليسم تامين مي شود و مانع ايجاد دي اكسيد كربن در شش ها و اسيد لاكتيك در خون مي شود . پس، بيماري عصبي و خستگي را دور مي كنيد.
 
اساس روش تنفس درماني
بدن انسان براي مقابله با محرك ها و يا استرس ها سازش مي يابد. در چنين اوقاتي تنفس سينه اي سطحي و نامرتب رخ مي دهد، ماهيچه ها سخت مي شود و احساس هيجان و ترس ممكن است به وجود آيد.
در مواردي كه استرس مداوم وجود دارد (مثل شغل سخت يا ازدواج مسئله دار)، اضطراب طولاني مدت رخ مي دهد و ممكن است به ايجاد بيماري هايي مثل فشار خون بالا ، بيماري هاي قلبي و ريوي، ميگرن، سردرد و هيجان منتهي شود.
موثرترين راه براي مبارزه با اضطراب و جلوگيري از بروز چنين بيماري هايي، اختصاص دادن زماني براي ايجاد آرامش است
 در واقع تنفس ديافراگمي، آرامش ماهيچه اي و آسودگي ذهن را به وجود مي آورد. بدن انرژي كمتري را استفاده مي كند و كار كمتري از اعضايي مثل قلب، شش و مغز كشيده مي شود. تمرينات آرامش، تب و فشار خون را پايين مي آورد. همچنين باعث مي شود كه افراد بهتر بخوابند، مهارت هاي جديد را راحت تر بياموزند و احساس نيروي بيشتري كنند، سازگاري بيشتري داشته باشند و لذت هاي بيشتري را در زندگي خانوادگي خود تجربه كنند.
 
شيوه انجام تنفس درماني
هرگاه متوجه شديد تنفس سينه اي داريد، هوا را با نفس عميق به درون بكشيد و بگذاريد به آرامي خارج شود. در حين بازدم بايد در تمام بدن تان احساس آرامش كنيد.
به علاوه، دوره ي آرامش 10 تا 15 دقيقه اي، سلامت جسمي و ذهني را افزايش مي دهد و به شما در مقابله با تاثيرات مضر استرس كمك مي كند.
كار را در يك اتاق آرام كه تهويه مناسبي دارد و شما در آنجا احساس راحتي داريد، آغاز كنيد.
گردن و سر بايد در يك راستا باشند. چشم هاي خود را ببنديد و در حالي كه يك دست را به آرامي روي شكم مي كشيد تا حركت ديافراگم را متوجه شويد، تنفس ديافراگمي را تمرين كنيد. بر روي ريتم تنفس خود تمركز كنيد و بگذاريد منظم تر شود تا جايي كه فاصله اي بين آنها نباشد. همانطور كه آرام تمرين مي كنيد، به سردي هواي ورودي و گرمي هواي خروجي نيز دقت داشته كنيد. وقتي كه فكري به ذهن شما هجوم آورد، بگذاريد بدون اين كه در مغز بماند خارج شود، سپس تمركز خود را روي ريتم تنفس نگه داريد.
بعد از 7 تا 10 دقيقه مغز شما روشن مي شود و بدن آرامش مي يابد. به تدريج متوجه صداهاي محيط شويد و به آرامي چشم ها را باز كنيد.
 
آرامش پيشرفته ماهيچه اي
در هنگام اضطراب، عملكرد بيشتر دستگاه عصبي، ماهيچه ها را بيشتر تحريك مي كند و باعث منقبض شدن آنها مي شود. روش آرامش پيشرفته ماهيچه اي، گروه هاي ماهيچه اي را يكي يكي آرام كند و اگر به طور مرتب تمرين شود، فرد بدون استرس مي گردد.
اتاق آرامي را كه در آن احساس راحتي مي كنيد به مدت 10 تا 15 دقيقه انتخاب كنيد.
كفش ها را در آوريد و با چشمان بسته روي تخت يا فرش، دراز بكشيد، در حالي كه سر، گردن و تنه در يك راستا باشند.
كار را با بالا بردن ابروها و سخت كردن ماهيچه پيشاني در پنج شماره آغاز كنيد. سپس آرام باشيد و تفاوت را در ماهيچه ها حس كنيد. اين كار را تكرار كنيد و سپس اين روش را با ديگر ماهيچه هاي بدن انجام دهيد.
ابتدا چشم ها را با فشار ببنديد. بعد با دهان باز و ماهيچه هاي سخت شده صورت، لب ها، ابروها و چانه را چين دهيد. اين كار را با سفت كردن ماهيچه هاي آرواره و فشار دادن دندان ها ادامه دهيد. بعد با بالا بردن شانه ها و سخت كردن شانه ها و گردن و سپس با بالا بردن بازوي چپ و سخت شدن ماهيچه هاي بازو و فشار دادن شست و در ادامه با سخت كردن بازوي راست اين كار را ادامه دهيد.
در اين مرحله ماهيچه هاي دنده را منقبض كرده و توجه كنيد چطور تنفس شما تغيير مي كند. آرام باشيد و سپس ماهيچه هاي معده را كشيده و سفت كنيد. تا 5 شماره نگه داريد. سپس آرام نماييد و نفس را بيرون دهيد. سپس پاي چپ را و بعد پاي راست را كمي بالا ببريد و پا را از خود دور كنيد تا ماهيچه ها سفت شوند. تا 5 شماره نگه داريد و سپس بگذاريد پايتان بيفتد. اين كار را تكرار كنيد.
فرآوري: مريم سجادپور
بخش تغذيه و سلامت تبيان
منابع :
سايت آفتاب
همشهري آنلاين
سايت درمانگران ايران

 

http://www.tebyan.net/nutrition_health/society_health/sport/2011/4/3/160541.html


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۲۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

درباره اساس گوگل بدانيد

جستجوى اساسى

براى وارد كردن يك پرس و جو در گوگل، فقط كافيست تا كلمات تشريحى خود را ورودى گوگل وارد كرده و بعد كليد 'enter' را بزنيد (يا برروى دكمه Search -- جستجو كليك كنيد).

گوگل از پيچيده ترين تكنيكهاى هماهنگى-متون براى پيدا كردن صفحاتى كه مربوط به جستوى سما هستند استفاده ميكند. براى نمونه، وقتى گوگل صفحه اى را تجزيه و تحليل ميكند، گوگل به به صفحاتى كه به آن صفحه نيز لينك هستند نگاه ميكند تا ببيند كه شايد آن صفحات هم درخور با جستوى شما باشند. گوگل همچنين صفحاتى كه را كه موضوعى ارتباطى با موضوع جستجوى شما دارند را براى شما ترجيح ميدهد.

خودكار "و" پرس و جوها

گوگل فقط صفحاتى را بر ميگردند كه اين صفحات شامل تمامموضوعات جستجوى شما ميباشد. در آنجا لازم نيست كه از "and" بين موضوعات خود استفاده كنيد. براى محدود كردن نتايج، بهتر است تا موضوعات خود را دقيقتر و بيشتر بنويسيد.

Stop Words

گوگل كلمات و كاراكترهاى متعارف را ناديده ميگيرد. گوگل همچنين كلماتى مانند "http" and ".com," را به طور خودكار در نظر نميگيرد.، چون اين كلمات كلمات متعارفى هستند كه به ندرت نتايج را محدود ميكنند و فقط باعث كندى سرعت ميشوند.

از "+" براى قطع كلمات در جستجوى خود استفاده كنيد. مطمين شويد كه فاصله اى (space) را قبل از "+" بگذاريد. [شما همچنين ميتوانيد علامت "+" را در غبارات جستجوى خود استفاده كنيد.]

موضوعات جستجوى خود را در زمينه ببينيد

هر نتيجه جستجوى گوگل محتوى يك يا چند صفحه وب منتخب است، كه نشاندهنده آنست كه چطور موضوعات شما در زمينه استفاده شده اند.

بند آوردن

براى فراهم سازى نتايج دقيق، گوگل از بند آوردن يا "wildcard" براى حمايت از جستجوهاى خود استفاده نميكند. براى مثال اگر شما "googl" را جستجو كنيد نتايج ئارايه شونده شامل "googler" يا "googlin" نميشوند.

تلفظ يا بزرگ نويسى اهميت دارد؟

جستجوهاى گوگل حساس به حالت نوشتن (case sensitive)آنها نيست. تمامى كلمات بعد از ورود به حروف كوچك تبديل ميشوند. براى مثال اگر وارد كنيد "GOOGLE" يا "GoOgLe" به عنوان "google" شناخته ميشود.

جستجو در حالت استاندارد (default) گوگل حساس به نوع تلفظ يا علامتهاى تفكيكى نيست. اگر مثلا شما [Muenchen] و [München] را جستجو كنيد، به شما يك نتيجه ارايه ميشود. اگر شما ميخواهيد بين دو كالت و كلمه تبعيض قايل شويد، از علامت + در قبل موضوع استفاده كنيد مانند [+Muenchen] در مقابل با [+München].

 

عناصر صفحات نتايج گوگل

A.

جستجو پيشرفته
شما را به صفحه اى كه شما را به محدود كردن جستجو قادر ميسازد لينك ميكند.

B.

مشخصات و مزيتها (Preferences)
لينكها به صفحه اى كه شما را قادر ميسازد تا مشخصات و مزيتهاى جستجو (preferences) را مرتب كنيد، شامل تعداد نمايش نتايج در هر صفحه، زبان اينترفيس، و استفاده از فيلتر جستجو مطمئن است.

C.

Language Tools
Tools for setting language preferences for pages to be searched, interface language and translation of results.

D.

راهنمائي هاى جستجو
شما را به اطلاعاتى كه به شما كمك ميكند تا جستجوى خود را مثر تر سازيد لينك ميكند. اين موضوع به شما ميگويد كه گوگل چه تفوتها و خصوصياتى نسبت به ماشينهاى جستجوگر ديگرى دارد.

E.

زﻣﻳﻨﻪ جستجو
براى وارد كردن پرس و جويى در گوگل، كافيست تا كلمات كليدى تشريحى خود را تايپ كرده، سپس بر روى كليد جستجو كليد كرده يا كليد enter را بزنيد.

F.

دكمه جستجوى گوگل
كليك بر روى اين كليد به اين منظور است كه جستجوى ديگرى را انجام ميدهيد. همچنين شما ميتوانيد تا پرس و جوى ديگرى را با زدن كليد enter تاييد كنيد.

G.

Tabs
Click the tab for the kind of search you want to conduct. Choose from a full web search, images only, Google Groups (Usenet discussion archive) or the Google Directory (the web organized into browsable categories).

H.

مانع آمارى
اين خط جستجوى شما را توصيف ميكند و همچنين تعداد نتايج برگردانده را نشان ميدهد.

I.

دسته بنديها
اگر اصطلاحات جستجوى شما همچنين در دايركتورى وب به چشم ميخورند، اين دسته بنديهاى پيشنهاد شده ممكن است كه به شما در پيدا كردن اطلاعات بيشتر در رابطه با پرس و جوى خود كمك كند. بر روى آنها كليك كنيد تا لينكهاى ديگرى را پيدا كنيد.

J.

عنوان صفحه
اولين خطى كه به عنوان نتيجه نشان داده ميشود، عنوان صفحه پيدا شده است. بعضى وقتها بجاى عنوان، URL (آدرس) نشان داده ميشود، كه اين به معنى است كه صفحه پيدا شده عنوانى ندارد، يا گوگل تمام محتويات صفحه را به طور كامل فهرست نكرده است.

K.

متن زير عنوان
اين متن منتخبى از صفحه نتيجه برگردانده شده از موضوع پرس و جو شما است. اين موضوعات برگزيده شه و انتخاب شده به شما اين امكان را ميدهد تا زمينه اى از موضوعات كه در صفحه هستند قبل از اينكه برروى آن كليك كنيد ببينيد.

L.

توضيحات
اگر پرس و جوى جستجو شما در دايركتورى وب فهرست شده بود، توضيحات مولف نيز نشان داده ميشود.

M.

دسته بندى
اگر سايتى توسط پرس و جو جستجو ى شما كه در دايركتوى وب فهرست شده بود پيدا شد، دسته بندى آن نيز در زير آن مشخص ميشود.

N.

URL نتيجه
اين آدرس نتيجه يافته شده مي باَشد.

O.

اندازه
اين شماره انداز بخش متن صفحه پيدا شده است. اين براى سايتهايي كه هنوز ضميمه نشده اند موجود نميباشد.

P.

ذﺨﻴﺭ شده
كليك برروى لينك cache شده شما را قادر ميسازد تا محتويات صفحه را به عنوان وقتى كه ما آنرا ضميمه كرده ايم ببينيد. اگر به هر دليلى، لينك نتيجه اصلى شما را به صفحه كنونى نبرد، شما ميتوانيد آن صفحه را از cache ما بازيافت كنيد تا اطلاعاتى كه ميخواهيد را بيباايد. در نسخه cache شده، موضوع جستجوى شما برجسته است.

Q.

صفحات مشابه
وقتى شما لينك صفحات مشابه را كليك ميكنيد، گوگل به طور خودكار صفحات مشابهى را كه در اينترنت موجودند و عمل جستجوى آنها همين نتيجه را بدست مياورند را كشف ميكند.

R.

نتيجه برجسته
وقتى كه گوگل چند نتيجه را از يك وب سايت پيدا ميكند، بيشترين نتيجه اى كه در اول قرار ميگيرد مناسبترين نتيجه نسبت به موضوع شما است.

S.

More Results
If there are more than two results from the same site, the remaining results can be accessed by clicking on "More results from..." link.

تصحيح جستجويتان

راهنمائى هاي كلى

از زمانى كه گوگل فقط صفحات وبى را كه حاوى تمام كلمات موضوع شماست را برميگردند، تصحيح يا محدود كردن جستجو شما خيلى ساده است، چرا كه شما كافيست تا كلمات بيشترى را در مورد موضوع خود به جستجوى قبلى خود اضافه كنيد. با اضافه كردن كلمات بيشتر، نتيجه شما شامل زير مجموعه صحيحتر و دقيقتر خواهد بود.

منع كردن واژه ها

شما ميتوانيد تا كلمه اى را از جستجوى خود با گذاشتن علامت منفى ("-") در جلوى آن محروم كنيد. (مطمين شويد كه يك فاصله قبل از علامت منفى بدهيد.)

جسجوهاى عبارتى

در گوگل ميتوانيد تا با اضافه كردن علامت نقل قول، عبارتها / اصطلاحات را نيز جستجو كنيد. كلمان ميبايست داخل علامت نقل قول دوبل ("مانند اين!") باشند (مگر اينكه كلمات ويژه يا تركيبى باشند كه "+" لازم داشته باشند -- اينجا را براى اطلاعات بيشتر ببينيد).

قطعا كاراكترها در اين حالت به عنوان عبارات استفاده ميشوند. گوگل در اين حالت نقطه ها، مساويها، اسلشها و ... را به عنوان كاراكترهاى متصل عبارات تشخيص ميدهد.

محدود به Domain

بعضى از كلمات به همراه يك دونقطه برا گوگل معناى بخصوصى را دارند. يكى از اين كلمات عملگر site: است. اين كلمه به همرا آدرس دامين در جلوى آن باعث ميشود تا جستجوى شما فقط در دامين يا سايت معين شده باشد.

براى مثال، جهت جستجو يك خبر در گوگل، وارد كنيد:

مثال:

Top of Form

Bottom of Form

 

با دسته بندي جستجو كن

فهرست راهنماي گوگل (در directory.google.com ) راه آساني را براي جستجو فراهم مي كند. براي مثال اگر شما دارﻴﺪ براي «سمند» جستجو مي ﮐﻨﻴﺪ، شما مي تواﻨﻴﺪ با جستجو در دسته ادﺑﻴﺎﺖ> شاهنامه، فقط صفحه هاي مربوط به «سمند» را ﭙﻴدا ﮐﻨﻴﺪ و صفحه هاي مربوط به خودرو سمند و يا هر معني دﻴﮕﺭ سمند را نشان نمي دهد.

پژوهش در دسته مورد علاقه، به شما اجازه مي دهد كه ﻨﺗﻳﺟﻪ پژوهش را به صفحه هاي مناسب خود محدود ﮐﻨﻴﺪ.

جستجو پيشرفته

گاهي وقتها شما مي تواﻧﻴﺪ با اضافه كردن واژه هاي ﺒﻴﺸﺘﺮ به واژه مورد پژوهش، ﻨﺗﻳﺟﻪ جستجو را محدودتر ﮐﻨﻴﺪ تا آن ﭼﻴﺰي را كه مي خواستيد ﺑﮕﻴﺭﻴﺪ. ولي گوگل ترفندهاي مختلفي را براي جستجو دارد كه به شما اجازه مي دهد:

  • پژوهش را به صفحه هاي ساﻴت داده شده اي محدود كن.
  • صفحه هائي كه از ساﻴت مشخصي هستند را منع كن.
  • جستجو را به صفحه هائي كه در زبان مشخصي هستند محدود كن
  • همه صفحه هائي كه به صفحه وب داده شده وصل هستند را ﭙﻴدا كن
  • صفحه هاي وبي كه به صفحه وب داده شده مربوط هستند را ﭙﻴدا كن

صفحه جستجو ﭙﻴشرفته گوگل، اعمال كردن خواص متعدد را به پژوهشتان را آسانتر مي كند.

روي لينك زير كليك كنيد تا ببينيد :

http://www.google.com/advanced_search?hl=fa


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۱۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

يك نسخه قديمي براي تقويت حافظه و ياد آوري فراموش شده ها

1 – مُرّ مكّي  Morre Makki  ده گرم

2 – اِگِر تركي   Eger Torki  ده گرم

3 – سُعد كوفي   Sode  Koofi ده گرم

4 – فلفل سفيد                  ده گرم

5 -  كندر kondor              ده گرم

6 – زعفران                    ده گرم

7 – عسل                        170 گرم

مواد فوق را آسياب كرده با عسل مخلوط و روزي دوبار ، صبح پيش از صبحانه و شب پيش از خواب ، هربار به اندازه يك قاشق كوچك چايخوري ميل كنيد . اين معجون علاوه بر تقويت حافظه ، موجب ياد آوري فراموش شده ها نيز مي شود .

سعي كنيد از عطاري هاي قديمي تهيه كنيد .

چنانچه تحت نظر پزشك هستيد ، مشورت كنيد .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۱۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

آئين سخنوري در حديث امير كلام عليه السلام

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 28 آبان 1388   ساعت: 6:19:26 ب.ظ.

امام على عليه‏السلام :

أيُّهَا النّاسُ فِى الاِْنْسانِ عَشْرَ خِصالٍ يُظْهِرُها لِسانُهُ: شاهِدٌ يُخْبِرُ عَنِ الضَّميرِ وَ حاكِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الْخِطابِ وَ ناطِقٌ يُرَدُّ
بِهِ الْجَوابُ وَ شافِعٌ يُدْرَكُ بِهِ الْحاجَةُ وَ واصِفٌ يُعْرَفُ بِهِ الاَْشْياءُ وَ أَميرٌ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ وَ واعِظٌ يَنْهى عَنِ الْقَبيحِ وَ مُعِزٌّ
تُسَكَّنُ بِهِ الاَْحْزانُ وَحاضِرٌ تُجْلى بِهِ الضَّغائِنُ وَ مونِقٌ تَلْتَذُّ بِهِ الاَْسْماعُ

اى مردم! انسان ده خصلت دارد كه زبان او آنها را آشكار مى‏سازد: زبان، گواهى است كه از درون خبر مى‏دهد.
داورى است، كه به دعواها خاتمه مى‏دهد. گويايى است كه به‏وسيله آن به پرسش‏ها پاسخ داده مى‏شود.
واسطه‏اى است كه با آن حاجت برآورده مى‏شود. وصف كننده‏اى است كه با آن اشياء شناخته مى‏شود.
فرماندهى است كه به نيكى فرمان مى‏دهد.پند دهنده‏اى است كه از زشتى باز مى‏دارد.
تسليت دهنده‏اى است كه غم‏ها با آن آرامش مى‏يابد. حاضرى است كه با آن كينه‏ها برطرف مى‏شود
و دلربايى است كه گوش‏ها با آن از لذّت برخوردار مى‏شوند

كافى، ج 8 ، ص 20، ح 4

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:21:10 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

رُبَ‏قَولٍ أنفَذُ مِن‏صَولٍ .

بسا سخنى ، كه از يورش كارگرتر است .

نهج البلاغه : حكمت 394

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:21:51 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

صُورَةُ المرأةِ في وَجهِها ،وصُورَةُ الرجُلِ في مَنطِقِهِ .

صورت زن در رخسار اوست و صورت مرد در گفتار او .

بحارالانوار : 71 / 293 / 63

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:23:15 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

رُبَّ كلامٍ أنفَذُ مِن سِهامٍ .

بسا سخنى ، كه از تيرها كارگرتر است .

غررالحكم : 5322

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:24:05 ب.ظ.

تحف العقول :

سُئلَ [ عليٌ‏]عليه السلام أيُّ شَي‏ءٍ مِمّا خلقَ اللَّهُ أحسَنُ ؟ فَقالَ عليه السلام : الكلامُ ،
فقيلَ : أيُّ شي‏ءٍ ممّاخَلَقَ اللَّهُ أقبَحُ ؟ قالَ : الكلامُ ، ثُمّ قالَ : بالكلامِ ابيَضَّتِ الوُجوهُ ،
وبالكلامِ اسوَدَّتِ الوُجوهُ .

از امام على عليه السلام پرسيدند : بهترين چيزى كه خدا آفريده كدام است ، فرمود :
سخن . عرض شد : زشت‏ترين چيزى كه خدا آفريده كدام است ؟ فرمود : سخن .
سپس فرمود : با سخن است ، كه روسفيدى حاصل مى‏شود و با سخن است ،
كه روسياهى به وجود مى‏آيد .

تحف العقول : 216

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:24:51 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إيّاكَ وما يُستَهجَنُ مِن الكلامِ؛ فإنّهُ يَحبِسُ علَيكَ اللِّئامَ ويُنَفِّرُ عنكَ الكِرامَ .

زنهار ، از به زبان آوردن سخنان زشت ؛ زيرا كه فرومايگان را گرد تو جمع مى‏كند
و گرانمايگان را از تو مى‏رماند .

غررالحكم : 2722

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:25:40 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إيّاكَ ومُستَهجَنَ الكلامِ ؛ فإنّهُ يُوغِرُ القَلبَ .

زنهار از سخن زشت ؛ كه آن دلها را كينه‏ور مى‏سازد .

غررالحكم : 2675

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:26:28 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

مَن ساءَ كلامُهُ كَثُرُ مَلامُهُ .

هر كه گفتارش بد باشد ، بسيار ملامت شنود .

غررالحكم : 8496

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:27:16 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

سُنَّةُ اللِّئامِ قُبحُ الكلامِ .

شيوه فرومايگان ، زشتگويى است .

غررالحكم : 5551

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:29:38 ب.ظ.

امام على عليه السلام - چون بر مردى گذشت كه زياده‏گويى مى‏كرد - :

إنّك تُملِي على‏ حافِظَيكَ كِتاباً إلى‏ رَبِّكَ ، فَتَكَلَّمْ بما يَعنيكَ ودَعْ ما لا يَعنيكَ .

بدان كه تو بر دو فرشته نگهبان اعمالت نوشته‏‌اى املا مى‏كنى و به سوى پروردگارت
مى‏فرستى . پس ، سخنانى بگو كه برايت سودمند باشد و از سخنان بيهوده دم فرو بند .

امالي صدوق : 37 / 4

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:30:38 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

عَجِبتُ لِمَن يَتكلَّمُ بما لا يَنفَعُهُ في دُنياهُ ولا يُكتَبُ لَهُ أجرُهُ في اُخراهُ .

در شگفتم از كسى كه سخنانى مى‏گويد ، كه نه در دنيايش به او سود مى‏رساند
و نه در آخرتش براى او اجرى نوشته مى‏شود .

غررالحكم : 6283

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 6:31:25 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إيّاكَ والهَذَرَ ؛ فَمَن كَثُرَ كلامُهُ كَثُرَت آثامُهُ .

زنهار از ياوه‏‌گويى ؛ زيرا هر كه پرگو باشد ، گناهانش بسيار شود .

غررالحكم : 2637

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:38:06 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إيّاكَ وفضولَ الكلامِ ؛ فإنّهُ يُظهِرُ مِن عُيوبِكَ ما بَطَنَ ،
ويُحَرِّكُ علَيكَ مِن أعدائكَ ما سَكَنَ .

از زياده‏گويى بپرهيز ، كه آن عيبهاى پنهان تو را آشكار مى‏سازد
و كينه‏هاى آرام گرفته دشمنانت را بر ضدّ تو تحريك مى‏كند .

غررالحكم : 2720

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:38:48 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

طوبى‏ لِمَن ... أنفَقَ الفَضلَ مِن مالِهِ ، وأمسَكَ الفَضلَ مِن لِسانِهِ .

خوشا به حال كسى كه ... زيادى مال خود را انفاق كرد و زبانش را از زياده‌‏گويى
نگه داشت .

نهج البلاغه : حكمت 123

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:39:44 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إيّاكَ وكَثرَةَ الكَلامِ ؛ فإنّهُ يُكثِرُالزَّلَلَ ويُورِثُ المَلَلَ .

زنهار از پرگويى؛ زيرا كه لغزشها را زياد مى‏كند و ملال مى‏آورد .

غررالحكم : 2680

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:40:32 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إذا تَمَّ العَقلُ نَقَصَ الكلامُ .

هر گاه عقل كامل شود ، سخن گفتن كاستى گيرد .

بحارالانوار : 71 / 290 / 62

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:41:10 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

الكلامُ في وَثاقِكَ ما لم تَتَكلَّمْ بهِ ، فإذا تَكَلَّمتَ بهِ صِرتَ في وَثاقِهِ ،
فَاخزُنْ لِسانَكَ كما تَخزُنُ ذَهَبَكَ ووَرِقَكَ ، فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَت نِعمَةً وجَلَبَت نِقمَةً .

تا سخن را به زبان نياورده‏اى، در بند توست . همين كه به زبان آوردى ، تو در بند سخن
در مى‏آيى . پس همان گونه كه زر و سيم خود را در گنجينه مى‏نهى ، زبانت
را نيز (در گنجخانه دهان) نگه دار ؛ زيرا بسا سخنى ، كه نعمتى را از كف برده و خشم و كيفرى
را آورده‏ است .

نهج البلاغه : حكمت 381

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:41:54 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إذا تَكَلَّمتَ بالكَلِمَةِ مَلَكَتكَ ،وإذا أمسَكتَها مَلَكتَها.

هر گاه سخنى گفتى ، آن سخن مالك توست و هر گاه آن را ، نگه داشتى
تو اختياردارش هستى .

غررالحكم : 4084

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:42:41 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

مَن عَلِمَ أنّ كلامَهُ مِن عَمَلِهِ قلّ كلامُهُ إلّا فيما يَعنيهِ .

كسى كه بداند گفتار او در شمار كردار اوست (و بازخواست مى‏شود) ، گفتار او
جز در مواردى كه مفيد است ، اندك شود .

نهج البلاغه : حكمت 349

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:43:25 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

لا تَقُلْ ما لا تَعلَمُ ، بَل‏لا تَقُلْ كُلَّ ما تَعلَمُ ، فإنَّ اللَّهَ فَرَضَ على‏ جَوارِحِكَ
كُلِّها فَرائضَ يَحتَجُّ بها علَيكَ يَومَ القِيامَةِ .

آنچه‏نمى‏دانى مگوى، حتّى تمام آنچه را هم كه مى‏دانى مگوى ؛ زيرا خداوند
بر كليه اعضاى بدن تو فرايضى واجب كرده‏است ، كه روز قيامت به وسيله آنها
بر ضدّ تو حجّت مى‏آورد .

نهج البلاغه : حكمت 382

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:44:08 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

الكلامُ كالدَّواءِ ؛ قَليلُهُ‏يَنفَعُ ، وكَثيرُهُ قاتِلٌ .

سخن چون داروست ، اندكش سود مى‏بخشد و بسيارش كشنده‏ است .

غررالحكم : 2182

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:44:50 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

الكلامُ بَينَ خَلَّتَي سَوءٍ ، هُما : الإكثارُ والإقلالُ ، فالإكثارُ هَذَرٌ ، والإقلالُ عِيٌّ وحَصَرٌ .

سخن ، ميان دو خصلت زشت قرار گرفته است : پرگويى و كم گويى ؛ زيرا پرگويى
به ياوه‏گويى مى‏انجامد و كم گويى ، نشانگر درماندگى و عجز در سخن گفتن است .

غررالحكم : 1854

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:45:54 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

لا خَيرَ في الصَّمتِ عنِ الحُكمِ ، كما أ نّهُ لا خَيرَ في القَولِ بالجَهلِ .

در زبان فرو بستن از حكمت ، خيرى نيست ، چنان كه در سخن گفتن
از روى نادانى نيز خيرى نيست .

نهج البلاغه : حكمت 182

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:46:48 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

كُلُّ سُكوتٍ ليسَ فيهِ فِكرٌ فهُو غَفلَةٌ .

هر سكوتى كه در آن انديشيدنى نباشد ، آن غفلت است .

بحارالانوار : 71 / 275 / 2

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:49:29 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

صَمتٌ يُكسِبُكَ الوَقارَخَيرٌ مِن كلامٍ يَكسُوكَ العارَ.

خاموشيى كه تو را وقار بخشد ، بهتر از سخن گفتنى است كه جامه عار بر تو پوشاند .

غررالحكم : 5867

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:50:20 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أحسَنُ الكلامِ ما لا تَمُجُّهُ الآذانُ ولا يُتعِبُ فَهمُهُ الأفهامَ .

بهترين سخن ، آن است كه گوشها از شنيدن آن رنجه و بيزار نشود و فهميدن
آن ، انديشه‏ها را به رنج نيندازد .

غررالحكم : 3371

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:51:05 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أحسَنُ الكلامِ مازانَهُ حُسن‌ُ‏النِّظامِ ، وفَهِمَهُ الخاصُّ والعامُّ .

بهترين سخن ، آن است كه به انسجام زيبا (حُسن تأليف و تركيب)
آراسته باشد و خاصّ و عام آن را بفهمند .

غررالحكم : 3304

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:51:47 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

خَيرُ الكلامِ ما لا يُمِلُّ ولا يَقِلُّ .

بهترين سخن آن است كه نه (طولانى باشد و) ملال آورَد و نه اندك باشد (و ابهام فزايد) .

غررالحكم : 4969

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:52:44 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أبغَضُ‏الخَلائقِ إلى‏ اللَّهِ المُغْتابُ .

منفورترين كس نزد خدا كسى است كه پشت سر ديگران بدگويى كند .

غررالحكم : 3128

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:53:44 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أبغَضُ العِبادِ إلى‏ اللَّهِ سبحانه العالِمُ المُتَجَبِّرُ .

منفورترين بندگان نزد خداى سبحان دانشمند زورگو است .

غررالحكم : 3164

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:54:36 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أمَا إنّه ليسَ بينَ الحقِّ والباطلِ إلّا أربَعُ أصابِعَ ... الباطلُ أنْ تقولَ : سَمِعتُ ،
والحقُّ أنْ تقولَ : رَأيْتُ .

هان ! ميان حقّ و باطل جز چهار انگشت فاصله نيست ... باطل آن است كه بگويى :
شنيدم و حقّ آن است كه بگويى : ديدم .

نهج البلاغه : خطبه 141

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:55:58 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

المرءُ بأصغَرَيْهِ : بقلبِهِ ولسانِهِ ، إنْ قاتَلَ قاتَلَ بجَنانٍ ، وإن نَطقَ نَطقَ ببَيانٍ .

(ارزش) انسان به دو عضو كوچك اوست : دل و زبان . چون بجنگد با دل جنگد و چون زبان باز كند
واضح و رسا بگويد.

غررالحكم : 2089

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:57:42 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

لا يجِدُ عبدٌ طعمَ الإيمانِ حتّى‏ يترُكَ الكذبَ هَزْلَهُ وجِدَّهُ .

تا بنده‌‏اى‏دروغ گفتن، به شوخى و جدى ، را ترك نگفته باشد ، مزه ايمان را نمى‏چشد .

بحارالانوار : 72 / 249 / 14

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:58:34 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

لكلِّ شي‏ءٍ آفةٌ ، وآفةُ العلمِ النِّسيانُ ، وآفةُ العِبادةِ الرِّياءُ ، وآفةُ اللّبِّ العُجْبُ ،
وآفةُ النَّجابةِ الكِبْرُ ، وآفةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ ، وآفةُ الجُودِ السَّرَفُ ، وآفةُ الحياءِ الضَّعْفُ ،
وآفةُ الحِلمِ الذّلُّ ، وآفةُ الجَلَدِ الفُحْشُ .

هر چيزى آفتى دارد ؛ آفتِ علمْ فراموشى است ، آفتِ عبادتْ ريا ، آفتِ خردْ خودپسندى ،
آفتِ نجيب زادگى تكبّر ، آفتِ زيركى خودستايى ، آفتِ بخشندگى اسراف ، آفتِ حيا ناتوانى ،
آفتِ بردبارى خوارى و آفتِ نيرومندى زشت گفتارى و بدكردارى

كنزالعمال : 44226

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 7:59:22 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

آفةُ النَّقْلِ كذبُ الرّوايةِ .

آفتِ بازگو كردن (حديث يا هر سخنى) دروغ نقل كردن است .

غررالحكم : 3947

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:00:02 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

آفةُ الحديثِ الكذبُ .

آفتِ سخن ، دروغ گفتن است .

غررالحكم : 3957

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:00:49 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

آفةُ الكلامِ الإطالةُ .

آفتِ سخن ، پرگويى است .

غررالحكم : 3966

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:01:52 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

يَحتاجُ الإمامُ إلى‏ قلبٍ عَقُولٍ ، ولسانٍ قَؤولٍ ، وجَنانٍ على‏ إقامةِ الحَقِّ صَؤولٍ .

امام و پيشوا بايد انديشه‏اى خرد ورز ، زبانى گويا و دلى خروشان در راه برپايى
حقّ داشته باشد .

غررالحكم : 11010

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:02:35 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

مَن نَصَبَ نَفْسَهُ للنّاسِ إماماً فَعَلَيْهِ أنْ يَبدأَ بتعليمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تعليمِ غيرِهِ ،
ولْيَكُنْ تأديبُهُ بسِيرَتِهِ ، قبلَ تأديبِهِ بِلِسانِهِ .

هر كه خود را پيشواى مردم كند بايد پيش از آموزش ديگران به آموزش خويش
بپردازد و پيش از آن كه (ديگران را) به گفتار ادب كند بايد به رفتار خود تربيت نمايد .

نهج البلاغه : حكمت 110

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:04:42 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

البَغيُ يَسْلُبُ النِّعمةَ .

زورگويى نعمت را مى‏برد .

غررالحكم : 382

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:05:25 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إيّاكَ والبَغيَ فإنّهُ يُعَجِّلُ الصَّرْعةَ ، ويُحِلُّ بالعاملِ بهِ العِبَرَ .

از زورگويى و سركشى بپرهيز كه زورگويى زود به خاك در مى‏افكند و زور گو را
درس عبرت مى‏سازد .

غررالحكم : 2657

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:06:08 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

البَلاغةُ ما سَهُلَ على‏ المَنطِقِ وخَفَّ على‏ الفِطْنَةِ .

بلاغت آن است كه به گفتار ، روان و به فهم ، آسان باشد .

غررالحكم : 1881

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:06:46 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

البَلاغةُ أنْ تُجِيبَ فلا تُبْطئَ ، وتُصِيبَ فلا تُخْطئَ .

بلاغت آن است كه در جواب دادن كندى نكنى و مقصودت را برسانى
و تير سخنت به خطا نرود .

غررالحكم : 2150

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:07:25 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

قد يُكْتَفى‏ مِن البَلاغةِ بالإيجازِ .

گاه از بلاغت به ايجاز بسنده مى‏شود .

غررالحكم : 6666

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 30 آبان 1388   ساعت: 8:08:02 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أبلَغُ البَلاغةِ ما سَهُلَ في الصَّوابِ مَجازُهُ وحَسُنَ إيجازُهُ .

بليغ‏ترين سخن آن است كه براحتى مقصود را برساند و ايجاز نيكو داشته باشد .

غررالحكم : 3307

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:13:26 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أحسَنُ الكلامِ ما زانَهُ حُسْنُ النِّظامِ ، وفَهِمَهُ الخاصُّ والعامُّ .

بهترين گفتار آن است كه به حسن ترتيب و نظم آراسته باشد و عالم و عامى آن را بفهمد .

غررالحكم : 3304

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:14:23 ب.ظ.

امام على عليه السلام - در حكمت هاى منسوب به ايشان - :

الكَلَمَةُ إذا خَرَجَت مِنَ القَلبِ وَقَعَت في القَلبِ ، وَإذا خَرَجَت
مِنَ اللِسانِ لَم تُجاوِزِ الآذانَ .

هرگاه سخنى از دل برخيزد در دل مى‏نشيند و هرگاه از زبان بيرون آيد
از مرز گوش ها در نگذرد .

شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد : 20 / 287 / 279

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:15:38 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

لا تُواخِ مَن يَسْتُرُ مَناقِبَك ويَنْشُرُ مَثالِبَكَ .

با كسى كه خوبي هايت را مى‏پوشاند و عيبهايت را پخش مى‏كند ، برادرى مكن .

غررالحكم : 1042

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:16:39 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أخوكَ الّذي لا يَخْذُلُكَ عِندَ الشِّدَّةِ ، ولا يَغْفُلُ عنكَ عندَ الجَرِيرةِ ،
ولا يَخْدَعُكَ حينَ تَسْألُهُ .

برادر تو آن كس است كه گاهِ سختى‏تنهايت نگذارد وهنگام‏گناه از تو غافل نشود
وهرگاه از او چيزى‏مى‏پرسى‏فريبت ندهد.

بحارالانوار : 77 / 269 / 1

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:17:15 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

خيرُ الإخْوانِ أقلُّهُمْ مُصانَعةً في النَّصيحَةِ .

بهترين برادر آن است كه در نصيحت و خيرخواهى كمتر سازشكارى كند.

غررالحكم : 4978

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:17:57 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّاً فَقَد زانَهُ ، ومَن وعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَد شانَهُ .

هر كه برادر خود را پنهانى اندرز دهد او را آراسته و هر كه آشكارا پندش دهد
بدنام و رسوايش كرده‏است .

بحارالانوار : 74 / 166 / 29

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:18:48 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أصْلِحْ المُسي‏ءَ بحُسْنِ فِعالِكَ ، ودُلَّ على‏ الخيرِ بِجميلِ مَقالِكَ .

بدكار را (يا كسى را كه به تو بدى كرده است) با كردار نيكت درست گردان و با گفتار
نيكو و زيبايت به خير و خوبى راهنمايى كن .

غررالحكم : 2304

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:19:32 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

لِيؤذّنْ لَكُم أفصحُكُمْ ، وَلْيؤمّكُمْ أفقهُكُم .

بايد فصيح‏ترين فرد شما اذان بگويد و آگاهترين شما به مسائل دينى
امامت (نمازتان) را به عهده گيرد .

دعائم الاسلام : 1 / 147

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:20:54 ب.ظ.

كنز العمّال :

كان عليٌّ عليه السلام يَجي‏ء إلى‏ السُّوقِ فيقومُ مَقاماً له ، فيقولُ : السّلامُ عليكم
أهلَ السُّوقِ ، اتَّقوا اللَّهَ في الحَلْفِ ، فإنّ الحَلفَ يُزجي‏السِّلْعَةَ ويَمْحَقُ البَرَكةَ ،
التّاجرُ فاجرٌ إلّا مَن أخذَ الحقَّ وأعْطاهُ .

امام على عليه السلام به بازار مى‏آمد و در جايگاه خود مى‏ايستاد و مى‏فرمود :
درود بر شما اى بازاريان ، از خدا بترسيد و سوگند مخوريد ؛ زيرا سوگند خوردن
كالا را رونق مى‏دهد و بركت را مى‏برد . تاجر نابكار است مگر آن كه به حق بستاند و بدهد .

كنزالعمال : 10043

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:21:48 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

فلا تُكَلِّموني بما تُكَلَّمُ بهِ الجَبابِرَةُ ، ولا تَتَحَفَّظوا منّي بما يُتَحَفَّظُ
بهِ عندَ أهلِ البادِرَةِ ، ولا تُخالِطوني بالمُصانَعَةِ .

با من ، آن گونه كه با جبّاران سخن گفته مى‏شود ، سخن مگوييد و چنان كه
از حاكمان بد خشم پرهيز مى‏شود از من نپرهيزيد و تصنّعى با من رفتار نكنيد .

نهج البلاغه : خطبه 216

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:22:28 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إيّاكُم والجِدالَ ؛ فإنّه يُورِثُ الشَّكَّ .

از جدال كردن بپرهيزيد كه اين كار شكّ و دو دلى به بار مى‏آورد .

الخصال : 615 / 10

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:24:06 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

لا يَجلِسُ في صَدرِ المجلسِ إلّا رجُلٌ فيهِ ثلاثُ خِصالٍ : يُجيبُ إذا سُئلَ ، ويَنطِقُ
إذا عَجَزَ القَومُ عن الكلامِ ، ويُشيرُ بالرّأيِ الّذي فيه صَلاحُ أهلِهِ ، فمَن لم يَكُنْ
فيهِ شَي‏ءٌ مِنهُنَّ فجَلَسَ فهُو أحْمَقُ .

تنها كسى بايد در صدر مجلس بنشيند كه سه ويژگى داشته باشد : هرگاه از او پرسشى
كنند پاسخ دهد ، هرگاه ديگران از سخن گفتن درماندند او سخن بگويد و نظرى بدهد كه
خير و صلاح مجلسيان در آن باشد . هر كس اين ويژگيها را نداشته باشد و در صدر مجلس
بنشيند احمق است .

بحارالانوار : 78 / 304 / 1

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:25:31 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إنَّ اللَّهَ‏عزّ و عجل (جعل) صُورَةَ المَرأةِ في وَجهِها ، وصُورةَ الرّجُلِ في مَنطِقهِ .

خداوند عزّ و جل چهره (و زيبايى) زن را در رخسار او و چهره (و زيبايى) مرد را
در گفتارش قرار داده‏است .

بحارالانوار : 71 / 293 / 63

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:26:40 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

جاهِدوا في سبيلِ اللَّهِ بأيْديِكُم ، فإنْ لَم تَقْدِروا فجاهِدوا بألسِنَتِكُم ،
فإنْ لَم‏تَقْدِروا فجاهِدوا بقُلوبِكُم .

در راه خدا با دستهاى خود بجنگيد ، اگر نتوانستيد با زبانهاى خود بجنگيد
و اگر باز هم نتوانستيد با دلهاى خود بجنگيد .

بحارالانوار : 100 / 49 / 23

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:27:22 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

اللَّهَ اللَّهَ في‏الجِهادِ بأمْوالِكُم وأنْفُسِكُم وألْسِنَتِكُم في سبيلِ اللَّهِ .

خدا را ، خدا را ، در جهاد كردن با مالها و جانها و زبانهايتان در راه خدا .

نهج البلاغه : نامه 47

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:29:06 ب.ظ.

حضرت امير المومنين، علي(ع) :

تَحَرِّى الصِّدْقِ وَ تَجَنُّبُ الْكَذِبِ اَجْمَلُ شيمَةٍ وَ اَفْضَلُ اَدَب
راستگو بودن و پرهيز نمودن از دروغ، زيباترين اخلاق و بهترين ادب است

كافى، ج 8 ، ص 150، ح 132

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:30:12 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

أجْهلُ النّاسِ المُغَترُّ بقَولِ مادِحٍ مُتَملِّقٍ ، يُحسِّنُ لَهُ القَبيحَ ويُبغِّضُ إلَيهِ النَّصيحَ .

نادانترينِ مردم كسى است كه فريفته سخنان ستاينده چاپلوسى شود كه زشت را
در نظر او زيبا جلوه مى‏دهد و خير خواه را دشمن او معرفى مى‏كند .

غررالحكم : 3262

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:30:53 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

لا تَتَكلّمْ بكُلِّ ما تَعلَمُ فكَفى‏ بذلكَ جَهلاً .

هر چه مى‏دانى به زبان مياور كه اين نشان نادانى است .

غررالحكم : 10187

ارسال شده به وسيله: سيد محمد فقيه سبزواري - 23 آذر 1388   ساعت: 7:31:52 ب.ظ.

امام على عليه السلام :

إذا ازْدَحَمَ الجَوابُ خَفِيَ الصَّوابُ .

هرگاه پاسخ ها درهم و انبوه شود ، پاسخِ درست پوشيده ماند .

نهج البلاغه : حكمت 243


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۱۷ ] [ مشاوره مديريت ]

شيوه ها و مهارت هاي جستجو


مباني و اصول اوليه جستجو در وب
كلمات كليدي:
براي پيدا كردن هر صفحه، وب سايت يا هر مطلبي نياز به تايپ كليد واژه‌هايي است. انتخاب كليد واژه‌هاي مناسب به شما كمك خواهد كرد به سرعت به نتيجه دلخواه خود برسيد. اما اين كلمات كليدي را چگونه انتخاب كنيم؟بهترين كلماتي كه ميتوانيد به عنوان كلمات كليدي به كار بريد واژه‌ها و نامهاي تخصصي يك حوزه علمي يا مبحث است.معمولا اينگونه كلمات در عنوان و يا متن مقالات و يا صفحات وب سايتها بكار ميروند.هر چقدر اين كلمات تخصصي‌تر باشند نتايج جستجو به درخواست شما نزديك‌تر خواهد بود.
در صورتي كه بدنبال مبحثي ميگرديد كه چندان تخصصي نيست و يا واژه‌هاي بكار گرفته در آن جنبه عمومي دارد ميتوانيد كلماتي كه احتمالا در عنوان مطالب يا صفحات بكار مي‌رود را انتخاب كنيد حتي به صورت پيشرفته تر ميتوانيد يك جمله را كه احيانا عنوان مقاله است را به صورت كامل انتخاب و براي جستجو وارد كنيد.
به خاطر داشته باشيد كه استفاده از واژگان رايج مثل ضماير ، افعال و... چه در زبان فارسي و چه در زبان انگليسي نميتواند بعنوان يك واژه كليدي مهم به حساب آيد چرا كه استفاده از آنها آنقدر زياد است كه ديگر تاثيري در جستجو ندارد.
نحوه ورود كلمات كليدي و استفاده از عملگرها
در صورتي كه تنها مايليد يك كلمه را جستجو كنيد نيازي به استفاده از عملگرها نداريد اما معمولا براي حصول نتيجه دلخواه نياز به انتخاب و جستجوي چند واژه به صورت همزمان است.ساده ترين راه براي جستجوي چند واژه، ورود همه آنها ولي با فاصله اي بين كلمات است براي نمونه با جستجوي عبارت WORD1 WORD2 صفحات يا متوني كه در بخشي از آنها كلمات WORD1 و WORD2 استفاده شده باشد در نتيجه جستجو ظاهر خواهد شد. توجه كنيد كه در اين حالت كلمات ميتواند در هر جاي صفحه باشند و حتما در كنار هم نيستند.
همانطور كه در بالا اشاره شد ورود كلمات با فاصله و در كنار هم يك روش ساده و مناسب براي جستجوي صفحاتي است كه كلمات كليدي مورد نظر در آنها باشد. اما زماني نياز است كه واژه ها عيناً و به همان ترتيبي كه نوشته شده اند جستجو شوند براي نمونه ميخواهيد يك جمله را جستجو كنيد يا بدنبال اطلاعات فيلمي مثل (Terminator 3) و يا حتي در جستجوي نام شخصي هستيد در اين حالت ميتوانيد با استفاده از امكانات موتورهاي نتايج دقيقتري را كسب كنيد.
براي جستجوي دقيق چند كلمه كليدي مي‌بايست آنها را در بين كوتيشن قرار دهيد براي نمونه "Terminator 3" ، "X Men" ، "what is computer" ،"persian weblogs" ، "صادق هدايت" و ...
در موارد بالا صفحات سايتهايي در نتيجه جستجو ظاهر خواهند شد كه كلمات بالا دقيقاً و به همان ترتيب بين كوتيشنها در متن آنها آمده باشد.
استفاده از عملگرهاي منطقي براي جستجو در وب:
جستجو در اينترنت يك فن است و افراد موفق در اين زمينه كساني هستند كه نهايت توانايي جستجوگر مورد علاقه خود را بدانند.
يكي از قابليتهاي جستجوگرهاي پيشرفته امكان استفاده از عملگرهاي منطقي در عبارت جستجو است .
جستجوگر پارسيك نيز از برخي عملگرهاي منطقي پشتيباني ميكند و شما ميتوانيد آنها را در عبارات جستجو وارد كنيد.
يكي از مزاياي فوق العاده جستجوگر پارسيك پشتيباني از عملگرهاي منطقي فارسي است (عملگرهاي و ، يا ، ونه ) .
استفاده از اين عملگرها علاوه بر اينكه فهم آن براي كاربران فارسي زبان راحتتر است استفاده از آن در بين كلمات فارسي نيز راحتتر است.
عملگر و و يا + و يا AND
با استفاده از اين عملگرها و استفاده از آن در كنار دو واژه ميتوانيد براي جستجوگر تعيين كنيد كه به دنبال صفحاتي بگردد كه دو واژه فوق در آنها باشد (در واقع واژه اول و واژه دوم در محتواي صفحات باشند) . در صورتي كه واژه ها را با فاصله و كنار هم بنويسد نيز نتيجه اي مشابه با استفاده از اين عملگر خواهيد داشت.بنابراين معمولا نيازي به استفاده از اين عملگر نمي باشد.
مانند iran+culture ، iran and culture ، iran culture و يا فرهنگ و ايران ، فرهنگ ايران
عملگر يا ويا | ويا OR
با استفاده از اين عملگرها و استفاده از آن در كنار دو واژه ميتوانيد براي جستجوگر تعيين كنيد كه به دنبال صفحاتي بگردد كه يكي از دو واژه فوق در آنها باشد (در واقع واژه اول يـا واژه دوم در محتواي صفحات باشند) .
مانند iran | iranian و يا iran or iranian و يا ايران يا ايرانيان
عملگر ونه ويا ANDNOT
استفاده از اين عملگر به شما توانايي جستجوي صفحات وبي را ميدهد كه در آن يك واژه مشخص باشد اما محتواي آن صفحه شامل يك واژه بخصوص نباشد.(در واقع واژه اول باشد اما واژه دوم نباشد).
مانند iran andnot farsi ويا ايران ونه فارسي
توجـه:
در صورتي كه مايليد جمله‌اي را جستجو كنيد كه در آنها كلمات و يا حروف عملگرهاي منطقي آمده است
مانند AND و يا ونه ,... و ميخواهيد كه اين كلمات عيناً جستجو شوند و نه به عنوان عملگر در جستجو تاثير داشته باشند ميتوانيد عبارت خود را داخل كوتيشن قرار دهيد .
مانند "Love and Hate" و يا "عشق و نفرت"
پارسيك نسبت به استفاده از حروف بزرگ يا كوچك در كلمات حساس نيست و اين در مورد عملگرها نيز صدق ميكند.
براي مثال در عبارت (Iran And iranian , IRAN AND IRANIAN ) يك نتيجه را خواهند داد.
جستجو در وب به زبان فارسي
جستجوگر پارسيك شايد اولين جستجوگري باشد كه جستجوي فارسي را بصورت جدي در صفحات وب مطرح كرد و هميشه نيز سعي بر اين بوده است تا امكاناتي كه اين امر را براي كاربران سهل تر كند را تهيه كنيم.به برخي امكانات جستجوگر پارسيك و همچنين توضيحي درباره جستجوي فارسي زير اشاره شده است.
كيبورد فارسي
يكي از مشكلات كاربران فارسي زبان تايپ فارسي است . اگرچه بسياري از كاربران صفحه كليد فارسي را در سيستم عامل خود نصب كرده اند اما همچنان بسياري از افراد هستند كه سيستم عامل كامپيوترشان تايپ فارسي را پشتيباني نمي‌كند.
بنابراين پارسيك صفحه‌اي مخصوص را تهيه ديده است كه در آن علاوه بر امكان تايپ فارسي و جستجوي عبارات فارسي يك صفحه كليد مجازي نيز درآن تعبيه شده است تا افرادي كه آشنايي با صفحه كليد فارسي ندارند از آن استفاده كنند.
بهينه‌سازي جستجوي فارسي
ويندوز 98 يكي از رايج‌ترين سيستم‌عاملها با پشتيباني زبان فارسي است.با ورود ويندوز XP و 2000 تغييراتي در كدهاي اختصاص داده شده به حروف فارسي داده شد. اين ويندوزها شكل جديدي را براي برخي حروف مانند ي و ك و برخي حروف ديگردر نظر گرفته ‌اند. به صورت پيش فرض ويندوزهاي XP و 2000 در هنگام نصب صفحه كليد فارسي از اين كدهاي جديد استفاده ميكنند كه البته نصب صفحه كليد سازگار با سيستم عامهاي قبلي نيز امكانپذير است.
با توجه به اين مسئله محتواي فارسي صفحات وب سايتها نيز داراي تفاوت در كدهاي برخي حروف هستند زيرا برخي از طراحان از ويندوز 98 و برخي ديگر از سيستم‌عاملهاي جديدتر استفاده ميكنند. همچنين برخي طراحان براي سازگاري در هنگام تايپ متون از حروف يكسان اما با كدها و شكلهاي متفاوت در كنار هم استفاده ميكنند .اين مسئله باعث ايجاد اشكال در هنگام جستجو در سايتهاي فارسي مي‌شود چرا كه كاربران نيز هر كدام داراي سيستم عاملي هستند و برخي كلمات مانند (ايران،كار،فارسي،كيميا،سايت،راوي وهزاران واژه ديگر) ميتواند با اشكال و كدهاي متفاوتي نوشته شوند.
حدس و تايپ اشكال مختلف نيز ميتواند وقت‌گير باشد بنابران جستجوگر پارسيك براي اولين بار اقدام به پياده سازي الگوريتمي براي بهينه سازي جستجو كرده است.با استفاده از اين امكان كاربران بدون نياز به در نظر گرفتن حالات مختلف كلمات و تنها با انتخاب گزينه بهينه‌سازي جستجوي فارسي ميتوانند واژه‌هاي فارسي به شكل دقيقتري جستجو كنند.
نكاتي ديگر براي جستجوي عبارات فارسي
متاسفانه زبان فارسي همچنان داراي بي‌نظمي در شيوه تايپ و حروف استفاده شده است .نمونه‌اي رايج در اين زمينه شيوه استفاده از فاصله مجازي است كه قواعد خاص بكارگيري آن چندان رعايت نميشود . طبيعي است كه اين وضعيت نيز باعث ايجاد مشكلاتي در جستجوي عبارات فارسي خواهد شد و بنابراين كاربران مي‌بايست چنين مواردي را در جستجوي خود در نظر داشته باشند.
راههاي‌ جستجو در وب‌:
كدام‌ نوع‌ موتور جستجو براي‌ شما مناسبتر است‌؟
براي‌ جستجوي‌ وب‌، تعداد زيادي‌ موتور جستجو وجود دارد. اين‌ موتورها از برخي‌جنبه‌ها با هم‌ تفاوت‌ دارند، تا بدان‌ حد كه‌ نتيجه‌ جستجوي‌ يك‌ موضوع‌ واحد در آنها بسيارمتفاوت‌ است‌. قبل‌ از فراخواني‌ هر موتور جستجو و استفاده‌ از آن‌، لازم‌ است‌ اطلاع‌ داشته‌ باشيدكه‌ آيا آن‌ موتور مناسب‌ جستجوي‌ موضوع‌ مورد نظر شما هست‌ يا نه‌؟
انواع‌ موتورهاي‌ جستجو:
موتورهاي‌ جستجو را مي‌توان‌ از جنبه‌هاي‌ مختلف‌ تقسيم‌بندي‌ كرد. در اينجا، موتورها رابر اساس‌ شيوه‌ جستجو دسته‌بندي‌ مي‌كنيم‌.
1) موتورهاي‌ راهنما (براي‌ جستجو در موضوعهايي‌ كه‌ از قبل‌ در گروههاي‌ مشخص‌دسته‌بندي‌ شده‌اند):
در اين‌ موتورها، جستجو را مي‌توان‌ به‌ صورت‌ سلسله‌ مراتبي‌ انجام‌ داد،يعني‌ از موضوع‌ كلي‌، مثل ‌ Art شروع‌ كرده‌ و مرحله‌ به‌ مرحله‌ به‌ موضوع‌ تخصصي‌ مورد نظر مثل ‌Modern Oil Painting رسيد. مزيت‌ عمده‌ اين‌ نوع‌ موتورها بازيابي‌ دقيق‌ موضوع‌ مورد نيازمي‌باشد. محدوديت‌ عمده‌ آنها نيز چند مرحله‌اي‌ بودن‌ و وقت‌گير بودن‌ آنها است‌.
اين‌ موتورها عبارتند از:
2) موتورهاي‌ جستجوي‌ كليدواژه‌اي‌ (براي‌ جستجوي‌ عمومي‌ يك‌ موضوع‌ خاص‌):
با تايپ‌ واژه‌ يا عبارت‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ مورد نظر خود در يكي‌ از اين‌ موتورها، همه‌ سايتهاو صفحاتي‌ كه‌ آن‌ موضوع‌ را در بردارند بازيابي‌ مي‌شود. مزيت‌ عمده‌ اين‌ موتورها سرعت‌ دربازيابي‌ و محدوديت‌ عمده‌ آن‌، بازيابي‌ تعداد زيادي‌ منابع‌ بعضاً كم‌ربط‌ يا نامربوط‌ است‌.
3) موتورهاي‌ جستجوي‌ مادر يا ابر موتورها (multi engines يا meta search):
اين‌ موتورها در واقع‌ تركيبي‌ از چند موتور هستند كه‌ بطور همزمان‌ به‌ جستجو درباره‌ يك‌موضوع‌ مي‌پردازند. بنابراين‌، جامعيت‌ زيادي‌ در بازيابي‌ اطلاعات‌ دارند:
4) موتورهاي‌ جستجوي‌ نشاني‌ پست‌ الكترونيكي‌ اشخاص‌:
اين‌ موتورها قادرند نشاني‌ پست‌ الكترونيكي‌ اشخاص‌ را، در صورتيكه‌ حداقل‌ اطلاعات‌ ازآن‌ اشخاص‌ در دسترس‌ باشد، (مثل‌ نام‌ خانوادگي‌ و يا محل‌ كار)، بازيابي‌ كنند.
5) موتورهاي‌ جستجوي‌ گروههاي‌ بحث‌ الكترونيكي‌:
برخي‌ از موتورها اختصاصاً گروههاي‌ بحث‌ الكترونيكي‌ در اينترنت‌ را بازيابي‌ مي‌كنند.
6) موتورهاي‌ جستجوي‌ منابع‌ تصويري‌ - صوتي‌:
اين‌ موتورها اختصاصاً فايلها و منابع‌ صوتي‌-تصويري‌ و چند رسانه‌اي‌ را بازيابي‌ مي‌كنند:
7) موتورهاي‌ جستجوي‌ نرم‌افزارهاي‌ قابل‌ انتقال‌:
كار اين‌ موتورها، جستجوي‌ سايتهايي‌ است‌ كه‌ نرم‌افزارهاي‌ رايگان‌ را در اختيار مي‌گذارند:
انواع‌ ديگري‌ از موتورهاي‌ جستجو وجود دارد كه‌ به‌ دليل‌ كاربردهاي‌ اختصاصي‌ از نام‌بردن‌ آنها صرف‌ نظر مي‌شود.

http://www.aqlibrary.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=21&pid=102


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۱۶ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. Business Planبیرینس پلن طرح توجیهیمدیریت. کلینیک کاشت موی طبیعی آسمان