مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3373
دیروز : 1950
افراد آنلاین : 11
همه : 5159762

مديريت اثربخش جلسات


● مقدمه
 دردنياي امروز به دليل پيچيدگي ساختارها و فعايتهاي سازمانها مديران براي انجام بهتر وظايف و اداره موثر سازمان جلساتي را به منظور همفكري و تعامل باسايراعضاء جهت تبادل اطلاعات و اتخاذ تصميمات برگزار مي نمايند. اين جلسات زماني به بهبود و كارائي سازمان منجر خواهد شد كه از مديريت مناسب برخوردار باشد. درمقاله حاضر ابتدا تعريفي از جلسه سپس انواع و اركان جلسه همراه با وظايف آنها ارائه خواهد شد. درضمن موانع و مشكلات جلسات و نيز اثربخشي جلسات را عنوان خواهيم نمود.
 ● تعريف جلسه :
 درفرهنگ معين جلسه را به معني يك بار نشستن درفرهنگ دهخدا جلسه اجتماع جمعي از مردم براي انجام امري با شنيدن نطق و داشتن يك رئيس تعريف شده است .
 جلسه عبارتست از گردهمايي افراد مشخص كه ازطريق بحث و گفتگو پيرامون يك موضوع يا موضوعات مختلف براي رسيدن به يك هدف يا اهداف گوناگون درزمان ومكان معين .
 ● انواع جلسات:
 ۱) جلسه حل مساله : دراين جلسه آنچه اهميت دارد اين است كه وضعيت موجود بايد تغيير يابد تا مشكل حل شود. مشكل ميتواند شامل ابهام در مورد يك سري مقررات جديد نداشتن نام براي محصول و ... باشد.( جلسه حل مسئله برخورد با مساله است والزاما" تصميم گيري نيست )
 ۲) جلسه تصميم گيري : دراين جلسات هدف تصميم گيري نهائي است . تعداد اعضاء گروه نبايد كمتر از۱۵ نفر باشد. و قبل از جلسه بايد اطمينان حاصل شود كه همه افراد از نحوه تصميم گيري آگاه هستند و آن را قبول دارند.
 ۳) جلسه گزارش دهي واطلاع رساني : درصدي از جلسات اداري مخصوص گزارش دهي و استفاده از اطلاعات است . هدف از اين جلسات حصول اطمينان از انجام كارها ميباشد. ازطريق مبادله اطلاعات كاركنان مي توانند مشكل سازمان خودرا حل و فصل نمايندو ازطرفي مدير از تمام دانشها و تجربيات اعضاء به منظور پيشبرد اهداف سازمان استفاده مي نمايد. مبادله اطلاعات ( از بالا به پائين) نسبت به مبادله اطلاعات افقي( ميان مقامات همسطح) از اهميت بيشتري برخورداراست .
 ۴) جلسه ارزيابي : درچنين جلساتي افراد زيادي اظهار نظرو پيشنهاد ارائه مي كنند. اين گونه جلسات بايد سازمان يافته و برنامه ريزي شده باشد.
 ● اركان جلسه :
 ▪ اركان جلسه عبارتند از
 ۱) رئيس
۲) دبير
۳) عضو
 ۱) رئيس جلسه:
 كسي است كه تمايل افراد را درراه رسيدن به هدفهاي جلسه جلب مي نمايد وي دستور نمي دهد بلكه تعادل بين هدفهاي فردي و گروهي را برقرار مي سازد و درخاتمه جلسه نظرات اعضاء را گردآوري تلخيص و استنتاج مي نمايد.
 ● وظايف رئيس جلسه:
 ▪ ايجاد محيط آرام جهت بحث و گفتگو
 ▪ هدايت جريان بحث و مذاكره بطور صحيح
 ▪ ايجاد فرصت جهت ارائه نظرات كليه اعضاء
 ▪ حفظ بحث و مذاكره درحدود دستور جلسه
 ▪ ارائه خلاصه پيشرفت مذاكره
 ▪ ايجاد و حفظ نظم درجلسه
▪ استفاده از توانائيهاي خاص افراد درجلسه
 ▪ جلوگيري از عوامل بازدارنده
 ▪ شروع و ختم به موقع جلسه
 ۲) دبير جلسه:
كسي است كه نسبت به تنظيم دستور جلسه واعلام آن به اعضاء اقدام نموده و درنگهداري سوابق و تمهيدات برگزاري جلسه تلاش نمايد و حكم منبع اطلاعاتي را دارد كه هروقت اعضاء سوالي داشته باشند پاسخ روشن بدهد.
 ● وظايف دبير جلسه:
 ▪ سوابق و مدارك لازم را درصورت نياز جهت ارائه آماده داشته باشد
 ▪ قبل ازتشكيل جلسه از آماده بودن وسايل و لوازم مورد نياز اطمينان حاصل نمايد
 ▪ مطمئن باشدكه كليه اعضاء جلسه آگاهي لازم را دررابطه با موضوع زمان و مكان برگزاري جلسه را داشته باشد
 ▪ درتمام طول مدت جلسه ضمن يادداشت و يا ضبط مطالب ارائه شده از سوي اعضاء براي ارائه مدارك و سوابق امر آماده باشد.
 ▪ اطمينان حاصل كند كه عينا" ارائه راه كار و راه حل يك مشكل را كه توسط يك عضو جلسه ارائه شده يادداشت كرده باشد.
 ▪ رازدار و محرم جلسه است نبايد مطالبي كه دراختيار دارند را برله و يا عليه ساير اعضاء بطور مستقيم يا غير مستقيم استفاده كند
 ▪ پس از تنظيم صورتجلسه نسبت به ارسال به كليه اعضاء اقدام نمايد
 ▪ مواردي كه درجلسه بعد بايد عنوان گردد نسبت به ثبت آن اقدام نمايد
 ▪ اگر به افراد عضو درجلسه مسئوليتهايي محول شده پيگيري واقدام نمايد
 ▪ خودرا براي جلسه بعد آماده نمايد
 ۳) اعضاء جلسه: مشاركت كننده فعال درجلسات ميباشند.
 ● وظايف اعضاء جلسه:
 ▪ به موقع درجلسه حاضر شوند
 ▪ به گفته حاضران خوب گوش كنند( هنر شنيدن)
 ▪ دربحث ها فعالانه شركت كنند
 ▪ هوشمندانه سوال كنند
 ▪ واقع بيننانه به مسائل بنگرند
 ▪ پيشنهادهاي عملي و سازنده ارائه دهند
 ▪ خارج از موضوع بحث صحبت نكنند
 ▪ از نظرات درست ديگران به زعم خود حمايت كنند
 ▪ تا مطالب به طور كامل تحليل نشده قضاوت نكنند
 ▪ در اداره صحيح و نظم جلسه كمك كنند
 ▪ مطالب مهم وكليدي را يادداشت كنند
 ▪ با ارزيابي دقيق جلسه به رئيس بازخورد دهند
 ▪ تصميماتي را كه مورد توافق قرارگرفته است به مرحله اجرا درآورند
 ● موانع و مشكلاتي كه سبب بي حاصلي جلسه ها مي شود:
 ▪ نداشتن برنامه كار
 ▪ غيبت افراد اصلي
▪ آماده نبودن شركت كنندگان درجلسه
 ▪ رئيس جلسه سلطه جو
 ▪ انحصار طلبي هاي اعضاء درجلسه
 ▪ برخوردهاي شخصي
▪ نداشتن تسهيلات و امكانات
▪ ايجاد وقفه به لحاظ عوامل بروني
 ▪ تصميم نگرفتن و به نتيجه نرسيدن
 ▪ هدر دادن هزينه ها بصورت نامرئي
 ▪ تبديل جلسات به كانون قدرت و قدرت طلبي
● توصيه هايي براي اثر بخشي جلسات:
 ▪ اهداف جلسه مشخص باشد
 ▪ تنظيم دستورجلسه
 ▪ محدوديت شركت كنندگان درجلسه
 ▪ تمركز محور بر موضوعات مورد بحث
 ▪ وقت شناس بودن
 ▪ تعيين زمان اتمام جلسه
 ▪ اجرا جلسه بدون وقفه
 ▪ انتخاب مكان مناسب جلسه
 ▪ جمع بندي و نتيجه گيري نهائي
 ▪ تعيين وقت جلسه بعدي

سايت سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۱:۰۸ ] [ مشاوره مديريت ]

چگونگي ارائه يك سخنراني خوب و حرفه اي


اغلب افراد ترجيح مي دهند دندانشان كشيده شود، در عوض در مقابل مردم صحبت نكنند. اين ترس معمولاً تحت يكي از عنوان هاي زير قرار مي گيرد:
۱) ابله به نظر آمدن
۲) احساس شكست كردن
۳) فراموش كردن آنچه قرار است گفته شود.
 شما بايد قادر باشيد يك سخنراني حرفه اي مناسب ارائه دهيد و موضوع موردنظر خودتان را به خوبي عرضه كنيد وگرنه اعتبار شما و بنابراين شخصيت حرفه اي تان، صدمه خواهد خورد. شما نمي توانيد در اين مورد مطالعه كنيد، فقط بايد آن را انجام دهيد و از اشتباهات خود بياموزيد. هيچ دليلي وجود ندارد كه چرا شما نبايد نظر خود را به خوبي و با اعتماد به نفس ارائه كنيد در بسياري از سازمان ها كلاس هايي براي اين موضوع گذاشته مي شود اما اگر نتوانيد در آنها شركت كنيد يا در شركت شما كلاسي وجود ندارد، پس بايد بيرون از شركت به دنبال آن باشيد و خودتان پولش را بدهيد. در دست نوشته خود تجديد نظر كنيد و به جاي «من ها» از «شما ها» استفاده كنيد. اين امر سخنراني را بيشتر روي مخاطب متمركز مي سازد و بلافاصله آن را جالب تر مي كند. قدري نيرو و احساس در صداي خود تزريق كنيد. ضمن همخواني با يك ترانه پر صدا در اين زمينه تمرين كنيد.
 كماكان خود شما بهترين وسيله كمكي بصري خودتان هستيد. شانه ها پايين، پاها اندكي باز. جايگاهي در قسمت جلو و وسط صحنه انتخاب كنيد كه اگر قصد داريد روي صحنه حركت كنيد، بتوانيد به آن نقطه بازگرديد. با چشم انداختن در سراسر اتاق و حركت چشم ها با مخاطبان ارتباط برقرار سازيد. رايج ترين مساله يك سخنران، ناكامي در ايجاد ارتباط با مخاطبان است. با فاصله كمي پس از آن توجه بيش از حد به جزئيات قرار دارد. سپس به اعتماد به نفس زياده از حد و تمريني مي رسهر صورت شما در موقعيت خطيري قرار گرفته ايد. پس بكوشيد پيشاپيش خود را آماده سازيد و در اين ميان دو اصل بسيار مهم را فراموش نكنيد، اول تسلط كامل به مطالبي كه مي خواهيد ارائه دهيد، دوم حفظ خونسردي و آرامش.
بي ترديد شما با رعايت اين دو اصل و توجه به نكاتي كه درپي خواهدآمد افزون بر ارائه مستدل موضوع سخنراني، يك جلسه اقناعي را برگزار خواهيد كرد. از اين رو، توصيه مي شود براي نيل به اين منظور پيشاپيش مخاطبان را شناسايي كنيد، زيرا اگر شما از سطح علمي، فرهنگي و حتي شخصيتي مخاطبان آگاهي يابيد، ارتباط بهتري با آنان برقرار مي‌كنيد و آنچه را كه آنها دوست دارند يا مي‌خواهند بشنوند ارائه خواهيد ‌داد و اين عمل يعني اثرگذاري بهتر و بيشتر بر مخاطبين شما، پيش از آغاز سخنراني يكبار آن را تمرين كنيد و در حين سخنراني رعايت برخي نكات مانند تبسم كردن را به خاطر بسپاريد، زيرا چهره بانشاط شما توجه مخاطبين را بيشتر جلب مي كند. نكته ديگر كه بايد بدان توجه كافي نمائيد پيام شما است، زيرا سخنراني شما بايد يك پيام مشخص داشته باشد. از همين رو، قبل از اينكه كار تهيه مطالب خود را شروع كنيد، پيام كليدي آن را مشخص كنيد. درواقع پيام شما بايد بتواند مخاطبان را به يك راه مشخص رهنمون و امكان ورود به راههاي ديگر را منتفي سازد.
در ضمن در صورت امكان توضيحات و استدلال خود را با ارائه تصاوير همراه سازيد و براي هر تصوير توضيحات كوتاهي آماده كنيد. هر تصوير (متن يا عكس) كه نشان داده مي شود، خلاصه اي از موضوع آن بايد ارائه شود. اين خلاصه مي تواند شفاهي باشد يا به صورت زيرنويس ارائه شود. اين باعث خواهدشد تا در وقت صرفه جويي شود. برجسته سازي مطالب و مفاهيم ويژه نيز هنگام سخنراني واجد اهميت است. مطالبي را كه توضيح آنها براي پذيرش مخاطب اهميت بيشتري دارد مشخص كنيد. كارشناسان فن بيان شيوه هاي گوناگوني براي اثر بخشي سخنراني پيشنهاد مي‌كنند. طرح «پرسش» و «راه حل براي آن» بهترين روش براي ارائه قدرتمند يك مطلب است. اول «مسئله» را بيان كنيد بعد «راه‌حل» را ارائه دهيد و آن را با يك مثال توضيح دهيد. هنگام سخنراني نبايد فراموش كرد كه تمام آنان كه به سخنان شما گوش مي دهند تيزهوش نيستند، پس بكوشيد مطالب را بسيار ساده و روان ارائه كنيد.
توصيه مي‌شود به طور متوسط در هر ساعت صحبت كردن ۳ الي ۴ نكته را شرح دهيد. سخنراني را بايد محكم و مستدل آغاز كرد، زيرا يك شروع خوب، موفقيت سخنراني را تضمين مي كند. براي اين منظور از روشهاي مختلف استفاده كنيد گاهي يك حكايت يا قصه يا يك خاطره و در بعضي مواقع پرداختن به اصل مطلب مي‌تواند شروع خوبي باشد. استفاده از نمودار و چارت هنگام سخنراني استدلال هاي شما را مستندتر مي سازد. افزون بر اين بسياري از مخاطبان شما نمي‌توانند همزمان با شما اعداد و آمار ارائه شده را تجزيه و تحليل كنند. نمودار كمك مي‌كند تا سريعتر به موضوع دست پيدا كنند و با شما همراه شوند. بسياري از مخاطبان آخرين مطلبي را كه شما مي‌گوييد به خاطر مي سپارند، از اين رو بكوشيد آخرين مطلبي كه مي‌گوييد همان نكته‌اي باشد كه مـي خواهيد مخاطبـان به آن بيشتر تـوجه كنند. بر نكات مهم تسلط داشته باشيد. اگر شما نكات مهم را بدانيد راحت‌تر مي توانيد مخاطبان را قانع كنيد و افزون بر اين با آرامش و بدون استرس خواهيد بود. در حين سخنراني براي اجتناب از خستگي تنفس عميق را فراموش نكنيد، همچنين حتما از چشمانتان براي برقراري ارتباط با مخاطب استفاده كنيد، زيرا با اين كار مخاطبان احساس بهتري خواهند داشت، در اين صورت شما مي توانيد تاثير صحبتهايتان را ببينيد و در نتيجه ادامه سخنراني را تنظيم نمائيد. تجهيزات مناسب را آماده كنيد.
هر جلسه اي، نيازمند تمهيدات خاصي است. تجهيزات موردنياز را بي كم و كاست از قبيل دستگاه نمايش، وايت‌برد، كامپيوتر و... آماده كنيد. قبل از شروع جلسه سخنراني تجهيزاتي را كه قرار است استفاده نمائيد يكبار آزمايش كنيد، خرابي و يا عدم كارايي مناسب هركدام از دستگاهها (حتي يك ماژيك وايت برد) مي‌تواند تاثير بسيار منفي بر ارائه مطالب شما داشته باشد. از آنجا كه در حين سخنراني شما مركز توجه هستيد هر حركت شما تاثير مستقيم بر مخاطب داشته و مي تواند تاثير بسزائي در مخاطب داشته باشد. به هنگام سخنراني از حركات مصنوعي بپرهيزيد زيرا اقدامات تصنعي كاملا ديده مي شوند، خودتان باشيد و بگذاريد زبان بدن شما طبيعي باشد. در ضمن موضوع سخنراني را از روي نوشته نخوانيد. خواندن مطلب از روي نوشته باعث مي‌شود كه ارتباط شما با مخاطبان دچار خدشه گردد و دستانتان نيز از اثرگذاري باز مي ماند. در صورتيكه در اين مورد مشكل داريد مي‌توانيد از يادداشتهاي روي چارت يا تصوير استفاده كنيد. تاثير سخنان شما زماني آشكار مي شود كه مخاطبان را وادار به بحث كند. براي اين منظور از آنها سوال كنيد و جواب بخواهيد اما در اين مورد اصرار نكنيد، شما مي‌توانيد از ساير روشها نيز براي مشاركت بيشتر و همراهي آنها استفاده كنيد.
 (نوشتن پاي تخته، قرائت يك متن يا...) براي كارائي بيشتر سخنانتان از طنز استفاده كنيد زيرا استفاده از طنز محيط را جذاب‌تر مي‌كند. در حين سخنراني خودتان را جاي مخاطب فرض كنيد. اگر شما به جاي مخاطب نشسته بوديد، چه تاثيري از سخنران مي گرفتيد، در ضمن اطمينان حاصل كنيد گرماي اتاق، نور محيط، و... مناسب مي باشد. در غايت بازخورد كارتان را بسنجيد، براي اين منظور شفاهي يا كتبي، در انتهاي جلسه از پرسشنامه‌هاي ساده استفاده كنيد تا بتوانيد در آينده كارتان را بهبود بخشيد. سرانجام در پايان سخنراني با تاكيد بر يك موضوع اساسي تاثيري قاطع بر مخاطبان بگذاريد.

مركزاطلاعات‌فني‌ايران


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۱:۰۵ ] [ مشاوره مديريت ]

بدترين رفتار ممكن در يك جلسه


به عقيده بسياري از كارشناسان، جلسات اداري در اكثر موارد "وقت تلف كردن" بوده و تنها در صورتي كه چاي و شيريني در ميان باشد، قابل تحمل هستند. همه ما - كارمندان - هنگامي كه يك نفر در جلسه شروع به سخنراني درباره موضوعي كاملا بي ربط ميكند، معذب شده، با حمله يكي از اعضا به يك عضو كمروي جلسه برايش دلسوزي كرده و در تعجب مانده ايم كه بعضيها چگونه با رديف كردن كلمات نامفهوم و غريب جمله هايي طولاني ميسازند و زمان را با سخنان بيهوده خود هدر ميدهند.
اما يك جلسه اداري هر قدر خسته كننده و انرژي بر به نظر برسد، نبايد آن را دست كم گرفت. در حقيقت اين جلسات ميتوانند موقعيت حرفه اي شما را در جهت مثبت - يا منفي - تحت الشعاع قرار دهند.
در اينجا به ۱۰ مورد از كارهايي كه هرگز نبايد در يك جلسه انجام داد، اشاره ميكنيم :
۱) دير رسيدن:
وارد شدن در جلسه اي كه مدتي است آغاز شده يعني " من بي نظمم". چند دقيقه زودتر رسيدن نه تنها نشانه اين است كه شما براي "وقت" ديگران احترام قائليد، بلكه موجب ميشود جاي بهتري هم پيدا كنيد.
۲) آماده نبودن:
اگر از قبل مواردي براي مطالعه يا صورت جلسه را در اختيار شما قرار داده اند، آنها را بخوانيد. از قبل به سوالات يا پيشنهاداتي كه ميتوانيد در جلسه مطرح كنيد، فكر كنيد.
۳) در انحصار گرفتن گفتگو:
هنگامي كه زمان تبادل نظر ميرسد، رسم جاري بر اين است كه ابتدا اشخاصي كه مقام بالاتر يا تجربه بيشتري دارند به بيان ديدگاه و نظرات خود بپردازند و پس از پايان يافتن نوبت اين افراد، نوبت به ديگران ميرسد كه نظر خود را "به طور خلاصه" بيان كنند. در اين هنگام با صداي يكنواخت و آهسته صحبت نكنيد و به ياد داشته باشيد كه اگر نكته مهمي براي گفتن نداريد، مجبور به صحبت نيستيد. هيچ نگفتن بهتر از گفتن چيزي بيهوده است.
۴) نظر خود را به شكل پرسش مطرح كردن:
بيان كردن نظر قطعي به شكل و آهنگ يك پرسش، به ديگران فرصت ميدهد كه با آن مخالفت كرده، درباره آن بحث كنند و در آخر ايده شما را به نفع خود تمام كنند. بهترين كار اين است كه نظر خود را در قالب جمله اي قطعي مانند اين "بياييد بيشتر تحقيق كنيم" بيان كنيد، نه اينكه بگوييد: "بهتر نيست بيشتر تحقيق كنيم؟".
۵) تعبير نادرست از مسير گفتگو:
سعي كنيد نيازها و حال و هواي موجود در جلسه را درك و دريافت كنيد. با دقت به سخنان ديگران گوش دهيد تا متوجه شويد كه جو حاكم تا چه حد پذيراي نظرات شما خواهد بود. شما بايد كاري كنيد كه پيامتان براي جمع مناسب باشد. براي مثال اگر همه بر روي كاستن از هزينه تمركز كرده اند و شما قصد داريد درباره ارتقاي سيستم صحبت كنيد، يا بايد راهي پيدا كنيد كه اين ارتقاي سيستم را به مبحث كاستن از هزينه ربط دهيد يا اينكه مطرح كردن آن را براي جلسه ديگر بگذاريد.
۶) پرخاش كردن:
 متاسفانه گاهي عده اي يك جلسه اداري را بيشتر به عنوان ميدان جنگ لفظي و خودشان را گلادياتورهاي مسلح به شمشير زبان فرض ميكنند. اگر شما هدف اتهام يا تمسخر چنين افرادي قرار گرفتيد، با خونسردي از خود دفاع كنيد.
اگر براي پاسخ به فكر كردن نياز داريد، با پرسيدن پرسشي كه طرف مقابل را به جوابگويي وادارد، براي خود زمان بخريد. براي مثال بپرسيد:" آقاي... از روي چه حسابي تصور ميكني من براي نتايج فروش ارزش قائل نيستم؟"
۷) جويدن آدامس.
جويدن آدامس با صداي "تق تق" و "چلپ چلپ"ي كه در سكوت جلسه به خوبي شنيده ميشود و حالت حركت مداوم دهان، نه تنها توهين آميز و عصبي كننده كه بسيار غير حرفه ايست.
۸) روشن گذاشتن تلفن همراه.
همانطور كه ميدانيد بايد تلفن را در سينما و كنسرت خاموش كنيد، متوجه باشيد كه خاموش كردن تلفن همراه يا بستن صداي آن در جلسات هم ضروري است. صداي زنگ رشته كلام گوينده را قطع كرده و حواس شنوندگان را از موضوع منحرف ميكند. در ضمن، پاسخ دادن به تلفن در جلسه هم به هيچ وجه شايسته نيست.
۹) منحرف شدن از موضوع.
موضوع گفتگو را تغيير ندهيد. بر روي آنچه كه با همكارانتان بررسي ميكنيد، متمركز شويد تا به نتيجه برسيد. اگر پرداختن به بخشهاي نامربوط به نظرتان ضروري ميرسد، قبلا نظر موافق حاضران را جويا شويد. يك روش مناسب براي عنوان كردن نكات مهم اما خارج از برنامه گفتگو، يادداشت كردن آنها و مطرح كردن آن در زمان مناسب است.
۱۰) حاضر نشدن در جلسه.
بله، شما مطمئنا با حضور نيافتن در جلسه و نشستن پشت ميز خود ميتوانيد به بسياري از كارهاي مهمتر رسيدگي كنيد. اما اگر اين جلسه به درخواست يكي از مديران شركت يا مقام بالاتر شما تشكيل ميشود، شما فرصت معرفي خود را به اين شخص از دست ميدهيد. به ياد داشته باشيد كه جلسات اداري تنها درباره بهره وري، سود و زيان نيست، اين جلسات مكان مناسبي براي ارايه تصويري مثبت از شما و آموختن از حرفه ايهاست.

ايرانيان انگلستان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۱:۰۴ ] [ مشاوره مديريت ]

آماده كردن سخنراني


يك سخنراني دربرگيرندۀ هر نوع گفتگو با يك گروه است كه ممكن است رسمي يا غيررسمي باشد و مي تواند از يك جلسه توجيهي تا يك سخنراني مهم را شامل شود. سخنراني هر شكلي كه داشته باشد، قوانين و ضوابط يكساني دارد.
 ● فهرست اقدامات
 ۱. در مورد قبول سخنراني تصميم بگيريد.
 از خودتان بپرسيد آيا فردي مناسب براي ايراد سخنراني هستيد يا خير. آيا وقت كافي براي آماده شدن داريد؟ شايد براي هر دقيقه سخنراني به سي تا شصت دقيقه زمان براي آماده شدن نياز داشته باشيد. آيا به موضوع سخنراني علاقه مند هستيد؟ آيا مي توانيد به سؤالاتي كه مطرح ميشوند، پاسخ دهيد؟ اگر پاسختان منفي است بگوييد خير!
 ۲. جزييات را روشن كنيد
 مشخص كنيد كه بايد سخنراني چقدر است و موضوع سخنراني دقيقاً چيست؟ آيا در خاتمه، پرسشهاي حضار پرسيده خواهد شد؟ اگر سخنرانان ديگري هم حضور دارند، به چه موضوعاتي خواهند پرداخت و چگونه مي توانيد با آنان هماهنگ شويد؟
 ۳. در مورد مخاطبان تحقيق كنيد.
 مخاطبان را مشتريان خود بدانيد. سعي كنيد از تجارب قبلي آنان مطلع شويد. آيا آنها ميخواهند از جزييات موضوع مطلع شوند، يا سرگرم شوند و يا چالش ايجاد كنند؟ سطح و پيشينۀ آنان چيست؟ آيا هيچ گونه اطلاعات قبلي دارند؟
 ۴. هدف را مشخص سازيد.
 سخنراني در مقابل گروهي از مخاطبان نيازمند تعيين هدف است. آيا هدف از سخنراني يكي از موارد ذيل است:
▪ ترغيب كردن – مثلاً براي افزايش فروش؟
▪ راهنمايي كردن – اگر موضوعتان را بدانيد؟
▪ القا كردن – به عنوان بخشي از برنامه تحول؟
▪ سرگرمي – اگر ذاتاً فردي شاد و بانشاط هستيد؟
 ۵. مطالب خود را يكپارچه كنيد.
 همه جزئيات و مطالبي را كه با عنوان سخنراني شما مرتبط است، يكپارچه سازيد يعني همه عقايد، مقالات، نقل قولها، دستورالعملها و منابع. اين كار را در طول زمان انجام دهيد البته سعي نكنيد اين كار را در زمان گردآوري مطالب انجام دهيد.
 ۶. مطالب خود را سازماندهي نماييد.
 مطالب گردآوري شده را ارزيابي كنيد. موضوعات را طبقه بندي كنيد. آيا ممكن است مقايسه ها يا استعاره هايي وجود داشته باشند؟
 ۷. سرفصلها را مشخص كنيد.
 مطالب را در قالب يك طرح تهيه نماييد. طرحتان بايد داراي بخشهاي آغازين، مياني و انتهايي باشد.
 ۸. پيش نويس كاملي بنويسيد.
 از سرفصل خود براي تهيه پيش نويس اوليه استفاده كنيد. بدون توقف بنويسيد و به هنگام نوشتن، به ساختار آن توجه نكنيد. سعي كنيد هر آنچه را كه در نظر داريد به مخاطبان بگوييد، بنويسيد. در پايان آنچه را به آنان گفته ايد، خلاصه نماييد. سعي كنيد به پنج و حداكثر هفت نكتۀ مهم اشاره كنيد.
 ۹. پيش نويس را ويرايش كنيد.
 پيش نويس اوليه خود را بخوانيد. فرداي آن روز متن خود را بررسي كنيد. مطالب خود را در قالب يك سخنراني بخوانيد يعني سعي كنيد متن كاملتر، ساده تر و روشن‌تر شود. نكات طنزي را در آن بگنجانيد. تا آنجا كه ميتوانيد از اصطلاحات فني استفاده نكنيد و فقط آنهايي را بيان نماييد كه غيرقابل اجتناب هستند. مطمئن شويد كه در زمان بندي درست عمل كرده ايد. سخن گفتن با يك مخاطب، آرامتر از سخن گفتن با يك دوست است.
 ۱۰. پيش نويس را اصلاح كنيد.
 چندين بار پيش نويس را بخوانيد و ترجيحاً اين كار را در حضور فرد ديگري انجام دهيد. از آن فرد بخواهيد دربارۀ كارتان نظر بدهد و محتوا، سبك و نحوۀ ارايه سخنرانيتان را نقد كند.
 ۱۱. نكات يادآوري كننده را انتخاب نماييد.
 اگر قرار است به صورت في البداهه سخنراني كنيد، بارها پيش نويس خود را بخوانيد و نكات مهم و يادآوري كننده – مانند كليد واژگان و عبارات مهم – را تعيين كنيد. اين امر ميتواند مبناي نوشته شما و حتي وسايل بصري شما باشد. استفادۀ از اين نكات مهم را تمرين كنيد و از تحليلي كه در وراي هر كدام از اين نكات وجود دارد، آگاه باشيد. وقتي اعتماد به نفس به دست آورديد، اين نكات را به كارتهاي عددي تبديل كنيد. به تمرين خود ادامه داده و از تعداد واژگان كليدي بكاهيد. (گاهي اوقات مجبور مي شويد از كل متن استفاده كنيد – مثلاً در صورتي كه مطبوعات هم حضور دارند يا جلسه، بسيار رسمي است).
 ۱۲. از وسايل كمكي مناسب، براي سخنراني استفاده كنيد.
 ● وسايل كمكي در سخنرانيها بايد:
▪ مكمل متن شما باشند، برگرفته از سبك طبيعي شما باشند.
▪ به پيشرفت سخنراني كمك كنند، به ارزش سخنراني شما بيفزايند، و مرتبط بني هستند كه چه در حركاتشان و چه در سخن گفتنشان با روح و سرزنده هستند. خوب نيست كه خود را پشت سكو پنهان كنيد يا فقط در گوشه اي باستيد. دفعه ي بعد اين كار را امتحان كنيد: وقتي براي يك گروه ۲۰ نفره يا بيشتر سخنراني مي كنيد، حين صحبت كردن بين شنوندگانتان راه برويد. هر از چند گاهي ايستاده و دستتان را روي شانه ي يكي از شنوندگان قرار دهيد. با اين كار باعث خواهيد شد كه توجه آنها به شما بيشتر جلب شده و به حرفهايتان دقيق تر گوش كنند.
۳- صدايي تاثيرگذار داشته باشيد
 روي چيزي كه مي خواهيد تحويل دهيد، زمان بگذاريد. كسي توقع ندارد كه مثل يك گوينده ي تلويزيون بياييد و برويد. بايد بتوانيد صدايي خوشايند و سرگرم كننده تحويل دهيد. هنگام سخنراني به اين چهار نكته توجه داشته باشيد: تن صدايتان را هر از گاهي تغيير دهيد، درجه ي صدا را بالا و پايين ببريد، سرعت صحبت كردنتان را تغيير دهيد، و گاه گاهي براي تاثير گذاري بيشتر سكوت كنيد.
۴- از كارهايي كه باعث پرت كردن حواس شنوندگان مي شود دوري كنيد
 هيچ چيز به اندازه ي اين كار نمي تواند يك سخنراني را خراب كند. چند وقت پيش مديري را ديدم كه سخنراني اش را فقط به خاطر اينكه با پول خردهاي توي جيبش بازي مي كرد از دست داد. بعد از سخنراني كسي درمورد محتويات سخنراني او حرفي نمي زد، همه فقط مي گفتند كه چقدر از صداي جرينگ جرينگ پول خردها اعصابشان خرد شده است. كنار گذاشتن اين عادت ها كار سختي نيست. گه گاه هنگام تمرينات سخنرانيتان فيلمبرداري كنيد و بعد آنرا مرور كرده و پي به عادت هاي آزاردهنده تان ببريد تا بتوانيد آن ها را كنار بگذاريد.
۵- لباس مناسب بپوشيد
 روزي با يكي از مدير عاملان صحبت مي كردم كه مي گفت اولين چيزي كه در برخورد با يك فرد به آن توجه مي كند لباس هايش است. بايد بتوانيد طوري لباس بپوشيد كه حداقل يك پله از حضار بالاتر باشيد. متوجه باشيد كه كفش هاي ارزان، شلوار جين و بلوزهاي رنگي مناسب انجام يك سخنراني نيست. به لباس پوشيدنتان خيلي دقت كنيد.
۶- حرف هاي تازه بزنيد
 از تكرار كردن داستان ها و خاطرات هميشگي پرهيز كنيد. حرف هاي تازه بزنيد. سعي كنيد در سخنرانيتان جايي هم براي وقايع روز باز كنيد. حتماً آن روز يا آن هفته اتفاق جديدي افتاده است كه در موردش صحبت كنيد. حرف ها و مطالب تكراري شنوندگان را خسته و بي حوصله خواهد كرد. حرف هاي جديد برعكس آنها را راغب به گوش كردن و توجه بيشتر مي كند.
۷- تمرين داشته باشيد
 چندين مرتبه تمرين كردن سخنرانيتان مي تواند باعث موفقيتتان شود چون معمولاً رقبايتان اين كار را نخواهند كرد. معمولاً افراد فقط چند دقيقه قبل از سخنرانيشان نگاهي به نوشته هايشان مي اندازند، اما سخنرانان موفق هميشه براي تمرين آن هم وقت مي گذارند. يك سخنران واقعي از قبل برنامه ريزي مي كند كه چطور سخنراني خود را شروع كند و چطور به پايان برساند. مي دانند كه چه موقع بين حضار راه بروند و دست روي شانه ي چه كسي بگذارند. مي دانند كه چه زماني سكوت كرده و چه زماني تن صدايشان را تغيير دهند. مي دانند كه به كجا نگاه كنند. با تمرين كردن مطمئناً سخنراني بهتري ارائه خواهخيد داد.
● موفق باشيد
 با اجراي اين نكات مطمئناً موفق خواهيد شد كه توجه حضار و شنوندگان را كاملاً به خود معطوف كرده و سخنراني عالي تحويل آنها دهيد.

سايت تحليلي MLM


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۱:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

در اين پست ثابت ، هربار ، آثاري مناسب ، ارسال ؛ و آثار ارسال شده پيشين ، به نشاني زير ، منتقل مي شوند :

http://fann-e-bayan.blogfa.com/cat-79.aspx

سلام يعني براي هميشه ... خداحافظ !

جان عالم به فداي تو علي

در جهاني همه شور و همه شر
ها عَلِيٌ بَشَرٌ كَيفَ بَشَر

 


 

 دو نيايش از زنده ياد مهدي سهيلي

الاهي بدلهاي افروخته

بجانهاي از عاشقي سوخته

بآهي كه بر جاني آتش زده

بجاني كه سوزد چو آتشكده

به اشكي كه در ماتمي ريخته

چو گوهر به مژگاني آويخته

بچشمي كه از غم در آن خواب نيست

بجاني كه يكدم در او تاب نيست

بلبخند تلخ تهي دستها

بفرياد از عاشقي مست ها

بهر كس كه سوزيست در جان او

بدردي كه مرگ است درمان او

بآن مادر پير دلسوخته

كه چشمش براه پسر دوخته

به پايي كه پوينده راه تست

بدستي كه هر شب بدرگاه تست

بهر نو عروسي كه ناكام، مرد

به پر بسته مرغي كه در دام، مرد

به پير تهي دست با آبروي

بزنهاي غمگين آشفته موي

به دردي كه در سينه ها خفته است

به رازي كه در سينه، ناگفته است

به بيمار آشفته از دردها

بانده فقر جوانمردها

بانعام خود سر فرازيم ده

ز ديگر كسان بي نيازيم ده

خدايا! بخون شهيدان تو

بآيات جانبخش قرآن تو

به آه سحر خيز شب آشنا

به بيمار با سوز تب آشنا

به آن دل كه از غصه ويرانه است

بآن زن كه آهش غريبانه است

بشبناله بينوايان پير

به طفل يتيمي كه ناخورده شير

بعشقي كه با شرم آميخته

به اشكي كه در عاشقي ريخته

بمردي كه شرمنده و خسته پاي

بدست تهي رو نهد بر سراي

به اشك جوانان پرهيزكار

كه ريزد ز بيم تو در شام تار

به شبهاي تلخ دل افسردگان

ببانگ عزاي جوانمردگان

بموئي كه از غم پريشان شده

بروئي كه در گريه پنهان شده

به آن واپسين دم كه هنگام مرگ

جواني خورد جرعه از جام مرگ

به شبناله مادري دردناك

كه دارد عزيزي در آغوش خاك

بآن بي پناهي كه در بيكسي

بنالد كه يكدم بدادش رسي

بده بخت آنم كه ياري كنم

ز غمخوارگان غمگساري كنم

الاهي باندوه پيغمبران

بدلهاي تابان دين پروران

به زندانياني كه در غربتند

بآوارگاني كه در غربتند

بآن دل كه در آن بجز آه نيست

بجاني كه از شادي آگاه نيست

به آخر دم مادري دلپريش

كه گريد بفرزند تنهاي خويش

به آنان كه از غصه آكنده اند

بغربت بهر سو پراكنده اند

به بيمار حيران مرگ انتظار

به بدرود محكوم در پاي دار

بطفلي كه آهيش در سينه است

و تنها كس او در آئينه است ـ

سيه جامه پوشد ز شام سياه

بشب شير نوشد ز پستان ماه ـ

بخسبد غريبانه در سوز تب

بآهنگ لالائي مرغ شب

بدان شام سريد كه عريان تني

شود گرم، با ياد پيراهني

به صبح يتيمان شب زنده دار

بشام غريبان بي غمگسار

ببخشا مرا دولت بندگي

كه فردا نگريم ز شرمندگي

 

 

 

 

خداوندا! به دلهاي شكسته

به تنهايان در غربت نشسته

به آن عشقي كه از نام تو خيزد

بدان خوني كه در راه تو ريزد

به مسكينان از هستي رميده

به غمگينان خواب از سر پريده

به مرداني كه در سختي خموشند

براي زندگي جان مي فروشند

همه كاشانه شان خالي از قوت است

سخنهاشان نگاهي در سكوت است

به طفلاني كه نان آور ندارند ـ

سر حسرت ببالين ميگذارند

به آن « درمانده زن » كز فقر جانكاه ـ

نهد فرزند خود را بر سر راه

بآن كودك كه ناكام است كامش

ز پا ميافكند بوي طعامش

به آن جمعي كه از سرما بجانند

ز « آه » جمع، « گرمي » ميستانند

به آن بيكس كه با جان در نبرد است

غذايش اشك گرم و آه سرد است

به آن بي مادر از ضعف خفته ـ

سخن از مهر مادر ناشنفته

به آن دختر كه ناديدي گناهش

عبادت خفته در شرم نگاهش

به آن چشمي كه از غم گريه خيز است

به بيماري كه با جان در ستيز است

به داماني كه از هر عيب پاك است

به هر كس از گناهان شرمناك است ـ

دلم را از گناهان ايمني بخش

به نور معرفت ها روشني بخش

 

 

 

 

 

سه شعر از قاسم حسن نژاد

آرامش سكوت

نه آواز آينه ي باد است 
نه سراسيمگي آتش بوران
قلب پر تپش سكوت
رنگ جا به جائي اشيا نمي درخشد
صداي تحرك سبز نمي رويد
در آواي بيرون بسته است
سكوت همه جا ترا نه مي خوا ند
بازوانش تا دورها گشوده است
با تمام هيبتش
با آرامشي بي مانند
روشن و پرحرارت و زيبا
روي صندليش مردي تنها نشسته 
و آرام آرام فكرميكند 
دلش شايد پر از سخن است 
سرشار راز هاي مگو

 

آرزوهاي كوچك

سخن باد سرخ حقيقت را بر صندلي عمر مي نشانم
و با كلاغ عقاب يكسان مي شوم
او مرا به شهرهاي عاشقانه ي دور مي برد
به اقاليم متفاوت فقر و درد ومحبت
به باغ هاي متنوع انسان و سنگ و درخت
به باغ هاي متنوع خاك و آب و آتش
سخنش پر از سبزي و ترانه است
سخن كلاغ را به درخت اميد مي سپارم
و با گنجشك زندگي يك رنگ ميگردم
او مرا به پشت پنجره هاي آزادي مي برد
به سخن درخت گوش مي دهم
و سرانجام به خانه بر مي گردم
در مي يابم
سخن شيرين خانه هم دلپذير است
خود را به تمامي روان آبي دsize=3 face="arial, helvetica, sans-serif"> تنها انسان نيست كه مي سرايد

من سرودها از سنگ

 نغمه ها از گياهان شنيده ام

من خود شنيده ام سرودي از باد و برگ

 تنها انسان سرود خوان نيست

تنها انسان نيست كه دوست مي دارد

دريا و بادبان

 خورشيد و كشتزاران يكسر

عاشقانند

تنها انسان تنهايي بزرگست

 انسان مرگ راي

انديشه هاي مرگش ويرانگر

 

 

آيينه ها تهي است

 

 عروسك ها را در شب

 تاراج كرده اند

 در شهر چهره يي نيست

 در شهر دكه ها باز

 باز و خالي و تاركيست

سوداگران سودايي از باد

 از باران

 وز سيل خيل بيكاران شكوه مي كنند

 سوداگران سودايي خسته

 مي گويند : باران ؟

چه باراني بيمانند ؟

 مي دانيد ؟

 باران سختي آمد

و خريداران

ناباورانه از همه ي شهر

ديدار مي كنند

 در پشت ويترين ها

 كنسرو چيده اند و گل كاغذي

و

از زلال آبي كاشي ها

تصوير ماهيان قزل آلا را پاك كرده اند

 در شهر تاك ها را در خاك كرده اند

 سوداگران سودايي در شهر خم هاي خالي را

 بر سنگفرشهاي خيابان ها

 پرتاب كرده اند

در شهر چهر ه ها را در خواب كرده اند

 

 

من از پريشاني ها سخن نمي گويم

 

 من از

پريشاني ها

 سخن نميگويم

بزرگ بودن رود از پرنده

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۱:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]
۶ قدم تا تبديل شدن به يك سخنران حرفه اي

بزرگترين عاملي كه باعث مي شود خيلي ها نسبت به سخنراني و صحبت در جمع رغبت نداشته باشند وجود ترس است.ترس از شكست! ترس از اينكه نتوانند بخوبي در مقابل جمع صحبت كنند. ترس هاي يك سحنران  را بطور كلي به دو دسته مي توان تقسيم كرد: 1)عصبيت ناشي از انجام دادن يك كار پر هيجان براي بار اول. مثل پريدن يا شيرجه از يك مكان.اين عصبيت تدوام چنداني ندارد و با تكرار از بين مي رود.در مورد اين ترس ها اين تكنيك قديمي را از ياد نبريد :براي غلبه بر ترس ها ،بهترين كار انجام دادن همان كاري است كه از آن مي ترسيد. 2)ترس و تنش دائمي از انجام دادن يك كار.شايد جالب باشد كه بدانيد بسياري از هنرپيشگان كار كشته هم هنوز وقتي روي صحنه مي روند ترس دارند.اين ترس خودش را بصورت افزايش ضربان قلب،نفس كم آوردن ،ضعف جسماني ،لرزش دستان و غيره نشان مي دهد.بروز يك همچين علائمي تا حدودي عادي است و همه دچار آن مي شوند ولي نكته مهم غلبه بر آن ها و مسلط شدن برخود است. نكته مهمي كه با تجربه دريافتم اين است كه اگر اين استرس را نداشته باشيد به احتمال زياد سخنراني خوبي ارائه نخواهيد داد!!! از احساس عصبيت نگران نشويد بلكه از اين احساس را نداريد بايد نگران شويد! اما چگونه بر ترس ناشي از سخنراني غلبه كنيم؟ 1)چند نفس عميق مي تواند به شما كمك كند تا بتوانيد روي خود تسلط بيشتري پيدا كنيد.بهتر است دو برابر زمان دم،نفس خود را حبس كنيد و سپس آن را به آرامي از طريق دهان بيرون بدهيد. 2)بهتر است زودتر از زمان سخنراني در مكان مورد نظر حاضر شويد تا بتوانيد روي جمع تسلط بيشتري پيدا كنيد.دير رسيدن و حتي به موقع رسيدن!مي تواند تنش شما را افزايش دهد. 3)از قبل متن سخنراني خود را آماده كنيد و آن را همراه خود داشته باشيد.در مطالب آينده به تفصيل در ارتباط با شيوه آماده كردن متن برايتان مي نويسم. 4)تا جايي كه مي توانيد روي موضوع سخنراني خود تسلط بيشتري پيدا كنيد.تسلط بيشتر باعث اعتماد به نفس بالاتر مي شود. 5)تمرين!تمرين!تمرين! متن سخنراني را بار ها و بارها بخوانيد.سعي كنيد آن را بدون استفاده از متن براي حضار فرضي!توضيح دهيد.مي توانيد از دوست نزيك خود كمك بگيريد و متن سخنراني خود را براي او ارائه دهيد. 6)از تريبون استفاده كنيد.دست هايتان را به تريبون بگيريد.بدين وسيله مي توانيد لرزش احتمالي دستتان را كنترل كنيد. 7)استفاده از قرص پروپرانولول (10 يا 20) نيم ساعت قبل از سخنراني مي تواند استرس شما را كاهش دهد.(با پزشك مشورت كنيد.)  

ممكن است براي شما هم پيش آمده باشد تا براي گروهي از مخاطبان درباره موضوعي سخنراني كنيد. صحبت كردن در چنين جلساتي خود يك هنر و توانايي است و نيازمند يادگيري و تجربه آموزي مي باشد. اگر فكر مي كنيد كه با انتقال حجم انبوهي از اطلاعات مي توانيد سخنران موفقي باشيد، اشتباه مي كنيد.

 

فضاي جلسات سخنراني فراتر از فضاي مقالات و كتاب ها مي باشند. حجم بالاي اطلاعات را مي توانيد در وب سايت خود نيز قرار دهيد. تفاوت اصلي ميان نوشتار و ويدئو و علت تاثيرگذاري بالاي ويدئوها نيز همين است. شما در جلسات سخنراني نه فقط اطلاعات، بلكه حس خود را منتقل مي كنيد.

به ويدئو چگونگي ايجاد يك جنبش دقت كنيد. موارد زير از نقاط قوت سخنرانان حرفه اي مانند Drek Sivers ميباشد.

 1. هيجان و شور داشته باشيد
تظاهر نكنيد. شنوندگان هوشمند هستند. اگر مطلبي را دوست نداريد اصلا درباره آن سخنراني نكنيد. وقتي شور داريد فقط لب و دهانتان حركت نمي كند، دست و ماهيچه هاي صورتتان به كمك شما مي آيند تا مطلب را تاثيرگذار تر مطرح كنيد.


2. كمتر از كلمات استفاده كنيد
در يك جلسه سخنراني، نيل به يك هدف تاثيرگذار بهتر از بدست آوردن ۱۰ هدف كم عمق و بي تاثير است. سعي كنيد يك مطلب را تاثيرگذار مطرح كنيد. براي اين منظور ويدئو هاي سايت Ted نمونه هاي گرانبهايي براي ارائه مفاهيم بزرگ در كمترين زمان مي باشند.

 
3. پر بار باشيد
مطلب را از زاويه ديد مخاطبان مورد بررسي قرار دهيد و بسنجيد. سعي كنيد آن چيزي را بگوييد كه مخاطب هم اكنون به آن مي انديشد. شيوه هايي را پيدا كنيد كه مخاطب مطلب شما را بهتر درك كند. مثال، داستان، ارائه هاي تصويري و يا ويدئويي و ... در درك بيشتر مطلب موثر است.

 
4. مخاطبان را به مشاركت دعوت كنيد
منتظر زمان پرسش و پاسخ در انتهاي جلسه نشويد. از همان ابتدا مخاطبان را در بحث شركت دهيد. از آنها بخواهيد بجاي دست بالا بردن از جايشان بلند شوند.

از برخي بخواهيد كه درباره مشكلات و راه حل هايشان صحبت كنند. براي اين منظور ويدئو هاي توماج فريدوني(سخنران و نويسنده در زمينه بازاريابي) آموزنده اند.

 
5. محل سخنراني را تجربه كنيد
يك روز قبل در محل سخنراني آماده شويد و همه چيز را تست و تجربه كنيد. روي صندلي بنشينيد و در Stage حركت كنيد، صدا را چك كنيد. حتي اگر محل سخنراني در جايي خارج از محل زندگي شما مي باشد سعي كنيد يك شب زودتر در آنجا حاضر شويد تا از لحاظ فيزيكي و روحي با محيط آشناتر باشيد.

 
6. از دلهره و اضطراب براي ارائه بهتر استفاده كنيد
در ابتداي سخنراني (البته اگر حرفه اي نباشيد) نفس شما بالا نمي آيد، دهانتان خشك مي شود و ... از همه بدتر آن است كه خودتان متوجه مي شويد كه خداي من، من مضطرب هستم و دارم خراب مي كنم!


Nan Crawford (مربي خانم ها براي ارائه سخنراني هاي بزرگ و حرفه اي) به شاگردان خود توصيه مي كند كه در زمان دلهره به اين فكر كنند كه "اين اضطرابي كه هم اكنون در من است بعد از اتمام سخنراني در دل تمام شنوندگان من براي تغيير بوجود خواهد آمد"

همچنين سعي كنيد زماني كه به مخاطبان خود نگاه مي كنيد، مقداري عميق تر نگاه كنيد. بدين معنا كه پياپي زاويه نگاه خود را تغيير ندهيد. هنگامي كه به آن گروه از مخاطب نگاه مي كنيد وضعيت چهره و پوشش آنها را بررسي كنيد و چيزي براي خنديدن پيدا كنيد. مطمئنا اضطراب شما كاهش مي يابد. همچنين اگر از سخنراني شما فيلم برداري شود، اين نگاه هاي عميق خيلي جذاب مي باشند.

بزرگترين عاملي كه باعث مي شود خيلي ها نسبت به سخنراني و صحبت در جمع رغبت نداشته باشند وجود ترس است.ترس از شكست! ترس از اينكه نتوانند بخوبي در مقابل جمع صحبت كنند. ترس هاي يك سحنران  را بطور كلي به دو دسته مي توان تقسيم كرد: 1)عصبيت ناشي از انجام دادن يك كار پر هيجان براي بار اول. مثل پريدن يا شيرجه از يك مكان.اين عصبيت تدوام چنداني ندارد و با تكرار از بين مي رود.در مورد اين ترس ها اين تكنيك قديمي را از ياد نبريد :براي غلبه بر ترس ها ،بهترين كار انجام دادن همان كاري است كه از آن مي ترسيد. 2)ترس و تنش دائمي از انجام دادن يك كار.شايد جالب باشد كه بدانيد بسياري از هنرپيشگان كار كشته هم هنوز وقتي روي صحنه مي روند ترس دارند.اين ترس خودش را بصورت افزايش ضربان قلب،نفس كم آوردن ،ضعف جسماني ،لرزش دستان و غيره نشان مي دهد.بروز يك همچين علائمي تا حدودي عادي است و همه دچار آن مي شوند ولي نكته مهم غلبه بر آن ها و مسلط شدن برخود است. نكته مهمي كه با تجربه دريافتم اين است كه اگر اين استرس را نداشته باشيد به احتمال زياد سخنراني خوبي ارائه نخواهيد داد!!! از احساس عصبيت نگران نشويد بلكه از اين احساس را نداريد بايد نگران شويد! اما چگونه بر ترس ناشي از سخنراني غلبه كنيم؟ 1)چند نفس عميق مي تواند به شما كمك كند تا بتوانيد روي خود تسلط بيشتري پيدا كنيد.بهتر است دو برابر زمان دم،نفس خود را حبس كنيد و سپس آن را به آرامي از طريق دهان بيرون بدهيد. 2)بهتر است زودتر از زمان سخنراني در مكان مورد نظر حاضر شويد تا بتوانيد روي جمع تسلط بيشتري پيدا كنيد.دير رسيدن و حتي به موقع رسيدن!مي تواند تنش شما را افزايش دهد. 3)از قبل متن سخنراني خود را آماده كنيد و آن را همراه خود داشته باشيد.در مطالب آينده به تفصيل در ارتباط با شيوه آماده كردن متن برايتان مي نويسم. 4)تا جايي كه مي توانيد روي موضوع سخنراني خود تسلط بيشتري پيدا كنيد.تسلط بيشتر باعث اعتماد به نفس بالاتر مي شود. 5)تمرين!تمرين!تمرين! متن سخنراني را بار ها و بارها بخوانيد.سعي كنيد آن را بدون استفاده از متن براي حضار فرضي!توضيح دهيد.مي توانيد از دوست نزيك خود كمك بگيريد و متن سخنراني خود را براي او ارائه دهيد. 6)از تريبون استفاده كنيد.دست هايتان را به تريبون بگيريد.بدين وسيله مي توانيد لرزش احتمالي دستتان را كنترل كنيد. 7)استفاده از قرص پروپرانولول (10 يا 20) نيم ساعت قبل از سخنراني مي تواند استرس شما را كاهش دهد.(با پزشك مشورت كنيد.)  

منبع :

http://www.bebinim.com/posts/424


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۱:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]
آئين سخنـراني


مقدمه
راز خوشبختي چيست؟ ديگران هم زياد در جستجوي اين كيميا بوده و آنهايي كه قدرت داشته‌اند نتيجه مطالعات و افكار خود را نوشته‌ اند و از همه آنها چنين نتيجه گرفته‌ مي‌شود كه پس از تأمين سلامتي بهترين وسيله خوشبختي داشتن رفيق خوب و طرف علاقه بودن است.
مطالب كتاب "رمز نفوذ در ديگران" را مي‌توان به سه قسمت تقسيم نمود:
اول: تعليم و طرز بيان در مقابل جمعيت
دوم: تعليم طرز تهيه گفتار
سوم: تمرينات براي خوب و خوش آهنگ شدن صدا
من وقتي كه در مقابل عده زيادي ايستاده مي‌خواهم حرف بزنم به قدري دست و پاي خود را گم مي‌كنم و حواسم پرت مي‌شود كه ديگر نمي‌توانم درست فكر كرده و آنچه را كه مي‌خواستم بگويم بخاطر بياورم و آرزويم اين است كه بوسيله تعاليمي كه در اين كلاس مي‌گيرم در موقع نطق اعتماد به نفس داشته به راحتي و بدون تشويش بايستم و افكارم بخوبي بتواند كلامم را هدايت كند و بالاخره بتوانم مقصود خود را بطور مؤثر در مقابل شنوندگان بيان كرده و آنها را متقاعد سازم.
توليد اعتماد به نفس و جرأت براي نطق كردن حتي به قدر يك دهم آنچه همه فرض مي‌كنند اشكال ندارد و نبايد تصور كرد كه طبيعت استعداد اين كار را فقط در عده كمي از مردم به وديعه گذاشته و سايرين از آن بي بهره‌اند بلكه هر كس با تمرين مي‌تواند خود را نطاق خوبي بكند با اين شرط كه ميل زيادي به اين كار داشته و با علاقه و جديت آن را تعقيب كند. هيچ علت ندارد كه يك نفر در موقع عادي بتواند مدتي نشسته يا ايستاده با دو يا چند نفر صحبت كند ولي نتواند در مقابل عده‌اي كه به منظور شنيدن سخنراني او جمع شده‌اند حرف بزند در حاليكه قاعدتا بايد قضيه به عكس باشد و حضور جمعيت انسان را وادار به اصلاح وضعيت بدن و لباس خود بكند. عده‌ زيادي از ناطقين همين عقيده داشته و مي‌گويند حضور شنوندگان آنها را تحريك نموده و باعث مي‌شود كه فكرشان بهتر و دقيق‌تر كار كند.
هانري وارد‌پيچر- مي‌گويد: اگر انسان در نطق كردن ورزيده باشد در موقع سخنراني مقداري از حقايق و افكاري كه فراموش كرده به خاطرش مي‌رسد زيرا كه تمرين زياد ترس او را از جمعيت به كلي از بين برده و جرأت و اعتماد به نفس جاي آن را مي‌گيرد در نتيجه از حضور شنوندگان تشويق شده و بهتر از تنهاوقع اتومبيلراني كرده جريمه نموده بود نتوانست دزد را پيدا كرده اتومبيل او را پس بگيرد اين مطلب او را عصباني كرده و دوباره نطقي درباره بدي وضع شهر ايراد نموده با اين تفاوت كه اين دفعه مطالب را از ته قلب خود مي‌گفت و از روزنامه‌اي اقتباس نكرده بود به همين جهت سخنراني‌اش بسيار شيرين و جالب توجه شد.
دوايت ل. مودي رمز اين را كه چطور مي‌تواند اين همه گفتار خوب تهيه كند به شرح زير بيان كرده است:
"من عنوان‌هاي زيادي براي سخنراني فكر كرده و هر عنوان را براي يك پاكت نوشته‌ام و هر وقت موضوع جديدي به دستم افتاد براي آن هم پاكت جديدي ترتيب مي‌دهم از يك طرف ديگر به مرور مطالب و نكاتي را كه مي‌خوانم و مي‌شنوم يا به فكرم مي‌رسد فورا در روي تكه كاغذي يادداشت كرده در پاكت مربوط به خودش مي‌گذارم به اين ترتيب هميشه براي موضوعهاي زيادي كه روي پاكتها نوشتم يادداشتهاي خيلي زيادي دارم كه در موقع احتياج آنها را مرتب كرده و مورد استفاده سخنراني قرار مي‌دهم و چون روش بايگاني خود را مرتبا ادامه مي‌دهم هميشه مطالب تازه براي سخنراني دارم.
دستور حكيمانه دكتر برون: اول آنچه مي‌خواهيد بگوييد پيش خود مجسم كنيد اگر اين كار را به خوبي انجام دهيد همان طور كه يك سلول زنده در محيط مساعد به مرور نمو مي‌كند اين فكر اوليه هم در داخل مغز شما مشغول به كار مي‌شود ضمنا خود شما هم بايد به آن كمك كنيد يعني تا روز قبل از سخنراني هميشه درباره آن فكر كنيد و در رختخواب مدتي را كه بيدار هستيد و در ترن و اتومبيل و در اتاق انتظار و بالاخره در هرجا كه مجبوريد بيكار بنشينيد فكر خود را متوجه موضوع سخنراني خود بنماييد حتي در كنار رختخواب خود يك مداد و كاغذ بگذاريد تا اگر مطالبي به خاطرتان رسيد فورا يادداشت كنيد. اگر راجع به اين موضوع كتاب مي‌خوانيد كليه نكات قابل توجه آن را استخراج كرده بنويسيد ولي بايد دانست تا آنجا كه ممكن است بهتر است از افكار و اطلاعات خود استفاده كنيد تا از كتاب. ولي چون از فكر خودتان فورا نمي‌توانيد مطالب خيلي زيادي به دست آوريد مدتي براي تهيه سخنراني به خود وقت بدهيد به اين ترتيب به مرور فكرتان پرورش يافته تقويت مي‌شود و خواهيد ديد كه كم‌كم مي‌توانيد در مدت كمي فقط به كمك فكر خود يك گفتار خوب و جامع تهيه نماييد بعلاوه نطقي كه از روي فكر و احساسات خود گوينده ادا شود به مراتب اثرش بيش از آن است كه از روي كتاب بگويند.
براي سخنراني هميشه مطالب كافي ذخيره داشته باشيد:
براي هر سخنراني بايد عده زيادي مطالب و نكات قابل گفتن را در نظر آورده و از بين آنها بهترينشان يعني فقط ده درصد را انتخاب كرد. اين كار دو فايده دارد اولا بهترين و قابل توجه‌ترين مطالب در سخنراني گفته مي‌شود.
ثانيا سخنران زيادتر از آنچه مي‌خواهد بگويد اطلاعات درباره موضوع سخنراني دارد و با اطمينان‌تر و بدون ترس پشت ميز خطابه يا به حضور شخصي كه بايد حرفهايش را بشنود مي‌رود و به عبارتي ديگر مي‌توان گفت اين كار يك قوه ذخيره در انسان توليد مي‌كند كه در سخنراني به دادش مي‌رسد.
روش ناطقين معروف در تهيه گفتار:
هربرت سپنسر گفته است كسي كه افكار و اطلاعاتش مرتب نباشد هر چه بيشتر بداند بيشتر اشتباه مي‌كند و اين گفته صد در صد درباره ناطق ما صدق مي‌كرد. هيچ احمقي وقتي مي‌خواهد خانه‌اي بسازد بدون نقشه شروع به كار نمي‌كند پس چرا ما نبايد در سخنراني اين پيش‌بيني را بكنيم سخنران مثل مسافري است كه از رفتن آن منظوري دارد پس بايد آن را از روي نقشه انجام دهد.
ناپلئون گفته است:" جنگ يك علمي است و در آن هيچ وقت موفقيت بدست نمي‌آيد مگر در قسمتهايي كه با نقشه و حساب عمل شده باشد" كاش مي‌توانستم اين گفته ناپلئون را با خطوط آتشين در بالاي تمام مدارس سخنراني دنيا بنويسم زيرا اين گفته آنقدر كه در جنگ صادق است در سخنراني هم صدق مي‌كند ولي متاسفانه اغلب ناطقين آن را عمل نمي‌كنند و به همين جهت سخنراني آنها چيز مزخرفي از آب در مي‌آيد براي چگونگي تهيه گفتار نميتوان قوانيني كاملا قطعي اظهار نمود و فقط با ذكر مثالهايي از سخنراني‌هايي كه خوب تهيه شده‌اند مي‌توان منظور را به خوبي فهماند.
دكتر روسل. هـ . كانول- نويسنده معروف فرمولي دارد كه براي ما شرح داده و گفتارهاي خود را بوسيله آن تهيه مي‌كنند و آن اين است كه جواب سؤالات زير را از خود بكنيد:
1.    حقايق و نكات اصلي موضوع گفتار چيست؟
2.    هر يك از نكات اصلي نام برده را بحث كن.
3.    نتايج عملي كه از بحث اين نكات به دست مي‌آيد كدام است؟
عده زيادي از شاگردان سخنراني فرمول زير را به كار برده و از آن خيلي راضي هستند.
1.    يك مشكل را نشان بده.
2.    راه علاج آن را معلوم نما.
3.    شنوندگان را براي همكاري در به كار بردن راه علاج كه يافته‌اي دعوت كن.
شنوندگان را مي‌توان به اين طريق دعوت به قبول منظور خود كرد.
1.    وضعيتي كه بايد اصلاح شود اين است.
2.    بايد به اين طريق آن را اصلاح نمود.
3.    شما بايد در اين امر كمك كنيد.
يك ناطق خوب بايد پس از خاتمه سخنراني سعي نمايد كه چهار وجه زير را در نطق خود معلوم كند:
1.    آنچه خود او تهيه كرده است چه بوده.
2.    آنچه در موقع نطق توانسته است ادا كند.
3.    آنچه روزنامه‌ها درباره سخنراني او نوشته‌اند.
4.    آنچه در موقع برگشتن از جلسه سخنراني در دلش مي‌خواست كه گفته باشد.
به هيچ وجه لازم نيست در موقع سخنراني سعي كنيد كه لغات را شمرده ادا كنيد زيرا قسمت عمده فكر و حافظه شما صرف مرتب كردن لغات و جمله‌ها شده و از اصل مطلب كه عبارت از گفتن مطالب مفيد و جالب توجه است پرت مي‌شود و از منظور خود نتيجه نمي‌گيريد.
خود دوگلاس فربنكس- در ضمن شرح حالش نوشته كه او و چارلي چاپلين و ماري پيكفرد- هر روز مدتي از وقت خود را صرف بازي به شرح زير مي‌كنند:
چندين تكه كاغذ تهيه كرده و روي هر يك، يك كلمه مي‌نويسند و همه آنها را لوله كرده و در ظرفي مي‌اندازند بعد هر يك مثل قرعه كشي يكي از آنها را برداشته و موظفند يك دقيقه تمام راجع به آن صحبت كنند.

تقويت قوه حافظه:
تئودر روزولت- حافظه‌اش به قدري قوي بود كه همه كس از آن از آن تعجب مي‌كرد علت حافظه زياد او اين بود كه هميشه فكر خود را روي چيزي كه مي‌خواست حفظ كند متمركز مي‌نمود مثلا موقعي كه به شيكاگو رفته بود مردم زيادي در اطراف خانه محل سكونت او آمده و فرياد مي‌زدند و هورا مي‌كشيدند و صداي موزيك از اطراف بلند بود و او در ميان اين ازدحام روي نيمكتي لميده كتاب مي‌خواند و حواسش غير از به مطالب كتاب متوجه چيز ديگري نبود. مسلما پنج دقيقه تمركز كامل حواس بر روي موضوعي از يك روز مطالعه سطحي بيشتر نتيجه دارد.
به طور كلي مغز از راه چشم بيشتر از گوش مطالب را درك مي‌كند و تعداد اعصابي كه چشمها را به مغز مربوط مي‌كنند بيست برابر تعداد اعصابي است كه از گوشها به مغز مي‌روند. يك مثل چيني مي‌گويد" يك ديدن به قدر هزار شنيدن موثر است".
با در نظر گرفتن آنچه راجع به طرز كمك ناطقين مهم به حافظه خود ذكر شد يك طريقه بسيار سهل در اينجا براي حفظ كردن ترتيب نكات مختلف كه در سخنراني بايد گفته شود به شرح زير ذكر مي‌كنيم.
براي هر يك از اعداد يك كلمه‌اي كه تلفظ آن شبيه به تلفظ آن عدد باشد انتخاب و آن را حفظ كنيد مثلا ممكن است جدول زير را براي اين منظور به كار بريد:
1.    چك
2.    دو( شخص در حال دويدن)
3.    زه
4.    مهار
5.    نسج
6.    كش
7.    رفت
8.    طشت
براي اينكه بتوانيد نكاتي را كه بايد در گفتار خود بگنجانيد به هم مربوط سازيد ممكن است از دادن جواب به سوالهاي زير استفاده كنيد:
1.    چرا اين موضوع اينطور است.
2.    چطور اين موصوع اينطور شده.
3.    چه وقت اين موضوع اينطور مي‌شود.
4.    كجا اين موضوع اينطور است.
5.    كسي گفت كه اين موضوع اينطور است.
در طي اين فصل معلوم شد كه به وسيله درك مطلب و تمرين و تسلسل افكار مي‌توان قوه حافظه را تقويت نمود ولي اگر كسي بخواهد بوسيله ديگري مثلا حفظ كردن شروع به تقويت حافظه خود نمايد نبايد متوقع باشد كه در تمام قسمتها و براي همه چيز حافظه‌اش خوب شود مثلا اگر روزي يك قطعه شعر حفظ كنيد مسلم است كه به مرور حافظه شما براي قسمتهاي ادبي زياد مي‌شود ولي اين بهبودي حافظه از نظر مطالب اقتصادي يا عملي خيلي ناچيز خواهد بود. پس به جاي اينكه سعي كنيد كه به طور كلي قوه حافظه شما تقويت شود بهتر است براي هر موضوع بخصوص روشي را كه در طي اين فصل تعليم داديم به كار بريد.
دگلي- كه از بزرگترين صاحبان كارخانه است سي سال پيش با كمتر از پنجاه دلار پول به شيكاگو وارد شد و حالا فقط سالي سي ميليون دلار سقز مي‌فروشد اين شخص رمز موفقيت خود را كه عبارتست از يكي از كلمات امرسون قاب كرده و به ديوار اتاق كار خود زده و اين كلام عبارتست از:
"هيچ كار بزرگي در دنيا انجام نمي‌شود مگر در نتيجه توليد ميل و هيجان"
آقاي براين- مي‌گويد: سخنراني موثر آن است كه از قلب گوينده سرچشمه گرفته و به قلب شنونده نفوذ كند نه اينكه از عقل گوينده درآمده و فقط به عقل شنونده اثر نمايد.
اگر شنوندگان به خواب رفتند چه مي‌كنيد؟
يك واعظ دهاتي از هانري وارد پيچر- پرسيد كه اگر شنوندگان در موقع خطابه به خواب رفتند چه بايد كرد؟ جواب داد بايد يك نفر يك چوب تيز به دست گرفته و دائم به واعظ سيخ بزند زيرا اگر واعظ كاملا بيدار باشد و با انرژي حرف بزند شنونده به خواب نمي‌رود.
رمز اصلي موفقيت در سخنراني
امروز كه اين راز را به رشته تحرير درمي‌آورم پنجم ژانويه و روز وفات مرحوم شاكلتن است كه به قطب جنوب مسافرت كرده و روي كشتي خود اشعار زيبايي را نوشته بود:
" اگر مي‌تواني تخيل كن ولي مغلوب خيالات خود نشوي"
" اگر مي‌تواني فكر كن و به فكر كردن تنها قناعت نكني"
" اگر مي‌تواني هم با بدبختي هم با پيروزي مقابل شو و هر دو برايت يكسان باشد"
"  اگر مي‌تواني قوا و اعصاب خود را وارد به خدمتگذاري خود كن حتي پس از آنكه از پا در آمده باشي"
و در موقعي كه غير از اراده چيزي در تو باقي نمانده خود و اراده خود را حفظ كني  آنوقت تمام زمين و آنچه در آن هست متعلق به تو خواهد بود و اي پسر من در اين صورت مي‌توان تو را مرد ناميد.
وقتي كه انسان مي‌خواهد چيزي ياد بگيرد خواه زبان خارجي باشد خواه بازي گلف و خواه فن سخنراني ترقي او مرتب نبوده و قاعده بر اين است كه اول مقداري پيشرفت مي‌كند بعد مدتي ديگر پيشرفت نكرده توقف مي‌نمايد حتي ممكن است كمي پس برود و اين يك قاعده معروف‌الروحي است.
در اينجا لازم مي‌دانم گفته‌هاي قيمتي آلبرت هوبارد كه در يك انسان معمولي مقدار زيادي روح و زندگي تلقين كرده و او را خوشحال و اميدوار و خوش‌بين مي‌كند تكرار كنم:
"هر وقت براي انجام كاري از خانه خارج مي‌شويد از قدم اول چانه را تو داده و سر را بلند نگه داريد ريه‌ها را پر از هوا كرده و از اشعه خورشيد حداكثر استفاده را بنماييد در برخورد با آشنايان و دوستان يك لبخند شيرين نثارشان بنماييد. اصلا ترس از عدم موفقيت را به خود راه نداده و جزئي‌ترين فكر را هم درباره دشمنان خود نكنيد فقط به منظور اصلي خود متوجه بوده راست به طرف هدف خود برويد و قواي فكري خود را براي منظورهاي عالي خود مصرف نماييد. اگر چند روز به اين ترتيب رفتار نماييد خواهيد ديد همانطور كه مرجان كار خود را كرده و به مرور مواد لازم خود را از آب گرفته خانه خود را مي‌سازد و طبيعتا كاري به ساير مواد موجود در آب ندارد در شما هم كم‌كم اين استعداد پيدا ميشود كه افكارتان متمركز بر روي چيزي كه مي‌خواهيد شده و موضوعهاي ديگر نتوانند علي‌رغم ميل شما آن را منحرف كنند. هميشه در خاطر خود، خود را آنطور كه دلتان مي‌خواهد باشيد مجسم كنيد و كم‌كم همانطور شويد. فكر عالي‌ترين اثرات را در گرفتن هر گونه نتيجه دارد. هميشه در روحيه خود شجاعت و صداقت و خوش‌بيني را به زور فكر تقويت كنيد. اختراع نتيجه مستقيم صحيح فكر كردن است. همه چيز در اثر ميل زياد به دست مي‌آيد و هر كس صميمانه بپرسد به جواب صحيح خواهد رسيد. هر چه را كه قلب ما بخواهد همان‌طور خواهد شد بنابراين هميشه چانه را تو داده سر را بلند نگه داريد و بدانيد كه هر انسان خدايي است كه هنوز در پيله مي‌باشد بايد آن را سوراخ كرده و خارج شود تا به مرحله خدايي برسد."
عملياتي كه در موقع بيان بايد اجرا گردد:
اولا: محكم و با تكيه ادا كردن كلمات مهم
ثانيا: درجه بلندي و كوتاهي( يعني كوك صدا را تغيير دهيد)
ثالثا: سرعت بيان را در كلمات كم و زياد كنيد.
رابعا: بعد از بيان يك نكته مهم كمي تأمل كنيد.
شخصيت انسان بيش از هر چيز تابع عوامل ارثي است و قبل از تولد در وجود او به وديعه گذاشته شده است و پس از تولد فقط ممكن است تغييرات مختصري در آن رخ دهد و به هر حال بايد آن را يك عامل غير متغيري دانست. با وجود اينكه اين خاصيت انسان را كمتر مي‌توان تغيير داد مع هذا همان تغيير مختصري كه در آن قابل اجراست براي ما خيلي مفيد است. اگر مي‌خواهيد حداكثر استفاده از شخصيت خود در موقع سخنراني بكنيد بايد كاملا استراحت كرده و بدون خستگي پشت ميز خطابه برويد يك آدم خسته هيچ وقت نمي‌تواند كسي را به خود جلب كند و محبوب واقع شود بنابراين همانطور كه در مطالب قبل گفته شد تهيه گفتار خود را براي آخرين ساعت فرصت نگه داريد و الا خستگي و سمومي كه در نتيجه آن در بدن شما تهيه مي‌شود قوه حياتي شما را كم كرده و مغز و اعصابتان را خسته مي‌كند.
چيزي كه گرانت را براي هميشه متاسف ساخت:
گرانت در يادداشتهاي خود نوشته است در ملاقاتي كه با ژنرال لي كرد ژنرال لباس انيفرم بسيار شيك و پاك پوشيده بود در صورتي كه لباس او بسيار ساده و نازيبا بود به همين جهت اين ملاقات به نفع ژنرال و به ضرر او تمام شد و براي هميشه او را متاثر ساخت.
اما راجع به دستها به كلي آن را فراموش نماييد و خيال كنيد وجود ندارد و بدانيد كه شنوندگان جزئي‌ترين توجهي به دستهاي ناطق نخواهند داشت بنابراين با دل راحت آن را به طرفين آويزان كنيد و فقط در موقع خيلي لازم بگذاريد با حركات خيلي عادي آنها به بيان شما كمك داده شود. اگر جنسا خيلي عصباني هستيد مانعي ندارد كه دستها را در جيب بگذاريد من خيلي از ناطقين مشهور را ديده‌ام كه اين كار را كرده‌اند و به نظرم بد نيامده است.
سخنراني را با ذكر نكات قابل تجسم شروع كنيد
براي شنوندگان شنيدن مقدار زيادي مطالب كلي و معنوي خيلي سخت است و شنيدن مطالب قابل تجسم را بيشتر دوست دارند و خوب است شروع سخنراني با ذكر يك چنين مطلبي باشد ولي متاسفانه اجراي اين دستور براي ناطق سخت است و هر ناطقي خيال مي‌كند در اول صحبت خود بايد يك مطلب كلي را بگويد ولي بايد در مقابل اين حس خود مقاومت كند.
با ذكر كلام يكي از بزرگان سخنراني را شروع كنيد
ذكر كلام بزرگان اثر زيادي در جلب توجه شنوندگان دارد مثلا اگر مي‌خواهيد راجع به راستي سخنراني كنيد ممكن است سخن خود را اينگونه شروع كنيد: " سعدي مي‌گويد: راستي موجب رضاي خداست، كسي نديدم كه گمشده از ره راست..."
عنوان سخنراني خود را از كلماتي كه متناسب با منافع مستقيم شنوندگان است انتخاب كنيد.
مسلم است كه تمام شنوندگان بيش از هر چيز به منافع خود علاقه‌مند هستند بنابراين وقتي بيشتر به موضوع سخنراني علاقه‌مند شده و آن را با دقت بيشتري گوش مي‌دهند كه حس كنند شنيدن آن را در بهبودي و ازدياد منافع شخصي آنها موثر است.
گفتن مطالب موثر زياد جلب توجه مي‌كند
خواندن و شنيدن مطالب موثر روحيه انسان را از حالت يكنواخت روز در مي‌آورد. بنابراين اگر مي‌خواهيد مقدمه نطقتان خوب شود آن را با ذكر يك نكته موثر شروع كنيد.
افراد ملت آمريكا بيش از تمام ملل ديگر جرم مي‌كنند در اهيو تنها به اندازه تمام شهر لندن قتل واقع مي‌شود به تناسب جمعيت در آنجا يك صد و هفتاد مرتبه بيشتر دزدي مي‌شود. در كلولند بيش از تمام  انگلستان و اسكاتلند اقدام به دزدي مي‌شود. عده مقتولين در شهر نيويورك بيش از انگليس يا فرانسه و يا آلمان است. علت اين امر اين است كه در آمريكا مجرمين تنبيه نمي‌شوند، براي هر جرم فقط يك درصد احتمال تنبيه شدن است به طوري كه اشخاص قاتل بيشتر احتمال مي‌دهند كه از مرض سرطان بميرند تا اينكه اعدام شوند.
از قديم مي‌گويند يك قطره عسل بيش از يك خر‌وار سركه مگس به خود جمع مي‌كند از اين حيث آدم هم مثل مگس است. اگر مي‌خواهيد كسي را با خود هم‌عقيده كنيد اول به او ثابت كنيد كه دوست صميمي او هستيد اين عمل شما مثل همان قطره عسل در او كار‌گر شده و او را به طرف شما جلب يد از انها بخواهيد اگر در ادامه ارائه مطلب متوجه پاسخ خود نشدند بعد از اتمام سخنراني پيش شما بيايند و پاسخ خود را دريافت كنند.
 
طوري صحبت نكنيد كه به مخاطبين بي احترامي شود.
 
مطمئن شويد همه شنوندگان هم سوال هم پاسخ را به خوبي مي شنوند.
 
 
 
8- از اصطلاحات تخصصي به طور مناسب استفاده كنيد.
 
اصطلاحاتي را كه ممكن است براي مخاطبين قابل فهم نباشد براي آنها به سادگي توضيح دهيد
 
از اصطلاحات فني و تخصصي غير ضروري استفاده نكنيد. بعضي گمان مي كنند اگر از اصطلاحات فني كمتر استفاده كنند از اعتبارشان كاسته مي شود. ولي هنر آنست كه وقتي سخنراني مي كنيد همه مخاطبين حرف شما را در كنند.
 
 
9- علاقه شنوندگان را حفظ كنيد و جو را زنده نگه داريد.
 
حالت هاي صحبت كردن و تن صداي خود را از هر چند گاهي تغيير دهيد. با پرسيدن سوال از مخاطبين جو را عوض كنيد براي اين منظور مي توانيد از جوك يا ضرب المثل مناسب استفاده كنيد يا حكايتي تعريف كنيد اگر تجربيات جالبي در زمينه موضوع سخنراني داريد بد نيست آنها را مطرح كنيد. با كلاس خود حرف بزنيد نه اينكه از روي يك متن روخواني كنيد. هر موضوع را به گونه اي مطرح كنيد كه گويي مي خواهيد درباره موضوعي شگفت انگيز صحبت كنيد.
 

 
10- مطلب خود را در سطحي مناسب بيان كنيد.
 
مطالبي كه ارائه مي كنيد نبايد خيلي پيش و پا افتاده يا خيلي پيچيده باشد. بلكه بايد در سطح درك متوسط مخاطبين ارائه شود. شما هنگام سخنراني احتمالاً مطالب و نظريات جديدي ارائه خواهيد داد بنابراين آنچه مي گوييد بايد آنقدر قابل فهم باشد كه مورد قبول مخاطبان قرار گيرد.
 
 منبع :

http://persiandc.ir/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۵۷ ] [ مشاوره مديريت ]
 از سخنراني نترسيد

" فوبي اجتماعي" اساسا ترس از مورد نظاره ديگران، واقع شدن است. اين ترس تا حدودي ذاتي است. وقتي نگاه خيره ديگران چه به عمد
 ( واقعي) و چه با تصور فرد ( خيالي) در موقعيت‌هاي خاص ناراحتي فوق العاده ايجاد كند، نتيجه آن فوبي اجتماعي است . اجتماعي به اين معني كه نگاه دقيق ديگران هميشه به نوعي وجود دارد. مورد مضحكه واقع شدن، به صورت پنهان وجود دارد.
  پشت اين ترس " ترس از عملكرد" يعني ترس از اينكه  فرد قادر به انجام وظيفه يا نقش خود نباشد و يا كنترل خود را درمقابل نگاه ديگران از دست بدهد، وجود دارد. اين ترس ازعملكرد، غالبا موجب همان چيزي مي‌شود كه شخص بيش از همه از وقوع آن مي ترسد، يعني عملكرد معيوب. بسياري از سخنرانان، خواننده‌ها و بازيگران تئاتر و سينما معتقدند وجود اندكي از اين نوع ترس باعث بهتر شدن عملكرد مي‌شود. پس اگر قبل از سخنراني در جمع و يا ارائه كنفرانس و يا حتي طرح سئوالي دركلاس درس، كمي اضطراب داريد اين مقدار كم طبيعي است چون همين دلنگراني باعث مي‌شود استحكام مطلبي كه بيان مي‌شود بيشتر شود. اما هنگامي كه فرد دچار وحشت شديد از جمع شود به طوري كه باعث ترس فرد از مكان‌هاي باز وعمومي شود و همين امر منجر به انزواي فرد شده ، در اين صورت ممكن است اين افراد شانس‌هاي خود را در زندگي از دست بدهند مثلا فردي كه مي‌تواند خواننده پرقريحه و خوش آواز شود هرگز لب به آواز خواني نمي‌گشايد، يا فردي كه معلمي به قامت او دوخته شده هرگز درس نمي‌دهد
دانش آموزي كه هرگز به ارائه كنفرانس در كلاس حاضر نمي‌شود يا هنگامي كه معلم ازاو سئوال مي‌پرسد با اينكه دانش آموز توانايي پاسخ به سئوال او را دارد ولي از گفتن پاسخ اجتناب مي‌كند. ترس از سخنراني در جمع ممكن است والدين را از حضور در جلسات اولياي مدرسه و دانش آموز باز دارد زيرا شايد ازآنان خواسته شود كه چيزي بگويند. در اينجا است كه اين ترس باعث ايجاد اختلال در فعاليت هاي روزمره زندگي مي‌شود و فرد بايد در پي درمان آن باشد.
  معمولا ترس از اجتماع دراواسط نوجواني شروع مي‌شود البته امكان بروز آن در كودكي هم وجود دارد. به ندرت ممكن است شروع اين اختلال در بزرگسالي باشد . اين مشكل هم مثل بسياري از مشكلات ديگر در اثر تلفيقي از علل محيطي و ژنتيكي به‌وجود مي‌آيد.
  براي رفع اين مشكل دو روش درماني وجود دارد كه بسيار موثر مي‌باشد، يكي دارو درماني است كه معمولا از قرص ضد افسردگي و
 ضد اضطراب استفاده مي‌شود تا علائمي مثل تپش قلب ، لرزش ، فشار خون بالا و ... برطرف شود.  از روش‌هاي روان درماني مختلفي براي درمان فوبي اجتماعي استفاده مي‌شود. اما يكي از روش‌هايي كه كاربرد زيادي دارد، اين است كه فرد را با موقعيت‌هاي ترس انگيز مواجهه مي‌كند، اين روش تنها زماني نتايج مثبت در بردارد كه فرد، به خوبي براي مقابله با آن برانگيخته شده و مايل باشد كه خود را در معرض موقعيت هايي
 كه از آنها مي‌ترسد قرار مي‌دهد. مواجه با شرايط ترس انگيز مي‌تواند به صورت عيني ( در موقعيت واقعي قرار گرفتن) و تخيلي( انديشيدن  درباره قرار گرفتن در موقعيت معين ) باشد . هرچند مواجهه عيني معمولا به بهترين وجه كار ساز است.
  شرح خلاصه اين دو روش به اين صورت است:
مهارت ذهني مقابله با ترس از سخن گفتن در جمع : شما مي‌توانيد در ذهن خود نتيجه خوشايند  را هنگامي كه براي گروهي از افراد سخنراني مي‌كنيد، تجسم نموده و بدين ترتيب خود را براي مقابله با اين ترس آماده كنيد. اگرهنگام مرور ذهني دچار ترس و اضطراب شديد از مهارت‌هاي خود آرام سازي براي آرام كردن خودتان استفاده كنيد. خود آرام سازي مهارتي است كه مي‌توانيد با استفاده از آن كارهاي خوبي براي خودتان انجام دهيد. مثلا هنگامي كه احساس كرديد تعداد نفس‌هايتان زياد شده است آهسته و عميق نفس بكشيد ، نگه داريد و بيرون دهيد، اين فرايند را مي‌توانيد هر روز تمرين كنيد چون باعث مي‌شود اكسيژن با كارايي فزاينده‌اي وارد بدنتان شود و بدين ترتيب احساس آرامش بيشتري به شما دست مي‌دهد، و به قول هربرت بنسون كه پيشنهاد مي‌كند در هنگام انجام تمرين آرام سازي، كلمه‌اي را با خود تكرار كنيد مثلا وقتي مشغول تنفس عميق و شل كردن عضلات هستيد ، خودتان را در جاي خاصي مانندكناريك آبشار سرد،ساحلي گرم نزديك اقيانوس يا يك علفزار فرح بخش تصوركنيدو با خود اين عبارت را تكرار كنيد" آرام باش ... آرام باش".
  مهارت مواجه شدن عيني:
  وقتي مي‌خواهيدبا شرايط ترس انگيز مواجه شويد، آن قدر خود را از نظررواني تقويت كنيد تااحساس كنيد كه از عملكرد خود راضي خواهيد شد وبه خود بگوييد كه شما مانند يك مبارزه‌جو هستيد ومي‌دانيد كه مي‌توانيد ازعهده اين موقعيت برآييد. به هنگام مواجهه مي‌توانيد عبارت‌هاي زير را با خود تكرار كنيد:
  "‌كم كم نگران مي‌شوم، ولي الان وقت آرامش است"
 "بايد آرام باشم، و برآنچه كه بايد انجام بدهم تمركز داشته باشم"
 " نمي‌گذارم اضطراب وترس بر من مسلط شود"
  با توجه به مطالب گفته شده ، روش ديگر، روش رفتار درماني شناختي است كه بسيار موثرعمل مي‌كند. اساس كار اين روش به اين صورت مي‌باشد:  فرد اول بايد افكار خود را بررسي كند. آن گروه افكار منفي را كه موجب بدترشدن وضع مي‌گردند، شناسايي نمايد. چون يكي از علت هاي مهم اضطراب و ترس از شركت در برنامه‌هاي جمعي، داشتن افكار منفي است و چون زيربناي احساسات انسان ، افكار او است واحساسات از افكار سرچشمه مي‌گيرد ، اگر اين افكار منفي باشد احساسات او نيز منفي خواهد بود. در صورتي كه اين افكار منفي شناسايي شود وتبديل به افكار مثبت شود  ترس شما از بين مي‌رود. چند نمونه از افكار منفي كه باعث ترس از سخن گفتن در جمع مي‌شود عبارت است از: " اگر صحبت كنم، مي‌ترسم عصبي ومضطرب شوم ونتوانم نظراتم را به روشني بيان كنم" " اين اتفاق نشان مي‌دهد كه من فرد ضعيفي هستم" و... .
هنگامي كه اين افكار منفي به سراغتان آمد آنها را تبديل به افكار مثبت كنيد چون اين امر باعث كاهش ترس شما مي‌شود. يعني اين گونه فكر كنيد:" اگر من صحبت كنم ممكن است ابتدا عصبي ومضطرب شوم اما اين طبيعي است وقتي شروع كنم به صحبت كردن آرامش بيشتري پيدا مي‌كنم. من مي‌توانم نقطه نظرهايم را به ديگران ارائه دهم" ،" همه ما در اين مواقع چنين احساسي داريم".
  شايد برايتان اين سئوال پيش بيايد كه چرا بايد افكار منفي خود را به افكار مثبت تبديل كنيم؟ چون افكار منفي باعث كاهش اعتماد به نفس فرد شده و اين خود منجر به اين مي‌شود كه فرد خود را فردي شايسته نداند و داراي احساسات نادرستي كه برخاسته ازافكار منفي است شود وبه شدت از انجام عملكرد معيوب بترسد اين امر باعث مي‌شود كه فرد مشكل يا ترس خود را بزرگ نمايي كند و اين وضعيت را بدتر مي‌كند.
  هنگامي كه اين افكار منفي كه شما انسان ضعيف و حقيري هستيد به سراغتان آمد با خود بگوييد
" هيچ رابطه‌اي بين خوب حرف زدن در جمع و اينكه من يك انسان ضعيف و حقير باشم وجود ندارد" ، " لازم نيست همه مردم دنيا مرا قبول داشته باشند چون من انسان كاملي نيستم پس طبيعي است مورد تمسخر عده‌اي باشم".
  موضوع مهمي را كه هيچ وقت نبايد فراموش كنيد اين است ؛ هنگام برخورد با كسي كه از شما انتقاد مي‌كند بهترين ومناسب‌ترين شيوه را انتخاب كنيد وكاري كنيدكه انتقاد او از حالت خصمانه به حالتي دوستانه تبديل شود.
  شما با اين كار هم انتقاد او را  سازنده مي‌كنيد وهم او را خلع سلاح مي‌نماييد و از اضطراب خود نيز مي‌كاهيد. براي اين كار لازم است هيچ عكس العمل متضاد و پرخاشگرانه بروز ندهيد و اگر انتقادهاي او داراي نكته مثبتي است آن را بپذيريد پس با پيدا  كردن نكته مثبت درانتقاد فرد و پذيرش آن  و توضيح خواستن بيشتر درباره سخنانش مي‌توانيد او را خلع سلاح كنيد واز حالت تهاجمي به حالت سازنده تبديلش كنيد. زيرا اين خود باعث مي‌شود كه هم شما را راضي كند وهم فرد منتقد را قانع سازد واو را آماده كند كه به سخن شما گوش دهد و به شما احترام گذارد. البته بايد مهارت شوخ طبعي را نيز به عنوان نوعي مهارت مقابله‌اي با فوبي اجتماعي بدانيد.
  فرويد شوخ طبعي را بهترين مكانيسم دفاعي مي‌داند. از نظر فرويد " شوخ طبعي يك استعداد استثنايي ونادر" است كه به ما اجازه مي‌دهد در مواجهه با تنش به خودمان بگوييم
 " نگاه كن اين است معني دنيايي كه ظاهرا خطرناك ناميده مي‌شود، مثل بازي بچه‌ها است كه خيلي خنده‌دار است . پس ش