مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۵۴:۳۵ ] [ مشاوره مديريت ]


چرا نبوغ كلامي از اهميت برخوردار است؟

نبوغ كلامي چگونه به من كمك خواهد كرد؟

مروري بر نيروي نبوغ كلامي

چگونگي

معماي كلمات

نكاتي درباره نبوغ كلامي

نيروهاي محركه كلامي

تاريخچه كوتاهي از تستهاي بهره هوشي

ثمرات كلامي

معماي كلمات

مواردي از نبوغ كلامي

نبوغ كلامي در شما به چه ميزاني است؟

جدول حل كنيد

سطح كار با كلمات را در خودتان اندازه بگيريد

اهداف معلومات لغويتان را در جنبههاي ديگر زندگي ...

به كلمات جديد، خوب گوش دهيد

به دنبال كلمات جديد بگرديد

نقشه ذهني بسازيد

يك فرهنگ لغات خوب بخريد

نيروي محركه كلمات

داستان سوزوكي

تقليد

بازي

عشق به آموختن

مرتكب اشتباه شدن/ شكست خوردن

پافشاري

مواردي درباره نبوغ كلامي

از بهترينها تقليد كنيد

با كلمات بازي كنيد

به دنبال كلمات ناشناخته باشيد

صداي سكوت

بايد به تو كمك كنم

مغز و جسم به طور همزمان

صداي شما

آيا ميتوانم يك قايق به شما بفروشم؟

بر روي صدايتان مطالعه كنيد

لبخند بزنيد

مراقب محتواي كلام خود باشيد

تمرين آينه

بازيهاي پر سروصدا انجام دهيد

آواز بخوانيد

نسبت كلمات مثبت/ منفي خود را پيدا كنيد

زبانتان را نگه داريد

موقعيتهاي گفتار

به كلمات بياويزيد

شنوندگان شما

با صداي بلند صحبت كنيد

داستان بگوييد

بياموزيد تا صدايتان را برجسته سازيد

لهجهها و طرز تلفظهاي متفاوت را امتحان كنيد

از تصاوير كلامي استفاده كنيد

مراقب كلماتي كه بار ميبريد باشيد

صدايتان را پر انرژي كنيد- حافظهتان را قوي سازيد

اهداف سخنگوييهاي شخصيتان را مشخص كنيد

ابتدا بينديشيد

كنترل تمام كلمات را به عهده گيريد

خواندن سريعتر

درك دايره المعارفي- چشم جادويي شما

به خاطر سپردن آنچه ميخوانيد

شكارچي كلمات باشيد

براي ثبت كلمات جديد خود، دفتر يادداشت روزانه تهيه كنيد

يك پرونده براي دانش نبوغ كلاميتان ايجد كنيد

از فهرست استفاده كنيد

محيط خواندن را زمين بازي كلمات قرار دهيد

خويش را مامور نبوغ كلاميتان نماييد

با چشم سوم خود بازي كنيد

راهنماييها

ارتباط با حيوانات

اندازهگيري بهره هوشي كلامي

از حافظه خود براي برقراري ارتباط استفاده كنيد

از ماهيت چندگانه كلمات استفاده كنيد

از نقشههي ذهني استفاده كنيد

ارتباطات حيوانات را شاهد باشيد

فرهنگ لغات فردي حرفهاي خود را گسترش دهيد

جهت دهنده باشيد

خويش را بازرسي كنيد

بهره هوشي و نبوغ خلاق

بهره هوشي كلامي و نبوغ عددي

نيروي كلامي = نيروي عددي

نبوغ بهره هوشي كلامي و فضايي

نبوغ بهره هوشي كلامي و اجتماعي

نبوغ بهره هوشي كلامي و فيزيكي

پاسخنامه معماي كلمات

با كمك توني بازان ديگر هرگز نياز نداريد در جستجوي لغات باشيد!
اين كتاب به شما ميآموزد كه چگونه نيروي نبوغ كلاميتان را افزايش دهيد و در كاربرد لغات ورزيده شويد.
با خواندن، سخن گفتن، به خاطر آوردن و درك كلمات، زندگي اجتماعي و شغليتان را گسترش بخشيد!
اين كتاب شامل تكنيكهاي انقلابي بازان در توسعه فراخواني از حافظه و درك است و ميآموزد كه چگونه :
- فرهنگ لغات شخصي، خلاقيت و حافظه خود را گسترش بخشيد.
- از نقشههاي ذهني استفاده كنيد تا نيروي كاربردي لغات را در خود افزايش دهيد.
- درك خود را توسعه دهيد و سخنران موفقي باشيد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۵۴:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]

خلاصه كتاب آئين سخنراني ديل كارنگي (2)

چهارم: تمرين! تمرين! تمرين!

آخرين نكته اي كه بايد در اينجا بيان كنم مهمترين نكته است. اگر آنجه را كه تا حالا خوانده ايد را از ياد برده ايد اين نكته را فراموش نكنيد: اولين و آخرين و جاودانه ترين راه براي ايجاد اعتماد به نفس در هنگام سخنراني آن است كه حرف بزنيم. در واقع تمام اين مطلب خلاصه مي شود در، تمرين، تمرين، تمرين. اين، همه ي موضوع است. بقيه مطالب هيچ است!

در اين شبهه و ترديدي وجود ندارد كه شيوه ي ياد گرفتن شنا آن است كه خود را در اب بياندازيد. شما باندازه ي كافي اين بخش را خوانديد. حالا چرا آن را كنار نمي گذاريد و كار حقيقي را كه بايد به انجام برسانيد شروع نمي كنيد. موضوع سخنراني را بهتر است از ميان موضوعاتي كه درباره ي آن اطلاعات كافي داريد انتخاب كنيد و آن را تبديل به يك سخنراني كوتاه سه دقيقه اي! كنيد. اين سخنراني را چند بار براي خود تكرار كنيد. سپس آن را جلو عده اي كه مي خواهيد برايشان حرف بزنيد بيان كنيد و در كوششي كه در اين راه انجام مي دهيد تمام قدرت خود را بكار گيريد.

براي مثال چندي پيش شخصي كه از مسئولين يك بانك بود قرار بود در جمعي از همكارانش كه در جلسه هاي من آمده بودند سخنراني كند. او، طي مدتي كه در مترو بود مجله اي را كه خريده بود مي خواند و مقاله اي با عنوان ” شما فقط ۲ سال براي موفق شدن وقت داريد ” خواند و از بر كرد. به محل سخنراني رسيد. زمان يك ساعته اي منتظر ماند و پس از يك ساعت از جاي خود برخاست و سعي كرد به طرز جالب و باورپذيري در مورد مقاله اي كه خوانده بود صحبت كند. او طي سخنراني اش مدام نام نويسنده مقاله را مي آورد كه فلان كس اين حرف را زده و … . سخنراني او اصلا خوب از اب در نيامد. به او گفتم: ” پيشنهاد مي دهم همين مقاله اي كه خواندي را دوباره بخواني و ببيني با حرف هاي نويسنده موافقي يا مخالف! اگر موافقي ابعاد مختلف مقاله را بررسي كن و اگر مخالفي با دليل مخالفت كن! و هفته آينده دوباره در همين جلسه سخنراني كن.

او دوباره مقاله را خواند و فهميد كه با نويسنده مخالف است. حال در يك هفته وقتي كه داشت مدام به مخالفتش فكر مي كرد و هر روز عقايد جالبي به ذهنش مي رسيد و اطلاعاتش را حول موضوع سخنراني پربارتر مي كرد. موعد سخنراني فرا رسيد. او دوباره سخنراني كرد اما تفاوت زيادي بين دو سخنراني كه هفته پيش و اكنون توسط يك نفر انجام ميشد، وجود داشت. زيرا او اين بار سخناني گفت كه مال خودش و پرورده خودش بودند.

در ادامه فصل دوم كتاب “آيين سخنراني”، نويسنده توصيه مي كند، موقعي كه ايده اي را براي سخنراني انتخاب مي كنيد عنوان آن را روي پاكت بزرگي بنويسيد. اگر در حين خواندن كتاب و يا به هر صورتي نكته اي به ذهنتان خطور كرد آن را روي برگه بنويسيد و درون آن پاكت بگذاريد.

همچنين مي گويد وقتي در يك سخنراني مي رفتم دفترچه اي با خود به همراه داشتم و اگر در سخنان مطرح شده نكته اي به گوشم مي رسيد كه به موضوع سخنراني آينده من ربط دارد، حتما يادداشتش مي كردم. به اين صورت متن سخنراني شما تا لحظه ي آغاز سخنراني، به روز مي شود.

در ادامه در قالب رهنمود استادانه رييس آموزشگاه ديني يل، نكاتي را بيان مي كند. حول موضوع سخنراني همه جانبه . هميشه فكر كنيد. با اين وجود موضوع سخنراني در ذهن شما رشد مي كند. “براون” رئيس آموزشگاه يل مي گويد: “گاهي در نيمه شب از بستر برخاسته ام تا از ترس آنكه مبادا مطالب را قبل از بامداد از ياد ببرم از ايده هاي خود يادداشت برداري كرده ام…”

همه ايده هايي كه به ذهنتان مي رسد را فورا يادداشت كنيد و باز به دنبال ايده هاي جديد باشيد. آنچنانكه گويي هرگز كتابي راجع باين موضوع براي مطالعه بدست نخواهيد آورد. اين است راه خلاقيتو تربيت ذهن. از اين راه مي توانيد مبتكر افكار نو باشيد… .

آماده كردن متن سخنراني از هر چيزي مهمتر است. حتي از ايراد سخنراني. و اين آماده شدن متن سخنراني است كه به سخنراني مسير ميدهد. براي آماده سازي متن سخنراني بسيار حساس باشيد مثلا لينكلن رئيس جمهور ايالات متحده امريكا گاهي براي تهيه سخنراني اين قدر محو در كارش مي شد كه متوجه حضور بچه اش در كنارش نمي شد. در زمان تهيه متن، و تفكر در مورد مووع سخنراني آنچنان محود كار بود كه خيس عرق مي شد.

يك سخنران خوب، آن است كه تا لحظه ي سخنراني مشغول آماده كردن، اصلاح و بازسازي متن سخنراني اش باشد.

لوتربوبانك كمي پيش از مرگش گفت: “من كلا يك ميليون نوع گياه آزمايشگاهي بوجود آورده ام تا از بين آنها يكي دو نوع خوب و عالي آن را انتخاب كنم و سپس كليه انواع پَست آنها را از بين برده ام.” براي آماده كردن متن سخنراني خوب، بايد موشكافانه و با دست و دل بازي كار كرد، صد فكر و ايده جمع كنيد و نود و پنج تاي آنها را دور بريزيد.

مواد و اطلاعات بيشتر از آنچه نياز داريد براي تقويت اعتماد به نفس شما بسيار موثر خواهد بود و همين طور بر نحوه ي سخنراني شما. نويسنده به عنوان مثال حال و روز فروشندگاني كه قبل از تبليغ و بازاريابي اطلاعات كامل از كالاي خود كسب نمي كنند را مي گويد كه در فروش و زماني كه مشتريان به طرح سوالات خود مي پردازند، به مشكل اساسي برمي خورند.نويسنده همچنين بر اين عقيده است كه اطلاعات كسب شده را نه تنها براي مشتريان خود بلكه براي خودتان فرا بگيريد

منبع :

http://www.ghandoon.ir/?p=1660


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۵۴:۳۳ ] [ مشاوره مديريت ]

خلاصه كتاب آئين سخنراني ديل كارنگي (1)

در فصل اول اين كتاب، نويسنده از حضور بيش از هقتصد هزار تن مرد و زن از سال ۱۹۱۲  در كلاس هاي آموزش سخنراني ايشان خبر ميدهد. و مي نويسد كه اين افراد گر چه در نظرات و سوالات ارسالي خود نقطه نظرات با شكل هاي متفاوت داشتند اما همه خواسته اي مشترك از قرار زير داشتند: