مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 11773
دیروز : 33302
افراد آنلاین : 36
همه : 4340255


گونه هاي مختلف مخاطبان : مدل‌هاي ديگر از رابطه مخاطبان و فرستندگان

حداقل يك معبر ديگر به سوى نوع‌بندى مخاطبان و تجربهٔ آنها وجود دارد كه درخور پيمودن است. اين مسير نيز به رابطهٔ بين منبع و گيرندگان مرتبط است و از تمايز متقابل بين گرايش و هدف نشأت مى‌گيرد. اين تقسيم‌بندى را به بهترين نحو مى‌توان با استفاده از سه مدل در مناسبتات ارتباطى تشريح نمود: مدل انتقالي، مدل بيانى يا آئيني، و مدل توجه.شيوه‌هاى سه‌گانهٔ جهت‌گيرى مخاطبان و تجارب مرتبط آنها را نيز مى‌توان حدوداً با اين اصطلاحات نشان داد: پردازش‌شناختي؛ اشتراك و تعهد هنجاري؛ و بذل توجه. اين شيوه‌ها مانعة‌الجمع يا مغاير هم نيستند و الزاماً هم كمكى به تمايز بين رسانه‌ها، كانال‌ها، يا انواع خاص محتواى رسانه‌اى نمى‌كنند. با اين همه، بر پايهٔ اين دسته‌بندى احتمالاً مى‌توان به‌صورت روشمند و جامع به اختلافات بين مخاطبات دست يافت.
 مخاطبان به منزلهٔ هدفدر مدل انتقالي، فرآيند ارتباط اساساً به‌عنوان ارسال پيام‌ها يا علائم در طول زمان و به‌منظور كنترل يا اثرگذارى در نظر گرفته مى‌شود. در اينجا، گيرنده، يعنى مخاطب، به‌عنوان مقصد يا هدفى براى انتقال قصدمند معانى نگريسته مى‌شود. اين مدل در خصوص مثلاً، آموزش و بسيارى از انواع مبارزات تبليغاتى عمومي، و نيز برخى از انواع تبليغات تجاري، كاربرد دارد. اين مدل را هم‌چنين مى‌توان در مورد استفاده‌هاى ابزارگرايانه از سوى مخاطبان به‌كار گرفت.  مخاطبان به منزله شركت‌كنندگاندر مدل آئينى يا بياني، ارتباط در قالب مفاهيمى مانند شراكت و مشاركت تعريف مى‌شود. اين تعريف باعث افزايش وجوه اشتراك بين فرستنده و گيرنده مى‌شود تا اينكه گيرندگان را بر اساس مقاصد فرستنده تبيين كند. از نظر كاري، اين نوع ارتباط به انتشار پيام‌ها در بين فاصله‌هاى مكاني، بلكه معطوف به حفظ جامعه در زمان است؛ همچنان كه مقصود آن، نه ارائه اطلاعات،بلكه بازنمايى باورهاى مشترك است. بنابر اين تعريف، ارتباط، ابزارگرايانه يا سودجويانه نيست و از اين‌رو، گرايش مخاطبان نيز احتمالاً به نحوى از سر شوخي، تعهد اخلاقى يا شخصى است. پس، مخاطبان اساساً حكم شركاء را در يك فرآيند ارتباطى دارند.  مخاطبان به منزله ناظرانسومين نوع مخاطب به مدلى از ارتباط تعلق دارد كه بر اساس آن منبع ارتباطى خواهان انتقال اطلاعات يا باورها نيست و تنها مى‌خواهد توجه مخاطبان را جلب كند بى‌آنكه اثر ارتباطى را در نظر داشته باشد. در اين مدل، توجه مخاطب همانقدر است كه در رتبه‌بندى‌ها تعيين مى‌شود، و بنابر اين، مى‌توان آن را در قالب حق اشتراك، درآمد گيشه‌هاى فروش بليط، و پرداخت‌هاى آگهى‌دهنده‌ها به پول نقد تبديل نمود. همچنين، مى‌توان آن را برحسب منزلت و نفوذ در درون رسانه‌ها و در كل جامعه به پول تبديل كرد. شهرت و سرشناسى احتمالاً بيشتر ناشى از توجه مردم است و نه ناشى از اثرات در خور ياميزان تقدير و تحسين مخاطبان. احذ رتبه‌هاى بالا براى ارتباط‌گران جمعى (كه ميزان توجه به آن‌ها را نشان مى‌دهند) به معناى كم‌ابهام‌ترين شكل بازخورد و پاداش از سوى مخاطبان است. توجه مخاطبان در مقام نظار‌ه‌گران رسانه‌ها تنها درگيرى موقت آنها با رسانه‌ها را نشان مى‌دهد و نه عمق درگيرى آنها را. صرف توجه به مخاطب به رسانه به هيچ‌وجه به معناى انتقال معني يا مشاركت مخاطبان يا عميق‌تر شدن روابط بين فرستندگان و گيرندگان نيست، وقتى كه مخاطب از رسانه‌ها استفاده مى‌كند اصلى‌ترين سنجه توجه است، حتى اگر تنها براى پر كردن وقت يا فرار از مسائل زندگى يا حتى راهى براى خلوت كردن با خود باشد.امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۵۱ ] [ مشاوره مديريت ]

گونه هاي مختلف مخاطبان : مخاطبان يك رسانهٔ خاص

گونه‌اى از مفهوم مخاطب به مخاطبان يك رسانهٔ خاص مربوط مى‌شود - مانند مخاطبان تلويزيون يا جماعت سينمارو البته نخستين كاربرد اين تعريف قبلاً ذكر شده است: جماعت كتابخوان، يعنى همان اقليّت محدود، در دوره‌اى كه سواد آن چنان فراگير نشده بود، سواد داشتند و كتاب مى‌خواندند. واژهٔ مخاطب در اين معنى معمولاً به افرادى اشاره دارد كه رفتار يا تصور آنها ايشان را به‌عنوان استفاده كنندگان علاقه‌مند و هميشگى رسانهٔ موردنظر مى‌شناساند. البته مى‌توان اين تعريف را آن‌چنان گسترش داد كه شامل تمام دريافت‌كنندگان رسانهٔ فوق گردد.هر رسانهٔ جمعى - روزنامه، مجله، سينما، راديو، تلويزيون، نوارهاى صوتى / CD - مى‌بايست مجموعه‌اى از مصرف‌كنندگان يا هواداران خاص خود را به‌وجود آورد. اين فرآيند با رواج رسانه‌هاى جديد، مانند اينترنت يا چند رسانه‌اى‌ها همچنان ادامه دارد. پيدا كردن افرادى كه از رسانه‌ها استفاده مى‌كنند چندان مشكل نيست، اما شناخت بيش‌تر ويژگى‌هاى مخاطبان رسانه‌اى خاص غالباً خام و نادقيق و صرفاً مبتنى بر مقوله‌هاى كلى اجتماعى - جمعيّتى است.اين نوع از مخاطب به‌مفهوم مخاطبان توده‌وار نزديك است چون مخاطب رسانهٔ خاص نيز غالباً بسيار بزرگ، پراكنده، ناهمگن، و فاقد سازمان يا ساختار درونى است. مفهوم فوق، همچنين، با مفهوم كلى بازار يك خدمت مصرفى خاص تناسب دارد. در حال حاضر، اغلب مخاطبان رسانه‌هاى خاص آنچنان در هم تداخل يافته‌اند كه - جز برحسب قرابت ذهنى و يا تواتر و حجم مصرف - سخت بتوان آنها را از هم بازشناخت. امروزه، مخاطب هر يك از رسانه‌هاى جمعى تا حد زيادى با مخاطبان رسانه‌هاى ديگر يكى شده است.به‌رغم اين، هنوز هم مفهوم مخاطب رسانه‌اى به‌هنگام تغيير شكل رسانه‌ها و جايگزينى آنها با هم اهميّت مى‌يابد. عضويت در گروه مخاطبان فيلم‌ها، به‌عنوان نمونه، مستلزم يادگيرى برخى از عناصر يك نقش، عادت‌هاى خاص، و نيز درك و فهم آن رسانه و ژانرها محتواى آن است. يادگيرى اين مسائل در خلال تعامل‌هاى اجتماعى و در يك ساختار فرهنگى خاص صورت مى‌پذيرد، از اين‌رو، معناى كامل مخاطبان يك رسانهٔ خاص در طول زمان و از مكانى به مكان ديگر متفاوت خواهد بود.به‌عنوان مثال، در دههٔ ۱۹۴۰ و قبل از رواج تلويزيون، مخاطبان فيلم‌ها با مخاطبان سينمارو يكى بودند: بى‌شمار، جوان، و معاشرتي؛ عادت‌كرده به صداى اُرگ همراه فيلم در سالن‌هاى بزرگ و پر از دود سيگار؛ شكيبا در صف‌هاى زير باران؛ و در نهايت براى برآوردن نياز محتوايى خود كاملاً وابسته به توليد اندك و توزيع كُندِ اين بازار. اما، مخاطبان فيلم‌ها در حال حاضر به‌هيچ‌وجه عين مخاطبان سينمارو نيستند و بيشتر خانه‌نشين، نايكدست، و مسن‌تر از مخاطبان سينمارو هستند. اينان، همچنين، به امكان گزينش از آرشيو بى‌پايان فيلم‌هاى قديمى و انبوه فيلم‌هاى روز عادت كرده‌اند؛ به‌ندرت در فكر يا درگير سانسور هستند؛ هزينه‌ها محدوديت چندانى براى آنها ايجاد نمى‌كند؛ و در نهايت از ويدئوى خانگى و تلويزيون استفاده مى‌كنند. بنابراين، امروزه ديگر چيزى به‌نام عشقِ فيلم وجود ندارد، هرچند مى‌توان از فيلم‌هاى فرقه‌اي سخن گفت كه، در مقايسه با آن روزهايِ وابستگى به سالن‌هاى سينما، امكان جذب پيروانى بس بيشتر را دارند.شواهد موجود نشان مى‌دهند كه مخاطبان هنوز بين رسانه‌هاى مختلف تفاوت مى‌گذارند و اين كار را با توجه به كاركردها يا كاربردهاى اجتماعى رسانه‌ها انجام مى‌دهند يا مطابق مزايا و مضرات منسوب به آنها. رسانه‌هاى متعدد نمودهاى نسبتاً قابل شناختى دارند. تفاوت‌هاى بين رسانه‌ها در رقابت آنها براى جذب مخاطبان و درآمد حاصل از آگهى‌هاى تجارى نقش مهمى بازى مى‌كنند. مفهوم مخاطبان رسانهٔ خاص براى آنان كه درصدد استفاده از رسانه‌ها به‌منظور پخش آگهى يا تبليغات ديگر هستند بسيار حائز اهميّت است، هرچند كه مخاطبان انحصاراً به رسانهٔ موردنظر متعلق نباشند. يكى از تصميم‌هاى اساسى در تبليغات غالباً به مخلوط رسانه‌ها مربوط مى‌شود: نحوهٔ تقسيم و تخصيص يك بودجهٔ تبليغاتى بين رسانه‌هاى مختلف با درنظر گرفتن ويژگى‌ها، نوع مخاطبان، و شرايط دريافت هر يك از رسانه‌ها.قابليّت جايگزينى رسانه‌ها به‌جاى يكديگر مسأله‌اى شايان توجه در اقتصاد رسانه‌اى است و غالباً بر ميزان استمرار مخاطبان رسانه‌اى تأثير مى‌گذارد. در اينجا، غير از مسألهٔ تعداد و مشخصات جمعيّت‌شناختى مخاطبان، ملاحظات عديده‌اى به‌ميان مى‌آيند. برخى پيام‌ها در محيط خانه و خانواده بهتر منتقل مى‌شوند، پس بايد تلويزيون را براى اين منظور برگزيد. درحالى كه، براى پيام‌هاى فردى‌تر و خصوصى‌تر، پوسترها يا مجلات مناسب‌ترين شيوه هستند. محتواى برخى پيام‌ها براى زمينه‌اى اطلاع‌رسان مناسب‌تر هستند، درحالى كه ديگر پيام‌ها را بايد در قالبى تفريحى و آرامش‌بخش ارائه نمود. با اين توضيح مى‌توان نتيجه گرفت كه مخاطبان رسانه‌اى صرفاً براساس مشخصات اجتماعى - اقتصادى آنها انتخاب نمى‌شوند، بلكه نوع محتوا و نيز شرايط و زمينهٔ اجتماعى - فرهنگى رفتارهاى رسانه‌اى مخاطبان نيز درنظر گرفته مى‌شوند.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۵۰ ] [ مشاوره مديريت ]


گونه هاي مختلف مخاطبان : مخاطبان فراملّى

اغلب مخاطبان رسانه‌ها در درون يك كشور قرار دارند، اما بُرد رسانه‌اى به‌صورتى روزافزون در حال گسترش به وراى مرزهاى ملّى است. اين روند به‌ويژه درخصوص فيلم، تلويزيون و موسيقى قابل مشاهده است. البته، واقعيّت فراملّى شدن رسانه‌ها اصلاً پديده‌ٔ تازه‌اى نيست (Tunstall, 1977)، اما روند فوق در حال شتاب‌گيرى است و اين در نتيجهٔ وجود ابزارهاى جديد توزيع، جهانى شدن صنايع رسانه‌اي، و افزايش ظرفيت ارتباطات جهانى تصاوير و موسيقى است. ترويج وقايع ورزشى بين‌المللى نيز نقش به‌سزايى در تسريع فرآيند فراملّى شدن رسانه‌ها (و برعكس) داشته است.مخاطبان فرامرزى يا جهاني، به‌لحاظ نظري، از طرف منابع اصلى ارتباطى ناديده گرفته مى‌شوند و معمولاً در محاسبات مربوط به تعيين تعداد مخاطبانِ محصولات يا كانال‌هاى توزيع‌كنندهٔ آنها منظور نمى‌شوند. اما درعمل، بخش قابل ملاحظه‌اى از عرضهٔ رسانه‌اى فراملّي، و جريان محتواى فرامرزي، برنامه‌ريزى شده و تحت نظارت است. امروزه، روندى رو به گسترش از توليد هدف‌دار محتواى رسانه‌اى براى بازارهاى بين‌المللى قابل مشاهده است و به‌صادرات اين برنامه‌ها هم ديگر به‌عنوان مازاد نيازهاى داخلتیاز:

 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۹ ] [ مشاوره مديريت ]


گونه هاي مختلف مخاطبان : مخاطبان به عنوان يك گروه(۲)

مثال ديگرى كه از آن مكرراً ياد شده مربوط است به مخاطبان به‌مثابه گروه اجتماعى يا عموم در كشور هلند. در اين كشور، بخش عمومى در دست چند اتحاديهٔ مستقل، داوطلبانه و غيرتجارى قرار دارد كه هر يك تمايلات سياسي، مذهبى يا فرهنگى خاص خود را دارند و مخاطبان خود را از بين عموم مردم (كه حق اشتراك مى‌پردازند) برمى‌گزينند. وابستگى مخاطبان به اتحاديهٔ موردنظر آنها غالباً از طريق مشترك شدن به راهنماى برنامه‌هاى تلويزيونى اتحاديهٔ مزبور نمود مى‌يابد. هر چند شيوهٔ فوق، تحت فشارهاى ناشى از رقابت تجارى و تغييرات اجتماعي، به‌تدريج از مفهوم اوليهٔ خود عارى شد، ولى هنوز به حيات خود ادامه مى‌دهد و هنوز هم الگويى نمونه براى رابطهٔ بين رسانه‌ها و تلويزيون است. شيوهٔ پخش عمومى كشور هلند نشان مى‌دهد كه مخاطبان، در شرايط خاص اجتماعى و رسانه‌اي، هنوز هم مى‌توانند به‌عنوان گروه‌هاى اجتماعى همفكر باقى بمانند. البته تجربه ثابت كرده است كه چنين شيوه‌اى تا چه اندازه ممكن است در برابر تغييرات در محيط اجتماعى و فرهنگى و نيز در برابر نيروهاى بازار، شكننده باشند. روند تغييرات كاملاً خلاف اين مدل از شكل‌گيرى مخاطبان است.مثال‌هاى فوق در نقطهٔ مقابل شيوهٔ تجارى قرار دارند: شيوه‌اى كه در آن مخاطبانِ عضو به‌چشم مشترى و مصرف‌كننده ديده مى‌شوند و بر آن قواعد بازار - از جمله قاعدهٔ خريدار، مراقب باش - غلبه دارد. با وجود اين، تخصص‌گرايى رسانه‌اى هنوز مى‌تواند ارتباط‌گران را وادارد تا مخاطبان آنها را گروهى خودمختار يا مردمى فعّال بدانند كه در قبال آنها مسؤوليّت‌هاى خاصى (نظير ارائه گزارش كامل و منصفانه در مورد مسائل سياسي) به‌عهده دارند.مثال‌هاى ديگرى از گروه‌هاى مخاطبان يا عموم مردم نيز وجود دارد. به‌عنوان مثال، اصطلاح عام رسانه‌هاى جانشين شامل انواع كانال‌هاى رسانه‌اى است كه كم و بيش نقش اپوزيسيون را دارند و مى‌توان آنها را، به‌ويژه دركشورهاى در حال توسعه، ادامه‌دهندگان سنّت نشريات حزبى و راديكال اوليه به‌شمار آورد. بسيارى از رسانه‌هاى مزبور رسانه‌هاى خُرد هستند كه در بين توده‌هاى مردم و به‌صورتى ناپايدار، غيرتخصصي، و بعضاً تحت تعقيب يا غير قانونى فعاليّت مى‌كنند. مطبوعات ممنوعه در كشورهاى كمونيستي، نشريات مخالف در شيليِ تحت حاكميّت پينوشه يا نشريات زيرزمينى دوران جنگ جهانى دوم در اروپاى اشغال شده مثال‌هاى بارزى از نشريات پنهاني (يا شب‌نامه‌اي Samizdat) هستند. مخاطبان چنين رسانه‌هايى غالباً محدود هستند و احياناً به‌شدّت متعصب و متعهد به آرمان‌هاى خويش، اينان معمولاً اهداف سياسى و اجتماعى روشنى را دنبال مى‌كنند.توسعهٔ راديوهاى محلّى و سيستم‌هاى كابلى محلّى نيز امكان افزايش تعداد كانال‌ها و از اين طريق، انتشار صداى اقليّت‌ها (و به تبع آن افزايش تعداد گروه‌هاى شنوندگان) به‌صورت قانونى يا غير آن را فراهم كرده‌اند.توسعهٔ اين شبكه‌ها به‌خصوص براى گروه‌هاى داراى هويت‌هاى مستحكم، كه اغلب نيز خواهان داشتن رسانه‌هاى خاص خود بوده‌اند، بسيار مفيد بوده است. بسيارى از اقليّت‌هاى قومى و زباني، كه غالباً ريشهٔ مهاجر دارند، از توسعهٔ اين شبكه‌ها بهرهٔ فراوان برده‌اند رسانه‌هاى متعلق به اقليّت‌ها پايدار و حائز اهميّت هستند، هرچند كه در ظاهر خطر يا رقيبى بزرگ براى رسانه‌هاى بزرگ به‌نظر نرسند. رسانه‌هاى اقليّت‌ها، همچنين، به‌شدّت به شرايط اقتصادى و اجتماعى مطلوب وابسته‌ هستند.يك نوع آشناتر از مخاطبان رسانه‌اى كه با ويژگى‌هاى پيش‌گفته در مورد گروه‌هاى اجتماعى انطباق دارد به انتشارات (عمدتاً رسانه‌هاى چاپي) مربوط مى‌شود. رسانه‌هاى فوق در خدمت و حمايت گروه‌هاى داراى هويت تخصصى و اجتماعى خاص قرار دارند و تنها در بين شبكه‌هاى بسيار ويژه و به‌شدّت پراكنده توزيع مى‌شوند. مخاطبان چنين رسانه‌هايى داراى اهداف، علايق يا برداشت‌هاى ويژه هستند و در مواردى نيز حول يك مسألهٔ خاص اجتماعى تشكيل مى‌شوند. در برخى موارد، يك مسألهٔ ملّى مخاطبان مربوط به عرصهٔ عمومى را از مخاطبان واقع در حريم خصوصي، كارشناسي، و تخصصى جدا مى‌سازد. نشريات داخلى مربوط به كاركنان يك سازمان خاص يا مجلات تخصصى و علمى به‌ گروه دوم تعلق دارند، درحالى كه نشريات وابسته به طرفداران نهضت‌هاى اجتماعى نظير صلح سبز يا عفو بين‌الملل در دستهٔ اول جاى مى‌گيرند. فن‌آورى‌هاى رسانه‌اى جديد رشد مخاطبان نشريات فوق را تسهيل كرده‌اند چرا كه استفاده از آنها توليد و توزيع نشريات مربوطه را آسان‌تر و ارزان‌تر نموده است. اينترنت و شبكهٔ جهانى رايانه‌اى متأخرترين فن‌آورى‌هايى هستند كه به‌عنوان مجارى ارتباطى گروه‌هاى كوچك يا مردمان بسيار پراكنده عمل مى‌كنند.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۸ ] [ مشاوره مديريت ]


گونه هاي مختلف مخاطبان : مخاطبان به عنوان يك گروه (1)

مخاطب در قالب يك گروه يا عموم يك جمع انسانى است و قبل از آنكه به‌عنوان گروهى از مخاطبان رسانه‌اى شناخته شود داراى هستى مستقل بوده‌ است. روشن‌ترين مثال مربوط به اين مقوله گروه‌هايى هستند كه اكنون ديگر يا به‌تاريخ پيوسته‌اند يا به‌صورت جماعت‌هاى بسيار كوچك وجود دارند، چرا كه امروزه در جوامع مدرن ويژگى‌هاى گروه‌هاى اجتماعى (نظير تعاملى بودن، قاعده‌مندى هنجاري، و به‌هم پيوستگي) به‌سختى مشاهده مى‌شوند، چه رسد به‌اينكه بتوانند معيارى براى تعريف مخاطبان باشند. با وجود اين، انتشارات وابسته به تشكيلات سياسى يا مذهبى يا حتى ديگر سازمان‌ها كه براى اهداف اعضاء يا سازمان‌هاى آنها منتشر مى‌شوند، هنوز هم حائز ويژگى‌هاى فوق هستند. روزنامه‌هاى وابسته به احزاب سياسى يا تشكيلات مذهبى به‌منظور تسهيل ارتباطات داخلى خود و تقويت فعاليّت‌هاى خارجى، نظير جذب اعضاى جديد يا نشر پيام‌هاى خود راه‌اندازى مى‌شوند (و هنوز هم بعضاً راه‌اندازى مى‌شوند). اين روزنامه‌ها معمولاً ابزارى هستند براى ايجاد ارتباط ميان رهبران و پيروان آنها، افزايش همبستگى دروني، و برجسته‌نمودن هويت گروه خود.از اين نوع مخاطب، گونه‌هاى بسيار زيادى وجود داشته است. عقيدهٔ لنين در مورد نشريات پيشرو (نظير مجلهٔ اجتماعى - انقلابى‌گرِ ايسكرا) كه هدف آنها سازماندهى و تبليغات توسط نخبگان انقلابى بود، نمونه‌اى قدرت‌مند در حيطهٔ مطبوعات به‌شمار مى‌رود. بعدها نيز نشريات حزب كمونيست براى اعضاى خودِ حزب منتشر مى‌شدند و نه براى توده‌هاى مردم. در سوى ديگر طيف، مى‌توانيم به‌برخى روزنامه‌هاى امروزى اشاره كنيم كه غالباً تجارى و غير ايدئولوژيك هستند، هرچند اندكى وابستگى به يك حزب سياسى يا ايدئولوژى خاص دارند. اين روزنامه‌ها به‌هنگام انتخابات سرمقاله‌هاى حمايت‌آميز منتشر مى‌كنند اما در ساير مواقع كم‌تر به مسائل سياسى مى‌پردازند.در شرايط امروزين، بهترين مثال از مخاطبان رسانه‌ها كه مى‌توان آنها را تا حدودى يك گروه اجتماعى نيز برشمرد، مى‌تواند خوانندگان يك روزنامه‌ محلّى يا شنوندگان ايستگاه راديويى يك جماعت خاص باشد. مخاطبان فوق حداقل يك مشخصهٔ هويت‌بخش اجتماعى / فرهنگى مشترك دارند؛ آنها همگى در يك محل زندگى مى‌كنند و عضوى از اين اجتماعى مسكون هستند. رسانه‌هاى محلّى مى‌توانند در حفظ آگاهى محلّى و احساس تعلق به آن نقش به‌سزايى داشته باشند. محل سكونت انواع گسترده‌اى از علايق رسانه‌اى (نظير تفريح، محيط زيستي، امور كارى و شغلي، شبكه‌هاى اجتماعى و غيره) را تعيين و حفظ مى‌كند. تبليغات در رسانه‌هاى محلّى نيز به‌تجارت و بازار كار محلّى كمك مى‌كند. نيروهاى اجتماعى و اقتصادى به‌طور توأمان نقش وحدت‌آفرين رسانه‌هاى محلى را تقويت مى‌كنند. بنابراين، حتى اگر يك رسانهٔ محلّى از گردونه خارج شود، باز هم اجتماع محلّى مخاطب آن همچنان به‌ حيات خود ادامه خواهد داد.به‌رغم اين، احتمال دارد كه ويژگى گروهى مخاطبان رسانه‌هاى محلّى كاملاً ضعيف باشد چرا كه مكان مشترك غالباً ناهمخوانى‌هاى بسيار عميق مردم را پنهان مى‌كند. برخى از مناطق تنها محل سكونت ساكنان هستند بدون آنكه پيوندهاى نهادى يا هويتى مشترك بين مردم آن مناطق وجود داشته باشد. ساكنان اين مناطق تنها مردمى هستند كه از جاهاى مشترك خريد مى‌كنند اما زندگى خصوصى خود را دارند و مى‌توانند به‌سرعت از جايى به جايى نقل مكان كنند. بعيد است كه رسانه‌ها بتوانند به‌تنهايى جايگزين هويتى غيرموجود باشند. گذشته از اين، رسانه‌هاى محلّى مخاطبانِ چندان گسترده‌اى ندارند و در سلسله مراتب ملّى و كلان شهرى مخاطبان آنها بسيار اندك است. مالكيّت متمركز و ساختار تحريريهٔ روزنامه‌هاى محلّى نيز غالباً ويژگى محلّى حقيقى آنها را كمرنگ مى‌كند. شبكه‌اى شدن مالكيت و محتواى شبكه‌هاى راديويى هم اغلب چنين پيامدى داشته است.گذشته از مورد رسانه‌هاى محلّي، شرايط ديگر همچون ويژگى‌هاى مشترك، همگنى نسبي، و ثبات در تركيب مخاطبان وجود دارد كه نشان مى‌دهد در ميان مخاطبان كيفيات گروه‌واره‌اى مستقل وجود دارد. معمولاً يكى از مشخصه‌هاى روزنامه‌ها رواج آنها در بين خوانندگان داراى گرايش‌هاى سياسى متفاوت است - و اين امر تكثير سياسى پايدار جوامع دموكراتيك را نشان مى‌دهد. خوانندگان با انتخاب روزنامه‌اى خاص هويّت سياسى خود را ابراز مى‌دارند و از اين طريق باورهاى آنها را نيز تقويت مى‌كنند. در اين ميان، روزنامه‌ها و مجلات نيز با تغيير محتوا و درج اعتقادهاى مشابه با باورهاى خوانندگان آنها، عكس‌العمل نشان مى‌دهند.به‌هر حال، تمايل گسترده به اخبار خنثى (يا عيني) و رقابت براى فروش (همراه با تمركز مالكيّت نشريات) هم از ميزان مباحثات سياسى و هم از هويت‌دهى به مخاطبان كاسته است. در حال حاضر روزنامه‌ها مى‌كوشند گروه‌هاى بزرگ‌تر و در نتيجه غيرمتجانس‌تر را به‌خود جذب كنند و از اين‌رو، جانبدارى آشكار سياسى يك روزنامه، در اغلب موارد، تنها مى‌تواند حاكى از كاهش يا سالمند شدنِ خوانندگان آن روزنامه‌ باشد.معناى گروه اجتماعى بودنِ يك دسته از مخاطبان رسانه‌اى را مى‌توان از طريق تحليل نقطهٔ مقابل آن نيز دريافت - مخاطبان توده‌وار يا كلي. به‌عنوان مثال، بسيارى از سازمان‌هاى ملّى پخش تلويزيونى در مراحل اوليهٔ فعاليّت‌ آنها تنها چند (يا حتى يك) كانال داشتند و مجبور بودند خدمات يكنواختى به‌كل مردم ارائه دهند. مخاطبان اين شبكه‌ها همهٔ مردم هستند و پخش‌كنندگان نيز مجبور به اجتناب از هر نوع جانبدارى سياسى يا هر نوع جانبدارى ديگر بودند. در چنين شرايطي، شبكه‌هاى تلويزيونى ملّى نمى‌توانستند با گروه‌هاى اجتماعى مشخص در بين كليهٔ مخاطبان خود به‌نحوى متفاوت برخورد كنند.با اين همه و به‌رغم گستردگى و ناهمگنى‌ آن، مخاطبان شبكه‌هاى تلويزيونى اوليه را مى‌توان نوع خاص از عموم محسوب داشت، چرا كه آنها ويژگى مشخص ملّى داشتند و محتواى تلويزيون نيز ملّى بود. اما امروزه جهانى شدن محتواى تلويزيون، همگنى تجربهٔ رسانه‌اى را كاهش داده و كانال‌هاى تجارى خواهان مخاطبان بزرگ و ناهمگن هستند و، از اين‌رو، براى هر كسى چيزى عرضه مى‌كنند.پخش عمومى تلويزيون، در جاهايى كه هنوز برقرار است، مخاطبانى را جذب مى‌كند كه برخى از ويژگى‌هاى حقيقى عموم را دارند. سازمان‌هاى رسانه‌اى عمومى معمولاً در مقابل عامهٔ مردم پاسخگو و مسؤول هستند. اين پاسخگويى از طريق چندين راهكار سازمانى عملى مى‌گردد كه شامل نظام تأمين مالى (غالباً حق اشتراك اجبارى براى تمام خانوارها) و نظام سياسى مى‌شوند. همچنين، سازمان‌هاى پخش عمومى مجبور هستند به اقليّت‌هاى مشخصى نيز خدمت ارائه كنند. وضعيّت مشابه اين را، لااقل از نظر اصول حاكم، مى‌توان در مورد سيستم تلويزيون عمومى (PBS) در ايالات متحده مشاهده كرد كه در آن انتظار مى‌رود اعانات بينندگان / شنوندگان بتواند نوعى پيوند را بين رسانه و مخاطبان آن ايجاد كند.
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۷ ] [ مشاوره مديريت ]


گونه هاي مختلف مخاطبان : مخاطبان براساس كانال يا محتوا

شناسايى گروهى از مخاطبان به‌عنوان خوانندگان، بينندگان، يا شنوندگان يك كتاب، نويسنده، فيلم، روزنامه، يا برنامهٔ تلويزيونى مشخص چندان مشكل به‌ نظر نمى‌رسد. اين كاربرد خاص از اصطلاح مخاطب در سنّت دفترداري مخاطب‌پژوهى متداول‌ترين است و ظاهراً هم مشكلات اندكى براى اندازه‌گيرى تجربى آن وجود دارد. در اين تعريف هيچ بُعد پنهان از روابط يا آگاهى گروهى درنظر نيست، درست همان‌گونه كه متغيرهاى روان‌شناختى مربوط به انگيزش مخاطبان نيز بررسى نمى‌شوند. صنعت رسانه‌اى بيش از هر چيز با اين برداشت بسيار خاص از مخاطبان سر و كار دارد. به‌همين دليل، محتواها يا كانال‌هاى خاص معمولاً مبناى تعريف مخاطبان (به‌ويژه در تحقيقات انجام‌شده توسط صنايع رسانه‌اي) قرار مى‌گيرند.برداشت فوق با تفكر مبتنى بر بازار رسانه‌اى نيز سازگار است: تفكرى كه براساس آن مخاطبان صرفاً مجموعه‌اى از مصرف‌كنندگان توليدات رسانه‌اى هستند. در اين تعريف، مخاطبان يا مشتريانى هستند كه پول مى‌پردازند و يا سرها و جيب‌هايى كه به آگهى‌دهندگان واگذار مى‌شوند تا هزينهٔ هر توليد رسانه‌اى را بپردازند. اين انديشه در قالب رتبه‌بندى‌ها و ميزان‌هاى رقمي، كه براى تجارت رسانه‌اى بسيار مهم هستند، ابراز مى‌شود. رتبه‌بندى و ارقام، اصلى‌ترين سنجهٔ موفقيّت در بازى سياست رسانه‌اى را تشكيل مى‌دهند - حتى آنگاه كه سود مالى نيز در نظر نباشد. اين تعريف است كه بيش از پيش به‌معناى غالب از اصطلاح مخاطب تبديل مى‌شود و تنها تعريفى است كه اهميّت كاربردى بى‌چون و چرا و ارزش مبادله‌اى آشكار دارد. تعريف فوق، همچنين، برنگرش مخاطب به مثابه محصول رسانه‌ها تكيه دارد و مطابق آن توليد مخاطب كار نخست و مسلم هر رسانه‌اى است.به‌رغم وضوح ظاهرى اين تعريف، مى‌توان در مورد آن و برخى پيچيدگى‌هاى نهفته در آن بسيار بحث نمود. پيچيدگى تعريف فوق از اين حقيقت ناشى مى‌شود كه تعاريف ديگرى از مخاطبان واقعى وجود دارد. مخاطب به‌معناى واقعى كلمه را هيچ‌گاه نمى‌توان در عمل اندازه‌گيرى كرد، بلكه تنها پس از وقوع، مى‌توان به بازسازى و سنجش وى پرداخت. به‌عنوان مثال، مخاطبان يك روزنامهٔ خاص را مى‌توان با اصطلاحاتى چون مشتركان، خانواده‌هايى كه روزنامه به‌دست آنها مى‌رسد، يا خوانندگان آن روزنامه تعريف كرد. طبيعى است كه ميزان مطالعه در اين گروه بسيار متفاوت است. مخاطبان راديو و تلويزيون هم افرادى هستند كه به‌ميزان‌هاى متفاوت وقت و توجه خود را صرف رسانه‌هاى فوق مى‌كنند.همچنين، در محتواى مورد نيازى كه مخاطبان برگزيده‌اند يا به آن علاقه دارند تفاوت چشمگيرى وجود دارد. چرا كه گزينش اصلى محتوا اغلب توسط ديگران صورت مى‌گيرد. با توجه به اين پيچيدگى‌ها مى‌توان گفت تعريف فوق به‌اندازهٔ تعاريف ديگر انتزاعى است. اين تعريف تنها هنگامى كارآيى دارد كه ما مخاطبان را اجباراً در قالب زمان / مكان تعريف كنيم - زمان همان وقتِ تخمينى است كه افراد به يك پخش رسانه‌اى يا يك نشريهٔ زمان‌مند / مكان‌مند اختصاص مى‌دهند. به‌هر حال، بزرگ‌ترين مزيّت تعريف فوق در اين حقيقت نهفته است كه مى‌توان براساس آن مخاطب را به‌صورت كمّى توصيف نمود و به‌محض انجام اين كار، قواعد رياضى قابل اعمال خواهند بود.اين برداشت از مخاطب اعتبار خاص خود را دارد، اما نبايد خود را محدود به آن كنيم. به‌عنوان نمونه، مخاطبان در زمرهٔ دنبال‌كندگان يا دوستداران سريال‌هاى راديويى و تلويزيونى را نمى‌توان به‌روشنى اندازه‌گيرى نمود. به‌علاوه، هيچ شيوهٔ معينى وجود ندارد كه بتواند ارزش نسبى استفاده از رسانه را به‌طور كمّى و كيفى بررسى كند، همچنان‌كه به هيچ‌وجه نمى‌توان ميان استفاده‌كنندگان پروپاقرص و تصادفى آن تمايز قائل شد. هرچند مى‌توان مخاطبان ژانرها و انواع متعدد محتواى رسانه‌ها را بر حسب مدّت زمان يا پول صرف‌شده يا ترجيحات اظهارشده تعيين كرد، اما بايد توجه كرد كه مرزهاى بين انواع محتوايى غالباً روشن نيستند. همچنين، فيلم‌ها، كتاب‌ها، و آهنگ‌ها همانند ستاره‌ها، نويسندگان، و بازيگران خاص مخاطبانى دارند كه با گذشت زمان به‌طور متناسب و قابل ملاحظه‌اى افزايش مى‌يابند. همهٔ اين ابعاد در مطالعهٔ مخاطب وجود دارند، هرچند كه معمولاً غير از برآوردهاى تقريبى امكان ديگرى براى بررسى وجود ندارد.اين مباحث ما را به سؤال پيچيده‌تر هواخواهان و هواخواهى مى‌رساند كه قبلاً نيز طرح شد. چنين مى‌نمايد كه اين واژه به هر گروه از دوستداران پر و پا قرص يك ستاره، بازيگر، سبك نمايشي، يا برنامهٔ رسانه‌اى قابل اطلاق باشد (L.Lewis, 1992) اين افراد معمولاً به‌واسطهٔ وابستگى زياد يا حتى شيدايى خود به عناصر رسانه‌اى فوق شناخته مى‌شوند و غالباً نسبت به ديگر هواداران درك و همدلى عميقى از خود بروز مى‌دهند. يك هوادار از ديگر الگوهاى رفتارى عنصر دلخواه خود، مثلاً شيوهٔ لباس پوشيدن، نحوهٔ حرف زدن، مصرف ديگر رسانه‌ها، و ساير موارد نيز تبعيت مى‌كند.هواخواهى از عناصر رسانه‌اى غالباً در نگرش منتقدان ملازم با عدم بلوغ و بى‌فكرى است كه خود نتيجهٔ فرهنگ توده‌وار و نمونه‌اى از رفتار توده‌وار است. نتايج حاصل از اين هواخواهى بعضاً از منظر متعارف به‌صورت كارهاى عجيب و غرب نگريسته مى‌شوند، اما همين نتايج بر توان تجربه‌هاى رسانه‌اى در شكل دادن به خرده‌فرهنگ‌ها و هويت‌مندى‌هاى قبال شناخت نيز صحّه مى‌گذارند. هواخواهان عناصر رسانه‌اى نه تنها در قالب گروه‌هاى اجتماعى سازمان‌دهى مى‌شوند، بلكه با موضوع موردتوجه و علاقهٔ خود رابطه‌اى فعّالانه نيز برقرار مى‌نمايند. گذشته از اين، هواخواهى پديده‌اى بس كهن است و به هيچ‌وجه به فرهنگ به‌اصطلاح توده‌وار محدود نمى‌شود. از قديم، در دنياى ورزش، اُپرا، باله، تئاتر، و ادبيات چنين پديده‌اى وجود داشته است.منتقدان ظهور هواخواهى رسانه‌اى را سندى بر وجود عوام‌فريبى و استثمار مى‌دانند كه به‌منظور تقويت رابطهٔ مخاطبان با محصولات و بازيگران رسانه‌اى يا افزايش شهرت آنها ايجاد مى‌شوند تا در نهايت سود بيشترى از اجناس و كالاها و ديگر توليدات جانبى رسانه‌اى حاصل آيد. هواخواهى رسانه‌اى در واقع عمر محصولات و نيز سود حاصل از آنها را افزايش مى‌دهد. هر چند اين رويكرد انتقادى برحق است اما نظريهٔ ديگرى نيز وجود دارد كه مطابق آن هواخواهى رسانه‌اي، نه نشانگر فريب‌كارى رسانه‌ها، بلكه نشان‌دهندهٔ قدرت خلاقهٔ مخاطبان است. براساس اين رويكرد، هواخواهان عناصر رسانه‌اى معانى جديدى را از محتواهاى ارائه‌شده مى‌آفرينند و نيز به ايجاد روش‌هاى شناخت مسائل فرهنگي، نمايش‌هاى سبك‌مند، هويت‌مندى اجتماعي، و اجتماعاتى كه گروه هواخواهان را از دام فريب رسانه‌ها برهاند، كمك مى‌كنند.خواه گروه‌هاى هواخواهان را گروه‌هايى اجتماعى بدانيم يا آفريده‌هاى صنايع رسانه‌اي، وجود آنها مسأله مخاطبان رسانه‌اى را پيچيده‌تر مى‌كند. هواخواهان رسانه‌اى مخاطبانى بى‌اراده و اختيار براى سياست‌هاى بازاريابى رسانه‌اى نيستند و در درون هر گروه از مخاطبان واقعى (برحسب نوع محتوا) احتمالاً تعدادى هواخواه نيز يافت مى‌شوند. از سوى ديگر، برخى محتواهاى رسانه‌اى نيز باعث ايجاد يك گروه هواخواه مى‌شود، درحالى كه برنامه‌هاى ديگر چنين علاقه‌مندانى نخواهند داشت. اين مسأله براى رسانه‌هاى جمعى - به‌ويژه براى موسيقي، كتاب، و فيلم - بسيار مهم است. البته توسعهٔ پديدهٔ هواخواهى غيرقابل پيش‌بينى و غالباً غيرمنتظره است. از اين‌رو، به‌سختى مى‌توان تشريح كرد كه چرا مثلاً برخى فيلم‌ها و نمايش‌هاى تلويزيونى به‌طور مدام مى‌توانند يك عده هوادار پيدا كنند يا اينكه هميشه مى‌توانند در زمان‌ها و مكان‌هاى مختلف مخاطبانى را گرد آورند؟


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۷ ] [ مشاوره مديريت ]


گونه هاي مختلف مخاطبان : ظهور انواع جديد مخاطبان (2)

نوع آخر از انواع چهارگانه، مخاطب ثبتنامي، است كه به‌نظر مى‌رسد به بحث ما دربارهٔ مفاهيم متفاوت مخاطب رسانه‌اى چندان مربوط نباشد. اين نوع مجموعه‌اى به‌هم پيوسته از افرادى است كه (با هر هدف خاص خطابي، مبادله‌اي، يا مشاوره‌اي) از امكانات يك شبكهٔ ارتباطى استفاده مى‌كنند، تحت نظارت يك مركز هستند. در اينجا، يا برعمل استفاده يا بر محتواى مورد استفاده نظارت شده و ثبت و ضبط مى‌شوند. اين حالت را مى‌توان به‌عنوان نمونه در مورد صدور متمركز قبض مكالمات تلفنى يا اشتراك اينترنت مشاهده كرد، هرچند ممكن است دسترسى به آرشيو مركزى به‌خاطر رعايت حريم خصوصى افراد عملى نباشدو به‌كارگيرى روش مردم‌سنجي در مخاطب‌پژوهى هم مثال ديگرى براى مخاطب ثبت‌نامى است كه معمولاً با اطلاع و آگاهى خود كاربران رسانه‌ها انجام مى‌شود.كاربرد الگوى ثبت‌نامى افزايش يافته و همواره امكانى است براى كنترل. اين الگو به بحث انواع مخاطبان رسانه‌اى ارتباط اندكى دارد، هرچند مخاطبان رسانه‌هاى الكترونيكى ضرورتاً قابل كنترل‌تر و مداخله‌پذيرتر هستند. همچنين، مى‌توان مفهوم مخاطبان ثبت‌شده را در جايى كه رفتارهاى ارتباطى خصوصى ضبط شده و مورد اعتراض باشد، به‌ كاربرد. اين الگو بيش از ديگر الگوها با ترس‌هاى ناشى از نظارت و كنترل بيش از پيش ارتباطات خصوصى مردم همراه بوده است (Gandy, 1989; Spears, & Lea, 1994)گونه‌شناسى بورده‌ويك و ون‌كام (۱۹۸۶) كه در اينجا تشريح شد، مسائل جديدى را مطرح مى‌كند و راه جديدى را در نگرش به مخاطبان رسانه‌اى مى‌گشايد. آن‌گونه كه ديديم، گونه‌شناسى فوق سؤال مربوط به ويژگى گروه‌وار مجموعه‌هاى كاربران رسانه‌اى را دور مى‌زند، هرچند مسأله فوق هنوز هم جايگاه خود را دارد. تجارب نخستين در حيطهٔ شبكه‌هاى كابلى دوسويه متعلق به جماعت‌هاى محلى بر اين ديدگاه مبتنى بودند كه روابط اجتماعى پيشين به‌رواج رسانه‌هاى دوسويهٔ جديد منجر خواهند شد و رسانه‌ها نيز متقابلاً رابط اجتماعى را تقويت خواهند كرد (Dutton, Blumler & Kramer, 1987). اينترنت هم ظاهراً به تشكيل نوع جديدى از اجتماع هم‌صحبت‌هاى سابقاً ناشناس كه علايق و سلايق مشترك دارند منجر گرديده است (Rheingold, 1994). گونه‌شناسى‌هاى اوليه بر اين فرض استوار بودند كه رفتار مخاطبان ماهيتاً رفتارى عمومى است چون رسانه‌هاى جمعي، بنا به تعريف، در عرصهٔ عمومى جامعه كار مى‌كنند. اين فرض، همچنين، حاكى از آن است كه هميشه يك خط ‌فاصله روشن بين ارتباطات جمعى و ارتباطات بين فردى (كه هميشه خصوصى هستند) وجود دارد.پيشرفت‌هاى اخير و الگوهاى جديدتر از روابط بين فرستندگان و گيرندگان ارتباطي، هر دو فرضيهٔ فوق را زير سؤال برده‌اند. امروزه، به‌عنوان مثال، استفاده از رسانه طبق الگوى مراجعه‌اى براساس آميزه‌اى از مقاصد خصوصى (مانند برنامه‌ريزى يك مسافرت) و عمومى (نظير اقتباس يك عقيده درخصوص مسأله‌اى عمومي) تحقق مى‌يابد. الگوهاى مراوده‌اي نيز موارد بسيار گسترده‌اى از استفاده‌هاى خصوصى و عمومى را دربر مى‌گيرند. وجود كاربردهاى گسترده در مصرف فزايندهٔ اينترنت قابل مشاهده است. نوع ثبت‌نامى نيز اين امكان را دارد كه مخاطبان خصوصى و مبادلهٔ خصوصى پيام‌ها را به‌اطلاعات قابل دسترس عموم تبديل كند.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۶ ] [ مشاوره مديريت ]


گونه هاي مختلف مخاطبان : ظهور انواع جديد مخاطبان 1

ارتباطات جمعى اَشكالى از جريان ارتباطى مركز - پيرامون هستند كه در آنها گيرندگان از فرستندگان جدا و براى آنها ناشناخته‌ هستند. همچنين، امور توليد، توزيع و مصرف در ارتباطات جمعى از هم منفك هستند. توسعهٔ مخاطبان از تجمع انبوه خلق در يك محل براى ديدن يا شنيدن يك پيام آغاز و به‌تدريج در طول تاريخ بزرگ‌تر، پراكنده‌تر، و غيرشخصى‌تر شد. در نهايت، مخاطب رسانه‌هاى جمعى از اجتماع افرادى پديد آمد كه در يك لحظه پيام مشابهى را دريافت مى‌كنند. از مخاطبان وجود دارند و از اين‌رو، رابطهٔ بين فرستندگان و گيرندگان نيز در آنچه ما ارتباطات جمعي مى‌ناميم، اَشكال زيادى دارد. شكل حجيم، ناشناخته، و توده‌وار از رابطهٔ گيرنده - رسانه تنها مشكل نيست؛ بسيارى از گروه‌هاى واقعى مخاطبان رسانه‌اى كوچك هستند و به‌واسطهٔ چندين پيوند اجتماعى و عاطفى به منابع ارتباطى متصل مى‌گردند.مخاطبان رسانه‌اى غالباً براساس نوع روابط اجتماعى خود، طبقه‌بندى مى‌شوند (نظير مخاطبان بى‌تعلق، ديرجوش، نامتعادل و غيره) يا براساس درجهٔ ويژگى‌هاى گروهى - اجتماعى خود (مانند گروه‌هاى همبسته، پيوسته، پايدار و غيره). حتى در شرايط خاص ارتباطات جمعى نيز مى‌توان مخاطبان را آن‌گونه كه در مباحث بالا درخصوص عامهٔ مردم يا گروه اجتماعى عنوان شد - با اين اصطلاحات متفاوت شناخت. اين مسأله درصورتى رخ مى‌نمايد كه ما رويكردى جامعه‌شناختى داشته باشيم، اما دلايل ديگرى نيز براى مطالعهٔ روابط موجود در رفتارهاى استفاده از رسانه وجود دارند. به‌خصوص فن‌آورى‌هاى جديد براى ارتباطات دوسويه اهميّت اين مسأله را نشان مى‌دهد.بورده‌ويك و ون‌كام (Bordewijk & van Kaam, 1986) متغيرهاى اصلى براى تمايز بين سيستم‌هاى اطلاعاتى را نام مى‌برند و آنها را، اولاً، برحسب متمركز يا غيرمتمركز بودن مخزن اطلاعات و، ثانياً، برحسب عامل كنترل‌كنندهٔ دسترسى به‌ مخزن اطلاعات تقسيم‌بندى نموده‌اند. در اينجا، منظور از عامل كنترل‌كننده فرستنده يا گيرنده است كه در مورد محتواى قابل دريافت مراجعه و نيز در مورد زمان وقوع دريافت تصميم‌گيرى مى‌كند. در اين رويكرد فرض براين است كه شركت‌كنندگان، به‌مانند چرخى كه حول يك محور مى‌چرخد، گردهم آمده‌اند. جريان ارتباطى مى‌تواند مستقيماً بين هر يك از شركت‌كننده‌هاى واقع در پيرامون يا مركز و يك يا چند شركت‌كنندهٔ حاشيه‌اى برقرار شود. در اين مدل، اگر هريك از شركت‌كننده‌ها (و نيز خود مركز) را يك مخزن اطلاعات درنظر بگيريم، كه دو جريان ارتباطى توجه را به خود جلب مى‌كند يا اطلاعاتى بر اين جريان مى‌افزايد، در اين صورت مى‌توانيم به‌تصوير كامل‌ترى از الگوهاى محتمل دست يابيم. با قرار دادن مخزن اطلاعات در برخورد با عامل برگزينندهٔ زمان و موضوع، با دو گزينهٔ متمركز يا فردي بودن آنها، مى‌توان به چهار نوع رابطه بين فرستنده و گيرنده دست يافت.نوع مراجعه‌اى [يا مشاوره‌اي] هنگامى به‌وجود مى‌آيد كه افراد بتوانند هر زمان كه بخواهند يا هرچه كه بخواهند از محتواهاى عرضه‌شده يا از يك منبع مركزى انتخاب كنند. اين حالت مستلزم گسترش رسانه‌هاى جمعى خاص است. . هرچند مخاطبان برخى رسانه‌هاى جمعى (مانند روزنامه‌ها) كه مى‌تواند محتوا را بنا به علاقه و منافع خود انتخاب كند، به‌شيوهٔ مراجعه‌اى عمل كرده است، اما مخاطب مراجعه‌اى حقيقى تنها در مورد رسانه‌هايى مصداق دارد كه هدف اصلى آنها به حداكثر رساندن قدرت انتخاب استفاده‌كنندگان است. بهترين مثال از اين نوع رسانه‌ها را مى‌توان در سيستم‌هاى رايانه‌اى نظير اينترنت، ديسك‌هاى فشرده، فيلم‌هاى ويدئويى درخواستي، يا روزنامه‌هاى رايانه‌اى پيدا نمود، هرچند سيستم‌هاى تله‌تكست تلويزيونى نيز با چنين هدفى طراحى مى‌شوند. ايدهٔ مخاطبان تلويزيونى چندان جديد نيست اما فن‌آورى‌هايى كه تحقق كامل آن را ممكن مى‌كنند، پديده‌هايى نو هستند و برخى رسانه‌هاى ديگر نيز - مانند ويدئو و حتى كتاب‌ها و نوارهاى صوتى / ديسكت‌هاى فشرده - به‌شرط وجود امكانات آرشيو، تعريف مشابهى از مخاطبان را در قالب جستجوگران فعّال، ارائه مى‌دهند.به‌طور كلى نوع مراجعه‌اى بهره‌ورى رسانه‌اى فرد را از محدوديت تعلق به مخاطبان تعريف شده از طرف يك منبع رسانه‌اى رها مى‌كند و از اين طريق، مخاطب به مفهوم قديمى‌تر و خطابى را از بين مى‌برد. مخاطبان مراجعه‌اى صرفاً مجموعه‌اى از فردفرد مصرف‌كنندگان اطلاعات هستند، هرچند هنوز اين احتمال نيز وجود دارد كه نيروهاى اجتماعى در شكل‌گيرى اين مجموعه‌ها نقش داشته باشند. در اين حالت، اگر هر يك از مخاطبان بتواند يك فهرست شخصى از اطلاعات را تنظيم كند، ديگر هيچ تجربهٔ مشتركى بين همهٔ مخاطبان از نظر يكسانى محتوا وجود نخواهد داشت - هرچند مفهوم مخاطب رسانه‌اي باز هم به قوّت خود باقى خواهد ماند.الگوى مخاطب مراوده‌اي، كه در آن عنان هدايت هم در دستِ گيرنده است و هم در دست فرستنده، مفهوم پذيرفته و مرسوم مخاطبان رسانه‌اى را سست مى‌كند. اين نوع موقعيّتى را نشان مى‌دهد كه در آن مجموعه‌اى از افراد مى‌توانند در يك تعامل ارتباطى به‌طور فعّال به يكديگر مرتبط شده و به‌ مبادله، مشاركت و تعامل با يكديگر بپردازند. اين مدل از طريق سيستم‌هاى دوسويهٔ رايانه‌اى عملى مى‌شود و مفهوم مخاطب فعّال را حتى به‌شكلى پيشرفته‌تر مطرح مى‌نمايد. در اينجا، نوع جديدى از مخاطب امكان وجود مى‌يابد كه در آن نقش فرستنده و گيرنده ديگر قابل تفكيك نيست. رواج امكانات دوسويه تغييراتى هرچند اندك را در ارتباط خطابى بوجود مى‌آورند. در اين شيوه امكان درگيرى و بازخورد افزايش مى‌يابد، درحالى‌كه اين امكانات قبلاً براى مخاطبان مرسوم رسانه‌هاى جمعى ناشناخته بودند.تعداد فزايندهٔ مشتركين اينترنت و چند رسانه‌اى‌ها را نيز، همانند استفاده‌كنندگان از تجهيزاتى نظير گپِ تلفنى و ساير تجهيزات متون صوتى (اوديو تكست)، مى‌توان در زمرهٔ مخاطبان مراوده‌اى محسوب داشت. اينان البته به‌معناى واقعى مخاطب نيستند، بلكه استفاده‌كننده از رسانه به‌شمار مى‌روند.
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]


گونه هاي مختلف مخاطبان : دوگانگي مفهوم مخاطبان

تاريخ رسانه‌هاى جمعى نشان مى‌دهد كه مخاطبان مى‌توانند هم برآمده از خود جامعه باشند و هم از رسانه‌ها و محتواهاى آنها. به‌عبارت ديگر، اين خواست مردم است كه عرضهٔ توليدات خاص را برمى‌انگيزد يا اينكه رسانه‌ها هستند كه مردم را به‌سوى آنچه براى آنها برگزيده‌اند، جذب مى‌كنند؟ براساس نگرش نخست، مى‌توان رسانه‌ها را پاسخى دانست به نيازهاى عمومى يك جامعهٔ ملّي، اجتماع محلّي، يا گروه اجتماعيِ متقدم. در اين نگرش، رسانه‌ها همچنين در پى پاسخ‌گويى به خواسته‌هاى مشخص و مورد تأكيد مجموعه‌هايى از افراد - نظير فعّالان سياسي، صاحبان مشاغل، جوانان، هواداران يك ورزش خاص، و رسانه‌اى خاص باشند. همچنين، در ميان ويژگى‌هاى اجتماعى كه يك شيوهٔ خاص زندگى را تعريف مى‌كنند، عنصر رسانهٔ مطلوب نيز وجود دارد. دسته‌هاى خوانندگان / بينندگان / شنوندگان كه در نتيجهٔ عرضهٔ به‌شدّت تفكيك‌شده و سفارشي به‌وجود مى‌آيند احتمالاً هيچ تصورى از هويت جمعى نخواهند داشت، هرچند كه چند ويژگى اجتماعى - جمعيّتى مشترك نيز داشته باشند.اصطلاح مناسب در اينجا مفهوم فرهنگ سليقه است كه توسط هربرت گانس (Ganz, 1957) ابداع شده است. وى اين اصطلاح را براى توصيف آن مخاطبانى به‌كار مى‌برد كه توسط رسانه‌ها، برمبناى همگرايى علاقه‌هاى آنها و نه براساس پس‌زمينهٔ اجتماعى يا مكان مشترك، خلق مى‌شوند. فرهنگ سليقه بيش از آنكه راجع به جمعى از انسان‌ها باشد مجموعه‌اى از محصولات رسانه‌اى مشابه است - يعني، شكل، سبك ارائه، و ژانر برنامه‌هايى كه براى هماهنگى با شيوهٔ زندگى بخشى از مخاطبان توليد مى‌شوند. هرقدر فرآيند توجه به سليقه‌هاى خاص گروه‌هاى اجتماعيِ معين افزايش يابد، امكان ايجاد يك فرهنگ سليقه با مشخصات اجتماعى - جمعيّتى خاص خود بيشتر خواهد شد.تحقيقات انجام‌شده در سنّت بهره‌ورى و خرسندى از رسانه به ‌روشن شدن ماهيّت تقاضاهاى پنهان مخاطبان و شيوهٔ ايجاد آنها كمك كرده‌اند. انگيزه‌هاى مخاطبان براى انتخاب يك محتواى رسانه‌اى و شيوهٔ تفسير و ارزشيابى آنها به‌وجود ساختار نسبتاً ثابت و پايدارى از خواسته‌هاى رسانه‌اى مخاطبان معطوف است. تجربيّات اجتماعى نقش مهمى در برانگيختن خواسته‌هاى خاص از رسانه‌ها به‌ عهده دارند. به‌عنوان مثال، موقعيّت‌هاى حاكى از بلاتكليفى و بى‌تصميمى مى‌توانند افراد را به جست‌وجوى راهنما يا مدل‌هاى رفتارى سوق دهند؛ انزواى اجتماعى نيز مى‌تواند به‌استفاده از رسانه با هدف نيل به هم‌نشينى يا هم‌نوايى با افراد بى‌فرهنگِ جامعه بيانجامد؛ همچنان‌كه، كنجكاوى در مورد جهان و محل زندگى افراد در آن ممكن است توجه به اخبار و اطلاعات رسانه‌اى را افزايش دهد.تركيب‌بندى مخاطبان واقعى در قالب دسته‌هاى خرسندى دائماً تغيير مى‌كند، اما آن علل و عوامل پايه‌اى كه مخاطبان خاص (و گذاري) را به‌سوى سريال، فيلم، ژانر، يك نوع خاص موسيقى و امثال آن مى‌كشانند، نيروهايى ثابت و قابل پيش‌بينى هستند. انديشه‌اى كه مخاطبان را در قالب يك نياز اجتماعى يا روان‌شناختى خاص در نظر مى‌گيرد، يك بخش مهم از گفتمان مخاطب رسانه‌اى است و در توصيف مخاطبان كاربرد فراوان دارد. انديشهٔ مخاطبان بالقوه، مطابق برخى مقوله‌هاى اجتماعى يا فرهنگي، براى صنعت رسانه‌اى نيز حائز اهميّت است زيرا كه اين انديشه غالباً براى توسعهٔ خدمات رسانه‌اى جديد رهنمودهايى ارائه مى‌كند و نيز مى‌گويد كه چگونه مى‌توان در اين عرصه از عهدهٔ رقابت برآمد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۳ ] [ مشاوره مديريت ]


علل استفاده از رسانه


آنهايى كه وظيفهٔ صاف كردن جاده براى ماشين رسانه‌ها را بر عهده دارند بايد بيشتر به علل و پويايى شكل‌گيرى مخاطبان توجه داشته باشند. در شرايط ناشى از رقابت شديد بين رسانه‌ها و تغييرات مداوم، داشتن آگاهى تاريخي در مورد ميزان و تركيب مخاطبان به‌هيچ‌وجه كافى نخواهد بود. در چنين شرايطي، ضرورى است كه سلايق و علايق مخاطبان نيز پيش‌بينى و هدايت شوند. البته چنين كارى اساساً به مهارت تخصصي، الهام، و اقبال بستگى دارد، هرچند داشتن شناختى عميق از عواملى كه مخاطبان را به جنب‌وجوش مى‌آورند، مى‌تواند مفيد باشد. نظريه‌پردازان، همچنين به‌عواملى كه افراد را بر مى‌انگيزانند تا به مخاطبان بپيوندند و نيز به‌عوامل مؤثرى كه مخاطبان را حفظ مى‌كنند، توجه دارند.در پژوهش‌هاى مخاطب‌شناسى تلويزيون هنوز بيشترين سهم را دارد. اين امر تا حدودى ناشى از حجم و اهميّت اقتصادى و اجتماعى رسانهٔ تلويزيون و ت> ] [ مشاوره مديريت ]

يك مدل كاركردگرا(رويكرد بهره‌ورى و خرسندى از رسانه) 2

نقد و نظرپژوهش‌هاى انجام شده با تكيه بر اين نظريه‌ها توفيق بسيار كمى براى پيش‌بينى يا تبيين عِلّى گزينش‌ها و استفاده از رسانه داشته‌اند. هرچند به نظر مى‌رسد اين رويكرد كارآيى بالايى در مورد برخى از انواع محتواها داشته است - مثلاً در خصوص توجه گزينيشى مخاطبان به محتواى سياسى رسانه‌ها، يا برنامه‌‌ها شهوت‌انگيز. در كل، رابطه بين گرايش مخاطبان به رسانه‌ها و استفاده آن‌ها از رسانه‌ها سُست و جهت رابطه اين دو، غيرقطعى و متغير است. گونه‌شناسى‌هاى ارائه شده در مورد انگيزه‌هاي مخاطبان غالباً با الگوهاى مربوط به مصرف يا انتخاب عملى آن‌‌ها تناسب ندارند و از اين‌رو، پيدا كردن رابطه‌اى منطقى و باثبات بين اين سه عامل پياپى بسيار سخت است: علاقه / رجحان؛ گزينش عملي؛ و ارزشيابى پسين.شواهد تجربى بسيار محدودى در دست است تا نشان دهد استفاده از رسانه در كل با تجربه يك مشكل آغاز مى‌گردد يا اينكه حتماً به يافتن راه‌حلى براى مشكل منجر مى‌شود، آن‌ها مى‌توانند بسيارى از انواع انگيزه‌هاي ارائه شده در متن سؤال را شناخته و بازگو نمايند. فهرست انگيزه‌هاى ارائه شده اين انكان را فراهم مى‌آورد تا مخاطبان در قالب اصطلاحات كارگردگرايانه توصيف شوند و از طريق همين فهرست‌ەا است كه خود مخاطبان، آن‌گاه كه مورد سؤال واقع مى‌شوند، معناى استفاده از رسانه را درمى‌يابند. به هر حال، رويكرد بهره‌ورى و خرسندي در كل بيش از حد بر عقلانيت و فعاليت موجود در استفاده از رسانه تأكيد مى‌كند. در واقع بيش‌تر مخاطبان واقعى رسانه‌ها را مردمى تشكيل مى‌دهند كه انتظارات و انگيزه‌هاى ذهنى متفاوت، متداخل، و غالباً ناپايدار دارند.ميزان و محدوده تأثيرپذيرى رفتار رسانه‌اى مخاطبان از انگيزه‌هاى خودآگاه و مشخص آن‌ها هميشه مورد اختلاف بوده است.  نظريه انتظار - فايدهيك اصل اساسى در همه نظريه‌هاى مربوط به انگيزه‌هاى فردى نسبت به استفاده از رسانه اين باور است كه رسانه‌ها پاداش‌هايى را ارائه مى‌كنند كه اعضاء بالقوه مخاطبان، براساس تجارب گذشته خود، انتظار (و توقع) دارند. اين پاداش‌ها را مى‌توان مثل اثرات روان‌شناختى تجربه‌شده‌اى در نظر گرفت كه افراد براى آن‌ها فايده‌اى متصور و ارزشى قائل هستند (و اين پاداش‌ها بعضاً رضايت رسانه‌اى نيز خوانده مى‌شوند). پاداش‌هاى فوق را مى‌توان با استفاده رسانه (مانند يك مطالعه لذت‌بخش) يا از ژانرهاى محبوب (مانند داستان‌هاى كارآگاهي) يا حتى از مقوله‌هاى عينى محتوا (يك فيلم مشخص) به دست آورد. اين پاداش‌ها هستند كه، با افزودن بر اطلاعات رسانه‌اى افراد، گزينش‌هاى آتى آن‌ها را هدايت مى‌كنند. پالم‌‌گرين و رى‌برن در خصوص فرآيند مربوطه مدلى را بر پايه اين اصل پيشنهاد نموده‌اند كه گرايش‌هاى مخاطبان نسبت به رسانه‌ها برآيند باورهاى محك خورده و ارزش‌ها (و رجحان‌هاى شخصي) آن‌ها هستند. اين مدل انتظار - فايده در نمودار ارائه شده است.به طور كلي، مدل فوق اين پيش‌فرض را مطرح مى‌كند كه استفاده از رسانه را بايد برآيندى دانست كه از تركسيب تصورات موجود از منافع ارائه شده توسط رسانه و ا رزش‌هاى نسبى اين منافع براى يكايك مخاطبان. مدل حاضر ما را به كشف اين حقيقت رهنمون مى‌شود كه استفاده از رسانه محصول اجتناب است همان‌قدر كه نتيجه درجات متفاوتى از انتخاب‌هاى مثبت در بين خرسندى بالقوه و مورد انتظار از رسانه‌ها است. اين مدل بين انتظارات (خرسندى‌هاى خواسته شده) و ارضاء‌ها (خرسندى‌هاى به دست ‌آمده) تفاوت مى‌گذارد و، از اين رو، نوعى بهره‌مندى فزاينده از كاربرد رسانه‌اى در طول زمان را شناسيايى مى‌كند. بنابر اين، آن‌گاه كه خرسندى‌هاى به دست آمده به طور قابل توجهى از خرسندى‌هاى خواسته شده بيش‌تر باشد، اين احتمال نيز افزايش مى‌يابد كه ميزان ارضاء مخاطبان بالاتر و ميزان توجه و قدردانى آن‌ها بيش‌تر شود. عكس چنين رابطه‌اى هم مى‌تواند اتفاق بيافتد و نشانگر كاهش شمارگان، فروش، يا رتبه‌بندى و يا نشانگر افزايش تعويض كانال در مورد تلويزيون است. در هر حال، پالايش نظرى مورد بحث اين حقيقت را تغيير نداده است كه نظريه انگيزشى مخاطبان را نمى‌توان به سهولت به يك ابزار تجربى دقيق تبديل كرد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]


يك مدل كاركردگرا(رويكرد بهره‌ورى و خرسندى از رسانه)  1

اين باور كه استفاده از رسانه به خرسندى‌ها، نياز، آرزو، يا انگيزه‌هاى تك‌تك مخاطبان بستگى دارد، تقريباً قدمتى همانند خود رسانه‌پژوهى دارد. مخاطبان اغلب بر مبناى شباهت‌هاى بين نيازها، علايق، و سلايق فردى تشكيل مى‌گردند و بسيارى از اين‌ها منشأ اجتماعى يا روان‌شناختى دارند. انواع اصلى نيازهاي افراد عبارتنداز: نياز به اطلاعات، آرامش، همراهي، تفريح، يا فرار. همچنين، مخاطبان رسانه‌ها يا محتواهاى رسانه‌اى متفاوت را مى‌توان بر اساس اين گونه‌هاى وسيع انگيزشى تقسيم‌بندى نمود. رويكرد فوق براى مطالعه جذابيت رسانه‌هاى الكترونيكى جديد، حتى براى مطالعه كاربردهاى تلفن به كار برده شده است. دلبستگى نسبى مخاطبان به رسانه‌هاى متعدد هم به تفاوت‌هاى موجود بين خواسته‌ها و خرسندى‌هاى مورد انتظار آن‌ها مربوط دانسته شده است.اين شويه تفكر متعلق به يك مكتب پژوهنشى است كه به نام رويكرد بهره‌ورى و خرسندي شناخته شده و ريشه‌هاى آن را بايد در پژوهش‌هاى مربوط به تبيين جذابيت زياد انواع خاص از محتواهاى رسانه‌اى جست و جو نمود. سؤال اساسى رويكر فوق چنين است: چرا مردم از رسانه‌ها استفاده مى‌كنند و آن‌ها را براى چه منظورى به كار مى‌برند؟ جامعه‌شناسى كاركردگرايانه رسانه‌ها را برآورنده نيازهاى گوناگون جامعه مى‌دانست - نيازهايى نظير همبستگي، استمرار فرهنگي، كنترل اجتماعي، و نياز به گردش وسيع همه انواع اطلاعات عمومي، فرضيه مدكور خود مبتنى بر اين پيش‌فرض است كه افراد هم رسانه‌ها را براى مقاصدى متناظر به كار مى‌برند - از جمله براى كسب راهنمايي، آرامش، سازگاري، اطلاعات و شكل‌گيرى هويت شخص.  كشف مجدد رويكرد بهره‌ورى و خرسندىرويكرد بهره‌ورى و خرسندى بيست سال بعد مجدداً كشف و تفصيل داده شد. در اين هنگام فرضيات اساسى رويكرد فوق بدين شرح بودند: الف- انتخاب رسانه و محتوا عموماً فعاليتى عقلانى و معطوف به اهداف و خرسندى‌هاى خاص است. پس، مخاطبان فعال هستند و شكل‌گيرى آن‌ها را مى‌توان منطقاً تبيين كرد؛ ب- يكايك مخاطبان نسبت به نيازهاى رسانه‌اى كه از شرايط شخصى (فردي) و اجتماعى (مشترك) ريشه مى‌گيرند، آگاهى دارند و مى‌توانند اين نيازها را در قالب انگيزش‌هاى مختلف بيان كنند؛ ج- كاربرى شخصى رسانه‌ها، به بيان كلي، بيش‌تر از اصول زيبايى شناختى يا فرهنگى در شكل‌گيرى مخاطبان نقش و اهميت دارد؛ و اينكه د- تمام يا اغلب عوامل تأثرگذار بر شكل‌گيرى مخاطبان (انگيزه‌ها، رضايت مورد انتظار يا به دست آمده، گزينش‌هاى رسانه‌اي، متغيرهاى پس‌زمينه‌اي) را مى‌توان، به لحاظ نظري، تعيين كرد.در اين دوره، يك مدل از فرآيند گزينش رسانه‌اى توسط كاتز، بلاملر، و گورويچ ارائه شده كه مربوط مى‌شد به: (۱) سرچشمه‌هاى اجتماعى و روان‌شناختى (۲) نيازهايى كه (۳) انتظارات خاص از (۴) رسانه‌هاى جمعى يا ساير منابع را به وجود مى‌آورند و منجر به (۵) قرارگرفتن مخاطبان در معرض رسانه‌ها (يا اقدام به ساير فعاليت‌ها) مى‌شوند و اين سرانجام به (۶) برآورده شدن نيازها و (۷) ديگر تبعات مى‌انجامد. همزمان با اين، روزنگرن نيز مدل پيشگام خود را در مورد كاربرد رسانه‌اى ارائه نمود. مدل روزنگرن با تكيه بر مفهوم نيازها يا خواست‌هاى اوليه انسانى آغاز مى‌شود و سپس به توصيف مراحلى مى‌پردازد كه در آن برخى از نيازها تبديل به مشكل شده و جست و جو براى يافتن راه‌حل‌هاي احتمالى را گسترش مى‌دهد و به ايجاد انگيزه‌ها مى‌انجامد. در اينجا، برخى از انگيزه‌ها در نهايت به استفاده از رسانه‌ها منتهى مى‌شوند، در حالى كه انگيزه‌هاى ديگر راه‌حل‌هايى چون اشكال غيررسانه‌اى (مانند روابط اجتماعى شخصى يا گردش در بيرون از خانه) را رواج مى‌دهند.اين شاخه از نظريه‌هاى استفاده از رسانه در نحوه بيان خود فردگرا و رفتارگرا است، هرچند اين اصل نيز اذعان دارد كه مخاطبان مى‌توانند خصايص جمعى هم داشته باشند. خصايص جمعى مخاطبان به خصوص شامل مجموعه‌هايى مشترك از خرسندى‌هاى مورد انتظار و نيز نيازهاى مشابه آن‌ها مى‌شود كه از پس‌زمينه اجتماعى مخاطبان ريشه مى‌گيرند. پيش‌فرض‌هاى نظرى فوق در مجموع اين فرضيه را تقويت مى‌كنند كه هر قدر نيازهاى خودشناخته بيش‌تر و برجسته‌تر باشند، احتمال روى آوردن افراد به رسانه‌ها بيشتر خواهد بود. همچنين، نظريه فوق يك ارتباط منطقى بين تجربيات پس‌زمينه‌اى مخاطبان و ويژگى‌هاى محتواى برگزيده از طرف آن‌ها را مفروض مى‌دارد.يكى از اهداف بلندمدت اين مكتب پژوهشى دست يافتن به نوعى چارچوب نظرى كلى است كه تمام يافته‌هاى تحقيقى مربوط به انگيزش مخاطبان را بتواند در درون خود جاى دهد. به عنوان مثال، فون فيليتزن دلايل اصلى استفاده از رسانه‌ها را براى كودكان (سوئدي) در قالب اين عبارات جمع‌بندى نمود:- تفريح و سرگرمى و شادى‌هاى عاطفي- نيازهاى اطلاعاتى و شناختي- نيازهاى اجتماعى - هويت، و گفت و گو با ديگران- نيازهاى غيراجتماعي، به ويژه نياز به فرار كردن، تنها بودن، و كنترل خلق و خوى شخصى- نيازهاى مربوط به خود رسانه (مانند كتاب، راديو و غيره) و شيوه مصرف آن كه رضايت‌هاى ذاتى معنى را به استفاده‌كنندگان ارائه مى‌كند.
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ">۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت.