مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3807
دیروز : 4574
افراد آنلاین : 22
همه : 5164770


گونه هاي مختلف مخاطبان : مدل‌هاي ديگر از رابطه مخاطبان و فرستندگان

حداقل يك معبر ديگر به سوى نوع‌بندى مخاطبان و تجربهٔ آنها وجود دارد كه درخور پيمودن است. اين مسير نيز به رابطهٔ بين منبع و گيرندگان مرتبط است و از تمايز متقابل بين گرايش و هدف نشأت مى‌گيرد. اين تقسيم‌بندى را به بهترين نحو مى‌توان با استفاده از سه مدل در مناسبتات ارتباطى تشريح نمود: مدل انتقالي، مدل بيانى يا آئيني، و مدل توجه.شيوه‌هاى سه‌گانهٔ جهت‌گيرى مخاطبان و تجارب مرتبط آنها را نيز مى‌توان حدوداً با اين اصطلاحات نشان داد: پردازش‌شناختي؛ اشتراك و تعهد هنجاري؛ و بذل توجه. اين شيوه‌ها مانعة‌الجمع يا مغاير هم نيستند و الزاماً هم كمكى به تمايز بين رسانه‌ها، كانال‌ها، يا انواع خاص محتواى رسانه‌اى نمى‌كنند. با اين همه، بر پايهٔ اين دسته‌بندى احتمالاً مى‌توان به‌صورت روشمند و جامع به اختلافات بين مخاطبات دست يافت.
 مخاطبان به منزلهٔ هدفدر مدل انتقالي، فرآيند ارتباط اساساً به‌عنوان ارسال پيام‌ها يا علائم در طول زمان و به‌منظور كنترل يا اثرگذارى در نظر گرفته مى‌شود. در اينجا، گيرنده، يعنى مخاطب، به‌عنوان مقصد يا هدفى براى انتقال قصدمند معانى نگريسته مى‌شود. اين مدل در خصوص مثلاً، آموزش و بسيارى از انواع مبارزات تبليغاتى عمومي، و نيز برخى از انواع تبليغات تجاري، كاربرد دارد. اين مدل را هم‌چنين مى‌توان در مورد استفاده‌هاى ابزارگرايانه از سوى مخاطبان به‌كار گرفت.  مخاطبان به منزله شركت‌كنندگاندر مدل آئينى يا بياني، ارتباط در قالب مفاهيمى مانند شراكت و مشاركت تعريف مى‌شود. اين تعريف باعث افزايش وجوه اشتراك بين فرستنده و گيرنده مى‌شود تا اينكه گيرندگان را بر اساس مقاصد فرستنده تبيين كند. از نظر كاري، اين نوع ارتباط به انتشار پيام‌ها در بين فاصله‌هاى مكاني، بلكه معطوف به حفظ جامعه در زمان است؛ همچنان كه مقصود آن، نه ارائه اطلاعات،بلكه بازنمايى باورهاى مشترك است. بنابر اين تعريف، ارتباط، ابزارگرايانه يا سودجويانه نيست و از اين‌رو، گرايش مخاطبان نيز احتمالاً به نحوى از سر شوخي، تعهد اخلاقى يا شخصى است. پس، مخاطبان اساساً حكم شركاء را در يك فرآيند ارتباطى دارند.  مخاطبان به منزله ناظرانسومين نوع مخاطب به مدلى از ارتباط تعلق دارد كه بر اساس آن منبع ارتباطى خواهان انتقال اطلاعات يا باورها نيست و تنها مى‌خواهد توجه مخاطبان را جلب كند بى‌آنكه اثر ارتباطى را در نظر داشته باشد. در اين مدل، توجه مخاطب همانقدر است كه در رتبه‌بندى‌ها تعيين مى‌شود، و بنابر اين، مى‌توان آن را در قالب حق اشتراك، درآمد گيشه‌هاى فروش بليط، و پرداخت‌هاى آگهى‌دهنده‌ها به پول نقد تبديل نمود. همچنين، مى‌توان آن را برحسب منزلت و نفوذ در درون رسانه‌ها و در كل جامعه به پول تبديل كرد. شهرت و سرشناسى احتمالاً بيشتر ناشى از توجه مردم است و نه ناشى از اثرات در خور ياميزان تقدير و تحسين مخاطبان. احذ رتبه‌هاى بالا براى ارتباط‌گران جمعى (كه ميزان توجه به آن‌ها را نشان مى‌دهند) به معناى كم‌ابهام‌ترين شكل بازخورد و پاداش از سوى مخاطبان است. توجه مخاطبان در مقام نظار‌ه‌گران رسانه‌ها تنها درگيرى موقت آنها با رسانه‌ها را نشان مى‌دهد و نه عمق درگيرى آنها را. صرف توجه به مخاطب به رسانه به هيچ‌وجه به معناى انتقال معني يا مشاركت مخاطبان يا عميق‌تر شدن روابط بين فرستندگان و گيرندگان نيست، وقتى كه مخاطب از رسانه‌ها استفاده مى‌كند اصلى‌ترين سنجه توجه است، حتى اگر تنها براى پر كردن وقت يا فرار از مسائل زندگى يا حتى راهى براى خلوت كردن با خود باشد.امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۵۱ ] [ مشاوره مديريت ]

گونه هاي مختلف مخاطبان : مخاطبان يك رسانهٔ خاص

گونه‌اى از مفهوم مخاطب به مخاطبان يك رسانهٔ خاص مربوط مى‌شود - مانند مخاطبان تلويزيون يا جماعت سينمارو البته نخستين كاربرد اين تعريف قبلاً ذكر شده است: جماعت كتابخوان، يعنى همان اقليّت محدود، در دوره‌اى كه سواد آن چنان فراگير نشده بود، سواد داشتند و كتاب مى‌خواندند. واژهٔ مخاطب در اين معنى معمولاً به افرادى اشاره دارد كه رفتار يا تصور آنها ايشان را به‌عنوان استفاده كنندگان علاقه‌مند و هميشگى رسانهٔ موردنظر مى‌شناساند. البته مى‌توان اين تعريف را آن‌چنان گسترش داد كه شامل تمام دريافت‌كنندگان رسانهٔ فوق گردد.هر رسانهٔ جمعى - روزنامه، مجله، سينما، راديو، تلويزيون، نوارهاى صوتى / CD - مى‌بايست مجموعه‌اى از مصرف‌كنندگان يا هواداران خاص خود را به‌وجود آورد. اين فرآيند با رواج رسانه‌هاى جديد، مانند اينترنت يا چند رسانه‌اى‌ها همچنان ادامه دارد. پيدا كردن افرادى كه از رسانه‌ها استفاده مى‌كنند چندان مشكل نيست، اما شناخت بيش‌تر ويژگى‌هاى مخاطبان رسانه‌اى خاص غالباً خام و نادقيق و صرفاً مبتنى بر مقوله‌هاى كلى اجتماعى - جمعيّتى است.اين نوع از مخاطب به‌مفهوم مخاطبان توده‌وار نزديك است چون مخاطب رسانهٔ خاص نيز غالباً بسيار بزرگ، پراكنده، ناهمگن، و فاقد سازمان يا ساختار درونى است. مفهوم فوق، همچنين، با مفهوم كلى بازار يك خدمت مصرفى خاص تناسب دارد. در حال حاضر، اغلب مخاطبان رسانه‌هاى خاص آنچنان در هم تداخل يافته‌اند كه - جز برحسب قرابت ذهنى و يا تواتر و حجم مصرف - سخت بتوان آنها را از هم بازشناخت. امروزه، مخاطب هر يك از رسانه‌هاى جمعى تا حد زيادى با مخاطبان رسانه‌هاى ديگر يكى شده است.به‌رغم اين، هنوز هم مفهوم مخاطب رسانه‌اى به‌هنگام تغيير شكل رسانه‌ها و جايگزينى آنها با هم اهميّت مى‌يابد. عضويت در گروه مخاطبان فيلم‌ها، به‌عنوان نمونه، مستلزم يادگيرى برخى از عناصر يك نقش، عادت‌هاى خاص، و نيز درك و فهم آن رسانه و ژانرها محتواى آن است. يادگيرى اين مسائل در خلال تعامل‌هاى اجتماعى و در يك ساختار فرهنگى خاص صورت مى‌پذيرد، از اين‌رو، معناى كامل مخاطبان يك رسانهٔ خاص در طول زمان و از مكانى به مكان ديگر متفاوت خواهد بود.به‌عنوان مثال، در دههٔ ۱۹۴۰ و قبل از رواج تلويزيون، مخاطبان فيلم‌ها با مخاطبان سينمارو يكى بودند: بى‌شمار، جوان، و معاشرتي؛ عادت‌كرده به صداى اُرگ همراه فيلم در سالن‌هاى بزرگ و پر از دود سيگاى [يا مشاوره‌اي] هنگامى به‌وجود مى‌آيد كه افراد بتوانند هر زمان كه بخواهند يا هرچه كه بخواهند از محتواهاى عرضه‌شده يا از يك منبع مركزى انتخاب كنند. اين حالت مستلزم گسترش رسانه‌هاى جمعى خاص است. . هرچند مخاطبان برخى رسانه‌هاى جمعى (مانند روزنامه‌ها) كه مى‌تواند محتوا را بنا به علاقه و منافع خود انتخاب كند، به‌شيوهٔ مراجعه‌اى عمل كرده است، اما مخاطب مراجعه‌اى حقيقى تنها در مورد رسانه‌هايى مصداق دارد كه هدف اصلى آنها به حداكثر رساندن قدرت انتخاب استفاده‌كنندگان است. بهترين مثال از اين نوع رسانه‌ها را مى‌توان در سيستم‌هاى رايانه‌اى نظير اينترنت، ديسك‌هاى فشرده، فيلم‌هاى ويدئويى درخواستي، يا روزنامه‌هاى رايانه‌اى پيدا نمود، هرچند سيستم‌هاى تله‌تكست تلويزيونى نيز با چنين هدفى طراحى مى‌شوند. ايدهٔ مخاطبان تلويزيونى چندان جديد نيست اما فن‌آورى‌هايى كه تحقق كامل آن را ممكن مى‌كنند، پديده‌هايى نو هستند و برخى رسانه‌هاى ديگر نيز - مانند ويدئو و حتى كتاب‌ها و نوارهاى صوتى / ديسكت‌هاى فشرده - به‌شرط وجود امكانات آرشيو، تعريف مشابهى از مخاطبان را در قالب جستجوگران فعّال، ارائه مى‌دهند.به‌طور كلى نوع مراجعه‌اى بهره‌ورى رسانه‌اى فرد را از محدوديت تعلق به مخاطبان تعريف شده از طرف يك منبع رسانه‌اى رها مى‌كند و از اين طريق، مخاطب به مفهوم قديمى‌تر و خطابى را از بين مى‌برد. مخاطبان مراجعه‌اى صرفاً مجموعه‌اى از فردفرد مصرف‌كنندگان اطلاعات هستند، هرچند هنوز اين احتمال نيز وجود دارد كه نيروهاى اجتماعى در شكل‌گيرى اين مجموعه‌ها نقش داشته باشند. در اين حالت، اگر هر يك از مخاطبان بتواند يك فهرست شخصى از اطلاعات را تنظيم كند، ديگر هيچ تجربهٔ مشتركى بين همهٔ مخاطبان از نظر يكسانى محتوا وجود نخواهد داشت - هرچند مفهوم مخاطب رسانه‌اي باز هم به قوّت خود باقى خواهد ماند.الگوى مخاطب مراوده‌اي، كه در آن عنان هدايت هم در دستِ گيرنده است و هم در دست فرستنده، مفهوم پذيرفته و مرسوم مخاطبان رسانه‌اى را سست مى‌كند. اين نوع موقعيّتى را نشان مى‌دهد كه در آن مجموعه‌اى از افراد مى‌توانند در يك تعامل ارتباطى به‌طور فعّال به يكديگر مرتبط شده و به‌ مبادله، مشاركت و تعامل با يكديگر بپردازند. اين مدل از طريق سيستم‌هاى دوسويهٔ رايانه‌اى عملى مى‌شود و مفهوم مخاطب فعّال را حتى به‌شكلى پيشرفته‌تر مطرح مى‌نمايد. در اينجا، نوع جديدى از مخاطب امكان وجود مى‌يابد كه در آن نقش فرستنده و گيرنده ديگر قابل تفكيك نيست. رواج امكانات دوسويه تغييراتى هرچند اندك را در ارتباط خطابى بوجود مى‌آورند. در اين شيوه امكان درگيرى و بازخورد افزايش مى‌يابد، درحالى‌كه اين امكانات قبلاً براى مخاطبان مرسوم رسانه‌هاى جمعى ناشناخته بودند.تعداد فزايندهٔ مشتركين اينترنت و چند رسانه‌اى‌ها را نيز، همانند استفاده‌كنندگان از تجهيزاتى نظير گپِ تلفنى و ساير تجهيزات متون صوتى (اوديو تكست)، مى‌توان در زمرهٔ مخاطبان مراوده‌اى محسوب داشت. اينان البته به‌معناى واقعى مخاطب نيستند، بلكه استفاده‌كننده از رسانه به‌شمار مى‌روند.

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]


گونه هاي مختلف مخاطبان : دوگانگي مفهوم مخاطبان

تاريخ رسانه‌هاى جمعى نشان مى‌دهد كه مخاطبان مى‌توانند هم برآمده از خود جامعه باشند و هم از رسانه‌ها و محتواهاى آنها. به‌عبارت ديگر، اين خواست مردم است كه عرضهٔ توليدات خاص را برمى‌انگيزد يا اينكه رسانه‌ها هستند كه مردم را به‌سوى آنچه براى آنها برگزيده‌اند، جذب مى‌كنند؟ براساس نگرش نخست، مى‌توان رسانه‌ها را پاسخى دانست به نيازهاى عمومى يك جامعهٔ ملّي، اجتماع محلّي، يا گروه اجتماعيِ متقدم. در اين نگرش، رسانه‌ها همچنين در پى پاسخ‌گويى به خواسته‌هاى مشخص و مورد تأكيد مجموعه‌هايى از افراد - نظير فعّالان سياسي، صاحبان مشاغل، جوانان، هواداران يك ورزش خاص، و غيره - هستند. در ديگر سوي، اگر مخاطبان را آفريدهٔ رسانه‌ها بدانيم، در آن صورت خواهيم ديد كه آنها در پى يك فن‌آورى جديد (مانند اختراع فيلم، راديو، يا تلويزيون) پا به عرصهٔ هستى گذاشته‌اند يا اينكه به‌دنبال تأسيس يك كانال جديد (يك نشريه يا ايستگاه راديويى جديد) به‌دور آن جمع شده‌اند.مطابق اين نگرش، مى‌توان از مخاطبان تلويزيوني يا مردمان سينما‌رو و يا از خوانندگان يك روزنامهٔ خاص يا بينندگان پرو‌پا‌قرص يك كانالِ تلويزيونيِ محبوب سخن گفت. همچنين است شكل‌گيرى مخاطبان خاص به‌دنبال رواج يك شكل يا نوع جديد از محتوا، يك نمايشگر خاص، يا يك اجراى بسيار جذاب (احتمالاً براى مدتى كوتاه) كه معمولاً هم بازاريابى و تبليغات زياد تقويت مى‌شود. رسانه‌ها همواره خواهان ايجاد و حفظ مخاطبان جديدى براى ژانرهاى محتوايي، نويسندگان، نمايشگران، يا توليدات خاص (مثل فيلم‌ها، كتاب‌ها، يا نمايش‌ها) هستند. رسانه‌ها براى اين منظور ممكن است از تقاضاهاى خودانگيختهٔ مردم استقبال كنند يا اينكه نيازها و علايق احتمالى را قبل از ظهور آنها شناسايى كنند. مديران رسانه‌هاى مدرن به‌طور قطع مى‌كوشند تا چنين كارهايى را انجام دهند.درك كردن و يا نشان دادن تمايز دقيق بين مخاطبان به‌عنوان عامل يا معلول رسانه‌ها در وضعيتى كه مخاطبان رسانه‌اى مداوماً در حال تغيير و شكل‌گيرى هستند آسان نخواهد بود. در طول زمان، پيروى محض رسانه‌ها از گروه‌هاى اجتماعى كه همواره وجود داشته‌اند و نيز تلاش آنها براى شكل دادن به مقوله‌هاى اجتماعى خاص حول محتوى ارائه‌شده آن‌چنان در هم تنيده‌اند كه تفكيك آنها بس سخت شده است. در اين شرايط، نيازهاى آفريده شده توسط رسانه‌ها نيز از نيازهاى خودانگيخته غيرقابل تفكيك شده‌اند - يا اينكه اين دو به‌صورتى غيرقابل تمايز با هم درآميخته‌اند. به‌رغم اين، تمايز نظرى بين تقاضاهاى نشأت‌گرفته از دريافت‌كنندگان و فرستندگان مى‌تواند براى بازنمايى انواع مخاطبان مورد بحث مفيد باشد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]

گونه هاي مختلف مخاطبان : دسته خرسندي

اصطلاح دستهٔ خرسندى براى اشاره به امكانات عديدهٔ مخاطبان براى شكل‌گيرى و بازشكل‌گيرى برمبناى برخى علايق، نيازها، يا رجحان‌هاى رسانه‌اى انتخاب شده است. كاربرد واژهٔ دسته به‌اين معنا است كه چنين مخاطبانى نوعاً جمع ساده‌اى از افراد پراكنده‌ هستند كه هيچ تعلّق متقابل ندارند. درحالى كه مخاطبان رسانه‌اى در قالب عموم مردم غالباً نيازها و علايق رسانه‌اى متعددى دارند و وحدت‌ آنها نيز از برخى ويژگى‌هاى اجتماعى مشترك آنها ناشى مى‌شود، دستهٔ خرسندى تنها به‌واسطهٔ يك (نوع) نياز تعريف مى‌شود (هرچند كه اين نياز نيز ممكن است از تجربه اجتماعى ناشى شود). امروزه، به‌دنبال تفكيك به‌وجود آمده در توليد و عرضهٔ رسانه‌اى به‌منظور پاسخگويى به تقاضاهاى مصرف‌كنندگان خاص، دستهٔ خرسندى جانشين نوع قديمى‌تر عموم مردم شده است. در نتيجه، امروز به‌جاى آنكه هر عموم مردمى (كه بر مبناى محل، طبقهٔ‌اجتماعي، مذهب، يا حزب سياسى تعريف مى‌شود) رسانهٔ مختص خود را داشته باشد، نيازهاى خودخواسته متعدد به عرضهٔ توليدات متناسب دامن زده‌اند.اين پديده چندان هم جديد نيست چرا كه روزنامه‌هاى مردم‌پسند، و نيز شايعه، مد، و مجلات خانوادگي، از ديرباز انواع علايق خاص اما متداخل مخاطبان خود را برآورده كرده‌اند. نيازهايى كه اين نشريه‌ها تأمين كرده‌اند عمدتاً شامل نياز به اطلاعات عملي، تفريحي، و شايعات بودند كه زندگى اجتماعى روزمره را تلطيف مى‌كردند. در شرايط كنوني، با رنگ باختن اخلاقِ مذهبى و سياسى و نيز تجارى‌تر شدن رسانه‌ها اين نوع از رسانه‌ها گسترش يافته‌اند.در طول زمان و با اختراع هر رسانهٔ جديد (فيلم، كتاب، مجله، راديو، گرامافون، CD، و غيره) كه حاوى مطالب متنوع و مورد پسندِ مخاطبان هستند، سلايق رسانه‌اى بسيار گسترده‌ترى تأمين شده است. سلايق رسانه‌اى مخاطبان معمولاً مبتنى بر تركيبى از شرايط اجتماعى - فرهنگى و محتواى رسانه‌ها هستند. به‌عنوان نمونه، انتظار مى‌رود افراد برخاسته از يك زمينهٔ تحصيلى و شغلى مشترك، همانند گروه‌هاى مختلف سنى و جنسيتي، داراى علايق و سلايق رسانه‌اى خاص باشند. همچنين، در ميان ويژگى‌هاى اجتماعى كه يك شيوهٔ خاص زندگى را تعريف مى‌كنند، عنصر رسانهٔ مطلوب نيز وجود دارد. دسته‌هاى خوانندگان / بينندگان / شنوندگان كه در نتيجهٔ عرضهٔ به‌شدّت تفكيك‌شده و سفارشي به‌وجود مى‌آيند احتمالاً هيچ تصورى از هويت جمعى نخواهند داشت، هرچند كه چند ويژگى اجتماعى - جمعيّتى مشترك نيز داشته باشند.اصطلاح مناسب در اينجا مفهوم فرهنگ سليقه است كه توسط هربرت گانس (Ganz, 1957) ابداع شده است. وى اين اصطلاح را براى توصيف آن مخاطبانى به‌كار مى‌برد كه توسط رسانه‌ها، برمبناى همگرايى علاقه‌هاى آنها و نه براساس پس‌زمينهٔ اجتماعى يا مكان مشترك، خلق مى‌شوند. فرهنگ سليقه بيش از آنكه راجع به جمعى از انسان‌ها باشد مجموعه‌اى از محصولات رسانه‌اى مشابه است - يعني، شكل، سبك ارائه، و ژانر برنامه‌هايى كه براى هماهنگى با شيوهٔ زندگى بخشى از مخاطبان توليد مى‌شوند. هرقدر فرآيند توجه به سليقه‌هاى خاص گروه‌هاى اجتماعيِ معين افزايش يابد، امكان ايجاد يك فرهنگ سليقه با مشخصات اجتماعى - جمعيّتى خاص خود بيشتر خواهد شد.تحقيقات انجام‌شده در سنّت بهره‌ورى و خرسندى از رسانه به ‌روشن شدن ماهيّت تقاضاهاى پنهان مخاطبان و شيوهٔ ايجاد آنها كمك كرده‌اند. انگيزه‌هاى مخاطبان براى انتخاب يك محتواى رسانه‌اى و شيوهٔ تفسير و ارزشيابى آنها به‌وجود ساختار نسبتاً ثابت و پايدارى از خواسته‌هاى رسانه‌اى مخاطبان معطوف است. تجربيّات اجتماعى نقش مهمى در برانگيختن خواسته‌هاى خاص از رسانه‌ها به‌ عهده دارند. به‌عنوان مثال، موقعيّت‌هاى حاكى از بلاتكليفى و بى‌تصميمى مى‌توانند افراد را به جست‌وجوى راهنما يا مدل‌هاى رفتارى سوق دهند؛ انزواى اجتماعى نيز مى‌تواند به‌استفاده از رسانه با هدف نيل به هم‌نشينى يا هم‌نوايى با افراد بى‌فرهنگِ جامعه بيانجامد؛ همچنان‌كه، كنجكاوى در مورد جهان و محل زندگى افراد در آن ممكن است توجه به اخبار و اطلاعات رسانه‌اى را افزايش دهد.تركيب‌بندى مخاطبان واقعى در قالب دسته‌هاى خرسندى دائماً تغيير مى‌كند، اما آن علل و عوامل پايه‌اى كه مخاطبان خاص (و گذاري) را به‌سوى سريال، فيلم، ژانر، يك نوع خاص موسيقى و امثال آن مى‌كشانند، نيروهايى ثابت و قابل پيش‌بينى هستند. انديشه‌اى كه مخاطبان را در قالب يك نياز اجتماعى يا روان‌شناختى خاص در نظر مى‌گيرد، يك بخش مهم از گفتمان مخاطب رسانه‌اى است و در توصيف مخاطبان كاربرد فراوان دارد. انديشهٔ مخاطبان بالقوه، مطابق برخى مقوله‌هاى اجتماعى يا فرهنگي، براى صنعت رسانه‌اى نيز حائز اهميّت است زيرا كه اين انديشه غالباً براى توسعهٔ خدمات رسانه‌اى جديد رهنمودهايى ارائه مى‌كند و نيز مى‌گويد كه چگونه مى‌توان در اين عرصه از عهدهٔ رقابت برآمد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۳ ] [ مشاوره مديريت ]


علل استفاده از رسانه


آنهايى كه وظيفهٔ صاف كردن جاده براى ماشين رسانه‌ها را بر عهده دارند بايد بيشتر به علل و پويايى شكل‌گيرى مخاطبان توجه داشته باشند. در شرايط ناشى از رقابت شديد بين رسانه‌ها و تغييرات مداوم، داشتن آگاهى تاريخي در مورد ميزان و تركيب مخاطبان به‌هيچ‌وجه كافى نخواهد بود. در چنين شرايطي، ضرورى است كه سلايق و علايق مخاطبان نيز پيش‌بينى و هدايت شوند. البته چنين كارى اساساً به مهارت تخصصي، الهام، و اقبال بستگى دارد، هرچند داشتن شناختى عميق از عواملى كه مخاطبان را به جنب‌وجوش مى‌آورند، مى‌تواند مفيد باشد. نظريه‌پردازان، همچنين به‌عواملى كه افراد را بر مى‌انگيزانند تا به مخاطبان بپيوندند و نيز به‌عوامل مؤثرى كه مخاطبان را حفظ مى‌كنند، توجه دارند.در پژوهش‌هاى مخاطب‌شناسى تلويزيون هنوز بيشترين سهم را دارد. اين امر تا حدودى ناشى از حجم و اهميّت اقتصادى و اجتماعى رسانهٔ تلويزيون و تا اندازه‌اى نيز بدين دليل است كه (در مقايسه با ساير رسانه‌ها) تلويزيون، بدون استفاده از تحقيق، به‌سختى مى‌تواند ردّى از مخاطبان خود بيابد و آنها را در حساب آورد. از آنجا كه بسيارى از مردم تنها يك دستگاه گيرنده براى دريافت چندين و چند كانال تلويزيونى دارند، پيوسته رفت‌وآمد بسيارى در بين مخاطبان يك برنامه يا كانال خاص مشاهده مى‌شود. آگهى‌دهنده‌ها و برنامه‌ريزان پخش نياز به اين دارند تا، به‌طور كم‌وبيش مستمر، شناختى هرچه بيشتر در مورد تحرّكات و تغييرات مخاطبان برنامه‌ها و كانال‌هاى خاص داشته باشند. در حال حاضر نيز، رشد سيستم‌هاى پخش كابلى و ماهواره‌اي، رواج تجهيزات ضبط، افزايش خانوارهايى با چندگيرنده، و ظهور ديگر رسانه‌هاى جديد نياز به شناخت مخاطبان تلويزيونى را افزايش داده است. امكان گريز مخاطبان از صفحهٔ تلويزيون افزايش يافته و هنوز هم در حال افزايش است.با وجود اين، مسائل مربوط به گزينشگرى و پايدارى مخاطبان رسانه‌هاى غير از تلويزيون هنوز هم مطرح است. روزنامه‌ها هنوز خواهان جذب مشتركان جديد هستند، خوانندگانِ روزنامه‌هاى رقيب را جذب مى‌كنند، و وفادارى خوانندگان موجود خود تحكيم مى‌بخشند. روزنامه‌هاى نوپا هم در پى به‌دست آوردن و حفظ يك گروه ثابت از خوانندگان هستند. ناشران كتاب‌ها و نوارها هم خواستار آن هستند تا مخاطبان بالقوهٔ خود را بشناسند تا از اين طريق بتوانند از ديدگاه نظري، فهميدن اينكه چرا و چگونه مردم كتاب‌ها، نشريات ادواري، روزنامه‌ها، نوارهاى ويدئويى كرايه‌اي، و نوارهاى موسيقى خود را برمى‌گزينند همان‌قدر اهميّت دارد كه دانستن چرايى و چگونگى گزينش‌هاى تلويزيونى آنها.در اين موارد، مى‌توان به مسأله از هر دو منظر مخاطبان و رسانه‌ها نگريست. از منظر مخاطبان اين سؤال مطرح مى‌شود كه چه عواملى گزينش‌ها و رفتارهاى افراد را تحت تأثير قرار مى‌دهند. از منظر رسانه‌ها نيز سؤال فوق بدين شكل رخ مى‌نمايد كه چه عوامل مرتبط با محتوا، نحوهٔ ارائه، و شرايط پيرامونى مى‌توانند در جذب و حفظ مخاطبان مفيد باشند. البته هيچ تمايز روشنى بين اين دو منظر وجود ندارد چرا كه سؤال‌هاى مربوط به انگيزه‌هاى شخصى را نمى‌توان بدون مراجعه به محتواها و توليدات رسانه‌ها پاسخ داد.همچنين، ما مى‌توانيم از يك يا چند مكتب مخاطب‌پژوهى پيروى كنيم - مكاتبى كه هر يك براى استفاده از رسانه بيان متفاوتى دارند. سنّت ساختارگرا بر نظام رسانه‌اى و نظام اجتماعى به‌عنوان عوامل تعيين كننده تأكيد دارد. رويكرد رفتارگرا (كاركرگرا) نيز نيازها، انگيزه‌ها، و شرايط پيرامونى افراد را به‌عنوان نقطهٔ شروع تحليل خود برمى‌گزيند. حال آنكه، رويكرد اجتماعى - فرهنگى به پس‌زمينهٔ خاصى توجه مى‌كند كه هر مخاطب در آن قرار دارد و نيز به شيوه‌هايى كه مطابق آنها ديگر گزينه‌هاى رسانه‌اى ارزشيابى شده و معنا مى‌يابند. همان‌گونه كه قبلاً ديديم، هريك از رويكردهاى فوق مبانى نظرى متفاوتى دارند و راهبردهاى پژوهشى مختلفى را ايجاب مى‌كنند. اما، از آنجا كه هدف اين فصل ارائه تصويرى حتى‌الامكان وسيع‌تر است، در اينجا هيچ‌يك از سه رويكرد فوق انحصاراً برگزيده نشده است.عوامل اصلى مؤثر بر رفتار مخاطبان كه معمولاً داراى ثبات و بسيار قابل پيش‌بينى‌ هستند، نسبتاً شناخته شده هستند. الگوهاى وسيع از توجه مخاطبان به رسانه‌ها به‌كندى و معمولاً بنا به دلايلى آشكار (نظير تغيير در ساختار رسانه‌ها مثلاً به‌هنگام شهور يك رسانهٔ جديد) يا به‌خاطر برخى تغييرات گسترده‌تر اجتماعى (مانند توسعهٔ فرهنگ جوانان يا انتقال از نظام كمونيسم به سرمايه‌داري) دگرگون مى‌شوند. مخاطب‌پژوهى عمدتاً عبارت است از ثبت و ضبط روزمرهٔ پيامدهاى بسيار قابل پيش‌بيني، هرچند اثرات تصادفى و عواملى اتفاقى نيز يافت مى‌شوند. راز نهفته در اينجا به مسألهٔ انتخاب‌هاى جزئى‌تر از ميان رسانه‌ها، انتخاب بين كانال‌ها يا برنامه‌هاى مختلف، يا به موفقيّت يا شكست نوآورى‌ها يا محتواهاى مشخص مربوط مى‌شود. اگر در كار رسانه‌ها رازى نهفته بود، در آن صورت تجارت رسانه‌اى اين‌قدر پرخطر نمى‌بود و هر فيلم، آهنگ، كتاب، يا نمايش مى‌توانست يك موفقيّت برجسته باشد.عبارات فوق يادآور اين است كه هميشه نوعى گسست بين الگوى كلى استفاده از رسانه‌هاى جمعى و آنچه هر روز اتفاق مى‌افتد، وجود دارد. اين مسأله را، از يك منظر، مى‌توان در قالب تفاوت بين ميانگين حاصل از جمع داده‌هاى بسيار وسيع با مشاهدهٔ يك مورد خاص درك نمود - مورد خاص در اينجا ممكن است الگوى يك روز مشخص يا عادت‌هاى رسانه‌اى يك فرد باشد. اگرچه در استفاده از رسانه، علائق، انتخاب و صرف وقت ما معمولاً داراى الگوى نسبتاً ثابتى است، اما در عين حال تجربهٔ هر روز چيزى منحصر به‌فرد و متأثر از شرايطى متفاوت و غيرقابل پيش‌بينى است.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۲ ] [ مشاوره مديريت ]

يك مدل كاركردگرا(رويكرد بهره‌ورى و خرسندى از رسانه) 2

نقد و نظرپژوهش‌هاى انجام شده با تكيه بر اين نظريه‌ها توفيق بسيار كمى براى پيش‌بينى يا تبيين عِلّى گزينش‌ها و استفاده از رسانه داشته‌اند. هرچند به نظر مى‌رسد اين رويكرد كارآيى بالايى در مورد برخى از انواع محتواها داشته است - مثلاً در خصوص توجه گزينيشى مخاطبان به محتواى سياسى رسانه‌ها، يا برنامه‌‌ها شهوت‌انگيز. در كل، رابطه بين گرايش مخاطبان به رسانه‌ها و استفاده آن‌ها از رسانه‌ها سُست و جهت رابطه اين دو، غيرقطعى و متغير است. گونه‌شناسى‌هاى ارائه شده در مورد انگيزه‌هاي مخاطبان غالباً با الگوهاى مربوط به مصرف يا انتخاب عملى آن‌‌ها تناسب ندارند و از اين‌رو، پيدا كردن رابطه‌اى منطقى و باثبات بين اين سه عامل پياپى بسيار سخت است: علاقه / رجحان؛ گزينش عملي؛ و ارزشيابى پسين.شواهد تجربى بسيار محدودى در دست است تا نشان دهد استفاده از رسانه در كل با تجربه يك مشكل آغاز مى‌گردد يا اينكه حتماً به يافتن راه‌حلى براى مشكل منجر مى‌شود، آن‌ها مى‌توانند بسيارى از انواع انگيزه‌هاي ارائه شده در متن سؤال را شناخته و بازگو نمايند. فهرست انگيزه‌هاى ارائه شده اين انكان را فراهم مى‌آورد تا مخاطبان در قالب اصطلاحات كارگردگرايانه توصيف شوند و از طريق همين فهرست‌ەا است كه خود مخاطبان، آن‌گاه كه مورد سؤال واقع مى‌شوند، معناى استفاده از رسانه را درمى‌يابند. به هر حال، رويكرد بهره‌ورى و خرسندي در كل بيش از حد بر عقلانيت و فعاليت موجود در استفاده از رسانه تأكيد مى‌كند. در واقع بيش‌تر مخاطبان واقعى رسانه‌ها را مردمى تشكيل مى‌دهند كه انتظارات و انگيزه‌هاى ذهنى متفاوت، متداخل، و غالباً ناپايدار دارند.ميزان و محدوده تأثيرپذيرى رفتار رسانه‌اى مخاطبان از انگيزه‌هاى خودآگاه و مشخص آن‌ها هميشه مورد اختلاف بوده است.  نظريه انتظار - فايدهيك اصل اساسى در همه نظريه‌هاى مربوط به انگيزه‌هاى فردى نسبت به استفاده از رسانه اين باور است كه رسانه‌ها پاداش‌هايى را ارائه مى‌كنند كه اعضاء بالقوه مخاطبان، براساس تجارب گذشته خود، انتظار (و توقع) دارند. اين پاداش‌ها را مى‌توان مثل اثرات روان‌شناختى تجربه‌شده‌اى در نظر گرفت كه افراد براى آن‌ها فايده‌اى متصور و ارزشى قائل هستند (و اين پاداش‌ها بعضاً رضايت رسانه‌اى نيز خوانده مى‌شوند). پاداش‌هاى فوق را مى‌توان با استفاده رسانه (مانند يك مطالعه لذت‌بخش) يا از ژانرهاى محبوب (مانند داستان‌هاى كارآگاهي) يا حتى از مقوله‌هاى عينى محتوا (يك فيلم مشخص) به دست آورد. اين پاداش‌ها هستند كه، با افزودن بر اطلاعات رسانه‌اى افراد، گزينش‌هاى آتى آن‌ها را هدايت مى‌كنند. پالم‌‌گرين و رى‌برن در خصوص فرآيند مربوطه مدلى را بر پايه اين اصل پيشنهاد نموده‌اند كه گرايش‌هاى مخاطبان نسبت به رسانه‌ها برآيند باورهاى محك خورده و ارزش‌ها (و رجحان‌هاى شخصي) آن‌ها هستند. اين مدل انتظار - فايده در نمودار ارائه شده است.به طور كلي، مدل فوق اين پيش‌فرض را مطرح مى‌كند كه استفاده از رسانه را بايد برآيندى دانست كه از تركسيب تصورات موجود از منافع ارائه شده توسط رسانه و ا رزش‌هاى نسبى اين منافع براى يكايك مخاطبان. مدل حاضر ما را به كشف اين حقيقت رهنمون مى‌شود كه استفاده از رسانه محصول اجتناب است همان‌قدر كه نتيجه درجات متفاوتى از انتخاب‌هاى مثبت در بين خرسندى بالقوه و مورد انتظار از رسانه‌ها است. اين مدل بين انتظارات (خرسندى‌هاى خواسته شده) و ارضاء‌ها (خرسندى‌هاى به دست ‌آمده) تفاوت مى‌گذارد و، از اين رو، نوعى بهره‌مندى فزاينده از كاربرد رسانه‌اى در طول زمان را شناسيايى مى‌كند. بنابر اين، آن‌گاه كه خرسندى‌هاى به دست آمده به طور قابل توجهى از خرسندى‌هاى خواسته شده بيش‌تر باشد، اين احتمال نيز افزايش مى‌يابد كه ميزان ارضاء مخاطبان بالاتر و ميزان توجه و قدردانى آن‌ها بيش‌تر شود. عكس چنين رابطه‌اى هم مى‌تواند اتفاق بيافتد و نشانگر كاهش شمارگان، فروش، يا رتبه‌بندى و يا نشانگر افزايش تعويض كانال در مورد تلويزيون است. در هر حال، پالايش نظرى مورد بحث اين حقيقت را تغيير نداده است كه نظريه انگيزشى مخاطبان را نمى‌توان به سهولت به يك ابزار تجربى دقيق تبديل كرد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]


يك مدل كاركردگرا(رويكرد بهره‌ورى و خرسندى از رسانه)  1

اين باور كه استفاده از رسانه به خرسندى‌ها، نياز، آرزو، يا انگيزه‌هاى تك‌تك مخاطبان بستگى دارد، تقريباً قدمتى همانند خود رسانه‌پژوهى دارد. مخاطبان اغلب بر مبناى شباهت‌هاى بين نيازها، علايق، و سلايق فردى تشكيل مى‌گردند و بسيارى از اين‌ها منشأ اجتماعى يا روان‌شناختى دارند. انواع اصلى نيازهاي افراد عبارتنداز: نياز به اطلاعات، آرامش، همراهي، تفريح، يا فرار. همچنين، مخاطبان رسانه‌ها يا محتواهاى رسانه‌اى متفاوت را مى‌توان بر اساس اين گونه‌هاى وسيع انگيزشى تقسيم‌بندى نمود. رويكرد فوق براى مطالعه جذابيت رسانه‌هاى الكترونيكى جديد، حتى براى مطالعه كاربردهاى تلفن به كار برده شده است. دلبستگى نسبى مخاطبان به رسانه‌هاى متعدد هم به تفاوت‌هاى موجود بين خواسته‌ها و خرسندى‌هاى مورد انتظار آن‌ها مربوط دانسته شده است.اين شويه تفكر متعلق به يك مكتب پژوهنشى است كه به نام رويكرد بهره‌ورى و خرسندي شناخته شده و ريشه‌هاى آن را بايد در پژوهش‌هاى مربوط به تبيين جذابيت زياد انواع خاص از محتواهاى رسانه‌اى جست و جو نمود. سؤال اساسى رويكر فوق چنين است: چرا مردم از رسانه‌ها استفاده مى‌كنند و آن‌ها را براى چه منظورى به كار مى‌برند؟ جامعه‌شناسى كاركردگرايانه رسانه‌ها را برآورنده نيازهاى گوناگون جامعه مى‌دانست - نيازهايى نظير همبستگي، استمرار فرهنگي، كنترل اجتماعي، و نياز به گردش وسيع همه انواع اطلاعات عمومي، فرضيه مدكور خود مبتنى بر اين پيش‌فرض است كه افراد هم رسانه‌ها را براى مقاصدى متناظر به كار مى‌برند - از جمله براى كسب راهنمايي، آرامش، سازگاري، اطلاعات و شكل‌گيرى هويت شخص.  كشف مجدد رويكرد بهره‌ورى و خرسندىرويكرد بهره‌ورى و خرسندى بيست سال بعد مجدداً كشف و تفصيل داده شد. در اين هنگام فرضيات اساسى رويكرد فوق بدين شرح بودند: الف- انتخاب رسانه و محتوا عموماً فعاليتى عقلانى و معطوف به اهداف و خرسندى‌هاى خاص است. پس، مخاطبان فعال هستند و شكل‌گيرى آن‌ها را مى‌توان منطقاً تبيين كرد؛ ب- يكايك مخاطبان نسبت به نيازهاى رسانه‌اى كه از شرايط شخصى (فردي) و اجتماعى (مشترك) ريشه مى‌گيرند، آگاهى دارند و مى‌توانند اين نيازها را در قالب انگيزش‌هاى مختلف بيان كنند؛ ج- كاربرى شخصى رسانه‌ها، به بيان كلي، بيش‌تر از اصول زيبايى شناختى يا فرهنگى در شكل‌گيرى مخاطبان نقش و اهميت دارد؛ و اينكه د- تمام يا اغلب عوامل تأثرگذار بر شكل‌گيرى مخاطبان (انگيزه‌ها، رضايت مورد انتظار يا به دست آمده، گزينش‌هاى رسانه‌اي، متغيرهاى پس‌زمينه‌اي) را مى‌توان، به لحاظ نظري، تعيين كرد.در اين دوره، يك مدل از فرآيند گزينش رسانه‌اى توسط كاتز، بلاملر، و گورويچ ارائه شده كه مربوط مى‌شد به: (۱) سرچشمه‌هاى اجتماعى و روان‌شناختى (۲) نيازهايى كه (۳) انتظارات خاص از (۴) رسانه‌هاى جمعى يا ساير منابع را به وجود مى‌آورند و منجر به (۵) قرارگرفتن مخاطبان در معرض رسانه‌ها (يا اقدام به ساير فعاليت‌ها) مى‌شوند و اين سرانجام به (۶) برآورده شدن نيازها و (۷) ديگر تبعات مى‌انجامد. همزمان با اين، روزنگرن نيز مدل پيشگام خود را در مورد كاربرد رسانه‌اى ارائه نمود. مدل روزنگرن با تكيه بر مفهوم نيازها يا خواست‌هاى اوليه انسانى آغاز مى‌شود و سپس به توصيف مراحلى مى‌پردازد كه در آن برخى از نيازها تبديل به مشكل شده و جست و جو براى يافتن راه‌حل‌هاي احتمالى را گسترش مى‌دهد و به ايجاد انگيزه‌ها مى‌انجامد. در اينجا، برخى از انگيزه‌ها در نهايت به استفاده از رسانه‌ها منتهى مى‌شوند، در حالى كه انگيزه‌هاى ديگر راه‌حل‌هايى چون اشكال غيررسانه‌اى (مانند روابط اجتماعى شخصى يا گردش در بيرون از خانه) را رواج مى‌دهند.اين شاخه از نظريه‌هاى استفاده از رسانه در نحوه بيان خود فردگرا و رفتارگرا است، هرچند اين اصل نيز اذعان دارد كه مخاطبان مى‌توانند خصايص جمعى هم داشته باشند. خصايص جمعى مخاطبان به خصوص شامل مجموعه‌هايى مشترك از خرسندى‌هاى مورد انتظار و نيز نيازهاى مشابه آن‌ها مى‌شود كه از پس‌زمينه اجتماعى مخاطبان ريشه مى‌گيرند. پيش‌فرض‌هاى نظرى فوق در مجموع اين فرضيه را تقويت مى‌كنند كه هر قدر نيازهاى خودشناخته بيش‌تر و برجسته‌تر باشند، احتمال روى آوردن افراد به رسانه‌ها بيشتر خواهد بود. همچنين، نظريه فوق يك ارتباط منطقى بين تجربيات پس‌زمينه‌اى مخاطبان و ويژگى‌هاى محتواى برگزيده از طرف آن‌ها را مفروض مى‌دارد.يكى از اهداف بلندمدت اين مكتب پژوهشى دست يافتن به نوعى چارچوب نظرى كلى است كه تمام يافته‌هاى تحقيقى مربوط به انگيزش مخاطبان را بتواند در درون خود جاى دهد. به عنوان مثال، فون فيليتزن دلايل اصلى استفاده از رسانه‌ها را براى كودكان (سوئدي) در قالب اين عبارات جمع‌بندى نمود:- تفريح و سرگرمى و شادى‌هاى عاطفي- نيازهاى اطلاعاتى و شناختي- نيازهاى اجتماعى - هويت، و گفت و گو با ديگران- نيازهاى غيراجتماعي، به ويژه نياز به فرار كردن، تنها بودن، و كنترل خلق و خوى شخصى- نيازهاى مربوط به خود رسانه (مانند كتاب، راديو و غيره) و شيوه مصرف آن كه رضايت‌هاى ذاتى معنى را به استفاده‌كنندگان ارائه مى‌كند.
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۱:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ tml" target="_blank">۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
نظرسنجی
     برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.