مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 16723
دیروز : 40352
افراد آنلاین : 45
همه : 4385557


هنر گفتاري و نوشتاري امام علي عليه السلام (3)

از مهمترين‌ شاخه‌هاي‌ هنر، كه‌ در آن‌ واژه‌ و تعبير، براي‌ بيان‌ زيبا و نافذ وماندگار مقصود و انتقال‌ پيام‌ و انديشه‌ به‌ مخاطب‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شود، فن‌ّخطابه‌ و هنر نگارش‌ است‌. قلم‌ و بيان‌، دو ابزار مهم‌ّ در تأثيرگذاري‌ بر ديگران‌به‌ شمار مي‌رود، آن‌ هم‌ نه‌ هر نوشته‌ و سخني‌، بلكه‌ نوشته‌هاي‌ برخوردار ازجلوه‌هاي‌ ادب‌ و هنر و گفته‌هاي‌ سرشار از عناصر تأثيرگذار و جذّاب‌ وماندگار.

آنچه‌ در ادبيات‌ و علم‌ معاني‌ و بيان‌ به‌ آن‌ «فصاحت‌» و «بلاغت‌» گفته‌مي‌شود و در علم‌ بديع‌، به‌ صناعات‌ ادبي‌ اطلاق‌ مي‌شود، چه‌ در گفتار و چه‌ درنوشته‌هاي‌ حضرت‌ علي‌(ع) وجود دارد. علاوه‌ بر آنكه‌ آن‌ حضرت‌ نسبت‌ به‌جاذبه‌هاي‌ سخن‌، حرف‌ و نظر دارد، خودش‌ نيز در به‌كارگيري‌ آن‌ عناصر،سرآمد همگان‌ است‌ و امير بيان‌ و پيشواي‌ بلاغت‌ شمرده‌ مي‌شود.

دربارة‌ زيبايي‌ سخن‌، چنين‌ معياري‌ مي‌دهد:

احسن‌ُ الكلام‌ِ مازانَه‌ُ حُسن‌ُ النِظام‌ وَ فَهِمَه‌ُ الخاص‌ّ و العام‌. زيباترين‌ وبهترين‌ سخن‌ آن‌ است‌ كه‌ نظام‌ نيكو آن‌ را آراسته‌ باشد و خواص‌ وعموم‌ مردم‌ آن‌ را بفهمند.

اين‌ تعبير و معيار، در بردارندة‌ همة‌ ملاك‌هاي‌ هنرمندي‌ در ارائة‌ يك‌كلام‌ زيبا و سخن‌ جاودانه‌ و دلنشين‌ است‌. آراستگي‌ كلام‌ به‌ «حسن‌ نظام‌»، همة‌علم‌ بلاغت‌ و فصاحت‌ و خطابه‌ را در برمي‌گيرد.

وي‌ همچنين‌ مي‌فرمايد:

آفة‌ الكلام‌ِ الاطالة‌. آفت‌ سخن‌، طول‌ دادن‌ است‌.

اين‌ نيز اشاره‌ به‌ يكي‌ از عوامل‌ ضدّ جاذبه‌ در گفتار است‌.

نوشته‌ و سخن‌ هر كس‌، ميزان‌ هنرمندي‌ او را در «بيان‌ فكر» و «ترسيم‌واقعيات‌» نشان‌ مي‌دهد. آنچه‌ را كه‌ سعدي‌ گفته‌ است‌:

تا مرد سخن‌ نگفته‌ باشدعيب‌ و هنرش‌ نهفته‌ باشد

بر گرفته‌ از اين‌ كلام‌ حضرت‌ امير است‌ كه‌:

المرءُ مَخبوءٌ تَحت‌َ لِسانه‌. آدمي‌ مخفي‌ است‌ در زير زبان‌.

«گزيده‌گويي‌» يكي‌ از هنرهاي‌ كلامي‌ است‌. مردم‌ از سخنان‌ نغز، كوتاه‌ وپر معني‌ استقبال‌ مي‌كنند و اينگونه‌ كلمات‌، در حافظه‌ها مي‌ماند و به‌ضرب‌المثل‌ تبديل‌ مي‌شود.

حضرت‌ علي‌(ع) در اين‌ زمينه‌ نيز هنري‌ بي‌بديل‌ دارد، بخش‌ِ سوّم‌نهج‌البلاغه‌، «كلمات‌ قصار» است‌.سخنان‌ كوتاه‌ و گويا و پرمعناي‌ او شهرتي‌بسزا يافته‌ است‌. در مجموعة‌ ديگري‌ از سخنان‌ وي‌ كه‌ به‌ نام‌ «غررالحكم‌»معروف‌ است‌، هزاران‌ كلمة‌ قصار مي‌بينيم‌ كه‌ در عين‌ اختصار، دريايي‌ ازمفاهيم‌ بلند را در خود جا داده‌ است‌.

«ابن‌ ابي‌الحديد» نيز در جلد بيستم‌ شرح‌ خود بر نهج‌البلاغه‌، افزون‌ بركلمات‌ قصاري‌ كه‌ در نهج‌البلاغه‌ آمده‌ است‌، تعداد 998 سخن‌ كوتاه‌ ديگرآورده‌ كه‌ به‌ آن‌ امام‌ بلاغت‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌.

كم‌ گوي‌ و گزيده‌گوي‌، چون‌ دُرتا از كم‌ تو جهان‌ شود پُر

براستي‌ كه‌ كلمات‌ قصار علي‌ بن‌ ابي‌طالب‌، چه‌ در جاذبه‌هاي‌ لفظي‌ وتعبيري‌ و چه‌ از جهت‌ غناي‌ محتوايي‌، بسي‌ ارجمند و جاودانه‌ است‌.

گزيده‌هايي‌ از خطبه‌ها، نامه‌ها و كلمات‌ قصار آن‌ حضرت‌ را كه‌ سيّد رضي‌گرد آورده‌ است‌، نام‌ «نهج‌البلاغه‌» بر آن‌ نهاده‌ است‌ و راستي‌ كه‌ شيوه‌ و روش‌بلاغت‌ و شيوايي‌ گفتار و نوشتار را بايد از علي‌(ع) آموخت‌ و اين‌ كتاب‌جاودانه‌، تابلوي‌ زيبايي‌ از كلمات‌ ماندگار آن‌ پيشواي‌ بلاغت‌ و سخنوري‌است‌.

به‌ گفتة‌ مورّخان‌، خطبه‌هاي‌ زيباي‌ آن‌ حضرت‌، حتّي‌ سالها پيش‌ از آنكه‌سيد رضي‌ نهج‌البلاغه‌ را گرد آورد، مورد توجّه‌ مردم‌ بوده‌ و صدها خطبة‌ او رااز حفظ‌ داشتند و عدّه‌اي‌ از سخنوران‌ مشهور عرب‌ گفته‌اند كه‌ فصاحت‌ وسخنوري‌ خويش‌ را مديون‌ صد خطبه‌ از سخنان‌ اميرالمؤمنين‌اند كه‌ در حافظه‌داشته‌اند.

جالب‌ است‌ بدانيد كه‌ «ابن‌ابي‌ الحديد» كه‌ از ادباي‌ عرب‌ و از مشهورترين‌شارحان‌ نهج‌البلاغه‌ است‌، دربارة‌ يكي‌ از خطبه‌هاي‌ امام‌ علي‌(ع) كه‌ دربارة‌مرگ‌ و عوالم‌ پس‌ از آن‌ و عبرت‌آموزي‌ از درگذشتگان‌ است‌، چنين‌اعتراف‌ مي‌كند:

سوگند به‌ كسي‌ كه‌ همة‌ امت‌ها به‌ او سوگند مي‌خورند، من‌ اين‌ خطبه‌ رادر مدّت‌ پنجاه‌ سال‌ تا كنون‌ بيش‌ از هزار بار خوانده‌ام‌. هيچ‌ بار آن‌ رانخواندم‌ مگر آنكه‌ در من‌ خشيت‌ و خوف‌ و پندي‌ ايجاد كرد و در دلم‌تأثير نهاد و مرا به‌ لرزه‌ آورد. هيچ‌ بار در آن‌ تأمل‌ نكردم‌ مگر آنكه‌ به‌ يادمردگان‌ از خويشاوندان‌ و نزديكان‌ و دوستانم‌ افتادم‌ و چنين‌ تصوّركردم‌ كه‌ آن‌ را كه‌ حضرت‌ به‌ توصيف‌ حالش‌ پرداخته‌، خود من‌ هستم‌.در اين‌ زمينه‌ بسيار از خطبا و فصحا داد سخن‌ داده‌اند و من‌ آنها رامكرّر خوانده‌ام‌، ولي‌ هيچ‌كدام‌، تأثير كلام‌ اميرالمؤمنين‌ را بر من‌نداشته‌ است‌ ....

مگر «همام‌» نبود كه‌ وقتي‌ توصيف‌ حضرت‌ را از ويژگيهاي‌ متقين‌ شنيد،تاب‌ نياورد، خروشي‌ برآورد و قالب‌ تهي‌ كرد؟ با آنكه‌ خودش‌ به‌ اصرار ازحضرت‌ خواسته‌ بود كه‌ اهل‌ تقوا را برايش‌ وصف‌ كند.

اينگونه‌ است‌ كه‌ سخن‌ حضرت‌ و جاذبه‌هاي‌ كلامي‌ او، اعصار و قرون‌ رادر نورديده‌ و هم‌ به‌ لحاظ‌ ظرافت‌ها و هنرمندي‌هاي‌ تعبيري‌ در كلام‌ او، و هم‌به‌ خاطر مفاهيم‌ بلند و ملكوتي‌ سخنانش‌، در انحصار زمان‌ خويش‌ نمانده‌ است‌و به‌ جهت‌ چند بطني‌ بودن‌ آن‌ كلمات‌ و ابعاد تودرتو و ژرفش‌، در عصر غيرخودش‌ هم‌ مخاطب‌ براي‌ پيام‌هاي‌ او فراوان‌ است‌. اگر سخن‌ حضرت‌ علي‌(ع)را پايين‌تر از كلام‌ خدا و فراتر از كلام‌ بشر دانسته‌اند، تنها نه‌ از حيث‌فصاحت‌ و بعد ادبي‌، بلكه‌ از نظر محتواي‌ متعالي‌ آن‌ نيز چنين‌ است‌.

اديب‌ فرهيخته‌ و نويسندة‌ فرزانه‌، استاد محمدرضا حكيمي‌، دربارة‌ «كلام‌جاودانة‌» آن‌ حضرت‌، سخنها دارد و در آغاز نوشتارش‌ مي‌نويسد:

سخن‌ گفتن‌ دربارة‌ «سخن‌ علي‌» نيز دشوار است‌، به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌سخن‌ گفتن‌ دربارة‌ خود علي‌(ع). اين‌ «كلام‌ جاودانه‌» را، كلامي‌ بايد تاآن‌ را بشناساند و در سُرايش‌ عظمت‌هايش‌ روزگار بگذارد. اينجاپهنه‌اي‌ و ژرفايي‌ و عظمتي‌ است‌ بيگانه‌ با نهايت‌ها. چه‌ بيشمارانديشمندان‌ و فرزانگان‌ و ژرفنگراني‌ كه‌ خاموش‌ ماندن‌ را سخت‌تردانستند و سكوت‌ را گوياتر شمردند و چه‌ بسيار فرهيختگان‌ وسخنوران‌ و شاعران‌ كه‌ قهرمانان‌ بزرگ‌ و پيروز پهنه‌هاي‌ سخن‌ وسخنوري‌ بودند، ليكن‌ در اين‌ پهنة‌ بيكران‌ و عرصة‌ سترگ‌ نيارستندپوييد ....

«خطابه‌»، يكي‌ از عمده‌ترين‌ هنرهاي‌ گفتاري‌ بشر از دير زمان‌ تا كنون‌ بوده‌است‌، يعني‌ نوعي‌ گفتار هيجان‌انگيز، تأثيرگذار، بازدارنده‌ يا برانگيزنده‌، كه‌هم‌ عقل‌ را قانع‌ كند، هم‌ دل‌ را تسليم‌ سازد. فلاسفه‌اي‌ چون‌ ارسطو و افلاطون‌دربارة‌ اين‌ فن‌ّ، كتاب‌ نوشته‌ و حدود آن‌ را تعريف‌ كرده‌اند. يونان‌ قديم‌ وروم‌، خطيبان‌ چيره‌دستي‌ داشته‌اند، مانند دموستنس‌، كاتن‌، سيسرون‌،اگوستين‌، لوتر و در قرون‌ بعدي‌ كساني‌ مانند بوسوئه‌، بوردالوست‌، فنلن‌.

در دنياي‌ عرب‌ نيز، چه‌ در عصر جاهليت‌ و چه‌ پس‌ از ظهور اسلام‌ وسده‌هاي‌ بعد، خطباي‌ برجسته‌ و نامداري‌ بوده‌اند كه‌ مي‌توان‌ از كساني‌ چون‌:هاني‌ بن‌ قبيصه‌، اكثم‌ بن‌ صيفي‌، قس‌ّ بن‌ ساعده‌، كعب‌ بن‌ لؤي‌، ابن‌ سّماك‌،سعيدبن‌ اسماعيل‌ نيشابوري‌، ابوعلي‌ دقّاق‌، ابن‌ جوزي‌، اخطب‌ خوارزم‌، ابن‌نباته‌ و ... نام‌ برد.

ابن‌ نباته‌ يكي‌ از خطباي‌ زبردست‌ قرن‌ چهارم‌ است‌ و خطابه‌هايش‌ مشهوراست‌. خطبه‌اي‌ در برانگيختن‌ بر جهاد دارد. اميرالمؤمنين‌(ع) نيز در خطبة‌ 27نهج‌البلاغه‌ مردم‌ را به‌ جهاد برمي‌انگيزد و خطبة‌ جهاديّة‌ او معروف‌ است‌. ابن‌ابي‌الحديد، شارح‌ِ نهج‌البلاغه‌ اين‌ دو خطبه‌ را با هم‌ مقايسه‌ مي‌كند و مي‌گويد:

«در خطبة‌ ابن‌ نباته‌ را با خطبة‌ امام‌ مقايسه‌ كنيد و از دايرة‌ انصاف‌ دورنشويد، نسبت‌ اين‌ دو با هم‌ مانند نسبت‌ شمشير چوبين‌ با تيغ‌ پولادين‌است‌ ...، خطبة‌ ابن‌ نباته‌، هر چند بهره‌هايي‌ از صناعات‌ بديعي‌ دارد،امّا در حضيض‌ زمين‌ است‌ و كلام‌ اميرمؤمنان‌ در اوج‌ آسمان‌ است‌».

مي‌بينيم‌ كه‌ حضرت‌ علي‌(ع) در هنر سخنوري‌ و خطابه‌ نيز سرآمد است‌ واگر به‌ او «بزرگترين‌ خطيب‌ تاريخ‌» لقب‌ داده‌اند، گزاف‌ نيست‌. و اگر او را«خداوند سخن‌ در منبر و خداوند قلم‌ در نهج‌البلاغه‌» شمرده‌اند، توصيفي‌بجاست‌. كيست‌ كه‌ سخنان‌ آن‌ پيشوا را بخواند و بشنود و مسحور جاذبه‌هاي‌كلامي‌ و شيفتة‌ گوهرهاي‌ درخشان‌ نهفته‌ در گنجينة‌ كلمات‌ مولا نشود؟!

ابن‌ ابي‌ الحديد، مي‌گويد:

معاويه‌ كه‌ علي‌(ع) را بنيانگذار فصاحت‌ براي‌ قريش‌ دانسته‌ است‌،راست‌ مي‌گويد. اگر همة‌ فصحاي‌ عرب‌ در مجلسي‌ گرد آيند و اين‌خطبه‌ (اشاره‌ به‌ خطبة‌ 216 كه‌ پيشتر از آن‌ ياد شد) بر آنان‌ تلاوت‌شود، همه‌ در برابر آن‌ به‌ سجده‌ خواهند افتاد، همان‌ گونه‌ كه‌ شاعران‌ درمقابل‌ مصرعي‌ از شعر «عدي‌ّ بن‌ رقاع‌» به‌ سجده‌ افتادند، و وقتي‌ علّت‌را از آنان‌ پرسيدند، گفتند: همان‌ گونه‌ كه‌ شما جاي‌ سجدة‌ واجب‌ درقرآن‌ را مي‌شناسيد، ما هم‌ مواضع‌ سجود در شعر را مي‌شناسيم‌!

آنگاه‌ در اشاره‌ به‌ جامعيت‌ و چند بعدي‌ بودن‌ كلام‌ علي‌ و شخصيت‌علي‌(ع) مي‌افزايد:

من‌ همواره‌ در شگفتم‌ از مردي‌ كه‌ به‌ هنگامة‌ نبرد، خطابه‌اي‌ مي‌خواندكه‌ طبع‌ حماسي‌ آن‌ با سرشت‌ شيران‌ و پلنگان‌ متناسب‌ است‌ و در همان‌حال‌، وقتي‌ زبان‌ به‌ موعظه‌ مي‌گشايد، سخني‌ مي‌گويد به‌سان‌ سرشت‌راهبان‌ تارك‌ دنيا كه‌ هرگز نه‌ گوشتي‌ خورده‌ و نه‌ خوني‌ ريخته‌اند. گاهي‌در چهرة‌ بسطام‌ بن‌ قيس‌ و عُتيبه‌ بن‌ حارث‌ و عامربن‌ طفيل‌ آشكارمي‌شود، گاهي‌ در صورت‌ سقراط‌، فيلسوف‌ يوناني‌، گاهي‌ يوحنّا وگاهي‌ در سيماي‌ الهي‌ مسيح‌ بن‌ مريم‌!

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۸:۰۶ ] [ مشاوره مديريت ]

هنر گفتاري و نوشتاري امام علي عليه السلام (۲)

 جمال‌ برتر

آنچه‌ جوهرة‌ جمال‌ و زيبايي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، يعني‌ دقت‌، ظرافت‌،نازك‌ كاري‌، دلربايي‌، توازن‌، هماهنگي‌، پيوند اجزاء، تناسب‌ِ اشياء و ... و به‌همين‌ لحاظ‌، روح‌ انسان‌ را به‌ سوي‌ خود جذب‌ مي‌كند، در يك‌ نگاه‌ عميق‌تر،فراتر از مادّيات‌ و محسوسات‌ است‌.

زيبايي‌ را تنها در ظريف‌ كاري‌ محسوس‌ و تناسب‌ و توازن‌ رنگها، صداهاو اجزاي‌ يك‌ چيز نبايد جستجو كرد. قلمرو جمال‌، فراتر از دنياي‌ حس‌ّ است‌.

نه‌ جمال‌، تنها جمال‌ صوري‌ و زيبايي‌ حسّي‌ است‌، و نه‌ هنر، فقط‌ هنر مادي‌و محسوس‌.

اگر زيبايي‌ را در نگاه‌ بيننده‌ جستجو كنيم‌، از زاوية‌ ديد علي‌ (ع)، همة‌هستي‌ زيباست‌ و زيبايي‌ هم‌ تنها در صدا و چهره‌ و منظره‌ و خط‌ّ خلاصه‌نمي‌شود. نگاه‌ جمال‌ شناس‌ و جمال‌ ياب‌ آن‌ حضرت‌، اعماق‌ وجود رامي‌كاود و با نگاهي‌ فراتر از مادّيات‌، زيبايي‌ را حتّي‌ در مفاهيم‌ و مقوله‌هاي‌ذهني‌، روحي‌ و رفتاري‌ هم‌ درك‌ مي‌كند و آن‌ را مي‌ستايد و مي‌شناساند. ازاين‌ نظر و نگاه‌، حلم‌ و بردباري‌، وقار، دانش‌، صدق‌ و عفاف‌، زيباست‌ وزيبايي‌ است‌. اين‌ مفاهيم‌ در كلمات‌ علي‌(ع) اينگونه‌ جلوه‌ يافته‌ است‌:

زينت‌ باطن‌ها، زيباتر از زينت‌ ظاهرهاست‌.

زينت‌، به‌ زيبايي‌ و نيكويي‌ صواب‌ و حقيقت‌ است‌، نه‌ به‌ نيكويي‌ لباس‌.

زيبايي‌ مرد، حلم‌ است‌.

زيبايي‌ مرد، وقار اوست‌.

زيبايي‌ مرد زيبايي‌ و حسن‌ دروني‌ است‌.

بردباري‌، زينت‌ اخلاق‌ و رفتار است‌.

زيبايي‌ خرد، زيبايي‌ درون‌ و برون‌ است‌.

دانش‌، جمالي‌ است‌ كه‌ پنهان‌ نمي‌ماند.

راستي‌، زيبايي‌ انسان‌ است‌ و پاية‌ ايمان‌.

و اينكه‌ ... صدق‌ و راستي‌، انسان‌ را مي‌آرايد.

عفاف‌، زينت‌ فقر است‌ و سپاس‌، زينت‌ توانگري‌.

زينت‌ عبادت‌، خشوع‌ است‌، زينت‌ رياست‌، بخشش‌ و بزرگواري‌ است‌،زينت‌ِ علم‌، حلم‌ و بردباري‌ است‌، زينت‌ حكومت‌، عدالت‌ است‌

زيبايي‌ آشكار، زيبايي‌ چهره‌ است‌، ولي‌ زيبايي‌ باطن‌، جمال‌ِ درون‌است‌.

از مجموعة‌ اينگونه‌ سخنان‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ «زيبايي‌» در نگاه‌حضرت‌ علي‌(ع) در زيبايي‌هاي‌ صوتي‌، تصويري‌، حسّي‌ و مادي‌ خلاصه‌نمي‌شود و در عالم‌ هستي‌ بسياري‌ از زيبايي‌هاي‌ فرا حسي‌ وجود دارد كه‌ از آن‌به‌ «جمال‌ برين‌» ياد مي‌كنيم‌ و تحليل‌ مجموعة‌ آنچه‌ در نگاه‌ علوي‌ «زيبا» ديده‌مي‌شود، از حوصلة‌ اين‌ نوشتة‌ مختصر بيرون‌ است‌.

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۸:۰۵ ] [ مشاوره مديريت ]

هنر گفتاري و نوشتاري امام علي عليه السلام (1)

 سخن‌ آغاز

قال‌ علي‌ّ (ع) :

«اءن‌ّ الله جَميل‌ٌ يُحِب‌ُّ الجَمال‌َ»            
«خداوند زيباست‌ و زيبايي‌ را دوست‌مي‌دارد.»

اگر هنر را ترسيم‌ زيباي‌ واقعيت‌ها بدانيم‌، چه‌ كسي‌ زيباتر از علي‌(ع) به‌ترسيم‌ تابلوي‌ حيات‌ و روح‌ بشر و چهرة‌ جامعه‌ پرداخته‌ است‌؟

اگر هنرمند را، صاحب‌ بياني‌ نافذ و پيامي‌ رسا بدانيم‌، كدام‌ هنرمند چون‌علي‌(ع) شرارة‌ سخنش‌ را تا ژرفاي‌ دل‌ و جان‌ و انديشة‌ مخاطب‌ نفوذ مي‌دهدو او را مشتعل‌ مي‌سازد؟

اگر هنر را به‌كارگيري‌ عناصر ارتباطي‌ در القاي‌ مفاهيم‌ بدانيم‌، كدام‌ بيان‌رساتر از سخن‌ و كلام‌ علي‌(ع) در اين‌ زمينه‌است‌؟

اگر هنر را شناخت‌ زيبايي‌ و آفرينش‌ زيبايي‌ و جمال‌ بدانيم‌، كدام‌ ديده‌،زيباشناس‌تر از نگاه‌ علي‌(ع) و كدام‌ قدرت‌، پرتوان‌تر از جمال‌ آفريني‌ِ فرزندابوطالب‌؟

آنچه‌ در اين‌ جزوه‌ مي‌خوانيد، نگاهي‌ گذرا به‌ مقولة‌ هنر و مفهوم‌ زيباشناسي‌ از ديد امام‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌(ع) و در سخنان‌ آن‌ پيشواي‌ جاودانه‌است‌. باشد كه‌ ژرف‌ نگران‌ و محققان‌ را به‌ كاوشي‌ عميق‌تر و جدّي‌تر در اين‌موضوع‌ برانگيزد و گوشه‌اي‌ از معارف‌ دين‌ را بنماياند.

قم‌ ـ جواد محدثي‌

بهمن‌ 1379   

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۸:۰۴ ] [ مشاوره مديريت ]

سخاوت صاحب بن عباد

در حالات‏«صاحب بن عباد»آمده است كه در كودكى هنگامى كه مى‏خواست‏براى‏فرا گرفتن درس دينى به مسجد برود،هميشه مادرش يك دينار و يك درهم به او مى‏دادو مى‏گفت:«اين را به اولين فقيرى بده كه در مسير راه خود مى‏بينى‏».كم‏كم اين خصلت دروجودش ريشه دار شد تا اين كه در بزرگى چنان بذل و بخششى مى‏كرد كه همه به اوآفرين مى‏گفتند.اگر كسى بعد از ظهر ماه مبارك رمضان به خانه‏اش مى‏آمد،سخاوتش‏مانع از آن مى‏شد كه كسى بدون خوردن افطار از خانه او بيرون رود.هر روز حداقل‏هزار نفر بر سر سفره او افطار مى‏كردند و بذل و بخشش او در ماه رمضان به اندازه تمام‏ماههاى سال بود. " سفينة البحار،ماده صحب"

از شگفتيهاى ديگر زندگى او چنين نقل مى‏كنند:

«روزى نوشابه براى او آوردند،ازنزديكانش نسبت‏به آن نوشابه سوء ظن پيدا كرد و گفت:از اين نوشابه ننوش،زيرا مسموم‏است، خدمتكارى كه آن قدرح را آورده بود،همچنان ايستاده بود.«صاحب بن عباد»به‏شخصى كه ادعاى مسموم بودن آن را مى‏كرد،گفت:به چه دليل مى‏گويى كه اين مسموم است؟گفت: بهترين راه اين است كه كسى كه اين قدرح را آورده و به دست تو داده،موردآزمايش قرار گيرد و از آن بنوشد،«صاحب‏»گفت:من به اين كار راضى نيستم،آن شخص‏گفت:به وسيله يك مرغ خانگى آزمايش كن.«صاحب‏»گفت:كشتن حيوان به اين صورت نيزجايز نيست،سپس دستور داد:قدح آب را واژگون كردند و آب را ريختند و به خدمتكار گفت:

برو و ديگر در خانه من قدم مگذار،ولى با اين حال دستور داد:حقوق او را به طور كامل‏بپردازند.سپس گفت:هرگز نبايد يقين را با شك از بين برد و مجازات به وسيله قطع حقوق،دليل بر پستى است‏» " سفينة البحار،ماده صحب"

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۸:۰۳ ] [ مشاوره مديريت ]

حكومتي به ارزش دو ليوان آب !

مرحوم محدث قمى در سفينة البحار در شرح حال‏«ابن سماك‏»،او را مردى خوش بيان و صاحب مواعظ واندرزها مى‏شمرد و از«ابن ابى الحديد»نقل مى‏كند كه او روزى وارد بر هارون شد،هنگامى كه چشم هارون به او افتاد،گفت:مرا موعظه كن،(هارون در همين موقع تقاضاى آب كرد).ابن سماك اشاره به آب‏كرد و گفت:تو را به خدا سوگند مى‏دهم!اگر يك بيمارى داشته باشى كه نتوانى آب بنوشى،چه مى‏كنى؟

گفت:حاضرم نيمى از تمام ملك و حكومتم را بدهم تا اين بيمارى برطرف شود،سپس به او گفت:بنوش.

هارون آب را نوشيد.«ابن سماك‏»دوباره گفت:تو را به خدا سوگند مى‏دهم!اگر اين آب را كه نوشيدى از تودفع نشود،چه مى‏كنى  ؟  گفت :حاضرم نيمى ديگر از حكومتم را براى حل اين مشكل بدهم.ابن سماك‏گفت:حكومتى كه نيمى از آن فداى نوشيدن آب و نيمى فداى خارج شدن آن شود،چيزى نيست كه مردم‏براى آن بجنگند.

- «ابن سماك‏»در قرن دوم هجرى در دوران حكومت هارون الرشيد زندگى مى‏كرد و در سال‏183 هق.در كوفه درگذشت(ر.ج.سفينة البحار،ماده سمك).

از سخنان ابن سماك است :«عجبت لمن يشترى المماليك بماله ولا يشترى الاحرار بمعروفه،

در شگفتم!از كسانى كه بردگان را با مال خود خريدارى مى‏كنند،ولى آزاده‏ها را با احسان و نيكى،در بند محبت‏خود در نمى‏آورند.» 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۸:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]

تاريخ سخنوري

ابن سمّاك ، ابوالعباس

اِبْن‌ِ سَمّاك‌، ابوالعباس‌ محمد بن‌ صَبيح‌ عجلى‌ كوفى‌ (د 183ق‌/ 799م‌)، فقيه‌، محدث‌ و زاهد. علت‌ شهرت‌ وي‌ به‌ ابن‌ سماك‌ اين‌ بود كه‌ جدش‌ ماهى‌ فروش‌ بوده‌ (زبيدي‌، 7/145) و به‌ احتمالى‌ ديگر خود وي‌ به‌ ماهى‌ فروشى‌ اشتغال‌ داشته‌ است‌ (ابن‌ اثير، 1/559). از تاريخ‌ تولد و زندگى‌ ابن‌ سماك‌ اطلاعى‌ در دست‌ نيست‌. همين‌ اندازه‌ گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ وي‌ در كوفه‌ مى‌زيسته‌ و مولاي‌ بنى‌ عجل‌ بوده‌ (زبيدي‌، همانجا) و فقط يك‌ بار در روزگار هارون‌الرشيد (148-193ق‌/765-809م‌) به‌ بغداد آمده‌ و پس‌ از چندي‌ به‌ كوفه‌ بازگشته‌ و در همانجا درگذشته‌ است‌ (خطيب‌، 5/369). وي‌ با هارون‌ ديدارهايى‌ داشته‌ و او را موعظه‌ كرده‌ است‌ (همو، 5/372). عطار نيشابوري‌ او را صاحب‌ كرامات‌ و در عين‌ حال‌ امام‌ و در وعظ چيره‌دست‌ دانسته‌ است‌ (ص‌ 285، 286) و به‌ همين‌ سبب‌ به‌ «واعظ» شهرت‌ يافته‌ و ذهبى‌ او را حتى‌ «سيد الوعّاظ» خوانده‌ است‌ (8/328). سخنانى‌ كه‌ از ابن‌ سَمّاك‌ موجود است‌، غالباً در زمينة بيداري‌ اخلاقى‌ و احتراز از دنياگرايى‌ و دلبستگى‌ شديد به‌ زهد است‌ (ابونعيم‌، 8/204-217). 
ابن‌ سَماك‌ از كسانى‌ چون‌ سري‌ بن‌ يحيى‌، عوّام‌ بن‌ حَوْشب‌، علاء بن‌ منهال‌ غنوي‌، سفيان‌ثوري‌، ابوطالب‌ قاص‌ (ابن‌ابى‌حاتم‌، 3(2)/290)، هشام‌ بن‌ عروة، سليمان‌ بن‌ مهران‌ معروف‌ به‌ اعمش‌، عائذ بن‌ نُسَيْر، يزيد ابن‌ ابى‌ زياد (خطيب‌، 5/368-369)، اسماعيل‌ بن‌ ابى‌ خالد (ابونعيم‌، 8/211) حديث‌ نقل‌ كرده‌ است‌، كه‌ به‌ گفتة ابونعيم‌ اصفهانى‌ چند تن‌ از آنان‌ از تابعين‌ بوده‌اند (همانجا). 
برخى‌ از راويان‌ مشهور سدة 2 و 3ق‌/8 و 9م‌ نيز از او حديث‌ نقل‌ كرده‌اند كه‌ بنام‌ترين‌ آنان‌ عبارتند از: احمد بن‌ حنبل‌، جمر بن‌ فرقد، هيثم‌ ابن‌ جمّاز، يحيى‌ بن‌ يحيى‌ نيشابوري‌، ابراهيم‌ بن‌ موسى‌، علاء بن‌ عمرو حنفى‌، عمر بن‌ حفص‌ بن‌ غياث‌ (ابن‌ ابى‌ حاتم‌، همانجا)، احمد و حسين‌ پسران‌ على‌ جُعفى‌ (زبيدي‌، همانجا)، عبدالله‌ بن‌ صالح‌ عجلى‌، يحيى‌ بن‌ ايوب‌ مقابري‌ (خطيب‌، 5/369)، محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ نُمَيْر (ذهبى‌، 8/329) و محمد بن‌ آدم‌ مصيصى‌ (ابن‌ حبان‌، 9/32). چنانكه‌ از گفتة عطارنيشابوري‌ برمى‌آيد معروف‌ كرخى‌ (د 200ق‌/816م‌) كه‌ از زاهدان‌ بنام‌ است‌، در كوفه‌ از مواعظ ابن‌ سَماك‌ بهره‌ برده‌ است‌ (ص‌ 285، 329). با اينكه‌ تمام‌ منابع‌ احوال‌ ابن‌ سماك‌ از ايمان‌ و زهد و تقواي‌ وي‌ ياد كرده‌اند، اما از نظر وثاقت‌ وضعيت‌ روشنى‌ ندارد و به‌ گفتة ذهبى‌ (همانجا) هيچ‌ حديثى‌ از او در «صحاح‌ سته‌» نيامده‌ است‌. با اينهمه‌ ابن‌ حبان‌ (9/32) او را ثقه‌ دانسته‌ و خطيب‌ بغدادي‌ (5/373) به‌ نقل‌ از ابن‌ نُمير از طرفى‌ او را صدوق‌ خوانده‌ و از طرف‌ ديگر از قول‌ همو اظهار داشته‌ است‌ كه‌ ابن‌ سَماك‌ از ضعفا نيز روايت‌ مى‌كرده‌ و احتمالاً به‌ همين‌ علت‌ ابن‌ جوزي‌ (2/170) به‌ نقل‌ از ابن‌ نمير حديث‌ وي‌ را ضعيف‌ شمرده‌ است‌. 
مآخذ: ابن‌ ابى‌ حاتم‌ رازي‌، عبدالرحمان‌، الجرح‌ و التعديل‌، حيدرآباد دكن‌، 1372ق‌/ 1952م‌؛ ابن‌ اثير، على‌، اللباب‌، قاهره‌، 1357ق‌/1938م‌؛ ابن‌ جوزي‌، عبدالرحمان‌، الضعفاء و المتروكين‌، به‌ كوشش‌ ابوالفداء قاضى‌، بيروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ ابن‌ حبان‌، محمد، الثقات‌، حيدرآباد دكن‌، 1403ق‌/1983م‌؛ ابونعيم‌ اصفهانى‌، احمد، حلية الاولياء، قاهره‌، 1932- 1938م‌؛ خطيب‌ بغدادي‌، احمد، تاريخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌/1930م‌؛ ذهبى‌، محمد، سير اعلام‌ النبلاء، به‌ كوشش‌ شعيب‌ الارنؤوط، بيروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ زبيدي‌، تاج‌ العروس‌؛ عطار نيشابوري‌، محمد، تذكرة الاولياء، به‌ كوشش‌ محمد استعلامى‌، تهران‌، 1363ش‌. 
حسن‌ يوسفى‌ اشكوري‌
 

منبع : http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=130&avaid=1329


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۸:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]

بهداشت صدا و تارهاي صوتي گوينده 

شامل حذف موارد نادرست استفاده كردن از صدا، بهداشت غذايي، حفظ رطوبت حنجره، رعايت سلامت جسماني و روحي و .... مي باشد كه براي داشتن يك صداي سالم و طبيعي ضروري هستند. بهداشت صوتي براي گويندگان، امري حياتي است.

براي داشتن يك صداي سالم و طبيعي بايد اين اصول را رعايت كنيم  :

1-  حذف موارد استفاده نادرست از صدا:

مواردي وجود دارند كه اگر در افراد به صورت عادت درآيند و جزو رفتارهاي روزمره گردند باعث مي شود حنجره و تارهاي صوتي آسيب ببيند و فرد دچار اختلال صدا گردد.

دستور العمل هاي متخصص گوش، گلو و گفتار درمان براي جلوگيري از اختلال در حنجره و تارهاي صوتي:

· پرهيز از فرياد زدن و جيغ زدن

· سرفه و گلو پاك كردن فقط در صورت ضرورت و به صورت ملايم انجام شود

· پرهيز از بلند خنديدن

· خودداري از تقليد صدا

· پرهيز از صحبت ناگهاني و با فشار

· صحبت كردن با بلندگو، زير و بمي و سرعت معمول و طبيعي

· صدا سازي به آرامي و بدون تلاش و فشار انجام شود (به راحتي صحبت شود)

· در هنگام سخن گفتن يا گويندگي، سرتان را راست نگهداريد و عضلات صورت، گلو، گردن و شانه را سفت نكنيد

· سعي كنيد سرتان را هنگام حرف زدن براي مدت طولاني به يك طرف خم نكنيد. اين حالت گاهي اوقات، هنگام صحبت با تلفن ديده مي شود

· از ورزش هاي پر سر و صدا بپرهيزيد

· در صورت وجود هر گونه مشكل در صداي خود، از سخنراني و گويندگي درازمدت بپرهيزيد.

·  موقع بلندكردن وسايل سنگين صحبت نكنيد

·   موقع سرماخوردگي، زياد صحبت نكنيد

·  قبل از آموزش حرفه اي صدا، از صداي خود به طور حرفه اي استفاده نكنيد

·  با آب دهان، گلو را مرطوب نگهداريد.

2-   بهداشت غذايي:

برخي از مواد غذايي بر سيستم صوتي اثر منفي مي گذارند. اين مواد غذايي با ايجاد حساسيت در فرد و يا آسيب مستقيم بر تارهاي صوتي وي، باعث ايجاد اختلال صدا مي شوند. از بين اين مواد، برخي از آن ها آسيب هاي جدي به صدا وارد مي كنند و برخي نيز خفيف تر هستند.

 اين توصيه ها را جدي بگيريد:

· در مصرف مواد محرك مانند ادويه ها احتياط كنيد

·   از مصرف دخانيات پرهيز كنيد

·   از مصرف مواد اسيدي مانند سركه خودداري نماييد

· مصرف غذاهاي سرخ كرده را محدود كنيد

·  اگر حساسيت داريد از مواد غذايي آلرژي زا پرهيز كنيد

· در مصرف مواد غذايي چرب محتاط باشيد (بياموزيم و بياموزانيم كه چرب كردن غذا، احترام به مهمان نيست و خيانت به او است.)

· از خوردن مواد بسيار شيرين بپرهيزيد

·  از خوردني هايي مثل چپس و پفك پرهيز كنيد

·  در مصرف موادي مثل قهوه و چاي غليظ و نوشابه هاي گازدار كه رطوبت راه هاي هوايي را كم مي كنند محتاط باشيد.

· مايعات خيلي گرم و خيلي سرد مصرف نكنيد

3-   حفظ رطوبت كافي در حنجره

رطوبت در ناحيه حنجره، بسيار مهم است. اين رطوبت باعث مي شود كه دستگاه صوتي انسان، نرمتر كار كند و كمتر آسيب ببيند. هر فرد، به ويژه كساني كه به طور حرفه اي از صداي خود استفاده مي كنند بايد سعي داشته باشند كه آب مورد نياز بدن خود را كه به طور متوسط حدود دو ليتر (8 ليوان معمولي) در روز است تامين نمايند.

همچنين آب ميوه و چند قطره آب ليمو براي اين هدف مفيد است.

4-   سلامت جسمي و روحي

استفاده كنندگان حرفه اي از صدا بايد زندگي آرامي داشته باشند. عدم تعادل روحي و شخصيتي بر صدا اثر مي گذارد.

 لذا مواردي براي حفظ سلامت جسمي و روحي توصيه مي شود:

· حفظ سلامت و ورزش منظم و كنترل وزن

·  پرهيز از حضور در محل هاي پر گرد و خاك و دودآلود

· پوشش كافي در سردما

·  هر گونه گرفتگي بيش از 2 هفته، جدي گرفته شود و به دكتر مراجعه شود

· به طور متوسط 8-7 ساعت استراحت در 24 ساعت

· اگر نفخ و برگشت اسيد معده به دهان داريد به اين موارد توجه كنيد:

1.   غذا را با حجم كمتر و وعده هاي بيشتر مصرف كنيد

2.   سه ساعت بعد از خوردن غذا بخوابيد

3.   سر را براي خواب 25-15 سانتي متر بالاتر قراردهيد

4.  چربي كمتر استفاده نماييد

·  رعايت بهداشت دهان و دندان

· رطوبت فضاي زندگي و كار را حفظ كنيد

. هر چند وقت يكبار به ويژه اگر گوينده هستيد. نزد متخصص گوش و گلو يا گفتار برويد تا شما را معاينه كند

· دوران قاعدگي در خواندن و گفتار زنان اثر دارد (قرص هاي ضد بارداري و همين طور بارداري نيز بر روي صدا تغييرات منفي ايجاد مي كند)

· در دوران بلوغ، پسران و دختراني كه تغييراتي را در صداي خود احساس مي كنند، بايد از استفاده بيش از حد صداي خود بپرهيزند زيرا مي تواند باعث آسيب شود

·  قبل از اجراي برنامه، از پرخوري پرهيز كنيد زيرا پري معده، بر تنفس و ديافراگم اثر منفي مي گذارد

·  تمرينات رهايي بخش يا ريلكسيشن به آرامش فرد و تارهاي صوتي او كمك مي كند

· استحمام به ويژه قبل از اجرا، مي تواند نشاط و شادابي را به شخص بر گرداند. البته قرار گرفتن بيش از حد در آب گرم مي تواند نتيجه معكوس داشته باشد.

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۸:۰۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

سازوكارهاي رفع اختلالات صداي سخنران

     شيوع بيماريهاي حنجره و در پي آن اختلالات صدا در اقشار مختلف جامعه نگراني روز افزون صاحب نظران و آگاهان را به دنبال دارد .

          افرادي كه شغل و حرفه آن ها به گونه اي است كه نيازمند استفاده مداوم از حنجره خود هستند مانند  سخنرانان ، مربيان، معلمين، مداحان، خوانندگان، قضات و وكلا بايد نكات ويژه اي را در خصوص مراقبت از حنجره خود رعايت نمايند ، اينان بايد مواردي را كه موجب اختلالات حنجره و صدا مي شود بشناسندو بهداشت صدا و مراقبت از حنجره، براي ايشان امري ضروري است .

              استروبوسكوپي(آندوسكوپي حنجره) تكنيكي است كه به فرد درمانگر توانايي مي دهد تا درباره لرزش و حركت تارهاي صوتي اطلاعات مهم و دقيقي را جمع آوري كند و در نهايت با ثبت و ارائه تصوير حنجره در هنگام آواسازي و تنفس ، شرايط و وضعيت بيمار را تشخيص دهد .

 سازوكارهاي رفع اختلالات صداي سخنران

1- زياد صحبت نكنيد :

به صدايتان استراحت بدهيد .                      

                              در شيوه صحبت كردن خود تغييراتي ايجاد كنيد .

هنگام بيماري، خستگي و فشار رواني از صداي خود كم تر استفاده كنيد .

2-فرياد نزنيد :

براي جلب توجه مخاطبان ، از روش هاي غير كلامي (مانند  اشاره با دست ، سكوت و ... ) استفاده كنيد .

3-با صداي خيلي زير يا بم صحبت نكنيد :

سطح راحت زير و بمي صداي خود را بشناسيد .          

                          زير تر يا بم تر از آن صحبت نكنيد .

4-بلند صحبت نكنيد :

هنگام صحبت براي جمع از وسايل تقويت كننده صدا استفاده كنيد .            

       فاصله تان را با شنونده كم كنيد .

سطح بلندي راحت صداي خود را بشناسيد و آهسته تر يا بلندتر از آن صحبت نكنيد .

5-وقتي سرو صداي محيط زياد است، صحبت نكنيد :

سر و صداي محيط را كم كنيد .                            

                           به شنونده نزديك شويد .

رو در رو با شنونده صحبت كنيد .                     

                                  صبر كنيد ديگران ساكت شوند بعد صحبت كنيد .

6-سريع صحبت نكنيد :

آرام و شمرده صحبت كنيد .               

       از مكث هاي مناسب حين صحبت كردن استفاده كنيد .

7-با فشار و تقلا صحبت نكنيد :

آرامش خود را حفظ كنيد .                     

                با تنفس ناكافي صحبت نكنيد .

هنگامي كه تحت فشار رواني هستيد، صحبت نكنيد .

8-از تلفن زياد استفاده نكنيد :

تعداد و مدت زمان تماس ها تلفني را كم كنيد .

9-با صداي يكنواخت صحبت نكنيد :

زير و بمي و بلندي صداي خود را متناسب با محتواي جمله ها تغيير دهيد .

10-با تنفس ناكافي صحبت نكنيد :

راحت و آرام نفس بگيريد .           

      مقدار نفس خود را با طول جمله هايتان تنظيم كنيد .       

    از بيني نفس بكشيد .

11-دهان، بيني و فك خود را سفت نكنيد :

در حالت استراحت بين دو فك بايد فاصله كمي باشد .       

       در حين صحبت كردن بگذاريد فك پائين آزادانه حركت كند .

12-صدايتان را صاف نكنيد ، سرفه نكنيد:

آب دهانتان را محكم قورت دهيد .   

     آب بنوشيد .          

             اين كار را بي صدا انجام دهيد .    

      با پزشك مشورت كنيد .

نكته !

هميشه بيمار اين علائم را ندارد ، اما بيماري وجود دارد .

13-اصلاح رژيم غذايي:

پرهيز از پرخوري، به ويژه خوردن شام         

            خوردن شام سبك در ساعت هاي اوليه شب

پرهيز از مصرف غذاهاي چرب، قهوه، كاكائو، ادويه جات و مواد حاوي كافئين         

                 كاهش وزن

نكته !

در صورتي كه با رعايت توصيه هاي فوق مشكل برطرف نشد، پيگيري درمان هاي پزشكي ضروري است .

14-بدن خود را خميده يا كج نكنيد :

سر، گردن و بدنتان را راست نگه داريد .             

15-بيماري بر گشت اسيد معده:

يكي از مشكلات متداول ميان كاربران حرفه اي صوت از جمله سخنران ها مي باشد .

علائمي كه بيماران گزارش مي كنند : - سوزش سر دل       

      سوزش گلو              

         احساس مزه بد در دهان، به ويژه صبح ها

16-درمان بيماري برگشت اسيد معده :

اصلاح رژيم غذايي و سبك زندگي        

                         درمان هاي دارويي

17-اصلاح سبك زندگي :

اجتناب از مصرف دخانيات            

          اجتناب از پوشيدن لباس هاي تنگ و چسبان       

         بالاتر بودن سر از بدن هنگام خوابيدن


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۸:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]

تاريخ سخنوري

فنلون

فرانسوا دوسالينْياك دولاموت فِنِلون، خطيب و نويسنده برجسته فرانسوي در اول ژانويه 1651م به دنيا آمد. از كودكي، برايش تحصيل در رشته‏هاي علوم الهي در نظر گرفته شد و پس از پايان اين تحصيلات، در 24 سالگي به سِلك كشيشان درآمد. فنلون سه سال بعد به رياست مدرسه كاتوليك‏هاي جديد در پاريس رسيد و در اين مقامْ وظيفه خود را با چنان درايت، ملايمت و نزاكتي انجام داد كه در جامعه به صورت شخصيتي ممتاز معرفي گشت. او در همين دوره رساله‏اي در تربيت دختران انتشار داد كه در آن، اصول بسيار جديد تربيتي با واقع بيني عرضه شده بود. اين رساله سودمندترين اثر درباره تعليم و تربيت است كه از قرن هفدهم ميلادي باقي مانده و الهام‏بخشِ متفكرانِ پس از فنلون نيز قرار گرفته است. وي پس از چندي با شركت در بحث‏هاي فلسفه، در اصول منطق نيز تسلط زيادي يافت و در عين حال به مطالعه راه‏هايى پرداخت كه فن خطابه را موثرتر و قانع‏كننده‏تر سازد.فنلون در مجالس وعظ و خطابه، سخنراني‏هاي بسيارجالب توجه ايراد مي‏كرد و در مقام رياست هيأت‏هاي تبليغي، زمينه را براي بسط مذهب كاتوليك در مناطق مختلف فراهم ساخت. فنلون در سال 1697م كتابي با عنوان توضيح حِكَم قدّيسين را منتشر كرد. وي در اين كتاب، ترك نفس، رياضت و عشق الهي و فناي مطلق را مبناي مذهب خود قرار داده و عشق محض را در درون بشر، بدون انتظار هيچ گونه اجر و پاداش دنيوي و اخروي و توقع پيروزي و سعادت ابدي، اصل اعتقاد مذهبي دانسته بود. كتاب فنلون از جاذبه خارق‏العاده‏اي برخوردار بود اما اثري در مخالفت با مذهب رايج زمان به شمار آمد. از اين رو از جانب كليسا محكوم شد و به تبعيد رفت. وي چند سال بعد كتاب نامه‏ها را كه در آنْ اصول عقايد خود را به قالب مذهب رايج درآورده بود، انتشار داد و آن، شامل ارشادهايى است در طريق زهد و ترك نفس، كه خود اولين كسي بود كه آن را به كار مي‏بست. آن چه در فنلونْ مردم را مجذوب خود مي‏ساخت، بيشترْ شخصيت او بود تا اصول عقايدش. وي شخصيتي حساس داشت و در عين حال جدي، با نزاكت و ادب دوست، ظريفْ طبع، بُردبار و طرفدار هنر و تئاتر بود. در قرن هجدهم از وجود فنلون چهره‏اي افسانه‏اي ساخته شد. شخصيتي انساني كه از نظر مذهب كاتوليك، روحانيِ آزادي خواهي به شمار آمده است. فرانسوا فنلون سرانجام در 16 سپتامبر 1715م در 64 سالگي درگذشت. 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۵۹ ] [ مشاوره مديريت ]

تاريخ سخنوري

لوئي بوردالو

" لوئي بوردالو " ، يكي از مشهورترين ادبا و خطباي فرانسه در نيمه دوم قرن هفدهم ميلادي است . اين مرد كه در كرسي خطابه و فصاحت با دو نفر از ادباي معروف آن زمان فرانسه يعني فنلون و بوسوئه برابري مي كرد و قرين و معاصر آنان بود ، پس از پايان تحصيلات خويش مدتي به تحقيقات پرداخت و مدتي نيز به تدريس پرداخت . از سخنراني هاي او بعدها مجموعه اي تدوين شد . لوئي بوردالو در 17 اكتبر 1632 در بورگ قدم به عرصه وجود گذاشت و در دوم فوريه 1704 ميلادي بدرود حيات گفت .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۵۸ ] [ مشاوره مديريت ]

تاريخ سخنوري

ژاك بنيني بوسوئه

ژاك بنيني بوسوئه، عالم علوم الهي، مورخ و نويسنده شهير فرانسوي در چهاردهم ژوئيه 1627م در شهر ديژون فرانسه در خانواده‏اي مذهبي به دنيا آمد. وي از 15 سالگي به تحصيل الهيات پرداخت و با مطالعه آثار نويسندگان و ادباي زمان، استعداد نويسندگي و فصاحت را در خود پرورش مي‏داد. بوسوئه در 25 سالگي در رشته الهيات به دريافت درجه دكتري نائل آمد و به وعظ و خطابه پرداخت. وي پس از چندي به آموزش پسر لويى چهاردهم، پادشاه فرانسه مشغول شد و در طي نه سال تربيت او، كتاب گفتار در تاريخ عمومي را در سه بخش نگاشت. اين كتاب تاريخ كه وقايع عالم از ابتداي كار تا آن زمان را شامل مي‏شد،نه تنها بوسوئه را بزرگ‏ترين نثرنويس فرانسه معرفي كرد، بلكه غناي موضوع و تجزيه و تحليل امور و تعمق درمسائل، بر وسعت معرفت او گواهي مي‏داد. پس از آن، بوسوئه كه از دسيسه‏ها و مخالفت درباريان آزرده گشته بود، خود را از دربار كنار كشيد و با آموزش مسائل ديني و تدريس كتاب مقدس، مقام مهمي درجامعه روحاني به دست آورد. بوسوئه هم‏چنين در ايراد خطابه، شهرت فراواني يافت و در اين فن، به كمال قدرت در فصاحت و هنر وعظ دست يافت، با اين حال، مرثيه‏ها و مديحه‏هاي او، تعليماتي درباره زندگي و ايمان دربرداشت. بوسوئه بر اين عقيده بود كه مسيحيت، سازنده بشر است و همه چيز در دنيا دامي است در پيش پاي فرد مسيحي. يكي از هدف‏هاي بوسوئه در آغاز زندگي روحاني او، مبارزه با دشمنان دين و وحدت بخشيدن به جامعه برادران روحاني و از ميان بردن سوء تفاهم‏ها بود. از اين رو با انتشار كتاب تاريخ تغيير و تحول كليساهاي پروتستاني، ضمن لزوم قبول كليساي واحد، قصد داشت تا به پروتستان‏ها ثابت كند كه روح كليسا را خوب درك نكرده‏اند. وي كوشيد تا ميان كليساي كاتوليك و پروتستان را آشتي دهد و يك مسيحيت پديد آورد. بوسوئه معتقد بود كه هر كدام از ما مثل يك زنداني هستيم كه تنها از درون حجره كوچك زندان خويش  مي‏توانيم به دنياي خارج نظر افكنيم و بنابراين تنها جزيى از واقعيت را مي‏توانيم ببينيم. پس بايد ديدهاي مُجزّاي خود را با هم آميخت تا بتوان واقعيت را به تمامي نگريست. بوسوئه مي‏گفت: غايت دين و فلسفه آن است كه به ما ياد دهد چگونه با تساهل و گذشت، داستان كامل الوهيت را از زبان اديان مختلف بشنويم. بوسوئه در نوع وعظ و خطابه و مرثيه و مديحه، تحولي ايجاد كرد و وظيفه راهنمايى و تعليماتي را در اخلاق و مذهب برعهده گرفت. وي از طرف ديگر، استاد نثر كلاسيك فرانسه به شمار مي‏آيد. او به خوشاهنگي و موسيقي كلام و معاني دقيق الفاظ توجه خاص نشان مي‏داد و مسائل مهم ديني و انساني را با لحن شاعرانه بيان مي‏كرد. كتب مواعظ در نوزده جلد  و مرثيه‏ها و خطابه‏هاي مذهبي از ديگر آثار اوست. ژاك بنيني بوسوئه سرانجام در 30 نوامبر 1704م در 77 سالگي درگذشت. 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۵۸ ] [ مشاوره مديريت ]

تاريخ سخنوري

مارتين لوتر

مارتين لوتر، كشيش مجدِد و مترجم انجيل به‌زبان آلماني و يك تجديدنظرطلب مذهبي بود. او يكي از تاثيرگذارترين شخصيت‌ها در تاريخ آيينمسيحيت و از پيشوايان نهضت اصلاحات پروتستاني به شمار مي‌رود. لوتر به تاريخ ۱۰ نوامبر ۱۴۸۳ در آيزلبن آلمان زاده شد و در ۱۸ فوريه۱۵۴۶ درگذشت. آرامگاه او در شهر ويتنبرگ است.

زندگي

لوتر، فرزند هانس، كارگر معدن و همسرش مارگارت لينده‌مان، است. مارتين دوران تحصيلات مقدماتي را در شهرهاي مانزفلد، ماگدبورگ و آيزناخ به پايان رسانيد و از سال ۱۵۰۱ به تحصيل در دانشگاه ارفورت در رشته هنر پرداخت و پس از كسب مدرك ليسانس به خواسته پدرش در رشته حقوق ثبت‌نام كرد كه پس از دوماه ترك تحصيل نمود. ظاهرأ وقوع يك رعد و برق باعث تغير مسير زندگي مارتين شد. وحشتي غير قابل توصيف وجودش را فراگرفت، به درگاه خدا پناه آورد و به آناي مقدس قسم خورد كه مي‌خواهد تارك دنيا شود. دوهفته بعد درتاريخ ۱۷ ژوئيه۱۵۰۵ ميلادي وارد خانقاه آگوستين در ارفورت شد. پس از كسب رتبه كشيشي و آغاز تحصيلات خود در رشته الهيات در سال ۱۵۱۱ ميلادي به رم فرستاده شد. پس از بازگشت از رم، به شوراي كليسائي ويتنبرگ منتقل گرديد.

لوتر در سال ۱۵۱۲ ميلادي به‌دريافت درجهٔ دكترا در رشته الهيات و كرسي استادي نايل شد. پيوند تنگاتنگ اعتقاد دروني و شخصي مارتين لوتر با تخصص تفسير از كتاب مقدس، نطفهٔ آگاهي را در ضميرش بارور ساخت و به‌اين باور دست‌يافت كه هيچ انساني باتكيه بر توانائي خود و روش‌هاي كليسايي، قادر به‌ايستادگي بر درگاه باريتعالي و دريافت شفا و رحمت نيست. لوتر به اين شناخت مي‌رسد كه انسان‌ها براساس اعمال خود و توجيه آن به درگاه خدا ناتوانند تا بخشش ِ وي را به دست آورند بلكه اين لطف ِ الهي است كه شامل حال بندگان خواهد شد و آن‌ها بايد باتواضع، رحمت خدا را قبول نمايند. در سال‌هاي ۱۵۱۳ ميلادي - ۱۵۱۸ ميلادي، لوتر در طول تدريس ِ بخش‌هايي از كتاب مقدس (مزامير - روميان - غلاطيان - رساله به عبرانيان) هرچه بيشتر به اختلاف‌نظر خود با كليساي سنتي پي‌برد ولي هيچ‌گاه به‌جدائي از كليسا نينديشيد.

در سال ۱۵۱۷ ميلادي (احتمالأ در ماه اكتبر)، طبق رسوم دانشگاهي آن‌دوره، به‌منظور ايجاد بحث، اعلاميه‌اي مبني بر ۹۵ تز در زمينه كاربرد دريافت ماليات از طرف كليسا و نقش پاپ، صادر كرد. اين اعلاميه كه در افكارعمومي با اقبال و طرف‌داري از لوتر همراه بود، آغاز جنبش اصلاحات (رفورماسيون) محسوب مي‌شود. كليساي رم، لوتر را كافر اعلام كرد و خواهان تحويل وي به رم و مجازات نامبرده شد. فريدريش سوم، حاكم زاكسن باسياست بي‌طرفانه‌اي موفق شد كه محاكمه و بازجوئي لوتر را از رم به آگسبورگ منتقل و توسط نماينده پاپ، اسقف توماس كايتان بازجويي شود. لوتر از پس‌گرفتن نظرات خود سر باززد و بازجويي بدون نتيجه ماند. حكمران نيز از تحويل لوتر به‌كليساي رم خودداري نمود. در مباحثه عقديدتي كه در لايپزيك بين لوتر و استاد الهيات و مفسر انجيل ژ. اك انجام گرفت، لوتر درمقابل سؤالات انحرافي مطروحه، معصوميت پاپ را زير سئوال برد. پاسخ شوراي كليسايي به گردن‌كشي لوتر، مصوبهٔ پاپ و حكم تبعيد وي بود كه نامبرده به‌جاي رعايت مهلت شصت‌روزه، نامه‌اي به‌عنوان نجيب‌زادگان مسيحي ملت آلمان ارسال و مصوبهٔ پاپ را در برابر دروازه شهر ويتنبرگ همراه با رسالات احكامشرعي به آتش كشيد. با اين عمل، جدائي لوتر از كليساي رومي مسجل گرديد. هم‌زمان با تاجگذاري كارل پنجم در شهر آخن به تاريخ ۲۳ اكتبر ۱۵۲۰ ميلادي ، به لوتر اجازه داده‌شد كه به منظور رعايت سلسله مراتب سلطنتي و دريافت مصونيت سياسي، در مجلس حكومتي شهر ورمز براي پاسخ‌گوئي به‌جرايم مطروحه، حاضر شود. در دوجلسه متوالي، مارتين لوتر از مواضع خود به‌ويژه در ارتباط با رسالات رفورماسيوني، نامهٔ سرگشاده به «نجيب زادگان مسيحي ملت آلمان» و تشبيه مسؤلان كليساي رم به زندان‌بانان ِبابيلون و نظريهٔ «آزادي يك انسانمسيحي»، دفاع نمود و هرگونه عقب‌نشيني از جايگاه عقيدتي خود را منتفي اعلام كرد. فرمان دادگاه عليه لوتر و طرف‌دارانش در سرتاسر منطقهٔ حكومتي آلمان رسميت يافت و از آن‌پس زندگي لوتر در خطر دايمي قرار گرفت. فريدريش سوم براي خنثي كردن توطئه‌هاي احتمالي عليه لوتر، مخفيانه در راه بازگشت از وُرمز، دستور ربودن وي را صادر كرد. لوتر، به مدت ده ماه دروارتبورگ با نام مستعار زندگي مي‌كرد. در اين فرصت، مارتين لوتر ترجمهٔ كتاب مقدس انجيل عهد جديد را آغاز نمود و اين كار بزرگ را در مدت كوتاه يازده‌ماه به ثمر رساند (از ماه مه ۱۵۲۱ ميلادي تا مارس ۱۵۲۲ ميلادي). در سال ۱۵۲۵ ميلادي هم‌زمان با انقلاب دهقاني در آلمان و جنبش اومانيسم مسيحيان و نظرات آزادي‌خواهي درعمل ِ اراسموس فن روتردام، همچنين جنبش تجددخواهي اسپريتواليسم كه همگي از پشتيبانان لوتر بودند، مورد انتقاد وي قرار گرفتند و بدين ترتيب خط تمايزي بين خود و ديگران ترسيم نمود.

زندگي زناشويي با كاترين

در تاريخ ۱۳ ژوئن ۱۵۲۵، لوتر با كاترينا ون بورا ازدواج و طي زندگي مشترك خود داراي سه پسر و سه دختر شدند. سال‌هاي اول رفورماسيون صرف استحكام پايه‌هاي داخلي جنبش شد كه در اين راه لوتر از كمك‌هاي شايان تقدير فيليپ ملانشتون بهره‌مند گرديد. در اين مقوله مي‌توان از تغيير مراسم شكرگذاري، برقراري روابط اداري و سركشي و بازرسي از ساير مناطق تحت پوشش رفورم، نام برد. در همين فاصله مارتين لوتر ترجمهٔ كتاب مقدس و ساختن بسياري از اشعار مذهبي را به‌پايان رسانيد. در ژانويه ۱۵۴۶ علي‌رغم ضعف مزاجي به‌شهر آيزلبن مسافرت نمود تا در مسألهٔ گراف فن مانسفلد نقش ميانجي را ايفا نمايد. مارتين لوتر در اثر بيماري قلبي كه از مدت‌ها پيش آزارش مي‌داد در همان شهر درگذشت. جسد وي به‌ويتنبرگ منتقل و در تاريخ ۲۲ ژوئيه ۱۵۴۶ در كليساي بزرگ شهر، به‌خاك سپرده‌شد.

عقايد لوتر

عقيدهٔ مذهبي لوتر به پولس نبي و كلمه صليب باز مي‌گردد. مذهب پروتستان برخلاف كليساي كاتوليك، معتقد به بخشودگي مؤمنان به پشتوانه اجراي اوامر سنتي كليسا نبوده بلكه هرانساني كه در بارگاه احديت با اعتقاد و ايمان راستين به گناهان خود اعتراف و طلب آمرزش نمايد، حقانيت و عدالت باريتعالي شامل حالش خواهد شد. واسطه بين خدا و انسان تنها عيسي مسيح است كه در آن واحد هم بشر بود و هم خدا (ناسوتي و لاهوتي) و به خاطر گناه انسان‌ها مصلوب گرديد. عناصر اصلي الهيات لوتر در اين فرمول قابل نمايش است: «تنها مسيح، اعتقاد، بخشش، كتاب» («solus Christus، sola fides، sola gratia، sola scriptura»)

از تعداد هفت اصول ِ عبادتي در كليساي قرون وسطا فقط دو اصل آن يعني غسل تعميد و عشاي رباني مورد قبول لوتر قرار گرفت. وي معتقد است كه موجبات آن در كتاب مقدس به وفور تشريح و تأئيد شده‌است. در مبحث عشاي رباني تبديل عنصر نان و شراب به جسم و خون مسيح، متكي بر ترانس‌سوبستانسياسيون است. لوتر سنت قرباني كردن در عشاي رباني را مردود دانسته و تأكيد بر اصل ِ جماعت ِ مسيحيان، براي استماع كلام خدا و مقدسين مي‌نمايد.

خدمات ادبي لوتر به فرهنگ و زبان آلماني

مارتين لوتر تا سال ۱۵۲۰ ميلادي ، آثار كتبي خود را به زبان‌هاي لاتين و آلماني منتشر مي‌نمود. اين آثار، بيشتر شامل نامه‌نگاري‌هاي او است. از خدمات مهم لوتر، توسعهٔ زبان آلماني به وسيله چاپ متعدد نوشته‌هايش مي‌باشد. از تعداد ۹۳۵ انتشاراتي كه در سال ۱۵۲۳ ميلادي به چاپ رسيد، تعداد ۳۹۲ عدد آن متعلق به لوتر بود. ترجمهٔ آلماني او از انجيل، تا زمان مرگش چهارصد بار تجديد چاپ گرديد. اين موفقيت بزرگ در گرو تسلط ِ لوتر به زبان‌هاي مختلف و شناخت وي از علم كلام در الهيات مي‌باشد كه آن نيز زبان آلماني را در رديف سه‌زبان مقدس و مورد احترام، شامل زبان عبري، زبان يوناني، و زبان لاتين قرار داد. دراين راستا لوتر از به كار بردن سبك نوشتار ِ اداري و روش نويسندگان و واعظان زمان خود، كناره گرفت و در نامه‌اي سرگشاده مخصوصأ به مترجمين پيشنهاد مي‌كند كه در ساختن جملات و به كاربردن لغات جديد و قابل فهم براي مردان و زنان عامي، دقت لازم را مبذول دارند.

سبك نگارش لوتر و تناسب گفتار و نبشتار وي با درك ِ مردم عادي، مورد اقبال و تأييد همگان قرار گرفت و تأثيري سازنده بر زبان و ادبيات آلماني جديد نهاد. شايان ذكر است كه خدمات لوتر در اين زمينه گرچه با فعاليت‌هاي ياكوب گريم هم‌سو ارزيابي شده است ليكن از نظر محتوا و حجم، با آن قابل سنجش نمي‌باشد. آثار ادبي لوتر علي‌رغم تنوع و خارق‌العاده بودنشان، هميشه تحت‌الشعاع فعاليت‌هاي مذهبي و در رتبه پائين‌تري قرار داشته‌است. سبك نثر نويسي لوتر (لاتين و آلماني) بيشتر تابع شكل‌هاي سنتيبه غسل تعميد و عشاي رباني شده‌است.

ج) از نظر رسوم و انتظامات ديني‚ مراجع مذهبي، پاستورها (كشيشان پروتستان) هستند و همه شعبه‌هاي پروتستان براساس انتخابات، تنظيم مي‌شوند. كليساهاي پروتستان در ممالك مختلف، مستقل از يك‌ديگرند. رواج مذهب پروتستان در كشورهاي آلمان، شمال دانمارك، سوئد و نروژ، انگلستان، هلند و در ايالات متحدهٔ آمريكا است.

آثار منتشرشده لوتر

•         نامه‌هاي لوتر در ۶۷ جلد، ارلانگن ۱۸۲۶ ميلادي

•         مجموعهٔ آثار انتقادي لوتر، وايمار ۱۸۸۳ ميلادي

•         مباحث لوتر بين سال‌هاي ۱۵۳۵ و ۱۵۴۵ ميلادي در دانشگاه ويتنبرگ، ۱۸۹۵ ميلادي

•         آثار منتخب، در يازده جلد

•         نوشتارهاي منتخب، ۱۹۸۲ ميلادي

•         اصول اصلاحات، ۱۹۸۳ ميلادي

منبع :

http://fa.wikipedia.org/wiki/مارتين_لوتر

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۵۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

 اصلاح ساختار زبان بدني

دوسوم ازارتباطات ميان انسان ها ، كاملا غيركلامي است كه يا ازطريق حالت هاي دست ، بيان هاي صورت يا ديگر فرم هاي زبان بدن ، انتقال مي يابد . تصوير بدني خوب با حالت بدن آغاز مي شود يعني شيوه اي كه شما اسكلت خودرا نگه مي داريد .

وضعيت خودرا تجزيه و تحليل كنيد

بهترين حالت براي شروع سخنراني در وضعيت ايستاده ، بازبودن پاها كمي از يكديگر است تا وزن بدن بطور متعادل بين آن ها تقسيم شود . بازوها بايستي آرام در دوطرف شما قرار بگيرند . اين راحت ترين وضعيت است و زبان بدني خنثي را معرفي مي كند . اگر شيوه هائي را كه درآن ها وضعيت هاي متفاوت تفسير مي شوند بشناسيد ، مي توانيد ازاين وضعيت براي ايجاد تأثيرهاي متفاوت استفاده كنيد . به عنوان مثال : خم شدن به ميزان كم به سمت جلو ، به نظر مثبت و دوستانه مي رسد مثل اين كه شما با مخاطب درگيربوده ووي را تشويق مي كنيد ولي خم شدن به سمت عقب ، ممكن است به نظر منفي و احتمالا تهاجمي جلوه كند .

صحيح بايستيد

خودرا صاف و مستقيم نگهداشتن ، نه تنها مزاياي فيزيكي از قبيل بهبود وضوح صدارا به دنبال دارد ، بلكه مي تواند نگرش ذهني شمارا نيز افزايش دهد . ايستادن صحيح ، قد شمارا افزايش مي دهد كه مي تواند اعتماد به نفس بيشتري به شما بدهد .

نشانه هاي ايستادن صحيح

-        سر، بالا و مستقيم نگه داشته شده است .

-        - شانه ها به عقب كشيده شده و هم سطح هستند .

-        - پشت مستقيم است .

-        - شكم به درون نگه داشته شده است .

-        بازوها آرام و در دو طرف آويزان است .

-        - دست ها آرام و انگشت ها شل هستند .

-        - پاها مستقيم هستند .

-        - زانوها قفل نشده و راحت هستند .

-        - پاها كمي از هم بازهستند .

ازعادات نامناسب ، پرهيزكنيد

براي بهبود وضعيت بدني و اجتناب از عادات نامناسب ، دربرابر يك آينه تمرين كنيد يا از تمرين خود فيلمبرداري كرده و هرگونه رفتار ناخودآگاه خودرا ، تماشا كنيد . از يك دوست يا همكار بخواهيد تمرين كردن شمارا مشاهده كند و وضعيت ها يا حالت هاي ناهنجاررا يادآوري كند .

-        صحبت كردن به سمت پايه يادداشت ، صدارا گرفته مي كند .

-        - وقتي به پايه يادداشت نگاه مي كنيد ، ارتباط و تماس چشمي با مخاطبان از دست مي رود .

-        - ضربدر كردن پاها ، وضعيت شمارا ناپايدار مي كند .

-         قوزكردن ، به نظر غيرحرفه اي مي رسد .

از ايستادن روي يك پا يا ضربدر كردن پاها ، پرهيزكنيد . اين وضعيت ها ناپايداربوده و همچنين سبب فقدان اقتدار مي شود . بدن نا متعادل ، مي تواند علامت ذهن نامتعادل باشد .

ديد مخاطبان را مسدود نكنيد

-        درصورت استفاده از وسيله ديداري ، از وسوسه چسبيدن به آن پرهيز كنيد . وسائل را پيش تر آماده كنيد . از يك اشاره گر استفاده كنيد تا ديد مخاطبان را محدود و مسدود نكنيد . ايستادن درحالي كه پشت شما به مخاطب است و بدن جلوي وسيله كمكي ديداري قرار گرفته است ، ازارزش سخنراني مي كاهد .

وضعيت خودرا بهبود بخشيد

كار ماهيچه هاي موجوددربدن شما ، نگهداشتن اسكلت دروضعيت قائم است . اگر شما ازآن ها به نحو صحيح استفاده كنيد ، زبان بدن شما خواهد گفت : " من شخصي متعادل و با اعتماد به نفس هستم " . اگر ماهيچه هاي شما بيش از حد رها باشد ، بدن شما خميده مي شود . براي بهبود وضعيت خود ، ايستادن دروضعيت قائم را تمرين كنيد تا مطمئن شويد ظاهرتان به همان حالت طبيعي وضعيت ايستاده ، آرام به نظر مي رسد . تصوركنيد بلندترازآن چه هستيد ، مي باشيد ، يا به آرامي از بالاي سرتان با يك ريسمان بالا كشيده مي شويد كه به شما كمك مي كند موفق شويد اين وضعيت را حفظ كنيد .

نكته ها

-        مطمئن شويد زبان بدني شما ، آنچه را مي گوئيد منعكس مي كند .

-        - بياموزيد كه ماهيچه هاي صورت خودرا شل كرده و لبخند بزنيد .

-        - هميشه براي هنگام سخنراني ، كفش هاي مناسب و راحت بپوشيد .

-        - مطمئن شويد موهايتان به روي صورتتان نمي آيد .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۵۶ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. Business Planبیرینس پلن طرح توجیهیمدیریت. کلینیک کاشت موی طبیعی آسمان