مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
بايري آسانتر اتفاق مي افتد.

 سخنراني Lecture

يكي از ويژگي هاي بارز در اين روش آموزش، آن است كه اكثر فعاليت هاي آموزش در آن جنبه كلامي دارد:

در اين روش سخنران صحبت مي كند و فراگيران به سخنان او گوش مي دهند و يادداشت برمي دارند در نهايت امر ممكن است بين فراگيرنده و فرادهنده چند سوال و جواب رد و بدل شود اما اين سوالها و پاسخ ها براي روشن شدن منظور است و جنبه بحث و تبادل نظر ندارد.

 بحث گروهي Group Discussion

اين روش گفتگويي است سنجيده و منظم درباره موضوعي خاص كه مورد علاقه مشترك شركت كنندگان در بحث است. اين روش براي جمعيتي بين 6 تا 20 نفر قابل اجرا مي باشد. معمولاً استاد موضوع يا مسأله خاصي را مطرح مي كند و فراگيران درباره آن به مطالعه، انديشه، بحث و اظهار نظر مي پردازند و نتيجه مي گيرند. اين روش به فراگيران فرصت مي دهد تا نظرات، عقايد و تجربيات خود را با ديگران در ميان بگذارند و انديشه هاي خود را با دلايل مستند بيان كنند.

پرسش و پاسخ Question and Answer

اين روش بر سه اصل متكي است:

1- وجود سئوال يا مسئله كه كنجكاوي فراگيران را برانگيزد و آنان را وادار به تلاش ذهني كند.

2- طرح سئوال هاي متوالي براي تداوم فعاليت ذهني

3- هدايت تلاش ذهني، براي كشف آگاهانه مسئله به طوري كه نتيجه آن به خلاقيت فكري و كسب دانش منجر شود.

 يادگيري براساس طرح مسئله Problem Based Learning (PBL)

روشي است براي كشف توالي و ترتيب صحيح راه هايي كه به يك هدف يا يك راه حل منتهي مي شود.

مراحل اين روش به شرح زير مي باشد:

1- تشكيل گروه هاي 5 و يا 7 نفره از فراگيران با حضور يك نفر استاد راهنما

2- طرح يك مسأله آموزشي توسط استاد و ارائه آن در گروه به منظور تعيين

-  جمع آوري اطلاعات موجود در مساله

- طر ح سوالات با توجه به اطلاعات موجود

- تعيين موارد يادگيري براي مطالعه توسط هر يك از دانشجويان

3- ارائه مطالب جمع آوري شده توسط استاد

4- تجزيه و تحليل اطلاعات در ارتباط با مساله و يافتن راه حل مناسب

 پانل Panel

در اين شيوه آموزشي، گروه كوچك (7 – 3 نفر) از متخصصين كه در ميان آنها يك نفر به عنوان مدير يا هماهنگ كننده وجود دارد، پشت يك ميز روبروي جمعيت مي نشينند و در خصوص همه جوانب يك موضوع مرتبط با حضار به بحث و تبادل نظر مي پردازند. در اين شيوه مدير پانل وظيفه مطرح كردن سوالات حضار و ارائه به يكي از اعضاي پانل را به عهده دارد.

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۹ ] [ مشاوره مديريت ]

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

 ساز و كارهاي ايراد سخنراني از روي نوشته

توجه به اين موضوع ضروري است كه سخنراني نوشته شده وقتي به شكل گفتاري به مخاطبان ارائه مي شود ، ممكن است بسيار متفاوت به نظر برسد . بايد تمرين كنيد نثر خودرا به شكل گفتار طبيعي بنويسيد كه الگوهاي سخنراني طبيعي را دنبال مي كند و براي انتقال مفاهيم بصورت گفتاري مناسب است .

شروع به نوشتن كنيد

زماني كه تمام تحقيق خودرا كامل كرديد و خطوط كلي ساختار سخنراني خودرا ترسيم كرديد ، آماده براي شروع نوشتن هستيد . سعي كنيد كلمات خودرا آنطور كه مايليد مخاطبان شما آن هارا بشنوند ، تصور و انتخاب كنيد . ساعاتي در سكوت به تنهائي درحال فكركردن در مورد آنچه خواهيد نوشت بگذرانيد سپس نخستين پيش نويس را به وسيله نوشتن  - بدون توقف - هرآنچه فكر مي كنيد مايليد در سخنراني بگنجانيد ، تهيه كنيد . اگر در مورد چگونگي نوشتن براي سخنراني مطمئن نيستيد ، با بررسي تفاوت بين زبان نوشتاري و گفتاري ، خودرا آماده كنيد .

مطابقت شيوه هاي نوشتاري با سخنراني

ساختار جمله از نظر دستور و نحو

سعي كنيد از به كارگيري جمله هائي كه از لحاظ دستوري صحيح هستند اما زماني كه در گفتار به كار مي رو

پيش از اين كه شروع كنيد ، هرنكته مربوط به مضمون سخنراني خودرا يادداشت نمائيد و هريك را در يكي از اين دسته ها قرار دهيد : 1 - حتما بايد بدانيد . 2 - لازم است بدانيد . 3 - بهتراست بدانيد . 

بايدها و نبايدها

- از جملات مستقيم و ساده استفاده كنيد .

- از ضماير من و شما استفاده كنيد .

- از افعال معلوم استفاده كنيد  ( دويدن ، رفتن ، استفاده كردن و .. )

- در سخنراني خود ، از صفت ها ، آزادانه استفاده كنيد .

- براي اجتناب از تپق زدن ، از عبارت هاي مناسب و آشنا استفاده كنيد .

- براي قابل فهم كردن نكات خود ، مثال ها و مقايسه هارا اضافه كنيد .

- اززبابي نا مناسب يا نامفهوم ، استفاده نكنيد .

- سخنراني خودرا با نكات نامربوط ، پرنكنيد .

- احساس نكنيد مجبوريد كلمه به كلمه ، سخنراني را يادداشت كنيد .

- با بكاربردن جزئيات بسيار ، سبب در خود فرورفتن مخاطب نشويد .

- با مخاطبان خود ، ارباب منشانه رفتار نكنيد .

- سعي نكنيد از شيوه شخص ديگري تقليد كنيد . به نظر تصنعي مي رسد .

بايدها و نبايدها

- از جملات مستقيم و ساده استفاده كنيد

- از ضماير من و شما استفاده كنيد .

- از افعال معلوم استفاده كنيد  ( دويدن ، رفتن ، استفاده كردن و .. )

- در سخنراني خود ، از صفت ها ، آزادانه استفاده كنيد .

- براي اجتناب از تپق زدن ، از عبارت هاي مناسب و آشنا استفاده كنيد .

- براي قابل فهم كردن نكات خود ، مثال ها و مقايسه هارا اضافه كنيد .

- اززبابي نا مناسب يا نامفهوم ، استفاده نكنيد .

- سخنراني خودرا با نكات نامربوط ، پرنكنيد .

- احساس نكنيد مجبوريد كلمه به كلمه ، سخنراني را يادداشت كنيد .

- با بكاربردن جزئيات بسيار ، سبب در خود فرورفتن مخاطب نشويد .

- با مخاطبان خود ، ارباب منشانه رفتار نكنيد .

- سعي نكنيد از شيوه شخص ديگري تقليد كنيد . به نظر تصنعي مي رسد .

نكته هاي تكميلي ...

- به يادداشته باشيد كه نوشتن يك سخنراني با شنيدن آن هنگام ايراد سخنراني ، متفاوت است .

- راه هاي متفاوتي براي بيان يك عقيده پيدا كنيد . طبيعي ترين آن هارا استفاده كنيد .

- در مورد آنچه در ارائه مطلب خود وارد مي كنيد ، دقيق باشيد .

- مطمئن شويد ساختار نوشته شما آنقدر پيچيده يا احتمالا گيج كننده نيست .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۸ ] [ مشاوره مديريت ]

آداب سخن گفتن : خواجه نصيرالدين طوسي

بايد كه بسيارنگويد وسخن ديگري به سخن خود قطع نكند وهر كه حكا يتي يا روايتي كند و او برآن واقف باشد وقوف خود بر آن اظهار نكند تا آن كس آن سخن به اتمام رساند و چيزي را كه غير از او پرسند جواب نگويد . و اگر سئوال از جماعتي كنند كه او داخل آن جماعت بود بر ايشان سبقت ننمايند. و اگر كسي به جواب مشغول شود واو بر بهتر جوابي از او قادر بود٬ صبر كند تا آن سخن تمام شود پس جواب خود بگويد بر وجهي كه در متقدم طعن نكند. و در محاوراتي كه به حضور او ميان دو كس رود خوض ننمايد.و اگر از او پوشيده دارند٬ استراق سمع نكند وتا او را با خود مشاركت ندهند٬ مداخلت نكند. وبا مهتران٬ سخن به كنايت نگويد وآواز نه بلند دارد ونه آهسته بلكه اعتدال نگاه مي دارد. و اگر در سخن او معني غامض افتد دربيان آن به مثالهاي واضح جهد كند والا شرط ايجاز نگه دارد. والفاظ غريب و كنايات نامستعمل به كار ندارد. وسخني كه با او تقرير مي كنند تاتمام نشود٬ به جواب مشغول نگردد و آنچه خواهد گفت تا در خاطر مقرر نگرداند در نطق نيارد.وسخن٬ مكرر نكند٬٬ مگر كه بدان محتاج شود. و قلق وضجرت ننمايد وفحش وشتم بر لفظ نگيرد مضطر گردد . واگر به عبارت از چيزي فاحش مضطر گردد٬ بر سبيل تعريض كنايت كند ازآن٬ ومزاح منكر نكند. ودر هر مجلسي سخن مناسب آن مجاس گويد. ودر اثناي سخن به دست وچشم وابرو اشارت نكند٬ مگر حديثي كه اقتضاي اشارتي لطيف كند آن گاه آن را بر وجه پسنديده ادا نمايد ودر راست دروغ با اهل مجلس خلاف و لجاج نورزد٬ خاصه با مهتران و سفيهان.وكسي كه الحاح با او مفيد نبود با او الحاح نكند. واگر در مناظره و محاورت طرف خصو را رجحان يابد انصاف بدهد و از مخاطبۀ عوام و كودكان و ديوانگان و مستان تا تواند احتراز كند.و سخن باريك با كسي كه فهم نكند نگويد و لطف در محاورت نگاه دارد و حركات و اقوال و افعال هيچ كس را به قبح محاكات نكند و سخنهاي موحش نگويد.و چون در پيش مهتري رود٬ابتدا به سخني كند كه به ال ستوده دارند.و از غيبت و نمامي و بهتان و دروغ گفتن تجنب كند چنانكه به هيچ حال برآن اقدام ننمايد.و با اهل آن مداخلت نكند و استماع آن را كاره باشد.و بايد كه شنيدن او از گفتن بيشتر بود.از حكيمي پرسيدند كه«چرا استماع تو از نطق تو زيادت است؟» گفت:«زيرا كه مرا دو گوش داده اند و يك زبان٬يعني دوچندان كه مي گويي مي شنو. »


كم گوي و بجز مصلحت خويش مگوي

چيزي كه نپرسند تو از پيش مگوي


دادند دو گوش و يك زبانت زآغاز

يعني كه دو بشنو و يكي بيش مگوي

اخلاق ناصري


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

 پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب 

 آغازي زيبا ، پاياني به ياد ماندني

آماده كردن يك طرح كلي نوشته شده از مطالبي كه مايليد در سخنراني از آن ها استفاده كنيد ، مفيد و ضروري است . اين طرح كلي به شما كمك خواهد كرد ساختار سخنراني خودرا ضمن نوشتن آن مشخص كنيد و مي تواند براي فعال سازي حافظه حين سخنراني ، به شما كمك كند . در مورد سه يا چهار نكته مهم خود به صورت الف ، ب ، ج ، د  فكر كنيد و زير هريك ، زير عنوان هائي را قرار دهيد ( ۱ ، ۲ ، ۳ ) . هرگونه زير عنوان ثانوي را با علائمي ديگر مشخص و برجسته كنيد . موقع نوشتن يادداشت ها ، آن هارا به صورت ساده بنويسيد . به اين ترتيب ، خواندن آن نيز ساده خواهد بود .

طرح كلي يك ساختاررا بريزيد

طرح كلي محكمي از ساختاري كه براي سخنراني برنامه ريزي مي كنيد ، بسازيد . از اين طرح كلي به عنوان پايه اي كه از آن مضمون شما به هنگام تحقيق و آماده سازي سخنراني گسترش مي يابد ، استفاده كنيد .

ظرفيت توجه مخاطبان

در يك سخنراني 45 دقيقه اي ، مخاطبان دقيقا پس از آغاز سخنراني ، در هوشيارترين وضعيت هستند كه بعد از گذشت حدود 10 دقيقه ، توجه به حداكثر مي رسد . پس از گذشت 30 تا 35 دقيقه ، توجه به تدريج كم مي شود . سپس همانطور كه سخنراني به آخر خود نزديك مي شود ، افزايش مي يابد . 

آغازي تأثير گذار و زيبا

اين مهم است كه در آغاز سخنراني ، اثرگذار خوبي باشيد . يكي از بهترين شيوه هاي انجام اين كار ، اين است كه مثبت و با اعتماد به نفس ظاهر شويد . سخنرانان حرفه اي كه ترجيح مي دهند از يادداشت استفاده نكنند ، حتما جمله اول يا دوجمله نخستين را يادداشت كنند . به اين ترتيب ، آن ها مي توانند بيشتر روي تأثيري كه مي گذارند و كمتر ، روي كلماتي كه بيان مي كنند ، تمركز كنند .

يك سر آغاز اثرگذار را برنامه ريزي كنيد به گونه اي كه مخاطبان ، طرح كلي سخنراني شمارا درك كرده و اطلاعاتي از خلاصه نكات مورد تأييد در طول سخنراني ، ارائه كنند . براي گرم كردن سخنراني ، حكايت هائي را بازگو كنيد و مخاطبان را از طريق شيوه اي كه براي آن ها آشناست  ، به درون فضاي سخنراني خود بكشانيد اما ، هميشه به يادداشته باشيد مخاطبان در لحظه هاي اوليه شروع سخنراني  در بيشترين هشياري خود قرار ندارند . بنابراين ، مهم ترين نكات خودرا براي چند دقيقه پس از آغاز سخنراني ، نگهداريد .

ارتباط دادن مطالب و جمع بندي سخنراني

مهم است كه علائم راهنماي واضحي را به سخنراني خود اضافه كنيد . يك روند منطقي از عقيده ها و مضمون هارا طرح ريزي كنيد تا به مخاطبان كمك كند سخنراني را راحت و ساده دنبال كنند  و موضوعات جديدرا به وسيله ساختن ارتباطات واضح بين عقايد جديد و قديمي معرفي نمايد . به سخنرانان حرفه اي راديو و تلويزيون گوش دهيد و فنوني را كه آن ها براي ارتباط دادن نكات يا مضامين سخنراني هايشان و جمع بندي هرنكته پيش از معرفي نكته اي جديد استفاده مي كنند ، يادداشت كنيد . اين ارتباطات و خلاصه بندي ها ، به اندازه اهميت مطالب و نكته هاي خود سخنراني مهم هستند . به خوبي آن هارا برنامه ريزي كنيد .

استفاده از تكرار

تكرار رئوس مطالب هنگام سخنراني ، شيوه اي موثر براي تقويت نكات مهم بحث شماست . درزمان ساختاربندي سخنراني خود ، تكرارهائي را درون چارچوب آن در پايان هرنكته مهم و در نتيجه گيري بگنجانيد اما تكرار ساده اطلاعاتي كه پيش تر در بدنه اصلي سخنراني خود ارائه كرده ايد ، كافي نيست . از جمله بندي هاي مختلف جهت تازه به نظر رسيدن و حتي آشنا به نظر رسيدن عقايد ، استفاده كنيد .  

نكته هارا تقويت كنيد

مهم است كه نكات مهم هر ارائه مطلبي را تقويت كنيد . مي توانيد اين كاررا با دادن ليست محتويات سخنراني خود به مخاطبان در آغاز و سپس بحث در مورد جنبه هائي كه مطرح مي كنيد و پايان دادن با يك خلاصه مطلب انجام دهيد .

پاياني به ياد ماندني

ساختاربندي پاياني قوي و به يادماندني سخنراني ، به اندازه برنامه ريزي براي يك شروع خوب و زيبا ، مهم است . اين مطلب مهم است كه به مخاطبان خود اطلاع دهيد كه پايان سخنراني شما نزديك است. براي آگاه ساختن مخاطبان به اين حقيقت كه شما در حال خلاصه كردن تمام آنچه گفته ايد هستيد ، جمله هائي از قبيل : " به عنوان آخرين نكته من " يا : " درنتيجه ... " به كارببريد . مخاطبان به خاطر فرصتي كه به دست مي آورند تا نكاتي را كه احتمالا در طول سخنراني شما از دست داده اند ، مجددا بشنوند ، خوشحال خواهند شد .

نكته ها ...

-         نكات مهم را به ترتيب حروف الفبا ، علامت بزنيد .

-         عنوان ها را با علامتي متفاوت در كنار آن ها ، مشخص كنيد

-         عنوان هاي ثانوي را نيز با علائمي متفاوت و خاص ، برجسته كنيد .

-         به طور واضح ، انتهاي يك نكته و شروع نكته بعدي را در ساختار سخنراني خود مشخص كنيد .

-         آهنگ صداي خودرا خيلي زياد تغيير ندهيد . ممكن است به نظر ساختگي برسد .

-         آنچه را مي خواهيد به مخاطبان بگوئيد ، به آن ها بگوئيد و آنچه را به آن ها گفته ايد ، مجددا و خيلي خلاصه بگوئيد و تكرار كنيد .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

ساختار بندي مطالب براي هماهنگي با موضوع سخنراني

نظم و ترتيبي كه بر اساس آن نكات مهم سخنراني خودرا بيان مي كنيد و تأكيدي كه هرنكته به مخاطبان مي دهد ، پيامي را كه آن ها برداشت مي كنند تحت تأثير قرار خواهد داد . از مناسب ترين ساختار در سخنراني خود استفاده كنيد تا پيام صحيح را به مخاطبان شما برساند .

يك ساختار ، انتخاب كنيد

شيوه هاي مختلفي وجوددارد كه به كمك آن ها مي توانيد سه يا چهار نكته مهم خودرا ارائه كنيد . ممكن است تصميم بگيريد آن هارا جداگانه معرفي نمائيد يا يكي پس از ديگري به ترتيب اهميت يا به صورت زمان بندي شده يا با هر توالي و نظم و نسق ديگري كه ارزشمند جلوه كند . اگر مي خواهيد يكي از نكات به خصوص ، قوي ترين اثررا داشته باشد ، نخست آن را مطرح كنيد و با نكات اضافي و نكته هائي كه خودتان تنظيم مي كنيد ، از آن حمايت كنيد . درروش ديگر ، نكات خودرا به يكديگر انسجام داده تا اهميت يكسان آن هارا مشخص كنيد . ساختاري كه بيش از همه در استفاده سخنرانان عموميت دارد ، همپوشي نكات مهم تهيه شده است . به اين ترتيب يك عقيده مي تواند مطرح شود ، باقي بماند و در پاسخ به عقيده هاي بعدي در طول سخنراني ، به آن رجوع شود .

نكات را جداگانه تنظيم كنيد

در اينجا ايده هائي كه لزومي ندارد در پي هم بيايند مي توانند بطور جداگانه ارائه شوند ووزن يكساني داشته باشند . به يادداشته باشيد مخاطب ممكن است فرض كند كه نخستين نكته اهميت بيشتري دارد

روي يك نكته تأكيد كنيد

اگر يك نكته اهميت بيشتري ازبقيه داشته باشد ، آن را اول قرار دهيد و بيشترين زمان را به آن اختصاص دهيد كه در اين صورت مي توانيد روي آن كاملا بحث كنيد ، به سوي آن بازگرديد و آن را با نكات ثانويه يا تأكيدي ،تكميل كنيد .

از همپوشي نكته ها استفاده كنيد

عملا ، بيشترين ساختاري كه شكل مي گيرد ، آن است كه هرنكته يا نكته هائي ،همپوشي داشته يا وابسته به ديگري باشد . نكته دوم مجبور است نيمه پوشيده باشد تا نكته نخست توضيح داده شود و به همين ترتيب تا آخر . نكته بعدي مي تواند در ارتباط با نكته قبلي مطرح شود . تمام نكات مهم را با يكديگر ارتباط دهيد . 

هماهنگي ساختاربندي ارائه مطالب با شكل كلي سخنراني

استفاده هاي عملي

سخنراني رسمي ، مانند يك سخنراني آموزشي جدي يا يك سخنراني در مديريت نظري مي توانند از اين ساختار ارائه مطلب سود ببرند . اگر مخاطبان درحال يادداشت برداشتن هستند ، سخنران مي تواند با خلاصه كردن هر مطلب پس از كامل شدن و فراهم آوردن مقدمه اي خلاصه كه به نكات بعدي منجر مي شود ، به آن ها كمك كند .

نمونه هائي از اين نوع ، مانند سخنراني براي كارمندان در زمينه خدمت رساني بهينه به ارباب رجوع ، ساختار بندي تأكيدي است كه مخاطبان در ارتباط با موضوع مورد نظر به خوبي اطلاع دارند و مي توانند جزئيات سطح بالارا به خوبي درك كنند و نمونه ديگر ، زماني است كه شما بخواهيد جنبه ديگري از همان موضوع را مورد بحث قرار دهيد .

اين ساختاربندي براي سخنراني هاي غيررسمي ارائه شده به مخاطبان كم شمار ، بيشترين تناسب را دارد و اغلب در جلساتي كه همكاران نزديك شركت مي كنند و با موضوع مورد بحث آشنائي داشته و مي توانند خودرا با ارائه مطلب نسبتا پيچيده تطبيق دهند ، كاربرد دارد . همپوشي نكات ، مخاطب را تشويق مي كند در بحث گروهي مشاركت داشته و عقايد متفاوتي را بيان كنند .

استفاده از حكايت ها

فن اساسي حكايت اين است كه به سخنراني خود ، يك آغاز ، ميانه و پايان قابل توجه بدهيد . رايج ترين استفاده از اين فن ، در قصه گوئي است . براي اين كه سخنراني شما با موفقيت همراه باشد ، مهم است كه شما اين قالب اساسي را درزمان ساختن سخنراني خود ،دنبال كنيد . معرفي مطالب ، آغاز سخنراني شماست . بخش مياني سخنراني ، شامل مضمون هاي مركزي و عقائد است  ( از هركدام از ساختاربندي هائي كه فكر مي كنيد با هدف شما مناسبت بيشتري دارد ، استفاده كنيد ) پايان سخنراني ، با نتيجه گيري ، بازگشت به مضمون هاي مهم و سپس پرسش از مخاطبان در صورت ضرورت شكل مي گيرد .

به يادداشته باشيد مهم است كه براي مخاطبان در آغاز و در پايان هر مرحله سخنراني ، راهنمائي هاي قانع كننده اي داشته باشيد .

نكته ها ...

- تصميم بگيريد چه تعداد نكاتي را مايليد در سخنراني خود ، بگنجانيد .

- مطمئن شويد سخنراني شما با يك نكته مثبت قوي پايان گيرد .

- از همپوشي نكات استفاده كنيد . در عمل ، بيشترين ساختاري كه رخ مي دهد آن است كه هر نكته با نكات ديگر ، همپوشي داشته باشد يا وابسته به ديگري باشد . نكته دوم مجبوراست نيمه پوشيده باشد تا نخستين نكته توضيح داده شود و به همين ترتيب تا آخر نكته بعدي مي تواند در ارتباط با نكته قبلي مطرح شود . تمام نكته هاي مهم را با يكديگر ارتباط دهيد .

- نكات را جداگانه تنظيم كنيد . نكته ها ، در بازه هاي زماني كه متناسب با موضوع خاصي است ، ارائه مي شوند .

- روي يك نكته تأكيد كنيد . نكته اصلي به وسيله چندين نكته ديگر ، دنبال مي شوند .

- از همپوشي نكات استفاده كنيد . نكات ارجاع داده مي شوند يا جهت تأكيد ، مجددا معرفي مي شوند .

- از سمبل ها استفاده كنيد . در زمان ساختار بندي سخنراني خود ، بطور جانبي بينديشيد . تصاوير آشنارا جهت پشتيباني از عقايد خود انتخاب كنيد . براي مثال هائي كه نكات شمارا به صورت زنده اي روشن مي كنند ، به بيرون از محدوده اصلي تحقيق خود نگاه كنيد .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۵ ] [ مشاوره مديريت ]
نكته هاي كاربردي مقابله با ترس ، كمروئي و اضطراب به هنگام سخنراني


خوب سخن گفتن و سخنورى ، مهارت و هنري است كه با داشتن برخى ابزارهاى لازم و با تمرين و ممارست بدست مى‏آيد. متأسفانه ، اين مهارت و هنر ، مانند هر فن و حرفه اي ، آسيب ها و آفت هائي دارد كه ترس و كمروئي و اضطراب به هنگام سخنراني ، مهم ترين آن هاست . با توجه به اين نكته هاي كاربردي مي توان بر ترس ، كمروئي و اضطراب به هنگام سخنراني ، غلبه كرد :

 

-  تلاش كنيد دركارهاي اجتماعي   دركارهاي مربوط به محيط خانه , مدرسه و دانشگاه ، شركت كنيد و نقش فعالي را بپذيريد.


- هنگام صحبت با ديگران يا  درمقابل جمع به اعضاي بدن خود (دست , پا, نحوه صحبت و...) هيچ توجهي نكنيد و توجه خود را بر مطلبي كه مي گوييد ، متمركز كنيد.


 -  قبلا" مطلبي را كه براي سخنراني انتخاب كرده ايد ، چندين بار درمقابل آينه تكرار كنيد و فرض كنيد كه درمقابل جمع ، سخنراني مي كنيد .


-  سعي كنيد بر آنچه مي خواهيد بگوييد تسلط كافي داشته باشيد.


- اگر در سخنراني با شكست مواجه شديد, خود را نبازيد و براي بار ديگر خود را آماده كنيد.  هر شكست ، تجربه خوبي براي موفقيت هاي بعدي است .


-  پيش از آن كه درمقابل جمع قرار گيريد به خودتان تلقين كنيد كه : مي توانم درمقابل جمع سخنراني كنم .


-  وقتي حالت اضطراب پيدا مي كنيد سعي كنيد همه ماهيچه هاي بدنتان را آرام و شل كنيد.


- دارد، شرط مهمي براي رسيدن به مهارت سخنوري بدون اضطراب است.   دراين زمينه خواندن متون ادبى مثل گلستان و بوستان سعدى و نظاير آن، درفصاحت و بلاغتسخنران مؤثر است.


-  تمرين و تكرار ، شرط اساسى براي حذف كمروئي ، ترس و اضطراب به هنگام سخنراني است درهر موقعيتى هر چند كوچك و با تعدادى اندك ، موضوعى را آماده كرده درباره‏ اش با ديگران به گفتگو و تبادل نظربپردازيد و با شهامت كامل درباره‏ى آن موضوع (كه قبلاً درباره‏اش خوب فكر كرده‏ايد و يا مطالعه داشته‏ايد) سخن بگوئيد. مثلاً درس هاى خود را براى هم‏كلاسى خود بيان كنيد (اصطلاحا به قول طلاب حوزوى مباحثه كنيد) و يا دركلاس درس، بطور پيشنهادى، موضوعى را انتخاب نموده و كنفرانس بدهيد و يا حتى در اتاقتان با دوست و هم اتاقى خود مطلبى را آماده كرده براى آنها بازگو كنيد و... به طور كلى به هر مناسبتى ودر هر موقعيتى به ايراد سخن بپردازيد. البته لازمه‏ى اين امر، تسلّط نسبى شما بر موضوع و مطلب مورد نظرتان است.


-  اعتماد به نفس ، شرط موفقيتدر  خوب سخن گفتن و سخنرانى است . اگر فرد از اعتماد به نفس كافى برخوردار نباشددر  سخن گفتن ناتوان است و خجالت كشيده و نمى‏تواند حتى درگفتگوهاي كوتاه با دوست جديد و ناآشناى خود موفق شود.


-  قبل از حرف زدن، خوب فكر كنيد و جملات و كلمات را آماده كرده ودر  ذهن خود به آنها ترتيب منطقى دهيد.


-  با سخنوران ماهر ، ارتباط نزديك‏ترى داشته باشيد و يا به نوارهاى آنها گوش داده و درباره‏ى چگونگى ورود و خروج به سخنرانى و صحبت‏هاى آن ها ، خوب دقت كنيد.

مطمئن باشيد با جديت , پشتكار و تمرين به خوبي مي توانيد بر مشكل ترس ، اضطراب و كم رويي به هنگام سخنراني ، پيروز شويد.

ياد آوري اين نكته مهم لازم است كه  رسيدن به مهارت سخنوري نيازمند مطالعه مستمر و زياد ، تمرين بسيار ، گذشت زمان و مخاطب شناسي است و نبايد انتظار داشت كه ناگهان و يك شبه ، بر اضطراب به هنگام سخنراني غلبه كرد . بنابراين از تمرين و ممارست و سعي و تلاش بيشتر خسته نشويد. تأكيد مي شود صرف مطالعه كتاب ها و مقالات و ... مشكل ترس و كمروئي و اضطراب را حل نمي كند بلكه عمل به همه راهكارهاي پيشنهادي فوق ، طي يك دوره زماني مفيد ، لازم و ضروري است .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۴ ] [ مشاوره مديريت ]
نكته هائي براي نفوذ كلام در مخاطبان صداي شما يك آلت موسيقي است كه نت ها را يكنواخت نمي نوازد، بلكه كلمات را با لحني خشن، ملايم يا معمولي و با زير و بمي متفاوت ادا مي كند كه تمام اين خصوصيات در برداشت شنونده از پيام شما نقش اساسي دارد.   ·      

  كارشناسان معتقدند 38 درصد از استنباط اوليه از هر عبارت بستگي به نحوه بيان آن دارد. در حقيقت مردم از طرز گفتار ما درباره ما قضاوت مي كنند. بنابر اين ، حقايق را بدون پيش داوري و با لحني غير مغرضانه و منصفانه بيان كنيد.   ·      

  براي اينكه گفت و گوي شما داراي هدف خاص از پيش تعيين شده و برخوردار از برنامه اي مدون باشد و بتوانيد نتايج آنرا پيش بيني كنيد، بايد قبل از آغاز سخن در يكي دو جمله مقصود كلي گفت و گو را بيان كنيد. به اين ترتيب براي گفتگوي خود چارچوب مشخص قائل شده­ايد.   ·    

    شنونده انگيزه مي خواهد: براي اينكه مخاطب به سخنان شما با علاقه گوش دهد بايد احساس كند كه سخنانتان حامل اطلاعات و پيشنهادات مفيد و سودمند است.  

شناخت مخاطب و اوضاع و احوال او ياريتان مي كند تا چارچوب گفتاري خود را به نحوي تعيين كنيد كه براي او جالب توجه باشد و به شنيدن تشويق شود.

  ·         كلمات در پيامي كه به ديگري منتقل مي كنيد تأثير فراوان دارد. بنابراين از به كاربردن كلمات بر حسب عادت و بدون انديشه خودداري كنيد.   ·      

  مطلب را مختصر و مفيد بيان كنيد تا مخاطبين شوق شنيدن را از دست ندهند. تحقيقات نشان مي دهد كه آدمي تنها قادر است 3 تا 5 نكته را در آن واحد به ذهن بسپارد.   ·    

    دستور ندهيد بلكه تقاضا كنيد. وقتي چيزي را تقاضا مي كنيد. رفتارتان بر اساس احترام متقابل شكل مي گيرد.   ·       

براي القاي كلام خود با استفاده از كلمات، تصاويري را در ذهن مخاطبين ترسيم و رنگ آميزي كنيد. براي اين منظور مي توانيد از كلمات بهره بگيريد و ساير حواس را نيز برانگيزيد و صداها و يا احساسات ديگر را در افراد تداعي كنيد و از مثالهاي زنده و گويا بهره گيريد.   ·    

    مهارت در ايجاد رابطه مناسب با ديگران بر توانايي ها و اعتماد به نفس ما مي افزايد، استعداد و دست آوردهايمان را مي نماياند و احترام و قدرداني ديگران را جلب مي­كند.   ·   

     اگر مي خواهيد تعاملات خود را به نحو احسن سازماندهي كنيد لازم است پيامهاي موجود در شكل، محتوا و  رابطه را مد نظر قرار دهيد. بايد محتواي گفته ها و نحوه دريافت پيام ها را بدانيد.   ·   

     يكي از بارزترين شيوه هاي نفوذ كلام، شناخت سيستم روحي افراد و تقليد از آن است.    استفاده از نام افراد تأثير شگرفي در حسن رابطه دارد.   ·    

    استفاده از عبارتي نظير: ما فكر مي كنيم و ما تصور مي كنيم به جز مواردي كه شخص به عنوان سخنگوي رسمي يك گروه حرف مي زند نشان دهنده ضعف و سستي در سخن است ارتباط و گفتگو را بايد با كلماتي نظير من تصور مي كنم و من فكر مي كنم انجام داد 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۳ ] [ مشاوره مديريت ]

پرورش حنجره ، بهينه سازي صدا


مردم پيوسته درباره ي شيوه  سخن گفتن ما قضاوت مي كنند. الفاظي كه هنگام تكلم به كار مي بريم، ميزان هوشمندي و ظرافت ما را نشان مي دهد. از طرز گفتار ما شنونده پي مي برد چقدر مطالعه كرده ايم و با چه افرادي همنشين بوده ايم.   بنابراين شيوه  تكلم ما، اندازه ي فرهنگ و اطلاعات ما را نشان مي دهد. بايستي همان زبان مادري خودمان را، دقيق تر، شيواتر و روشن تر، تكلم كنيم و براي دلنشين شدن سخن، از حركات كليشه اي وساختگي و تكلف آميز بپرهيزيم. آواي شما بايد داراي طنين ولحن موثر وگيرا باشد. اگر حنجره تان ضعيف است و نمي توانيد كلمات را با آهنگ طنين دار و روان ادا كنيد، بايستي حنجره خود را تقويت كنيد و براي تقويت حنجره و پرورش صدا تمرين زير را انجام دهيد:   1 - در تنهايي با صداي بلند و شمرده كتاب بخوانيد. هنگام اداي كلمات مراقب باشيد كه عيب هاي خود را در سخن گفتن برطرف كنيد.   2 - واژه ها را كشيده، روشن، رسا ، آمرانه و طنين دار ادا نماييد. بهتر است در آغاز، واژه ه به واژه تكلم كنيد و هنگام اداي هر واژه، برروي آخرين حرف، كمي « مكث » نماييد.   مثلا دركلمه ي « شتاب» روي حرف «ب» اندكي مكث كنيد.   اين كار موجب مي شود تا كلمات و واژه ها را، نيمه كاره رها نكنيد و شتاب زده دنبال اداي كلمه  پس از آن نگرديد.   3 - بهره گيري ازدستگاه ضبط صوت وشنيدن صداي خويش توسط آن، در شناسايي و تصحيح معايب تلفظ، بسيار موثر است.   4 - هنگام تمرين خيال كنيد با كسي گفت وگو مي كنيد و مي خواهيد او را تحت تاثير بيانات خود قرار بدهيد. بر روي هر واژه اي كه ادا مي كنيد، تكيه كنيد. جملات را چندان تكرار كنيد كه ضعف هاي شما در تلفظ برطرف شود.   5 - براي تقويت حنجره ي خود آواز بخوانيد و درحين آواز خواندن، كوشش كنيد، طنين باشكوه و آهنگ دلنشين، به آواي خود بدهيد.   6 - بدانيد كه تنها راه بالابردن آمار اندوخته  روشن و ساده وواضح باشد .

استفاده از اطلاعات

هدف عيني مهم تنظيم يك سخنراني ، آگاه سازي شنوندگان و انتقال اطلاعات به مخاطبان همراه با اقناع و ترغيب آن ها است و هيچ عاملي بيش تر از اشتياق شما به موضوع نمي تواند توجه آن هارا جلب و حفظ كند . با آماده سازي خود ، كنترل مسائل را از دست ندهيد . برنامه ريزي كنيد كه مخاطبان خودرا بيشتر با اشتياق خودتان هدايت كنيد نه با غرق كردن آن ها در سخنراني .

اطلاعات تخصصي ، اغلب به درد ديگران نمي خورد .پس نيازي نيست اگرواقعا با موضوع خودتان آشنا هستيد ، نام ها يا مراجع علمي را فهرست كنيد  . اگر بتوانيد پرسش هاي مخاطبان را ماهرانه اداره كنيد ، به اعتبار بيشتري دست خواهيد يافت .  بنابراين به خوبي كسب اطلاع كرده و به خوبي آماده باشيد .

انتخاب نكته هاي اصلي

هرمخاطب بالغي ظرفيت توجه محدودي در حدود ۴۵ دقيقه دارد . درطول اين زمان ، فقط حدود يك سوم آنچه به آن ها گفته مي شود و حداكثر ، هفت مفهوم را جذب خواهند كرد . سخنراني را به سه يا چهار نكته اصلي محدود كنيد و آن هارا درآغاز سخنراني ، درميانه سخنراني و درپايان مجددا مورد تأكيد قراردهيد تا از صراحت ارسال پيام خود به مخاطبان مطمئن شويد . سعي كنيد عنواني گيرا و رسا كه سخنراني شمارا جمع بندي مي كند ، انتخاب كنيد اما از بسيار هوشمندانه بودن يا بسيار مبهم بودن بپرهيزيد . مخاطبان اگر برداشتي واضح از موضوع سخنراني شما داشته باشند ، با شما صميمانه تر و خودماني تر خواهند بود .

يادي دوباره از نكته هاي گفته شده

- سخنراني خودرا محدود به ۳ تا ۴ نكته اساسي ساختار بندي كنيد تا پيامتان را ساده سازي كرده و به ياد آوردني ، نگهداريد .

- با نقل چند حكايت يا خاطره مربوط به موضوع سخنراني ، مخاطبان را علاقمند نگهداريد .

- مطمئن شويد مفاهيم اصلي سخنراني خودرا به طور واضح بيان كرده ايد .

- نكات اصلي و ايده هاي مهم سخنراني را در يك جمله خلاصه كنيد .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۰ ] [ مشاوره مديريت ]

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

ساماندهي جايگاه مخاطبان براي ديدار و شنيدار مناسب

خيلي مهم است كه تعادل مناسبي درزمان نشستن مخاطبان ايجاد كنيد . البته ، ضمن در نظر گرفتن رفاه مخاطبان ، بايد مطمئن شويد كه مخاطب شما آنقدر راحت نيست كه خوابش ببرد يا آنقدر ناراحت نيست كه پيش از پايان سخنراني ، بيقرار شود و فرار را بر قرار ترجيح دهد . بطور ايده آل ، صندلي ها بايد صاف بوده و اندازه يكسان داشته باشند . اگر شما مي توانيد محل نشستن مخاطبان را ساماندهي كنيد ، صندلي هارا به اندازه كافي دور از يكديگر قرار دهيد تا مخاطبان بتوانند كيف هاي دستي و كيف هاي اسنادشان را روي زمين كنار خودشان قرار دهند . با ايجاد فاصله بين صندلي ها ، هم چنين از احساس ترس از ازدحام جمعيت مخاطبان ، كاسته خواهد شد . اگر فكر مي كنيد مخاطب شما قرار است كه در طول سخنراني ، يادداشت بردارد ، از صندلي هاي دسته دار براي قرار دادن برگه هاي يادداشت ، استفاده كنيد . براي اين كه مطمئن شويد نخست صندلي هاي رديف جلو اشغال خواهند شد ، صندلي هاي عقب را برداريد و تعدادي صندلي اضافه قابل دسترس براي ميهماناني كه دير مي آيند ، ذخيره كنيد . نهايتا مطمئن شويد چيدمان صندلي ها بگونه اي است كه با سيستم ايمني از آتش در محل سخنراني ، هم آهنگ است . شكل هندسي محل سخنراني و طرح قرار دادن صندلي ها بايد بگونه اي باشد كه سخنران امكان برقراري تماس چشمي با تمام مخاطبان را داشته باشد و مخاطبان بتوانند به راحتي سخنران را ببينند و سخنانش را بشنوند حتي افرادي كه در انتهاي محل سخنراني و در آخرين رديف ها نشسته اند .

بررسي ابزار ديداري - شنيداري

اگر مايل هستيد از ابزار ديداري - شنيداري در سخنراني خود استفاده كنيد ، لازم است بررسي كنيد كه تجهيزات مربوطه در محل سخنراني شما ، دردسترس و از سلامت كامل برخوردار هستند . خودرا با هر قطعه از ابزار جهت اجتناب از هرگونه تأخير يا اشتباه در طول سخنراني ، آشنا سازيد . مكان هاي بزرگ به استفاده از يك سيستم سخنراني عمومي اصلي شامل بلندگو ، تشديد كننده صدا و يك يا چند ميكروفون ، نياز خواهندداشت . مطمئن شويد وسائل براي فضاي محل سخنراني ، به اندازه كافي توانمند و رسا هستند . مطمئن شويد نمايشگري كه بتوان روي آن هرگونه تصوير ثابت و متحرك را به نمايش گذاشت ، وجود دارد . نمايشگري كه اندازه صفحه اش متناسب با وسعت فضاي مكاني سخنراني باشد و قابل تماشا براي تمام مخاطبان باشد . استفاده از ميكروفون براي زماني است كه شما در حال سخنراني براي مخاطبان پر شمارهستيد يا در زماني كه در محيط باز هستيد . اگر نياز به استفاده از ميكروفون داريد ، آن را هميشه پيش تر آزمايش كنيد . تنظيمات صدا و صداهاي اضافه مربوط به خود ميكروفون را انجام دهيد . ميكروفون هاي دستي يا پايه دار ، حركات محدودي دارند . بنابراين ، اگر نياز به توضيح با استفاده از وسائل ديداري داريد ، از نوع دستي بدون سيم استفاده كنيد . ميكروفون دستي به شما اجازه آزادي حركت به اطراف را مي دهد ولي استفاده از دست هارا محدود مي كند . اغلب مي توان به پايه وصل كرد تا آزادي حركت را مضاعف كند . ميكروفون هاي گيره اي به شما اجازه مي دهند از هر دودست خود به هنگام سخنراني استفاده كنيد. اما هميشه مطمئن باشيد كه آن هارا به طور صحيح و در جاي مناسب نصب كرده ايد در غير اين صورت ، صداهاي اضافه از قبيل نفس كشيدن يا صداي جا به جا كردن صفحات را تشديد مي كند . ميكروفون گيره اي به لباس مي چسبد و با دهان در فاصله اي ثابت باقي مي ماند .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۱۰ ] [ مشاوره مديريت ]

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

آشنائي با جزئيات مكان براي مديريت بر فضاي سخنراني


نور و صدا

پيش تر ، اگر ممكن است مكان مورد نظر انتخاب شده براي سخنراني را بازديد كنيد تا با جزئيات آن آشنا شويد . اگر اين كار مقدور و عملي نيست ، از سازمان دهنده سخنراني بخواهيد براي شما طرحي را كه جزء به جزء تمام امكانات و تسهيلات را نشان مي دهد ، ارسال كند . روشنائي ، وسائل شنوائي ، صندلي ها و ساير وسائل و مسائل رفاهي و امنيتي را به دقت در نظر بگيريد .

شرائط و ويژگي هاي مكان سخنراني ، ، فضاي سخنراني شمارا تنظيم خواهد كرد . گردهمائي غيررسمي در يك محل همايش آفتابي ، در محوطه دانشگاه ، مخاطب را از لحاظ ذهني ، در موقعيت بسيار متفاوتي نسبت به سالن كنفرانس بي روح يك هتل بزرگ قرار خواهد داد . اگر مكان مورد نظررا به دقت بازديد مي كنيد ، حتي المقدور جزئيات را مانند فضا و اندازه ، بخاطر بسپاريد . مكان مورد نظررا درروز سخنراني بررسي كنيد تا بتوانيد تصميم هاي هوشمندانه در مورد صندلي ها و نور فضا ، اتخاذ كنيد . براي وارسي درهاي ورود و خروج ، سيستم مانيتورينگ ، برق  و سيستم تهويه ، فرصت بگذاريد .

نكته هاي مهم براي بررسي مسائل اساسي

- فضاي اطراف درهاي عبور و مرور را جهت تسهيل ورود و خروج ، خالي نگهداريد .

- دستگاه هاي تهويه را براي پرهيز از اختلال احتمالي ، پشت مكان مورد نظر ، تعبيه كنيد .

- سيستم نمايشگررا تنظيم و بررسي كنيد كه آيا نياز به سيم رابط ووسائل ديگر داريد يا خير ؟

- پرده هاي دريچه هارا پائين نگهداريد كه هنگام استفاده از نمايشگر و نشان دادن تصاويركمكي ، نور مانع ديدن تصاوير نشود .

- محلي را براي مخاطبان جهت دسترسي به بولتن ها ، بروشورها ، كاتالوگ ها و كتب و نشريات بعد از سخنراني ، فراهم كنيد .

- مطمئن شويد صحنه به خوبي روشن است .

۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸-684.html" target="_blank">۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Managem