مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 16635
دیروز : 40352
افراد آنلاین : 42
همه : 4385469

 

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

سازماندهي يك سخنراني گروهي و دعوت از مخاطبان

اگر در صدد هستيد يك سخنراني گروهي را سازماندهي كنيد ، نيازداريد چند نكته مهم را در نظر داشته باشيد . رمز برگزاري يك سخنراني گروهي موفق ، رعايت جدي تقدم ها است . چون سخنرانان اگر خارج از نوبت سخنراني كنند ، سخنراني ها به راحتي به بي نظمي كشيده خواهند شد . قبلا در مورد ترتيبي كه سخنرانان فهرست سخنراني خواهند كرد ، بحث و برنامه كاري را پيش تر مشخص كنيد تا هر سخنران از نوبت خود آگاه باشد و مهم است كه به اين موضوع توجه كافي داشته باشيد بنابراين با يك رئيس جلسه باتجربه و قوي قرار بگذاريد كه با نظم و جديت ، اولويت هارا تنظيم و اجرا كند .

زماني كه يك سخنراني گروهي را سازماندهي مي كنيد ، در مورد زمينه كاري هريك از سخنرانان منتخب ، به دقت تحقيق كنيد . اين مهم است كه تعادلي متناسب بين شركت كنندگان داشته باشيد . اگر آن ها از لحاظ عقيده ، بسيار مشابه باشند ، سود كمي از سخنراني آن ها عايد مي شود . اگر عقايدشان متضاد باشد ، ممكن است زماني كه پشت تريبون هستند ، به يكديگر با خشونت واكنش نشان دهند . اگر لازم است ، زماني را براي بخش پرسش و پاسخ نهائي بين مخاطبان و سخنرانان در نظر بگيريد .

مخاطبان را دعوت كنيد

درزمان فكركردن درباره اين كه چه كسي بايد در سخنراني شركت كند ، درذهن خود اين نكته هارا مرور كنيد :

- چه كسي از شنيدن اطلاعات سخنراني ، سود مي برد ؟

- مايليد مخاطبان چه نكته و موضوعي را از سخنراني فراگيرند ؟

-چگونه مي توانيد به مخاطبان مورد نظر دسترسي داشته باشيد ؟

تبليغات خودرا بصورت يكدست از فرايند سازماندهي طراحي كنيد . زماني كه در مورد مخاطبان مورد نظرتان تصميم گرفتيد ، مطمئن شويد آگهي ها جائي نصب شده كه آن ها خواهند ديد . به عنوان مثال در محل تبليغات مناسب ، زمان ، تاريخ و مكان مورد نظر بايستي به وضوح قابل ديدن باشند . براي هر كسي كه مايليد شركت نمايد ، دعوت نامه اختصاصي ارسال كنيد .

كارهائي جهت پيگيري

- مكاني را انتخاب كنيد كه تسهيلاتي متناسب با ارائه سخنراني گروهي داشته باشد .

- وارسي كنيد كه هيچ خصومت شخصي بين سخنرانان پيشنهادي وجود نداشته باشد .

- قبلا سخنرانان را دعوت كرده و شركت آن هارا محرز و قطعي كنيد .

- در مورد ترتيب سخنراني ها بحث كنيد .

- برنامه زماني مناسب و مطمئني در نظر بگيريد .

- با فردي مجرب و قوي براي اجرا به عنوان رئيس جلسه ، هماهنگي هاي لازم را داشته باشيد .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۰۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

تنظيم راهنماها و فهرست هاي وارسي براي

سازماندهي سخنراني ها

 

حتي منظم ترين سخنرانان ، پيش از ايراد سخنراني ، مطالب بسياري جهت ياد آوري دارند . براي آمادگي بيشتر ، تنظيم راهنما و فهرست كردن تمام مطالب و نكاتي كه براي ايراد سخنراني نياز داريد ، به اندازه آماده سازي سخنراني مهم است . مطمئن ترين روش براي اجراي اين كار، تهيه فهرست وارسي و نوشتن نكات به همان شيوه اي است كه به آن ها فكر مي كنيد . روي فهرست وارسي خود كاركنيد و بكوشيد هرگونه مانع بالقوه را با پيش بيني هاي دقيق از مسير اجراي برنامه ها ، كنار بزنيد . اگر سخنراني دور از محل كار شما ايراد خواهد شد ، مطمئن شويد براي دوستان و همكاران خود شماره تماس ضروري گذاشته ايد . مطمئن شويد كه آن ها زمان ايراد سخنراني شمارا مي دانند و از آن ها بخواهيد كه درست پيش از سخنراني ، بجز در مواقع واقعا ضروري و اضطراري ، مزاحم شما نشوند

اگر سازماندهي سخنراني بعهده شما بود

اگر از شما خواسته شود يك سخنراني را خودتان سازماندهي كنيد ، در نخستين فرصت دررابطه با تشريح مكان مورد نظر ، سخنرانان و شمار مخاطبان ، بايستس تصميم هاي مهمي اتخاذ كنيد . فهرستي از مكان هاي ممكن را به منظور مقايسه مزايا و معايب هريك ، هزينه احتمالي ، محل قرار گرفتن ، گنجايش و تسهيلات ، تهيه نمائيد .

مكاني را انتخاب كنيد كه مناسب با شمار مخاطبان و شيوه سخنراني شما باشد . تمام اين جزئيات را به سخنرانان ديگر ارائه دهيد تا بتوانند سخنراني خودرا بطور مناسب سازماندهي كنند . براي زماني كه گزينه نخست شما در روز مورد نياز دردسترس نبود يا پس از رزرو كردن به نتيجه نرسيد ، مكان ديگررا در نظر داشته باشيد . درزمان در نظر گرفتن سخنرانان مهمان ، اعتبارنامه هاي آن هارا كاملا بررسي كنيد تا مطمئن شويد تخصص لازم را دارند . توجه بسياري به آن ها داشته باشيد و جزئيات را پيش از سخنراني ، مجددا بازبيني و تأييد كنيد . مكان ها و سخنرانان ديگري را نيز همزمان درذهن خودداشته باشيد .

نكته هاي مهم

- مناسب بودن مكان مورد نظر هميشه بايد بررسي شود .

- شمار مخاطبان ، نقش مهمي در انتخاب مكان سخنراني ، بعهده دارد .

- در بيشتر موارد ، نقطه نظرات شخصي نبايستي گزينش سخنرانان مهمان را تحت الشعاع قرار دهد .

- فهرستي از سخنرانان ديگر بايستي تهيه شود تا در صورتي كه نخستين گزينه شما نتواند شركت كند ، از گزينه هاي ديگر دعوت شود .

- سعي كنيد هرزمان لازم است از رقابت هاي تخصصي در بين سخنرانان مهمان پرهيز شود .

- پرسش هاي مستقيم يا پيشنهادات مخاطبان و يا سخنرانان ديگر ، بايستي همواره از طريق رئيس جلسه مطرح شود .

- جزئيات قرارها ، مكان ها ، ترتيب تقدم و تأخر و فهرست ديگر سخنرانان ، بايستي پيش تر به اطلاع مخاطبان و سازماندهندگان ، رسانده شود .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۰۷ ] [ مشاوره مديريت ]

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

سازماندهي برنامه ها

فقط سازماندهي دقيق مي تواند به شما اطمينان دهد كه سخنراني مفيد ، مؤثر ، قانع كننده و رغبت انگيزي خواهيد داشت . برنامه ريزي دقيق و كامل جزئيات عملي ، شمارا با نزديك شدن به زمان موعود سخنراني ، آرام تر مي كند و در نتيجه ، مي توانيد بر بي نقص بودن سخنراني خود ، تمركز كنيد و با مشكلات غير مترقبه ، مواجه نشويد .

در آغاز سازماندهي برنامه ها ، اين نكته هارا در نظر بگيريد :

- تحقيق كرده و جزئيات كامل را به دست آوريد كه چه كسي ، رخدادهارا سازماندهي مي كند ؟

- با برنامه ريزي ، مقدمات سفررا فراهم كرده و پيش بيني كنيد چگونه مسافرت خواهيد كرد ؟

- نقشه مكان را از سازمان دهنده درخواست كنيد تا ببينيد محل ايراد سخنراني ، چه اندازه و چه شكلي دارد ؟

- آگاه شويد كه چه وسائلي دردسترس خواهند بود ؟ و آيا لازم است چيزي را خودتان تدارك ببينيد ؟

- مطلع شويد كه چه كسي پيش از شما ، سخنرني خواهد كرد ؟ و آيا فرصت مناسبي براي شنيدن سخنانش را خواهيد داشت ؟

- مطلع شويد چه كسي شمارا معرفي خواهد كرد ؟ و مطمئن شويد كه  آيا معرفي ، كاملا خلاصه شده است ؟

در مرحله اول ، در مورد كليه مراحل ، به صورت يك پارچه فكر كنيد . اگر مكان سخنراني در نزديكي شما نيست ، نياز به برنامه ريزي مسافرت و ترتيب دادن محلي براي اقامت بطور كامل داريد . سعي كنيد در روز سخنراني يا عصر روز پيش از آن ، جهت آماده كردن خود براي سخنراني ، چه از لحاظ ذهني و چه از لحاظ جسمي ، حدود ۳ ساعت را اختصاص دهيد . همچنين ، بايد يك ساعت را براي فكر كردن در مورد سخنراني و در صورت امكان مرور كردن به هنگام رسيدن به محل سخنراني ، در نظر بگيريد . براي لباسي كه مي خواهيد بپوشيد برنامه ريزي كنيد و مطمئن شويد مرتب و مناسب و پاكيزه باشند . اگر شما نخستين يا تنها سخنران هستيد ، كنترل كنيد هر وسيله اي كه استفاده خواهيد كرد ، بدون نقص است وصحيح كار مي كند .

براي مسافرت خود برنامه ريزي كنيد

زمان پرواز يا حركت با هر وسيله اي را به دقت محاسبه كنيد تا  ديررسيدن به محل سخنراني و نداشتن وقت كافي جهت آماده شدن ، شمارا مضطرب نكند . اززماني كه قراراست برسيد و به اضافه طول زمان مسافرت ، رو به عقب كاركنيد سپس ، حداقل يك ساعت براي حصول اطمينان بيشتر ، اضافه كنيد  . براي تأخيرها وقت در نظر بگيريد . اگر با هواپيما سفر مي كنيد ، زمان تردد از فرودگاه را نيز در نظر بگيريد . درصورتي كه مسافت طولاني را براي سخنراني طي مي كنيد ، در جدول خود ، زمان كافي براي استراحت و رفع خستگي مسافرت با هواپيما و يا هر وسيله ديگررا در نظر بگيريد .

تجزيه و تحليل نيازمندي هاي حين سفر

- نكته هارا به يكديگر ارتباط داده ، جمع بندي كرده و نكات مهم را مورد تأييد قرار داده و تكرار كنيد .

- به آرامي صحبت كرده و در تمام مدت ، قاطع و صريح باشيد .

- پيام خودرا گسترده ، كلي و ساده بگوئيد . فقط در صورتي كه از شما خواسته شود ، وارد جزئيات شويد .

- چنانچه سخنراني رسمي است ، از فرايندهاي رسمي درزماني كه در يك كنفرانس يا در يك همايش عمومي سالانه يك نهاد دولتي سخنراني مي كنيد ، استفاده كنيد .

- چنانچه سخنراني غيررسمي است ، از فرايندهاي غيررسمي براي ارائه مطالب ناگهاني در يك كنفرانس رسمي ، استفاده كنيد .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۰۶ ] [ مشاوره مديريت ]

 پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

آشنائي با مخاطبان

به اندازه توان خود ، تا مي توانيد دراين مورد كه چه كساني در سخنراني شما حضور خواهند داشت ، آگاه شويد . آيا برخي مخاطبان را شما دعوت كرده ايد ؟ آيا شامل همكاران شما نيز مي شود ؟ پس از كسب اطلاعات لازم كه چه كساني حضور خواهندداشت ، سخنراني خودرا براي به دست آوردن بهترين بازخورد از مخاطبان ، سازماندهي كنيد.

ارزش سنجي مخاطبان

براي اين كه پيام خودرا به طور مؤثر ارسال كنيد ، نيازداريد به ارزش هاي فرهنگي و نقطه نظرات مخاطبان خود ، توجه كافي داشته باشيد . تصوركنيد كه ممكن است آن ها چگونه نسبت به هر جنبه حساسي كه از سخنراني شما برداشت مي شود ، واكنش نشان خواهند داد و بدانيد كه اين مسئله مي تواند تمام سخنراني شمارا تحت تأثير قرار دهد  . اگر افرادي در بين مخاطبان از لحاظ داشتن نقطه نظرات قوي در ارتباط با موضوع انتخابي شما شناخته شده هستند ، درمعرفي جنبه هاي نزاع انگيز بدون اصرار به نقطه نظرات  خودتان ، متفاوت عمل كنيد و به ياد داشته باشيد كه مزاح و شوخي متين و مناسبي مي تواند به سادگي سبب حل موضوع شود . بنابراين ، آن را درسخنراني خود ، صرفه جويانه به كاربريد .

تحقيق بيشتر

منبع اصلي و اوليه اطلاعات شما در مورد مخاطبان ، مسئول و مدير سازماندهي ايراد سخنراني  شما در محلي است كه شما صحبت خواهيد كرد . اگر قرار است سخنراني شما ، بخشي از يك كنفرانس باشد ، فهرست كامل اسامي سخنرانان را درخواست كنيد . اگر سرگرم تنظيم سخنراني براي جلب مشتري جديد هستيد ، از رابطين خود در صنعت مربوطه ، آنچه را مي توانند به شما در مورد آن ها بگويند ، سوال كنيد . پيش از تعيين وقت ملاقات عمومي ، زمان خاصي را براي مطالعه مطبوعات محلي اختصاص دهيد تا ببينيد مخاطبان شما ، چه دل نگراني هائي ممكن است داشته باشند . از اين نكته با ارزش ، به عنوان بهترين نقطه قوت خود ، بهره برداري كنيد . آن گروه از سخنراني هائي به خوبي دريافت خواهند شد كه با مخاطبان به طور مستقيم ارتباط برقرار كنند و نشان دهند كه شما فعاليت زمينه اي خودرا انجام داده ايد .

پرسش ها

از برگزار كنندگان سخنراني ، اين اطلاعات را دريافت كنيد :

- مخاطبان مورد انتظار ، چه تعداد هستند ؟

- متوسط سن مخاطبان ، چندسال است ؟

- نسبت مرد به زن ، در بين مخاطبان ، چقدر است ؟

- مخاطبان آيا ازموضوع سخنراني شما ، به خوبي آگاهي دارند ؟

- مخاطبان آيا انتخاب شده اند يا از آن ها خواسته شده است كه شركت كنند ؟

- مخاطبان چه وجوه مشتركي دارند ؟

- مخاطبان چه حساسيت ها و تعصباتي دارند ؟

- تركيب فرهنگي مخاطبان چيست ؟

- آيا كسي يا كساني در بين مخاطبان يا همه آن ها ، شمارا مي شناسند ؟


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۰۵ ] [ مشاوره مديريت ]


پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

آماده سازي سخنراني

تعيين هدف

دو اصل براي تنظيم يك سخنراني خوب وجوددارد : الف : آماده شدن . ب : تمرين  .

براي آماده شدن مناسب ، زمان بگذاريد . به اين ترتيب ، به موفقيت شما به طور چشمگيري ،

افزوده خواهد شد .

هدف خودرا تعريف كنيد

از ايجاد ارتباط با مخاطبان خود چه مي خواهيد ؟ پيش از شروع به آماده سازي سخنراني ،

سعي كنيد براي موفقيت بيشتر، آنچه را مي خواهيد مشخص كنيد . روي هدف سخنراني ،

در هر مرحله ، تمركز كنيد تا مطمئن شويد سخنراني شما ، مناسب و مؤثراست .

نخستين نكته اي كه بايد در مورد آن بينديشيد اين است كه به مخاطبان خود ،

مايليد چه بگوئيد ؟ و چگونه با پيام خود ، ارتباط با مخاطبان را با بهترين شيوه ،

برقرار كنيد ؟

تدبير شما ، به سه عامل بستگي خواهد داشت : 1 – نوع پيامي كه مي خواهيد

 ارسال كنيد . 2 – طبيعت و اقتضائات مخاطبان . 3 – محيط فيزيكي محل سخنراني .

هدف از سخنراني را مرور كنيد و از خود بپرسيد : آيا به اندازه كافي ساده است يا

بيش از اندازه ، پيچيده نيست ؟

در مورد شنوندگان خاصي كه ممكن است بين مخاطبان شما باشند و اين كه آن ها ،

سخنراني شما را چگونه دريافت مي كنند ، بينديشيد . سپس از خود بپرسيد : آيا

سخنراني ، همانگونه است كه شما انتظارداريد دريافت شود ، دريافت خواهد شد ؟

پاسخ اگر خير است ، هدف خودرا اصلاح كنيد .

به اين نكته ها ، توجه كنيد :

-          سخنراني شما ، بايد مناسب ، ساده و مربوط به موضوع و عنوان باشد .

-          مخاطبان شما ، بيشتر تحت تأثير عمق و گستره آگاهي ها ي شما قرار مي گيرند

تا نمايشي از اطلاعات غلط و بذله گوئي .

-          نگرش مثبت ، توان و اشتياق شما به موضوع ، حاكي از قدرت و تجربه شما

خواهند بود . اين نكته ها توسط مخاطبان ، ديرزماني پس از آن كه جزئيات سخنراني فراموش

شدند ، به يادشان خواهد آمد .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۰۴ ] [ مشاوره مديريت ]
 

پارسي امروزي ، چه زباني است ؟

جانداران به جز جنبش و جا به جا شدن، داراي اين توانش نيز هستند كه احساسات و خواسته‌ هاي خود را با همنوعان خود در ميان بگذارند. برقراري اين رابطه و بيان احساسات و خواسته‌ها، به ياري آواها و جنبش برخي از اندام‌ها صورت ميگيرد. انسان، نيز از اين قاعده بركنار نيست، بلكه داراي بيشترين توانش چند‌جانبه هم است.

انسان‌هاي نخستين، با ايجاد آواها، به گونه‌هاي مختلف، و با حركت دادن برخي از اعضاي بدن خود مانند دست، سر، چشم و ديگر اعضاي صورت، با همديگر رابطه و تفاهم برقرار ميكردند. در اين مرحله از تاريخ انسان، ايجاد رابطه بدون ديدار يكديگر ممكن نبود.

هر رده‌اي از جانداران، غير از انسان، براي بيان خواسته‌هاي خود، جنبش‌ها و آواهاي ويژه و ثابت خود را داشتند و دارند. اين امر برايشان اين امتياز را دارد كه اين جنبش‌هاي ساده و ثابت در يك نوع حيوان، در هر جاي دنيا هم كه باشد، يكسان مي‌باشند. به همين دليل، اگر كبوتري از يك كشور به كشور دوردست ديگري برده شود، بيدرنگ مي‌تواند با كبوتران كشور ميزبان رابطه برقرار كند.

ولي انسان، جانداري است كه به دليل داشتن هوش و توانش گسترده، كار ايجاد رابطه و بيان خواسته‌ي خود را به ديگران، پيچيده‌تر و گسترده‌تر كرده است. انسان، با گذشت زمان، آواهاي گفتاري خود را با مفهوم‌هاي ويژه‌اي گره زده و اين هم‌بندي آوا – مفهوم و حركت- مفهوم را به گونه‌ي قراردادي با همزيستان خود شرط كرده است. از اين‌رو، اين‌همه دگرگونيهاي زباني، بين گروه‌هاي انساني كه جدا از هم زندگي ميكنند، پديد آمده‌اند. هر گروه از مردم، نشانه‌هاي آوايي و جنبشي ويژه‌ي خودساخته‌ و بكارگرفته را، به ديگران آموخته و بدينسان، نخستين ارتباطات بين انسان‌ها را از راه زبان‌ها پديد آورده است.

با گذشت زمان، هوش و توانش انسان، راه‌هاي پيشرفته‌اي را پيمود و به جايي رسيد كه براي آواها و عناصر احساسي و بياني خود، نگاره‌ها و نشانه‌هايي پديد آورد. اين گونه نشانه‌سازي كه نوشتارهاي انسان‌هاي نخستين ناميده مي‌شوند، در هر كجاي كره‌ي زمين، همانند گفتارشان در آغاز، بسيار ساده بودند. نشانه‌هاي نگارشي آن‌ها، از چند نگاره‌ي ساده فراتر نمي‌رفتند. آنان به هنگام سخن گفتن از درخت، نگاره‌ي يك درخت را ميكشيدند و شايد براي بيان احساس شادي يا اندوه خود، از دگرگوني خط‌ هاي چهره بهره ميجستند و نقش چهره‌اي شادمان يا اندوهگين را مي‌كشيدند. اين‌گونه نوشتارها را “ نگاره‌نويسي” مي‌گويند. در زبان‌هاي لاتيني نيز، اينگونه نوشتارها را “پيتوگرافي” مي‌نامند.

با پيشرفت جامعه‌هاي كوچك انساني، نوشتارهاي مردم نيز، همانند گفتارشان، اندك اندك گسترده‌تر شدند. مردم هر منطقه، كوشش ميكردند براي زبان گفتاري بين خودشان، نشانه‌هايي نوشتاري بسازند. اين نشانه‌ها، بعدها «الفبا» ناميده شدند و بدينسان، دبيره‌ي (خط) زبان پديد آمد.‌ با پديد آمدن دبيره بود كه آدم‌ها توانستند، پيام‌ها و يادداشت‌هاي خود را به كساني كه در دوردست زندگي مي‌كردند، بفرستند. بدينگونه، بازرگاني و دادوستد بين شهرها، چهره‌ي ديگري به خود گرفت. با پيدايش دبيره‌ي هر زبان، استوره‌ و پيام‌ها، روي صخره‌هاي غارها و سينه‌ي كوه‌ها نقر شدند. نوشته‌هايي كوتاه نيز، روي گِلِ خام، به شكل لوحه‌هاي گلي، روي چوب و حتا استخوان نقش بستند. بدين گونه بود كه انسان، نخستين برگ‌هاي تاريخ قومي خود را پديد آورد.

زبان‌شناسان، زبان‌هاي موجود كره‌ي زمين را، با توجه به هماهنگي، همريشه‌اي و همساني آن‌ها، به چندشاخه‌ي زباني بزرگ بخش كرده‌اند. يكي از شاخه‌هاي تنومند اين مجموعه، زبان‌هاي هند و اروپايي ميباشد،كه زبان‌هاي پارسي يا فارسي نيز از كهن زمان، در اين شاخه‌ي زباني گنجانيده شده است. زبان‌هاي جاي داده شده در اين شاخه، از شرط همريشه بودن برخوردار و داراي واژه‌هاي بيشمار همسان بودند.

هنوز هم، بين اين زبان‌ها، واژه‌هاي بيشمار همسان – با اندكي اختلاف در تلفظ- وجود دارند. ولي اين زبان‌ها، با وجود اشتراك در بخش‌هاي بنيادي، يا همساني واژه‌ها، داراي دبيره‌هاي بسيار دگرگونه‌اي شدند. به عنوان مثال: زبان‌ فارسي، زبان فرانسه، زبان انگليسي و زبان آلماني كه همه در شاخه‌ي زبان‌هاي «هند و اروپايي» قرار دارند و با وجود دارا بودن واژه‌هاي مشترك زياد، داراي دگرگوني بسيار ژرفي در خواندن و نوشتن هستند، كه هيچگونه نسبت و همگوني را باهم نشان نميدهند. اينجا ست كه زبان آموزان بايد براي آموزش و يادگيري هر زبان، درس و برنامه‌ي جداگانه‌اي تدوين كنند.

از ريشه‌ي كهنسال زبان‌هاي هند و اروپايي، شاخه‌ي «هند و ايراني» روييده است. از شاخك ايراني آن نيز، فارسي مياني و سانسكريت رشد كرده است. فارسي مياني خود داراي شاخك‌هاي زير است:
خوارزمي، ختني، فارسي امروزي، سغدي و پارتي

از شاخك فارسي امروزي نيز زبان‌هاي پشتو، بلوچي، كردي و آستي پديد آمده‌اند [۱]. بخش نزديكتر به فارسي امروزي ما، «زبان‌هاي كهن ايراني» نام دارند. اين زبان‌ها سده‌ها پيش از زايش عيسي مسيح در سرزمين گسترده‌ي ايران روا بوده‌اند. اين زبان‌ها به سه شاخه بخش مي‌شوند:

نخست، زبان مادي


از اين زبان در سنگ‌نبشته‌هاي شاهان آشوري، آنجا كه درباره‌ي مادها نوشته شده، نام برده شده است. واژه‌هايي از اين زبان هنوز در زبان يوناني ديده ميشوند. واژه‌هايي نيز در سنگ نبشته‌هاي شاهان هخامنشي، يافت ميشوند: «خشايارسيا، به معناي شاه»، «وازراكا، به معناي بزرگ»، «باختريش، به معناي بلخ»، «زارانكا، به معناي زرنگ= سيستان». «ويسپا، يعني همه» و «ميسرا، = ميترا، ايزدمهر». اين زبان پيرامون نه‌سد سال پيش از زايش مسيح، در ايران روا بوده است.

دوم، زبان پارسي باستان


به اين زبان، فورس هخامنشي نيز ميگفتند. اين زبان، با زبان سانسكريت پيوندي نزديك دارد. كهن‌ترين و استوارترين برگه‌هاي بدست آمده از اين زبان، يكي سنگ نبشته‌اي است از «آريامنه» (پدر بزرگ داريوش) كه ديرينگي آن به سال ششسد پيش از زايش مسيح مي‌رسد. ولي از همه باارزش‌تر، سنگ نبشته‌اي است، كه به اين زبان «پارسي باستان» بر سينه‌ي كوه بيستون (بهستون [۲]) كنده شده است. در اين كتيبه، نزديك به ۵۰۰ واژه‌ي پارسي باستان ديده و خوانده شده است. خوانش دبيره‌ي ميخي به اين سنگ نبشته وابسته بود. واژه‌هايي بعنوان نمونه از اين نوشته چنين هستند:
«سينگ بروش= شنگرفي»،
«ديوه= خداي دروغي»، همان است كه در نوشته هاي پسين روزگار، به شكل «ديو» آورده شدرا «مدعي‌العموم» مي‌گفتند. ارستو و افلاتون نام‌هاي يوناني است، استوره، كه همان واژه‌ي « History» زبان لاتين مي‌باشد، اتريش و بريتانيا را تا سال‌ها پيش، در زبان فارسي با حرف «ط» در دبيره‌ي عربي مي‌نوشتند. من به ياد دارم، زماني كه آموزگار با اين حرف اشاره مي‌كرد، آن را با نام «تاي مؤَلَف» يعني داراي الف، به ما ياد مي‌داد تا دگربود آن را با «تاي» فارسي يعني «تاي نقطه‌دار»  بدانيم.

بياييم، واژه‌هايي را كه فارسي هستند، با دبيره‌ي فارسي بنويسيم. بدين گونه، دستكم بسياري از سختيهاي يادگيري دانش‌آموزان كاسته ميشود. «تنوين» در پايان واژه‌هاي عربي ميتواند با حرف «ي» جايگزين شود. مانند: دايماً = دايمي، تلفناً! = تلفني، واقعاً = به‌درستي، به‌راستي و از اينگونه….

در زبان عربي، هر حرفي آوا و نام خود را دارد، يك عرب زبان، براي تلفظ حرف‌هاي: «ث»، «ذ»، «ط»، «ظ»، «ص»، «ض»، «ع»، «غ» و «ق»  مشكلي ندارد و هر دانش‌آموز عرب زبان نيز، از راه شنيدن اين حرف‌ها، گونه‌ي نوشتاري آن را مي شناسد. اين مشكل البته در يادگيري هر زباني وجود دارد. ولي گفتار بر سر اين است كه ما در يادگيري زبان خودمان بدانيم و ياد بگيريم كه با چند حرف و با چگونه آوايي براي هر حرف، سر و كار داريم. اين راه را آغاز كنيم تا روزي به ساماني برسيم كه هر فارسي‌آموزي، هر واژه‌اي را بدانگونه كه مي‌شنود، بتواند بنويسد. ناگفته پيداست كه اگر كسي زباني ديگر ياد مي‌گيرد، هر حرف و واژه‌ي آن  زبان را به گونه‌اي مي‌آموزد كه پيش اهل زبان روا باشد.

اين پيشنهاد، نه از روي ستيزه‌جويي با واژه‌هاي غير ايراني است، بلكه براي آسان سازي كار يادگيري زبان و بكارگيري آسان آن ميباشد. در اين راه نبايد زياده‌روي كرد، چون يك شبه نميتوان به پالايش همگاني پرداخت. جا افتادگي يك زبان، هميشه به زمان نياز دارد. نكته‌ي ديگري كه در اين گفتار درخور انديشه است، پيشگيري از دشواريهاي پس از گذشت دوران يادگيري الفبا ميباشد. بدينگونه كه سختيهاي نوشتاري واژه‌هاي غير فارسي تازه پس از آغاز نگارش رخ مي‌نمايند.

زماني كه به آموزش دستور زبان فارسي روي مي‌كنيم، پي مي‌بريم كه چه راه دشوار دوشاخه‌اي را  پيش روي خود داريم. شايد تاكنون به خوبي نسنجيده‌ايم كه چه حجمي از «دستور زبان فارسي» را بخش‌هايي تشكيل مي‌دهند كه در واقع امر، بر پايه‌ي واژه‌هاي عربي استوار هستند. اين بخش از دستور زبان، شالوده‌اي دارد كه تنها در ايران، و آن هم به دليل بودن واژه‌هاي عربي در لابلاي زبان فارسي، بكار بسته مي‌شود.

براي آساني درك اين نكته، به نمونه‌اي اشاره مي‌كنم: اگر اين واژه‌هاي راه‌يافته در زبان فارسي در ايران را، در زبان فارسي دري، در افغانستان، در زبان فارسي تاجيك در تاجيكستان، حتا آنچه در زبان‌هاي تركي، رديابي كنيم، درمي‌يابيم كه اين واژه‌ها چه در كاربرد تنها و چه در بافت دستور زبان رايج در اين كشورها، گونه‌اي غير از آنچه در ايران است به خود گرفته اند. اگر اندك اندك از حجم واژه‌هاي عربي بكاهيم، در حجم دستور زبان فارسي نيز، كاهش چشمگيري در پي خواهد بود.  با پرداختن به شيوه‌هاي رواي دستوري زبان فارسي، خواهيم توانست سختيهاي يادگيري نگارشيِ زبان فارسي كنوني را بسيار كم كنيم. راه و زمان يادگيري زبان فارسي را كوتاه‌تر سازيم. هر واژه‌ي عربي كه در فارسي مي‌ماند، يا هنوز لازم است كه بماند، بايد در چارچوب شيوه‌ها و ساختار دستوري زبان فارسي گنجانيده و بكار گرفته شود. شگفت اينجا‌ست كه ما گاهي، واژه‌هاي فارسي را هم، از روي عادت، به شيوه‌ي زبان عربي جمع مي‌بنديم و گاهي هم در اين راه با يك گام به پيش، به جمع مكسّر مي‌پردازيم. به گونه‌اي كه ديگر چهره‌ي واژه‌ي ريشه را  نمي‌توان پيدا كرد.

پانويس‌ها:

[۱] در ژرفاي واژه‌ها، بخش نخست، دكتر ناصر انقطاع، رويه‌ي ١٨
[۲] نام‌هاي ديگر آن، بُگستون و بهستون است.

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۰۳ ] [ مشاوره مديريت ]


مبلغ بايد عامل به سخنان خود و فرامين الهي باشد ( گفتگو )

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم گفت: هنگامي كه مخاطب دريافت مبلغ از صميم قلب صحبت كرده و خود عامل به آن چيزي است كه مي گويد، انگيزه مخاطب برنش نيز از مردم نداشته باشد. اين علائم و نشانه هاي يك مبلغ موفق خواهد بود. گفته اند كه عالم، عالم نمي شود مگر اينكه 3 ويژگي داشته باشد. نسبت به مافوق حسادت نورزد، به زير دست ظلم نكند و به خاطر علم و اشاعه احكام و معارف چيزي را از مزاياي دنيا طالب نباشد.

منبع :

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=551455


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۰۱ ] [ مشاوره مديريت ]


مخاطب‌ شناسي از ضرورتهاي سخنراني مذهبي است ( گفتگو )

حجت الاسلام محمد علي ايازي مخاطب‌شناسي سخنران و توجه به نيازهاي روز را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: سخنران يا مبلغ بايد مخاطب را به درستي بشناسد و با رعايت همه جوانب، به زبان همان گروه با آنها سخن گويد، در واقع با توجه به درك و نياز مردم سخنراني كند.

حجت الاسلام محمد علي ايازي قرآن پژوه و محقق با اشاره به اينكه سخنراني شرايطي دارد، اظهار داشت: بخشي از اين ويژگيها مربوط به سخنران است، بخشي مربوط به محتوا و بخش ديگر مربوط به چگونگي ارائه سخنراني است.

وي با اشاره به اينكه در قسمت اول سخنران يا خطيب بايد به گونه اي باشد كه زمينه هاي جذب مخاطب را به وجود آورد، تصريح كرد: سخنران بايد آداب ظاهري، لباس پوشيدن و طرز سخن گفتن را رعايت كند، چرا كه نكات ظاهري و اوليه باعث جذب مخاطب مي شود و همچنين از حركات و كارهايي كه منجر به تنفر شود، بپرهيزد.

حجت الاسلام محمد علي ايازي در بخش محتواي سخنراني يادآور شد: مخاطب شناسي سخنران و توجه به نيازهاي مخاطب از اهميت ويژه اي برخوردار است كه بايد مخاطب را به درستي بشناسد كه كيست و چه نيازي دارد و بر اساس چه ضرورتي بايد سخن گويد. اگر كودك است، كهنسال است، تحصيلكرده يا روستايي است بايد همه جوانب را رعايت كرده و به زبان همان گروه با آنها سخن گويد، در واقع به اندازه درك مردم سخنراني كند.

اين قرآن پژوه و محقق با اشاره به اينكه مخاطب شناسي اصلي مهم در سخنراني است، يادآور شد: سخنران بايد شرايط و وضعيت مخاطب را در نظر گيرد، اينكه در چه شرايطي است، اگر در سرما يا گرما يا باران و برف قرار دارد و خود در سايه و هواي خوب است، سخن را طولاني نكند، بلكه  اقتضاي حال را در نظر گيرد و به شرايط محيطي توجه كند.

وي توجه به شرايط سني را در ارائه محتوا مهم خواند و گفت: سخنران بايد حرفهايي بزند كه مورد نياز است، چنان صحبت نكند كه مخاطب به آن نيازي نداشته باشد، در واقع رعايت زبان مخاطب تأثير به سزايي در جلب مخاطب دارد تا وسيله اي براي تشويق آنها را فراهم كند.

منبع :

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=551455


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۳۷:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]


مبلغ بايد به محتواي سخنراني توجه ويژه اي داشته باشد ( گفتگو )

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم با اشاره به اينكه سخنران ضمن مطالعه بايد اطلاعات خود را به روز ك