مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3115
دیروز : 4574
افراد آنلاین : 19
همه : 5164078

 

چگونه يك سخنراني اثربخش داشته باشيم


آماده شدن براي سخنراني

در يك سخنراني خوب دو راز مهم نهفته است :آمادگي و تمرين .با صرف وقت كافي خود را كاملا ً آماده سخنراني كنيد  در اين صورت احتمال موفقيت شما افزايش فوق العاده اي خواهد يافت.

مشخص كردن هدف

در اولين قدم ،شما بايد در مورد اهداف مورد نظر خود و بهترين راه انتقال آن به دقت فكر كنيد .استراتژي شما به سه  موضوع بستگي دارد:نوع پيامي كه قصد داريد به مخاطبان منتقل كنيد ،خصوصيات مخاطبان و محيط فيزيكي محل برگزاري سخنراني.

۱-پس از نوشتن كامل متن سخنراني تا جايي كه مي توانيد آن راخلاصه كنيد.

نكاتي كه بايد به خاطر بسپاريد:

·سخنراني شما بايد مرتب ،ساده وصريح باشد.

·مخاطبان بايد بيشتر تحت تاثير عمق آگاهي شما قرار بگيرند تا اينكه با نمايشي از دانش و اطلاعات دروغين روبرو شوند

·انرژي ،هيجان ،اشتياق و نگرش مثبت به موضوع سبب مي شود كه شما نيازي به زياده گويي نداشته باشيد.مخاطبان اين شيوه ارائه مطالب را تا مدتهاي زيادي حتي بعد از فراموش كردن جزئيات ،به ياد خواهند داشت.

۲-نكات مربوط به يك موضوع را يك جا مطرح كنيد.

همه حواس خود را بكار گيريد و از امتيازات و توانايي هاي خود بهترين استفاده را به عمل آوريد (مثلاً اگر صداي رسا و مناسبي داريد، حداكثر استفاده از آن را ببريد ،اگر در لطيفه گويي مهارت داريد ،يك لطيفه كوتاه بگوييد، با ترس و اضطراب مقابله كنيد

شناخت مخاطبان

شناخت مخاطبان را مد نظر داشته باشيد عكس العمل آنها در برابر موضوعات حساس د ر سخنراني شما بربقيه سخنراني شما مي تواند تاثير بگذارد

اگر مي خواهيد پيام را به شكلي اثر بخش به مخاطبان منتقل كنيد بايد ارزشهاي فرهنگي و عقايد آنها را مد نظر داشته باشيد.آشنايي بيشتر با مخاطبان كمك مي كند تا به راحتي با مخاطبان ار تباط برقرار كنيد و آمادگي لازم را براي ارائه مطالب در خود بوجود آوريد.

۳-تلاش كنيد كه مخاطبان با احساس رضايت جلسه را ترك كنند

۴- با مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازيدو متكلم وحده نباشيد.

۵- تا آنجا كه مي توانيد مخاطبان را در سخنراني شركت دهيد.

تطبيق سخنراني با تعداد مخاطبان

تعداد مخاطبان ،                  سبك سخنراني،                                  روشها     


--------------------------------------------------------------------------------


تعداد كمتر از ۱۵ نفر             رسمي                             تماس چشمي با تمام اعضا گروه،

                                                                               سخنراني رو به مخاطبان در طول سخنراني

                                       غير رسمي                   ارتباط با آنها از طريق پرسيدن سوال ،   

                                                                              اجازه به صحبت كردن كوتاه مخاطبان

تعدادبيشتر از ۱۵ نفر                 رسمي                 اطمينان از رسيدن صدا به انتهايي ترين قسمت سالن              

                                                                      پيوند مطالب  ،خلاصه كردن آنها وتاكيد برنكات مهم

                                             غير رسمي             آهسته صحبت كردن و شرح مطالب به وضوح

                                                                              پيام بايد واضح ، كلي و ساده باشد                                                           

                                                                         درصورت تمايل مخاطبان پرداختن به جزئيات

اداره امور تداركاتي

يك دورنماي كلي در باره جلسه به دست آوريد.

۶- قبلاً از سالن سخنراني بازديد كنيد تا با محيط آن آشنا شويد.

اطلاعاتي در زمينه وسايل كمك آموزشي ،سخنرانهاي قبلي و… بدست آوريد.

۷- يك جدول زماني براي روز سخنراني تنظيم كنيد.

۸- بخشي از كارها ي خود را در طول سفر انجام دهيد

۹- به ازاي هر ساعت سخنراني ۱۰ ساعت وقت براي تمرين در نظر بگيريد.

۱۰- تمام جزئيات را به طوركتبي با برگزاركننده سخنراني هماهنگ كنيد.

۱۱- از ميزان  تخصص سخنرانان ميهمان اطلاع حاصل كنيد.

۱۲-قبل از ارسال دعوتنامه در مورد مخاطبان تحقيق كنيد.

آشنايي باسالن سخنراني

۱۳-به همه جزئيات سالن سخنراني توجه كنيد ،حتي اگر بي اهميت به نظر برسند.

دماي اتاق،چيدمان صندلي ها،نور اتاق وروش تغيير آن براي استفاده از وسايل بصري،توجه به محل پريزها و توجه به سيم رابط،قرار دادن وسايل پذيرايي در انتهاي سالن براي جلوگيري از حواس پرتي.

۱۴-از محل كليدهاي برق اطلاع حاصل كنيد تا هنگام استفاده از وسايل بصري نور سالن را كم كنيد.

۱۵-از قبل محل استقرار وسايل بصري را تعيين كنيد.

۱۶-از قبل برنامه ريزي كنيد كه چگونه مي خواهيد از صحنه خارج شويد.

۱۷-طرز كار بلندگو را ياد بگيريد

۱۸-چند صندلي اضافه براي كساني كه تاخير دارند نگهداريد.

توضيح اهداف

۱۹-سخنراني خود را پيرامون سه يا چهار نكته اصلي سازماندهي كنيد.

۲۰- در مخاطبان براي دنبال كردن سخنراني علاقه لازم رايجاد كنيد.

سه هدف اصلي سخنراني ها:آموزش،سرگرمي و توضيح دادن.سبك بيان ،نقش زيادي در تصريح گفته ها دارد .جهت آموزش بايد موضوع سخنراني منطقي،منسجم،كاملاً منظم و سازمان يافته  باشد و درجهت سرگرمي مي توان چند لطيفه در سخنراني گنجاند.

۲۱-مفاهيم اصلي سخنراني را به وضوح بيان كنيد.

هدف اصلي سخنراني بازگوكردن اطلاعات به مخاطبان است .فراموش نكنيد هيچ چيزنمي تواند به اندازه احساسات و اشتياق شما نسبت به موضوع ،توجه و علاقه مخاطبان را به سخنراني جلب كند.

۲۲-نكات اصلي و كليدي را در يك جمله خلاصه كنيد.

هر مخاطب بزرگسال تنها حدود۴۵ دقيقه مي تواند تمركز حواس داشته باشد .او در اين مدت يك سوم چيزهايي كه گفته مي شود و حداكثر هفت مفهوم را فرا مي گيرد.سخنراني خود را به سه يا چهار نكته مهم كليدي محدود كنيد اين نكات را در ابتداي سخنراني ،يك بار در اواسط و مجدداًيك با ر در اواخر مطرح كنيد.

كسب اطلاعات

يك سخنراني در صورتي موفقيت آميز است كه فرد در باره آن تحقيق زيادي كرده باشد اين كار نياز به ابتكار عمل و سخت كوشي دارد.

۲۳- هنگام تحقيق ،اهداف اصلي را مد نظر داشته باشيد.

۲۴-منابع مختلف را بررسي كنيد تا ببينيد كدام يك از همه مفيدتر است .

به كتابهاي قديمي و خاك گرفته اطمينان نكنيد براي جمع آوري آخرين اطلاعات مربوط به سخنراني ،به اينترنت مراجعه كنيد.كاري كنيد كه مخاطبان  احساس كنند كه شما جديدترين دانش روز را درا ختيارشان قرار مي دهيد.

۲۵-اگر اطلاعات يك مرجع مفيد به راحتي قابل دسترسي نيست از به دست آوردن آن پشيمان نشويد.

سازمان دهي اطلاعات

۲۶- تصميم بگيريد كه چند نكته بايد در سخنراني مطرح شوند.

ترتيب ارائه نكات  اصلي سخنراني و تاكيدي كه شما روي هر كدام از آنها مي كنيد بر پيام مورد نظر شما تاثير بسياري خواهد داشت.براي دريافت پيام توسط مخاطب از مناسب ترين ساختار استفاده كنيد:ا رائه جداگانه نكات،تاكيد روي يك نكته،ارائه نكاتي كه همپوشاني دارند.

از ساختاري كه در نظر داريد يك طرح كلي ابتدايي تهيه كنيد. اين طرح كلي را مبنا قرار دهيد و به موازات انجام تحقيقات و آماده كردن مطالب سخنراني ،محتواي آن را بسط دهيد.

شروع سخنراني بايد تاثير خوبي بر مخاطبان بگذارد.يكي از بهترين راهها اين است كه سخنران با آمادگي قبلي ،مثبت و با اعتماد به نفس ظاهر شود.بهتر است موضوع اصلي سخنراني را چند دقيقه بعد از شروع مطرح كنيد.

۲۷-ترتيبي بدهيد كه سخنراني شما با يك نكته قوي و سازنده پايان يابد.

۲۸-در ساختار سخنراني ،پايان يك موضوع و آغاز موضوع بعدي را به وضوح مشخص كنيد.

۲۹-آهنگ صداي خود را مرتب عوض نكنيد ،چون مصنوعي به نظر خواهد رسيد.

خلاصه كردن و جمع بندي اطلاعات در طول سخنراني يكي از راههاي موثر تقويت نكات مهم بحث است.فقط تكرار ساده اطلاعاتي كه در متن سخنراني ارائه كرده ايد كافي نيست. براي تكرار مطالب از كلمات جديد استفاده كنيد تا مطالب جديد و متنوع به نظر برسد.

در نظر گرفتن پاياني قوي  براي سخنراني  به اندازه آغاز خوب اهميت دارد با استفاده از علائم و اشارات ،مخاطبان را از نزديك شدن به انتهاي سخنراني آگاه كنيد.از عباراتي مثل “به عنوان آخرين نكته…”يا”در نتيجه…”استفاده كنيد.

۳۰- به ياد داشته باشيد نوشتن متن سخنراني با شنيدن متني كه خوانده مي شود متفاوت است.

سعي كنيد آن را به شكلي كه با الگوهاي طبيعي گفتاري مطابقت داشته باشد بنويسيد.

۳۱-روشهاي مختلف ارائه يك مطلب را پيدا و طبيعي ترين راه را انتخاب كنيد.

دستور زبان:از جمله هايي كه در بيان تصنعي و خشك به نظر مي رسند استفاده نكنيد . از ضمائر (من وشما) و افعال معلوم استفاده كنيد.

ساختار:هميشه مهمترين و جالبترين مطالب را اول بيان كنيد.

۳۲-در انتخاب مطالب دقت كنيد. كليه نكات مربوط به موضوع سخنراني را بنويسيد،آن را اولويت بندي كرده و ترتيب آن را تعيين نماييد. براي تكميل مطالبي كه نوشته ايد مثالهاي مرتبط بياوريد.  مطالب را به صورت زير طبقه بندي نماييد:مطالبي كه بايد بدانند،مطالبي كه بهتر است بدانند،مطالبي كه بد نيست بدانند.

درنهايت از مطالبي كه جذابيت زيادي براي مخاطب دارند استفاده كنيد.هرچند كه ممكن است اين اطلاعات اهميت زيادي نداشته باشند  ولي باعث مي شوند كه مخاطبان به خاطر شوخ طبعي ومزاح سخنران لذت بيشتري از صحبتهاي وي ببرند .

۳۳-متن پيچيده باعث سر در گم شدن مخاطبان مي شود.

با توضيح بيش از حد مخاطب را گيج نكنيد و فكر نكنيد كه مجبور هستيد متن سخنراني را كلمه به كلمه بنويسيد.

۳۴-ـآهنگ سخنراني خود را تنظيم كنيد به صورتي كه تاثير بهتري داشته باشد. هر جا لازم باشد حرف خود را قطع كنيد(مثلاً وقتي لازم باشد روي يك نكته تاكيد كنيد و يا بين دو نكته مشخص وقفه ايجاد كنيد. مكث هاي عمدي سخنراني بايد حدود ۳ ثانيه طول بكشد،يعني طولاني تر از مكث هاي عادي كه در صحبت پيش مي آيد.

۳۵-متن سخنراني را با حروف درشت روي يك طرف كاغذ بنويسيد و صفحات متن كامل سخنراني را شماره گذاري كنيد

۳۶-يادداشتهاي خود را روي مقوا يا كارت بايگاني بنويسيد.اين يادداشتها حاوي جمله ها و عبارت هايي هستند كه در صورت فراموش كردن ناگهاني مطالب به كمك شما مي آيند با استفاده از يادداشت مي توانيد با مخاطبان صحبت كنيد نه اين كه مطالب سخنراني را از حفظ براي آنها بخوانيد.

استفاده از وسايل سمعي –بصري

۳۷-با استفاده از وسايل سمعي-بصري مورد نظر ،از قبل نحوه ارائه مطالب را تمرين كنيد

در انتخاب نوع وسايل كمك آموزشي بايد به موضوع مورد بحث ،تعداد مخاطبان ،شكل و اندازه سالن و…. توجه داشت

۳۸-قبل از اين كه از مخاطبان بخواهيد به وسيله مورد نظر نگاه كنند،كمي مكث كنيد.

۳۹-روش استفاده از وسايل كمك آموزشي را به خوبي فرا گيريد وبراي استفاده از آن با توجه به بحث خود برنامه ريزي كنيد مثلاً براي جلوگيري از اشتباه ،اسلايدها را شماره گذاري كنيد.

هنگامي كه از روي وسايل بصري صحبت مي كنيد ،توجه نيمي از مخاطبان به پرده نمايش يا تخته جلب مي شود و نيمي ديگر به شما توجه مي كنند .بنابراين اگر مي خواهيد كه همه مخاطبان به پرده نمايش يا تخته توجه كنند ثابت بايستيد و حركت نكنيد.

با بكارگيري از ذوق و سليقه و اضافه كردن طرح ها و اجزائي به وسايل بصري،اطلاعات را قابل فهم  و جذابتر نماييد. اگر رنگهاي داخلي منحني دايره اي به اندازه كافي با هم تفاوت نداشته باشند تشخيص بخشهاي مختلف آن كاملاً غير ممكن خواهد بود

۴۰-براي كاستن از جديت مطالب مهم از كاريكاتور استفاده كنيد.

۴۱-روي تصاوير اوورهد يادداشت بنويسيد.

۴۲-از تمام مطالب سمعي-بصري مهم نسخ اضافي تهيه كنيد.آماده شرايطي مثل قطع برق ،خراب شدن وسايلي مثل رايانه،ويدئو پروجكشن و… باشيد.

اجراي تمريني

۴۳-تمرين كنيد كه به سرعت جاي مطالب را روي متن پيدا كنيد.

براي تمرين ابتدا متن را از اول تا آخر روخواني كنيد.در صورتي كه از روي يادداشت صحبت خواهيد كرد از آن  استفاده كنيد.سخنراني شما زماني طبيعي جلوه مي كند كه مطالب را از حفظ بگوييد وكمتر به متن و يا يادداشت هاي خود مراجعه كنيد.

۴۴- صحبت كردن با صداي  معمولي و بلند را تمرين كنيد.

۴۵-آهنگ سخنراني خود را تغيير دهيد و ببينيد كدام آهنگ موثرتر است.

تمرين كردن در حضور يكي از دوستان در شما ايجاد اعتماد به نفس مي كند.از او بخواهيد كه نظر خود را در مورد وضعيت صدا و حالت بدن شما بگويد.

خود را آماده كنيد

اثر كلي سخنراني علاوه بر كيفيت ارائه مطالب ،به وضعيت ظاهري شما بستگي د ارد.

خود را باور داشته باشيدداشتن تصويرمثبتي از خود اهميت زيادي در ارائه يك سخنراني موفقيت آميز دارد. نقاط قوت خود را شناسايي كند و از آن حداكثر استفاده را ببريد

۴۶-مخاطبان پشتيبان شما هستند و مي خوا هند از شما مطلبي بياموزند .

موفقيت را مجسم كنيد.تصور يك سخنراني بي نقص اعتماد به نفس شما را افزايش مي دهد.

۴۷-عادي رفتار كنيد تا مخاطبان به شما انس بگيرند.

۴۸-حتي اگر تعداد مخاطبان كم است تعداد آن را زياد تصور كنيد.

چگونگي وضعيت ظاهري

مخاطبان تا حد زيادي تحت تاثير ظاهر شما قرار مي گيرند.

۴۹- خود را در آينه برانداز كنيد تا از تاثيري كه در مخاطبان ايجاد مي كنيد آگاه شويد.

اگر با ظاهري آراسته حاضر نشويد مخاطبان تصور مي كنند كه شما آمادگي و تخصص لازم براي  موضوع سخنراني نداريد.

۵۰-لباس مناسبي بپوشيد. با اعتماد به نفس بايستيد ،راه برويد وصحبت كنيد.

از پوشيدن لباسهايي كه باعث حواس پرتي مخاطبان مي شود اجتناب كنيد.

۵۱-دستها را در طول سخنراني در جيب قرار ندهيد.

بهبود وضعيت ظاهري

حدود دو سوم از ارتباطات ميان مردم كاملاً غير كلامي است و به وسيله حركات دست ،حالت چهره و يا تن گفتار ايجاد مي شود .

۵۲-تن گفتار شما بايد همان چيزي باشد كه  بيان مي كنيد.

۵۳- ايستادن صحيح را تمرين كنيد.بهترين حالت بدن براي شروع سخنراني اين است كه صاف بايستيد و پاها كمي از هم فاصله داشته باشد و وزن بدن به اندازه مساوي روي هر دو پا تقسيم شودو دستها در دو طرف بدن آويزان باشند اين طرز ايستادن ،خنثي است وبياگر مفهوم خاصي نيست (حالتهاي مختلف ايستادن بيانگر مفاهيم مختلفي است)

۵۴- پشت كردن به مخاطبان باعث مي شود كه حواس آنها پرت شود .

۵۵- هنگام پايين بودن سر ،صدا به خوبي شنيده نمي شود

۵۶- در حين سخنراني جلوي ديد مخاطبان را نگيريد  . براي نشان دادن مطالب از چوب نشانگر و يا نشانگر ليزري استفاده كنيد.

۵۷-اگر به تريبون خيره شويد نمي توانيد با مخاطبان تماس چشمي برفراركنيد.

۵۸-هنگام پايين بودن سر صدا به خوبي شنيده نمي شود.

۵۹- ياد بگيريد كه عضله هاي صورتتان را شل كنيد و لبخند بزنيد .هنگام سخنراني كفش راحت بپوشيد.

موي سر نبايد روي صورت را بپوشاند.

تقويت صدا

آهنگ و بلندي صدا،تاثير بسيار زيادي بر سخنراني دارد .

۶۰- قبل از شروع به صحبت كردن يك آبنبات نعنايي و يا عسلي بخوريد.

۶۱-براي تنفس بهتر يوگا تمرين كنيد.آهسته و عميق نفس بكشيد .اين موضوع سبب مي شود كه بهتر فكر كنيد و در حين صحبت كردن در برابر مخاطبان افكارتان را سازماندهي كنيد.

۶۲- تمرين كنيد تا جمله ها را با افت و خيز متفاوتي ادا كنيد.
ارائه سخنراني

۶۳-اعصاب خود را كنترل كنيد.

اغلب سخنرانان به جز كساني كه تجربه زيادي در سخنراني دارند،قبل از ن لبها ،حركات زياد دست و تكان دادن سر خودداري كنيد.هيچگاه خود را نخارانيد و به بيني خود دست نزنيد.

۸۰- از بازي كردن با اشيائي همانند كليد ،عينك و قلم پرهيز نماييد.با انجام حركات تكراري مثل جلو عقب رفتن مداوم مخاطبان را عصبي نكنيد.

۸۱-اگر مطلب را گم كرديد آرام باشيد تا آن را پيدا كنيد .وسايل بصري را مدت زيادي روشن نگذاريد چون باعث حواس پرتي مخاطبان مي شود.

۸۲-در صورت اشتباه بارز از حضار به خاطر كم تجربگي عذر خواهي كنيد.

۸۳- در آخر جمله ها صداي خود را پايين نياوريد.اين كار سبب مي شود مخاطبان تصور كنند كه در مورد مطالبي كه مطرح مي كنيد مطمئن نيستيد.

۸۴- وقت سخنراني خود را تنظيم كنيد تا مجبور نشويد بعضي از مطالب خود را بيان نكرده و يا تندتر بيان كنيد.

براي آگاهي از زمان به ساعت ديواري نگاه كنيد نه به ساعت مچي خود.

۸۵-اگر وقتي كه به شما اختصاص داده شده رو به اتمام است ،ببينيد كه چه مطالبي را مي توانيد حذف كنيد . به جاي تندتر نمودن ايراد سخنراني از مطالب خود كم نماييد.

۸۶- مدت سخنراني خود را اعلام كنيد .مثلاً بگوييد “ما فقط ۲۰ دقيقه وقت داريم ،بنابراين اجازه بدهيد كه به اصل مطلب بپردازيم “.

كنترل مخاطبان

۸۷- مخاطبان را كنترل كنيد.

سخنراني براي استفاده مخاطبان انجام مي شود نه براي كسي كه سخنراني را ارائه مي كند . شما بايد بتوانيد مفهوم عكس العملهاي مخاطبان را بفهميد و واكنش مناسبي براي آنها اتخاذ كنيد.

۸۸- در صورت امكان زودتر از موعد مقرر به سالن سخنراني برسيد تا حالتهاي روحي مخاطبان را ارزيابي كنيد.

۸۹- سعي كنيد به سخنراني قبلي گوش دهيد.شما مي توانيد با بررسي واكنش مخاطبان به سخنراني قبلي ، حالت روحي آنها را ارزيابي كنيد .

۹۰-  علائم عدم توجه مخاطبان را بشناسيد و در طول سخنراني به آنها توجه داشته باشيد.

حالت كسالت و خواب آلودگي،خميازه زياد ، ترك كردن سالن ،نگاه كردن زياد به ساعت ،نجوا كردن زيا د مخاطبان ،ضربات آهسته و تكراري پا و…

۹۱-اجازه بدهيد مخاطبان بدانند كه شما از احساسات آنها آگاه هستيد .

۹۲-با آوردن مثالهاي ملموس،كاربردي و روزمره،ضرب المثلها،خاطرات جذاب ولطيفه ها گهگاه فضاي سخنراني را تلطيف كنيد تا سخنراني شما كسالت آور و خسته كننده نباشد.

۹۳-لطيفه هاي متناسب با مطالب را در جاهاي مناسب قرار دهيد.اين لطيفه ها حتماً بايد كوتاه و در ارتباط مستقيم با مطلب باشند.

۹۴-استفاده از لطيفه و شوخي مي تواند در مواقع زيادي موجب سوء برداشت شود . از بيان لطيفه هايي با موضوعات مربوط به نژاد ،اقليت هاي مهاجر، مذهب، مادرزن، مادرشوهر، نقص عضو و…خودداري كنيد.

۹۵- با پرسيدن سوالهايي با فواصل منظم ،همه مخاطبان را درگير سخنراني كنيد .

۹۶-به مخاطبان بگوييد كه قصد داريد چند مطلب براي آنها بيان كنيدو سخنراني چه وقت به پايان خواهد رسيد.براي اين كار از عباراتي مثل “حالا سومين نكته از چهار نكته…”و يا”و حالا قبل از پاسخ دادن به سوالهاي شما مطالب را در چند جمله خلاصه مي كنم…”.

خلاصه مطالب و نتيجه گيري

۹۷-سخنراني خود را با يك خلاصه خوب و قوي به پايان برسانيد .خلاصه سخنراني بايد همه مطالب و ايده هاي مهم را در برگيرد تا در انتها مخاطبان بتوانند از سخنراني نتيجه گيري كنند.

اگر به مخاطبان اطلاع دهيد كه به پايان سخنراني نزديك مي شويد ، مي توانيد مطمئن باشيد كه قبل از خلاصه كردن نكات اصلي سخنراني ، همه حواس مخاطبان متوجه شما است.

۹۸-سخنراني را با يك نتيجه گيري قاطع پايان دهيد.اساس نتيجه گيري را به طور قاطع و بر واقعيات و مطالبي قرار دهيد كه در طول سخنراني ارائه كرده ايد

در بخش نتيجه گيري سخنراني از صحبت كردن با لحن تعصب آميز خودداري كنيد .تمام تلاش خود را بكار ببريد تا صحيح و بدون اشتباه سخن بگوييد ،مطالب واقعياتي را ارائه دهيد كه كاملاً در مورد آنها تحقيق كرده ايد .سعي كنيد نظرات شخصي خود را در مورد سخنراني مطرح نكنيد.

۹۹-قبل از نتيجه گيري ،جلوي وسايل بصري كه استفاده مي كنيد برويد تا مخاطبان بتوانند به خوبي شما را ببينند .با اعتماد به نفس بايستيد و جمله هاي  نهايي را محكم و مقتدرانه بيان كنيد .

پرسش و پاسخ

۱۰۰- بين دو بخش پاياني سخنراني و بخش پرسش و پاسخ در صورت امكان اعلام تنفس كوتاهي نماييد.چون بخش پرسش و پاسخ مي تواند به اندازه خود سخنراني مهم باشد.

۱۰۱- خود را براي اين مرحله آماده كنيد.هنگام تمرين متن سخنراني مي توان بسياري از سوالها را پيش بيني كرد.به سرعت سوال را تجزيه وتحليل كنيد.انواع سوالهايي كه مطرح مي شوند شامل:درخواست براي تكرار دوباره،درخواست براي اطلاعات بيشتر،سوال مربوط به مسائل مخاطبان،سوالهاي پرت و احمقانه،سوالهاي دكارتي(مثلاً”چگونه x را مي خواهيد در حاليكه بر داشتن y تاكيد داريد؟”در اينجا سوال كننده براي شكست دادن سخنران از منطق استفاده مي كنند.)،بيان كردن مطلبي در تكميل صحبتهاي شماو….

۱۰۲-با پاسخ دادن به سؤالهاي مخاطبان و نشان دادن احاطه خود بر موضوع مي توانيد به اعتبار و قابليت خود بيفزاييد.

۱۰۳-با اعتماد به نفس ظاهر شويد.به سؤالها با همان بلندي ،وضوح وكلام ايجاز سخنراني پاسخ دهيد .مخصوصاًهنگامي مجبور هستيد بنشينيد يا براي پاسخ دادن به مكان ديگري برويد .

۱۰۴-براي تشويق كردن مخاطبان خجول و يا مضطرب بگوييد:” به نكته خوبي اشاره كرديد!”.

۱۰۵-هنگام پاسخ دادن ، همه حاضران را مورد خطاب قرار دهيد.

۱۰۶-مخاطبان بايد بدانند كه شما عقايد شخصي خود را بيان مي كنيد يا واقعيت را .

براي حفظ اوضاع هرگز اجازه ندهيد كه چند نفر با هم صحبت كنند در غير اين صورت كنترل جلسه را به سرعت از دست شما خارج خواهد شد.

۱۰۷-حاضران را متوجه اين نكته كنيد كه پاسخ دادن هم زمان به چند سؤال مقدور نيست.مثلاً بگوييد:”اجازه بدهيد ابتدا به سؤال آقاي….پاسخ بدهم و بعد از آن نوبت شما خواهد بود”.

۱۰۸- در مورد مسائل كم اهميت وارد بحث هاي طولاني نشويد،اگر بحث خيلي پيچيده شد،قرار بگذاريد كه بحث را بعداً ادامه دهيد.

۱۰۹-مراقب باشيد كه هنگام  سخنراني و پاسخ به سؤالات با تحكم صحبت نكنيد.

از تن گفتار و حالتهاي منفي مثل دست به سينه ايستادن و…استفاده نكنيد زيرا مخاطبان تصور مي كنند كه حالت دفاعي به خود گرفته ايد.

برخورد با سؤالهاي مشكل

۱۱۰-در صورت مواجهه با سوالهاي مشكل ،آرامش خود را حفظ كنيد و قبل از پاسخ دادن به سؤال كمي فكر كنيد.اگر لازم بود از ترفندهاي تاخيري استفاده كنيد مثلاً مي توانيد جرعه اي آب بنوشيد ، سرفه كنيد و.. اين تاكتيك به شما فرصت مي دهد تا مطلب مورد نظر را بدون اينكه مخاطبان متوجه شوند ،به ياد بياوريد .

 مي توانيد به يادداشتهاي خود مراجعه كنيد از اين كار واهمه نداشته باشيد .در اين صورت براي اين كه به حاضران نشان دهيد كه كنترل اوضاع را در دست داريد به آنها بگوييد كه مشغول چه كاري هستيد و علت آن را نيز توضيح بدهيد.

۱۱۱-برخي افرا د دوست دارند به جاي پرسيدن سؤال مطلبي را بيان كنند ، اگر مشاركت آنها سازنده است و استدلال شما را تقويت مي كند ،از آنها قدر داني كنيد.به هر حال اگر مطلب نامربوط  بود، از كسي كه صحبت كرده تشكر كنيد و سراغ سؤال بعدي برويد.

۱۱۲ -اگر پاسخ سؤال را نمي دانيد  سعي كنيد با مخاطبان روراست باشيد. به جاي طفره رفتن ،بهترين كار اين است كه اعتراف كنيد . در پاسخ عباراتي مثل “بعداًبه اين موضوع خواهيم پرداخت”را به كار نبريد چون مخاطبان از اينكه احساس كنند به بازي گرفته شده اند رنجيده خاطر مي شوند و شما اعتبار خود را از دست خواهيد داد.

۱۱۳- اگر پاسخ سؤال را نمي دانيد سعي كنيد پاسخ قابل قبولي براي آن ارائه ارائه كنيد تا نشان دهيد در مورد سؤال بي تفاوت نبوده ايد .اگر سؤال كننده پافشار