مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 4529
دیروز : 4574
افراد آنلاین : 20
همه : 5165492

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۲۲

«ا نتقاد »  ،  دارويي تلخ اما مفيد


هر فرد در طول حيات خود ممكن است بارها توسط ديگران مورد ارزيابي قرار گيرد. برخي از اين ارزشيابي ها داراي جنبه هاي تشويقي و برخي ديگر منتقدانه است. انتقاد از ديگران در صورتيكه هوشمندانه انجام گيرد، آثار بسيار مفيدي خواهد داشت، درغير اين صورت ممكن است با واكنش هاي منفي مختلفي مواجه شود. اين رفتار، هنري است كه بايد آموخت و بدون آگاهي از روش كاربرد آن، زيان بار خواهد بود. انتقاد درست، آن است كه ضمن تاكيد بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نيز اشاره كند و با ارايه راهكارهاي مناسب براي رفع آن سخن به ميان آورد.
پذيرش انتقاد از ديگران بين طبقات مختلف متفاوت است. براي مثال در بيشتر مواقع انتقاد از سوي افراد خانواده قابليت پذيرش بيشتري در مقايسه با سايرين دارد. به طور معمول ما در برابر قضاوت افراد بيگانه آسيب پذيري بيشتري داريم. برخي از انواع انتقاد عبارتند از:
۱) انتقاد سازنده:
اين روش در بسياري موارد مي تواند جنبه اي سازنده و مثبت داشته باشد. اگر لحن انتقادكننده دوستانه باشد بيشتر موثر واقع شده و شنونده بدون آنكه مورد حمله قرار گيرد از معايب خود مطلع مي شود. بي ترديد براي هيچكس خوشايند نيست كه بشنود «بد غذا مي خوريد» و يا «در لباس پوشيدن بدسليقه هستيد.» براي آنكه انتقاد سازنده و موثر باشد منتقد بايد مواردي را رعايت كرده و پرسش هايي را مطرح كند كه هر يك از آنها در رساندن وي به هدف خود نقش مثبتي ايفا كند. اين سئوالات مي بايست محتواي اطلاعاتي را كه لازم است مبادله شوند در برگيرد. همانگونه كه گفتن و چگونه گفتن ارتباط نزديكي با هم دارند، محتوا و شيوه انتقاد نيز برهم تاثير گذارند. در تعيين محتواي يك انتقاد بايد ابتدا از خود پرسيد كه از چه رفتاري مي خواهيم انتقاد كنيم؟ اين روش مي تواند بسيار مفيد واقع شود، زيرا از بكار بردن جملات كلي و كلمات پوچ و آزاردهنده اي چون «هميشه همين كار را مي كني»، «هيچ وقت به موقع نمي آيي» و جملاتي از اين قبيل جلوگيري مي شود. هنگامي كه انتقاد از رفتار خاصي را با قاطعيت و به طور دقيق مطرح مي كنيم، براي انتقاد شونده اين امكان را فراهم مي سازيم كه منظور ما را به درستي درك كند. انتقادي كه متوجه رفتار خاصي باشد مي تواند منجر به گفتگويي دوجانبه شود تا اينكه به بحثي مبدل شود كه حدود آن مشخص نيست.
۲) انتقاد غيرمستقيم:
انتقاد مي تواند به صورت غيرمستقيم بيان شود. براي مثال اگر طرف مقابل شما خصوصيت بدي داشته باشد، در خلال گفتگو به او بگوييد: «به نظر شما آدمهايي كه داراي اين خصوصيت اخلاقي هستند، غيرقابل تحمل نيستند؟» اين شيوه انتقاد باعث مي شود كه يك حس هوشياري در وي بيدار شود و وي متوجه شود كه داراي چنين مشكلي است. حتما اين مثل را شنيده ايد كه مي گويد به در مي گويند تا ديوار بشنود. اين يك مثال متداول در فرهنگ ما براي ابراز همين موضوع است.
۳) انتقاد همراه با تعريف و تمجيد:
در اين روش ابتدا مي توان به تعريف و تمجيد ويژگي هاي ارزشمند فردي كه مورد انتقاد است پرداخت. براي مثال «تو دختر خيلي باهوشي هستي.» پس از كاربرد يك مقدمه مناسب نظر انتقادي خود را بيان و سعي كنيد آن را در پوششي از سخنان خوب و دلپذير قرار دهيد. البته منظور شما اصلا تملق گويي نيست بلكه نخست خصوصيات خوب او را گوشزد كرده و بعد انتقاد خود را ابراز داشته ايد.
۴) انتقاد تهاجمي و صريح:
رك بودن نشانه صراحت و صداقت است ولي هميشه براي مخاطب خوش آيند نيست، بخصوص اگر خيلي ناپخته بيان شود. اين نوع انتقاد نه تنها هيچ نوع سازندگي در برندارد بلكه شنونده را هم در موضع تدافعي قرار مي دهد. بهتر است كه انتقاد با بكارگيري يك سياست درست انجام شود.
۵) محكوم كردن:
گاهي به جاي انتقاد همراه با راهنمايي، انتقادكننده مخاطب را در يك دادگاه يك طرفه محاكمه و محكوم مي كند. او به خود اين حق را مي دهد كه در مورد ديگران اظهارنظر كرده و الگوي فكري خود را به وي تحميل كند. اينگونه برخوردها نه تنها سازنده نيست، بلكه بسيار نامناسب است.
۶) انتقاد ديرتر از موعد:
اينگونه انتقادات، زماني صورت مي گيرد كه هيچ كمكي به رفع مشكل نمي كند. به عبارت ديگر زمان براي جلوگيري از خطا وجود ندارد. بر هيچ كس پوشيده نيست كه انتقاد در چنين زماني براي جلوگيري از تكرار اشتباه بوده و اگر تشخيص داده شود كه تاثيري در آينده نخواهد داشت، بهتر است هيچگاه ابراز نشود.
● شيوه درست انتقاد كردن
رعايت نكات زير مي تواند در زمان انتقاد بسيار ياري دهنده باشد:
▪ آيا رفتار مورد انتقاد را مي توان تغييرداد؟
▪ آيا شخص مورد انتقاد قرار گرفته علاقه مند به شنيدن آن است؟
▪ احتمال قبولي طرف انتقاد شونده چقدر است؟
▪ از انتقاد شونده سئوال كنيد; آيا منظور شما را درك كرده است؟
▪ به فرد انتقاد شونده تفهيم كنيد كه انتقادتان بازتاب ساده عقيده شماست.
▪ از انتقاد تحكم آميز دوري كنيد، زيرا اينگونه انتقادها بلافاصله فرد را در موضع دفاعي قرار مي دهد.
▪ سعي كنيد انتقاد را به صورت نگرش شخصي خود به موضوع بيان كنيد و كوشش كنيد او را به شيوه نگرش خود كنجكاو كنيد.
▪ موضوع را طولاني و انتقاد را به سخنراني تبديل نكنيد زيرا شنونده را خسته و بي حوصله مي كند.
▪ انتقاد را در زمان و مكان مناسب ابراز كنيد نه در لحظه اي كه طرف مقابل آمادگي شنيدن آن را ندارد. اول صبر كنيد تا مخاطب در آرامش و خونسردي قرار گيرد تا ايرادي كه از او مي گيريد موثر واقع شود.
▪ با توجه به سطح دانش مخاطب انتقاد را بيان كرده تا براي مخاطب قابل درك باشد. نمي توان از يك روش براي تمامي افراد استفاده كرد.
▪ وقتي انتقاد مي كنيد كوشش كنيد بدون سو»نيت بوده و فقط به منظور كمك و راهنمايي باشد.
▪ با مشكلات و احساسات فرد مقابل همدلي كنيد.
▪ بهتر است انتقاد حضوري و بدون واسطه باشد و از انتقاد كردن غيرمستقيم بپرهيزيد.
▪ براي حفظ آبروي اشخاص، از انتقاد و نصيحت كردن فرد در حضور ديگران خودداري كنيد.
▪ چنانچه بخواهيد انتقاد شما با واكنش مثبت و سازنده اي همراه باشد، بايد نشان دهيد نه تنها به آنچه گفته ايد متعهد هستيد بلكه به رفتار فرد در مقابل انتقاد خودتان نيز ارج مي نهيد. هرگز در انتقاد، طرف مقابل را با كسي مقايسه نكنيد. مقايسه كردن باعث دلگيري مخاطب شده و ممكن است با واكنش هاي بسيار نامناسبي مواجه شويد. اگر شخصيت و احترام مخاطب در نظر گرفته نشود نه تنها انتقاد موثر واقع نمي شود بلكه مي تواند به قطع رابطه منجر شود. انتقاداتي به نتيجه مي رسند كه بسيار با دقت و هوشمندانه مطرح شوند و مخاطب بدون آنكه آزرده خاطرشود از معايب خود آگاه شود. هيچگاه در انتقاد از ديگران تصور نكنيد كه آنچه نظر شماست حتما صحيح بوده و مي بايستي شنونده بدون چون و چرا آن را بپذيرد.
● انتقاد از همكاران
رقابت در تمامي سطوح هر سازماني وجود دارد. يكي از علل آن دستيابي به امتيازات بيشتر در مقايسه با همكاران ديگر است. اين امتيازات به صورت هاي گرفتن پاداش، ارتقاي شغلي و...مي باشد. به طور كلي هر فردي با سه سطح در يك سازمان ارتباط دارد: سطوح زيردست، همكاران هم رديف و همكاران سطوح بالاتر. آنچه بسيار حائز اهميت است آنست كه بدانيم در هر سطحي چگونه انتقادات خود را بيان كنيم. اگر بخواهيم از يك روش براي انتقاد از افراد مختلف استفاده كنيم، يك اشتباه بزرگ مرتكب شده ايم و چنين شيوه اي داراي نتايجي بسيار ناگوار است. در بسياري از سازمان ها ديده شده افرادي كه به طور كلي از ديگران به ويژه از افراد مافوق خود انتقاد مي كنند مورد بي مهري قرار گرفته و در گرفتن امتيازات و رتبه ها هميشه با مشكلات متعددي مواجه مي شوند. بررسي روش هاي انتقاد بسيار پيچيده و داراي نكات فراواني است. انتقاد صحيح، داروي تلخ ولي مفيدي است كه زماني موثر خواهد بود كه به موقع و درست تجويز شود، در غير اين صورت نه تنها باعث بهبودي نمي شود بلكه منجر به تشديد بيماري خواهد شد.

روزنامه ابتكار


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۵۶ ] [ مشاوره مديريت ]

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۲۱

كم ‌حرف‌ها، پرحرف‌ها يا خارپشت‌ها، شما جزو كدام دسته ‌ايد؟

در دنيايي كه رقابت در آن موج مي‌زند، والدين از فرزندانشان انتظار دارند خودي نشان دهند اما زندگي براي خجالتي‌ها آن‌قدرها هم كه گمان مي‌كنيد ،آسان نيست. كم‌رويي گاهي در دوراني خاص به ويژه كودكي، نوجواني و جواني جزئي از شخصيت هر انسان است كه به مرور زمان نيز برطرف مي‌شود. اما گاهي همين پديده به ظاهري بي‌اهميت، تبديل به نقصي اجتماعي‌ مي‌شود و جلوي پيشرفت فرد را در اجتماع مي‌گيرد.
 خجالتي‌ها انواع و اقسامي دارند:
۱) خجالتي‌هاي كلاسيك كه جرات حرف زدن ندارند و با گوشه نگاهي سرخ مي‌شوند
 ۲) خجالتي‌هايي كه براي پوشاندن كم‌رويي خود مدام حرف مي‌زنند
 ۳) خجالتي‌هايي كه مثل خارپشت خود را در حصاري دفاعي مخفي مي‌كنند تا آنها را آن‌گونه كه هستند، نبينند.
 ۴) خجالتي‌هاي عصباني كه مدام داد و هوار مي‌كنند تا ديگران متوجه‌ ترسشان نشوند.
 ۵) بعضي افراد تنها در شرايطي خاص خجالتي‌اند و در ديگر موارد شجاع و نترسند.
گاهي به جاي واژه كم‌رويي از اصطلاح "ترس از اجتماع" استفاده مي‌شود. بسياري از روان‌شناسان بر اين عقيده‌اند كه هيچ مرز واضح و مشخصي بين "كم‌رويي" و "ترس‌ از اجتماع" وجود ندارد. ماهيت هر دو يكسان است وتنها از نظر شدت باهم متفاوت‌اند.
در نظرسنجي‌ها، بيشتر جوانان و نوجوانان ادعا مي‌كنند كه خجالتي هستند، چون مثلا سركلاس درس، پاي تخته يا سالن‌هاي كنفرانس دانشگاه زبانشان مي‌گيرد و سرخ مي‌شوند.
مثلا در فرانسه ۶۰ درصد افراد ادعا مي‌كنند از كمرويي رنج مي‌برند. در حالي كه تنها ۲ تا ۳ درصد افراد واقعا از كمرويي به عنوان يك بيماري رواني كه معمولا همراه با افسردگي نيز هست، رنج مي‌برند. كمرويي در نوجوانان پديده‌اي بسيار پيچيده است. گرچه بدن نوجوان رشد كرده ولي او هنوز اعتماد به نفس لازم را در خود حس نمي‌كند. به محض آنكه به او نگاه كنيد سرخ مي‌شود و معمولا قادر نيست با جنس مخالف خود سر صحبت را بگشايد..
 ● آسيب‌پذيري ژنتيكي:
گرچه تاكنون ژن كمرويي شناخته نشده است، ولي محققان معتقدند تمامي افراد استعدادي طبيعي براي مبتلا شدن به كمرويي دارند. به طور حتم بعضي افراد حساس‌تر از ديگرانند. مشكل واقعي خجالتي‌ها اين است كه نمي‌توانند سنگيني نگاه ديگران را تحمل كنند.
 ● محيط خانوادگي:
به طور حتم خانواده و محيطي كه فرزندمان در آن رشد مي‌‌كند در خجالتي بودن يا نبودن وي موثر است. در صورتي كه والدين فردي كمرو باشند به طور حتم اين خصوصيت را به فرزند خود نيز انتقال مي‌دهند. از سوي ديگر والدين عصبي و سخت‌گير نيز فرزنداني خجالتي دارند. فرويد، دليل كمرويي را ترس از رها شدن مي‌داند. اين ترس در دوران كودكي و به ويژه نوجواني بسيار عادي است. اما اگر در دوران جواني و بزرگسالي نيز ادامه يابد، مطمئنا نقصي اجتماعي است كه بايد درمان شود.
 ● فرهنگ:
تحقيقات نشان داده است كه كمرويي با فرهنگ يك جامعه رابطه مستقيم دارد. به نظر مي‌رسد ژاپن نسبت به ديگر كشورهاي جهان، جمعيت خجالتي‌تري داشته باشد. ۹۰ درصد مردم اين كشور ادعا مي‌كنند خجالتي‌اند. در توكيو، فروتني، خويشتن‌داري، رازداري، جزء‌نگري و مهرباني ارزش‌هايي مقدسي‌اند كه مجريان آن خجالتي خوانده مي‌شوند. در كشور ما نيز به عنوان مثال از نظر فرهنگ اسلامي و سنتي يك زن ايده‌آل زني است كه هنگام صحبت با غريبه‌ها چشم به زمين بدوزد و سرخ شود، اما در حال حاضر با پيشرفت جامعه چنين خصوصياتي به خجالتي‌ها نسبت داده مي‌شود.
 ● وقايع زندگي:
گاهي در زندگي هر فرد اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه مسببات گوشه‌گيري و كمرويي فرد را فراهم مي‌كند: تحقير، تمسخر، شكست .‌


سميه مقصودعلي


روزنامه سلامت


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۵۵ ] [ مشاوره مديريت ]

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۲۰


راه كارهاي مقابله با ترس از زبان يك روانشناس

ناگهان همه چيز به طرز پيش بيني نشده اي خراب مي شود. چراغ هاي نئون حالتي تهاجمي مي يابند و گازهايي كه از اگزوز ماشين ها خارج مي شود خفه كننده و كشنده به نظر مي رسد.
 تعداد ضربان قلب افزايش يافته و تنفس متوقف مي شود. گاهي اوقات حتي تا حد از دست دادن هوشياري به پيش مي رود. البته زندگي ادامه خواهد يافت اما از اين به بعد ورود به تونل، آسانسور يا هر فضاي بسته، غيرممكن خواهد بود... ترس از عنكبوت، سوسك، هواپيما، آتش، دندانپزشك و... امروزه روانكاوان ترس ها را به طرق مختلف طبقه بندي مي كنند ترس از فضاي بسته، فضاهاي بزرگ ترس اجتماعي مثل ترس از صحبت كردن در جمع، ترس از خجالت كشيدن، ترس از تلفن، غذاخوردن در جمع...
 گاهي اوقات اين نوع از اضطراب هاي بي اساس موجب خنده مي شود اما بايد گفت كه شايد بيش از نيمي از مردم از اين ترس هاي بي اساس رنج مي برند.
 شكرابي از دانشجوياني است كه هيچ علاقه اي به شركت در فضاهاي باز و روبه رو شدن با يك تريبون آزاد را ندارد. وي مي گويد: در دانشگاه فرصت هاي بسيار زياد -براي شركت در جمع هاي دانشجويي و تبادل نظر و فعاليت هاي جمعي است اما- احساس و نگراني هاي بي اساس هميشه مانع پيشرفت در كارها بوده و به نوعي فعاليت هايم را مختل كرده است.
 وي مي افزايد: ترس از جمعيت براي افرادي مثل ما به گونه اي پررنگ است كه با حضور در يك كلاس يا فضاي بزرگ تر ميخكوب شده و تمام وجودمان از اضطراب لبريز مي شود. يكي ديگر از شهروندان كه از كودكي از باد مي ترسد عنوان مي كند: از كودكي با صداي باد و تكان خوردن درخت سرو حياط به زيرزمين خانه پناه مي بردم و با اين كه چندين سال از آن دوران گذشته و درخت سرو هم به دليل ترس هاي بي اساسم بريده شده اما هنوز با صداي باد علائم ترس و دلهره در چهره ام هويدا مي شود.
 به گفته يك روانشناس براي ترس هايي كه احتياج به درمان دارند سه ويژگي را مشخص كرده اند.
 اسلامي توضيح مي دهد: احساس اضطراب بايد عميق و به همراه نشانه هاي خارجي مثل افزايش ضربان قلب، احساس جسم كروي در گلو و عرق سرد باشد. همچنين ترس بايد به مدت طولاني وجود داشته و بر خلاف ترس هاي بي اساس كه به مرور زمان ناپديد مي شود استمرار يابد.
ويژگي سوم اين كه فرد مبتلا روزانه با شيء مورد ترس مواجه شده و شيء موجب نگراني و مانع فعاليت او شود.
 وي مي افزايد: ترس بي اساس ديوانگي يا جنون نيست وارتباطي با اختلالات شديد رواني ندارد اما در صورت داشتن اين ۳ويژگي فوق مشورت با روانپزشك ضروري به نظر مي رسد.
 اين كارشناس مثال مي زند: افرادي كه از آب مي ترسند به هيچ قيمتي حاضر به فرو كردن سر خود در آب نيستند و اين اضطراب عموما در كنار استخرها در هنگام آموزش مربي به شاگردان بيشتر محسوس است.
 به گفته وي منشاء اين گونه ترس هميشه در خطرهايي است كه وجود واقعي داشته و ريشه آن در مكانيسم هاي دفاعي مي باشد.
 وي ميراث ژنتيك ما را مسئول ترس هاي موجود دروني عنوان مي كند و مي گويد: در سير تكامل نوع بشر انسان همواره ترس را با خود داشته و برخي از انواع اين ترس هاي بي اساس در همه افراد وجود داشته اما در اشخاص مختلف درجات متفاوتي را دارد.
 اين روانشناس در خصوص ترس از فضاهاي بسته نيز توضيح مي دهد: افرادي كه به اين ترس مبتلا هستند راهروي پشت بام و اتاق تاريك برايشان غيرقابل تحمل است و صرف فكر كردن در مورد آن علائم دلهره را ظاهر و اضطراب را شكل مي دهد، به طوري كه فرد داراي حراس بي اساس و در آرزوي فرار بوده و ميخكوب بر جاي مي ماند.
 وي در خصوص داروهاي داراي اثر درماني مي گويد: داروهاي ضد افسردگي اثر درماني خود را در مرحله خاصي كه مربوط به حالت افسردگي و يا اضطراب است اعمال مي كنند و زماني كه اين مرحله سپري شد به آساني و بدون نگراني از ايجاد وابستگي مي توان مصرف آن ها را قطع كرد ضمن اين كه به رغم موثر بودن درمان دارويي اين نوع درمان شانس عود را كاهش نمي دهد.
 وي همچنين به ريشه ترس در فرضيات ژنتيكي اشاره مي كند و مي گويد: حواس يك نوع بيماري ارثي است كه از والدين منتقل شده و ريشه در آشفتگي هاي رواني و اضطراب آنان در نزد فرزندان دارد. طبق مثال وي مادري كه از خيابان ترس دارد فرزند خود را به همراه خود برده و به او قوت قلب مي بخشد اما رفتار نامتعادل مادر شرايطي غيرطبيعي را براي كودك به وجود آورده به طوري كه كودك ترس پنهاني مادر را درك مي كند.
 اين كارشناس روانشناسي در خصوص فضاي باز اجتماعي مي افزايد: اصولا ترس از جمعيت و مكان هاي بزرگ براي فرد بيمار نوعي زندان محسوب شده به طوري كه عواقب اين اضطراب مي تواند به چشم پوشي از دنياي بيرون و به نوعي انزوا و گوشه نشيني بينجامد.
اسلامي با اشاره به اين كه اين گونه افراد هيچ گاه بدون همراه از منزل خارج نشده و هميشه بهانه هاي مختلفي براي خارج نشدن از خانه دارند مي گويد: اين ترس ها از سوي پزشكان جدي بوده و در صورت عدم كنترل مي تواند زندگي فرد را مختل كند.


روزنامه خراسان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۹

صادقانه با خطاهاي مان روبه رو شويم

درباره اعتماد به نفس و اهميت آن در زندگي فردي و اجتماعي ، بسيار خوانده و بسيار شنيده ايم. اعتماد به نفس در هر فرد، تصويري است از همه زندگي گذشته او ، تصويري كه قرار است او از هم اكنون براي آينده ترسيم كند. اعتماد به نفس ، چيزي نيست جز مجموعه شكست ها و موفقيت هاي فرد و ارزيابي آنها. در نتيجه ، اعتماد به نفس در هر فرد ، تصويري است كه او از خود دارد ، تصويري كه يك شبه حاصل نشده است و بنابراين در يك شب نيز نمي توان آن را دگرگون كرد. در اين جا نمي خواهيم درباره اهميت اعتماد به نفس و نحوه شكل گيري آن سخن بگوييم ، بلكه مي خواهيم راهي براي بهبود و افزايش آن ارائه كنيم و پيشنهادهايي براي پديد آوردن اعتماد به نفس كامل عرضه نماييم!
 ۱) با خودتان روبه رو شويد
اولين شرط افزايش اعتماد به نفس ، آن است كه دقيقا با خودتان روبه رو شويد و ببينيد كه خودتان را چگونه ارزيابي مي كنيد ، چه نمره اي به خودتان مي دهيد و كدام جنبه ويژگي خود را بيشتر يا كمتر مي پسنديد. بدون چنين ارزيابي اي از خود و رويارويي با خويشتن ، هر كوششي نافرجام خواهد ماند.
۲) نيازمند زمان و كوشش هستيد
 دومين نكته آن است كه اعتماد به نفس يا تصويري كه از خودتان داريد ، محصول ساليان گذشته زندگي شماست و تغيير و اصلاح آن نيز نيازمند زمان و كوشش است. اين سخن ، به معناي نااميد ساختن افراد نيست ، بلكه بدين معناست كه شناخت واقعيت ، در اين جا بسيار ضروري است. مهم آن است كه واقعيت را آن گونه كه هست ، بشناسيم و سپس در پي اصلاح آن برآييم. سفرهاي طولاني نيز با گام هاي نخستين آغاز مي شوند.
۳) هر حركتي موثر است
سومين نكته آن است كه هر حركت ما و هر روز كه از زندگي ما مي گذرد ، مي تواند گامي به سوي كسب اعتماد به نفس كامل باشد. فراموش نكنيد كه هنوز شخصيت آرماني و فردايي شما آفريده نشده است ، چرا كه هنوز فردا در راه است. بنابراين همساز با زمان و زندگي مي توانيم الگوهاي شخصيتي خود را دگرگون كنيم و اعتماد به نفس مطلوب خود را كسب كنيم.
● خلق تصويري براي آينده
حال با توجه به اين چند نكته ، به توصيه هايي اشاره مي كنيم كه مي تواند به شما كمك كند تا اعتماد به نفس خود را افزايش دهيد و تصوير مطلوب خود را بيافرينيد. آينده چيزي نيست جز انديشه هاي شما و كوشش براي آفريدن آنها و جامه عمل پوشاندن به آنها.
● گذشته را بپذيريد ، آينده را دگرگون كنيد
گذشته را به هيچ وجه نمي توان تغيير داد، اما آينده هنوز آفريده نشده است. در حقيقت آينده چيزي نيست جز انديشه هاي شما و كوشش براي آفريدن آنها و جامه عمل پوشاندن به آنها.
نخستين گام در راستاي كسب اعتماد به نفس ، پذيرش همين واقعيت ساده است.
از آن جا كه گذشته ، گذشته است و آن را به هيچ روي نمي توان دگرگون ساخت ، بنابراين نبايد چندان به آن دل بست. البته مقصود ، درس نگرفتن از خطاها و شكست هاي گذشته نيست (چرا كه اين كار ، خود، قدم بلندي است براي رشد خويشتن)، بلكه مقصود آن است كه در بند گذشته نباشيم و آن قدر خطاهاي گذشته خود را بزرگ نكنيم كه ما را از ديدن آينده باز دارد.
به جاي اين نگاه گذشته نگر ، مي توان عاقلانه به گذشته نگريست و پس از ارزيابي آن ، بر آينده متمركز بود و وقت خويش را صرف چيزي كرد كه توان آفريدن و دگرگون ساختن آن را داريم.
۱) گاهي به خود لبخند بزنيم
ما غالبا وقت و فكر خود را صرف گذشته مي كنيم و در همان فضا زندگي مي كنيم و در نتيجه ، آينده خويش را نيز براساس همان گذشته اي كه از آن گريزان هستيم ، مي آفرينيم ، در صورتي كه بايد اين نگرش را تغيير داد و با نگاهي تازه به خود و تجربيات گذشته خويش و قابليت هاي خود نگريست.
اين كار در آغاز، دشوار مي نمايد اما با كمي تمرين مي آموزيم كه صادقانه با خطاهاي خود رو به رو شويم و حتي اگر لازم شد، فيلسوفانه بر خويشتن بخنديم ، بي آن كه خود را تحقير كرده باشيم.
۲) محدوديت هاي خود را بشناسيم
 لازم نيست كه هر يك از ما در همه زمينه ها سرآمد ديگران و به اصطلاح ، در همه عرصه ها نفر نخست باشد. اين كمال طلبي افراطي و اين گونه انتظار داشتن از خويشتن ، ريشه در نشناختن خود دارد و آن روي سكه بي اعتمادي است.
كسي كه خود را در آينه واقعيت ديده است ، توانايي هاي خود را در كنار ضعف هاي خود ، پذيرفته است و به همين دليل ، اعتماد به نفس پيشرفته اي دارد.
براي مثال ، چنين كسي ممكن است خود را در رياضيات فوق العاده ، در ادبيات متوسط و در ورزش ضعيف بداند. او با دانستن اين سه واقعيت ، ديگر نه خود را مي فريبد و نه به خود لطمه مي زند ، مي داند كه در كجا سرمايه گذاري كند و در چه مسائلي خود را بيازمايد و محك بزند.
پذيرش محدوديت هاي خويش ، روي ديگر سكه شناخت و پذيرش توانايي و قابليت هاي خويش است. به توانايي ها و استعدادهاي خود ارزش دهيد و آنها را دست كم نگيريد و بدانيد شما اشرف مخلوقات هستيد و براي آينده نيز تصميمات جديدي بگيريد.
اگر شخصي بي آن كه ارزيابي درستي از خود داشته باشد ، بخواهد در همه عرصه ها نفر او ل باشد ، بي شك در همه عرصه ها عقب خواهد افتاد.
يكي از كساني كه نخست تصور غلطي از خود داشت و مي خواست در همه حال نفر اول باشد ، اما بعدها توانست بر اين خصلت كمال طلبي افراطي خود پيروز شود ، مي گويد:
من دل مشغول كيفيت زندگي ام هستم. مي خواهم سخت كار كنم ، اما نمي خواهم كه در هر زمينه اي چنان سخت كار كنم كه هيچ كاري خوب از آب در نيايد و من دچار احساس شكست خوردگي شوم.
بنابراين ، پذيرش محدوديت هاي خويش ، روي ديگر سكه شناخت و پذيرش توانايي و قابليت هاي خويش است.
● شما بهترين داور براي خودتان هستيد
با ضعف هاي خويش نيز چون قاضي عادل رفتار كنيد ، يا به تعبير بهتر ، همچون پزشكي باشيد كه مي خواهد بيماري را درمان كند.
لازم نيست كه به خاطر وجود ضعفي در خود ، از خودتان متنفر باشيد و به سبب آن ضعف ، خود را تحقير كنيد. كافي است بخواهيد كه آن ضعف نباشد و درمان شود. بنابراين همچون ناظر بي طرفي ضعف هاي خود را به همان اندازه كه اهميت دارند ، ببينيد و به تدريج آنها را برطرف سازيد.


آذر حاجي عباس تبريزي
روزنامه جوان

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۵۳ ] [ مشاوره مديريت ]

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۸

واژه‌ ها را مثبت به‌ كار ببريم

كلمه‌ها، عقايد شكل گرفته و افكار بيان شده هستند. به عبارت ساده آنچه مي‌گويي فكري است كه بيان مي‌شود. كلمه‌ها و انديشه‌ها داراي امواجي نيرومند هستند كه به زندگي و امورمان شكل مي‌دهند.
امروزه ثابت شده كه كلمات منفي نيروي منفي به سمت شخص مي‌فرستند و او را به سمت منفي و بيماري سوق مي‌دهند! به طور مثال وقتي به ما مي‌گويند خسته نباشي در اصل خستگي را به يادمان مي‌آورند و ناخودآگاه احساس خستگي مي‌كنيم (با خودتان امتحان كنيد). اما اگر به جاي آن از يك عبارت مثبت استفاده شود نه تنها نيروي از دست رفته، ترميم و خستگي جسم را از بين مي‌برد، بلكه نيروي مثبت و سازنده‌اي را به افراد هديه مي‌دهيم.
▪ به جاي دستت درد نكنه؛ بگوييم: ممنون از محبتت، سلامت باشي.
▪ به جاي ببخشيد مزاحمتون شدم؛ بگوييم: از اينكه وقت خود را در اختيار من گذاشتيد متشكرم.
▪ به جاي گرفتارم؛ بگوييم: ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود.
▪ به جاي دروغ نگو؛ بگوييم: راست مي‌گي؟ راستي؟
▪ به جاي خدا بد نده؛ بگوييم: خدا سلامتي بده.
▪ به جاي شكست خورده؛ بگوييم: با تجربه.
▪ به جاي مگه مشكل داري؛ بگوييم: مگه مساله‌اي داري؟
▪ به جاي فقير هستم؛ ‌بگوييم: ثروت كمي ‌دارم.
▪ به جاي بد نيستم؛ بگوييم:‌ خوب هستم.
▪ به جاي به درد من نمي‌خورد؛ بگوييم: مناسب من نيست.
▪ به جاي مشكل دارم؛ بگوييم: مساله دارم.
▪ به جاي جانم به لبم رسيد؛ بگوييم: چندان هم راحت نبود.
▪ به جاي فراموش نكني؛ بگوييم: يادت باشه.
▪ به جاي داد نزن؛ ‌بگوييم: آرام باش.
▪ به جاي من مريض و غمگين نيستم؛‌ بگوييم:‌ من سالم و با نشاط هستم.
▪ به جاي غم آخرت باشد؛ بگوييم: شما را در شادي‌ها ببينم.
وقتي بعد از مدتي هم ديگر را مي‌بينيم، به جاي توجه كردن به نقاط ضعف هم ديگر و نام بردن از آن‌ها مثل:
چقدر چاق شدي؟ چقدر لاغر شدي؟ چقدر خسته به نظر مي‌آيي؟ چرا موهات را اين قدر كوتاه كردي؟ چرا ريشت را بلند كردي؟ چرا توهمي؟ چرا رنگت پريده؟ چرا تلفن نكردي؟ چرا حال مرا نپرسيدي؟ و... بهتر است بگوييم: چه قدر خوشحال شدم تو را ديدم، و ... عبارات ديگري كه نه تنها بيانگر نقاط ضعف طرف مقابل ما نيست، بلكه نوعي اعتماد به نفس را به مخاطبمان القا مي‌كند.


خبرگزاري ايسنا


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۵۳ ] [ مشاوره مديريت ]

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۷

از نقاط ضعف خود استفاده كن  !

موفقيت، موقعيتي كاملاً شخصي است. هيچ‌گاه نمي‌توانيد قضاوت كنيد مديرعامل يك شركت بزرگ موفق‌تر است يا يك زن سرپرست خانواده، فقط خود آنها تشخيص مي‌دهند كه چه‌قدر موفق هستند. موفقيت از ديدگاه هر شخص مصداق و مفهوم خاصي دارد. ملاك ارزش‌گذاري و سنجش توفيق در بعضي امور نسبي‌اند، كه بسته به شرايط انسان‌ها و موقعيت زمان و مكان تغيير مي‌كند. موفقيت به پايان رساندن هر چيزي است كه قصد آن را كرده‌ايم. به عبارت ديگر موفقيت يعني تمام كردن كاري كه براي آن برنامه‌ريزي كرده‌ايم. بعضي افراد معتقدند موفقيت مهرباني با مردم و لذت بردن از زندگي است. براي بعضي ديگر به كار گرفتن صد در صد توان و كوشش براي رسيدن به هدف است.
 موفقيت، نتيجه عمل كردن مداوم در جهت رسيدن به مهمترين اهدافمان است. وقتي انرژي و توانمان را همواره بر آن‌چه بيشترين اهميت را دارد متمركز كرده و نتيجه كار را به خدا واگذار كنيم به آرامش خاطر و موفقيت خواهيم رسيد. بيشتر شاد بودن و شاد كردن ديگران، احترام به بزرگ‌ترها، مهر و محبت كودكان را برانگيختن، كسب ستايش منتقدان صادق، تحمل سختي‌ها، مبارزه با مشكلات، درك زيبائي، ديدن خوبي‌هاي ديگران، پيدا كردن بهترين‌ها در زندگي و درك اين‌كه وجود شما باعث مي‌شود حتي يك نفر هم كه شده راحت‌تر زندگي كند، همه اين‌ها موفقيت است.
 ويليام جيمز بزرگ‌ترين روان‌شناس آمريكا شكست را بي‌اعتمادي شخص به خودش مي‌داند و مي‌گويد: ”تنها يك علت براي شكست انسان وجود دارد و آن بي‌اعتقادي شخص به خود حقيقي‌اش است. اعتقاد به خود، بخش بزرگي از موفقيت است.“
 ▪ سه نكته اساسي براي دستيابي موفقيت ضروري است:
 ۱) باور داشته‌ باشيم كه مستحق موفق شدن هستيم.
 ۲) باور داشته باشيم كه توانائي موفق شدن را داريم.
 ۳) اراده پروردگار را بر خواست خود ترجيح دهيم.
 موفقيتتان را بر اين اساس ارزيابي كنيد كه چه‌قدر براساس ارزش‌هائي كه به آن باور داريد زندگي مي‌كنيد. به روش منحصر به فرد خود در موفق شدن ايمان داشته باشيد. افرادي كه موفق به نظر مي‌آيند اعتماد به نفس دارند. راز موفقيت در زندگي، داشتن امكانات نيست بلكه استفاده از امكانات محدود به‌عنوان نقطه قوت است.
 كودكي ۱۰ ساله كه دست چپ خود را در يك حادثه رانندگي از دست داده بود براي تعليم فنون رزمي جودو به يك استاد سپرده شد. در طول ۶ ماه استاد فقط روي بدن‌سازي كودك كار كرد بعد از ۶ ماه خبر رسيد كه يك ماه بعد مسابقات محلي در شهر برگزار مي‌شود. استاد به كودك ۱۰ ساله فقط يك فن آموزش داد. كودك توانست در ميان اعجاب همگان با همان يك فن حريفان خود را شكست دهد. ۳ ماه بعد اين كودك توانست با استفاده از همان يك فن برنده شود و سال بعد در مسابقات كشوري به‌عنوان قهرمان سراسري كشور انتخاب گردد. وقتي مسابقات به پايان رسيد در راه بازگشت به منزل، كودك از استاد راز پيروزي‌اش را پرسيد، استاد گفت: دليل پيروزي تو، اول اين بود كه به همان يك فن به خوبي مسلط بودي. و تنها اميدت همان يك فن بود و ديگر اين‌كه تنها راه شناخته شده براي مقابله با اين فن گرفتن دست چپ حريف بود كه تو چنين دستي را نداشتي! ياد بگير كه در زندگي، از نقاط ضعف خود به‌عنوان نقاط قوت استفاده كني.


مجله موفقيت


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۵۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۶

فوق‌العاده بودن را تمرين كنيد

حتماً اين جمله را شنيده‌ايد كه ترك عادت موجب مرض است! اما ما به شما مي‌گوييم كه به اين جمله توجه نكنيد، چراكه تغييردادن رفتار و عادت‌هايتان امكان پذير است.
 شما با برداشتن گام‌هايي كوچك مي‌توانيد اين كاررا شروع كنيد.
 اسفند هم از راه رسيده است و احتمالا در فكر برنامه‌هاي جديد براي سال جديد هستيد.
 مي‌خواهيد آنها را دوباره از سربگيريد، اولين چيزي كه بايد بدانيد اين است كه، تغييركردن آسان نيست و دومين چيزي كه بايد بدانيد اين است كه احتمالا شما هيچ ايده جديدي براي چطورانجام دادن برنامه‌هايتان نداريد.
 در اينجا چند اصل اوليه براي تغييركردن با نظرات متخصصين آورده‌ايم:
 ▪ رفتارهاي هميشگي را درهم بشكنيد
 مي خواهيد ورزش كنيد؟ مي‌خواهيد مسافت زيادي را قبل از رفتن به محل كارتان بدويد؟
بنابرين احتياج داريد كه يك ساعت زودتر از معمول از خواب بيدارشويد،(البته درابتدا برنامه‌تان را به آرامي شروع كنيد) لباس‌هاي دويدن‌تان را بپوشيد، دوليوان آب بنوشيد، يك mp۳ player يا واكمن با خود ببريدو اول در خانه‌تان تمريناتي انجام دهيد كه بدنتان را گرم كند سپس بيرون برويد و بدويد، درپايان چند دقيقه‌اي تمريناتي انجام دهيد كه بدن شما به آرامي سرد شود،بعد ار برگشتن به خانه دوش بگيريد، لباس بپوشيد، صبحانه آماده كنيد، بخوريدو خانه را به قصد رفتن به كارترك كنيد.
 نتيجه تغيير رفتاريتان را بسنجيد و اگر مي‌ترسيد شرايط فعلي را ادامه دهيد
 تغييركردن يك نوع ترس با خود به همراه مي‌آورد، و اين ترس ناشناخته ما را مجبورمي كند علي رغم بهترين برنامه وهدف، به رفتارهاي قديمي مان بچسبيم.
 ▪ تا آنجايي كه مي‌توانيد انرژي مثبت بسازيد
 براي مثال: جذاب‌ترين مسيري كه مي‌توانيد را براي دويدن تعيين كنيد، مسيري كه شما را با بعضي مكان‌هاي ديدني جذب كند. مطمئن باشيد وقتي كه شما اين كاررا انجام داديد مطمئن باشيد كه بعد ازدويدن زماني را لذت خواهيد برد واحساس شادماني مي‌كنيد.
 ▪ برداشتن گام‌هاي كوچك
 برداشتن گام‌هاي كوچك براي تغيير، باعث مي‌شود كه به سادگي و راحتي كارها را انجام دهيد و براي مسائل ومشكلات آماده شويد. براي مثال اقدام به دويدن بيش ازدومايل درروز نكنيد.
به خودتان زمان بدهيد تا اين دومايل دويدن براي شما عادي شود. همچنين بخاطرداشته باشيد اگرلباس‌هاي دويدنتان را شب قبل آماده كنيد برايتان آسانترخواهد بود كه ازخانه بيرون برويد. يا با يك دوست براي دويدن قراري بگذاريد تا اگربعضي روزها خواستيد بيشتر از معمول بخوابيد بازهم دليلي براي زود بيدارشدن و بيرون زدن ازخانه داشته باشيد.
 ▪ بيشتر ياد بگيريد
 بيشتر ياد بگيريد درمورد اينكه چطوردر مسيرتان شگفتي بوجود آوريد تا بتوانيد ازمسيرخارج نشويد. براي مثال مشخص كنيد كه چقدرزمان مي‌برد وقتي شما نيم مايل مي‌دويد و به همين ترتيب چقدريك مايل و چقدردومايل زمان مي‌برد.با اين كار با خودتان مسابقه بگذاريد.
 ▪ فرار از انگيزه‌هاي ناگهاني
 ساختاري را تهيه كنيد كه براساس آن از انگيزه‌هاي ناگهاني و مخرب پيشگيري كند. تمام فعاليت‌هايتان را رده بندي كنيد مثلا چه كارهايي براي دستيابي به اهداف‌تان مفيد و چه فعاليت‌هايي سد راهتان هستند.
 يكي كه مفيد است را نگه داريد و آنهايي را كه ضررشان بيشتر است به كل حذف كنيد. براي مثال ممكن است شما يك سري تمرينات گرم كردن بدن درخانه را پيدا كنيد و اين باعث شود كه مانع بيرون رفتن شما ازخانه شود. يا زياد خوردن باعث شود كه شما به سختي ازخانه بيرون رويد.
 ▪ تمرين هميشه سازنده و عالي است
 از هر موقعيتي كه مي‌توانيد براي درگيرشدن و متعهد شدن به رفتارجديدتان استفاده كنيد. اگر براي يكي دو روز به خارج از شهر مي‌رويد وسايل دوندگي‌تان را برداريد ومسيرمناسبي را براي دويدن مسافت مورد نظرپيدا كنيد.
 ▪ رفتارجديدتان راحمايت كنيد
 امورجديد بسيارشكننده هستند و اگر حمايت نشوند ناپديد خواهند شد. يك راه براي كمك به خودتان اين است كه محيط اطرافي را كه درآن قرارداريد كنترل كنيد.
 اگرفهميده‌ايد كه بيدارماندن تا ديروفت باعث مي‌شود كه بيرون رفتن و دويدن را براي شما سخت شود، براي شما بهتراست كه يك ساعتي را دررخت خواب بمانيد تا بتوانيد راحت‌تر بيدارشده و به بيرون ازخانه برويد.
▪ براي موفقيت‌هاي كوچك نشانه گيري كنيد
 متخصصين فهميده‌اند كه برنامه‌ريزي كردن هدف‌هاي بزرگ، نتيجه‌اش ضعف‌هاي بزرگ خواهد بود.
 قبل ازآنكه مايل مورد نظرتان را بدويد مسافتي را با دوي آرام شروع كنيد. تنها براي اندكي ترقي مسافتي را به مسيرمعمولتان اضافه كنيد و بالاخره مسافت واقعي كه مي‌توانيد بدويد را خواهيد فهميد وآن را دوست خواهيد داشت.


همشهري انلاين


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۵۱ ] [ مشاوره مديريت ]


 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۵

شكست ظاهري پلي است به سوي پيروزي حقيقي

ايجاد تغيير و تحول مثبت در زندگي فردي و بالارفتن از نردبان موفقيت در زندگي آرزوي هر كسي است. اما به سلامت طي كردن پله‌هاي اين نردبان مستلزم رعايت شرايط ذيل است: روي هر پله نبايد بيش از حد معمول مكث كرد؛ پس از پيمودن پله اول، نوبت به پله دوم مي‌رسد؛ از نردباني كه پايه‌اش شكسته است نبايد استفاده كرد؛ بايد ابتدا جاي پا را محكم كرد و سپس قدم بعدي را برداشت؛ پس از استفاده از نردبان نبايد آن را سرنگونش كرد.
خودشناسي و خودباوري: در اينجا شما بايد به نداهاي دروني كه از اعماق وجودتان برمي‌خيزد توجه كنيد و آرزوهاي قلبي‌تان را دريابيد. سعي كنيد از طريق تفكر و تجزيه و تحليل خود، توانايي‌ها واستعدادهايتان را كشف كنيد.
وقتي كه وارد جزيره ناشناخته وجود خويش مي‌شويد چيزهاي شگفت‌انگيزي را مشاهده خواهيد كرد. سپس خود را باور كنيد و به خود، توانايي‌ها و قدرتمندي‌تان ايمان بياوريد. اگر شما اطميناني مطلق كه ناشي از ايمان قوي است در خود به وجود آوريد در آن صورت واقعا به انجام هر كاري قادر خواهيد بود ولو اينكه ديگران به غيرممكن بودن آن ايمان داشته باشند. پس به خودتان تكيه كنيد و همه چيز را از خودتان بخواهيد، تنها شما هستيد كه سرنوشت خود را معين مي‌كنيد. متاسفانه اكثر مردم اشتباهات و اهمال‌كاري‌هاي خود را در زندگي به گردن تقدير مي‌اندازند.
عمل و تلاش آگاهانه: همه انسان‌هاي مــوفق اهل عمل و تلاش‌اند. كساني كــــه همواره در مورد اهدافشان سخن‌سرايي مي‌كنند و هرگز دست به عمل نمي‌زنند موفقيتي نخواهند داشت. موفقيت هيچ ارتباطي به شانس ندارد. هرچه بيشتر تلاش كنيم و از خود فعاليت و حركت نشان دهيم به همان اندازه به مــــوفقيت نزديكتر مي‌شويم.
 از آنجاكه عمر علاوه بر طول، عرض و عمق هم دارد، هرچه شديدتر و بهتر كار كنيد بيشتر زندگي مي‌كنيد، چراكه به عرض زندگيتان مي‌افزاييد و در نتيجه شاداب‌تر، سرزنده‌تر و راضي‌تر خواهيد بود. لذا شما بايد حركت كنيد. حركت باعث رشد و باروري اعتماد به نفس مي‌شود. مستقيماً وارد عمل شويد و دست به اقدام بزنيد زيراكه اقدام ترس را از بين مي‌برد.
بگوييد: بايد همين الان شروع كنم و شروع كنيد. صبر نكنيد تا اوضاع مساعد شود، زيرا هيچ وقت نمي‌شود. انتظار براي فراهم آمدن شرايط مطلوب انتظاري است كه تا ابد به درازا مي‌كشد.
در عين حال، بايد توجه داشته باشيد كه تلاش‌هايتان آگاهانه، حساب شده و منظم باشد و كارها را از روي فكر و ذكاوت انجام دهيد. هميشه به دنبال بهترين راه ممكن باشيد. هميشه راه بهتري براي انجام كارها وجود دارد.
پشتكار و استقامت، صبر و انعطاف پذيري: وقتي كـــه وارد صحنه مي‌شويد و دست به عمل مي‌زنيد قسمت عمده‌اي از كار را به انجام رسانيده‌ايد، اما براي تحقق هدف و كسب نتيجه بايد حتماً پشتكار به خرج دهيد و پيگير باشيد. پيگيري كارها مغز را فعال و اميد به موفقيـت را در شـخص بارور مي‌سازد.
اگر در كارها جديت نداشته بــــــاشيم بي‌استعدادترين افراد مصمم و بااراده نيز از ما پيشي خواهند گرفت، چراكه فقدان استعداد، با مقاومت، سختكوشي، نظم، دقت و صبر وشكيبايي قابل جبران است. پس عزمي‌ آهنين و راسخ پيشه كنيد. هرگز از تلاش و كوشش خسته نشويد، آخرين كليد باقيمانده شايد بازگشاينده قفل در باشد.
درصورتي كه پله‌هاي قبلي به خوبي پشت سر گذاشته شود نتيجه دلخواه خود بخود به دست مي‌آيد، حتي اگر نتيجه موجود دلخواه و مطلوب شما نباشد، جاي هيچگونه ناراحتي و تاسف نيست. اصولاً هر وضعيتي مانند سكه يك روي خوب و يك روي بد دارد، آن روي خــوب را پيدا كنيد و جنبه‌هاي مثبت را ببينيد. شكست ظاهري پلي است به سوي پيروزي حقيقي.
از خود دو سوال بپرسيد: اشكال كار كجا بود؟ راه‌هاي جديد كدامند؟ و مجدداً و خلاقانه تر اقدام كنيد.


خبرگزاري ايسنا


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۵۰ ] [ مشاوره مديريت ]


مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۴

درس هايي شيرين از تمرين هاي ناموفق


آيا به تازگي استرس و بحراني را پشت سر گذاشته و عصبي، نگران و به هم ريخته هستيد با اين كه تغيير دادن كامل شرايط زندگي امكان پذير نيست، اما مي توانيد با پياده كردن راهكارهاي زير موجبات بهبود شرايط روحي تان را فراهم آوريد.
 ● استراحت كرده و غذاهاي مقوي بخوريد
 بهترين راه كم كردن استرس داشتن خواب كافي در شب است. در واقع ذهن و جسم شما در حالتي بهترين كارآيي را دارند كه استراحت كافي داشته باشند، پس تلاش كنيد تا هفت الي هشت ساعت كامل بخوابيد.
در عين حال يك چرت كوتاه در عصر نيز در بازسازي انرژي روحي تأثير فراواني دارد. در ضمن بهتر است رژيم غذايي متعادلي بر پايه ميوه و سبزيجات و مصرف مكمل هاي ويتاميني داشته باشيد. اگر خواب و غذاي شما مناسب باشد بهتر مي توانيد استرس خود را مهار كرده و با شرايط جديد كنار بياييد.
 ● خودتان را بيشتر دوست داشته باشيد
 معمولاً زنان زمان زيادي را در طول عمر خويش صرف مراقبت از اطرافيان كرده و فراموش مي كنند به خودشان توجه كنند و مهمتر از همه اين كه خودشان را دوست داشته باشند، اما شايد براي تان جالب باشد بدانيد كه هرچه انرژي بيشتري براي خود، صرف كنيد، انگيزه بيشتري براي دوست داشتن و مراقبت از ديگران به دست خواهيد آورد. بنابراين از اختصاص دادن زماني براي خود و انجام كارهايي كه دوست داريد غافل نشويد. مثلاً نوشيدن يك فنجان چاي يا قهوه و يا خوردن قطعه اي شكلات در آرامش مي تواند احساس بسيار خوبي در شما ايجاد كند. در ضمن انجام كارهايي مثل باغباني، مطالعه و پياده روي نيز در حفظ تعادل روحي تأثير قابل توجهي دارند.
 ● مهار اضطراب با ورزش
 با وجود اين كه ممكن است با شرايط پيش آمده و استرسي كه داريد علاقه اي به ورزش نداشته باشيد، اما سعي كنيد زماني را براي ورزش كنار بگذاريد. پياده روي كرده و از مناظر اطراف لذت ببريد. اين كار روحيه شما را بهبود بخشيده و موجب كاهش ميزان هورمون هاي استرس زا در بدن مي شود.
در ضمن از تنفس عميق غافل نشويد. به آرامي نفس كشيده و هوا را به كمك عضلات شكم به خارج بفرستيد تا عميقاً احساس آرامش كنيد. به علاوه بهره بردن از ورزش يوگا نيز به دور كردن استرس كمك شاياني مي كند.
 ● روابط خود را با دوستان صميمي و مورد علاقه تان بيشتر كنيد
 استرس باعث انزواي اجتماعي برخي زنان مي شود، به ياد بسپاريد كه دوستان شما، از بهترين علل حفظ شادي در زندگي بوده و تقسيم عواطف و احساسات با آن ها مي تواند، كمك زيادي به حفظ روحيه كند.
 فراموش نكنيد همواره دوستان شادي در اطرافتان داشته باشيد زيرا روحيه خوب، مسري است. و مهمتر از همه دوستانتان هستند كه مي توانند باز هم خنده را روي لبانتان بياورند.
 ● سخت نگيريد
 بياموزيد در گذشته زندگي نكنيد و وقايع تلخ آن را به امروز و لحظه حال تعميم ندهيد.
بايد از اتفاقات گذشته درس گرفت، ولي آن ها را رها كرده و بر آينده با انديشه ها و رفتارهاي مثبت تمركز كرد.
 يك تجربه تلخ و نگاه كردن به بحران ها، نبايد زندگي را تحت تأثير قرار دهد. يادتان باشد تا زماني كه زنده ايد، حق حيات، آن هم به بهترين شكل ممكن را داريد.


 [بهار كمالي]


روزنامه ايران


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۴۹ ] [ مشاوره مديريت ]


 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۳

شما آن چيزي هستيد كه باور داريد

يكي از مهمترين چيزهايي كه قادر هستيد در خود ايجاد كنيد، باور و اعتماد به خود است. باور و اعتماد به اينكه شما در هر زمينه از زندگيتان توانايي انجام كارهاي مختلف را داريد و نبايد هيچ سايه ي شك يا ترديد بر اين باور وجود داشته باشد. درواقع همه ي انسانها ظرفيت انجام كارهاي فوق العاده در زندگيشان را دارند. اما بزرگترين مانع براي اكثر افراد، عدم اعتماد و اطمينان به خود است. برخي افراد آرزو دارند كه مي توانستند كارهاي خاصي را انجام دهند، اما فاقد اين اطمينان و باور هستند كه آنها توانايي انجام آن كارها را دارند.
اين باور و اعتماد به نفس است كه افراد را در دستيابي به اهدافشان ياري مي كند. اكثر ما اميدها و آرزوهاي بزرگي در سر داريم، اما به خود اجازه مي دهيم تا شك و ترديد روي توانايي ها و اثربخشي ما سايه بيفكند.
همه ي ما احساس حقارت و خود كم بيني داريم، چون تصور مي كنيم آنقدرها خوب نيستيم. فكر ميكنيم به اندازه ي آدم هاي ديگر خوب نيستيم و آنقدر خوب نيستيم كه بتوانيم چيزهايي كه در زندگي مي خواهيم را به دست آوريم. گاهي احساس ميكنيم كه استحقاق چيزهاي خوب را نداريم. حتي اگر سخت كار كنيم و دستاوردهاي زيادي در زندگيمان داشته باشيم، احساس مي كنيم كه مستحق اين موفقيت ها نبوده ايم.
قانون جهاني باور و اعتماد مي گويد كه ما به هرچه باور داشته باشيم، با احساساتمان تبديل به واقعيت مي شود. ما آنچه را مي بينيم باور نداريم؛ در عوض آنچه را كه باور داريم مي بينيم. اعتقادات و باورهاي ما صفحه ي ديد ما را نسبت به جهان شكل مي دهد، و به هيچ اطلاعاتي كه با اعتقادات و باورهايمان سازگار نباشد اجازه نمي دهيم از آن عبور كند. حتي به آن دسته از اعتقاداتمان كه كاملاً با واقعيت ناسازگارند نيز اجازه ي دخول داده نمي شود، چون واقعيت و حقيقت براي ما همان باورهايمان هستند.
 متداولترين و همچنين مضرترين باورها آنهايي هستند كه خود محدود كننده هستند. اينها باورهايي در رابطه با خودمان هستند، مثلاً اينكه اعتقاد داشته باشيد نمي توانيد چيزي را به دست آوريد چون آموزش يا پول كافي نداريد. ممكن است تصور كنيد كه نمي توانيد چيزي را به دست آوريد چون سن، جنسيت يا نژادتان براي دستيابي به آن مناسب نيست. اكثر اين باورها صحيح نيستند، با انحال باعث عقب نشستن شما ميشوند.
واقعيت اين است كه، شما استحقاق همه ي چيزهاي خوبي را كه توانايي به دست آوردن آن را از طريق استعدادها و توانايي هايتان داشته باشيد، داريد. تنها محدوديت بر آنچه مي توانيد داشته باشيد و داريد، فقدان ميل و انگيزه است. اگر شما هدفي داشته باشيد و براي به دست آوردن آن تلاش لازم را صرف كنيد، هيچ چيز نمي تواند شما را از دستيابي به آن منع كند، فقط بايد بخواهيد و براي آن تلاش كنيد، همين.
براي ايجاد باورهاي مثبت بايد دقيق تصميم بگيريد كه در آينده به كجا مي خواهيد برسيد. هرچه در مورد نتيجه اي كه مي خواهيد در آينده به دست آوريد واضح تر تصميم گيري كنيد، برايتان آسان تر خواهد بود كه عملكردها و رفتارهاي خود را در كوتاه مدت تغيير دهيد. و اين درعوض به شما اطمينان خواهد داد كه در بلند مدت به آنچه ميخواستيد برسيد.
وقتي خيلي دقيق تصميم گرفتيد كه چه نوع آدمي مي خواهيد باشيد، اولين گام بزرگ براي ايجاد باورهاي جديد را برداشته ايد. براي ادغام باورهاي جديدتان با زندگيتان، بايد براي خود مقرراتي تعييايستي نقاط قوت، ضعف و همچنين فرصت‌ها و تهديدات هر كدام از روش‌ها را سنجيد و با توجه به رابطه ي عليت بين منابع محدود و نامحدود براي برآوردن نيازها مي‌توان تصميم‌هاي عاقلانه اي بر اساس خرد و منطق گرفت. پرفسور شاگل در كتاب "نبود اطمينان و تصميم گيري در بازرگاني" مي‌گويد: هر فرد عاقلي با پيروي از عقل سليم از تصميم‌هايي كه درصد اطمينانش كمتر است پرهيز مي‌كند چون مشكل پيش بيني نتايج، خود مولود نداشتن اطمينان است.


خبرگزاري ايسنا


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۴۷ ] [ مشاوره مديريت ]


مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۱

چگونه صبور باشيم؟


صبور بودن اغلب يك انتخاب است. شما انتخاب مي كنيد كه توجه داشته باشيد زيرا ميدانيد چيزي مهم است. چيزي كه ما مي خواهيم از آن بپرهيزيم اين است كه كنترل اوضاع و احساساتمان را از دست بدهيم. موقعي كه شما عصباني مي شويد بيشتر بخاطر اين است كه احساس مي كنيد وقتتان دارد بي‌نتيجه تلف مي‌شود. اين احساس ناخوشايند است و عصبانيت از كنترل خارج مي شود. ولي با از دست دادن كنترل مي توانيم ياد بگيريم كه احساساتمان را كنترل كنيم. يادگيري اينكه صبورتر باشيم بعضاً بستگي به اين دارد كه چند مهارت را بكار گيريم در مواقعي كه داريم كنترل خود را از دست مي‌دهيم.
توصيه شده كه براي كسب مهارت صبور بودن بايد حواس جمع داشت و به مسائل اهميت داد، بايد بتوانيم توجه كاملمان را معطوف لحظه و كار در حال انجام بكنيم. اين كار را اغلب در رابطه با همسر و يا فرزند نمي‌توانيم انجام دهيم، چرا كه در واقع در ذهن‌مان داريم به كاغذهاي روي ميز كارفكر مي‌كنيم.
بايد انتظارات را كم كرد. انتظارات ما در مورد رفتار فرزندانمان ممكن است با توانايي آنها از نظر رشدي متناسب نباشد.
 چيز ديگري كه صبوري را دشوار مي‌سازد، كمبود ارتباط است. ما اكثراً عصباني مي شويم بخاطر اينكه نمي‌توانيم باور كنيم كهديگران نمي توانند مشكل را دريابند. يك كار كوچك ممكن است نتيجه بزرگي بدهد.
كاستن از سرعت كار به آرامش كمك مي‌كند،پس آرام باشيد.
اگر معمولاً عكس‌العمل‌هاي ناگهاني نشان مي‌دهيد، ممكن است راحت كنترل خود را از دست بدهيد. بايد ياد بگيريد نشانه‌هاي اينكه داريد از كوره در مي‌رويد را بشناسيد و خود را آرام كنيد. لازم است دست نگه داريد، نفس عميق بكشيد يا تا ۱۰ بشماريد. تصميم بگيريد چكار بايد بكنيد و همان كار را انجام دهيد. بعد از يك زنگ تفريح به مو قعيت قبلي برگرديد، با فكري باز و واكنشي سنجيده.
كج‌خلقي بودن مي تواند كار صبور بودن را مشكل كند. ما بايد ياد بگيريم كه كنترل اوضاع را در دست داشته باشيم، حتي در مواقع كج‌خلقي و بالا گرفتن احساسات. بايد مشكل را بشناسيد و سپس سعي كنيد دريابيد از كجا سر چشمه گرفته است. بايد بدانيد كه مي توان رفتار را تغيير داد، ولي اين كار زمان و تمرين نياز دارد. پس شما همچنان به استراتژي‌هاي آني نياز داريد، مثل عقب كشيدن و دور شدن از قضيه.
البته غير ممكن است آدم هميشه صبور باشد و سعي كند تنشهاي واقعي‌اش را ينهان سازد. چرا صبور بودن با همكار و دوستان راحتتر است تا خانواده؟ براي اينكه در مورد خانواده مي‌توان قصر در رفت. در خانواده ما قدرت زيادي داريم كه مي‌شود از آن سوءاستفاده كرد، ولي اگر با ديگران بي حوصله باشيم بيشتر احتمال دارد رفتار ما را مورد انتقاد قرار دهند.
يس بخاطر صبور بودن بايد بخاطر بياوريم كه ارتباط برقرار كنيم و توقع را پايين بياوريم، خونسرد باشيم، آينده‌نگر باشيم، مشكلاتمان را مديريت كنيم و هيچوقت تظاهر نكنيم


بانك اطلاعات گردشگري


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۴۶ ] [ مشاوره مديريت ]


مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو ، مناظره ،

مجريگري ، مباحثه ، مذاكره و مصاحبه استخدامي و رسانه اي .

۴۱ - تمرين موارد و توجه به نكته هايي مهم براي ارائه سخنراني و انجام گفتگويي موفق و مؤثر

۱۰

ده كليد تفويت روحيه

۱) خود را بشناسيد
 امروزه پيشنهاد سقراط در قرن پنجم قبل از ميلاد كه در آن متني بر خودشناسي ارائه شد به قوت خود پا برجاست. اهداف احساسات و محدوديت هاي خويش را بشناسيد و با آرامش با آنها برخورد نماييد. خواه از طريق مطالعه، خواه از طريق انديشيدن و تفكر، سعي كنيد بعضي راه هايي را كه باعث شناخت شما از خودتان مي شود و اين كه چه چيزهايي شما را خوشحال مي كند پيدا كنيد. چنانچه به اين توصيه عمل كنيد، بهتر قادر به كنترل زندگي و مشكلات پيش روي خود خواهيد بود.
 ۲) به خودتان ارزش بدهيد و به خود اعتماد داشته باشيد
 ممكن است سخت به نظر برسد اما سعي كيند رفتارتان گوياي اين باشد كه از خودتان مواظبت مي كنيد. حتي اگر هميشه احساس عدم اطمينان مي كنيد، برخورد و رفتار مثبت را به دنياي اطراف هديه دهيد. برخورد مردم با شما متأثر از رفتار و پوشش شماست. بنابراين خود ارزشي و خود اعتمادي را به نمايش بگذاريد تا احترام را براي شما به ارمغان آورد.
 ۳) بيش از حد توان تان كار نكنيد
 همه ما با سخت كوشي، خواهان تأمين امنيت و رفاه خانواده مان هستيم. اما مهم اين است كه تعادل را در زندگي حفظ كنيم. معمولاً آن چه از نظر مالي دنبال مي كنيم با آن چه كه تحقق مي يابد يكسان نيست. اگر براي شما تأمين معاش مهمتر از صرف وقت با عزيزان يا لذت بردن از زندگي است، بهتر است در تعيين اولويت ها بازنگري كنيد. سعي كنيد برقراري تعادل را از كسي كه بين زندگي شغلي و خانوادگي اش اين توازن را ايجاد كرده بياموزيد يا اين كه با خانواده يا دوستانتان راجع به تأثيرات شغلي تان بر روي آنها صحبت كنيد.
 ۴) از افراد منفي دوري كنيد
 از ارتباط مسموم كه در شما احساس ناراحتي، عصبانيت يا ناامني مي كند اجتناب كنيد. حتي المقدور ارتباط خويش را با كساني كه براي شما افسردگي به ارمغان مي آورند به حداقل برسانيد، كساني كه اكثراً محبت هاي دريافتي را بدون پاسخ مي گذارند و يا كساني كه دائماً از شما انتقاد مي كنند. صداقت سخنان چنين افرادي را مورد ارزيابي قرار دهيد تا ببينيد كه ميزان حقايق موجود در سخنانشان تا چه حد براساس ارتباطي مثبت و خوش بينانه است. اگر كساني شما را تحت فشار رواني قرار مي دهند صريحاً از آنها بخواهيد شما را رها كنند.
 ۵) مثبت فكر كنيد
 سعي كنيد از حداكثر توانايي هايتان استفاده كنيد و به قدرت خويش اتكا كنيد. علايق شخصي تان را با مطالعه و رفتن به كلاس توسعه دهيد. علايق جديد را امتحان كنيد و شكست هايتان را به كار گيريد.
 همه ما بخشي از اوقاتمان را از دست داده ايم اما افراد موفق از شكست هايشان درس گرفته اند و مغلوب شكست شان نشده اند. اگر شما توانايي هايتان را به خوبي افزايش دهيد و نقش مثبتي داشته باشيد واقعاً قادر به تغيير موقعيت هاي منفي به موقعيت هاي مثبت خواهيد بود.
 ۶) ورزش، ورزش، ورزش
 يك رژيم غذايي مناسب و قدري فعاليت بدني روزانه، اعم از اين كه پياده روي آرام باشد يا كار بيرون، فشار و
 اضطراب را تخفيف مي دهد و روحيه را شاداب نگه مي دارد. ورزش و تمرينات بدني، افراد را از احساس برتري طلبي رهايي و توانايي هاي سركوب شده ذهن را ترقي مي دهد. همين امر منجر به جلوگيري از افسردگي مي شود. براي اشخاص متفاوت ورزش هاي مناسب آنها وجود دارد. تمرينات كششي و يوگا براي تخفيف فشار بسيارمناسبند. بعضي تمرينات نيز مي توانند به رفع عصبانيت كمك كنند. البته ورزش بيرون از منزل فوايد مضاعفي دارد، نور آفتاب در بهبود روحيه و تخفيف افسردگي كمك مؤثري محسوب مي شود.
 ۷) بخشي از اوقاتتان را تنها بگذاريد
 «لذت بردن از جمع دوستان» و «تنهايي» دو بخش از زندگي اند كه براي تقويت روحيه بسيار مهم اند.
علاوه بر گذراندن ۲۰ دقيقه در حمام ، گوش دادن به موسيقي يا خروج از منزل به قصد لذت بردن از طبيعت، زماني رابراي لذت بردن از تنهايي خويش صرف كنيد. چنانچه اين امر را سخت يافتيد ممكن است با توسل به اجتماع از مشاركت در موضوعات مهم دوري كنيد.
 ۸) به ديگران كمك كنيد و اجازه دهيد ديگران به شما كمك كنند
 وقتي مشكلاتتان طاقت فرسا به نظر مي رسد نشان دهيد كه كمك ديگران مي تواند اضطراب و دلواپسي شما را برطرف كند، بنابراين مشكلاتتان را كاملاً در منظر ديگران قرار دهيد. كمك بلاعوض در مسائل اجتماعي يا كمك به دوستان نيز مي تواند به نفع شما تمام شود. اگر در مقابل كمكي كم دريافت كرده ايد به همان ميزان به ديگران مساعدت نماييد. به اين ترتيب جمعيت مناسبي از دوستان و اقوامي را در اطراف خود جمع مي كنيد كه شريك اوقات خوش شما هستند و مددكاران زمان تنگي و سختي تان.
 ۹ ) ارتباط و مراودات
 با روشي روشن و در عين حال همراه با آرامش و متانت، احساساتتان را نسبت به خانواده، دوستان و مدرسه و دانشگاه تان بيان كنيد و با دقت كامل به جواب آنها گوش فرا دهيد. هرگز خود را تحت فشاري كه ناشي از عدم بيان احساساتتان است قرار ندهيد. چرا كه اين فشار، انفجار ناگهاني در پي خواهد داشت و ديگران شما را به «عصبانيت» خواهند شناخت.
 عصبانيتي را كه باعث پريشاني و دانستن نقاط ضعف شما مي شود كنترل كنيد. هرگز اجازه ندهيد ديگران ذهن شما را بخوانند.
 ۱۰) موقع احتياج، كمك بطلبيد
 افرادي را پيدا كنيد كه هنگام مشكلات بتوانيد با آنها مشورت كنيد. چنانچه پس از مشورت با دوستانتان و خانواده، مشكلات تان همچنان طاقت فرسا جلوه مي نمايد و احساس عدم آرامش مي كنيد، با مشاوريني صحبت كنيد كه خواهان كمك و ياري به شما هستند. اگر احساس عدم امنيت، نگراني يا ناراحتي و پريشاني مي كنيد فوراً از يك مشاور متخصص كمك بگيريد.
 
http://kadbaanoo.blogfa.com/۸۴۰۴.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۹:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.