مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3054
دیروز : 4574
افراد آنلاین : 10
همه : 5164017


 تأملي بر كتاب «درآمدي بر شيوه تحليل انتقادي گفتمان» اثر مريئل و توماس بلور  
 
وقايع اجتماعي و گفتمان بطور تفكيك ناپذيري به يكديگر مرتبط اند. كتاب «درآمدي بر شيوه تحليل انتقادي گفتمان» نوشته مريئل بلور و توماس بلور به منظور فراهم نمودن مقدمه اي كلي براي مطالعه گفتمان و شيوه تحليل انتقادي آن در۱۰ فصل شامل ۲۰۱ صفحه طراحي شده و موضوعات اجتماعي مربوط به اين رشته و به تدريج دامنه اي از روش هايي كه براي تحليل انتقادي گفتمان در دسترس هستند را ارائه مي نمايد. نويسندگان اين كتاب درصدد آنند كه آگاهي خواننده را از مكتب و زبان ارتقا بخشيده و شيوه اي در مهارت هاي تحليل گفتمان كه براي انواع مختلفي از گفتمان كاربرد دارد را فراهم نمايند. هدف آن است كه خوانندگان نسبت به نقش گفتمان به عنوان قدرتي كنترل كننده درجامعه بيشتر حساس شوند و فهمي عميق تر از روشي كه در آن زبان براي متقاعد كردن و تحت نفوذ خود درآوردن افراد و گروههاي اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد، بدست آورند و همچنين خوانندگان اين كتاب توانايي بيشتري براي پرسيدن نقش خودشان به عنوان مشاركت كنندگان در گفتمانهاي متداول احساس كنند.

● ماهيت چند رشته اي بودن تحليل انتقادي گفتمان

كلمه «گفتمان(discourse)» كاربردهاي گوناگوني دارد اما در اينجا ازگفتمان به منظور ارتباط نمادين انساني در بسياري از اشكالش،خواه مستقيماً از طريق زبان گفتاري يا نوشتاري يا ازطريق اشارات، تصاوير، نمودارها، فيلمها ، يا موسيقي استفاده گرديده و در اين كتاب، توجهات بر روي زبان و گاهي رجوع به اشارات وتصاوير است، اما اين موضوع دليل بر اين نيست كه ما انواع ديگر گفتمان را كم اهميت تر ببينيم.

از آنجا كه تحليل انتقادي به مفاهيم زبانشناسي گفتمان توجه دارد، به عنوان زبانشناسي انتقادي يا تحليل زبانشناسي انتقادي نيز شناخته شده است. به علت تـأثيرات زياد از حوزه هاي مطالعاتي مختلف نه فقط زبانشناسي اين رشته باعنوان مطالعات انتقادي گفتمان نيز معرفي گرديده است. در كتاب فوق، از تحليل دقيق متنها كه شامل تحليل زبانشناسي نقش گرا دربرخي موارد مي باشد استفاده شده اما علاوه برآن مطالب گسترده تري نظير بافت اجتماعي گفتمان، نقش گفتمان درعادات اجتماعي و نقش متون خاص نيز بررسي گرديده است.

شاخه زبانشناسي كه در اين كتاب وقت به وقت از آن ياد شده، به عنوان زبانشناسي نقشگراي بنيادي شناخته شده است. اين شاخه از دستور بر اهميت بافت اجتماعي ( بافت فرهنگي و بافت موقعيتي) در توليد وتوسعه زبان ،هم از لحاظ تاريخي و هم وقايع فردي گفتمان در شرايط معنايي تأكيد مي كند. به علاوه، زبانشناسي نقش گرا، متفاوت از برخي شاخه هاي زبانشناسي، نه تنها هميشه با كلمات و جملات سر وكار داشته است، بلكه به متون طولاني تر و مجموعه اي از متن ها و پيكره ها فراتر از سطح جمله پرداخته است. با اين وجود، روش هاي زباني تنها روشهاي مورد استفاده در تحليل انتقادي گفتمان نمي باشند و در اين كتاب قوتهايي را كه از رهيافت چند رشته اي حاصل مي شود، تصديق گرديده است.

اهداف و مقاصد زبانشناسي متفاوت از اهداف تحليل انتقادي گفتمان است. زبانشناسان، عموماً، نگران روشي هستند كه زبان يا گفتمان به آن روش «عمل مي كند» وعلاقه شان به زبان صرفاً براي خود زبان است. تحليل انتقادي گفتمان، از طرف ديگر، تمايل به روشي دارد كه در آن زبان وگفتمان براي رسيدن به اهداف اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته اند و تا اندازه اي اين استفاده در تغيير و بقاي اجتماعي ايفاي نقش مي كند.

اين بدين معناست كه تحليل انتقادي گفتمان علائق – و گاهي اوقات روشهايي را با رشته هايي كه گروهها وساختارهاي اجتماعي مطالعه مي كنند، نظير مردم شناسي، جامعه شناسي، قوم نگاري و روش شناسي قوم و همچنين با رشته هايي كه با شناخت انسان و رفتار، نظير روانشناسي اجتماعي و شناختي سر و كار دارند، به اشتراك مي گذارد. تحليل انتقادي گفتمان درروشهايش، تئوري ادبي و فلسفه زبان و ارتباط خصوصاً كار روي كنش گفتار و اندرزهاي مكالمه را نيز به كار مي گيرد، زبانشناسان اجتماعي در تحليل انتقادي گفتمان مؤثر بوده اند و بسياري از آنها به طور معمول درحال بررسي تحليل انتقادي گفتمان بوده و هستند.

تحليلگران انتقادي گفتمان در روشهاي شان موارد ذيل را مدنظر دارند:

۱) تحليل بافت

۲) فن هاي ديداري، نظير راههاي ثبت كردن و نسخه برداري از زبان معمولي.

۳) مشاهده شركت كننده،جايي كه محقق نقشي در جامعه گفتمان مقصد به منظور مطالعه مراحل گفتمان دارد.

۴) استفاده ازگويش ورها، نظير متخصصان در زمينه هاي خاص، براي توضيح دادن وتفسير كردن آنچه كه درحال اتفاق افتادن در جامعه مقصد با احترام به شيوه هاي گفتمانشان مي باشد.

در سال هاي اخير، متخصصان در زمينه هاي مختلف از جمله مورخان، مؤسسات تجاري، حقوقدانان، سياستمداران و متخصصان رشته هاي پزشكي به موضوع گفتمان علاقه مند شده و از تحليل گفتمان براي رسيدگي به مسائل اجتماعي مربوط به حرفه شان استفاده كرده اند. ون دايك(سال ۱۹۹۷) كه واژه مطالعات انتقادي گفتمان رابراي اين منظورانتخاب كرد، آن را به عنوان يك ميان رشته جديد تعريف كرد كه از تحليل متن و عملاً بحث در مورد تمام رشته هاي ادبيات وعلوم انساني وعلوم اجتماعي تشكيل شده است.

تحليل گفتمان بين دكتر و بيمار، مثالي است كه بارها گزارش شده است. مثال ديگر زبانشناسي قانوني است كه درباره گفتمان پليسي و قانوني تحقيق مي كند. شيوه هاي بررسي تحليل انتقادي گفتمان وآداب و رسوم جامعه هر دو براي كشف و شرح چگونگي عمل آن گفتمان ها و همچنين فراهم نمودن انتقادي از روشهاي آنهاست. از تحليل فرد درمي يابيم كه:

۱) چه چيزي در حال وقوع در يك رويداد است؛ و

۲) آيا تحليل انتقادي گفتمان، ساختار اجتماعي موجود را حفظ مي كند يا مستعد تغيير يا اصلاح آن است. تحليلگران انتقادي گفتمان حوزه هاي خاصي از بي عدالتي، خطر، آسيب، تبعيض وغيره را شناسايي و مطالعه مي كنند. در حالي كه امروزه به طور گسترده پذيرفته شده است كه بسياري از مشكلات اجتماعي ازاستفاده غيرعاقلانه زبان يا اشكال ديگر برقراري ارتباط به وجود مي آيند، سؤال قابل بحث اين است كه چگونه نتايج بسيار مفيدي مي تواند تنها از دخالت گفتمان ها حاصل شود. به هرحال، در كتاب حاضر عقيده براين است كه تحليل انتقادي گفتمان مي تواند به پرورش آگاهي و توان مردم درجهت تغيير كمك كند.

در سال هاي اخير مباحث قابل توجهي براي برقراري اصول تحليل انتقادي گفتمان و طرح اهداف تحقيق اين رشته وجود داشته است. در اينجا فقط تعداد كمي ازاصول پيشنهادي مندرج در كتاب را بيان مي كنيم.

تحليلگران گفتمان، درحقيقت تمام محققين اجتماعي، با گروه گفتماني كه در حال تحقيق درباره گفتمان مي باشند، هم به عنوان اعضاي يك گروه اجتماعي و هم به عنوان ناظران بر اجتماع با هم در ارتباط تنگاتنگ مي باشند. اغلب اوقات، محقق عقايد و نگرشهاي مشابه را براي شركت در گفتماني تحت عنوان تحليل نگه مي دارد. به اين دليل، آنها به حساسيت بالا درخصوص نقششان در ساختار اجتماعي نياز دارند و بايد براي روشن ساختن موقعيتشان با احترام به موضوع تحقيق آماده باشند. تحليلگر انتقادي گفتمان قصد نوعي بي طرفي ندارد كه گاهي اوقات توسط دانشمندان يا زبانشناسان سرزنش شده است، اما تشخيص مي دهد كه احتمالا چنين بي طرفي به دليل ماهيت تجربه ايشان غيرممكن است. درعوض آنها درباره موقعيتشان حساس و صريح مي باشند.

نكته قابل توجه اين است كه تحليلگر انتقادي گفتمان نقش گفتمان در عمل اجتماعي را تأييد مي كند و آن را بسيار مهم براي بررسي مي داند.

نويسندگان كتاب «درآمدي بر شيوه تحليل انتقادي گفتمان» براي يافتن يك ارتباط خوب بين زبان شناسي و جامعه شناسي، خواندن كتاب ها و مقالات سلي و كارتر(۲۰۰۴) را پيشنهاد مي كنند كه نقش و عملكرد جامعه گفتاري را تأييد مي كنند و علاقه خاصي براي خوانندگان و تحصيل كنندگان زبان به وجود مي آورند.
 
   روزنامه ايران (
www.iran newspaper.com ) 
 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۵۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

يكي از بارزترين شيوه هاي نفوذ كلام، شناخت سيستم روحي افراد و تقليد از آن هاست. براي اين كار بايد به دقت به افراد چشم بدوزيد، به سخنان آنها گوش فرا دهيد و ببينيد كه غالبا از چه نوع كلماتي استفاده مي كنند و چگونه آنها را در غالب الفاظ مي ريزند. آن گاه با استفاده از همان نوع كلمات و تقليد از لحن صدا، تغييرات چهره، حالات و حركات چشمها به گونه اي با آنها صحبت كنيد كه با نحوه فكر و عملكرد ذهنيشان مطابق باشد. اين فن را برنامه ريزي عصبي، كلامي ( ان ال پي ) مي نامند

به طور كلي افراد در ارتباطات خود به يكي از چهار سيستم عصبي زير گرايش دارند :

الف – افراد بصري

اين افراد جهان را به صورت تصاوير ادراك مي كنند به همين جهت كلماتي را كه به زبان مي آورند، تصويرگر است. لحن صدا، تغييرات چهره و حركات بدن آنها به شرح زير است :

- به هنگام انديشيدن به طرف بالا نگاه مي كنند

- با سرعت سخن مي گويند و آهنگ صدايشان بلند است

- دستها را حركت مي دهند و به طرف بالا مي گيرند

- تنفس سريع، سطحي و نامرتب دارند و در قسمت بالايي قفسه سينه تنفس مي كنند

اين افراد در جملاتي كه به كار مي برند به لغات زير تكيه دارند :

ديدن ، نگاه كردن ، خيره شدن ، روشن ، چشم انداز ، درنظر گرفتن ، هدف ، دورانديشي ،درخشان ، چراغاني ، شفاف ، تصور ، ترسيم ، انعكاس ، ديدگاه ، كانون توجه ، تيره و تار ، تابش ، آراستن

ب- افراد سمعي

اين گروه به لغات و واژه هاي سمعي تكيه دارند و به هنگام ارتباط، حالات فيزيولوژيكي زير را از خودشان

نشان مي دهند :

- به هنگام انديشيدن اغلب به افراد خود مي نگرند

- آرام، با آهنگي آهسته اما پرطنين سخن كي گويند

- دست خود را تا نيمه كمر بالا آورده و با آن ژست مي گيرند

- آرام، منظم و از وسط قفسه سينه نفس مي كشند

كلمات مشخص كننده حالات سمعي به شرح زير است :

شنيدن ، گوش دادن ، فرياد كشيدن ، بحث كردن ، اطلاع دادن ، تحسين كردن گفت و شنود كردن ، بيان كردن ، اعلام كردن ، خاموش كردن ، صدا، آهنگ ، همهمه، ضربه ، قصد داشتن ، شرح دادن ، مذاكره كردن ، ناهنجار انعكاس ، صدا ، ناهم خواني ، تلفن كردن ، صدا كردن ، پرخاش كردن ، اعتراض كردن ، غرش ، پرطنين ، تلق تلق كردن ، آه و ناله كردن ، فركانس غرغر كردن ، كم صحبت ، سكوت ، سليس

ج - افراد لمسي

در جملات اين افراد، مفاهيم احساس قالب است.آنها با حالات و حركات حركات زير با ديگران ارتباط برقرار مي كنند :

- به هنگام انديشيدن به پايين و طرف راست خود نگاه مي كنند

- صدايشان عميق است و كلمات شمرده از دهانشان خارج مي شود

- حركات دست، تغييرات چهره و اعمال جسماني آنها زياد است

- معمولا دستشان را پايين نگه مي دارند و خود را به كرات لمس مي كنند

- تنفس اين عده عميق است و از تمام قفسه سينه براي تنفس استفاده مي كنند

جملات آنها با تكيه بر لغات زير است :

احساس ، لمس ، اتصال ، لغزيدن ، تعادل ، اصابت ، احساساتي ، بالا و پايين پريدن ، شل ، خشمگين ، پيوند ، چسبناك ، ماليدن ، چسبنده ، گرسنه ، سراسيمه ، دلچسب ، مضطرب ، در دست گرفتن ، چنگ زدن ، بي احساس، دور ريختن ، گرداندن ، پر جنب و جوش ، لذت

د- افراد حسابگر ( منطقي- استدلالي )

كلمات اين افراد آميخته با منطق و استدلال است و تغييرات فيزيولوژيكي آنها به شرح زير است :

- وقتي فكر مي كنند به پايين و طرف چپ خود نگاه مي كنند

- با لحني آهسته و آرام و به گونه اي شيوا سخن مي گويند

- حركات دست و تغييرات قيافه در آنها اندك است لغاتي كه اين عده در عباراتشان به آنها تكيه دارند

به شرح زير است :

آموختن ، در نظر گرفتن ، به ذهن كسي خطور كردن ، عمل كردن ، آگاه بودن ، تصور كردن ، تشخيص دادن ، برانگيختن ، تصميم گرفتن ، قدرداني كردن ، معتقد بودن ، مقدم بودن ، تاكيد كردن ، هوشيار بودن ، به فكر فرو رفتن ، حدس زدن ، واضح ، تجربه ، توليد كردن ، مخلوط كردن ، وانمود كردن ، تكميل كردن ،

فرا خواندن ، بي احساس ، لغو كردن ، به جا آوردن ، جدي بودن ، فهميدن فراموش نكنيد كه بيشتر مردم از تمام سيستم هاي احساسي خود براي ارتباط بهره مي گيرند اما تنها به يكي از آنها گرايش دارند.

بنابراين اگر بخواهيم در افراد با نظام ذهني متفاوت نفوذ كنيم و با آنها رابطه اي ثمربخش داشته باشيم، بايد با شناخت اصول « برنامه ريزي عصبي، كلامي »  نوع كلمات و رفتار خود را به گونه اي تغيير دهيم تا با ديدگاهي كه آنها از جهان دارند همنوا شويم

http://fahim_b.persianblog.ir/post/539


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۵۶ ] [ مشاوره مديريت ]

 

زندگي صميمانه، لذت بخش تر است.
همسراني كه صميميت را تجربه كرده اند خوب مي دانند كه صميميت يعني عشق متقابل يعني درك متقابل. در يك جو صميمانه، نيازهاي همه برآورده مي شود.
پدر و مادري كه با فرزند خود صميمي مي شوند بهتر مي توانند ارزشهاي فكري خود را انتقال دهند.
وقتي شما مي توانيد ارتباطي صميمانه برقرار كنيد؛ به شما پيشنهادي جالبي داده مي شود. ازدواجي مناسب. شغلي عالي. فكري نو و خلاق. برنامه اي تفريحي و ...
فكر مي كنم خود شما بارها شاهد بوده ايد كه اشخاصي در كمترين زمان، چنان در ديگران تاثير مثبت و خوبي گذاشتهاند كهبه راحتي درخواستهايي بزرگ، پاسخ مثبت دريافت كرده اند و حال آنكه افراد ديگري، عليرغم ارتباط طولاني چنين شانسي نداشته اند.
خودتان هم گاهي وقتها پيشنهادهاي جالب خود را به دوستان قديمي، همكاران با سابقه، اعضاي خانواده ودوستان صميمي نداده ايد بلكه اين پيشنهادها را به كساني داده ايد كه تازه با شما آۀشنا شده اند اما در پهنه قلب شما نفوذ كرده اند.
حتي عليرغم آنكه روابط عمومي سازمانها وموسسه ها و شركتها، شرايطي را براي استخدام در نظر مي گيرند؛ تقريبا همه چيز، در مصاحبه حضوري تعيين كننده است. ارتباط موثر و صميمانه شخصي كه جوياي كار است حتي ذهنيت مدير عامل رااشغال مي كند. تحصيلات، سابقه كار، ضامن و معرف و ... همه و همه، متاثر از ارتباط اوليه است. ارتباطي صميمانه، با نفوذ و تاثير گذار.
دكتر اسبورن در كتاب پرورش خلاقيت خود، ايجاد يك ارتباط صميمانه را يك برخورد خلاق مي داند كه شخص را تكامل مي دهد.
آنتوني رابينز در كتاب خود، ماجرايي را شرح مي دهد كه مضمون بسيار جالبي دارد: از ده نفر مي خواهند كه به ايالتهاي ديگر بروند و بدون آشنا، پارتي، ضامن و معرف و حتي كارت شناسايي از بانك آن ايالت وام بگيرند و از اين عده تنها يكي دونفر كه قادر بودند ارتباطي صميمانه و تاثير گذار، برقرار كنند؛ موفق مي شوند.
ارتباط صميمانه، شما را سريع تر و راحت تر به هدف مي رساند
نيازهايتان را برآوده مي كند.
شما را در پرتو پيشنهادهاي جالب توجه قرار مي دهد.
شما را دوست داشتني تر و خواستني تر مي كند.
شما را موثرتر، مفيدتر و با نفوذتر مي كند.

برگرفته از صميميت ، تاثير گذاري و نفوذ - م حورايي
 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۵۵ ] [ مشاوره مديريت ]


 
قسمت دوم : شيوه هاي انتقال اطلاعاتمان به مخاطب
ما اطلاعاتمان را از سه راه به مخاطب خود منتقل مي كنيم:
الف- كلام:
بيشتر ارتباطهاي ما از راه كلام صورت مي گيرد و شما غالبا براي انتقال مطالب خود، سخن مي گوييد. در حالي كه صحبت كردن و سخن گفتن، به تنهايي، بدترين و كم اثرترين شيوه انتقال است.
تحقيقات نشان داده است كه تنها %70 اطلاعات ما از طريق كلام منتقل مي شوند. وقتي شما دو ساعت تمام براي يك نفر يا يك عده سخنراني مي كنيد، بدون اينكه از ساير راههاي انتقال مطالب استفاده كنيد؛ عملا فقط %70 گفته هايتان به مخاطب يا مخاطبتان انتقال پيدا كرده است. چيزي كمتر از هشت و نيم دقيقه آن!
اگر مخاطب يا مخاطبين شما بي توجهند يا حوسشان پرت است يا به عالم هپروت رفته اند؛ و يامدام خميازه مي كشند، اغلب به خاطر اين است كه شما صرفا صحبت مي كنيد و در بيان ضعف داريد؛ يعني از راههاي ديگر انتقال اطلاعات كه مجموعا %93 انتقال از راه آنها صورت مي گيرد؛ بهره نمي جوييد.
بر ديگران خرده نگيريد كه چرا گوش نمي كني؟ حواست كجاست؟ و ... به خودتان خرده بگيريد كه در برقراري ارتباط، ضعف داريد.
به خاطر داشته باشيد اگر چه كلام، اولين راه برقراري ارتباط است؛ اما كم اثرترين است.

ب- لحن و طنين:
%38 اطلاعات ما از طريق لحن و طنين صداي ما منتقل مي شود. يعني چيزي بيش از 5 برابر كلام.
در روان شناسي يادگيري و توجه، گفته مي شود كه اساسا يا بايد محرك تغيير كند يا تحريك پذير تاتوجه و گيرايي تحريك پذير، باقي بماند و همچنان جهت گيري كند.
مثلا وقتي شما از پشت بام منزل خود صداي پايي مي شنويد؛ خيز بر مي داريد و جهت مي گيريد و چون احتمال مي دهيد دزد آمده باشد؛ توجه فراوان مي كنيد. هر چه قدر كه صداي پا متغيرتر باشد مثلا كم و زياد شود و همچنين هر چقدر كه شما متغيرتر باشيد مثلا خود را به صدا نزديكتر يادورتر كنيد؛ توجه شما افزايش مي يابد.
امااگر شما در رختخواب، ثابت و يكنواخت باشيد و صداي پا هم يكنواخت باشدغ خيلي زود به شدت، از توجه شما كاسته مي شود. شما به خواب خوشي فرو مي رويد تا دزد هم با خيال راحت كار خودش را بكند و برود!
صداي پا در اين مثال محرك است و شما تحريك پذير سخنران و گوينده هم حكم محرك را دارد.
كسي كه صحبت را آغاز مي كند، مدام بايد لحن و طنين صداي خود را تغيير دهد.
كساني كه از اول تا آخر صحبت خود، با يك تن صدا صحبت مي كنند؛ مخاطبان خود را از دست مي دهند و فقط به خاطر همين يك ضعف عملا %38 تاثير گذاري و نفوذ خود را از دست مي دهند و مطالبشان، چنان كه بايد و شايد انتقال پيدا نمي كند.
به كلام خود آهنگ بدهيد. صدايتان را بالا و پايين ببريد. براي خودمعين كنيد كاز ابتدا آنچه مهمتر است با صدايي بلندتر يا پايين تر بگوييد.
لحن و طنين خود را تغيير دهيد تا مخاطب، توجه پايدارتري داشته باشد.
متاسفانه اكثر سخنرانها بيشتر به آنچه مي گويند، توجه مي كنند، به واژه ها و به جمله بنديها.
اما آنچه به واژه ها و جمله ها روح مي دهد و جان كلام را به جان شنونده پيوند مي زند لحن و طنين شماست.
گاهي آنقدر آهسته صحبت كنيد كه شنونده را به زحمت و جهت گيري واداريد و گاهي چنان كوبنده و محكم بگوييد كه درونشان نفوذ كنيد.
عده اي، به غلط، اول خيلي آهسته سخن مي گويند و بعد بتدريج تن صداي خود را بالا مي برند.
اين افراد، همان ابتدا، مخاطب خود را از دست مي دهند. شنونده فقط وقتي زحمت شنيدن صداي آهسته را به خودش مي دهد كه قبلا چيزي برايش جلب توجه كرده باشد.
ابتدا اشتياقي براي شنيدن عبارت يا واژه اي ايجاد كنيد. سپس آن را با تني ديگر بگوييد.
صداي يكنواخت و تغيير نكرمرتكب مي شوند كه مي خواهند در جمعي محبوب و نقل مجلس! باشند، اگر چه خودشان اين تصور را ندارند، به زودي عشق و محبت اطرافيان خود را از دست مي دهند و نفرت وانزجار آنها را بر مي انگيزند.
آنها در جمع دوستان و بستگان خود با هيجان از هر چيزي صحبت مي كنند و به ديگران كمتر فرصت مي دهند.
انسانها بيشتر تمايل به گفتن دارند تا شنيدن.
هر چه بيشتر سكوت كنيد و سكوت كنيد و گوش بدهيد صميمي تر و با نفوذتر مي شويد.
همه ما دوست داريم كه صحبت بكنيم و به كساني كه به صحبتهاي ماخوب و مشتاقانه گوش مي دهند، علاقه مند مي شويم.
يكي از علل محبوب شدن برخي روانكاوان و يا از بين رفتن محبوبيت بعضي ديگر از آنها، همين شنيدن و يا گفتن است.
روانكاوي كه ميكروفون را به بيمار مي سپارد به قابل قبول بودن و محبوبيت خود، كمك كرده است و سوژه از اينكه مي گويد و مي گويد وكسي وسط حرفهايش نمي پرد، لذت و سبكي و علاقه ژرفي را احساس مي كند. روانكاوي كه سريع راه حل ارائه مي دهد و دراره راه حل ها گفتگو مي كند؛ عملا تاثير گذاري خود را كم مي كند.
بايد خيلي بيشتر از آنچه كه مي گوييد بشنويد. از قديم گفته اند دو چندان كه مي گويي، مي شنو.
كسي كه زياد حرف مي زند؛ نياز به گفتن دارد و سكوت شما ايننياز را در او مرتفع مي سازد و صبر شما تاثير صميمانه خود را مي گذارد.
محبوبيتي كه شما به دنبال آن هستيد؛ با سكوت ميسر مي گردد نه با گفتن.
بشنويد. بشنويد. و باز هم بشنويد.
اشخاصي كه مدام نصحيت مي كنند، فراوان راهنمايي مي كنند و انتقاد مي كنند و مثل كلاغ، قارقار مي كنند؛ شما را كلافه و منزجر مي سازند.
خانمي كه به محض ورود شوهرش به منزل، شروع مي كند به گفتن و گفتن؛ از تاثير گذاري خودمي كاهد و آقايي كه از شنيدن گفته هاي خانم اجتناب مي كند و حوصله شنيدن ندارد از صميميت موجود مي كاهد.
در جمه دوستان و بستگان كه قرار مي گيريد، مراقب باشيد بيش از همه گوش كنيد و كمتر از همه، حرف بزنيد. حتي به ديگران، علاقه مندي خود را براي شنيدن نشان دهيد.
وقتي كمتر حرف مي زنيم؛ كمتر هم دروغ مي گوييم؛ مبالغه مي كنيم؛ مسخره و انتقاد مي كنيم و كمتر پشت سر ديگران حرف مي زنيم؛ و همين موضوع، شخصيت مثبت تري را در ذهن ديگران از ما ايجاد مي كند كه به صميميت ما كمك مي كند.
حتي فروشنده ها، به جاي آنكه خودشان از محصولات خود تعريف وتمجيد كنند. (كه اغلب مشتريها هم به اين تعريف كردنها بدبين هستند) بهتر است كه بگذارند مشتري صحبت كند، از چيزي كه قبلا خريده. از جنسهايي كه قبلا ديده از چيزهايي كه نياز دارد و ...
حتي اجازه دهيد كه از گراني اجناس بگويد. فروشنده ها بايد شنونده هاي قابل و پرحوصله هاي باشند تا خريدار با آنها صميمي شود. اگر خريدار، داد و بيداد مي كند كه گران است، خيلي وقتها فقط براي آناست كه گفته باسد و مخالفت فروشنده كه: «نه، ارزان است»، «كيفيت بهتري دارد» و ... در بدو امر، بسيار غلط است.
خريداري كه مي بيند باواكنش منفي از سوي شما مواجه نشده؛ كم كم از شما خوشش مي آيد و از شما خريد مي كند. ضمن آنكه سكوت شما، بي طرفي شماو حتي اينكه شما حق را به مشتري مي دهيد، در ذهن او القاء مي كند. فروشنده اي كه در صورت نارضايتي مشتري،دفاع و مقابله را شروع مي كند و قصد دارد توجيه و تفسير براي مشتري بياورد و مي گويد و مي گويد؛ عملا مشتري خود را زا دست مي دهد.
هر چه سكوت شما نسبت به گفته هاي شما كمتر باشد؛ ارزش بيشتري به كلمات و گفته هاي شما داده مي شود و شما شخصيت قابل قبول تري براي مخاطب خود مي شويد و اين، نفوذ شما را افزايش مي دهد.

برگرفته از كتاب صميميت ، تاثير گذاري و نفوذ - م . حورايي
 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۵۰ ] [ مشاوره مديريت ]


 
وقتي يك نفر رو در رو براي شما صحبت مي كند، يكي از بهترين روشها سوال كردن است. وقتي سوال مي كنيد نشان مي دهدي كه واقعا حواستان به صحبتهاي اوست. حتي اگر همه چيز برايتان واضح و روشن است سوال را بكنيد تا گوينده اطمينان خاطر بيابد كه توجه شما جلب شده و داريد كاملا به حرفهاي او گوش مي كنيد.
ولي آنچه مهم است، نحوه، كيفيت و تعداد اين سوالهاست.
بهترين پرسشها، پرسشهايي هستند كه حالت قيدي دارند و بيشتر بر مكان؛ زمان وضعيت تاكيد مي كنند. سوالات قيدي به گوينده دو چيز را نشان مي دهند:
1- حواس شما كاملا جمع است. 2- حتي زمان و مكان برايتان اهميت دارد.
درك اين موضوع، گوينده را به گفتن بيشتر و بيشتر علاقمند مي كند و با شور و حوصله بيشتري مي گويد.
سوالاتي مثل: «كي»؟ «كجا» و ... سوالاتي عالي هستند و احساس خوبي را در گوينده نسبت به شما ايجاد مي كند.
بر عكس، سوالاتي مثل «چي؟» «چه گفتي؟» و ... سوالات بسيار بدي هستند كهزند چگونه از اين تكنيك استفاده كرده و نيز بتوانند در مقابل فنون اقناعي مورد استفاده رسانه‌‌هاي ديگر عكس العمل مناسب نشان دهند. البته اقناع نيز مانند هر حوزه علمي ديگر تيغي دو لبه است كه مي‌تواند هم مضر بوده و هم كاركرد مثبت داشته باشد و مثل هميشه شاخص "اخلاق"است كه اين مرز باريك را مشخص مي‌كند.

* جايگاه بحث عمليات رواني در موضوع اقناع كجاست؟

بحث عمليات رواني از جمله حوزه هايي است كه با استفاده از تكنيك‌هاي اقناع با كاركردهاي نظامي خاص، رشد و توسعه پيدا كرد و در بسياري موارد نيز تكنيك‌هاي مورد استفاده در آن با تكنيك‌هاي اقناع يكي است. شرايط بكارگيري مباحث عمليات رواني بدين صورت است كه با استفاده از تكنيك‌هاي آزمايشگاهي، شرايط به گونه اي دستكاري مي‌شوند كه قدرت ادراك انسان متفاوت شده و قدرت تشخيص خود را از دست مي‌دهد. اين تكنيك‌ها علي القاعده بايد تنها در زمان جنگ مورد استفاده قرار گيرند و هيچ دولتي حق ندارد از آنها در زمان صلح، عليه ملت خود يا در تبليغات سياسي انتخاباتي استفاده كند؛ اما متاسفانه دولت ها بدون توجه به اين امر اين تكنيك‌ها را در تمامي زمانها مورد استفاده قرار مي‌دهند. با توجه به دليل بيان شده و هم چنين از آنجا كه به دليل تكثر و تنوع رسانه‌ها در دنياي معاصر، مخاطبان كمتر قادر هستند از خود، در مقابل تكنيك‌هاي مورد استفاده قدرت‌ها دفاع كنند، سايت‌هايي با عناوين ديده‌بان تبليغات در رسانه اينترنت براي واكاوي تبليغات مختلف سياسي و انتخاباتي دولت‌هاي مختلف شكل گرفته كه به رصد رسانه‌ها و تبليغات سياسي مختلف پرداخته و نكات مهم و پيچيده آنها را براي مردم بيان مي‌كند.

* شناخت مخاطب و ويژگي‌هاي او در نوع و چگونگي كاربرد تكنيك‌هاي اقناع چه تأثيري دارد؟

مخاطب و ويژگيهاي جامعه شناختي او نقش مهمي در اقناع دارد. جايگاه اجتماعي و اقتصادي، سن، مذهب، ايدئولوژي، ميزان مهارت مخاطب در استفاده از رسانه‌ها يعني سواد رسانه‌اي يا سواد‌ اطلاعاتي وي، ميزان دسترسي به رسانه‌ها و اين‌كه مخاطب در چه ساختار سياسي رشد كرده است، همگي در ميزان اقناع شدن او تاثير دارد؛ بنابراين شناخت مخاطب و ويژگي‌هاي او در نوع و چگونگي كاربرد تكنيك‌هاي اقناع از سوي رسانه‌ها اهميت فراواني دارد.

در فرآيند ارتباطاتي اقناع، بررسي جامعه شناختي سازمان رسانه‌اي بدين معنا است كه اين سازمان در نقش پيام دهنده (به عنوان مبلغ، توليدكننده و روزنامه نگار) چه جايگاه و خاستگاهي دارد، مثلا تحقيقات در آمريكا نشان مي‌دهد اغلب روزنامه نگاران به حزب دموكرات وابسته هستند و قطعا اين امر گاهي در اطلاع رساني آنها تاثيرگذار است.

* كاربرد مؤثرتر تكنيك‌هاي مورد استفاده در اقناع منوط به چه شرايط و مسائلي است؟

فنون و تكنيك‌هاي فراوان و متنوعي در اقناع مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مثلا اگر در اقناع، بحثي دو طرفه در ميان باشد، هرچه موضوع مورد بحث بيشتر مورد توافق طرفين باشد، ميزان پذيرش پيام نيز افزايش مي‌يابد؛ علاوه بر اين هر چه گيرنده پيام، فرستنده را ازجنس خود و خودماني تر حس كند بويژه در حوزه هايي مانند بهداشت، اين تاثيرپذيري افزايش بيشتري نيز خواهد داشت، ضمن اين‌كه قطعا رابطه و اعتبار فرستنده نيز در ميزان اقناع مخاطب تاثيرگذار است.

اما به طور كلي مي‌توان عناصر و عوامل موثر بر تكنيك هاي اقناع را در چهار دسته عوامل موثر بر رسانه به عنوان كانال ارتباطي، عوامل موثر بر مبلغ، عوامل موثر بر پيام (كه قديمي ترين بحث در حوزه اقناع است) و عوامل موثر بر شرايط و فضاي ارايه پيام تقسيم بندي كرد.

* شرايط بحراني به چه ميزان در اقناع و فنون آن تاثيرگذار است؟

يكي از مهمترين عوامل موثر بر اقناع، عواطف انساني است، ضمن اين‌كه اساسا يكي از اهداف پيام‌ها نيز تاثير بر عاطفه انسانهاست.

وقتي جامعه در شرايط خاص بحراني مانند زلزله، جنگ و امثالهم قرار دارد، قطعا عواطف انسان بيش از هر مولفه ديگري در اقناع افراد اثرگذار است. اين عاطفه شامل احساسات، انگيزه‌ها و نيازهايي كه فرد در يك مرحله خاص از زندگي خود، داراست. در زمان بحران، اقناع گر از برخي يافته‌‌هاي روانشناسي و عوامل از قبل مطالعه شده (چه به‌صورت آزمايشگاهي و چه به‌صورت كتابخانه‌اي) براي اقناع مخاطب خود استفاده مي‌كند. مثلا زماني كه يك جامعه از طرف نيروهاي خارجي تحت فشار قرار مي‌گيرد، نيروهاي داخل كشور بيش از گذشته بر مسائل ملي خود همگرايي خواهند داشت؛ همان‌گونه كه تمام سلولهاي بدن ما نيز وقتي با يك شيء خارجي برخورد مي‌كنند همه با هم سعي مي‌كنند با آن مقابله كنند.

در بحران‌هاي اجتماعي نيز وضعيت كاملا به همين شكل است و عاطفه و احساس جامعه، نقطه ثقل اثرگذاري و اقناع است. رسانه‌ها با تحريك كردن مردم سعي مي‌كنند حسي مشترك در ميان آنها ايجاد كنند و بدين شكل مرحله اقناع نظري را انجام مي‌دهند. پس از اين مرحله، مرحله متقاعد كردن است كه با انجام كاري يا ترغيب به انجام كاري در افراد جامعه بوجود آورده مي‌شود. در واقع اين متقاعد سازي است كه باعث مي‌شود افراد به همنوعان آسيب ديده خود كمك كنند و از اين امر مي‌توان به عنوان كاركرد اجتماعي اقناع نيز ياد كرد.

* آيا مي‌توان از اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي رسانه ها، به عنوان يكي از ايزارهاي اقناع مخاطبان ياد كرد؟

قطعا همين‌طور است. مسلما هرقدر دانش و آگاهي انسانها نسبت به موضوعي بالاتر رود، احتمال اين‌كه بتوانند قدمي مثبت درباره آن برداشته يا حاضربه انجام آن بشوند، بيشتر مي‌شود. اقناع عملي كاملا هدفمند است؛ حتي مي‌توان گفت ارتباطات به طور كلي عملي هدفمند است و بجز بخش هايي مانند رفتارهاي غيركلامي كه در اختيار ما نيست، در ساير حوزه‌‌هاي فرآيند ارتباط، ارتباط گران به شكلي كاملا هدفمند عمل مي‌كنند؛ بنابراين دانش و آگاهي به شكلي هدفمند از سوي رسانه‌ها در اختيار مخاطبان قرار مي‌گيرد تا نگرش آنها را تحت تاثير قرار دهد و اين بحث يكي از مباحث مهم در اقناع است.

* نگرش‌ها جزء لايه‌هاي زيرين شخصيت افراد محسوب مي‌شوند كه نسبتاً پايدارند، چگونه مي‌توان روي نگرش افراد تاثير گذاشت؟

ذهنيت هريك از ما متشكل از باورها، ارزشها و نگرشهاي ماست. باور ما در بچگي شكل گرفته و در مدرسه و ساير نهادهاي اجتماعي از قبيل خانواده، دانشگاه، مسجد و ... تقويت مي‌شود.

ارزشها نيز مبتني بر باورهاي ما هستند كه البته از محيط پيرامون نيز تاثير مي‌پذيرند؛ اما تفاوت آنها با باورها در اين است كه ارزشها با تغييرسن تغيير مي‌كنند؛ ولي باورها تغيير نمي‌كنند؛ مانند اعتقاد وباور به كار نيك و بد كه تغييرپذير نيست؛ اما ارزشهايي مانند رنگ خاصي براي لباس با تغيير سن، تفاوت خواهد كرد.

بخش سوم هم نگرش است كه مي‌توان آن را جابجا كرد و به همين دليل در اقناع بر روي اين بخش از ذهنيت بيشتر كار مي‌شود. نگرش، مبتني بر نظرات افراد است. مثلا نظر ما اين است كه رييس جمهور كشور الف آدم خوبي است و براين اساس استدلال مي‌آوريم؛ شخص ديگري با ارايه دلايلي، با نظر ما مخالفت مي‌كند و با استدلال‌هاي خود نگرش ما را تغيير مي‌دهد. در واقع تغيير نگرش با افزايش دامنه دانش و استدلال قابل انجام خواهد بود.

مثال ديگري در اين باره عرض مي‌كنم. مثلا مي‌خواهيم واكسيناسيون براي بيماري A را تبليغ كنيم. برخي از افراد جامعه مورد نظر ما بر اساس نظر پيشينيان معتقدند اين بيماري با دو هفته استراحت بهبود مي‌يابد و در نتيجه به واكسيناسيون احتياجي نيست. در اينجا ما با بيان تفاوت‌هاي نوع جديد بيماري A و بيان اين‌كه در چه مورادي، اين بيماري فقط با استراحت بهبود مي‌يابد؛ سعي مي‌كنيم دانش افراد را افزايش داده و نگاه منفي آنها را، ابتدا به يك نظر خنثي و بي طرف و سپس اقناع يا همان تغيير نگرش برسانيم در اينجاست كه خود افراد، داوطلب دريافت اطلاعات بيشتر شده و بر اساس اين اطلاعات، با ميل و علاقه به عمل مورد نظر(واكسيناسيون) روي مي‌آورند.

* پس مي‌توان گفت كه تغيير نگرش مبناي اصلي اقناع است؟

بله؛ مبناي اصلي اقناع، نگرش است كه اين نگرش در حوزه جمعي با جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي در ارتباط بوده و تحت تاثير رفتار جمعي خواهد بود. رفتار جمعي نيز در شرايط بحران مانند زمان‌هاي جنگ شكل مي‌گيرد كه اگر اين رفتار خوب و درست بوده باشد، سال‌هاي سال (بعد از جنگ و در صلح نيز) براي آن كشور ذخيره اي ارزشمند است؛ اما اگر با رفتارهايي مانند نژادپرستي، ضعيف كشي، زن ستيزي و ... همراه بوده باشد، مدتها طول مي‌كشد تا بتوان آن را تغيير داد.

* آيا رفتارهاي جمعي مردم هميشه و در همه حال مثبت است يا رويه متغيري وجود دارد؟

خير هميشه مثبت نيست. مثلا در ايران نگاه كنيد، در جنگ يا در زلزله رفتار جمعي خوب داشته ايم؛ اما ترافيك اغلب رفتار جمعي مناسبي نداريم. رفتار ترافيكي ما كاملا فردي است؛ بدين معنا كه هر كس مي‌خواهد راه خود را برود و جمع، به هيچ وجه مطرح نيست.

دليل اين امر اين است كه در رفتارهاي جمعي، شرايط نيز علاوه بر رسانه‌ها تاثير گذارند. اما اين‌كه چه بايد بكنيم؛ مدل‌هاي مختلفي در اين باره در دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه شامل سه حوزه دانش، نگرش و تمرين است. به طور مثال يكي از اين مدلها از سه سال پيش در مطالعات روستايي آمريكا شروع شد و سپس به حوزه بهداشت در كشورهاي جهان سوم و آفريقا نيز تعميم داده شد. مسوولان از اين طريق توانستند هم در حوزه بهداشت و هم در حوزه كشاورزي فاصله بين مثلا كشاورز و مربيان را با ابزار كمك آموزشي و وسايل ارتباط جمعي جديد پر كرده و در مكان‌هاي متفاوت بسياري، به توسعه در حوزه كشاورزي دست يابند.

* تاثير بر هر يك از حوزه‌‌هاي نگرش، ارزش و باور چه تفاوت‌هايي دارد و آيا اقناع از طريق آنها به شكل كامل صورت مي‌پذيرد؟

هريك از اينها در حوزه‌‌هاي خاصي كاربرد بيشتري دارند. مثلا در حوزه بازرگاني و تبليغات تجاري از نگرش فراتر رفته و سعي در تاثير بر روي ارزشهاست يا مثلا در زمان جنگ از نگرش و ارزش فراتر رفته و به حوزه باورها مي‌رسيم؛ اما يادمان باشد حتي اگر باورها را نيز دستكاري كنيم كه كار سختي است، گاهي باز هم اقناع اتفاق نمي افتد؛ يعني با وجود در اختيار داشتن تكنيك هاي مختلف اقناع، باز هم برخي عوامل روانشناسي و جامعه شناختي موثر وجود دارند كه در اقناع موثر بوده و آن را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

بدين معنا، بنده اشغال فرهنگي كشورها از طريق ماهواره‌ها و وسايل ارتباط جمعي را نمي پذيرم. چنين اتفاقي در تغيير باورها، اگر هم قابل انجام باشد در زماني طولاني بوده و تحت تاثير مطلق ماهواره و وسايل ارتباط جمعي نيست؛ بلكه به دليل بي مهري مردم آن سرزمين نسبت به باورهايشان درباره دولت، حكومت و غيره است.

* با توجه به ديدگاه‌هاي شما مي‌توانيم نتيجه‌گيري كنيم اگر باورهاي خاصي را در مردم تثبيت كنيم مي‌توانيم جلوي اقناع آنها را در حوزه‌هاي خاصي بگيريم؟

دقيقاً. يعني اگر يك جامعه‌، محله‌ يا مجموعه‌اي مورد هجوم قرار‌گيرد، براي مقابله با تهاجم بايد باورها را در درون خود تقويت كنند؛ چرا كه با تقويت باورها مي‌توانند از ارزشهايي كه بر اين باورها متكي است، دفاع كنند. به ياد داشته باشيم در جايي كه باور و ارزش به ميان مي‌آيد، نگرش از اهميت كمتر و پايين تري برخوردار خواهد بود.

* به گفته شما رسانه براي اقناع بهتر مخاطبانش بايد به دنبال زباني مشترك با آنها باشد. حال اگر مخاطب ما مردم عادي نبوده و دولتمردان كشورهاي ديگر باشند؛ رسانه براي اقناع در اين حوزه چگونه بايد عمل ‌كند؟

يكي از شرايط اقناع در هر حوزه اي، حاكميت قواعد و مقررات بر آن شرايط است، يعني حتي در اقناع ميان فردي (مثلا گفت و گوي من و شما) بايد قواعد و مقررات ميان فردي رعايت شود. مثلا در اين گفت وگوي ميان فردي، مقررات اين است كه من وسط حرف شما نپرم يا اين كه وقتي با يكديگر صحبت مي‌كنيم از حركات و رفتاري استفاده نكنم كه سوءتعبير شود؛ مثلاً من با دستم حركاتي انجام ندهم كه شما احساس كنيد مي‌خواهم تهديدتان كنم. اين قاعده‌مندي در عرصه بين‌المللي نيز كه مي‌خواهيد ملت‌ها يا دولت‌ها را قانع كنيد، صدق مي‌كند. اولين اصل حاكم در دنيا اصل power - politics (قدرت - سياست) است، يعني سياست در دنيا براساس موازنه قدرت جلو مي‌رود و پس از آن، اصل منافع ملي است. اگر اينها را در نظر نداشته باشيم اصلاً اقناع معنايي ندارد. شما بايد بدانيد هيچ كشوري خارج از چارچوب منافع ملي خود حرفي نزده و كاري نمي‌كند. اگر اين اصل را قبول داشته باشيد، انتظاراتتان نيز محدود مي‌شود؛ ولي اگر قبول نداشته باشيد به شكل نادرستي عمل مي‌كنيد؛ مثلا مي‌گوييد "ملت A با توجه به اين‌كه ما بيشتر دلمان براي شما مي‌سوزد، پس در گوش اين رئيس ابلهتان بزنيد و پشت سرما بايستيد". از اين گونه عملكرد در تاريخ زياد اتفاق افتاده و مشخص است كه جواب نمي‌دهد. يا اين‌كه وقتي خطاب شما دولت خاصي باشد و درخواست شما باز هم به اين صورت مطرح شود كه او منافع ملي خود را فراموش كرده و پشت سر شما بايستد؛ با اين نوع عملكردها اقناع انجام نمي‌شود. گرچه كشورهاي مختلف با ايجاد راديو و تلويزيونهاي برون مرزي به زبانهاي مختلف دنيا به دنبال آن هستند كه به نوعي دلهاي ساكنين كشورهاي مختلف جهان را به نفع روابط خودشان بدست آورند؛ اما اين امر هميشه و به طور كامل امكان‌پذير نيست.

در واقع وسايل ارتباط جمعي جديد نمي‌توانند بدون توجه به تاريخ ملت‌ها كاري از پيش ببرند. در اقناع بايد حداقل شرايط مساوي وجود داشته باشد تا ارتباطي بين ذهنيت ها به حالت بده، بستان به مفهوم مراوده‌اي كه در ارتباطات داريم به وجود آيد. در مجموع در عرصه بين‌المللي، كشورها، كمتر در حوزه اقناع موفق بوده‌اند كه اين هم معمولاً به دليل درك نادرست طرفين از شرايط و اصول حاكم بر روابط بين المللي و تاريخ يكديگر است.

منبع : سايت همشهري


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۴۹ ] [ مشاوره مديريت ]


مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسي و شيوه هاي متقاعد كردن ، اقناع و ترغيب مخاطبان

۱۳

مخاطب شناسي در گفتگو با جوانان

مخاطب شناسي در گفتگو با جوان نكته اي است كه نمي توان آنرا ناديده گرفت و متأسفانه بسياري از مشكلاتي كه در نحوه ارتباط گيري با جوان وجود دارد از آن سرچشمه مي گيرد. بنابراين لازم است براي پرداختن به موضوع مخاطب شناسي در ابتدا تعريفي از «ارتباط» و «جوان» داشته باشيم.
در هر «ارتباط» ۴ جزء وجود دارد كه عبارتند از:
 ۱) پيام،
 ۲) پيام رسان،
 ۳) پيام گير
۴) واكنش.
به نظر مي رسد در بين اين اجزاء، «پيام رسان» از اهميت ويژه اي برخوردار است و يكي از وظايف و مسؤوليتهاي سنگين آن، شناخت روحيات و ويژگيهاي «پيام گير» يا «جوان» است.
در نحوه و نوع ارتباط با جوان معمولاً دو مشكل عمده وجود دارد: عدم شناخت كافي و لازم از جوان و فاصله گرفتن از او به بهانه تفاوت بسيار زيادي كه اين نسل با نسل قبلي خود دارد. استاد مطهري در اين زمينه مي گويد: «ما اول بايد درد اين نسل را بشناسيم. درد عقلي و فكري، دردي كه نشانه بيداري است، يعني آن چيزي را كه احساس مي كند و نسل گذشته احساس نمي كرد...»
جواني مرحله اي از عمر است كه مرز سني ۱۸ تا ۲۶ سال را در برمي گيرد. اين دوره از مهمترين و در عين حال پيچيده ترين مراحل حيات است . جواني دوران تربيت پذيري است و فرصتي كه در آن عقيده و اخلاق ريشه دار شده و فضايل و ملكات انساني در جوان تثبيت مي گردد.
 در ذيل به برخي از ويژگيهاي اين دوران اشاره مي گردد؛
۱) مهمترين تعبيري كه براي اين مرحله به كار مي رود تعبير «شباب» است. شباب در لغت به معناي برافروختگي و زبانه كشيدن است و همه حالات و رفتار جوانان حكايت از برافروختگي و هيجان دارد. جسم، روان، عواطف، احساسات و افكار جوان در كمال رشد و برافروختگي است. كه البته اين ويژگيها در صورت عدم كنترل، مي تواند خطرآفرين باشد.
اميرالمؤمنين عليه السلام نيز در روايتي اين دوران را به «سكرالشباب» تعبير فرموده اند. دوران بلندپروازي، اميد و آرزوهاي دور و دراز، آرمان خواهي، حقيقت جويي و همت هاي بلند.
۲) كنجاوي طبيعي در اين دوران به چراجويي مبدل گشته و جوان را به سوي منطقي روشن و استدلالي قانع كننده مي كشاند.
۳) «جوان» رقيق القلب و فردي پيشتاز است. شور، شوق، عشق و شيدايي او در مرحله اي از توان و رشد است كه براي اقدام در دشوارترين امور حاضر به سرمايه گذاري است.
۴) جواني مرحله اي است كه فطرت انسان بيدار است و مي تواند بسنجد و راه و رسم انسانيت و اخلاق را در پيش گيرد.
آنچه در بالا بدانها اشاره شد، تنها بخشي از ويژگي هاي دوران جواني است كه براي برقراري يك ارتباط موفق با جوان بايد مدنظر قرار گيرد. حال با توجه به اين خصوصيات، نحوه برقراري يك ارتباط موفق با جوان به چه صورت است؟
به نظر انديشمندان، بي تفاوتي و سهل انگاري والدين همانقدر آرامش جوان را بر هم مي زند كه دخالتها و امر و نهي هاي بيش از اندازه و نابجا. اگر كسي بخواهد جوان را از راه تربيت صحيح و آگاهانه به آزادي، تفكر، استقلال رأي و احساس مسؤوليت فردي و اجتماعي هدايت كند، لازم است در نهايت متانت، بدون دخالت مستقيم و احياناً تحميل، او را در راه ناهمواري كه در پيش رو دارد همراهي كند . كساني كه در ارتباط مستقيم با جوانها هستند بايد بدانند كه رشد عقلي و روحي انسان خواه سريع، خواه كند ، خواه با كمك بزرگترها و يا بدون دخالت آنها به همان نسبت پيچيده است كه حيات در سير آفرينش و تبديل يك كرم ابريشم بي دفاع به يك پروانه ي بلند پرواز...
نگراني از آينده سبب يأس و نااميدي در جوانان مي شود. و احساس ناامني اجتماعي و رواني بوجود مي آورد و به اين ترتيب ممكن است جوان دچار افسردگي شود. فرد افسرده جامعه پذير نيست و گرايش به آسيب هاي اجتماعي دارد، بنابراين ايجاد شادي معقول و منطقي در اين افراد مانع از افسردگي و انواع ناهنجاريهاي اجتماعي مي گردد و در نتيجه باعث افزايش كارآيي مي گردد.
بسياري از جوانها در زندگي خود هدف مشخصي ندارند، بايد به آنان كمك شود كه هدفهاي خود را انتخاب و براي آن كوشش نمايند و در اين راه آموزش مهارتهاي زندگي سبب مي شود تا بهتر بتوانند با مشكلات و معضلات زندگي هاي عصر ماشيني مقابله كنند.
به نظر مي رسد آشنايي جوانها با ارزشها به نحوي كه خدا ، رسول خدا و انبياء و علماي جامعه راه را نشان داده اند به خوبي فكرش را به سوي درست انديشيدن هدايت خواهد كرد.
در پايان اينكه متأسفانه در اغلب اوقات نه تنها در نحوه ارتباط با جوان بلكه در ساير ارتباطات اجتماعي نيز فراموش مي كنيم كه «گوش دادن رمز ارتباط است» و خوب گوش دادن را از يكديگر دريغ مي كنيم. شايد كليد طلايي موفقيت در ارتباط با جوان اين است كه بدانيم «تفاوت نسيم و طوفان در نوع برخورد است.»


مريم احمدي - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي


كانون انديشه جوان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۴۸ ] [ مشاوره مديريت ]
 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسي و شيوه هاي متقاعد كردن ، اقناع و ترغيب مخاطبان

۱۲


 اقناع        Persuasion

كوشش آگاهانه يك فرد يا سازمان، براي تغيير نگرش، باور، ارزش‌ها يا ديدگاه‌هاي فرد يا گروهي ديگر را اقناع مي‌گويند.[1]
 
اقناع فرايندي است كه با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت‌هاي كلامي و غيركلامي و رسانه‌اي، ذهنيّت افراد را غالباً جهت تغيير رفتار و وادار كردن آن‌ها به عمل معيني، تحت تأثير قرار مي‌دهد.
 
اين فرايند هرچند در بردارنده‌ي ويژگي روان‌شناختي آزادي است و ترغيب‌شونده احساس مي‌كند، موافق ميل خود، اهداف و رهنمودهاي تعيين‌شده را انجام مي‌دهد، اما در واقع متضمن نوعي از فشار رواني است؛ كه در مسير ترغيب، ميان منطق و استدلال منطقي به هيجان‌ها متوسل مي‌شود. در واقع، اقناع حد واسط ميان منطق و استدلال و تهديد و تنبيه به‌شمار مي‌رود.[2]
 
سوفسطائيان كه گروهي از معلمان سيّار بودند، اولين كساني هستند، كه به ايراد سخنراني و نگاشتن كتاب در مورد اقناع پرداختند. آنان كه به‌سبب نظرهاي خود، درباره نقش اقناع در جامعه به‌شهرت رسيدند، در كتاب‌هاي خود به شرح شيوه‌هاي معمول در ارائه ادلّه كلي و تكنيك‌هائي كه مي‌توان براي اهداف اقناع به‌كار برد، مي‌پرداختند. سوفسطائيان كه قائل بودند، هيچ حقيقت مطلق و وسيله‌اي اعم از وحي الهي يا شهود، براي نيل به حقيقت وجود ندارد و معيارها، تنها به‌دست انسان ساخته شده و همواره محل بحث است، اقناع را براي كشف بهترين نحوه‌ي عمل، ضروري معرفي كردند و بر آن شدند كه به‌وسيله‌ي مجادله و مباحثه، بسياري از جوانب موضوع را مي‌توان آشكار و فوايد و مضارّ يك عمل را با وضوح بيشتر مشاهده نمود. در هيمن راستا، آن‌ها مورد انتقاد افلاطون قرار گرفتند. در واقع افلاطون پيشكسوت تفاسير انتقادآميز در مورد اقناع شد.

در حدود سال 323، ارسطو نظر سوفسطائيان و استاد خود افلاطون را در اوّلين كتاب جامع اقناع، به‌نام "معاني و بيان" با يكديگر وفق داد و به‌عنوان اولين كسي كه تئوري جامعي براي اقناع وضع كرد، شناخته شد. وي برخلاف سوفسطائيان كه اقناع را درجهت كشف حقايق مهم، ضروري مي‌دانستند، يگانه راه به‌دست آوردن دانش را تعقّل دانست؛ اما با اعتقاد براين مطلب كه همگان قابليّت تعقل درباره‌ي تمامي مسائل را ندارند، برآن شد كه اقناع، براي انتقال حقايق، به افراد بي‌مايه كه توان تعقل ندارند، لازم است؛ تا حقيقت چنان به آنها منتقل شود، كه به نتيجه‌ي صحيح نايل آيند.
 
تمايل جدي به استفاده‌ي از اقناع و سازمان‌دهي آن‌را بايد در قرن نوزدهم و در اوج انقلاب صنعتي مشاهده كرد. در آن روزگار در پرتوي ايجاد انقلاب صنعتي كه اختراعات زيادي را به‌ثبت رسانيد، كالاهايي كه تا آن زمان تنها در اختيار ثروتمندان قرار داشت، به نياز همگاني مبدل شد و با توليد انبوه و فزاينده‌ي آن‌ها در اختيار عموم قرار گرفت. با اين وجود، مصرف‌كنندگان به‌دلايل مختلفي، آن كالاها را در همه‌حال، خريداري نمي‌كردند. در نتيجه، توليدكنندگان به‌سوي اقناع مردم، براي فروش كالاهاي خود روي آوردند و در اين مسير، از وسايل ارتباط جمعي بهره جستند.
 
طولي نكشيد كه اقناع از صحنه‌ي اقتصادي به‌عرصه‌ي سياسي پا نهاد و در فروش عقايد سياسي و انتخاباتي به‌كار گرفته شد. يكي از اولين كاربردهاي آن در اين عرصه را بايد در جنگ جهاني اول جستجو كرد.
 
پديده‌ي اقناع كه در قرن 19 به‌طور گسترده مورد بهره‌برداري قرار گرفت، در اوايل دهه‌ي 1890، به‌عنوان يكي از مواد درسي دانشگاه‌هاي غرب قرار گرفت و با عناويني از قبيل "مباني تبليغات"، "فروشندگي" و "عمده‌فروشي و خرده‌فروشي" وارد برنامه درسي دانشگاه‌ها شد.[3]
 
تأثير اقناع
 
براساس تحقيقات پژوهشگران، در فرايند اقناع متأثر كردن بعد عاطفي ترغيب‌شونده بيش از تأثير در بعد شناختي وي مي‌باشد. "راجرز وشوميكر" در طي مطالعاتي كه روي توزيع نوآوري انجام مي‌دادند، متوجه شدند، اقناع نسبت به يك نوآوري بيشتر محصول فرايندي عاطفي است، تا شناختي و افراد بعد از گذر از سطح شناختي، نسبت به چيز تازه گرايش نشان مي‌دهند. درواقع وقتي دانستند موضوع چيست، بيشتر از نظر رواني درگير مي‌شوند؛ تا شناختي. در اين سطح، ادراك كلي نسبت به چيز تازه، رشد كرده و پيام‌هاي اطرافيان در گرايش نهايي آن‌ها نسبت به چيز تازه، تعيين‌كننده مي‌شود.[4]
 
اقناع كه امروزه به‌وظيفة اصلي تبليغات و روابط عمومي‌ها تبديل شده، از فنون مختلفي در راستاي ترغيب ديگران بهره مي‌جويد كه برخي از آنها از اين قرارند: استفاده از نمادهايي كه تداعي دل‌پذير و پاداش‌دهنده دارند، انتخاب دقيق رهبران فكري به‌عنوان كانال‌هاي ارتباط با عموم، استناد به نمادهاي ارزشي فرهنگي مثل پرچم و ميراث‌ها؛ كه برانگيزنده حمايت‌هاي عاطفي هستند.[5]
 
مراحل پذيرش در فرايند اقناع
 
متقاعدشدن پيام‌گيرنده به حقانيّت پيام و پذيرش آن از سوي مخاطب، به‌صورت اتفاقي و ناگهاني به‌وجود نمي‌آيد. پژوهشگران روان‌شناسي اجتماعي، مراحل خاصي را براي نشر و تنفيذ پيام‌هاي نوين و پديده‌هاي جديد در طبقات جامعه در نظر مي‌گيرند؛ كه عبارتند از:
 
1.    آگاهي؛ اولين مرحله در فرايند پذيرش، آگاهي است. در اين مرحله، افراد به‌نحوي از پيام جديد و پديده‌ي نوين مطلع مي‌شوند. آگاهي، شرط لازم براي پذيرش تلقي مي‌شود هرچند شرط كافي براي آن نيست.
 
2.    جلب توجه و علاقمندي؛ پيام نو و جديد براي آن‌كه بتواند به‌پذيرش برسد، لازم است، توجه و علاقه‌ي پيام‌گيران را به‌خود جلب كند. اصل اساسي براي جلب علاقه‌ي پيام گيران، آنست كه پيام، با سطوح بيشتري از نيازهاي آنان ارتباط برقرار كند.
 
3.    ارزيابي نظري؛ پيام‌گيرنده بعد از آگاهي و جلب توجه، به ارزيابي نظري پيام و پديده نوين مي‌پردازد و سؤالهايي را مانند چرا؟، چگونه؟، از كجا معلوم حتماً همينطور باشد؟ و ديگران چه مي‌گويند؟ مطرح مي‌كند.
 
4.    آزمون عملي؛ بعد از موفقيّت پيام در مرحله ارزيابي نظري و يافتن پاسخ روشن و قانع‌كننده از سوي پيام‌گير، نوبت به مرحله‌ي آزمون عملي مي‌رسد. در اين مرحله، پيام‌گيرنده، پيام نو را مي‌آزمايد و اگر در شرايطي نيست كه خود اين آزمون را انجام دهد، از زبان كساني كه اين آزمايش را انجام داده‌اند، نتايج كار را مي‌پرسد؛ تا بتواند به‌نتيجه‌ي قطعي و پذيرش نهايي برسد.
 
5.    پذيرش و پي‌گيري؛ پذيرش، آخرين مرحله‌ي فرايندي است كه با آگاهي آغاز مي‌شود.[6]
 
تئوري‌هاي مربوط به اقناع
 
تئوري‌هاي گوناگوني در رابطه با شيوه‌هاي اقناع‌كننده‌تر كردن پيام‌هاي اقناعي ارائه شده‌اند؛ كه مهم‌ترين آن‌ها اينگونه‌اند:
 
1.    ارسطو؛ ارسطو با تعيين سه جنبه‌ي اقناع؛ يعني منبع، پيام و احساس مخاطبان، براي هرجنبه توصيه‌هايي را به پيام‌دهنده ارائه مي‌كند؛ كه برخي از آن‌ها عبارتند از:
 
الف) به‌كار بردن ادله‌ي حاكي از ترتيب منطقي در تدوين پيام‌هاي اقناعي؛
 
ب) استفاده از مثال‌هاي زنده‌ي تاريخي و فرضي براي بيان نكات؛
 
ج) تناسب پيام با اعتقادات گذشته‌ي مخاطبان؛
 
د) درك احساسات مخاطبان از سوي پيام‌دهنده و سوق دادن اين احساسات، به‌جهت مطلوب.
 
2.    روان‌كاوي؛ رويكرد روان‌كاوي و روان‌شناسي به اقناع، در اثر مشهور "ونس پاكارد" به‌نام اقناع‌كنندگان پنهاني، در سال 1957 مورد توجه عموم قرار گرفت.
 
اين رويكرد كه در عين مشهور و شناخته‌شده‌تر بودن، كمترين استفاده را براي مبلّغان حرفه‌اي داشته، برآنست كه شركت‌هاي تبليغاتي با استفاده‌ي مخفيانه از اصول روان‌كاوي، آگهي‌هايي را خلق مي‌كنند؛ كه به‌نحوي اعجاب آور، قوي و مؤثر هستند. "پاكارد" اعتقاد دارد، كه بازاريابان براي تهيه‌ي‌ اين آگهي‌ها شديداً مشغول يافتن معناي پنهاني اشياء بودند و بعد از مشخص شدن معناي ناخودآگاه اشياء، مبلّغ مي‌توانست يك طرح تبليغاتي بريزد؛ كه بر پنهاني‌ترين انگيزه‌هاي مخاطب اثر گذارد.
 
براساس همين رويكرد بود كه يك راهنماي موضوعي توسط "ارنست ديكتر" ارائه شد؛ كه در آن معاني تئوريك برخي وسايل روزمره را در ناخودآگاه مشخص مي‌كرد؛ مثلاً برنج را به‌معناي باروري دانسته بود و يا براي بيرون آوردن دستكش مفهومي شهواني قائل شده بود. اين تئوري در اواسط دهه 1960 به‌دليل عدم تأثير، از سوي تبليغات‌چي‌ها كنار گذاشته شد.
 
3.    يادگيري؛ مباني اقناع براساس تئوري يادگيري، حدود يك قرن است كه توسط اقناع‌كنندگان حرفه‌اي به‌ويژه تبليغاتچي‌ها و مبلّغان سياسي به‌كار مي‌رود. اين تئوري، ريشه در تئوري فراگيري دارد؛ كه براي اولين‌بار توسط "كارل‌هاولند" ارائه شد. بنابر اين نظريه، فراگيري، نگرش متفاوتي با كسب مهارت‌هايي مثل موتورسواري، استدلال حل مسائل و ... ندارد. در واقع نگرش‌ها كه رفتار آدمي را در پي دارند، بايد آموخته شوند.
 
تئوري يادگيري اقناع نيز با بهره‌گيري از تئوري فراگيري، برآنست؛ كه پيام اقناعي كه در پي تغيير نگرش يا ايجاد نگرش جديد در مخاطب براي دست‌يابي به رفتار خاصي از مخاطب است، هنگامي به هدف خود مي‌رسد و اقناع‌كننده است كه توسط گيرنده، آموخته و پذيرفته شود.

چهار مرحله فرايند يادگيري كه توسط "هاولند" ارائه شده مؤثرترين الگوي يادگيري در زمينه اقناع مي‌باشد؛ اين مراحل عبارتند از:
 
1.    پيام بايد توجه گيرنده را بخود جلب كند.
 
2.    ادلّه پيام بايد فهم و درك شوند.
 
3.    گيرنده، بايد استدلال‌هاي پيام را بياموزد و آن‌ها را به‌عنوان حقيقت بپذيرد. گيرنده بايد انگيزه‌اي براي عمل براساس يادگيري‌ها داشته باشد.
 
4.    واكنش ادراكي؛ گاهي يك پيام، حتي بدون برخورداري از برخي از مراحل تئوري يادگيري نيز مي‌تواند اقناع‌كننده باشد(مثلاً گاهي پيام مي‌تواند حتي بدون درك استدلالهاي آن، قانع‌كننده باشد)، محققان به‌سوي ره‌يافت تازه‌اي در مورد اقناع رفتند و ره‌يافت واكنش ادراكي را كه ناشي از رويكرد شناختي بود، برگزيدند. براساس اين تئوري جديد، هدف، جذب شركت كننده‌اي فعّال در فرايند اقناع است و عامل مهم تعيين‌كننده در اقناع، افكاري است، كه در حين ديدن و شنيدن پيام اقناع‌كننده در ذهن شخص جريان مي‌يابد و اقناع به چگونگي تفسير و واكنش گيرنده بستگي دارد.

اين رهيافت، روش موفق اقناع را سمت و سو دادن به افكار مي‌داند؛ كه فرد مورد هدف، به‌شيوه‌اي موافق، به نظرات گوينده بينديشد، روش موفق، هرگونه تفكّر خلاف را تضعيف و افكار موافق با نحوه عمل پيشنهادي را تقويت مي‌كند.[7]
 
فنون اقناع
 
برخي شيوه‌ها و فنون رايج اقناع عبارتند از:
 
1. تبليغ؛ تبليغات يكي از فنون مورد استفاده در جهت اقناع است. هدف فعاليت‌هاي تبليغي، علاوه بر اطلاع‌رساني، ايجاد انگيزش نيز مي‌باشد؛ يعني فعاليت تبليغي فردي را به‌كاري در جهت مقصود مبلغ برانگيخته مي‌كند. تبليغ بر پايه‌ي نياز بنا شده و جدي‌ترين قلمرو فعاليت‌هاي تبليغي نياز مخاطبين است.
 
2. تلقين؛ تلقين كه نوعي متقاعدسازي ناهوشيارانه و ناآگاهانه است، از شيوه‌هاي رايج اقناع محسوب مي‌شود. تلقين نوعي فرايند ارتباطي است كه موجب پذيرش مسئله مورد نظر اقناع‌گر مي‌شود؛ اما اين پذيرش مبتني بر دلايل منطقي نبوده و به‌صورت، غيرحساب‌گرانه و ناآگاهانه محقق مي‌شود. برخي شگردهاي تلقين عبارتند از: القاء تدريجي يك انديشه، طرح سؤال، تكرار، بزرگ‌نمايي و مبالغه يا كوچك‌نمايي، ايجاد ترس، تحريك عاطفه و توسل به اكثري بودن.
 
3. تقليد؛ در تقليد اقناع‌گران در پيام‌هاي اقناعي خود مخاطبين را به اين شيوه فرا مي‌خوانند. تارد روان‌شناس معروف، معتقد است، تلقين خادم تقليد است. در درون هر تقليد، عناصري از تلقين وجود دارد؛ يعني، هرجا كسي از ديگري تقليد مي‌كند، ابتداء برتري آن تقليدشده براي او ثابت و تلقين شده است.
 
4. تصويرسازي؛ اقناع‌گران، گاهي براي اقناع مخاطبين خود، دست به تصويرسازي مي‌زنند. به‌طور مثال، كشورهاي قدرتمند و مهاجم جهت اقناع ملت خود، نسبت به لزوم صرف هزينه‌ در جهت جنگ با كشورهاي ديگر، تصوير خاصي از كشور مورد تهاجم براي ملت خود مي‌سازند؛ مثلاً او را تروريست و خطر براي كشور معرفي مي‌كند.

5. غفلت‌زايي
 
6. آموزش
 
7. اطلاع رساني و ....[8]

--------------------------------------------------------------------------------


[1]. گيل، ديويد و ادفر، بريجت؛ الفباي ارتباطات، رامين كريميان و همكاران، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1384، چاپ اول، ص51.
 

[2]. همان، ص51 و بينگلر، اتولر؛ ارتباطات اقناعي؛ علي رستمي، تهران، مركز تحقيقات مطالعات و سنجش برنامه‌اي صدا و سيما، 1367، چاپ اول، ص10.
 

[3]. پراتكانيس، آنتوني و آرنسون اليوت؛ عصر تبليغات، كاووس سيدامامي و ديگران، تهران، سروش، 1379، چاپ اول، ص29-16 .
 

[4]. لازار، ژوديت؛ افكار عمومي، مرتضي كتبي، تهران، ني، 1385، چاپ چهارم، ص112.
 

[5]. بينگلر، اتولر؛ ص13.
 

[6]. زورق، محمدحسن؛ ارتباطات و آگاهي، تهران، انتشارات دانشكده صدا و سيما، 1386، چاپ اول، جلد اول ص239-237.
 

[7]. پراتكانيس، آنتوني و آرنسون اليوت؛ ص35-29 و بينگلر، اتولر؛ ص66 و 65.
 

[8]. شرف‌الدين، حسين؛ جزوه آموزشي جامعه‌شناسي تبليغ، قم، دانشكده صدا و سيما، 1387.

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34489


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۴۷ ] [ مشاوره مديريت ]

آموزش سخنراني و خطابه: با تكيه بر فنون بلاغت و روانشناسي فردي و اجتماعي (روشهاي تاثيرگذاري، اقناع و ترغيب مخاطبان)


كد كتاب : ۱۳۶۴۴۴۳
نويسنده : حميدرضا جديدي
محل نشر : قم
تاريخ نشر : ۸۷۰۱۲۴
رده ديويي : ۲۹۷.۰۴۵
قيمت : ۱۶۰۰۰
قطع : رقعي
جلد : شوميز
تعداد صفحه : ۱۵۶
زبان كتاب : فارسي
نوبت چاپ : ۱
تيراژ : ۲۵۰۰
شابك : ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۴۹-۴۴-۳
موضوع : سخنراني,سخنوري


 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۴۶ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسي و شيوه هاي متقاعد كردن ، اقناع و ترغيب مخاطبان

۱۱

هنر و علم متقاعد كردن ديگران


قدرت متقاعد كردن ديگران يك علم و يك هنر است و به شما كمك مي‌كند سريعتر به آنچه مي‌خواهيد دست يابيد و اين مي‌تواند تفاوت بين موفقيت و شكست باشد.


هنر متقاعد كردن ديگران پيشرفت شما را تضمين مي‌كند  و شما را قادر مي‌سازد از ديگر توانايي‌ها و مهارت‌هاي خود به بالاترين ميزان استفاده كنيد. اين هنر همچنين شما را از حمايت ديگران برخوردار مي‌كند

شما دو گزينه پيش رو داريد

همواره دو گزينه پيش‌روي شماست: يا مي‌توانيد ديگران راه به كمك خودتان متقاعد كنيد يا متقاعد مي‌شويد به ديگران كمك كنيد. گزينه سومي وجود ندارد. اكثر افراد به اين واقعيت آگاه نيستند كه تمام تعاملات بين انسان‌ها شامل روند پيچيده متقاعد كردن و تاثير گذاري است و ناآگاهي از اين واقعيت باعث مي‌شود كسي باشند كه متقاعد مي‌شوند به ديگران كمك كنند نه كسي كه ديگران را متقاعد مي‌كنند به ايشان كمك كنند.

كليد متقاعد كردن ديگران

كليد متقاعد كردن ديگران، ايجاد انگيزش است. تك‌تك رفتارهاي بشر تحت‌ تاثير انگيزه‌اي صورت مي‌گيرد. حال وظيفه شما اين است كه عامل انگيزه‌بخش براي ديگران را يافته و آن را براي آنها ايجاد كنيد. انسان‌ها دو انگيزه بزرگ دارند: انگيزه كسب موفقيت و انگيزه دوري از شكست. انگيزه كسب موفقيت باعث مي‌شود انسان‌ها مايل باشند از چيزهايي كه برايشان ارزشمند است بيشتر و بيشتر بخواهند. آنها مايلند پول، موفقيت، سلامت، نفوذ بر ديگران، احترام، عشق و شادماني بيشتري كسب كنند.

تنها عامل محدوديت خواسته‌هاي بشر تخيل اوست. هر فرد صرف‌نظر از آنچه دارد، باز هم بيشتر و بيشتر مي‌خواهد. هنگاميكه به طرف مقابل نشان مي‌دهيد چطور مي‌تواند با كمك به شما در تحقق هدف‌تان، به بيشتر از آنچه مي‌خواهد دست مي‌يابد،  انگيزه لازم را براي او بوجود آورده‌ايد كه طبق درخواست شما عمل كند. همواره بايد در پي روش‌هايي باشيد كه با آنها مي‌توانيد ديگران را به انجام اموري كه شما مايليد متقاعد كنيد.

هراس از شكست

ديگر انگيزه افراد در اعمال‌شان، هراس از شكست است. اين هراس در هر شكلي كه باشد قدرتمندتر از انگيزه كسب موفقيت است. مردم از ضرر مالي، از دست دادن سلامت، خشم يا نارضايتي ديگران، از دست دادن عشق و هر چيز ديگري كه براي بدست آوردن آن سخت كار كرده‌اند مي‌ترسند. آنها از تغيير، ريسك و عدم قطعيت مي‌ترسند زيرا اين عوامل آنها را به از دست دادن تهديد مي‌كنند.

از هر دو انگيزه استفاده كنيد

هر گاه بتوانيد به طرف مقابل نشان دهيد با انجام اقدامي كه شما مايليد، خطر از دست دادن چيزي از او دور مي‌شود، مي‌توانيد او را به اقدام وا داريد اما بهترين حالت آن است كه به طرف مقابل انگيزه كسب موفقيت و دوري از ضرر را همزمان بدهيد.

اقدام عملي

در اينجا به اقدامي اشاره مي‌شود كه با آن مي‌توانيد فورا نكات بالا را اجرا كنيد.

قبل از تلاش براي متقاعد كردن كسي، وقت گذاشته و از او سوالاتي بپرسيد تا بفهميد او واقعا چه چيزي را دنبال مي‌كند. سپس نشان دهيد با عمل به آنچه شما مي‌گوييد مي‌تواند سريعتر به هدفي كه دارد برسد. يادتان باشد افراد طبق انگيزه‌هاي خود عمل مي‌كنند نه انگيزه‌هاي شما. پس بايد نشان دهيد عمل طبق آنچه شما مي‌گوييد با انگيزه‌هاي آنها سازگار است.

http://info-modiriat.mihanblog.com/post/17


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسي و شيوه هاي متقاعد كردن ، اقناع و ترغيب مخاطبان

۱۰

روش هاي متقاعد كردن و تاثير گذاشتن

 فكرش را بكنيد كه نيرويي داشتيد كه مي توانستيد هر كسي را كه ميـخواستيد متقاعد به انجام كارهاي دلـخواهتان مي كرديد. غيرممكن به نظر مي آيد؟ بايد بگويم آنقدرها هم كه فكـر مـي كنـيـد سخت نيسـت. افـراد زيـــادي مثل رهبران يا فروشندگان با همين نيرو امـوراتـشان را مــي گذرانند. مـتـدهـايـشـان بــسيــار سرراست است.


وقتي قدرت اين را نداريد كه به ديگران حكم كنيد و دستور بدهيد، مي توانيد براي انجام اين كار از راه هاي روانشناختي زيركانه اي استفاده كنيد. البته نياز به يك برنامه ريزي دقيق و كمي سياست داريد. در اين مقاله مي خواهيم راه هايي را به شما معرفي كنيم كه با استفاده از آنها مي توانيد نظر ديگران را تغيير دهيد.
 

زمينه سازي كنيد و برنامه بچينيد
 
قبل از تعيين مورد، خيلي مهم است كه طبيعت و ذات فرد مقابلتان را بفهميد. اين كار دو مزيت دارد:
 
1- مي توانيد با آنها همدلي كرده و يك رابطه ي احساسي برقرار كنيد.
 
2- بهتر مي توانيد استدلالات خود را بيان كنيد و به آنها ثابت كنيد كه نظرات شما درست تر از مال آنهاست.
 

بعد از آن از راه هاي زير استفاده كنيد.

1- اعتماد آنها را جلب كنيد
 
مردم خود به خود در مقابل افرادي كه مي خواهند نظراتشان را تغيير دهند هشيارانه رفتار مي كنند. به همين دليل است كه جلب اعتماد آنها يكي از مهمترين قدم ها ميشود. بايد به آنها ثابت كنيد كه فردي بي ريا و صادق هستيد و نظرات مفيدي داريد. بايد تسلط كامل روي صحبت هاي خود داشته باشيد.
 
2- نقطه ي مشترك پيدا كنيد
 
افراد زيادي در مورد مسائل و موضوعات مختلف نقطه نظرات مشابهي دارند. به مخاطبين خود نشان دهيد كه افكار و ايده هاي شما با مال آنها سازگار است. بايد خودتان را جاي آنها بگذاريد، نگراني هاي آنها را بفهميد و نسبت به احساساتشان همدردي نشان دهيد.
 

3- خوب ساختار بندي كنيد
 
هر بحث متقاعد كننده اي، چه يك سخنراني باشد، چه يك مقاله بايد ساختاري روشن داشته باشد. منظور از ساختار مناسب، تكرارها و جا گذاري ها است. وقتي دلايل اينكه چرا مردم بايد به شما گوش بدهند را ليست كنيد، مهمترين دلايل را براي آخر ليست بگذاريد تا در مغز شنوندگانتان باقي بماند. مطالب مهم را چند بار تكرار كنيد.
 

4- هر دو جنبه را به آنها نشان دهيد
 
هر دو جنبه ي مثبت و منفي نظراتتان معرفي كنيد. اين كاري بسيار معقول است. حقه اي كه اينجا بايد بزنيد اين است كه روي جنبه هاي مثبت را بيشتر تاكيد كنيد. توضيح دهيد كه چطور جنبه هاي بد نظراتتان آنقدرها هم بد نيستند و مزيت ها و فوايد آنها بر جوانب منفي اش غلبه دارد. هيچوقت در مورد نقاط منفي آن دروغ نگوييد چون اگر مخاطبين اين مسئله را متوجه شوند كه آنها را فريب داده ايد از شما خشمگين خواهند شد. و هيچوقت دوباره به شما اعتماد نمي كنند.
 

5- منافع شخصيشان را به آنها يادآور شويد
 
وقتي منافع شخصي افراد را از يك ايده به آنها توضيح دهيد، شانس بيشتري براي متقاعد كردن آنها داريد. چون آنچه از اين نظر گير آنها مي آيد آن چيزي است كه همه به آن فكر مي كنند. براي انجام اين مسئله ابتدا بايد نيازهاي مخاطبينتان را دريابيد. توجه آنها را با گفتن نيازهايشان جلب كرده و به آنها بگوييد كه چه جور مي توانيد آنها را راضي كنيد.
 

6- به نفس آنها بپردازيد
 
به اين كار چاپلوسي و تملق استراتژيك هم مي گويند. تحسين كردن كار ديگران--اگر درست انجام شده باشد. چيزهايي را پيدا كنيد كه مخاطبينتان به آن افتخار مي كنند، چه مربوط به استعدادهايشان باشد و چه مشغولياتشان. وقتي شما افراد را تحسين مي كنيد، نشان مي دهيد كه توانايي هاي آنها را شناخته ايد. با اين كار آنها ميل بيشتري به شنيدن حرفهايتان خواهند داشت.
 

7- از مراجع استفاده كنيد
 
همه افراد متخصص را دوست دارند. اگر كارشناسي چيزي در مورد موضوعي بگويد، حتماً حرف درستي زده است. حرف هاي خود را با حرف هاي متخصصين و كارشناسان مربوطه تطبيق دهيد.
 

8- رضايت و موافقت عمومي را كسب كنيد
 
اكثر افراد تحت تاثير كارهاي ديگران هستند. كاريكه بايد بكنيد اين است كه نشان دهيد افراد بسياري حرفتان را قبول دارند. مثال هايي بزنيد كه چطور ايده ها و نظراتتان جاهاي ديگر كاربرد خوبي داشته است.
 
9- زمانبندي خوبي داشته باشيد
 
براي خوب زمانبندي كردن نياز به حس ششم داريد. هيچوقت موقعي كه افراد زير استرس و فشارهاي روحي هستند سراغشان نرويد. وقتي سراغ آنها برويد كه راحت بتوانند به حرفهايتان گوش دهند.
 

10- منحصر به فرد باشيد
 
اين يك قانون است، هر چيزي كه تك تر و منحصر به فرد تر است، قيمت بالاتري هم دارد. خودتان و ايده ها و نظراتتان را منحصر به فرد و تك نشان دهيد. با اين كار شنونده هايتان بيشتر خواهند شد. اين كار را مي توانيد با نشان دادن اينكه اطلاعات و معلومات زيادي در مورد مسئله داريد انجام دهيد.
 
11- بي پروا باشيد و اعتماد به نفس داشته باشيد
 
ممكن است همه جا براي انجام هر كاري اين توصيه را شنيده باشيد. بله، چون واقعاً مسئله ي مهمي است. شما خود بايد به عقايد و نظراتتان ايمان داشته باشيد تا بتوانيد ديگران را هم متقاعد به قبول آنها كنيد.
 
12- جالب و دلچسب باشيد
 
وقتي با يكنواختي صحبت كنيد، كم كم شنونده هايتان را از دست خواهيد داد. بايد با انرژي و جالب صحبت كنيد، نشان دهيد كه خودتان هم از نظراتتان به هيجان آمده ايد.
 
13- معقول باشيد
 
مردم دوست دارند معقول جلوه كنند، پس روي منطقشان كار كنيد. منطق در كار بسيار مهم است. سخنرانيتان بايد قالبي معقول داشته باشد.
 

14- سياست به خرج دهيد
 
با شنوندگانتان همان طوري بايد رفتار كنيد كه دوست داريد با شما رفتار شود. با تن مناسب صحبت كنيد و سر آنها داد نكشيد و صدايتان را هرگز بالا نبريد. مهمتر اينكه، كاري نكنيد كه احساس نادان بودن به آنها دست دهد. به ياد داشته باشيد كه شما مي خواهيد با آنها گفتگو كنيد نه مشاجره. احترام گذاشتن به مخاطبينتان نبايد فراموش شود.
 
15- فروتن باشيد
 
كسي افراد خودخواه و مغرور را دوست ندارد. حتي اگر بدانيد و مطمئن باشيد كه نظر شما بهترين است، اگر خودبين و خودخواه باشيد ديگر كسي به حرفهايتان گوش نخواهد داد. هيچ وقت هم فكر نكنيد كه خيلي زود موفق به متقاعد كردن آنها خواهيد شد، واقع بين باشيد و هميشه اين احتمال را بدهيد كه شكست بخوريد.
 
پس انداز كنيد...
 
يكي از موفق ترين سياست مداران، اندرو يانگ، مي گويد: "تاثير گذاري مثل يك حساب پس انداز است. هرچه كمتر از آن برداريد، سود بيشتري رويش مي آيد." بدانيد كه قدرت خود را كجا و چطور استفاده كنيد. با كمي تمرين خواهيد توانست كه خيلي خوب تصميم گيريهاي افراد تاثير گذاشته و آنها را متقاعد كنيد

http://www.1doost.com/Post-1654.htm


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۴:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.