مشاوره مديريت

چه كارهائي را نبايد در نيازسنجي آموزشي انجام دهيم؟

براي آنكه مطمئن شويم نياز سنجي را به درستي انجام مي دهيم و به نتايج ان اطمينان داشته باشيم توصيه مي شود اقدامات زير صورت نگيرد:

- سپردن وطيفه تعيين نياز سنجي به فردي كه تجربه و آموزش لازم را نديده است.

- تعجيل در كسب نتايج نيازسنجي به جهت ارائه سريعتر گزارش آن به مديريت سازمان

- در صورت نداشتن اطلاعات شغلي و سوابق آموزشي كاركنان

- عدم توانائي در ايجاد رابطه بين نيازهاي استخراج شده با چشم انداز ، ماموريت و استراتژي هاي سازمان

- كوچك و كم اهميت دانستن فرايند نيازسنجي 

-انجام فرآيندنياز سجي توسط يك يا دو كارشناس بدون حضور مديرواحد مربوطه و يك متخصص

- عدم حمايت مديران ارشد از نتايج حاصله

-تشكيل ندادن جلسات كميته آموزش جهت اولويت بندي نيازهاي آموزشي

- دستكاري در اطلاعات بدست آمده

- داشتن افق ديد كوتاه و منفي نسبت به نياز سنجي

- كم اهميت شمردن نياز سنجي

- پراكندگي اطلاعات بدست آمده

- عدم توانائي در تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از نياز سنجي 

- اعمال نظرشخصي و غير كارشناسي در نيازسنجيبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۱:۰۲ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

نياز سنجي آموزشي را چگونه انجام دهيم؟

نياز سنجي را از كجا شروع كنيم ؟

در ابتدا بايد الگو و مدل نياز سنجي متناسب با سازمان را انتخاب كرد اين كار به كمك  كميته اي متشكل از مدير منابع انساني ، مدير يا رئيس آموزش ، مديرواحد مربوطه و كارسناس آموزش و بالاخره يك متحصص نيازسنجي صورت مي گيرد.معمولا بيشتر سازمانها ترجيح مي دهند از تركيبي از چند مدل بهره گيرند زيرا نيازهاي آنان را بهتر پاسخ مي دهد.

نياز سنجي را چگونه انجام دهيم؟

با كمك كميته آموزش نيازهاي اساسي مشاغل - شاغلين - نتايج مميزي ها- اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازمان - تغييرات تكنولوژيكي - بررسي وضعيت رقبا - دستورالعمل ها و مقررات سازماني وجايگاه يابي سازمان شناسائي والويت بندي مي شود.

مجموعه فعاليت هاي نياز سنجي بايد به گونه اي باشد كه شايستگي هاي كاركنان را براي تحقق اهداف واستراتژي هاي كلان سازمان تامين كند. 

با چه ابزاري نيازسنجي را انجام دهيم؟

ساده ترين و اساسي ترين روش تعيين نيازسنجي استفاده از پرسشنامه هاي كارشناسي شده مي باشد . مصاحبه با مديران و كاركنان واحد ها نيز مي تواند بخش عمده اي از نيازها را برآورد نمايد.

پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي نطر سنجي از شاغل و مدير مستقيم وي در بيشتر سازمانها كاربرد دارد.

مشاهده نحوه عملكرد كاركمان توسط افراد خبره نيز مي تواند نيازهاي شغلي كاركنان را شناسائي نمايد.

مقايسه شرايط احراز شغل با سوابق آموزشي و حرفه اي كاركنان نيز پاسخ مناسبي به نيازسنجي مي دهد.

كي و چه زماني نياز سنجي را انجام دهيم؟

براي سازمان هاي بالاي 1000 نفر توصيه مي شود نياز سنجي آموزشي كمتر از دو سال نباشد . زيرا در سازمانهاي بزرگ حتما بايد نيازهاي ميان مدت افراد در برنامه هاي آموزشي مد نظر قرار گيرد ولي در دوره هاي 3 ماهه و يا 6 ماهه بر حسب نياز بازنگري در برخي مشاغل و يا كاركنان جهت تعيين نيازهاي جديد آنان بعمل آيد.متاسفانه تعدادي از سازمانها بيشتر وقت خود را صرف نيازهاي سالانه مي كنند كه براي سال بعد تاريخ مصرف آن تمام مي شود و بايد دوباره سازمان متحمل هزينه و فرصت هاي از دست رفته باشد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۱:۰۱ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

چالشها و مشكلات فرا روي ارزشيابي و اثربخشي آموزش

برخي از مشكلاتي كه باعث مي گردد مديران و كارشناسان آموزش نتوانند برنامه هاي ارزشيابي و اثربخشي را به خوبي انجام دهند عبارتند از:

- عدم دانش كافي در مورد چگونگي اجراي مدلهاي مناسب ارزشيابي

- پيچيدگي برخي مدلهاي ارزشيابي

- توجه به ارزشيابي بعنوان فعاليتي بعد از اجراي برنامه آموزشي

- حمايت كم و محدود مديران كليدي( حمايت هاي مادي - معنوي)

- ناتواني در تنظيم اطلاعات مفيد حاصل از نتايج آموزش و ارائه آن به مديران ارشد

- عدم دسترسي به استاندار مناسب آموزشي

- تصورات باطل از ارزشيابي

تنوع كم معيارهاي سنجش ارزشيابي(معيارهاو نتايج مورد انتظار از اجراي برنامه آموزشي)

- ملموس نبودن نتايج آموزشي

- عدم مسئوليت پذيري فراگيران در شكست يادگيري( فرافكني)

- عدم توجه به انگيزه هاي فردي و سازماني در سنجش و ارزشيابيبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۱:۰۱ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

سنجه هاي ارزشيابي نتايج آموزش در استانداردISO10015

در استاندارد ايزو 10015 سنجه هاي زير مطرح شده است:

- سنجش و ارزيابي ميزان دسترسي به اهداف تعيين شده

- اخذ بازخورد از آموزش گيرنده و آموزش دهنده

- اخذ بازخورد از مديران و سرپرستان

- جمع بندي نتايج برنامه

- بررسي عملكرد آموزش گيرندگان ( كوتاه مدت- ميان مدت - بلند مدت)

- تهيه گزارشات ارزشيابي

- انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بهبود مستمربرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۱:۰۰ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

مفاهيم اساسي ارزشيابي آموزشي

سنجش :

مفهومي وسيع تر از آزمون و اندازه گيري دارد. سنجش تحليل جامع و چند وجهي از عملكرد دارد( سنجش برنامه هاي آموزشي).

ارزشيابي:

تعيين ارزش يا داوري ارزشي است . ارزشيابي فرآيند نظامدار جمع آوري، تحليل و تفسير اطلاعات است كه بدنبال آين است كه آيا هدف هاي آموزش تحقق يافته است؟

اثربخشي:

اثربخشي عبارت است از تحقق اهداف يادگيري يك برنامه آموزشي و تاثير آموخته هاي فراگير در عملكرد وي 

در محيط كار/ جامعه. بعبارت ديگر اثربخشي بدنبال تعيين ميزان نتايج عملكردقابل مشاهده فراگيران ميباشد كه در اثر آموزشهاي اجرا شده ملاحظه مي شود.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۱:۰۰ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

برگزاري كارگاه نيازسنجي آموزش بر اساس مدل ِDACUM

اين  برنامه در روز هاي ۱۷ و ۱۸ بهمن با حضور تعدادي از مديران و كارشناسان آموزش سازمان هاي دولتي و خصوصي برگزار گرديد.

 نيازسنجي آموزشي بر اساس مدل DACUM ( ديكوم) با تاكيد بر شرح وظائف مشاغل و شناخت دقيق نيازهاي آموزشي هر شغل مي باشد.در مدل ديكوم توانمندي هاي كاركنان در سطح دانش -  مهارت و نگرش به ترسيم برنامه هاي آموزشي كه شايستگي هاي هر شغل را مطرح مي كند مي پردازد. اجراي اين برنامه مورد توجه سازمانها مي باشد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۱:۰۰ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

انجام كليه امور مالياتي ، ارث و شركتها

گروهي از مشاوران مالياتي آمادگي دارند تا امور مربوط به :

- ماليات بر شركتها

- ماليات بر ارث

- ماليات بر سرقفلي

- استرداد اضافه پرداختي مالياتي

-تهيه وتنظيم دفاتر حسابداري( دفتر روزنامه و دفتر كل)

- تهيه و تنظيم انواع اظهارنامه مالياتي

را براي اشخاص حقيقي و حقوقي با تجربه بيش از سي سال كار موثرو با نتيجه مطلوب انجام دهند.

علاقمندان مي توانند با تلفن 09124919455- 09191060744 تماس حاصل نمايند.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۹ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

انجمن مديريت ايران جهت ارتقا دانش و مهارت هاي مديران سازمانهاي دولتي و خصوصي برنامه هاي آموزشي خود را اعلام نموده است. برخي از كارگاههاي مرتبط با مديريت و برنامه ريزي  آموزش بشرح زير براي 6 ماه دوم سال 89 برنامه ريزي شده است:

1- نيازسنجي آموزشي بر اساس مدل DACUM- در تاريخ هاي(22- 23 آبان ) و (17-18 بهمن)

2- مانيتورينگ فرآيند آموزش - در تاريخ 15 دي

3- فرآيند ارزشيابي اثربخشي آموزشي - در تاريخ 18 دي

4- فرآيند آموزش مطابق با استاندارد بين المللي ISO10015- در تاريخ 16 بهمن

مدرس: آذر صائميان

         - مدرس دانشگاه علامه طباطبائي

         - مدرس و سرمميز شركت  TUV Rheinlandآلمان

         - مدير آموزش انجمن مديريت ايران

كليه برنامه هاي فوق به صورت كاربردي و با ارائه نمونه هاي انجام شده خواهد بود

علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با تلفن هاي 88824886- 88827878 و فاكس 88835277يا آدرس ايميل زير تماس حاصل نمايند.

asaemian@yahoo.comبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۹ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

ارائه مقاله دو مقاله در كنفرانس بين المللي مديران آموزش

در اين كنفرانس  كه در روزهاي 20 و 21 مهرماه 1389 در محل هتل المپيك برگزار خواهد شد دو مقاله بشرح زير با همكاري اينجانب ارائه خواهد شد:

1- ترسيم چشم انداز و استراتژي آموزش بر اساس استراتژي هاي سازمان 

اين مقاله خلاصه اي از انجام پروژه مشاوره پياده سازي نظام جامع آموزش بر اساس استاندارد ايزو 10015 مي باشد كه در شركت هلدينگ سرمايه گذاري مسكن اجرا شده است.لذا مقاله كاملا كاربردي و با هدف تعالي فرآيند آموزش و همسوئي آن با چشم انداز سازمان ها ميباشد.

مجري اين قرارداد انجمن مديريت ايران و مشاور ارشد اينجانب با همكاري خانم دكترليلاشريفيان ميباشم.

اين مقاله به صورت كارگاهي و با ارائه آقاي مسعود سعادتمند- خانم زهره قزويني و اينجانب خواهدبود.

2-  ارائه تجربه پياده سازي نيازسنجي بر اساس مدل ديكم(DACUM) 

اين تجربه براي اولين بار در شركت فولاد خوزستان توسط آقاي دكتر خراساني و اينجانب طراحي و پياده سازي گرديد.حاصل اين تجربه در اين كنفرانس ارائه خواهد شد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۸ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

برگزاري كارگاه آموزشي مستند سازي استاندارد آموزشي ISO10015
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۸ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

مشاوره نظام جامع آموزش بر اساس استاندارد ISO10015

طراحي و پياده سازي استاندارد ايزو 10015 از نيمه دوم سال 1388 در يكي از شركتهاي زير مجموعه بانك مسكن آغاز و دربهار 1389 خاتمه يافت. مجري اين پروژه انجمن مديريت ايران و مشاور ارشد و اجرائي پروژه اينجانب بودم.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۸ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

برگزاري كارگاه آموزشي استاندارد ISO10015در شركت پلي اكريل اصفهان

روزهاي 2و3 ارديبهشت 1389 كارگاه آموزشي استاندارد ايزو 10015 را براي تعدادي از مديران و كارشناسان اين شركت در اصفهان اجرا كردم . اين دوره دو روزه با همكاري و مشاركت عالي شركت كنندگان در برنامه توانست به اهداف پيش بيني شده دست يابد.در اين برنامه همچنين دو Workshop با توجه به فرآيند هاي ايزو 10015 اجرا گرديد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۷ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

برگزاري كنفرانس بين المللي مديران آموزش

كنفرانس بين المللي مديران آموزش 28 و 29 مهرماه 1388 توسط جمعي از اساتيد، صاحبنظران و مديران ارشد آموزش سازمان هاي دولتي و خصوصي برگزار مي گردد.

علاقمندان  جهت دريافت بروشور و اطلاعات بيشتر مي توانند با تلفن ۸۸۸۳۵۲۷۷ تماس حاصل نمايند.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۷ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

برگزاري سمينار هاي خلاقيت و نوآوري و حل مساله

اجراي سمينارها و كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و نوآوري و حلي مساله درطول دوسال گذشته براي مديران و كارشنان سازمان ها و شركتهاي دولتي و خصوصي با استقبال زيادي مواجه شده است. برخي از اين برنامه ها بشرح زير ميباشد:

-         شركت سايپا – 3 دوره

-         شركت سايپا يدك – 2 دوره

-         دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي – 5 دوره

-         شركت بيمه ايران – 2 دوره

-         دبيرستان وحدت – 1 دوره

-         وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي – 3 دوره

-         سازمان مديريت و برنامه ريزي – 4 دوره

-         شركت هاي گروه عظام – 2 دوره

-         شركت نيروگاه هاي مپنا( توگا) – 14 دورهبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۶ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

ويژه گي هاي سازمان هاي نوين

 درسازمان هاي نوين تغييرو تحول در ابعاد مختلف صورت مي گيرد. اين ابعاد حوزه نيروي انساني – حوزه ساختاري- حوزه تكنولوژي و تمامي امور را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. برخي از اين ويژه گي ها عبارتند از:

- ترسيم چشم اندار(vision) بلند مدت براي سازمان

- طراحي برنامه هاي استراتژيك با توجه به چشم انداز

- تغيير سلسله مراتب سازماني از هرمي به تعاملي وشبكه اي

- طراحي و تدوين فرآيند هاي پويا

- اجراي برنامه ها با مشاركت كليه ذينفعان سازمان

- بكارگيري خلاقيت و نوآوري بطور مستمر

- تقويت مراكز تحقيق و توسعه (R&D)

-ترسيم سناريوهاي گوناگون براي مواجهه به مسائل پيش بيني نشده

- كسب مزيت هاي رقابتي با تقويت برنامه هاي راهبردي

- تقويت نگرش كاركنان جهت دستيابي به اهداف توسعه سازمان

-  انعطاف پذيري در رويه هاي انجام كار

- توانمند سازي كاركنان و يادگيري هاي شبكه اي

- كشف استعدادهاي پنهان با فراهم نمودن فرصتهاي برابر

- توليد و نشر دانش

- افزايش مبادلات علمي فراملي

- ايجاد فضاي شاد و خلاق

- تغيير و تحول مستمر و بهبود فرآيند هاي جاري

- نگرش بلند مدت و جهاني

- پرورش تيم هاي متخصص و كارابرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰:۵۶ توسط:مشاوره مديريت موضوع: