مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
ترس و اضطرابDestructive Emotions نوشته Daniel Goleman فشرده اي از كنفرانس هشتم اين گروه را در سال 2000 گزارش مي كند كه در هندوستان و با شركت Dalia lama برگذار شده است :

بشر 6 نوع پريشاني رواني دارد:

1 – وابستگي واعتياد ، اشتياق ، طلبيدن Attachment & craving

2 – خشم و نفرت  Anger, Hatred

3 – بيهوده پنداري و جهالت Ignorance & Delusion

4 – غرور Pridefulness

5 – شك و ترديد هاي پريشان كننده

6 – باورهاي پريشان كننده

در اين مبحث به خشم و نفرت مي پردازيم چرا كه مهمترين و دردناك ترين آسيب ها را به ساختار زندگي انسان وارد مي كند.

مطالعات علمي نشان داده كه خشم به دو شكل در انسان ديده مي شود خشم از روي مهرباني و خشم از روي نفرت و اين دو در بررسي با دستگاه هاي Functional MRI از يك محل شروع مي شوند ولي دو روند متفاوت را دنبال مي كنند.

مثلا وقتي كودك يا نوه ي شما به سوي پله ها مي دود و شما سراسيمه مي پريد و او را قبل از سقوط مي گيريد ،خشمگين مي شويد اما او را در آغوش مي فشاريد و اشك به چشمتان مي آيد. در حالي كه خشم بيمار گونه به غضب و تهاجم و آسيب منجر مي شود.

حتي در اين گروه هم دريافته اند كه عده اي از پس آمد واقعه آگاهي دارند و به همين دليل به مهار كردن خشم توانا هستند اما برخي چنين توانائي را ندارند . در آنها كه توانايي كنترل خشمشان را دارند ، فعاليت بيشتري در قاعده بخش پيشاني مغز وهمچنين در هسته بادامي يا آميگدال ديده مي شود. در آنها كه اين توان را ندارند ،هسته ي آميگدان هم فعاليت چنداني ندارد.

خشم يكي از احساسهايي است كه كمتر كسي حاضر است آن را از آن خود بداند. اغلب ادعا مي كنيم كه ديگران اين احساس ناخواسته را در ما برانگيخته اند. در حالي كه خشم يكي از احساسهايي است كه ما انتخاب مي كنيم و در موارد بسياري ما دقيقاً مي دانيم چه مي كنيم و تا چه حدود بايد پيشروي كنيم.

خشم يكي از احساس هاي اوليهء انسان است و جزء ابزارهاي دفاعي انسان هاي اوليه در تنازع بقا بوده است. خشم از تولد تا مرگ با ما است و مي تواند براي ما از حربه هاي بسيار مفيد باشد يا ابزار نابودي ما را فراهم كند بسته به اينكه از آن چگونه استفاده كنيم.

خشم به عناوين مختلف خود را نشان مي دهد . ممكن است به صورت گريه كردن در آيد، يا تمسخر كردن، داد زدن ، حمله كردن ، افسردگي ، تجاوز ، خشونت يا خودكشي ، عزلت گزيدن، به سكوت پناه بردن و حتي گاه عكس العمل ناشي ازخشم را با رابطه جنسي نشان مي دهند.

چه عواملي سبب خشم ما مي شوند؟

دانشمندان مراكز خاصي را در مغز انسان و حيوانات پيدا كرده اند كه با تحريك يا تخريب آنها بدون هيچ گونه عامل خارجي، موجود مورد مطالعه خشم و غضب بي اندازه اي از خود نشان مي دهد . جالب توجه اين كه با تحريك هسته هاي مربوطه (Dorsomedial & ventromedial Nucleus ) در حيوانات مضاف بر نمايش خشم و تهاجم بدون كنترل ، افزايش فشار خون و پرخوري ملاحظه شده است. اين مراكز در انسان ارتباط مستقيم با مراكز افسرد گي و بيماري هاي تغذيه اي ( بوليميا و آنوكسيا ) دارند.

در انسان هسته هاي مركزي خشم و غضب از طريق ترشح Nor epinephrine با تمام بدن در ارتباط هستند . افزايش فشار خون ،افزايش قند خون ، افزايش ضربان قلب ، پرخوني عضلات ، ترشح اسيد در معده ،افزايش تعداد تنفس در دقيقه و كاهش عمق آنها ، تغيير در رنگ پوست بخصوص در صورت از علائم فوري خشم و غضب هستند. همچنين در طول زمان پركاري هاي تيروئيد ، كبد، كليه ها، روده ها و مثانه نيز به عوارض حاصله از خشم افزوده مي شوند.

مي گويند خشم چون ذغال افروخته ايست كه از كوره بر مي داريد كه به ديگري پرتاب كنيد !  كدام يك بيشترمي سوزد؟!

چرا خشمگين مي شويم:

دلايل بسياري بروز خشم در انسان مي شود ولي اين دلائل براي همگان يك شكل نيستند. چيزي كه مي تواند شما را شديداً خشمگين كند ممكن است در ديگري اصلاً اثري نگذارد و متقابلاً مسئله اي كه ديگري را شديداً به خشم آورد براي شما بي تاثير باشد. بلكه دريافت ما از مسائل عامل اصلي واكنش خشم و غضب مي باشد.

اينكه ما چگونه اتفاقات را معني مي كنيم ،طبعاً در گذشته ما ومحصول