مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 13259
دیروز : 42500
افراد آنلاین : 30
همه : 4540223

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۵ - تمرين افزايش اعتماد به نفس ( ۳)

شرط اساسي اعتماد به نفس و اساسي ترين مانع اعتماد به نفس

بخش سوم

44- در تصميم هاي خود، تأخير نيفكنيد.

هر چه سرعت شما در تصميم گيري بيشتر باشد؛ به سود خودتان تمام مي شود.

براي آنكه تصميم گيري شما سرعت پيدا كند، بايد از نظم فكري برخوردار باشيد.

نظم فكري يعني اينكه بدانيد ارزش ها و باورهاي عميق و دروني شما چيست و اين ارزش ها هر يك چه اولويتي در ذهن شما دارند و تحليل شما از هر يك از اين ارزش ها چيست؟

برخوردار شدن از نظم فكري، به صورت وقت احتياج دارد.

وقتي شما ارزش هاي فكري خود را سازمان و نظم نمي دهيد و اولويت ها را (هر چند كلي) مشخص نمي سازيد، عملاً همه انتخاب ها در يك سطح قرار مي گيرد و شما مي دانيد كه قرار گرفتن در چنين وضعيتي چقدر ناخوشايند است.

كارت نظام ارزشي خود را كه همراه داريد؟

با داشتن اين كارت مواردي كه به ذهن شما مي رسيد، در راستاي كدام ارزش فكري شماست. و بعد آن كاري را انجام دهيد كه در راستاي ارزش فكري برتر شماست.

به تصميم هاي خود پايبند باشيد. براي رسيدن به اين هدف به دنبال هر تصميمي فوراً و بدون معطلي اقدام كنيد.

كاري در جهت تصميم خود انجام دهيد. مهم نقطه شروع است. بعد به راحتي ادامه دهيد.

45- كتاب هاي الهام بخش بخوانيد.

كتاب هاي الهام بخش در حقيقت، انديشه و احساس نويسندگان موفقي است كه هميشه در پيش شما حضور دارند مطالعه كتاب هاي الهام بخش، شبيه ملاقات و معاشرت با افراد موفق است.

وقتي شما با آدم هاي موفق نشست و برخواست مي كنيد حس اعتماد به نفس در شما به وجود مي آيد گويي كه اين حس كاملاً مسري است و ايده هاي ذهني و احساسات قلبي آن ها به شدت در شما تأثير مي گزارد.

وجود هر كس در هاله اي از انرژي قرار دارد. اين انرژي ها كه بيشتر منشأ ذهني دارند؛ اطراف هر شخص را فرا گرفته اند. انرژي هاي ذهني بسته به نوع انديشه اي كه شخص، در سر مي پروراند. فركانس هاي متفاوت دارد.

فركانس هاي ذهني شما در روابط و برخوردهاي شما دايماً روي يكديگر اثر مي گذارند.

مطالعه كتاب هاي الهام بخش و تأثير گذار مثبت نيز تابش هاي ذهني نويسنده را به شما انتقال مي دهند.

46- رهبر باشيد.

كارها را تفويض و تقسيم كنيد.

كساني كه از اعتماد به نفس سرشار برخوردار هستند, نه تها مسئوليت پذيرند و به مسئوليت هاي خود به خوبي عمل مي كنند بلكه اداره مسئوليت هاي ديگران را نيز به عهده مي گيرند.

رهبري يك گروه، و تفويض و تقسيم اختيارات به تعداد افراد بر اساس توانمندي آن هاست.

رهبران، نظارت بر مسئوليت ديگران را نيز بر عهده مي گيرند اما به هيچ عنوان مسئوليت ديگران را بر دوش نمي كشند.

رهبر ، فقط و فقط وظيفه خود را انجام مي دهد و بر ديگران، ناظر است.

رهبر فداكار نيست و وظيفه ديگري را به خاطر پيشرفت مجموعه انجام نمي دهد. (به مفهوم غلط آن)

رهبر نه تنها بيش از ديگران كار نمي كند بلكه حتي مسئوليت كمتري را مي پذيرد تا بيشتر بتواند فكر كند و هماهنگي به وجود بياورد.

در زندگي خود ابتدا يك سرباز لايق و شايسته و بعد يك رهبر شايسته و سزاوار باشيد.

47- مانند آدم هاي متشخص عمل كنيد.

براي رشد و پيشرفت در هر زمينه اي خصوصاً عادات و اخلاق نيك مانند اعتماد به نفس، شما بايد يك الگوي ذهني و عيني داشته باشيد.

يك فرم خوب از كسي كه اعتماد به نفس دارد در ذهن خود داشته باشيد و شخص يا اشخاصي را كه به صورت عيني و واقعي از اعتماد به نفس برخوردارند، پيش رو.

اعتماد به نفس، موضوعي است كه تا حد فوق العاده زيادي وابسته به شخصيت است. هر چه منش شما مثبت تر، سالمتر، آراسته تر، ساده تر و محترم تر باشد؛ اعتماد به نفس بيشتري پيدا كند.

فراموش نكنيد كه مدل سازي شما نبايد با سختي و فشار و ناراحتي همراه باشد. در كمال آسودگي و با اشتياق فراوان عمل كنيد.

48- لباس خود و فرزند خود را تغيير دهيد.

لباسي كه شما بر تن داريد شايد منش واقعي شما را نشان ندهد اما پاكيزگي و آراستگي آن، مطمناً شايستگي شما را نمايان مي سازد.

شما لباستان را آن طور كه فكر مي كنيد شايسته شماست انتخاب مي كنيد و مي پوشيد.

نه تنها شخصيت و منش شما نوع لباس پوشيدن شما را تعيين مي كند بلكه مهتر از آن نوع لباس پوشيدن شما، شخصيت و منش شما را معرفي مي نمايد.

يادتان باشد سادگي هميشه متانت منش شما را تداعي مي كند.

بچه هاي شخصيت خود را از شخصيتي كه شما به آن ها مي دهيد مي گيرند و اين زمينه اعتماد به نفس يا عدم اعتماد به نفس آن ها مي شوند.

بچه خودتان را از دريچه ديگران ببينيد و او را آراسته سازيد.

49- به ديگران احترام بگذاريد.

احترام به ديگران همانند تحسين نكات مثبت به سوي شما باز مي گردد.

به ديگران احترام بگذاريد.

به آرمان ها، به نيازها، به احساس ها و به منش آن ها احترام بگذاريد.

به ويژه اين احترام وقتي ضروري است كه است آرمان ها و نيازها و احساس ها و منش آن ها با شما سازگاري ندارد.

مهم است كه به آن ها كه با شما تفاوت دارند، احترام بگذارند.

هميشه پاسخ احترام، احترام است.

اگر بخواهيد بي احترامي را با احترام پاسخ دهيد اين خود شكني است.

بي احترامي، وقتي بي احترامي تلقي مي شود كه صريح و مشخص و كاملاً عيني و واضح ابراز گردد.

وقتي ديگران را به نام خانوادگي صدا مي كنيد احساس خوبي پيدا مي كنيد و احترام متقابلي بين شما و آن ها ايجاد مي شود.

مهمترين عاملي هم كه اين احترام را برمي انگيزد احترام شما به خود و رفتار شما با خود است.

هميشه رفتار شما با خودتان، رفتار ديگران با شما را مشخص مي كند.

البته احساس داشتن به تنهايي خدشه پذير است و اعتماد به نفس ناشي از آن ناپايدار. مهم آن است كه احساس توانستن هم داشته باشيد.

50- دوستان خود را تغيير دهيد.

براي هر تغيير و دگرگوني رهايي از حالات بد يا ايجاد خصلت هاي نيكو همچون اعتماد به نفس، بايد تغييري در روابط شما پديد مي آيد.

شما مجموعه دوستان خود هستيد. هر يك از دوستان شما آيينه برخي از جنبه هاي منش شماست.

تا شما دوستان خود را تغيير ندهيد، نمي توانيد دگرگون شويد.

51- بازيچه نشويد.

بازيچه شدن، شرايطي است كه در آن شما نمي توانيد بر اساس ميل خود رفتار كنيد و در نتيجه علي رغم ميل خود رفتار كنيد. اين وضعيت را يا ديگران و يا خودتان ايجاد مي كنيد.

وقتي شخص بازيچه به خود مي آيد، خود را خسته و فرسوده و عصبي مي بيند و داد و هوارش بلند مي شود كه مردم چقدر پر رو و پر توقع هستند.

شخصيت بازيچه، چون مي خواهد قهرمان معرفي شود و منجي افسانه اي همه باشد، خود را طوري معرفي مي كند كه گويي همه چيز مي داند، همه جا آشنا دارد، با هر كس ارتباط دارد و قابليت هاي فراواني دارد و ...

بازيچه ها وقتي به خود مي آيند، مي بينند كه ديگران در حال استثمار آن ها هستند. آن ها تازه مي فهمند كه چه اوقات گرانبهايي را كه مي توانستند صرف خود كنند بي توجه به خود سپري كرده اند.

شما بايد سعي كنيد كه بازيچه نشويد تا اعتماد به نفس شما مصون بماند.

براي اينكار تنها يك راه حل داريد و آن اينكه، نه گفتن را تمرين كنيد و قاطعانه نه بگوييد.

52- قاطعانه نه بگوييد.

راه حل اين است و بس.

در شرايط بازيچه شدن، بايد قاطعانه پاسخ منفي بدهيد.

بازيچه شدن، يعني بر خلاف وجدان و نيروي عقلاني خود عمل كردن كه بعداً احساس گناه را در شما به وجود مي آورد.

بازيچه شدن، در ديگران نسبت به شما رفتار متوقعانه و عشقي ارباب و رعيتي ايجاد مي كند.

تمنا كردن شما را خفيف مي كند و خوار مي شويد. به هيچ عنوان از كسي چيزي، وضعيتي يا موقعيتي را با التماس نخواهيد.

53- نظر خود را اعلام كنيد.

وقتي شما نظر مي دهيد يعني خود را دوست مي داريد. خود را ارزشمند و لايق مي دانيد و به خود احترام مي گذاريد. در غير اين صورت ، از هر اظهار نظري اجتناب مي كنيد.

54- احساسات خود را ابراز كنيد.

اگر از چيزي به شگفتي مي آييد ، احساس خود را ابراز كنيد.

اگر از چيزي خوشحال مي شويد ، احساس خود را ابراز كنيد.

اين كار را نه لزوماً براي پرورش اعتماد به نفس بلكه هميشه با شهامت و جرأت انجام دهيد.

احساسات منفي و بد و خود شكنانه خود را البته به هيچ وجه بروز نمي دهيد و نه تنها بروز نمي دهيد بلكه به سرعت در صدد تغيير وضعيت و تغيير احساس خود برنمي آييد.

55- انتظارات و خواسته هاي خود را به طور واضح بگوييد.

مبهم حرف نزنيد. رئيسي كه به كارمندانش مي گويد: خوب كار كنيد! نبايد انتظار داشته باشد خواسته اش برآورده شود. او بايد دقيقاً بگويد كه خوب كار كردن يعني چه و منظورت چيست.

وقتي مبهم حرف مي زنيد؛ هم نتيجه نمي گيريد و هم در ذهن ديگران فردي با شخصيت مبهم و فاقد اعتماد به نفس مي آييد.

مواردي كه بايد هنگام مطرح كردن خواسته ها در نظر بگيريد:

1- دقيقاً مشخص كنيد كه چه مي خواهيد؟

2- از كسي درخواست كنيد كه مي دانيد مي تواند به شما كمك كند به هر كسي نگوييد و از هر كسي نخواهيد.

3- هنگام درخواست كردن، منافع و مصالح طرف مقابل را هم در نظر بگيريد.

4- انتظار و خواسته شما، هدفداري ذهن و اعتقاد و قلبي شما را نشان مي دهد.

5- تا خواسته شما، تحقق نيافته، دست برنداريد.

6- مبهم حرف نزنيد.

7- مشخص حرف بزنيد.

8- غرغر نكنيد: يا بگوييد يا نگوييد.

غرغر كردن يعني ميل به گفتن، اما توأم با اضطراب و بيم.

غر زدن يعني معترضم اما جرأت گفتن ندارم.

9- بلند تر و جدي تر محبت كنيد.

10- هنگام حرف زدن، بال بال نزنيد.

آرامش خيلي مهم است. آرامش يعني اعتقاد به آنچه مي گوييد. يعني رضايت خاطر از خود.

56- در رديف هاي جلو بنشينيد.

نشستن در رديف هاي جلو ، تمركز حواس و دقت را بيشتر مي كند. هر چه عقب تر مي نشينيد؛ عامل حواس پرتي خود را افزايش مي دهيد.

ميل به موفقيت، پيامد احساس توانمند بودن است و به همين خاطر اثر چشمگيري در بهبود اعتماد به نفس شما دارد.

57- به چشم هاي مخاطب خود به نرمي نگاه كنيد.

هنگام سخن گفتن به چشمان مخاطب خود نگاه كنيد. هنگام شنيدن هم همين طور.

البته اين نگاه بايد شرايطي داشته باشد.

اول آنكه، قصد نگاه من با اعتماد به نفسم نباشد.

دوم آنكه، جسورانه و گستاخانه نباشد.

سوم آنكه، قصد و نيت خاصي نداشته باشد.

نگاه بايد نرم و ملايمت خاصي داشته باشد كه نشان مي دهد به مخاطب خود توجه داريد و از اينكه به او نگاه مي كنيد هراسي نداريد.

58- سرعت راه رفتن خود را 25% افزايش دهيد.

كساني كه اعتماد به نفس ندارند، بسيار آرام و شل حركت مي كنند و تا حدي پاي خدو را بر زمين مي كشند كه اين كار براي جلب توجه ديگران است و از احساس ناتواني و شكست خوردگي ناشي مي شود.

هنگام راه رفتن ، پا را از زمين بلند كنيد و سرعت راه رفتن خود را تا 25% افزايش دهيد.

حواستان باشد كه سرعت و فرم راه رفتنتان را براي افزايش اعتماد به نفس، براي خودتان، تغيير دهيد نه براي اينكه مردم درباره شما حرف هاي قشنگ و خوب بزنند.

59- فراوان گوش كنيد، زياد حرف نزنيد.

سكوت، خالي بودن از كلام است و ديگران را به تمامي شيفته شما مي كند.

آدمي بايد چون گردباد باشد كه در درون آرام است و در برون فعال.

سكوت به جا و سخن گفتن به جا نشانه اعتماد به نفس است و سكوت نابجا و سخن گفتن بيهوده نشانه عدم اعتماد به نفس.

60- تبريك و تسليت بگوييد: هديه بدهيد.

تبريك و تسليت گفتن، قدر داني كردن و هديه دادن ، همه انواعي از احترام گذاشتن به ديگران و در موقع احترام گذاشتن به خود محسوب مي شود.

در تبريك گفتن، برد نوشتاري، بسيار بسيار مؤثرتر است و در تسليت گفتن، برد حضوري.

61- هديه را بپذيريد.

هديه را بگيريد. تشكر كنيد و بپذيريد.

هديه دادن و هديه گرفتن هر دو باعث ارتقاي اعتماد به نفس مي شود.

وقتي هم هديه اي را مي پذيريد به شايستگي خود در ذهن خود مهر تأييد مي زنيد.

هيچ وقت هديه خود را كوچك و حقير نپنداريد و با شرمندگي و خجلت هديه ندهيد.

فرصت هديه دادن را از دست ندهيد تا روحتان بزرگ و غني شود.

62- حمايت خانواداه را برانگيزيد.

احترام به خانواده ، حمايت خانواده را بر مي انگيزاند و اين حمايت و هواداري، بسيار در افزايش اعتماد به نفس مؤثر است. با احترام به خانواده هم ارزشمندي و لياقت خود را نشان داده ايد و هم ارزشمندي خانواده را سبب شده ايد و هم احترام ديگران را نسبت به خانواده خود انگيخته ايد و از همه اين ها مهتر حمايت و توجه خانواده را جلب كرده ايد كه اين حمايت و توجه منجر به افزايش اعتماد به نفس و قوت قلب شما مي شود.

63- براي اعتماد به نفس زمان بگيريد.

اعتماد به نفس يك صفت اكتسابي است كه قابل پرورش است.

هر صفت قابل پرورش نياز به زماني براي پرورش دارد.

يكباره از اعتماد به نفس برخوردار نمي شويد احتياج به زمان و تمرين دارد.

64- از خدا هدايت بطلبيد.

عامل بسيار مؤثر ارتباط با خداست.

كسي كه از خدا حمايت مي طلبد پشتوانه بسيار عظيمي را احساس مي كند.

اعتقاد و هدايت از خدا توانايي شما را خداگونه مي كند.

با خدا در ارتباط باشيد. به او توكل كنيد. او از ياري بخواهيد. هر روز صبح بگوييد:

امرز به خدا توكل مي كنم و اداره عللي امور را به خدا مي سپارم.

برنامه ده روزه اعتماد به نفس

1- هدف، از ابتدا در شما شعله ور باشد.

2- خيلي هم نسوزيد. آتش تند دوام ندارد. آتش باشيد اما ملايم. هميشه باشيد. تندي فراوان از تداوم جلوگيري مي كند. افراطي نشويد.

3- برنامه بايد كم حجم و ملايم باشد.

كم كم اجرا كنيد.

4- الهام بگيريد.

الهام همان چيزي است كه به شما انگيزه مي دهد.

5- اعلام نكنيد.

اعلام كردن يعني آب روي آتش ريختن. يعني فرو ريختن هيزم ها.

6- اگر يك روز اجرا نكرديدكنار نرويد.

7- برنامه 10 روزه شما و هر برنامه ديگر زندگي را فقط بايد شما طرح كنيد.

8- منتها, در اين برنامه همه چيز گنجانده شود:

نكات 64 درس و آنكه بايد در برنامه ريزي در نظر بگيريد:

1- ارتباط با خدا و حضور خدا در خود

2- تلقين به نفس مراقبت از رفتارهاي خودشكنانه

3- برنامه خودشيفتگي

4- كمك به ديگران

بر اساس اين 5 اولويت برنامه ريزي كنيد و رفتار كنيد و در هر كدام تنوع به خرج دهيد.

در برنامه خود شيفتگي، بيشتر در همه جا و همان كارهايي انجام دهيد كه معمولاً ناديد مي گرفتيد يا انجام نمي داديد و يا مشكل داشتيد.

خلاصه كننده: مريم سلطاني فيروز

خلاصه كتاب اعتماد به نفس در 10 روز

$(document).ready(function() { $('#rate_p55819').rating('rate.php?pid=55819', {maxvalue:5, curvalue:0}); });

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۵ - تمرين افزايش اعتماد به نفس ( ۳)

شرط اساسي اعتماد به نفس و اساسي ترين مانع اعتماد به نفس

بخش دوم

34- همه را ببخشيد.

روح خود را آزاد كنيد:

آن ها كه از اعتماد سرشارند؛ روح بزرگ و غني و آزاد دارند.

هرگونه وابستگي ذهني و جسمي و روحي به كوچك شدن انسان مي انجامد.

همانقدر مشتاق و علاقه مند به اهداف خود باشيد و براي رسيدن به آن ها تلاش كنيد كه آمادگي رها كردنشان را داريد.

يكي از مهمترين چيزهايي كه وابستگي ذهني و عاطفي ايجاد مي كند و مانع غني شدن و آزادي روح مي شود؛ نبخشودن ديگران است.

هر كسي و به هر شكلي به شما بدي كرده؛ او را نبخشاييد. به جاي آنكه با كينه به آزار روح خود و بي توجهي نسبت به خود مشغول شويد و نهال اعتماد به نفس خود را بخشكانيد؛ او را ببخشاييد و رها كنيد و حتي در او دعاي خير و طلب هدايت كنيد تا روح شما بزرگ و غني شود.

خود را نيز ببخشاييد:

اگر كار اشتباهي انجام داده ايد، يا گناهي مرتكب شده ايد؛ نگوييد؛ خود را به خاطر اين كار هرگز نمي بخشايم.

نبخشودن خود يعني همچنان در گناه و اشتباه باقي ماندن.

نبخشودن خود يعني صدها بار آن اشتباه را در ذهن تكرار كردن و صدها بار احساس گناه را در ذهن، تشديد نمودن.

تشديد احساس گناه يعني كشتن خود به دست خود به فجيع ترين شكل ممكن!

به جاي اينطور مجازات كردن خود، سعي كنيد گذشته خود را با روحي آزاد كه تنها با بخشودن به دست مي آوريد، جبران كنيد.

رفتار شما جدا از شماست:

هميشه متوجه باشيد كه مرزي ميان شما و رفتار شما وجود دارد.

انسان، بالفطره خوب است و پاك. روح الهي در او در جريان است. حالا اگر اشتباهي كرد و رفتار بدي از او سر زد؛ نبايد خودش را نفي كند.

خداوند خودش فرموده كه اگر كسي واقعاً از اشتباهي پشيمان گشته، به درگاه او توبه كند؛ بخشوده مي شود. حتي در احاديث آمده است كه كسي كه توبه كامل كرده باشد يعني درصدد جبران گناهش برآمده باشد؛ مانند كسي است كه هيچ گناهي مرتكب نشده است.

بخشودن را بياموزيد. خودتان و ديگران را ببخشاييد و روح خود را رها كنيد.

براي رهايي از احساس گناه، روي كاغذ بارها بنويسيد:

خود را بخشودم. رها شدم. خود را كاملاً بخشودم.

چقدر رها و آزاد هستم. سبك شدم. خداوند مرا مي بخشايد.

35- كسي را تحقير نكنيد.

تحقير كردن ديگران به هر شكل، در مفهوم كلي تر آن، يعني تحقير يك انسان. و تحقير يك انسان يعني اين خاطره ذهني پايدار كه انسان ها خيلي وقت ها كوچك و حقير و قابل سرزنش هستند.

تحقير ديگران نيز مانند هر بيان و احساس ديگر شما، بازتابي به سوي شما دارد.

اين موضوع را به خاطر بسپاريد كه حقيرترين افراد كسي است كه به تحقير ديگران مي پردازد. تحقير كردن، نوعي بي احترامي است و بي احترامي نوعي خود شكني.

به جاي اينكه به توجه و كشف جنبه هاي منفي و به قول خود مسخره و تحقير آميز ديگران بپردازيد؛ به كشف جنبه هاي مثبت آن ها را مشغول شويد.

يادتان باشد تحقير ديگران، يعني تحقير خود.

خودتان را تحقير نكنيد:

تحقير خود چند جنبه دارد:

وقتي شما محروميت هاي خود را به ياد مي آوريد به نوعي خود را تحقير مي كنيد. اين عمل، چنان افت روحي شما را سبب مي شود كه نقاط قوت خود را فراموش مي نماييد و يا آن ها را چندان هم نقطه قوت تلقي نمي كنيد.

فكر كردن در مورد آنچه نداريد، رفتار خودشكنانه است. اگر مشا دقيقاً به اطراف خود نگاه كنيد، هر كسي عيبي دارد.

وقتي شما خود را با بالاتر از خود مقايسه مي كنيد؛ باز هم به نوعي خود را تحقيرمي كنيد.

پيش از اين گفته بود كه براي پرورش اعتماد به نفس خود نگاهي به پايين و نگاهي به بالا بيفكنيد. به پايين تر از خود نگاه كنيد تا بدانيد كه چه داريد و چه هستيد و شكرگزار باشيد و به بالاتر از خود نگاه كنيد تا پيشرفت نماييد.

آنچه كه در اين نگاه، بد و مضر و مخرب است اعتماد به نفس است، مقايسه اي است كه به سركوبي خود مي انجامد. يعني شما كسي را بالاتر از خود ببينيد و خود را كمتر از او حس كنيد.

در تعارفات كلامي خود را تحقير نكنيد:

خواهش مي كنم، اختيار داريد، نظر لطف شماست، شما لطف داريد، خجالتم ندهيد، چشم هاي شما قشنگند و ... اين ها همه گفتارهاي خودشكنانه است.

چرا وقتي ويژگي مثبتي را در مشا تحسين مي كنند؛ به هزار تكاپو مي افتيد كه آن را نفي كنيد و خود را به هر آب و آتشي مي زنيد كه نادرستي آن را اثبات كنيد؟

در يك كلام، فقط بگوييد متشكرم.

تعارفات كلامي را با متشكرم پذيرا باشيد.

«متشكر» اگر واقعاً از دل برآيد: به موشك اعتماد به نفس شما پرشي ديدني مي دهد.

متشكرم، خودپرستي نيست. ديگران هم، هرگز اينطور فكر نمي كنند.

وقتي از شما تعريف مي كنند؛ اين پا و آن پا نشويد، آرام بگيريد و به نرمي و با لبخند تشكر كنيد.

اصل نگهداري، يادتان نرود.

36- براي قدرتمند شدن يكديگر را تحسين كنيد.

با تحسين هر ويژگي مثبت در ديگران، روح خود را غني ساخته ايد.

اگر مي خواهيد در روابط خود، قدرتمند باشيد و هميشه اقتدار لازم را داشته باشيد؛ جستجوگرانه ويژگي هاي مثبت ديگران را جستجو كنيد و آن ها را تحسين نماييد. اين كار شما, هم توجه شما را به نكات مثبت ديگران افزايش مي دهد و هم شما را از توجه به جنبه هاي منفي آن ها باز مي دارد.

تحسين نكات مثبت ديگران، د رآ« ها تأثير خوبي مي گذارد و ديگران را تشويق به تكرار آن رفتار خوب مي كند.

توجه به نكات مثبت و تحسين آن ها، منحصر به افرادي است كه روح آزاد و بزرگ دارند؛ به شرط آنكه: ديگران را بيش از حد ستايش نكنيد. بله بايد ديگران و خصوصاً رفتار خوب ديگران را ستايش و تشويق و تحسين كرد؛ اما بايد صادق و راستگو باشيد.

از ويژگي مثبت اشخاص، فقط آنچه كه دارند به شما دروغ مي گويند يا مبالغه مي كنند و نمي توانند تحسين آن ها را با تشكري واقعي، جذب خود سازيد.

دليل دوم: فرد مقابل، تا حدي به احساس و در تعارف غير واقعي شما پي ببرد و در نتيجه روحيه شما تحت تأثير قرار مي گيرد.

دليل سوم: با ستايش بيش از حد ديگران، خود را در حالت منفي يا پايينتر بودن قرار مي دهيد كه بالطبع نتيجه اي جز احساس خود كم بيني نمي كنيد الگوي خوبي مي گيريد و تشويق و انگيزه پيشرفت پيدا مي كنيد.

ديگران را در حد خود، ستايش و تحسين كنيد و نه بيشتر.

مراقب باشيد كه ستايش شما جنبه تحقير خود را نداشته باشد. هنگام تحسين، خود را با فرد مقابل، مقايسه نكنيد.

تملق نكنيد:

تملق و چاپلوسي، يا همان ستايش بيش از حد صفتي استكه شخص يا صلاً از آن برخوردار نيست و يا اينكه كمتر از آن را دارد. در هر دو صورت، اين موضوع يعني: دروغ گفتن شما به خود و ديگران، كه هم خود متوجه آن مي شويد و هم ديگران.

چاپلوسي كردن و تملق گفتن يعني: دست و پا زدن. خود را به آب و آتش انداختن براي خوشحال كردن و راضي نگهداشتن ديگري با بزرگ جلوه دادن او.

شايد هم يكي از هدف هاي چاپلوسي اين باشد: چهار تا بگويم، دو تا مي شنوم!

تملق گفتن، به طور غير مستقيم، تمايل شخص را به تملق شنيدن و مورد ستايش و تحسين واقع شدن. نشان مي دهد. شما بايد هميشه به ديگران احترام بگذاريد و آن ها را به خاطر صفات خود و ويژگي هاي مثبتي دارند: ستايش و تشويق كنيد ولي فقط در حد و اندازه و نه بيشتر.

37- از خوبي ديگران، قدرداني و تشكر كنيد.

قدرداني و تشكر از ديگارن، شكلي ديگر از تشكر از خود است.

وقتي كه شما از خوبي ديگران، قدرداني و تشكر مي كنيد، هم شخص فهميده و متشخص و محترمي معرفي مي شويد و هم احساس خوبي پيدا مي كنيد.

انعكاس رفتار تشكرآميز و سپاسگزارانه شما مطمئناً به صورت رفتار محترمانه طرف مقابل، به شخص شما باز مي گردد.

تشكر از خوبي ديگران، ذهن شما را متوجه آن كار خوب مي كند و ضمير ناخودآگاه شما را متوجه اينكه هر كار خوبي شايسته قدرداني و ستايش است.

اين تفكر پرانرژي و مثبت روي يك كار خوب، اين خصلت را در شما توسعه مي دهد.

تفكر، روي هر ويژگي سبب خوب و خلق آن مي شود.

روحيه سپاسگزاري را در خود توسعه دهيد.

38- در همه حال شكرگزار باشيد.

كوچكترين احساس توانايي و كوچكترين اقدام شما، نوعي اعتماد به نفس است كه حد آن نسبت به احساس و اقدام شما متفاوت است.

همين احساس و اقدام محدود عملاً يك نوع خود باوري است.

براي پرورش همه استعدادي، يكي از راه ها؛ پذيرش، توجه و بيان آن استعداد است.

شكرگزاري از هر خصلت و ويژگي مثبتي، هم نوعي توجه است و هم نوعي پذيرش و تكرار.

از خصلت هاي مثبت خود شكرگزاري كنيد تا با اين تلقين و توجه و پذيرش آن خصلت در شما گسترش يابد.

خدا هم در قرآن فرموده: لئن شكرتم لازيدنكم: نعمت ها را شكر و سپاس گوييد تا آن ها را در شما زياد كنم.

به خاطر اعتماد به نفسي كه داريد، خدا را شكر كنيد.

شكرگزاري از يك نعمت، ممكن است به شكل هاي زير باشد:

سپاس مستقيم از خدا: بگوييد خدايا شكر كه چنين اعتماد به نفسي به من دادي.

گفتگو از آنچه كه داريد: از اعتماد به نفس خود حرف بزنيد.

استفاده از موهبت ها: عملاً اعتماد به نفس را به جريان بيندازيد.

كمك به ديگران: به ديگران كمك كنيد از اعتماد به نفس برخوردار باشند.

39- درباره اعتماد به نفس فكر كنيد.

گفتم كه تفكر، باعث جذب و خلق مي شود.

اصولاً فكر شما داراي خاصيت جذب مغناطيسي است. شما در مورد هر چيز كه فكر كنيد، تابش هاي ذهني شما با خاصيت جذب مغناطيسي، به دنبال جذب و خلق آن ذهنيت است. به شرط آن كه اين ارتعاش و تابش در شما تداوم يابد.

براي پرورش اعتماد به نفس، هر صبح و شب و حتي هر وقت كه در طول روز، فرصت يافتيد، بدان فكر كنيد.

تفكر شما جذب و خلق شما را سبب مي شود و شما كم كم اين ويژگي مثبت را در خود مي بينيد.

براي از بين بردن عادت هاي بد، مناسب ترين راه، فكر كردن به عادت هاي خوب مقابل آن عادت ها است.

تنها و تنها به مفهوم اعتماد به نفس فكر كنيد.

40- تكرار و تلقين را جدي بگيريد.

هيچ چيز به اندازه تكرار و تلقين و عبارت هاي تأكيدي مؤثر، نمي تواند ضمير ناخودآگاه شما را تحت تأثير قرار دهد.

انرژي يك عبارت تأكيدي تا حدي است كه به يكباره نيروهاي خفته و پنهان شخصي را بيدار مي كند.

هر واژه، انرژي خاص خود را دارد و تأثير پذيري افراد مختلف از يك انرژي واحد، متفاوت است.

عبارت هاي تأكيدي، انرژي بيشتري دارند.

براي خود عبارت هاي تأكيدي تهيه كنيد. و با صداي بلند يا در درون خود هر روز و شب بخوانيد.

41- در فرهنگ لغات خود شكست را تجربه معني كنيد.

شكست. اشتباه. خطا. ناكامي

اين ها واژه هايي است كه از آن سخت در هراسيد.

سعي داريد كه احتمالاً شكست نخوريد يا مرتكب اشتباه نشويد.

و همين، مانع اقدام شما مي شود.

اگر هم اقدام كنيد و نتيجه ندهد آن را حذف شود بزرگترين شكست، مهلكترين ضربه و خطايي جبران ناپذير مي ناميد.

آنچه كه شما آن را شكست مي ناميد، زمينه و لازمه ايجاد اعتماد به نفس است. هر اقدامي كه شما انجام مي دهيد يا نتيجه مي دهد يا نتيجه نمي دهد.

شرط اينكه شكست هاي شما تجربه هاي عالي شما باشند و باعث رشد و پرورش اعتماد به نفس تان گردند، آن است كه در اين اوقات، سؤالات مثبت و مؤثري از خود بكنيد.

در هر حالت (مثبت و منفي): موفقيت

تكرار موفقيت يعني : اعتماد به نفس

دشواري ها كم دوامند اما افراد موفق دوام مي آورند.

42- مسئوليت پذير باشيد.

مسئوليت پذيري، در راستاي هدف، ايجاد حس توانمندي است.

وقتي مسئوليتي به گردن مي گيريد و عواقب آن را از ابتدا تا انتها بر عهده مي گيريد عملاً توانايي و خودباوري خود را به خود و اطرافيان تأكيد مي كنيد.

بيكاري، عدم مسئوليت پذيري و گرفتن حالت انفعالي به خود، عملاً شما را در اقدام محدود مي كند.

مسئوليت اموري را بپذيريد كه مطمئن هستيد توانايي انجام درست و عالي آن را داريد. اين، در صورتي است كه ديگران به شما مسئوليتي را واگذار مي كنند.

اما در صورتي كه موضوع، شخصي است و ضرر همگاني به دنبال ندارد، مسئوليت بيشتر و بالاتري را در نظر بگيريد؛ حتي اگر احتمال مي دهيد كه نتيجه مطلوب نگيريد.

مسئوليت پذيري يعني خودباوري و احساس توانمندي.

اين حس را مدام به خود تأكيد كنيد، هر صبح.

43- عذر تراشي نكنيد.

ساده ترين راه براي تغيير نكردن و اجتناب از دگرگوني، بهانه آوردن است.

اعتماد به نفس يك صفت تحسين برانگيز است و ما و اطرافيان ما، هميشه كساني را كه از اعتماد به نفس سرشاري برخوردارند، تحسين مي كنيم.

تحسين، فقط براي ويژگي هايي است كه شخص، با همت و تلاش فراوان، آن را در خود ايجاد كرده است و پرورش داده است.

عذر تراشي هاي متداول:

1- از سلامت كامل برخوردار نيستم. 2- زياد باهوش نيستم. 3- خيلي پير يا خيلي جوانم. 4- آخر در مورد من فرق مي كند. 5- بدشانسي ولم نمي كند.

اگر عذر تراشي شما عدم سلامتي كامل است:

درباره بيماري خود صحبت نكنيد. نگران سلامتي خود نباشيد. خوشحال باشيد كه تا همين حالا سالم هستيد.

اگر عذر شما، هوش شماست؛ هوش خود را دست كم نگيريد. درباره هوش ديگران اغراق نكنيد.

اگر عذر شما، سن شماست؛ نسبت به سن خود خوش بين باشيد. از فرصت هاي خود به خوبي استفاده كنيد. اگر پير هستيد، به آنچه باقي مانده فكر كنيد و فرصت آينده خود را به انجام كارهايي كه واقعاً مي خواهيد اختصاص دهيد.

اگر عذر شما، موارد 4 و 5 است؛ وقتي كه هر چيز، حتي رطوبت هوا علتي دارد؛ خوش شانسي و بدشانسي يعني چه؟ علت را جستجو كنيد و درصدد رفع مانع برآييد.

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۳۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۵ - تمرين افزايش اعتماد به نفس ( ۳)

شرط اساسي اعتماد به نفس و اساسي ترين مانع اعتماد به نفس

 بخش اول

1- به خودتان عشق بورزيد.

شرط اساسي اعتماد به نفس خود شيفتگي است.

و اساسي ترين مانع اعتماد به نفس، خود شكني است.

براي آينده اعتماد به نفس داشته باشيد بايد خود شيفته گرديد. بايد عاشق جسم و روح خود باشيد و براي رسيدن به اين خود شيفتگي بايد شناخت و درك درستي از خويشتن خويش داشته باشيد.

براي خودشيفتگي همين بس كه بدانيد انسانيد. اشرف مخلوقاتيد، تجلي كائناتيد. شاهكار خداونديد. بين اين همه آفريده، جماد، نبات، جاندار و بيجان، شما شايستگي انسان بودن را پيدا كرده ايد و برترين موهبت هاي الهي يعني قدرت و اراده و اختيار و توانايي هاي ذهني فوق العاده به شما داده شده است.

شما در حقيقت برگزيده آفريدگان خداييد.

شما بر تمام اين جهان، تسلط داريد. شما قدرت خلاقيت و نوآوري داردي. شما قادريد دگرگون شويد و به شيوه اي كاملاً نوين به دنيا بنگريد.

در حقيقت، مقدمه عشق به خود، عشق الهي است.

وقتي از خود بيزاريم، از همه بيزاريم و وقتي به خود عشق مي ورزيم، جهان نيز در چشم ما دوست داشتني مي آيد.

«تمرين»

هم اكنون جلوي آينه برويد. خود را دوستدارانه نگاه كنيد و از صميم قلب به خود بگوييد:

تو را دوست دارم چون تو برتر از فرشته ها هستي.

تو را دوست دارم چون تو برگزيده آفريده هاي خدا هستي.

تو را دوست دارم چون تو تجلي كائنات هستي.

تو را دوست دارم چون روح خدا در تو جاري است.

تو شايسته ستايشي چون خداوند ستوده تو را آفريده است. تو را دوست دارم.

هر روز حداقل يكبار اين تمرين را جلوي آينه انجام دهيد.

2- از خود به خوبي ياد كنيد.

شما بايد با خود صادق باشيد.

جنبه هاي منفي و جنبه هاي مثبت خود را توأماً در نظر بگيريد اما به جنبه هاي مثبت، توجه بيشتري داشته باشيد تا با تكيه بر آن ها توان و انرژي بيشتري براي مقابله با جنبه هاي منفي پيدا كنيد.

تفكر مثبت، خود اساس هر موفقيت است.

خيلي ها فكر مي كنند تفكر مثبت يعني نديدن واقعيت ها و چشم بستن از بدي ها اما اينطور نيست.

نگرش اول شما، بايد يك نگرش عمومي باشد.

نگرش بعدي، بايد به نكات مثبت بيشتر توجه كنيد.

تمرين: براي خود يك آگهي تبليغاتي تهيه كنيد.

تا به حال دقت كرده ايد كه براي تبليغ هر چيزي،فقط بر نكات مثبت آن تأكيد شود؟

يك آگهي تبليغاتي بسازيد: 1- امتيازات و قابليت هاي خود را بنويسيد. 2- با زبان خود بنويسيد و تعريف كنيد.  3- با صداي بلند در خلوت هر روز بخوانيد.

3- خود را تشويق و ستايش كنيد.

به خاطر كوچكترين كار خوبي كه انجام مي دهيد، خود را ستايش و تشويق كنيد.

چرا وقتي كار خوب و درستي انجام مي دهيد، براي خود كف نمي زنيد؟ و به خود آفرين نمي گوييد؟ انجام همين كارهاي به ظاهر ساده كه ممكن است در نظر شما بي معني و بيهوده هم باشند، رشد اعتماد به نفس شما را تسريع مي كند.

هيچ كدام از كارهاي مثبت خود را كوچك و بي اهميت، تلقي نكيند.

خداوند فرموده كه به خوبي هاي ما، حتي اگر ذره اي باشد، پاداش مي دهد و هرگز در سنت الهي، اجر نيكوكاران ضايع نمي شود.

اگر توجه به كارهاي نيكو و پاداش دادن به آن ها سنت خداست، ما هم كه جانشين خدا در روي زمين هستيم، بايد از اين سنت پيروي كنيم.

هيچ كدام از كارهاي درست خود را بي پاداش نگذاريد. حتي، به صورت تحسيني ذهني و لبخندي ظاهري هم كه شده، خود را تشويق نماييد.

4- با جسم خود خوب رفتار كنيد.

اگر عاشق خود هستيد و شيفته انسانيت خود گشته ايد، بايد به شكلي احساس خود را نسبت به خود نمايان سازيد.

چگونگي رفتار شما با جسم خودتان، بيش از هر چيز ديگري، ميزان خود شيفتگي شما را نشان مي دهد.

اگر واقعاً خودتان را دوست داشته باشيد، از هر آنچه كه به جسم و تن شما آزار مي رساند و به سلامت و تندرستي شما لطمه وارد مي كند، دوري مي جوييد. از موهبت ها و نمعت هاي الهي در حد اعتدال و درست استفاده كنيد. خدا هم رياضت هاي افراطي را كاملاً نفي فرموده است.

تمرين: امروز ( و از امروز به بعد) با جسم خود خوب رفتار كنيد.

5- سلامت باشيد.

اعتماد به نفس شما تا حد فراواني به ميزان سلامت جسم و روح شما بستگي دارد.

شرط سلامتي، رهايي است. بايد هر آنچه را كه به شكلي فكر و ذهن شما را مشغول داشته است و احساسات و عواطف شما را درگير خود نموده، رها كنيد.

براي سلامتي خود برنامه اي عالي تنظيم كنيد و اين تندرستي، جنبه فراگير داشته باشد؛ سلامت جسم، سلامت روح، سلامت ذهن.

در هر شرايطي به سلامتي و تندرستي خود، بيش از هر چيز توجه كنيد.

6- بيماري يعني: نياز به جلب توجه ديگران

اعتماد به نفس در كساني فوق العاده چشمگير است كه خودشا را خيلي خوب مي پذيرند.

يعني در درون، خود را تأييد كنيد. انسان بودن خود را پاس مي دارند و از توانايي رشد و پيشرفت و خلاقيت و نوانديشي خود لذت مي برند و از خود رضايت خاطر دارند.

كساني كه اعتماد به نفس عالي دارند، در درون، شيفته هستند و به خوبي به نيازها، احساس ها و تندرستي خود توجه دارند.

اما كساني كه خودشان نسبت به خود چنين محبت و توجهي ندارند؛ نياز پيدا مي كنند كه اين خلاء را از جانب شخص يا اشخاص ديگر پر كنند.

شخصي كه مورد تأييد خود باشد و به نيازهاي جسمي و روحي خود توجه دارد، خيلي كم به بيماري مبتلا مي شود. چنين شخصي حتي فكر بيماري شدن يعني نياز به جلب توجه ديگران هم در ذهنش راه پيدا نمي كند.

اما فرقي نمي كند كه بيماري ها واقعي باشند يا نه؛ در هر حال علت اصلي اين رفتار نياز به جلب توجه و محبت ديگران است. قبل از بيماري از خودتان مراقبت كنيد. به خودتان عشق بورزيد و به خود و نيازهاي خود عميقاً احترام بگذاريد و توجه كنيد.

حتي در لحظات بيماري هم، خودتان از خودتان دلجويي كنيد و براي خود، خير و سلامتي دعا كنيد.

7- فداكاري بيش از حد، عدم توجه به خود

بايد توجه داشت كه ما زماني مي توانيم واقعاً انسان فداكار و مثمر ثمري براي ديگران باشيم، كه «خود» باشيم.

اگر شما مي خواهيد به ديگران روحيه بدهيد و يا اعتماد به نفس آن ها را افزايش دهيد، بايد خودتان روحيه عالي داشته باشيد و داشتن روحيه عالي، به « توجه به خود» نياز دارد.

اگر مي خواهيد كسي را راهنمايي كنيد بايد خودتان با توجه به نيازها و انگيزه هاي خود، همانطور باشيد.

فداكاري و مادران:

مفهوم فداكاري، بيش از همه براي مادران بد جا افتاده است. مادران اغلب به نيازهاي خود بي توجهند. سلامتي و استراحت خود را ناديده مي گيرند و همه چيز را براي فرزندان خود، فدا مي كنند.

جالب آنكه فكر مي كنند اگر اينگونه باشند مادر فداكارتر و بهتري هستند.

مادري كه نسبت به خود بي قيد و بي توجه است و تمام دقت و انرژي خود را صرف بچه ها مي كند، خيلي زود بيمار و بي روحيه و خسته مي شود و در نتيجه زماني مي رسد كه به جاي فداكاري در حق بچه ها، آن ها را به زحمت و دردسر مي اندازد يعني عملاً طول عمر فداكاري خود را كاهش مي دهد.

شما با توجه به خود هم اعتماد به نفس را در خود افزايش مي دهيد و هم به فرزند خود خودباوري و خود اتكايي و توجه به خود را مي آموزيد.

فداكاري براي دوستان و فداكاري در محيط كار، خدمت به ديگران و رفع نيازهاي ديگران، امري پسنديده و بسيار شايان ستايش است اما به شرط آنكه به خود لطمه نزنيد.

فداكاري واقعي:

فداكاري با مفهوم نادرست آن، نه تنها شما را از توجه به خود و نيازهاي خود بازمي دارد، بلكه ديگران را هم به شما وابسته ساخته، خودباوري و خود اتكايي آن ها را تا حد قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد.

شما با فداكاري نادرست و بيش از حد خود، افرادي ضعيف النفس و ضربه پذير را تربيت مي كنيد كه مسلماً در جامعه دچار مشكل خواهند شد و اين گناه شماست.

حمايت بيش از حد از يك فرد نه تنها خود شكني است بلكه در واقع، از بين بردن ديگران است. اگر مي خواهيد واقعاً و به مفهوم درست كلمه فداكار باشيد، بايد هم به نيازها و عواطف خود توجه كنيد و هم به ديگران.

تمرين:

از خود مراقبت كنيد كه بيش از اندازه از ديگران حمايت نكنيد.

فداكاري را در حد اعتدال و به مفهوم درست آن انجام دهيد. يادتان باشد؛ چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.

8- اعتماد به نفس، خودپرستي نيست

گرايش خودپرستي اين است كه خدايا، نه اراده تو  كه اراده خودم كرده شود!! مي خواهم عمرم را چنانكه دلم مي خواهد، به انجام برسانم، بيگانه از تو و ديگران!

شخصي كه روح عالي اعتماد به نفس در اوست، به خود و ديگران عشق مي ورزد چون خود و ديگران را نشانه هايي از آفريدگار مي داند.

«خود پرستان» عشق به ديگران را ندارند. به اينكه آفريده خدا هستند توجهي ندارند. اما صاحبان اعتماد به نفس سرشار از احترام و عشق و حمايت ديگران هستند.

صاحبان اعتماد به نفس، خود شيفته هستند و به نيازها و عواطف و برنامه ها و هدف هاي خود توجه دارند. تنها و تنها به خاطر آن است كه مي خواهند باشند تا براي خود و ديگران مؤثرتر و مفيدتر باقي بمانند.

براي خود و ديگران، توأماً ارزش قايل شويد. هم وقتي را براي رسيدن به خود و نيازهاي خود در نظر بگيريد و هم وقتي را به ديگران اختصاص دهيد و در هر زمان با عشق، به خود و ديگران خدمت كنيد.

9- به خود برسيد

به خود رسيدن يعني داشتن اعتماد به نفس و توجه به خود.

پيامبر ما هميشه با خود شانه و آينه و مسواك همراه داشت و از عطر استفاده مي كرد. اين ها همه يعني توجه به خود و خودشيفتگي.

به خود رسيدن به هيچ وجه نشانه لوس بودن و افاده اي بودن نيست.

اگر چه خوب ظاهر شدن در جمع و اثر خود و مثبت گذاشتن روي ديگران خيلي عالي است. هدف اصلي و اوليه شما بايد اين باشد كه به خود برسيد تا احساس شايستگي كنيد.

تمرين:

به خود برسيد. هر چند وقت يكبار به يك آرايشگاه خوب برويد.كفش هايتان را برق بيندازيد. لباس هايتان هميشه تميز و اتو كرده باشد نه لزوماً گران قيمت. از عطر استفاده كنيد. تا مي توانيد سر و وضع بهتري داشته باشيد.

به خاطر داشته باشيد ظاره شما با شما و ديگران حرف مي زند.

خودتان را مشخص جلوه دهيد. اين كمك مي كند براي خودتان ارزش بيشتري قائل شويد. شعار يك شركت پوشاك آمريكايي اين است:

« خوب لباس بپوشيد و الا برايتان گران تمام مي شود.»

10- احساس شايستگي كنيد.

به تعريفي، اعتماد به نفس، فقط احساس شايستگي نمودن است.

اين احساس ممكن نيست در ما به وجود بيايد مگر اينكه به موجوديت خود پي ببريم و توانايي هاي خود را بشناسيم.

هيچ كس، هيچ كس را مطلقاً جانشين خود نمي كند مگر آنكه صفات و شايستگي هاي خودش هر چند خيلي كمتر، در او وجود داشته باشد.

خداوند فرموده: « ما انسان را شبيه به خود آفريديم»؛ بنابراين تمامي صفت هاي خداوندي هر چند نه به طور مطلق، در ما به وديعه نهاده شده است.

همان روزي كه ما به سيماي انسان آفريده شديم، در حقيقت، انسان و درجه شايستگي و لياقت خود را دريافت نموده ايم.

هر نعمتي كه در اين دنيا و هر موهبتي كه مي بينيد براي شما آفريده شده است. اين موضوع بارها و بارها در كتاب هاي آسماني تأكيد شده است.

خيلي وقت ها احساس شايستگي يا عدم شايستگي، با كارهاي آگاهانه و ناآگاهانه شما در طول روز، در ناخودآگاهتان ثبت مي شود.

از نعمت هاي الهي به شكل عالي و مرتب و آراسته استفاده كنيد.

11- از مواهب الهي لذت ببريد.

خود را از موهبت هاي الهي محروم نكنيد.

محروم سازي از هوهبت، به ذهن القا مي كند؛ تو شايسته بهره مندي از اين موهبت نيستي. از تفريگاه ها، مكان هاي سرگرمي و ... حتماً استفاده كنيد. به ويژه اگر به عالي بودن آن ها اطمينان داريد و تا كنون به دليل يا بي دليل خود را از آن ها محروم ساخته ايد.

هر محروميتي كه به درازا بكشد، عدم شايستگي را به ذهن القا مي كند.

بهره نبردن يعني احساس عدم شايستگي و اين احساس يعني از بين بردن اعتماد به نفس.

بدون احساس گناه از مواهب الهي لذت ببريد.

12- احساس گناه: بزرگترين مانع

شايد شما معتقديد كه انتقاد شديد از خود زمينه بهتر شدن شماست.

يكي از بزرگترين و در واقع دقيقاً بزرگترين مانع اعتماد به نفس شما، احساس گناه است. احساس گناه، اعتماد به نفس را در شما سركوب و نابود مي كند.

احساس گناه يعني: عدم تأييد خود و چه بسا يعني: سرزنش خود.

شايع ترين نوع احساس گناه اين است كه شما بر اساس نظام ارزشي و وجدان خود عمل كنيد.

يكي از موارد شايع احساس گناه، نبخشودن است. نبخشودن يعني اينكه شما از رفتار گذشته خود يا يك فرد ديگر، كينه به دل داشته باشيد.

اين نبخشودن ها نه تنها قدمي براي بهبود اوضاع نيست بلكه قدمي در جهت تخريب روحيه اعتماد به نفس شماست كه مسلماً شرايط را دشواتر مي كند.

بهترين شيوه براي تغيير دادن خود و مسلط شدن بر شرايط، عشق ورزيدن به خويشتن است.

تمرين بسيار مهم: كارت نظام ارزشي

ارزش ها و باورهاي دروني و قلبي خود را روي يك كارت بنويسيد و اين كارت را همراه خود داشته باشيد. هر چند ساعت يكبار، بررسي كنيد كه عقلي و وجداني عمل مي كنيد و رفتار گذشته خود را ببخشاييد.

13- خود را سرزنش نكنيد.

پيامد احساس گناه كه نقش اصلي را در كشتن اعتماد به نفس بازي مي كند سرزنش خود است.

بايد بدانيد كه براي جبران خطا، خصوصاً پس از ارتكاب آن روحيه عالي و بالايي لازم است و مسلماً سرزنش خود يك رفتار خود شكنانه است.

هر اشتباهي كه انجام داده ايد به خود بگوييد: آن را به هر شكلي كه شود جبران مي كنم به جز سرزنش خود.

با خود برخوردي ملايم داشته باشيد:

وقتي اشتباهي مرتكب مي شويد با خود برخوردي ملايم داشته باشيد. اشتباه را يكبار به خود متذكر شويد و به آرامي درصدد جبران برآييد.

سرزنش كردن خود، يك برخورد بسيار خشن و ناملايم است. حتي غصه خوردن، غذا نخوردن، اعتصاب غذا كردن، عصباني شدن و .... از جمله برخوردهاي خشن با خود مي باشد.

اگر كسي شما عميقاً دوستش داريد در مورد شما اشتباهي بكند؛ هرگز با او با خشونت رفتار نكنيد. پس حالا كه دوستدار خود نيز هستيد و به مرتبه خود شيفتگي رسيده ايد، نبايد به خود اجازه دهيد كه با خود تند برخورد كنيد.

ديگران را سرزنش نكنيد:

به صورت يك اصل كلي، هميشه انعكاس رفتار شما با ديگران هميشه به شما باز مي گردد. به قولي، هر تابشي، بازتابشي را به دنبال دارد.

اگر زياد ديگران را سرزنش كنيد به همين ميزان هم مورد سرزنش ديگران واقع مي شويد. اگر مدام از ديگران انتقاد كنيد، ديگران هم فراوان از شما انتقاد مي كنند.

فراموش نكنيد كه جهان، بازتابي از خود ماست.

اگر مي خواهيد اعتماد به نفس شما آسيب نبيند به اعتماد به نفس ديگران آسيب نرسانيد. شما هرگز كسي را سرزنش نمي كنيد چون مي دانيد كه هم به شما و هم به ديگران لطمه وارد مي كند.

سرزنش ممنوع را اعلام كنيد.

14- بيان و ذهنيت مثبت داشته باشيد.

وقتي قرار است شما هر روز رشد كنيد و شخصيتي متكامل تر و بهتر باشيد نسبت به تصمي و آينده خود با بيان مثبت حرف بزنيد.

لزومي ندارد كه شما براي غيير خود كنونيتان را تحقير و سرزنش كنيد.

بيان گذشته منفي، احساس منفي را به دنبال دارد كه اين احساس منفي مانع از عملي شدن تصميم شما مي شود. اگر واقعاً ميل داريد تغيير كنيد و دگرگون شويد؛ از همين الان تصميم بگيريد كه در مورد اينكه قبلاً چگونه بوده ايد و تا به امروز چگونه شخصيتي داشته ايد و چرا چنين بوده ايد مطلقا صحبت نكنيد.

زبان خود را از گفتن حرف هاي منفي در مورد خود نگهداريد. به جاي آنكه با بيان منفي از خود حرف بزنيد به خود بگوييد: هر روز و شب شخصيت من از هر جهت بهتر و بهتر مي شود و اعتماد به نفس من روزبروز بيشتر و بيشتر مي شود.

تصوير ذهني خود را دگرگون كنيد.

مشكل در ديدن تصوير ذهني:

به كساني كه در ديدن تصوير ذهني خود مشكل دارند پيشنهاد مي كنم كه روزانه 10 الي 20 دقيقه در زمان هاي مختلف در آينه به چهره خود بنگريد.

يكي از شرايط پايداري يك تصوير در حافظه دقت است. ما معمولاً خيلي گذرا و آن هم گاه با ذهنيت منفي به چهره خود نگاه مي كنيم.

به خود برسيد و بعد جلوي آينه برويد و به چهره پاكيزه و آراسته خود به دقت نگاه كنيد. تبسمي كنيد و سعي كنيد با ذهنيت مثبت و تحسين كننده در اين چهره نگاه كنيد.

مي توانيد گهگاه چشم را ببنديد و تصوير را در ذهن ببينيد و مجدداً به خود نگاه كنيد.

صرف نظر از تصاوير تخيلي كه در ذهن ايجاد مي كنيد مطمئناً آنچه در عمل و واقعيت انجام يم دهيد نيز در ذهن تصوير مي شود.

پس مراقب باشيد (البته در نهايت آرامش و آسودگي و نه با ترس و اضطراب) كه در واقعيت هم هميشه طوري عمل كنيد كه تصوير فردي متشخص و محترم در ذهن شما نقش ببندد.

15- اصل نگهداري:

اصل نگهداري زمينه ساز و شروع ايجاد هر ويژگي مثبت در خود است.

اصل نگهداري، يعني اجتناب از انديشه منفي، بيان منفي و توجه به انتقادهاي نا به جاي ديگران و كارهاي خود شكنانه.

اصل نگهداري همانست كه حضرت زرتشت فرمود: پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك.

بعضي وقت ها شما مفوهم مثبتي در ذهن خود داريد اما به شكلي منفي آن را بيان مي كنيد. مثلاً مي گوييد: من نبايد خود را ببازم. من نبايد دست و پايم راگم كنم و نمي كنم و ...

بايد اين طور بيان شود: من بايد به خودم متكي باشم. من بايد با اقتدار عمل كنم و مي كنم و ...

16- غلبه بر ترس:

يكي ديگر از موانع برزگ اعتماد به نفس، ترس است.

بهترين و مؤثرترين راه غلبه بر ترس هم اقدام است.

در روانشناسي ترس، گفته مي شود به هر آنچه كه از آن مي ترسيد، نزديك شويد و در آن فرو رويد. اگر از آب مي ترسيد تا خود را درون آن نيندازيد فرو نمي ريزد.

مواردي را كه در آن از اعتماد به نفس لازم برخوردار نيستيد در ذهن خود دقيقاً جستجود كنيد و در جهت انجام ان سريعاً اقدام كنيد. مشكل را ببينيد و در همان مورد اقدام كنيد.

17- هميشه در جيب خود پول داشته باشيد.

جيب شما احساس داشتن اسكناس را دوست ندارد و اصلاً آن را درك نمي كند. او فقط حضور اسكناس را مي فهمد و آن را دوست دارد. شما بايد ذهنيتي توانگر داشته باشيد. اما به شاهد هم نياز داريد. گواه ذهنيت شما كيف پول شماست.

البته اعتماد به نفس خود را مشروط و وابسته به وضع كيف پول خود نكنيد.

جيب توانگر اعتماد به نفس را افزايش مي دهد و در عين حال شما را به تكاپو و فعاليت وامي دارد. نگوييد اگر پول در جيبم باشد خرج مي كنم. وقتي به خود اطمينان نداريد نمي توانيد چيزي داشته باشيد. همراه داشتن پول به شما احساس داشتن، عادت به همراه داشتن پول و اعتماد به نفس مي بخشيد كه نتيجه آن تحرك و فعاليت است.

با پول احساس راحتي كنيد. خيلي از مردم با پول راحت نيستند و احساس ناراحتي نسبت به پول يا هر موهبت ديگر، عدم شايستگي را براي ذهن تداعي مي كند. عادت كنيد در خود احساس راحتي را گسترش دهيد. مبلغ هنگفتي پول را در جيب خود بگذاريد و در تمام روز از خود مراقبت كنيد كه احساس راحت تري نسبت به اين پول داشته باشيد. هر روز نسبت به آن راحت تر باشيد.

18- آنچه داريد يادآوري كنيد.

از آنجا كه بودن و داشتن، هميشه به شكلي در رشد اعتماد به نفس مؤثر است. هر آنچه كه نداشتن را به شما يادآوري كنيد افت روحي و افت اعتماد به نفس شما را سبب مي شود.

در لحظه لحظه خود جستجو كنيد و به اصرار آنچه را كه داريد يادآوري كنيد.

در مسير زندگي هميشه بايد نگاهي به پايين و بالا بيندازيد. به پايين تر از خود نگاه كنيد و حتماً با آن ها معاشرت كنيد تا متوجه شويد همين چيزهايي كه براي شما عادي شده است موهبت هايي است كه عده اي از آن ها محرومند اين كار سبب مي شود كه ناخودآگاه توجه شما به داشته هايتان بيشتر شود.

نگاهي هم به بالا بنيدازيد. براي اينكه متوجه باشيد مي توان بالاتر از اين و بهتر از اين بود و انگيزه و ميل به پيشرفت و رشد پيدا كنيد.

علت عدم يادآوري موفقيت ها هم همان علت عدم يادآوري داشته ها است.

يكي ديگر از علت هاي عدم يادآوري موفقيت ها نسبت دادن آن ها به ديگران، به شانس و يا به اتفاق و حادثه است.

قلم و كاغذ برداريد و هر آنچه را كه داريد به ياد آوريد و بنويسيد. حتي كوچكترين موفقيت هاي خود را لحظه به لحظه به يادآوريد و بنويسيد.

19- در پي كسب موفقيت باشيد هرچند كوچك

اگر هدف هاي بزرگي داريد و اعتماد به نفس نداريد اين هدف هاي بزرگتان خطرناكند. براي كسي كه خود را و توانايي خود را در عمل باور ندارد هدف هاي كوچك و موفقيت هاي سريع و كوتاه مدت بسيار بهتر است.

هدف مقطعي و كوتاه مدت را كه دستيابي به آن در ذهنتان آسان به نظر مي آيد انتخاب كنيد و براي تحقق آن اقدام نماييد.

هدف هاي كوچك و موفقيت هاي كوچك، اگرچه رضايت خاطر كامل شما را فراهم نمي كنند اما زمينه ساز موفقيت هاي بزرگتر و اعتماد به نفس بيشتر مي شوند.

حتي هدف هاي بزرگ خود را به چندين هدف كوچك تقسيم كنيد و موحله به مرحله سعي كنيد به اين اهداف كوچك برسيد تا نهايتاً هدف بزرگ شما عملي شود.

اين يعني كشيدن نقشه براي رسيدن به يك هدف بزرگ.

همين امروز و همين لحظه در راستاي هدف هاي خود هدفي كوچك را انتخاب كنيد و در پي كسب آن باشيد.

20- هميشه تبسمي بر لب داشته باشيد.

اولين نماد دروني اعتماد به نفس رضايت خاطر است.

كساني كه اعتماد به نفس عالي دارند در درون خود با احساس توانايي ها و تا حدي به فعاليت درآمدن اين توانايي ها احساس خوب و رضايت خاطر عميقي دارند.

نماد بيروني و تظاهر خارجي اين رضايت خاطر تبسمي است كه شما بر لب داريد.

نه تنها اعتماد به نفس شما، شما را به اين رضايت دروني و تبسم بيروني وامي دارد بلكه بهتر از آن تبسم خود به تنهايي رضايت خاطر و اعتماد به نفس را به شما القا مي كند.

از اين پس به هيچ عنوان بدون تبسم از منزل خارج نشويد.

از همه مهمتر اينكه در تنهايي نيز متبسم باشيد.

تبسم هم آرامش صورت و آرامش جسمي شما را سبب مي شود و هم رضايت خاطر و اعتماد به نفس را در شما القا مي كند.

با تبسم، هم خود آرام مي گيريد و اعتماد به نفس را در وجود خود گسترش مي دهيد و هم اينكه اين ويژگي ها را در ديگران پرورش مي دهيد.

پس تبسم و خنديدن را تمرين كنيد.

21- حالت بگيريد.

در روان شناسي بحث جالبي به نام حالت ها و رفتارها وجود دارد.

هر رفتار الزاماً حالتي خاص را مي طلبد. شما براي جنگيدن، بايد حالت جنگيدن و مبارزه را به خود بگيريد تا جنگاوري خوب باشيد.

حالت ها، رفتار ها را شكل مي دهند.

همان طور كه هر رفتار حالت خاص خود را مي طلبد هر حالب رفتار خاص خود را ايجاد مي كند.

حالت كساني را به خود بگيريد كه موفق، مصمم، پرتلاش و با اعتماد به نفس هستند.

در كمال آرامش قدم ها را محكم برداريد. با چهره اي متبسم و رويي گشاده راه برويد.

حالتي به خود بگيريد كه گويي از زندگي خود كمال رضايت خاطر را داريد و هدفدار و جهت دار هستيد.

لخت و كشيده راه نرويد. قوز نكنيد. پاها را بر زمين نكشيد. سر را بالا نگهداريد و به اشياء بيش از اشخاص نگاه كنيد.

22- تنفس عميق را تمرين كنيد.

اعتماد به نفس تا حد فوق العاده زيادي به احساس شما نسبت به خود و به ميزان آرامش شما وابسته است.

تمامي افراد افسرده و كم روحيه بدون استثناء تنفس سطحي دارند. ميزان تبادل هوا در هر دم و بازدم بسيار بسيار كم است. آن ها فقط با بخش هاي فوقاني قفسه سينه خود تنفس مي كنند. مسلماً هيچ فرد افسرده و كسل و بي روحيه اي نمي تواند از احساس عزت نفس و اعتماد به نفس برخودار باشد.

يكي از راه هاي از بين بردن اضطراب، همين عادت كردن به تنفس عميق است. اگر به افراد مشخص نگاه كنيد كه عنان اختيار خود را به خشم و خشونت نمي سپارند و حتي در بحراني ترين شرايط بر عواطف و هيجان هاي منفي خود مسلط هستند مي بينيم كه تنفس عميقي دارند.

عادت كنيد عميق نفس بكشيد و شكل آگاهانه تر و عميق تري به تنفس خود بدهيد.

خوب بخوابيد:

خوب خوابيدن يعني افزايش عيق تنفس هنگام خواب يعني آرامش. يعني شارژ عصبي و مغناطيسي ذهن و همه اين ها يعني انرژي دوباره. روحيه دوباره. ضربه پذيري كمتر و اعتماد به نفس بيشتر.

23- بر خود مسلط باشيد.

اينكه شما احساس كنيد بر خود مسلط هستيد يك امر كاملاً ضروري است.

تسلط بر خود جنبه هاي مختلفي دارد. مثلاً تسلط بر جسم و بدن.

هر گونه كاهش انرژي كه با عدم فعاليت و سستي شما ايجاد مي شود و به ضعف روحي منجر مي گردد و براي اعتماد  به نفس، مخرب است.

تسلط بر جسم، توانايي جسمي و روحي و تسلط بر عواطف و اميال را به ارمغان مي آورد كه به اعتماد به نفس منجر مي شود.

تسلط بر نفس:

جنبه ديگر تسلط بر خود، تسلط  بر اميال و غرايز است كه نشان از قدرت اعتماد به نفس دارد.

آن ها كه از اراده و اعتماد به نفس برخوردار نيستند، به هر خواهش تني، تن در مي دهند و به هر خواهش نفس دل مي سپارند.

كسي كه بر نفس خود تسلط دارد، به اطرافيانش ايمان و اعتقاد و اعتماد را القا مي كند.

24- ارتباط با خدا و نيروي توكل:

به خدا توكل كنيد.

هر چه ارتباط شما با خدا يعني آن نيروي عظيم و آن خرد لايتناهي و آن قدرت بي پايان بيشتر و بيشتر شود اعتماد به نفس بيشتري را در خود تجربه مي كنيد.

هر چه ارتباط شما با خدا محدودتر گردد ترس و اضطراتب بيشتري بر شما چيره مي شود. ترس از شكست ، ترس از ورشكستگي، ترس از دشمنان، ترس از رقيبان ، ترس از مرگ.

مرد عربي از پيامبر پرسيد چه كنم تا از دشمن هيچ آسيبي به من نرسد؟ حضرت فرمود: به خدا توكل كن.

در سايه توكل به خدا و ارتباط با او وقتي در راستاي تلاش خود همه چيزا را به خدا مي سپاريد نيرويي معنوي و عظيم به شما دست مي دهد.

خداوند فوموده: ان تنصرالله ينصركم و يثبت اقدامكم:

اگر مرا ياري كنيد، شما را ياري مي كنم و قدم هايتان را استوار مي گردانم.

چه چيزي بهتر از آن كه خدا خود ما را ياري كند؟

وقتي شما خدا را پشتوانه خود احساس مي كنيد , اعتماد به نفس و آرامشي ژرف را تجربه مي نماييد.

ياري خدا يعني بر اساس قوانين الهي رفتار كردن، گناه نكردن، كمك به ديگران، احترام و احسان به والدين. ياري خدا در واقع همان ياري كردن به خود است.

با خدا در ارتباط باشيد و از عظيم ترين نيروي هستي در همه كار خود ياري بجوييد.

25- كمك به ديگران

يك اقدام عملي براي افزايش اعتماد به نفس پس از توجه به خود كمك به ديگران است.

در برنامه زندگي خود حتماً وقتي را به خانوادده اختصاص دهيد و مسئوليت ها و وظايفي را تقبل كنيد. بخشي را هم به ديگران به كساني غير از اعضاي خانواده اختصاص دهيد.

كمك هايتان واقعي و مؤثر باشد. به جاي اينكه به گرسنه اي ماهي بدهيد تا شكمش را سير كنيد به او ماهيگيري ياد بدهيد تا از اين پس خودش بتواند خودش را سير كند و به كمك شما احتياجي نداشته باشد.

كمك هايي كه ديگران را به شما وابسته مي كند. به هيچ وجه كمك نيستند و در حقيقت به نوعي ظلم و ستم هستند.

26- خود را به ديگران وابسته نكنيد.

اعتماد به نفس با هر نوع وابستگي منافات دارد.

وابستگي به يك شيء وابستگي به يك فرد وابستگي به هر چيز مخرب است.

همه اين ها همه موقعيت ها و تمام وضعيت ها وسايلي هستند براي استفاده و بهره برداري شما. براي رشد و پيشرفت شما.

آرامش و خوشحالي و ديگر احساسات خود را به ديگران وابسته نكنيد. نه به شخصي نه به محيطي و نه به چيزي ديگر. سهراب سپهري مي گويد: سايبان آرامش ما ، ماييم.

هيچ كس نمي تواند اسباب آرامش و رضايت خاطر شما را فراهم كند به جز شما.

هيچ كس تحت هيچ شرايطي نمي تواند در شما آرامش خوشحالي و خرسندي بيافريند مگر خود شما.

مراقب باشيد، دوست داشتن و علاقه شما، ابتدا متوجه خود شما باشد و بعد متوجه ديگري گردد.

و شما ديگري را هميشه به خاطر روح انساني و رفتار او بايد دوست بداريد تا اين دوست داشتن روح انساني را در هم نشكند.

خود را تحت هيچ شرايطي به هيچ چيز و هيچ كس وابسته نكنيد.

27- خوشحالي يعني در مورد خود احساس خوبي داشتن.

احساس موفقيت، براي پرورش اعتماد هبه نفس بسيار مؤثر است اما از اين مؤثرتر احساس رضايت خاطري است كه شما از خود داريد.

هر آنچه كه سبب مي شود خودتان يا ديگران را خوشحال ببينيد، احساسي است كه در آن لحظه نسبت به خود داريد.

وقتي در موضوعي ناموفق مي شويد شكست شما چندان مهم نيست مهم آن است كه آن شكست را چگونه تلقي مي كنيد.

$(document).ready(function() { $('#rate_p55817').rating('rate.php?pid=55817', {maxvalue:5, curvalue:0}); });

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۳۱ ] [ مشاوره مديريت ]

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۵ - تمرين افزايش اعتماد به نفس ( ۲)

اعتماد به نفس در 10 مرحله          

به نظر مي رسد كه اعتماد به نفس يك هدف دور از دسترس باشد ولي امكان دسترسي به آن با چند راه حل كوتاه وجود دارد :


1. روي توانايي هاي محاوره اي خود كار كنيد.
بهتر كردن مهارت گفتگو به شما كمك مي كند كه در هر موقعيت اجتماعي احساس راحتي كنيد كه در كل به اعتماد به نفس بزرگتري منجر مي شود. اگر تمرين به نگه داشتن ارتباط چشمي نماييد و شنونده ي خوبي باشيد اين به شما احساس اعتماد به نفس خواهد داد و مي توانيد از مزاياي اين كه به عنوان يك شخص با اعتماد به نفس با شما رفتار كنند استفاده كنيد.


2. اهداف خود را تعيين كنيد.
اگر براي هر چيزي كه مي خواهيد به دست بياوريد اهداف تعيين كنيد ساختن اعتماد به نفس آسان تر خواهد بود. اگر كه مي خواهيد با اعتماد به نفس كافي رئيس يك سازمان شويد يك برنامه ي عملي براي رسيدن به اين هدف طراحي كنيد.


3. درگير شويد.
وقتي در يك سازمان, پروژه يا كميته درگير هستيد تجربه جديد, بهبود مهارت, شانس رهبري و توسعه شخصيت باعث بهبود اعتماد به نفس شما خواهد شد. راجع به پيوستن به يك موسسه حرفه اي, ثبت نام كردن براي يك كميته و يا به طور داوطلبانه در موسسات كاري عضو شدن فكر كنيد.


4. از تجسم مثبت و با خود حرف زدن استفاده كنيد.
راه رسيدن به اعتماد به نفس اولا" تمرين ذهني است. تصور كردن اين كه يك فرد داراي اعتماد به نفس هستيد اولين زمينه ذهني را فراهم مي كند. مثبت فكر كردن يكي ديگر از راه هاي ايجاد اعتماد به نفس مي باشد. به خودتان بگوييد كه يك فرد داراي اعتماد به نفس هستيد و اجازه ندهيد افكار منفي در ذهنتان رشد كند.


5. كمك هاي حرفه اي جستجو كنيد.
سخنراني هاي ايجاد انگيزه به شنوندگان انگيزه و تحرك مي بخشند و كمك مي كنند كه شنوندگان داراي اعتماد به نفس شوند. اگر شخصا" نمي توانيد در يك سمينار شركت كنيد بسياري از سخنرانها توسط CD و DVD سخنرانيهاي ايجاد انگيزه خود را پخش مي نمايند. بسياري از كتابهاي خودآموز مي توانند شما را در زمينه اعتماد به نفس سازي كمك كنند.
مربيان به رشد استعدادهاي شخصي كمك مي كنند. اگر مشكلات عميق تري در ايجاد اعتماد به نفس داريد مي توانيد از يك مشاور يا روانشناس كمك بگيريد. افسردگي ،  ناراحتي و بيماري مي تواند اعتماد به نفس را كم كند.
مثبت فكر كردن و شركت در جلسات سخنرانيهاي ايجاد انگيزه براي اعتماد به نفس سازي كافي نيست.


6. قدم هاي كوچكي برداريد.
در ادامه ي راه حل تعيين اهداف هنگامي كه احساس اعتماد به نفس نمي كنيد برداشتن قدمهاي كوچك بيشتر اين امكان را به شما مي دهد كه به سطح مطلوب اعتماد به نفس برسيد.
به خودتان بگوييد كه امروز لبخند خواهيد زد, با هر كسي كه ملاقات مي كنيد دست خواهيد داد و قول دهيد كه در جلسه بعدي عقايد خود را خواهيد گفت.
اين احتمال بيشتري دارد كه به موفقيت منجر شود و در مسير اعتماد به نفس شروع خواهد شد تا يك پرش بي پروا يا يك نطق مهم در يك كنفرانس ملي.


7. يك ذهن با اعتماد به نفس را تمرين كنيد.
ممكن است اين جمله را شنيده باشيد (( وانمود كن تا به آن برسي.)). حقيقت اين است كه شما با رفتار كردن مانند كسي كه با اعتماد به نفس است مي توانيد اعتماد به نفس به دست آوريد. نياز نيست كه كسي بداند كه شما غلو مي كنيد. نهايتا" شما به تظاهر نياز نداريد. موفقيتي كه شما از رفتار كردن مانند كسي كه با اعتماد به نفس است به دست مي آوريد در نهايت منجر به اعتماد به نفس واقعي خواهد شد.


8. الگوهاي داراي اعتماد به نفس جستجو كنيد.
اين كه آيا شما با همكاران دوستان يا اعضاي فاميل يا اشخاص معروف براي الهام گرفتن مراجعه مي نماييد جستجوي الگوهاي داراي اعتماد به نفس مي تواند شما را براي داشتن اعتماد به نفس ياري دهد.
بهتر اين است كه شما با كسي كه مي خواهيد به عنوان الگوي داراي اعتماد به نفس برگزينيد تماسهاي واقعي داشته باشيد. اما شما هنوز مي توانيد عقايد اشخاص معروف و استراتژي ايجاد اعتماد به نفس را از طريق مصاحبه ها و كتاب ها به دست آوريد.


9. چيزهاي جديد آزمايش كنيد.
تجارب جديد در دسترسي به اعتماد به نفس كمك خواهد كرد. لازم نيست شما فضانوردي و يا كارهاي مهم از اين قبيل را بياموزيد. سرگرمي جديدي را آغاز كردن يا شركت در يك كلاس به شما در بالا بردن مهارت مورد نظر كمك مي كند.


10. از خودتان رضايت داشته باشيد.
داشتن يك نظر مثبت نسبت به خود كليد رسيدن به اعتماد به نفس است. شما بايد از كسي كه هستيد خوشحال باشيد; از شخصيت تا ظاهر خود, قبل از اين كه كاملا" اعتماد به نفس را به دست بياوريد.
به دست آوردن اعتماد به نفس به كار سخت نياز دارد. ولي اگر مرحله به مرحله پيش برويد غير ممكن نيست .

http://www.newseminar.org/component/content/article/204.html


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۳۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۵ - تمرين افزايش اعتماد به نفس ( ۱ )

۵ اصل مهم

اغلب مردم معناي واقعي كلمه ي "اعتماد به نفس" را به خوبي درك نمي كنند ...به همين دليل ان نوع از اعتماد به نفس وخود باوري را كه مطلوب ومورد نظرشان است در زند گي تجربه نمي كنند چون فكر مي كنند اعتماد به نفس يعني اين كه ايمان واعتماد به موفقيتها يي كه در كارها به دست مي اورند. در صورتي كه اعتماد به نفس واقعي وحقيقي آن است كه قبل از اين كه در كاري موفق شويم نوعي اعتماد به توانايي خود براي انجام آن كار داشته باشيم .

اعتماد به نفس چيست ؟

"عزت نفس" يك منبع انرژي است . يك چتر وسيعي است كه اعتماد به نفس زير سايه ان است .اعتماد به نفس يعني ديدن خودبه عنوان فردي توانا ، با كفايت ، دوست داشتني ومنحصر به فرد . كفايت يعني توانايي كه درحد كافي وتسلط بر امور باشد . منحصر به فرد يعني با توجه و در نظر گرفتن تفاوتها ي فردي. به تعبير ديگر اعتماد به نفس يعني ان احساس و شناختي كه از توانايي ها و محد وديت هاي بيروني ودروني خود داريد . بنا براين وقتي كه اعتماد به نفس وخود باوري خود را بر اساس آن كه و آن چه به راستي هستيد و نه بر اساس موفقيت ها و دست يا بي ها يا شكست ها وناكامي هاي خود بنا مي كنيد چيزي را در خود خلق مي نماييد كه هيچ كس وهيچ چيز ياراي گرفتنش را از شما نخواهد داشت . حال با توجه به مفاهيم بالا مي توان گفت كه اعتماد به نفس واقعي همواره در درون خود شما توليد مي شود نه از بيرون . اعتماد به نفس واقعي زاييده ي تعهد شما به خودتان است . اين تعهد كه هر ان چه لازم باشد انجام خواهيد داد تا به خواسته ها ونيازهايتان برسيد . اعتماد به نفس باور شخصي شماست نسبت به روح خودتان به عنوان يك انسان . اعتمادبه نفس حقيقت اين نيست كه نترسيم . بلكه ان است كه بدانيد ومطمئن باشيد با اين كه مي ترسيد اما بي گمان دست يه عمل خواهيد زد .

انواع اعتماد به نفس

* اعتماد به نفس رفتاري

* اعتماد به نفس احساسي ، عاطفي

* اعتماد به نفس روحي ومعنوي

به منظوران كه اقتدار شخصي لازم را به دست آورده و رضايت و غنايي كه استحقاقش راداريد تجربه كنيد ، به هر سه نوع اعتماد به نفس نياز داريد.

- اعتماد به نفس رفتاري ، به معناي قابليت وتوانايي در عمل كردن وانجام دادن كارهاست . از كارهاي ساده گرفته تا كارهاي سخت همانند جامه عمل پوشاندن به روياهايتان . اين همان نوع از اعتماد به نفس است كه مورد نظر اغلب ماست .

-- اعتماد به نفس احساسي وعاطفي به معناي توانايي در تسلط وبه كنترل در آوردن دنياي احساس وعواطف شماست .اين كه بدانيد چه احساساتي داريد ، معناي ان ها را بفهميد وبتوانيد انتخابهاي احساسي درست بكنيد وازخود در مقابل درد و رنج روحي ولطمه ها وصد مه هاي عاطفي محافظت كنيد وبدانيد چگونه روابطي صميمي ، سالم و مانگار خلق نماييد .

-- سومين نوع از اعتماد به نفس كه مهم ترين انها مي باشد ، اعتماد به نفس روحي ومعنوي است . اين نوع از اعتماد به نفس همانا اعتماد وايمان شما به جهان هستي وكل آفرينش وموجودات است . اين ايمان روحي كه زندگي ، هدف ونهايتي مثبت را در پي خواهد داشت وشمابه خاطر هدفي اين جا هستيد وزندگي 70 - 80 - 90 ساله تان برروي اين كره خاكي هدف ومقصودي را دنبال مي كند .

اعتماد به نفس آن است كه باور داشته باشيد مي توانيد وتوانايي ان را داريد كه تمام توانتان رابه كار بگيريد و شرايط واوضاع زندگي را آن گونه كه مطلوب ودلخواه شماست تغيير دهيد

چگونه اعتماد به نفس را در خود تقويت كنيم ؟

اصل اول - گذشته را بپذيريد وا ينده را دگرگون كنيد

شما بايد بدانيد كه گذشته را نمي توان تغييرداداما آينده هنوز آفريده نشده است . آينده چيزي نيست جز انديشه هاي شما وكوشش براي افريدن انها .منظور ما اين است كه در بند گذ شته نباشيد نه اينكه از تجربيات ، خطاها وشكستهاي گذشته درس نگيريد .پس بايد عاقلانه به گذشته نگاه كرد و اند يشه و وقت خود را صرف چيزي كنيم كه توان آفريدن ودگرگون ساختن آن را داريم .

اصل دوم - درباره اهدافتان با خود گفتگو كنيد .

اهداف را به صورت جملا تي مشخص در اوريد وبه خود بگوييد ان هم به صورت جملات مثبت . اهداف بايد واقعي ومعقول باشند نه بلند پروازانه كه دسترسي به انها ممكن نباشد ونه پيش پا افتاده كه ارزش كوشيدن را نداشته باشند . اهداف معقولي براي هرساعت ، روز ، هفته وماه وضع كنيد . موفقيت در اهداف كوتاه شما را براي دست يافتن به اهداف بلند مدت تشويق مي كند و انگيزه تلاش را در شما بيدار مي سازد . همواره اهداف را ياداور شويد تا بخشي از ضمير ناخوداگاه شما گردد.

 اصل سوم - تصميم گرفتن را تمرين كنيد .

روانشناسان نشان داده اند كه كودكاني كه در سالهاي اوليه زندگي خود تشويق شده اند تا براي خود تصميم بگيرند از ديگر كودكاني كه اين موقعييت را نداشته اند در اعتماد به نفس رتبه بالاتري كسب كرده اند . تمرين تصميم گيري به شما كمك مي كند تا نسبت به قدرت قضاوت خود اطمينان بيشتري به دست اوريد ودرنتيجه اعتماد به نفس كامل تري كسب نماييد . مهم تصميم گيري است . يادتان باشد كه :

قضاوت درست نتيجه تجربه است وتجربه خود نتيجه چندين قضاوت نادرست . بنابراين از هرفرصتي براي تصميم گيري استفاده كنيد واين نيرو را در خود پرورش دهيد . تصميم گيري مستلزم خطر پذير واحساس مسئوليت است

اصل چهارم - نتايجي را كه مي خواهيد مجسم كنيد .

تصوير روشني را از آنچه مي خواهيد به دست اوريد ، داشته باشيد اين كار باعث مي شود تا انرژي خودرا بران هدف متمركز كنيد . اين برخورد تصويري باهمه آرمان ها و اهداف براي شما مفيد است وياري تان مي دهد تا كم كم زمينه هاي -دست يابي به انها را فراهم سازيد . اگر مي خواهيد از شر خصلتي رها شويد خودر ا در حالتي تصور كنيد كه از آن خصلت هيچ اثري در شما نيست . همين تصوير وتكرار آن و انجام دادن تمرينهاي اصلاحي به شما كمك مي كند تا از آن خصلت نا خوشايند رها شويد . اين كار خيال پردازي ، بي خاصيت نيست بلكه واقعيت روانشناختي پذيرفته شده اي است كه به بسياري كسا ن ياري رسانده است .

اصل پنجم - دربرخي زمينه ها متخصص شويد .

آگاهي عمومي لازمه زندگي فردي واجتماعي است اما كافي نيست . براي پيشرفت در زندگي فردي وحرفه اي شما بايد در زمينه هايي متخصص ومنحصر به فرد باشيد . همين نكته كه شما چيزي مي دانيد وديگران نمي دانند به شما اعتماد به نفس مي دهد . بايد اموزش مداوم را به عنوان يك اصل در زندگي خويش بپذيريد .

http://drzohrabi.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=145


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۱۱)

پرورش حنجره ، بهينه سازي صدا

مردم پيوسته درباره ي شيوه  سخن گفتن ما قضاوت مي كنند. الفاظي كه هنگام تكلم به كار مي بريم، ميزان هوشمندي و ظرافت ما را نشان مي دهد. از طرز گفتار ما شنونده پي مي برد چقدر مطالعه كرده ايم و با چه افرادي همنشين بوده ايم.   بنابراين شيوه  تكلم ما، اندازه ي فرهنگ و اطلاعات ما را نشان مي دهد. بايستي همان زبان مادري خودمان را، دقيق تر، شيواتر و روشن تر، تكلم كنيم و براي دلنشين شدن سخن، از حركات كليشه اي وساختگي و تكلف آميز بپرهيزيم. آواي شما بايد داراي طنين ولحن موثر وگيرا باشد. اگر حنجره تان ضعيف است و نمي توانيد كلمات را با آهنگ طنين دار و روان ادا كنيد، بايستي حنجره خود را تقويت كنيد و براي تقويت حنجره و پرورش صدا تمرين زير را انجام دهيد:  

 1 - در تنهايي با صداي بلند و شمرده كتاب بخوانيد. هنگام اداي كلمات مراقب باشيد كه عيب هاي خود را در سخن گفتن برطرف كنيد.  

 2 - واژه ها را كشيده، روشن، رسا ، آمرانه و طنين دار ادا نماييد. بهتر است در آغاز، واژه ه به واژه تكلم كنيد و هنگام اداي هر واژه، برروي آخرين حرف، كمي « مكث » نماييد.   مثلا دركلمه ي « شتاب» روي حرف «ب» اندكي مكث كنيد.   اين كار موجب مي شود تا كلمات و واژه ها را، نيمه كاره رها نكنيد و شتاب زده دنبال اداي كلمه  پس از آن نگرديد.  

 3 - بهره گيري ازدستگاه ضبط صوت وشنيدن صداي خويش توسط آن، در شناسايي و تصحيح معايب تلفظ، بسيار موثر است.  

 4 - هنگام تمرين خيال كنيد با كسي گفت وگو مي كنيد و مي خواهيد او را تحت تاثير بيانات خود قرار بدهيد. بر روي هر واژه اي كه ادا مي كنيد، تكيه كنيد. جملات را چندان تكرار كنيد كه ضعف هاي شما در تلفظ برطرف شود.  

 5 - براي تقويت حنجره ي خود آواز بخوانيد و درحين آواز خواندن، كوشش كنيد، طنين باشكوه و آهنگ دلنشين، به آواي خود بدهيد.  

 6 - بدانيد كه تنها راه بالابردن آمار اندوخته  واژه ها و توان بهره گيري از كلمات و اصطلاحات متنوع، آراسته و دلنشين، مطالعه  پيوسته  آثار بزرگ ادبي ايران و جهان مي باشد. 

  7 - كوشش كنيد تا استفاده  از « فرهنگ لغات » براي شما به صورت عادت درآيد و هر كجا در درك مفهوم لغت دچار مشكل مي شويد، به آن رجوع كنيد و آگاهانه تر اين است كه آن كلمه را ريشه يابي كنيد.

۸ - هنگام تمرينات تقويت حنجره، تنفس خود را تنظيم كنيد تا درحين عمل دچار كمبود اكسيژن و يا « نفس نفس زدن » نشويد. 

  9 - هنگام نرمش كردن نفس عميق بكشيد و اين كار را بارها تكرار نماييد تا از ظرفيت ششهاي خود تمام و كمال استفاده كنيد واكسيژن را به اندازه ي كافي به خون و ساير اندامهاي بدن برسانيد.  

 10 - تنفس عميق بايد با دهان بسته و با بيني انجام شود. بي گمان پس از انجام دادن تمرينات گفته شده، هنگام سخنراني و يا سخن گفتن، ازتنفس و اكسيژن به گونه اي بهره ميگيريد كه فقدان اكسيژن را حس نمي كنيد و سخن شما شكلي لطيف و جاذب به خود مي گيرد و به زيبايي سخن شما مي افزايد .

http://vista.ir/?view=article&id=231371


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۱۰)

تمرين پرورش صدا براي سخنرانان و گويندگان

نفس كشيدن اصولي ، مهم ترين جنبه صداي حرفه اي سخنرانان ، گويندگان يا خبرنگاران راديو – تلويزيون به حساب مي آيد، چرا كه انرژي صداي افراد به نحوه تنفس آنها بستگي دارد.
اگر در منبع انرژي صدا مشكلي ايجاد شود قاعدتا به تمام صدا آسيب وارد خواهد شد. مثل اين مي ماند كه بخواهيد با تلفن موبايل خود با ديگران تماس بگيريد در حاليكه باتري تلفن شما تمام شده است. صداي با كيفيت بالا هم به نفسي پر از انرژي نياز دارد.
تنفس درست بايد از بخش پائين ديافراگم شروع شود:
با هر دم معده كاملا منبسط و در هر بازدم معده بايد منقبض شود. براي تمرين روش تنفس، روي زمين به پشت دراز بكشيد و روي شكم خود كتابي را قرار دهيد. اگر با هر دم كتاب بلند شد و با هر بازدم كتاب پائين آمد، شيوه تنفس شما درست است.
وقتي به اين طرز نفس كشيدن عادت كرديد، ايستاده تمرين كنيد. دست راست خود را روي قفسه سينه و دست چپ را روي خط كمر قرار دهيد. موقع نفس كشيدن فقط دست چپ بايد حركت كند و دست راست كه روي قفسه سينه نهاد شده است، بايد ثابت بماند. اين تمرين كمك مي كند كه از تنش در ناحيه گلو كاسته  شود و به مرور صداي حرفه اي براي سخنراني و  گويندگي پيدا كنيد.
براي تقويت صداي خود هر روز پيش از آنكه به تلفن پاسخ دهيد يا زماني كه در ماشين پشت چراغ قرمز متوقف هستيد، يك نفس عميق از ته ديافراگم بكشيد. ( نه در هواي آلوده )


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۷ ] [ مشاوره مديريت ]


 
فن بيان ، بهينه ساز روابط اجتماعي و فردي
 
 بدون شك ، كسب مهارت هاي فردي براي برقراري ارتباط در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، الزامي است . اگر نمي توانيد در مورد يك موضوع بحث را شروع كنيد و يا بيش از حد خجالتي هستيد ، اشكالي ندارد ! شما مي توانيد با بكارگيري راهكارهائي مناسب ، بدون صرف وقت يا هزينه ، قدم به قدم پيشروي كنيد .


● ارتباط كلامي
براي ايجاد روابطي بهتر با افراد جامعه ، توانايي بياني ساده ، مختصر و انتقال مطالب و اطلاعات ضروري است . اگر واقعا" مي خواهيد ارتباط كلامي خود را تقويت كنيد ، خود را نبازيد ، سخنراني ،نوع زبان محاوره و نحوه ي ارائه مطلب تحت اختيار شماست ! ابتدا مي توانيد براي آگاهي بيشتر، از يك همكار معتمد در مورد موضوع گفتگو ، اطلاعاتي كسب كنيد . رشته هاي فن بيان و دروس مربوطه دانشگاهي و پيش از آن ( دبيرستان ) ، در ارائه مطلب كمك مفيدي مي كنند . براي ازبين بردن ترس روبرويي با جمعيت ، مي توانيد با خود تمرين كنيد. چه در زماني كه شما با يك نفر صحبت مي كنيدو چه در يك جمع ، كسب مهارت فن بيان بسيار مفيد است . سمينارهاي زيادي در مورد ارتباطات موثر ، ساختار رابطه و ايجاد روابطي بهينه با مردم برگزار مي شود . با دسترسي به اين امكانات ، براي شروع و كسب راهكار جديد ايجاد ارتباط ، تنها كافي است كه تصميم بگيريد . 
● ارتباط نوشتاري

تقريبا" براي هر كاري ، توانايي ارائه مطالب بصورت نوشتاري و رعايت قواعد آن لازم است ، چرا كه با رعايت اين قواعد است كه مي توانيم منظور خود را بطور صحيح بيان كنيم . بيشتر موسسات آموزشي فن بيان ، دوره هاي آموزشي را براي نحوه ي قواعد نگارش ارائه ميكنند. به منظور افزايش سطح نگارش به كتب و منابع دبيرستاني خود مراجعه كنيد . ممكن است خيلي ابتدايي باشد ولي اصولي ، قابل فهم ، سبك و بدون صرف هزينه اند. تجربيات آموزشي ثابت كرده است كه اين منابع در كسب مهارت هاي اساسي نوشتاري بسيار موثر هستند. براي سرعت بيشتر جهت نيل به اين هدف ، از يك كارشناس نگارش جهت نظارت بر يادگيري كمك بگيريد ، نوشتار هاي خود را با راهنمايي او ، اصلاح و دوباره نويسي كنيد . از طريق اينترنت ، دوره هاي آموزشي جديد نگارش را پيدا كنيد . براي مثال در موتورهاي جستجو به دنبال عباراتي همچون ، " آموزش از راه دور " ،" نگارش" ، " دوره هاي آموزش از طريق اينترنت " و موارد مشابه باشيد .

● شنوايي

مهارت گوش دادن دقيق و گرفتن مطلب اصلي موضوع صحبت ، كليد اساسي ارتباط موفق كاري است . در ابتدا بهترين كار اين است كه در كمال دقت به صحبت هاي طرف مقابل تمركز كنيد . به منظور ارتقاء مهارت هاي شنوايي خود از نوارهاي صوتي و تصويري و يا كتاب هاي آموزشي معتبر به همراه نوار آن ، استفاده كنيد . ديگران را در موضوع بحث و عقايد خود سهيم كنيد و نظر آنها را جويا شويد : در حين سخنراني خود ديگران را در نظرات و عقايدتان سهيم كيند و توضيح دهيد كه چطور به اين نتيجه رسيده ايد . شايد مجبور شويد كه بطور مختصر و در كمال آرامش از خود دفاع كنيد . به دقت به نحوه ي معرفي ديگران درباره كار خود يا فعاليتشان گوش دهيد ولي در ارائه صحبت هاي خود بايد به رعايت اهداف و چهارچوب فعاليت هاي خود توجه كنيد  .

روش ديگر براي تقويت مهارت گفتگو ، گوش دادن به مباحثاتي است كه در راديو انجام مي شود ، دقت كنيد كه چطور كارشناسان و گوينده ها با مهارت ، ديگران را در بحث شركت مي دهند و در اين بين از نظرات و عقايدشان نيز دفاع مي كنند. شما نيز مي توانيد از طريق تلفن به عنوان مهمان ، در بحث اينگونه برنامه هاي راديويي شركت كنيد و خود را امتحان كنيد. با يك مربي و يا كارشناس تمرين كنيد و از او بخواهيد نظر خود را درباره ي نحوه بيان شما صادقانه بگويد . اغلب اوقات زماني كه نظر شما را در يك مبحث كاري مي خواهند ، هول مي شويد و نمي دانيد چه بايد بگوييد ! اعتماد به نفس خود را حفظ كنيد و با خونسردي كامل از تجربيات خود و آموخته هايتان استفاده كنيد. شما ديگر مي دانيد چطور بايد بحث را شروع كنيد. نحوه ي ارتباطات شما همان بازتاب مهارت ، استعداد ، آمادگي و شخصيت شماست. بنابراين مطمئن باشيد كه هرگز از زماني كه صرف تقويت فن بيانتان كرده ا يد ، پشيمان نخواهيد شد. 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۹)

زدودن نگراني‌ ها با تنفس عميق


بعضي واژه ‌ها براي ما بسيار آشنا هستند و از ابتداي تولد آن را مي‌ شناسيم مثل «تنفس». انسان در روز هزاران بار نفس مي ‌كشد ولي لحظه‌اي در مورد آن فكر نمي ‌كند. صدها ميليون سلول بدن به ميزان ثابت و يكنواختي از اكسيژن نياز دارد تا فعاليت خود را به انجام برساند. در حقيقت زندگي بدون اكسيژن تنها براي چند دقيقه ادامه دارد.

اهميت هر نفس

نفس كشيدن بيشتر از آن چه تصور مي‌ كنيم پيچيده است. بطور متوسط ما روزانه در حدود ۲۰ هزار بار نفس كشيده و در هر بار نفس كشيدن بيش از ۲۰ ماهيچه در بدنمان به كار گرفته مي ‌شود. اختلال در عملكرد اين ماهيچه‌ ها مي ‌تواند مصرف اكسيژن را محدود كرده و عملكرد ناقص سلول ‌ها را به‌دنبال داشته باشد و در نهايت به مرگ منجر شود. صدها ميليون سلول بدن نه تنها براي عملكرد صحيح، بلكه براي زنده ماندن به اكسيژن نياز دارند. تكرار ۲۰ هزار تنفس نادرست در هر روز به‌طور طولاني ‌مدت سلامتي ما را بشدت به مخاطره مي ‌اندازد پس لازم است مراقب نفس ‌كشيدن خود بوده و كوشش كنيم تا روش ‌هاي صحيح تنفس را تقويت كنيم.

تنفس ديافراگمي

ديافراگم ماهيچه‌اي واقع در پائين قفسه سينه است كه نقشي اساسي در روش صحيح تنفس بازي مي ‌كند. هنگامي كه اين ماهيچه منقبض مي ‌شود حفره سينه را گسترش داده و سبب فشار مخالف ورود هوا به ريه‌ ها مي‌ شود و فضاي اضافي مورد نياز ريه‌ها را براي يك دم پر از هوا فراهم مي ‌كند. در صورت نقصان اين عملكرد فضاي مناسب براي باز شدن ريه‌ها كاهش يافته و اكسيژن كمتري وارد بدن مي ‌شود.

تنفس سينه‌اي

روش ديگر تنفس كه هم زمان با روش ديافراگمي و يا تنها مورد استفاده قرار مي‌ گيرد روش تنفس قفسه سينه است. طبق ديدگاه تكاملي، اين قابليت فقط در شرايطي كه نياز به مصرف اكسيژن بيشتر مانند فعاليت ‌هاي فيزيكي شديد است، كاربرد دارد. با توجه به مدرن شدن جوامع امروز افراد به نفس ‌هاي سريع كم‌عمق بيشتر از نفس‌ هاي عميق از طريق ديافراگم عادت كرده‌اند. انبساط سينه از طريق انقباض ماهيچه‌ هاي متعدد كوچك هم شكل اتفاق مي‌ افتد. به‌ خاطر اين ‌كه اين نوع از تنفس به عنوان مكمل استفاده مي ‌شود يعني ماهيچه‌ هاي كوچك هنگامي كه به‌ صورت منظم به كاربرده مي ‌شوند پركارتر مي‌ شوند. در مقابل، ديافراگم، عضله‌اي بادوام و تكامل يافته‌اي است و به راحتي تكرارهاي ثابت تنفس را تحمل مي‌ كند.


 
 

علت تنفس ‌هاي ضعيف

همه انواع محرك ‌هاي استرس ‌زا مثل شادي و يا غم استفاده از تنفس‌ هاي سينه‌اي را تشديد مي ‌كند چرا كه بدن هنگام استرس فكر مي ‌كند به اكسيژن بيشتري براي گريختن از خطر نياز دارد. با توجه به اين‌كه بدن قائل به فرق گذاشتن ميان استرس ‌هاي متداول ناشي از زندگي سرعتي مدرن با ساير استرس ‌ها نيست، يك استرس معمولي سبب استفاده طولاني‌ مدت تنفس سينه‌اي به جاي تنفس ديافراگمي مي ‌شود. به ‌علاوه بسياري از ما مدت زمان زيادي در طول روز در حالت نشسته قرار داريم كه اين باعث تشديد حالت قوز و محدود شدن عملكرد صحيح ديافراگم هنگام تنفس شده و تنفس با قفسه سينه بيشتر مي ‌شود و به دنبال آن ماهيچه‌ هاي هم شكل كوچك كه به انبساط قفسه سينه مربوط است سفت مي ‌شوند. در عوض حالت قوز معمولاً عملكرد ديافراگم را محدود كرده و در نهايت تنفس ناصحيح و حالت ‌هاي نادرست بدن منجر به دردناك شدن عضلات و محروميت از اكسيژن مي‌ شود. سوء تغذيه نيز بر عملكرد تنفسي تأثير گذاشته و حساسيت ‌هاي غذايي و غذاهاي فرآوري شده ناسالم سبب ورم‌هاي روده‌اي و ارسال سيگنال به سيستم عصبي مي ‌شود و در نتيجه در عملكرد صحيح ديافراگم تداخل ايجاد مي ‌كند. براي جبران اين تداخل استفاده از تنفس سينه‌اي به ‌جاي تنفس ديافراگمي تقويت مي ‌شود.

تمرين تنفس صحيح

تنفس نياز حياتي براي ادامه زندگي است و دم و بازدم نياز به تمركز خاصي ندارد. پس هيچ بهانه‌اي براي تمرين نكردن و تقويت نكردن تنفس صحيح وجود ندارد. ارزيابي روش صحيح تنفس بسيار آسان است. در اين حالت فرد بايد به پشت دراز كشيده و يك جسم سبك را روي شكم بگذارد. در صورت عملكرد صحيح ديافراگم، در صورتي كه هوا را به داخل فرو مي‌برد جسم به سمت بالا و هنگامي كه هوا را بيرون مي ‌فرستد جسم به سمت پائين حركت مي ‌كند. يك نفس عميق بايد بدون حركت قفسه سينه باشد. بهتر است اين تمرين را به ‌صورت منظم آنقدر ادامه داده تا روش صحيح تنفس از طريق ديافراگم در فرد تقويت شود. هنگامي كه فرد به اين روش عادت كرد مي ‌تواند بدون قرار دادن جسم روي شكم و حتي بدون دراز كشيدن و در هر مكان آن را تكرار كند.

رهايي از استرس

تنفس عميق بهترين راه براي رها شدن از استرس است. از آن جايي كه همه ما استرس داريم تمرين تنفس صحيح چيزي است كه مي‌ توانيم از مزاياي چندگانه آن استفاده كنيم. با تمركز بر استفاده از ديافراگم در تمرين ‌هاي تنفسي هم زمان دو مزيت عمده براي سلامتي حاصل مي ‌شود؛ علاوه بر از بين بردن نگراني ‌ها، ميزان استرس نيز در بدن كاهش پيدا مي ‌كند.

منبع: روزنامه ايران


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۵ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۸)

تكنيك‌هاي تنفس درماني

براي ريلكس شدن، انرژي گرفتن و ترميم بدنتان، بايد ياد بگيريد چطور درست نفس بكشيد.

تاريخچه

هزاران سال است كه سالكان و عارفان به قدرت ذاتي و معنوي تنفس پي برده‌اند. اگر فقط براي چند لحظه دست از نفس كشيدن برداريم، مي‌ميريم. پس نيروي حيات در هوايي كه تنفس مي‌كنيم نهفته است. سال‌هاست كه مرتاضان هندي از قدرت تنفس براي انتقال هوشياري استفاده مي‌كنند كه درواقع بااستفاده از اين تكنيك‌هاي تنفس، يك واكنش شيميايي اتفاق مي‌افتد. تغيير وضعيت‌هاي هوشياري و شفاي عميق فقط با استفاده از تنفس مقدور بوده است. امروزه اين امكان را داريم كه مدرسيني براي تعليم نحوه استفاده صحيح از تنفس براي اهداف مختلف وجود دارد.

توني رابينز كه يك فرد موفق جهاني است كه از هيچ به همه‌چيز دست يافته است، تحقيقاتي درمورد چيزهاي كه انرژي بسيار زيادي به ما مي‌دهد تا بتوانيم هرآنچه كه لازم است براي رسيدن به موفقيت انجام دهيم را به دست آوريم. با بررسي و آزمايش همه‌چيز از قهوه گرفته تا محرك‌هاي مصنوعي ورزشي، او به اين نتيجه رسيده است كه 15 دقيقه تمرين تنفس عميق همه انرژي لازم براي روزمان را در اختيارمان قرار مي‌دهد. واقعاً شگفت‌انگيز است.

و جالب‌ترين نكته آن اين است كه كاملاً هم رايگان است.

فوايد

تنفس صحيح تاثيرات شگرفي بر سلامت ما دارد. بيش از 70 درصد موادفرعي زائد بدن از طريق تنفس و پوست دفع مي‌شوند. وقتي اكسيژن خونمان زياد مي‌شود، رشد ويروس‌ها و باكتري‌ها در بدن سخت مي‌شود. تنفس خوب رشد عضلاني را تقويت كرده و انرژي بيشتري به ما مي‌دهد. خيلي‌اوقات مكانيزم تنفس براي خيلي از ما درنتيجه تروماي تنفسي كه در زمان به‌دنيا آمدن متحمل شده‌ايم نيازمند ترميم است. بندناف خيلي از ما ممكن است زود كنده شده باشد. اولين تنفس ما پر از مايع، دردناك و وحشت‌آور بوده است و زماني اتفاق مي‌افتد كه به پشت ما مي‌كوبند. الان هم هروقت اتفاقات سختي برايمان مي‌افتد نفسمان بند ميآيد. اين مسئله ترتيب و ساختار كل مكانيزم را برهم مي‌زند. اتفاقات مثل اين زياد رخ مي‌دهد و خيلي زود مي‌بينيم كه فقط از 20 درصد ظرفيت تنفسمان و درنتيجه 20 درصد ظرفيت انرژي خود استفاده مي‌كنيم. تنفس‌درماني مي‌تواند همه اين مشكلات را حل كند.

تنفس‌درماني

در تنفس‌درماني از تركيبي از تكنيك‌هاي مختلف كه توسط ژن ديلمان (Gene Dillman) در 20 سال گذشته درنتيجه سالها تجربه او در نوزايي گشتالت درماني، يكپارچه‌سازي تنفسي سوماتو و يوگا به دست آمده، استفاده مي‌كند. اين تكنيك‌ها به ما اين امكان را مي‌دهد هم آسيب‌هاي جسمي و هم احساسي خود را با مكانيزم نفس كشيدن از بين ببريم. زماني كه در اين تكنيك‌ها مهارت پيدا كنيم، دري از لذت، عشق و انرژي به روي ما باز مي‌شود. در زير به برخي از اين تكنيك‌ها اشاره مي‌كنيم.

اين تكنيك‌ها فقط به 15 دقيقه در روز زمان نياز دارد. سه مورد از اين تكينك‌ها در زير آموزش داده مي‌شوند.

تنفس سه مرحله‌اي – ساده‌ترين و عميق‌ترين نوع تنفس كه در هر زمان و هر مكان قابل انجام است. (اين تنفسي است كه توني رابينز توصيه مي‌كند).

1. در محلي راحت بنشينيد يا بايستيد، نفسي عميق از طريق بيني به سمت شكمتان داخل كنيد، طوريكه شكمتان مثل بادكنك باد شود.

2. حالا عمل دم را براي باد كردن قفسه‌سينه‌تان و پر كردن آن از هوا ادامه دهيد.

3. سپس عمل دم را براي باد كردن سينه و بالاسينه ادامه دهيد.

حالات اين فرايند را به عقب برگرديد. يعني اول هوا را از سينه، سپس از قفسه‌سينه و در آخر از شكم بيرون دهيد.

در آخر عضلات شكم را به داخل كشيده تا همه هوا به طور كل از بدن خارج شود. حالا فرايند را دوباره با عمل دم تكرار كنيد. تصور كنيد كه بالاتنه‌تان يك ليوان است و اين ليوان از پايين به بالا پر مي‌شود و بعد از بالا به پايين خالي مي‌شود. اين تنفس را 15 دقيقه تكرار كنيد.

تنفس بادكشي – براي بالا بردن سطح انرژي بدن يا از بين بردن استرس عالي است.

1. بهتر است اين نوع تنفس در حالت نشسته (البته نه در حال رانندگي) انجام شود. پشتتان كاملاً صاف باشد.

2. تصور كنيد كه مقداري خاك را با فشار آوردن روي شكم و بيرون آوردن هوا از بيني بدميد.

3. ريلكس شويد و يك نفس طبيعي براي پر كردن دوباره ريه خودبه‌خود انجام مي‌شود.

4. دوباره هوا را به تندي از بيني خارج كنيد. اين چرخه را آنقدر ادامه دهيد كه شكمتان درست مثل يك بادكش عمل كند و هوا را بيرون دهد.

5. اين چرخه را 22 مرتبه تكرار كنيد، بعد مكث كرده و يك نفس عميق بكشيد و استراحت كنيد. سه دور اين 22 تكرار را انجام دهيد.

تنفس آگاهانه – اگر به درستي انجام شود، قابليت شفابخشي و تغييردهندگي جدي دارد. اين تكنيك را مي‌توان با اطمينان كامل در زمان‌هاي كوتاه براي ريلكس شدن و خالي كردن استرس انجام داد.

1. اين نوع تنفس فقط در حالت خوابيده انجام مي‌شود و 15 دقيقه طول مي‌كشد.

2. با يك دم كامل به سمت سينه از طريق دهان شروع كنيد.

3. بدون مكث بلافاصله اجازه بدهيد كه بازدم هوا را از دهان بيرون دهد. يك بازدم خيلي ساده و آرام.

4. سپس بدون مكث دوباره عمل دم را شروع كنيد و هوا را به سمت سينه بكشانيد.

5. دوباره به‌محض تمام شدن دم، يك بازدم آرام و ريلكس انجام دهيد.

دقت كنيد كه درطول اين عمل، هيچ مكثي نبايد صورت گيرد.


شهرزاد

http://friend.knowclub.com/forum/thread.php?l=fa&tid=949&0


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۴ ] [ مشاوره مديريت ]


 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۷)

 فنون تنفس در خلال موقعيت ‌هاي استرس‌ زا

 ما به ندرت لحظه‌اي دربارة اين كه درون بدنمان چه اتفاقي مي‌افتد، مي انديشيم. در واقع، فشار آن لحظات ذهن ما را مشغول به هر چيزي، جز كاركردهاي فيزيولوژيكي خود، مي‌كند. متعاقبا، اغلب آن كاركردها نامنظم مي‌شوند و به سلامت جسماني ما لطمه وارد مي‌آورند. هرگاه ما در چنين حالتي هستيم، كمتر در انجام كارهايمان توفيق مي‌يابيم. يكي از كاركردهاي فيزيولوژيكي ما كه تحت تاثير فشار رواني قرار مي‌گيرد، تنفس است. حتي در مواقعي كه فشار رواني پايين است، معدودي از افراد عادت طبيعي تنفس كامل را حفظ مي‌كنند، عادتي كه براي حفظ حالت جسماني و رواني مطلوب الزامي است. براي حفظ زندگي و پاك كردن سيستم‌هاي داخلي بدنمان، تنفس مناسب ضروري است. با يادگيري فنون تنفس مناسب بهتر مي‌توان موقعيت‌هاي فشارزا را مهار كرد و سلامت جسماني و رواني ما بهبود مي‌يابد.


• تنفس : اهميت اكسيژن
اكسيژن نقشي حياتي در سيستم ها‌ي گردش خون و تنفس ايفا مي‌كند. در ضمن تنفس، اكسيژن استنشاق شده با جابه جايي فرآورده‌هاي سمي و بي مصرف موجود در سيستم‌هاي خوني، خون ما را پالايش مي‌كند. تنفس نامنظم مانع اين فرايند پالايش مي‌شود و باعث ماندن فرآورده‌هاي بي‌مصرف در گردش خون مي‌شود. سپس گوارش نامنظم خواهد شد، بافت‌ها و اندام‌ها دچار سوء تغذيه مي‌شوند. بنابراين، مصرف اكسيژن نامناسب در نهايت به خستگي و حالات اضطرابي مفرط منجر مي شود. تنفس نامنظم در خلال موقعيت‌هاي فشارزا نه تنها غلبه برآن موقعيت را دشوار مي‌سازد بلكه در وخامت سلامت عمومي فرد نيز دخيل است. با مهار دقيق الگوي تنفس، ما نه تنها سيستم‌هايمان را احيا مي سازيم، بلكه اثرات سوء استرس را نيز خنثي مي‌كنيم.


•  روش هاي تنفس
روش هاي تنفس براي آرام سازي ذهن و بدنمان سودمند است و احساس هوشياري را افزايش مي‌دهد. سال‌هاست كه در شرق تمرين تنفس انجام مي‌گيرد. غرب چند سال پيش، مطالعه درباره كارآمدي و اهميت آنها را آغاز كرده است. تا اين زمان، پژوهش‌هاي كافي در غرب انجام گرفته است تا سودمندي اين فنون را به اثبات رساند.


روش‌هاي تنفس زير براي كاهش خشم ،‌اضطراب ، افسردگي، خستگي ،‌بي قراري، تنش عضلاني و فشار رواني كمك كننده‌است.


•  تنفس مناسب
درحالي كه تنفس كنشي است كه اغلب مردم آن را امري بديهي مي دانند ، به ندرت به شكلي مناسب انجام مي گيرد.
• كف اتاق روي فرش يا پتو دراز بكشيد، پاهايتان صاف و كشيده و كمي هم جدا از هم قرار گيرند، انگشتان پاهايتان را كمي به سمت بيرون متمايل باشند، دست‌هايتان در طرفين بدن قرارگيرند و كمي از بدنتان فاصله داشته باشند، كف دست‌ها به سمت بالا و چشمانتان را ببنديد. اين حالت را نگه داريد و به راحتي نفس بكشيد.
• بهتر آن است كه از بيني نفس بكشيد تا موهاي ظريف وغشاي مخاط بيني گرد و غبار وذرات سمي موجود در هواي استنشاقي را پالايش كند. در ضمن تنفس دهان خود را بسته نگاه داريد.
• در ضمن تنفس، بايد قفسه سينه و شكم شما با هم حركت كنند. اگر به نظر مي‌آيد كه فقط فقسه سينه تان بالا و پايين مي‌آيد، تنفس شما عميق نيست و شما از بخش‌هاي پاييني ريه‌تان به خوبي بهره نمي‌گيريد. به هنگام دم بايد احساس كنيد شكمتان بالا مي‌آيد، گويي معده شما پر از هواست. به هنگام بازدم،‌شكمتان فرومي رود، مانند بادكنكي كه همه هواي درون آن خالي مي‌شود. اين فرآيند دم و بازدم بايد به آرامي و آسودگي ادامه يابد. قفسه سينه فقط بايد به آرامي حركت كند.


• تنفس ژرف و آرميده
گرچه اين تمرين را مي‌توان به روش‌هاي چندي انجام داد، آنچه در زير مي‌آيد به مبتديان توصيه مي‌شود:
• كف اتاق روي فرش يا پتو دراز بكشيد. پاهايتان را از زانو خم كنيد و آنها را حدود 21 سانتي متر از همدور نگه داريد، انگشتان پاهايتان را كمي به سمت بيرون بگردانيد. از صاف بودن ستون فقرات خود مطمئن شويد.
• يك دست خود را روي شكم و ديگري را روي قفسه سينه‌تان بگذاريد.
• به آرامي و ژرف هوا را از راه بيني به شكم تان فرو بريد، حالا آن دستي كه روي شكم‌تان است، بالا مي‌آيد، اين بالاآمدن در حدي است كه به شما احساس آسودگي مي‌دهد. قفسه سينه شما بايد كمي و آن هم فقط با شكم تان حركت كند
• گام سوم را ادامه دهيد، تا زماني كه تنفس شما آرام و آهنگين شود. حالا به آرامي لبخند بزنيد،‌ از راه بيني نقس بگيريد و از راه دهان نفس‌تان را بيرون دهيد، موقع خروج ملايم هوا از دهانتان،‌ صدايي آرام توليد مي‌شود‌. دهان، ‌زبان و چانه شما بايد آرميده باشند. تنفس‌هاي ژرف، آرام و طولاني شكم شما را بالا و پايين مي‌آورند. صداي دم وبازدم تان را بشنويد، ‌احساس كنيد كه رفته رفته بافتهاي دستگاه تنفس تان بيشترو بيشتر آرميده مي‌شود.
• هرگاه شما اين فن را براي اولين بار شروع كرديد، ‌فقط به مدت 5 دقيقه آن را انجام دهيد. با تمرين بيشتر مي‌توانيد آن را تا 20 دقيقه تمديد كنيد.
• بعد از انجام تمرين، چند دقيقه همان طور باقي بمايند و آرامش كل بدنتان را حفظ كنيد
• هدف اين فن ارائه روشي براي تنفس مطبوع و آرميده است. مي‌توانيد در هر موقعيتي اين تمرين را انجام دهيد،‌ به ويژه موقعيت‌هاي استرس زا.


• آه آرام بخش
آه كشيدن و خميازه در خلال روز نشانه آن است كه شما اكسيژن  كافي را اختيار نداريد. آه، اندگي از تنش شما را رها مي‌سازد و مي‌توان با انجام آن خود را آرام كرد.
•  صاف بنشينيد يا بايستيد.
• آهي عميق بكشيد. در حين اين كه هوا را به شتاب از ريه‌تان بيرون مي‌فرستيد، صداي رهايي عميق ز تنش را بشنويد.
• بگذاريد هواي تازه به طور طبيعي وارد ريه‌تان شود
• اين كار را هشت تا دوازده بارانجام دهيد وتا وقتي كه احساس مي‌كنيد بدان احتياج داريد، ادامه دهيد واحساس آرميدگي را تجربه كنيد.
• مشت به هم فشرده
• صاف بايستيد، دستانتان در طرفين بدنتان
• نفس بكشيد، نفسي كامل و طبيعي آن‌گونه كه پيشتر گفته شد.
• دست‌هايتان را بالا ببريد، آنها را در همين حالت نگه داريد.
• به تدريج دستهايتان را روي شانه‌هايتان پايين بياوريد. در ضمن انجام اين كار به آرامي دستانتان را مشت كنيد،‌به طوري كه وقتي دستانتان به شانه‌هايتان رسيد، آنها تا حد ممكن سفت و گره خورده باشند.
• تا زماني كه شما مجددا دستانتان را به آرمي صاف نگه مي‌داريد،‌ تنيدگي را درمشت‌هايتان حفظ كنيد.
• دستانتان را به سمت پشت شانه‌هايتان بكشيد و آنها ر ا صاف نگه داريد، همچنان تنيدگي را در مشت‌هايتان حفظ كنيد، اين عمل را به سرعتي كه مي‌توانيد چندين بار انجام دهيد.


• تنفس تجسمي

اين تمرين آميزه اي است از مزاياي تنفس آرام وژر‌‌ف آرميدگي و ارزش درماني تلقين به خود مثبت

• كف اتاق روي فرش يا پتو در حالت بدني "آرميده "دراز بكشيد.
• دستان خود را به آرامي روي ناحيه شبكه عصبي زير معده وجلو آئورت (نقطه اي كه دنده هاي قفسه سينه در بالاي شكم از هم جدا مي شوند ) قرار دهيد وبراي چند دقيقه به آرامي وژرف تنفس كنيد.
• تجسم كنيد،‌با هرنفسي كه فرو مي‌بريد، انرژي به ريه‌هاي شما يورش مي‌برد و بي‌درنگ در ناحيه شبكه عصبي زير معده و جلو معده‌تان ذخيره مي‌شود . تجسم كنيد با هر بازدم، اين انرژي در همه بدنتان جاري مي‌شود. تصوير ذهني اين جريان انرژي بخش را بسازيد.
• هرروز دست كم به مدت پنج تا ده د قيقه اين تمرين را انجام دهيد.
• تنفس چرخشي
تمرين حاضر مستلزم يك يار است ودر آرميدگي و انرژي بخشي به شما كار آمد است.
• به پشت دراز بكشيد. يارتان، يك دستش را روي شكم‌تان ودست ديگرش را روي سينه‌تان بگذارد.
• عمل دم وباز دم را ژرف و آرام انجام دهيد، ولي هر دم در دو مرحله اول شكم وسپس سينه انجام مي‌گيرد. تصور كنيد در حالي كه شكم شما لبريز از هوا مي‌شود، به دست يارتان نفس مي‌دهيد .هرگاه شكم شما از هوا پرشد، به نفس دادن به سينه تان ادامه دهيد. نگاه كنيد در ضمن اين كار ، دستان يارتان بالا مي‌رود. از طريق سينه وشكم همزمان هوا را كاملا بيرون دهيد..
• تمرين را تكرار كنيد. مهم است كه اثر چرخش آهنگين بين شكم وقفسه سينه را حفظ كنيد. در هر حال، طبيعي نفس بكشيد. هريك از فنون پيش گفته را بايد هر روز تمرين كرد. به عنوان يك وسيلة طبيعي و پيشگيري از فشار رواني اين تمرينات عوارض جانبي بسيار اندكي دارند. مدتي وقت مي‌گيرد تا شما به تغييرات عميق رخ داده در بدن و ذهنتان پي ببريد، با شكيبايي و پشتكار تمرين را پيگيري كنيد، شما سرانجام در خواهيد يافت كه با انرژي‌تر و آرام‌تر هستيد. اگر مايليد درباره روش‌ها تنفس مطالب بيشتري بياموزيد، سري به مركز مشاوره دانشگاه بزنيد و با يكي از مشاوران صحبت كنيد.

مترجم : زينب اثباتي
 
www.msrt.ir

http://www.ravanpajoh.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2032&Itemid=65


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۳ ] [ مشاوره مديريت ]


 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۴ - تمرين تنفس و صدا (۶)

ده قانون ترس و تمرين تنفس


اين هم ده قانون برخورد با ترس كه بمن كمك كردند ، اميدوارم كه با ترجمه من خوانا و قابل فهم باشند :
احساس ترس و نشانه هاي جسمي حاصل از آن،حالت تشديد شده عكس العمل نرمال بدن در برابر استرس مي باشند
عكس العمل هاي بدن به ترس براي سلامت جسمي بدن مضر نيستند
با خيال پردازيهايي كه ترس آور هستند، عكس العملهاي بدن خودتان نسبت به ترس را تشديد نكنيد
در عالم واقعيت باقي بمانيد، به صورت دروني مراقب جهان واقعي اطراف خود باشيد و واقعيات را براي خود تشريح كنيد
در موقعيت ترس آور باقي بمانيد تا ترس شما زايل شود
مراقب باشيد كه چگونه ترس خودبخود كاهش پيدا مي كند و از بين مي رود
از موقعيتهايي كه شما را دچار ترس مي كنند فرار نكنيد( اما به زور هم خودتان رو در موقعيت ترس قرار ندهيد، توضيح از خودم)
تمام موقعيتهايي كه باعث ترس شما مي شوند را براي خود تشريح كنيد
از موفقيت هاي كوچك خود در برابر ترس احساس غرور كنيد، حتي كوچكترينشان
در موقعيتهاي ترس زا به خودتان زمان بدهيد
خودم با قانون هاي دو و سه و نه خيلي بهتر تونستم ترسم رو مديريت كنم،يعني مشكل اصلي همون خيال پردازي شماره سه هست
فكر كنيد احساس ترس از موقعيت يا حالي پيش مي آد، آگاهانه كه باهاش برخورد كنيم مي گيم احساس ترس اومده، نقطه تمام.
در حالت ناآگاهانه شروع به خيال پردازي مي كنيم اگه اين ترسه درست باشه بعدش اين پيش مي آد، بعد كه اين طور شد چي پيش مي آد و ذهن تا جايي كه مي تونه پيش مي ره و سر هر دو راهي كه مي رسه بدترين حالت رو پيش​مي گيره و مي ره جلو يكهو مي بينيم از يه ترس كوچيك كه مثلا اين درد چيه تو قفسه سينه ام، خودمون رو كفن هم كرديم و تو قبر هم گذاشتيم و رسيديم به يه نقطه بدون برگشت. يه نكته ديگه كه خوندم اما تو اين قانونها نبود اينه كه يكبار كه تونستيم ترس رو پشت سر بگذاريم تو ذهن فعالمون نگه داريم و دفعات بعد اگه دوباره پيش اومد به خودمون بگيم يادته دفعه قبل چه طوري ترسيدي و بعد همه چي گذشت و هيچ اتفاق بدي نيفتاد تا بتونيم دوباره بهش پيروز شيم.اينها خوش بيني بيهوده نيست ترسيدن زياد هيچ كمكي به اداره موقعيت نمي كنه اگه ترس بر مبناي نشانه واقعا بدي باشه با ترسيدن نمي تونيم تصميم صحيح بگيريم بايد بتونيم آروم شيم تا بشه تصميم صحيح گرفت، اگه تو حالت دائمي ترس باقي بمونيم دچار افسردگي مي شيم،پس فكر نكنيم اگه در هر حالت بدترين حالت ممكن رو در نظر نگيريم خوشبيني به خرج داديم.
يه تمرين خوب هم كه در حالتهايي كه دچار ترس شديد مي شين يا استرس، تمرين تنفس هست.
يه قانون داره به نام چهار چهار هشت. حالا اين يعني چي، يعني به مدت چهار شماره بايد دم طول بكشه بعد چهار شماره نفسمون رو نگه داريم و بعد هشت شماره بازدم بايد طول بكشه،در مراحل اول كه آدم تمرين نداره چهار و هشت شماره زياد هستن، بهتره از دو دو چهار استفاده كنيم، يعني دو شماره دم دو شماره نگه داشتن هوا و چهار شماره بازدم. اين تمرين علاوه بر اينكه حالت صحيح تنفسه و باعث مي شه كه اكسيژن بهتر به بدن برسه و دي اكسيد كربن به طور كامل از ششها خارج بشه، به خاطر تمركزي كه بايد روي شماره ها كرد به آرام شدن اعصاب و منحرف شدن اون از محرك كمك مي كنه. اين تمرين رو هميشه همه جا مي شه انجام داد و اگه دروني بشه يعني كه شما هميشه دارين به بهترين وجهي تنفس مي كنين، يكي از تمرينهايي هم هست كه به زنان باردار داده مي شه كه بتونن زايمان بدون درد بكنن و اما جمله قصار امروز: "كلمه غير ممكن، تنها در فرهنگ لغات افراد نادان وجود دارد" ناپلئون بناپارت "هر يك از ما فرشته اي با يك بال هستيم،تنها زماني قادر به پرواز هستيم كه يكديگر را در آغوش بگيريم"

http://navanevesht.blogspot.com/2007/08/blog-post_24.html


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۳ ] [ مشاوره مديريت ]

 

سخن گفتن با ادب قرآني ( آيا ما رعايت ميكنيم؟)


فروتني و ادب در گفتار


يكي از ارزش هاي اخلاقي در گفتار، رعايت ادب و تواضع در گفتار است كه به ويژه درباره سخن گفتن با والدين توصيه شده است. «و قل لهما قولا كريما» 1. منظور از « قول كريم » در اين آيه، همان سخن مودبانه است تواضع و ادب. در همه جا، در رفتار و گفتار، مطلوب است. 2

نمونه ادب در گفتار
روزي از عباس عموي پيامبر پرسيدند: انت أكبر أم رسول الله صلي الله عليه واله وسلم، شما بزرگتر هستيد يا رسول الله صلي الله عليه واله وسلم؟ فرمود: هر اكبر و انا اسن. او بزرگتر است ولي سن من بيشتر است. 3
اين را مي گويند ادب در گفتار. نگفت من بزرگترم، گفت او بزرگتر است ولي سن من بيشتر است.
سوژه ندادن به دشمن در گفتار
از آن جائي كه دشمن منتظر فرصت مي باشد كه به هر طريق ممكن به نفع خود استفاده كنند، خداوند به مومنان دستور مي دهد كه مراقب گفتار خوبش باشيد كه تا دشمن، از گفتار شما سوء استفاده نكند.
فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» 4؛ اي افراد با ايمان هنگامي كه از پيامبر تقاضاي مهلت براي درك آيات قرآن مي كنيد نگوييد «راعنا» بلكه بگوئيد (انظرنا) و آن چه به شما دستور داده مي شود بشنويد و براي كافران عذاب دردناكي است.
شأن نزول: ابن عباس مفسر معروف نقل مي كند: مسلمانان صدر اسلام هنگامي كه پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم مشغول سخن گفتن بود و بيان آيات و احكام الهي مي كرد، گاهي از او مي خواستند كمي با تأني سخن بگويد تا بتوانند مطالب را خوب درك كنند، و سوالات و خواسته هاي خود را نيز مطرح نمايند، براي اين درخواست جمله (راعنا) را از ماده (الرعي) به معني مهلت دادن است. به كار مي بردند ولي يهود همين كلمه (راعنا) را از ماده (الرعونه) كه به معناي كودني و حماقت است، استعمال مي كردند. در صورت اول مفهومش اين است «به ما مهلت بده» ولي در صورت دوم اين است كه (ما را تحميق كن). در اين جا براي يهود دستاويزي پيدا شده بود كه با استفاده از همان جمله اي كه مسلمانان مي گفتند، پيامبر يا مسلمانان را استهزاء كند، آيه فوق نازل شد و براي جلوگيري از اين سوء استفاده به مومنان دستور داد به جاي جمله (راعنا) جمله (انظرنا) را به كار برند كه همان مفهوم را مي رساند، و دستاويزي براي دشمن لجوج نيست. 5
اعراض از لغو در سخن گفتن
علي عليه السلام فرمود: «تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه 6؛ سخن گوئيد تا شناخته شويد، همانا آدمي زير زبانش نهان است.»

 

بعضي ها خيال مي كنند كه از هر طريق ممكن مي توان خود را به ديگران معرفي كنند، و به خاطر همين عقيده ناصواب متمسك به حرف هاي لغو و بيهوده مي شوند، غافل از آن كه، سخن لغو نه تنها بر شخصيت انسان نمي افزايد، بلكه ضربه اي سهمگين بر شخصيت انسان وارد مي كند.
خداوند كريم به خاطر اهميت اين موضوع و ابطال اين عقيده نادرست مي فرمايد: مومنان كساني هستند كه از لغو اعراض و دوري مي كند و روشن است كه آيه منحصر در رفتار لغو و بيهوده نيست بلكه شامل گفتار لغو هم مي شود «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» 7 در حقيقت لغو همان گونه كه بعضي از مفسرين گفته اند هر گفتار و عمل است كه فايده قابل ملاحظه اي نداشته باشد.8
نرمش در گفتار
اين از مطالب روشن و بديهي مي باشد كه براي نفوذ و تأثير بر افراد بايد به نرمي سخن گفت تا مخاطب احساس كند كه گوينده قصد خيرخواهي دارد نه دشمني و عداوت. قرآن كريم در اهميت اين اصل مهم به حضرت موسي عليه السلام و هارون عليه السلام مي فرمايد: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى»9 ؛ به سوي فرعون برويد كه طغيان كرده است، اما به نرمي سخن گوييد شايد متذكر شود و يا از خداوند بترسد .
از نكاتي كه در مقام ارشاد و تعليم ديگران، به خصوص در تربيت و تبليغ مذهب صحيح، بايد توجه داشته باشيم اين است كه رفتار و گفتارمان با هم توافق داشته باشد. نور به آرامي و ملايمت در ديگران اثر مي گذارد، در حالي كه نار مي سوزاند و آزار دهنده است. در مقام ارشاد و هدايت ديگران، بايد مثل نور بود نه نار. نبايد طوري حرف بزنيم كه مخاطب و شنونده اذيت شود. نبايد با تندي و خشونت برخورد نمائيم، بايد با ملايمت رفتار كنيم كه حرف حق در شنونده اثر كند.10
سديد بودن كلام
سداد و سديد از ماده سد، به معنا استقامت و محكم بستن است. از آداب سخن، سديد بودن كلام است، هر چه كلام با عقل و منطق و استدلال بيشتر همراه باشد، ميزان استحكام آن بيشتر باشد، ثبات و بقاء آن بيشتر خواهد شد. اصولاً قرآن به دليل آن كه سخنش يا با عقل هماهنگ است و يا با فطرت، از استحكام و استقامت خاصي برخوردار است. 11 به همين خاطر مي فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » 12؛ اي مومنان از خدا پروا داشته باشيد و سخني استوار گوئيد.

 

گفتار علامه طباطبائي در ذيل آيه احزاب: كلمه سديد از ماده (سد) است كه به معناي اصابت راي، و داشتن رشاد است. بنابراين قول سديد عبارت است از كلامي كه هم مطابق واقع باشد و هم لغو نباشد پس بر مومن لازم است كه به راستي آن چه مي گويد مطمئن باشد و نيز گفتار خود را بيازمايد كه لغو يا مايه افساد نباشد. 13
بليغ و رسا بودن گفتار

« وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا » 14؛ و آن ها را اندرز ده و با بياني رسا نتايج اعمال شان را به آن ها گوشزد كن. بلاغت در لغت به معناي وصول و انتها است و در اصطلاح عبارت است از مطابقت كلام با مقتضاي حال و مقام 15.
امام علي عليه السلام فرمود: الا تتكلمن اذا لم تجد للكلام موقعا 16؛ البته نبايد هنگامي كه براي كلام زمينه نيست سخن گفت
نيك بودن گفتار

«معروف» نامي است براي هر كاري كه بواسطه عقل يا شرع، حسنش شناخته شده باشد و «منكر» آن است كه به واسطه اين دو مورد انكار قرار گرفته باشد. معروف گاه صفت فعل قرار مي گيرد، آن گونه كه از آيه (وامر بالعرف) 17 فهميده مي شود.
و گاه صفت كلام قرار مي گيرد؛ يعني يكي از آداب سخن آن است كه كلام متكلم بايد از نظر عقل و شرع تحسين شده باشد . آري يكي ديگر از معيارهاي سخن ارزشي آن است كه نيك و پسنديده باشد و به همين خاطر دستور داده شده است كه با يتيمان سخن نيك و پسنديده بگوييد 18؛ «و سخن شايسته به آن ها بگوييد».
آسان گوئي در گفتار

«و َإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا» 19؛ و هر گاه از آن ها (مستمندان) روي برتابي و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشي، با گفتار نرم و آميخته با لطف با آن ها سخن بگو .

 


گفتن بهترين سخن

«وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» 20؛ به بندگانم بگو سخني بگوييد كه بهترين باشد .

 

انصاف در گفتار

«وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ» 21؛ زماني كه سخن مي گوييد، رعايت عدالت در گفتار را بكنيد.
پي نوشت ها: 1- اسراء آيه 23.
2- اخلاق در قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، ج3، ص 332.
3- اسرار عبادت، عبدالله جوادي آملي، ص.
4- بقره، آيه 104.
5- تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازي، ج1، ص 382.
6- نهج البلاغه، كلمات قصار 292.
7- مومنون، آيه 3.
8- تفسير نمونه، ج 14، ص 195.
9- 3طه، آيه 43.
10- پندهاي امام صادق (عليه السلام) به ره جويان صادق، محمد تقي مصباح يزدي، ص 52.
11- بينات، سال ششم، ش1، ص 26.
12- احزاب، آيه، 7.
13- تفسير الميزان، علامه طباطبائي، ج 16، ص 544.
14- نساء، آيه 63.
15- بينات، ش 21، ص 35.
16- ميزان الحكمه، 17964.
17- اعراف، آيه 199.
18- نساء، آيه 5.
19- اسراء، آيه 28.
20- اسراء، آيه 53.
21- اسراء، آيه 152.


تنظيم : محمدي_گروه دين وانديشه تبيان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۷:۲۱ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. Business Planبیرینس پلن طرح توجیهیمدیریت. کلینیک کاشت موی طبیعی آسمان