مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 2988
دیروز : 4574
افراد آنلاین : 7
همه : 5163951
 

با قدرتمندترين كلمه هاست كه پيروز مي شويم ...


هر جا كه باشيم، در همين دنياي واقعي و يا اين دنياي مجازي، اينترنت، «كلمه ها» قدرتمندترين ابزار براي پيروزي و موفقيت ما به حساب مي آيند. سايت هاي اينترنتي بسياري - مخصوصاً در همين ايران خودمان- فراموش كرده اند كه مخاطبين اصلي سايت ها، انسان هستند ... ما براي ماشين ها و كامپيوترها سايت روي اينترنت نمي بريم ...

 يادتان هست؟ آن اوايل كه اينترنت گسترش و نفوذ خود را در ميان جوامع مختلف بشري آغاز كرده بود؟ يادتان هست كه يك بنده خدايي - طراح يا گرافيست - آمده بود و كاريكاتوري كشيده بود درباره اينترنت؟ او تصويري را رسم كرده بود كه سگي را پشت كامپيوتر نشان مي داد در حالي كه دستش را روي صفحه كليد گذاشته است و به اينترنت متصل شده، دارد با آن كار مي كند، كمي آن طرفتر، كاريكاتوريست در گوشه اي از تصوير نوشته بود «در اينترنت، هيچ كسي نمي فهمد كه تو يك سگي!»
 
پشت اين كامپيوترهاي متصل به اينترنت، انسانهايي نشسته اند، انسانهايي با تمايلات و احساسات انساني، آنها سرشارند از مجموعه اي از تجارب خوب يا بد انساني، آنها عاطفه دارند، روح دارند و روح و روانشان متاثر مي شود وقتي ببينند كه «آدم» به حساب نيامده اند.
 
اينترنت امروز فضايي مجازي است كه دنياي تعاملات و محاوره هاست. سايت هاي وب را كه نگاه كنيم متوجه يك وجه اشتراك خيلي قوي در ميان همه آنها مي شويم. همگي رو به سمتي پيش مي روند كه تعاملات و محاوره و گفتگو را -با مشتري بالقوه يا بالفعل و يا بازديد كننده و كاربر معمولي سايت افزايش دهند.
 
آري، تصاوير گوياي هزاران واژه اند، اما واژه ها هستند كه مي توانند اين ارتباط قوي را ايجاد كنند، گسترش و يا ادامه دهند و در نهايت حفظ كنند. بايد مواظب واژه ها باشيم، آنها به راستي اثر مي گذارند و مي توانند از كاهي، كوه بسازند.
 
استفاده از «واژه هاي مناسب» كاري حرفه اي است، هر كسي مي تواند ادعا كند كه «راه اندازي يك سايت اينترنتي» كه كاري ندارد، يك نرم افزار FrontPage يا Dreamweaver مي گيريم، چند تا تصوير، يك مقداري «متن» و ده دقيقه اي مي توانيم برايتان سايت اينترنتي درست كنيم. چند تا صفحه HTML كفايت مي كند. نه، به اين راحتي ها هم كه مي گوييد نيست. انتخاب واژه ها، عبارت هايي كه بكار مي بريد، كاري حرفه اي است، آنهايي پيروز مي شوند، كه «واژه هاي قدرتمند» و عبارت هاي «نو»، «خلاقانه» و «استادانه» بكار برده باشند. حال چه در دنياي واقعي و چه در دنياي مجازي.
 
هر جا كه باشيم، در همين دنياي واقعي و يا اين دنياي مجازي، اينترنت، «واژه ها» قدرتمندترين ابزار براي پيروزي و موفقيت ما به حساب مي آيند. سايت هاي اينترنتي بسياري - مخصوصاً در همين ايران خودمان- فراموش كرده اند كه مخاطبين اصلي سايت ها، انسان هستند ... ما براي ماشين ها و كامپيوترها سايت روي اينترنت نمي بريم، متن نمي نويسيم، مقاله نمي نويسيم. انسانها شديداً تحت تاثير آاب به زاهدان و واعظان مي‌گويد كه من اگر خوب يا بد هستم ربطي به شما ندارد و شما همان بهتر كه مراقب اعمال خود باشيد، همچنان كه هر كسي هنگام درو آنچه را كه خود كاشته‌است برداشت مي‌كند. شاعر براي درستي گفته خود در مصراع نخست، در مصراع دوم موضوعي ساده را كه درستي آن بر همه آشكار است به عنوان نمونه‌اي براي ان ذكر مي‌كند.)

اسلوب معادله

هرگاه شاعر بيتي بسرايد كه با عوض كردن جاي مصراع اول و مصراع دوم خللي در مفهوم بيت ايجاد نشود و بيت دوم مصداقي براي بيت اول باشد، به آن آرايهٔ اسلوب معادله گويند. صائب تبريزي از جمله شاعراني است كه اسلوب معادله را به عنوان يك عنصر اصلي در اشعار خويش قرار داده‌است.

مثال

دود اگر بالا نشيند كسر شأن شعله نيست//جاي چشم، ابرو نگيرد، گرچه او بالاتر است

ايهام

هر گاه واژه يا تركيبي كه داراي دو معني است به گونه‌اي در كلام به كار رود كه هر دو معنا از ان قابل برداشت باشد آرايه ايهام شكل مي‌گيرد. گاهي منظور اصلي تنها يكي از ان دو معنا است و گاهي هيچ يك بر ديگري برتري ندارد.

غرق خون بود و نمي‌مرد ز حسرت فرهاد             گفتم افسانه شيرين و به خوابش كردم

شيرين: زيبا و دلنشين، معشوقه فرهاد

اي دمت عيسي دم از دوري مزن من غلام آن كه دورانديش نيست(دورانديش:عاقبت نگر/آنكه به دوري وجدايي بينديشد.)

ايهام تناسب

گرت هواست كه معشوق نگسلد پيوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارد در اين نمونه از واژه هوا تنها يك معنا برداشت مي‌شود كه آن هم آرزو است.

تشبيه

در تشبيه دو مورد پر پايه اشتراكي كه در صفتي دارند به هم مانند مي‌شوند مورد اصلي را مشبه و موردي كه مشبه به ان تشبيه مي‌شود مشبه به مي‌نامند. صفت مشترك ميان مشبه و مشبه به دليل شباهت يا وجه شبه ناميده مي‌شود. يا گاهي از واژه‌هاي از قبيل «مثل»،«مانند»... استفاده مي‌شود. كه به آنها ادات تشبيه گويند.

مجاز

به كار رفتن واژه‌اي به جاي واژه ديگر مجاز نام دارد. هيچ گاه چنين امري ممكن نيست مگرآنكه ميان آن دو واژه در خارج از كلام رابطه‌اي بر قرار باشد.

آن قدر گرسنه‌ام كه مي‌توانم تمام ظرف را بخورم. رابطه‌اي ميان دو واژه‌اي ظرف و غذا در اين عبارت است.

استعاره

هر گاه واژه‌اي به دليل شباهتي كه با واژه ديگر دارد به جاي آن به كار رود استعاره پديد مي‌آيد.(همچنين بيان امري نا شناخته بر حسب امر شناخته شده.)

بر كشته‌هاي ما جز باران رحمت خود مبار.(كشته‌ها به كسر«ك») در اين عبارت رحمت خدا به باران مانند شده‌است. روشن است كه در اين عبارت، منظور از كشته‌ها معنايي لفظي آن نيست بلكه مقصود اعمال بندگان است.

مثال جعفر و رضا:

هرچه خواهي در سوادش رنج برد       تيغ صرصر خواهش حالي سترد--------> تيغ صرصر استعاره از باد

كنايه

جملات و عباراتي كه منظور نويسنده يا گوينده از بيان آنها، چيزي غير از معناي ظاهري و لفظي آن عبارات يا جملات است. كه به آنها كنايه گوييم.

آب از دستهايش نمي‌چكد.

معنايي لفظي:نمي گذارد قطره‌اي آب از دستهاييش به روي زمين بچكد. معنايي كنايي:هيچ چيزي از او به ديگران نمي‌رسد، خيلي خسيس است.

تشخيص(انسان نمايي)

هر گاه با نسبت دادن عمل، حالت يا صفتي انساني به يك غير انسان، به آن جلوه انساني ببخشيم، آدم نمايي شكل مي‌گيرد.

طعنه بر طوفان مزن، ايراد بر دريا مگير بوسه بگرفتن ز ساحل موج را ديوانه كرد

ديوانگي و بوسه گرفتن به موج نسبت داده شده‌است و طبيعتاً بوسه گرفتن موج، بوسه دادن ساحل را به همراه دارد. پس در مصراع دوم به ساحل و موج حالت و رفتاري انساني نسبت داده شده‌است.

حس آميزي

هر گاه موضوعي را كه مربوط به يكي از حواس است. به چيزي نسبت دهيم كه با ان حس قابل احساس نباشد، آرايه حس آميزي آفريده مي‌شود كه در زبان روزمره نيز كم كاربرد نيست.

مزه پيروزي را چشيد.

در اين عبارت «مزه» كه مربوط به حس چشايي است به پيروزي نسبت داده شده‌است. اما پيروزي با حس چشايي قابل احساس نيست.

منابع

بيان در شعر فارسي، دكتر بهروز ثروتيان

راهنماي اموزش زبان فارسي، دكتر حسين ذوالفقاري و محمد غلام


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۰۵:۳۹ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه با ترس از صحبت كردن در جمع مقابله كنيم؟

اجازه دهيد من اين مطلب را از اينجا شروع كنم كه مي‌گويند ترس از مرگ دومين ترس بزرگ بشر است، خوب دقت كنيد نگفتم اولين ترس، بلكه گفتم دومين ترس. پس اولين ترس كدام است؟ همين ترس از صحبت كردن در يك جمع. اين ترس به اشكال مختلف خودش را نشان مي‌دهد: ضربان قلب بالا مي‌رود، دست و پا ها به لرزه مي‌افتند، كف دست عرق مي‌كند، در بعضي ها صورت و گوشها قرمز مي‌شوند و ... ترس، مانع بزرگي است براي پيش رفتن اصلاً بوجود مي‌آيد كه ما را متوقف كند تا ببيند آيا توان مقابله با آن را داريم يا نه. يك جور امتحان است و ما بايد خودمان را براي اين امتحان آماده كنيم. ترس درست مثل هواي خيلي خيلي سردي است كه مي‌وزد. روستائيان ايراني كه در كوه و كمر و برف و كولاك سرگرم كار مي‌شوند وقتي صحبت از تاريكي و سرما مي‌شود مي‌گويند وقتي ترسيدي و سرما به تو هجوم آورد، سينه هايت را سپر كن و برو جلو و آنها را هل بده به عقب، اگر بلرزي و كز كني يك گوشه‌اي، سرما و ترس تو را از پاي در مي‌آورند. (كه هر جا هست سلامت باشد سيد موسي، دهقاني كه اينها را به من آموخت.) ترس مانع بزرگي است در راه رسيدن به موفقيت. اگر به ترس فكر كنيد كارتان تمام است، راه حل اين است كه او را عقب بزنيد. هر وقت ترس به سراغتان آمد ياد داستان سيد موسي كه برايتان نوشتم بيافتيد و كارتان را ادامه دهيد. ترس مي‌خواهد كه شما به او فكر كنيد و براي همين از خودش علائمي بروز مي‌دهد: دست هايتان عرق مي‌كنند و دهانتان خشك مي‌شود و ...

گاهي اوقات بعضي مردم، آنها كه از ترس هراسي ندارند، از ترس شما سوء استفاده مي‌كنند تا شما را ضعيف جلوه دهند و موقعيت شما را تصاحب كنند. وقتي اين را بدانيد پس كاري مي‌كنيد كه ترس از ترساندن شما و رقيب از سوء استفاده از شما مايوس شود.

صحبت كردن در جمع، سخنراني كردن و بخصوصو ارائه جلسات Presentation براي آنها كه در صنعت تبليغات يا نت وورك ماركتينگ هستند به عنوان موثرترين روش براي شناساندن كالا و خدماتي كه براي عرضه و فروش داريد شناخته شده است. اگر بترسيد مي‌دانيد كه هيچگاه اين موفقيت و فرصت‌ها را به دست نخواهيد آورد. پس آن زماني كه ترس هجوم آورد تا دل شما را تسخير كند، به جاي فكر كردن به ترس، به نكات مثبتي بيانديشيد كه مي‌دانيد بعد از سخنراني يا ارائه Presentation خود به دست خواهيد آورد: يك فروش ديگر، يك رابطه خوب كاري، يك اعتبار بيشتر، جلب اطمينان مشتري و ... به جاي فكر كردن به اينكه چرا دست هايم مي لرزد؟ چرا زبانم بند آمده؟ خودتان را روي اين موضوعات متمركز كنيد كه هدف من براي اين جلسه اين است كه شما (مشتري) متقاعد شويد طرحي كه برايتان داده ايم بهترين طرح است براي دستيابي به موفقيت، هم براي شما و هم براي من. ديديد؟ با چند بار گفتن اين جملات در دل، اصلاً يادتان مي‌رود كه چيزي به عنوان ترس هم وجود دارد. ترس از مرگ هم همينطور است، درست وقتي كه به آن فكر مي كنيد دچارش مي‌شويد، اما وقتي شش دانگ حواستان به زندگي و لذت‌هاي زندگي است، ترس از مرگ هم فراموش مي‌شود.

براي رهايي از دام ترس، بايد تمرين كنيد. صبح ها پيش از رفتن به سر كار مي توانيد خودتان را براي مقابله با ترس گرم كنيد. درست مثل بازيكن تيم فوتبالي كه قرار است به در مقابل تيم ترس فوتبال بازي كند. ببينيد كه همه ي ما در يك صحنه زندگي مي كنيم، در صحنه ي تئاتر هم همينطور است، بازيگران خودشان را گرم مي‌كنند مثل يك جور مديتيشن براي رهايي از دام ترس در ميان تماشاگران.

روي يك پا بايستيد و پاي ديگرتان را كه روي هوا نگاه داشتيد شروع كنيد به تكان دادن به سمت بيرون، انگار مي‌خواهيد عنكبوتي را كه روي پايتان افتاده است را از روي پاي تان پرت كنيد به كناري تا از شرش خلاص شويد. وقتي كه اين كار را مي‌كنيد در خودتان اين را بگوييد كه : هرچي ترس بود در دلم انداختم بيرون و ديگر اثري از آن نيست. بعد همين كار را با پاي ديگرتان انجام دهيد. بعد نوبت به دستانتان مي‌رسد، درست مثل حالتي كه آب روي آنها ريخته و شما مي‌خواهيد آب را از روي دستتان بتكانيد، شروع كنيد به تكان دادن دست‌هايتان در هوا و اطراف و بگوييد كه : هرچي ترس بود در دل و ستم انداختم بيرون و ديگر اثري از آن نيست. بعد دست‌هايتان به كمر بزنيد و سينه‌ها را جلو بياوريد و بگوييد امروز خودم را براي انجام كارهايم آماده كرده‌ام. چند جمله آماده كنيد و به سر كار برويد، مي‌توانيد روي جمع دوستان تان تمرين كنيد، آنها را دور خودتان جمع كنيد و يك سخنراني كوتاه و جالب برايشان ترتيب دهيد وقتي صحبت مي‌كنيد تجسم كنيد كه آن دوستان، مشترياني هستند كه قرار است يك ساعت بعد با آنها جلسه داشته باشيد.

هر وقت ترس با علائمي خودي نشان داد، بر عكس از ده به يك بشماريد و در ضمن شمردن به اين فكر كنيد كه اگر اين جلسه را درست انجام دهيد، قرار داد را بسته‌ ايد و موفق خواهيد شد و در جمع دوستان و آشنايان و رئيس‌تان اعتبار بيشتري كسب خواهيد كرد. اگر زبان‌تان بند آمد و دهانتان خشك شد، آگاهانه گوشه‌اي از انتهاي زبان تان را آرام گاز بگيريد تا دهانتان تر شود و بتوانيد كار را ادامه دهيد.

منبع :

http://www.webfaqt.com


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۰۵:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 
از مهمترين روش‌هاي شناختي، روش‌هايي است كه براي افسردگي و اضطراب به كار مي‌رود.
 
• شناخت درماني براي افسردگي و اضطراب
 
رويكردهاي متفاوتي به روان درماني وجود دارد. برخي از روان‌درمانگران گرايش‌هاي خاصي دارند. در حالي كه برخي ديگر بازتر عمل مي‌كنند و روش‌هاي متنوعي را به كار مي‌گيرند. بسياري از روان‌ درمانگران، در بعضي مواقع از شناخت درماني يا شناخت-رفتار درماني استفاده مي‌كنند.

شناخت درماني سعي در تغيير نحوه  تفكر آدم‌ها نسبت به چيزهاي مختلف دارد. روش درماني آلبرت اليس يك نمونه  خوب است. اليس معتقد است كه هيجانات قوي، از تعامل بين رويدادهاي محيطي و اعتقادات و انتظاراتي كه ما داريم نتيجه مي‌شوند. برخي از اين اعتقادات بسيار قوي يا محكم هستند. (مثل اعتقاد به اين كه «همه بايد مرا دوست داشته باشند.») در روش اليس، بيماران ياد مي‌گيرند كه اعتقاداتشان را اصلاح كنند به نحوي كه از شدّت كمتري برخوردار شود. (مثل اين كه «من دوست دارم كه مردم مرا دوست داشته باشند، امّا مي‌دانم كه همه اين جور نيستند.»)
 
آرون بِك، روشي براي درمان اضطراب و افسردگي بر پايه  نظريه  شناخت به وجود آورده است. در اين روش، بيماراني كه دچار افسردگي هستند ياد مي‌گيرند كه چگونه از طريق گفتگوهاي دروني، اختلالاتي كه در الگوهاي فكري و انتظارات و عقايدشان وجود دارد را تغيير دهند.
جان كوك، روش درماني بِك براي اضطراب را چنين توضيح مي‌دهد:
«اين نظريه، نقش تفكر نادرست در ايجاد اضطراب را تشريح مي‌كند و روشي را براي بازسازي آن از طريق تجديد ساختار شناختي فرد ارائه مي‌نمايد. به گفته بِك، روشي كه ما اطلاعات را پردازش مي‌كنيم توسط ساختاري به نام «طرحواره» اداره مي‌شود. اين طرحواره‌ها متشكل از قوانيني براي تشريح اطلاعات ورودي و نيز قوانيني براي بازيابي آنچه تاكنون يادگرفته‌ايم هستند و قادرند تاثيرات قوي و مهمي بر روي چگونگي ارتباط ما با دنيا بگذارند. براي مثال، طرحواره  فردي كه داراي ترس از اجتماع است باعث مي‌شود كه او از طريق تشريح اطلاعات ورودي و خاطراتي كه از تهديدهاي اجتماعي دارد، مضطرب و دوري گزين گردد. روش درماني، شامل تصحيح تفكر نادرست و غيرمنطقي از طريق مواجه ساختن مكرّر طرحواره  شناختي با اطلاعات مغاير و متضاد آن طي تمرينات خانگي است.»
اضطراب و افسردگي را مي‌توان از طريق دارو درماني يا روان درماني و يا هر دو درمان كرد. برخي پژوهش‌ها نشان داده‌اند كه تركيب اين دو مي‌تواند تأثير بسيار بيشتري داشته باشد. البته دارو درماني براي اضطراب گاهي به وابستگي شخص منجر مي‌شود امّا اين مسأله به ندرت در مورد داروهاي ضدافسردگي پيش مي‌آيد.
 
ما والدين بايد به كودكان خود متذكر شويم حتى اگر در زندگى خصوصى مان به موفقيتى دست نيافته ايم اما مى توانيم هنوز والدين خوبى بوده و به خوبى مراقب شان باشيم. روى هم رفته وظيفه ما فراهم كردن محيطى كامل و بى عيب براى كودكان نيست بلكه موظف هستيم به آنها كمك كنيم تا براى كسب موفقيت در دنيايى پر از نقص، مهارتهاى لازم را به دست آورند.
 
نتيجه‌گيري
خشم فروخورده مي‌تواند مشكل‌زا باشد امّا اين بدان معني نيست كه راه چاره، بيرون ريختن خشم و عصبانيت است. رويكرد متعادلي شامل قبول خشم و انتخاب واكنش مناسب، مي‌تواند براي بسياري راه‌گشا باشد. خشم هم مي‌تواند انگيزه  كمكي براي انجام دادن كاري باشد و هم ممكن است مشكل‌زا گردد و شما را به دردسر بياندازد. هرگاه عصباني شديد به ياد بياوريد كه براي واكنش نشان دادن به اين احساس، حق انتخاب داريد.

منبع :

http://www.rahgoshacenter.ir/articles.php?article_id=39


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۰۵:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]

مديريت استرس


مديريت استرس روش موثر براي فرو نشاندن استرس 10ده روش‌هاي زيادي براي كاهش تنش tension ) ) و رسيدن به آرامش وجود دارد. در اين جا درخلال خواندن همين مقاله شما را با 10 روش موثر از اين روش‌ها كه قابل يادگيري و به كاربستن مي‌باشند و برخي ديگر از آن‌ها به تمرين بيشتري نياز دارند آشنا مي نماييم. 1) تنفس عميق تنفس عميق، روش ساده‌اي براي فرو نشاندن استرس است و مزاياي زيادي براي بدن انسان دارد كه از آن جمله مي‌توان به اكسيژن‌رساني به خون اشاره كرد كه اين امر به نوبه خود باعث «بيدار كردن» مغز، شل كردن عضلات و آرام كردن فعاليت‌هاي ذهني مي‌گردد. تنفس عميق از اين جهت مفيد است كه مي‌توان آن را همه جا و همه وقت انجام داد و اثربخشي آن نيز سريع و فوري است. در زير، چگونگي انجام اين كار توضيح داده شده است: 1 - در وضعيت راحتي بنشينيد يا بايستيد. 2 - به آرامي از طريق بيني نفس بكشيد و در مغزتان تا 5 بشماريد. 3- هوا را از دهانتان بيرون دهيد و در مغزتان تا 8 بشماريد. 4- اين كار را چند بار تكرار كنيد. در هنگام تنفس به نكات زير توجه كنيد: • هنگام تنفس، به جاي آن كه شانه‌هاي خود را بالا دهيد، شكمتان را به سمت بيرون بدهيد. اين روشِ راحت‌تر و طبيعي‌تري براي تنفس است و به ريه‌ها كمك مي‌كند كه از هواي تازه پر شوند و هواي «كهنه» بيشتري را تخليه كنند. • شما مي‌توانيد اين كار را چند بار انجام دهيد تا استرس خود را كاهش دهيد و يا به شكل مديتيشن آن را چند دقيقه تكرار كنيد. • اگر بخواهيد مي‌توانيد به هنگام بازدم (بيرون دادن هوا)، حلق خود را كمي سفت كنيد تا هوا با صدايي شبيه پچ‌پچ و نجوا خارج شود. اين روشِ تنفس گاهي در يوگا نيز استفاده مي‌شود و مي‌تواند باعث فرو نشاندن بيشتر استرس شود. 2) - مديتيشن مديتيشن بر پايه تنفس عميق استوار است ولي يك گام از آن جلوتر مي‌رود. هنگامي كه شما مشغول مديتيشن هستيد، مغزتان از نظر عملكرد وارد محدوده‌اي مي‌شود كه مشابه با خواب است ولي مزاياي افزوده‌اي به همراه دارد كه در حالت‌هاي ديگر نمي‌توانيد به آن‌ها دست يابيد، مانند آزاد كردن هورمون‌هاي خاصي كه باعث ارتقاء سلامت مي‌گردند. همچنين، تمركز ذهني بر روي «هيچ»، ذهن شما را از كار كردن زياد و بالا بردن سطح استرس باز مي‌دارد. 3) - تصويرسازي ذهني يادگيري تصويرسازي ذهني به زمان بيشتري نياز دارد امّا اين روشي عالي براي مدتي رها شدن از استرس و آرامش بخشيدن به بدن است. براي بعضي‌ها اين كار آسانتر از مديتيشن است زيرا معمولاً تمركز كردن بر روي «يك چيز» راحت‌تر از تمركز كردن بر روي «هيچ چيز» است. پخش كردن صداهاي طبيعت (مثل صداي آب، صداي پرندگان و ...) به صورت ملايم به هنگام تمرين، به غوطه‌وري بيشتر شما در اين تجربه كمك مي‌كند. در زير، چگونگي انجام اين كار توضيح داده شده است: 1 - در وضعيت راحتي قرار بگيريد. اگر وضعيت خوابيده باعث به خواب رفتن شما مي‌شود، چهارزانو بنشينيد يا روي صندلي راحتي لم دهيد. 2- تنفس شكمي عميق بكنيد و چشمان خود را ببنديد. تمركز خود را بر روي تنفس خود قرار دهيد. 3- هنگامي كه احساس آرامش پيدا كرديد، شروع كنيد خود را در آرامترين محيطي كه مي‌توانيد تجسّم كنيد، تصوّر نمائيد. براي بعضي‌ها، اين ممكن است شناور شدن در آب تميز و خنك يك ساحل استوايي باشد و براي بعضي ديگر، نشستن در كنار آتش در عمق يك جنگل سرد و ساكت. 4- وقتي صحنه را تصوّر كرديد، سعي كنيد تمام حواس خود را درگير كنيد. چه شكلي است؟ چه بويي مي‌آيد؟ صداي جزجز آتش، ريزش آبشار يا پرندگان را مي‌شنويد؟ تصوّر آن را آنقدر واقعي كنيد كه بتوانيد آن را لمس كنيد! 5- هر چقدر كه مي‌خواهيد آنجا بمانيد. از محيط لذت ببريد و خود را از چيزهاي استرس‌زا دور نگهداريد. هنگامي كه آماده بازگشت به دنياي واقعي شديد از بيست يا ده شمارش معكوس كنيد و به خودتان بگوئيد كه وقتي به يك رسيديد، احساس شادابي و سرزندگي خواهيد كرد و از بقيه روزتان لذت خواهيد برد. وقتي بازگشتيد احساس آرامش بيشتري خواهيد كرد، درست مثل اين كه از يك تعطيلات كوتاه بازگشته باشيد. در هنگام تصويرسازي ذهني به نكات زير توجه كنيد: • پخش موسيقي آرامش‌بخش مثل صداهاي طبيعت مي‌تواند مكمّل كار شما باشد و باعث شود كه خود را عميقتر در محيط جديد حس كنيد. • اگر نگران از دست رفتن زمان يا به خواب رفتن هستيد مي‌توانيد از ساعت شماطه‌دار استفاده كنيد. بدين ترتيب اين نگراني مانع آرامش شما نخواهد شد. تصويرسازي به طور معمول 10 تا 15 دقيقه طول مي‌كشد. • هر چه تجربه‌تان بيشتر شود، سريعتر و عميقتر اين كار را خواهيد كرد. 4) - تجسّم يك گام فراتر از تصويرسازي ذهني است. شما مي‌توانيد بر پايه تصويرسازي ذهني، خود را در شرايط دستيابي به هدف‌هايي نظير سالمتر و با آرامش بيشتر بودن، موفقيت در كار، رفع مشكلات به شيوه‌هايي بهتر و ... نيز تجسّم كنيد. نكته قابل توجه اين است كه تجسّم خود در حال انجام موفق وظايفي كه بر عهده داريد، در واقع مشابه يك تجربه فيزيكي عمل مي‌كند و بنابراين شما از طريق تجسّم مي‌توانيد عملكرد واقعي خود را نيز بهبود بخشيد! در زير، يك جلسه براي نمونه آورده شده است: بنشينيد يا دراز بكشيد، چشمانتان را ببنيديد و نفس عميق بكشيد. ماهيچه‌هاي بدن خود را يك به يك در نظر بگيريد و سعي كنيد همه آن‌ها را در آرامش (شل و رها شده) قرار دهيد. اين كار ممكن است مدتي طول بكشد. وقتي بدنتان احساس آرامش كامل كرد، به مكان دلخواهتان برويد ... مكاني آرام و امن كه در آن هيچ نگراني نداريد. به اطراف نگاه كنيد و همه جا را ببينيد. از آنجا بودن چه احساسي مي‌كنيد؟ چه صداهايي مي‌شنويد؟ چه بوهايي مي‌آيد؟ كمي جلوتر برويد. به بالا و پائين و همه اطراف نگاه كنيد. به چيزهايي كه مي‌بينيد و احساسي كه در شما به وجود مي‌آيد دقت كنيد. به خودتان بگوئيد: «من در آرامشم ... نگراني‌ها برطرف شده‌اند... استرس‌ها از بدن من خارج شده‌اند.» تمام منظره‌ها، صداها، رايحه‌ها و حس‌هاي اين مكان را به خاطر بسپاريد. شما هر وقت كه خواستيد مي‌توانيد به اينجا بازگرديد. براي خودتان اين حرف را تكرار كنيد: «من اينجا در آرامشم ... اين جا مكان مطلوب من است». هنگامي كه كاملاً مكان مورد نظرتان را تجسّم كرديد، چشمانتان را باز كنيد ولي در همان وضعيت راحت كه قرار داشتيد بمانيد. به تنفس آرام و منظم خود ادامه دهيد و براي چند لحظه از آرامشتان لذت ببريد. مطمئن باشيد كه مكان مطلوبتان هرگاه كه بخواهيد به آنجا رويد آماده است. 5) - خود-هيپنوتيزم خود- هيپنوتيزم برخي از جنبه‌هاي تصويرسازي ذهني و تجسّم را به خدمت مي‌گيرد و اين مزيت بيشتر را دارد كه شما را قادر مي‌سازد تا مستقيماً با ذهن ناخودآگاه خود ارتباط برقرار كنيد و بتوانيد توانائي‌هاي خود را افزايش دهيد، عادت‌هاي بد خود را آسانتر رها كنيد، درد كمتري احساس كنيد، عادت‌هاي سالمتر را به نحو موثرتري در خود به وجود آوريد، و حتي پاسخ پرسش‌هايي را بيابيد كه به هنگام بيداري ذهن، آشكار و روشن نبودند! خود-هيپنوتيزم به تمرين و آموزش نياز دارد ولي ارزشش را دارد. ياد بگيريد كه با استفاده از هيپنوتيزم، استرس‌هاي زندگي را مديريت كنيد. ( 6 - ورزش بسياري از مردم به خاطر كنترل وزن و به دست آوردن شرايط فيزيكي بهتر براي سالمتر يا جذابتر شدن ورزش مي‌كنند، امّا ورزش و مديريت استرس وابستگي زيادي به يكديگر دارند. ورزش وسيله‌اي براي انحرف ذهن از شرايط پراسترس و راه فراري از ناكامي‌هاست و همچنين به دليل بالا بردن سطح اندورفين و كاهش هورمون‌هاي استرس نظير كورتيزول باعث نشاط و سرخوشي مي‌گردد. فعالتر شدن در زندگي روزمره از ديگر مزاياي ورزش است. ( 7 - شل كردن عضلات با سفت‌كردن و سپس شل كردن عضلات بدن، مي‌توان در چند دقيقه تنش‌ها را كاهش داد و احساس آرامش بيشتري كرد. اين كار به آموزش يا تجهيزات خاصي نياز ندارد. از عضلات صورت خود شروع كنيد. اخم كنيد. به مدّت 10 ثانيه اين حالت را نگه داريد و سپس براي 10 ثانيه آن عضلات را كاملاً شل كنيد. حال، همين كار را با گردن، سپس با شانه‌ها و ... تكرار كنيد. اين كار را مي‌توان همه جا انجام داد و شما با انجام اين كار در خواهيد يافت كه سريعتر و راحتتر از قبل مي‌توانيد به آرامش دست يابيد و رفته رفته به جايي خواهيد رسيد كه درست همزمان با شروع اين كار، تنش‌ها در شما كاهش خواهد يافت. ( 8 - رابطه جنسي برقراري رابطه جنسي روش موثري براي فرو نشاندن تنش و استرس است. مزاياي فيزيكي رابطه جنسي بسيار زياد است و اغلب آن‌ها بر روي فرو نشاندن استرس نيز تاثير گذارند. امّا متاسفانه بسياري از مردم هنگامي كه سطح استرس‌شان بالاست كمتر به برقراري رابطه جنسي مي‌پردازند. 9) - موسيقي ثابت شده است كه موسيقي درماني داراي مزاياي زيادي از نظر سلامتي براي افرادي با شرايط خفيف (مثل استرس) تا حاد (مثل سرطان) است. براي مقابله با استرس، موسيقي مناسب مي‌تواند فشارخون شما را پائين بياورد، بدن شما را آرامش بخشد و ذهن‌تان را آرام سازد. يكي از مهمتر‌ين مزاياي موسيقي به عنوان فرونشاننده استرس اين است كه مي‌تواند به همراه فعاليت‌هاي عادي روزانه صورت گيرد و وقت خاصي را از شما نمي‌گيرد. برخي از مواقعي كه مي‌توانيد از مزاياي موسيقي بهره‌مند شويد عبارتند از: براي بيدار شدن از خواب، به هنگام رانندگي، به هنگام آشپزي و غذاخوردن و قبل از رفتن به رختخواب (10- يوگا يوگا يكي از قديمي‌ترين روش‌هاي بهبود حال خود است كه تاريخچه آن به 5000 سال پيش باز مي‌گردد. يوگا چند تكنيك مديريت استرس نظير تنفس عميق، مديتيشن و تصويرسازي ذهني را تركيب كرده و با توجه به ميزان زمان و انرژي مورد نياز، مزاياي بسياري به ارمغان مي‌آورد.

www.ravanyar.com


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۰۵:۳۶ ] [ مشاوره مديريت ]يك سخنراني خوب ( speaking good )

( مهمترين ترس اكثر مردم صحبت كردن در ملاء عام ( جمع ) است . اين مطلب چند روش براي بهبود مهارت صحبت كردن شما و همچنين چيره شدن به ترس از صحبت كردن با يك گروه ، معرفي مي كند .
اول بايد چند نكته را در مورد سخنراني بدانيد :
1ـ انتخاب يك موضوع جالب
2ـ ياد دادن يك مطلب جديد به مخاطبين
3ـ كوتاه سخنراني كنيد
4ـ برقراري ارتباط چشمي ( به مخاطبين خود به هر يك چند لحظه نگاه كنيد )
5- گفتن لطيفه ، خاطره و داستانهاي خنده دار با ارتباط با موضوع
6- سوال و جواب از مخاطبين ( شركت دادن آنها در گفت وگو )


حالا به اصل موضوع مي پردازيم
چه براي يك مخاطب پنج نفره يا يك مخاطب يك نفري ، ترس و خجالت از صحبت كردن براي مردم مي تواند كنترل شود . سخنراني براي جمع مهارتي است كه هر كس مي تواند با تمرين آن را فرابگيرد . اول ياد بگيريد كه چطور با اعتماد به نفس صحبت كنيد و سخنراني خود را با استفاده از ابزار قدرت ارتباطي زير جالب كنيد .
ارتباط چشمي
ارتباط چشمي خوب به مخاطبين شما كمك مي كند تا احساس آرامش بيشتري كنند و اعتماد به نفس ( اطمينان ) را در مهارت صحبت كردن شما ايجاد مي كند . ارتباط چشمي خود را حفظ كنيد به نحوي كه ( مطالب ) سخنراني خود را آن قدر خوب بدانيد كه لازم باشد فقط گاه گاهي يك نگاه سريع به يادداشت هاي خود داشته باشيد . در ميان مخاطبين ، تعداي چهره صميمي پيدا كنيد كه نسبت به پيام شما عكس العمل نشان مي دهند و به سخنراني كردن براي آنها تمركز كنيد . هر بار چهار تا پنج ثانيه ارتباط چشمي خود را حفظ كنيد و سپس ارتباط چشمي ( تماس چشمي ) را به سمت شخص ديگري تغيير دهيد .
طرز ايستادن و حركت بدن
ژست خوب ( حالت درست ايستادن ) نشانگر اعتماد به نفس است . محكم بايستيد . حركت بيش از حد مي تواند حواس شنوندگان شما را پرت كند . شما در حالت عادي دستهايتان را در طرفين بدنتان قرار مي دهيد . براي تأكيد كردن نكات اصلي ، شما از حركاتي استفاده مي كنيد كه آهسته و دقيق هستند اما طبيعي به نظر مي رسند . مواظب عادت هاي احتمالي خود مانند دست به سينه ايستادن ، تكيه دادن به ديوار يا ضربه زدن با خودكار باشيد . اين (مسأله) نيز ممكن است باعث حواس پرتي مخاطبين شما شود يا گوياي اين باشد كه شما بي علاقه هستيد و اعتماد به نفس نداريد . سخنراني خود را در مقابل يك آيينه تمرين كنيد تا نحوه ي ارائه سخنراني و حركات بدن خود را كنترل نماييد ودر صورت نياز آنها را تغيير دهيد . براي دست يافتن به يك هماهنگي مطلوب حركات بدن كه در مقابل مخاطبين به كار مي بريد ، روش هاي گوناگوني را امتحان كنيد . حالات صميمي چهره كمك مي كند تا رابطه ي گرم و مثبتي با مخاطبين خود ايجاد كنيد . يك لبخند بر روي چهره شما اين را آگاه مي سازد كه شما انسان و قابل اطمينان هستيد و دلايل بيشتري براي قبول عقايدتان به آنها مي دهد . حالات چهره ي شما نشان دهنده ي وضعيت ( شور وحال ) سخنراني شماست و مخاطبين را درگير ( سخنراني ) مي كند .
انتخاب لباس مناسب به شما كمك مي كند تا براي مخاطبين خود احترام قائل شويد . قبل از رسيدن ( به محا مورد نظر ) براي سخنراني ، نظر ديگران را در مورد انتخاب پوشش خود و اين كه چقدر مناسب آن موقعيت است جويا شويد .
گاهي اوقات لحن صدا مي تواند تأثير قوي تري نشبت به پيام داشته باشد . با تمرين كردن احساس و انرژي را به صداي خود اضافه كنيد . مي توانيد با استفاده از ( موارد زير ) به سخنراني خود تنوع دهيد :
1ـ بالا بردن يا پايين آوردن صدايتان
2ـ تغيير دادن سرعت كلمات براي به هيجان آوردن مخاطبين
3ـ استفاده كردن از مكث و سكوت به جاي گفتن « آم » ، « اوم »
4ـ بالا بردن و كم كردن صدا براي تأكيد روي نكات اصلي و درگيركردن شنوندگان ( در بحث )
5ـ افزودن انرژي ( به صدا ) به منظور اين كه صدايتان هيچ وقت كسالت آور يا بي احساس نباشد
6ـ تمرين كردن روزانه و ضبط صدايتان براي اين كه ببينيد تغييرات كجا ممكن است لازم باشد .
مخاطبين خود را از طريق شوال پرسيدن ، مستقيما صحبت كردن با آنها و عل. آزمايش‌هاى بسيارى نشان داده است شاگردانى كه سخنرانى معلمان آنها جامعيت بيشترى داشته است، بهتر ياد گرفته‌اند.

منبع :

http://vista.ir/?view=data&id=14488


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۰۵:۳۲ ] [ مشاوره مديريت ]
 

مقدمه سخنرانى

 
از مقدمه مى‌توان به‌منظور ايجاد رابطه بين معلم و شاگرد، جلب توجه شاگردان، نشان دادن مندرجات و مضامين اساسى و به فعاليت و جنبش درآوردن اطلاعات و تجربيات شاگردان استفاده كرد.

  ايجاد رابطه بين معلم و شاگرد


نقش ارتباطى مقدمه ممكن است هنگامى آشكار شود كه معلمى خود را به شاگردان معرفى مى‌كند، نام آنان را مى‌پرسد، صحبت‌هاى گرم و صميمانه‌اى دربارهٔ وقت كلاس به ميان مى‌آورد، لطيفه يا حكايت كوتاهى مى‌گويد يا قسمتى از مراحل كار را معين مى‌كند.

  جلب‌ توجه شاگردان


شيوه‌هاى جلب‌توجه شاگردان به سخنرانى متعدد است. فعاليت‌هاى همچون طرح سؤال، بحث و گفتگو، استفاده از وسايل بصرى يا گفتن اين نكته كه از درس امتحان گرفته مى‌شود ممكن است موجب جلب‌توجه شاگردان به محتواى سخنرانى بشود.

  شناخت علايق و خواسته‌هاى شاگردان


شناخت علايق و خواسته‌هاى شاگردان از عوامل مهم جلب‌توجه است. براى شناخت علايق و رغبت شاگردان، معلم بايد به عوامل متعددى مانند سن، جنس، وضعيت اجتماعى - اقتصادي، سطح توانايى‌ها، موفقيت‌ها و سوابق آموزشى توجه كند و بر اساس شناخت آنها، سخنرانى خود ر

  ايجاد انگيزش


گفتن عبارت‌هايى مانند:


- مسائلى كه مطرح مى‌شوند مهم است.


- سؤالات امتحانى از اين مبحث طرح خواهند شد.


از موضوعاتى هستند كه ايجاد انگيزه مى‌كنند. گيج در كتاب روانشناسى تربيتى مى‌گويد: آليسون و اش (Allison) ۱۹۵۱در آزمايش نشان دادند كه گفتن اين مطلب كه: مضمون يك فيلم مهم و مشكل است، يادگيرى را بهبود مى‌بخشد. (.p. 450 ؛.Ibid) به احتمال قوي، بهتر خواهد بود اگر در هنگام سخنرانى يrget="_blank">۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][