مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 4606
دیروز : 4574
افراد آنلاین : 8
همه : 5165569

خلاصه كتاب آئين سخنراني ديل كارنگي (2)

چهارم: تمرين! تمرين! تمرين!

آخرين نكته اي كه بايد در اينجا بيان كنم مهمترين نكته است. اگر آنجه را كه تا حالا خوانده ايد را از ياد برده ايد اين نكته را فراموش نكنيد: اولين و آخرين و جاودانه ترين راه براي ايجاد اعتماد به نفس در هنگام سخنراني آن است كه حرف بزنيم. در واقع تمام اين مطلب خلاصه مي شود در، تمرين، تمرين، تمرين. اين، همه ي موضوع است. بقيه مطالب هيچ است!

در اين شبهه و ترديدي وجود ندارد كه شيوه ي ياد گرفتن شنا آن است كه خود را در اب بياندازيد. شما باندازه ي كافي اين بخش را خوانديد. حالا چرا آن را كنار نمي گذاريد و كار حقيقي را كه بايد به انجام برسانيد شروع نمي كنيد. موضوع سخنراني را بهتر است از ميان موضوعاتي كه درباره ي آن اطلاعات كافي داريد انتخاب كنيد و آن را تبديل به يك سخنراني كوتاه سه دقيقه اي! كنيد. اين سخنراني را چند بار براي خود تكرار كنيد. سپس آن را جلو عده اي كه مي خواهيد برايشان حرف بزنيد بيان كنيد و در كوششي كه در اين راه انجام مي دهيد تمام قدرت خود را بكار گيريد.

كار و تخصص حرفه اي ديل كارنگي و از خوشي هاي زندگي او اين بوده كه از سال ۱۹۱۲ تا حالا در هر فصل نزديك به ۶۰۰۰ سخنراني گوش كند و مورد نقد و بررسي قرار دهد. اگر اين تجربه در ذهن بيش از چيزهاي ديگر تاثير گذاشته باشد، آن، چيزي غير از سرعت تهيه متن سخنراني قبل از اينكه شخص سخنراني خود را ايراد كند نيست.

همچنين سخنران بايد بداند كه مي خواهد چه بگويد و بايد در مورد چيزي حرف بزند كه روي خودش خيلي تاثير گذاشته و نمي تواند آن حرف را ناگفته رها كند. آيا شما شيفته سخنراني نمي شويد كه احساس كنيد شخنران با عشق مي خواهد آن پيام را به شما منتقل كند؟ در اين حالت، سخنران حقيقت مهمي را كشف مي كند و سخنان او خود به خود آماده مي شوند و تهيه متن سخنراني برايش سنگين نيست.

آنان چگونه مي توانند اميدوار باشند، درحاليكه بدون باروت و سلاح به جنگ مي روند تا بر ترس و نگراني خود غلبه پيدا كنند؟ وبستر گفته است: ” براي من همان قدر غير قابل تصور است كه نيمه آماده جلو شنوندگان خود حاضر شوم تا اين كه نيمه لخت پشت ميز خطابه قرار گيرم! “

آماده شدن يعني چه؟ و يا اين كه چگونه مي توان اين كار را به خوبي انجام داد؟ برخي بهانه كمبود وقت را براي آماده نشدن مي آورند از اين رو در اين بخش به اين موضوع مي پردازيم.

آماده كردن متن سخنراني يعني چه؟

آيا آماده شدن يعني مطالعه يك كتاب؟ اين يك راه آماده شدن است ولي بهترين نيست. ممكن است مطالعه مفيد واقع شود اما اگر كسي مطالبي كه در يك كتاب خوانده را به عنوان سخنان خودش به شنوندگان قالب كند اين كار او كاملا بيهوده است. و سخنان او به هيچ وجه در دل سخنان نخواهد نشست و اين روش عبثي براي تهيه سخنراني هاست.

براي مثال چندي پيش شخصي كه از مسئولين يك بانك بود قرار بود در جمعي از همكارانش كه در جلسه هاي من آمده بودند سخنراني كند. او، طي مدتي كه در مترو بود مجله اي را كه خريده بود مي خواند و مقاله اي با عنوان ” شما فقط ۲ سال براي موفق شدن وقت داريد ” خواند و از بر كرد. به محل سخنراني رسيد. زمان يك ساعته اي منتظر ماند و پس از يك ساعت از جاي خود برخاست و سعي كرد به طرز جالب و باورپذيري در مورد مقاله اي كه خوانده بود صحبت كند. او طي سخنراني اش مدام نام نويسنده مقاله را مي آورد كه فلان كس اين حرف را زده و … . سخنراني او اصلا خوب از اب در نيامد. به او گفتم: ” پيشنهاد مي دهم همين مقاله اي كه خواندي را دوباره بخواني و ببيني با حرف هاي نويسنده موافقي يا مخالف! اگر موافقي ابعاد مختلف مقاله را بررسي كن و اگر مخالفي با دليل مخالفت كن! و هفته آينده دوباره در همين جلسه سخنراني كن.

او دوباره مقاله را خواند و فهميد كه با نويسنده مخالف است. حال در يك هفته وقتي كه داشت مدام به مخالفتش فكر مي كرد و هر روز عقايد جالبي به ذهنش مي رسيد و اطلاعاتش را حول موضوع سخنراني پربارتر مي كرد. موعد سخنراني فرا رسيد. او دوباره سخنراني كرد اما تفاوت زيادي بين دو سخنراني كه هفته پيش و اكنون توسط يك نفر انجام ميشد، وجود داشت. زيرا او اين بار سخناني گفت كه مال خودش و پرورده خودش بودند.

در ادامه فصل دوم كتاب “آيين سخنراني”، نويسنده توصيه مي كند، موقعي كه ايده اي را براي سخنراني انتخاب مي كنيد عنوان آن را روي پاكت بزرگي بنويسيد. اگر در حين خواندن كتاب و يا به هر صورتي نكته اي به ذهنتان خطور كرد آن را روي برگه بنويسيد و درون آن پاكت بگذاريد.

همچنين مي گويد وقتي در يك سخنراني مي رفتم دفترچه اي با خود به همراه داشتم و اگر در سخنان مطرح شده نكته اي به گوشم مي رسيد كه به موضوع سخنراني آينده من ربط دارد، حتما يادداشتش مي كردم. به اين صورت متن سخنراني شما تا لحظه ي آغاز سخنراني، به روز مي شود.

در ادامه در قالب رهنمود استادانه رييس آموزشگاه ديني يل، نكاتي را بيان مي كند. حول موضوع سخنراني همه جانبه . هميشه فكر كنيد. با اين وجود موضوع سخنراني در ذهن شما رشد مي كند. “براون” رئيس آموزشگاه يل مي گويد: “گاهي در نيمه شب از بستر برخاسته ام تا از ترس آنكه مبادا مطالب را قبل از بامداد از ياد ببرم از ايده هاي خود يادداشت برداري كرده ام…”

” فكر مي كنيد كه من مي توانم اما اين مسئله ارتباطي به فكر كردن من ندارد. من كاملا اطمينان دارم كه شما مي توانيد و مي دانم كه اين كار را انجام خواهيد داد بشرطي كه به راهنمايي هاي من توجه كنيد و آنها را در هنگام سخنراني بكار ببنديد. “

همچنين مي گويد كه يادگيري سخنراني به نحو احسن بر مي گردد به اين كه شخص فراگيرنده واقعا احساس كرده به سخنراني نياز دارد يا نه! و اينكه واقعا مي خواهد ياد بگيرد يا نه! و الا هزار بار هم كه آيين سخنراني را بخواند فايده اي ندارد.

در جايي ديگر مي گويد: حتي سخنرانان خبره قبل از شروع سخنراني شروع به لرزيدن مي كنند و عرق كردن. اما وقتي از جاي خود براي سخنراني بلند مي شوند حالشان عادي مي شود و آرام آرام خود را با شرايط منطبق مي كنند و سخنراني شان خيلي هم خوب از آب در مي آيد!

در آخر فصل ۴ اصل را براي يادگيري فن سخنراني ذكر مي كند:

يك: بايد با علاقه و عزم جدي شروع بكار كنيد

اين بند را مهمترين بند از ۴ اصل ميداند. اگر اراده شما سست و كم رنگ باشد، موفقيت هاي شما هم همان رنگ را بخود خواهد گرفت. ولي اگر با اراده جدي و انرژي زياد موضوع را تعقيب كنيد، در جهان چيزي وجود نخواهد داشت كه شما نتوانيد آنرا بدست آوريد. فكر كنيد يادگيري سخنراني چه اعتماد به نفسي  در شما ايجاد ميكند. فكر كنيد از نظر مادي چه سودي براي شما خواهد داشت. فكر كنيد از نظر  اجتماعي اين عمل چه فوايدي براي شما در بر خواهد داشت. خوب سخنراني كردن از هنرهاي واجب و مورد نياز يك مدير است. چانسي م.دپو مي گويد: ” هيچ عاملي زودتر از توانائي صحبت كردن بطور دلخواه شما را به جائي نمي رساند. ” فيليث د.آمور پس از آنكه ميليون ها دلار پس انداز كرد گفت: ” من يك سخنران بزرگ و زبردست بودن را بر يك ثروتمند بزرگ بودن ترجيح مي دهم. “

فكر كنيد با استفاده كردن از اين قدرت جديد چه لذت و رضايت خاطري به شما دست خواهد داد. رضايتي كه از سخنراني كردن جلو يك عده و هم عقيده كردن آنها با خود به دست مي آوريد برايتان با هيچ چيز برابر نيست! اين كار به شما احساس نيرو و قدرت مي دهد غرور و موفقيت شخصي شما را تقويت مي كند و شما را از همنوعان خود برتر مي نمايد!

در هر كار ممكن است برخي از افراد مايوس شوند و در كنار جاده اي كه حركت مي كنند از پا بيفتند. لذا شما بايد درباره ي اينكه ياد گرفتن سخنراني چه امتيازات فوق العاده اي دارد بينديشيد تا ميل ياد گرفتن اين فن در وجود شما هم چنان باقي بماند.

دوم: بايد دقيقا بدانيد درباره چه مطلبي مي خواهيد حرف بزنيد

شخص سخنران نمي تواند در هنگام روبرو شدن با شنوندگان خود بداند چه مي خواهد بگويد مگر اينكه قبلا در اطراف موضوعي كه مي خواهد حرف بزند فكر كند و سخنراني خود را از پيش آماده نمايد وگرنه او مانند كوري خواهد بود كه مي خواهد يك كور ديگر را راهنمايي كند.

تئودور روزولت در زندگي نامه خود مي نويسد: ” نصيحت يك روستائي پير كه من خيلي استفاده كردم چنين بود: ” حرف نزنيد مگر وقتي كه  اطمينان پيدا كنيد، كه حرفي براي گفتن داريد و دقيقا بدانيد چه حرفي داريد بگوئيد. سپس حرفتان را گفته و در جاي خود بنشينيد. “

و مي بايست اين مطلب را اضافه كرد: ” اگر بتوانيد زمان سخنراني جلوي شنوندگان كاري را انجام بدهيد، آسانتر بر نگراني خود غلبه خواهيد كرد. مثلا اگر بتوانيد جمله اي بر روي تخته سياه بنويسيد و يا شهري را روي نقشه نشان دهيد و يا ميكروفون را جابجا كنيد و يا پنجره را ببنديد و يا برخي از كتاب ها و يادداشت ها را جابجا كنيد. هر كاري كه در آن هدفي نهفته باشد كمك خواهد كرد احساس ناراحتي نكنيد.”

سوم: با شجاعت و اعتماد به نفس سخنراني كنيد

پروفسور ويليام جيمز معروفترين روانشناس آمريكا گفته است:

” به نظر مي رسد مرحله ي عمل بعد از احساس بوجود مي آيد ولي حقيقت آن است كه انجام كار و احساس با هم توام است. و با تنظيم كار كه تحت تسلط مستقيم اراده است، ما مي توانيم بطور غيرمستقيم احساس را كه تحت كنترل اراده نيست تنظيم و كنترل كنيم.

لذا تنها راه براي شاد زندگي كردن آن است كه با انگيزه شاد و سرخوش بنشينيم و طوري زندگي كنيم و حرف بزنيم كه گويي شادي از قبل همراه ما بوده است. اگر چنين برخورد و رفتاري نتواند حالت شادي را در شما ايجادكند، هيچ چيز ديگري نمي تواند اين كار را انجام دهد.

بنابراين اگر خواسته باشيم احساس كنيم كه شجاع هستيم، بايد طوري كار كنيم كه گويي شجاعيم و بايد اراده خود را براي رسيدن باين منظور بكار اندازيم و بدين ترتيب خيلي امكان دارد حالت جرات جاي حالت ترس را بگيرد. “

به توصيه پروفسور جيمز عمل مي كنيم: براي اينكه در هنگام روبرو شدن با جمعيت جرات پيدا كنيد، چنان وانمود كنيد كه گويي هم اكنون از اين صفت كاملا برخوردار هستيد اما در صورتي موفق خواهيد بود كه شما آمادگي لازم را داشته باشيد وگرنه نمايش فايده اي ندارد. حالا فرض كنيد مي دانيد در اطراف چه موضوعي مي خواهيد صحبت كنيد، پس از ان بايد فرز و چالاك گام برداريد و نفس عميق بكشيد.

آري حتما قبل از آنكه به شنوندگان روبرو شويد نفس عميق بكشيد. با بالا رفتن ميزان اكسيژن شما سبك خواهيد شد و جرات پيدا خواهيد كرد. در اين وضع، حالت تشويش و نگراني عصبي شما هم از بين خواهد رفت. بنابراين هر قدر قلبتان تندتر بزند و احساس ناراحتي كنيد، با شجاعت بطرف جلو گام برداريد، و با آرامش بايستيد و وانمود كنيد كه از سخنراني كردن لذت مي بريد.

به چشمان شنوندگان خيره شويد و چنان با اطمينان حرف بزنيد كه گويي همه آنها به شما بدهكارند! آري تصور كنيد كه آنها به شما بدهكارند، تصور كنيد آنها در اينجا گرد آمده اند و از شما مي خواهند كه مهلت پرداخت بدهي را تمديد كنيد. در اين صورت اين كار روي شما تاثير مفيد خواهد گذاشت.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۸:۳۶ ] [ مشاوره مديريت ]

اشتباهات در سخنراني

بيشتر مواقع مستمعين از طريق چشم هايشان به سخنان شما گوش مي سپارند. ايما و اشاره هاي شما بيانگر چيست؟ آيا به هنگام سخنراني يا يك جلسه مهم و معتبر، مطمئن و موثق ظاهر مي شويد و يا اينكه فاقد اعتماد به نفس و عصبي و دستپاچه هستيد؟

اشتباه 1- اجتناب از برقراري ارتباط چشمي


گوياي چه مطلبي است: شما دچار كمبود اعتماد به نفس هستيد، براي سخنراني آماده نيستيد و به همين دليل عصبي و دستپاچه شده ايد.
حركت جايگزين: در طول سخنراني در حدود 90 درصد از كل زمان را به چشم هاي حضار نگاه كنيد. بسياري از افراد بيشتر وقت خود را صرف نگاه كردن به زمين، پرده اسلايد، و يا ميزي كه پيش روي آنها قرار دارد مي كنند. رهبران و مديران موفق در حين صحبت كردن مستقيما به چشم هاي شنوندگان خود نگاه مي كنند.
"جان رابرتز" نامزد رياست دادگستري آمريكا مورد تقدير بسياري از روزنامه‌ها قرار گرفت. از او به اين خاطر كه "مطمئن به نظر مي رسد" تشكر شد. اما او به راستي چه كاري انجام داد كه باعث شد در ذهن افراد يك چنين تصويري را از خود بر جاي بشكل از طرز ايستادن، حركات صورت و ژست هايي كه به خود مي گيريد، آغاز مي شود. آقاي" جو الن ديميتريوس" عضو مشاوران مشهور هيئت منصفه دادگاه مي گويد: "زماني كه از هيئت منصفه، دليل قبول شهادت افراد را جويا مي شويم، آنها ا‌ظهار مي دارند كه حركات و ايما اشاره دو برابر چيزهاي ديگر تاثير گذار هستند."

اما چگونه مي توانيد مهارت هاي غير كلامي خود را افزايش دهيد؟....
از انجام حركات نامناسب پرهيز كنيد و در عوض حركات جايگزيني كه مناسب شرايط موجود هستند را انجام دهيد. با اين كار شما متوجه تفاوت شگرفي كه در زندگي شما به وجود مي آيد، خواهيد شد. من بعد از ساليان دراز كار در اين زمينه و آموزش تعداد بسياري بازرگان كارآمد، به 7 حركت كشنده دست پيدا كردم كه انجام آن باعث مي شود مستمعين نسبت به گفته هاي شما بي اهميت شده و تحت تاثير قرار نگيرند. سعي كنيد از انجام آنها اجتناب كنيد، آنگاه با يك چنين كار كوچكي تغييرات چشگيري در زندگي شما به وجود خواهد آمد.گذارد؟ او در حين تمام سخنراني‌هايش، به جاي اينكه بر روي نوشته هايش خم شود و نگاهش به يادداشت هايش باشد، مستقيما به چشم هاي مستمعين نگاه مي‌كرد.

اشتباه 2- خميدگي


گوياي چه مطلبي است: شما فاقد قدرت هستيد و اعتماد به نفس خود را از دست داده‌ايد.
حركت جايگزين: اگر قرار است در طول مدت سخنراني در جايي ثابت بايستيد، بهتر است پاهاي خود را به عرض شانه باز كنيد و اندكي به سمت جلو گرايش داشته باشيد. در اين حالت شانه ها نيز مي بايست اندكي به سمت جلو متمايل شوند. در اين وضعيت شما اندكي مردانه تر جلوه مي كنيد. توجه داشته باشيد كه سر و ستون فقرات بايد راست باشد. سعي كنيد از تريبون و يا سكويي كه در جلوي شما قرار دارد به عنوان دستاويزي براي تكيه دادن استفاده نكنيد.

اشتباه 3- تكان خوردن، جنبيدن و پيچ و تاب خوردن


گوياي چه مطلبي است: شما عصبي، دستپاچه و نا آرام بوده و از آمادگي لازم برخوردار نيستيد.
حركت جايگزين: از تكان خوردن دست بكشيد. تكان هاي بي جا و جنبش هاي بي مورد هيچ هدفي را در بر ندارند. من اخيرا با رئيس يك شركت كامپيوتري جلسه اي داشتم. مشكل از اين قرار بود كه او مي بايست جريان تاخير در حمل يكي از محصولات را به اطلاع يكي از سرمايه گذاران بزرگ شركت مي رساند. او و تيمش تقريبا توانسته بودند كه شرايط را تحت كنترل خود در آورند و از شكست خود درس هاي خوبي بگيرند، اما متاسفانه حركات غير كلامي آنها گوياي امر ديگري بود.
بزرگترين مشكل اين فرد عقب و جلو رفتن در هنگام ايراد سخنراني بود. اين امر كمبود صلاحيت و شايستگي و عدم توانايي كنترل امور را بيان مي كند. با آموختن اين مطلب كه بايد در حين سخنراني حركات هدفمند انجام دهد، او توانست زندگي شغلي خود را از خطر نابودي نجات دهد. سرمايه گذار نيز جلسه را با اين ديد كه تمام امور تحت كنترل است، ترك كرد.

اشتباه 4- بي حركت ايستادن


گوياي چه مطلبي است: شما انعطاف پذير نبوده و فرد كسل كننده، بي انرژي و خسته كننده اي هستيد
حركات جايگزين: راه برويد، حركت كنيد و ... بيشتر افرادي كه براي آموزش آداب سخنراني به نزد من مراجعه مي كنند، داراي اين تصور غلط هستند كه يك سخنران خوب بايد سفت و سخت بر سر جاي خود ميخكوب شود. چيزي كه من به آنها مي گويم اين است كه نه تنها راه رفتن قابل قبول است، بلكه خوشايند نيز هست. بسياري از تجار بزرگ به ميان مردم مي روند و دائما در حال حركت هستند... البته حركت هدفمند! شايد يك سخنران پويا و پر انرژي براي هدف خاصي از يك سمت اتاق به طرف ديگر آن حركت كند، اما اگر هيچ كسي در آن قسمت از اتاق حضور نداشته باشد، خوب بالطبع اين حركت او بي مورد است و جزء موارد هدفنمد به شمار نمي آيد. علت اينكه من به متقاضيان خود پيشنهاد مي كنم كه قسمت كوتاهي از سخنراني هايشان را ضبط كنند نيز اين است كه مي خواهم بدانم كه آيا حركات خارج از محدوده انجام مي دهند و يا خير.

اشتباه 5- قرار دادن دستها در داخل جيب


گوياي چه مطلبي است: شما علاقه خاصي به مطلب مورد بحث نداريد، و غير متعهد و نا آرام هستيد.
حركات جايگزين: در اين قسمت راه حل ساده‌اي براي شما داريم: دست هاي خود را از جيبتان در آوريد. تجار بزرگ هيچ گاه در حين سخنراني هر دو دست خود را درون جيب هايشان قرار نمي دهند. قرار دادن يكي از دست ها در داخل جيب، در زماني كه با دست ديگر در حال انجام دادن ژست و فيگور هستيد قابل قبول مي باشد.

اشتباه 6- استفاده از ژست هاي ساختگي


حركت جايگزين: خيلي خوب است كه بتوانيد ژست هاي متفاوتي به خود بگيريد، فقط بايد توجه داشته باشيد كه اين كار را به حد افراطي انجام ندهيد. پژوهش ها ثابت كرده اند كه ژست هايي كه افراد به خود مي گيرند منعكس كننده افكار بسيار پيچيده اي است و همين ژست ها هستند كه به شنوندگان صلاحيت و شايستگي شما را نشان مي دهند . اما زمانيكه از ايما و اشاره هاي ساختگي استفاده مي كنيد، درست مثل انسان هاي متزور و ريا كار جلوه خواهيد كرد.

اشتباه 7- جرنگ جرنگ سكه، ضربه زدن به زمين و ساير حركات آزاردهنده


گوياي چه مطلبي است: شما بي نزاكت و عصبي بوده و بر جزيئات مطلب احاطه كامل نداريد.
حركات جايگزين: يك دوربين برداريد و در هنگام سخنراني از خود فيلم برداري كنيد، سپس سعي كنيد آنرا با يك ديد منتقدانه بررسي كنيد. آيا ژست هايي پيدا مي كنيد كه خودتان هم متوجه انجام دادن آنها نبوديد؟ چندي پيش با نويسنده اي برخورد كردم كه كتابي در مورد پروژه هاي مديريتي نوشته بود. او در طي جلسه معرفي كتاب هيچ كاري به غير از به صدا در آوردن تك تك سكه‌هايي كه در جيبش بود نداشت و متاسفانه در آن روز نتوانست كتاب‌هاي زيادي را به فروش برساند و علاوه بر اين امتيازي از نظر مهارت‌هاي مديريتي نيز كسب نكرد.
انرژي منفي و عصبانيت شما در ضربه هاي پا، دست زدن به صورت، و تكان دادن پاها به سمت بالا و پايين نمودار شود. هنگاميكه متوجه شديد در حال انجام دادن يك چنين كاري هستيد، بهتر است خيلي سريع آنرا متوقف كنيد!


از حركات بدن خود به عنوان نوعي وسيله ارتباطي استفاده كنيد


حركات بدني كه پويا، قدرتمند و پر انرژي است به شما كمك مي كند حال چه در جلسه مصاحبه شغلي، چه در زمان بالا رفتن از پله هاي نردبان شغلي يا در راه رسيدن به پست مديريت. نسبت به اين حركات نابود كننده توجه ويژه مبذول نماييد و سعي كنيد آنها را با جايگزين هاي مناسب از بين ببريد. راه برويد، صحبت كنيد و خود را مانند يك رهبر قدرتمند جلوه دهيد. در چنين شرايطي شنونده ها به طور حتم در پي شما خواهند آمد

منبع :

http://www.persiansun.net/blogs.php?action=show_member_blog&ownerID=158&category=194


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۸:۳۵ ] [ مشاوره مديريت ]


بگذاريد دستهايتان حرف بزنند

 

محققان در دانشگاه كلگيت دريافتند زبان اشاره و استفاده از دستها براي بيان مفهوم پيام تاثير بالايي بر افزايش درك مخاطب از مفهوم مورد نظر دارد. به بياني ديگر آنها معتقدند دستها بلندتر از كلمات حرف مي زنند.

 

به گزارش خبرگزاري مهر، شايد به نظر واقعي نيايد اما برخي از افراد در صورتي كه دستهاي آنها از پشت بسته باشد قادر به صحبت كردن نيستند. صحبت كردن با كمك اشاره و حركات دست و صورت نوعي زبان بين المللي به شمار مي رود كه افراد طي آن بيشتر با دستهاي خود صحبت مي كنند تا صدا  و كلماتشان.

 

بر اساس مطالعات جديد محققان دانشگاه كلگيت دريافته اند اشاره ها و كلمات بيان شده به صورت متقابل به يكديگر وابسته اند به گونه اي كه كلمات و اشاره ها بخش و دسته بندي مهمي از يك زبان بوده و در كنار يكديگر زباني واحد را به وجود مي آورند.

 

اين تحقيقات همچنين نشان داده است در صورتي كه يكي از اشاره ها با كلمه اي كه در همان زمان بيان مي شود همخواني داشته باشد، مثل حركت دادن دست مشابه زمان خرد كردن چيزي در هنگامي كه درباره خرد كردن صحبت مي شود، پيام نسبت به زماني كه اشاره ها با كلمات همخواني ندارند بسيار سريعتر و دقيقتر درك مي شوند.

 

به بياني ديگر آنچه با دست بيان مي شود بسيار مهمتر از آن چيزي است كه با كلمات و دهان فرد بيان مي شوند. با اين حال هميشه اشارات افراد با كلمات آنها همخواني ندارند.

 

براي مثال محققان فيلم 10 لحظه برتر جورج بوش را در مصاحبه با ديويد لترمن مشاهده كردند كه طي يكي از آنها بوش در حال گفتن اين جمله است: "دست چپ اكنون آنچه دست راست انجام مي دهد را مي داند" اما بوش در هنگام گفتن "دست چپ" دست راست خود را بلند كرده و در هنگام گفتن "دست راست" دست چپ خود را بلند مي كند. به گفته محققان چنين ناهماهنگي مي تواند درك آنچه بيان شده است را براي بينندگان پيچيده تر سازد.

 

آزمايشهاي ديگر مشابه آنچه بوش در مصاحبه خود انجام داده بود بر روي گروهي از دانشجويان نشان داد كه داوطلبان زماني كه اشاره ها با كلمات همخواني پيدا مي كنند با سرعتي بالاتر قادر به درك پيام هستند و در صورتي كه اشاره كاملا با كلمات همخواني نداشته باشد ميزان خطاي مخاطبان در درك مفهوم پيام بيشتر مي شود.

 

بر اساس گزارش تلگراف، محققان با توجه به اين نتايج اعلام كردند در صورتي كه مي خواهيد نكته اي را به صورت كامل و واضح بيان كنيد به دستها و كلماتتان اجازه دهيد در كنار يكديگر آن مطلب را بيان كنند زيرا دستها بسيار بلندتر از كلمات صحبت مي كنند

منبع :

http://www.persiansun.net/blogs.php?action=search_by_tag&tagKey=زبان&ownerID=158


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۸:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]

زبان بدن (2)

خميازه كشيدن:

                            

خصوصيات سخنراني علمي - فني

حضوري است.

قابل استناد نيست.

محدوديت زماني  : به اندازه ارائه كتبي مشروح نيست (خطر ناقص بودن )

كنترل كيفي و كمي آن دشوار است.

تعداد مخاطبين معمولا كمتر از ارائه كتبي است.

از نظر سبك بيان ضوابط ارائه كتبي را ندارد.

تاثيرگذاري اش مي تواند سريع باشد (هر چند اثرش در مخاطب لزوما ديرپاي نيست )

نوعي انتقال اطلاعات دو سويه است

از نظر مجموعه امكانات از ارائه كتبي غني تر است (زبان بدن بسيار موثر است )

هدف : 1)آگاه سازي  2)مجاب كردن مخاطب و جلب نظر موافق او

 از اين نظر ممكن است آگاه ساز(informative) يا مجاب كننده (persuasive) باشد.

 

خصوصيات سخنران :

كلام

سبك بيان و صدا

      - آهنگ

      - نواخت و لحن

      - طرز اداي كلمات

      - مكث سكوت

حضور فيزيكي و رويارويي

      - زبان بدن

      - نگاه

امكانات ديداري – شنيداري

اعمال تغييرات سريع

گفتار و حركت هاي موردي

وضع روحي – عاطفي مخاطب

وضع زماني و مكاني

وضع  اجتماعي ارائه

 

سخنران :

پيام انديشي

پيام سازي

پيام پيرائي

پيام فرستي

 

مخاطب :

پرسش

ابهام

ترديد

درك يا حس پيام

پيام كاوي

پيام گيري

 

مخاطبان موظف به رعايت آداب خاصي هستند.

مخاطبان ملزم به دريافت هستند.

كسب اطمينان از انجام فراروند دريافت و درك بسيار مهم است.

حتماً بايد با كنترل كيفي و كمي دقيق انجام شود.

مخاطبان از نظر دانش و آگاهي در موضوع ارائه، معمولاً هم سطح و زير سطح ارائه كننده هستند.

 

خصوصيات سخنراني علمي- فني :

خاص محافل علمي- فني (كنفرانس، سمينار و...) است.

موضوع : تخصصي

 

از انواع امكانات ديداري و شنيداري استفاده مي شود (استفاده بجا و درست ارائه مطلوبتر)

مدت : ۱۰ تا ۲۵دقيقه

معمولاً انفرادي (گاهي بر اساس يك طرح ارائه چند نفره )

از نظرآماده كردن محتوا تمام مراحل يك ارائه كتبي را دارد (غِير از مرحله تنظيم ساختار سه بخشي )

نيازي نيست كه سخنران آيين سخنوري بداند، اما هرچه با آداب سخنراني بيشتر آشنا باشد، موفق تر است.

مخاطبان ممكن است از نظر دانش و آگاهي علمي – فني در سطوح مختلف باشند.

حضور در جلسه ارائه آداب خاصي دارد كه اهل دانش و فن بايد در محافل علمي – فني رعايت كنند.

مي تواند آگاه ساز يا مجاب كننده باشد.

بر اساس يك طرح زمانبندي مشخص

ارائه كننده بايد آداب خاصي را رعايت كند.

امكانات محيطي

امكانات مربوط به ارائه كننده

آمادگي روحي - جسمي و تسلط بر موضوع ارائه

آشنائي با موضوعات همسايه با موضوع ارائه

انگيزه و هدف درست

شناخت از وضع مخاطب از هر نظر (سن، ميزان دانسته ها، وضع اجتماعي، ...)

مهارت بكارگيري صحيح رسانه ارائه

مهارت انجام درست فرآيندهاي ارائه پيام

اهميت قائل شدن براي مخاطب

صادق و امين بودن در ارائه

دقيق بودن

شناخت از محيط طبيعي و اجتماعي ارائه

نداشتن تعصب بيجا


امكانات مربوط به مخاطب :

آمادگي روحي – جسمي

داشتن حداقل دانش اوليه لازم

داشتن ملزومات پيام گيري

اهميت قائل شدن براي ارائه

داشتن دقت ، صبر ودرعين حال شوق در پيام گيري

داشتن شناخت نسبي از ارائه كننده

داشتن انگيزه و هدف درست

نداشتن تعصب بيجا


امكانات ناشي از ماهيت سخنراني :

كلام

سبك بيان و صدا

حضور فيزيكي و رويارويي

نگاه

زبان بدن ( به ويژه حركت دستها و سر)

تغييرات سريع و اصلاحات

گفتارها و حركتهاي موردي


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۸:۲۹ ] [ مشاوره مديريت ]

هنر گوش دادن

 

همان طور كه توانايي صحبت كردن و سخنراني كردن با تمرين ميسر و آسان مي شود، در گوش دادن تمرين مفيد و موثر است به طور متوسط 40 تا 50 درصد كار روزانه هر فرد، توجه به حرف هاي ديگران است. مثلاً دانش آموزي كه در سر كلاس درس مي نشيند براي فهميدن بهتر بايد به دقت به سخنان معلم خود گوش كند و يا حتي دانشجويي كه با دقت به سخنان استاد خود گوش دهد بهتر مي تواند نكات و مطالب درسي را دنبال كند.
اما شنيدن ، گوش دادن نيست . گوش دادن از بين صداهاي مختلف اطراف خود به يكي دقت كردن و سپس آن را شنيدن ، فهميدن و به خاطر سپردن است . اگر مي خواهيم گوش دهيم ، بايد به دقت بشنويم و دراين مسير، بايد ابتدا عوامل مزاحم را شناسايي كرده و آنها را از بين برده و يا به حداقل برسانيم. اين عوامل عبارتند از : سر و صدا – نگراني – اضطراب – پريشاني افكار – محيط نامساعد و غيره ... به اين توصيه ها درباره گوش كردن، گوش كنيد!
* راحت بشينيدبه هنگام تدريس يا يادگيري و يا گوش دادن سخنراني از نظر جسماني آمادگي داشته و روي صندلي خود راحت بنشينيد.
* آمادگي روحي داشته باشيد

 يعني از قبل، مقداري اطلاعات راجع به درس يا مطلب مورد نظر داشته باشيد تا اينكه حدس بزنيد چه چيزهايي را مي خواهيد بشنويد . اين آمادگي را با مطالعه اجمالي و در حدود 20 دقيقه مي توانيد به دست آوريد.
* قبول مسئوليت براي فهميدنشرط موفقيت در گوش دادن ، به حس مسئوليت گوش دهنده ، براي فهميدن بستگي دارد. مثلاً فكر كنيد بعد از معلم ، شما بايد تدريس كنيد.
* گوش دادن به قصد فهميدن، به جاي تكذيب كردن.گوش دادن همراه با انتقاد خوب است ، اما نه با عناد و تكذيب.
* سريع الانتقال بودن فكرتمركز فكر در سرتاسر تدريس و سr>

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۸:۲۶ ] [ مشاوره مديريت ]
توانايي صحبت كردن در برابر جمع


نكاتي مهم درباره يك سخنراني موفق

چند روز پيش من ايميلي دريافت كردم كه يك فايل سند Word ضميمه آن بود. اين فايل با نام ” توانايي صحبت كردن در برابر جمع ” كه حاوي چندين تكنيك مهم و كليدي در مورد صحبت كردن در جمع و نحوه سخنراني موفق بود. اين نوشته خلاصه‌اي از مطالب كتاب “: آئين سخنراني”  اثر ديل كارنگي است كه توسط مصطفي برزگر جمع‌آوري شده است (خود من هم كمي آن را ويرايش كردم).

شايد بگوييد اين نكات هيچ ارتباطي به يك وبلاگ ICT ندارد. مي‌دانم. تا حد زيادي حق با شماست. اما واقعا نكات خيلي مهم و جذابي بود كه مي‌تواند به هر كسي كمك كند. همچنين، اگر با يك ديد خيلي مثبتي به قضيه نگاه كنيم، مي‌توانيم آن را به ICT ربط داد؟! مثلا شما يك دانشجو رشته كامپيوتر يا آي‌تي هستيد و قرار است كنفرانس يا ارائه مطلبي داشته‌ باشيد، و خواندن اين نكات خيلي به شما مي‌كند!

كسي نيست بهم گه كه پر حرفي بسه. به هر حال، برويم سراغ موضوع اصلي و متن آن نوشته:

قبل از هر چيزي آيا تا به حال فكر كرده ايد كه :

چرا افراد موفق ، بزرگ و تاثير گذار در جهان اكثرا سخنوران ماهري نيزهستند ؟

چرا درباره موضوعاتي كه در موردشان علاقه و اطلاعات  داريم براي يكي دو نفر از دوستانمان به راحتي حتي براي چند ساعت مي توانيم صحبت كنيم ولي وقتي بخواهيم همين مطالب را براي جمع زيادي از مخاطبان بيان كنيم دستپاچه وعصبي مي شويم و به دليل اضطراب حتي فراموش مي كنيم چه مي خواهيم بگوييم ؟

آيا تا به حال تصور كرده ايد كه روزي در برابر اجتماع عظيمي از مخاطبان صحبت مي كنيد و آنها با اشتياق تمام به صحبتهاي شما گوش مي دهند و شما نيز همچنان با شور وحرارت سخنراني مي كنيد ؟

آيا مي دانستيد كه : صحبت كردن در برابرجمعيت ، فقط براي عده خاصي از افراد مشكل نيست و اين مساله اي عموميست ، حتي بهترين سخنرانان نيز در ابتدا دچار همين ترس وعدم تسلط بوده اند و توانايي صحبت كردن در برابر جمع استعدادي خدادادي نيست كه فقط بعضي ها از آن برخوردارند؛ بلكه با علاقه و تمرين مثل هر توانايي ديگري ميتوان به مهارتي باور نكردني در اينباره دست يافت .

و نيز حتما باور نمي كنيد كه آموختن فنون  و مهارت يافتن در سخنراني حتي يك دهم آنچه عموم مردم تصور مي كنند ، سخت و دشوار نيست

15 اصل اساسي اوليه براي يك سخنراني موفق

1- با شور وشوق ومحكم واستوار شروع كنيد.

●  وانمود كنيد كه اعتماد به نفس وشهامت بالايي داريد  حتي اگر اينگونه نيست !!!

● تصور كنيد كه اگر به نحو مطلوبي از پس كار بربياييد تا چه حد وجهه اجتماعيتان افزايش مي يابد.

● طوري با اطمينان صحبت كنيد كه گويي همه جماعت به شما بدهكارند، تاثير رواني اين تصور در اوايل كار بسيار سودمند است.

● اين مهم نيست كه قلب شما در دقيقه 300 بار مي زند!!! زيرا هيچكس نبض شما را نگرفته است؛  پس شجاعانه قدم برداريد، قامتتان را راست كنيد گويي عاشق سخن گفتن هستيد.

به هر حال هميشه همه انسانها، شهامت را ستايش مي كنند.

2- دقيقا بدانيد كه در مورد چه چيزي مي خواهيد صحبت كنيد

اگر از قبل در مورد سخنراني فكر نكرده باشيد و براي آن طرحي نداشته باشيد حتما در برابر شنوندگان احساس آرامش واعتماد به نفس نخواهيد داشت

3- تمرين –  تمرين  –  تمرين

يك ضرب المثل شيرين فارسي است كه مي گويد:

كار نيكو كردن از پر كردن است

خواهي كه شوي يك خوشنويس      بنويس و بنويس و بنويس

تمرين مهمترين مساله است شما با هرتمرين نيرومندتر و نيرومندتر مي شويد.

4- آمادگي قبلي

به معني نوشتن مطالب به صورت دستوري  و سپس حفظ كردن كليه عبارات و متن سخنراني نيست بلكه آمادگي قبلي يعني تمامي نكات و جوانب مختلف موضوع را قبلا خوب مطالعه بررسي و درك كرده باشيم؛ واقعيت و درستي آنها براي خود ما به اثبات رسيده باشد سپس در مورد طريقه ارائه آن فكر كنيم.

هو سرل گفته معروفي دارد با اين مضمون كه اگر احساس مي‌كنيد توانايي توضيح مطلبي را نداريد، مطمئن باشيد كه آن را به طور كامل درك نكرده‌ايد.

مطالعه و جمع آوري مطالب مرتبط، خارج از متن اصلي  (مثلا از ساير كتب، مقالات  و…) براي غني و پر بارتركردن موضوعاتي كه مطرح مي كنيم، همواره  باعث مي‌شود كه دانش، اطلاعات و در نتيجه تسلط ما درباره موضوع افزايش پيدا كند.

حال مي‌پرسيد كه چگونه تمرين كنيم؟

5- خودتان را به تدريج آماده كنيد

●  يك ارائه خوب بايد تدريجا تكميل شود  ” مثلا طي يك يا دو هفته ”

● در اوقات فراغتتان (مثلا وقتي در سرويس نشسته ايد يا در حياط دانشگاه قدم ميزنيد) درباره‌اش فكر كنيد و در رويا و تصوراتتان آن را بپرورانيد.

●  با دوستانتان درباره آن صحبت كنيد و سعي كنيد هرچه به فكرتان مي‌ رسد يادداشت كنيد؛ به زودي ايده ها  و سوژه هاي نابي به ذهنتان مي رسد.

●  پس از اينكه مطالب آماده و تمامي آنچه را كه مي خواهيد بيان كنيد تنظيم كرديد، در حالي كه در خوابگاه هستيد و يا حتي وقتي كه در خيابان شاليكوبي قدم مي زنيد(!!!) به آرامي آن را تمرين كنيد.

●  بهتر است با حركات و ايما و اشاره هرچه بيشتر آن را طبيعي وبا روح سازيد و تجسم كنيد كه در برابر يك جمعيت واقعي سخن مي گوييد.

●  مي‌توانيد به عنوان تمرين به مدت سه تا پنج دقيقه مطلبتان را دقيقا همانطور كه  مي خواهيد در جلسه سمينار بيان كنيد، براي هم اطاقي هايتان ارائه دهيد.

●  هر چه اين تمرينات را بيشتر انجام دهيد در عمل احساس اطمينان و راحتي بيشتري خواهيد داشت .

هميشه و در هر كاري ابتدا 100 ايده نو جمع آوري كنيد سپس 90 تاي آن را دور بريزيد آنگاه در مي‌يابيد كه 10 ايده عالي در اختيار داريد.

6- مطالب را به سادگي صحبتهاي هميشگي خود بيان كنيد

اگر بخواهيم لفظ قلم يا كتابي صحبت كنيم كار بسيار دشوار مي شود؛ نيمي از كلاممان محاوره‌اي و نيمي كتابي مي‌شود؛ عبارات نامانوسي مثل“مي باشه” ، “مي‌شوه”  و… محصول سعي نافرجام براي كتابي صحبت كردن است.

7- با مخاطبانتان رو در رو باشيد

ارتباط چشمي با مخاطب از اهميت فوق العاده‌اي برخودار است.

8- از روخواني كردن بپرهيزيد

خواندن مطلب از روي يادداشت نيمي از لطف سخنراني را از بين مي‌برد و شنوندگان خيلي سخت سخنراني كه از روي يك نوشته روخواني مي‌شود را تحمل مي كنند.

9- اول سخنران بعد سخن

مهمترين موضوع سخنراني در برابر عموم خود گوينده است و آنچه بيان مي شود درمرتبه دوم قرار دارد

10- آنچه مي گوييد آنقدر مهم نيست كه چگونه آن را مي‌گوييد.

تاثير هر گفتار بيشتر متكي به نحوه بيان است تا محتوا و ارزش مطلب .

11- اگر وسط صحبت يادمان رفت كه چه مي گفتيم

فراموش كردن مطلب : مساله‌اي محتمل است كه ممكن است براي هركسي خصوصا در تجربيات اول پيش بيايد، در اين شرايط معمولا چند ثانيه ذهن قفل شده و بطور كلي فراموش مي‌كنيم كه اصلا راجع به چه چيزي صحبت مي كرديم.

ولي خوشبختانه اين حالت بسيار گذرا بوده و پس از چند لحظه (پنج تا ده ثانيه) دوباره همه چيز يادمان مي‌افتد. ولي ما نمي‌توانيم  مخاطبان  را به حال خود رها كرده و به دنباله مطلب فكر كنيم در اينگونه موارد دو كار مي توان كرد:

 مي‌توانيم يك يا چند  سوال از حضار بپرسيم. مثلا آيا صداي ما به رديف آخر مي رسه ؟ يا مطالب تا اينجا  مفهوم بوده ؟ يا اينكه تا اينجا كسي سوالي نداره ؟  و…

●  راه بهتر اين است كه آخرين جمله‌اي  را كه گفتيم تكرار كرده و صحبت را آن مورد تا چند جمله ادامه دهيم و در اين فرصتي كه ايجاد كرديم بايد به ادامه موضوع بينديشيم.

البته امروزه كه اغلب ارائه‌ها در قالب اسلايد و نرم افزار PowerPoint انجام مي شود اين مشكل كمتر بروز پيدا مي كند.

12- مخاطب را ناديده نگيريد

●  به زمين يا هوا زل نزنيد. در اين حالت انگار با خودتان صحبت مي‌كنيد.  صحبت شما خشك و بيروح و كلامتان بي خاصيت مي شود.

 با جمعيت طوري صحبت كنيد كه گويا با ”مصطفي برزگر“ صحبت مي‌كنيد؛ مگر غير از اين است كه جمعيت از افرادي نظير ” مصطفي برزگر “ تشكيل شده است ؟

● طوري با شنوندگان صحبت كنيد كه گويي منتظريد آنها هر لحظه از جا بلند شده و با شما گفتگو كنند.

● در مقابل آنها لبخند بر لب داشته باشيد.

● پوشيدن لباس پاكيزه و مرتب اهميت زيادي دارد چون باعث تقويت اعتماد به نفس شده و هر اندازه كه وضع ظاهري نامرتب و شلخته داشته باشيد به همان ميزان از توجه مخاطبان كم خواهد شد.

13- آغاز مناسب

● شروع يك سخنراني مانند آغاز يك سفر است؛ بايد ازقبل فكر كنيم كه از كجا بايد شروع كرد و از چه مسيري ادامه داد و در نهايت دقيقا بدانيم كه چه چيزي را به مخاطب بايد انتقال دهيم.

● نبايد صحبت را بيش از حد خشك و رسمي آغاز كرد.

● ابتداي يك سخنراني خيلي خيلي مهم است و انصافا مشكل ! و در موفق بودن بقيه سخنراني نقشي اساسي دارد. پس نبايد آن را سرسري گرفت و بايد براي آن طرحي داشت، مثلا يك بيت شعر يا يك مقدمه كوتاه دو سه جمله اي يا مثل همين مطلب با چند پرسش .

يك سخنران ماهر در خاطرات خود مي‌نويسد: ” هميشه دو دقيقه قبل از سخنراني ترجيح مي دادم مرا گلوله باران كنند ولي سخنراني نكنم … اما … دو دقيقه قبل از پايان حتي با رگبار گلوله هم مايل به تمام كردن سخنراني نيستم “

14- چگونگي بيان

تمامي آنچه تا اينجا گفتيم اموري بودند كه به شخص شما مربوط مي‌شد. فراموش نكنيد كه ساختن اسلايدهاي مناسب به شكلي جذاب و گويادر نرم افزار PowerPoint نيز روي ديگر اين سكه است كه نبايد از آن غافل ماند .

10 نكته مهم در طراحي و ارائه اسلايدهاي PwerPoint

1- انتخاب رنگهاي مناسب و داراي كنتراست (تضاد رنگي) براي زمينه و متن از اوجب واجبات است.

2-  تاكيد بر استفاده هرچه بيشتر ازاشكال، نمودارها، جداول و عناصر بصري اهميت حياتي دارد.

فراموش نكنيد كه  نرم افزار PowerPoint ابزار مناسبي براي نمايش متن نيست؛ زيرا اصولا براي اينكار طراخي نشده پس بايد از قرار دادن بيش از چند سطر متن در هر اسلايد خودداري كرد.

3- از قلم و فونت مناسب به شكلي كه مطالب براي همه مخاطبان قابل رويت ياشد استفاده كنيد.

4- از افكت و جلوه هاي انيميشن در حد معقول استفاده كنيم. نه آنچنان كه اسلايدها خشك و بي روح باسد و نه آنچنان آن را پر از جلوه و گل و بلبل كنيم كه مطلب اصلي را تحت الشعاع قرار دهد.

5- ارائه خوب الزاما ارائه اي نيست كه داراي حجم بالا و اسلايدها زيادي باشد  بلكه ارائه‌اي است كه با كمترين ميزان اسلايد و حجم، بيشترين اطلاعات را به مخاطب منتقل نموده و براي مستمعان ملال‌آور نباشد. هيچ وقت و هيچ وقت كيفيت ارائه را فداي كميت آن نكنيد.

6- براي كاهش حجم، مطالب را خلاصه كنيد؛ همچنين در اكثر اوقات مي توان چندين صفحه متن را در جداول، نمودار و چارتهاي مناسب به صورتي كامل خلاصه كرد.

7- به جاي اينكه تمامي متن را تايپ كنيد، فقط تعاريف اصلي و تيترها  را در اسلايد بياوريد،  به راحتي بقيه مطالب را مي توانيد به ذهنتان بسپاريد، البته اگر آنها را خوب درك كرده باشد.

8- اگر تعاريف اصلي، اعداد، ارقام و امثال اينها را از روي اسلايد روخواني كنيد هيچ ايرادي ندارد ولي مواظب باشيد كه اين روخواني كردن را به كل مطالب تعميم ندهيد.

9- هنگام ارائه بينندگان را هرچه بيشتر به تصاوير، نمودار و شكلها ارجاع دهيد و با اشاره توسط نشان دادن  با دست و… توجه آنها را به سمت خود و مطالبتان معطوف كنيد.

10-   براي جلوگيري از مشكلات پيش بيني نشده اگر امكان داشت يك مرتبه برنامه را در كامپيوتر اجرا كرده و از مرتب بودن همه چيز مطمئن شويد.

در انتها بايد گفت كه :

شما حداكثر در طي 20 تا 30 دقيقه بايد هرچه را لازم است بيان كرده و سخنتان را تمام كنيد زيرا بر اساس تحقيقات روانشناسي، انسانها معمولا بيش از اين زمان نمي توانند بر موضوعي تمركر وتوجه داشته باشند اگر ناچار شديد ييشتر از20دقيقه صحبت كنيد بايد به ذهن مخاطبتان يك زنگ تفريح كوچك مثلا 1 دقيقه اي بدهيد.

يكي از بهترين معيارها براي سنجش، يك ارائه، سمينار  يا سخنراني موفق ميزان توجه واشتياق مخاطبان نسبت به آن است

منبع :

http://online.asreertebat.com/?p=4997


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۸:۲۵ ] [ مشاوره مديريت ]

نقش استرس در موفقيت انسان

 «استرس»، اصطلاحا به 2 دسته «خوب» و «بد» تقسيم بندي مي شود، چرا كه اصل استرس، واكنش طبيعي و خودكار بدن براي آماده كردن ما جهت انجام كارهاي فوري و ناگهاني است. آن چيزي كه باعث مي شود استرس، بد يا خوب باشد، اينست كه اين پاسخ خودكار بدن، بيش از حد باشد يا نباشد. به هر حال، داشتن درجاتي از استرس به فرد كمك مي كند فعاليت هايي را كه بايد انجام دهد، به نحو بهتري به سرانجام برساند. در مطلب امروز درصدديم تا درباره اين موضوع كه آيا «استرس»، به خودي  خود مي تواند نقشي در موفقيت فرد در زندگي، كار، تحصيل و... داشته باشد، بپردازيم.
 استرس خوب چيست؟
«استرس خوب» آن شكل از واكنش بدن به محرك هاي بيروني است كه بدن را به آمادگي بيشتر وامي دارد. ترشح هورمون هاي مرتبط با استرس كه اصلي ترين آنها 2 هورمون «اپي نفرين» و «نوراپي نفرين» هستند، اثرات زير را بصورت فيزيولوژيك و به شكل مستقيم يا غيرمستقيم در بدن موجب مي شوند.
- افزايش ضربان قلب: اين اتفاق باعث مي شود كه جريان خون بيشتري توسط قلب پمپاژ شود و به همين دليل، رگ ها آماده رساندن خون و غذاي كافي به اعضاي بدن باشند.
- تنگ شدن رگ هاي پوست: با اين اتفاق، خون موجود در رگ هاي پوست و سطح بدن و همچنين بعضي از اعضاي داخلي بدن به سمت اعضاي حياتي تري مثل مغز و قلب كه در پاسخ به محرك بيروني بايد به خوبي فعاليت كنند، جا به جا شود.
- آزاد شدن ذخاير قند خون از كبد به داخل خون: يكي ديگر از اتفاقاتي كه مي افتد، آزاد شدن ذخاير قندخون از شكل ذخيره شده آنها (يعني گليكوژن) به شكل قند آماده به مصرف (گلوكز) در داخل خون است تا سلول هاي بدن آمادگي مصرف آن را به سرعت پيدا كنند. اين قضيه خصوصا درباره مغز كه سوخت اصلي آن گلوكز است، اهميت دارد.
- آزاد شدن انواع سلو ل هاي ايمني بدن به داخل رگ ها: اين سلول هاي دستگاه ايمني، به صورت ذخيره شده در بخش هايي از بدن و رگ ها وجود دارند.با ترشح هورمون هاي استرس، اين سلول  ها به داخل خون آزاد مي شوند و به حالت آماده باش درمي آيند تا از بدن در مقابل مخاطرات احتمالي محافظت نمايند. 
 استرس بد چيست؟
هر وقت پاسخ هورموني بدن به محرك هاي بيروني كه باعث ترشح شان مي شوند، بيش از حد باشد يا اينكه با محرك  هاي ساده و پيش پا افتاده تري، اين هورمون ها ترشح شوند، آن وقت است كه استرس بيش از حد (و به تدريج، اضطراب) و يا استرس نابجا ايجاد مي شود. آنچه در موفقيت فردي و اجتماعي انسان دخيل است، آن است كه شرايطي را كه او را دچار استرس بد و نامطلوب مي كند، بشناسد و مهارت هايي را كسب نمايد كه بتواند استرس بد را به تدريج به استرس خوب تبديل كند. بهتر است با ذكر مثال هايي سعي كنيم مواردي را كه استرس باعث ايجاد مشكل در سر راه موفقيت فرد مي شود، بهتر بشناسيم. هر كدام از اين مثال ها، در شرايط سني خاصي يا در تمام سنين ممكن است براي هر كدام از ما يا اطرافيان مان به وجود آيند:
- استرس بيش از حد، موقع رفتن به مدرسه
- استرس بيش  از حد، موقع سخنراني در يك جمع
- استرس بيش از حد، موقع كنكور يا امتحانات بزرگ
- استرس بيش از حد، موقع آمدن مهمان و يا رفتن به مهماني
- استرس بيش از حد، موقع رانندگي يا امتحان رانندگي.
 اما چگونه بايد اين موارد را شناخت؟ 
پاسخ به اين سوال خيلي كار راحتي نيست اما لازم است كه همواره توجه خودمان به اين «بيش از حد» بودن ها باشد و يا اگر اطرافيان متوجه آن شدند، از آنها بخواهيم نظرشان را به ما منتقل كنند. خيلي وقت ها پيش مي آيد كه دوستان يا آشنايان، از بيرون مي توانند به شكل آيينه عمل كنند و نقايص رفتاري را كه نشان از «استرس» دار بودن ماست، بهتر به ما نشان دهند. به عنوان مثال، وقتي يك دانشجو براي موفقيت اش موظف به ارايه يك سخنراني است، اين نشانه ها مي تواند دليلي بر حضور استرس بد باشد: لرزيدن صدا، عرق كردن بيش از حد، قورت دادن مكرر آب دهان و صاف كردن صدا، نگاه نكردن به چهره شنوندگان، گم كردن صحبت و كلمات، حذف بخشي از سخنراني و عدم تمركز روي صحبت ها و سوال ها. همه اين واكنش ها، به خاطر ترشح بيش از حد هورمون هايws.aspx?NID=53849">http://www.ebtekarnews.com/ebtekar/News.aspx?NID=53849


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۸:۲۳ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ]ml" target="_blank">۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷rget="_blank">۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.