مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 4101
دیروز : 1950
افراد آنلاین : 10
همه : 5160490
الگوها و روش‌هاي تدريسعملكرد ما و رفتار ما معمولاً تحت تأُثير باورهاي ماست. اگر به عنوان علمي‎ترش كنيم مي‎گويم، رفتارها تحت تأثير نظريه هايي كه در ذهن ما هست وما آن را پذيرفتيم . 
بنابراين نظراتي كه رفتار من را مي‎سازد .اما رفتار من اگر قبلاز اينكه ساخته بشود ما يك قلبي برايش انتخاب مي‎كنم يا يك چهارچوبي،آن چارچوب را « الگو » مي‎گويم.
بنابراين منبع و منشأ الگو نظريه است – نظريه هاي محتلف الگوههاي مختلف مي‎سازند. بهمين دليل در نظامهاي آمورشي در تدريس و يادگيري الگوهاي متعددي داريم زيرا نظريه هاي مختلفي داريم. 
الگو چيست؟ يا هادلنر چيست؟ يك نمونه كوچك از يك شي يا فرآيند يا مجموعه برزگ، اما آن شئي كوچك بايد حداكثر ويژگيهاي آن شئي برزگ را داشته باشد؟ 
مثال شما مي‎خواهيد سلولهاي يك گياهي را مورد مطالعه قرار مي‎دهيد نمي‎توانيد كل آن گياه را زير ميكروسكوپ بگيريد .يك برش مي‎دهيم از آن مي‎گوئيم نمونه از سلولها.
يا فرض كنيد حتي اگر بافت سلول را مي‎خواهيد مطالعه كنيد يك برش از آن را مطالعه مي‎كنيم .
اگر بخواهيم آب رودخانه را آزمايش كنيم چقدر آلوده است.نمونه ار آن را بررسي مي‎كنيم مي‎گوييم: « مدل همان نمونه و الگو » است.
در خياطي هم وقتي ما مي‎گوييم الگوي خياطي يعني يك نمونه يك چارچوبي كه نمونه كار را براي من مشخص كند. ممكن است بهترين نباشد . 
اما اين را بايد بدانيم كه وقتي من مي‎گويم نمونه‎اي از كار را مي‎خواهم در آزمايشگاه كار كنم . اين نمونه بايد ويژگي كامل آب رودخانه را داشته باشد. نمي‎توانم از يك جا بردارم بايد از جاهاي مختلفي بردارم ، بنابراين اگر من يك الگو تدريس يا چارچوبي را با رضايت انتخاب كردم. اين چارچوب بايد نماينده آن نظريه يا آن يافته هاي علمي يا آن مجموعه بزرگي كه من مي‎خواهم براساس آن حركت كنم داشته باشد. بايد ويژگي آن را داشته باشد.
با اين نگاه به الگو، پس الگو عام‎تر از تدريش است .تدريس فعاليتي است كه در داخل يك الگو صورت مي‎گيرد.
آن الگو و چارچوب نوع فعاليت من رايا متدلوژي تكنيكهاي مرا مشهص مي‎كند در فرآنيد آموزش ما الگوهاي متعددي داريم . سعي مي‎كنم تا از اين الگوها را اشاره بكنم . 
عزيزان را رجوع مي‎دهم به انواع كتابهاي روانشناسي تدريسي يا تربيتي و نمونه آن :
۱) يكي از الگوهايي كه معمولاً در بعضي از كتابهاي روانشناسي تربيتي و پرورشي آمده است الگوي عمومي تدريس يعني اكثر روانشناساان و متخصصان نظم و تربيت اين الگو را توصيه مي‎كنند .
حالااين الگو چيست ؟ داراي ۵ مرحله است. توجيه مي‎كنم كه اين مرحله را معلمين در نظر داشته باشند.
▪ گام اول : در اين الگو تعيين هدفهاي تدريس است ما به عنوان معلم وقتي وارد كلاس مي‎خواهيد وارد بشود مشخص كندهدف چيست وچه تغييري مي‎خواهيد ايجاد كنيد . 
▪ گام دوم: هدف‎شان مشخص نشد رفتار ورودي را مشخص كند رفتار ورودي يعني چه؟ پيش دانسته هاي فردي يا پيش نيازهاي علمي فرد در آن زمنيه كه مي‎خواهيد تدريس كنيد. 
چرا باز براساس بحث ارتباط. اگر بخواهيم ارتباط را برقرار كنيم بايد نكات مشترك را با فرد مورد توجه قرار بدهيم . همين هدف من مشخص است. پايه علمي فرد مشخص است، ميآيم روش و وسايل تدريس را پيش بيني مي‎كنم ، چه ابزار و متدلوژي مي‎خواهم بكار ببرم بعد از مشخص كاردن آنها سازماندهي شرايط و موقعيت مي‎پردازيم . اين ابزار وم محتوايي كه در اختيار من است .
چه جوري سازماندهي كنم چه جوري طراحي كنم كه بتوانم سريعتر به هدف برسم. 
وقتي سازماندهي كردم وموقعيت را مشخص كردم إر واقع دارم اجرا مي‎كنم چون در تعريف تدريس اشاره شد تدريس يعني ايجاد شرايط تعيير براي شاگرد. 
آن هم با برنامه‎ريزي منظم سيستماتيك. اينجا اجراي سازماندهي شرايط را همان اجراء و منظم و مرتب كردن مجموعه عناصري كه لازمه رسيدن به هدف باشد.
نكته آخر ارزشيابي است. من بايد ببينم عملكرد خودم را، كه آنچه را مد نظر داشتم رسيدم يا نه اين يك الگو است. 
اگر اين الگو شما قبل از ورود به كلاس انجام دهيد اسم آن را طراحي مي‎گزاريم بهرحال يك ار روشهاي طراحي است. بنابراين يك چارچوبي تعيين هدف، تعيين هدفهاي ورودي. روشها. متدلوژي وسايل و ابزار يك معلم در هر درس يا هر شرايط يا هر شيوه‎اي كه خود مي‎خواهد اين عناصر اصلي را توجه كنيد . اين را مي‎گوييم يك الگوي عمومي تدريس كه مخصوصاً‌ در شيوهاي طراحي ما در اول كتابها، فعاليتها، خيلي مطرح شده و انشاءا... در شيوهاي آموزشي در طرح درس‎نويسي اشاره خواهم كرد .
اما در كنار اين، عرض كردم همه الگوها، فرصت نيست بحث شود.من دو الگو را كه تقريباً‌ دو نگاه متفاوت را مورد بررسي قرار مي‎دهيد موردبررسي قرار خواهم داد. 
يكي الگوي پيش سازمان دهنده ياادونس ارگانيز ، ديگري الگوي حل مسأله يكي ناظر برمعلم محور بودن فعاليت است و ديگري ناظر بر دانش آموز محور بودن دو نگاه و دو نظريه هست. ابتدا الگوي پيش سازمان دهنده ما گاهي بحث از لغت پيش سازمان دهنده مي‎كنيم، توي ذهن معلم ما تداعي مي‎شود . 
پيش سازمان دهنده بعني معلم ، بله معلم هم سازمان دهنده هست ولي در اينجا پيش سازمان دهنده به فرد اطلاق نمي‎شود فرض مي‎كنيم مي‎خواهيم تدريس كنيم بقول آقاي « آزوند»‌ اگر در فرآيند تدريس جوري عمل كنيم كه اطلاعات ؟؟؟ ارتباط پيدا كند با ساخت شناختي ما يا اطلاعات قبلي ،يادگيري معنا دار مي‎شود، فرد مي‎فهمد دروني مي‎شود اين اطلاعات برايش از همين مفهوم آزوند استنباط كردند اين الگو را ساختند. 
پس پيش سازمان دهنده فرد نيست بلكه يك مفهوم كلي است كه در ابتداي تدريس ساخته و بكار گرفته مي‎شود تا زمينه را مساعد كند براي پيوند اطلاعات جديد من با اطلاعات گذشته . 
به آن مفهوم كلي كه پيوند مي‎دهد مفهوم جديد را با مفهوم گذشته مي‎گويم پيش سازمان دهند.
پس پيش سازمان دهنده مفاهيم كلي است كه در ابتدا تدريس مطرح مي‎شود تا در ابتدا تدريس مطرح مي‏‎شود تا اطلاعات جديد را به اطلاعات گذشته من ربط بدهم. 
▪ سؤال : منظور دانش‎آموز است ؟ بله دانش جديد را با ساخت شناختي ما با گامي اين كلمه ساخت شناختي در بعضي از كتابي ممكن است براي معلمين ما يك مقدار نا آشنا باشد. 
ـ ما وقتي مي‎گويم ساخت شناختي .مجموعه دانش كه در زمينه يك علم در ذهن من است. 
مجموعه اطلاعاتي كه من در ذهن در درس رياضي دارم ساخت شناختي من است. 
مجموعه اطلاعاتي كه در ذهن من درستي است مي‎شود ساخت شناختي من. 
مسلم است سخت شناختي يك فرد و ديگر فرق كند. آرزول مي‎گويد. اگر مفاهيم جديد شنختي با ساخت شناختي ارتباط برقرار كند يادگيري معنا دارد صورت مي‎گيرد هر گاه اطلاعات جديدمن جاي بگيرد و متصل شود با اطلاعات گذشته من، يادگيري براي من معنا دارد. اگر مفهوم و مبحثي را به عنوان معام ارائه بدهيد همان زمينه مشترك، اگر شاگرد در ذهن شخصي خود و حافظه خود اطلاعات كافي نداشنه باشد ممكن است مفهوم و ادراك نكند من اينجا واقعتي را بگويم. ما خدمت سربازي انجام مي‎داديم. دوست داشتيم . 
ايشان ديپلم گرفته بود ولي مال منطقه‎اي بود كه در آنجا برف نمي‎آيد. اولين باري بود در آن پادگان برف آمده وي وايستاد بود برف را نگاه مي‎كند. وقتي به آن گفتم برف نديدي گفت نه. 
گفتم : برف نديد اما توي كتاب نخواندي 
گفت من فكر مي‎كردم قالبهاي شما كه در شهر من مي‎فروخته آنها برف است. آن موقع تلويزيون نبود! 
وقتي راديو اعلام مي‎كرد در آنجا بيست سانت برف آمد. توي ذهن من مي‎آمد. خدايا چرا اين خانه ها را خراب نمي‎كند.
همين حالا در كدامهاي ما بسياري از مفاهيم را حفظ مي‎كنم امكان مي‎دهم ولي براي من معنادار نيست فقط حفظ كردم. سالها بعد متوجه مي‎شوم آنچه را معلم مي‎گفت چه بود ... بنابراين در اين الگو من بايد در ابتداي تدريس بايد توجه كنم.
مثل ملاتي كه بناها روي آجر مي‎گذارد تا بيقه آجرها به آن بچسبند. من بايد يك مفهوم كلي را مطرح كنم تا اطلاعات جديد من با اطلاعات گذشته من وصل بشود . معنا دار بشود .
حافظه كوتاه مدت اگر تمرين نشود تكرار نشود بلافاصله از بين مي‎رود. بهمين دليل به حافظه بلند مدت يعني خزانه اطلاعات ذخيره شده است اشاره كردم. 
● ويژگيهاي الگوهاي پيش سازمان دهنده را :
ويژگيهاي الگوهاي پيش سارمان دهند را ، ما مي‎خواهيم مراحل تدريس را بگويم. ببينم چه ويژگي دارد و چه مراحلي را بايد طي كنم .
اگر مي‎خواهم تدري نيست از هر كتابي از هر فردي ار هر موقعيتي مي‎توانند براي كسب اطلاعات استفاده كنند. 
ملاحظه مي‎فرمائيد در الگوي اول شاگرداطلاعات معنادار را يادمي‎گيرد. اما در الگوي دومي علاوه بر مفاهيم، اطلاعات روش مطالعه را ياد مي‎گيرد و فعاليت نسبت به الگوي اول. 
البته هر كدام از الگوها مشكلات و معايب و محاسن خاص خودشان را دارند. در الگوي دومي ما معلم كار آمد مي‎خواهيم كه خودش كارمحقق باشد امكانات رامي‎خواهيم از همه تسخر شد. در زمان بسته معين شد. 
اين روش سخت است بايد زمان را آزاد گذاشت. چون دانشجو ؟ در آن فاصله تعيين شده نتواند كارهايش را ارائه بدهد.
كلوب 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۹ ] [ مشاوره مديريت ]
روش هاي تدريس خلاقخلاقيت به معناي خلق و آفرينش انديشه ها، ايده ها، افكار نو و بديع، متفاوت نگريستن به امور، عبور از مرز دانسته هاي محدود به حيطه نادانسته هاي نامحدود و كشف و ابداع راه حل هاي جديد براي حل يك مسأله است. 
خلاقيت، تشخيص و بيان مسأله و ارائه راه حل هاي جديد براي آن است.
مهم ترين مسأله بعد از تشخيص خلاقيت در كودكان، حفظ و چگونگي پرورش آن است. بايد انگيزه ذاتي خلاقيت، پرورش پيدا كند. بهترين روش براي حفظ خلاقيت در كودكان اين است كه به آنها كمك كنيم تا استعدادها و مهارت ها و علايق شان به يكديگر مرتبط شود. درك و شناخت انگيزه دروني مرحله بسيار مهمي براي تشويق خلاقيت در كودكان است. بايد زمينه ايجاد خلاقيت يعني لذت و رضايت خاطر را در كودكان فراهم كنيم. يادآوري شايستگي ها و ايجاد استقلال براي تصميم گيري در كودكان، موجب بروز خلاقيت در آنان مي شود. كودكان از فعاليت هايي كه احساس مسلط بودن به آن دارند، بيشتر لذت مي برند و اگر احساس كنند كه كار متعلق به آنهاست، بيشتر روي آن وقت مي گذارند.
● تأثير ارزشيابي توصيفي در بروز رشد و خلاقيت دانش آموزان
يكي از اهداف اساسي آموزش و پرورش شكوفايي خلاقيت دانش آموزان است. اما با وجود اهميت اين موضوع، به علت هاي مختلف تاكنون كمتر به پژوهش و مطالعه بنيادي و برنامه ريزي در زمينه پرورش خلاقيت دانش آموزان، پرداخته شده است و اين درحالي است كه به شدت به نسلي خلاق و نوآور نيازمنديم.
براي ايجاد خلاقيت، هوش، استعداد، مهارت و تلاش لازم است، اما كافي نيست. انگيزه دروني نيز بايد به آنها اضافه شود تا خلاقيت شكل گيرد. ما بايد براي كودكانمان فرصت هايي را به وجود بياوريم و مهارت هايي را به آنها آموزش دهيم تا استعدادهايشان را گسترش دهند و اين محقق نخواهد شد مگر اين كه بين مهارت ها و علايق آنها وجه مشتركي بيابيم و آنها را رشد دهيم ارزشيابي توصيفي سعي كرده با تغيير در ساختار نظام ارزشيابي آن را به قدري انعطاف پذير كند تا با شيوه ها و علايق يادگيري متفاوت، انطباق پيدا كند. در كلاس ارزشيابي توصيفي، كودكان در يادگيري فعال هستند و احساس غرور و مالكيت نسبت به كلاس درس خود دارند. آنها در اين كلاس آزادند تا انتخاب كنند. راهنمايي مي شوند و اختيار دارند تا در محيط كلاس، آن گونه كه دوست دارند، ياد بگيرند. معلمين در طرح ارزشيابي توصيفي، با ايجاد جوي صميمي و مطمئن در كلاس درس فضايي مساعد را براي رشد خلاقيت دانش آموزان فراهم كرده اند تا آنها بتوانند با آسودگي در كلاس به اظهارنظر بپردازند و بدون نگراني هر سؤالي را كه در ذهن دارند، مطرح كنند. آنها ياد گرفته اند كه چگونه مهارت هاي يادگيري را در قلمرو خاص به كودكان بياموزند. آنها روش تفكر درباره مسائل و قوانين علمي را به دانش آموزان آموزش مي دهند. تحقيقات نشان داده است روابط صميمانه و توأم با علاقه و احترام، نقش مؤثري در خلاقيت دانش آموز دارد.
در ارزشيابي توصيفي، يادگيري تفريحي مهم است. كودكان در كلاس تشويق مي شوند كه علايق، تجارب و ايده هاي خود را به كلاس درس بياورند و اجازه دارند درباره هدف هاي كار روزانه خود با معلمان بحث كنند. به آنها استقلال كاري داده مي شود تا تصميم بگيرند. احساس آرامش مي كنند و تنش ها و فشارهاي كسب نمره را ندارند. آنها نه تنها از ايجاد هرگونه زمينه رقابت در كلاس درس، خودداري مي كنند بلكه جوي را در كلاس ايجاد مي كنند كه دانش آموزان در انجام وظايف به همديگر كمك كنند، در ايده ها با هم سهيم شوند و به نتيجه نهايي كارافتخار كنند و اين يعني خلاقيت.
● روش هاي عملي پرورش خلاقيت
هر يك از اين روش ها مي تواند خلاقيت دانش آموزان را پرورش دهد. در بهره گيري از اين روش ها بايد به ويژگي هاي روش خلاق توجه كرد.
۱) داستانگويي و قصه نويسي
۲) شرح حال نويسي و انشا نويسي
۳) امور هنري از قبيل نقاشي
۴) بيان شرح حال و زندگي بزرگان
۵) استفاده از روش هاي تدريس متنوع
در تدريس موارد مختلف، هيچ گاه نبايد از روش و الگوي واحدي استفاده كرد. افكار قالبي را در كودكان ايجاد نكنيد و پرسش و پاسخ ها بايد در كلاس درس، آزاد باشد، نه قالبي و محدود. 
۶) ايجاد فرصت براي يادگيري اكتشافي
۷) تشويق دستاوردهاي خلاق كودكان
● روش هاي پرورش خلاقيت
روش هاي پرورش خلاقيت، روش «بارش مغزي» و روش «بديعه پردازي» است.
با توجه به محدوديت زماني در آموزش و پرورش ايران، مسأله مهم اين است كه معلم بايد چه زمينه هايي را به منظور پرورش خلاقيت كودك فراهم كند 
با توجه به اين امر، به نظر مي رسد در سيستم آموزشي، بايد دست معلم به اندازه كافي باز گذاشته شود. ساختار نظام آموزشي نبايد معلم را محدود به ارائه درس كند، بلكه بايد امكانات مناسبي به منظور پرورش خلاقيت هاي كودكان ارائه شود و معلم اجازه مانور داشته باشد تا به منظور پرورش خلاقيت، از حداقل زمان، حداكثر استفاده را ببرد. در اين زمينه، فعاليت هاي فوق برنامه از اهميت بسزايي برخوردار است. معلم، دانش آموز و برنامه درسي عواملي هستند كه بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند؛ چون تعامل بين آنها موجب رشد خلاقيت كودكان مي شود. روش «بارش مغزي»، يعني اين كه معلم سؤالي را مطرح مي كند و به دانش آموزان اجازه مي دهد تا همه نظرهايي را كه به ذهنشان مي آيد، بيان كنند (خوب يا بد). نظرهاي آنها به هيچ وجه مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. در نهايت، پاسخ هاي آنها كه روي برگه نوشته شده، جمع آوري مي شود. معلم با مقايسه تمام راه حل ها، بهترين پاسخ را برمي گزيند و از اين طريق، ذهن به سمت سيال شدن سوق داده مي شود.
روش «بديعه پردازي»، بيشتر در دوره ابتدايي به كار مي رود و منظور از آن، برقراري ارتباط و پيوند بين امور به ظاهر نامربوط است.بيرتك 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۸ ] [ مشاوره مديريت ]

چگونه يكديگررا بهتر بفهميم؟

تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه چرا بعضي افراد مجذوب شما نمي شوند؟ و گاهي احساس تنهايي مي كنيد؟
چطور مي توان افراد را درك كرد و با جلب اطمينان، آنها را به سوي خود جذب نمود؟ چقدر تا به حال به حرفهاي ديگران خوب گوش كرده ايد؟ وقتي طرف مقابلتان از احساس و عملش برايتان حرف مي زند به او اجازه بازگو كردن تمام حرفش را داده ايد؟ چقدر در بين گفته هايش سكوت كرده ايد تا ادامه بدهد؟
آيا توجه كرده ايد كه وقتي شخصي برايتان حرف مي زند و شما احساس او را مي فهميد و سعي مي كنيد اجازه دهيد كه با همان حس، خود را خالي كند، چقدر احساس عزت نفس و دوست داشته شدن و صميميت را به او داده ايد و چقدر از خشمش كاسته ايد؟ يا وقتي خود را جاي او مي گذاريد و به مسئله نگاه مي كنيد چقدر او را مي فهميد و به او هم احساس فهميده شدن مي دهيد؟ يا وقتي كه از جملاتي را بيان مي كنيد كه خودش فكر مي كند و پاسخگو هستيد، چقدر به او در حل مشكلاتش (توسط خودش) و رسيدن به استقلال كمك كرده ايد و يا با حركات غيركلامي و بيان جملات كوتاه تأييدي در بين بيان حرف ها و احساسش چقدر به او احساس با ارزش بودن و مهم بودن مي دهيد؟ و يا وقتي كه گاهي در جملات خود از ضمير «من» استفاده مي كنيد و حس خود را بيان مي كنيد، مي بينيد كه چطور اعتماد آنها را به خود جلب كرده ايد و آنها را حتي آماده كرده ايد كه احساسات و گفته هاي شما را بشنوند و درك كنند... انتظارات شما برايشان قابل احترام خواهند شد، مي بينيد كه چقدر به آنها قدرت مسؤوليت پذيري مي دهيد.
نكته اي كه در بين گفت وگوهايتان با طرف مقابل بايد به آن توجه كنيد ميزان تمايل يا عدم تمايل شخص براي ادامه گفت وگو است.
مثلاً وقتي طرف مقابل از جايش بلند مي شود يا به ساعت نگاه مي كند و يا بيان سرد و بي احساسي در مقابل سؤال هايتان دارد متوجه مي شويد كه تمايلي به ادامه گفت وگو ندارد.
آيا توجه كرده ايد كه چرا در روابط خود با ديگران متوقع مي شويد و يا اصلاً منشأ توقع چيست؟
حال چقدر مي خواهيد بشنويد؟ آيا فكر مي كنيد كه ديگران به سمت شما نمي آيند و يا شما را نمي خواهند يا خود كاري مي كنيد كه آنها را از خود فراري مي دهيد؟ آيا فكر مي كنيد كه ديگران شما را نمي فهمند و به انتظارات شما احترام نمي گذارند يا خود اين فرصت و موقعيت را براي خود نساخته ايد؟ آيا باز هم مي گوييد اعتماد به سختي به دست مي آيد؟ آيا باز هم نمي توان ديگري را فهميد؟ چقدر تلاش براي درك ديگري كرده ايد؟ آيا مي دانيد توجه شما غير مادي ترين و ارزشمند ترين چيزي است كه مي توانيد ببخشيد؟


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۸ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه با انتقادات ديگران برخورد كنيم؟افراد موفق بسياري معتقدند كه تنها دليل موفقيت آنها اين بوده است كه به خود اجازه دادند تا شكست بخورند. حقيقت اين مسئله زماني مشخص مي شود كه در زندگي بسياري از تاجران موفق جستجو كنيم. خواهيم ديد كه در راه رسيدن با اهدافشان، چطور بارها و بارها شكست خورده اند تا اينكه به موفقيت دست يافته اند. 
چيز ديگري كه به همين اندازه در موفقيت آنها مهم بوده اين است كه آنها مي دانند چطور از انتقادات ديگران-چه سازنده باشد و چه نباشد- بهترين استفاده را ببرند. آنها با استفاده از انتقادهاي ديگران تشكيلات خود را راه اندازي مي كنند. 
ظرفيت برخورد با انتقادات و پيشرفت كردن به واسطه ي انها يكي ديگر از عوامل مهم در موفقيت است. به نكات زير در اين رابطه دقت كنيد تا شما هم بتوانيد يكي از آن افراد موفق باشيد. 
● انواع مختلف انتقاد 
▪ انتقاد دو نوع دارد: سازنده و مخرب. با هر دو اين انتقادها بايد به دقت اما به طريقي متفاوت برخورد كرد. 
اكثر افراد تصوري منفي از كلمه ي انتقاد دارند و فكر مي كنند همه ي انتقادها لزوماً مخرب هستند. اين به اين دليل است كه در كودكي به دلايلي نامشخص مورد انتقاد ديگران قرار گرفته ايم و خاطرات آن از كودكي تا بزرگسالي به همراه ما بوده است. 
هدف انتقاد مخرب، خراب كردن و آسيب زدن به اعتماد به نفس افراد و بازداشتن آنها از انجام كارهايشان و لطمه زدن به شخصيت آنها است. 
● انتقاد مخرب 
يكي از بهترين نمونه هاي انتقاد مخرب اين است كه رئيستان به شما بگويد: "چطور توانستي چنين اشتباه احمقانه اي را انجام دهي؟ آن موقع به چي فكر مي كردي؟ اصلاً من نمي دانم چرا تو را استخدام كردم." 
البته چنين رئيسي فكر مي كند با اين طريق حرف زدن، كارمندش را تحريك خواهد كرد بهتر كار كند، اما كارمند از چنين رئيسي متنفر شده و كار را ترك خواهد كرد. اين به اين دليل است كه انتقادش خيلي كلي و منفي بوده و به كارمند نفهمانده است كه چطور فعاليت و كاركردش را اصلاح كند، فقط او را محكوم كرده است. 
انتقاد مخرب به هيچ وجه سودمند نيست. ممكن است به شما بفهماند كه اشتباهي مرتكب شده ايد، اما تا زماني كه هيچ علاج و راه چاره اي جلوي رويتان نمي گذارد، تاثيري منفي و مخرب خواهد داشت. 
▪ روش برخورد: تنها راه و بهترين راه برخورد با چنين انتقاداتي اين است كه آنها را ناديده بگيريد و به مسائل مثبت تري فكر كنيد.
● انتقاد سازنده 
حال كه جنبه ي منفي انتقاد را بررسي كرديم، ببينيم انتقاد چطور مي تواند باعث اصلاح و پيشرفت شخص شود. 
مثال قبلي از انتقاد مخرب را در نظر بگيريد. به جاي گفتن، "چطور توانستي چنين اشتباه احمقانه اي را انجام دهي؟ آن موقع به چي فكر مي كردي؟ اصلاً من نمي دانم چرا تو را استخدام كردم."، يك رئيس دانا و كار كشته مي تواند بگويد: "از گزارش شما ممنونم. مي دانم تلاش زيادي براي تهيه آن كرده ايد. اما داشتم فكر مي كردم اگر كمي آن را خلاصه تر كرده و چند نمودار هم به آن اضافه مي كرديد بهتر مي شد. اگر بتواني اين تغييرات را در آن بدهي و باز به من نشان دهي واقعاً متشكر خواهم شد." 
چرا چنين انتقادي خوب است؟ و چرا شما بايد با رفتاري مثبت با اين نوع انتقاد برخورد كنيد؟ 
كاملاً مشخص است. اين انتقاد، انتقادي سازنده است چون راه هاي اصلاح را جلوي پاي شما قرار داده است. همچنين خوشحال خواهيد بود چون از جنبه هاي خوب كارتان نيز قدرداني شده است. 
▪ راه هاي برخورد: شما متوجه خواهيد شد كه انتقادي سازنده است. سعي كنيد كاملاً منظور انتقاد كننده را فهميده و درمورد راه هاي اصلاح كارتان سوالات لازم را بپرسيد. و از فرد براي انتقاد سازنده اش تشكر و قدرداني كنيد. 
● از منفي به مثبت... 
تصور كنيد انتقاد نوع اول -نوع منفي- را دريافت كرده ايد. چطور مي توانيد آن را به چيزي مثبت تبديل كنيد؟ 
ابتدا بايد اطمينان يابيد كه منظور را فهميده ايد. كار خود را توجيه نكنيد چون ممكن است مي توانسته ايد كار خود را بهتر انجام دهيد. حال به مرحله ي بعد مي رويم: از منتقد بپرسيد چه چيزي را در كارتان اشتباه ديده است و چرا و بعد از او راه هاي اصلاح و درست كردن آن را سوال كنيد. اگر نتوانستند سوال شما را جواب دهند، انتقاد را ناديده بگيريد و فكر كنيد كه كارتان را خوب انجام داده ايد. چون بعضي افراد ذاتاً منفي باف هستند.
اما فكر كنيد انتقاد صحيح بوده است. مي توانيد با فرد منتقد در مورد راه هاي اصلاح كارتان گفتگو و مشورت كنيد. 
قدم آخر انجام اصلاحات و تغييرات در كارتان است. يادتان باشد كه حتماً باز با فرد منتقد چك كنيد تا ببينيد اصلاحاتتان را درست انجام داده ايد يا خير. 
اگر سعي كنيد همه ي انتقادها را با ديدي مثبت ببينيد و به روش هاي بالا به آن جواب دهيد مطمئناً نتايج خوبي خواهيد گرفت و در پيشبرد اهدافتان موفق خواهيد شد.سايت مردمان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]
به‌طور روزانه از افراد تشكر كنيدهمه مي‌دانيم كه از طريق مثبت‌گرايي به راحتي مي‌توانيم به سمت موفقيت سوق پيدا كنيم، اما آيا شما يك حس مثبت دائمي‌ را نسبت به فضاي بيرون از خود به نمايش مي‌گذاريد؟ 
▪ سلام و احوالپرسي با همكاران: شايد به نظرتان سلام و احوالپرسي با هم‌قطاران يك امر بديهي باشد، اما آن‌قدرها هم كه شما تصور مي‌كنيد پيش پا افتاده نيست. اين كار چند لحظه بيشتر وقت شما را نمي‌گيرد، اما در عوض باعث مي‌شود كه در نظر دوستان و همكارانتان فرد خوش مشرب، جالب و به يادماندني جلوه كنيد. 
لبخند؛ اين كار هم شايد بديهي باشد، اما افراد بسيار كمي ‌هستند كه در زمينه شغلي اين كار را انجام مي‌دهند. زماني كه مشغول صحبت كردن با كاركنان هستيد يا در حال سخنراني مي‌باشيد اجازه دهيد هر چند وقت يك بار لبخندي بر روي لبانتان بنشيند. آنقدرها هم كه فكر مي‌كنيد كار دشواري نيست. با مشاهده يك لبخند گرم هر كسي احساس بهتري هم نسبت به خود و هم نسبت به شما پيدا مي‌كند. 
موفق‌ترين مديران كساني هستند كه اعتماد به نفس كامل داشته، از زندگي خود لذت ببرند و از اينكه در زمان مناسب لبخند مليحي بر لبان خود آورند هيچ ترسي به دل راه نمي‌دهند. 
▪ تحسين و تشكر: سعي كنيد به طور روزانه از افراد تشكر كنيد. كساني كه كارهايشان را دور از انتظار انجام مي‌دهند مستحق تشكر و تمجيد شما مي‌باشند. البته اگر اين كار را در حضور سايرين انجام دهيد كه ديگر كارتان حرف ندارد! 
ريچارد برنشن، مدير يك موسسه اقتصادي كه به دليل شور و اشتياق زيادش در كار مـعـروف شـده بـود طـي مصاحبه خود با مجله "ثبت شركت‌ها" به خبرنگار گفته بود "تعريف كردن از ديگران باعث مي‌شود آنها رشد كنند و انتقاد باعث مي‌شود كه ريشه تمام خلاقيت‌ها خشك شود." اغلب افراد به اين دليل كه درآمد بالاتري داشته باشند شغل‌هاي خود را ترك مي‌كنند و اولين دليل استعفا نيز همين مورد مي‌باشد. اما كنار آمدن از كار فقط به خاطر مسائل مالي نيست، عده ديگري از افراد نيز هستند كه به اين دليل كه به اندازه كافي تاييد نشده و سايرين آنها را به رسميت نميشناسند مجبور مي‌شوند كه شغل خود را عوض كنند. يك رييس شركت كه جزء ميليونرها هم هست "اسكات كوك" روزي به من گفت: " مردم به چيزي فراتر از حقوق سر ماه نياز دارند" اين گفته كاملا صحت دارد. افراد پايين مقام‌تر مي‌خواهند كه احساس كنند كارشان مفيد است و از ديد سازمان و كارفرماي خود افراد ارزشمندي هستند.
با همه به خوبي رفتار كنيد. سعي كنيد هر روز صبح در محل كار خود يك كار زيبا و دلپسند را در مورد يكي از همكاران خود انجام دهيد به ويژه آن‌هايي كه مقام پايين‌تري نسبت به شما دارند. براي مثال پيام تشكري براي آبدارچي كه چاي و شيريني جلسه امروز را درست كرده بفرستيد. 
▪ خونسردي خود را حفظ كنيد. زماني كه مسائل جزئي بر وفق مراد شما پيش نرفت نبايد به سرعت از كوره در رويد و بگذاريد چنين مواردي خونسردي شما را از بين ببرند. از يك زبان مثبت و خوش‌بينانه در گفته‌هاي خود استفاده كنيد و حركات بدن خود را كنترل كنيد. 
يك رهبر بدون توجه به اتفاقاتي كه در اطراف او در حال رخ دادن است، بايد محكم و استوار "مثل يك كوه" بر سر جاي خود بايستد. او مي‌گويد حتي اگر راه حل مشكلي در همان لحظه به ذهنتان نمي‌رسد بازهم بايد خونسردي خود را حفظ كنيد و به ديگران القا كنيد كه هميشه كنترل تمام امور را به دست خود داريد. زماني كه در شرايط فشار خوش بين باشيد مي‌توانيد تاثير بي‌نهايت مثبتي را در ذهن ديگران از خود بر جاي بگذاريد. 
▪ براي رسيدن به موفقيت، مثبت باشيد. بالارفتن از پله‌هاي موفقيت شغلي نيازمند كمك ديگران نيز مي‌باشد. رهبران حرفه‌اي و موفق كساني هستند كه بتوانند در ميان همكاران و كارمندان خود شور و اشتياق ايجاد كنند. اگر تنها مثبت فكر كنيد كافي نيست، بلكه بايد مثبت زندگي كنيد.خبرگزاري ايسنا 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۶ ] [ مشاوره مديريت ]
اجازه دهيد ديگران در كنار شما احساس آرامش كنند● ياد بگيريد چگونه مهربان، خيرخواه و مودب باشيد 
آرام باشيد و اجازه بدهيد ديگران در كنار شما احساس آرامش و راحتي كنند. سعي كنيد جوي ايجاد نكنيد كه دور شما بودن را مشكل كند. 
هيچ كس دوست ندارد با كسي كه ناراحت و معذب است ارتباط داشته باشد. سعي كنيد خونسرد باشيد و اجازه ندهيد چيزهاي كوچك و ناچيز شما را آزار دهند. 
خودخواه نباشيد و هرگز وانمود نكنيد كه همه چيز را مي‌دانيد. تلاش كنيد تا از اطرافيانتان چيزهايي ياد بگيريد و براي عقايد ديگران ارزش قايل شويد. 
سعي كنيد فردي جالب و جذاب باشيد، ديگران را تحت تاثير قرار دهيد و محرك آن‌ها باشيد و از خود فردي بسازيد كه ديگران دوست دارند دوروبر او باشند. 
خشن يا خشك نباشيد. ياد بگيريد چگونه مهربان، خير خواه و مؤدب باشيد. 
صلح جو و صلح طلب باشيد. غم واندوه را از بين ببريد. از صميم قلب سعي كنيد، هرگونه سوء تفاهمي‌ را برطرف كنيد. 
از اشتباهات ديگران بگذريد و سعي كنيد ديگران را دوست داشته باشيد و آنقدر تمرين كنيد تا به صورت عادي و طبيعي درآيد. 
به ديگران كمك كنيد پيشرفت كنند. تشويق و حمايتشان كنيد. به آن‌ها تبريك بگوييد و بگذاريد بدانند چرا از آن‌ها تقدير مي‌كنيد. 
نيروي معنوي را در خود گسترش دهيد، تا به ديگران هم نيروي مثبت منتقل كنيد. سعي كنيد با هر كس كه روبرو مي‌شويد اين نيروي مثبت را با او شريك شويد.خبرگزاري ايسنا 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۵ ] [ مشاوره مديريت ]
منتظر تشكر نباش!انسان‌هاي هدفمند و موفق همواره دنبال راهكارهايي مي‌گردند تا با سرعت و كيفيت بيشتري اهدافشان را محقق و زندگي زيبايي را براي خود و اطرافيانشان مهيا نمايند. 
هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي ، لازمه ي يك زندگي موفق و با نشاط است و افرادي كه به دنبال خوشبختي و سعادت مي‌گردند ، قطعاً بايد براي رسيدن به اين نعمت بيكران، هدفمند و باانگيزه حركت كنند.
۱) ذهن را سرشار از موفقيت و پيروزي نماييم .
انسان‌هايي در صحنه زندگي و كار موفق و پيروز خواهند شد كه در ابتدا اين موفقيت و پيروزي را در ذهن خود ترسيم كرده و با تصويري كاملاً روشن و شفاف به سمت تحقق اهدافشان حركت نمايند و اطمينان داشته باشند كه پيروز خواهند شد.
آنچه را كه ذهن بتواند تصور و باور كند قابل دستيابي است به شرطي كه با ذهنيتي همواره مثبت توأم باشد و افكار منفي آن را مخدوش نكند.
پس بياييم مسير زندگي خود را بر مبناي باورهاي مثبت و يك روحيه ي عالي طراحي كرده و با اميد زيباتر شدن زندگي خود و اطرافيانمان ، از فرصت‌هاي طلايي زندگي نهايت استفاده را بنماييم.
۲) ديگران را ببخشيم و با آنها مهربان باشيم 
بخشش و مهرباني از صفات زيباي خداي متعال است و انسان‌هايي كه با چنين خصوصيتي در صحنه ي زندگي حضور دارند، در واقع آرامش عميقي را براي خود مهيا مي‌سازند؛ چرا كه وقتي انساني از بخشش ديگران امتناع كند ، در واقع ترجيح مي‌دهد در غم و غصه‌هاي گذشته باقي بماند و همواره كينه ي ديگران را در دل داشته باشد. 
عفوكردن ديگران در واقع لذت بردن از زمان حال و خلق آينده‌اي زيباست.
وقتي كه ما با ديگران مهربان باشيم و به راحتي آنها را ببخشيم، آنها نيز تغيير كرده و رفتار خود را تصحيح مي‌نمايند؛ پس انتخاب هميشه با ماست كه مهار زندگي خود را به دست بگيريم و در حال زندگي كنيم . يا اينكه خود را در لجاجت‌‌ها و پريشاني‌هاي گذشته زنجير كنيم. 
۳) انتظار قدرداني و سپاسگزاري نداشته باشيم 
در يك زندگي موفق ، مي‌بايست همواره انديشه ي از خود گذشتن و ايثار كردن جاري باشد ولي در قبال كارهايمان نبايد انتظار قدرداني و سپاسگزاري از ديگران را داشته باشيم. 
اگر انديشه ما لذت بردن از كمك به ديگران باشد، ديگر به دنبال لذت تشكر و قدرداني نمي‌رويم .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]
ارتباط‌هاي خود را تقويت كنيدبايد شروع كنيم كه به‌جاي مرگ، زندگي را به ياد داشته باشيم و امروز ارتباط دوستانهٔ عميقي به‌وجود آوريم؛ نه اين‌كه فردا يادبودهائي پرارزش داشته باشيم. ”باربارا دي‌آنجليس“
آيا نزديكان شما، مي‌دانند كه چه‌قدر دوستشان داريد و به آنان وابسته‌ايد؟ صبر نكنيد تا از دنيا بروند و بعد احساس‌هايتان را به آنان، ابراز كنيد. سخن‌هاي پر مهر و محبت را براي مراسم ترحيم آنان ذخيره نكنيد. ابراز محبت به آنان را به تعويق نيندازيد. همين حالا، اين‌ كار را انجام دهيد.
▪ دوست داشتن را امروز آغاز كنيد: شايد فردا دير باشد.
آيا زماني‌كه با دوستان يا خانواده‌ٔ خود هستيد، دوست داريد همه‌چيز مطابق ميل شما باشد؟
اگر شما معتقد هستيد كه بهترين غذاي شهر را در يك رستوران خاص، مي‌توانيد پيدا كنيد و دوستان شما، رستوران ديگري را پيشنهاد كنند، چه عكس‌العملي نشان مي‌دهيد؟
انتخاب با شماست؛ از دوستان خود جدا شويد و به رستوران مورد نظرتان برويد يا اين‌كه يك‌بار هم به خواست آنان عمل كنيد. به‌جاي اين‌كه در فكر خواسته‌هاي خودتان باشيد، گاهي خواسته‌هاي ديگران را نيز در نظر بگيريد.
▪ باهم بودن و در كنار يكديگر بودن، مهمتر از خواسته‌هاي شماست.
اگر انعطاف‌پذير باشيد، از معاشرت با ديگران، بيشتر لذت برده و صميميت بيشتري احساس مي‌كنيد.
▪ لبخندي كه شما بر لب داريد، باعث شادي ديگران هم مي‌شود.
آيا دوست داريد بدون هزينه و صرف وقت، مردم را خوشحال كنيد؟ آيا دوست داريد تمام وقت‌ها زيبا باشيد؟ پس لبخند بزنيد. 
جادوي لبخند، در اين است كه از يك ويروس سرماخوردگي در فصل پائيز هم، زودتر سرايت مي‌كند. وقتي به چشم‌هاي فردي مي‌نگريد و ناگهان لبخند مي‌زنيد، او را محصور كرده‌ايد. حال اگر اين لبخند از لب‌ها به چشم‌هاي شما هم، سرايت كند، تأثيري دوچندان بر فرد خواهد گذاشت.
● فروتن و متواضع باشيد
”افراد فروتن در برابر غرور و احساس حقارت، زره آهنين پوشيده‌اند و نيزه‌ها و تيرهاي فكرهاي منفي، به آنان برخورد نمي‌كند.“
تواضع و فروتني، شما را از تنش، اختلاف‌ها و درگيري‌ها، دور مي‌كند و شادي بيشتري را براي شما به ارمغان مي‌آورد.
اگر سعي كنيد همواره حرف خود را به كرسي بنشانيد يا مرتب از خود و موفقيت‌هايتان تعريف كنيد، دوستانتان را فراري خواهيد داد. اجازه دهيد گاهي نيز ديگران از شما، جلو بزنند. قيافهٔ كسي كه پايان فيلم را مي‌داند، به خود نگيريد وگرنه ديگر كسي با شما به سينما، نخواهد آمد.
تواضع، نشانهٔ اعتمادبه‌نفس بالا و تسلط بر احساس‌هاي دروني است؛ در حالي‌كه افراد ضعيف‌النفس، به دنبال اين هستند كه با ”مَنم“ گفتن و غرور و خودپسندي، شايستگي و برتري خود را ثابت كنند. افراد قوي و لايق، آن‌چنان در درون خود، احساس بزرگي مي‌كنند كه نيازي نمي‌بينند آن را فرياد بزنند.
غرور و تكيه بر نفس بيش از حد، باعث مي‌شود تا ديگران را دست‌كم بگيريد و نتوانيد از تجربه‌ها، حرف‌ها و موفقيت‌ آنان استفاده كنيد. اگر متواضع باشيد، مردم، بيشتر به شما اعتماد مي‌كنند و بيشتر شما را دوست خواهند داشت. بگذاريد خودشان شايستگي‌هاي شما را كشف كنند. از موفقيت‌هاي خود، چكش نسازيد؛ در اين‌صورت، هيچ‌كس كنارتان نمي‌ماند تا شما آن را بر سرش فرود آوريد.
● ديگران را ببخشيد
”كسي كه بتواند خود و ديگران را ببخشد، شادماني جاودانه را لمس خواهد كرد.“
آيا شما هرگز كسي را نرنجانده‌ايد؟ آيا روزي، روزگاري با يك حرف يا يك حركت نسنجيده، باعث نشده‌ايد تا فردي نسبت به شما خشمگين شود؟ اگر سال‌ها بعد، بشنويد كه شخصي هنوز رفتار و حرف سال‌ها قبل شما را به ياد داشته و شما را با هزاران خصوصيت‌هاي بد مي‌شناسد، چه عكس‌العملي از خود نشان مي‌دهيد؟
فكر كنيد كسي كه روزي به شما ضرر وارد كرده يا شما را رنجانده است، شايد هميشه اين‌طور نباشد و قادر باشد كه در جاهاي ديگر و در روياروئي با ديگر افراد، انسان خوبي باشد. اين نوع ناراحتي‌ها را از دل خود، بيرون بريزيد و همه را ببخشيد. اگر ما نتوانيم گوشه و كنايهٔ كوچكي را از يك دوست فراموش كنيم، چگونه انتظار داريم خداوند از همهٔ گناهانمان كه يكي از بزرگ‌ترينشان ناتواني در بخشش است، بگذرد؟

دكتر محمد سيدا، مرد حافظهٔ ايرانمجله شادكامي و موفقيت 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]
ده كليد براي ارتباط با ديگراناين پند و اندرزها براي همه ما مفيد و موثر است و ارزش تكرار شدن را دارند. خود را در هر يك از موارد زير را امتحان كنيد و تشخيص دهيد كه وضععتان به چه صورت است و تا چه حد موفق هستيد. 
۱) اسامي را از ياد نبريد. نام افراد برايشان خيلي مهم است . فراموش كردن اسم آنها باعث مي شود فكر كنند براييتان ارزشي ندارند و علاقه اي به آنها نداريد.
۲) آرام باشيد و اجازه بدهيد ديگران در كنار شما احساس آرامش و راحتي كنند. سعي كنيد جوي ايجاد نكنيد كه دور و برشما بودن را مشكل كند . هيچ كس دوست ندارد , با كسي كه ناراحت و معذب است ارتباط داشته باشد.
۳) سعي كنيد خونسرد باشيد . اجازه ندهيد چيزهاي كوچك و ناچيز شما را آزار دهند. 
۴) خودخواه نباشيد و هرگز وانمود نكنيد كه همه چيز مي دانيد . تلاش كنيد تا از اطرافيانتان چيزهايي ياد بگيريد , و براي عقايد ديگران ارزش قائل شويد.
۵) سعي كنيد فردي جالب و جذاب باشيد, ديگران را تحت تاثير قرار دهيد و محرك آنها باشيد. از خود فردي بسازيد كه ديگران دوست دارند, دور و بر او باشند.
۶) خشن يا خشك نباشيد. ياد بگيريد چگونه مهربان , خير خواه و مودب باشيد. 
۷) صلح جو و صلح طلب باشيد. غم و اندوه را از بين ببريد. از صميم قلب سعي كنيد هر گونه سوء تفاهمي را بر طرف كنيد.. 
۸) از اشتباهات ديگران بگذريد و سعي كنيد ديگران را دوست داشته باشيد و آنقدر تمرين كنيد تا به صورت عادي و ‌طبيعي در آيد.
۹) به ديگران كمك كنيد تا پيشرفت كنند. تشويق و حمايتشان كنيد به آنها تبريك بگوييد و بگذاريد بدانند چرا از آنها تقدير مي كنيد. 
۱۰) نيروي معنوي را در خود گسترش دهيد تا به ديگران هم نيروي مثبت منتقل نماييد. سعي كنيد با هر كسي كه روبرو مي شويد اين نيروي مثبت را با او شريك شويد ايا در تمام اين موارد موفق بوده ايد؟ من بايد اعتراف كنم كه هرگز نتوانستم اين گونه باشم. باز هم راه زيادي پيش پاي خودم دارم. 
دكتر پيل در سن ۹۰ سالگي اعتراف كرد كه خود او نيز بايد روي برخي از اين موارد كار مي كرد. نكته مهم اين است كه او هميشه در سعي و تلاش بود تا موفق شود, شما چطور؟بانك اطلاعات گردشگري 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۹:۳۳ ] [ مشاوره مديريت ]
براي بردن نوبل صلح آشتي دادن مردم با خودشان و اطرافيانشان قدم بردارشاد بودن و شادي ماليات ندارد و اينكه بتوانيم در بحران‌ها و چالش‌ها شاد باشيم و شادي كنيم مهم است، وگرنه هر كسي مي‌تواند در زمان شادي، شاد باشد. 
هر موقع احساس كردي تو بزرگ‌ترين مساله را داري به خودت بگو كه اينطور نيست و قاعده دوم آنكه هر زمان كه احساس كردي اينگونه نيست به قاعده اول باز گرد. 
يادت باشد تنها كساني موفق مي‌شوند كه صد درصد مايه مي‌گذارند! ما به صد درصد تلاش و خواستن خود نياز داريم. پس تلاش كن و از همين ابتدا به خودت قول بده تا زماني كه به هدف نرسيدي، لحظه‌اي دست از تلاش برنداري. 
بيست دليل واقعي (منظور از واقعي دلايلي هستند كه فرض و خيالي نيستند) كه باعث شده‌اند تو را امروز از شادي دور كنند را بنويس. توجه داشته باش مي‌بايست حداقل پانزده دليلي را بنويسي كه مسووليت آن تنها و تنها برعهده تو است و نه هيچ كس ديگر. 
بيست راه كه مي‌تواند به شاد بودن تو كمك كند را بنويس. بيست راهي كه تنها تو مي‌تواني آنها را انجام دهي. 
از كليدي‌ترين افراد زندگي فردي و شغلي‌ات بخواه تا سه ويژگي خوب و مثبت‌ات و سه نكته‌اي كه بايد آن‌ها را تغيير دهي يا در آن زمينه‌ها رشد كني را به تو بگويند. آن‌ها را يادداشت كن و از شنديدن نظر ديگران عصباني نشو و حتما از اينكه زمانشان را براي كمك به تو صرف كرده‌اند تشكر كن. 
يادت باشد، تنها تو هستي كه مي‌تواني براي شاد بودنت كاري بكني و بايد بكني! پس از همين حالا دست بكار بشو. تو قرار است كار كني كه زندگي بهتري داشته باشي و نه بالعكس. در واقع ما كار مي‌كنيم تا زندگي كنيم و نه زندگي كه كار كنيم. 
صبح‌ها كه بيدار مي‌شوي خودت را در آينه ببين و به زيبايي‌هاي چهره خودت توجه كن. ده چيزي كه امروز داري و به خاطر آن خدا را سپاسگزاري را بنويس. 
براي صلح كاري انجام بده و اگر با ناآرامي‌ موافق نيستي، پس براي آرام شدن كاري بكن. 
به ياد داشته باش، كساني كه هدف مشخصي را دنبال نمي‌كنند و نقشه دقيقي براي زندگي‌شان ندارد پس از مدتي خسته مي‌شوند، احساس شادي را از دست مي‌دهند و به جاي آنكه هر روز با انرژي از رختخواب بيرون بيايند با خود مي‌گويند باز يك صبح لعنتي ديگر! اينها روز اول هفته را غمگين هستند، شب‌ها كه مي‌خوابند به مشكلات فكر مي‌كنند و هميشه هراسان هستند. روابطشان را به زودي از دست مي‌دهند و ديري نمي‌پايد كه تنها مي‌شوند. 
و بالاخره اينكه دفترچهt="_blank">۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.