وظايف مدير فروش – كار مدير فروش چيست ؟
مشتري راغب Lead
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3507
دیروز : 3843
افراد آنلاین : 15
همه : 5297839
حرمت ذات،اعتماد به نفس و خودپذيرياگر سئوال كنيد كه چرا بحث حرمت و ذات و اعتماد بنفس را با سازمان مغز و شيوه عملگرد تجربه و ژن آغاز كردم، پاسخ اين است كه مطالعات جديد روانشناسي اعصاب، پاسخ هاي تازه اي در شناخت رشد سالم و شروع اختلالات عاطفي، رفتاري در اختيار ما گذاشته است. بسياري از تئوري هاي روانشناسي از طريق فعل و انفعالات شيميايي مغز بازبيني و فهميده مي شوند. متخصص امروزي پاسخ هاي روشن تري دارد كه چرا وقتي كودك محبت مي بيند وامنيت احساس مي كند، آزادي هاي مناسب در اختيارش گذاشته مي شود ، در خانواده اي آرام و مراقب بزرگ مي شود، اعتماد بنفس دارد و انعطاف پذيري بيشتري در برابر مسائل زندگي از خود نشان مي دهد.
حافظه فردي در رابطه با رخ دادهاي زندگي كه بيوگرافي كودك يا حافظه بيوگرافيك Autobiographical Memoryخوانده مي شوددر پايان سنين كودكستاني فرم مي گيرد و كودك با قصه زندگي خود ارتباطي با ثبات پيدا مي كند. اين حقيقت را نبايد فراموش كنيم كه اين قصه زندگي و تصوير ما از خويشتن كه حاصل تجربيات زندگي و اثر آن بر عملكرد دستگاه اعصاب ماست، در طول زندگي در حال تحول و شكل پذيري است. تجربيات دردناك، توام با فشار و استرس، تاثير متفاوتي بر حافظه و خاطره انسان دارد و حوادث تلخ مي توانند جلوي عملكرد عادي حافظه را بگيرند و يا نشانه سازي هاي غيرعادي حافظه را سبب گردند. بعنوان مثال يك حادثه دردناك مي تواند در سطح حافظه اوليه يا Implicit تجربه شود ولي جلوي فعاليت حافظه ثانويه كه در «هيپوكامپوس»صورت مي پذيرد بگيرد.
چنين حوادثي مي تواند موجب ترشح و توليد مداوم هورمون فشار و استرس شوند و بر پيام آوران شيميائي مغز يا Neurotransmitters اثر بگذارند و اين وضيعت شيميايي مغز راه را بر فعاليت «هيپوكامپوس» كه كارش برقراري ارتباط و فهم پديده هاي واقعي است، مي بندد. دريافت هاي حافظه اوليه يا خام بدون دخالت و حضور حافظه ثانويه منبع اصلي چيزي است كه Flashbacks يا يادآوري خودكار صحنه هاي دردناك خواند مي شود. در موارد خفيف تر تجربيات ناخوش آيند، موجب نوعي انجماد ذهني، كله شقي و انعطاف ناپذيري در فرد مي شوند.
اين انعطاف ناپذيري و نوعي انجماد در زمان و مكان خاص، يكي از دلائل بسيار مهم كاستن از حساسيت و حضور عاطفي فرد است و اگر اين فرد مادر و پدر باشند، اين خاصيت ذهني سبب مي شود كه والدين قادر نباشند كه حال و احساس فرزند خود را دريابند و ارتباطي حسي با او داشته باشند.
اين حالت والدين براي كودكان بسيار ياس آور و دردناك است زيرا تماس حسي و فهميده شدن از جانب والدين، از بزرگترين نيازهاي كودك غير كلامي است (كودكي كه هنوز زبان باز نكرده).
موضوع بسيار مهم در زندگي انسان اين است كه درك ما از واقعيت چگونه صورت مي گيرد. پاسخ روانشناسي علمي و مدرن اين است كه حوادث و قصه هاي زندگي ما از آن حوادث، درك ما را از واقعيت رقم مي زنند. در زندگي فردي و حتي زندگي قومي، قصه هاي ما يا معنايي كه به حوادث مي دهيم واقعيت هاي ذهني ما مي شوند.
بگذاريد مثالي بزنم: دوستي با ما قرار ملاقات دارد و نيمساعت از ساعت مقرر مي گذرد و او هنوز در محل موعود حاضر نشده است.
فردي كه انتظار مي كشد، اين تاخير را به چند نوع مي تواند معنا كند و هر معنا عاطفه اي خاص در او ايجاد خواهد كرد و لذا رفتاري خاص از او ناشي خواهد شد. مثلا اگر در مدتي كه او انتظار مي كشد، اين افكار در ذهن او حضور داشته باشند كه علت تاخير اين است كه دوست، اهميت چنداني به او نمي دهد، براي او احترام قائل نيست،موجودي از خود راضي و متكبر است، شوق ديدار او را ندارد، احساس خشم، كينه، و ميل به انتقام و مقابله به مثل، واقعيت ذهني و عاطفي فرد مي شود. در حاليكه اگر افكار شخص منتظر، فقط متوجه اين باشد كه حتما اتفاقي افتاده كه شخص بر خلاف ميل و خواسته خود در محل حاضر نيست، احساس نگراني و همدردي ذهن فرد را تسخير مي كند.
چرا فردي اين تاخير را به شكل نمونه اول تجربه مي كند و فرد ديگر به امكان دوم مي انديشد،تجربيات قبلي و قصه هاي زندگي فردي ماست. تك تك ما انسان ها، قصه اي داريم يگانه و يكتا و همين تجربيات و قصه ها هستند كه درك ما را از «خويشتن» و روابط ما را با ديگران رقم مي زنند. حوادثي كه براي ما اتفاق افتاده و اثري كه آن حادثه در دنياي دروني ما بر جاي گذاشته است، عاملي بسيار موثر در شكل بخشيدن به رفتارهاي ماست. و خوشبختانه هر قدر در فهميدن اين حوادث و تجربيات دقت كنيم و زواياي تاريك آنرا با ذهني باز و بالغ بازبيني كنيم، قصه ها و شرح حال زندگي ما رشد و تكامل پيدا مي كند.
كودكان سعي مي كنند كه حوادث زندگي و تجربيات خود را بفهمند، ولي بزرگترين عامل ياري دهنده در اين فهم و تجربه، وجود بزرگسالي حساس، حامي، فهميده و مهربان است كه به كودك جرأت و دلگرمي روبرويي با تجربيات گنگ و مبهم زندگي را مي دهد. بدون حضور و حمايت اين جفت عاطفي بالغ، كودك مي تواند در برابر حوادث ناخوش آيند زندگي آشفته و پريشان و يا شرمنده و خجالت زده بشود.
مغز انسان حتي از طفوليت قادر است كه تجربيات تكراري را به ذهنيت تبديل كند. مدل هاي ذهني نقش كانال هاي خبري و يا عدسي هايي را بازي مي كنند كه ناخودآگاه، ادراك ما را از دنياي اطراف شكل مي بخشند، آن ها نمايندگان حوادث قبلي هستند كه حوادث حال و آينده را براي ما معنا مي كنند.
همين عدسي هاي عاطفي است كه در ما باور، تعصب، نگرش و طريقي كه ما به دنيا نگاه مي كنيم را سبب مي گردد. اين مدل هاي ذهني، بخش بنيادي حافظه اوليه و فطري است و براي همين است كه ما آگاهي از عملكرد آن نداريم، ولي عوارض آنرا در عمل مشاهده مي كنيم.
تنها راه رهايي از اين قدرت هاي مرموز و ناشناخته دروني، رسيدن به واقعي ترين قصه از حوادث گذشته زندگي است. آگاهي، ما را از سايه هاي مزاحم گذشته آزاد مي كند، زيرا اين آگاهي منجر به درك عميق تر ما از واقعيات و بيرون آمدن از تخيل، توهم، انكار و سركوب واقعيات مي شود، كاري كه خودشيفته بعنوان تنها طريق زيست مي شناسد. مطالعات بازشناسي حافظه نشان مي دهد طريقي كه ما ادراك مي كنيم بستگي به تجربيات ما در زندگي دارد. اين ادراك هم به گذشته و هم به حال و هم به پيش بيني آينده بستگي دارد. به همين دليل است كه دريافت هاي كودك انسان از اولين تجربيات ارتباطي با مادر و پدر و يا كسي كه اين نقش را ايفا مي كند، سهم مهمي در ادراكات او از دنيا در بقيه عمر دارد. اما خوشبختانه تجربيات مثبت زندگي در هر دوره اي از عمر مي تواند ادراكات جديدي را ايجاد و ذهنيت فرد را فرمي نوين ببخشد. اين تغيير بدنبال برداشت نويني از پديده هاي دنياي اطرف صورت مي گيرد كه موجب تغييراتي در شيمي مغز و شكل ارتباطات عصبي است.
در سال ۱۹۹۹ بود كه براي اولين بار انسان به اين راز بزرگ پي برد كه بر خلاف تصور قديمي،انسان با تعداد ثابتي از سلول هاي مغزي بدنيا نمي آيد، و تا ميانسالي سلول هاي جديد عصبي از ساقه عصبي جدا و پس از بلوغ به سمت بخش خاكستري مغز يا كورتكس مي رود و لذا سلول هاي توليد شده قادرند كه بر ارتباطات عصبي مغز اثر بگذارند.
باين ترتيب بايد گفت كه اگر چه حوادث دوران كودكي بسيار مهم هستند و طرح ارتباطات سلولهاي مغزي را مي ريزند و بيوشيمي مناسب با آن طرح را توليد مي كنند، ولي انسان هرگز قرباني، محكوم، اسير و گرفتار گذشته نيست و از طريق بازبيني حوادث و فهم متفاوت از قصه زندگي خود، قادر است به آگاهي جديدي برسد كه اين آگاهي بر عواطف و معنا سازي او از پديده هاي زندگي اثر مي گذارد.
در اين ماه در واقع شالوده بحثي را ريختيم كه در ماه آينده بما ياري خواهد كرد تا تشكيل و تغيير حرمت ذات و اعتماد بنفس را بهتر بفهميم و به اصول اوليه پرورش كودكاني با اعتماد به نفس و خود پذير، آشنا شويم.دكتر نهضت فرنودي : روانشناس باليني پيام آشنا 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۵۳ ] [ مشاوره مديريت ]

سلامت ريه ها

ريه ها كارهاي فوق العاده اي براي شما انجام مي دهند. داشتن ريه هايي سالم، ميزان بالايي اكسيژن براي خونتان فراهم مي كند و باعث مي شود بتوانيد كار كنيد، فعاليت كنيد و به خوبي زندگي كنيد. همچنين دي اكسيد كربن و ساير گازهاي زائد كه بدن به آنها نيازي ندارد را خارج مي كند. براي سالم نگه داشتن ريه هايتان كارهاي زيادي مي توانيد انجام دهيد:

1.       اگر سيگار مي كشيد، براي ترك آن اقدام كنيد. و اگر سيگار نمي كشيد، به هيچ وجه شروع نكنيد. سيگار كشيدن يكي از دلايل اصلي اكثر بيماري هاي جدي ريه مثل سرطان ريه و بيماري مزمن انسداد ريه (COPD) مي باشد. كشيدن سيگار، پيپ و ساير دخانيات حاوي بيش از 4000 ماده شيميايي مضر است—كه 50 مورد آن از عوامل ايجادكننده سرطان شناخته شده اند. حتي اگر سالهاست سيگار مي كشيد، هيچوقت براي ترك آن دير نيست. البته ترك كردن سيگار كار ساده اي نيست اما منابع و مراكز بسيار زيادي براي كمك به ترك آن وجود دارد.

2.       از قرار گرفتن در معرض افراد سيگاري خودداري كنيد. دود سيگار خوردن تركيبي پيچيده از موادشيميايي است كه با سوختن دخانيات توليد مي شود. اين هم درست مثل سيگار موجب بروز بيماري هاي مختلف و مرگ مي شود. دو سوم دود سيگار توسط فردي كه سيگار را مي كشد استنشاق نمي شود، بلكه در فضاي اطراف او پراكنده مي شود.

در اينجا به چند نكته براي جلوگيري از دود سيگار اشاره مي كنيم:

o               در محل كار خود را از خطرات مربوط به سلامت ريه دور كنيد. افراديكه در كارهاي خاص مثل ساخت و ساز و معدن كار مي كنند بيشتر در معرض ابتلا به بيماري هاي ريوي مثل سرطان ريه، آسم و COPD مي باشند. اگر زمان زيادي را در اطراف گرد و خاك، پنبه نسوز يا موادشيميايي سپري كنيد از لباس هاي محافظ كه شامل ماسك گاز مي شود استفاده كرده و هواي محل كارتان را تهويه كنيد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۵۲ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه اعتماد به نفستان را باز يابيد؟تـا همين لحظه افراد بسياري هستند كه از همه تواناييهاي خود به طور كامل استفـاده
نميكنند،ممكن است شما هم يكي از همين افراد بوده وبه جاي انجام كارهاي مفيد و سودمند، هميشه مشغول فكر كردن به اين مسئله هستيد كه چه زندگي بي مصرفي داريد و چقدر محيط اطرافتان كسل كننده است.اگـر چـه مـمكن اسـت كه كمي از خود دور افتاده باشيد وارزش خود را فراموش كرده باشيد، اما هيچگاه براي تغييردير نيست. 
اعتماد به نفس چيست؟ 
اعتماد به نفس به ميزان علاقه، اطمينان و غروري كه نسبت به خود داريد مي گويند. اما هميشه افراد زيادي وجود داشته اند كه به دلايل بسياري زندگي را دو بعدي ميبينند و به همين دليل پيدا كردن توانايي هاي خودشان برايشان مشكل شده و زندگي برايشان بي معني شده است. هر چند ممكن است افرادي باشند كه در هيچ زمينه اي اعتماد به نفس ندارند اما معمولاً كمبود اعتماد به نفس افراد در جنبه هاي بخصوص هر فرد است. به طور مثال، آنها كه از لحاظ ظاهر اعتماد به نفس ندارند، زندگي اجتماعي برايشان بسيار دشوار خواهد شد. اين افراد تصور خواهند كرد كه در مجامع عمومي كسي به آنها توجه نخواهد كرد و مجبور خواهند شد كه از اول تا آخر مجلس در گوشه اي تنها بنشينند. در زندگي زناشويي هم ممكن است كمبود اعتماد به نفس مشكلات زيادي ايجاد كند. ممكن است فرد همچنان در رابطه اي كه خود مي داند بسيار براي وي مسموم و ناسالم است باقي بماند در حاليكه آگهي كامل دارد كه اصلاً از اين رابطه خوشحال نيست. اين به اين دليل است كه فرد تصور مي كند كه قادر نيست اين وضعيت را بهبود بخشد. اين مسئله مي تواند در زندگي كاري افراد هم تاثير منفي بگذارد. كمبود اعتماد به نفس منجر به فقدان انگيزه و علاقه در فرد براي پيشرفت خواهد شد.اما اگر اين مسئله را در مقياس كلي تر بررسي كنيم، فرد فاقد اعتماد به نفس ممكن است از انجام همه كارها سر باز زند و بي هدف باشد فقط به اين دليل كه تصور ميكند كه توانايي انجام كاري را ندارد. اما الان ديگر زمانش رسيده است كه اين رويه را تغيير داده و اين را باور كنيد كه شما قادر به انجام هر كاري كه مي خواهيد هستيد. 
چه چيز منجر به فقدان اعتماد به نفس مي شود؟ 
اعتماد به نفس پايين ممكن است درشرايط مختلف ايجاد شود. در محيط هاي اجتماعي ممكن است با افرادي سر و كار داشته باشيد كه شما را تحقير مي كنند. وضعيت ظاهريتان نيز تا حد زيادي در اين زمينه موثر است.محيطي كه در آن به دنيا آمده و پرورش يافته ايد نيز بسيار روي اعتماد به نفس شما تاثير دارد. بچه اي كه هيچ وقت احساس نكرده است كه فردي بخصوص است و از طرف والدين حمايت نمي شده است، با اين تفكر رشد خواهد كرد كه هيچ كس او را دوست نداشته و براي او ارزشي قائل نيست.محيط كار شما نيز روي اعتماد به نفستان تاثير دارد. اگر كارهايتان مورد تشويق قرار نگيرد و توجهي به آنها نشود و همكارانتان وجودتان را ناديده بگيرند، اعتماد به نفستان كاهش پيدا خواهد كرد. 
چه كساني در معرض ابتلا به آن هستند؟ 
چون عوامل بسياري ممكن است به از دست دادن اعتماد به نفس بيانجامد، مي توان گفت كه همه در معرض خطر ابتلا به آن هستند اما بعضي شرايط نسبتاً جدي تري دارند.همه انسانها ممكن است در يك جنبه از زندگي خود احساس كمبود اعتماد به نفس داشته باشند. اما هميشه راه هايي براي مقابله با اين مشكلات وجود دارد. در اينجا راه هايي را به شما معرفي مي كنيم كه با انجام آنها بتوانيد ارزش خود را در نظر خودتان بالاتر ببريد و اعتماد به نفستان را افزايش دهيد.اگر مي خواهيد اعتماد به نفستان را دوباره به دست آوريد، در اينجا شش راه به شما معرفي مي كنيم: 
۱- خود را با ديگران مقايسه نكنيد
هميشه به ياد داشته باشيد كه انسانها با هم متفاوت اند. دليلي ندارد كه همه ما توانايي هاي يكساني داشته باشيم و كارهاي مشابهي انجام دهيم. اگر سعي كنيد كه خود را با هر كسي كه سر راهتان قرار مي گيرد مقايسه كنيد، خيلي زود از خودتان خسته و دلسرد خواهيد شد و ديگر قدرت انجام كاري را نخواهيد داشت. 
۲- خود را دست كم نگيريد
سعي كنيد كه ارزش خود را به عنوان يك انسان كشف كنيد. دليل نمي شود كه اگر كسي از شما خوشش نيامد و شما را فرد جالبي تصور نكرد، تصور همه مردم اين باشد. اگر كسي از شما خوشش نيامد اصلاً ناراحت نشويد، مشكل خودش است نه شما. چون افراد زيادي هستند كه شما را دوست مي دارند و برايتان ارزش قائل اند. 
۳- فهرستي از كارهايي كه انجام داده ايد و در آنها موفق بوده ايد تهيه كنيد
سعي كنيد روي كارهايي كه در آن موفق بوده ايد متمركز شويد. اما اگر چنين چيزي در سابقه كاريتان پيدا نكرديد اصلاً ناراحت نباشيد. شايد پشت اين همه ناتواني لبخندي نهفته باشد و قدرتي باشد كه بتواند باعث خنده ديگران شود و يا حتي شايد توانايي در شما وجود داشته باشد كه هنوز كشفش نكرده ايد. سعي كنيد ليستي از كارهاي انجام شده تان تهيه كنيد. مهم نيست كه كوتاه يا بلند باشد. با اينكه حتي ممكن است نتوانيد فكرش را بكنيد اما همين كارها مي تواند اعتماد شما را دوباره به خودتان جلب كند. 
۴- سر خود را بيشتر گرم كنيد 
سعي كنيد تفريحاتي براي خود درست كنيد كه به آنها علاقه داريد. ممكن است به كتاب خواندن علاقه مند باشيد، يا به باشگاه برويد يا هر كار ديگري...هر چه زمان بيشتري به انجام كارهاي مورد علاقه تان اختصاص دهيد، كمتر وقت براي سرزنش خود و متاسف شدن براي خودتان خواهيد گذاشت. اما مسئله مهم تر اين است كه اين كار باعث مي شود كه شما احساس مفيد بودن كنيد و اين به شما هدف مي دهد. 
۵- با افراد مثبت نشست و برخاست كنيد
گاهي اوقات بودن در جمع افرادي كه از خودتان هم دلسردتر و افسرده تر هستند، بيشتر به ضررتان خواهد بود. حتي اگر تنها باشيد بيشتر به نفعتان خواهد بود تا با آنها. به جاي چنين افرادي سعي كنيد با افرادي مراوده كنيد كه مي توانند شما را شاد كنند. اگر دور و اطرافتان را از دوستان نزديك و خانواده پر كنيد كه شما را قبول دارند، مي تواند سبب شود كه شما هم خودتان را قبول داشته باشيد. 
۶- در جلسات روانشناسي شركت كنيد 
امروزه درمان هاي زيادي براي اين مشكل پيشنهاد مي شود. مجمع هاي بسياري هم براي اين منظور تشكيل مي شود. به اين افراد توصيه مي شود كه در اين جلسات روانشناسي شركت كنند چون بسيار موثر بوده است. كتاب ها و نوارهاي زيادي هم در اين زمينه ارائه مي شود. 
با خودتان صادق باشيد 
من چيزي در مورد شما نمي دانم، اما مي دانم كه امروز در اين دنيا كينه و نفرت به اندازه كافي وجود دارد و در اين موقعيت بدترين كار اين است كه شروع كنيم كه از خودمان هم متنفر شويم. شما فقط يكبار به دنيا مي آييد، و همين يكبار هم زندگي خيلي كوتاهي خواهيد داشت، پس نگذاريد كه ديگران مانع شادي شما شوند. سعي كنيد كه توانايي هاي خود را بشناسيد و ببينيد كه در چه زمينه هايي فردي ويژه هستيد. افرادي كه نمي توانند توانايي هاي شما را ببينند ارزش اين را ندارند كه دور و برتان باشند.
پورتال مردمان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۵۰ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه اعتماد به نفس را در كودك پرورش دهيم ؟اعتماد به نفس (Self – esteem ) زره و سلاح كودك در مقابله با دنياي خارج و دست و پنجه نرم كردن او با مسائل و مشكلات آن است . كودكاني كه احساس خوبي نسبت به خود دارند ، در برخورد و مبارزه با تعارضات و فشارهاي منفي موفق ترند . آنها به سهولت لبخند زده و از زندگي لذت مي برند . اين كودكان واقع گرا و خوش بين هستد . در مقابل ، كودكاني كه اعتماد به نفس كمتري دارند ، مقابله با مسائل و مشكلات ، منبع اصلي و عظيم اضطراب و ناكامي آنهاست .
كودكاني كه تصويرخوشايندي از خود ندارند و خود را ضعيف و ناتوان مي پندارند ، اوقات سختي در رويارويي با مسائل و مشكلات خواهند داشت . اگر آنان اسير افكار خود انتقادي مانند « من خوب نيستم » يا « من نمي توانم هيچ كاري را درست انجام دهم » شوند ، يقينا به افرادي مطيع ، منفعل ، منزوي و يا افسرده تبديل خواهند شد و به محض مواجهه با مسئله اي جديد ، پاسخ آنها به سرعت « نمي توانم » است. بهتر است بدانيد ، نقش شما به عنوان والدين كودك ، در ايجاد و تقويت « اعتماد به نفس » در فرزندانتان اهميت زيادي دارد.
« اعتماد به نفس » چيست ؟
براي تجهيز كودكتان به ابزاري كه به تقويت اعتماد به نفس او كمك كند ، قبل از هر جيز لازم است واژه « اعتماد به نفس» را بهتر بشناسيد . برايان مسينگز ، روانشناس اطفال ، « اعتماد به نفس » را چنين تعريف مي كند : 
« اعتماد به نفس » مجموعه اي از باورها و احساسات است كه ما درباره خود داريم .
تعريفي كه ما از خود داريم ، با همان مقدار و كيفيت بر انگيزشها ، بازخوردها و رفتارهاي ما تاثير دارد . اين الگوها در دوران اوليه زندگي ، در حدود سن ۳ يا ۴ سالگي شكل مي گيرند . كودكان در اين سن در حال كشف بسياري از ايده ها و باورها و رسيدن به نتايجي هستند كه در همان سنين شروع به شكل گرفتن و تثبيت شدن مي كند ، اما اين فرايند حتي قبل از اين سن شروع شده است . زماني كه يك نوزاد يا طفل نو پا به مرحله مهمي از زندگي مي رسد ، حس كمالي را تجربه مي كند كه تكيه گاه رشد اعتماد به نفس در او خواهد بود .
زماني كه كودك پس از تلاشهاي پي در پي و ناموفق ، قادر به بردن قاشق به دهان مي شود ، يك حس توانستن را تجربه مي كند ؛ مفهوم موفقيت درپي تلاشهاي پي در پي .
همچنان كه كودك تلاش مي كند ، شكست مي خورد در باره توانمنديهاي خود به باورهايي مي رسد و در همان زمان ، بر اساس تعاملاتش با ساير افراد ، در حال شكل دادن افكاري در باره « خودش » مي شود. اين همان عاملي است كه نقش كليدي والدين را در كمك به شكل گيري سالم و درست « ادراك از خود » كودك نشان مي دهد . اعتماد به نفس همچنين مي تواند به عنوان تركيبي از احساس قابليت و احساس عشق و محبت تعريف شود . كودكي كه با موفقيت هايش شاد است ، اما عشق را احساس نمي كند ، نهايتا" ممكن است احساس اعتماد به نفس كمتري را تجربه كند . كودكي كه مورد محبت واقع مي شود ، اما در رابطه با توانمندي هايش مردد است نيز ممكن است پنداره ضعيفي از خود داشته باشد . اعتماد به نفس زماني حاصل مي شود كه بين اين دو ، يك تعادل درست حاصل شود. . 
علائم و نشانه هاي اعتماد به نفس
همچنانكه كودك رشد مي كند ، روند اعتماد به نفس در او تغيير مي يابد و با شرايط مختلف تطبيق داده مي شود چرا كه اين روند ، از طريق تجربيات و ادراكات كودك شكل مي گيرد . 
كودكي كه اعتماد به نفس ضعيفي دارد ، تلاشي براي تجربه هاي جديد انجام نمي دهد ، در باره خود منفي بافي مي كند و چنين عباراتي را به كار مي برد : « من احمقم » ، « من هرگز اين كار را ياد نمي گيرم » و يا « كسي به من اهميت نمي دهد » . او تحمل ناكامي را ندارد و به سادگي عقب نشيني مي كند ؛ منتظر است كسي به او كمك كند و كارش را انجام دهد . اين گونه كودكان موانع و شكستهاي موقتي و زودگذر را به عنوان شرايطي غير قابل تحمل ، سخت و دائمي تلقي مي كنند و اين به معناي غلبه حس بدبيني و بدي مطلق است . 
كودكي كه اعتماد به نفس خوبي دارد ، از تعامل با ديگران و شركت در فعاليتهاي گروهي لذت مي برد و در نهادهاي اجتماعي به دنبال كسب استقلال است . او مشتاق يافتن علائق جديد مي باشد و هنگام رقابت و برخورد با مسائل ، به دنبال يافتن راه حل است چنين كودكي ناخشنودي اش را بدون تحقير خود يا ديگران اعلام مي دارد و به جاي اينكه بگويد : « من يك كودنم » مي گويد : « من اين را نمي فهمم » و نقاط قوت و ضعف خود را شناخته آنرا مي پذيرد . در اين گونه كودكان ، حس خوش بيني غالب است . 
اما نقش والدين در كمك به اين كودكان چيست ؟
تبيان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۵۰ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه اعتماد به نفس خود را بالا ببريمدر آغاز زندگي ، كودك امنيت و آرامش را از طريق خانواده ، والدين و سرپرستان خود دريافت مي كند. و از اين طريق اضطرابش كاهش مي يابد ولي در گذر زندگي تعاملات مختلف با خانواده ، مدرسه ، همسالان و محيط اجتماعي كه در آن زندگي مي كند شناخت او از خود و نگرشي كه نسبت به خود دارد را شكل مي دهد. و در اصل اين صحبت ها كه به صورت نوارهاي اطلاعاتي در حافظه اش نقش بسته است ، سازنده شخصيت فرداي اوست.واقعيت آن است كه ما انسان ها داراي ضعف هايي هستيم ؛ به همين دليل به سادگي نمي توانيم آنچه را دوست داريم انجام دهيم ؛ پس چه خوب است نقاط ضعف و قوت خود را بشناسيم و اهداف خود را بر پايه آنها تعيين كنيم . احساس ما در دستيابي به اهداف جسممان خيلي مهم است .
افراد و مشاغل و موفقيت هايي را كه موجب بروز احساس بي كفايتي در شما مي شوند تحمل نكنيد اگر مي توانيد آنها يا خودتان را به گونه اي تغيير دهيد تا احساس ارزشمندي بيشتري بنمائيد . آنچه را آغاز كرده ايد ، بدون توجه به حد موفقيت تان به پايان برسانيد . گام هاي كوچك و استوار امروز ، پايه گذار فرداي روشن شماست. يكي از مهمترين روش هايي كه به شما كمك مي كند تا آنچه را كه شروع كرده ايد به پايان برسانيد اين است كه آن را به كارهايي با اندازه هاي مورد نياز ، تجزيه و كوچك كنيد تا از انجام آن فرار نكنيد.خيلي از ما با اين عقيده شستشوي مغزي شده ايم كه اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد پس ارزش خوب انجام دادن هم دارد و به غلط اين طور تفسير مي كنيم «اگر نمي توانيد كاري را درست انجام دهيد ، پس هرگز آن را انجام ندهيد» اگر خداي ناكرده اعمال خود را براساس اين گفتار عاميانه قرار دهيم تقريباً هيچ كاري را نمي توانيم انجام دهيم اگر ما به اعمالي كه انجام مي دهيم قدري توجه كنيم متوجه مي شويم كه همه ما در هنگام يادگيري كارهايي كه انجام مي دهيم اشتباه مي كنيم .تحقيقات روان شناسي بارها و بارها نشان داده است، همانقدر كه خود تقويت گر مثبت مي تواند رفتار را نيرومند سازد ، گفتار منفي آن را تضعيف مي كند. شما هرچقدر داراي انگيزه بيشتري باشيد و سخت تر و طولاني تر كار كنيد ، كار را بهتر انجام خواهيد داد و اين امر اعتماد رفتاري را تغيير خواهد داد نه احساس برتريت را.هر وقت ديديد كه ادامه كاري برايتان ممكن نيست و احساس غالب شما بر دست كشيدن و رها كردن كار است سريعاً كارها و اعمال موفق گذشته تان را مورد تقدير و تشويق قرار دهيد . در قبال كارهاي درست به خود پاداش دهيد و در قبال كارهاي نادرست ، خود را جريمه كنيد. يكي از علل عمده از دست دادن انگيزه ادامه كار، افسردگي و بي حالي است . براي آنكه اين حالت را در خود برطرف نمائيد اول بايد آن را بشناسيد و علت آن را جستجو كنيد.از ديگر صفت هايي كه براي موفقيت و كسب اعتماد به نفس بالا لازم است ريسك كردن است. افراد موفق در زمينه هاي مختلف براي ارتقاء خود به درجات بالا ، دست به ريسك زده اند. براي رسيدن به هدف دلخواه بايد قدري ريسك كرد البته بايد تمامي جوانب را در نظر گرفت و اكثر افراد در كار فقط به درجه اي از تبحر يا موفقيت قناعت مي كنند.بايد بين درجه اي از تبحرتا درجه تبحر يافتن تفاوت قائل شد . متأسفانه افراد زيادي از ريسك كردن براي دستيابي به درجه تبحر خودداري كرده و فقط به رسيدن به درجه اي از تبحر اكتفا مي كنند – شما براي آنكه به موفقيت بالا وهدف نهايي خود برسيد بايد قدري ريسك كنيد. با اعتماد به نفس بالا كاري را شروع كنيد و واقعاً ترس و واهمه به خود راه ندهيد. از مهمترين روش هايي كه به شما كمك مي كند تا آنچه را كه شروع كرده ايد به پايان برسانيد اين است كه آن را به كارهايي با اندازه هاي مورد نياز ، تجزيه و كوچك كنيد تا از انجام آن فرار نكنيد. از تأييد نشدن نترسيد . شايد بدون اغراق بتوان گفت كه يكي از بزرگترين ترس هاي رايج در ميان عامه مردم ترس از تأييد نشدن است همه ي ما مي خواهيم كه مورد تأييد ديگران قرار بگيريم و آنها ما را بپذيرند، كه البته امري مطلوب است اما اين كه فكر كنيم براي تأييد گرفتن از آنها بايد هر كاري كه مي خواهند انجام دهيم و آنگونه كه مي خواهند تفكر و رفتار كنيم فكري نادرست و نقص كامل قاطعيت و استقلال است.از احساس گناه و تقصير ، به شدت بپرهيزيد. بين گناهكار بودن و احساس گناه داشتن ، فرق قائل شويد. وقتي فكر مي كنيم كه گناهكار هستيم ، در واقع اين حقيقت را مي پذيريم كه اشتباه كرده ايم و يا نادرست عمل كرده ايم . اما احساس گناه كردن بدين معني است كه فكر مي كنيم افرادي بي ارزش ، پست و بي خاصيت و دوست نداشتني هستيم چون ناشايست عمل كرده ايم به خاطر داشته باشيد گاهي اوقات شكست و نااميدي توفيق اجباري هستند چون به شما مي گويند اهدافتان براي شما درست نبوده اند يا آن تلاش ، ارزش آن كار را نداشت و از يك شكست بزرگتر بعدي مي توان اجتناب كرد.افراد و مشاغل و موفقيت هايي را كه موجب بروز احساس بي كفايتي در شما مي شوند تحمل نكنيد اگر مي توانيد آنها يا خودتان را به گونه اي تغيير دهيد تا احساس ارزشمندي بيشتري بنمائيد .خلاصه كلام ، دلايل رفتارهاي كنوني خود را در ابعاد جسماني ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي و موفقيت كنوني خودتان جستجو كنيد و نه در كاستي هاي شخصيتي خودتان .
تبيان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۴۹ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه استيل شخصي داشته باشيم؟با توجه به ارتباطهاي متفاوتي كه باافراد مختلف داشته ام، ايـن مــوضوع برايم كامـلاً روشن شـده كـه سـوء تـدبيرهـاي بسيار زيـادي در مـورد "استيل" وجــود دارد. استيل قيمت، سن، و يا سايز نيست و بايـد توجه داشت كه مي توان آنرا به راحتي آموزش ديد. 
استـيل از يـك سـو، آگـاهـي فـردي اسـت و از سـوي ديـگر اعتـماد بـه نفـس. بـه عبارت ديگر مي توان گفت كه نوعي نگرش است. مبين شخصيت و روحيه شماست. اظهار اين مـطــلب است كه شما ارزش ديـده شـدن و تـوجه كـردن را داريد. دانستن نقاط قوت و ضعف است تا توانايي هايتان را برجسته تر در چنين موقعيتي او را ناگهان تخريب مي كند. در اين سطح اتكا به توانمندي هاي واقعي كمتر است.
معمولا پدر و مادرهايي كه فرزندانشان را بيش از آنچه هستند نشان مي دهند يا والديني كه كودكانشان را به زور در فعاليت هاي گوناگون شركت دهند، مسبب چنين وضعيتي هستند. پروفسور نيكلاس املر مي گويد نه تنها اغلب بيماري هاي اجتماعي به دليل كمبود اعتماد به نفس نيستند، بلكه اعتماد به نفس زياد مشكل سازتر است.
بسياري از مجرمان و جنايتكاران از مشكل باورهاي نادرست و بسيار بزرگ تر از شخصيت خود رنج مي برند؛ چرا كه يك باور مبالغه آميز از خود، مسلما انتظار موقعيت هاي بالاتر اجتماعي را نيز ايجاد مي كند، كه در صورت عدم دستيابي به چنين موقعيت هايي خشونت ، پرخاشگري ، نااميدي ، سركوب شدگي ، شخصيت هاي ضداجتماعي و رفتارهاي مجرمانه شكل مي گيرند. 
اغلب كساني كه اعتماد به نفس اندك دارند، در يك بدبيني هميشگي به سر مي برند و تابع تفكر هيچ يا همه اند. خوبي ها را كوچك مي پندارند و بدي ها را بزرگ مي كنند و اگر برخلاف پيش بيني شان در كاري موفق شوند، آن را به ديگران يا شانس نسبت مي دهند.
انتقادات را بلافاصله مي پذيرند و سعي مي كنند بي هيچ پرسش يا علت جويي خود را به شكل مطلوب ديگران درآورند. چنين افرادي معمولا به موفقيت هاي بزرگ دست پيدا نمي كنند و اگر هم موفق شوند، معمولا احساس نارضايتي مي كنند.
هزار و يك راه ، براي تقويت اعتماد به نفس
آيا همه كساني كه به خودشان اطمينان دارند، در همه چيز بهترين هستند؟ مسلما نه!
به ياد داشته باشيد ديگران در صورتي به شما خوشبين خواهند بود، كه شما نسبت به خود خوشبين باشيد. شايد بهترين و آسان ترين راه براي تقويت اعتماد به نفس اين باشد كه تظاهر كنيد اعتماد به نفس داريد.
در اين صورت ، هر چقدر تظاهر كنيد، از آن بهره مند خواهيد بود. علاوه بر اين ، هزار و يك روش ديگر هم براي تقويت اعتماد به نفس وجود دارد؛ مثلا:
- به موجودي كه از ما بزرگتر و برتر است ، وصل شويد. روزگاري ، كسي را مي شناختم كه وقت دلتنگي هايش ، به خدا نامه مي نوشت.
نامه هاي او نشاني گيرنده نداشت ، اما هيچكدام برگشت نمي خورد.
- خطر كنيد. به تجربه هاي تازه نزديك شويد و به خود اجازه برد و باخت دهيد.
- ياد بگيريد اشتباه كنيد. با اشتباهاتتان مثل هديه هاي روزگار رفتار كنيد.
- هر اشتباهي نشان از تلاش شما براي پيشرفت دارد. آدمهاي با عزت نفس اندك در مواجهه با اشتباهات ، يا خود را سرزنش مي كنند، يا ديگران را مقصر مي دانند، يا اشتباهاتشان را انكار مي كنند يا از خود به دليل اين كه صد در صد كامل نيستند، انتقاد مي كنند؛ اما آدمهاي با اعتماد به نفس بالا هر روز گفتن «من نمي دانم» را تمرين مي كنند.
- مقايسه نكنيد. خيلي از آدمها با هر شكست يقين مي يابند كه از بقيه پايين ترند و با هر پيروزي به شايسته تر بودن خود از ديگران ايمان مي آورند.اگر باور كنيم هر آدمي بي همتاست و هيچ دو نفري مثل هم آفريده نشده اند، تا باهم مقايسه شوند شايد از خودمان بيشتر مطمئن شويم.
- با خودتان حرف بزنيد. افكار منفي را در گفتگوهاي دروني ،از انگيزه هاي مثبت جدا كنيد. نه گفتن را ياد بگيريد. چيزي براي ترسيدن وجود ندارد. فقط توي چشمهاي ديگران نگاه كنيد و بگوييد نه.
- آيا اجازه مي دهيد حرفها و كلمات ديگران روي شما اثر بگذارند؟ آيا واقعا اهميت دارد ديگران چطور فكر مي كنند؟
به ياد داشته باشيد، هيچ كس نمي تواند اهداف و احساسات شما را بدون رضايتتان تغيير دهد. آنچه مشكل مي سازد، اين نيست كه ديگران به شما چه مي گويند، اما آنچه شما به خودتان بعد از شنيدن حرفهاي آنها مي گوييد، مهم است.
- پايان هر روز فهرستي از موفقيت هاي خود تهيه كنيد. موفقيت ها لازم نيست به اندازه گرفتن جايزه نوبل مهم باشند. گاهي موفقيت يعني تعريف كردن لطيفه اي كه همه به آن بخندند.
- پيش از انجام يك كار مهم درباره آشنايي كه مي دانيد اعتماد به نفس خوبي دارد فكر كنيد. او را در نظرتان مجسم كنيد و مثل او رفتار كنيد.
- حالت و چارچوب بدن در احساس اطمينان نسبت به خودتان مهم است. صاف بايستيد و سرتان را بالا نگه داريد. پيش از صحبت كردن يك نفس عميق بكشيد و راجع به چيزي كه مي خواهيد بگوييد، عميقا فكر كنيد.
- در برخورد با آدم هاي جديد تماس چشمي و لبخند را فراموش نكنيد.
- بيشتر از پيش لبخند بزنيد، وقتي از خيابان مي گذريد، يا با مردم ملاقات مي كنيد، حتي اگر قلبا معتقد نيستيد.
- زماني كه احساس مي كنيد اعتماد به نفستان را در انجام كاري از دست داده ايد، به زماني برگرديد كه فعاليت تازه اي را براي اولين بار تجربه مي كرديد. ياد گرفتن هر چيز تازه اي با نگراني ، باور نداشتن خويش و تنش توام است.
همه اين مسائل اجزاي لازم فرآيند يادگيري اند. به اين ترتيب ، هر وقت از خود نااميد مي شويد، به ياد بياوريد كه طبيعي است و شما فقط در حال يادگيري يك تجربه اجتماعي تازه ايد.
-گاه در شرايطي كه خودتان را باخته ايد، انجام يك كار عقب افتاده مفيد است.
- نامه اي به يك دوست بنويسيد يا تلفن بزنيد. قبض ها را مرتب كنيد. يك غذاي تازه بپزيد و خلاصه هر كاري كه شما را وادار كند تصميمي بگيريد و آن را دنبال كنيد، انجام دهيد.
-كاري را انجام دهيد كه در آن موفقيد. بالاخره هر كس كاري را بهتر از بقيه كارها انجام مي دهد؛ از باغباني و آشپزي گرفته تا نقاشي و خطاطي. روي كاري كه انجام مي دهيد تمركز كنيد.
اين تمركز بايد در حدي باشد كه شما را از هر فكر ديگري فارغ كند. وقتي كارها به نتيجه رسيد، احساس شايستگي بيشتري پيدا مي كنيد و عزت نفستان بالا مي رود.
-نقد و بررسي دايم خودتان را متوقف كنيد. معمولا نداشتن اعتماد به نفس از زياد فكر كردن درباره خود نشات مي گيرد.
-احساس آرامش و اعتماد به نفس با هم نسبتي مستقيم دارند. بعضي از مردم براي دستيابي به چنين آرامشي به كارهاي هنري روي مي آورند.
-قضاوت درباره خودتان را كنار بگذاريد. بسياري از مردم عادت دارند خودشان را با بايدها و نبايدها بسنجند، مثلا بايد تمام كارها را بي كم و كاست انجام دهم ؛ حتي يك اشتباه كوچك به معناي آن است كه من شايستگي ندارم.
-بياموزيد كه به خود افتخار كنيد. گاهي از موفقيت هايتان با ديگران حرف بزنيد.
-زبان بدنتان را پيشرفت دهيد؛ روشي كه با آن اندام ها را حركت مي دهيد. از دست ها و چشم ها گرفته تا سر و پاها همگي بر اعتماد به نفستان تاثير دارند.
-هر روز صبح پيش از آغاز فعاليت هاي روزانه ، اتفاقاتي را كه قرار است بيفتد، با خود مرور كنيد. تمام قرار ملاقات هاي خود را متصور شويد. مردمي كه با آنها حرف مي زنيد يا مكانهايي كه براي انجام امور مهم به آنها سر مي زنيد، همگي را پيش چشم خود ببينيد و موفقيتتان را در همه امور تصور كنيد.
-فراموش نكنيد توسعه دادن صفات مثبت از اصلاح كردن صفات منفي مهمتر است. فيلسوفي مي گويد آنچه بايد بياموزيم كه انجام دهيم ، با انجام دادن مي آموزيم.
مطمئن باشيد هر كاري كه زياد انجام داده شود، يا براي انجامش تمرين و تلاش كنيم ، به شكل عادت درمي آيد. پس تلاش براي بالابردن سطح اطمينان به خود نيز در طول ساليان دراز و با شكل گيري كامل شخصيت ، به اعتماد به نفسي بي نظير بدل خواهد شد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۴۶ ] [ مشاوره مديريت ]
چقدر اعتماد به نفس داريد؟لطفاً ۳۲ جمله زير را با دقت بخوانيد . در قسمت پاسخ ها آن چه را كه در مورد هرمساله فكر مي كنيد علامت بزنيد . 
پس از خواندن هر جمله ، موردي را كه نشان دهنده اين است كه مساله مورد سوال تا چه حد ذهن شما را اشغال مي كند علامت بزنيد . فوراً و بدون درنگ جواب دهيد و تا حد امكان اجازه دهيد احساساتتان راهنماي شما باشد . 
در نظر داشته باشيد كه اين تست را فقط به خاطر خودتان انجام مي دهيد و خود نيز تنها كسي هستيد كه نتيجه را خواهيد دانست . بنابراين سوالات را با صداقت تمام جواب دهيد . زيرا شما كه نمي خواهيد به خودتان دروغ بگوييد ؟ مثال زير چگونگي پاسخ دادن به سوالات را نشان مي دهد . 
مثال : من خيلي كارايي ندارم . 
به اين مطلب 
هرگز – صفر 
به ندرت – يك 
گاهي – دو 
غالبا – سه 
خيلي زياد – چهار 
فكر مي كنم 
اگر شما گاهي فكر مي كنيد كه كارآيي زيادي نداريد بايد عدد ۲ را علامت بزنيد . 
۱- دلم مي خواهد ديگران مرا بيشتر تشويق كنند . 
به اين مطلب ............... فكر مي كنم 
هرگز 
به ندرت 
گاهي 
غالباض 
خيلي زياد 
۲-حس مي كنم شغل من بيش از حد سخت است . 
۳- درباره آينده احساس نگراني مي كنم .
۴- بسياري از مردم از من خيلي خوششان مي آيد .
۵- انرژي و ابتكار كمتري از ديگران دارم . 
۶-نمي دانم آيا تمام افكار من نرمال و طبيعي است ؟ 
۷- از اين كه مورد تمسخر قرار بگيرم ، مي ترسم . 
۸- ديگران از من زيباترند . 
۹ از سخنراني در مقابل ديگران مي ترسم 
۱۰- بسياري از كارهايي كه به آن ها مي پردازم غالباً اشتباه از آب در مي آيند . 
۱۱- كاش مي توانستم ياد بگيرم چگونه با ديگران به طور دلپذير صحبت كنم 
۱۲- اي كاش اعتماد به نفس بيشتري داشتم .
۱۳- نمي دانم چگونه مي توانم تاييد بيشتري از ناحيه ديگرن به دست آورم ؟ 
۱۴- بيش از حد فروتن هستم . 
۱۵- مغرور هستم .
۱۶- بيشتر مردم نظر و عقيده درستي در مورد من ندارند . 
۱۷- كسي را ندارم كه بتوانم مسايل ودرد دل هاي شخصي ام را با او درميان گذارم . 
۱۸- مردم بيش از حد از من انتظار دارند . 
۱۹- مردم علاقه و توجه كافي به دستاوردهاي من نشان نمي دهند . 
۲۰- به سادگي شرمنده مي شوم . 
۲۱- احساس مي كنم بيشتر مردم مرا درك نمي كنند . 
۲۲- در محيط اطراف خود احساس امنيت نمي كنم . 
۲۳- غالباً بدون دليل احساس نگراني مي كنم . 
۲۴- وقتي وارد اتاقي مي شوم كه چند نفر در آن هستند احساس ناراحتي مي كنم . 
۲۵- اين احساس در من وجود دارد كه مردم پشت سر من حرف مي زنند . 
۲۶- روي هم رفته احساس آرامش و راحتي نمي كنم .
۲۷- فكر مي كنم كه ديگران قادرند هر چيزي را بهتر و آسانتر از من دريابند . 
۲۸- مي ترسم چيزي ناگوار براي من اتفاق افتد .
۲۹- در مورد نحوه رفتار ديگران نسبت به خودم فكر مي كنم .
۳۰ – اي كاش اجتماعي تر و با ديگران صميمي بودم . 
۳۱- در بحث ها فقط زماني صحبت مي كنم كه 872').rating('rate.php?pid=53872', {maxvalue:5, curvalue:0}); });
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]
تكنيك‌هاي اعتمادبه‌نفس▪ تكنيك اول: من آرماني خود را روي كاغذ بياوريد. 
▪ تكنيك دوم: ليستي از توانائي‌ها و دستاوردهاي خود را از بدو تولد تا امروز بنويسيد. 
▪ تكنيك سوم: به‌طور مداوم معيارهايتان را بالا ببريد.
▪ تكنيك چهارم: آگاهي و توانائي‌هاي خود را بالا ببريد.
▪ تكنيك پنجم: تكنيك گرد بودن را ياد بگيريد. 
▪ تكنيك ششم: اصل متضاد دكتر فرانكل. 
▪ تكنيك هفتم: تيپ بزنيد.
▪ تكنيك هشتم: حرف زدن خود را اصلاح كنيد.
▪ تكنيك نهم: شكسته‌نفسي نكنيد.
▪ تكنيك دهم: به خودتان پاداش بدهيد (در صورت انجام كارهاي ثبت و خوب).
▪ تكنيك يازدهم: نقش تغذيه در اعتمادبه‌نفس.
▪ تكنيك دوازدهم: موسيقي و نقش آن در عزت نفس.
▪ تكنيك سيزدهم: خودتان را از شر برچسب‌هايتان خلاص كنيد.
▪ تكنيك چهاردهم: مسئوليت اعمال خود را بپذيريد.
▪ تكنيك پانزدهم: براي خود مدل موفقي پيدا كنيد و سعي كنيد به آن نزديكتر شويد و حتي از آن جلو بزنيد.
▪ تكنيك شانزدهم: با قامتي راست راه برويد و سعي كنيد مدلتان به‌طور مداوم تغيير كند.
▪ تكنيك هفدهم: تمرين نه گفتن و نه شنيدن را انجام دهيد.
▪ تكنيك هجدهم: مقايسه با هر كس به شدت ممنوع.
▪ تكنيك نوزدهم: قدرت شگفت‌انگيز ايمان.مجله موفقيت 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]
تقويت نيروي اراده و تاديب نفسمردم همواره افراد توانمندي راكه در زندگي به موفقيتهاي بزرگي نايل گشته اند و نيروي اراده و تاديب نفس از خــود بنمايش گذارده اند را مورد ستايش و احترام قرار ميدهند. افرادي كه در تمام عرصه هاي زندگي تنها با نـيـروي اراده، تاديب نفس و بلند همتي زندگي خود رابهبودبـخشيـد، مهارتهاي جديدي را فراگرفته و بر مشكلات فايق آمـده اند. واقـعـيت آن است كه اين نيروهـاي باطـنـي مـافـراد بخصوصي نبوده و هرفردي قادر ميباشد توسط آموزشهاي عملي بـدرجات رفيعي از نيروي اراده و دست يـابـد. نـيروي اراده و تـاديب نفس مهمترين و سـودمندترين عناصر براي دستيابي به موفقيت ميباشند. 
● نيروي اراده چيست؟ 
نيروي باطني براي اتخاذ تصميمات، اقدام به كار، اداره و انجام اهداف و وظـايـف تـا زمـان تحقق يافتن آنها عليرغم تمام موانع، دشواريها، مشكلات و رنجهاي دروني و خـارجـي. نيروي ارده توانايي غلبه بر تنبلي، وسوسه ها و عادات منفي و دستيابي به اهداف ولو آنكه آن اهداف دشوار، خسته كننده و مغاير عادات و خلق و خوي شما باشند. 
● تاديب نفس چيست؟ 
صرف نظر كردن از يك لذت و خوشي زود گذر و آني به نفع يك هدف والاتر و بهتر. تـاديـب نفس توانايي تداوم عمل، افكار و رفتاري مي باشد كه به موفقيـت و پـيـشرفت مـنـتهي ميگردند. تاديب نفس نوعي كنترل نفس ميباشد كه سبب نظم بخشيدن به جنبه هاي روحـي-روانـي، احـساسي، فيزيكي و معنوي شخص مي گردد.هـدف از آن داشـتـن يـك زندگي محدود و معين نبوده و مقصود ما نيز زندگي درويش گونه نميباشد. تـاديب نفس تنها يكي از ستونهاي موفقيت و قدرت است. بـه شما قدرتي عطا ميكند كه تمام انرژي خودتان را بروي يك هدف متمركز كرده و با پـشتكار و سخت كوشي تا محقق گشتن آن از پاي نايستيد. 
● راهكارها 
يكي از شيوه هاي كارآمد براي پرورش نيـروي اراده و تـاديب نفس امتناع از ارضاء و اقناع آرزوهاي بي اهميت و غيرضـروري ميباشد. هر فردي در زندگي دائما با آرزوها و وسوسه هاي بي حدي مواجه است كه اغلب آنها به واقع بي اهميت ميباشند.شما با خودداري ورزيدن از ارضاء تك تك آنها خودتان را قدرتمند خواهيد ساخت. با امـتـناع از آرزوهاي بي ثمر، مضر و غير ضروري بر خلاف عاداتتان رفتار كرده و نيروي دروني خود را تقويت كنيد.
۱) براي ۱ يا ۲ روز روزنامه مطالعه نكنيد. 
۲) هنگاميكه احساس تشنگي كرديد آب بنوشيد، برغم ميلتان براي نوشيدن نوشابه.
۳) بجاي استفاده از آسانسور از راه پله بالا و پايين برويد.
۴) از اتوبوس يك ايستگاه بعد ويا قبل از مقصد اصلي خود پياده گرديد و باقيمانده مسير را پياده طي كنيد.
۵) براي يك هفته يك ساعت زودتر از موعد معمول به رختخواب رويد.
۶) هنگامي كه وسوسه شديد كه بستني بخوريد مقابـل ميـل خـود مقاومت كنيـد. 
اينها تنها نمونه هاي معدودي از راهكارهايي ميـباشند كه به تقويت نيروي اراده و تاديب نفس شما كمك مي كنند. با نيروي اراده و تاديب نفس قادر خواهيد بود تا كنترل زندگي خود را بدست گرفته، به اهدافتان دست يافته،زندگي خود را بهبود بخشيده و به آرامش خاطر برسيد.سايت مردمان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۴۳ ] [ مشاوره مديريت ]
تقويت عزت نفسخوانندگان عزيز؛ شناخت نيازهاي نوجوانان به ما كمك مي‌كند كه بفهميم چگونه با آن‌ها رفتار كنيم. نوجوانان دوست دارند كه فردي بي‌نظير باشند و ديگران به خصوص بزرگسالان به آنها احترام بگذارند و در مقابل آنان نيز به بزرگسالان احترام مي‌گذارند. 
عزت نفس به اين معني است كه فرد احساس خوبي در مورد خودش دارد؛ اگر عزت نفس اشخاص به خصوص نوجوانان بالا باشد موجب پيشرفت آنان مي‌شود. 
زماني كه نوجوانان احساس مي‌كنند كه ديگران به حرف آنان گوش مي‌دهند و مورد توجه هستند و جدي گرفته مي‌شوند؛ اين امر سبب تقويت روحيه‌ي آنان مي‌شود.
اگر نوجوانان در محيطي بزرگ شوند كه والدين يا افراد ديگر، پيوسته از آنان انتقاد كنند و اشتباه‌هاي آنان را به رخشان بكشند، آنان عزت نفس خود را از دست مي‌دهند و ممكن است به توانايي‌هاي خود شك كنند. در نتيجه اين فكر در نوجوانان به وجود بيايد كه هرگز و در هيچ كاري موفق نخواهند شد.
بنابراين به آينده خود بدبين شده و برنامه‌ريزي نكرده و در تصميم‌گيري‌ها با مشكل ‌رو به رو مي‌شوند و ممكن است به سوي افراد بد كشيده و يا به كارهاي بد وادار شوند؛ بنابراين والدين وظيفه سنگيني در اين باره دارند.
بايد به نوجوانان كمك كنند تا آنان نسبت به توانايي خود احساس مثبت داشته و خودشان را فردي با ارزش و مفيد بدانند.‌
دادن كار و مسئوليت به نوجوانان سبب تقويت عزت نفس آنان مي‌شود. شناخت خود و داشتن احساس خوب نسبت به خود موجب پيشرفت و ترقي جوان مي‌شود. بنابراين بايد آنان را هدايت كرد تا خودشان را كشف كنند.
به نوجوان بايد كمك كرد تا خودش را بشناسد. فرصت‌هايي براي آنان فراهم آوريم تا بتوانند ويژگي‌هاي مثبت خود را كشف كنند. 
پدرها و مادران با نوجوانان خود رابطه دوستانه برقرار كنند و آنان را تشويق كنند تا نوجوانان اعتقادات و نظرات خود را به صراحت بيان كنند.
خودشان را دست كم نگيرند، مسئوليت خود را به عهده بگيرند. به خودشان اعتماد و اطمينان داشته باشند. 

تهيه‌كننده: اسد اسدي‌روزنامه اطلاعات


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۴۲ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][
تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.