خودكارتو گم كني = خودكار نداري
خودكار نداشته باشي = جزوه نداري
جزوه نداشته باشي = درس نمي خوني
درس نخوني = پاس نميشي
پاس نشي = مدرك نمي گيري
مدرك نگيري = كار گيرت نمياد
كار نداشته باشي = پول نداري
پول نداشته باشي = غذا نداري
غذا نداشته باشي = لاغر مردني ميشي
لاغرمردني بشي = زشت ميشي
زشت بشي = عاشقت نميشن
عاشقت نشن = ازدواج نميكني
ازدواج نكني = بچه نداري
بچه نداشته باشي = تنهايي
تنها باشي = افسرده ميشي
افسرده بشي = مريض ميشي
مريض بشي = ميميري
.
.
.
.
پس حواست باشه خودكارتو گم نكن وگرنه ميميري
                                                                                                                                L.abdollahi