مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
م يگردد.
- بودجه پژوهشي استادراهنما
اعضاء هيات علمي دانشگاه باتوجه به تعداد طرحهاي پژوهشي خود (بين المللي، كشوري، دانشگاهي) داراي بودجه
پژوهشي مي باشند. از اين بودجه مي توانند براي خريد تجهيزات، مواد و پرداخت حقوق پرسنل استفاده نمايند. انجام
پژوهش مخصوصاً در علوم پايه پزشكي هزينه بر مي باشد. در انجام تحقيقات خود ممكن است نياز به خريد تجهيزات
يا مواد پيش بيني نشده باشد. بنابراين داشتن بودجه پژوهشي استاد راهنما مي تواند در حل اين مشكلات راه گشا باشد.
3. عوامل وابسته به آزمايشگاه
آزمايشگاه محلي خواهد بود كه شما بسته به نوع مقطع تحصيلي خود، بطور متوسط يك تا چهارسال در آنجا كار و
زندگي خواهيد كرد. بنابراين توجه به نكات زير مي تواند كمك كننده باشند.
- امكانات آزمايشگاه و امكان استفاده از آنها
براي انجام هر پروژه تحقيقاتي گاهي نياز به وسائل و امكانات خاص مي باشد مطلوب است دانشجويان محترم
هنگام انتخاب پروژه تحقيقاتي و استاد راهنما به اين نكته كه آيا آزمايشگاه مربوطه داراي امكانات لازم جهت انجام
پروژه مي باشد؟ توجه نمايند آيا براي استفاده از تجهيزات فرعي مورد نياز، امكان مراجعه به ساير آزمايشگاهها وجود
دارد؟ اگر در ارتباط با اجراي پروژه تحقيقاتي خود اغلب نياز به استفاده از يك دستگاه يا امكانات خاص را داريد
مطلوب است كه اين تجهيزات يا امكانات در آزمايشگاه استاد راهنما موجود باشد. از طرف ديگر گاهي امكانات و
تجهيزات وجود دارد اما به خاطر تراكم كاري، و يا ساير مسائل امكان استفاده از آن دستگاه محدود مي شود.
14  ؟ فصل دوم- چگونه موضوع پايان نامه را انتخاب كنيم 
- پرسنل كمك كننده آموزشي
اغلب اوقات وقتي وارد يك آزمايشگاه مي شويد، دستگاهها و تكنيك هاي خاصي در آن آزمايشگاه وجود دارد.
حضور فرد يا افرادي كه به شما نحوه استفاده از دستگاهها و چگونگي انجام تكنيك ها را آموزش دهند، در جهت انجام
پروژه بسيار كمك كننده مي باشد. با توجه به اينكه استاد راهنماي شما ممكن است هميشه در دسترس نباشد، حضور
دائم اين افراد در آزمايشگاه مي تواند پاسخگوي سوالات اوليه شما باشد.
- جو محيط كار آزمايشگاه
بديهي است كه مسائل روحي و رواني در شكوفايي پتانسيل هاي افراد نقش بسزائي دارند. در مدت انجام پروژه
تحقيقاتي خود، روزانه چندين ساعت را در آزمايشگاه سپري مي كنيد. محيط هاي كاري متشنج باعث كاهش بهره وري
افراد مي شود. بنابراين با توجه به روحيات خود، جو محيط آزمايشگاه را قبل از شروع به كار، ارزيابي كنيد.
- ساعت كاري آزمايشگاه
در ضمن انجام پروژه خود، گاهي نياز به حضور در زمانهاي غير اداري را در آزمايشگاه داريد. هرچه امكان حضور
دراز مدت شما در آزمايشگاه فراهم باشد مي توانيد در زمان كوتاه تر، نتايج بيشتري به دست آوريد.
- فضاي فيزيكي آزمايشگاه
حساسيت هاي افراد به عوامل محيطي مانند نور، گرما، سرما، رنگها، تراكم افراد، آلودگي صوتي و .... متفاوت مي
باشد. مطلوب است دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي با توجه به نيازهاي فردي خود جهت انجام كار مطلوب،
آزمايشگاهي را كه فضاي فيزيكي مورد نظر آنها را دارا مي باشد انتخاب نمايند.
نتيجه گيري
بعيد به نظر م يرسد كه امكان دستيابي به شرايط ايده آل يا آرماني (موضوع پايان نامه، استاد راهنما و محيط كاري)
جهت انجام پروژه تحقيقاتي پايان نامه با توجه به كليه نكات فوق الذكر فراهم گردد. اما دانشجويان محترم تحصيلات
تكميلي مي توانند با توجه به نيازها، روحيات و محدوديتهاي فردي خود، براي متغيرهاي جدول زير وزن تعيين نمايند.
سپس جدول را براي شرايط مختلف امتياز داده تا محيطي را كه شرايط مطلوبتري را براي آنها فراهم مي نمايد، انتخاب
نمايند.
15  ؟ فصل دوم- چگونه موضوع پايان نامه را انتخاب كنيم 
عنوان ضعيف متوسط خوب
عوامل وابسته به موضوع تحقيق
علاقه دانشجو به موضوع تحقيق
تنوع تكنيكي در اجراي موضوع تحقيق
قابليت انتشار مقاله در ارتباط با موضوع تحقيق
زمان مورد نياز جهت انجام موضوع تحقيق
تكراري نبودن موضوع تحقيق
قابليت اجراي موضوع تحقيق
كاربرد نتايج تحقيق در جامعه
استاد عوامل وابسته به فارغ التحصيلي بعد از تحقيق مه موضوع ا
امكان اد
نحوه ارتباط و اخلاق كاري استاد راهنما با دانشجو
انعطاف پذيري استاد راهنما
سختگيري استاد راهنما
وقت گذاري استاد راهنما براي دانشجو
نظم كار استاد استاد راهنما
احاطه استاد راهنما به موضوع ارائه شده
بودجه پژوهشي استاد راهنما
عوامل وابسته به آزمايشگاه
امكانات آزمايشگاه در ارتباط با موضوع(مواد-وسائل)
امكان استفاده از امكانات موجود در آزمايشگاه
پرسنل كمك كننده آموزشي
جو محيط كار آزمايشگاه
ساعت كاري آزمايشگاه (دسترسي به آزمايشگاه)
فضاي فيزيكي آزمايشگاه

http://www.mums.ac.ir/shares/immunology/immunology/F2.pdf


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]
 

آئين نگارش پايان نامه هاى كارشناسى ، كارشناسى ارشد و دكتري


پايان نامه به لحاظ نگارش داراى دو وجه قابل تأمل است:

1- مكان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندى، شماره گذارى، ارجاعات، صفحات وبخشها، معادلات، تصاوير، جداول و منحنى ها.

2- ترتيب ساختارى ارائه مطالب در جزء جزء پايان نامه. ابعاد حياتى تر و راهگشاى دو محور فوق طى دو فصل مورد تعمق قرار خواهند گرفت.

3-محتواي فصول پايان‏نامه

4،2،1- نحوه تنظيم مطالب: اهم نكاتى كه مى بايست در مورد ابعاد كاغذ پايان نامه، نحوه تنظيم و كادربندى براى انعكاس مطالب در روى كاغذ رعايت گردد عبارتنداز:

• از كاغذ مرغوب و در قطع A4 به منظور نگارش پايان نامه استفاده شود. در مواردى كه نياز به كاغذ در قطع بزرگتر است،‌ ضمن استفاده از اندازه هاى استاندارد رده A به هنگام ضميمه نمودن كاغذ مربوطه، به اندازه A4 تا شده و حتماً‌داخل صحافى قرار داده شود.

• در تحرير متن، معادلات رياضى، جداول و نمودارها از كامپيوتر و نرم افزارهاى فارسى موجود استفاده گردد.

• اندازه حروف به هنگام استفاده از نرم افزار كامپيوترى، Pt 12 تا 14، بافونت Lotus يا Zar بوده ودر تمام متن يكسان باشد.

• تا حد امكان از عكس و تصوير براى انعكاس مطالب استفاده نشده و از شماتيك هاى گويا بهره گرفته شود.در صورتيكه تصويرى بصورت كپى در پايان نامه ارائه شود، بديهى است بايد كاملا واضح بوده و از كيفيت خوبى برخوردار باشد.

• حواشى بالا و پايين كاغذ به ترتيب 5/2 و 5/2 سانتى متر و از راست و چپ نيز به ترتيب 3 و 2 سانتى متر باشند.صفحات بصورت 18 سطرى و يا 24 سطرى تايپ شوند.

• جملات متن حتى الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسى و بصورت مجهول نوشته شده باشد.

• از نگارش كلمات لاتين در متن پروژه، روى اشكال و جداول خوددارى شود. معادل لاتين پس از مشخص شدن به وسيله شماره اى كه بالاى معادل فارسى آن كلمه تايپ مى شود، در زيرنويس پايين صفحه با شماره عدد فارسى آورده شود. در هر صفحه، شماره هاى زيرنويس بصورت دو ستونه در زير نيم خطى درسمت چپ كاغذ، از يك آغاز و به ترتيب افزايش مي‏يابند. بطوريكه در هر سطر از زيرنويس صفحه حداكثر دو كلمه انگليسى معادل تايپ مى گردد كه، كلمه اول از سمت چپ و كلمه دوم از ميانه صفحه تحرير مى گردد. ساير كلمات انگليسى نيز در سطور بعدى، به همين ترتيب درج مى شوند. اگر پيدا كردن معادل فارسى براى كلمه اى خاص مثلاً يك مقاله لاتين بسيار مشكل بود ، ‌مى توان تلفظ لاتين كلمه را با حروف فارسى نوشته و در زير نويس اصل كلمه لاتين را نوشت. لازم به ذكر است كه در صورت تمايل مي‏توان به جاى استفاده از زير نويس در پايان هر صفحه، از پى نوشت در انتهاى هر فصل استفاده نمود. بديهى است كه شماره لغات پى نوشت هرفصل نيز از يك آغاز مي‏شود. پي‏نوشت انتهاى فصل به دليل مشابهت با اصول مقاله نويسى ارجحيت كمترى دارد.

• شماره گذارى صفحات به دو نوع مجزا صورت مى پذيرد. دسته اول صفحات پايان نامه،‌ از صفحه چكيده، تا انتهاى صفحات ليست علائم و اختصارات با حروف الفبا، و به صورت متوالى همچون الف، ب، پ، ت وغيره، دسته دوم صفحات، از صفحه مقدمه تا انتهاى پايان نامه به صورت عددى شماره گذارى مى شوند. روى صفحه اول هر تقسيم اصلى از پايان نامه، مانند صفحه چكيده، صفحه اول فهرست،‌صفحه اول هر فصل و غيره شماره صفحه نوشته نمى شود ولى شماره آن به حساب مي‏آيد. شماره هر صفحه با 5/1 برابر فاصله بين سطرها از پايين كاغذ در وسط سطر به فارسى ساده نوشته مي‏شود.

• در نگارش متن اصلى، عناوين اصلى در وسط سطر، و كليه عناوين فرعى در ابتداى سطر با شماره بندى دو عددى نوشته شود. قبل از شروع هر عنوان اصلى دو سطر، و قبل از شروع هر عنوان فرعى يك سطر خالى منظور شود. عناوين فرعى تر در ابتداى سطر نوشته شده و مطالب بلافاصله بعد از علامت : آغاز مي‏شوند. به هر يك از عناوين اصلى و فرعى تا دو لايه فرعى شماره اى تعلق مى گيرد كه، نحوه شماره گذارى آن در فهرست آمده است.

• بين معادلات و نوشته ها يك سطر خالى آورده مى شود. شماره معادله در سمت راست خط ، وشماره جداول و شكلها به ترتيب در بالا وپايين بصورت XX-YY نوشته مى شود. XX شماره فصل و YY شماره معادله مى باشد. درصورتيكه سطر معادله داراى جاى كافى نباشد، از سطر بعدى استفاده مى شود.

• منحنى ها، جداول ، تصاوير و يا اشكال درون كادر بسته قرار گرفته، طرف بالاى آنها مي‏بايست به طرف بالاى كاغذ قرار داده شود. هر يك از منحنى ها، جداول تصاوير و اشكال داراى شماره بوده و در متن به آنها اشاره شود.زيرنويس شكل در قسمت زيرين كادر به فاصله يك خط درج مى شود. توضيح شكل در سمت چپ بعد از شماره تايپ مي‏شود. تدابير مشابهى براى بالانويس جدول رعايت مي‏شود. هر يك از منحنى ها،‌جداول، تصاوير و يا اشكال در طــى متن پايان نامه داراى شمـاره اى مستقل از يكديگر بوده و بصورت متـوالى تا انتهاى هر فصل افزايش مى يابد. لازم به ذكر است كه چنانچه تعداد منحنى ها، جداول، تصاوير و يا اشكال در قسمتى از متن بيش از حد معقول باشد جهت تداوم نوشتار مى بايست مجموعه آنها در يك پيوست قرارگيرند. در كليه منحنى ها و نمودارها، هر يك از محورهاى مختصات معرفى شده و واحد مربوطه نيز در كنار محور مختصات درج شود. اين موضوع در مورد سطرها و ستونهاى جــداول نيز صـادق مى باشد. به منظور افزايش كيفيت و دقت نمـودارها، توصيه مى شود كه يكى از نرم افزارهاى متداول كامپيوترى مانند EXCELL ، HPG ، HG ، VISIO وغيره در رسم نمودارها مورداستفاده قرار گيرد.

• لازم است كليه محاسبات منحصراً در سيستم آحاد بين المللى SI انجام شود. در موارد استثنايى كه به علت محدوديت منابع موجود استفاده از سيستم هاى ديگر آحاد اجتناب‏پذير به نظر مى رسد، ضرورى است كه نتايج نهايى هر قسمت از محاسبات را علاوه بر سيستم آحاد مربوطه، پس از تبديل واحد در سيستم SI نيز درج نمود. ضمناً‌ به اين موضوع نيز حتماً‌ توجه شود كه در مقابل تك تك نتايج محاسبات، واحد مربوطه بايد ذكر شود.

- ترتيب ساختاري ارائه مطالب نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يكسان سازى شيوه،‌علاوه بر افزايش ميزان درك خواننده، سهولت دسترسى و دريافت آنرا ميسر مي‏سازد. لذا در اين بخش،‌ضمن بيان مشخصات هر يك از قسمت ها، ترتيب ارائه آنها نيز ذكر شده است.

• جلد پايان نامه پايان نامه، مطابق با نمونه طرح جلد ارائه شده در پيوست اين آئين نامه،‌زركوب و با جلد سبزرنگ:دكترا ،جلد آبى تيره رنگ: ‌كارشناسى ارشد و جلد مشكى رنگ: كارشناسى مجلد گردد.عنوان پايان نامه با حروف بزرگ و ساير مطالب با حروف كوچك درج شود. در كنار شيرازه نيز صرفاً عنوان و نام تهيه كننده پايان نامه وسال اختتام آن با حروف كوچك زركوب گردد. Ph.D.Thesis :دكترا ، M.Sc.Thesis :‌كارشناسى ارشد ، B.Sc :‌كارشناسى Ã براى پايان نامه ها ى كارشناسى ،كارشناسى ارشد و دكترا : به منظور حفظ هماهنگى با مقررات جارى مديريت تحصيلات تكميلى دانشگاه از ذكر نام استاد يا اساتيد مشاور روى جلد پايان نامه پرهيز گردد. براى پايان نامه هاى كارشناسي:‌ ذكر نام استاد (اساتيد) راهنما روى جلد پايان نامه بلامانع است. هنگام ذكر مشخصات استاد يا اساتيد راهنما، صرفاً درجه علمى ايشان ، دكتر يا مهندس ذكر شده و سپس نام و نام خانوادگى مربوطه درج مى گردد. از نوشتن عناوين ديگر مانند: آقاى، جناب، استاد وغيره پرهيز گردد. در قسمت زمان ارائه ماه و سال دفاعيه پايان نامه قيد شود. بعنوان مثال: اسفند 1383

• صفحه نخست از آنجا كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براى هر نوشته و كارى مى باشد، بسيار مناسب است كه نخستين برگ از پايان نامه به درج كلام الهى «بسم الله الرحمن الرحيم» با رسم الخط زيبا اختصاص يابد كه فضل الهى موجب توفيق روزافزون گردد.

• صفحه عنوان در اين صفحه،‌ مطالب روى جلد پايان نامه عيناً تكرار مي‏شود، با اين تفاوت كه ذكر نام اساتيد راهنما و مشاور الزامى است. - صفحه تقديم ( اختيارى) در يك صفحه مستقل بعد از قسمت چكيده،‌برحسب صلاحديد نگارنده به فرد، افراد يا موسسه اى تقديم مى گردد.

• صفحه قدردانى (اختيارى) در اين قسمت، در يك صفحه مجزا بعد از صفحه تقديم نگارنده مراتب قدردانى خود را از اشخاص و يا موسساتى كه در تدوين مطلب با فراهم آوردن اطلاعات، امكانات و يا تأمين بودجه همكارى نموده اند، ابراز مى نمايد.

• چكيده پروژه حداكثر در حجمى معادل با 250 تا 300 كلمه تهيه شده و شامل بيان مختصر مسئله مورد بررسى، روش تحقيق و مراحل بكار گرفته شده براى كسب و جمع آورى اطلاعات، نحوه تجزيه و تحليل و نتيجه كلى حاصله مى باشد. خواننده با مطالعه چكيده بايد تشخيص دهد كه پروژه موجود دربرگيرنده مطالب مورد علاقه وى مى باشد يا خير؟ تاريخچه و سابقه موضوع در اين قسمت ذكر نشده، بلكه در مقدمه پروژه توضيح داده مى شود. چكيده در يك صفحه مجزا بعد از صفحه عنوان قرار مى گيرد . در بالاى آن به فاصله دو سطر از حاشيه بالاى صفحه در ميانه سطر عنوان پايان نامه نوشته مى شود. در انتهاى چكيده مي‏تواند كلمات كليدى مورد استفاده در پايان نامه به تعداد 5-4 واژه اضافه شود.

• فهرست (مطالب ، جداول و نمودارها) فهرست مطالب :صفحات فهرست بعد از صفحه قدردانى قرار مى گيرند. كلمه " فهرست" در وسط و بالاى كليه صفحات مربوطه تايپ گردد. عناوين اصلى و فرعى در سمت راست و شماره صفحه در حاشيه چپ نوشته شود. شماره عنوان اصلى با خط تيره از عنوان مربوطه جدا مى شود. شماره عناوين فرعى حداكثر بصورت ZZ-YY-XX نوشته مى شود كه XX شماره عنوان اصلى و YY يكى از عناوين فرعى XX و ZZ نيز يكى از بخش هاى زيرين YY مى باشد. كه البته در فهرست نويسى فقط تا عنوان فرعى دوم (اصلي- فرعي- زيرين) شماره گذارى شده و نوشته مى شود. عناوين اصلى از منتهاى اليه سمت راست هر سطر ، عناوين فرعى به اندازه چهار حرف داخلتر از عنوان اصلى و عناوين فرعى تر به اندازه هشت حرف داخلتر از عنوان اصلى نوشته مى شوند. فهرست تصاوير ونمودارها: راهنماى تصاوير واشكال نيز با درج شماره شكل و شرح آن و صفحه آن جداگانه درج مي‏گردد. فهرست جداول :راهنماى جداول پايان نامه نيز بصورتى كه شرح داده شد وبصورت جداگانه بعد از فهرست تصاوير آورده مي‏شود. ترتيبى كه در اينجا به جهت ارائه مطالب بيان گرديد به گونه ايست كه، همواره در فهرست نويسى «تقديم» حرف «الف» و «مقدمه» شماره«1» را به خود اختصاص مى دهد.

• ليست علائم و اختصارات اين قسمت كه قبل از فهرست قرار مى گيرد، ليستى است از كليه علائم و اختصاراتى كه در متن بكار رفته است.بايد سعى شود كه در متن از علائم استاندارد استفاده شود. نحوه نگارش ليست علائم بدين ترتيب است كه در چپ علامت و در سمت راست مفهوم آن درج مى گردد. ترتيب نگارش علائم مطابق با نوع علامت بكار رفته، متفاوت مى باشد . معمولاً‌ نخست حروف انگليسى سپس حرف يونانى نوشته مى شوند . لازم به ذكر است كه در كل متن پايان نامه براى نمايش هر پارامتر فيزيكى فقط بايد از يك نماد استفاده كرد. به عنوان مثال براى نمايش دما فقط از يك حرف مانند T استفاده شود.

• مقدمه مى بايست شامل موارد ذيل باشد:

1- بيان واضح و كامل مسئله موردبررسى يا هدف مطالعه.

2- بيان دلايل اهميت موضوع و ارزشيابى آن.

3- بيان مختصر تاريخچه كارها و تحقيقات قبلى انجام شده روى موضوع و وضعيت فعلى آن.

4- معرفى و مرور اجزاء‌و بخش هاى پايان نامه. اين مطالب به اين سؤال كه چرا اين بررسى يا پايان نامه صورت مى پذيرد پاسخ داده، و نشان مي‏دهد كه گامى در جهت تكميل و با رفع نقص فعاليت گذشتگان مى باشد.

5- توضيحات مختصرى در مورد نحوه تجزيه و تحليل مسأله و روشها، نحوه انجام تحقيق ونتايج بدست آمده از آن به نظر مى رسد كه ضرورتى نداشته باشد. ü متن اصلى اين بخش از پايان نامه،‌اصل و اساس آن مى باشد. در واقع اين بخش است كه به دانش‏پژوهان كمك اصلى مطالعاتى را مى نمايد. بنابراين مطالب آن بايد به صورت واضح،‌منظم و قابل فهم ارائه گردد. بايستى سعى گردد تنها قسمت هايى كه مستقيماً با موضوع موردبحث مربوط است آورده شوند. مابقى مطالب به صورت پيوست اضافه گردد. براى مثال اگر آشنايى با بعضى قضايا براى درك مطلب لازم است، ولى اثبات آنها منظور اصلى گزارش نيست به صورت پيوست اضافه شود. برنامه كامپيوترى، طرز استفاده و نمودار آن، نيز در پيوست آورده شود. مگر در مواردى كه صورت پروژه عمدتاً‌ در ارتباط با يك برنامه كامپيوترى تعريف شده باشد. بطور كلى اهميت پايان نامه صرفا به نوآورى نگارنده بستگى دارد.لذا از مطالب تكرارى ،كلاسيك و متعلق به ديگران فقط بصورت اختصار كمك گرفته شود. متن اصلى پايان نامه به طور منطقى به پنج فصل حداكثر 200 صفحه A4 تقسيم مى شود، فصل بندى پايان نامه بنا به نظر دانشجو و تاييد استاد راهنما انجام مي‏شود.هر فصل مي‏تواند به چند بخش تقسيم شود. مطالب هر فصل را آنرا مى توان با بيان آن قسمت از تحقيق كه فصل بدان اختصاص يافته است ، توضيح مطلب و روش هايى كه در رابطه با اين قسمت مورداستفاده قرار گرفته است و بر شمردن نكاتى كه بايد كشف و دانسته شود، آغاز نمود. در فصل سوم به طور كامل به محتويات هر يك از فصول پايان نامه خواهيم پرداخت. - بحث، نتيجه گيرى، پيشنهادات نتيجه گيرى با توجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد.مقايسه نتيجه هاى بدست آمده با هدفهاى از قبل تعيين شده در مقدمه ،دستيابى هاى نوين در اين فصل ذكر شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرند.

• مراجع پس از اتمام بخش آخر، بايد مراجع درج گردد.بطور كلى چندين شيوه مأخذنويسى مطرح است كه، در اينجا به شرح يكى از معروفترين آنها پرداخته مي‏شود. بطور كلى چنانچه براى مطلبى از منبعى استفاده شود، ذكر آن مرجع در ليست مراجع پايان نامه الزامي‏مي‏باشد. در اينگونه موارد مطلبى كه مستقيماً از آن منبع نقل شود، بين دو گيومه نوشته مي‏شود و بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج مي‏گردد. در داخل آن شماره منبع مذكور به ترتيب عددى از اول پايان نامه قرار مي‏گيرد.مثلا پانزدهمين شماره منابع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه در داخل گيومه اينگونه آورده مي‏شود: ] 15 [ در قسمت مراجع شماره مرجع در براكت [ ] نوشته مى شود و بعد از آن نام خانوادگى نويسنده سپس حرف اول نام كه به وسيله علامت " ، " از يكديگر جدا مى گردند آورده مى شود. در مراجع فارسى نام نويسنده بطور كامل ذكر مي‏شود. اگر موضوع داراى چند نويسنده باشد. نام هاى ايشان با علامت " ، " از هم جدا مى گردد. بعد از نام نويسنده، عنوان كتاب يا مقاله آورده مى شود. و در ادامه چنانچه كتاب يا مقاله مترجم داشته باشد ، نام و نام خانوادگى مترجم ذكر مي‏شود.اگر مطلب مورد نظر از كتاب اخذ شده باشد، نام موسسه انتشاراتى، سال انتشار ، شماره فصل و صفحه يا صفحات مورد رجوع ذكر مى شود. چنانچه مطلب نگاشته شده از مجله باشد جلد ( Vol ) ، شماره ( no )، سال انتشار ، شماره فصل و شماره صفحه خواهد آمد. براى نمونه به مثال‏هاى زير توجه كنيد. [1] طاهرى ، جميل و پاكزاد ، حسين ، موج و پديده هاى ارتعاشى، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران،1360 ، ص 217-125. [2] - Timoshenko , S . P. , And Gere , J.M. Theory of elastic stability, McGraw –Hill , 1985 , pp. 105 – 115. [3] - Sanders , J.L. , Nonlinear Theories for thin shells , Q. appl. Mech. , Vol 10, No.1 , 1963 , pp. 21-36. ] 3 [ - Griffin , D.S. , Design filmits for buching of elevated temperature components . Proceedings ASME-PVP conference , Hawaii , July , 1989 ,pp. 25-27 . در ترتيب مراجع، ابتدا موارد فارسى، سپس خارجى ها و در نهايت موارد اينترنتى مطرح مي‏شوند. در تخصيص شماره مرجع به مطالب، بايد توجه نمود كه چنانچه به يك مرجع چند بار ارجاع داده شود، همان اولين شماره تكرار مى گردد و نيز چنانچه به يك كتاب كه قبلاً تحت صفحات خاص، ارجاع شده، مجدداً مراجعه گردد. اگر همان صفحات قبلى مدنظر باشد از همان شماره قبل و در غير اين صـورت يك شماره جــديد تعلق مى گيرد. در ترتيب مراجع، ابتدا مراجع فارسى، سپس صنايع خارجى و در نهايت موارد اينترنتى مطرح مي‏شوند.
• پيوست ها در انتهاى پايان نامه، پيوست ها قرار مى گيرند. همانگونه در متن اصلى ذكر گرديد. پيوست بگونه اى انتخاب مى شود كه ضمن نياز به وجود آنها، قرار دادن آنها در متن اصلى باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگى مطلب مى گردد. هر پيوست به يك موضوع اختصاص مى يابد. به منظور مرتب نمودن پيوستها، ترتيب زير پيشنهاد مى گردد:

پيوست 1- منحنى هاى حاصل و يا تهيه شده از استاندارد در صورتى كه تعداد آنها زياد باشد.

پيوست2- جداول حاصل و يا تهيه شده از استاندارد در صورتى كه تعداد آنها زياد باشد.

پيوست 3- اثبات قضايا

پيوست 4- دستورالعمل استفاده از برنامه كامپيوترى تهيه شده

پيوست 5- ليست برنامه كامپيوترى

پيوست 6- نقشه هاى تهيه شده لازم به ذكراست پيوستهاى نرم افزارى داخل جلد در پاكت ويژه اى چسبانده مي‏شوند. در صفحه اول هر پيوست، در بالا و وسط كادر كلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شده و سپس با يك خط فاصله در وسط كادر عنوان مربوط به آن پيوست آورده مى شود.

- چكيده انگليسي: اين بخش حداكثر در يك صفحه ارائه شده و مي‏تواند ترجمه چكيده فارسى باشد.

- فرم داخل جلد به انگليسي: اين فرم دقيقا ترجمه جلد فارسى در ابتداى پايان نامه مي‏باشد.

4،2،3- محتواى فصول پايان نامه

فصل اول

• كليات تحقيق

• مقدمه

• هدف

• ضرورت تحقيق

• بيان مسئله

• سوالات تحقيق

• مراحل تحقيق

• عنوان روش تحقيق

• روش جمع آورى اطلاعات

• ابزار جمع آورى اطلاعات

• روش تجزيه و تحليل

• محدوديت هاى احتمالى تحقيق

• تعاريف واژه هاى اصلى تحقيق

فصل دوم

• مرور ادبيات تحقيق اهم مباحث نظرى پيرامون موضوع تحقيق كه در يك تا چند بخش جداگانه به نقل قول از منابع معتبر (به همراه آدرس دهى منابع مورد استفاده در متن و درج مشخصات منابع مورد استفاده به ترتيب استفاده در انتهاى فصل درج مى گردد) توسط محقق گردآورى، دسته بندى، تنظيم و نگارش مى يابد.

فصل سوم

• روش تحقيق

• عنوان روش تحقيق

• معرفى روش نمونه بردارى يا بررسى جامعه موردنظر يا روش مطالعه موردى

• (Case Study) چگونگى تعيين اندازه نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمولهاى آمارى و...

• معرفى روشها و ابزار گردآورى اطلاعات كمى يا كيفى

• معرفى الگوها يا مدل مورد استفاده براى تحليل مسئله

• معرفى جزئيات روشهاى تجزيه و تحليل اطلاعات

• روش سنجش اعتبار و پايائى تحقيق كمى و يا صحت و تعميم پذيرى تحقيق كيفى

فصل چهارم

• جزئيات مراحل پياده سازى روش تحقيق براى حل مسئله و پاسخگويى به سوالات تحقيق

فصل پنجم

• جمع بندى و نتيجه گيرى و موضوعات پيشنهادى براى تحقيقات آتى

• فهرست منابع و مأخذ

• چكيده لاتين پيوست ها

• پرسشنامه

• جزئيات محاسبات تجزيه و تحليل اطلاعات ü

• جداول و نمودارهاى اضافى

http://rezasabziadabiyat1385.persianblog.ir/post/285/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۳۶ ] [ مشاوره مديريت ]


 
روز دفاع از پايان نامه چه كنم؟
 

1- اصلاً لازم نيست براي روز دفاع اضطراب داشته باشيد. روز دفاع يكي از روزهاي خوب زندگي آدم است، مثل روز تولد! در آن روز همه به آدم توجه مي كنند، گويي سوپر استار فيلم دفاعيه باشد!! آخر سر هم هر نمره اي بگيريد، آن روز روز آخر تحصيل شما در آن مقطع است.
 
اين را هم بدانيد كه اغلب رساله ها/پايان نامه ها با نمره هاي 18-19-20 پذيرفته مي شوند، نمره هاي كمتر دلايل اساسي دارند. دربارۀ اين دليل ها پايين تر را بخوانيد.
 
مي بينيد كه همه اين نمره نمره الف محسوب مي شوند و حتي كمترين شان هم آن قدر بد نيست كه ارزش داشته باشد اعصاب خودتان را خورد كنيد

- انتخاب موضوع، استادان راهنما و مشاور و اعضاء داوري (اگر با نظر شما انتخاب مي شوند) را جدي بگيريد.
 
موضوع شما نبايد آن قدر بزرگ باشد كه نتوانيد آن را جمع و جور كنيد. ديده شده است كه دانشجوياني با موضوعات بسيار مفصل از شروع به نوشتن هم وحشت دارند و اين طور حتي تا پاي انصراف هم رفته اند.
 
موضوع شما بايد در تخصص شما و در ارتباط با تجربه و كار استادان راهنما و ترجيحاً مشاور شما باشد.
 
استاد راهنماي شما مثل پدر/مادر شما در جلسه دفاعيه است. او مي تواند به كيفيت كار شما ارتقا بخشد، حامي شما باشد، همه چيز را چنان تنظيم كند كه جلسه بر طبق نظر او و شما پيش برود، ريزبيني هاي استادان داور را گوش زد كند و به سئوالات مشكل شان پاسخ بدهد و ...
 
پس در انتخاب استاد راهنما، از استادان كاركشته تر، با مطالعه تر و پرتجربه تر، استادان خوش زبان و خوش برخوردتر تن خطابه نام ببريد و تشكر كنيد.
 
19- از استادان تان در ابتداي رساله مكتوب و در ابتدا يا انتهاي خطابه شفاهي تشكر كنيد و كمك هاي آنها را گوش زد كنيد.
 
20- وقتي براي استادان از شما خواستند كه براي  مشورت براي نمره بيرون برويد همه حضار را به بيرون راهنمايي كنيد و خودتان آخر همه بيرون برويد. بيرون در از حضار تشكر كنيد و هنگام داخل شدن جزء الين نفرات وارد شويد.
 
21- به پدر و مادر و نزديكان تان گوشزد كنيد كه در هنگام قرائت نمره همه بايد سر پا بايستند. خودتان هم حتماً بايستيد.
 
22- مي توانيد رساله تان را به پدر و ممادر، همسر يا يكي از دوستان تقديم كنيد. در اين صورت آن را در پاورپوينتتان بياوريد يا در خطابه ذكر كنيد.
 
23- اگر پدر و مادر يا همسر و فرزندانتان در طول تحصيل شما را درك كرده و با شما همكاري كرده اند، از آنها تشكر كنيد.
 
24- بعد از اعلام نمره به سمت استادان تان برويد و يك بار ديگر از آنها تشكر كنيد. تشكر از استاد داور يادتان نرود.
 
وظيفۀ استاد داور ايراد گرفتن از كار شما است، به خاطر ايرادهايي كه به شما گرفته است، نرنجيد.

http://rezasabziadabiyat1385.persianblog.ir/post/268


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۳۵ ] [ مشاوره مديريت ]

 

چگونه از پايان نامه خود دفاع كنيم؟

هرچند كه تهيه پاورپوينت براي دفاع از پايان نامه در مجموع يك كار هنري و سليقه اي است، اما تشريفات و ضوابط مشخصي براي آن وجود دارد. در نخستين گام بايد توجه داشت كه برخي دانشجويان به غلط، فكر مي كنند كه در پاورپوينت، مي توانند توضيح مفصل ارايه دهند تا مخاطبين از روي آن بخوانند! بايد دقت كنيد كه تعداد خطوط هر اسلايد پاورپوينت، بين 3 تا حداكثر 9 خط باشد و هر خط نيز به همين منوال، حداكثر تا 7 كلمه باشد(قانون 7×7). در هر اسلايد بايد بر نقاط كليدي و برجسته به صورت موجز، مفيد و رسا اشاره كنيد.
معمولاً هر دانشجو بين 25 تا 30 دقيقه فرصت دارد كه كار خود را گزارش نمايد و بين 5 تا 15 دقيقه به سووالات حاضرين پاسخ دهد. لذا تعداد اسلايدها را مي توان بر اساس اين وقت تنظيم كرد. معمولاً تعداد اسلايدهاي مربوط به سخنراني در اين جلسات بين 25 تا 40 اسلايد مي باشد.
لازم است كه تمامي اسلايدها داراي شماره باشد تا اگر سووالي براي حاضرين پيش آمد بتوانند شما را به شماره اسلايد ارجاع دهند.
عناوين رايج در اسلايدها عبارتند از :
1. شناسنامه گزارش: شامل عنوان، نام اساتيد راهنما، مشاور، دانشجو و تاريخ دفاع است. براي ارايه آن در يك اسلايد مي توان از صفحه شناسنامه پايان نامه استفاده كرد.
2. مقدمه: شامل توضيحات مقدماتي براي ورود به بحث است. براي ارايه آن در يك اسلايد مي توان از مقدمه فصل يك استفاده كرد.
3. بيان مساله: شامل چرايي انتخاب موضوع و بيان مساله اصلي براي تحقيق است. براي ارايه آن در يك اسلايد مي توان از بيان مساله در فصل يك استفاده كرد.
4. ضرورت و اهميت تحقيق: در يك اسلايد و به كمك اين بخش در فصل يك تهيه مي شود.
5. اهداف كلي و وي‍ژه: از اهداف تحقيق در فصل يك در يك تا دو اسلايد تهيه مي شود.
6. فرضيه يا سؤالات: از فرضيه ها يا سؤالات فصل يك در يك اسلايد تهيه مي شود.
7. ادبيات پيشينه: از فصل دوم در دو بخش داخلي و خارجي در دو اسلايد تهيه مي شود.
8. روش شناسي تحقيق: شامل روش تحقيق، جامعه و نمونه،‌ معرفي روش نمونه گيري از فصل سوم و در دو اسلايد تهيه مي شود.
9. روش آماري : معرفي روش آماري از فصل سوم در يك اسلايد مي باشد.
10. يافته هاي تحقيق: ارايه يافته ها با جداول يا نمودار و توضيحات مناسب از فصل چهارم كه تا 10 اسلايد قابل تهيه مي باشد.
11. بحث و نتيجه گيري: از فصل پنجم و تا 6 اسلايد قابل ارايه مي باشد.
12. پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: از فصل پنجم در 2 اسلايد قابل ارايه مي باشد.
13. پيشنهادهايي به ساير محققين: از فصل پنجم كه در 2 اسلايد قابل ارايه مي باشد.
14. سپاس: در يك اسلايد از توجه حاضرين تشكر مي شود.
اقدامات لازم براي جلسه دفاع:
1. تكثير چكيده پايان نامه بين حضار
2. تكثير اسلايدهاي پاورپوينت
3. كنترل ابزار و تجهيزات پيش از انجام سخنراني دفاع
4. شمرده سخن گفتن و هماهنگي بين گفتار و اسلايدهاي نمايش داده شده
5. برقراري ارتباط چشمي با حضار و سخنراني با اعتماد بنفس و روي باز
6. پاسخ به سؤالات
7. پذيرايي به شكل و زمان مناسب

http://www.hghasemi.com/d.asp?id=25924


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

چگونه پايان نامه بنويسيم؟

در اين جا به محتواي كلي پايان نامه براي نگارش آن يافت مي شود. براي آشنايي با جزييات نحوه نوشتن به كتاب راهنماي پايان نامه تاليف حميد قاسمي و سارا كشكر از انتشارات بامداد كتاب مراجعه كنيد.
الف- فصل اول پايان نامه : Introduction يا مقدمه يا كليات تحقيق
محتواي فصل يك ممكن است در برخي از دانشگاه ها تفاوت هايي داشته باشد. اما معمولاً محتواي فصل يك به ترتيب زير است:
1. مقدمه: طرح كليات تحقيق
2. بيان مساله: شرح مشكل و ارايه آنها به شكل سوال كليدي براي پاسخ به كمك تحقيق
3. ضرورت و اهميت تحقيق: چرايي انجام كار و معرفي كاربران احتمالي نتايج تحقيق
4. اهداف تحقيق: آنچه تحقيق به دنبال انجام آن است
5. فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق: مسيري براي اجراي تحقيق
6. پيش فرض ها: قبول مواردي براي اطمينان از حركت در مسير اجراي تحقيق
7. تعريف عملياتي وا‍ژه هاي تحقيق: اقدامي براي برداشت مشترك از مفاهيم تحقيق
در برخي از دانشگاه ها تاكيد بر اين است كه محدوديت هاي تحقيق نيز در همين فصل نوشته شود. در برخي از دانشگاه نيز بر نوشتن مباني نظري تحقيق در اين بخش تاكيد دارند.
ب-فصل دوم پايان نامه: Review and Litrature يا ادبيات و پيشينه تحقيق
1. مقدمه : معرفي محتواي فصل
2. مباني نظري: نطريه هاي مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادي معدودي از دانشگاه ها مباني نظري در فصل يك ارايه مي شود)
3. پيشينه تحقيق: تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط با موضوع
4. جمع بندي كلي: جمع بندي از مجموع ادبيات پيشينه
پ-نگارش فصل سوم پايان نامه: Resarch Methodology يا روش شناسي تحقيق
1. مقدمه: معرفي محتواي فصل
2. روش و طرح كلي تحقيق: اشاره به روش تحقيق از ابعاد هدف، محيط اجرا، استراتژي و مسيراجرا
3. جامعه آماري: معرفي جامعه آماري
4. نمونه آماري و روش نمونه گيري: بيان تعداد نمونه و روش نمونه گيري
5. متغيرهاي تحقيق: شاخص هاي تغيير پذير تعريف مي شوند
6. ابزار اندازه گيري: معرفي ابزار و اعتبار و روايي آن
7. شيوه جمع آوري اطلاعات: روش اجرا در جمع آوري اطلاعات
8. روش هاي آماري: معرفي انواع روش هاي آماري مورد استفاده در پايان نامه
ت- نگارش فصل چهارم پايان نامه: Findings يا تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
1. مقدمه : معرفي محتواي فصل
2. توصيف داده ها: جداول و نمودارهاي توصيفي
3. آزمون فرضيه ها يا طرح سؤالات : متناسب با يافته ها جداول و نمودارهاي ذيربط ارايه مي شود.
ث- نگارش فصل پنجم پايان نامه: Discussion يا بحث و نتيجه گيري
1. مقدمه : معرفي و محتواي فصل
2. خلاصه تحقيق: خلاصه سه فصل
3. خلاصه يافته ها: خلاصه فصل چهارم
4. بحث : مقايسه تحقيقات و نتايج موافق و مخالف با نتايج حاصل از يافته ها
5. نتيجه گيري: ارايه پيام حاصل از تحقيق
6. محدوديت هاي تحقيق: محدوديت هاي در كنترل و خارج از كنترل محقق( در برخي از دانشگاه ها در فصل يك نوشته مي شود)
7. پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: پيشنهادهايي كه با نتايج بدست آمده مي توان ارايه كرد.
8. پيشنهادهايي به ساير محققين : پيشنهاد براي انجام تحقيقات بعدي
ج- تهيه بخش هاي خارج از فصول: دو بخش پيش از آغاز فصول و پس از فصول دارد.
1. روي جلد: گالينگور(چرمي)
2. صفحه عنوان فارسي: بدون شماره صفحه
3. صفحه بسم اله الرحمن الرحيم(در برخي از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسي ارايه مي شود): بدون شماره صفحه
4. برگه داوري: بدون شماره صفحه
5. صفحه تقديم: بدون شماره صفحه
6. صفحه سپاسگزاري: بدون شماره صفحه
7. چكيده فارسي: بدون شماره صفحه
8. فهرست مطالب: آغاز نشانه گذاري صفحه با حروف ابجد
9. فهرست جداول: ادامه نشانه گذاري صفحه با حروف ابجد
10. فهرست نمودارها: ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد
11. فهرست شكل ها : ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد
12. فهرست نقشه ها : ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد( از اينجا به بعد فصول آغاز مي شود و موارد بعدي مربوط به بعد از فصول مي شود)
13. منابع: شماره صفحات داخل فصول ادامه مي يابد.
14. پيوست ها: نشانه گذاري با حروف ابجد از ابتدا آغاز مي شود.
15. چكيده انگليسي: شماره صفحه ندارد
16. صفحه عنوان انگليسي: شماره صفحه ندارد.
17. پشت جلد: گالينگور(چرمي)
18. عطف: گالينگور (چرمي)

منابع نويسي
فهرست منابع شامل كليه منابعي است كه به نحوي در پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند. منبع نويسي داراي چند روش مشخص مي باشد و ممكن است روش هاي مختلفي براي نوشتن فهرست منابع در دانشگاه هاي مختلف مورد تاكيد قرار گيرد. براي نمونه به يكي از روش هاي رايج و مورد استفاده در دانشكده تربيت بدني دانشگاه آزاد كرج اشاره مي كنيم:
• تمامي منابعي كه به نحوي در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، بايد در اين قسمت به صورت فهرست الفبا در دو بخش ابتدا فارسي و سپس لاتين ارايه گردد.
• منابع ارايه شده بايد مستقيماً مورد استفاده قرار گرفته باشند و از ذكر منبع در داخل منابع ديگر (منبع در منبع) اجتناب شود.
• براي منبع نويسي و ارجاع دادن در متن به شكل زير اقدام مي گردد :
1. اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود، نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد. مثلاً: برخلاف ساير شكل هاي نگارش، در خبر نويسي بايد پاراگراف‌ها كوتاه و خلاصه باشند طوري كه اكثر آنها بيش از يك جمله يا موضوع جديد نداشته باشند(تامپسون، 1996).
2. اگر به نام نويسنده در متن اشاره مي شود سال انتشار داخل پرانتز درج مي گردد. مثلاً : كوارترمن(1992) دريافت كه بيش از 95 درصد مديران ورزش دانشگاهي آمريكا مدرك كارشناسي ارشد داشته اند.
• اگر به مقاله اي كه دو نويسنده دارد ارجاع داده شود، نام هردو، هربار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز مي آيد. مثلاً : سرصفحه بالاي برگه از مهم ترين عناصر خبر و شامل نام سازمان، آدرس و شماره تلفن، مشخصات تماس رسانه‌اي، تاريخ و زمان خبر و تيتر مي‌باشد(سايمون و زاپالا، 1996).
• اگر مقاله كمتر از 6 نويسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نويسنده اول به علاوه كلمه "و همكاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز آورده مي شود.
• اگر كاري شش يا بيشتر از آن، نويسنده داشته باشد، فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آن "و همكاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج مي شود.
• اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده شود، ليست شماره صفحه يا صفحات پس از سال انتشار مي آيد.
• اگر منبع الكترونيك بوده و شماره صفحه ندارد، در صورت دسترسي شماره پاراگراف آورده مي شود.
• اگر تمام يك وب سايت به عنوان منبع اشاره شود(و نه قسمتي از آن سايت)، به وب سايت مربوطه در متن اشاره مي شود و نيازي به قرارگيري در فهرست منابع ندارد.
• مكاتبات شخصي، سخنراني ها، نامه ها، خاطرات، مكالمات و نامه هاي الكترونيك(ايميل) نبايد در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره مي شود كه شامل نام، نوع مكاتبه و تاريخ خواهدبود.
• نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه :
1. ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي بر اساس حروف الفبا تنظيم مي شوند.
2. شماره و رديف. نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده(سال انتشار). عنوان كتاب، مقاله، گزارش يا پايان نامه تحصيلي همراه با ذكر عنوان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد يا رساله دكترا(اين قسمت با حروف ايتاليك و سياه حروفچيني شود)، نام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پايان نامه در آنجا ارايه گرديده است. شماره مجله يا شماره جلد كتاب. شماره صفحه هايي كه مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است(در صورتي كه كل منبع موردنظربه عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومي به ذكر شماره صفحه ها نيست).
3. توجه شود كه نام و نام خانوادگي با علامت ويرگول، سال با علامت پرانتز و سپس نقطه، عنوان با علامت نقطه، و انتشارات با شهر نشر و صفحه ها با علامت ويرگول از يكديگر جدا شوند.
4. در صورتي كه منبع بيش از يك نفر نويسنده داشت، پس از نوشتن نام هر نويسنده(ابتدا نام خانوادگي بعدكاما و بعد نام)، از علامت (؛) براي جداكردن نام ها استفاده مي كنيم. اگرمنبع مورد استفاده تعداد نويسندگان زيادي داشت، لازم است اسامي تمامي آنها قيد شود.
5. در زمينه كتاب ها يا مقالاتي كه به يك نويسنده تعلق دارند، رعايت ترتيب زماني انتشار آنها ضرورت دارد. دراين حالت ابتدا مورد جديدتر مطرح مي شود.
6. اگر كتاب ترجمه شده است، نام مترجم پس از نام كتاب به شكل مثال زيربيان شود : بست، جان دبليو(1373). روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري. ترجمه حسن پاشاشريفي؛ نرگس طالقاني. تهران: انتشارات رشد، 23-27
7. در صورتي كه مقاله از اينترنت يا لوح فشرده انتخاب مي شود، منبع نويسي به اين شكل صورت گيرد: نام خانوادگي، نام نويسنده(سال نشر). عنوان مطلب، تاريخ دريافت، نشاني اينترنتي يا نام لوح فشرده. در مورد مقالاتي كه از سايت هاي اينترنتي استفاده مي وشد، آدرس سايت به همراه ديگر اطلاعات مانند رفرنس هاي كتاب و مجله آورده شود.
شماره گذاري صفحات منابع نيز در ادامه فصول، ادامه مي يابد و آخرين صفحه شماره عددي صفحات پايان نامه به آخرين صفحه فهرست منابع اختصاص دارد.

http://www.hghasemi.com/d.asp?id=25924


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۳۳ ] [ مشاوره مديريت ]

 

چگونه پروژوزال بنويسيم؟براي نوشتن يك طرح پايان نامه، معمولاً فرم هاي از پيش تهيه شده اي وجود دارد كه دانشجو بايد آن را پر كند. پروپوزال يا طرح پايان نامه بايد زير نظر استاد راهنما تدوين شود. با توجه به اين كه فرم هاي پروپوزال بخش هاي يكسان و مشابه فراواني دارند، توضيحات لازم براي پر كردن هربخش ارايه مي شود. دانشجو بايد فرم طرح پايان نامه يا پروپوزال را تكميل نمايد(پيش نويس) و پس از رويت و هماهنگي با استاد راهنما آن را نهايي نمايد. دقت كنيد كه براي تدوين فرم پروپوزال نبايد بخش هاي اساسي مربوط به تحقيق خالي بماند.
بخش هاي مشترك در فرم هاي طرح پايان نامه هاي دانشگاهي كه حتماً بايد پر شوند و توضيحات آن در ادامه ارايه مي شود.
1. معرفي طرح پايان نامه: نوشتن عنوان پايان نامه به فارسي و انگليسي، رشته و مقطع تحصيلي دانشجو.
2. معرفي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور: نوشتن مشخصات فردي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور.
3. اطلاعات مربوط به پايان نامه: نوشتن زبان پايان نامه(فارسي يا غيرفارسي)، نوع پژوهش از نظر هدف (توضيح در انتخاب روش تحقيق همين فصل)، تعدادواحدپايان نامه و پرسش اصلي تحقيق.
4. بيان مساله: در اين بخش بايد ابعاد و حدود مساله را مشخص كرد و مساله را به طور دقيق معرفي نمود. دانشجو، جنبه هاي مجهول، مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق و منظور تحقيق را بيان مي كند. بيان مساله تشريح مشكلات و تعارضاتي است كه در ذهن دانشجو يك پرسش يا سوال اساسي را ايجاد كرده است. در واقع با مرور منطقي دلايل پديدآيي سوالات، در پايان پرسش يا پرسش هاي اصلي تحقيق مطرح مي شود. يكي از مهم ترين مراحل در انجام تحقيق، طرح يك سوال يا پرسش خوب است. پژوهش با سوال شروع و با اقدامات سازمان يافته به جواب منتهي مي شود. محل مناسب براي توضيح دلايل شكل گيري و معرفي اين سوال، بخش بيان مساله است. در بيان مساله بايد به عملي بودن آن توجه شود. مساله بايد اهميت و ارزش كافي براي سرمايه گذاري داشته باشد و بتواند هيات تصميم گيرنده را متقاعد نمايد كه يا در زمينه موردنظر اطلاعاتي وجود ندارد؛ يا اطلاعات اندكي وجود دارد؛ يا اطلاعات موجود اشتباه است؛ و يا چيزهاي جديدي را بر پيكره شناخت موجود خواهد افزود. براي اين منظور در تدوين بيان مساله بايد به يافته ها و اموري استنادكنيد كه مساله هاي برجسته اي را به ميان مي كشند. در بيان مساله بايد بر اساس مستندات و دلايل نشان دهيم كه مساله اي وجود دارد.
5. سوابق مربوط: بيان مختصر سابقه از تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور و نظريه هاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق مي باشد. در اين بخش بهتر است كه 5 تحقيق جديد فارسي و 5 تحقيق جديد انگليسي در فاصله ده سال گذشته با ذكر منبع و قالبي به شكل : "نام محقق، سال، عنوان، روش نمونه گيري، آزمودني و نتيجه" اقدام گردد.
6. بخش فرضيه ها: فرضيه پاسخي فرضي به مسأله يا پرسش هاي پژوهش است. فرضيه يك پيشنهاد يا پيش بيني منطقي است كه پس از آزمايش و بررسي رد يا قبول مي شود. فرضيه هايي كه در تحقيق بيان مي شوند بايد مانند اهداف مطالعه به طور دقيق، واضح و كامل و با استفاده از واژه هاي قابل اندازه گيري بيان شوند. كاربرد فرضيه صفر براي آن است كه دانشجو يك پاسخ احتمالي به عنوان شكل مخالف پاسخ خود يا فرضيه صفر را آزمون كند و در اين حالت، دانشجو اعلام مي كند كه فرض صفر رد شده و فرض مقابل آن پذيرفته است.
7. بخش اهداف تحقيق: هدف كلي هر تحقيق همان عنوان منتخب خواهد بود و اهداف ويژه يا اختصاصي، موارد جزيي شده اي است كه محقق را به هدف كلي مي رساند. در هريك از انواع پژوهش ها، اهداف خاصي دنبال مي شود كه آنها بر شكل گيري و چگونگي بيان مساله تاثير مي گذارد و از آن تاثير مي پذيرد. يكي از عوامل موثر بر تعيين هدف پژوهش اين است كه دانشجو با خود بيانديشد كه پس از پايان پژوهش راجع به چه چيزي گزارش خواهد داد.
8. بخش اهميت و ضرورت تحقيق: اين بخش را مي توان در دو محور اهداف كاربردي و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق پاسخ داد. در محور اهداف كاربردي بايد نوشت كه نتايج به دست آمده چه كاربردي خواهد داشت. در محور ضرورت هاي خاص انجام تحقيق بايد با بيان تناقض هاو مشكلات به كمك منابع علمي به لزوم تحقيق و كاربردهاي آن اشاره كرد. براي بيان اهميت و ضرورت تحقيق، بايد به دلايل انجام پژوهش در رابطه با مساله مطرح شده اشاره كنيم. همانطور كه در بيان مساله اشاره شد، بايد با استدلال منطقي و در ادامه مساله اي كه مطرح شده، به ضروت اجراي تحقيق و امكان استفاده كاربران احتمالي آن بپردازيم.
9. بخش روش تحقيق: در اينجا بايد به روش تحقيق، جامعه، نمونه و متغيرهاي تحقيق اشاره شود.
10. بخش روش گردآوري اطلاعات: در اينجا بايد شيوه گردآوري اطلاعات بر اساس نوع روش تحقيق منتخب، توضيح داده شود. بر اين اساس شما مي توانيد به روش هاي ميداني، كتابخانه اي(اسنادي)، آزمايشگاهي يا ديگر روش ها اشاره كنيد.
11. بخش ابزارگردآوري اطلاعات: بايد مشخص كرد كه از كدام يك از ابزارهاي پرسشنامه، آزمون، مصاحبه، مشاهده و يا هرگونه سياهه احتمالي استفاده مي كنيد.
12. بخش روش تجزيه و تحليل اطلاعات: در اينجا بايد روش هاي آماري منتخب را معرفي كنيد.
13. جدول زمان بندي مراحل انجام تحقيق: در اين بخش، بايد در يك زمان بندي از تصويب تا دفاع نهايي را مشخص مي كند. اين دوره معمولاً براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، 6ماهه و براي رساله هاي دكترا يكساله است.
14. بخش فهرست منابع ومآخذ (فارسي وغير فارسي ) مورد استفاده در پايان نامه: در اينجا بايد تنها منابعي نوشته شوند كه در بيان مساله و ساير بخش هاي پروپوزال از آنها استفاده شده است. در اين صورت منابع را مي توان با توجه به ملاحظات زير نوشت.
• ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي بر اساس حروف الفبا تنظيم مي شوند.
• شماره و رديف. نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده(سال انتشار). عنوان كتاب، مقاله، گزارش يا پايان نامه تحصيلي همراه با ذكر عنوان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد يا رساله دكترا(اين قسمت با حروف ايتاليك و سياه حروفچيني شود)، نام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پايان نامه در آنجا ارايه گرديده است. شماره مجله يا شماره جلد كتاب. شماره صفحه هايي كه مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است(در صورتي كه كل منبع موردنظربه عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومي به ذكر شماره صفحه ها نيست).
• توجه شود كه نام و نام خانوادگي با علامت ويرگول، سال با علامت پرانتز و سپس نقطه، عنوان با علامت نقطه، و انتشارات با شهر نشر و صفحه ها با علامت ويرگول از يكديگر جدا شوند.
• در صورتي كه منبع بيش از يك نفر نويسنده داشت، پس از نوشتن نام هر نويسنده(ابتدا نام خانوادگي بعدكاما و بعد نام) از علامت (؛) براي جداكردن نام ها استفاده مي كنيم. اگرمنبع مورد استفاده تعداد نويسندگان زيادي داشت، لازم است اسامي تمامي آنها قيد شود.
• در زمينه كتاب ها يا مقالاتي كه به يك نويسنده تعلق دارند، رعايت ترتيب زماني انتشار آنها ضرورت دارد. دراين حالت ابتدا مورد جديدتر مطرح مي شود.
• اگر كتاب ترجمه شده است، نام مترجم پس از نام كتاب به شكل مثال زيربيان شود : بست، جان دبليو(1373). روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري. ترجمه حسن پاشاشريفي؛ نرگس طالقاني. تهران: انتشارات رشد، 23-27
• در صورتي كه مقاله از اينترنت يا لوح فشرده انتخاب مي شود، منبع نويسي به شكل زيرصورت گيرد: نام خانوادگي، نام نويسنده(سال نشر). عنوان مطلب، تاريخ دريافت، نشاني اينترنتي يا نام لوح فشرده. در مورد مقالاتي كه از سايت هاي اينترنتي استفاده مي شود، آدرس سايت به همراه ديگر اطلاعات مانند رفرنس هاي كتاب و مجله آورده شود.

http://www.hghasemi.com/d.asp?id=25922


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۳۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

چگونه از پروپوزال خود دفاع نماييم؟براي دفاع از پروپوزال دانشجو بايد بر محتواي پروپوزال تكميل شده تسلط داشته باشد. لذا پيشنهاد مي شود كه براي يك ارايه مناسب در جلسه دفاعيه يك پاورپوينت از اطلاعات اساسي طرح تحقيق در حداكثر 15 اسلايد در محورهاي زير تهيه نماييد و به تعداد داوران در شكل دستي(سه اسلايد در هر صفحه) توزيع نماييد. در اين شكل شما حداكثر براي هر داور 5 صفحه از اطلاعات ناب خود در خصوص طرح تحقيق را آماده مي كنيد و ضمن تسلط بيشتر در ارايه توضيحات، از همراهي بيشتر آنها نيز برخوردار خواهيد شد. ضمن اين كه هر يك از تغييرات اصلاحي و پيشنهادي داوران را مي توانيد در مقابل اسلايد هاي مربوطه بنويسيد و آن را در فرصت مناسب اجرا كنيد. براي تهيه اسلايدهاي دفاع از پروپوزال يا طرح تحقيق از محورهاي زير استفاده كنيد.
1. معرفي: شامل نام دانشجو، عنوان، اساتيد راهنما و مشاور پيشنهادي در يك اسلايد
2. معرفي متغيرها: تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي مورد بررسي در يك اسلايد
3. بيان مساله: حداكثر در 4 محور و با ارايه پرسش اصلي(5خط) در يك اسلايد
4. اهميت و ضرورت تحقيق: حداكثر در 5 محور (5خط) در يك اسلايد
5. ادبيات پيشينه: در سه محور : نتايج تحقيقات داخلي، خارجي و نظريه ها در سه اسلايد
6. اهداف تحقيق: در دو بخش هدف كلي و اهداف ويژه در دو اسلايد
7. فرضيه ها يا سؤالات: فرضيه يا سووال مطرح مي شود در يك اسلايد
8. جامعه و نمونه: معرفي جامعه و روش نمونه گيري و تعداد نمونه منتخب در يك اسلايد
9. روش تحقيق: معرفي روش تحقيق منتخب و دليل انتخاب آن در يك اسلايد
10. روش هاي آماري: معرفي روش هاي آماري منتخب و دليل انتخاب آنها در يك اسلايد
11. ابزار جمع آوري اطلاعات: معرفي ابزار جمع آوري و شيوه جمع آوري اطلاعات در يك اسلايد
12. جدول زمان بندي انجام كار: ارايه جدول زمان براي براي تحقيق تا پايان كار در يك اسلايد

http://www.hghasemi.com/d.asp?id=25922


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۳۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

 اين جملات را هرگز در محل كارتان بر زبان نياوريد


بر اساس تحقيقي كه به تازگي انجام شده و طبق توصيه كارشناسان، ۱۰ جمله زير را فيگارو به عنوان بدترين چيزهايي انتخاب كرده كه مي‌توان در محيط كار به زبان آورد.

« تفاوت ميان جمله « تقريبا درست است » با « درست است » آنقدر بزرگ است كه به تفاوت ميان كرم‌شب‌تاب و رعد و برق مي‌ماند. معناي اين جمله‌ « مارك تواين را وقتي بهتر درك مي‌كنيم كه بدانيم گفتن بعضي جمله‌ها در كار چقدر مي‌تواند ويرانگر باشد. فرقي نمي‌كند شما كارمند باشيد يا مشتري يا جزو مقامات بلند پايه؛ اين كلمات شما هستند كه به شما و شخصيت كاري‌تان رنگ و رو مي‌دهند.

با اين حال اغلب اوقات وقتي در محيط كاري شروع به صحبت مي‌كنيم اغلب از كلماتي مبهم و ترديد آميز استفاده مي‌كنيم كه تنها فايده‌اش مخدوش كردن پيامي است كه قصد انتقال آن را داريم. كاربرد كلمه‌هايي همچون « به نوعي، در اغلب موارد » باعث كاهش قدرت كلام مي‌شود يا استفاده از جمله‌هاي منفي مثل « نمي‌توان، امكان ندارد و هرگز » كه باعث نا اميدي و منفعل شدن مي‌شود.

براساس تحقيقي كه به تازگي انجام شده و طبق توصيه كارشناسان، ۱۰ جمله زير را فيگارو به عنوان بدترين چيزهايي انتخاب كرده كه مي‌توان در محيط كار به زبان آورد.


1 - اين كار من نيست

همين جمله ساده و پركاربرد باعث مي‌شود شما خودتان را از جمع اعضاي تيم كاري‌تان جدا كنيد. اين جمله دقيقا متضاد حس انعطاف‌ پذيري و ميل به ياد گرفتن چيزهاي جديدي است كه براي برعهده گرفتن پست‌هاي حساس و عالي حياتي است. به جاي اين جمله منفي مي‌توان از اين جمله مثبت استفاده كرد: « واقعا در اين زمينه تجربه‌اي ندارم.»

 

2 - فكر مي‌كنم كه

« لوري توماس روس كه مدير يك شركت بزرگ است اعتقاد دارد اين جمله و جمله‌هاي مشابه آن همچون « تصور مي‌كنم، احساس مي‌كنم » باعث مي‌شود از تسلط مديريتي شما كاسته شده و قدرت پيام را نيز تضعيف كند. گفتن « فكر مي‌كنم اين بهترين استراتژي است » قدرت كمتري دارد از جمله « اين بهترين استراتژي است. » حتي اين مورد را بايد به تشكر كردن هم تسري دارد.


3‌ - نمي‌دانم

شما فكر مي‌كنيد گفتن اين جمله يعني صداقت؟ با گفتن اين جمله ممكن است ديگران فكر كنند شما از روي تنبلي با اين جمله خود را خلاص كرده‌ايد. به جاي اين جمله بگوييد:« اجازه بدهيد جواب را پيدا كنم.» يا« نمي‌دانم چطور اين كار را انجام دهم.» و حتي « براي انجام اين كار از چه كسي مي‌توانم كمك بگيرم؟» نيز جمله مناسبي است. با اين كار زمان مي‌خريد تا راه حل را بيابيد.

4 - نمي‌توانم

با بر زبان « نياوردن » اين جمله به همكاران خود مي‌فهمانيد كه براي هر نوع يادگيري آماده هستيد. مي‌توانيد مشكل را بررسي و راه حل پيشنهاد كنيد. مثلا اگر از شما خواسته باشند پروژه‌اي را معرفي كنيد كه به دليل مشغله كاري توان انجام آن را نداريد بگوييد: « متاسفانه الان مشكلي دارم. با اين حال با فلاني در اين مورد صحبت كرده‌ام و مطمئنم او به خوبي از پس آن برمي‌آيد.»


5 - ولي

استفاده از كلمه « ولي » همه آن چيزي را كه پيش از اين گفته‌ايد كاملا انكار مي‌كند. مثلا اين جمله را ببينيد: «اين پيراهن خيلي زيباست اما اين گوشواره‌ها به پيراهنت نمي‌آيد.» ما هميشه به طورغريزي جملات منفي را مي‌بينيم. بنابراين استفاده از اين كلمه تنها باعث برجسته شدن بخش منفي ماجرا مي‌شود.


6 - سعي خودم را مي‌كنم

استفاده از اين جمله يعني احتمال شكست وجود دارد و ممكن است داستان به آخر نرسد. وقتي در ساعات آغازين كار، رئيس‌تان از شما مي‌خواهد كاري را انجام دهيد و شما به او مي‌گوييد « سعي خودم را مي‌كنم » باعث مي‌شود ترديد در روح رئيس‌تان شكل بگيرد. به جاي اين جمله مي‌توانيد بگوييد: « ساعت ۹ روي ميز كارتان خواهد بود. »


7 - ايده خوبي نيست

اين اولين و دم‌ دست‌ترين جمله‌اي است كه در برابر ايده‌هاي همكارانتان مي‌توانيد بگوييد. بكار بردن اين جمله باعث مي‌شود آنها جرات ابراز ايده‌هاي خود را نداشته باشند. به جاي اينكه چيزي را به طور كامل رد كنيد مي‌توان مثلا از يك پرسش استفاده كرد: « خب مي‌توان اين ايده را اجرايي كرد؟»


8 - تقصير من نيست

به جاي گفتن اين جمله و در مقام ضعف و مظلوم‌ نمايي قرار گرفتن بهتر است دست بالا را بگيريم. چنين جمله‌هايي مي‌تواند كمك حال هركسي باشد: « سعي مي‌كنم بفهمم چه اتفاقي افتاده است.» يا« بهتر است سعي كنيم بفهميم چطور مي‌شود از تكرار اين اتفاق جلوگيري كرد. »


9 - تصور مي‌كنم

اجتناب كردن از جمله‌هايي كه در آنها عدم قطعيت موج مي‌زند باعث مي‌شود قدرت و تسلط خود را بهتر به ديگران نشان دهيد. اگر ذهن شما را چيزي به خود مشغول كرده كه باعث درنگ شما مي‌شود به جاي اينكه با خجالت صحبت كنيد بهتر است مشغوليت ذهني‌تان را صادقانه مطرح كنيد.


10 - غيرممكن است

اين جمله بدون شك منفي‌ترين جمله اين فهرست است. اين جمله يعني اينكه شما حتي آماده نيستيد كه آن موضوع خاص را امتحان كنيد. حس منفي واگيردار است و همچون يك ويروس منتشر مي‌شود. براي مثبت بودن مي‌شود گفت: «خب بگرديم شايد راه حلي پيدا كرديم. »
 

www.Magazin.ir 

 http://www.web.iran-forum.ir/life-style/work-life/small-business/43799-اين-جملات-را-هرگز-در-محل-كارتان-بر-زبان-نياوريد.html#


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۳۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

 با خودت قشنگ‌تر حرف بزن

همه ما گاهي با خود صحبت مي‌كنيم و اين صحبت‌ها در واقع همان افكار مثبت يا منفي است كه گاهي آن را با صداي بلند و گاه در ذهن خود مي‌گوييم. اگر حرف‌هاي ما با خودمان مثبت باشد، موجب آرامش بيشتر و كنترل استرس مي‌شود اما اگر منفي باشد موجب تشديد استرس مي‌شود...

به گفته روان‌شناسان اين گفتگوها بازتاب حالات عاطفي ما هستند و اعتماد به نفس، ديدگاه، انرژي، عملكرد و ارتباط با ديگران را تحت تاثير قرار مي‌دهند. پس بهتر است با به كار بردن روش‌هاي زير گفتگوهاي دروني منفي خود را به مثبت تبديل كنيم و از نتايج خوب آن بهره‌مند شويم.

1. بهتر است به جاي اينكه روي مشكل تمركز كنيد، به راه حل آن فكر كنيد. همه مشكلات راه حل دارند. از خود بپرسيد: «چه‌طور مي‌توانم اين وضعيت را تغيير دهم؟»

2. سعي كنيد اين جمله را كه «هر اتفاق بدي يك فاجعه است.» به كار نبريد. واقع بين باشيد و از ترساندن خود دست برداريد، پس بهتر است بگوييد «بله ممكن است به دليل اشتباهات كوچك اتفاق بدي بيفتد اما فاجعه‌اي در كار نيست.»

مساله مهم اين است كه زن مي خواهد همسرش براي او با تمام وجود اهميت قايل باشد و زماني كه ازوي چنين توجهي دريافت مي دارد، با او احساس صميميت و نزديكي مي كند. در روان زنان، گفتگو با محبت تركيب مي شود تا به آنها كمك كند با ديگري احساس يگانگي كنند. تا زماني كه محبت و گفتگو ادامه دارد، زن احساس پيوند و وابستگي مي كند.

بنابراين اگر مردي به طور جدي بخواهد نياز همسرش را بر طرف كند تا او احساس نزديكي و صميميت كند، بايد وقت صرف كند و توجه كافي نشان دهد. به مردان توصيه مي شود بياموزند زماني را در هفته به توجه غير مشروط به همسرشان اختصاص دهند. اگر سر شما خيلي شلوغ است و وقت نداريد چنين موقعيتهايي را فراهم آوريد، بايد بدانيد كه دقيقا به همين دليل به چنين جلسات و گفتگوهايي نياز داريد. آگاهي از نگراني ها و شكايات همسر كافي نيست. شما بايد به همسرتان كمك كنيد نگراني هايش را رفع كند و نيازش به محبت و توجه شما برطرف شود.


در روان زنان، گفتگو با محبت تركيب مي شود تا به آنها كمك كند با ديگري احساس يگانگي كنند. تا زماني كه محبت و گفتگو ادامه دارد، زن احساس پيوند و وابستگي مي كند.

چگونه اين زمان در دوران نامزدي مهيا مي شد اما الان نمي شود؟ چگونه است كه زوجين براي با هم بودن در دوران نامزدي فعاليتهاي مختلفي مانند سينما، پارك، رفتن به رستوران، ساعتها صحبت كردن و... را تدارك مي بينند اما اين برنامه ها پس از ازدواج رنگ مي بازد؟

زوجيني كه مشتاق زندگي مشترك شاد و و رضايت بخش باشند، به اين رفتار در سراسر زندگي شان ادامه مي دهند. براي رسيدن به اين هدف در ابتدا بايد زماني را براي با هم بودن تعيين كنيد و هدف اوليه تان بايد گفتگو باشد، گفتگويي صميمي و خصوصي و احيانا بدون حضور فرزندان يا دوستان.

 توجه داشته باشيد كه بدون سپري كردن زمان كافي در كنار يكديگر، زنان نمي توانند با همسرشان احساس صميميت كنند. گوش دادن، ابراز احساسات كردن، بازخورد دادن و بازخورد گرفتن، روشن كردن منظور و.. جز اصلي مهارتهاي گفتگو است كه به شما در راه توافقات رضايت بخش و فهم درست يكديگر كمك مي كند.

گفتگوهاي منظم، مجالي براي تمرين منظم و دقيق مهارتهاي ارتباطي است و با تاكيدي كه بر مشاركت و مسئوليت پذيري برابر دارد، وقت و مجال لازم براي تصميم گيري و حل مساله را به زن و شوهر مي دهد.

وقتي زن و مرد گفتكوهاي منظمي برگزار مي كنند، در واقع بر اهميت زندگي زناشويي خود صحه مي گذارند. وقتي مشكلاتي پيش مي آيد  كه نمي توانيد آنها را به سرعت حل كنيد، آنها را در دستور العمل گفتگوي بعدي بگذاريد تا به اتفاق همسرتان بتوانيد به حل آن بپردازيد. براي شروع مي توانيد گفتگوها را مطابق با غالب پيشنهادي زير برگزار كنيد و سپس آنها را با نيازهاي خود هماهنگ كنيد:

دستورالعمل يك گفتگوي موفق


1- وقت مناسبي براي گفتگو ترتيب دهيد. براي هر جلسه گفتگو حداقل 40 دقيقه وقت بگذاريد.

2- موضوع مورد نظر در هر جلسه گفتگو را مشخص كنيد. به اين شكل شما و همسرتان بايد موضوعات قابل طرح در جلسه گفتگو را فهرست وار مشخص كنيد. اين فهرست مي تواند شامل موارد زير باشد:

- نكات مثبت و مورد علاقه من

- بحث كار و وظايف روزانه

- برنامه هاي تفريحي

- مشكلات و دردسرها

3- مشاركت شما بايد برابر باشد. بدون تناقض و صادقانه حرف بزنيد. به حرفهاي يكديگر، همدلانه گوش دهيد.

4- بخشي از جلسه گفتگو را صرف دلگرم كردن يكديگر كرده و در آن به نكات مثبت يكديگر و زندگي مشتركتان اشاره كنيد.

5- مشتركا تصميم بگيريد.زن و شوهر بايد در مورد تصميم گرفته شده، اتفاق نظر داشته باشند.

6- در آغاز گفتگو موضوعات بسيار جنجالي و اختلاف برانگيز را مطرح نكنيد.

7- وقتي را كنار بگذاريد تا با انجام برخي كارها براي يكديگر، مهر و محبت تان را نشان دهيد.

8- اجازه ندهيد جلسات گفتگو صرفا صرف بحث و بگو مگو شود. گلايه ها را شنيده و به يكديگر مجال تخليه هيجاني بدهيد.

منابع تكميلي:

افضل نيا، محمدرضا.بهداشت رواني خانواده. انتشارات نسل نوانديش.1387.

كارلسون،جان. دينك ماير، دان. براي زن و شوهر ها وقت زندگي بهتر رسيده. فيروزبخت، مهرداد(مترجم). انتشارات دانژه.1387.

هارلي، ويلارد اف. نيازهاي مردان نيازهاي زنان. حسيني و آرام نيا(مترجمان). انتشارات نسل نوانديش.1387.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=107923


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۲۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

چگونه سر صحبت را باز كنيم؟

 

من خيلي خجالتي هستم و نميـدانـم بايد از كجا سر صحبت را باز كنم.

مشاور عزيز: من يك مرد 35 ساله خيلي خجالتي هستم كه هيچ وقت ياد نگرفته چگونه مي تواند سر صحبت با يك خـانم را باز كند؟ اصلا نمي دانم كه در چنين شرايطي بايد در مــورد چه چيزهايي حرف بزنم؛ بهمين دليل هم معمولا حـرفي بـراي گـفتن ندارم. رفته رفته تمام دوستانم در حال قـطــع كردن رابطه شان با من هستند و مرا به مهمانيهايخود دعوت نمي كنند. البته من خودم هم به آنها حق مي دهـم و ســرزنششان نمي كنم. به همين دليل خودم هم ديـگر تــمايلي به شركت در جشن ها و مهماني ها ندارم. من آدم بد قيافه اي نيستم؛ چون چه در محل كار و چه در خارج از آن، خانم هايي كه در نگاه اول مرا مي بينند، به من لبخند مي زنند و رفتار خوبي از خود نسبت به من نشان مي دهند. مشكل من اينجاست كه نمي دانم بايد چه چيزي به آنها بگويم و چه عكس العملي از خود نشان دهم. هيچ گاه نمي توانم جمله اي را كه شروع مي كنم به درستي به پايان برسانم و اين كار مرا واقعا عصباني مي كند و باعث مي شود كه احساس بدي نسبت به خودم پيدا كنم و خونسردي ام را از دست بدهم. سوال من اين است كه بعد از "سلام" چه چيز ديگري بايد بگويم؟- هومن-

 

هومن عزيز: براي حل مشكل خود مي تواني از شيوه يكي از چهره هاي موفق تلويزيوني بهره بگيري. هدف اوليه اين است كه تا جاييكه مي توانيم بايد در مورد طرف مقابل خود اطلاعات بدست آوريم. شايد به تو ياد داده باشند كه در اولين برخورد بايد در خانم ها تاثير بگذاري، ولي ما به تو مي گوييم كه اين حرف ها را فراموش كن؛ تو بايد به دنبال اين باشي كه خصوصيات بارز و منحصر به فرد مخاطب را براي خودش آشكار كني. بيشتر افراد دوست دارند با كسي صحبت كنند كه آنها را مورد توجه خود قرار دهد. اگر اين توانايي را پيدا كني كه ديگران در هنگام صحبت كردن با تو احساس كنند جالب توجه، استثنايي و بي نظير هستند، اين تصور در آنها ايجاد مي شود كه تو خودت نيز به شخصه انسان فوق العاده و بي همتايي هستي. من به تمام خانم ها و آقايوني كه براي مشاوره نزد من مراجعه مي كنند، توصيه مي كنم كه همه ما دوست داريم با افرادي ارتباط داشته باشيم كه سبب شوند در مورد خودمان احساس بهتري پيدا كنيم.   آسان ترين راه اين است كه وانمود كنيد شما همان مجري موفق هستيد؛ همانطور كه مي دانيد آنها با مطرح ساختن سوالاتي كه نياز به تشريح و تفصيل دارند، توانسته اند شهرت جهاني براي خود برهم زنند. سعي كنيد از شخص مقابل سوالاتي بپرسيد كه پاسخ آنها چيزي بيشتر از يك "بله" و يا "نه" ساده هستند. براي مثال، اگر قصد داريد تا با كسي در محل كار سر صحبت را باز كنيد، مي توانيد از او سوال كنيد: "تو چه جوري اينجا استخدام شدي؟"  اگر در مهماني به كسي برخورديد و جذب او شديد مي توانيد بپرسيد: "چي شد كه تصميم گرفتي امشب بياي اينجا و در اين مهماني شركت كني؟" نمونه هاي ديگر براي شروع يك مكالمه اثر بخش از اين قرار است: "بجز كار، علاقه به انجام چه امور ديگري داري؟ در چند سال اخير چه اتفاقات شايان ذكري در زندگي ات رخ داده؟ فكر مي كني در چند سال آتي چه تغييراتي در زندگي ات ايجاد شود؟ با چه تكنيك هايي قصد فائق آمدن بر مشكلات را داري؟ و ... " دقت داشته باشيد كه پرسش هاي شما نبايد جزء سوالاتي باشند كه طرف مقابل بتواند با يك "بله" يا "خير" خشك و خالي به آنها پاسخ دهد و سر و ته قضيه را هم بياورد. بايد سوالاتي مطرح كنيد كه دامنه پاسخ دادن به آنها كاملا باز باشد. به عنوان نمونه سوالي نظير " خوش مي گذره؟" چيزي بيش از يك پاسخ كوتاه در بر ندارد و شما را به هيچ كجا نمي برد و چيزي دستگيرتان نخواهد شد. اما اگر مشاهده كرديد كه فردي به تنهايي در گوشه اي ايستاده مي توانيد جلو برويد و از او بپرسيد: "تو خيلي جدي - يا خوشحال - به نظر مي رسي ( بسته به شرايط)، مي تونم بپرسم به چي فكر مي كني؟" اين سوال باعث مي شود كه آنها به صورت ناخودآگاه اطلاعاتي هم در مورد خودشان و هم در مورد شرايط موجود، در اختيارتان قرار دهند.

در اكثر موارد انسان هاي خجالتي خودشان را بيش از اندازه تحت فشار قرار مي دهند و تصور مي كنند كه بايد به طور پيوسته براي مطرح كردن موضوعات جالب و سرگرم كننده، در تلاش باشند. هيچ الزامي به انجام چنين كاري وجود ندارد. بيشتر مردم صرفاً در پي مشاهده توجه و علاقه ديگري نسبت به خود هستند. بنابراين پس از اينكه شما سوال را مطرح و پاسخ خود را دريافت نموديد، چيزي را كه چند لحظه پيش به عنوان جواب دريافت كرديد، مجدداً تكرار كنيد. شايد اين كار در نظر اول امري طوطي وار به نظر رسد، اما رفته رفته به آن عادت پيدا خواهيد كرد. خوب مثلا فرض كنيد كه مي پرسيد: "هي، تو خيلي جدي به نظر مي رسي، تو ذهنت به چي فكر مي كني؟" و در جواب مي شنويد كه: "اخيراً شركت تصميم دارد افراد بسيار زيادي را به طور موقت از كار معلق نمايد و من دچار دلهره شده ام كه مبادا اسم من هم جزء اين ليست باشد. "با پاسخ هاي قديمي كه در ذهنتان نقش مي بندد، بجنگيد؛ و سعي كنيد حتي الامكان از آنها استفاده نكنيد: "اگر مثبت فكر كني هيچ گاه اين اتفاق رخ نخواهد داد." و يا "چرا؟! هنوز كه چيزي اتفاق نيفتاده پس بهتره نگران نباشي." به جاي آن مي توانيد از جمله هاي روشنفكرانه اي نظير: "منظورت اين است كه شركت در حال نقل و انتقال است و تو بايد به فكر كار ديگري باشي؟" استفاده كنيد. نمونه اي ديگر: "دوستم قرار بوده با من تماس بگيرد و خيلي دير كرده، اطلاع ندارم كجا است و نگرانم كه اتفاقي برايش نيفتاده باشد" مي توانيد در جواب بگوييد: "قرار بوده دوستت سر يك ساعت مشخصي به تو تلفن بزند و هنوز اين كار را انجام نداده؟ به خاطر همين نگران شده اي؟" اگر او احساس كند كه بالاخره كسي را پيدا كرده كه از توانايي درك بالايي برخوردار است، تمايل پيدا مي كند كه به صحبت هايش با شما ادامه دهد.

نكته مهم ديگري كه بايد هميشه به ياد داشته باشيد اين است كه مردم عاشق اين هستند كه احساس كنند چيزي كه در مورد آن صحبت مي كنند از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنابراين در اين قسمت مي توانيد جمله هاي اينچنيني بگوييد، "خيلي جالب است، من جداً از ديدگاه شما خوشم آمده، به نظر مي رسد كه در مدرسه تكاليفت را خوب انجام مي دادي كه الان اينقدر باهوش و با مزه شده اي، و ...." تمامي اين حرف ها صرفاً به اين خاطر گفته مي شوند كه فرد احساس خوبي نسبت به خودش پيدا كند .


http://ravanshenasi.ravabet.com/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۲۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

نكته هاي طلايي جهت برقراري ارتباط سازنده با ديگران


 در ذيل نكته هاي مهم و كليدي در باره مهارتهاي شنيداري، برقراري ارتباط، ايجاد انگيزه در طرف مقابل، ارتباط رو در رو و … را مرور مي كنيم. چنين نكاتي به ما مي آموزند كه ارتباط يك مهارت و يا حتي يك هنر مي باشد و بايد جهت فراگيري و به كارگيري آن تمرين و تمرين و تمرين كنيم. اما قبل از تمرين بايد آنها را دقيقا بياموزيم.
 
1 – مودب باشيد.
از كلماتي مانند « بفرمائيد» و « متشكرم » در صحبت هايتان استفاده كنيد اما بيش از حد آنها را به كار نبريد. مودبانه اما قاطعانه « نه» بگوييد و اگر بار نخست به جواب منفي شما توجه نشد، روي حرف خود تاكيد كنيد براي مثال بگوييد: « مي فهمم اما.....»
 
2 – به كارايي توجه داشته باشيد ، نه ملاحظه كاري و محبوبيت. گاه لازم است كه خشم خود را به طرف مقابل نشان دهيد اما خويشتنداري خود را از دست ندهيد. ابتدا براي خود معلوم كنيد كه چه احساسي داريد سپس تصميم بگيريد كه چه وقت با فرد مورد نظر مذاكره كنيد. مطلب خود را با آرامش مطرح كنيد. براي مثال بگوييد: « من خيلي از اين گفته شما متاسفم ، اما....»
 
3 – اگر از چيزي ناراضي هستيد صريح ابراز كنيد. آه نكشيد يا اخم نكنيد و با بداخلاقي و بي حوصلگي رفتار نكنيد. اما خود را زياد نيز خوش رو نشان ندهيد و مرتب لبخند نزنيد. ممكن است اين حركت شما، نگراني و ترديد تلقي شود.
 
4 – در برخورد اول تصميم بگيرد كه با طرف مقابل دست بدهيد يا خير. سعي كنيد از سوء تفاهم جلوگيري كنيد. محكم و دوستان دست بدهيد اما زياد دست او را در دست خود نگيريد و نفشاريد. از تماس نگاه با او اجتناب نكنيد.
هنگامي كه طرف مقابل شما نگاه مي كند به نگاه او پاسخ دهيد. بر مطالب مهم گفته هاي خود با چشم دوختن به طرف مقابل تاكيد كنيد. با سئوال كردن مي توانيد گفتگو را حول مطلبي كه مي خواهيد متمركز و از اتلاف وقت جلوگيري كنيد.
 

5 – هنگامي كه مشكلي پيش مي آيد خونسردي خود را حفظ كنيد. كنترل اوضاع را در دست بگيريد و مشكل را به شكل اصولي برطرف كنيد ، سراسيمه، و دستپاچه (احساساتي) نشويد.
 
6 – مراقب رفتارهاي عصبي خود باشيد . اگر دوستان به شما مي گويند كه حرف خود را مرتب تكرار مي كنيد، دست خود را روي دهانتان مي گذاريد يا با موهايتان بازي مي كنيد ، گفته هاي آنها را مد نظر قرار دهيد و سعي كنيد اين عادت ها را كنار بگذاريد.
 
7 - صادق باشيد. كنايه يا طعنه زدن خلاف اصل صراحت گويي و قاطعيت است. واضح آنچه را كه مي خواهيد بيان كنيد. از به كار بردن واژه هاي و اصطلاحات عاميانه يا فني و تخصصي اجتناب كنيد مگر آنكه مطمئن باشيد حرف شما را طرف مقابل درك مي كند.
 
8 – حتما يك فرهنگ لغات خوب در اختيار داشته باشيد و سعي كنيد با پيدا كردن لغاتي كه برايتان جديد است دامنه لغات خود را افزايش دهيد. دفتر يادداشتي از لغات جديد همراه با معني آنها براي خود تهيه كنيد.
 
9 – سعي كنيد با نگاه كردن به شرايط از ديدگاه طرف مقابل و با توضيح مزايايي كه پذيرفتن نظرات شما براي او دارد طرف مقابل را متقاعد سازيد.
 
10 – اشتياق خود را براي بيان ديدگاهها نشان دهيد. اين كار تظاهري ساختگي و تصنعي نيست، بلكه در واقع ابراز صادقانه عقايد و باورهاي عميق شما است.
 
11 – هنگام عصبانيت صداي خود را بلند نكنيد. زور و خشونت باعث نمي شود نظرات شما متقاعد كننده تر شود. منطق ، حربه بسيار قوي تري است.
 
12 – هيچ گاه به قصد لطمه و طعنه زدن به طرف مقابل چيزي نگوييد يا ننويسيد. اگر چنين كاري كرديد ديگر نمي توانيد حرف خود را پس بگيريد حتي اگر اظهار پشيماني و تاسف كنيد.
 
13 – براي آنكه حرفتان تاثير گذار باشد مبالغه نكنيد. اگر طرف مقابل تصور كند هميشه مسايل را بزرگ مي كنيد درباره تمامي حرفهاي شما چنين خواهد انديشيد. كوچك جلوه دادن مسايل بسيار موثر تر است.
 
14 – سعي نكنيد لهجه خود را پنهان كنيد اما واضح صحبت كنيد. اگر طرف مقابل در درك گفتار شما مشكل دارد آرام تر صحبت كنيد و در نگاه او دقيق شويد و دنبال نشانه هاي شك و ترديد بگرديد تا متوجه شويد حرف هاي شما را فهميده است يا خير.
 
15 – از علايم غير كلامي مانند «اوم» يا «آها» يا عبارتهايي مانند «مي دانيد»، « اصولا» و « در واقع » براي جلب توجه فرد به سخنان خود استفاده نكنيد. اين عبارت ها تنها مكث هاي كلام شما را پر مي كنند و از ارزش پيام مي كاهند.
 
16– فنون مكالمه را تمرين كنيد. افراد را با نامشان صدا كنيد. سئوال كنيد، علاقه نشان دهيد و با دقت گوش كنيد.
 
17 – حرف طرف مقابل را قطع نكنيد مگر آنكه از موضوع بحث خارج شده باشد. اگر او كند يا با مكث صحبت مي كند جملات او را تمام نكنيد. با حركت هاي لب، حرفهاي او را تكرار نكنيد يا او را در ادامه صحبت كمك نكنيد. صبور باشيد.
 
18 – به ياد داشته باشيد تنها گفته شما نيست كه در خاطر مي ماند، بلكه نحوه بيان شما نيز در ذهن ثبت مي شود بنابراين از لحن تند و خشن اجتناب كنيد.
 
19 – صداي خود را ضبط كنيد و منتقدانه به آن گوش كنيد. اگر لازم بود جلوي آينه با تمرين عبارت ها و كلماتي كه تلفظ آنها مشكل است، تلفظ و طرز بيان خود را بهبود بخشيد.
 
20 – تند و بلند صحبت نكنيد. اگر احساس كرديد آهنگ صدايتان يكنواخت است ، نفس عميقي بكشيد و تمام سعي خود را به كار ببريد تا هنگام صحبت با قدرت بيشتري هوا را بيرون بدهيد. اين كار مستلزم آن است كه دهان خود را بيشتر باز كنيد.
 
21 - سعي كنيد از طريق نگاه با طرف مقابل ارتباط برقرار كنيد اما هرگز خيره نشويد. تحقيقات نشان مي دهد كه در مكالمه ، اغلب آن فردي كه از توانايي ابراز وجود بيشتري برخوردار است، اول تماس چشمي خود را قطع نمي كند بلكه بعد از 2 تا 3 ثانيه آرام آرام اين كار را مي كند نه يكباره. هنگامي كه با كسي رو در رو صحبت مي كنيد سعي نكنيد در آن واحد به هر دو چشم او نگاه كنيد زيرا چشم هايتان چپ به نظر مي آيد. ابتدا به يك چشم و سپس به چشم ديگر نگاه كنيد.
 
22 – سريع صحبت نكنيد زيرا اين امر نشان دهنده عدم اعتماد به نفس است.

23 – در پايان جملات صدايتان را پايين نياوريد زيرا شنونده اين طور برداشت مي كند كه خسته و بي حوصله شده ايد يا علاقه اي به اين صحبت نداريد.
 
24 – هنگامي كه با طرف مقابل صحبت مي كنيد نگذاريد مسايل ديگري كه در اتاق رخ مي دهد حواستان را پرت كند. تمام توجه خود را به گفت و گويتان معطوف كنيد. از نظر طرف مقابل بسيار ناشايست و بي ادبانه است كه نگاهتان مرتب به اين سو و آن سو حركت كند.
 
25 - عقايد خود را به گونه اي مطرح نكنيد كه گويي حقيقت محصند براي مثال بگوييد: « به نظر مي رسد كه .... باشد» نه آنكه : « اين طور هست ». اكراه نداشته باشيد قبول كنيد كه تصميم گيري برايتان دشوار است. اما تعلل نكنيد يا مدام در فكر مساله خاصي فرو نرويد زيرا به نظر مي رسد كه قدرت تصميم گيري نداريد.
 
26 – با دقت به حرف هاي طرف مقابل گوش دهيد به خصوص به نوسانات صداي او دقت كنيد زيرا اين امر اغلب كمك مي كند بهترين طرز فكري را كه در پس گفتار او نهفته است درك كنيد.
 
27 – سعي نكنيد مقدار زيادي اطلاعات و وقايع را از يك گفت و گو يا جلسه به خاطر بسپاريد . اطلاعات مهم و كليدي را يادداشت كنيد.
 
28 – از علايم غير كلامي براي نشان دادن علاقه و توجه خود استفاده كنيد مانند لبخند، تكان دادن سر به نشانه تائيد، در هم كشيدن چهره و اخم كردن. هر وقت لازم بود با كلماتي مانند «بله» ، «واقعا» ، «ادامه بدهيد» و «البته» طرف مقابل را تشويق به صحبت كنيد.
 
29 – اگر مطلبي را نمي فهميد ، توضيح بخواهيد تا مطلب را درك كنيد. هيچ وقت تظاهر به فهميدن نكنيد اما طرف مقابل را خسته و ناراحت نكنيد . براي مثال بگوئيد: « خيلي ببخشيد اما ممكن است آن مطلب را دوباره توضيح بدهيد؟»
 
30 – سعه صدر داشته باشيد. هنگامي كه كسي با شما صحبت مي كند به حرف هاي او گوش كنيد. فرضيه بافي نكنيد. ممكن است تصورات شما اشتباه باشد . اگر موضوع يا بحثي برايتان جالب نيست، اجازه ندهيد تمركزتان به هم بخورد و نگذاريد حواستان متوجه موضوعي شود كه قصد گفتنش را داريد. تمام توجه تان به مواجهه باشد.
 
31 – تحت تاثير كلمات احساسي قرار نگيريد. مراقب استدلالهاي غير منطقي باشيد كه ميان حرف هايتان به كار مي بريد.
 
32 – از جملات كوتاه و سبك نگارشي معمول استفاده كنيد. نشانه گذاري ها را به كارببريد تا در درك پيام به خواننده كمك كند. پيش نويس خود را از ابتدا تا انتها بخوانيد و كلمات و عبارتهاي غير ضروري را حذف كنيد. براي تاثير گذاري بر طرف مقابل از سبك نگارشي فخر فروشانه، خشك يا كتابي استفاده نكنيد. با اين كار تنها خواننده را گيج و سردر گم مي كنيد بي آنكه به نتيجه دلخواهتان دست يابيد. تا آنجا كه مي توانيد پيام ها را ساده تر بنويسيد.

 
منبع:
اين مطالب عينا از كتاب مواجهه طلايي( چگونه ديگران را به توافق بر سر ايده هايمان ترغيب كنيم)، انتخاب شده است.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۷:۲۶ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][