etica, sans-serif">زمانيكه با احساسات شديد روبرو مي شويد، بايد پيش از هر چيز هميشه يادتان باشد كه يك نفس عميق بكشيد. زمانيكه نسبت به احساسات خود بي توجهي مي كنيد، اين احساسات به طرق ديگر خود را نمايان مي سازند كه خوردن بيش از اندازه نيز جزئي از آن مي باشد. به احساسات خود مانند طفلي كه در حال گريه كردن است نگاه كنيد، اين كودك نيازمند كمك شماست. زمانيكه نفس عميق مي كشيد، بر روي دم و بازدم خود تمركز كنيد. بعد احساس مورد نظر را براي خودتان تشريح كنيد. به عنوان مثال بگوييد: "من احساس نااميدي مي كنم" يا "من عصباني هستم" و يا هر احساس ديگري كه در آن لحظه بر شما غلبه كرده. بعد هم به خشم و يا نااميدي خود لبخند بزنيد. هدف اين نيست كه آني مشكل را حل كنيد، فقط بايد با دقت تمام به آن توجه كنيد و نفس خود را خالي كنيد. اين توجه، به نوبه خود شما را آرام تر كرده و از شدت احساسات منفي شما مي كاهد.


اگر از دست كسي عصباني هستيد، چه يكي از دوستان نزديكتان باشد، چه راننده اي كه در خيابان بد رانندگي مي كند، به اين فكر كنيد كه آنها هم به اندازه شما در حال اذيت شدن هستند. به اطرافيان خود به چشم يك كودك 5 ساله نگاه كنيد كه به شدت آسيب پذير است. شما نسبت به اين كودك 5 ساله حس ترحم و همدردي داريد؛ او با وجود تمام بي توجهي ها، ترس ها، خشم ها، حسد ها، اضطراب ها و ناكامي ها بزرگ شده است. شايد خودتان هم با يك چنين مشكلاتي در زندگي مواجه شده باشيد، خيلي سخت است، اما حقيقت دارد. در هر حال تحت هر شرايطي كه احساس عصبانيت به شما دست داد، فوراً يك نفس عميق بكشيد. لازم نيست ديگران را به خاطر كارهاي بدي كه انجام مي دهند، ببخشيد، اما نسبت به افراديكه عصباني هستند، قدري رحم داشته و نسبت به آنها دلسوزي كنيد چرا كه آنها نيز در رنج و عذاب به سر مي برند. اين كار به نوبه خود سبب مي شود تا در حد بسيار زيادي از رنج و اندوه شما كاسته شود و مي تواند نقش سازنده اي داشته و آثار مخرب خشم را بر روي شما از ميان بردارد.


برخي از افراد هستند گه گرايش شديدي به "تقلب" كردن در رژيم هاي غذايي شان دارند. اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه "هوس" را از خودتان دور كنيد. اگر شما به دنبال موارد منفي در زندگي خود نيستيد، بهتر است كه در حوالي آنها هم ظاهر نشويد تا بر روي شما نتوانند كوچكترين تاثيري بگذارند. اگر غذايي مقابلتان قرار گرفت كه نمي دانستيد كه آيا مي توانيد از خوردن آن صرف نظر كنيد، يك لحظه صبر كنيد، نفس عميقي بكشيد، و بعد تصميم بگيريد. گاهي اوقات ممكن است كه براي مدت زمان كوتاهي دچار احساسات آني بشويد، اما تحت هر شرايطي بايد بر روي اهدافي كه در ذهن مي پرورانيد تمركز كرده و با برنامه ريزي به جلو برويد. به طور كلي نظر من اين است كه اگر براي لحظه اي كوتاه به هوس هاي خود خيلي منطقي و عاقلانه فكر كنيد، آنها به سرعت رنگ مي بازند، به ويژه اگر از منبع آن دور شده و يا خودتان را مشغول به انجام كار ديگري كنيد. اگر سعي كنيد با اتكا به قدرت هاي فوق العاده و ماوراي انساني با آنها بجنگيد، مطمئن باشيد كه با اين كار خود فقط آنها را تقويت و تشديد كرده ايد.


دقت داشته باشيد – اگر بر روي هر چيزي پوشش بگذاريد، چيز ديگري فاش خواهد شد. زماني كه افراد مي گويند به دلايل تغييرات احساسي پرخوري مي كنند، در واقع منظورشان اين است كه اگر غذا را برداريم در زير آن يك سري احساسات ناخوشايندي وجود دارد و از آنجايي كه فرد تمايلي به رويارويي با آنها ندارد، غذا خوردن را انتخاب ميكند تا با اين كار به نوعي از احساسات اصلي خود فاصله گرفته باشد.


درصد عظيمي از اضطراب و استرسي كه در افراد مختلف بروز مي كند به دليل تفاوت هايي است كه در واقعيت زندگي و تصورات ذهني آنها وجود دارد. به هر حال اين جزء طبيعت انسان است كه هم بايد لذت را تجربه كند و هم زجر و سختي را. حقيقت، حقيقت است و تنها راهي كه مي توانيد از طريق آن به جاي ديگري برويد اين است كه موقعيت فعلي خود را قبول كنيد و سپس مسير مورد نظر خود را انتخاب نماييد. درست مانند زمانيكه در فروشگاه زنجيره اي ايستاده ايد و نقشه اي كه در مقابلتان وجود دارد به روشني معين مي كند كه در كجاي فروشگاه ايستاده ايد. نمي توانيد جر و بحث كنيد كه چرا اين جا هستيد و همچنين نمي توانيد آرزو كنيد كه اي كاش در جاي ديگري ايستاده بوديد. به هر حال موقعيت فعلي تان اينجاست و بايد آنرا بپذيريد. حقيقت را همانطوري كه هست بپذيريد و اولين گام را دقيقاً از جايي برداريد كه در حال حاضر در آن قرار گرفته ايد.


البته منظور ما اين نيست كه مشكلاتتان دقيقاً در همان نقطه اي كه بروز مي كنند، حل نماييد. فقط بايد اطلاعات جامع و كاملي در مورد كليه احساسات خود داشته باشيد و واقعيات زندگي را پذيرا باشيد. حل مشكلات هم به نوبه خود نيازمند توجه و آگاهي است، اما صرفاً نيازمند مدت زمان بيشتري مي باشد. اگر از ايمان و عقيده ي بالايي برخوردار باشيد، مي توانيد تلاش كرده و در كنار آن دعا كنيد و نتيجه را به خدا بسپاريد. همچنين مي توانيد موقعيت فعلي خود را به خوبي تجزيه و تحليلي كرده و گزينه هاي مختلفي را كه در پيش رويتان قرار دارد، بسنجيد؛ هميشه به اين نكته دقت داشته باشيد كه در هر لحظه ممكن است گزينه هاي جديدي در مقابلتان سبز شوند كه قبلاً به ذهنتان نرسيده باشند. در هر صورت سعي كنيد كه با ديد مثبت به مسائل نگاه كنيد و خشم و غرور و يك چنين خزعبلاتي را كنار بگذاريد و تبديل به فردي شويد كه خودتان از او قدرداني و تشكر مي كنيد.


به هر حال از هر مطلبي كه رنج مي بريد، و احساسات شما هر چه كه هستند، سعي كنيد از آنها فرار نكنيد. تا كي مي خواهيد اين كار را انجام دهيد؟ سعي كنيد به چشم يك ميهمان به آنها نگاه كرده و به آنها خوش آمد بگوييد تا بهتر بتوانيد آنها را درك كنيد. فقط نفس بكشيد، در كنار احساسات خود بنشينيد، آنها را بازبيني كرده و به آنها لبخند بزنيد. اين كار را فقط براي چند روز انجام دهيد ونه بيشتر، آنوقت مي بينيد كه احساسات منفي تان ديگر هيچ گونه انرژي نخواهند داشت تا شما را آزار دهند. ديگر تمايلي به سركوب كردن احساسات خود نخواهيد داشت، با پرخوري بر روي آنها در پوش نخواهيد گذاشت؛ فقط آنها را شناسايي كرده و از همان نقطه شروع به حل كردنشان ميكنيد. زماني كه اقدام به شناسايي اعمال خود مي كنيد، ديگر اين احساساتتان نيستند كه بر شما غلبه مي كنند و به خوبي متوجه مي شويد كه شما چيزي بالاتر از احساساتتان هستيد.


به راحتي مي توانيد به غم و اندوه خود لبخند بزنيد، مي توانيد به خشم و عصبانيت خود لبخند بزنيد، آنها ديگر جزئي از وجودتان هستند و در عين حال شما خيلي بالاتر از آنها هستيد. اگر نسبت به آن احساس كاملاً طبيعي داشته باشيد مي توانيد در كنار آن نشسته و بر اين باور باشيد كه مانند ميهمان مي آيند و ميروند. در مورد آنها از خود سوال بپرسيد، دعا كنيد، در مورد راههاي سازنده اي كه مي توانيد شرايط راتغيير دهيد فكر كنيد، ببخشيد، عذرخواهي كنيد، نفس عميق بكشيد، بر روي دم و بازدم خود تمركز كنيد و سعي كنيد كه به طور كلي تبديل به انسان بهتري شويد. زمانيكه موقعيت فعلي خود را بپذيريد، آنوقت مي توانيد به راحتي تصميم بگيريد كه به كدام سمت ميتوانيد برويد.


اوه خداي من احساس مي كنم هيپي* شدم.


هيپي*: فردي كه قواعد و شرايط قراردادي و متداول زندگي را نمي پذيرد و خواستار داشتن يك زندگي سرشار از عشق و صلح است.


http://www.mardoman.net/?sn=articles&pt=full&id=1506


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۵۵ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ... 26 - مديريت احساسات

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۶ - مديريت احساسات

۳

راهكارهاي مهار احساسات

كنترل كردن احساسات به معناي ناديده گرفتن آنها نيست. به اين معناست كه آنها را بشناسيد و در مواقع مناسب آنها را ابراز كنيد، نه بدون كنترل و تصادفي.
 
مراحل

1. احساساتتان را بشناسيد. ميليون ها راه براي احساس كردن وجود دارد اما دانشمندان احساسات انسانها را به چند احساس اصلي تقسيم بندي كرده اند: لذت، پذيرش، ترس، تعجب، ناراحتي، تنفر، عصبانيت و پيشبيني. انجمن تشخيص و آمار روانشناسي امريكا مهمترين احساساتي كه بيشترين مشكل را براي ما ايجاد مي كنند را اين احساسات برشمرده اند: عصبانيت، ترس، اضطراب و افسردگي.
 
2. بدانيد كه احساسات مرموزانه و از غيب ظاهر نمي شوند. بسياري اوقات ما در  سطح ناخودآگاهمان تحت مرحمت احساساتمان هستيم. با شناخت احساساتمان در سطح خودآگاه بهتر مي توانيم آنها را كنترل كنيم. بدترين كاري كه مي توانيد بكنيد اين است كه احساساتتان را ناديده بگيريد يا سركوب كنيد چون حتماً مي دانيد كه اگر اينكار را بكنيد اين احساسات بدتر شده و بعدها فوران مي كنند. در طول روز از خودتان بپرسيد، "الان چه احساسي دارم؟" اگر مي توانيد دفترچه اي براي يادداشت احساساتتان داشته باشيد. وقتي احساس افسردگي مي كنيد، مكث كنيد و موقعيتي كه اين احساس را در شما ايجاد كرده بررسي كنيد. به احساستان از 1 تا 100 نمره بدهيد طوريكه عدد 1 كمترين شدت و عدد 100 بالاترين شدت را نشان دهد.

3. ببينيد در آن زمان چه فكري از سرتان مي گذشته است. مكث كنيد و ببينيد به چه چيز فكر مي كرديد و تا زمانيكه نفهميديد چه فكري آن احساس را در شما ايجاد كرده دست برنداريد. مثلاً ممكن است رئيستان بدون اينكه حتي متوجه باشد موقع ناهار به شما نگاه نكرده باشد و اين فكر در ذهن شما ايجاد مي شود كه، "او آماده است كه من را اخراج كند!"
 
4. حادثه اي كه آن فكري كه احساس مورد نظر را ايجاد كرده تاييد مي كند را روي كاغذ بياوريد. بعنوان مثال، ممكن است حرفي از دهانتان خارج شده باشد كه او را عصباني كرده باشد و جمع و جور كردن آن ديگر ممكن نباشد.
 
5. حادثه اي كه مخالف آن فكر است را نيز بنويسيد. اگر فكر كنيد مي فهميد كه ازآنجاكه هيچ كس نمي تواند به خوبي با اين رئيس راه بيايد، به همين خاطر نمي تواند كسي را اخراج كند چون تعداد كارمندان همين حالا هم كم هستند.
 
6. از خودتان بپرسيد، "راه ديگري كه منطقي تر و متعادل تر از اين رويكرد باشد براي ديدن اين موقعيت وجود دارد؟" با در نظر گرفتن اين دليل جديد مي توانيد نتيجه بگيريد كه با وجود عصبانيت رئيس، كارتان كاملاً در امنيت است. البته ممكن است هنوز كار يا رئيستان را دوست نداشته باشيد و بخواهيد كه دنبال كار ديگري بگرديد. اما حداقل مي توانيد براي پيدا كردن يك كار بهتر به خوبي وقت بگذاريد و نيازي نيست نگران بيكاري باشيد.
 
7. انتخاب هاي مختلف را در نظر بگيريد. وقتي احساسي را شناسايي كرديد، به حداقل دو راه براي واكنش دادن به آن فكر كنيد. وقتي تصور كنيد كه فقط يك راه براي واكنش دادن وجود دارد، احساساتتان كنترل شما را به دست مي گيرند. هميشه انتخاب هاي مختلفي پيش رويتان است. بعنوان مثال، اگر كسي اذيتتان مي كند و شما عصباني مي شويد، واكنش فوري شما مي تواند اين باشد كه شما هم او را اذيت كنيد اما صرفنظر از اينكه آن احساس چه باشد، هميشه حداقل دو جايگزين ديگر هم داريد:
 
o        هيچ عكس العملي نشان ندهيد. اما اگر اينكار را مي كنيد بايد شناسايي احساستان را ادامه دهيد. فقط به اين خاطر كه به يك احساس واكنش نمي دهيد به اين معنا نيست كه آن احساس وجود ندارد. اگر انتخاب مي كنيد كه هيچ عكس العملي نشان ندهيد، بايد حتماً به خاطر يك دليل باشد (همانطور كه در مورد بعد توضيح داده خواهد شد) نه به خاطر اينكه ترس از روبه رو شدن.
 
o        عكس كاري كه معمولاً انجام مي دهيد را انجام دهيد.

8. انتخاب كنيد. حالا كه انتخاب هاي مختلفي پيش رويتان است، وارد عمل شويد:

o        اصول – مي خواهيد چه كسي باشيد؟ اصول اخلاقي شما چيست؟ مي خواهيد نتيجه اين موقعيت چه باشد؟ و آخر اينكه كدام تصميم بيشتر باعث افتخارتان خواهد بود؟ اينجاست كه راهنمايي هاي مذهبي براي خيلي افراد وارد كار مي شوند.
 
o        منطق – چه راهكاري نتيجه دلخواهتان را مي دهد؟ بعنوان مثال، اگر با يك دعواي خياباني مواجه شده ايد و مي خواهيد كه راهكار صلحطلبانه را پيش بگيريد، مي توانيد از آن گذر كنيد اما اين احمال وجود دارد كه اگر رويتان را برگردانيد طرف مقابل عصباني تر شود. شايد بهتر باشد كه عذرخواهي كنيد و اجازه بدهيد تا زمانيكه آرامتر شود حرفهايش را بزند.
 
9. نگرشتان را تغيير دهيد. مراحل بالا نشان مي دهد كه چطور اجازه ندهيد احساساتتان رفتار شما را كنترل كند اما نشان نمي دهد كه چطور خودِ آن احساسات را تغيير دهيد. اگر مي خواهيد احساساتتان را كنترل كنيد بايد نگرشتان به دنيا را عوض كنيد. اگر ياد بگيريد كه چطور خوشبين باشيد، خواهيد ديد كه احساسات منفي كمتر به سراغتان مي آيند. حتي مي توانيد مستقيماً خيلي از اعتقادات اصلي خودتان كه افكار ناراحت كننده و منفي برايتان ايجاد مي كنند را از بين ببريد. مي توانيد با بحث هاي دروني از شر اين ايده هاي ازاردهنده خلاص شويد. در زير به چند نمونه از اين افكار و اعتقادات ناراحت كننده اشاره مي كنيم:
 
o        براي اينكه فردي باارزش باشم بايد در همه جنبه ها فردي كامل باشم. هيچ كس نمي تواند در همه چيز كامل باشد. اما اگر باور داشته باشيد كه اگر كامل نباشيد فردي شكست خورده هستيد فقط تا آخر عمر خودتان را بدبخت مي كنيد.
 
o        بايد همه كسانيكه برايم مهم هستند دوستم داشته باشند و قبولم كنند. گاهي اوقات نمي توانيد از دشمن سازي براي خودتان جلوگيري كنيد. خيلي ها هستند كه با همه بدرفتار هستند. اما نمي توانيد براي راضي نگه داشتن آنها زندگي را به خودتان زهر كنيد.
 
o        وقتي مردم غيرمنصفانه رفتار مي كنند به خاطر بدجنسيشان است. اكثر كساني كه با شما غيرمنصفانه رفتار مي كنند دوستان و خانواده اي دارند كه عاشقشان هستند. همه انسانها تركيبي از خوبي و بدي هستند.
 
o        خيلي احساس بدي است وقتي نااميدم، با من بد رفتار مي كنند يا ناديده ام مي گيرند. برخي افراد اين حس را دارند كه به خاطر اينكه نمي توانند كوچكترين نااميدي را تحمل كنند، هميشه شغلشان را از دست مي دهند يا روابطشان به خطر مي افتد.
 
o        بدبختي از نيروهاي خارجي ناشي مي شود كه كاري براي تغيير آن از دستم برنمي آيد. خيلي از زندانيان وضعيتشان را گردن قضا و قدر مي اندازند و مي گويند كه نقشي در آن نداشته اند.
 
o        اگر چيزي خطرناك يا ترسناك است بايد نگران آن باشم. خيلي ها باور دارند كه نگران بودن به دور شدن مشكلات كمك مي كند.

o        خودداري از مواجهه با سختي ها و مسئوليت ها ساده تر از روبه رو شدن با آنهاست. حتي تجربيات دردناك هم اگر با آنها روبه رو شويد مي تواند پايه اي براي يادگيري و رشد شما در آينده باشد.
 
o        به خاطر اينكه اتفاقات گذشته زندگي من را كنترل كرده، حال و آينده ام هم بايد همينطور باشد. اگر اين واقعاً صحت داشت به اين معنا بود كه ما زندانيان گذشته مان هستيم و تغيير غيرممكن است. اما انسانها هميشه در حال تغييرند و بعضي وقت ها اين تغييرات چشمگير است.
 
o        وقتي كارها آنطور كه مي خواهم پيش نمي رود خيلي بد است. آيا مي توانستيد روند زندگيتان را پيشبيني كنيد؟ مطمئناً نه. به همين خاطر نمي توانيد پيشبيني كنيد كه كارها آنطور كه شما مي خواهيد پيش خواهند رفت يا نه.
 
o        فقط با لذت بردن و خوش گذراندن و تفكر هرچه پيش آيد خوش آيد مي توانم فرد خوشبختي باشم. اگر اين درست بود تقريباً همه آدم هاي پولدار بازنشسته هيچ كاري نمي كردند. اما درعوض مي بينيد كه همه آنها از چالش هاي جديد بعنوان راهي براي رشد بيشتر استفاده مي كنند.
 
نكات

·      يادبگيريد كه از انحرافات شناختي كه باعث مي شود همه چيز بدتر از آن چيزي كه هست به نظر برسد دوري كنيد. اكثر ما اين را شنيده ايم كه مي گويند نيمه پر ليوان را ببينيد. اما وقتي قدرت دركتان منحرف مي شود، فقط نيمه خالي ليوان را مي بينيد. در زير به چند نمونه اشاره مي كنيم:
 
o        تفكر هيچ چيز يا همه چيز. همه چيز يا خوب است يا بد و هيچ چيز بين اين دو وجود ندارد. اگر شما كامل نيستيد پس كاملاً شكست خورده هستيد.
 
o        تعميم افراطي. يك اتفاق بد موجب يك سلسله اتفاقات بد مي شود.

o        فيلتر ذهني. يك چيز منفي همه چيز را منفي مي كند. خيلي وقت ها وقتي افسرده ايد نيمه خالي ليوان را مي بينيد.
 
o        مردود كردن جنبه مثبت. اگر كسي نظر مثبتي نسبت به شما ابراز مي كند به حساب نمي آيد. اما اگر كسي چيز بدي درموردتان بگويد "هميشه مي دانستيد".
 
o        نتيجه گيري سريع. بااينكه هيچ واقعيت قطعي وجود ندارد كه نتيجه گيري شما را تاييد كند، يك تفسير و نتيجه گيري منفي مي كنيد.
 
o        خواندن ذهن. فكر مي كنيد كه كسي به شما بي احترامي مي كند و براي مطمئن شدن از آن تلاشي نمي كنيد. فقط تصور مي كنيد كه اينطور است.
 
o        اشتباه طالع بيني. فكر مي كنيد كه همه چيز بد پيش خواهد رفت و خودتان را قانع مي كنيد كه اين حقيقت دارد.
 
o        بزرگسازي و كوچكسازي. تصور كنيد كه با يك دوربين به خودتان يا كسي ديگر نگاه مي كنيد. ممكن است تصور كنيد كه اشتباهي كه انجام داده ايد يا موفقيت كسي ديگر مهمتر از آن چيزي است كه هست. حالا تصور كنيد كه دوربين را برمي گردانيد و از آن سر دوربين به همان چيزها نگاه مي كنيد. كاري كه انجام داده ايد ممكن است كم اهميت تر از آنچه كه بوده جلوه كند و اشتباه كسي ديگر كم اهميت تر از آنچه كه هست به نظر برسد.
 
o        استدلال احساسي. تصور مي كنيد كه احساسات منفي شما منعكس كننده واقعيت امر است: "من اينطور حس مي كنم پس بايد واقعيت داشته باشد."
 
o        بايدها. تلاش مي كنيد كه به خودتان براي كاري انگيزه بدهيد. بايد اينكار را بكني. حتماً اينكار را بكن و امثال آن. اينكار باعث نمي شود كه علاقه اي براي انجام آن پيدا كنيد فقط باعث مي شود احساس گناه كنيد. وقتي اين بايدها را براي بقيه به كار ببريد احساس عصبانيت، دلسردي و خشم خواهيد كرد.
 
o        برچسب زدن. اين يك نوع حاد از تعميم افراطي است. وقتي كه اشتباهي مرتكب مي شويد به خودتان برچسب مي زنيد، مثل، "من يك بازنده هسنم". وقتي رفتار اشتباه فردي ديگر شما را ناراحت مي كند باز يك برچسب منفي به او مي چسبانيد.

o        به خود گرفتن. تصور مي كنيد كه شما علت اتفاقات بد هستيد درحاليكه هيچ تقصيري متوجه شما نبوده است.
 
هشدارها

·      خيلي مهم است كه بتوانيد كنترل احساساتتان را به دست گيريد اما سركوب كردن آنها يا ناديده گرفتنشان كاملاً متفاوت از اين قضيه است. سركوب كردن احساساتتان ممكن است باعث بروز اختلالات جسمي و احساسي در شما شود.
 
·      مشكلات احساسي آنقدر پيچيده هستند كه نياز به كمك تخصصي يك روانشناس، مشاور، يا مددكار دارد.

 

مردمان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ... 26 - مديريت احساسات

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۶ - مديريت احساسات

۲

احساسات كور 


حتما شما هم افرادي را ديده ايد كه از نظرهوش و اطلاعات عمومي و تخصصي، بسيارعالي و حتي درسطح جهاني مطرح هستند اما وقتي پاي بيان احساسات و عواطف به ميان مي آيد، عاجزند. 
  
حتما شما هم افرادي را ديده ايد كه از نظرهوش و اطلاعات عمومي و تخصصي، بسيارعالي و حتي درسطح جهاني مطرح هستند اما وقتي پاي بيان احساسات و عواطف به ميان مي آيد، عاجزند.

آنها نمي دانند چطور ابراز علاقه كنند و هرچه دردل دارند هميشه در صندوقچه قلبشان ناگفته مي ماند. اينجاست كه زندگي اجتماعي وخانوادگي آنها با مشكلاتي روبه رو مي شود.

● فكر مي كنيد مشكل چيست و ازكجا منشا مي گيرد؟

ازنظر پزشكي به اين مشكل «الكسي تايمي» مي گويند و فردي كه چنين مشكلي دارد، نمي تواند احساسات خود رابه زبان بياورد. اين افراد حتي از احساسات واقعي خودهم بي خبرند. در سال ۱۹۷۲ پزشكي به نام پيتر سيفنئوس براي اولين بار اين نام را براي مشكل مذكور انتخاب كرد. در سال هاي اخير اين موضوع بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در بررسي بسياري از مشكلات روحي و اجتماعي رد پاي آن ديده شده است.

يكي از نكاتي كه در بررسي ها مشخص شده اين است كه بين مشكل «ناتواني در بيان احساس» و هوش عاطفي، ارتباطي نزديك وجود دارد.

يكي از تعاريفي كه براي هوش عاطفي مطرح شده اين چنين است: هوش عاطفي يعني درك عواطف و احساسات و بيان آن به صورتي كه فرد قادر باشد احساساتش را خوب شناخته و درست بيان كرده و بروز دهد. البته نمي توان گفت فردي كه به اين مشكل مبتلاست هوش عاطفي ندارد؛ چون هنوز علت دقيق اين مشكل مشخص نشده است.

ممكن است چنين فردي كاملا عاطفي و احساسي رفتار كند يعني عصباني شود يا بارها گريه كند اما وقتي پاي بيان احساسات به صورت كلامي به ميان مي آيد كاملا عاجز شود.

● نشانه ها را بشناسيم

فرد در به زبان آوردن احساسات خود مشكل دارد؛ از نظر ديگران فردي است بيش از حد منطقي و بي عاطفه اما رفتاري غيردوستانه ندارد؛ در مواجهه با واكنش هاي احساسي ديگران، بهت زده و سردرگم مي شود؛ وقتي از آنها سؤالات عملي پرسيده مي شود پاسخ هايي پيچيده مي دهند و فضل فروشي مي كنند؛ تصميمات فردي آنها بيشتر براساس اصول و ضوابط است تا احساسات؛ هر از گاهي از مشكلات غيرقابل توجيه فيزيولوژيك مثل طپش قلب؛ معده درد و گرگرفتگي. اينها علايم آلكسي تايمي هستند.

و اما ريشه مشكل كجاست؟ اين سؤالي است كه پاي ماهيت طبيعي و رشد و تكامل افراد را به ميان مي كشد و متخصصان تلفيقي از اين دو را در اين مشكل دخيل مي دانند. هر كودك با يك پتانسيل طبيعي به دنيا مي آيد، اين پتانسيل را مي توان پرورش داد، از آن غافل شد يا تخريب كرد. به اين ۳ خانه با شرايط متفاوت دقت كنيد:

۱) كودك در اين خانه هيچ وقت نشنيده كسي در مورد احساساتش صحبت كند. حتي هيچ گاه بروز احساسات را نديده است. والديني بسيار سختگير و متعصب دارد كه دائما با او هستند تا مبادا در بيرون از منزل توسط ساير بچه ها فاسد شود! تقريبا نمي گذارند با همسالانش رابطه داشته باشد.

ادعا مي كنند فرزندشان را دوست دارند اما بيشتر يك ناظم سختگير هستند تا پدر و مادر.كودك علايمي از عشق واقعي را بين پدرو مادرنديده و اگر هم متوجه مشكلي در روابط شود به او مي گويند: هيچ مشكلي نيست و تازه او يك بچه است و بهتر است برود بازي كند! اين كودك وقتي ۱۸ساله شد و به دانشگاه و بعد سر كار رفت تازه متوجه مي شود كه چقدر در برقراري رابطه با ديگران مشكل دارد.

۲) كودك با يك ناپدري كه سوءرفتار دارد زندگي مي كند. پدر واقعي در دوران بارداري مادر را ترك كرده است.ناپدري اورامي ترساند تا رفتارهاي سوء اورا به كسي نگويد. مادر عصبي است؛ دائم سر او داد مي كشد و كتك مي زند و در مقابل احساسات كودك صبور نيست. پس به ناچار كودك يادگرفته هميشه ساكت باشدو نمرات خوبي بگيرد تا از او عصباني نشوند.

تمام احساسات اين كودك در درونش مانده و در سراسر زندگي با ترس زندگي كرده است. مادر از هر بهانه اي براي انتقاد از او استفاده مي كند. اين كودك در سنين نوجواني ۲بار اقدام به خود زني و خودكشي مي كند. به اين ترتيب در مراكز درماني متوجه مشكل او مي شوند. تمام روابط انساني و عاطفي او به هم ريخته است.

۳) كودك در خانه اي است كه پدر و مادر با عبارات احساسي در مورد عواطف خود صحبت مي كنند. آنها همزمان باآموزش اسامي و اعداد، اسم احساسات مختلف را هم به او ياد داده اند. در مورد اينكه در شرايط مختلف چه حسي دارد از او سؤال كرده و به عواطف او اعتبار مي دهند. در خانواده او افراد همديگر را در آغوش گرفته، عصباني شده، دست نوازش بر سر هم كشيده و با هم مي خندند يا غصه مي خورند.

او به وفور عشق و تحمل و صبر ديده است و آنچنان اعتماد به نفسي دارد كه وقتي نوجوان شد هيچ وقت از اعتماد عاطفي به ديگران نمي ترسد. حتي اگر در مدرسه مسخره شود مي داند كه در خانه از حمايت كافي برخوردار است. در سنين بزرگسالي هوش عاطفي او بسيار بالاست.

● عواقبي كه نبايد از آن غافل شد

در يك بررسي كه در۲۲ ژانويه ۲۰۰۸ توسط دانشمندان آلماني انجام شدمشخص شد در افراد مبتلا به الكسي تايمي واكنش هاي منفي مثل بي حوصلگي، كسل بودن و كندي روند زندگي وجود دارد. اين افراد واكنش هاي دفاعي ازخود نشان مي دهند كه عمدتا ابتدايي و غيرمنطقي است و حتي به واكنش هاي عصبي هم تبديل مي شود. احساسات منفي اين افراد مثل اضطراب و افسردگي بسيار زياد و تحمل احساسات منفي در آنها بسيار كم است. اين افراد از نظر عاطفي بسيار آسيب پذيرند.

محققان فنلاندي هم دريافته اند بين الكسي تايمي و اختلالات خواب ارتباط وجود دارد. دانشمندان آمريكايي هم معتقدند احتمال اختلالات خوردن مثل بي اشتهايي عصبي و پر خوري عصبي در اين افراد بيشتر است.

متأسفانه اين مشكل در جوامع پيشرفته امروزي بسيار زياد ديده مي شود چون به جاي بها دادن به ارزش هاي والاي عاطفي به پول، ظاهر، مسائل مادي، رتبه و درجه تحصيلي و شغلي اهميت داده مي شود. در مدارس هم سبك تحصيلي فقط روي درس و اطاعت از معلم متمركز است و فرصت بررسي و بيان احساسات دانش آموزان وجود ندارد.

در محيط كار وضع بدتر است و تنها كار، درآمد و بهره دهي شغلي مد نظر است و ارزشي براي هوش عاطفي افرادوجود ندارد. مشكلي ديگر كه در دنياي پر مخاطره امروزي وجود دارد اين است كه اكثر آدم ها در اجتماع شرايطي امن براي بيان احساسات خود پيدا نمي كنند و نمي توانند از نظر عاطفي صادق باشنددر نتيجه ترجيح مي دهند در مورد احساسات خود دروغ بگويند يا اصلا در اين مورد حرفي نزنند.

خوشبختانه اين مشكل با مراجعه يك مشاور و روان درمانگر قابل درمان است. براي درمان، شناخت فرد را نسبت به احساسات و عواطف خود و ديگران افزايش مي دهند و حتي لغاتي را كه بتواند توسط آنها احساساتش را بيان كند ياد مي گيرد. به فرد ياد مي دهند زماني را براي تفكر در مورد احساساتش اختصاص دهدو بعد آنها را روي كاغذ بنويسد.

فرد بايد با افرادي آشنا شده و بيشتر ارتباط داشته باشد كه در مورد احساساتشان صحبت مي كنندو حتي از گروه درماني هم استفاده مي شود. شناخت و مديريت احساسات منفي و نحوه تقويت و بيان عواطف مثبت هم از مهارت هايي است كه فرد بايد ياد بگيرد. البته اطلاع رساني به خانواده ها هم نبايد فراموش كرد چون در پرورش فرزنداني با هوش عاطفي مطلوب بسيار مؤثر است.

  
ترجمه: فرشته آل علي 
روزنامه همشهري


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۵۲ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ... 26 - مديريت احساسات

  

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۶ - مديريت احساسات

۱ مهارت هاي كنترل احساسات احساسات شامل يك سري واكنشهاي متوالي و مشخص است كه توسط مغز شروع به كار ميكند تا بدن و ذهن را براي انجام عمل مناسب آماده كنند. در طول روز ما با احساس هاي مختلفي سر و كار داريم مثل احساس گناه، شرم، رشك، خشم، ترس، حسادت و عشق يا دوست داشتن و همين احساسات جلوه زندگي ما را پر رنگ ترميكنند. شايد اگر قادر نبوديم احساسات متنوعي را تجربه كنيم زندگي ما بسيار يكنواخت و كسل كننده مي شد. گفته ميشود علت وجود احساسات در انسان ايجاد انگيزه براي انجام فعاليتهايي است كه براي حفظ سلامت و بقاي نسل به آن نياز دارد. چنانكه ديده شده است هر چه موجودات زنده پيچيده تر شدند بچه هاي آنها براي بقا نياز به مراقبتهاي طولاني تري پيدا كردند. مثلا" مارمولك مادر هيچ احساسي به بچه خودش ندارد و چنانكه بچه مارمولك بعد از تولد كوچكترين حركتي بكند بلافاصله مادرش او را ميخورد. اما وجود احساس عشق و دوست داشتن فرزند در انسانها باعث ميشود والدين مدتها از فرزندشان عاشقانه و با تمام وجود مراقبت كنند و او را تا مرحله استقلال كامل تنها نگذارند. همينطور در روابط بين انسانها وجود احساس عشق و حسادت ميتواند تضمين كننده ارتباط با يك فرد خاص باشد و شايد وجود احساس شرم و گناه است كه باعث وفاداري افراد به يكديگر ميشود. همانطور كه ديديم تجربه احساسات به خودي خود براي انسان نه تنها مشكلي ايجاد نميكند بلكه در مواردي براي بقاي وي ضروري به نظر ميرسند. بطوريكه فردي را انسان كامل ميدانند كه قادر باشد طيف كاملي از احساسات از نااميدي و خشم گرفته تا عشق و شادي را تجربه كند. در هنگام تجربه يك احساس واكنشهاي جسماني خاصي در فرد بروز ميكند. زيرا احساسات براي كمك به آماده سازي بدن براي اقدام مناسب كوتاه مدت طراحي شده اند. اگر ابراز آن احساس سركوب شود مغز فرمان ترشح هورمونهايي را صادر ميكند كه رفتار مناسب آن احساس را ايجاد كند. براي مثال كسي كه ترس خود را سركوب كرده وپنهان ميكند و واكنش متناسب با اين احساس را بروز نميدهد علائم خاص جسماني ناشي از ترشح هورمونهاي خاص را بروز ميدهد؛مثل در هم كشيده بودن عضلات صورت، تپش قلب سريع، شانه هاي خميده و در دراز مدت در اين افراد ضعف سيستم ايمني ديده ميشود. ديده شده است كه با تغيير نحوه فكر كردن در مورد يك مسئله ميتوانيم پاسخ هاي احساسي مغز را تغيير دهيم. تجربه نشان داده است كه اين كار زماني مؤثر است كه در مراحل اوليه پاسخ احساسي انجام شود. زيرا وقتي يك واكنش احساسي براي مدت طولاني در مغز باقي بماند براي قطع آن واكنش لازم است كه آن احساس بطور فيزيكي ابراز شود. بررسيها نشان داده است براي اينكه بر احساساتمان كنترل داشته باشيم مهارتهاي زير را نياز داريم: ۱) كنترل بر واكنشهاي جسمي آيا زماني كه احساس خشم، ترس يا هيجان ميكنيد به نفس نفس مي افتيد يا نفس كم مي آوريد؟ آيا قادر نيستيد به سرعت وضعيت تنفسي خود را به حالت اوليه بازگردانيد؟ اگر اينطور است سعي كنيد براي كنترل واكنشهاي جسمي خود از روشهايي مثل تمرينات تنفسي و حركات جسماني يوگا كمك بگيريد. آيا براي رفع تنش هاي ناشي از احساسات ابراز نشده ( مثل سردرد يا شانه درد) بجز مصرف دارو راه ديگري را سراغ داريد؟ اگر روش خاصي را بلد نيستيد تكنيكهاي تن آرامي را ياد بگيريد. توصيه ميشود براي آزاد كردن انرژي و تنش هاي انباشته شده حداقل هفته اي سه بار ورزش كنيد. شما مي توانيد براي آزاد كردن فيزيكي احساساتي مثل ترس، خشم، نا اميدي و غم خود روش هاي مناسب و بي خطري بكار ببريد مثلا" ميتوانيد يك تسبيح، يك بالش كه تحمل ضربات شما را داشته باشد و يا يك فيلم غم انگيز تهيه كنيد. ۲) كنترل بر واكنشهاي ذهني ميگويند "هر وقت ديدي حالت بد است بدان كه داري بد فكر ميكني" افكار منفي احساسات منفي در ما ايجاد ميكنند. مثلا" اگر گفتگوي ذهني كسي بعد از كنار گذاشته شدن توسط يك دوست اين باشد كه" هيچ كس منو دوست نداره" بطور قطع احساس بسيار بدي را بدنبال خواهد داشت ، در صورتيكه همين گفتگوي ذهني اگر دوباره بازسازي شود و به اين صورت دربيايد "هر چقدر هم دوست داشتني باشم ممكن است بعضي ها منو دوست نداشته باشند" به طور قطع احساس بهتري را در فرد ايجاد ميكند. ياد گرفتن فن مثبت انديشي و سالم انديشي تا حد زيادي به ما در ايجاد احساسات مثبت كمك ميكند. شايد حتي صحبت با يك فرد خوش بين و مثبت انديش بتواند حال ما را بهتر كند. ۳) كنترل بر واكنشهاي رفتاري آيا اگر كسي از شما تعريف كند سرخ ميشويد؟ اگر اينطور است سعي كنيد با يكي از دوستان خود تمرين كنيد كه در چنين شرايطي بتوانيد خيلي راحت بگوئيد " خيلي ممنون" آيا وقتي عصباني ميشويد طوري رفتار ميكنيد كه باعث پشيماني شما ميشود؟ اگر اينطور است ميتوانيد مهارت كنترل خشم را كه شامل ۴ قدم اساسي است ياد بگيريد. ▪ قدم اول: فاصله گرفتن هر گونه تماس فيزيكي با طرف مقابلتان را قطع كنيد. يك قدم به عقب برداريد، به صندلي تكيه دهيد يا اتاق را ترك كنيد. ▪ قدم دوم: منحرف كردن فكر خودتان را مشغول كنيد مثلا" تمام اشياي با يك رنگ خاص اتاق را بشماريد. ▪ قدم سوم: رهاسازي تنش مشتتان را باز و بسته كنيد. صورتتان را در هم بكشيد و رها كنيد. انگشتان پاي خود را خم و راست كنيد. به يك بالش مشت و لگد بزنيد و يا داد بزنيد. ▪ قدم چهارم: تنفس عميق حداقل براي چند دقيقه با نفس هاي عميق و آرام سرعت ضربان قلبتان را پائين بياوريد. به ياد داشته باشيد كه تقويت مهارتهاي احساسي به تمرين، تكرار و زمان نياز دارد و به مرور شما ميتوانيد لحظات آرامش بخش بيشتري را در زندگي تجربه كنيد. جالب است بدانيد كه بسياري از افراد براي سركوب كردن هيجانها و احساسات منفي خود مانند خشم، غم، ترس و نگراني به عادت مخربي مثل مصرف مواد مخدر يا الكل ويا پرخوري بيمارگونه پناه مي برند. ديده شده است كه يادگيري مهارت مديريت احساسات در اين افراد نقش بسيار مهمي در كنترل عادات مخربشان دارد. اين موضوع از جهت پيشگيري از ايجاد اين عادات مخرب در افراد هم نقش مهمي دارد. چه بسا با تجهيز كودكان و نوجوانان به مهارت هاي زندگي بتوانيم تا حد قابل توجهي از آسيب پذيري آنها نسبت به اعتياد به مواد مختلف و پرخوري بيمارگونه كم كنيم.   
گردآوري كننده :دكتر افسانه ياراحمدي
برگرفته از كتاب حال برتر نوشته گيل ليندن فيلد 
موسسه يوگاي علمي نوا (
www.navayoga.com )

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۵۲ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني و . . . ۲۵ - هميشه لبخند زدن و گشاده رويي

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۵ - هميشه لبخند زدن ، هميشه گشاده رويي

۶

با چشمانتان لبخند بزنيد 


لبخند زدن ، خود ما و ديگران را دلگرم مي كند. با فراگيري نشاندن يك لبخند دوستانه و گرم كه باعث احساس بهتر در وجود ما مي شود و كساني را كه ما را مي بينند شاد مي كند ، قادر خواهيم بود بر شادماني جهان بيفزائيم. جايگزيني يك ظاهر تلخ با لبخند به نفع همه است. پس اين تكنيك را بكار ببنديد و بطور طبيعي لبخند بزنيد.
اما چگونه بايد اين كار را انجام دهيد:
لبخند با چشم آغاز مي شود. به بارقه و احساس خوشي در چشمانتان توجه كنيد.
توجه داشته باشيد كه چگونه با آمدن لبخند به چشمانتان ، آنها بطور طبيعي حركت مي كنند.
به لبخند با دهانتان اكتفا نكنيد چرا كه تنها نوعي تظاهر است.
هنگامي كه با چشمانتان لبخند مي زنيد ، اين حالت گسترش مي يابد و طبيعتا يك لبخند واقعي بر دهانتان نقش مي بندد.
پرتو لبخند را باچشمانتان ساتع كنيد و بقيه صورت را بدون حركت نگه داريد تا آنگاه كه يك لبخند گرم و دوستانه بر آن بنشيند.
اين روش را بياموزيد و تمرين كنيد تا دريابيد كه چگونه شما را در نظر ديگران محبوب تر مي سازد.
زيبائي را جذب كنيد! و با چشمانتان لبخند بزنيد!

سايت شبكه اپتومتري ايران


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۵۱ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني و . . . ۲۵ - هميشه لبخند زدن و گشاده رويي

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۵ - هميشه لبخند زدن ، هميشه گشاده رويي

۷. لبخند زدن اندورفين، سروتونين و مسكن هاي طبيعي بدن را آزاد مي كند.
تحقيقات نشان داده است كه لبخند زدن با توليد اين سه ماده در بدن باعث بهبود روحيه مي شود. مي توان گفت لبخند زدن يك داروي مسكن طبيعي است.
۸. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان مي دهد.
عضلاتي كه براي لبخند زدن استفاده مي شوند صورت را بالا مي كشند. پس نيازي به كشيدن پوست صورتتان نداريد، سعي كنيد هميشه لبخند بزنيد.
۹. لبخند زدن باعث مي شود موفق به نظر برسيد.
به نظر مي رسد كه افراديكه لبخند مي زنند اعتماد به نفس بالاتري دارند و در كارشان بيشتر پيشرفت مي كنند.
۱۰. لبخند زدن كمك مي كند مثبت انديش باشيد.
لبخند بزنيد. حالا سعي كنيد بدون از بين رفتن آن لبخند به يك مسئله منفي فكر كنيد. خيلي سخت است. وقتي لبخند مي زنيم بدن ما به بقيه بدن پيغام مي فرستد كه “زندگي خوب پيش مي رود”. پس با لبخند زدن از افسردگي، استرس و نگراني دور بمانيد.

فرزانه روستايي ، مجله موفقيت

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۴۹ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني و . . . ۲۵ - هميشه لبخند زدن و گشاده رويي

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۵ - هميشه لبخند زدن ، هميشه گشاده رويي

۳

هفت دليل براي هميشه لبخند زدن

آيا شما هم از جمله كساني هستيد كه اغلب صبح ها با خلق پايين از خواب بيدار مي شوند و نمي توانند از جاي خود حركت كنند؟ اين مشكل يك راهكار فوق العاده ساده و بدون خرج دارد.  راه حل اين مشكل لبخند زدن است اگر به جاي نشستن در خانه تلاش كنيد تا با لبخندي روي چهره وارد جامعه شويد به زودي جواب اين لبخند را از اطرافيان خود دريافت مي كنيد و حالتان بهتر مي شود. ۷ دليل قانع كننده وجود دارد كه به شما ثابت مي كند لبخند زدن واقعا براي سلامتي شما مفيد است. اين دلايل عبارتند از:

۱) لبخند زدن خلق شما را بهبود مي بخشد. حتي اگر احساس خوبي نداريد لبخند بزنيد چون با اين تغيير سا ده نتيجه فوق العاده شگفت انگيزي مي گيريد. وقتي شما به ديگران لبخند مي زنيد بازتاب اين عمل از طرف مقابل به شما برمي گردد و او نيز به شما مي خندد. اين تعامل در نتيجه به بدن و ذهن شما القا مي كند كه شما واقعا خوشحال هستيد.
۲) لبخند زدن درمان استرس است. عضلات آرواره به طور معمول در هنگام استرس سفت و منقبض مي شوند و وقتي شما مي خنديد به لحاظ فيزيكي اين عضلات رها و شل مي شوند. عضلات آرواره اي نيز به عضلات گردن متصل هستند كه آنها هم اگر سفت و منقبض شوند منجر به بروز سردرد خواهند شد. بعلاوه وقتي مي خنديد استرس شما كمتر آشكار مي شود.
۳) لبخند سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند. وقتي مي خنديد بدن شما به طور طبيعي در حالت آرامش قرار مي گيرد و وقتي آرام باشيد سيستم ايمني بدن مي تواند به طور مطلوب و مناسب به كار خود ادامه دهد. در اين وضعيت بدن خيلي بهتر با آنفلوآنزا و سرماخوردگي مقابله مي كند.
۴) خنديدن فشارخون را پايين مي آورد. مطالعات پزشكي ثابت كرده است كه وقتي با لبخند زدن چهره و ذهن شما آرام شود، فشار خونتان نيز به طور اتوماتيك پايين مي آيد.
۵) خنده قاتل طبيعي درد است. آزمايشات تاييد مي كند كه خنديدن باعث آزاد شدن طبيعي تركيبات شيميايي شامل آندروفين و سروتونين در بدن مي شوند كه هر دوي اين تركيبات كمك مي كنند حس بهتري داشته باشيد و احساس درد در شما كاهش پيدا كند.
۶) خنديدن شما را جوانتر نشان مي دهد. اگر هميشه لبخند بزنيد خطوط و چين هاي پوست پيشاني و صورت شما باز مي شود و چشم هايتان نيز جوانتر به نظر مي آيند. هر لحظه كه مي خنديد چند سال جوانتر از سن خود به نظر مي رسيد.
۷) لبخند زدن شما را موفق و با اعتماد به نفس مي كند. كساني كه با اعتماد به نفس بيشتري در جمع ظاهر مي شوند، در كار خود موفق تر هستند. حتي وقتي در يك جلسه پرتنش حاضر مي شويد لبخند بزنيد، خواهيد ديد كه چه پاسخ متفاوت و موفقيت آميزي از ديگران دريافت خواهيد كرد.

روزنامه مردم سالاري


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۴۸ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني و . . . ۲۵ - هميشه لبخند زدن و گشاده رويي

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۵ - هميشه لبخند زدن ، هميشه گشاده رويي

۲

عواملي كه مي توانند لبخندتان را نازيبا كنند

غذا، نوشيدني ها و عادات ناسالمي كه دندانها و لثه هايتان را خراب مي كند و حتي اگر منظم مسواك بزنيد، از نوارهاي سفيد كننده دندان استفاده كنيد و دوبار در سال نزد دندانپزشكتان برويد باز هم كافي نيست.
 
اينجا به عواملي اشاره مي كنيم كه دندانها و لثه هايتان را خراب مي كند و باعث مي شود كه لبخندتان ديگر زيبا نباشد.
 
نوشابه هاي ورزشي

 در دهه اخير، نوشيدني هاي ورزشي شديداً محبوب شده است اما اين نوشيدني ها به هيچ وجه براي دندانهايتان خوب نيست.
 
تحقيقات علمي نشان داده است كه سطح pH در بسياري از نوشيدني هاي ورزشي مي تواند به خاطر غلظت بالاي تركيبات اسيدي كه در خود دارند، موجب فرسايش دندانها شود كه ميناي دندان را از بين مي برد.

علاوه بر اين، نوشيدني هاي ورزشي معمولاً حاوي قند بالايي هستند كه براي اسيد مثل غذا مي ماند—توليد باكتري مي كند كه داخل منافذ دندان ها رفته و موجب فرسودگي دندان ها مي شود.
 
آب بطري

آب شير معمولاً حاوي فلورايد است—تقريباً 60 درصد از شهروندان امريكايي در آب لوله كشي خود فلورايد دارند. اما اكثر آب هاي بطري فلورايد كمتري نسبت به ميزان توصيه شده براي سلامت دهان و دندان در خود دارد.
 
فلورايد ساختار كلي دندان را درمقابل پوسيدگي مقاوم تر مي كند و موادمعدني آنرا تجديد كرده كه به ترميم پوسيدگي قبل از آشكار شدن خرابي دندان كمك مي كند. تحقيقات تاييد كرده اند كه موثرترين منبع فلورايد، فلورايد موجود در آب است.
 
ديابت

ديابت مقاومت بدن در برابر عفونت را كاهش مي دهد، از اينرو فرد در خطر بيماري هاي لثه قرار مي گيرد. مسواك زدن، استفاده از نخ دندان و كنترل قند خون مي تواند در اين زمينه مفيد باشد.
 
بيماري ديابت مستقيماً با بيماري هاي مربوط به اطراف دندانها (ضريع دنداني) در ارتباط است به همين جهت مراجعه به دندانپزشك و چك كردن منظم سطح تري گليسيريد و كلسترول نيز اهميت دارد.
 
تحقيقات نشان داده اند كه افراد ديابتي مي توانند با حفظ سلامت لثه هاي خود، ميزان مورد نياز مصرف انسولين خود را كاهش دهند.
 
دخانيات

سيگار كشيدن موجب زرد شدن دندانها مي شود اما مضرات آن فقط در اين حد نيستند. استفاده از هر نوع دخانيات مي تواند به طرق مختلف به دندانها و لثه هاي شما آسيب برساند. مصرف دخانيات موجب سرطان حلق، ريه و دهان مي شود و حتي مي تواند منجر به مرگ شود. علاوه بر اين، دود دخانيات لايه اي چسبناك بر روي دندانها ايجاد مي كند كه توليد اسيد را تقويت كرده و سموم مضري توليد مي كنند كه مي تواند موجب التهاب لثه ها، پوسيدگي دندانها و از دست رفتن آنها شود.
 
مشروبات الكلي

مشروب خورها توجه كنند: استفاده از مشروبات مي تواند به ميناي دندان آسيب برساند.

اسيدي بودن مشروب ساختار دندان را حل مي كند و هر دو نوع شراب سفيد و قرمز  ايجاد لكه بر روي دندان ها را بيشتر مي كند. فرسايش ميناي دندان زماني اتفاق مي افتد كه فرد مشروب را در تماس با ميناي دندان نگه مي دارد.

بارداري

مراقبت از دندانها و لثه ها در زمان حاملگي اهميت بسيار زيادي دارد چون تحقيقات نشان مي دهد كه بين بيماري هاي درمان نشده لثه و نوزادان قبل از موعد و كم وزن رابطه اي وجود دارد.
 
تغيير در سطح هورمون ها در طول بارداري به ويژه در استروژن و پروژسترون مي تواند موجب التهاب لثه ها شده كه خود باعث ورم لثه و احتمال عفونت مي شود. براي خنثي كردن محيط اسيدي درون دهان كه درنتيجه حالت تهوع ايجاد مي شود بهتر است دهانتان را با آب شسته و دندانهايتان را با مسواك و جوش شيرين و آب بشوييد.
 
قرص هاي رژيمي

بااينكه اين قرص ها راه خوب و سريعي براي كم كردن دور كمر به نظر مي رسند اما قرص هاي رژيمي راه سريعي هم براي بيماري هاي لثه و پوسيدگي دندان مي باشند.
 
قرص هاي رژيمي هم مثل خيلي داروهاي بدون نسخه يا تجويزي ديگر، جريان بزاق را كاهش مي دهند كه موجب خشك شدن دهان شده و فرد را در خطر بيماري هاي لثه، پوسيدگي دندان، كرم خوردگي و ناراحتي مي كند.
 
نكته آخر اينكه، داشتن يك رژيم غذايي متعادل و ورزش بهترين و مطمئن ترين راه براي كم كردن وزن و محافظت از لبخندتان است.
 
دندان قرچه

ساييدن دندانها يا دندان قرچه مي تواند به فك شما آسيب برساند، ايجاد درد كند و حتي ظاهر صورتتان را بر هم بريزد.
 
افراديكه دندانها و لثه هاي سالمي دارند ممكن است هر از گاهي دندانهايشان را سفت به هم بفشارند. اينكار با گذشت زمان ميناي دندان را از بين مي برد و موجب ايجاد حساسيت در دندانها مي شود.
 
استرس و عصبانيت هم مي تواند دندان قرچه را در طول شب افزايش دهد. پيدا كردن راه هايي براي كاهش اين احساسات مي تواند در اين زمينه كمك كند اما خيلي مهم است كه به دندانپزشك هم مراجعه كنيد تا راه حل هايي تخصصي به شما پيشنهاد دهد.
 
آب نبات

 برعكس آنچه مادرتان مي گويد، قند مستقيما موجب پوسيدگي دندانهايتان نمي شود اما اسيدي كه موقع خوردن شيرينيجات و كربوهيدرات ها توليد مي شود ايجاد پوسيدگي مي كند.
 
باكتري كه به طور طبيعي موقع خوردن قنديجات در دهان توليد مي شود، اسيدهايي توليد مي كند كه به ميناي دندان آسيب مي رساند و اين مسئله مي تواند منجر به پوسيدگي دندان و مشكلات بسيار ديگري  از جمله التهاب لثه ها و كرم خوردگي شود.
 
بدترين كاري كه مي توانيد اتجام دهيد اين است كه اجازه دهيد قند روي دندانها و لثه هايتان بماند. خوردن هر مقدار شيريني  شكلات با شستشوي فوري آنها خيلي كمتر از نشستن دندانها بعد از خوردن يك تكه شكلات كوچك به دندانهايتان آسيب مي رساند.
 
اگر برايتان مقدور نباشد كه بعد از خوردن چنين موادي دندانهايتان را مسواك كنيد، مي توانيد كمي پنير يا ماست بخوريد يا آدامس بدون قند بجويد تا جريان بزاق افزايش يافته و خاصيت اسيدي درون دهان خنثي شود.
 
بلوغ

تغييرات هورموني كه در دوران بلوغ ايجاد مي شود فقط باعث جوش زدن نوجوانان نمي شود، مي تواند باعث تورم لثه ها هم شود. اين مسئله مي تواند موجب بروز عفونت هاي لثه، تورم لثه و ايجاد زخم در دهان شود.
 
اما معمولاً لثه ها فقط زماني اين اتفاقات برايشان مي افتد كه بهداشت دندانها به خوبي رعايت نشود. براي اطمينان دندانهايتان مربت مسواك كنيد و نخ دندان بكشيد و منظم نزد دندانپزشك برويد.
 
خشكي دهان

خشكي دهان فقط مسئله اي ناخوشايند نيست، براي دندانهايتان هم ضرر دارد. بزاق باكتري هايي كه موجب كرم خوردگي مي شود را شسته و اسيدهاي مضر را خنثي مي كند.
 
دندان ها بدون وجود بزاق سريعتر آسيب مي بينند. بزاق به جلوگيري از پوسيدگي دندانها و ساير مشكلات دهان و دندان كمك مي كند.
 
تا مي توانيد آب بنوشيد، آدامش بدون قند بجويد، از خميردندان هاي حاوي فلورايد استفاده كنيد و در صورت لزوم مي توانيد از بزاق مصنوعي هم بهره بگيريد. اگر اين مشكل مداوم برايتان اتفاق مي افتد حتماً به پزشك مراجعه كنيد.
 
رژيم گرفتن

رژيم هاي محدود و عادات بد غذايي مي تواند شما از ويتامين ها و موادمغذي لازم براي داشتن لبخندي زيبا محروم كند.
 
مخصوصاً خيلي مهم است كه ميزان كافي فولات، ويتامين هاي B، پروتئين، كلسيم و ويتامين C به بدنتان برسانيد كه همه آنها براي داشتن دندانها و لثه هايي سالم لازم هستند.
 
تغذيه بد مي تواند بر كل سيستم ايمني شما تاثير منفي بگذارد و احتمال بروز اختلالات و بيماري ها، ازجمله بيماري هاي دهان و دندان را در شما افزايش دهد.
 
نوشيدني هاي گرم

عادت شما براي براي خوردن نوشيدني هاي داغ مي تواند يكي از دلايلي باشد كه دندانهايتان ظاهر جالبي ندارند. چاي و قهوه حاوي تانين مي باشد كه ايجاد رنگ و لكه مي كند و در چاله چوله هاي ميناي دندان ساكن شده و ظاهري سخت و بدرنگ در روي دندان ايجاد مي كند كه چسبناك است و مي تواند موجب بقاي باكتري هايي شود كه باعث بروز كرم خوردگي در دندانها مي شوند.
 
سعي كنيد نوشيدني ها را با درجه حرارت متوسط مصرف كنيد، تا مي توانيد آب بخوريد و به قهوه و چايتان شير اضافه كنيد تا خاصيت اسيدي را خنثي كند.
 
بالا رفتن سن

با بالا رفتن سن، در كنار پر كردگي هاي قديمي يا ريشه هاي حفاظت نشده احتمال پوسيدگي بيشتر مي شود. اما به اين معنا نيست كه نمي توانيد دندانهايتان را حفظ كنيد. بيماري هاي دهان و دندان خطر اصلي هستند نه بالا رفتن سن.
 
رمز كار بالا بردن حفاظت دندانها از طريق فلورايد است. و اگر مبتلا به ورم مفاصل هستيد، محصولاتي هستند كه مسواك زدن را برايتان راحت تر مي كند و باعث مي شود درد كمتري حس كنيد.
 
سالخوردگاني كه به طور منظم با خميردندان هاي حاوي فلورايد مسواك مي زنند يا از محلول ها و ژل هاي فلورايد استفاده مي كنند، كمتر دچار پوسيدگي و كرم خوردگي دندان مي شوند.
 
قرص هاي ضدبارداري

ازآنجاكه روش هاي ضدبارداري از بارداري تقليد مي كنند مي توانند موجب التهاب لثه و عفونت ها نيز بشوند.
 
علاوه بر اين، برخي تحقيقات نشان داده است كه خانم هايي كه از قرص هاي ضدبارداري استفاده مي كنند بعد از كشيدن دندان ديرتر التيام يافته و دوبرابر بيشتر از سايرين دچار  كرم خوردگي دندان مي شوند.
 
اگر از قرص هاي ضدبارداري استفاده مي كنيد، بد نيست كه درمورد تاثيرات آن با دندانپزشك خود مشورت كنيد.
 
استفاده نكردن از نخ دندان

بااينكه خيلي از ما روي مسواك زدن حساس تر از نخ دندان كشيدن هستند اما استفاده از نخ دندان به همان اندازه مسواك زدن اهميت دارد.
 
استفاده هر روزه از نخ دندان يكي از بهترين راه ها براي محافظت از دندانهاست. اين تنها راه جلوگيري از بروز مشكلات دهان و دندان است كه 50 درصد از افراد بزرگسال را مبتلا مي كند.
 
كشيدن نخ دندان به برداشتن اضافه هاي غذا كه لاي دندانها گير مي كند كمك كرده و با صيقل دادن سطح دندان باعث مي شود كه زيباتر و درخشان تر به نظر برسند. همچنين به از بين بردن بوي بد دهان نيز كمك مي كند.
 
مسواك زدن در زمان نامناسب

بااينكه از بچگي به ما ياد داده اند كه بعد از خوردن هر وعده غذايي مسواك بزنيم، اما برحسب اينكه چه مي خوريد و چه مينوشيد، اين مسئله هميشه هم درست نيست.
 
بعد از مصرف غذاها و نوشيدني هاي اسيدي مثل قهوه، آب ميوه هاي مركبات و نوشابه ها، بايد براي برطرف كردن خاصيت اسيدي ايجاد شده، دهانتان را آب بكشيد اما بعد از گذشت يك ساعت دندانهايتان را مسواك كنيد.
 
مسواك زدن بلافاصله پس از مصرف اين مواد مي تواند موجب پوسيدگي دندانها شود.

استفاده بيش از حد از سفيدكننده ها

هنوز مشخص نشده كه سفيدكردن دندانها موجب از بين رفتن ميناي دندان مي شود يا خير اما آنچه مسكل است اين است كه اينكار حساسيت دندانها را بالا مي برد، مخصوصاً اگر بيش از اندازه انجام شود.
 
حتي درمان هاي خانگي براي سفيدكردن دندانها بايد به تعادل استفاده شوند چون برخي خميردندانها و ژل هاي سفيدكننده حاوي مواد و تركيبات ساينده هستند كه مي تواند حساسيت دندانها را بالا ببرد.
 
نوشابه ها

نوشابه هاي مملو از قند هستند كه شما را در خطر بروز كرم خوردگي، پوسيدگي دندان و عفونت هاي لثه قرار ميدهند. همچنين نوشابه هاي سياه به دندانهايتان رنگ هم مي دهند.
 
توصيه دندانپزشكان اين است كه بعد از خوردن نوشابه حتماً دهانتان را آب بكشيد و از آدامس هاي بدون قند استفاده كنيد تا خاصيت اسيدي ايجاد شده درون دهان از بين برود.
 
مسواك زدن بعد از خوردن نوشابه را هم بايد يك ساعت به تاخير بيندازيد.

غذاهاي اسيدي و مركبات

بااينكه ليمو، گريپ فروت و آب پرتقال مثل نوشابه ها مستقيماً موجب ايجاد كرم خوردگي نمي شوند اما اين مواد هم خاوي اسيد هستند كه موجب از بين رفتن ميناي دندان؛ ضعيف كردن دندانها و قرار دادن آن در معرض پوسيدگي مي شود.
 
مسواك زدن يك ساعت پس از خوردن اين مواد، شستن دهان بلافاصله پس از خوردن آنها و جويدن آدامس هاي بدون قند مي تواند مفيد باشد. استفاده از زايليتول كه يك شيرين كننده طبيعي در گياهان و ميوه هاست بسيار مفيد است و توسط FDA نيز تاييد شده است.
 
زايليتول كه در آدامس هاي بدون قند، قرص هاي نعناع و خميردندان ها يافت مي شود مي تواند از فعاليت باكتري هايي كه ايجاد كرم خوردگي مي كنند جلوگيري كند. دندانپزشكان معمولاض توصيه مي كنند كه افراديكه در معرض پوسيدگي دندان هستند، در روز دو تكه از اين آدامس ها بجوند.

 

http://www.mardoman.net/health/badsmile/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۴۷ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني و . . . ۲۵ - هميشه لبخند زدن و گشاده رويي

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۵ - هميشه لبخند زدن ، هميشه گشاده رويي

۱

فوائد لبخند زدن

1. لبخند جذابتان مي كند.

همه ما به سمت افراديكه لبخند مي زنند كشيده مي شويم. لبخند يك كشش و جذبه فوري ايجاد مي كند. دوست داريم نسبت به آنها شناخت پيدا كنيم.

2. لبخند حال و هوايتان را تغيير مي دهد.

دفعه بعدي كه احساس بي حوصلگي و ناراحتي كرديد، لبخند بزنيد. لبخند به بدن حقه مي زند.

3. لبخند مسري است.

لبخند زدن برايتان شادي مي آورد. با لبخند زدن فضاي محيط را هم شادتر مي كنيد و اطرافيان را مانند آهن ربا به سمت خود مي كشيد.

4. لبخند زدن استرس را از بين مي برد.

وقتي استرس داريد، لبخند بزنيد. با اينكار استرستان كمتر مي شود و مي توانيد براي بهبود اوضاع وارد عمل شويد.

5. لبخند زدن سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند.

به اين دليل عملكرد ايمني بدن تقويت مي شود كه شما احساس آرامش بيشتري داريد. با لبخند زدن از ابتلا به آنفولانزا و سرماخوردگي جلوگيري كنيد.

6. لبخند زدن فشارخونتان را پايين مي آورد.

وقتي لبخند مي زنيد، فشارخونتان به طرز قابل توجهي پايين مي آيد. لبخند بزنيد و خودتان امتحان كنيد.

7. لبخند زدن اندورفين، سروتونين و مسكن هاي طبيعي بدن را آزاد مي كند.

تحقيقات نشان داده است كه لبخند زدن با توليد اين سه ماده در بدن باعث بهبود روحيه مي شود. مي توان گفت لبخند زدن يك داروي مسكن طبيعي است.

8. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان مي دهد.

عضلاتي كه براي لبخند زدن استفاده مي شوند صورت را بالا مي كشند. پس نيازي به كشيدن پوست صورتتان نداريد، سعي كنيد هميشه لبخند بزنيد.

9. لبخند زدن باعث مي شود موفق به نظر برسيد.

به نظر مي رسد كه افراديكه لبخند مي زنند اعتماد به نفس بالاتري دارند و در كارشان بيشتر پيشرفت مي كنند.

10. لبخند زدن كمك مي كند مثبت انديش باشيد.

لبخند بزنيد. حالا سعي كنيد بدون از بين رفتن آن لبخند به يك مسئله منفي فكر كنيد. خيلي سخت است. وقتي لبخند مي زنيم بدن ما به بقيه بدن پيغام مي فرستد كه "زندگي خوب پيش مي رود". پس با لبخند زدن از افسردگي، استرس و نگراني دور بمانيد.

پس....هميشه لبخند بزنيد.

http://www.mardoman.net/life/smileben/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۴۶ ] [ مشاوره مديريت ]
مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني . . . ۲۴ - آراستگي و زيبايي ظاهر ، پوشش مناسب

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۲۴ - آراستگي و زيبايي ظاهر ، لباس و پوشش مناسب

۱۱

5 نكته پيرامون لباس و آراستگي ظاهر


 امـروزه مـد و مـدگرايـي بخـش وسيـعـي از زنــدگي روزمره
انـسانـها را به خود اختصاص داده است. نه تنها خانمها به
زيــبايي ظاهر و آراستگي خود اهميت ميدهند بلكه آقايان
نيـز بــه اين نتيجه رسيده اند كه پيروي از مد روز مي تواند
نــقش بسيار مهمي را در زندگي فردي، اجتماعي و حتي
شــغلي آنها ايفا كند.

البـتـه هـنـوز هـم عـده معدودي مخالف اين روند هستنند.
آنها بر ايـن باورند كه تنها سيرت و باطن افـراد مـهـم اسـت
نـه ظاهر آنها. اما همه ما مي دانيم كه مردم به افرادي كه
خـوش لـبــاس هستند با يك ديد ديگر نگاه ميكنند.


با اين وجود ما خود منكر اهميت شخصيت و هويت افراد نيستيم اما قبول كنيد كه هيچ كس در برخورد اول و با اولين نگاه نميتواند پي به خصوصيات اخلاقي شما ببرد و براي مثال بگويد: "آه ، خداي من شما واقعا آدم شوخ طبعي هستيد." پس اولين ويژگي كه در يك برخورد بيش از ساير مسايل توجه ديگران را به خود جلب ميكند وضعيت ظاهري شماست.

در جهان امروزي براي اينكه هميشه يك گام از سايرين جلوتر باشيد مي بايست به وضع ظاهري خود بيش از پيش اهميت بدهيد و در اين راه كليه حواس خود را به كار گيريد. اين امر ممكن است در نگاه اول براي شما (به ويژه آقايان) كمي هولناك جلوه كند، اما بهتر است ترس را كنار بگذاريد.

1-  طبق توصيه كارشناسان عمل كنيد
تعداد بسيار زيادي از آقايان طرز پوشش كاملا تحميلي دارند، به اين معنا كه لباسهايي را بر تن ميكنند كه در ابتدا مادرانشان براي آنها انتخاب ميكردند سپس نامزدها و در آخر هم همسرانشان. از سوي ديگر مردان به ظاهر مقتدري هم وجود دارند كه ترجيح ميدهند هيچ سبك خاصي در پوشش خود نداشته باشند تنها به اين دليل كه نميخواهند از يك شيوه تحميلي در لباس پوشيدن پيروي كنند.

اگر تا كنون امكان استفاده از يك سبك دلخواه در طرز لباس پوشيدن خود را نداشته ايد بهتر است از امروز نصايح كارشناسان را در زندگي خود به كار گيريد. به جاي اينكه سر مقاله هاي ورزشي را بخوانيد يا به دنبال عكس كودك هفته در مجله خانواده باشيد بهتر است به سراغ يكي از مجله هايي كه مربوط به آقايان است برويد و اگر به اينترنت دسترسي داريد به بخش مد و مسائل زندگي سايت هاي مربوطه مراجعه كنيد.

با خواندن چند مقاله متوجه نكاتي ميشويد كه هميشه بايد رعايت شوند. مثلا: هيچ گاه جورابهاي روشن را با كفشهاي تيره نپوشيد، سعي كنيد هميشه كفش خود را با كمربندتان جور كنيد، و از پوشيدن لباسهاي خيلي تنگ به شدت پرهيز كنيد.

هنگاميكه در حال ورق زدن مجله ها هستيد به تبليغاتي كه هميشه به سادگي از آنها ميگذشتيد توجه كنيد. بهترين ايده در پيدا كردن الگوهاي مناسب پوششي در همين تبليغات نهفته است.

2- چگونه الگوها را انتخاب كنيم؟
مد تنها سبك پوشش شما نيست بلكه شما بايد به روز باشيد و اطلاع كاملي از اينكه در حال حاضر چه نوع پوششي داراي امتياز بيشتري است داشته باشيد. بايد بدانيد چه نوع لباسي جديد است و كداميك قديمي . تمام كليشه ها را فراموش كنيد و فقط سعي كنيد كه در نظر ديگران زيبا به نظر برسيد.

حال آقايان به ويژه آنهايي كه بيشتر وقت خود را صرف كسب و كار ميكنند چگونه ميتوانند خود را با الگوهايي كه با سرعت نور در حال تغيير و تحول هستند وفق دهند؟ پاسخ اين سوال نيز چندان دور از دسترس نيست.

براي شروع ميتوانيد طرز پوشش هنرمندان مختلف از جمله خوانندگان و هنرپيشه هاي معروف سينما و تلويزيون را در راس كار خود قرار دهيد. بر روي لباس پوشيدن آنها دقيق شويد و ببينيد در همايش هاي رسمي از جمله جشنواره هاي فيلم و موسيقي چه لباسهايي بر تن ميكنند.

تمام مجلات مربوط به مد را ورق بزنيد، فيلمهاي روز بازار را نگاه كنيد، هميشه ويترين مغازه ها را زير نظر داشته باشيد، آنگاه ميتوانيد در طرز پوشش با هنرپيشه هاي بزرگ رقابت كنيد

4- تناسب اندام خود را حفظ كنيد
روي مد بودن تنها ارتباط با نوع پوشش شما ندارد بلكه درصد بسيار زيادي از آن را تناسب اعضاي مختلف بدن تشكيل ميدهد. براي امتحان لباسهاي همشكل را بر تن دو فرد مختلف ميكنيم. اولي شخصي داراي تناسب اندام است و ديگري يك فرد پرخور، داراي شكم برجسته، شانه هاي منحني و قفسه سينه فرو رفته است. بدون توجه به نوع لباس اولين نفر زيباتر به نظر ميرسد.

حفظ تناسب اندام آنقدرها هم كه فكر ميكنيد كار مشكلي نيست فقط كافي است پرخوري نكنيد و در طول هفته حداقل سه بار به مدت يك ساعت و نيم به باشگاه ورزشي برويد. اين امر نه تنها باعث ميشود تا شما از سلامت كامل برخوردار شويد بلكه سبب ميگردد خود واقعي تان باشيد تا احساس بهتري نسبت به بدن خود داشته باشيد؛ در نتيجه اعتماد بنفس شما افزايش پيدا خواهد كرد. با داشتن اعتماد به نفس نگرشتان به زندگي دگرگون خواهد شد و سعي ميكنيد هميشه زيبا به نظر برسيد. به خاطر داشته باشيد كه قسمت وسيعي از مد از نگرش شما نسبت به زندگي نشات ميگيرد.

5- خود واقعي تان باشيد
مهمترين اصل در اين مبحث حفظ شخصيت واقعي فرد است. اگر لباسي بر تن يك مدل زيبا به نظر برسد الزاما به اين معنا نيست كه بر تن شما نيز همان اثر را خواهد داشت. اگر در آن احساس راحتي نميكنيد و از پوشيدن آن احساس خوبي به شما دست نميدهد، هيچ اجباري نيست، با كمال آرامش آنها را از تن دربياوريد.

آنقدر سبك هاي مختلف وجود دارد كه شما به راحتي ميتوانيد مدل دلخواه خود را از ميان آنها انتخاب كنيد. حتي اگر هيچ يك از آن مدل ها با احساسات شما هماهنگي نداشت هيچ جاي نگراني نيست، لباسي را بپوشيد كه در آن احساس راحتي ميكنيد و برازنده شماست زيرا هيچ اجباري در كار نيست.

مدل دلخواهتان را آنطور كه مي پسنديد درست كنيد


آخرين نكته پيرامون بحث اين است كه شما بايد به لباس هاي خود عشق بورزيد و انتخاب لباس براي شما يك سرگرمي باشد نه يك كار طاقت فرسا و مشكل، از انجام آن لذت ببريد زيرا زيبايي تحميلي نيست، يك فرآيند كاملا طبيعي است كه بايد خود را با آن بياميزيد و جزيي از آن شويد تا در در نظر همگان زيبا جلوه كنيد.

http://www.mardoman.net/?sn=articles&pt=full&id=1454


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۴:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰