مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3384
دیروز : 1950
افراد آنلاین : 3
همه : 5159773

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنرانان ، گويندگان و مجريان

۲۰ - ورزش ، سلامت ، تناسب اندام ( ۶ )

اهميت و فوايد ورزش


ورزش، حركات هماهنگ عضلاني است كه موجب سلامت و تقويت اعضاي بدن مي گردد. البته بايد در امر ورزش رعايت گروه سنّي، نوع فعّاليت افراد، تناسب نوع ورزش و كار، مقدار و هدف آن و دهها مؤلّفه ديگر را، مدّنظر گرفت.[1]
در دنياي ماشيني امروز كه تحرّك و فعّاليت كافي اندامهاي بدن كاهش يافته است؛ نياز به ورزش و نرمش، بيشتر احساس مي شود؛ تا عضلات به كار انداخته شوند و توانايي خود را در طول عمر حفظ كنند.
اما ورزش زماني تأثيرات عميق در انسان خواهد داشت؛ كه در آنِ واحد، تأثيرات روحي نيز ايجاد كند؛ به عبارتي، هم جسم را قوي كند و هم عقل را. در واقع، ورزش پيكار با سستي و پستي است و ورزشكار ورزيده، كسي است كه صاحب قواي بدني و سجاياي اخلاقي باشد.
حال پاره اي از اثرات ورزش بر جسم و روح را بيان خواهيم كرد تا با توجّه به اين فوايد، با انجام ورزش هاي مناسب، خود را از نظر جسمي و روحي قوي سازيم.
1ـ فوايد جسمي ورزش
سيستم هاي مختلف بدن، در اثر ورزش كارايي بهتري پيدا مي كنند و موجبات سلامتي و طول عمر را فراهم مي نمايند. اثر ورزش بر اين سيستم ها، به تفكيك عبارت است از:
الف) سيستم تنفّسي: در جريان ورزش، مصرف اكسيژن توسّط عضلات فعّال بيشتر شده و سرعت انتشار اكسيژن، از ريه به خون، افزايش مي يابد؛ تا بتواند اكسيژن بيشتري در اختيار عضلات بدن قرار دهد. در واقع، ورزش به ريه ها كمك مي كند؛ تا بهتر كار كنند و گنجايش ريه ها زيادتر شده و تنفس آسانتر صورت مي گيرد.
در اثر ورزش، تنفّس عميق تر، امّا تعداد آن كمتر مي شود.
ب) سيستم قلبي ـ عروقي: در طي ورزش، مقدار خوني كه توسّط قلب به داخل رگهاي خوني تلمبه زده مي شود(برون ده قلبي)، افزايش مي يابد و به دليل گشاد شدن عروق عضلات؛ جريان خون عضله افزايش يافته و اكسيژن و موادّ غذايي بيشتري به آنها مي رسد.
افزايش جريان خون در سراسر عروق بدن، باعث مي شود ميزان چربيهاي چسبيده به رگها كم شود؛ لذا از سخت شدن رگها جلوگيري كرده و فشار خون را كاهش مي دهد.
در اثر ورزش، رگهايي بين رگهاي اصلي قلب ايجاد مي شود و در نتيجه، خون دهي قلب بهتر و احتمال سكته قلبي كمتر مي شود.
ج) سيستم عصبي: ورزش جريان خون بافتهاي بدن را افزايش مي دهد؛ لذا پس از كارهاي فكري خسته كننده؛ از قبيل: مطالعه زياد، حلّ مسائل رياضي يا مواقع عصبانيت؛ اقدام به ورزش، باعث آرامش سيستم عصبي مي شود.
بي خوابي، هيجان و استرس نيز كه از ناراحتيهاي عصبي است، به وسيله ورزش مرتفع مي گردد و نيز خستگي اندك ناشي از تمرينهاي ورزشي؛ عامل خوبي جهت جلوگيري از بيخوابي است.
د) سيستم غدد داخلي: فعّاليت غدد داخلي، بر اثر ورزش افزايش يافته و كاركرد آنها بهتر مي شود.
هـ) سيستم عضلاني: قدرت عضلاني، در جريان 6 تا 8 هفته اوّل ورزش، حدود 30% افزايش يافته و توده عضلات بزرگتر و قدرت آنها بيشتر مي شود و دردهاي عضلاني ناشي از كم تحرّكي بهبود مي يابد. در اثر ورزش، از پوكي استخوان جلوگيري مي شود و عضلات و اندامها تقويت شده و تناسب اندام ايجاد مي شود.
و) متابوليسم (سوخت و ساز) بدن: در اثر ورزش و اكسيژن گيري بهتر دستگاه تنفّس و خون رساني بيشتر به اندام ها توسّط قلب، سوخت و ساز بدن افزايش يافته و بر اثر آن، چاقي برطرف مي شود. ورزش، كاهش وزن را تسريع مي كند و به حفظ وزن در اندازه معين كمك مي نمايد. قند و چربي خون توسط ورزش كاهش و انرژي بدن افزايش مي يابد.
وقتي انسان ورزش مي كند؛ بدن به فعّاليت بيشتر عادت كرده، ديرتر خسته شده و نيز ديرتر عرق مي كند؛ در نتيجه عضلات بدن و قلب، در اثر فعّاليت ناگهاني دچار صدمه نمي شوند.
ز) سيستم گوارش: ورزش، به هضم و جذب غذا و دفع سموم بدن كمك مي كند.
2ـ فوايد روانشناسي
الف) كسب خصال پسنديده: ورزش، روحيه شجاعت، اعتماد به نفس، فداكاري، گذشت، تعاون و همكاري، توجّه به حقوق ديگران، مبارزه با ظلم و ظالم، كمك به افراد ضعيف و ناتوان و حس مسؤوليت پذيري را در انسان ايجاد و تقويت مي كند و اراده وي را قوي مي سازد.
ب) ايجاد آمادگي روحي، براي انجام وظايف فردي و اجتماعي: ورزش، كسالت و تنبلي را از انسان زدوده و به وي شادابي و نشاط مي بخشد و او را براي انجام وظايف خويش آماده مي كند. اغلب كساني كه ورزش نمي كنند، در خود احساس سستي، كسالت، بي حالي و بي حوصلگي دارند.
از طرفي، ورزش هيجان و افسردگي را در انسان كاهش مي دهد و يكي از راههاي مهمّ علاج و تسكين فشارهاي رواني است؛ كه در نتيجه آن، آمادگي براي انجام كارهاي فردي و اجتماعي در انسان بيشتر مي شود.
ج) قانونمندي: ورزش، حسّ توجّه به قانون و اطاعت از آن را در افراد به وجود مي آورد.
وجود قوانين خاص در ورزشهاي مختلف و ملزم بودن ورزشكاران به رعايت آن؛ تمريني براي احترام گذاردن به ديگر قوانين اجتماعي و رعايت آنهاست.
د) ارضاي غريزه قدرت طلبي: در انسان، غريزه قدرت طلبي، برتري جويي و مبارزه وجود دارد. ورزش، وسيله اشباع اين غريزه را از طريق صحيح فراهم مي كند.
3ـ فوايد اجتماعي
بشر، ذاتاً اجتماعي است و از طرفي به نيرو، نشاط و تفريح روحي و جسمي، كه در ورزش مستمر است، نيازمند است؛ لذا به ورزشهاي اجتماعي و گروهي تمايل دارد. اين ورزشها، موجب تقويت روحيه اجتماعي و به فعليت در آوردن آن در بشر مي گردد.
برخي فوايدي كه در اثر ورزشهاي گروهي حاصل مي شود عبارتند از:
الف) توليد و بسط روابط اجتماعي صحيح: ورزش، مقدّمه اي براي ورود افراد به اجتماع است و خصوصيات، شرايط و حالات حركتي و روحي كه در آن پيش مي آيد؛ تكرار و تمريني شايسته و مفيد، براي آمادگي افراد اجتماع محسوب مي شود و به آنها توانايي برقراري روابط اجتماعي و پرهيز از گوشه گيري را مي آموزد. احترام متقابل اجتماعي، تحكيم روابط اجتماعي با گذشت و فداكاري و.... در اثر ورزش آموخته مي شود و شخصيت اجتماعي افراد شكل مي گيرد.
ب) توسعه فرهنگ ديني: با توجّه به روابط بين المللي كه در زمينه ورزش وجود دارد؛ انتقال فرهنگ و ارزشهاي اسلامي، بدون تنشها و تعارضات سياسي، در درون جامعه و خارج از آن، فراهم مي شود.
ج) رشد روحيات اجتماعي: ورزش، چون پديده اي اجتماعي است؛ به نحوي در رشد روحيات اجتماعي، بروز حسّ مسؤوليت در قبال جامعه و دردهاي آن، مبارزه با مظالم و مفاسد اجتماعي، همبستگي و برقراري روابط اجتماعي؛ نقش مؤثّري دارد.
درسهاي مربوط به رويارويي با مترفين، ظالمين و مفاسد اجتماعي؛ حمايت از محرومين و تلاش براي توازن اقتصادي و اجتماعي؛ عملاً در محيط ورزش فرا گرفته شده و تمرين مي گردد.
د) توسعه روابط ملل: مسابقات ورزشي بين كشورهاي مختلف، در همبستگي بين آنها و توسعه روابط، نقش بسزايي دارد.
ﻫ) ايجاد زمينه رقابت سالم: ورزش، يكي از مفيدترين و سالمترين سرگرمي هاست كه مي تواند اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر كند و از بسياري انحرافات اجتماعي؛ از قبيل: اعتياد، دزدي و.... جلوگيري نمايد.
عظيمي 1178 ورزش، دوستي و صميميت بين افراد و زمينه رقابت سالم را فراهم مي كند و در نتيجه، تلاش و تكاپوي افراد اجتماع بيشتر شده، مشكلات ناشي از بيكاري و عوارض آن به حدّاقلّ مي رسد.
منابع كمكي:
1. حقجو، محمد حسين، ورزش و ورزشكار، قم: مركز فرهنگي المهدي: 1376.
2. مركز مشاوره حوزه علميه قم، فوايد ورزش (از سلسله جزوه هاي مسائل پزشكي)، ش 8.

http://www.andisheqom.com/Files/moshavere.php?idVeiw=31726&level=4&subid=31726


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند و خارج كرد. اين ظرفيت بستگي به سلامت ريه‌ها دارد و در بيماران COPD ميزان آن كاهش مي‌يابد. وقتي نياز تهويه‌اي بدن بيشتر از ظرفيت تهويه‌اي مي‌گردد، تنگي نفس شديدي عارض مي‌شود و بايد ورزش را قطع و استراحت كرد.

نكته

متأسفانه ورزش مستمر نمي‌تواند اوضاع نامطلوب بيمار ريوي را تا حد مطلوبي كاهش دهد. اما هر چه بيشتر به ورزش مداومت نمايد، كمتر از تنگي نفس به زحمت مي‌افتد. زيرا با اين كار برخي از عوامل تعيين‌كننده نياز تهويه‌اي بدن بهبود مي‌يابند. مثلاً مي‌توان براي انجام مقدار مشخصي از ورزش به اكسيژن كمتري نياز پيدا كرد و مقدار دي‌اكسيد كربن و اسيد لاكتيك توليد شده حين ورزش كاهش يابد.

10 اصل ايمني در ورزش

1ـ تا زماني كه با درمان طبي مناسب، بيماري تنفسي خود را تحت كنترل قرار نداده‌ايد، به هيچ وجه ورزش نكنيد.
2ـ پيش از آغاز برنامه ورزشي و نيز در فواصل منظمي پس از ورزش، ارزيابي كاملي از وضعيت خود به عمل آوريد.
3ـ سعي كنيد بفهميد كه آيا هنگام ورزش نياز به نظارت پزشكي مستقيم داريد و آيا اين نظارت بايد از هفته‌هاي اول برنامه انجام شود؟
4ـ ضرورت استفاده از اكسيژن كمكي حين ورزش و علائم هشدار دهنده افت اكسيژن خون را از پزشكان سؤال نمائيد.
5ـ با علائم هشدار دهنده عارضه قلبي قريب‌الوقوع به خوبي آشنا شويد.
6ـ هيچ گاه تشديد نشانه‌ها يا ايجاد نشانه‌هاي جديد را ناديده نگيريد.
7ـ با پيروي از دستورات صحيح ورزشي، ايمني را سرلوحه اولويت‌هاي ورزشي خود قرار دهيد.
8ـ آگاه باشيد كه برخي داروهاي خاص واكنش بدن به ورزش را تغيير مي‌دهند.
9ـ اگر مبتلا به COPD هستيد، روش‌هاي مخصوص تنفس را ياد بگيريد تا حين ورزش كمتر دچار تنگي نفس شويد.
10ـ روش‌ جلوگيري از وقوع آسمِ ناشي از ورزش يا حداقل كاهشِ آن را بياموزيد.
در پايان اشاره به اين موضوع ضروري است كه فرم و شكل بدن نيز مي‌تواند باعث ايجاد و يا عدم اختلالات تنفسي گردد به طوري كه منقبض شدن عضلات شكم، گردن و يا خم نمودن اندام‌ها موجب ايجاد مشكلات تنفسي مي‌گردد.

http://elmoadab.ir/old_site/47/47v3.htm


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۳:۲۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنرانان ، گويندگان و مجريان

۲۰ - ورزش ، سلامت ، تناسب اندام ( ۴ )

ورزش و ارتباط آن با چاقي 
 
 
 تغيير در عادت هاي غذايي افراد و ميزان فعاليت بدني آنها بسيار مشكل است بنابراين ايجاد تغيير در وزن افراد كار ساده اي نيست.  
 
▪ چاقي و عادت غذايي : هنگامي كه انرژي وارده به بدن بيش از ميزان مورد نياز باشد باعث افزايش وزن و اگر مصرف انرژي بيش از دريافت آن ( از طريق تغذيه ) باشد باعث كاهش وزن خواهد شد. ميزان احتياج انرژي افراد به هيچ وجه ثابت و يكسان نيست بلكه به سن، جنس، وزن، شغل، ميزان فعاليت آنها و شرايط بدني بستگي دارد.

تغيير در عادت هاي غذايي افراد و ميزان فعاليت بدني آنها بسيار مشكل است بنابراين ايجاد تغيير در وزن افراد كار ساده اي نيست. پرخوري و كم تحركي در زمان تعطيلي مسابقات باعث چاقي ورزشكار مي شود. در اين شرايط عادت صحيح غذايي براي ورزشكار بسيار مهم است براي مثال بايد مصرف غذاهاي پر چرب را محدود و مصرف غذاهاي قندي را تعديل كند و از پر خوري نيز بپرهيزيد.

● تعريف چاقي

تجمع بيش از حد چربي در بدن را چاقي مي نامند. به طور كلي چاق به افرادي گفته مي شود كه به دليل ازدياد چربي در بدنشان بيش از ۱۵ % وزن مناسبشان اضافه وزن داشته باشند.

نتايج حاصل از مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه مرگ و مير در افراد چاق ۷۵ _ ۲۵ % بيش از افراد عادي است و با افزايش سن وخامت عواقب ناشي از چاقي نيز افزايش مي يابد.

   
 
 
http://www.aftabir.com/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۳:۲۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۹ - مديريت بحران ( ۳ )

بحران چيست و چگونه بايد مديريت كرد ؟

مديريت چيست ؟
صاحب نظري ، مديريت را هنر انجام امور به وسيله ديگران توصيف كرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تأكيد ورزيده است.
گروهي ديگر مديريت را در قالب انجام وظايفي چون برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و… بيان نموده اند بعضي هم مديريت را اينگونه تعريف كرده اند كه : مديريت را مي توان علم و هنر متشكل و هماهنگ كردن ، رهبري و كنترل فعاليت هاي دسته جمعي ، براي نيل به هدفهاي مطلوب با حداكثر كارآيي تعريف كرد .
عده اي هم مديريت را اينگونه تعريف كرده اند : مديريت عبارتند از حداكثر استفاده مطلوب از منابع موجود (نيروي انساني – امكانات مالي و امكانات فيزيكي) از طريق اعمال اصول يا نظام مديريت ( برنامه ريزي – سازماندهي – هدايت و رهبري – نظارت و كنترل و هماهنگي ) براي رسيدن به هدفي خاص.
 
بحران چيست ؟
بحران در حقيقت يك فشار زايي رواني – اجتماعي بزرگ و ويژه است كه باعث در هم شكسته شدن انگاره هاي متعارف زندگي و واكنش هاي اجتماعي مي شود و با آسيب هاي جاني و مالي ، تهديدها ، خطرها و نيازهاي تازه اي كه به وجود مي آورد .
 
در نتيجه مي توان بحران را اينگونه تعريف كرد :
ـ حادثه اي كه به طور طبيعي و يا توسط بشر به طور ناگهاني و يا به صورت فزاينده به وجود مي آيد و سختي و به مشقتي به جامعه انساني به گونه اي تحميل نمايد كه جهت بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اساسي و فوق العاده باشد.
 
آثار و خصوصيات بحران
به طور كلي اثرات و خصوصيات بحران را مي توان در سه بخش زير طبقه بندي نمود:
الف – سطح جهاني؛
ب – سطح ملي؛
الف ) حوادث طبيعي

 
ب ) حوادث غير طبيعي
    ( ساخته دست بشر )
 
1 – ناگهاني : مثل سيل – زلزله – طوفان – آتشفشان – رانش زمين
 
2 – درازمدت : مثل اپيدمي – خشكسالي - قحطي
 

انواع حوادث و بحرانها :

1 – ناگهاني : مثل سوانح ساختماني – تصادفات – انفجارات – آتش سوزي
 
2 – درازمدت : مثل درگيري هاي داخلي و اغتشاشات اجتماعي - جنگ

 
ويژگي هاي بحران :
1- بحران عموماً غير قابل پيش بيني است ( يعني نمي توان پيش بيني كرد كه كي و در كجا اتفاق مي افتد)
2- بحران ها آثار مخربي دارند و مردمي كه تا قبل از بحران نيازمند كمك نبودند به محض وقوع بحران نيازمند كمك مي شوند .
3- ماهيت و آثاري طولاني و استهلاكي دارند .
4- در وضعيت بحراني معمولاً تصميم گيري تحت شرايط وخيم و در زمان محدود و اطلاعات مورد نياز تصميم گيرندگان ناقص است .
5- زمان موجود براي پاسخ دهي پيش از انتقال تصميم را محدود كرده و اعضاي واحد تصميم گيري را به تعجب و حيرت وا مي دارد .
6-محدوديت و فشردگي زمان ، غافلگيري ، استرس و مخدوش شدن اطلاعات .
 
مديريت بحران
- فرآيند پيش بيني و پيشگيري از وقوع بحران برخورد و مداخله در بحران و سالم سازي بعد از وقوع بحران را مديريت بحران گويند .
- علمي كاربردي است كه به وسيله مشاهده سيستماتيك بحرانها و تجزيه و تحليل آنها در جستجوي يافتن ابزاري است كه بوسيله آنها بتوان از بروز بحران ها ، پيشگيري نمود و يا در صورت بروز آن در خصوص كاهش اثرات آن آمادگي لازم امداد رساني سريع و بهبودي اوضاع اقدام نمود .
امروزه عمده ترين نقاط ضعف مديريت بحران عدم هماهنگي و همكاري سازمانها ، كمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراكندگي و نا كافي بودن قوانين و مقررات موجود ، محدوديت منابع مالي است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسياري نيز وجود دارد كه خود شامل تجارب مفيد در مديريت ها بحران و روحيه تعاون و نوعدوستي در جامعه و مشاركت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهاي NGO همچون جمعيت هلال احمر است كه مي توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بيشتر به نقاط قوت راه را براي عملكرد هر چه بهتر و قويتر در امر مديريت بحران هموار نمود . بايد تهديدها و فرصت ها را به خوبي شناخت و خود را براي مقابله با تهديدها و استفاده از فرصتها آماده ساخت .
 
 
تهديدها
تهديدها عبارتند از : كاهش انگيزه و علاقه نيروهاي داوطلب و مردمي در همكاري لازم وارد به خدمات ، ادامه يافتن مشكلات هايي و كمبودها در زمينه امكانات و تجهيزات تأخير در روند افزايش عمومي جامعه .
 
فرصت ها
فرصت ها عبارتند از : روند رو به توسعه اطلاعات رساني و فن آوري ارتباط مانند اينترنت و سيستمهاي ماهواره اي، تكنولوژي جهاني در حيطه تجهيزات امداد، افزايش باور عمومي در خصوص آسيب پذيري و خطر خيزي كشور و جريان جهاني موجود كه مايه افزايش باور عمومي در خصوص آسيب پذيري و خطر خيزي كشور و جريان جهاني موجود كه مايه افزايش توجه و اعتماد مردم به سازمانهاي NGO گرديده است . در حقيقت مدير بحران يك هماهنگ كننده بين ارگانهاي سرويس دهنده و تعيين كننده خط مشي فعاليت ها است و بايد حداقل در سازمان خود آمادگي لازم را بوجود بياورد ، سيستمهاي اداري را بهبود بخشد و با تاكتيك مديريتي ، كارآيي و اثر بخشي افراد را بيشتر و به عوامل اجتماعي ، سياسي و فرهنگي بحران توجه كند . مدير بحران بايد تفويض اختيارات را در نظر بگيرد يعني سطح اختيار هر شخصي را با توجه به نيازهايش مشخص كند تا از تداخل اختيارات جلوگيري كند در مديريت بحران معمولاً چندين سازمان مختلف درگير انجام وظايفي مي شوند كه بايد با هماهنگي كامل نسبت به پيشگيري از بحران كاهش اثرات آن و آمادگي لازم اقدام نمايند و همچنين سازمانهاي مربوط بايد بنحو مطلوبي نسبت به انجام تمهيدات لازم و ضروري و همچنين بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام بعمل آورند .
 
مدير بحران كيست ؟
كسي كه تهديد كننده ها را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده كند .
در فرهنگ ما ضرب المثلي است كه مي گويد « علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد » متاسفانه در كشور ما زنگ خطرها ناديده و نا شنيده گرفته مي شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فكر مي افتيم و راه حلي جستجو مي نمائيم . متاسفانه مدير بحران يا علائم را نمي شناسد و يا به اهميت اين علائم واقف نيست .
مدير بحران بايد به دنبال راه كارهايي جهت كاستن ابعاد بحران باشد . به عبارت ديگر آثار هر عامل را با پارامترهاي ديگر سنجيد و پس از تحليل نسبت به رفع آن بكوشد مدير بحران بايد تفكر استراتژيك را ياد بگيرد يعني بتواند به آشفتگي ذهني خويش در كوتاهترين مدت نظم بخشد اين امر امكان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران ها نهايت پايداري مديريت اين سازمان را مي طلبد .
 
خصوصيات فرآيند تصميم گيري را به شرح زير مي توان بيان كرد :
1-       پرهيز از جزئي نگري
2-       انجام به موقع و درست كار
3-       نظر خواهي براي انتخاب راه حل
4-       انتخاب بهترين راه حل و تصويب و اجراي به موقع آن
5- اتخاذ تصميمات مؤثر بر اساس اطلاعات صحيح در جهت كاهش خسارات و كنترل سريع بحران
 
 وظايف و ويژگيهاي مدير بحران :
1- آمادگي كامل براي هر گونه پيشامد .
2- پي ريزي دفاتر مطالعاتي ملي، منطقه اي و هماهنگ سازي آنها به نحوي كه از دوباره كاري پرهيز شود.
3- تهيه بانك اطلاعاتي روز آمد براي استفاده هر چه بهتر آن .
4- استفاده از سيستم هشدار دهنده خطر گرچه هزينه بالايي را مي طلبد .
5- تفكيك وظايف واحدهاي امداد رساني و انجام رزمايش هاي عملياتي سالانه .
6- ايمن سازي شبكه ها و شريانهاي حياتي كه شامل آب ، برق، سوخت ، ارتباطات جاده اي مخابراتي برج كنترل فرودگاهها و سدها و… به دليل اينكه شرايط منطقه پس از بحران نابسامان است در كوتاهترين زمان نمي توان به ترميم اين شبكه پرداخت . زيرا اين كار خود خسارات زيادي را به بار       مي آورد و از سرعت عمل امداد مي كاهد .
7- تقويت بيمه در مناطق حادثه خيز حتي به صورت اجباري مي توان ابعاد بحران را كاهش دهد ، چرا كه با توجه به ابعاد حادثه ، پرداخت خسارت خود عامل بزرگي در رفع بحران است .
8- آگاهي افكار عمومي يكي ديگر از وظايف مدير بحران است تا وقتي مردم قدم در اين راه نگذارند تلاش دولتها بي فايده است .
9- شناسايي انواع بحرانها ،ارزيابي ريسك و الويت بندي آنها .
10- تعيين ارتباطات بحراني .
11- تعيين راهبردهاي برخورد با رسانه ها .
12- تشكيل گروه مديريت بحران و تهيه برنامه مديريت بحران .
13- پيش بيني و پيشگيري از وقوع بحران .
14- تعيين روشهاي مداخله در بحران .
15- تعيين روشهاي سالم سازي .
16- برنامه ريزي ، سازماندهي و كوشش در جهت استفاده بهينه از منابع .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۳:۲۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۹ - مديريت بحران ( ۲ )

مديريت بحران

مقدمه
تنها چيزي كه امروزه در دنياي كسب و كار روشن و مشخص است اين است كه شما بايد براي عدم اطمينان آماده باشيد .
بحرانها، رويدادهاي ناگواري هستند كه مي توانند باعث افول و آشفتگي شوند. در مواقع بحراني خودشيفتگي و رضايتمندي از خود، نمي تواند شمارا را در تصميم گيري اثربخش ياري كند ، بلكه تنها آشفته خواهد ساخت. افرادي كه در شناسايي بحران كوتاهي مي كنند وهيچ برنامه ريزي براي آن ندارند ، در هنگام بحران دچار گرفتاري هاي شديدي خواهند شد.


تعريف مديريت بحران
مديريت بحران موثر، نيازمند يك رويكرد منظم و نظام مند است كه مبتني برهوشياري وحساسيت مديريتي و يك درك خوب از اهميت برنامه ريزي دقيق و امادگي لازم است.
تقريبا به تعداد فرهنگ هاي لغت براي بحران تعريف وجود دارد، از جمله :
• وضعيتي كه به يك مرحله فوق العاده رسيده است .
• يك لحظه تعيين كننده .....
• نقطه برگشتي براي بهتر تا بدتر شدن وضعيت
• مقطع حياتي درسازمان و .....

انواع بحران
بحران ها داراي انواعي هستند نظير؛


• بحران مزمن :
وضعيتي كه مي تواند ماه ها و حتي گاهي سالها طول بكشد و هر كسي را كه در اين پروسه قرار دارد از ميان بردارد. بحران هر چه بيشتر طول بكشد تغيير دادن توالي رويدادها نيز مشكل تر مي شود .
• بحران حاد :
وضعيت بحران حاد، چيزي است كه بسياري از مردم در هنگام فكر كردن به بحران در ذهن دارند ، خسارات وارد شده است وچاره اي وجود ندارد.

موقعيت هايي كه اجراي برنامه بحران را ضرورت مي بخشد؛
• فوت يكي از مديران
• نا ارامي هاي شهري
• سوانح
• بلاياي طبيعي

ويژگي هاي مشترك بحران ها
• نياز به تصميم گيري بديع دارند.
• عدم واكنش سريع معمولا پيامد نا مطلوب دارد.
• راه حل ها محدود هستند.
• زمان به نفع تصميم گيران نيست.
• تصميمات غلط ، عواقب وخيم دارند.
. شدت گرفتن غير منتظره رويدادها وضعيت بحراني را تشديد ميكند.
.
به گفته چارلزهرمان در چنين وضعيتي سه عامل نقش زيادي دارند:
• اينكه وضعي كه پيش امده منافع خود، گروه و سازمان را تا چه حد مورد تهديد قرار داده است؟
• زمان لازم براي عكس العمل چقدر است( فرصت )؟
• براي سازمان تا چه حد غير منتظره بوده است( غافلگيري )؟

وقتي كه مديران با يك وضعيت بحراني روبه رو مي شوند ، شناخت صحيح مسئله وارائه راه حل مناسب در زمان معين مي تواند فرصت هايي را براي سازمان به وجود اورد.

روانشناسي برخورد با بحران
در هنگام بروزبحران، حفظ روحيه وتعادل رفتاروعدم دستپاچگي ازاهميت بالايي برخوردار است واينكه اقداماتي نظير حركت هاي زير در دستور قرارگيرد:
• تصميمات فوري
• شناسايي افراد
• تمركزبر موضوع
• حداكثركردن انرژي
• خود كنترلي و عدم بهم ريختگي
• برخورد با تضادها و قدرت اداره انها

حالت هاي مختلف بحران
بحران ها اشكال و حالت هاي گوناگوني دارند. مهم ترين حالت هاي بحراني عبارتند از:
• وضعيت كاملا بحراني
• وضعيت نوظهور
• وضعيت كند و ارام
• وضعيت تصادفي
• وضعيت انعكاسي
• بحران تعمقي
• وضعيت عادي و روزمره
. وضعيت اداري و اجرايي
پارادايم در بحران
پارادايم، الگو، مدل، نمونه است، پارادايم يكسري از قوانين و مقررات مكتوب و نا مكتوب است كه محدوديت ها را تعريف مي كند و مشخص مي نمايد كه در محدوديت ها ودرمسير آينده نگري، چگونه عمل كنيم تا موفق شويم. پيتر دراكر معتقد است كه يكي از مهم ترين مهارت هاي مديران در دوران آشوب و بي نظمي، اينده نگري است كه دو صورت دارد:
• محتوايي ( اينده چه چيزي است ؟ )
• فرايندي ( چگونگي استفاده ازاين چه چيزها ) .

مديريت بحران
درهنگام بحران به علت آشفتگي، ذهن درست كار نمي كند و تعقل صورت نمي پذيرد، بنابراين احتمال اشتباه بسيار زياد است و رفتار هاي نامناسبي بروز مي كند كه ممكن است باعث تشديد بحران شود. حفظ خويشتن داري و آرامش در تسلط بر اوضاع به هنگام بحران، نقش مهمي دارد. به اين علت مديريت بحران كاري است مشكل كه به شجاعت و سرعت عمل نياز دارد.

نكاتي در مورد مديريت بحران
ادبيات مديريت بحران بسيار گسترده است واز مواردي چون جنگ و جنگ گريزي تا مديريت فجايع طبيعي و بشري را در بر مي گيرد. شرايط بحراني مي تواند به شكل هاي مختلف بروز كند و از تغيير و تحولات گوناگوني ناشي شود. هدف اصلي مديريت بحران دستيابي به راه حلي رضايت بخش براي برطرف كردن شرايط غير عادي، به طريقي است كه منافع و ارزش هاي اساسي حفظ و تامين شود. تعجب و غافلگيري ، نخستين عامل مخرب در بسياري از بحران ها است.
به تجربه ثابت شده است كه براي دست بكار شدن و پاسخ گفتن، فقط يك روز وقت است. اين 24ساعت ساعت تعيين كننده مي باشند، دراين مدت اذهان عمومي خيلي سريع شكل مي گيرند و زماني هم كه شكل گرفت، تغيير آن بسيارمشكل است .

واكنش هاي رواني در بحران
چگونگي واكنش مردم زماني كه ناگهان با يك وضعيت بحراني رو به رو مي شوند نيز معمولا بسيار مشابه است . معمول ترين واكنش ها عبارتند از :
1- ناباوري 4- كوته نظري
2- قبول شكست 5- مقصر دانستن اين وآن
3- وحشت زدگي 6- جريحه دار شدن احساسات

گروه بررسي بحران
وضعيت بحران همانند يك ميدان نبرد است . در اين ميدان به يك مركز كنترل نياز است كه مركب ازافرادي است كه قوه تميزخوبي داشته وداراي ويژگي انجام تصميم گيري و برقراري ارتباط اثربخش با ديگران مي باشند.
يك گروه بررسي بحران مي تواند ابزار بسيار خوبي براي اين كار باشد. به ويژه زماني كه مشكلات، تمام مرزهاي كاركردي و سازماني را در بر گرفته باشد. معمولا بهترين افراد اين گروه مديران بلند پايه هستند.
ويژگي هاي اعضاي تيم بحران
ويژگي هاي اعضاي تيم بحران مهم است :
• قدرت تفكر صحيح
• داشتن بنيه قوي
• انعطاف پذيري
• آماد گي براي پذيرش اطلاعات
• آگاهي ازمنابع جمع آوري اطلاعات

برنامه ريزي براي كنترل عواقب بحران
عواقب بحران بايد همواره مد نظرباشد وبراي كنترل عواقب بحران برنامه ريزي شود.در اين مسير مناسب است كه با ارزيابي مداوم كوشش ها،استراتژي مديريت پس از بحران مد نظر قرارگيرد و ضمن گسترس انعطاف ونگرش منطقي، برنامه ريزي بلندمدت مدنظرباشد. براين اساس بهتراست سالي يكبار برنامه هامرور شوند. چرا كه موقعيت ها فرق مي كند ومشكلات تغيير مي يابد .
بنابراين برنامه بحران را هر چند وقت يكبار بايد مرور كرد و آن را مطابق با استاندارد هاي روز در آورد و به طور واقع بينانه اهداف مشترك بين مردم و سازمان را ارزيابي نمود.

http://www.verdinejad.com/visitorpages/show.aspx?isdetaillist=true&itemid=14616,8


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۳:۱۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۹ - مديريت بحران ( ۱ ) 
 
 مديريت بحران در وضعيت فشار  

مديريت بحران فرايندي براي رويارويي با وضعيتي است كه همه برنامه ريزي ها، سازماندهي ها و كنترل هاي گروهي از عمليات با كنش و واكنش متقابل را بسيج كرده و براي تصميم گيري مناسب در اختيار مديراني كه بايد سريع ولي بدون شتابزدگي اقدام كنند، مي گذارد. در دنياي امروزي چنين فشار ها و پيشامدهاي فراوان بوده و مديريت بحران را مي طلبند.
بحران در نتيجه كارهاي انسان يا پيشامدهاي ناگوار طبيعي همچون آتش سوزي، سيل، زمين لرزه و مانند اين ها رخ مي دهد، آنها كه به طور مستقيم با بحران در گيرند ممكن است آن را از بيرون به سازمان آورده يا در پيرامون و بيرون به كارهايي دست زده اند كه براي سازمان مساله دشوار و پيچيده اي به وجود آورده است.
بحران داخلي مي تواند عمومي و ناشي از كوشش اعضاء سازمان براي تحميل ديدگاه خود، يا تصادفي و در نتيجه يك سوءتفاهم بزرگ يا بر روي هم انباشته شدن اشتباه هاي درازمدت و فراوان باشد. در كنار همه احتمال هايي كه برشمرديم بحران مي تواند رخدادي پيش بيني نشده و ناگهاني باشد كه شايد امكان پيش بيني آن وجود داشته است.
بحران ممكن است ناگهاني آشكار شود، ولي اين دليل غيرقابل پيش بيني بودن آن نيست. برخي از بحران ها علائمي را از خود نشان مي دهند. پديده اي هست كه مي توان آن را خزش بحران ناميد، حادثه اي رفته رفته، نامحسوس ولي چاره ناپذير شكل مي گيرد.
چنانچه مديريت بحران به موقع انجام وظيفه كرده و با جمع آوري طرف هاي درگير، راه حل مساله را بررسي و اقدام كند مي توان از خيلي از حوادث ناگوار و دشوار جلوگيري كرد.
مهمترين كاري كه به هنگام رويارويي با بحران بايد بكنيم، حفظ خون سردي است، در چنين وضعيتي بيشتر مردم كنترل خود را از دست داده و بدتر اينكه گناه آن را به گردن اين و آن مي اندازند. يكي از هنر هاي رويارويي پيروزمندانه با بحران اين است كه حس اعتماد به نفس اطرافيان را بالا برده و چنين نشان دهيم كه هر يك از ايشان در حل مساله سهم شايسته اي دارند.
بحران ها اغلب به درگيري منجر مي شوند، تصميم گيري در شدت و زمان درگير شدن، به ارزيابي موقعيت بستگي دارد.
مديريت بحران بطور عمده وظيفه اش تجزيه و تحليل رفتار، ديدگاه ها، انگيزه ها، هدف ها و تمهيدات انسان ها و پاسخگويي مناسب و به موقع به آن هاست. طرف مقابل را نبايد به يكباره از دست داده و پل هاي مياني را شكست.
نكته آخر اينكه اگر هم مي خواهيد بجنگيد عادلانه باشد، شرايط جنگ عادلانه اين است كه داراي دليل عادلانه، هدف دوستانه، اميد به پيروزي، نتيجه بهتر از اكنون و غيرقابل اجتناب باشد.
نخستين فن مديريت بحران، دست نگهداشتن از اقدام حساب نشده است. بنابراين بايد نبض را به دست گرفت و در انتظار نخستين ضربان ها ماند و با دريافت اولين نشانه ها، برنامه هاي اقتضايي از پيش آماده شده را اجرا كرد، در اين صورت زمان كافي در اختيار است.
مدير شايسته براي حالت هاي بحراني، پيش از هر چيز بايد فردي قاطع باشد. اينگونه مديران به چابكي واكنش نشان داده و از آن مهمتر توانائي شتاب بخشيدن به فرآيند تصميم گيري را دارند. آن ها هيچ يك از گام هاي ضروري و استاندارد تصميم گيري و حل مسائل را فراموش نمي كنند.
مديران بحران با شتاب اين گام ها را برداشته و از تجربه هاي خود و اعضاء تيم به خوبي استفاده مي كنند. مديران كارآمد بحران، رهبران شايسته بوده، روحيه همكاران را بالا برده، كوشش هاي آن ها را افزايش داده و اطمينان مي دهند كه فرايند كار بحران با پيروزي به پايان خواهد رسيد. بالاتر از همه، مديران بحران خونسردي خود را حفظ مي كنند. آن ها دچار سردرگمي، واكنش هاي شتاب زده و بي جا و از دست دادن كنترل خود نمي شوند.
مدير بحران همان مدير خوب در وضعيت وجود فشار است. مديراني كه مي توانند با بودن فشار و سنگيني كار خوب عمل كنند، براي مديريت بحران بسيار مناسبند.
   
 
 خبرگزاري ايسنا  


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۳:۱۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۸ - مديريت تغيير ( ۳ ) 
 

نكته هاي مهم در مديريت تغيير  
 
امروزه تغيير مهم ترين عامل موثر در مديريت زندگي و حرفه و كار موفق محسوب مي شود و اگر نگرش مثبتي نسبت به مساله تغيير داشته باشيم ، مي توانيم به آينده اي پربار اميدوار باشيم .

عدم توجه به يك روند در حال تغيير ممكن است بسيار پرهزينه باشد. در اين نوشته به نكته هايي اشاره مي شود كه  مي آموزد براي بقاي خود چگونه همواره يك گام جلوتر باشيم ، روند تغييرات را تعيين كنيم و رهبري يك پروژه تغيير را بر عهده بگيريم .

●ضرورت تغيير

تغيير، كليه جنبه هاي زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد. اتخاذ يك رويكردآينده نگر تنها راهي است كه به كمك آن مي توانيد آينده را، چه به عنوان يك فرد و چه به عنوان يك سازمان، در دست بگيريد. بنابراين، پذيراي تغيير باشيد و ياد بگيريد كه عناصر مثبت آن را توسعه دهيد.

۱ كليه تغييراتي را كه مدنظر داريد يادداشت و براي ايجاد آنها برنامه ريزي كنيد.

۲ اگر احساس مي كنيد كه در برابر تغيير مقاوم هستيد، در جستجوي علت آن باشيد.

۳ در جستجوي افراد پذيراي تغيير باشيد و با آنها هم پيمان باشيد.

۴ قبل از تبعيت از خط مشي ديگران كمي فكر كنيد.

●شناخت علل تغيير

براي كنار آمدن با سرعت روز افزون تغييرات، در درجه اول بايد علل زيربنايي آنها شناسايي شوند.

۵ در برابر شرايط عدم اطمينان، واكنش مثبت نشان دهيد و از تغيير اجتناب كنيد.

۶ كنجكاوي را در خود پرورش دهيد. تصور كنيد كه هميشه بايد مطلع ترين فرد باشيد.

۷ از تكنولوژي اطلاعات جديد نهراسيد و با تسلط بر آن سعي كنيد بهره برداري لازم را به عمل آوريد.

۸ به خاطر داشته باشيد كه تكنولوژي به سرعت و روز به روز در حال تغيير است.

●شناسايي منابع تغيير

تغيير ممكن است از جهات مختلف نشأت بگيرد. از جانب اطرافيان  و يا در اثر ابتكار فردي.سعي كنيد از كليه منابع احتمالي تغيير آگاه شويد و از هر كجا كه نشأت گرفته است، پذيراي آن باشيد.

۹ صرف نظر از منبع تغيير، از كليه نوآوري ها در جهت ايجاد آن استقبال كنيد.

۱۰ در برابر تغييرات خارج از زندگي و حرفه خود ، همواره واكنش مثبت نشان دهيد.

۱۱ دوستان  را به ارايه ايده هاي جديد در جهت ايجاد تغيير تشويق كنيد.

●طبقه بندي انواع تغيير

به طور كلي مي توان تغييرات را به دو دسته تدريجي و بنيادي تقسيم كرد. هر يك از اين دو نوع تغيير به انواع مختلف و تركيبات گوناگون تقسيم مي شوند. شناخت نوع تغييري كه با آن سروكار داريد به شما كمك مي كند كه راحت تر و به شيوه اثر بخش تر به آن دست پيدا كنيد. علاوه بر اين، با شناخت نوع تغيير بهتر مي توانيد واكنش ديگران نسبت به تغيير مورد نظر را تعبير و تفسير كنيد.

۱۲ اثرات تركيبي ناشي از انواع مختلف تغيير را مدنظر قرار دهيد.

۱۳ هنگام تجزيه و تحليل تغيير به بسترهاي كوتاه مدت و بلند مدت توجه كنيد.

۱۴ از بحران ها، تجربه كسب كنيد و مطالب مفيدي بياموزيد تا بتوانيد از بروز مجدد آنها جلوگيري كنيد.

۱۵ هدف خود را بركسب برابري يا پيشي گرفتن از بهترين الگويي كه مي شناسيد متمركز كنيد.

۱۶ براي برنده شدن سعي كنيد با رقبا متفاوت و از آنها بهتر باشيد.

●تمركز بر اهداف

اگر داوطلبان تغيير هدف خود را ندانند، نمي توانند براي رسيدن به آن تغيير كنند.اگر آنها ندانند در حال حاضر كجا هستند، نمي توانند مسير درست را آغاز كنند. اين نقاط ابتدايي و انتهايي را به عنوان اولين قدم در شناسايي موارد نيازمند تغيير معين كنيد.

۱۷ نقاط قوت و ضعف خود را به شيوه اي واقع بينانه مورد ارزيابي قرار دهيد.

۱۸ براي بيان دورنماي كاري خود از يك يا دو جمله كوتاه استفاده كنيد.

۱۹ هميشه سعي كنيد فرهنگ محيط را از طريق افراد تغيير دهيد و نه بر عكس.

●تشخيص تقاضا براي تغيير

۲۰ سعي كنيد حتي المقدور نياز دوستان ، اطرافيان و اقوام را برآورده سازيد.

۲۱ به منتقدان خود احترام بگذاريد. آنها به شما مي گويند كه چه چيزهايي را بايد تغيير دهيد.

●انتخاب تغييرات ضروري

برنامه هاي تغيير بايد استمرار، دوام و جامعيت كامل داشته باشند. با وجود اين، مراقب باشيد كه با معرفي تغييرات خاص متعدد باعث پريشان خاطري افراد نشويد. چند اولويت مهم را مشخص كنيد كه تغيير در آنها بيشترين تاثير را به دنبال خواهد داشت و فقط بر روي همان موارد تاكيد كنيد.

۲۲ زمينه هاي اصلي تغيير را اولويت بندي و سپس توجه خود را به طور كامل و گسترده متوجه آنها كنيد.

۲۳ هدف از هر گونه تغييرات برنامه ريزي شده را براي خود كاملاً روشن كنيد.

۲۴ تلاش خود را فقط بر روي چند فرايند مهم متمركز كنيد.

۲۵ براي ايجاد تغيير، يك برنامه روان و منسجم تدوين كنيد.

●ارزيابي پيچيدگي

براي برنامه ريزي و مديريت اثربخش تغيير، لازم است كه برآورد واقع بينانه اي از ميزان پيچيدگي آن داشته باشيد و بدانيد كه اين تغيير بر چه كساني تاثير مستقيم و غير مستقيم خواهد داشت. سپس بايد مؤلفه هاي مختلف را به نحوي روشن و كارآمد تقسيم، كمي سازي و سازمان دهي كنيد.

۲۶ در مورد هر تغيير از خود بپرسيد كه چه تاثيري بر افراد درگير در آن خواهد داشت.

۲۷ ابتدا تغييرات پيشنهادي را در مقياسي كوچك تر آزمايش كنيد.

۲۸ اگر توجيه كردن تغيير نيازمند استدلال هاي پيچيده است، از آن دست بكشيد.

۲۹ از تجزيه و تحليل مسير بحراني، براي برنامه ريزي وظايف استفاده كنيد.

●شيوه هاي مشاركت دادن افراد

افرادي كه تحت تاثير تغييرات قرار مي گيرند از نظر نوع نگرش و نيازها با يكديگر تفاوت دارند. برنامه هاي اثر بخش تغيير بايد به اندازه كافي انعطاف پذير باشند تا بتوانند با اين تفاوت ها هماهنگي پيدا كنند. براي انتخاب افرادي كه بايد در ايجاد تغييرات مشاركت داشته باشند و در مورد نحوه مشاركت آنها به دقت برنامه ريزي كنيد.

۳۰ هنگام برنامه ريزي براي ايجاد تغيير، سياست هاي خود را در مورد نحوه برخورد با افراد تعيين كنيد.

۳۱ آموزش را وسيله اي براي مشاركت دادن افراد در پروژه هاي تغيير قرار دهيد.

۳۲ اگر براي افراد سوء تفاهم پيش آمده از آنها عذرخواهي كنيد و توضيحات لازم را به آنها بدهيد.

۳۳ همه افراد ذينفع را در برنامه ريزي حداقل يك پروژه تغيير مشاركت دهيد.

۳۴ به كليه دوستان و اطرافيان آن قدر استقلال بدهيد تا بتوانند در تعيين اهدافشان، رأساً اقدام كنند.

۳۵ مشاوران را به ارايه توضيحات روشن و برنامه زماني كوتاه و مختصر ملزم كنيد.

۳۶ اگر در مورد تغيير قولي مي دهيد حتماً به آن عمل كنيد.

۳۷ مربيان ورزشي موفق را سرمشق خود قرار دهيد و مانند آنها افراد را به پيشروي تشويق كنيد.

●انتخاب مقايس زماني

مقياس زماني مورد نياز براي انواع مختلف تغيير بسيار متفاوت است. افراد موفق به عنوان عوامل تغيير ناچارند هدف هاي بلند مدت را مدنظر قرار دهند. در عين حال (به ويژه به هنگام بحران ها) ساير تغييرات كوچك تري كه فقط چند روز يا چند هفته به طول مي انجامند را برنامه ريزي كنند.

۳۸ خود را در چارچوب سال هاي مالي محصور نكنيد. اين مرزها كاملاً قراردادي هستند.

۳۹ تصميم بگيريد كه هر هفته يك ايده تازه معرفي كنيد.

۴۰ افراد را تشويق كنيد كه براي تغيرات آني، ايده تازه بدهند.

۴۱ برنامه ريزي شما براي ايجاد تغيير بايد مرحله به مرحله باشد تا افراد راحت تر آن را بپذيرند.
 
 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۳:۱۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۸ - مديريت تغيير ( ۲ ) 
 

خلاقيت همراه با مديريت تغيير  
 
در مقاله حاضر، ضمن بيان نمونه اي از طوفان ذهني، كه سبب كسب موفقيت در زمينه كوهنوردي شده است، ضمن ارائه پندهايي ، ارتباط مستقيم استعداد را با ژن ها انكار كرده، معتقد است هركسي صلاحيت خلاقيت را دارد و تنها چيزي كه در زمينه بروز خلاقيت موثر وايندگي و گفتگو

۱۸ - مديريت تغيير ( ۱ )

چه چيزي را بايد تغيير داد؟

مديريت تغيير

تغييـــر، تحول، دگرگوني و عدم تداوم مي تواند به معناي فرآيند عبور و انقطاع از واقعيتي و دست يافتن به واقعيت مورد نظر باشد. علت روي آوردن به تغيير شايد واقعيتهاي مردودي است كه در موقعيت موردنظر پديد آمده است، يا به دنبال برتري بخشيدن به واقعيتهاي موقعيت هستيم و يا بنابه مصلحت و موقعيتي كه در آن هستيم بهتر است به دنبال تغيير باشيم و از انواع تغييرات مي توان به تغيير در تكنولوژي، محيط اقتصادي، فرهنگي و... اشاره كرد.
در اين مجال بحث برضرورت تئــــــوري سازي و تغييرات اساسي در مديريت تغيير سازمانــها نظير خط مشي و رويه هاي عمل سازمان و در سطح بالاتر زير ساختارهاي تئوريك در زمينه تكنولوژي، مسائل اجتماعي، اقتصادي و... است.
نقطه شروع تغيير كجاست و چه چيزي را بايد تغيير داد؟ چگونه مي توان تغييري را محقق ساخت و ابزارهاي تغييرسازي را چگونه بايد ايجاد كرد؟ بنيان و بناي تغيير در افكار انسانها شكل مي گيرد و تحولات عالم بيروني تجسم تصورات عالم ذهني انسانهاست. انسانهاي انديشمند مثل بقيه در سرزميني متولد مي شوند.
فرهنگ سرزمينشان را مي آموزند و با آن تربيت مي شوند. سپس افكارشان تكـــامـل مي يابد و به مرحله انديشه سازي و ارائه ايده مي رسند و سرانجام انديشه هايشان را در جامعه جاري مي سازند تا روند زندگي را متحول سازند و اين تناوبي است كه از ابتداي خلقت بشر تكرار شده است، بااين تفاوت كه جهان كنوني راههاي ارتباطات را يافته و اين ايده ها مرزهاي مادري شان را خيلي سريع طي مي كنند و در آن سوي فرهنگ و خاك خويش كام بسياري ديگر را شيرين مي كنند.
برخلاف جوامع پيشرفته كه مدتهاست به شكار ايده ها مبادرت مي ورزند، تئوري هاي اجرايي مديريت كشور ما بيشتر انديشه و تئوري ترجمه شده ديگران است تا ايده يابي و انديشه سازي خودمان. موسسات تحقيقاتي، مراكز پژوهشي و در سطح كلان دولتها در جوامع پيشرفته به قيمتي گزاف ايده يـــابـي مي كنند و باانتقال آن به جوامع ديگر، معادلات سياســي و اجتمــاعـي را دستخوش تحول مي سازند.
از طرفي ما با ترجمان ايده ها و تئوري هاي ديگران در مواقع و موقعيتهاي بسياري مواجه با مشكل شده ايم، زيرا بعضي تئوري ها و ايده ها در ذات خود نوعي وابستگي به فرهنگ، سرزمين و انسانهايي دارند كه نظريات را ارائه داده اند.
در هر صـــورت ما براي استفاده از اين ايده ها و تئوري ها كليد اصلي را در دست نداريم.
حال مي رسيم به اين پرسش كه تغيير را از كجا بايد شروع كرد؟ رسيدن به حقيقت اين پرسش جسارت زيادي مي طلبد، ليكن اگراز نقطه حقيقي شروع به تغيير كنيم قاعدتاً كليد تغييرات بعدي در دست خود ماست و اين انديشه ماست كه نتيجه گيري مي كند كه آيا تغيير بعدي موردنياز هست و اگر هست در چه زماني و با چه كيفيتي مورد نياز است. تا قبل از اينكه در نقطه تغيير و واقعيت مردد قرار گيريم و موقعيت و سيستم دچار افت و يا توقف شود تغيير را طراحي و اجرا كنيم. در اين وضعيت كليد آنچه را كه طي كرده ايم، در دستمان است و باب آنچه كه در پيش رو است با كليد آنچه كه طي كرده ايم گشوده مي شود و به طور حتم تغييرات بيشتر از نوع برنامه ريزي شده است تا عكس العملي و پيش كنشي است تا واكنشي و تكاملي و انطباقي است تا دگرگون ساز. (مديريت تغيير - ترجمه غلامرضا اسماعيلي).
مديريت تغيير در كشور ما در بيشتر موقعيتها در قالب ايده هاي ترجمه شده اجرا مي شود و از آنجا كه زيرساختار اين قالب داراي كليد رمزهايي است كه از ايده ها و تئوري هاي اوليه منشاء مي گيرد. اگر زماني در موقعيتي مواجه با مشكل شويم به دليل احاطه نداشتن بر كليد رمزها، مديريت ما براي ايجاد تغييــــــر، كليد اجرايي را در دست ندارد، و به همين دليل نمي تواند تغيير در موقعيت مورد نظر را به خوبي به اجرا درآورد.
مديريت امروز ما براي تغيير در مديريت تغيير، نيازمند توجه به ايده هايي است كه حتي ساده و پيش پاافتاده به نظر مي رسند، انسانهاي داراي ايده، اهل تفكر و مطالعه اند و در جايي كه مي مانند از ايده هاي برتر ديگران به عنوان راهنمايي بهره مي برند ولي شيفته ايده هاي برتر نمي شوند.
نقطه شروع براي تغيير در مديريت تغيير، ايجاد فضاي خلق ايده هاي گره گشا است. در چنين فضايي ابزار ايجاد تغيير يعني انسانهاي داراي ايده و انديشه ساز ظهور مي كنند. اين افراد حتي در ساختارهاي تئوريك كه توسط ديگران تعريف و طراحي شده بهتر مي توانند ضرورت تغيير و نوع تغيير را بيابند، لذا تغيير در مديريت تغيير، به معناي تغيير در مديريت نيست. به معناي جذب افراد جديد نيست. (هرچند بايد افراد خلاق بيرون از مجموعه را جذب كرد.) تغيير در مديريت تغيير، تغيير در تفكر و ديدگاهها است. مركزي كه تحولات و تغييرات از او صادر شده و به اجرا درخواهد آمد تا با همگرايي افكار خلاق مجموعه خويش در موقعيت موردنظر به مركزي دست يابيم كه مي تواند به طور قوي ايده بدهد و ضرورت تغيير را احساس كند.
هدف تغيير در مديريت تغيير دستيابي به زيرساختارهاي تئوريك است كه نظريه ها و ايده هاي افكار خلاق خودي آنها را بنانهاده تا كليد رمز ساختار اجرايي در افكار جامعه پژوهشگر و مديران كار ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ]

عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.