مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3434
دیروز : 3843
افراد آنلاین : 14
همه : 5297766

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۲ - تقويت روحيه و اراده ، تعالي همت ( ۸)

همت بلند نشانه عظمت روح و انديشه  


 بدون ترديد همت بلند و يا علو همت يكي از نشانه هاي عظمت روح و انديشه بلند انسان است. از طرفي دست يابي به اهداف عالي و آرمان هاي بلند نياز به همتي بلند است. چرا كه انسان با همت هاي عالي است كه مي تواند مشكلات و موانع جدي را از پيش روي بردارد و با اراده قوي و علم و بصيرت نسبت به وصول به اهداف تلاش نمايد. نگارنده با توجه به آموزه هاي ديني در مقام تبيين اين موضوع برآمده است كه اينك با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

● مفهوم همت

همت به معناي توجه و عنايت ويژه نفس به چيزي است كه امروزه از آن به دغدغه ذهني ياد مي شود. دغدغه اي كه آدمي را چنان چون عشقه و پيچك دربرمي گيرد كه گوشت و چربي آدمي را آب مي كند و به قول راغب اصفهاني در مفردات الفاظ قرآن كه درباره فرهنگ واژگاني قرآن نوشته است، همت، حزن و غمي دروني است كه چربي و شحم آدمي را ذوب مي نمايد.

اين كه گفته مي شود فلاني به امري اهتمام مي ورزد يعني نسبت به آن علاقه اي شديد دارد و عنايت و توجه اش را به خود جلب كرده است به گونه اي كه همه جان و روحش را اشغال كرده و اجازه نمي دهد تا دمي از آن غافل شود. از اين روست كه صاحب درد و رنجي جانكاه مي شود و تا تحقق خارجي آن دست از تلاش و كار و كوشش برنمي دارد.

همت نياز جدي كساني است كه اهدافي بلند دارند و به امور خرد و كوچك بسنده نمي كنند و عزم خويش جزم نموده اند تا به هر وسيله اي شده به مقصد و مطلوب خويش برسند.

از ويژگي هاي اهل همت مي توان به علم و بصيرت ايشان نسبت به موضوع و هدف اشاره كرد، چنان كه مي توان به عزم جزمي آنان و نيز اراده قوي براي دست يابي آنان به مقصد و مطلوب توجه نمود. اين گونه است كه اهل همت، هم اهل توجه و هم اهل بصيرت و آگاهي مي باشند چنان كه اهل درد و رنج هستند و آرام و قرار ندارند تا آن كه به مطلوب دست يابند. دمي از هدف خويش غافل نمي شوند و هم و غم خويش را مطلوب و دست يابي به آن قرار مي دهند. بنابراين پشتكار و تلاش در ايشان امري عادي است.

● همه چيز در سايه سار بلند همتي

از آن جايي كه جهان به گونه اي ساخته شده تا هر چيزي به سادگي به دست نيايد بنابراين دست يابي به اهداف عالي و آرمان هاي بلند نياز به همتي بلند است؛ زيرا همت هاي بلند است كه مي تواند موانع جدي را بردارد و مقاومت هاي پيش رو را سركوب نمايد.

از اين روست كه مرحوم الهي در توضيح فصل سي وسوم «فصوص الحكم» معلم ثاني ابونصر فارابي در آثار نفس ناطقه مي فرمايد: يكي از صفات نفس ناطق قدسي، صفت نباهت و بلندهمتي است. در جهان هركس به هر مقامي رسيد، از نظر بلند و همت عالي رسيد.

روح بزرگ هميشه به امور عالي و كارهاي ستوده و استعلاي معنوي و محاسن بزرگي آميخته است و هرگز به پستي همت تن نمي دهد و به قبايح و زشتي هاي اخلاقي از جمله دنائت و ذلت براي نيل به مقاصد خود گرايش نمي يابد. گرايش به بلندي و مراتب كمالي به تمام معنا، خلق و خوي نفوسي است كه گرايش به علو و استعلا دارد.

نشانه هاي بلند همتي را مي توان در رفتارها و كردارهاي شخص جست. به اين معنا كه وجود همت بلند در شخص ايشان را به سوي بخشش، سخاوت، احسان و نيكي به ديگران سوق مي دهد و شجاعت و غيرت و عزت نفس در ايشان بروز و ظهور مي يابد. از همين روست كه اميرمومنان علي(ع) درباره نشانه هاي علو همتي مي فرمايد: «الفعل الجميل ينبي عن علو الهمه؛ كردار زيبا از بلندي همت، خبر مي دهد.

در كلام اميرمومنان علي(ع) مي توان نشانه هايي براي شناسايي انسان هاي بلند همت يافت كه در اين جا به برخي از آن ها اشاره مي شود.

آن حضرت مي فرمايد: «الشرف بالهمم العاليه لا بالرمم الباليه؛ شرافت به همت هاي بلند است نه به استخوان هاي پوسيده. بنابراين مي توان گفت كه انسان هاي بلند همت، انسان هاي شريف نفسي مي باشند كه تن به هيچ پستي نمي دهند و شرافت و بزرگي را مي بايست به جا قد و قامت كالبد بشري در قد و قامت كالبد انساني و روح و روان ايشان جست.

اين گونه است كه همت بلند ايشان، آنان را به سوي قرب الهي در قالب اطاعت از خداوند و فرمان هايش مي برد و دوري و پرهيز از هر چه پلشتي عقلاني و عقلايي و وحياني را مدنظر خود قرار مي دهد و تقواي واقعي را اين گونه به نمايش مي گذارد. چنان كه امام علي(ع) در وصف ايشان مي فرمايد: الطاعه همه الاكياس، المعصيه همه الارجاس؛ فرمانبري از خداوند همت زيركان است. نافرماني از خدا همت پليدان است؛ زيرا از نظر آن امام همام: اشرف الهمم، رعايه الذمام؛ شريف ترين همت ها نگهداري حق و حرمت ها و رعايت عهد و پيمان هاست.

كساني كه به عهدها و پيمان ها عمل مي كنند همان تقواي عقلاني از پلشتي را درپيش گرفته اند كه گام نخست در رهايي از ضلالت ها و گمراهي ها و حركت در مسير درست خلقت و آفرينش است. از اين روست كه خداوند پيمان شكنان را كساني شمرده است كه تقوا ندارند و قابليت هدايت را از دست مي دهند.

امام علي(ع) درباره ديگر نشانه بلند همتي و بزرگي آن مي فرمايد: الكف عما في ايدي الناس، عفه و كبر همه؛ طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، (نشان) عزت نفس و بلندهمتي است.

به نظر آن حضرت قناعت بازتابي از بلندهمتي و شرافت آن دارد. از اين روست كه در بيان ديگر نشانه بلندهمتي و شرافت مداري آن مي فرمايد: من شرف الهمه، لزوم القناعه؛ پايبندي به قناعت، از والايي همت است.

بسياري از مردم همت و اهتمام خويش را مصروف اموري مي كنند كه يا پست و بي ارزش است يا آن كه داراي ارزش و اهميت كمي مي باشد. از اين رو آن حضرت هشدار مي دهد كه همت رامصروف اموري كنند كه انسان را بلند مي سازد و نيازهاي دنيوي و اخروي او را برآورده مي سازد. اقصر همتك علي ما يلزمك و لاتخض فيما لايعنيك؛ همت خود را صرف چيزهايي كن كه به آن نياز داري و آنچه را به كار تو نمي آيد پي گيري كن.

برهمين اساس و پايه است كه خود را به خداوند واگذار مي كند و در پناه او قرار مي دهد تا گرفتار پستي همت نگردد و به اموري فرومايه نپردازد: نغوذبالله من المطامع الدنيه و الهمم الغير المرضيه؛ به خدا پناه مي بريم از مطامع پست و همت ها و خواسته هاي ناپسند.

برهمين اساس است كه آن حضرت مي فرمايد: ما ابعد الخير ممن همته بطنه و فرجه؛ چه بي خير است كسي كه فكري جز شكم و شهوت ندارد؛ زيرا كسي كه همت وي چنين پست و فرومايه است نه خود و نه ديگران را نمي تواند رهنمون به خير باشد و به بزرگي و رفعت و شرافت برساند.

بي گمان اصلاح جهان و قرارگرفتن در نقش ربوبيت و پروردگاري نيازمند آن است كه شخص متاله و خدايي شود؛ براين اساس مي بايست هر كار بلندي را از خود شروع كند و همانند كساني نباشد كه ديگران را به خير و نيكي مي خوانند ولي خود از انجام آن سرباز مي زنند. از اين روست كه اصلاح امور را از خود مي داند و مي فرمايد: ان سمت همتك لاصلاح الناس فابدأ بنفسك، فأن تعاطيك صلاح غيرك و انت فاسد اكبر العيب؛ اگر همت والاي اصلاح مردم را در سرداري، از خودت آغاز كن، زيرا پرداختن تو به اصلاح ديگران، درحالي كه خود فاسد باشي بزرگترين عيب است.

به هرحال، هرچه انسان همتش عالي تر است، مال و جاه دنياي بي ثبات درنظرش بي قدرتر است، بدين جهت اگر غني است سخي و اگر فقير است صبور مي باشد و درهرحال فقر و غنا خود را بزرگ مي داند و درعين بزرگي با كوچك و بزرگ خلق تواضع و فروتني مي كند و با فقيران باايمان و مستمندان با علم و معرفت متواضع تر خواهد بود و هرگز به چشم حقارت به كس نمي نگرد.

از سخنان اميرالمؤمنين علي(ع) است: الشرف بالهمم لا بالرمم الباليه ؛ شرف و بزرگي به همت بلند است، نه به استخوان پوسيده پدران. (غرر الحكم، ص۴۴۸، الفصل الثامن في الهمه ، حديث ۱۰۲۷۳)

خلاصه اين كه صفت علو همت و عظمت روح كه بسياري از اوصاف ستوده و محامد اخلاقي لازمه اوست، يكي از نيروهاي نفس ناطقه قدسيه است و شايد مراد از نباهت، تنبه و انتقالات دفعي و قوت حدس و فراست و بيداري است.

«و ليس لها انبعاث و هي أشبه الأشياء بالنفوس الفلكيه و لها خاصيتان النزاهه و الحكمه »؛ و منبعث از جسمانيات نيست مانند نفس نباتي و حيواني كه از كبد و قلب برانگيخته مي شود، بلكه نفس قدسي از عالم تجرد و نشانه ملكوت است و منزه از ماده و ماديات و برتر از جهان حس و محسوسات و شبيه ترين چيز به نفوس فرشتگان عالم بالا است و اين نفس را دو خاصيت است، يعني دو چيز از مختصات اوست: يكي نزاهت و يكي حكمت. (بحارالانوار، علامه مجلسي ج۵۸، ص۵۸، تذييل و تفصيل في بيان اقوال الحكماء.)

● درك مقامات عالي معنوي با علو همت

وقتي انسان نظري بلند و همتي والا داشت، از بركت اين نظر و همت بلند كه محصول ارتباط با انبيا و امامان(ع) و اولياي الهي است مقصدي و هدفي جز حضرت حق نخواهد داشت و براي نيل به اين مقصد، ابتدادگي نمي تواند كاري را انجام داده و به مطلوب برسد از اين روست كه در آيات قرآني اين واژه در جاهايي به كار رفته است كه دست يابي به مقصد و مقصود دور از دسترس بوده و مقاومت جدي وجود داشته است. از آن جمله در آيه ۲۴ سوره يوسف است كه خواسته زليخا براي زناشويي با مقاومت جدي حضرت يوسف(ع) مواجه شد و خواسته حضرت يوسف (ع) نيز با مانع جدي برهان و سلطنت خداوندي بر قلب او همراه گرديد.

در آياتي از جمله ۷۴ سوره توبه و نيز ۱۲۲ سوره آل عمران نيز همين معنا به چشم مي خورد، زيرا همت افراد به امري تعلق گرفته است كه دست نيافتني مي باشد و نمي توانند آن را انجام داده و به مقصد و مقصود برسند. از جمله خواسته اين افراد دست يابي به حضرت پيامبر(ص) و شكست آن بزرگوار بوده است كه خداوند در اين آيات، دست يابي به اين مقاصد را بيرون از همت و خواسته ايشان برمي شمارد.

از تعاريفي كه براي همت بيان شد اين معنا به دست مي آيد كه همت همان باعث و انگيزه قوي بر انجام كار و فعلي است كه همواره با مانع مواجه مي شود. انساني كه داراي انگيزه قوي براي انجام كاري است، با مقاومت هايي روبه رو مي شود و تحقق خواسته جز با همت برداشتن اين موانع و مقاومت ها شدني نمي باشد.

البته همه همت ها و انگيزه هاي انساني در يك حد و اندازه نمي باشد بلكه داراي درجات و سطوح متفاوت و گوناگوني است. از اين روست كه همت را به همت هاي بلند و پست يا عالي و داني توصيف كرده اند.

در اهميت و ارزش همت گفته اند كه همت بلند دار و آن را خوب پاس دار كه همت مقدمه هر چيزي است و كسي كه همت وي درست و راست آمد به همه چيز دست مي يابد و هر مانعي از برابر او برداشته مي شود و همه مقاومت ها در هم شكسته مي شود.

● محل همت

همت چنان كه گفته شد، در حوزه انگيزه ها و بواعث قرار مي گيرد، از اين روست كه محل آن را قلب و نفس انساني دانسته اند و گفته اند كه همت عمل قلبي مي باشد.

انديشمندان بر اين باورند كه انسان به دو بال همت و عمل پرواز مي كند، چنان كه پرندگان اين گونه هستند. بنابراين هر مردي با همت خويش پرواز مي كند و آسمان عمل و كار موفقيت را براي خود رقم مي زند و از بند مشكلات و سختي ها و موانع مي رهد. همت همانند شعله اي فروزان در قلب آدمي است كه آدمي را در كارخانه سوزان خود مي گدازد و مي سازد و جز بلندي و نور براي صاحب خويش نمي خواهد.

برخي گفته اند كه همت مؤمن كامل تر از عملش است، چنان كه نيت و قصد مؤمن كامل تر از عملش مي باشد، زيرا انسان در دل چيزهاي بزرگ را قصد مي كند ولي شرايط و مقتضيات بيروني و دروني اجازه نمي دهد تا به همه خواسته هاي بلند خويش دست يابد. با اين همه جز به بزرگي قصد نمي كند و آن چه را انجام مي دهد و يا به دست مي آورد، دست كم بخشي از خواسته هاي بزرگ اوست. از اين روست كه براي مؤمني كه قصد نماز شب دارد ولي به هر علتي خواب بر او چيره شود خداوند براي او پاداش نماز شب را مي نويسد؛ زيرا همتي بلند داشت هر چند كه شرايط و موانع به وي اجازه نداد تا آن را تحقق بخشد يا به طور كامل انجام دهد.

● نقش كار در تحقق همت ها

انسان به قدر تلاش و سختي هايي كه با آن مواجه مي شود و مقاومت هايي كه مي كند به مقصد و آرمان بلند خويش مي رسد. بنابراين لازم است كه بلند همت بود و براي دست يابي به مقصد عالي و بلند خويش نيز تلاش و كوشش بسيار و مجاهدت زياد كرد؛ زيرا هر كسي به مقدار تلاش و كار و كوشش خود بهره مي برد. به هر حال مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد.

بنابراين بلندي همت متوقف بر علم و دانشي كامل نسبت به اهداف بلند و مقاصد عالي است، هم چنين نيازمند اموري چون آگاهي و علم از راهكارها، شرايط، موانع و بصيرت كامل نسبت به آن است؛ زيرا مي توان بدون تدبير و تفكر و ناسنجيده به دامن كار و عمل آويخت؛ زيرا هر كرامت و بزرگي منوط به مشكلات و سختي هاست كه مي بايست از پيش رو برداشت. مقاصد عالي و كمالات جز به سختي و مشقت به دست نمي آيد و عبور از اين راه جز به تلاش و كار توانفرسا شدني نيست.

علم و آگاهي نسبت به موقعيت خود و مقصد مي تواند اطمينان و قدرتي را براي انجام ايجاد كند كه از راه هاي ديگر شدني نيست. انسان آگاه و دانا با توكل مي تواند در درون فتنه ها و سختي ها درآيد و سربلند از آن سو بيرون رود. از اين روست كه خداوند مي فرمايد: فاذا عزمت فتوكل علي الله؛ هنگامي كه بر كاري و مقصدي عزم كردي بر خداوند توكل نما.

هرگونه سستي و وهني موجب مي شود تا شخص نتواند به مقاصد عالي و بلند خويش دست يابد. از اين روست كه در آيات و روايات بر دوري از سستي، تنبلي، فتور، غفلت، امروز و فردا كردن و به تأخير انداختن كارها تأكرى در كارها عجول نباشيد؛ حتي براي نتيجه گرفتن در تقويت روحيه صبر هم نبايد عجله كرد .

9-    از حساسيت بيش از حد در هر زمينه بپرهيزيد.

10- خور را براي دريافت رفتارهاى نابجا و خلاف انتظار آماده سازيد

هميشه فضاى ذهنى و روانى خود را براى شنيدن و دريافت رفتارهاى نابجا و خلاف انتظار آماده سازيد وبه اين معنا كه همواره در هر مساله‏اى، ابتدا از ديگران انتظار بدترين برخورد را داشته باشيد و خود را براى تحمل آن آماده كنيد.

اين مساله باعث مى‏شود برخوردهاى بهتر از مورد انتظار در شما ايجاد خشنودى نمايد. در حالى كه اگر هميشه انتظار برخورد خوب داشته باشيد، چه بسا نتيجه عكس خواهيد گرفت.

11-   در مقابل رفتار ناپسند ديگران عكس العمل هاي مناسب آماده كنيد

قبل از مواجه با برخوردهاى نابجا ديگران پاسخ خود و عكس‏العمل خوب خود را براى مواجه با رفتارهاى خلاف انتظار ديگران در ذهن خويش مرور كنيد و با طرح ذهنى آماده شده با رفتارهاى بى‏مورد ديگران برخورد كنيد مثلًا با خود بگوييد اگر فلان شخص به من ناسزا بگويد به حرف او توجه نمى‏كنم همچنان دوستش دارم چون گناهان من را پاك كرده و اين صبر سبب تعالى روحى من مى‏شود و به هر حال با اين كلمات و تلقينها هميشه آمادگى ذهنى و روانى خود را براى عملكردهاى خلاف انتظار مردم فراهم سازيد.

12-  با خود شرط كنيد كه هيچ گاه و در هيچ شرايطى صبر خود را از دست ندهيد .

  وقتي چنين قراري را با خود گذاشتيد اگر در مساله اي صبرتان را از دست داديد ، خود را جريمه كنيد؛ مثلا تصميم بگيريد - يا در صورت امكان نذر كنيد - فلان مبلغ را صدقه بدهيد، يا نماز شب بخوانيد و يا يك روز روزه بگيريد. كارآيى اين روش، بسيار بالا است و بسيارى از علماى بزرگ بدين سان تمرين عملى و خودسازى نموده‏اند.

13-                  در صورت بروز بي صبري خود را سرزنش كنيد

اگر گاهي اوقات كاري كه ناشي از بي صبري بود انجام داديد ، سريع خود را سرزنش و حتى در لفظ اظهار پشيمانى نماييد و وعده‏ها و قولى كه با خود داشتيد را در ذهن خويش حاضر سازيد.

14-                  تفريحات سالم داشته باشيد

از تفريحات سالم و تقويت كننده اراده؛ مانند كوهنوردى، شنا، دو ، صحرانوردي و پياده‏روى و گردش در طبيعت و... نيز استفاده كنيد.

15-                  از اقدامات عجولانه بپرهيزيد

در تصميم‏گيرى‏ها، حتى‏الامكان با افراد عاقل و پخته مشورت نماييد و از اقدامات عجولانه و مطالعه نشده بپرهيزيد.

16-                  با افراد صبور دوست شويد

بيشتر با افراد خوش خلق و صبور معاشرت كنيد.

17-                 به رفتارهايي كه باعث بي صبري شما مي شود توجه نكنيد

به برخى رفتارها و حالاتى كه از افراد سر مى‏زند. و شما را به بي صبري دعوت مى‏كند، توجه نكنيد؛ مثلاً اگر كسى با حرف ناروا شما را بر مى‏افروزد، از شنيدن و گوش سپردن به سخنان وى اجتناب كنيد و حتى گوش ندهيد يا محيط را ترك كنيد. ديگر به گفته‏هاى او دقت و توجه نكرده و آنها را در ذهن خود مرور نكنيد. نسبت به ديگر اعمال فيزيكى و رفتارهاى پرخاشگرانه و تحريك كننده نيز همين طور واكنش نشان دهيد و راه بى‏توجهى و تغافل را پيش گيريد.

18-                 ذكر «لا حول و لا قوة الا بالله» را زياد بر زبان جارى سازيد و سوره والعصر را زياد بخوانيد.

19-دعاى 24 صحيفه سجاديه «يا من تحل به عقد المكاره» و دعاى 58 و 175 آن را بخوانيد

20-                   رواياتى كه در فضيلت صبر رسيده حتما مطالعه كنيد.

چراكه اگر كسى بداند ثواب صبر به مراتب بيشتر از چيزى است كه از دست داده، زيرا چيزى از دست داده كه جز در زندگى دنيا با او نمى‏ماند و چيزى بدست آورده كه بعد از مرگ ابد الدهر با او خواهد بود، در اينصورت مى‏تواند به راحتي صبر كند. (ترجمه‏اخلاق ص :  365 )

21- رواياتى كه در فضيلت مبتلا بودن به مشكلات دنيوى وارد شده مورد مطالعه قرار دهيد.

22-                   با خود يادآوري كنيد كه زمان مصيبت و بلاهاي دنيايي اندك و وقت آن كوتاه است و به زودى از آن رهايى خواهيد يافت و اصولًا عمر دنيا كوتاه است.

23-                بينديشيد كه جزع و بى‏صبرى چه ضررهايى بر آن مترتب است.

زيرا كسي كه  بداند كه جزع و بى‏تابى كارى است زشت و به دين و دنياى او زيان مى‏رساند، و هيچ فايده‏اى ندارد جز اينكه ثواب را باطل و ضايع مى‏كند و آدمى را گرفتار عقاب مى‏سازد، چنانكه امير مؤمنان عليه السّلام فرمود: «اگر صبر كنى آنچه مقدّر است خواهد شد و تو اجر مى‏برى، و اگر بى‏تابى نمائى آنچه مقدّر است خواهد شد و براى تو بار گناه و عقوبت خواهد بود». (بحار الأنوار  ج‏68 ص 92 ) در اينصورت بهتر در برابر مشكلات صبر مي نمايد .

24-                 احوال كسانى را كه به بلاى عظيم‏تر از شما گرفتار شده‏اند و مشكلات گذشته و حالشان با شما قابل مقايسه نيست، به ذهن آوريد و شكر كنيد كه شما كمتر مبتلا بوده و هستيد.

25-                 به خداوند بزرگ اميدوار باشيد و دائماً بر او توكل كنيد.

ارتباط خود را با او استحكام بخشيد و با نماز و ذكر، پيوسته او را ياد كنيد و در مشكلات و مصيبت ها از او استمداد بطلبيد.

26-                 هيچ گاه مأيوس نشويد و با روحيه اميد به پيش برويد و با برنامه ريزي در سدد حل مشكلات باشيد.

27-                در موقع اندوه ذكر لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ را تكرار كن.

28-                موارد فوق را در برنامه‏اى منظم با درج موارد آن در يك جدول و نمره دادن به عملكرد خود و رعايت اين امور سعى در تقليل موارد تخلف داشته و همت خود به افزايش صبر و تحصيل سعه صدر معطوف بداريد.

http://pishnahad20.persianblog.ir/post/35


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۱:۳۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۲ - تقويت روحيه و اراده ، تعالي همت ( ۵)

همت بلنددار كه مردان روزگار. . .

 

توانمندي هاي بالقوه در خانواده را مديريت كنيم
زندگي را نمي توان صرفاً جاده اي صاف و مسطح دانست و بس! بلكه تنها در سايه همت و تلاش، شكيبايي و آرامش و ظهور و بروز توانمندي هاي بالقوه انسان خوش منظرتر مي شود. بدون شك عبور از چنين مسيري بعضاً لغزنده هوشمندي و درايتي كارآمد را طلب مي كند تا آسيب نبينيم، در راه نمانيم و آسوده خاطر باشيم.
 در سايه ساران زندگي، نبايد اجازه داد توقعات رنگارنگ مخل آرامش خانواده شود. اما متأسفانه در برخي از خانواده ها به رغم آن كه امكانات و توانمندي هاي افراد مشخص و ثابت است، بعضا مي خواهند در اولين فرصت و به سرعت ساختمان انتظار و توقعشان بالاتر رود!... بدون دغدغه ماشين مدل جديد زيرپاي شان بيايد و در واقع بدون سختي و ريزش عرق جبين، زندگي بدون كم و كسري در اختيار بگيرند.
 درحالي كه صبر، اميد، بهره گيري از توانمندي هاي بالقوه، تلاش و كوشش و مديريت بر سازوكار زندگي، از جمله ابزارهايي براي هنروري در صحنه هاي گوناگون زندگاني است.
 شايد شما نيز در اطراف خود افرادي را مي شناسيد كه بدون توجه به داشته هاي خود همچنان براي كسب موفقيت اجتماعي و مالي بهتر به تب و تاب افتاده اند و به هر طريق ممكن مي كوشند يتي يكي از علل ناسازگاري هاي برآمده از توقعات زياد جوانان و حتي زوج هاي جوان را در عدم مديريت توانمند و هنرمندانه در نهاد خانواده ارزيابي مي كنند و تاكيد دارند كه ريشه مشكلات را بايد در اين قلمرو جستجو كرد. از سوي ديگر، شور و حساسيت و شوق داشتن ها- جدا از توقعات ولو متعارف و يا كم- نزد بسياري از مردم، حد و مرز ندارد؛ به عبارتي ميداني است به وسعت فراگيري همه پديده ها بنابراين در چنين گستردگي احساس و تمايل بديهي است كه به مديريت آگاه و مدبر در هدايت و رهنموني نياز وجود دارد.
بدون ترديد چشمداشت و انتظار بچه ها، نوجوان ها و جوانان در تحقق خواسته هايشان را با ايجاد گرد و غبارهاي «نداري» و كمبود وسع مالي در محيط خانواده نمي توان سامان بخشيد. ليكن با درايت بيشتر و تقويت روحيه و مهمتر، توجه دادن آنان به راهكارها- به عنوان كمك به اقتصاد خانواده- از جمله شايستگي بهره گيري از توانمندي هاي بالقوه، مي توان ازگذرگاه مشكلات عبور كرد.
● استفاده از فرصت ها
خانم «جهاني» معتقد است هر شخص در نهادش استعدادهايي دارد و در عين حال در صحنه زندگي و آموزش هاي مفيد مي تواند يك سري فن و هنر و دانش بياموزد و از آن ها سود بگيرد اما متاسفانه برخي از افراد بزرگسال يا جوان از توانايي هاي بالقوه نه تنها بهره نمي گيرند و چه بسا انتظارات فراتر از بودجه خانوادگي هم دارند.
وي كه پيشتر در سازماني به عنوان يك كارمند دفتري اشتغال داشته است مي گويد كه از فرصت هاي بين امور كاري استفاده كرده و به فراگيري زبان فرانسوي پرداخته است . اكنون مي تواند تدريس كند. او مي گويد:« در كار اداري احساس مي كردم با حقوق ثابت و كار ثابت، يك روند كليشه اي و تكراري را ادامه مي دهم. تصميم گرفتم با حدود بيست و دو سه سال سابقه، كارم را خاتمه دادم. در حال حاضر در منزل ضمن آن كه كم و بيش به امور درسي فرزند دانشجويم مي پردازم و با خيال راحت نيز به رتق و فتق زندگي مي رسم و در منزل تدريس مي كنم.»
وي مي افزايد:«زماني كه كار رسمي اداري داشتم، مثل برخي از همكاران بي توجه به وقت هاي خالي ام نبودم. عقيده ام هم اين است كه خيلي از مردم در تربيت بچه ها آن طور كه بايد، وقت صرف نمي كنند. بعضي از جوان ها كه توقع زياد از پدر و مادر خود دارند در واقع توانمندي هاي ذاتي شان را از بين مي برند و يا بدون بهره مي گذارند.
در حالي كه برخي جوانان و نوجوانان در جامعه داريم كه خلاق فنون و هنرهاي مختلف شده اند. فقط بايد بخود آييم.»
 ● تاثير مديريت جوانان در خودكفايي
با «بهزاد رضواني» در فرصت گذرا در مترو درباره توانمندي هاي بالقوه جوانان و توقعات آنها از خانواده صحبت را باز مي كنم. او تبسمي مي زند و مي گويد:«اگر جوانان چه در خانواده و چه در جامعه و دانشگاه و مدارس به طور جامع تحت مديريت جدي تربيت شوند. وضعيت كشور و اوضاع اقتصادي، فرهنگي بسامان شده و خلاقيت هاي خودكفايي شكوفه مي زند. اما به تنهايي هم هر جوان بايد از استعداد و توانايي هاي خود استفاده كند. اين شدني است. من دانشجو شخصاً تجربه كرده ام. هزينه تحصيلم را از فرصت هاي تابستان با كار ساده در يك كارگاه توليدي، تامين كرده ام.»
 ● جوانان از تجارب آموزشي بهره بگيرند
«زهرا رضايي» كارشناس مسايل اجتماعي در ادامه اظهارنظرات پيشين خود به نكاتي ديگر درباره مديريت و سطح توقعات و ... مي پردازد. وي مي گويد:«امسال دختر خانمي در كنكور شركت كرده بود. احتمال مي داد قبول نشود. اما او مي گفت اگر در كنكور قبول نشود لزومي ندارد وقتش را همچنان صرف آمادگي كنكور سال آينده كند. دوره هاي لازم آموزشي ديگر را ديده است و از تجارب آموخته هاي خود استفاده مي كند. از وقت و فرصت هاي ديگر بايد بهره برد.» اين كارشناس مي افزايد:جواني كه مي گويد توانايي من در فراگيري ضعيف است اما وقت و فرصتش را با كلنجار رفتن و مقايسه وضعيت خود با ديگران هدر مي دهد.
از يك جنبه در واقع امر به توانمندي هاي بالقوه ديگر خود توجه نمي كند، در حالي كه به طور معمول يك جوان حداقل از كلاس هاي آزاد آموزشي تجاربي آموخته است. او مي تواند اين يافته هاي علمي-آموزشي خود را در فرصت هاي مناسب بارور كند و بهره بگيرد.»
 اين كارشناس تاكيد مي كند:«اصولاً به بچه ها مي بايد آموزش هايي - جداي از تحصيل كلاسيك- داده شود. اگر به حال خودشان بگذاريم و مديريت نكنيم ممكن است دچار غفلت شده ازاستعدادهاي بالقوه ديگر خود بي نصيب بمانند و بعد توقعات بي حد و حساب بدون دستمايه هاي خود را بر خانواده تحميل كنند.»
 ● آنچه سريع به دست آيد زود هم از دست مي رود
«رضايي» همچنان آموزش بچه ها از دوران كم سالي را و نيز اين كه از داشته هاي خود قانع و قدرشناس زحمات پدر و مادر باشند مورد تاكيد قرار مي دهد و معتقد است والدين از آن كه فرزندشان، خود را با ساير همسن و سال هاي شان مقايسه مي كنند مراقب باشند. از سوي ديگر جوان خانواده هم مصر بر آن نباشد كه خواسته اش در كمترين زمان ممكن تحقق يابد. پدر و مادر همچنين يادآوري كنند از هر آنچه در توانايي دارند بخش اعظم آن را صرف پرورش و تامين نيازشان مي كنند.«در اين صورت مي توان گفت درصد بسياري از بچه ها اقناع خواهند شد.»
 وي همچنان با ابراز تاسف تاكيد مي كند: «بعضي جوان ها توانمندي هاي بالقوه وآموزه هاي خود را دست كم مي گيرند» و نيز گوشزد مي كند:«جوان ها بايد بدانند آنچه كه سريع به دست مي آورند زود هم از دست خواهند داد.»
 ‌● الگو از تربيت درست و مديريت در خانواده
از ۱۳ سالگي علاوه بر تحصيل در بازار كار فعال بوده و از همان زمان به مخارج خانواده اش كمك مي كرده است.
«رستمي» حالا مدير يك چاپخانه است. او ثمره و نتيجه سال ها كار و تحصيلاتش را ناشي از تداوم تربيت درست و مديريت پدر در جمع خانواده مي خواند كه الگوي خود و فرزندان تحصيلكرده و قانع در زندگي است. نقش مديريت در خانواده را در چگونگي تربيت و پرورش فرزندان مي داند:«پدرم بسيار خوب فرزندانش را تربيت كرده است. چند پسر تحصيلكرده و اجتماعي تحويل جامعه داد.» او و برادرانش از دوران بچگي ضمن درس خواندن كار مي كرده اند؛ «احساسم اين بود پدر كه كاسب بود نمي تواند به تنهايي مخارج اعضاي خانواده را به دست آورد. در انجام كار طوري كوشش و پشتكار داشتم كه صاحب كارم نسبت به انجام كارها ابراز رضايت مي كرد.»
 او موقعيت كنوني اش را به لحاظ تربيت فرزندان، مديريت و اشتغال، با پدر خود قياس مي كند؛ «همچون پدر، فكر و حواسم اين بود كه بچه هايم درس بخوانند و خوب تربيت شوند و تحويل جامعه بدهم... فرزندانم همگي تحصيلكرده هستند. توقع شان در زندگي زياد نبوده است. هيچ وقت انتظار ماديات نداشته و ندارند.»
 ● قانع به آنچه كه داريم
«رستمي» نيز بر اين باور است كه شيوه مديريت در هر خانواده روي تربيت، توقع و افكار بچه ها تاثير قطعي مي گذارد؛ «نظارت بر كردار و رفتار بچه هايم در حد يك كنترل معمولي بوده است. در جامعه كنوني كه برخي كمتر حرمتگذار بزرگان خود هستند در خانواده كمتر به يكديگر پرخاش مي كنند و ليكن توقعات بيش از توان خانواده دارند.»
او مي گويد:«از خداوند هرچه خواسته ام عنايت كرده است. در طول زندگي و تاكنون قانع بوده و هستم. اگر - فرضاً- در يك نقطه شهر خانه داشته باشم، توقع و يا به اصطلاح چشم و دلم دنبال داشتن خانه در فلان نقطه شمال شهر نبوده و نيستم.»
 ‌● فرصت شكوفايي توانمندي هاي جوانان
 «كبيري» فارغ التحصيل جامعه شناسي، مي گويد در هر كشور و جامعه اي كه جمعيت جوانش بيش از سنين ديگر است، يك جامعه بالنده و اميدوار كننده محسوب مي شود. زيرا اين گروه از اقشار جامعه پشتوانه تمام عيار ملي و كشوري در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و الي آخر، به شمار مي آيند.
جامعه ما، يك جامعه جوان است. نياز به مديريت، اقتصاد و توليد دارد. شعور جامعه ما در توليد و اكتشاف از بسياري كشورهاي ديگر بالاتر است. اين فهم و فكر بايد مديريت شود، بالند تر و سازنده تر شود. سرمايه وجودي جوان كافي است كه فرصت شكوفايي يابد. اين استعدادها در برخي اساس ژنتيك دارند و در بسياري يك وديعه خلقت است كه به عنوان توانايي هاي فكري و بسياري خودجوش هرازگاه و در طول ساليان طولاني، جهاني شده و مي شوند اما بسياري از همين قبيل و طيف، از توانايي هاي خود بهره اي نمي برند. خود را نمي سنجند. چه بسا كه حتي ممكن است تحصيلات دانشگاهي نداشته باشند اما توان هاي شگفت آفريني در پديداري نوآوري از خود نشان مي دهند. فكرشان از خيلي افراد تند و تيزتر است. متاسفانه اين گروه از هموطنان در پاره اي از مقاطع تاريخي به لحاظ فكري و حمايت نشده اند. برخي خانواده ها هم شايد توان اقتصادي مناسب ندارند تا زمينه هاي بروز توانايي و استعداد بچه هاشان را مهيا كنند. ناچار به كارهاي سبك و بعضاً كاذب روي مي برند.»
 وي درباره انتظارات بچه ها، معتقد است، بايد قبول كنيم بشر از دوران طفوليت تا مرز جواني توقعات زياد داشتيم و داريم، برخي به رويا و خيالات هم مي رسيده است! توقع بچه نشانه احساس، نياز و سلامت اوست. لذا همانگونه كه چه در سيستم اداري و آموزشي و چه امثالهم، قاعده و نظامات در تربيت و فن آموزي حاكم است در تامين نياز و تربيت جوان ها هم مي بايد اين نكات رعايت شوند. يك معادله دوسويه است؛ هم خانواده نقش دارد و هم ملاحظات يا توقعات جوان. توقع بيش از حد و وسع جايز نيست ولو خانواده اي بسيار متمكن باشد.»

حسن آقايي  : روزنامه كيهان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۱:۳۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۲ - تقويت روحيه و اراده ، تعالي همت ( ۴)

سه راه  تـقويت اراده


براي بسياري، اين سؤال وجود دارد كه چگونه ميتوانند ارادة خود را تقويت كنند و به محض تصميم گرفتن و فراهم بودن شرايط و اسباب، آن را جامة عمل بپوشانند؟ در پاسخ سؤال، به سه راه اشاره ميكنيم:
 
1. تمرين و ممارست: همانگونه كه تمرين دادن اندام بدن و به كارگيري آنها، باعث رشد و تقويت و نيرومندي جسمي ميشود و تمرين ندادن آنها، ناتواني و عدم رشد را در پي دارد، دربارة  اراده نيز مسأله چنين است كه با تمرين و ممارست، ميتوان آن را تقويت كرد. ناگفته پيدا است تمرين تقويت اراده، بايد ابتدا در مواردي باشد كه به سادگي قابل انجام است و به اسباب و شرايط گوناگون نياز ندارد. براي انجام اموري مانند بيدار شدن از خواب در ساعتي خاص از صبحگاهان به صورت مستمر، روزهداري چند روز در ماه، مخالفت با خواسته نفساني، پرهيز از پُرخوري، پُرخوابي، پُرگويي، پرهيز از بيكاري و تنبلي، نماز گزاردن در اول وقت به صورت هميشگي، دوري از دل مشغولي به كارهاي روزمره و بيهوده، پرهيز از روزمرگي، خواندن زندگينامه افرادي كه ارادة پولادين داشتهاند، تلاوت قرآن كريم، ورزش هاي روحافزا مانند كوهنوردي و اسب دواني، مطالعه كتاب و تمام كردن آن در زمانبندي محدود، و ... بيترديد با انجام تمرين در زمينههاي آسان، به تدريج ميتوان چنين تصميمهاي بزرگي را عملي كرد.
امام صادق عليه السلام ميفرمايد:
فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا؛10
كودكان خود را وقتي به نُه سالگي رسيدند، به روزه واداريد؛ اما هنگامي كه تشنگي بر آنان چيره شد، روزه خود را افطار كنند.


2. تفكر و تلقين مثبت: در راستاي انجام هر كار و حل هر مشكل، بايد هماره مثبتنگر بود و هرگز نبايد كلمه «نميشود» را بر زبان جاري كرد؛ زيرا استفاده از الفاظ و مفاهيم منفي، به گونهاي شكست و عدم موفقيت را بر ما تحميل ميكند. بايد از ابتدا تلقينهاي منفي را به تدريج از ذهن و فضاي انديشه دور كرد؛ زيرا كلمات منفي، قفلهايي بر درهاي موفقيت هستند. هرگز نبايد اين عبارات را بر زبان آوريم: «من هميشه كارها را ناتمام رها ميكنم»، «هر حادثهاي مرا متزلزل ميكند»، «حوصله انجام اين كارها را ندارم»، «از اين كار خسته شدم»، «اين كار بيفايده است» و... ؛ بلكه در برابر اين كلمات، بايد از مفاهيم و كلمات اميد بخش و دلگرم كنندهاي بهره گيريم كه موجب اعتماد به نفس بيشتر ميشود و انرژي بخش و تحرك آفرين است؛ مانند «من ميتوانم»، «خدا ياور من است»، «اين كار را به هر قيمتي انجام ميدهم»، «هيچ چيز مانع من نيست»، «من ميخواهم و بايد بتوانم» و... .


3. دعا: خداوند مهربان، انسان را برابر مشكلات و دشواريها و در راه رسيدن به اهداف و مبارزه با بلاها و  سختيها، تنها نگذاشته، او را سزاوار ياري از سوي خود قرار داده است؛ به شرط اينكه او خود بخواهد و با سلاح دعا، از خداي توانا ياري جويد. امام صادق عليه السلام ميفرمايد:
الدعاء سلاح المؤمن؛11
دعا، سلاح مؤمن است. در روايت ديگري ميفرمايد:
الدعاء أنفذ من السنان الحديد؛12
دعـا از نيـزه تيز، نافذتـر است.
پيدا است دل بستن به خداي توانا و مهربان، ارادة آدمي را پولادين و او را در راه رسيدن به آرمانها و اهداف خود، استوار ميسازد و به او ثبات قدم ارزاني ميكند. ما بايد همچون امام سجادعليه السلام از خداوند استمداد جسته و به آن امام همام اقتدا كنيم.
اللّهم يا مَنْ تُحِّلُ به عُقَدُ المكاره و يا مَنْ يَفثَأ بِهِ حِدُ الشّدائد و يا مَنْ يُلتمس مِنه المخرج إلي مَحَلِّ الفرج! ذَلَّت لقدرتك الصعاب و تسبّبت بلطفك الأسباب؛13
خداوندا! اي كسي كه به ياري او گرة مشكلات و سختيها گشوده ميشود و اي كسي كه به ياد تو، فشار دشواريها و بلاها آرام ميگيرد و اي كسي كه تنها از تو راه نجات و رهايي از ناملايمات خواسته ميشود! قدرت عظيم تو، امواج حوادث را در هم ميشكند و لطف تو است كه چارهسازي و سببسازي ميكند.

http://www.tebyan.net/hawzah/ethics_morality/2010/3/31/118122.html


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۱:۳۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۲ - تقويت روحيه و اراده ، تعالي همت ( ۳)

شيوه هاي تقويت اراده


ضعف اراده و نشانه هاي آن
قبل از اينكه وارد مبحث تقويت اراده بشيم و راهكارهاي اين مهارت رو بگيم، بهترِ خود واژه «اراده» روتعريف كنيم. اصولاً به تعداد روان شناسان، از هر واژه اي تعريف وجود داره، اما معناي عرفي «اراده» ، همون خواستن فوق العاده وجدي در بعضي لحظه هاي دشوار يا برهه هاي حساس زندگيه و
حالا كه مي خوايم از راه هاي تقويت اراده صحبت كنيم، خوبه كه اول نشونه هاي ضعف اراده رو بشناسيم و بعد براي تقويت اون فكري بكنيم.


و اما نشونه هاي ضعف اراده
يكي از نشونه هاي ضعف اراده آدم، اينه كه هميشه كارها شو به تأخير مي اندازه. بعضي ها رو ديديد؟ هميشه مي گن از شنبه اينكار رو شروع مي كنم. حالا اين شنبه، كدوم شنبه ثبت شده در تاريخِ، خدا مي دونه.
يكي ديگه از نشونه هاي آدم سست اراده اينه كه نمي تونه به جا و به موقع تصميم بگيره. هميشه تصميماش رو با دو دلي و اكراه بيان مي كنه؛ نظرش براي انجام دادن يا انجام ندادن يه كار هميشه پنجاه پنجاهه. وقتي مي خواد تصميم بگيره، به دهن ديگران نگاه مي كنه؛ اگه تعداد موافقين بيشتر از مخالفين بود، اون كار رو انجام مي ده؛ اگه برعكس بود، انجام نمي ده.
در همون مثال قبلي، يه نشونه ديگه از ضعف اراده رو مي بينيم، و اون دهن بيني افراد بي اراده يا كم اراده است. اين آدما زياد تحت تأثير ديگران قرار مي گيرن و بيش از حد، از خودشون انعطاف نشون مي دن.
يه چيز رو تا يادم نرفته بگم؛ نشونه هايي كه گفتيم و مي گيم، حتماً نبايد همشون در يه آدم جمع بشن تا بگيم اين آدم اراده ضعيفي داره. حتي وجود دو تا از اين نشونه ها در ما، يه تلنگريه تا به فكر تقويت اراده بيفتيم.
و اما نشونه بعدي؛ آدماي كم اراده؛ اصولا كم صبر هم هستن. مثلاً يه كاري رو شروع مي كنن و به محض اينكه كار، يه كم پيچيده مي شه، اصلاً نمي تونن صبور باشن و بردباري كنن، تا پيچيدگي و سختي اون كار رو كم كم برطرف كنن، بلكه زود عصباني مي شن و حتي ممكنه از ادامه دادن اون كار، براي هميشه صرف نظر كنن.
خلاصه اينكه آدمايي كه اراده شون ضعيفه، فكرشون با عملشون هماهنگ نيست؛ هميشه فكراشون ايدئاله، ولي وقتي وارد ميدون عمل مي شن و با واقعيت رو در رو مي شن، نمي تونن فكر شونو عملي كنن. اين جور آدما شب ها ، مخصوصاً وقتي زياد چايي يا قهوه خوردن وخوابشون نمي بره، شروع مي كنن به تهيه يه فهرست از كارهايي كه روز بعد ميخوان انجام بدن.توي اين ليست ذهني كارها مرتب و پشت سر هم رديف شدن، كه اگه همه اونا طبق برنامه انجام بشه؛ يه تغيير بزرگ اتفاق مي افته؛ مثلاً يه تغيير بزرگ در دكوراسيون منزل، يه تغيير بزرگ در برنامه ريزي براي قبولي كنكور، يه تغيير بزرگ براي معدل الف شدن توي دانشگاه و خلاصه اين فكر اگه، عملي بشه چي مي شه!!.. حالا صبح شده و سپيده سر زده. آدمي كه ديشب اون همه برنامه داشته، از خواب يبدار مي شه. از اونجايي كه طبق برنامه ريزي ديشب، ساعت هفت و نيم بايد از خواب بيدار مي شد وحالا ساعت نه وپنجاه دقيقه است، همين بهانه اي مي شه براي اينكه اجراي برنامش رو به فردا موكول كنه، و دوباره فردا، به بهونه ديگه و عقب انداختن برنامه به پس فردا و... خلاصه اينكه چند روز كه مي گذره، اون ليست برنامه ها چون ذهني بوده، خيلي زود فراموش مي شه! آدم بي اراده هم هميشه در همون جايي كه بوده و همون موقعيتي كه داشته، باقي مي مونه.
آدماي بي اراده، اجازه مي دن كه زندگي شون تصادفي پيش بره، و هر شرايطي كه در مسير زندگي شون قرار مي گيره، باهاش كنار مي يان و تسليم اون شرايط مي شن؛ البته نه اينكه اين جور آدما هيچ وقت هيچ آرزويي نداشته باشن يا نخوان كه آدم مصممي باشن؛ بلكه چون خودشونو «باور» ندارن، به سادگي بي خيال آرزوهاشون مي شن.
اگه تربيت ما اين باور رو در ما ايجاد كرده باشه كه هر چي در ذهنمون داريم مي تونيم عملي كنيم، در اكثر موارد، همين طور هم خواهد شد. ولي متأسفانه خيلي ها چنين تربيت و باوري رو ندارن. (پس يادمون باشه كه فرزندانمون رو با اصل خود باوري تربيت كنيم) ولي نبايد نااميد بشيم. چون آموزه هايي براي خود باوري وجود داره. ما بايد ياد بگيريم كه چطور اين باور رو در خودمون ايجاد كنيم و اين كار با عمل به چند راهكار، شدنيه.


راه هاي ايجاد خود باوري
يكي از مهم ترين راهكارها براي ايجاد خودباوري، اينه كه به توصيه هاي افراد ناموفق گوش نكنيم. چند بار براي راهنمايي گرفتن، سراغ دوست، اعضاي خانواده يا همسايه اي رفتيم كه خودش در موقعيتي مشابه يا بدتر از ما بوده و در اون موقعيت موفق نشده؟ اين كار، درست مصداق اين مثليه كه مي گه كوري عصاكش كور دگر شود. آدماي سست اراده يا بي اراده، سراغ كسايي مي رن كه با اونا احساس راحتي مي كنن و اين اشخاص الزاماً كسايي نيستن كه اطلاعات مورد نياز براي موقعيت و موفقيت اونا رو داشته باشن. بهترين كار اينه كه به مشاور يا مربي مراجعه كنيم. يا از كسي الگوبرداري كنيم كه راه دل خواه ما رو با موفقيت رفته باشه. يكي ديگه از راه هاي موثر براي تقويت اراده، اينه كه هر كاري رو به اجزاي كوچك تر تقسيم كنيم؛ يعني همون برنامه ريزي. اگه كار به اجزاي كوچك تر تقسيم نشه، فرايند رسيدن به موفقيت، برامون مبهم مي مونه و همين ابهام، در اراده ما براي رسيدن به انتهاي راه تأثير بذاره و خستمون كنه. نكته اي كه بايد در تقسيم اجزاي كار و برنامه مون رعايت كنيم؛ اينه كه از كم شروع كنيم؛ يعني با كار كم حجم و سبك شروع كنيم كه يقين داشته باشيم انجامش مي ديم و كم كم حجم كار رو زياد مي كنيم. مثلاً كسي كه مي خواد با ورزش، اضافه وزن خودش رو از بين ببره؛ اگه از روزاي اول، براي سه ساعت ورزش برنامه بريزه عملي نمي شگرش خود را به طور كلي تغيير دهيد و در عميق‌ترين لايه‌هاي مغزي خود، انرژي مثبت را جاي دهيد. مثبت انديشي موقتي آن هم تنها براي چند لحظه كوتاه، چيزي عايدتان نخواهد كرد. بايد ترس‌هاي خود را كنار بگذاريد و سست ارادگي و بي‌عقيدگي را از خود دور كنيد. همانطور كه پيش‌تر نيز بدان اشاره شد، كمي تلاش و اقدام موثر دروني در اين زمينه از ملزومات قضيه به شمار مي‌رود. آيا به راستي قصد داريد كه در درون خود يك تغيير بنيادين ايجاد كنيد؟ آيا قصد داريد كه روش انديشيدن خود را تغيير دهيد؟ آيا دوست داريد صاحب قدرتي ذهني شويد و با استفاده از آن تاثير مثبتي بر روي خود، اطرافيان و محيط پيرامونتان بگذاريد؟ در اين قسمت نكاتي ارائه شده كه با استفاده از آن به راحتي مي‌توانيد قدرت مثبت‌انديشي را در خود افزايش دهيد:
در مكالمه‌هاي دروني فقط از عبارات مثبت استفاده كنيد. از لغاتي نظير: «من مي‌توانم»، «من قادر هستم»، «چنين چيزي ممكن است» و «از عهده انجام آن بر مي‌آيم» استفاده كنيد. همواره شادي، قدرت و موفقيت را در وجود خود زنده نگه داريد. از افكار منفي به شدت دوري كنيد. با حفظ آرامش، ذهن خود را از منفي‌گرايي منحرف سازيد و آنها را با افكار سازنده و شادي‌بخش جايگزين سازيد. در هنگام صحبت كردن با ديگران از لغاتي استفاده كنيد كه حس احترام، شادي و موفقيت را در آنها زنده كند. پيش از اينكه هر يك از پروژه‌هاي خود را عملي كنيد، نتيجه موفقيت‌بخش آن را در ذهن خود مجسم كنيد، اگر اين كار را با تمركز و ايمان كامل انجام دهيد، مطمئناً از نتيجه به‌دست آمده شگفت‌زده خواهيد شد. سعي كنيد حداقل روزي يك‌بار يك صفحه از اشعار اميدبخش ادبي را مطالعه كنيد. فيلم و سريال‌هايي را تماشا كنيد كه باعث ايجاد خوشحالي در شما مي‌شوند. اخبار نگاه كنيد و روزنامه بخوانيد اما اين كار را كاملاً بي‌طرفانه و بدون جانبداري از فرد يا گروه خاصي انجام دهيد.
با افرادي معاشرت كنيد كه خودشان منشا نيروهاي مثبت هستند. هنگام نشستن و يا راه رفتن كمر خود را راست نگه داريد، اين امر توانايي‌هاي ذاتي و اعتماد به نفس شما را افزايش مي‌دهد. پياده روي كنيد، شنا كنيد و يا ورزش‌هاي ديگري انجام دهيد. اين امر حس مثبت‌گرايي را در وجود شما زنده نگه مي‌دارد. فقط مثبت فكر كنيد و در افكار خود تنها نتايج مثبت را مورد محاسبه قرار دهيد. اگر در حال حاضر زندگي بر وفق مراد شما نيست، مطمئن باشيد كه با مثبت‌انديشي مي‌توانيد همه چيز را تغيير دهيد.


تهران امروز


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۱:۲۵ ] [ مشاوره مديريت ]


تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۱ - مثبت انديشي ، مثبت گرايي ( ۹)

استرس را با مثبت ‌انديشي مهار كنيم


چگونه مي‌توانيم مثبت‌انديشي را ياد‌بگيريم؟
آيا اين فراگيري، به ما كمك مي كند كه استرس‌هاي مختلف را كنترل كنيم؟
معمولا در مورد آنچه پيرامون‌مان اتفاق مي‌افتد، تفسيرهاي گوناگوني داريم. اين تفسيرها مي‌تواند به شكل مخرب و ويرانگر باشد كه در اين صورت باعث ايجاد ناخوشايندي و ناتواني در افكار و رفتار ما شده و امكان يك زندگي سالم ومناسب را از ما سلب مي‌كند. در حالي كه با تفسير معقول و غيرشتابزده مسايل (به گونه‌اي كه به خودمان فرصت ارزيابي همه جانبه مسئله را بدهيم) با وجود همه گرفتاريهاي روزمره، مي‌توانيم در نهايت زندگي موفقي داشته باشيم. اگرچه در آغاز ماجرا، همه چيز نااميدكننده و غم‌انگيز بنظر بيايد. اگر شما به اين مسئله شك كرده‌ايد كه آيا در الگوهاي فكري مخرب، گيرافتاده‌ايد يا نه، مي‌توانيد اين سوال را از خود بپرسيد كه براستي اين گونه انديشيدن، چه سودي براي شما درپي دارد. و اما اگر اين روش برخورد با مسايل هيچ سودي براي شما ندارد، پس بدانيد كه با بكارگيري اين نوع الگوها، شما بدترين دشمن براي خود هستيد. آيا واقعا شما مي‌خواهيد فردي باشيد كه معمولا بايد به زور او را وادار به كاري كرد و خودش قدرت شناخت مسايل و تصميم‌گيري مناسب ندارد؟ اگر اين چنين نيست، شما مي‌توانيد با توجه به موارد زير، از اين وضعيت خارج شويد:


اول از همه عقايد ويرانگر را كه به طور مرتب با خود تكرار مي‌كنيد بشناسيد.سپس، تلاش كنيد عقايد درستي را جايگزين آنها كنيد تا به شما كمك كند در زندگي رشد و پيشرفت داشته باشيد. براي آشنايي با اين نوع افكار و رفتار،مثالهايي در هر دو بعد، افكار منفي و مثبت انديشي در همان مورد را دنبال مي كنيم:
 ▪ افكار منفي: زندگي نيازي به شور و عشق نداردو براي انجام هر كاري تنها موافقت ديگران كافي است.


 ▪ مثبت آن: من بر احترام‌گذاري به "خود" خودم و عشق ورزيدن به هرچيزي كه شوري را در من برمي‌انگيزد، تاكيد دارم.
▪ منفي: من نمي‌توانم به احساساتم كمك كنم، چون هيچ كنترلي بر آنها ندارم.
▪ مثبت آن: من بر احساساتم كنترل زيادي دارم و تمرين مي‌كنم به خودم در اين مورد راست بگويم.
 ▪ منفي: شادي و خوشحالي ره‌آورد كم تحركي، راحتي، بي خيالي و عدم فعاليت است.
▪ مثبت آن: افراد وقتي خيلي شاد هستند كه فعال و مجذوب ايجاد خلاقيت‌اند و يا اينكه خود را وقف ديگران مي‌كنند.
▪ منفي: من به كساني نياز دارم كه بزرگتر و باقدرت‌تر هستند و مي‌توانند از من مراقبت كرده و به من كمك كنند.
▪ مثبت آن: اينكه من برپاهاي خودم به ايستم و به توانايي‌هايم براي رويايي با مشكلات زندگي اطمينان كنم، خيلي بهتر است.
▪ منفي: من نيازدارم كه ديگران مرا فردي شايسته، باهوش، موفق و قابل احترام بدانند.
▪ مثبت آن: من تلاش مي‌كنم كارهايم را انجام دهم حتي اگر نتوانم بهترين باشم.من خودم را با همه محدوديت هايم مي‌پذيرم.
 ▪ افكار منفي: من نمي‌توانم به خاطر كارهاي بدي كه كرده‌ام خودم را ببخشم.
 ▪ مثبت آن: من از هر آنچه تاكنون برايم اتفاق افتاده، درس مي‌گيرم و تلاش مي‌كنم تجربياتم را به گونه‌اي به كار گيرم كه بهتر مرا با زندگي‌ام در آينده، هماهنگ كند.
▪ منفي: ناخوشايندي من به عوامل سطحي و خارجي وابسته است كه از سوي افراد و اساسا حوادث بوجود‌آمده، به من تحميل شده است.
▪ مثبت آن: من مي‌پذيرم كه بيشترين ناخوشاينديها معمولا نتيجه رفتار و ادامه عكس‌العمل هاي خود فرد است تا اينكه به برخوردهاي ديگران مربوط باشد.
▪ منفي: هر چيزي را كه من و زندگي‌ام را تحت تاثير قرار داده است را تا پايان عمر، با قدرت دنبال خواهم كرد.
 ▪ مثبت آن: من سعي مي‌كنم از تجربيات قبلي خود درس بگيرم اما درصورتي كه ضروري نباشد، با آنها خود را كنترل نمي‌كنم و به طور مداوم رفتارم را زير ذره‌بين قرار نمي‌دهم.
▪ منفي: آنچه ديگران انجام مي‌دهند براي من خيلي مهم است و من بايد همواره تلاش كنم كه آنها در جهت آنچه من مي‌خواهم حركت كنند.
 ▪ مثبت آن: اگر ديگران در برابر خواست هاي من به طور مداوم كوتاه مي‌آيند، اين به دليل درستي تصميمات و خواستهاي من نيست. بلكه ممكن است برخي فشارها آنها را وادار به نشان‌دادن چنين عكس ‌العمل ‌هايي كند.
▪ منفي: اجتناب از رويارويي با مشكلات زندگي و مسئوليت هاي مختلف آسانتر از رويارويي مستقيم با آنهاست.
▪ مثبت آن: در يك مسير طولاني، آسانترين راه معمولا سخت‌ترين آنهاست. تنها راه‌حل مشكلات سخت، رويايي با آنها و تلاش عملي براي حل اين مسايل است.
افكار منفي: وقتي احساس مي‌كنم كاري خطرناك است، بايد به شدت در مورد آن نگران باشم.
▪ مثبت آن: در صورتي مي‌توانيم كاري را به بهترين وجه انجام دهيم كه تلاش كنيم آن را در حد امكان بدون آسيب و يا با آسيب پذيري كمتر و به صورت قابل كنترل دنبال كنيم. اگر اين كار امكان‌پذير باشد بعد از آن مي‌توانيم هوشيارانه و بدون اتلاف انرژي، نگراني ها را متوقف كنيم.
▪ منفي: اين خيلي وحشتناك است كه كارها آن گونه كه من مي‌خواهم پيش نروند.
 ▪ مثبت آن: سعي مي‌كنم شرايط محيطي را به گونه‌اي تغيير دهم يا تحت كنترل درآورم كه رضايت بيشتري در من ايجاد شود.به اين ترتيب، وقتي موقعيت‌ام را بخوبي بشناسم و آن را بپذيرم، مي‌توانم از بروز مسايلي كه بنظرم وحشتناك هستند، جلوگيري كنم


نگارش يافته توسط ابوالفضل قوچاني


ايران سهراب


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۱:۲۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۱ - مثبت انديشي ، مثبت گرايي ( ۸)

واژه‌ها را مثبت به‌كار ببريم

كلمه‌ها، عقايد شكل گرفته و افكار بيان شده هستند. به عبارت ساده آنچه مي‌گويي فكري است كه بيان مي‌شود. كلمه‌ها و انديشهlank">۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][


تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی م