N items="10">
وظايف مدير فروش – كار مدير فروش چيست ؟
مشتري راغب Lead
لینک دوستان
باين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۸ - مبارزه با كمرويي و خجلت ( شرمندگي ) ۳

نشانه هاي كمرويي . غلبه بر كمرويي

كم رويي، نوعي ترس يا اضطراب اجتماعي است كه بواسطه آن زن يا مرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعي گريزان است.

ريشه اصلي كم رويي مي تواند در ترس يا اضطراب اجتماعي نهفته باشد. اضطراب يك پاسخ طبيعي در مقابل هر نوع تهديد يا فرآيند آگاه كننده و اخطاري به فرد در باره يك خطر يا موقعيت دشوار مي باشد. اضطراب در حد متعادل آن براي بسياري از اعمال و رفتارهاي انسان و تلاش و حركت و آمادگي براي مقابله با تهديدها و خطرهاي طبيعي و اجتماعي ضروري مي باشد. اما زماني كه نگرانيهاي فرد نسبت به مسايل مختلف فزوني مي يابد، دچار اضطرابي مي شود كه در نتيجه اعتماد به نفس او كاهش مي يابد، قدرت نگرش واقع بينانه و برقراري ارتباط متقابل با ديگران به حداقل مي رسد و گريز از ارتباطات معمول اجتماعي و دل مشغولي هاي مفرط، شخصيت را فرا مي گيرد.

اضطراب اجتماعي، وقوع نوعي ارزيابي شخصي در موقعيتهاي مختلف اجتماعي است. به عبارت ديگر زنان و دختراني كه دچار اضطراب اجتماعي مي باشند، از مواجهه با ديگران و از اينكه مورد داوري ديگران قرار گيرند، دچار ترس و واهمه هستند. زن يا دختر چنين احساس مي كند كه در هر موقعيت، شخص و يا اشخاصي هستند كه به محض مواجه شدن با او شخصيت و اعمال و رفتارش را مورد بررسي و كنكاش قرار مي دهند. بنابراين تا حد ممكن سعي دارد از مواجه شدن با ديگران دوري جويد.به عنوان نمونه سخن گفتن براي خانمهاي كارمندي كه در جلسات اداري شركت مي كنند و دچار كم رويي هستند، بسيار دشوار مي باشد. البته ممكن است اكثر افراد در موقعيتهاي اجتماعي خاص دچار اضطراب باشند اما افرادي كه كم رو هستند و اضطراب اجتماعي بالايي دارند بيش از اندازه نگران هستند.

بعضي افراد كم رويي را براي دختران و زنان امري عادي و حتي صفتي مقبول و مثبت تلقي مي نمايند و چنين دختران كم رويي را دختراني باحيا و باعفت مي دانند و حتي آنان را مورد تمجيد و تشويق قرار مي دهند. در حالي كه كم رويي پديده اي غير ارادي، ناخوشايند و نشانگر معلوليت اجتماعي است كه براي هر دو جنس پسر و دختر امري نامطلوب و نابهنجار مي باشد. بايد توجه داشت كه كم رويي يك پديده پيچيده رواني- اجتماعي بوده و علت آن عمدتاً به روابدن داشتيد. اين يك ماه را چگونه سپري مي‌كرديد ؟  كجا مي‌رفتيد ؟ دوست داشتيد موقع مرگ چه كسي كنار شما باشد ؟ دوست داشتيد روي سنگ قبرتان چه چيزي نوشته شود؟
 
درك كمرويي خود
اگر بتوانيد علت كمرويي خود را مشخص كنيد ، عملكردتان اثر بخش‌تر خواهد بود. درك علل ، همبسته‌ها و پيامدهاي كمرويي دو فايده مهم دارد. اول آنكه زمينه را براي ارائه طرحي عقلاني جهت دخالت و مداوا آماده مي‌كند. علاوه بر آن با تجزيه و تحليل صريح ماهيت و ابعاد كمرويي‌ آن را ازحالت ذهني خارج و به آن عينيت مي‌بخشيد. براي اين شناخت بايد به سوالات زير پاسخ دهيد :


 1. آيا خود را فرد كمرويي مي‌دانيد؟ به چه ميزان؟ (از بينهايت كمرو تا فقط مختصري كمرو )
 2. علت يا علتهاي كمرويي خود را مشخص كنيد ( نظير ترس از طردشدن ، عدم اطمينان به خود ، معلول بودن و ...)
 3. چه موقعيتهايي باعث بروز احساسات كمرويي در شما مي‌شوند ( نظير موقعيتهاي اجتماعي ، گروهها ، جنس مخالف و … )
 4. موقع احساس كمرويي چه نشانه‌هايي در شما بروز مي‌كند؟ ( علائم جسماني ، افكار و احساسات و رفتارهاي خود را موقع كمرويي مشخص كنيد).
 5. پيامدهاي منفي و مثبت كمرو بودن كدام هستند؟

پرورش اعتماد به نفس
اعتماد به نفس (self-confidence) يعني ميزان ارزشي كه به خودمان در مقايسه با ديگران قائل هستيم. افرادي كه براي خويشتن ارزش مثبتي قائل هستند، احساس امنيت و آرامش خاطر بيشتري دارند. چنين افرادي به تقويت كننده هاي اجتماعي و ستايش هاي ديگران وابستگي ندارند. زيرا آموخته‌اند چگونه بهترين دوست خود و بزرگترين مشوق خويشتن باشند. در مقابل افرادي كه از اعتماد به نفس پاييني برخوردار هستند، معمولا منفعل تر ، ترغيب پذيرتر و داراي محبوبيت كمتر هستند. اين افراد نسبت به انتقاد منفي به شدت حساس هستند و فكر مي‌كنند كه اين انتقاد ناشايستگي آنان را ثابت مي‌كند. تحقيقات مختلف همبستگي معني داري را بين كمرويي و اعتماد به نفس پايين گزارش كرده‌اند. بدين معني زماني كه كمرويي شديد است، اعتماد به نفس نيز پايين است و زماني كه اعتماد به نفس بالايي وجود دارد، كمرويي از صحنه حذف مي‌شود.
 
آموزش مهارت اجتماعي
لازم است، به افراد كمرو مهارت هاي اجتماعي آموزش داده شود تا از دستور العملهاي ساده و مستقيم ويژه‌اي براي تغيير الگوهاي رفتاري خود جهت دريافت پاداش هاي اجتماعي بيشتر استفاده كنند. در اين زمينه لازم است آنها مطالبي را فرا بگيرند، تمرين كنند، تشويق شوند و روشهايي كه آنها را از نظر جسماني و اجتماعي جالب توجه  تر مي‌كند، فرا بگيرند. بخش اعظم اين روش ها تحت عنوان جرات آموزي (Assertive Training) ارائه مي‌شوند. برخي از اين روشها شامل آموزش لباس پوشيدن و آراستگي ظاهر ، شروع يك گفتگو ، آموزش گفتگو با افراد ناشناس ، آموزش گوش كردن فعال ، آموزش نه گفتن است.


 
http://daneshnameh.roshd.ir/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۴۶ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۸ - مبارزه با كمرويي و خجلت ( شرمندگي ) ۱

كمرويي (self - conscioushess) چيست ؟

تعريف كمرويي: هيچ تعريف واحدي كفايت نمي‌كند زيرا كم رويي براي افراد مختلف داراي معاني متفاوتي است، با اين حال در يك تعريف كلي مي‌توان كمرويي را به عنوان «ناراحت بودن در حضور ديگران » تعريف كرد.

نگاه اجمالي
كمرويي مقوله‌اي نا روشن است. هرچه نزديكتر بنگريم تنوع بيشتري در آن مشاهده مي‌كنيم. كمرو بودن نشانگر صفت فردي است كه بخاطر «ترسويي ، احتياط كاري و اطميناني » نزديك شدن به او مشكل است. فرد كمرو هشيارانه از مواجهه با افراد يا چيزهايي مشخص يا انجام كاري همراه با آن بيزار است. در گفتار يا كردار خود ملاحظه كار است و توانايي «ابراز وجود» (self-assertion) نداشته و بطور مخصوصي مي‌ترسد. بخصوص ترس از افرادي كه به دلايل عاطفي تهديد كننده بشمار مي‌آيند. بيگانگان يا افراد ناشناس بدليل تازگي حضورشان يا عدم اطمينان به آنان يا مسئولان يا افراد با قدرت و افراد جنس مخالف.پي آمدهاي منفي و شدت كمرويي هر قدر باشد باز هم مي‌توان بر مشكل غلبه كرد و براي انجام اين كار لازم است ريشه‌هاي كمرويي را بشناسيم و آنوقت برنامه‌اي مناسب l, helvetica, sans-serif">علائم اجتماعي
هشتاد درصد افراد كمرو به داشتن روابط اجتماعي بي‌ميل هستند و نمي‌خواهند با كسي صحبت كنند. در واقع سكوت در موقعيت هاي اجتماعي ويژگي بارز آنها است. حتي زماني كه افراد كمرو روشهاي ويژه‌اي را براي صحبت كردن در جمع را فرا مي‌گيرند باز هم بعضي از آنها به سكوت خود ادامه مي‌دهند شايد دليل اين امر آن است كه هنوز هم در سطح فردي همگام برقراري ارتباط با ديگران احساس ناراحتي مي‌كنند.
 
علائم فردي
كمرويي باعث مي‌شودكه اين افراد برداشت و ديدگاه درستي از توانايي خود نداشته باشند در واقع آنها براي خود ارزش كمتري قائل هستند و به همين دليل افراد كمرو افكار و احساسات و اعمال بسياري را كه ظاهر مي‌شود سركوب مي‌كنند. افراد كمرو واقعاً در دنياي دروني خود زندگي مي‌كنند.

http://daneshnameh.roshd.ir/
 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۷ - تمرين خلاقيت و ابتكار ( ۵)

" آبراهام لينكلن حرفي زد كه همه بايد آويزه‎ي گوش خود كنند. "

تمرين خلاقيت با امور عادي

تا به حال شنيده‎ايد باغباني كه زندگي مي‎آفريند و به زندگي زيبايي مي‎بخشد، جايزه‎ي نوبلي دريافت كرده باشد؟ آن كشاورزي كه زمين را شخم مي‎زند و غذاي همه را تأمين مي‎كند ـ آيا تا به حال كسي به او پاداشي داده است؟ نه. او طوري زندگي مي‎كند و طوري مي‎ميرد كه گويي بر روي اين كره‎ي خاكي هرگز چنين كسي وجود نداشته است.

اين يك غربالگري نفرت‎‎انگيز است. هر روح خلاقي را ـ سواي آن چه مي‎آفريند ـ بايد مورد احترام و تمجيد قرار داد تا خلاقيت محترم شمرده شود. اما مي‎بينيم كه حتي برخي سياستمداران ـ كه جز جنايتكاراني قهار نيستند ـ جايزه‎ي نوبل دريافت مي‎كنند. اين همه خونريزي در دنيا به خاطر وجود همين سياستمداران روي داده است و آن‎ها هنوز هم سلاح‎هاي هسته‎اي بيشتري فراهم مي‎آورند تا به يك خودكشي جهاني دست بزنند. حس زيبايي شناختي ما چندان پر مايه و غني نيست.

به ياد آبراهام لينكلن مي‎افتم . او پسر يك كفاش بود و رئيس جمهور آمريكا شد. طبعاً همه‎ي اشراف زادگان سخت برآشفتند ، و آزرده و خشمگين شدند. و تصادفي نبود كه به زودي آبراهام لينكلن مورد سوء قصد قرار گرفت . آن‎ها نمي‎توانستند اين را تحمل كنند كه رئيس جمهور آمريكا پسر يك كفاش باشد. در اولين روزي كه او مي‎رفت تا نطق افتتاحيه‎ ي خود را در مجلس سناي آمريكا ارائه كند ، درست موقعي كه داشت از جا برمي‎خاست تا به طرف تريبون برود ، يك اشراف زاده‎ي عوضي بلند شد و گفت:

"  آقاي لينكلن، هر چند شما بر حسب تصادف پست رياست جمهوري اين كشور را اشغال كرده‎ايد ، فراموش نكنيد كه هميشه به همراه پدرتان به منزل ما مي‎آمديد تا كفش‎هاي خانواده‎ي ما را تعمير يا تميز كنيد و در اين جا خيلي از سناتورها كفش‎هايي به پا دارند كه پدر شما آن‎ها را ساخته است بنابراين هيچ گاه اصل خود را فراموش نكنيد."

 اين مرد فكر مي‎كرد دارد او را تحقير مي‎كند. اما نمي ‎توان آدمي مثل آبراهام لينكلن را تحقير كرد. فقط مي‎توان مردمان كوچك را، كه از حقارت رنج مي‎برند، سرافكنده و خوار كرد ؛ انسان‎هاي عاليقدر فراتر از تحقيرند . آبراهام لينكلن حرفي زد كه همه بايد آويزه‎ي گوش خود كنند. او گفت:

«من از شما سپاسگزارم كه درست پيش از ارائه اولين خطابه ‎ام به مجلس سنا ، مرا به ياد پدرم انداختيد. پدرم چنان طينت زيبايي داشت ، چنان هنرمند خلاقي بود كه هيچ كس قادر نبود كفش‎هايي به اين زيبايي بدوزد. من خوب مي‎دانم كه هر كاري هم انجام دهم ، هرگز نمي‎توانم آن قدر كه او آفرينش‎گر بزرگي بود، من رئيس جمهوري بزرگ باشم . من نمي‎توانم از او پيشي بگيرم . در ضمن ، مي‎خواهم به همه‎ي شما اشراف زادگان خاطر نشان سازم ، اگر كفش‎هاي ساخت دست پدرم ، پاهايتان را آزار مي‎دهد ، من هم اين هنر را زير دست او آموخته‎ام. البته من كفاش قابلي نيستم ، اما حداقل مي‎توانم كفش‎هايتان را تعمير كنم . كافي است به من اطلاع بدهيد تا خودم شخصاً به منزلتان بيايم.»

سكوتي سنگين بر فضاي مجلس حكمفرما شد و سناتورها فهميدند كه تحقير كردن اين مرد غير ممكن است. اما او احترام فوق‎العاده‎اي براي خلاقيت از خود نشان داد . مهم نيست آيا نقاشي مي‎كني ، مجسمه مي‎سازي يا كفش مي‎دوزي ـ چه باغبان باشي، چه كشاورز و چه ماهيگير باشي، چه نجار، هيچ فرقي نمي‎كند. آن چه اهميت دارد آن است كه آيا واقعاً روحت در گروي آن چيزي است كه مي‎آفريني؟ اگر چنين باشد حاصل كار خلاقانه ‎ات كيفيتي از الوهيت را در خود دارد. فراموش نكن كه خلاقيت به هيچ كار خاصي ربط ندارد. خلاقيت با كيفيت آگاهي تو سروكار دارد. هر عملي كه از تو سر مي‎زند ، مي‎تواند خلاقانه باشد.

هر كاري كه مي‎كني مي‎تواند خلاقانه باشد، و اين در صورتي است كه بداني خلاقيت يعني چه. خلاقيت يعني لذت بردن از هر كاري ، حتي از مراقبه ؛ انجام هر كاري با عشقي ژرف . اگر عشق بورزي و اين سالن سخنراني را تميز كني ، اين كاري خلاق است . اگر بي‎عشق عمل كني ، آن وقت مسلماً اين كاري شاق است ؛‌ وظيفه‎اي است كه بايد هر طور شده به آن عمل كرد. اين كار تحميلي است. بعد دوست داري وقت ديگري خلاق باشي . در آن برهه از زمان تو چه خواهي كرد؟‌ آيا كار بهتري سراغ داري؟ آيا فكر مي‎كني اگر به نقاشي بپردازي، خود را خلاق احساس خواهي كرد؟ اما نقاشي كردن درست به اندازه‎ي تميز كردن كف زمين كاري معمولي است تو رنگ‎ها را بر روي بوم نقاشي مي‎مالي يا پرتاب مي‎كني ـ اين جا هم تو زمين را مي‎شويي و تي مي‎كشي. فرقش چيست؟ احساس مي‎كني حرف زدن با يك دوست جز وقت تلف كردن نيست و دوست داري يك كتاب بي‎نظير بنويسي تا خلاقيت خود را نشان بدهي؟ اما يك دوست آمده! كمي گپ زدن چه قدر سرگرم كننده و زيباست ـ معطل چه هستي؟

خلاق باش ! همه‎ي رمان‎هاي تراز اول دنيا جز وراجي‎هاي مردم خلاق نيست . در اين جا من دارم چه كار مي‎كنم ؟ باز هم گپ زدن و وراجي ! آن‎ها روزي به كلمات قصار و وحي منزل تبديل خواهند شد، ولي در آغاز فقط يك مشت دري‎وري و حرف‎هاي خاله زنكي هستند. اما من از اين كار لذت مي‎برم. من مي‎توانم تا ابد به نوشتن ادامه دهم ـ تو ممكن است روزي خسته شوي، اما من نه. براي من اين سرخوشي محض است. شايد روزي فرا برسد كه شماها خسته شويد و ديگر مخاطبي براي من باقي نماند ـ و من هنوز در حال حرف زدن خواهم بود. اگر واقعاً عشق كاري باشد، آن كار خلاقانه است. اما اين براي هر كسي اتفاق مي‎‎افتد. بسياري از مردم وقتي براي اولين بار پيش من مي‎آيند، مي‎گويند «هر كاري، هر كاري ـ حتي نظافت !» دقيقاً همين را مي‎گويند : «حتي نظافت ! ـ اما شما بايد به كار اصلي خودتان برسيد و ما از هر كاري كه به ما بدهيد خوشحال خواهيم بود» بعد يك چند روزي كه مي‎گذرد تغيير عقيده مي‎دهند: «راستش نظافت … ما دوست داريم يك كار ابتكاري حسابي به ما محول كنيد.

بنابراين هنگام نظافت كردن، كافي است فكر كني داري نقاشي مي‎كشي. «اين نظافت كردن نيست، اين يك كار بزرگ ابتكاري است» ـ و همين طور هم خواهد بود ! اين فقط شيطنت و شوخي ذهن توست . اگر اصل مطلب را درك كني، آن وقت خلاقيت خود را در هر عملي كه انجام مي‎دهي، به كار مي‎اندازي. كسي كه اهل شعور و درك است، پيوسته خلاق است. نه اين كه سعي كند خلاق باشد ـ بلكه طرز نشستن او عملي مبتكرانه است. نشستن او را تماشا كن ؛ در حركات او كيفيتي خاص از رقص ـ متانتي خاص ـ را پيدا مي‎كني. همين چند شب پيش داستان استاد ذني را خواندم كه در قبر با متانتي بي‎نظير ايستاده بود ـ او مرده بود. حتي مرگش عملي خلاقانه بود. واقعاً شيرين كاشته بود. از آن بهتر نمي‎شد ايستاد ـ حتي در حالت بي‎جان با جلال و متانت خاصي ايستاده بود.

وقتي نكته را دريافتي، هر كاري ـ چه آشپزي ، چه نظافت و … ـ خلاقانه است. زندگي از چيزهاي كوچك و پيش پا افتاده تشكيل شده است. فقط نفس تو مدام نق مي ‎زند كه اين‎ها چيزهاي پيش پا افتاده‎اي است و مي‎خواهد كار عالي و بزرگي انجام دهد .

ـ يك شعر عالي. تو دلت مي‎خواهد شكسپير، كاليداس يا ميلتون شوي. اين نفس توست كه اين دردسر را برايت درست مي‎كند. نفس را رها كن و آن وقت همه چيز خلاقانه است. زن خانه ‎داري كه از چالاكي شاگرد بقالي خوشش آمده بود ،‌از او اسمش را پرسيد. پسرك جواب داد: «شكسپير» زن گفت: «به ، اين اسم خيلي مشهور است» پسرك در جواب گفت : « بايد هم باشد . من در اين محله تقريباً سه سال است بسته‎هاي خريد مردم را دم در خانه ‎شان تحويل مي‎دهم .» من اين را مي‎پسندم ! چرا بايد دردسر شكسپير شدن را به خود داد ؟ سه سال تحويل بسته‎ها در محله ـ اين تقريباً به اندازه‎ ي نوشتن يك كتاب ، يك رمان يا يك نمايشنامه زيباست.

زندگي از چيزهاي كوچك تشكيل شده است كه اگر عشق بورزي ، به چيزهاي بزرگي تبديل مي‎شوند. بعد همه چيز فوق‎العاده عالي و بي‎نظير؟ اين بود كه مجبور شد دستش را به خون هفت نفر آلوده كند.

آن‎ها ارتباط يا نسبتي با او نداشتند، او هيچ خرده حسابي با آن‎ها نداشت، فقط مي‎خواست مشهور شود ! معمولاً سياستمداران و جنايتكاران از دو سنخ متفاوت نيستند. بيشتر جنايتكاران سياسي‎اند و بيشتر سياستمداران جنايتكارند، نه فقط ريچارد نيكسون. بيچاره ريچارد نيكسون، كه از بد شانسي حين ارتكاب جرم مچش را گرفتند. ظاهراً بقيه حقه‎ بازتر و زبر و زرنگ‎تر بوده‎اند كه تا به حال دم به تله نداده‎اند! خانم مسكوويتس كه از فرط خودپسندي و غرور داشت مي‎تركيد ، از همسايه‎اش پرسيد: «از پسرم لويي خبر تازه‎اي نشنيده‎اي؟» «نه، پسرت لويي چي شده ؟ » «پيش روان‎پزشك مي‎رود. دو بار در هفته جلسه‎ي روان‎كاوي دارد.» «البته كه مفيد است. ساعتي چهل دلار مي‎دهد ـ چهل دلار! و همه‎اش درباره‎ي من حرف مي‎زند ! » هرگز اجازه ندهيد اين ميل در شما قوت بگيرد كه آدم بزرگ و مشهوري شويد، آدمي بزرگ‎تر از اندازه‎ي طبيعي، هرگز. اندازه‎ي طبيعي خودش عالي است. دقيقاً به اندازه‎ طبيعي بودن و درست در حد متعارف و عادي بودن،‌ به قدر كفايت خوب است. اما اين عادي بودن را به شيوه‎يي غير عادي زندگي كن. همه‎ي داستان آگاهي نيروانايي هم همين است. حالا بگذار نكته‎ي آخر را با تو بگويم: اگر نيروانا به هدف بزرگي براي تو مبدل شود، آن وقت در كابوس خواهي بود. آن وقت نيروانا مي‎تواند واپسين و بزرگ‎ترين كابوس تو باشد. اما اگر نيروانا در چيزهاي كوچك و پيش پا افتاده باشد ـ شيوه‎اي كه تو هر فعاليت كوچك را به عملي مقدس، به يك عبادت، مبدل مي‎سازي … خانه‎ي تو به يك عبادتگاه و جسم تو به سراي خداوندي بدل خواهد شد و به هر كجا كه نظر كني و به هر چه دست بزني فوق‎العاده زيبا و مقدس خواهد بود ـ آن گاه نيروانا آزادي است. نيروانا يعني زندگي عادي را زندگي كردن؛ چنان هشيار، چنان مملو از آگاهي و چنان سرشار از نور كه همه چيز نوراني و درخشان مي‎شود. اين امري ممكن است. اين را مي‎گويم، چون من چنين زندگي كرده‎ام و چنين زندگي مي‎كنم. من ادعا نمي‎كنم ، بلكه با قدرت اين را مي‎گويم. وقتي اين را به زبان مي‎آورم، از بودا يا مسيح نقل نمي‎كنم، از خودم آن را مي‎گويم . اين براي من ميسر بوده است، براي تو نيز مي‎تواند امكان‎پذير باشد. در آرزوي نفس نباش. فقط زندگي را دوست بدار و به آن اعتماد كن . زندگي خودش همه‎ي چيزهايي را كه به آن نياز داري به تو خواهد بخشيد. زندگي براي تو به نعمت ، به دعاي خير ، تبديل خواهد شد.

مردمان پورتال جوانان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۷ - تمرين خلاقيت و ابتكار ( ۴)

روشهاي تمرين تفكر خلاق

روشهاي آموزش خلاقيت : با بهره گيري از روشهاي زيرمي توان خلاقيت را آموزش داد:

    1- روش بارش مغزي :  Brain storming  

     الكس .اف .  اسبورن ،  اين روش را مطرح مي كند . بااستفاده از اين روش افراد قادر خواهند شد كه بيشترين بهره را از توانائيهاي فكري خويش ببرند. پس از تشكيل جلسه ي گروهي، موضوعي براي بحث طبق قوانين خاص ، مطرح مي شود . قوانين عبارتند از :

      الف - انتقاد ممنوع است : اجراي اين قانون موجب مي شود افراد بدون نگراني از تمسخر يا تحقير بتوانند ايده هاي عجيب و غريب خويش را بيان كنند .

       ب – كميت بيشتر، بهتر است: ارائه ي هر چه بيشتر افكار موجب مي شود ايده هاي بيشتري طرح شود و در نتيجه دامنه ي انتخاب وسيعترگردد. بعبارت ديگر كميت بيشتر، كيفيت بيشتر را بدنبال خواهد داشت .

      ج- تركيب و اصلاح ايده ها مهم است : از تركيب افكار مي توان ايده هاي جديدي بوجود آورد .

    رهبر گروه بايد با تاكيد بر اجراي قوانين جلسه بدون اينكه ايده اي را تكذيب يا تاييد نمايد ، نه تنها به جمع آوري عقايد بپردازد ،  بلكه از منشي جلسه بخواهد تمام ايده ها را ياد داشت كند. پس از پايان وقت جلسه مي توان به ارزيابي ايده ها پرداخت و ايده هاي خوب را استخراج نمود . همچنين با تركيب و تكميل ايده هاي معمولي ، بهترين ايده ها را از آنها ساخت .

معلم نقش سر پرست و رئيس جلسه را بعهده دارد و لازم است قبل از تشكيل جلسه دانش آموزان را با اهداف و روش كار آشنا نمايد. تحقيقات نشان داده گروههاي كوچكتر نتايج بهتري بدست آورده اند .تعداد 12 نفرمناسبترين تعداد براي تشكيل جلسه است . مدت زمان 30 تا 45 دقيقه براي يك جلسه بسيار مناسب است . پس از پايان جلسه اعلام مي شود كه تا روز بعد اگر به ايده اي تازه دست يافتند ، يادداشت كنند تابه فهرست ايده ها اضافه شود.

     2- روش ايجادارتباط اجباري (Forced association ) :

        اين روش توسط چرلز .اس . وايتينگ (Charles S. Whiting) مطرح شده است . نوعي رابطه ي اجباري و تحميل شده بين دو يا چند چيز يا فكر است، دو امري كه معمولا هيچ ارتباط با هم ندارند .

     اين روش مبتني برانديشه است كه هر فكر يا شيء تركيب جديدي از امور است. آسانترين راه اين است كه اشياﻋ و تصورات و افكار در سمت چپ يك جدول نوشته مي شود و اشياﻋ و تصورات ديگر در بالاي جدول. محل تلاقي هر كدام تركيب و مفهوم جديدي است كه در بسياري از اوقات ايده بخش است. درمورد كودكان جنبه ي سرگرمي و بازي بخود مي گيرد. و علاوه براين موجب ابداع وابتكار مي شود. بطورمثال ، ابداع يك سرگرمي تازه با تركيب وسايل سرگرميها و بازيهاي متفاوت يا تركيب تازه اي از غذاهاي مختلف.

3- روش سينكتيكز (Synectics ) يا بديعه پردازي :

      اين روش توسط  گوردن[1] و همكارانش طرح گرديد. سينكتيكز تركيبي از دو لغت لاتيني به معني اتصال و همراهي عناصر به ظاهر بي ربط است. تفكر خلاق در اين شيوه از طريق فعاليت استعاري و تمثيلي شكل مي گيرد، و تاكيد براين دارد كه امور نا آشنا را آشنا و امور آشنا را غريب نمايد. در اين روش از سه نوع قياس بيش از همه استفاده مي شود :

       الف – قياس شخصي ( Personal analogy ): در اين قياس فرد احساس مي كند خود قسمتي از موضوع مورد قياس است و با آن احساس همدلي مي نمايد. بطور مثال ، معلم از دانش آموز مي خواهد خود را كتاب مورد علاقه اش فرض كند و توصيف كند.

      ب- قياس مستقيم ( Direct analogy ): در اين نوع قياس دو موجود يا مفهوم بايكديگر مقايسه مي شوند. بطور مثال،معلم از دانش آموز مي پرسد پرتقال شبيه چه موجود زنده اي است ؟پوست بچه گربه نرمتر است يازمزمه ؟

      ج- تعارض متراكم ( Compressed conflict ) : توصيف يك موضوع در دو كلمه ي ضد و نقيض است. مانند دوست دشمن،سازندگي نابود كننده . ما با اين شيوه مي توانيم به عمق موضوع تازه وارد شويم .

     4- فهرست خصو صيات (  Attribute  listing ) :

     اين روش توسط رابرت كرافورد[2]  مطرح شد . در اين روش فرد فهرستي از صفات مختلف يك شيﻋ را تهيه مي كند و سپس هر صفت را بطور جداگانه بررسي مي نمايد .

      اين روش را ميتوان هم درمورد مسائل ساده و هم پيچيده بكار برد و همچنين از اشياﻋ تا مسائل انتزاعي را شامل مي شود . بطور مثال ، معلم از شاگردان مي خواهد اشياﻋ ساده اي مانند ميز، كاغذ ، مداد و ... را در نظر بگيرند و تمامي خصايص آنها را از قبيل شكل ، اندازه،  رنگ، كاربرد، فهرستي تهيه كنند. سپس روي هر خصوصيت تمركز كرده راههايي را كه بتوان آن ويژگي را اصلاح نمود يا تغييرداد و بهبود بخشيد را جستجو نمايند و مشخص كنند. با تقسيم مسئله به اجزاﻋ آن مي توان به ايده هاي بيشتري دست يافت و با مسئله از ابعاد مختلف برخورد نمود .

5- روش فهرست سئوالات :                             

     اين روش هم توسط " اسبورن " طرح گرديد . در اين روش فهرستي از سوالات مختلف تهيه مي شود تا موجب برانگيختن قدرت تفكر و تصور فرد گردد. سوالات آن بگونه ا ي تنظيم مي شوند كه ايده برانگيز باشند. سوالات عبارتند از:

   1- كاربردهاي ديگر:آيا مي توانيد از اين وسايل استفاده ديگري نمائيد؟چگونه مي توانيم آن را تغيير دهيم تا كاربردهاي ديگري داشته باشد؟ بطور مثال ،معلم مي پرسد ، از جوراب چه استفاده هاي ديگري مي توان بعمل آورد ؟

  2- اقتباس: چه روش ديگري مي توان براي اين كار اقتباس كرد؟چه چيز ديگري شبيه اين وسيله است؟بطور مثال ، معلم مي پرسد ، چه چيز ديگري شبيه گلدان است ؟

  3- تعديل و تغيير: چگونه مي توان در ويژگي هاي شيﻋ تغيير به وجود آورد؟ با چه تغييري مي توان آن را مناسبتر ساخت؟ بطور مثال ، معلم مي پرسد ، چگونه مي توان اتومبيلي ساخت كه پروازهم بكند؟

  4- جانشين سازي: چه چيزي را مي توان جانشين ساخت؟ چه كسي را ميتوان به جاي آن كار گرفت؟ بطور مثال ، معلم مي پرسد ، اگر سگها مي توانستند با انسان صحبت كنند چه مي شد؟

  5- بزرگ سازي: چه چيزي مي توان به آن افزود؟ آيا بايد قوي تر باشد؟ اگر به آن اجزائي اضافه شود چه مي شود؟ بطور مثال ، معلم مي پرسد ، اگر گربه ها به اندازه ي سگها مي شدند چه مي شد ؟

  6- كوچك سازي:چه چيز را مي توان حذف كرد؟ آيا مي توان آن را كوچكتر نمود؟ بطور مثال ،  معلم مي پرسد ، اگر فيلها به اندازه ي موشها مي شدند چه مي شد؟

  7- تغيير ترتيب: به چه نحو ديگري مي توان در اين ترتيب تغيير داد؟ چه نتيجه اي از تغيير ترتيب حاصل مي گردد؟

  8- وارونه سازي: بر عكس آن چيست؟ چگونه مي توان معكوس نمود؟ روش متضاد چيست؟

  9- تركيب: چه افكاري را مي توان تركيب كرد؟ چه اشيائي با هم تركيب شوند پديده ي جالبي مي شود؟

روشهاي تمرين تفكر خلاق :

 دوبونو براي تمرين تفكر خلاق روشهاي زير را توصيه مي كند:

    1- تغيير: يافتن راه حلهاي تازه بوسيله ي تغيير ساخت و تنظيم مجدد اطلاعات. براي تمرين اين شيوه ، تعيين سهميه روش خوبي است ، يعني معلم مي تواند در هرموضوع،  رسيدن به تعداد معيني جواب را مشخص نمايد. بدين ترتيب افراد تا تكميل سهميه به بررسي راههاي مختلف مي پردازند.        

    2- شك و ترديد : براي خلاقيت لازم است در مفروضات ترديد نمود. البته هدف ايجاد شكاكيت نيست بلكه مهم اين است كه شخص بداند توسط فرضها زنداني نمي شود. در اين صورت مي تواند با آزادي بيشتر از آنها استفاده كند.

    3- تعويض قضاوت : گرچه در نهايت صحيح بودن پاسخ مطرح است ، اما در طول راه اشتباه مجاز است. بدينوسيله امكان دستيابي به پاسخهاي بيشتر فراهم مي شود.

      در اجراي عملي اين رود افتاد. بسياري نيز معتقدند كه خلاقيت در نياز متولد مي‌شود همانگونه كه بسياري از اختراعات بزرگ نه محصول تعريف مشكلي خاص بلكه براي برآورن نيازي خاص به وجود آمده‌اند.
 


اصول اوليه خلاقيت
به طور كلي خلاقيت فرايندي است كه طي زمان ادامه داشته و ابتكار، انطباق‌پذيري و تحقق از خصوصيات بارز آن به شمار مي‌آيند و مي‌تواند جوابگويي براي مشكلات باشد. برخي از محققان اصولي براي مشخص شدن مرزهاي خلاقيت تعريف نموده‌اند: اول اينكه خلاقيت متضمن پاسخ يا مفهومي نو باشد يا آنكه احتمال وقوع آن بسيار كم باشد. اما بايد توجه داشت كه نو بودن و اصالت با آنكه شرط لازم خلاقيت است اما كافي نيست. زماني يك پاسخ را مي‌توان بخشي از يك فرايند خلاقيت به شمار آورد كه تا اندازه‌اي با واقعيت مطابقت داشته يا اصولاً واقعي باشد. دوم خلاقيت بايد گره‌اي را بگشايد يا با وضعيتي تناسب داشته و يا مقصود معيني را برآورد. سوم، خلاقيت واقعي مشروط به دوام آن بينش ابتكاري، ارزيابي و تفسير و رشد آن باشد. در جمله‌اي كوتاه مي‌توان اينگونه بيان كرد «خيلي‌ها ايده‌هاي خوب دارند اما عده كمي آنها را عملي مي‌كنند». همچنين يكي از عواملي كه معمولاً با خلاقيت مربوط مي‌دانند موضوع هوش است.
 


وجوه هوش
يك مبناي طبقه‌بندي، نوع فرايند و يا نحوه عملكرد خاصي است كه انجام مي‌گيرد. اين نوع طبقه‌بندي شامل 5 گروه اصلي از توانشهاي هوشي مي‌باشد كه عبارتند از عوامل
 
•شناخت
•حافظه
•تفكر همگرا
•تفكر واگرا و
•ارزشيابي
شناخت، كشف و يا كشف دوباره و بازشناسي است. حافظه عبارت از حفظ آن چيزي است كه درك شده است. در تفكر واگرا ما در جهات متفاوت تفكر مي‌كنيم، گاهي به تفحص مي‌پردازيم و گاهي در جستجوي تنوع هستيم در حالي كه در تفكر همگرا اطلاعات به يك جواب درست و يا به بهترين جواب شناخته شده و قراردادي منتج مي‌گردد. واضح است كه يكي از توانشهاي تفكر واگرا گوناگوني پاسخهايي است كه توليد مي‌شود. اين نوع توليد تماماً زاده اطلاعات ارايه شده نيست. در اينجاست كه مبحث انعطاف‌پذيري در تفكر پيش مي‌آيد كه از مباحث اصلي خلاقيت به شمار مي‌آيد.
 با اين حال در بررسي افراد خلاق اين نتيجه به دست آمده است كه اگر چه داشتن حد معيني از هوش لازم است ولي شرط كافي نيست و لزوماً افراد با هوش خلاق نبوده‌اند در حالي كه افراد با هوش متوسط مي‌توانند افراد خلاق برجسته‌اي باشند. در واقع امور خلاقيت شايد بيشتر اكتسابي باشد تا فطري و مي‌توان با آموزشهايي اين توانايي را در خود افزايش داد.
 


خصوصيات افراد بسيار خلاق
از مطالعه افراد بسيار خلاق موارد زير نتيجه شده است. البته اين خصوصيات شخصيتي آنهاست نه اينكه با اينگونه رفتارها، انسان بتواند به خلاقيت برسد:
 
•تمايل به تعريف و تمجيد از خود دارند
•اشخاص خلاق مخصوصاً خواهان قبول پيچيدگي و حتي بي‌نظمي در دريافتهاي خود هستند بدون آنكه نگران آشفتگي ناشي از اين امر باشند. اين بدان معني نيست كه آنان في نفسه بي‌نظمي را دوست دارند بلكه پرمايگي موجود در بي‌نظمي را به كم مايگي نظم ترجيح مي‌دهند. تمايل دارند نزد ديگران به داشتن نظرات تند و احمقانه شهرت داشته باشند.
 •كارهاي آنها با اظهار نظر اينكه از موضوع پرت هستند مشخص مي‌شود. شوخ‌طبعي و بذله‌گويي از صفات بارز اين افراد است. بايد به اين افراد كمك كرد كه بدون اينكه كينه‌توز و پرخاشگر باشند جسارت خود را حفظ كنند.
 


عوامل باز دارنده خلاقيت
•تلاشهاي قبل از بلوغ براي حذف خيالبافي
•محدوديتهاي بازدارنده قوه تدبير و كنجكاوي كودكان
•تكيه بيش از حد به نقش جنسيت؛ تفكر خلاق مستلزم حساسيتي بيش از حد (خصوصيتي كاملاً زنانه) و وابستگي به غير و اتكاي به خود (خصلتي كاملاً مردانه) است. از همين رو يك پسر بسيار خلاق نسبت به ساير همجنسان همسال خود بيشتر داراي صفات زنانه به نظر مي‌رسد.
 •تاكيد زياد بر پيشگيري (نحوه پاسخگويي كودكان به مسايلي كه مستلزم چاره‌انديشي فرد هنگام قرار گرفتن در وضعيتي بن‌بست است نشان مي‌دهد كه تأكيد بر پيشگيري قوه تصور بسياري از كودكان را از رشد باز داشته است).
 •القاي ترس و كمرويي
•تاكيد بر مهارتهاي كلامي
خطري كه استعداد خلاق فرد را تهديد مي‌كند، قضاوت يا ارزيابي تجربه فرد نيست بلكه پيشداوري است كه به تبع آن تجارب بسياري در حوزه دريافت را نمي‌يابند. خطري كه آموزشهاي معمول چه در خانه و چه در مراكز آموزشي در بردارند اين است كه نظرات نو و احتمال وقوع اعمال جديد خيلي زود و بيش از اندازه مورد انتقاد قرار مي‌گيرند.
 


عوامل تشديدكننده خلاقيت و نوآوري
حس دروني تفكر، انسان را قادر مي‌سازد شرايطي را كه وجود خارجي ندارند، ‌در درون ذهن شبيه‌سازي نمايد و‌ به وي اين امكان را مي‌دهد تا در امكانات يكسان با سايرين براي خود فرصتهاي بهتري بيافريند. در واقع امور خلاقيت شايد بيشتر اكتسابي باشد تا فطري و مي‌توان با آموزشهايي اين توانايي را در خود افزايش داد. مجموعه عواملي كه باعث تشديد و ترغيب فرد به نوآوري مي‌گردند به عوامل تشدكند. در مواقع لزوم با كنار هم قرار دادن اين افكار مي‌توانيد تصميمات جدي و مهمي بگيريد.

اين دفترچه يادداشت هميشه بايد همراه ما باشد. چون اين افكار خلاقانه اغلب زودگذر ظاهر مي‌شوند و شايد نتوانند مدت زيادي در ذهن ما دوام داشته ‌باشند و خيلي زود پاك مي‌شوند. از شرايطي كه در درد سر افتاده‌ايد، در تنگنا قرار گرفته‌ايد و... استفاده بهينه ببريد. در اين شرايط باور كنيد كه قدرت خلاقيت شما فزوني مي‌يابد مي‌توانند راههاي مفيدي براي حل مشكل برايتان فراهم كند. به افراد خلاق اطراف خود دقت كنيد. ويژگي آنها را در نظر بگيريد و از فعاليت آنها بدون اينكه تقليد كوركورانه داشته باشيد درس بگيريد.
 
سخن آخر
خلاقيت در انسان به هوش ، جنس ، سن و سال و ميزان تحصيلات بستگي ندارد. مي‌توان با پرورش برخي توانايي‌ها و ويژگي‌ها در خود خلاقيت را تقويت كرده و استفاده‌هاي زيادي در جهت داشتن يك زندگي موفق برد.

 

http://daneshnameh.roshd.ir/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۴۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۶ - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۱۳)

روش هاي آشكارسازي استعدادها

شناخت و پرورش استعداد ها آنقدر مهم و اساسي مي باشد كه بعضي ها معتقدند معني زند گي، آشكار ساختن اين گوهرها و هدف آن، پرورش دادن و به كار گرفتن آنها است. همه ما عملكرد متفاوت افراد مختلف در محيط كار خود را تجربه كرده ايم. ديده ايم گروهي به خوشي آماده  پاسخگويي و كمك كردن به مراجعين خود هستند و نشان خسته گي در چهره  آنان ديده نمي شود و شادمانه وظيفه  خود را انجام مي دهند.

بررسي بيشتر، نمايانگر انست كه اين گروه به طور معمول بر مهارت هاي حرفه  خويش مي افزايند. به رضايت مراجعين ارزش مي دهند و به بررسي و تفتيش هم احتياجي ندارند وخدمات اين گروه، اغلب موثر، ارزشمند و ديرپا است. در بيشتر موارد، نوآوري و ابتكار اين افراد موجب بالا رفتن كيفيت در زمينه  كارشان مي شود.

به طور معمول، درخشانترين و محبوبترين چهره هاي اجتماعي از ميان اين گروه نمايان مي گردد از طرف ديگر، تعدادي ديگر برخلاف اين گروه رفتار مي كنند؛ گويي با جبر به طرف كار كشانده شده و به برد گي مدرن واداشته مي شوند. آنان جز به راه هاي فرار از كار، به چيزي ديگر نمي انديشند، اگر دست كم حركتي هم مي كنند، انگيزه  اصلي شان دريافت معاش مي باشد تا با آن امرار معيشت كنند با آنكه اين افراد براي كار فرمايان، گرانتر از گروه اول تمام مي شود. كمترين بازدهي را دارند و باعث بيشترين نارضايتي آشكار و پنهان براي مراجعين و مسوولان كارمي شوند.

تفاوت اين موضوع نيز در مورد گروه دوم صادق است، آنان نه تنها با مراجعين، همكاران و مديران خشنودي ندارند بلكه خود نيز از كار و رفتار شان راضي نيستند. اين عدم رضايت فردي، بر روابط خانوادگي ايشان نيز اثر مي اندازد. نگراني، افسرد گي، بيماري هاي رواني و گاهي تكاليف قلبي كشنده از اين عدم رضايتها و بي علاقه گي ها، سرچشمه مي گيرد. طبق آمار منتشر شده در امريكا بيشترين سكته ها در اين كشور، صبح روز دوشنبه اتفاق مي افتد، يعني درست وقتي كه بعد از دو روز تعطيلي ، افراد خود را مجبور مي بينند كه دوباره به كاري باز گردند كه آن را با علاقمندي و دلسردي انجام ميدهند. اگر شما نيز باور داشته باشيد كه بشر تنها براي امرار معاش زيست نمي كند و به نياز هاي والاتر ديگري از جمله احترام به خود و متعالي بودن نيز نياز دارند ، تفاوت هاي چشمگير اين دو گروه شما را وادارمي كند تا كنجكاوانه سوال هاي زير را ازخود بپرسند:

عامل اين تفاوتها چيست؟ افراد گروه دوم چگونه مي توانند شاد و مفيد باشند، خوش رفتار شوند و فرصت درخشش داشته باشند؟ با جستجوي بيشتر آنها خواهيد يافت كه افراد گروه اول به كاري اشتغال دارند كه در آن استعداد دارند، به آن علاقمند بوده و در آن بخش آموزش ديده اند. حداقل سبب خشنودي فرد و خدمت موثر به مردم مي شوند و اگر آموزش بيشتر ببينند، مي توانند سلامت و پيشرفت جامعه را كه همه افراد مصلح، خواستار آنند  در پي داشته باشد. اين واقعيتي  است كه انسان در هيچ كاري پيشرو و صاحب نام نمي شود مگر اينكه آن كار با استعداد، علاقه، شور و شوق انجام دهد و اين را مي پذيريم كه استعداد و علاقه هر فرد همچون انگشت ها با هم تفاوت دارد به عبارت ديگر هر انساني داراي توانايي هاي برجسته و ويژه مي باشد كه او را از انسان هاي ديگر متمايز مي سازد؛ همچنين احساس دلبستگي هر فرد نسبت به چيزها، كار ها و افراد مختلف، متفاوت است.

 بنابرين انسانها تنها زماني مي توانند توانايي هاي خود را به نمايش بگذارند و فرصت درخشش داشته باشند كه به حرفه اي  بپردازند كه به آن علاقمند بوده و در آن استعداد داشته باشند و در آن خصوص آموزش ببينند.

دقت بيشتر به مطالب بالا و توجه دوباره به رضايت فردي، فعاليت هاي ثمر بخش اجتماعي، رابطه حسنه و رفتار انساني گروه اول، از يك طرف خشنودي مراجعين اين گروه در دستيابي افراد موفق و كامياب، كمك مي كند، بلكه براين اساس مي پذيرند كه شناختن اين گوهرها( استعداد و علاقمندي) و هدف آن، پرورش دادن و به كار گرفتن آنهاست.

 يكي از امتياز ها و شادي هاي بزرگ جامعه  بشري، آگاهي از اين حقيقت است كه تك تك افراد از توانايي هاي ويژه برخوردارند و يكي ازنشانه هاي جامعه  پيشرو، فراهم ساختن فرصت و امكانات لازم براي كشف، پرورش و به كار گيري اين توانايي ها مي باشد. گوناگوني اين استعداد ها، جامعه را محكم و افراد را به هم وابسته ترمي كند و از اين ديدگاه نيز ارزش فرد را در جامعه افزايش مي دهد.  پذيرش اين مطلب به اين پرسش مي انجامد كه چگونه ميتوان استعداد ها و علاقمندي ها را آشكار كرد؟

آشكار سازي استعداد ها و علاقمندي ها با استفاده از روش هاي زيرمقدور مي باشد:

- استفاده از داشته هاي معلمان و مشاوران در دوران تحصيل.

- مراجعه به نظزيات و مشاهدات افراد خانواده و دوستان نزديك در رابطه به شما و كار هاي دلخواهتان.

- ارزيابي خود با بررسي و مطالعه  كار هاي كه از كودكي تا كنون با علاقه و توانايي انجام داده و از انجام شان شاد شده ايد.

- شركت در آزمون هاي موسسه و يا مركز فعاليت كاري و همچنان مركز هاي مشاوره و متخصص در اين زمينه.

- براي تشخيص درست استعداد ها و علاقمندي ها بهتر است روش هاي متعددي به كار گرفته شود و حاصل آنها با هم سنجيده شود، كليد اصلي كشف استعداد ها و علاقمندي ها در توجه كردن به كارهايي است كه در طول سال هاي زند گي شما جريان داشته، تكرار شده و برايتان شادي آور بوده اند. آشكار سازي استعداد ها، علاقمندي ها، پرورش و به كارگيري شان، بزرگترين هديه است كه هر فرد به خود يا جامعه به او مي دهد. اين كار، مستلزم صرف وقت و هزينه مي باشد؛ اما سودي كه از كشف و پرورش آنها به فرد و جامعه مي رسد، آنقدر بزرگ است كه وقت و هزينه  صرف شده با آن، قابل مقايسه نمي باشد، كشف و پرورش اين استعداد ها و گزينش حرفه  بر اساس آنها مثل تولدي دوباره است.

از انجا كه قسمت اعظم عمرانسان با كار كردن سپري مي شود، منطقي، شايسته و ثمربخش است كه به كاري بپردازيد كه از آن لذت مي بريد و براي تان معني دار است؛ چون در غير اين صورت، روز هاي زنده گي تان با نگراني يا بي خبري ، در انتظار رسيدن دوران بازنشستگي و پايان عمر به باد مي روذ و در نتيجه خود را از درخشش برخاسته از ابتكار، نوآوري و سودمند بودن، جامعه را از حاصل خود شكوفائي و تعالي خويش محروم مي سازيد.

آري! كار معني دار، كاريست كه بر اساس استعداد، علاقمندي و آموزش بر گزيده مي شود، تنها در اين شرايط است كه فرد از فرصت خدمت كردن استفاده مي كند تا به جاي نشان دادن قيافه  خسته و دست به سر كردن در برابر مسووليتي كه دارد، شخصيت، توانايي، هنر، مهارت، سليقه و ابتكار خود را در هم آميزد و از مجموعه آنها ، كارش را مانند يك تابلوي نقاشي زيبا و ارزشمند به مردم تقديم كند.   

http://www.maboba.blogfa.com/post-26.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۴۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۶ - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۱۲)

تأثير فرصتها در پرورش استعدادها

          يكي از اركان مهم در مقوله استعداديابي واستعداد پروري، فرصتها هستند. اساسأ فرصتها يا دروني هستند و ما خود مسبب آن بوده ايم و يا اينكه ازبيرون نشأت گرفته اند. مثل فرصتي كه از سوي والدين، معلمان، خواهران و برادران، دوستان و.... فراهم ميگردد وما را در شناسايي و رشد استعدادها ياري ميدهد. در اينجا پرداختن به چند نكته ضروريست:

۱.       چگونگي دريافتن فرصتها.

۲.       جلوگيري از هدر رفتن فرصتهاي ايجاد شده.

۳.       چگونگي تبديل تهديدها به فرصتها.

مورد اول به اين اشاره دارد كه درزندگي هر يك از ما فرصتهائي ايجاد ميشود كه گويي خداوند به ما ارزاني ميدارد تا بدان وسيله زمينه رشد و پويايي استعداد خود را مهيا سازيم. در حديثي قدسي آمده است:

«وَفي اَيام دَهرِكُم نَفَحاتٌ اَلا فَتَعرضُوا لَها»

       بدين معني كه درزندگي هر كدام از شما نفحاتي (نسيم هاي انرژي بخش و جانفزا) از سوي خداوند وزيده ميشود، پس آگاه باشيد كه خود را درمعرض آنها قراردهيد.

مورد دوم به ما گوشزد ميكند كه مواظب باشيم فرصتهاي ايجاد شده تباه نشوند وحتي الامكان  از آنها بهره كافي را ببريم. درحديث گهرباري داريم كه:

«اِغتَنِموا الفُرصَ فَاِنَّها تَمُرُ مَرَ السحاب»

 يعني فرصتها را غنيمت شماريد و در يابيد چرا كه مانند ابرميگذرند. پس لازمه بهره مندي از فرصتها سرعت و دقت در كشف آنهاست.

       سومين نكته در فرصتها اشاره به اين موضوع دارد كه با مديريت عالي و متعالي ميتوان حتي ازتهديدهاي زندگي هم فرصت ساخت.

          يكي ديگر از عواملي كه متأسفانه بسياري از ما آن را تهديد قلمداد ميكنيم، داشتن رقيب است. در كلاسهاي درس ما بعضأ دانش آموزان مخصوصأ دانش آموزان درسخوان و طراز اول دوست دارند يكه تازه باشند درحاليكه اين رقيب است كه آنها را به فعاليت بيشترو پويايي مضاعف وا ميدارد و اساسأ رقابت سالم عامل پيشرفت است و نبايد عامل اضطراب و ناراحتي باشد. در بعضي موارد حتي دشمن هم ميتواند نقش يك فرصت خارجي را ايجاد كند.

         البته تعيين دقيق اينكه اتفاق پيش روي ما يك فرصت است و يا تهديد كار چندان آساني هم نيست و به عواملي از جمله تجربه، دانش و صحيح بودن زاويه ديد نيز بستگي دارد به عنوان مثال در يك عمليات نظامي كه بين ما و دشمن كانال عريضي حائل شده است، تشخيص اينكه آن كانال آيا فرصت است يا تهديد فقط به اين نكته بستگي دارد كه آيا نيروي تهاجمي و دفاعي ما از آنها بيشتر است يا بالعكس. اگر ما از آنها قوي تريم اين سد يك مانع و لذا يك تهديد است اما در صورتيكه آنها از ما قوي تر باشند اين كانال فرصتي است فرا روي ما كه مانع از حمله دشمن به سمت ما شود. 

http://testiq.ir/index.php?view=article&catid=47%3Aarticles&id=153%3A2011-02-23-18-27-45&option=com_content&Itemid=82


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۳۹ ] [ مشاوره مديريت ]
 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۶ - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۱۱)

ديدگاه هاي مشاهير در باره " استعداد "

قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعدادهاي نهفته آدمي هنگامي آشكار مي شود كه نيازي حياتي، تواناييهاي او را به فعاليت وادارد و كشش آرزويي، سراپاي وجودش را به جنب و جوش درآورد.

آبراهام لينكلن

" اگر كسي استعداد طبيعي داشته باشد باز هم بايد براي موفقيت تمرين كند و آماده شود.
جان ماكسول "

" قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعدادهاي نهفته آدمي هنگامي آشكار مي شود كه نيازي حياتي، تواناييهاي او را به فعاليت وادارد و كشش آرزويي، سراپاي وجودش را به جنب و جوش درآورد.
آبراهام لينكلن "

" هوش و استعداد خود را پرورش بده، اما نه از راه مطالعه صرف، بلكه با تفكر توام با عمل. تمايل بيشتر دانشمندان به مطالعه شبيه تلمبه است؛ خالي بودن مغزهاي خودشان موجب مي شود كه افكار مردم ديگر را به سوي خود بكشند؛ هركس زياد مطالعه كند به تدريج قدرت تفكر خود  را از دست مي دهد.
شوپنهاور "

" نظم و ترتيب، آتش پالايشگري است كه استعداد را به قابليت تبديل مي كند
ري اسميت "

" بايد دانست كه تعهد و استعداد با هم ارتباطي ندارند، مگر اينكه شما آنها را به هم ربط دهيد
جان ماكسول "

" هر انسان عادي تنها از يك دهم استعدادها و قدرت فكري خود استفاده مي كند.
ويليام جيمز "

" نگرش انسان با استعداد و ظرفيت او رابطه مستقيم دارد.
جان ماكسول "

" تحمل انسان داراي نبوغ ناممكن است، مگر آنكه در وجودش دست كم دو ويژگي وجود داشته باشد : سپاسگزاري و پاكي
نيچه "

" به هر قهرمان ورزش حرفه اي كه بنگريد، استعداد فراوان مي بينيد. اما آنچه بهترين ها را به بالاترين سطح مي رساند، فكر و ذهن است
جان ماكسول "

" آنچه كسي را برنده مي كند، توانايي ذاتي، استعداد و يا ضريب هوشي او نيست. ابزار برنده، نگرش شماست نه استعدادتان؛ نگرش معيار كاميابي است.
دنيس ويتلي "

" استعدادهاي خود را پنهان نكنيد. استعداد براي اين خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابي در سايه چه فايده اي دارد؟
بنجامين فرانكلين "

" اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد.
جان ماكسول "

" تفاوت انسانها در داشتن و نداشتن استعدادها نيست بلكه در چگونگي استفاده از آن است.
استيوي واندر "

" دانايان سكوت مي كنند،با استعدادها گفتگو مي كنند و ابلهان اهل مجادله اند.
ضرب المثل چيني "

" در زنان هوش و در مردان استعداد بيشتر است. آنچه را زن با چشم دقت و بررسي مي بيند، مرد با ديده عقل و انديشه مي نگرد.
ژان ژاك روسو "

" استعداد بشر همواره با محدوديت روبه رو است و هيچ كس بدون داشتن برخي ضعفها نمي تواند نابغه گردد؛ اين ضعفها حتي مي تواند محدوديت هاي ذهني باشد.
شوپنهاور "

" لياقت و استعداد شخصي، وابسته به هدف عالي هر شخصي بوده و موفقيت، نتيجه مستقيم سعي و كوشش است.
كنفوسيوس "

" استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد
اونوره دو بالزاك "

" تمام سرمايه هاي خود را يك جا جمع كنيد، همه استعدادهاي خود را گرد آوريد، تمام نيروهاي خود را آرايش دهيد و همه توانايي هاي خود را براي تسلط روي حداقل يك زمينه كاري متمركز كنيد.
جان هاگاي "

" بهترين راه دشمن تراشي، داشتن و به كار انداختن استعداد و لياقت است
لاروشفوكو "

" دانشگاه، تمام استعدادهاي افراد از جمله بي استعدادي آنها را آشكار مي كند.
آنتوان چخوف "

" در جامعه اي كه كارها برحسب استعداد تقسيم نشود، در حقيقت همه بيكارند.
فرانسوا ولتر "

" هر كس با استعدادهايي آفريده شده كه بايد آنها را به كار بندد. به كار بستن آنها، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است.
گوته "

" استعداد هاي نهفته درون خود را كشف و شكوفا كنيد
آنتوني رابينز "

" بدبختي، مربي استعداد است
ويكتور هوگو "

" برنامه ريزي، يعني تشخيص اين مطلب كه بزرگترين استعدادها و آرزوها بايد مسير درست خود را پيدا كنند.
آنتوني رابينز "

" براي آگاهي از استعدادها و محدوديت هايتان، هيچ كس مناسب تر از خودتان نيست
پائولو كوئيلو "

" فرزانگان سخن نمي گويند، بلكه با استعدادان سخن مي گويند و تهي مغزان بگومگو مي كنند.
كونگ تين گان "

" استعداد، آدمي را مي پوشاند و وقتي استعدادش رو به كاستي نهاد، آنچه هست نمايان مي شود.
نيچه "

" كساني كه از حيث استعداد و طبيعت، مافوق ديگران هستند، غالبأ به خطا و گناه نزديكترند، زيرا هيچ دليلي ندارد كه استعداد، اشخاص را مافوق يكديگر قرار دهد
فرانسوا ولتر "

" استعداد در فضاي آرام رشد مي كند و شخصيت در جريان كامل زندگي.
گوته "

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۳۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۶ - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۱۰)

تعريف ذوق نزداهل معرفت


دراين فصل فرمايش بسيارخوش وخوبي دارد. ازآن فصلهاي خيلي خوب است كه يكي ازمطالب بلنداهل عرفان رادراينجاپياده كرده است.دركتب عرفاني مثلاً"شرح فصوص"قيصري درچندين جادربارۀ"ذوق"مطالبي ذكركرده كه مادريك جاي حاشيه داريم كه ذوق راكجاهاي آن كتاب عنوان كرده است.آنجاآورده كه وقتي آقايان اهل عرفان مي گويند"ذوق"منظورشان چيست؟به همين جهت است كه جناب خواجه درشرح فرمود:"واهل المشاهدة يسمّون نيل اللذّة العقليّة ذوقاً"؛اين اهل مشاهده يعني اهل عرفان،اهل كار،اهل كشف وسيروسلوك ورياضت شرعي نيل به لذت عقلي را"ذوق"مي گويند.شيخ هم همين اصطلاح عرفاني راپياده كرد.بعدازاين تاآخركتاب ازاين اصطلاحات فراوان داريم كه هريكي راان شاء الله به وقتش مطرح خواهيم كرد.ذوق همان "چشيدن"است.

شرح اشارات نمط هشتم حضر ت علامه حسن حسن زاده آملي حفظه الله

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۶ - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۹)

تعريف و انواع ذوق

تعريف ذوق

ذوق در لغت به چند چيز اطلاق شده است:

1-چشيدن: امتحان نمودن مزة چيزي را.

هر بي خبر نشايد اين راز را، كه اين را

جاني شگرف بايد ذوق لقا چشيده

 (عطار)

2-چشايي: يعني قوه اي كه به وسيلة آن طعم چيزي تشخيص گردد.

گفتم كه نفس حسيه را پنج حاسه چيست

گفتا كه لمس و ذوق و شم و سمع بابصر

( ناصر خسرو)

ذوق عذاب تاكي ديوانه را چشاني

از رحمت تو هست ما را اينقدر شكايت

(كمال خجندي)

3-طبع، سليقه و استعداد:

در چارسوي فقر درا  تا ز راه ذوق

دل را زپنجنوش ملامت نكني دوا

(خاقاني)

لفظ پريشان شان بردل اصحاب ذوق

خشك چو باد سموم سرد چو دندان مار

(خاقاني)

هركه را ذوق و طبع صافي نيست

ذوقش از شعر مجد خوافي نيست

(مجد خوافي)

4-خوشي و نشاط:

تشنه را گر ذوق آيد از سراب

چون رسد دروي گريزد جوي آب

(مولوي)

بانگ چنگ آمد و ناي جستم از ذوق زجاي

بنگريدم ز سراي همچو ماري و زغو

 (سوزني)

5-قوة تميز زيبايي از زشتي:

چو بو شعيب وخليل و چو قيس و عمرو وكميت

به وزن و ذوق عروض و به نظم ونثر و روي

 (منوچهري)

اشتر به شعرعرب در حالت است وطرب

گر ذوق نيست كژ طبع و جانوري

(سعدي)

6-تمايل خاص فطري وخلقي كسي به چيزي مثل ذوق موسيقي، ذوق شعر، ذوق نقاشي و...

هركه را ذوق و طبع و صافي نيست

ذوقش از شعر مجد خوافي نيست

(مجد خوافي)

فرهنگ عميد تنها به معاني چشيدن، چشايي، طبع وسليقه و خوشي ونشاط اكتفاكرده ولي دهخدا تمام معاني فوق را با استناد به اشعار شاعران پيشين ياد آورشده است.

ذوق در اصطلاح صوفيه عبارت است از "مستيي كه از چشيدن شراب عشق مر عاشق را شود." ملاعبدالرزاق كاشي ذوق را اولين درجه از درجات شهود حق به حق به اندك زمان دانسته است.

ذوق نزد ادبا عبارت است از قوة محركه اي كه انسان را به جانب چيزي به وجد آورد. چلپي در حاشية مطول مي نويسد: "ذوق قوه اي است ادراكيه كه مراو را به اداراك سخن هاي لطيف ومحاسن خفية آن اختصاصي است."

ذوق در مبحث زيبايي شناسي، با توجه به معاني ادراكي و حسي آن، چنين تعريف شده است:

" ذوق يك احساسي است لطيف وخوش آيند."

(بكايي؛ سخن شناسي، چاپ اول، نشركتابخانة ابن سينا، تهران 1346،ص 80 )

يا درجاي ديگر آمده است:

" ذوق در اصطلاح نوعي از شعور است كه در طبيعت بشر به منظور ادراك بداعت وايجاد بدايع به وديعت گذاشته شده و چون از جمله حادثات رواني است كميتي ندارد و كاملاً كيفي است و فقط قابل تنوع بوده و شدت وضعف مي پذيرد."

(همان، ص 84 )

از مجموع تعريف هاي فوق به اين نتيجه مي رسيم كه:

1- ذوق يك قوه است مثل قوة چهارگانة ديگر.

2-اين قوه در فطرت ونهاد انسان به وديعت گذاشته شده است؛ يعني امر عمومي است. در همة انسان ها (حتا حيوانات) وجود دارد. وهيچگاه از بيرون بر انسان عارض نمي گردد.

3-كيفي ورواني است. كميتي براي آن متصور نمي باشد.

4-محرك است. انسان را به چيزي دعوت مي كند. براي او رغبت ايجاد مي نمايد.

5-وظيفة او در قدم نخست درك اشياست. چيزي را كه مي بيند ابتدا آن را درك مي كند. صورت او را در ذهن مجسم مي سازد.

6-نسبت به آن شيء رغبتي را در ذهن ايجاد مي نمايد. شوق آدمي را برمي انگيزد؛ مثلاً اگر گلي را مي بيند نسبت به آن تمايل پيدا مي كند  و  او را مي خواهد.

7-چيزي را از چيز ديگر تميير مي دهد. زيبا را از نازيبا تشخيص مي نمايد. شعر خوب را از بد تفكيك مي كند.

برجسته ترين خصوصيات ذوق

ذوق از خصوصيات زيادي برخوردار مي باشد كه برخي از آن ها را ياد آورشديم. اينك به صورت فهرست وار عمده ترين آن ها را تذكر مي دهيم:

1-ذوق چون عمل كيفي است صورت مادي و حسي ندارد بلكه فقط مي توان با قوة ادراك را آن را دريافت نمود.

2-نسبي است و در هر انسان تفاوت پيدا مي يابد. درهمه افراد به صورت يكسان ظهور نمي كند. هر شخص ممكن است در جهات خاصي ذوقي  داشته باشد.

3-عمومي است؛ يعني در همه انسان ها بالفطره وجود دارد.

4-قابل تكامل است. به صورت تدريجي وبه وسيلة ممارست زياد رشد مي كند و تا سطح عشق بالا مي رود.

5-اثر بداعي را از لابداعي و غير بداعي تشخيص مي كند.

6-آثار بديع را به وجود مي آورد.

انواع ذوق

ذوق از منبع آفرينشي خود به  دوگونه تقسيم مي گردد:

ا-ذوق حسي: ذوق حسي ذوقي است كه از راه حس انسان به چيزي تمايل پيدا مي كند مانند ديدن گل نرگس يا گل لاله و... ديدن گل ها و اشياي زيبا رغبتي را در دل به وجود مي آورد كه نتيجه اش خواست آن مي باشد. ذوق از اين ناحيه با قوة مخيلة انسان ارتباط مي يابد و درحقيقت جزئي از آن قرار مي گيرد.

2-ذوق عقلي: ذوق عقلي آن است كه از طريق فكر و انديشه به دست آيد مثل خوشايندي يك مطلب علمي ويامضمون جالب وخواندني. ذوق از اين ناحيه با عقل رابطه مي گيرد و داراي دو جنبة تخيلي و عقلي مي شود.

نقش ذوق در شعر

پس از اين كه دانستيم ذوق چيست لازم است بدانيم كه ذوق در شعر چه نوع نقشي را ايفا مي كند؟ شاعر با داشتن ذوق چه كار هايي را انجام داده مي تواند و مخاطب تا چه پايه به درك شعر وتشخيص زيبا از نازيبا نايل مي آيد؟

براي روشن شدن اين مطالب ذوق را در ارتباط به شاعر و مخاطب جداگانه به تحليل مي گيريم:

اما در ارتباط به شاعر بايد گفت: آنچه مهم است تمييز پديده هايي است كه در جذب ذهن وخيال مخاطب رول اساسي دارد. مثلاً يك شاعر بايد ازاين قوة ادراك برخوردار باشد كه بتواند كاربرد واژه هاي شاعرانه را از غير آن تمييز دهد؛ چه اين كه بنابر نظر تعدادي از نويسندگان هرواژه ازلحاظ رواني قابليت جذب هرنوع افكار را ندارد چه بسا واژه هايي هستند كه باعث نفرت و انزجار خواننده مي شوند همانند واژه هاي سگ، خوك، خر، جرش شا و...  . اين كلمه ها با اين كه از لحاظ ساختار ظاهري از حروف الفبا تشكيل يافته اند اما از نگاه رواني تأثيرات منفي را روي خواننده وشنونده برجا مي گذارند. بالمقابل واژه هايي چون مهتاب، ثريا، ستاره، دريا، آب، ابرو، خال لب و... موجب بشاشت خاطر و انبساط نفس خواننده وشنونده مي گردد. از اين رو هر واژه كاربرد ويژه ئي دارد؛ يك واژه در جايي زيبا جلوه مي  نمايد و در جاي ديگر نه. بنابراين درك اين امر براي شاعر از ارزش والايي برخوردار مي باشد. شاعر براي اين كه بتواند شعر ش را ماندگار و جذاب سازد نخست از مخاطب خود  شناخت لازم را به دست آورد و ذهن و روان وي را به صورت دقيق بشناسد سپس واژه ها و پديده هاي طبيعي را كه در سروده هاي خود به كار مي برد تشخيص نمايد. به طور مثال اين شعر را ببينيد:

چقدر مانده به آخر دو ايستگاه، آري

دو ايستگاه به قدر دو سطر آه، آري

(شريف سعيدي؛ ماه هزار پاره، چاپ اول، انتشارات عرفان، تهران 1382 ، ص 119 )

زابري روسري داري، زباران پيرهن بانو

تعارف مي كند رنگين كماني را به من بانو

به دستش ساعتي از ماه واز ميچيد انگشتر

به پاكرده است كفش از كهكشان و ياسمن بانو

(همان، ص 75 )

هردو شعر مال يك شاعر است؛ اما فضاي هردو باهم فرق مي كند. در دوبيت نخست، ايستگاه محور اصلي سخن است و در دوبيت اخير بانو. فضايي كه در دوبيت اول ايجاد شده يك فضاي خشك بي شايبه است كه هيچ طبعي را بر نمي تابد ليكن فضاي شعر دوم از طراوت وتازگي خاصي بهره مند مي باشد. چراكه واژه هايي كه در كنار  بانو قرار گرفته اند واژه هاي لطيف وسرشار از نازكي و زيبايي مي باشند از اين جهت جذابيت آن نسبت به شعر اول بيشتر گرديده است.

به اين ترتيب مي  بينيم كه ذوق شاعر در تشخيص زيبا از نازيبا كارامدي بسيار بالا و حساسي دارد.

اما نسبت به مخاطب بايد اذعان كرد كه درعين اين كه ذوق در بازشناسي صوري شعر و تأثير پذيري رواني ازآن، نقش بنيادي دارد، درفهم شعر هم از پتانسيل قوي برخوردار مي باشد؛ زيرا هر اثري بدون مطالبة نفس امكان حضور در خاطر را ندارد و تا توجه حاصل نگردد، فهم آن نيز مشكل خواهد بود. لذا وقتي بيدل مي گويد:

هواي پختگي داري كلاه فقر برسر نه

كه ازتاج سرافرازان خيال خام مي خيزد

خواننده  پس از رغبت  حاصله از لطيف طبعي  شاعر، براين صدد مي شود تا رابطة كلاه فقر و تاج سرافرازان را دريابد. بعداز اين كه علقة تضاد ميان آن دو را شناخت، رابطة پختگي وخيال خام را نيز به آساني كشف مي كند و از اين منظر بربرج  بلند فهم شعر دست مي يازد.

منبع :

http://jafarimahmood.blogfa.com/post-75.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۲۰:۳۶ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][k">۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیر