stDate~>">چرا فروشنده نمي‌تواند مشتري راغب را جذب نمايد ؟
لوله فروش Sales Funnel
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3310
دیروز : 1950
افراد آنلاین : 9
همه : 5159699


رهنمودهايي براي انتخاب موضوع پايان نامه


انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران
گروه پژوهش

رهنمود ها و ملاحظاتي پيرامون شناسايي و انتخاب موضوع پايان نامه
(براي پژوهشهاي پيمايشي حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي)


مرحله اول: ملاحظات و نكات اوليه
مطالعه اجمالي در برخي زمينه هاي مورد علاقه و مهم
جستجو در برخي پايگاهها و نيز اينترنت تحت عبارت "research topics" و يا "research priorities" و يا " issues for research " در حوزه هاي دلخواه براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
مطالعه و وارسي "پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر" در فصل آخر پايان نامه ها براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
صرف وقت بيشتر و مطالعه عميق تر و تحليلي تر در باره موضوع هاي مطرح
مشورت با استادان و ساير دانشجويان آگاه و منتقد در مورد موضوع هاي قابل قبول و مطرح
مرحله دوم: بررسي و تحليل مقوله ها و نكات مورد توجه در انتخاب موضوع
علاقه مند بودن به موضوع
در نظر گرفتن توانايي ها و امكانات فردي مثلاً قدرت تجزيه و تحليل، توانايي تحليل آماري، توانايي برقراري ارتباط با جامعه ي مورد تحقيق، و...
نو بودن موضوع (تكراري و يا تقليدي صرف نباشد)
ارزشمند بودن موضوع
- مطرح بودن در سطح ملي يا منطقه اي يا جهاني
- منطقي بودن و نه فريبنده بودن (در اين مورد بايد فرهنگ جامعه اعم از دانشجو و استاد به گونه اي اصلاح شود كه دريابد ظاهر و كلمات زيبا و فريبا بدون توجه به واقعي، كارآ و منطقي بودن آن نه تنها پژوهش مفيد و گره گشايي نمي آفريند بلكه مشكل ساز هم هست)
كاربردي بودن (در مورد پژوهشهاي غيربنيادي): امكان استفاده از نتايج در كوتاه مدت يا ميان مدت (بتواند به يك نياز مهم پاسخ دهد)
مطرح بودن به منزله مسئله (امكان تعريف يك مسئله جديد مبتني بر پيشينه پژوهش يا تجربيات حرفه اي و شخصي)
امكان تعريف سؤال يا فرضيه بر اساس مسائل عملي يا نظري
- سؤالهاي مشخص، عيني و هدفمندي را بتوان طرح كرد
- براي پاسخ به سؤالها، راه حل علمي و روش مناسب وجود داشته باشد
امكان عملي اجراي پژوهش
- انجام مراحل تحقيق با دشواري غيرعادي همراه نباشد
- مراحل كار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداكثر يك سال) قابل انجام باشد
- مطالعات نظري و دستيابي به منابع امكان پذير باشد
- نمونه معرف (نماينده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مايل به همكاري باشد
- شيوه گردآوري اطلاعات (توزيع پرسشنامه و يا مصاحبه و يا راه هاي ديگر) در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد
- اطلاعات مورد نياز قابل دسترس و گردآوري باشد
- امكان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقيق (وجود يك يا چند روش ب-serif"> 
شنونده گان •گوش دادن كار مشكلي است. •كار شما آسانتر ساختن اين موضوع با پرسيدن مرتب از خودتان است كه آيا آن ها مطلب را گرفتند. •به اين شكل: –به شنونده گان زمان لازم براي فكر كردن را بدهيد –بدون وقفه صحبت نكنيد –آن ها مطالب را آن گونه كه شما مي دانيد، نمي دانند. –تصاوير و معادلات براي هضم شدن نيازمند زمان هستند –واژه هاي و تعاريف جديد بايد تكرار شوند –واژه هاي كليدي و تعاريف را به شنونده گان يادآوري كنيد   شنونده گان خود را بشناسيد •افراد حرفه اي، دانشمند، دانشجو، يا عامي؟ •سخنراني براي همكار بسيار متفاوت از شنونده گان عمومي است •چه كسي در ليست شنونده گان شما است؟ •هرگز تخمين پايين از شنونده گان نداشته باشيد •هر شنونده اي ممكن است فكر قبلي در مورد موضوع داشته باشد   شنونده گان را درگير كنيد •سوالات واقعي را بپرسيد تا ذهن شنونده گان را مشغول نگه داريد –صرفاً بعنوان راهنمايي براي درك مطالب –لازم نيست به شما پاسخي دهند •ارتباط ديداري برقرار كنيد •بطرف فردي كه سوال مي كند و يا جواب مي دهد قدم بزنيد، مستقيماً به آن ها نگاه كنيد •سعي كنيد از مثال هاي جالب و قانع كننده استفاده كنيد   سبك ارائه شفاهي •واضح صحبت كنيد •شمرده و به اندازه كافي بلند كه شنيده شود •به طرف شنونده گان حرف بزنيد، نه صفحه نمايش، تخته سفيد و يا كامپيوتر!! •اشاره تان بطرف صفحه باشد نه كامپيوتر •ادامه دهيد، تاكيد كنيد، اشاره كنيد   سبك ارائه شفاهي •واضح صحبت كنيد •شمرده و به اندازه كافي بلند كه شنيده شود •به طرف شنونده گان حرف بزنيد، نه صفحه نمايش، تخته سفيد و يا كامپيوتر!! •اشاره تان بطرف صفحه باشد نه كامپيوتر •ادامه دهيد، تاكيد كنيد، اشاره كنيد   اسلايد •به پاور پوينت خيلي متكي نشويد •اسلايد ها بايد ساده و بدون گيج كننده گي باشند •از رنگ ها بطور ملايم استفاده كنيد •كنتراست بالايي بين حروف و زمينه باشد •هر اسلايد بايد: –مختصر و مفيد باشد ( نه طولاني و جامع) –نكات كليدي را پررنگ كند –عنوان معني داري داشته باشد ( نه مقدمه اي به اسلايد) –متمركز باشد   اسلايد خوب •فونت ساده و بزرگ •متحرك سازي كاملاً ساده     اسلايد زشت •فونت شكسته و غير متعارف •كنتراست بد فونت و زمينه   پيام •چه مطلبي را مي خواهيد انتقال دهيد؟ –از روش بالا به پايين استفاده كنيد – در ابتدا، تصاوير بزرگ و كلي را نمايش دهيد –سپس به جزئيات وارد شويد – در صورت نياز به تصوير بزرگ بر گرديد   •پيام خود را در سه سطح مطرح كنيد –يك يا دو جمله –يك يا دو پاراگراف –جزئيات كامل   به مطالب مهم كارتان تاكيد داشته باشيد •به صورت تيپيك، اكثريت مطالب ارائه شده مشخص و آشكار است •به همين دليل، ممكن است مطالب تازه و مهم از ياد به رود •بطور واضح مطالب مهم را با روش هاي زير مشخص كنيد –فيزيكي: تون صدا، حركات بدن –بصري: اسلايد هاي خوب –شفايي: به شنونده گان بگوئيد –ذهني: مطالب را به آنچه كه مي دانند ربط دهيد   تكرار •قسمت هاي مهم را تكرار كنيد: –20% و يا بيشتر حاضرين در هر لحظه به چير ديگري فكر مي كنند. –و همچنين در مورد مطالب به اندازه شما فكر نمي كنند •پيام اصلي را مكرراً تاكيد كنيد •هر موقع اصطلاح جديد و يا موضوع جديد باشد به حاضرين ياد آوري كنيد •مجدداً، گوش كردن كار مشكلي است   به مطالب خود مسلط باشيد •ممكن است افرادي در جلسه به اندازه شما و با بهتر از شما در مورد مطلب ارائه شده اشراف داشته باشند •هرگز اسلايد ها و يا مطالبي را كه قادر به توضيح نيستيد در كار خود قرار ندهيد •سوالاتي را كه احتمال پرسيده شدن دارند در نظر بگيريد   تمرين •تمرين •تمرين •تمرين •در مقابل آيينه •به دوستان •به استاد راهنما   شماي كلي اسلايدها •مقدمه •كليات •روش كار •نتايج •بحث •نتيجه گيري   مقدمه •مسئله مورد سوال را تعريف كنيد •حاضرين را پر انگيزه كنيد •اصطلاحات را بيان كنيد •به مشاركت ها تاكيد كنيد •يك شماي كلي را ارائه كنيد   روش كار · در ابتداي دفاع خود ابتدا از اساتيدي كه شما را در اجراي ان كمك كرده اند و اساتيد كه در جلسه دفاع حضور دارند با ذكر نامشان تشكر كنيد.در پايان پاورپوئينت خود نيز از اين افراد نام برده و از تشكر خود را اعلام كنيد. در پايان جلسه دفاع بار ديگر از اين افراد و افراد حاضر در سالن تشكر كنيد.

· شما يك محقيق هستيد و نه يك دانشجو در مقابل اساتيد ،شما بهتر از هر فردي از زواياي تحقيقتان مطلعيد پس با قدرت و جسارت از ان دفاع كنيد.و اين را به خاطر داشته باشيد كه شما در مورد تحقيقتان از داوران بيشتر مي دانيد و اين شما هستيد كه با دفاع خود بايد از ان را درخشان كنيدپس با گفتن اينكه من نگرانم يا استرس دارم خود و كارتان را ضعيف نشان ندهيد.شما بايد درجلسه دفاع خود ثابت كنيد كه ديگر يك كارشناس ارشد و محقق مي باشيد .حتي طوري برخورد كنيد كه نشان دهد شما به كارتان و نتايجتان 100% اعتماد داريد و به هيچ وجه ايرادي بر ان وارد نيست. كمي خود بزرگ بيني و شكست ناپذيري در اينجا بد نيست.اين به داوران القا مي كند كه شايد واقعا كار شما فوق العاده است و حتما نقصي ندارد.پس به هيچ وجه شكسته نفسي نكنيد(اينجا كاربردي ندارد)

· در هنگام دفاع خود بر روي اسلايدهايي كه در ان مدل يا جدول مهمي و يا نموداري را ارائه داده ايد بيشتر مكث كنيد و اجازه دهيد تصوير اين مدل در ذهن داوران نقش ببنند. با اعتماد به نفس از انها سخن بگوييد .

· همه نكات مثبتي كه كارتان دارد،همه زحماتتان را ،همه كارهايي كه براي بهبود كارتان انجام داديد را در دفاع خود ذكر كنيد طوري كه داوران احساس كنند شما كار بزرگي را به انجام رسانده ايد.

· وقت دفاع خود را رعايت كنيد.شايد به شما 20-30 دقيقه وقت براي دفاع دهند بهتر است براي خود 25 دقيقه در نظر بگيريد و قبلا دفاع خود را در اين محدوديت زماني تمرين كنيد .

· از مطالبي كه در دفاع خود مي خواهيد مطرح كنيد نت برداري كنيد زيرا با وجود استرس شايد بعضي از انها را فراموش كنيد.نيم نگاهي به انها انداختن مي تواند به شما در ياداوري كمك كند.

· حتي اگر به شما تذكر داده شده است كه در 20دقيقه دفاع كنيد باز هم سعي كنيد در زمان مورد نظر خود ان را انجام دهيد.چون بعدا اگر چيزي را از قلم بيندازيد داوران ان را نقص مي بينند و بعد كه مي گوييد شما گفتيد در اين محدوده زماني دفاع كنيد مي گويند "2-3 دقيقه بالا و پايين مهم نيست اما اين موضوع كه شما مطرح نكرديد مهم است".پس اجازه دهيد با ارامش كار خود را در زماني كه خودتان قبلا تمرين كرده ايد به اتمام برسانيد .

· از استفاده واژه هاي عربي و انگليسي بپرهيزيد و سعي كنيد در صورت امكان از كلمات فارسي استفاده كنيد.به مفهوم كلمات دقت كنيد مثلا شايد در اكثر كتابها بيايد تسهيم دانش اما شما بايد توجه كنيد كه شما بايد از كلمه به مشاركت گذاري دانش استفاده كنيد چرا كه تسهيم دانش به معني ان است كه هر فرد سهم خود را بر مي دارد اما به اشتراك گذاري معني ديگر دارد.

· در دفاع خود دقت كنيد به گونه اي بايد دفاع كنيد كه افراد داخل سالن كه از تحقيق شما بي اطلاع هستند كاملا موضوع را درك كنند و بايد روان ،پيوسته و ساده مطالب را بيان كنيد.

· توجه كنيد كه داوران كمتر متن كل پايان نامه را مطالعه مي كنند بلكه چكيده،و فصل 3 پايان نامه شما كه حاوي روش شناسي است را مطالعه مي كنند پس سعي كنيد اين بخش ها را به دقت و ظرافت بنويسيد.

· بيشترين خطاهايي كه داوران مي گيرند روي مسائل روش شناسي تحقيق مي باشدچرا كه اكثرا در رابطه با موضوع شما اطلاعي ندارند اما در مورد روش تحقيق خوب مي دانند پس سعي كنيد روي اين بخش چه در نگارش و چه در دفاع دقت كنيد.

http://sanaznik.blogfa.com/post-38.aspx


امتیاز:
 
بازدید:

[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۹:۴۳ ] [ مشاوره مديريت ]

در انتهاي هر دوره تحصيلي انجام پايان نامه يكي از مهمترين مراحل و شايد مهمترين آن هاست. پايان نامه حاصل به كارگيري تمام آموخته هاي دانشجو و معرف توانايي هاي وي مي باشد.

به همين جهت انتخاب موضوع پايان نامه يكي از مهمترين و شايد دشوار ترين مرحله كار باشد. موضوع خوب و روشن مي تواند انگيزه بخش باشد و موضوع دور از دسترس و مبهم مي تواند موجب سرخوردگي و بي انگيزگي گردد.

نكات قابل توجه در انتخاب موضوع پايان نامه:

- علاقه مند بودن دانشجو به موضوع؛ موضوع بايد به نوعي دغدغه دانشجو  باشد.در اين حالت ، موضوع محقق را وا مي دارد فراتر از وظايف صوري تعيين شده فعاليت كند. در نتيجه كار بهتري انجام شده  و ميزان يادگيري دانشجو نيز افزايش خواهد يافت.

- در نظر گرفتن توانايي ها و مهارت هاي فردي مثلاً قدرت تجزيه و تحليل مطالب، توانايي تحليل آماري، توانايي برقراري ارتباط با جامعه ي مورد تحقيق، و...

- ارزشمند بودن موضوع

- نو بودن موضوع (تكراري و يا تقليدي صرف نباشد)

- اهميت داشتن در سطح ملي يا منطقه اي يا جهاني

- كاربردي بودن (در مورد پژوهشهاي غيربنيادي): امكان استفاده از نتايج در كوتاه مدت يا ميان مدت (بتواند به يك نياز مهم پاسخ دهد)

-  مطرح بودن موضوع به منزله يك مسئله (امكان تعريف يك مسئله جديد مبتني بر پيشينه پژوهش يا تجربيات حرفه اي و شخصي)

- امكان بيان سؤال يا فرضيه بر اساس مسائل عملي يا نظري موضوع (بتوان سؤالهاي مشخص، عيني و هدفمندي را طرح كرد)

-  امكان عملي اجراي پژوهش ( انجام مراحل تحقيق با دشواري غيرعادي همراه نباشد- مراحل كار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداكثر يك سال) قابل انجام باشد

- اطلاعات مورد نياز قابل دسترس و گردآوري باشد و دستيابي به منابع امكان پذير باشد

- نمونه معرف جامعه مورد پژوهش آمادگي همكاري و ارايه اطلاعات در زمينه موضوع مورد نظر را داشته باشند

- امكان ادامه پژوهش هاي بيشتر در همان زمينه وجود داشته باشد

- پيشنهادهاي جديدي را بتوان از دل پژوهش براي پژوهش هاي آتي مطرح كرد      

 -  امكان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمينه (توليد دانش جديد) حتي الامكان وجود داشته باشد.

- موضوع پايان نامه بايد در حوزه علاقه و پژوهش استاد راهنما نيز باشد تا بتواند به خوبي دانشجو را راهنمايي كند

كانالهايي كه در انتخاب موضوع مي توانند دانشجو را ياري دهند:

حوادث جاري يا اخبار روز

نيازهاي سازمان ها و معضلاتي كه سازمانها با آن روبرو هستند همين طور فراخان هايي كه در اين زمينه وجود دارد

مجلات علمي

 اظهارنظر دست اندركاران و صاحب نظران در حوزه مورد علاقه

موضوعاتي كه به طور عمومي پذيرفته شده اند

مسائلي كه داراي راه حل ناقص اند يا به طور كامل اثبات نشده اند.

استفاده از رويكردهاي متفاوت ديگري در حل يك مسئله.

پيشنهاد هاي تحقيق پايان نامه هاي ديگر


جستجو در برخي پايگاهها و نيز اينترنت تحت عبارت "research topics"  و يا "research priorities" و يا " issues for research " در حوزه هاي دلخواه براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب

مشورت با اساتيد مختلف و در ميان گذاشتن موضوعات مورد علاقه با آن ها براي روشن شدن موضوع مي تواند بسيار مفيد باشد حتي ارائه موضوع در جلسات دانشحويي و براي دوستان مي تواند بسيار كمك كند تا دانشجو به روشني بفهمد دنبال چيست .

بعضي از اساتيد در بعضي از دانشگاهها جلسات هفتگي عمومي با دانشجوياني كه با آنها پايان نامه دارند برگزار مي كنند و از دانشجويان خود كه دفاع كرده و از اين مرحله عبور نموده اند نيز دعوت مي نمايند تا موارد با حضور جمع چند نفره دانشجويان به بحث گذاشته شود. (اين امر در دانشگاههاي خارج از كشور روتين و رايج است، اما متاسفانه در جامعه دانشگاهي داخل كشور معدود و محدود است)

بديهي است تشكيل چنين جمع هايي در روشن نمودن ابعاد مبهم فعاليت هاي علمي - پژوهشي و توليد واقعي دانش ، بسيار راهگشاست. اميدوار باشيم كه چنين رسمهاي نيكويي در جامعه دانشگاهي ما نيز متداول گردد. آرزويي كه به دلايل گوناگون بس دور مي نمايد...

http://1researcher.blogfa.com/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۹:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

پايان نامه چيست؟


پايان نامه نوشتاري است كه شما درآن موضوع يا سوالي را بررسي كرده و از راه تجزيه و تحليل و يا تجارب عملي و يا آزمايشي به پاسخ آن مي رسيد. به بيان ديگر پايان نامه استدلال موضوعي، ارائه پژوهشي تجربي، حاصل كارآموزي و يا احتمالا (با اغراق) مهم ترين نوشته اي است كه تا كنون منتشر كرده ايد. اما پايان نامه دكترا بايد موضوع مناسب و جامعي داشته باشد و بيانگر پديده يا نتيجه اي جديد باشد. پايان نامه اساس و پايه بسياري از تحقيقات علمي و اكتشافات محققين مي باشد.

موضوع پايان نامه
تحقيق و نوشتن پايان نامه پروژه اي بزرگ است كه چند ماه طول مي كشد و انجام آن نيازمند نظم و انضباط است ، در نتيجه فرد بايد بسيار به موضوع پايان نامه علاقمند باشد.. براي حفظ علاقه و انرژي شما در طول مدت مطالعه موضوعي را انتخاب كرده كه واقعا به آن علاقه داريد. بهترين راه براي شروع اين است كه به دنبال سوال جالبي باشيد. در اين مرحله ، شما بايد يك سوال خوب شكار كنيد. پيدا كردن پاسخ اين سوال هدف از تحقيق و نوشتن پايان نامه شما مي باشد.

مقدمات انجام مطالعه
تفكر در مورد پايان نامه هنگامي به سراغ شما مي آيد كه با واقعيت اتمام تحصيلات خود مواجه شده ايد. اين مرحله هم جديد و هم متفاوت از مراحل قبلي است. انتخاب دپارتمان و استاد راهنما توسط خود شما انجام مي شود. براي انتخاب آنها موارد ذيل را رعايت كنيد:

1- به افكار و ايده هاي خود بها دهيد. هيچگاه افكارخود را ناديده نگيريد. به درستي فكر كنيد كه آيا مي توانيد پروژه تحقيقاتي خاصي را برنامه ريزي كنيد. براي تفكرات خود در اين مرحله ارزش قائل شويد . فرصت را در اين مرحله از دست ندهيد. سعي كنيد و خلاق باشيد.

2- نظرات خود را بنويسيد. اين روش امكان مرور ايده ها را براي شما فراهم مي كند.همچنين مي توانيد افكار خود راتغيير داده يا اصلاح نماييد. اگر شما ايده هاي خود را ننويسيد آنها به صورت مداوم تغيير مي كنند. چه احساس خوبي است وقتي شما نشسته و ايده هاي بسياري را كه از قبل نوشته ايد مرور مي كنيد.

3- سعي كنيد بيش از حد تحت تاثير افكار ديگران (همكاران، هم كلاسي ها و دپارتمان مربوطه) قرار نگيريد. شما مي توانيد موضوعي را انتخاب كنيد كه واقعا مورد علاقه شماست. اين فرصت بسيار خوبي در زندگي حرفه اي شماست كه روي موضوعي كه واقعا به آن علاقه داريد متمركز شويد.
4- با اين فكر شروع نكنيد كه مطالعه شما توجه بين المللي را به خود جلب نمايد. در عوض بايد در تنظيم هدف خود واقع گرا باشيد . بايد توجه كنيد كه
شما در حال تكميل تحصيلات دانشگاهي خود هستيد. روند انجام پژوهش ممكن است به همان اندازه يا بيشترنسبت به نتايج پژوهش اهميت داشته باشد. بايد توجه نمود كه اولين و مهم ترين پروژه تحقيقاتي شما د ر تجربه يادگيري شما نقش فراواني دارد.
5- در مورد زماني كه مايل به انجام تحقيق خود هستيد واقع گرا باشيد. اگر پروژه زمان بيشتر از حد انتظار شما را مي طلبد شما ممكن است با مشكل مواجه شويد. مي توانيد از همين الان يك پيش نويس از جدول زماني تهيه كنيد. سعي كنيد زمان شروع و پايان هرمرحله را مشخص نماييد. جدول زماني خود را در محل قابل ديد (بالاي مانيتور رايانه خود ) قرار دهيد. جدول زماني خود را به صورت دوره هاي با تاريخ هاي جديد به روز رساني كنيد.
6- اگر شما به قصد كار بر روي تحقيق خودتمايل به گرفتن مرخصي از كار هستيد زمان مناسبي را براي آن انتخاب نكرده ايد شما مي توانيد مراحل تفكر در مورد پايان نامه را بدون مرخصي انجام دهيد. در اين 6 مرحله اصلي كه شما در پروژه تحقيقاتي خود را داريد، احتمالا بهترين زمان براي مرخصي وجود مرحله 4 (مرحله نوشتن) است. اين زماني است كه شما واقعا به فكر كردن نياز داريد. زيرا نگارش نيازمند تمركز زياد بدون مداخله مي باشد.
مرحله 1 - فكر كردن در مورد پايان نامه
مرحله 2 -تهيه طرح
مرحله 3 - انجام طرح
مرحله 4 - نوشتن پايان نامه پژوهشي
مرحله 5 - به اشتراك گذاري نتايج پژوهش با ساير
مرحله 6 - اصلاح پايان نامه پژوهشي
7- در اين مرحله انجام بخش بسيار كوچك و مقدماتي مطالعه براي سنجش برخي از ايده هاي خود و كسب اعتماد به نفس بيشتر به شما در بدست آوردن آنچه مي خواهيد كمك كننده است. مطالعه مي تواند به صورت چندين مصاحبه غير رسمي باشد. مهم اين است كه به شما فرصت امكان ايجاد ارتباط نزديكتر با تحقيق خود را فراهم مي كند و مشخص مي كند كه آيا واقعا به موضوع علاقه مند هستيد يا خير.


نوشتن پروپوزال
Login | Register
rss
نوشتن پروپوزال


قادر باشيد براي موضوع انتخابي خود پروپوزال مناسبي بنويسيد.

پس از مرحله تفكر در مورد پروژه تحقيقاتي حال نوبت به تهيه پروپوزال است. بايد توجه نمود كه بيشتر دانشجوياني كه در آينده در مورد پايان نامه خود به مشكل بر ميخورند جزو افرادي بودند از مرحله تفكر در مورد پايان نامه به سرعت عبور نموده و به امر نگارش پروپوزال پرداخته اند.
حال شما آماده نوشتن پروپوزال هستيد. براي نوشتن پروپوزال به نكات ذيل توجه نماييد.
در خيلي از موارد ممكن است شما ايده اي در مورد يك پروپوزال تمام شده در ذهن خود نداشته باشيد. اينكه چگونه يك پروپوزال سازماندهي مي شود؟ سرفصل هايي كه استفاده شده است چيست؟ آيا پروپوزال واضح به نظر مي رسد؟ آيا اين به نظر مي رسد كه نويسنده با حيطه موضوعي خود آشنايي دارد ؟اگر پيدا نمودن پروپوزال براي شما آسان نيست از استاد راهنماي خود درخواست كنيد. شانس با شماست اگر استاد راهنما ي شما قفسه اي پر ازپايان نامه داشته باشد.

اطمينان حاصل كنيد كه پروپوزال شما بررسي متون جامعي دارد. ممكن است اين كاردرنظر اول مناسب نباشد. بسياري از دانشجويان مي گويند كه بررسي كامل متون را در هنكام نگارش پايان نامه انجام مي دهند. بررسي متون در اين مرحله دو مزيت دارد: : 1) اين تحقيق لازم است ، و 2) مناسب ترين روش را براي انجام مطالعه انتخاب نموده ام. با در دسترس بودن دستگاه فتوكپي شما قادر به دور زدن بسياري از مشكلاتي هستيد كه محققان پيشين براي نگارش پايان نامه با آن مواجه بوده اند. هنگامي كه شما مطلبي ميخوانيد كه در مطالعه شما اهميت دارد ، مقاله مربوطه يا بخش را كپي كرده و به صورت سازماندهي شده آن را بايگاني نماييد.
پروپوزال چيست؟

پروپوزال خوب بايد سه فصل اول از پايان نامه را داشته باشد. بايد با مقدمه اي حاوي بيان مساله و يا پيش زمينه اي از موضوع بوده (معمولا فصل اول پايان نامه) ، و سپس بررسي متون انجام مي شود (فصل 2) ، و نتيجه گيري وروش اجراي پژوهش (فصل 3). البته ، بايد به زمان آينده نوشته شود. براي تبديل پروپوزال به سه بخش اول پايان نامه بايد زمان را از آينده به گذشته تغيير داد و نيز هر گونه تغييرات براين اساس شما نتيجه پژوهش را اعلام مي نماييد يا طرحي را داريد پيشنهاد مي كنيد.
به صورت بسيار تخصصي روي مطالعه خود متمركز شويد. سعي نكنيد كه زمينه كار پژوهشي شما گسترده باشد. حالا شما ممكن است فكر كنيد كه اين روش مناسب نيست اما شما پروژه هاي تخصصي را راحت تر انجام مي دهيد . معمولا پروژه هاي گسترده تر قابل انجام نيستند. ممكن است انجام يك مطالعه بزرگ افتخار آفرين باشد ولي مديريت آن بسيار مشكل است. هنگامي كه طرح تحقيق خود را كامل مي كنيد بسيار مهم است كه شما چيزي خاص و قطعي به عنوان نتيجه گيري داشته باشيد در غير اين صورت شما تنها نتايج كلي دريك زمينه گسترده گرفته ايد كه چندان براي ديگران راهنماي مناسبي نخواهد بود. اغلب محقق در مي يابد كه آنچه او در ابتدا تصور ميكرد كه يك پروژه تحقيقاتي خوب است در واقع گروهي متشكل از چندين طرح پژوهشي مي باشد. سعي نكنيد كه مسائل متعددي را در يك طرح پژوهشي حل نماييد.
پروپوزال بايد عنوان داشته باشد. چندين مورد پيش امده كه دانشجو عنوان پروپوزال رابراي مرحله آخر گذاشته ولي تا هنگام ارائه پروپوزال به كميته داوري آن را فراموش كرده است. يك پروپوزال خوب بايد عنوان مناسبي داشته باشد زيرا عنوان اولين چيزي است كه به خواننده كمك مي كند تا ماهيت كار شما را درك كند. بر روي عنوان پروپوزال خود كار كنيد. آماده سازي يك عنوان خوب به معني:
1-به كار بردن كلمات مناسب در عنوان
2-محدوديت در استفاده از كلمات مبهم يا گيج كننده
3-در صورت زياد بودن تعداد كلمات بايد از عنوان و زير عنوان استفاده نمود.
4-در بر گيرنده كلماتي باشد كه كه محققين ديگر بتوانند از نتايج مطالعه مطلع شوند.
بسيار اهميت دارد كه طرح تحقيق شما حول مجموعه اي از سؤالات سازمان يافته بچرخد. اين سوال ها بايد ارتباط تحقيق و زمينه مطالعه شما را نشان دهد. توجه كنيد كه سوالات بسيار دقيق باشند.


حال به ذكر چند نكته ديگر در تعريف پروژه مي پردازيم:
اطمينان حاصل نماييد كه پروژه شما براي افراد شركت كننده در مطالعه چه منافعي در بر دارد. به آزمودني ها فقط به عنوان منبع داده براي تجزيه و تحليل نگاه نكنيد. آنها حق دارند در مورد كاري كه شما مي خواهيد انجام دهيد اطلاع كسب كنند .
متدولوژي مناسبي داشته باشيد. هيچگاه به علت ترس استفاده از آمار سعي نكنيد كه متدولوژي هاي كمي را ناديده بگيريد. روش تحقيق كيفي مي تواند به دركي جديد و هيجان انگيز منتهي شود اما نبايد به خاطر ترس از آمار انجام شوند. مطالعات مناسب كمي اغلب مي توانند با روش هاي بسيار روشن و مستقيم انجام شوند. مطالعه مشابهي از ماهيت كيفي معمولا نياز به زمان بيشتر ايجاد روش هاي مناسب تجزيه و تحليل دارد.
گاهي اوقات متدولوژي تركيبي مناسب مطالعه شماست. شما مي توانيد يك مطالعه كيفي اوليه را با يك مطالعه كمي تركيب نموده تا متدولوژي مناسبي براي يك پروژه تحقيقاتي حاصل شود.تصميم گيري در مورد محل انجام پروژه تحقيقاتي اهميت فراواني دارد. شرايط واقعي خود را بسنجيد و بر اساس آن تصميم مناسب را اتخاذ نماييد.
ممكن است شما فرصت همكاري با مركز يا پروژه اي ديگر در زمينه كاري مرتبط با مطالعه خود پيدا كنيد. اين حالت ممكن است فرصتي مناسب باشد اما در اغلب موارد آزادي عمل را از محقق گرفته و ممكن است كه پروژه به مسير غير صحيحي هدايت شود. اطمينان حاصل كنيد كه اين همكاري به نفع شما است. اين تصميم ممكن است باعث به تعويق افتاد ن پروژه تحقيقاتي شما شود. مثلا اندازه نمونه شما سه برابر شده ولي موسسه مربوطه حاضر به پرداخت هزينه پستي آنها نمي شود. معمولا هزينه انجام تحقيقات و پايان نامه آنقدر گران نيست كه دانشجو ناچار باشد با مراكز و موسسات ديگر همكاري كند.

 

كميته داوري


مواردي كه در كميته داوري از شما سوال مي شود را توضيح دهيد.

در صورتي كه شما "مشق شب خود را" به خوبي انجام داده باشيد كميته مشورتي مي تواند كمك كننده شما باشد. اگر به شما فرصتي براي انتخاب كميته داوري داده شده از اين فرصت نهايت استفاده را ببريد. فقط روي كارشناسان بررسي محتواي علمي تكيه نكنيد. اطمينان حاصل كنيد كه كميته هيات علمي حامي شما و مايل به موفقيت شما در تكميل تحقيق شما هستند.
استاد راهنما / مشاور شريك و متحد شماست. وقتي شما به كميته داوران براي دفاع از پروپوزال مي رويد اطمينان حاصل نماييد استاد راهنما به طور كامل از شما حمايت مي كند. قبل از جلسه با وي صحبت نموده و هماهنگي هاي لازم را به خرج دهيد. جلسه كميته داوران بايد به عنوان فرصتي براي شما و استاد راهنماي شما براي رفع ايراد هاي احتمالي مطالعه نگريسته شود. هيچگاه با اين ديد كه داوران مخالف شما هستند وارد جلسه نشويد.
با يك پروپوزال خوب نوشته شده وارد جلسه كميته شويد و پيش از جلسه مطمئن شويد كه داوران وقت كافي براي خواندن پروپوزال گذاشته اند. براي داشتن يك جلسه مناسب برنامه ريزي كنيد. زيرا باعث مي شود كه كميته داوران درك بهتري از كار شما داشته باشند. سبك ارائه شما در نشست اعضاي كميته داوران نبايد جنبه خود ستايي به خود بگيرد و نبايد بيش از حد به جزئيات كار وارد شد.

آنچه كميته داوران به دنبال آن هستند

سوالات كميته داوران در اين موارد است:
اين پايان نامه در مورد چيست؟
داوران معمولا وقت كمي دارند در نتيجه مي خواهند چكيده مطالب شما را در كوتاه ترين زمان استخراج كنند.
آيا اين مطالعه قبلا انجام گرفته است؟


بررسي متون

بررسي متون تا چه حدي به مطالعه پژوهشي مربوط است؟
آيا دانشجو از اصطلاحات مشابه "اين اطلاعات كل مطالبي است كه من در اين مورد مي دانم" استفاده نموده است؟
آيا بررسي متون به به ارزيابي نقادانه مطالعات ديگر پرداخته و يا بررسي وي فقط توصيفي است؟
دانشجو چقدر به روش هاي تخصصي يا فني تسلط دارد؟
آيا دانشجو رابطه اي بين متدولوژي مطالعه خود با ساير مطالعات ديگر برقرار كرده است؟
آيا خلاصه اي از اطلاعات ضروري مرتبط با مطالعه وجود دارد؟

متدولوژي

چه اقدامات احتياطي در برابر خطاهاي احتمالي در نظر گرفته شده است؟
محدوديت هاي مطالعه چيست؟آيا دانشجو آنها را در نظر گرفته است؟
روش جمع آوري اطلاعات مناسب است؟
آيا تكنيك هاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل مناسب است؟
باتوجه به شرايط ، آيا بهترين متدولوژي انتخاب شده است؟
آيا دارشناسى ارشد و دكتري

 

آئين نگارش پايان نامه هاى كارشناسى ، كارشناسى ارشد و دكتري


پايان نامه به لحاظ نگارش داراى دو وجه قابل تأمل است:

1- مكان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندى، شماره گذارى، ارجاعات، صفحات وبخشها، معادلات، تصاوير، جداول و منحنى ها.

2- ترتيب ساختارى ارائه مطالب در جزء جزء پايان نامه. ابعاد حياتى تر و راهگشاى دو محور فوق طى دو فصل مورد تعمق قرار خواهند گرفت.

3-محتواي فصول پايان‏نامه

4،2،1- نحوه تنظيم مطالب: اهم نكاتى كه مى بايست در مورد ابعاد كاغذ پايان نامه، نحوه تنظيم و كادربندى براى انعكاس مطالب در روى كاغذ رعايت گردد عبارتنداز:

• از كاغذ مرغوب و در قطع A4 به منظور نگارش پايان نامه استفاده شود. در مواردى كه نياز به كاغذ در قطع بزرگتر است،‌ ضمن استفاده از اندازه هاى استاندارد رده A به هنگام ضميمه نمودن كاغذ مربوطه، به اندازه A4 تا شده و حتماً‌داخل صحافى قرار داده شود.

• در تحرير متن، معادلات رياضى، جداول و نمودارها از كامپيوتر و نرم افزارهاى فارسى موجود استفاده گردد.

• اندازه حروف به هنگام استفاده از نرم افزار كامپيوترى، Pt 12 تا 14، بافونت Lotus يا Zar بوده ودر تمام متن يكسان باشد.

• تا حد امكان از عكس و تصوير براى انعكاس مطالب استفاده نشده و از شماتيك هاى گويا بهره گرفته شود.در صورتيكه تصويرى بصورت كپى در پايان نامه ارائه شود، بديهى است بايد كاملا واضح بوده و از كيفيت خوبى برخوردار باشد.

• حواشى بالا و پايين كاغذ به ترتيب 5/2 و 5/2 سانتى متر و از راست و چپ نيز به ترتيب 3 و 2 سانتى متر باشند.صفحات بصورت 18 سطرى و يا 24 سطرى تايپ شوند.

• جملات متن حتى الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسى و بصورت مجهول نوشته شده باشد.

• از نگارش كلمات لاتين در متن پروژه، روى اشكال و جداول خوددارى شود. معادل لاتين پس از مشخص شدن به وسيله شماره اى كه بالاى معادل فارسى آن كلمه تايپ مى شود، در زيرنويس پايين صفحه با شماره عدد فارسى آورده شود. در هر صفحه، شماره هاى زيرنويس بصورت دو ستونه در زير نيم خطى درسمت چپ كاغذ، از يك آغاز و به ترتيب افزايش مي‏يابند. بطوريكه در هر سطر از زيرنويس صفحه حداكثر دو كلمه انگليسى معادل تايپ مى گردد كه، كلمه اول از سمت چپ و كلمه دوم از ميانه صفحه تحرير مى گردد. ساير كلمات انگليسى نيز در سطور بعدى، به همين ترتيب درج مى شوند. اگر پيدا كردن معادل فارسى براى كلمه اى خاص مثلاً يك مقاله لاتين بسيار مشكل بود ، ‌مى توان تلفظ لاتين كلمه را با حروف فارسى نوشته و در زير نويس اصل كلمه لاتين را نوشت. لازم به ذكر است كه در صورت تمايل مي‏توان به جاى استفاده از زير نويس در پايان هر صفحه، از پى نوشت در انتهاى هر فصل استفاده نمود. بديهى است كه شماره لغات پى نوشت هرفصل نيز از يك آغاز مي‏شود. پي‏نوشت انتهاى فصل به دليل مشابهت با اصول مقاله نويسى ارجحيت كمترى دارد.

• شماره گذارى صفحات به دو نوع مجزا صورت مى پذيرد. دسته اول صفحات پايان نامه،‌ از صفحه چكيده، تا انتهاى صفحات ليست علائم و اختصارات با حروف الفبا، و به صورت متوالى همچون الف، ب، پ، ت وغيره، دسته دوم صفحات، از صفحه مقدمه تا انتهاى پايان نامه به صورت عددى شماره گذارى مى شوند. روى صفحه اول هر تقسيم اصلى از پايان نامه، مانند صفحه چكيده، صفحه اول فهرست،‌صفحه اول هر فصل و غيره شماره صفحه نوشته نمى شود ولى شماره آن به حساب مي‏آيد. شماره هر صفحه با 5/1 برابر فاصله بين سطرها از پايين كاغذ در وسط سطر به فارسى ساده نوشته مي‏شود.

• در نگارش متن اصلى، عناوين اصلى در وسط سطر، و كليه عناوين فرعى در ابتداى سطر با شماره بندى دو عددى نوشته شود. قبل از شروع هر عنوان اصلى دو سطر، و قبل از شروع هر عنوان فرعى يك سطر خالى منظور شود. عناوين فرعى تر در ابتداى سطر نوشته شده و مطالب بلافاصله بعد از علامت : آغاز مي‏شوند. به هر يك از عناوين اصلى و فرعى تا دو لايه فرعى شماره اى تعلق مى گيرد كه، نحوه شماره گذارى آن در فهرست آمده است.

• بين معادلات و نوشته ها يك سطر خالى آورده مى شود. شماره معادله در سمت راست خط ، وشماره جداول و شكلها به ترتيب در بالا وپايين بصورت XX-YY نوشته مى شود. XX شماره فصل و YY شماره معادله مى باشد. درصورتيكه سطر معادله داراى جاى كافى نباشد، از سطر بعدى استفاده مى شود.

• منحنى ها، جداول ، تصاوير و يا اشكال درون كادر بسته قرار گرفته، طرف بالاى آنها مي‏بايست به طرف بالاى كاغذ قرار داده شود. هر يك از منحنى ها، جداول تصاوير و اشكال داراى شماره بوده و در متن به آنها اشاره شود.زيرنويس شكل در قسمت زيرين كادر به فاصله يك خط درج مى شود. توضيح شكل در سمت چپ بعد از شماره تايپ مي‏شود. تدابير مشابهى براى بالانويس جدول رعايت مي‏شود. هر يك از منحنى ها،‌جداول، تصاوير و يا اشكال در طــى متن پايان نامه داراى شمـاره اى مستقل از يكديگر بوده و بصورت متـوالى تا انتهاى هر فصل افزايش مى يابد. لازم به ذكر است كه چنانچه تعداد منحنى ها، جداول، تصاوير و يا اشكال در قسمتى از متن بيش از حد معقول باشد جهت تداوم نوشتار مى بايست مجموعه آنها در يك پيوست قرارگيرند. در كليه منحنى ها و نمودارها، هر يك از محورهاى مختصات معرفى شده و واحد مربوطه نيز در كنار محور مختصات درج شود. اين موضوع در مورد سطرها و ستونهاى جــداول نيز صـادق مى باشد. به منظور افزايش كيفيت و دقت نمـودارها، توصيه مى شود كه يكى از نرم افزارهاى متداول كامپيوترى مانند EXCELL ، HPG ، HG ، VISIO وغيره در رسم نمودارها مورداستفاده قرار گيرد.

• لازم است كليه محاسبات منحصراً در سيستم آحاد بين المللى SI انجام شود. در موارد استثنايى كه به علت محدوديت منابع موجود استفاده از سيستم هاى ديگر آحاد اجتناب‏پذير به نظر مى رسد، ضرورى است كه نتايج نهايى هر قسمت از محاسبات را علاوه بر سيستم آحاد مربوطه، پس از تبديل واحد در سيستم SI نيز درج نمود. ضمناً‌ به اين موضوع نيز حتماً‌ توجه شود كه در مقابل تك تك نتايج محاسبات، واحد مربوطه بايد ذكر شود.

- ترتيب ساختاري ارائه مطالب نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يكسان سازى شيوه،‌علاوه بر افزايش ميزان درك خواننده، سهولت دسترسى و دريافت آنرا ميسر مي‏سازد. لذا در اين بخش،‌ضمن بيان مشخصات هر يك از قسمت ها، ترتيب ارائه آنها نيز ذكر شده است.

• جلد پايان نامه پايان نامه، مطابق با نمونه طرح جلد ارائه شده در پيوست اين آئين نامه،‌زركوب و با جلد سبزرنگ:دكترا ،جلد آبى تيره رنگ: ‌كارشناسى ارشد و جلد مشكى رنگ: كارشناسى مجلد گردد.عنوان پايان نامه با حروف بزرگ و ساير مطالب با حروف كوچك درج شود. در كنار شيرازه نيز صرفاً عنوان و نام تهيه كننده پايان نامه وسال اختتام آن با حروف كوچك زركوب گردد. Ph.D.Thesis :دكترا ، M.Sc.Thesis :‌كارشناسى ارشد ، B.Sc :‌كارشناسى Ã براى پايان نامه ها ى كارشناسى ،كارشناسى ارشد و دكترا : به منظور حفظ هماهنگى با مقررات جارى مديريت تحصيلات تكميلى دانشگاه از ذكر نام استاد يا اساتيد مشاور روى جلد پايان نامه پرهيز گردد. براى پايان نامه هاى كارشناسي:‌ ذكر نام استاد (اساتيد) راهنما روى جلد پايان نامه بلامانع است. هنگام ذكر مشخصات استاد يا اساتيد راهنما، صرفاً درجه علمى ايشان ، دكتر يا مهندس ذكر شده و سپس نام و نام خانوادگى مربوطه درج مى گردد. از نوشتن عناوين ديگر مانند: آقاى، جناب، استاد وغيره پرهيز گردد. در قسمت زمان ارائه ماه و سال دفاعيه پايان نامه قيد شود. بعنوان مثال: اسفند 1383

• صفحه نخست از آنجا كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براى هر نوشته و كارى مى باشد، بسيار مناسب است كه نخستين برگ از پايان نامه به درج كلام الهى «بسم الله الرحمن الرحيم» با رسم الخط زيبا اختصاص يابد كه فضل الهى موجب توفيق روزافزون گردد.

• صفحه عنوان در اين صفحه،‌ مطالب روى جلد پايان نامه عيناً تكرار مي‏شود، با اين تفاوت كه ذكر نام اساتيد راهنما و مشاور الزامى است. - صفحه تقديم ( اختيارى) در يك صفحه مستقل بعد از قسمت چكيده،‌برحسب صلاحديد نگارنده به فرد، افراد يا موسسه اى تقديم مى گردد.

• صفحه قدردانى (اختيارى) در اين قسمت، در يك صفحه مجزا بعد از صفحه تقديم نگارنده مراتب قدردانى خود را از اشخاص و يا موسساتى كه در تدوين مطلب با فراهم آوردن اطلاعات، امكانات و يا تأمين بودجه همكارى نموده اند، ابراز مى نمايد.

• چكيده پروژه حداكثر در حجمى معادل با 250 تا 300 كلمه تهيه شده و شامل بيان مختصر مسئله مورد بررسى، روش تحقيق و مراحل بكار گرفته شده براى كسب و جمع آورى اطلاعات، نحوه تجزيه و تحليل و نتيجه كلى حاصله مى باشد. خواننده با مطالعه چكيده بايد تشخيص دهد كه پروژه موجود دربرگيرنده مطالب مورد علاقه وى مى باشد يا خير؟ تاريخچه و سابقه موضوع در اين قسمت ذكر نشده، بلكه در مقدمه پروژه توضيح داده مى شود. چكيده در يك صفحه مجزا بعد از صفحه عنوان قرار مى گيرد . در بالاى آن به فاصله دو سطر از حاشيه بالاى صفحه در ميانه سطر عنوان پايان نامه نوشته مى شود. در انتهاى چكيده مي‏تواند كلمات كليدى مورد استفاده در پايان نامه به تعداد 5-4 واژه اضافه شود.

• فهرست (مطالب ، جداول و نمودارها) فهرست مطالب :صفحات فهرست بعد از صفحه قدردانى قرار مى گيرند. كلمه " فهرست" در وسط و بالاى كليه صفحات مربوطه تايپ گردد. عناوين اصلى و فرعى در سمت راست و شماره صفحه در حاشيه چپ نوشته شود. شماره عنوان اصلى با خط تيره از عنوان مربوطه جدا مى شود. شماره عناوين فرعى حداكثر بصورت ZZ-YY-XX نوشته مى شود كه XX شماره عنوان اصلى و YY يكى از عناوين فرعى XX و ZZ نيز يكى از بخش هاى زيرين YY مى باشد. كه البته در فهرست نويسى فقط تا عنوان فرعى دوم (اصلي- فرعي- زيرين) شماره گذارى شده و نوشته مى شود. عناوين اصلى از منتهاى اليه سمت راست هر سطر ، عناوين فرعى به اندازه چهار حرف داخلتر از عنوان اصلى و عناوين فرعى تر به اندازه هشت حرف داخلتر از عنوان اصلى نوشته مى شوند. فهرست تصاوير ونمودارها: راهنماى تصاوير واشكال نيز با درج شماره شكل و شرح آن و صفحه آن جداگانه درج مي‏گردد. فهرست جداول :راهنماى جداول پايان نامه نيز بصورتى كه شرح داده شد وبصورت جداگانه بعد از فهرست تصاوير آورده مي‏شود. ترتيبى كه در اينجا به جهت ارائه مطالب بيان گرديد به گونه ايست كه، همواره در فهرست نويسى «تقديم» حرف «الف» و «مقدمه» شماره«1» را به خود اختصاص مى دهد.

• ليست علائم و اختصارات اين قسمت كه قبل از فهرست قرار مى گيرد، ليستى است از كليه علائم و اختصاراتى كه در متن بكار رفته است.بايد سعى شود كه در متن از علائم استاندارد استفاده شود. نحوه نگارش ليست علائم بدين ترتيب است كه در چپ علامت و در سمت راست مفهوم آن درج مى گردد. ترتيب نگارش علائم مطابق با نوع علامت بكار رفته، متفاوت مى باشد . معمولاً‌ نخست حروف انگليسى سپس حرف يونانى نوشته مى شوند . لازم به ذكر است كه در كل متن پايان نامه براى نمايش هر پارامتر فيزيكى فقط بايد از يك نماد استفاده كرد. به عنوان مثال براى نمايش دما فقط از يك حرف مانند T استفاده شود.

• مقدمه مى بايست شامل موارد ذيل باشد:

1- بيان واضح و كامل مسئله موردبررسى يا هدف مطالعه.

2- بيان دلايل اهميت موضوع و ارزشيابى آن.

3- بيان مختصر تاريخچه كارها و تحقيقات قبلى انجام شده روى موضوع و وضعيت فعلى آن.

4- معرفى و مرور اجزاء‌و بخش هاى پايان نامه. اين مطالب به اين سؤال كه چرا اين بررسى يا پايان نامه صورت مى پذيرد پاسخ داده، و نشان مي‏دهد كه گامى در جهت تكميل و با رفع نقص فعاليت گذشتگان مى باشد.

5- توضيحات مختصرى در مورد نحوه تجزيه و تحليل مسأله و روشها، نحوه انجام تحقيق ونتايج بدست آمده از آن به نظر مى رسد كه ضرورتى نداشته باشد. ü متن اصلى اين بخش از پايان نامه،‌اصل و اساس آن مى باشد. در واقع اين بخش است كه به دانش‏پژوهان كمك اصلى مطالعاتى را مى نمايد. بنابراين مطالب آن بايد به صورت واضح،‌منظم و قابل فهم ارائه گردد. بايستى سعى گردد تنها قسمت هايى كه مستقيماً با موضوع موردبحث مربوط است آورده شوند. مابقى مطالب به صورت پيوست اضافه گردد. براى مثال اگر آشنايى با بعضى قضايا براى درك مطلب لازم است، ولى اثبات آنها منظور اصلى گزارش نيست به صورت پيوست اضافه شود. برنامه كامپيوترى، طرز استفاده و نمودار آن، نيز در پيوست آورده شود. مگر در مواردى كه صورت پروژه عمدتاً‌ در ارتباط با يك برنامه كامپيوترى تعريف شده باشد. بطور كلى اهميت پايان نامه صرفا به نوآورى نگارنده بستگى دارد.لذا از مطالب تكرارى ،كلاسيك و متعلق به ديگران فقط بصورت اختصار كمك گرفته شود. متن اصلى پايان نامه به طور منطقى به پنج فصل حداكثر 200 صفحه A4 تقسيم مى شود، فصل بندى پايان نامه بنا به نظر دانشجو و تاييد استاد راهنما انجام مي‏شود.هر فصل مي‏تواند به چند بخش تقسيم شود. مطالب هر فصل را آنرا مى توان با بيان آن قسمت از تحقيق كه فصل بدان اختصاص يافته است ، توضيح مطلب و روش هايى كه در رابطه با اين قسمت مورداستفاده قرار گرفته است و بر شمردن نكاتى كه بايد كشف و دانسته شود، آغاز نمود. در فصل سوم به طور كامل به محتويات هر يك از فصول پايان نامه خواهيم پرداخت. - بحث، نتيجه گيرى، پيشنهادات نتيجه گيرى با توجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد.مقايسه نتيجه هاى بدست آمده با هدفهاى از قبل تعيين شده در مقدمه ،دستيابى هاى نوين در اين فصل ذكر شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرند.

• مراجع پس از اتمام بخش آخر، بايد مراجع درج گردد.بطور كلى چندين شيوه مأخذنويسى مطرح است كه، در اينجا به شرح يكى از معروفترين آنها پرداخته مي‏شود. بطور كلى چنانچه براى مطلبى از منبعى استفاده شود، ذكر آن مرجع در ليست مراجع پايان نامه الزامي‏مي‏باشد. در اينگونه موارد مطلبى كه مستقيماً از آن منبع نقل شود، بين دو گيومه نوشته مي‏شود و بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج مي‏گردد. در داخل آن شماره منبع مذكور به ترتيب عددى از اول پايان نامه قرار مي‏گيرد.مثلا پانزدهمين شماره منابع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه در داخل گيومه اينگونه آورده مي‏شود: ] 15 [ در قسمت مراجع شماره مرجع در براكت [ ] نوشته مى شود و بعد از آن نام خانوادگى نويسنده سپس حرف اول نام كه به وسيله علامت " ، " از يكديگر جدا مى گردند آورده مى شود. در مراجع فارسى نام نويسنده بطور كامل ذكر مي‏شود. اگر موضوع داراى چند نويسنده باشد. نام هاى ايشان با علامت " ، " از هم جدا مى گردد. بعد از نام نويسنده، عنوان كتاب يا مقاله آورده مى شود. و در ادامه چنانچه كتاب يا مقاله مترجم داشته باشد ، نام و نام خانوادگى مترجم ذكر مي‏شود.اگر مطلب مورد نظر از كتاب اخذ شده باشد، نام موسسه انتشاراتى، سال انتشار ، شماره فصل و صفحه يا صفحات مورد رجوع ذكر مى شود. چنانچه مطلب نگاشته شده از مجله باشد جلد ( Vol ) ، شماره ( no )، سال انتشار ، شماره فصل و شماره صفحه خواهد آمد. براى نمونه به مثال‏هاى زير توجه كنيد. [1] طاهرى ، جميل و پاكزاد ، حسين ، موج و پديده هاى ارتعاشى، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران،1360 ، ص 217-125. [2] - Timoshenko , S . P. , And Gere , J.M. Theory of elastic stability, McGraw –Hill , 1985 , pp. 105 – 115. [3] - Sanders , J.L. , Nonlinear Theories for thin shells , Q. appl. Mech. , Vol 10, No.1 , 1963 , pp. 21-36. ] 3 [ - Griffin , D.S. , Design filmits for buching of elevated temperature components . Proceedings ASME-PVP conference , Hawaii , July , 1989 ,pp. 25-27 . در ترتيب مراجع، ابتدا موارد فارسى، سپس خارجى ها و در نهايت موارد اينترنتى مطرح مي‏شوند. در تخصيص شماره مرجع به مطالب، بايد توجه نمود كه چنانچه به يك مرجع چند بار ارجاع داده شود، همان اولين شماره تكرار مى گردد و نيز چنانچه به يك كتاب كه قبلاً تحت صفحات خاص، ارجاع شده، مجدداً مراجعه گردد. اگر همان صفحات قبلى مدنظر باشد از همان شماره قبل و در غير اين صـورت يك شماره جــديد تعلق مى گيرد. در ترتيب مراجع، ابتدا مراجع فارسى، سپس صنايع خارجى و در نهايت موارد اينترنتى مطرح مي‏شوند.
• پيوست ها در انتهاى پايان نامه، پيوست ها قرار مى گيرند. همانگونه در متن اصلى ذكر گرديد. پيوست بگونه اى انتخاب مى شود كه ضمن نياز به وجود آنها، قرار دادن آنها در متن اصلى باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگى مطلب مى گردد. هر پيوست به يك موضوع اختصاص مى يابد. به منظور مرتب نمودن پيوستها، ترتيب زير پيشنهاد مى گردد:

پيوست 1- منحنى هاى حاصل و يا تهيه شده از استاندارد در صورتى كه تعداد آنها زياد باشد.

پيوست2- جداول حاصل و يا تهيه شده از استاندارد در صورتى كه تعداد آنها زياد باشد.

پيوست 3- اثبات قضايا

پيوست 4- دستورالعمل استفاده از برنامه كامپيوترى تهيه شده

پيوست 5- ليست برنامه كامپيوترى

پيوست 6- نقشه هاى تهيه شده لازم به ذكراست پيوستهاى نرم افزارى داخل جلد در پاكت ويژه اى چسبانده مي‏شوند. در صفحه اول هر پيوست، در بالا و وسط كادر كلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شده و سپس با يك خط فاصله در وسط كادر عنوان مربوط به آن پيوست آورده مى شود.

- چكيده انگليسي: اين بخش حداكثر در يك صفحه ارائه شده و مي‏تواند ترجمه چكيده فارسى باشد.

- فرم داخل جلد به انگليسي: اين فرم دقيقا ترجمه جلد فارسى در ابتداى پايان نامه مي‏باشد.

4،2،3- محتواى فصول پايان نامه

فصل اول

• كليات تحقيق

• مقدمه

• هدف

• ضرورت تحقيق

• بيان مسئله

• سوالات تحقيق

• مراحل تحقيق

• عنوان روش تحقيق

• روش جمع آورى اطلاعات

• ابزار جمع آورى اطلاعات

• روش تجزيه و تحليل

• محدوديت هاى احتمالى تحقيق

• تعاريف واژه هاى اصلى تحقيق

فصل دوم

• مرور ادبيات تحقيق اهم مباحث نظرى پيرامون موضوع تحقيق كه در يك تا چند بخش جداگانه به نقل قول از منابع معتبر (به همراه آدرس دهى منابع مورد استفاده در متن و درج مشخصات منابع مورد استفاده به ترتيب استفاده در انتهاى فصل درج مى گردد) توسط محقق گردآورى، دسته بندى، تنظيم و نگارش مى يابد.

فصل سوم

• روش تحقيق

• عنوان روش تحقيق

• معرفى روش نمونه بردارى يا بررسى جامعه موردنظر يا روش مطالعه موردى

• (Case Study) چگونگى تعيين اندازه نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمولهاى آمارى و...

• معرفى روشها و ابزار گردآورى اطلاعات كمى يا كيفى

• معرفى الگوها يا مدل مورد استفاده براى تحليل مسئله

• معرفى جزئيات روشهاى تجزيه و تحليل اطلاعات

• روش سنجش اعتبار و پايائى تحقيق كمى و يا صحت و تعميم پذيرى تحقيق كيفى

فصل چهارم

• جزئيات مراحل پياده سازى روش تحقيق براى حل مسئله و پاسخگويى به سوالات تحقيق

فصل پنجم

• جمع بندى و نتيجه گيرى و موضوعات پيشنهادى براى تحقيقات آتى

• فهرست منابع و مأخذ

• چكيده لاتين پيوست ها

• پرسشنامه

• جزئيات محاسبات تجزيه و تحليل اطلاعات ü

• جداول و نمودارهاى اضافى

http://rezasabziadabiyat1385.persianblog.ir/post/285/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۹:۳۸ ] [ مشاوره مديريت ]


 
روز دفاع از پايان نامه چه كنم؟
 

1- اصلاً لازم نيست براي روز دفاع اضطراب داشته باشيد. روز دفاع يكي از روزهاي خوب زندگي آدم است، مثل روز تولد! در آن روز همه به آدم توجه مي كنند، گويي سوپر استار فيلم دفاعيه باشد!! آخر سر هم هر نمره اي بگيريد، آن روز روز آخر تحصيل شما در آن مقطع است.
 
اين را هم بدانيد كه اغلب رساله ها/پايان نامه ها با نمره هاي 18-19-20 پذيرفته مي شوند، نمره هاي كمتر دلايل اساسي دارند. دربارۀ اين دليل ها پايين تر را بخوانيد.
 
مي بينيد كه همه اين نمره نمره الف محسوب مي شوند و حتي كمترين شان هم آن قدر بد نيست كه ارزش داشته باشد اعصاب خودتان را خورد كنيد

- انتخاب موضوع، استادان راهنما و مشاور و اعضاء داوري (اگر با نظر شما انتخاب مي شوند) را جدي بگيريد.
 
موضوع شما نبايد آن قدر بزرگ باشد كه نتوانيد آن را جمع و جور كنيد. ديده شده است كه دانشجوياني با موضوعات بسيار مفصل از شروع به نوشتن هم وحشت دارند و اين طور حتي تا پاي انصراف هم رفته اند.
 
موضوع شما بايد در تخصص شما و در ارتباط با تجربه و كار استادان راهنما و ترجيحاً مشاور شما باشد.
 
استاد راهنماي شما مثل پدر/مادر شما در جلسه دفاعيه است. او مي تواند به كيفيت كار شما ارتقا بخشد، حامي شما باشد، همه چيز را چنان تنظيم كند كه جلسه بر طبق نظر او و شما پيش برود، ريزبيني هاي استادان داور را گوش زد كند و به سئوالات مشكل شان پاسخ بدهد و ...
 
پس در انتخاب استاد راهنما، از استادان كاركشته تر، با مطالعه تر و پرتجربه تر، استادان خوش زبان و خوش برخوردتر بهره كافي را ببريد. ضمناً استاداني را كه نظرشان تنها مورد قبول خودشان است و غيرمستدل و غيرقابل دفاع است، تا جاي ممكن كنار بگذاريد.
 
استادي كه انتخاب مي كنيد بايد آن قدر وقت داشته باشد كه بتواند چيزهايي  كه شما نوشته ايد را بخواند، تصحيح كند يا به شما راهنمايي هاي بيشتري بكند. استادي كه وقت ندارد دو هفته اي يك بار شما را ببيند (حداقل يك ربع) و مطالب شما را بخواند (ماهي حداقل 20 صفحه) براي راهنمايي رسالۀ شما مناسب نيست. او بايد مطالب شما را بخواند تا بتواند دربارۀ آنها اظهار نظر كند يا در جلسه دفاعيه از شما دفاع كند. 
 
 
تا جاي ممكن از استاداني كه با هم موافق نيستند در يك رساله استفاده نكنيد. البته اين خيلي نادر استف اما ممكن است شما را درگير گرفتاري هاي بين خودشان بكنند.
 
3- حداقل دو هفته را براي خواندن استادان راهنما، مشاور و داور اختصاص دهيد. راهنما و مشاور اگر كار شما را زودتر دريافت كنند، حتماً وقت كافي براي خواندن آن را پيدا مي كنند و در نتيجه بهتر از شما دفاع مي كنند.
 
حتي به نظر من ايرادهاي داوري كه متن را به خوبي خوانده صد شرف دارد به داوري كه وقت نكرده رساله را بخواند و حالا دارد عيب تراشي و كلي گويي مي كند. ممكن است اصلاً اشكالاتي را گوش زد كند كه شما انجام نداده ايد و مي دانيد كه آن وقت هم شما نمي توانيد كار زياد مهمي بكنيد.
 
4- استاد مشاور را جدي بگيريد. استاد مشاور شما اگر متن را زودتر ديده باشد و در جريان تدوين آن باشد، مي تواند به يكي از حاميان شما در جلسه دفاع تبديل شود، وگرنه با شما سمپاتي نخواهد داشت!!
 
5- از استادان بخواهيد كه اشتباهات شما را به شما مكتوب بدهند. اين نوشته ها ممي تواند شما را در هر بار تصحيح راهنمايي كند. هر بار هم كه متن رساله را براي استادان راهنما يا مشاور مي بريد، نسخۀ قبلي را به همراه ايراداتي كه به شما گرفته است، نيز تحويل بدهيد.
 
اين موضوع به آنها كمك مي كند كه به ياد بياورند دفعۀ قبلي چه چيزهايي را گوشزد كرده اند و حالا مي توانند با يك نگاه كوتاه بفهمند شما از آن دفعۀ قبل تا اين دفعه چه چيزهايي را تصحيح كرده ايد.
 
5- فراموش نكنيد كه در جلسه دفاع نمره را به گروه شما (دانشجو، استاد راهنما و گاه استاد مشاور) مي دهند. پس اگر گام هاي قبلي را درست برداشته باشيد، نگراني نداريد...
 
6- روز قبل با استادانتان تماس بگيريد و يك بار ديگر روز و ساعت را چك كنيد.
 
7- براي كارهايي كه بايد تا آن روز انجام دهيد فهرستي تهيه كنيد و پس از انجام دادن هر كدام كنارش علامت بزنيد.
 
8- هماهنگي كارهاي مربوط به جلسه دفاعيه را به يكي از نزديكانتان بسپاريد. لحظه اي كه شما در حال خطابه خواندن هستيد، ممكن است در يكي از كارهاي ديگر اختلال پيش آيد و خود شما نمي توانيد آن را درست كنيد.
 

9- از يكي از دوستانتان بخواهيد از جلسه دفاع شما فيلم و عكس بگيرد. بعدها اين روز يكي از به ياد ماندني ترين جلسات زندگي شما خواهد شد...
 
دقت كنيد كه فيلم برداري هاي خود دانشگاه كافي نيست. البته اگر بخواهيد مي توانيد به روابط عمومي دانشگاه تان نامه اي بنويسيد و رونوشتي از فيلم روز دفاعيه تان بگيريد. اما اين فيلم به احتمال زياد تنها حاوي تصاوير خود شما و استادان است تنها لحظه هايي كه داريد صحبت مي كنيد! نه تصويري از حضور/عدم حضور مخاطبان و نه عكس العمل استادان به حرف هاي شما يا ديگران است!!!
 
10- آخر جلسه بعد از اعلام نمره با استادان و دوستان تان عكس يادگاري بگيريد.
 
11- پذيرايي كاملي از حاضران ترتيب دهيد. مرسوم است كه نوشيدني و شيريني (متناسب با فصل) حتماً پس از دفاع سرو مي شود. مي توانيد چند نوع نوشيدني خريداري كنيد و به حاضران حق انتخاب بدهيد.
 
روي ميز استادان از نوشيدني ها و شيريني ها + آب معدني بچينيد. گاهي ميوه هم رنگ و لعاب خوبي به ميز استادان مي دهد.
 
مي توانيد با دادن انعام به آبدارچي دانشگاه، از او بخواهيد براي استادان در طول جلسه، چاي/نسكافه بياورد يا در انتهاي جلسه پذيرايي را او انجام دهد.
 
12- روي ميز خودتان يك بطري آب معدني قرار دهيد تا اگر گلويتان خشك شد، بتوانيد از آن بنوشيد.
 
13- هنگام ايراد خطابه بايد سرپا بايستيد. وقتي تا استادان اجازه ندادند، ننشينيد. يعني ممكن است كل طول جلسه را سرپا باشيد!
 
14- پذيراي انتقاداتي كه به شما مي شود باشيد. حتي اگر به خودتان و كارتان خيلي اعتماد داريد، باز هم همه نظرات را بشنويد. نظرات ديگران مي تواند بر غناي كار شما بيفزايد.
 
15- وقتي در جلسه دفاعيه نكته اي را به شما مي گويند، آن را يادداشت كنيد. (پس بايد قلم و كاغذ داشته باشيد). اين موضوع هم ادب شما را مي رساند و هم براي يادآوري حرف هاي استادان تان مجبور نمي شويد كل فيلم را بالا و پايين كنيد!
 
16- براي اين كه حاضران بهتر حرف هاي شما و استادان را دنبال كنند، مي توانيد به آنها برگه اي تكثير شده حاوي نكات كليدي دربارۀ مطالب پايان نامه تان (معرفي، پيشينه، بخش هاي رساله، طرح مسأله و نتيجه گيري) را ميان آنها پخش كنيد. يا پاورپوينت درست كنيد.
 
17- از همه دوستان، آشنايان، اقوام، استادان و عموم دانشجويان و علاقه مندان براي حضور در جلسه تان دعوت كنيد. اين روز روز خوب زندگي شما است، حضور آنها مي تواند به شما دلگرمي بدهد و هم در نگاه استادان تان به شما تاثيرگذار باشد.
 
18- از افراد مهمي كه در جلسه دفاعيه شما حاضر شده اند، در متن خطابه نام ببريد و تشكر كنيد.
 
19- از استادان تان در ابتداي رساله مكتوب و در ابتدا يا انتهاي خطابه شفاهي تشكر كنيد و كمك هاي آنها را گوش زد كنيد.
 
20- وقتي براي استادان از شما خواستند كه براي  مشورت براي نمره بيرون برويد همه حضار را به بيرون راهنمايي كنيد و خودتان آخر همه بيرون برويد. بيرون در از حضار تشكر كنيد و هنگام داخل شدن جزء الين نفرات وارد شويد.
 
21- به پدر و مادر و نزديكان تان گوشزد كنيد كه در هنگام قرائت نمره همه بايد سر پا بايستند. خودتان هم حتماً بايستيد.
 
22- مي توانيد رساله تان را به پدر و ممادر، همسر يا يكي از دوستان تقديم كنيد. در اين صورت آن را در پاورپوينتتان بياوريد يا در خطابه ذكر كنيد.
 
23- اگر پدر و مادر يا همسر و فرزندانتان در طول تحصيل شما را درك كرده و با شما همكاري كرده اند، از آنها تشكر كنيد.
 
24- بعد از اعلام نمره به سمت استادان تان برويد و يك بار ديگر از آنها تشكر كنيد. تشكر از استاد داور يادتان نرود.
 
وظيفۀ استاد داور ايراد گرفتن از كار شما است، به خاطر ايرادهايي كه به شما گرفته است، نرنجيد.

http://rezasabziadabiyat1385.persianblog.ir/post/268


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۹:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

چگونه از پايان نامه خود دفاع كنيم؟

هرچند كه تهيه پاورپوينت براي دفاع از پايان نامه در مجموع يك كار هنري و سليقه اي است، اما تشريفات و ضوابط مشخصي براي آن وجود دارد. در نخستين گام بايد توجه داشت كه برخي دانشجويان به غلط، فكر مي كنند كه در پاورپوينت، مي توانند توضيح مفصل ارايه دهند تا مخاطبين از روي آن بخوانند! بايد دقت كنيد كه تعداد خطوط هر اسلايد پاورپوينت، بين 3 تا حداكثر 9 خط باشد و هر خط نيز به همين منوال، حداكثر تا 7 كلمه باشد(قانون 7×7). در هر اسلايد بايد بر نقاط كليدي و برجسته به صورت موجز، مفيد و رسا اشاره كنيد.
معمولاً هر دانشجو بين 25 تا 30 دقيقه فرصت دارد كه كار خود را گزارش نمايد و بين 5 تا 15 دقيقه به سووالات حاضرين پاسخ دهد. لذا تعداد اسلايدها را مي توان بر اساس اين وقت تنظيم كرد. معمولاً تعداد اسلايدهاي مربوط به سخنراني در اين جلسات بين 25 تا 40 اسلايد مي باشد.
لازم است كه تمامي اسلايدها داراي شماره باشد تا اگر سووالي براي حاضرين پيش آمد بتوانند شما را به شماره اسلايد ارجاع دهند.
عناوين رايج در اسلايدها عبارتند از :
1. شناسنامه گزارش: شامل عنوان، نام اساتيد راهنما، مشاور، دانشجو و تاريخ دفاع است. براي ارايه آن در يك اسلايد مي توان از صفحه شناسنامه پايان نامه استفاده كرد.
2. مقدمه: شامل توضيحات مقدماتي براي ورود به بحث است. براي ارايه آن در يك اسلايد مي توان از مقدمه فصل يك استفاده كرد.
3. بيان مساله: شامل چرايي انتخاب موضوع و بيان مساله اصلي براي تحقيق است. براي ارايه آن در يك اسلايد مي توان از بيان مساله در فصل يك استفاده كرد.
4. ضرورت و اهميت تحقيق: در يك اسلايد و به كمك اين بخش در فصل يك تهيه مي شود.
5. اهداف كلي و وي‍ژه: از اهداف تحقيق در فصل يك در يك تا دو اسلايد تهيه مي شود.
6. فرضيه يا سؤالات: از فرضيه ها يا سؤالات فصل يك در يك اسلايد تهيه مي شود.
7. ادبيات پيشينه: از فصل دوم در دو بخش داخلي و خارجي در دو اسلايد تهيه مي شود.
8. روش شناسي تحقيق: شامل روش تحقيق، جامعه و نمونه،‌ معرفي روش نمونه گيري از فصل سوم و در دو اسلايد تهيه مي شود.
9. روش آماري : معرفي روش آماري از فصل سوم در يك اسلايد مي باشد.
10. يافته هاي تحقيق: ارايه يافته ها با جداول يا نمودار و توضيحات مناسب از فصل چهارم كه تا 10 اسلايد قابل تهيه مي باشد.
11. بحث و نتيجه گيري: از فصل پنجم و تا 6 اسلايد قابل ارايه مي باشد.
12. پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: از فصل پنجم در 2 اسلايد قابل ارايه مي باشد.
13. پيشنهادهايي به ساير محققين: از فصل پنجم كه در 2 اسلايد قابل ارايه مي باشد.
14. سپاس: در يك اسلايد از توجه حاضرين تشكر مي شود.
اقدامات لازم براي جلسه دفاع:
1. تكثير چكيده پايان نامه بين حضار
2. تكثير اسلايدهاي پاورپوينت
3. كنترل ابزار و تجهيزات پيش از انجام سخنراني دفاع
4. شمرده سخن گفتن و هماهنگي بين گفتار و اسلايدهاي نمايش داده شده
5. برقراري ارتباط چشمي با حضار و سخنراني با اعتماد بنفس و روي باز
6. پاسخ به سؤالات
7. پذيرايي به شكل و زمان مناسب

http://www.hghasemi.com/d.asp?id=25924


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۹:۳۶ ] [ مشاوره مديريت ]

 

چگونه پايان نامه بنويسيم؟

در اين جا به محتواي كلي پايان نامه براي نگارش آن يافت مي شود. براي آشنايي با جزييات نحوه نوشتن به كتاب راهنماي پايان نامه تاليف حميد قاسمي و سارا كشكر از انتشارات بامداد كتاب مراجعه كنيد.
الف- فصل اول پايان نامه : Introduction يا مقدمه يا كليات تحقيق
محتواي فصل يك ممكن است در برخي از دانشگاه ها تفاوت هايي داشته باشد. اما معمولاً محتواي فصل يك به ترتيب زير است:
1. مقدمه: طرح كليات تحقيق
2. بيان مساله: شرح مشكل و ارايه آنها به شكل سوال كليدي براي پاسخ به كمك تحقيق
3. ضرورت و اهميت تحقيق: چرايي انجام كار و معرفي كاربران احتمالي نتايج تحقيق
4. اهداف تحقيق: آنچه تحقيق به دنبال انجام آن است
5. فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق: مسيري براي اجراي تحقيق
6. پيش فرض ها: قبول مواردي براي اطمينان از حركت در مسير اجراي تحقيق
7. تعريف عملياتي وا‍ژه هاي تحقيق: اقدامي براي برداشت مشترك از مفاهيم تحقيق
در برخي از دانشگاه ها تاكيد بر اين است كه محدوديت هاي تحقيق نيز در همين فصل نوشته شود. در برخي از دانشگاه نيز بر نوشتن مباني نظري تحقيق در اين بخش تاكيد دارند.
ب-فصل دوم پايان نامه: Review and Litrature يا ادبيات و پيشينه تحقيق
1. مقدمه : معرفي محتواي فصل
2. مباني نظري: نطريه هاي مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادي معدودي از دانشگاه ها مباني نظري در فصل يك ارايه مي شود)
3. پيشينه تحقيق: تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط با موضوع
4. جمع بندي كلي: جمع بندي از مجموع ادبيات پيشينه
پ-نگارش فصل سوم پايان نامه: Resarch Methodology يا روش شناسي تحقيق
1. مقدمه: معرفي محتواي فصل
2. روش و طرح كلي تحقيق: اشاره به روش تحقيق از ابعاد هدف، محيط اجرا، استراتژي و مسيراجرا
3. جامعه آماري: معرفي جامعه آماري
4. نمونه آماري و روش نمونه گيري: بيان تعداد نمونه و روش نمونه گيري
5. متغيرهاي تحقيق: شاخص هاي تغيير پذير تعريف مي شوند
6. ابزار اندازه گيري: معرفي ابزار و اعتبار و روايي آن
7. شيوه جمع آوري اطلاعات: روش اجرا در جمع آوري اطلاعات
8. روش هاي آماري: معرفي انواع روش هاي آماري مورد استفاده در پايان نامه
ت- نگارش فصل چهارم پايان نامه: Findings يا تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
1. مقدمه : معرفي محتواي فصل
2. توصيف داده ها: جداول و نمودارهاي توصيفي
3. آزمون فرضيه ها يا طرح سؤالات : متناسب با يافته ها جداول و نمودارهاي ذيربط ارايه مي شود.
ث- نگارش فصل پنجم پايان نامه: Discussion يا بحث و نتيجه گيري
1. مقدمه : معرفي و محتواي فصل
2. خلاصه تحقيق: خلاصه سه فصل
3. خلاصه يافته ها: خلاصه فصل چهارم
4. بحث : مقايسه تحقيقات و نتايج موافق و مخالف با نتايج حاصل از يافته ها
5. نتيجه گيري: ارايه پيام حاصل از تحقيق
6. محدوديت هاي تحقيق: محدوديت هاي در كنترل و خارج از كنترل محقق( در برخي از دانشگاه ها در فصل يك نوشته مي شود)
7. پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: پيشنهادهايي كه با نتايج بدست آمده مي توان ارايه كرد.
8. پيشنهادهايي به ساير محققين : پيشنهاد براي انجام تحقيقات بعدي
ج- تهيه بخش هاي خارج از فصول: دو بخش پيش از آغاز فصول و پس از فصول دارد.
1. روي جلد: گالينگور(چرمي)
2. صفحه عنوان فارسي: بدون شماره صفحه
3. صفحه بسم اله الرحمن الرحيم(در برخي از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسي ارايه مي شود): بدون شماره صفحه
4. برگه داوري: بدون شماره صفحه
5. صفحه تقديم: بدون شماره صفحه
6. صفحه سپاسگزاري: بدون شماره صفحه
7. چكيده فارسي: بدون شماره صفحه
8. فهرست مطالب: آغاز نشانه گذاري صفحه با حروف ابجد
9. فهرست جداول: ادامه نشانه گذاري صفحه با حروف ابجد
10. فهرست نمودارها: ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد
11. فهرست شكل ها : ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد
12. فهرست نقشه ها : ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد( از اينجا به بعد فصول آغاز مي شود و موارد بعدي مربوط به بعد از فصول مي شود)
13. منابع: شماره صفحات داخل فصول ادامه مي يابد.
14. پيوست ها: نشانه گذاري با حروف ابجد از ابتدا آغاز مي شود.
15. چكيده انگليسي: شماره صفحه ندارد
16. صفحه عنوان انگليسي: شماره صفحه ندارد.
17. پشت جلد: گالينگور(چرمي)
18. عطف: گالينگور (چرمي)

منابع نويسي
فهرست منابع شامل كليه منابعي است كه به نحوي در پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند. منبع نويسي داراي چند روش مشخص مي باشد و ممكن است روش هاي مختلفي براي نوشتن فهرست منابع در دانشگاه هاي مختلف مورد تاكيد قرار گيرد. براي نمونه به يكي از روش هاي رايج و مورد استفاده در دانشكده تربيت بدني دانشگاه آزاد كرج اشاره مي كنيم:
• s-serif">
 

چگونه پروژوزال بنويسيم؟براي نوشتن يك طرح پايان نامه، معمولاً فرم هاي از پيش تهيه شده اي وجود دارد كه دانشجو بايد آن را پر كند. پروپوزال يا طرح پايان نامه بايد زير نظر استاد راهنما تدوين شود. با توجه به اين كه فرم هاي پروپوزال بخش هاي يكسان و مشابه فراواني دارند، توضيحات لازم براي پر كردن هربخش ارايه مي شود. دانشجو بايد فرم طرح پايان نامه يا پروپوزال را تكميل نمايد(پيش نويس) و پس از رويت و هماهنگي با استاد راهنما آن را نهايي نمايد. دقت كنيد كه براي تدوين فرم پروپوزال نبايد بخش هاي اساسي مربوط به تحقيق خالي بماند.
بخش هاي مشترك در فرم هاي طرح پايان نامه هاي دانشگاهي كه حتماً بايد پر شوند و توضيحات آن در ادامه ارايه مي شود.
1. معرفي طرح پايان نامه: نوشتن عنوان پايان نامه به فارسي و انگليسي، رشته و مقطع تحصيلي دانشجو.
2. معرفي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور: نوشتن مشخصات فردي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور.
3. اطلاعات مربوط به پايان نامه: نوشتن زبان پايان نامه(فارسي يا غيرفارسي)، نوع پژوهش از نظر هدف (توضيح در انتخاب روش تحقيق همين فصل)، تعدادواحدپايان نامه و پرسش اصلي تحقيق.
4. بيان مساله: در اين بخش بايد ابعاد و حدود مساله را مشخص كرد و مساله را به طور دقيق معرفي نمود. دانشجو، جنبه هاي مجهول، مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق و منظور تحقيق را بيان مي كند. بيان مساله تشريح مشكلات و تعارضاتي است كه در ذهن دانشجو يك پرسش يا سوال اساسي را ايجاد كرده است. در واقع با مرور منطقي دلايل پديدآيي سوالات، در پايان پرسش يا پرسش هاي اصلي تحقيق مطرح مي شود. يكي از مهم ترين مراحل در انجام تحقيق، طرح يك سوال يا پرسش خوب است. پژوهش با سوال شروع و با اقدامات سازمان يافته به جواب منتهي مي شود. محل مناسب براي توضيح دلايل شكل گيري و معرفي اين سوال، بخش بيان مساله است. در بيان مساله بايد به عملي بودن آن توجه شود. مساله بايد اهميت و ارزش كافي براي سرمايه گذاري داشته باشد و بتواند هيات تصميم گيرنده را متقاعد نمايد كه يا در زمينه موردنظر اطلاعاتي وجود ندارد؛ يا اطلاعات اندكي وجود دارد؛ يا اطلاعات موجود اشتباه است؛ و يا چيزهاي جديدي را بر پيكره شناخت موجود خواهد افزود. براي اين منظور در تدوين بيان مساله بايد به يافته ها و اموري استنادكنيد كه مساله هاي برجسته اي را به ميان مي كشند. در بيان مساله بايد بر اساس مستندات و دلايل نشان دهيم كه مساله اي وجود دارد.
5. سوابق مربوط: بيان مختصر سابقه از تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور و نظريه هاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق مي باشد. در اين بخش بهتر است كه 5 تحقيق جديد فارسي و 5 تحقيق جديد انگليسي در فاصله ده سال گذشته با ذكر منبع و قالبي به شكل : "نام محقق، سال، عنوان، روش نمونه گيري، آزمودني و نتيجه" اقدام گردد.
6. بخش فرضيه ها: فرضيه پاسخي فرضي به مسأله يا پرسش هاي پژوهش است. فرضيه يك پيشنهاد يا پيش بيني منطقي است كه پس از آزمايش و بررسي رد يا قبول مي شود. فرضيه هايي كه در تحقيق بيان مي شوند بايد مانند اهداف مطالعه به طور دقيق، واضح و كامل و با استفاده از واژه هاي قابل اندازه گيري بيان شوند. كاربرد فرضيه صفر براي آن است كه دانشجو يك پاسخ احتمالي به عنوان شكل مخالف پاسخ خود يا فرضيه صفر را آزمون كند و در اين حالت، دانشجو اعلام مي كند كه فرض صفر رد شده و فرض مقابل آن پذيرفته است.
7. بخش اهداف تحقيق: هدف كلي هر تحقيق همان عنوان منتخب خواهد بود و اهداف ويژه يا اختصاصي، موارد جزيي شده اي است كه محقق را به هدف كلي مي رساند. در هريك از انواع پژوهش ها، اهداف خاصي دنبال مي شود كه آنها بر شكل گيري و چگونگي بيان مساله تاثير مي گذارد و از آن تاثير مي پذيرد. يكي از عوامل موثر بر تعيين هدف پژوهش اين است كه دانشجو با خود بيانديشد كه پس از پايان پژوهش راجع به چه چيزي گزارش خواهد داد.
8. بخش اهميت و ضرورت تحقيق: اين بخش را مي توان در دو محور اهداف كاربردي و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق پاسخ داد. در محور اهداف كاربردي بايد نوشت كه نتايج به دست آمده چه كاربردي خواهد داشت. در محور ضرورت هاي خاص انجام تحقيق بايد با بيان تناقض هاو مشكلات به كمك منابع علمي به لزوم تحقيق و كاربردهاي آن اشاره كرد. براي بيان اهميت و ضرورت تحقيق، بايد به دلايل انجام پژوهش در رابطه با مساله مطرح شده اشاره كنيم. همانطور كه در بيان مساله اشاره شد، بايد با استدلال منطقي و در ادامه مساله اي كه مطرح شده، به ضروت اجراي تحقيق و امكان استفاده كاربران احتمالي آن بپردازيم.
9. بخش روش تحقيق: در اينجا بايد به روش تحقيق، جامعه، نمونه و متغيرهاي تحقيق اشاره شود.
10. بخش روش گردآوري اطلاعات: در اينجا بايد شيوه گردآوري اطلاعات بر اساس نوع روش تحقيق منتخب، توضيح داده شود. بر اين اساس شما مي توانيد به روش هاي ميداني، كتابخانه اي(اسنادي)، آزمايشگاهي يا ديگر روش ها اشاره كنيد.
11. بخش ابزارگردآوري اطلاعات: بايد مشخص كرد كه از كدام يك از ابزارهاي پرسشنامه، آزمون، مصاحبه، مشاهده و يا هرگونه سياهه احتمالي استفاده مي كنيد.
12. بخش روش تجزيه و تحليل اطلاعات: در اينجا بايد روش هاي آماري منتخب را معرفي كنيد.
13. جدول زمان بندي مراحل انجام تحقيق: در اين بخش، بايد در يك زمان بندي از تصويب تا دفاع نهايي را مشخص مي كند. اين دوره معمولاً براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، 6ماهه و براي رساله هاي دكترا يكساله است.
14. بخش فهرست منابع ومآخذ (فارسي وغير فارسي ) مورد استفاده در پايان نامه: در اينجا بايد تنها منابعي نوشته شوند كه در بيان مساله و ساير بخش هاي پروپوزال از آنها استفاده شده است. در اين صورت منابع را مي توان با توجه به ملاحظات زير نوشت.
• ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي بر اساس حروف الفبا تنظيم مي شوند.
• شماره و رديف. نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده(سال انتشار). عنوان كتاب، مقاله، گزارش يا پايان نامه تحصيلي همراه با ذكر عنوان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد يا رساله دكترا(اين قسمت با حروف ايتاليك و سياه حروفچيني شود)، نام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پايان نامه در آنجا ارايه گرديده است. شماره مجله يا شماره جلد كتاب. شماره صفحه هايي كه مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است(در صورتي كه كل منبع موردنظربه عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومي به ذكر شماره صفحه ها نيست).
• توجه شود كه نام و نام خانوادگي با علامت ويرگول، سال با علامت پرانتز و سپس نقطه، عنوان با علامت نقطه، و انتشارات با شهر نشر و صفحه ها با علامت ويرگول از يكديگر جدا شوند.
• در صورتي كه منبع بيش از يك نفر نويسنده داشت، پس از نوشتن نام هر نويسنده(ابتدا نام خانوادگي بعدكاما و بعد نام) از علامت (؛) براي جداكردن نام ها استفاده مي كنيم. اگرمنبع مورد استفاده تعداد نويسندگان زيادي داشت، لازم است اسامي تمامي آنها قيد شود.
• در زمينه كتاب ها يا مقالاتي كه به يك نويسنده تعلق دارند، رعايت ترتيب زماني انتشار آنها ضرورت دارد. دراين حالت ابتدا مورد جديدتر مطرح مي شود.
• اگر كتاب ترجمه شده است، نام مترجم پس از نام كتاب به شكل مثال زيربيان شود : بست، جان دبليو(1373). روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري. ترجمه حسن پاشاشريفي؛ نرگس طالقاني. تهران: انتشارات رشد، 23-27
• در صورتي كه مقاله از اينترنت يا لوح فشرده انتخاب مي شود، منبع نويسي به شكل زيرصورت گيرد: نام خانوادگي، نام نويسنده(سال نشر). عنوان مطلب، تاريخ دريافت، نشاني اينترنتي يا نام لوح فشرده. در مورد مقالاتي كه از سايت هاي اينترنتي استفاده مي شود، آدرس سايت به همراه ديگر اطلاعات مانند رفرنس هاي كتاب و مجله آورده شود.

http://www.hghasemi.com/d.asp?id=25922


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۹:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

چگونه از پروپوزال خود دفاع نماييم؟براي دفاع از پروپوزال دانشجو بايد بر محتواي پروپوزال تكميل شده تسلط داشته باشد. لذا پيشنهاد مي شود كه براي يك ارايه مناسب در جلسه دفاعيه يك پاورپوينت از اطلاعات اساسي طرح تحقيق در حداكثر 15 اسلايد در محورهاي زير تهيه نماييد و به تعداد داوران در شكل دستي(سه اسلايد در هر صفحه) توزيع نماييد. در اين شكل شما حداكثر براي هر داور 5 صفحه از اطلاعات ناب خود در خصوص طرح تحقيق را آماده مي كنيد و ضمن تسلط بيشتر در ارايه توضيحات، از همراهي بيشتر آنها نيز برخوردار خواهيد شد. ضمن اين كه هر يك از تغييرات اصلاحي و پيشنهادي داوران را مي توانيد در مقابل اسلايد هاي مربوطه بنويسيد و آن را در فرصت مناسب اجرا كنيد. براي تهيه اسلايدهاي دفاع از پروپوزال يا طرح تحقيق از محورهاي زير استفاده كنيد.
1. معرفي: شامل نام دانشجو، عنوان، اساتيد راهنما و مشاور پيشنهادي در يك اسلايد
2. معرفي متغيرها: تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي مورد بررسي در يك اسلايد
3. بيان مساله: حداكثر در 4 محور و با ارايه پرسش اصلي(5خط) در يك اسلايد
4. اهميت و ضرورت تحقيق: حداكثر در 5 محور (5خط) در يك اسلايد
5. ادبيات پيشينه: در سه محور : نتايج تحقيقات داخلي، خارجي و نظريه ها در سه اسلايد
6. اهداف تحقيق: در دو بخش هدف كلي و اهداف ويژه در دو اسلايد
7. فرضيه ها يا سؤالات: فرضيه يا سووال مطرح مي شود در يك اسلايد
8. جامعه و نمونه: معرفي جامعه و روش نمونه گيري و تعداد نمونه منتخب در يك اسلايد
9. روش تحقيق: معرفي روش تحقيق منتخب و دليل انتخاب آن در يك اسلايد
10. روش هاي آماري: معرفي روش هاي آماري منتخب و دليل انتخاب آنها در يك اسلايد
11. ابزار جمع آوري اطلاعات: معرفي ابزار جمع آوري و شيوه جمع آوري ge-285.html" target="_blank">۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][