مشاوره مديريت

پرسشنامه رضايت سنجي بيماران از خدمات بيمارستاني

  mubabol.ac.ir اين پرسشنامه به منظور سنجش ميزان رضايت شما از خدمات ارائه شده در بيمارستان تهيه گرديده است ، خواهشمند است به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهيد تا شما نيز در افزايش سطح كيفي خدمات ارائه شده ، سهيم باشيد . پيشاپيش از همكاري �?ميمانه شما كمال تشكر را داريم. پاسخ دهنده  بيمار  همراه بيمار بخش بستري سن جنسيت  مرد  زن مدت بستري ميزان تحصيلات  بي سواد  خواندن و نوشتن  زير ديپلم  ديپلم  تحصيلات دانشگاهي شغل  بيكار  كارگر  كارمند  آزاد  خانه دار  بازنشسته محل سكونت  بابل  روستاي اطراف بابل  غبر بومي نحوه بستري  اورژانس  درمانگاه  مطب آيا به هنگام مراجعه با كمبود تخت خالي مواجه شديد ؟  بلي  خير آيا قبلا در اين بيمارستان بستري بوده ايد ؟  بلي  خير آيا بيمه هستيد ؟  بلي  خير نوع بيمه در صورتي كه بيمه هستيد، نوع بيمه را مشخص كنيد. نگهباني نگهباني طرز برخورد پرسنل نگهباني با شما و همراهان  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه راهنمايي لازم توسط پرسنل اطلاعات  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم پذيرش طرز برخورد پرسنل پذيرش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه راهنمايي هاي لازم توسط پرسنل پذيرش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم بستري شدن بدون معطلي  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم سرعت تشكيل پرونده در هنگام مراجعه و رعايت نوبت  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه توضيحات در مورد نوع بيمه،نوع اتاق وساير موارد با صبر وحوصله  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم منشي طرز برخورد و راهنمايي منشي بخش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات طرز برخورد پرسنل خدمات با شما  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم وضعيت رسيدگي به بهداشت و نظافت بخش ، اتاق ، سرويس بهداشتي و ...  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آزمايشگاه طرز برخورد و پاسخگويي كاركنان آزمايشگاه  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم دقت و مهارت نمونه گير آزمايشگاه  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مدت زمان اعلام نتايج آزمايش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ت�?ويربرداري طرز برخورد و پاسخگويي كاركنان تصوير برداري(راديولوژي،سونوگرافي)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مدت انتظار در واحد تصويربرداري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه آموزش هاي لازم  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات پزشكي در بدو ورود پزشك خود را معرفي مي كند  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ويزيت به موقع پزشك معالج  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم دسترسي به پزشك معالج  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آيا نحوه پاسخگويي پزشك به شما با احترام و مهرباني بوده است  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم رعايت مسائل شرعي و حفظ حريم شما در انجام خدمات پزشكي  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم تاثير عملكرد پزشك بر بهبود بيماري شما  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه آموزش هاي لازم در طول درمان و هنگام ترخيص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات پرستاري آموزش درخصوص آشنايي با قسمت هاي مختلف بخش(سرويس بهداشتي و..)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم معرفي پرستار و مسول بخش به شما در بدو ورود  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آيا نحوه پاسخگويي پرستار به بيمار با احترام ومهرباني بوده است  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آموزش پرستاران به شما در مورد داروها، رژيم غذايي و مراقبت هاي خاص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مهارت و دقت پرستاران در ارائه خدمات( پانسمان، رگ گيري و...)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم توجه پرستاران به حفظ آرامش بخش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم حضور بموقع پرستار در زمان درخواست بر بالين بيمار ( درد و ...)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم هماهنگي و همكاري موجود بين كادر پزشكي و پرستاري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم فراهم كردن تسهيلات لازم جهت بهداشت فردي(ملحفه، لباس و....)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم كمك به بيمار در انجام اموري مانند خوردن دارو و.....  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه آموزش هاي لازم در زمان ترخيص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم امكانات رفاهي و اقامتي طول مدت انتظار جهت بستري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم طول مدت انتظار جهت عمل جراحي  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم سرعت انتقال به بخش پس از اتمام مراحل پذيرش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم طرز برخورد و راهنمايي كارشناسان بيمه  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات كمك بهيار در انجام امور شخصي(غذاخوردن،خارج شدن ازتخت و.)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم حضور به موقع بيماربر براي جابجايي بيمار  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم امكانات رفاهي بخش (تلفن،تلويزيون،صندلي و غذا براي همراه و ....)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم امكان حضور همراه در بخش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مناسب بودن ساعات ملاقات  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مناسب بودن سيستم سرمايش، گرمايش و روشنايي بخش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم وضعيت تهويه اتاق ها  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم امكانات رفاهي و اقامتي وجود تابلو و علايم راهنما در بيمارستان  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم وضعيت آسانسور  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات مددكاري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم نحوه ارائه خدمات آمبولانس  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم رعايت طرح انطباق (پرسنل زن براي بيماران زن و بالعكس )  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم رعايت حفظ حريم شخصي و تفكيك فضاي زن و مرد  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم تغذيه كيفيت و كميت غذا (طعم،گرمي ،سردي،مقدار)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم نحوه سرو غذا  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ساعت سرو غذا  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم رعايت رژيم غذايي بيمار  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم طرز برخورد مسئول توزيع غذا  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آموزش كارشناس تغذيه در مورد رژيم غذايي شما  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم �?ندوق و ترخي�? ارائه راهنمايي هاي لازم جهت انجام امور بيمه گري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم سرعت انجام ترخيص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم نحوه برخورد و پاسخگويي پرسنل ترخيص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم نحوه برخورد وپاسخگويي پرسنل صندوق  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم پرداخت هزينه ففط در صندوق  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ديگر موارد به طور كلي، شما چقدر از اين مركز رضايت داريد؟  كاملا ناراضي  ناراضي  تا حدي ناراضي  نظري ندارم  تا حدي راضي  راضي  كاملا راضي چنانچه لازم باشد مجددا" تحت مراقبت قراربگيريد آيا اين بيمارستان را انتخاب خواهيد كرد ؟  بلي  خير آيا در صورت نياز به بستري شدن اين بيمارستان را به اقوام و دوستان خود پيشنهاد مي كنيد ؟

 بلي  خيربرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۳۲ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

پرسشنامه رضايت سنجي بيماران از خدمات بيمارستاني

  mubabol.ac.ir اين پرسشنامه به منظور سنجش ميزان رضايت شما از خدمات ارائه شده در بيمارستان تهيه گرديده است ، خواهشمند است به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهيد تا شما نيز در افزايش سطح كيفي خدمات ارائه شده ، سهيم باشيد . پيشاپيش از همكاري �?ميمانه شما كمال تشكر را داريم. پاسخ دهنده  بيمار  همراه بيمار بخش بستري سن جنسيت  مرد  زن مدت بستري ميزان تحصيلات  بي سواد  خواندن و نوشتن  زير ديپلم  ديپلم  تحصيلات دانشگاهي شغل  بيكار  كارگر  كارمند  آزاد  خانه دار  بازنشسته محل سكونت  بابل  روستاي اطراف بابل  غبر بومي نحوه بستري  اورژانس  درمانگاه  مطب آيا به هنگام مراجعه با كمبود تخت خالي مواجه شديد ؟  بلي  خير آيا قبلا در اين بيمارستان بستري بوده ايد ؟  بلي  خير آيا بيمه هستيد ؟  بلي  خير نوع بيمه در صورتي كه بيمه هستيد، نوع بيمه را مشخص كنيد. نگهباني نگهباني طرز برخورد پرسنل نگهباني با شما و همراهان  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه راهنمايي لازم توسط پرسنل اطلاعات  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم پذيرش طرز برخورد پرسنل پذيرش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه راهنمايي هاي لازم توسط پرسنل پذيرش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم بستري شدن بدون معطلي  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم سرعت تشكيل پرونده در هنگام مراجعه و رعايت نوبت  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه توضيحات در مورد نوع بيمه،نوع اتاق وساير موارد با صبر وحوصله  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم منشي طرز برخورد و راهنمايي منشي بخش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات طرز برخورد پرسنل خدمات با شما  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم وضعيت رسيدگي به بهداشت و نظافت بخش ، اتاق ، سرويس بهداشتي و ...  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آزمايشگاه طرز برخورد و پاسخگويي كاركنان آزمايشگاه  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم دقت و مهارت نمونه گير آزمايشگاه  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مدت زمان اعلام نتايج آزمايش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ت�?ويربرداري طرز برخورد و پاسخگويي كاركنان تصوير برداري(راديولوژي،سونوگرافي)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مدت انتظار در واحد تصويربرداري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه آموزش هاي لازم  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات پزشكي در بدو ورود پزشك خود را معرفي مي كند  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ويزيت به موقع پزشك معالج  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم دسترسي به پزشك معالج  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آيا نحوه پاسخگويي پزشك به شما با احترام و مهرباني بوده است  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم رعايت مسائل شرعي و حفظ حريم شما در انجام خدمات پزشكي  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم تاثير عملكرد پزشك بر بهبود بيماري شما  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه آموزش هاي لازم در طول درمان و هنگام ترخيص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات پرستاري آموزش درخصوص آشنايي با قسمت هاي مختلف بخش(سرويس بهداشتي و..)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم معرفي پرستار و مسول بخش به شما در بدو ورود  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آيا نحوه پاسخگويي پرستار به بيمار با احترام ومهرباني بوده است  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آموزش پرستاران به شما در مورد داروها، رژيم غذايي و مراقبت هاي خاص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مهارت و دقت پرستاران در ارائه خدمات( پانسمان، رگ گيري و...)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم توجه پرستاران به حفظ آرامش بخش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم حضور بموقع پرستار در زمان درخواست بر بالين بيمار ( درد و ...)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم هماهنگي و همكاري موجود بين كادر پزشكي و پرستاري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم فراهم كردن تسهيلات لازم جهت بهداشت فردي(ملحفه، لباس و....)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم كمك به بيمار در انجام اموري مانند خوردن دارو و.....  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ارائه آموزش هاي لازم در زمان ترخيص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم امكانات رفاهي و اقامتي طول مدت انتظار جهت بستري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم طول مدت انتظار جهت عمل جراحي  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم سرعت انتقال به بخش پس از اتمام مراحل پذيرش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم طرز برخورد و راهنمايي كارشناسان بيمه  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات كمك بهيار در انجام امور شخصي(غذاخوردن،خارج شدن ازتخت و.)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم حضور به موقع بيماربر براي جابجايي بيمار  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم امكانات رفاهي بخش (تلفن،تلويزيون،صندلي و غذا براي همراه و ....)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم امكان حضور همراه در بخش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مناسب بودن ساعات ملاقات  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم مناسب بودن سيستم سرمايش، گرمايش و روشنايي بخش  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم وضعيت تهويه اتاق ها  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم امكانات رفاهي و اقامتي وجود تابلو و علايم راهنما در بيمارستان  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم وضعيت آسانسور  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم خدمات مددكاري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم نحوه ارائه خدمات آمبولانس  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم رعايت طرح انطباق (پرسنل زن براي بيماران زن و بالعكس )  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم رعايت حفظ حريم شخصي و تفكيك فضاي زن و مرد  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم تغذيه كيفيت و كميت غذا (طعم،گرمي ،سردي،مقدار)  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم نحوه سرو غذا  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ساعت سرو غذا  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم رعايت رژيم غذايي بيمار  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم طرز برخورد مسئول توزيع غذا  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم آموزش كارشناس تغذيه در مورد رژيم غذايي شما  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم �?ندوق و ترخي�? ارائه راهنمايي هاي لازم جهت انجام امور بيمه گري  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم سرعت انجام ترخيص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم نحوه برخورد و پاسخگويي پرسنل ترخيص  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم نحوه برخورد وپاسخگويي پرسنل صندوق  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم پرداخت هزينه ففط در صندوق  خيلي زياد  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم ديگر موارد به طور كلي، شما چقدر از اين مركز رضايت داريد؟  كاملا ناراضي  ناراضي  تا حدي ناراضي  نظري ندارم  تا حدي راضي  راضي  كاملا راضي چنانچه لازم باشد مجددا" تحت مراقبت قراربگيريد آيا اين بيمارستان را انتخاب خواهيد كرد ؟  بلي  خير آيا در صورت نياز به بستري شدن اين بيمارستان را به اقوام و دوستان خود پيشنهاد مي كنيد ؟

 بلي  خيربرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۳۱ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

رضايت بيمار پديده پيچيده اي است كه تحت تاثير عوامل گوناگون قرار دارد و بازتاب نظر بيماران درباره مراقبت و خدمات بهداشتي براي مديران، ارايه دهندگان مراقبت و بيماران ارزشمند است.
تحقيق حاضر با هدف تعيين ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بخش هاي داخلي و جراحي از خدمات پزشكي و كادر پرستاري بيمارستان هاي كامكار و نكويي قم در سال 1382 انجام شده است.
اين مطالعه مقطعي بر روي 400 بيمار واجد شرايط شركت در پژوهش صورت گرفته است. نمونه گيري به روش آسان انجام شد. از پرسشنامه رضايتمندي كه روايي و پايايي آن توسط دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1375 به تاييد رسيده بود، استفاده گرديد. اطلاعات توسط پرسشگران به روش مصاحبه جمع آوري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده گرديد.
با توجه به نتايج تحقيق ميزان رضايت بيماران از خدمات پزشكان 79 درصد (77 درصد در بيمارستان كامكار و 81 درصد در بيمارستان نكويي) و خدمات كادر پرستاري 74 درصد (73 درصد در بيمارستان كامكار و 75 درصد در بيمارستان نكويي) به دست آمد.
در اين پژوهش ميزان رضايت كلي بيماران از خدمات پزشكي و پرستاري 76.5 درصد (75 درصد در بيمارستان كامكار و 78 درصد در بيمارستان نكويي) به دست آمد به منظور افزايش هر چه بيشتر ميزان رضايت بيماران از خدمات ارايه شده در بيمارستان ها پيشنهاد مي شود كه بر اساس يافته هاي اين پژوهش با برنامه ريزي و عملكرد صحيح در جهت رفع عوامل نارضايتي اقدام هاي مقتضي صورت پذيرد.

منبع:پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۳۰ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

ميزان رضايت بيماران از اورژانس بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

رضايت بيماران يكي از شاخص هاي مهم كيفيت مراقبت و ارايه خدمت است. توجه به نقطه نظرات بيماران مي تواند موجب ارتقاي روندها و پيامدها و همچنين افزايش رضايت آنان گردد. مطالعه حاضر بر آن بوده است تا با استفاده از پرسشنامه اي معتبر و پايا به ارزيابي رضايت بيماران مراجعه كننده به اورژانس هاي عمومي پنج بيمارستان بزرگ دانشگاه علوم پزشكي تهران بپردازد. بيماراني وارد مطالعه شدند كه حداقل 10 ساعت از مراجعه آنها به اورژانس مي گذشت، بدون نياز به مترجم قادر به پاسخگويي به سوالات بودند، داراي مشكلات شناختي چشمگير نبودند و از نظر حال عمومي توانايي پاسخگويي به سوالات را داشتند. پرسشنامه مطالعه توسط پرسشگران آموزش ديده در محيطي امن، بدون حضور كاركنان بيمارستان به بيماران ارايه گرديد تا در صورت تمايل در مطالعه شركت كنند. در مجموع، نقطه نظرات 153 بيمار كه واجد پرسشنامه بدون نقص بودند با استفاده از نرم افزار SPSS 13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه بيشترين عدم رضايت، بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات متوسط شركت كنندگان، در مورد زير مقياس هاي پرسشنامه (مراقبت پزشكان، مراقبت پرستاري، جنبه هاي رفتاري، راحتي فيزيكي و جنبه هاي اقامتي و معطل شدن) به ترتيب عبارتند از «ارايه اطلاعات از سوي پزشكان» (54.2 درصد)، «توضيح پرستاران در مورد اقدامات مختلف به بيماران» (73.2 درصد)، «رسيدگي به شكايات و اعتراضات» (40.2 درصد)، «امكانات رفاهي بيماران»(54.3 درصد) و «معطل شدن براي دريافت خدمات پاراكلينيك» (26.2 درصد). نتايج نشان دادند كه فقط 44 درصد از بيماران رضايت كلي خود را از بيمارستان، خوب يا خيلي خوب گزارش كردند. 
مطالعه حاضر نشانگر نياز به برنامه اي جهت ارتقاي خدمات ارايه شده به بيماران مراجعه كننده به دپارتمان اورژانس و تضمين كيفيت خدمات مي باشد.

منبع:وب سايت پايگاه علمي جهاد دانشگاهيبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۳۰ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

مقاله مروري؛ تعيين ميزان رضايت بيماران بستري از بيمارستانها: مرور نظام مند و متاآناليز

زمينه و هدف: بيماران بهانه و علت وجودي براي ايجاد بيمارستان ها هستند. لذا تامين نيازها و برآوردن توقعات آنها، يكي از مهمترين وظايف بيمارستانها مي باشد، از اين رورضايت بيمار به عنوان ابزاري قابل اعتماد براي بررسي كيفيت مراقبت هاي انجام شده در دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است. لذا در مقاله حاضرمستندات مرتبط با رضايت بيماران در ايران مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از متاآناليز، ميزان رضايت كلي آنها برآورد گرديد.
روش كار: مقالات مرتبط با رضايت بيماران با جستجوي كليد واژه هاي مرتبط در بانك هاي اطلاعاتي مختلف شناسايي گرديد و بعد از اعمال معيارهاي ورود به مطالعه، 26مطالعه استخراج گرديد. نتايج با استفاده از دستورات متاآناليز به كمك نرم افزار
 Stata11 مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: 14058 بيمار در 26 مطالعه وارد شده به اين متاآناليز مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس مدل اثر تصادفي، درصد رضايت كلي بيماران 
70.5 با فاصله اطمينان 63.3-77.6 ولي بر اساس مدل اثر ثابت، درصد رضايت كلي بيماران، 82.5 با فاصله اطمينان 81.9-83.1 برآورد مي گردد.
نتيجه گيري: ميزان رضايتمندي بيماران در ايران در مقايسه با ساير كشورها در سطح مطلوبي قرار دارد. علاوه بر اين ميزان رضايت كلي بيماران در سالهاي اخير روند افزايشي داشته است كه مي توان آن را به اقداماتي چون روش هاي مختلف بهبود كيفيت، مشتري مداري، تكريم ارباب رجوع قابل انتساب دانست.

 

منبع:وب سايت پايگاه جهاد دانشگاهيبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۹ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

مقاله مروري؛ تعيين ميزان رضايت بيماران بستري از بيمارستانها: مرور نظام مند و متاآناليز

زمينه و هدف: بيماران بهانه و علت وجودي براي ايجاد بيمارستان ها هستند. لذا تامين نيازها و برآوردن توقعات آنها، يكي از مهمترين وظايف بيمارستانها مي باشد، از اين رورضايت بيمار به عنوان ابزاري قابل اعتماد براي بررسي كيفيت مراقبت هاي انجام شده در دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است. لذا در مقاله حاضرمستندات مرتبط با رضايت بيماران در ايران مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از متاآناليز، ميزان رضايت كلي آنها برآورد گرديد.
روش كار: مقالات مرتبط با رضايت بيماران با جستجوي كليد واژه هاي مرتبط در بانك هاي اطلاعاتي مختلف شناسايي گرديد و بعد از اعمال معيارهاي ورود به مطالعه، 26مطالعه استخراج گرديد. نتايج با استفاده از دستورات متاآناليز به كمك نرم افزار
 Stata11 مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: 14058 بيمار در 26 مطالعه وارد شده به اين متاآناليز مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس مدل اثر تصادفي، درصد رضايت كلي بيماران 
70.5 با فاصله اطمينان 63.3-77.6 ولي بر اساس مدل اثر ثابت، درصد رضايت كلي بيماران، 82.5 با فاصله اطمينان 81.9-83.1 برآورد مي گردد.
نتيجه گيري: ميزان رضايتمندي بيماران در ايران در مقايسه با ساير كشورها در سطح مطلوبي قرار دارد. علاوه بر اين ميزان رضايت كلي بيماران در سالهاي اخير روند افزايشي داشته است كه مي توان آن را به اقداماتي چون روش هاي مختلف بهبود كيفيت، مشتري مداري، تكريم ارباب رجوع قابل انتساب دانست.

 

منبع:وب سايت پايگاه جهاد دانشگاهيبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۹ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

ميزان رضايت بيماران در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران

زمينه و هدف: ارزيابي رضايت بيمار از مراقبت هاي بهداشتي و درماني براي ارتقاي كيفيت خدمات بيمارستاني ضروري است و عوامل بيمارستاني اثرگذار بر رضايت بيمار (محيط بيمارستان، خدمات انجام شده در بيمارستان، مراقبتهاي بهداشتي، خدمات هتلينگ، تغذيه اي، بستري، و...) براي اين منظور مورد ارزيابي واقع مي شوند و با سنجش ميزان رضايت بيماران مي توان بيمارستانها را با يكديگر مقايسه كرد. رضايت بيماران شرط اصلي كيفيت خدمات بهداشتي، درماني است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان رضايت بيماران در چهار بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شد.روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، از مجموع 1260 بيمار بخشهاي درمانگاه، فوريتهاي پزشكي و بستري پرسشگري شد. براي سنجش رضايت بيماران از پرسشنامه استاندارد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده شد.يافته ها: سطح كلي رضايت بيماران از خدمات درمانگاهي 67.3%، از خدمات فوريتها 80.7% از خدمات بيمارستاني 72.2% و از خدمات بخش پذيرش اورژانس 86.5% ارزيابي شد؛ همچنين در مطالعه حاضر رضايت بيماران از مراقبتهاي جسمي و رواني به ترتيب 87.1% و 69.7% تعيين گرديد؛ سطح رضايت از خدمات تصويربرداري به طور كلي 63.9% بود؛ رضايت از خدمات تغذيه اي 62.8% تعيين شد. رضايت كلي از كيفيت هتلينگ (خانه داري) بخش هاي بستري بيمارستانها 80.1% بود؛ سطح رضايت از خدمات ترخيص بيمارستانهاي مورد مطالعه 38.6% حاصل گرديد؛ نارضايتي بيماران از هزينه پرداختي، بخصوص بيماران مراجعه كننده به اورژانس (سطح رضايت 43.9%) بسيار چشمگير بود؛ در مجموع بيشترين رضايت مربوط به خدمات پرستاري (85.1%) و كمترين رضايت مربوط به خدمات ترخيص (6/38%) بود.نتيجه گيري: هنوز برخي از خدمات بيمارستاني از سطح مطلوب فاصله دارد؛ بويژه درباره هزينه پرداختي، هنگام ترخيص، بيشترين نارضايتي وجود دارد. براي دستيابي به يك ارزيابي يكسان مطالعه كشوري و تجزيه و تحليل نتايج حاصله پيشنهاد مي شود.

منبع:مجله علمي دانشگاه بيرجندبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۹ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

رضايتمندي بيماران بستري و عوامل موثر بر آن: نتايج حاصل از يك مطالعه مقطعي با حجم نمونه زياد

چكيده
زمينه و هدف: سنجش رضايتمندي بيمار يكي از مهمترين شاخص هاي اركان سيستم هاي ارتقاي كيفيت مي باشد. با توجه به
اهميت اين موضوع اين مطالعه با هدف بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به يك بيمارستان فوق تخصصي
شهر تهران در سال 3131 انجام پذيرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي 835 نفر از بيماران مراجعه كننده به يك بيمارستان فوق تخصصي شهر تهران
بصورت مقطعي و در طي دو مقطع زمستان و تابستان 3131 و با استفاده از نمونه گيري طبقه اي انجام پذيرفته است. شركت
كنندگان در اين مطالعه به پرسشنامه رضايتمندي بيمار)محقق ساخته( و فرم مشخصات دموگرافيك بيماران پاسخ دادند.
يافته ها: در اين مطالعه 885( 5/93 )%و 862( 8/82 )نفر از نمونه ها به ترتيب در طي فصل زمستان و تابستان مورد نمونه
گيري قرار گرفتند. ميزان متوسط رضايت بيماران برابر1/31 %بود. در اين مطالعه رابطه معني دار بين بخش هاي مختلف
بيمارستان)228/2=p )و سطح تحصيالت بيماران)223/2 )و عدم رابطه معني دار بين سن بيمار )9/2=p ،)فصل)36/2=p )و
نوع بيمه )65/2=p )با رضايت بيماران مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: با استفاده از نتايج اين مطالعه و تعيين اولويت بندي اقدامات اجرائي جهت ارائه خدمات بهتر مي توان به كسب
رضايتمندي بيشتر بيماران دست يافت.

مقدمه
رسالت يك نظام بهداشتي تامين سالمتي افراد جامعهمي باشد، تحقق اين هدف امكان پذير نخواهد بود مگر با
ارائه خدمات مطلوب و ارائه خدمات مطلوب امكان پذيرنخواهد بود مگر با كنترل و ارزيابي خدمات بهداشتي
يكي از راههاي كنترل و ارزيابي خدمات بهداشتي بررسيميزان رضايت مندي بيماران ميباشد. از اين رو امروزهرضايتمندي بيمار به عنوان يكي از شاخص هاي مهم دركيفيت خدمات سالمت از طرف سازمان هاي بهداشتيدرماني مورد توجه قرار گرفته و اندازه گيري آن كمكشاياني را به سازمانهاي بهداشتي-درماني جهت ارتقاء وبهبودي سطح كيفيت آنان نموده است.از اين رو محققان عرصه سالمت گرايش زيادي بهبررسي بر عوامل موثر رضايت بيماران از خود نشان دادهاندمطالعات متنوع نشان دهنده تعدد اين عوامل بوده
است. تحقيقات به چهار فاكتور اصلي خدمات پزشك،پرستار، وسايل پزشكي و تغذيه و عوامل ديگر چون
جنسيت، سطح تحصيالت و سن بيماران و غيره اشارهنموده. براي نمونه تحقيقات نشان داده است بين مهارت
هاي ارتباطي پزشك آسايش و راحتي فيزيكي،حمايت هاي رواني و رعايت حق بيمارورضايتمندي بيماران رابطه وجود دارد . البته بايد گفتميزان رضايت بيماران عالوه بر كيفيت خدمات ارائه شدهرابطه مستقيمي با سطح انتظارات بيماران نيز دارد. به اينمعني كه اگر خدمات ارائه شده بيشتر از انتظار بيمار باشد،باعث افزايش سطح رضايت و در غير اينصورت باعثكاهش رضايت آنان مي گردد .


مواد و روش ها
جامعه و متغيرهاي مورد بررسي:
اين پژوهش از نوع مطالعات تحليلي-مقطعي است.
جامعه مطالعه شوندگان اين تحقيق را كليه بيماران مراجعهكننده به يك بيمارستان فوق تخصصي شهر تهران در دومقطع تابستان و زمستان 3131 تشكيل مي داد. حجم نمونهكلي اين مطالعه برابر 835 نفر بوده كه از اين تعداد 885نفر )5/93 )%در فصل زمستان سال 3131 و862 نفر)8/82 )%در فصل تابستان سال 3131جمع آوري شدهبودند. حجم نمونه اين مطالعه با استفاده از فرمول نسبتميزان ( δ = 6.5% و β = 0.2 ،α = %5 ، p = 0.5(
حجم نمونه 968 محاسبه و با احتساب 38 %ريزش نمونهحجم نمونه كلي برابر با 819 نمونه محاسبه كه سرانجام835 پرسشنامه از طرف پرسش شوندگان پاسخ داده شد.افراد شركت كننده در اين طرح تحقيقاتي پس از دريافتاطالعات مربوطه به انگيزه اجراي طرح و سوالت مربوطبه آن در صورت رضايت وارد مطالعه شده و به سواالتپرسشنامه پاسخ ميدادند. اين پرسشنامه بدون نام بوده واطالعات بطور كلي تجزيه و تحليل گردد.
شيوه نمونه گيري در اين مطالعه به صورت نمونهگيري طبقه اي از واحدهاي بيمارستاني بوده و در آن پاسخدهندگان بدون اجبار و با آرامش خاطر به سئواالت پرسشنامه كه بدون نام بود پاسخ داده و در نهايت داده هايجمع آوري شده بصورت جمعي و نه فردي تحليل گشت.


ابزار اندازه گيري:
در اين مطالعه از يك پرسشنامه محقق ساخته جهتاندازه گيري رضايت بيماران استفاده گرديد. اين ابزار،
پرسشنامه اي 98 سوالي با يك طيف ليكرت 1 گزينه اي)ناراضي، نسبتا راضي و راضي( بود. ميزان آلفاي كلي اينمطالعه برابر 35 %و همچنين در زير حيطه هاي نگهباني و پذيرش )33 ،)%پزشك معالج )58 ،)%كادر پرستاري)53 ،)%بهداشت، خدمات و امكانات بخش )55 ،)%ترخيص )53 ،)%رضايت از بلوك زايمان )32 ،)%رضايتاز بخش جراحي )33 )%به ميزان مناسب بود. در ابتدا 81سوال پس از مرور متون و ارزيابي پرسشنامه هاي موجودطراحي و سپس با استفاده از روش روايي محتوي موردارزيابي قرار گرفت. تعيين روايي محتوي بر اساس نظراتمتخصصان داراي دانش و تجربه در حيطههاي طراحيابزار، روانشناسي، مديريت بيمارستاني، بهداشت، جامعه-شناسي، جمعيت شناسي، علوم تربيتي، صورت پذيرفت.در بررسي كيفي محتوا، پژوهشگران از 32 نفر ازمتخصصان درخواست كردند تا پس از بررسي كيفيپرسشنامه بر اساس معيارهاي رعايت دستور زبان، استفادهاز واژههاي مناسب، ضرورت، اهميت، قرار گيري عباراتدر جاي مناسب خود بازخوردهاي الزم را ارائه دهند. برايبررسي روائي محتوا به شكل كمي از دو شاخص نسبتروايي محتوا )CVR )و شاخص روايي محتوا )CVI )استفاده شد در اين مرحله آيتمهاي پرسشنامه به 95عبارتتقليل يافته در پايان براي بررسي روايي ساختار و تعيينآيتم هاي پرسشنامه از روش تحليل عاملي اكتشافي بااستفاده از روش تحليل مولفه اصلي با چرخش پروماكسجهت بررسي ميزان تطابق و نامگذاري عوامل استخراجشده استفاده نموديم. در مرحله تحليل عاملي اكتشافي نيزسه سوال حذف شده و نهايتا تعداد سواالت نهايي اينپرسشنامه به 98 سوال تقليل يافت.
نتايج
نتايج توصيفي:
نمونه حاصله، متشكل از 8 نفر )3 )%مرد و 838( 33 )%زنبودند. از نظر متغير سن بيماران، 311 نفر)6/85 )%زير 8893 )%32/8(نفر 93 ،سال 92 تا 86 )%85/3(نفر 832 ،سال
تا 82 سال و 31 نفر)5/8 )%83 سال به باال بودند.تحصيالت شركت كننده گان در اين مطالعه عبارت بود از،نفر 86 ،ديپلم%( 93/3(نفر 823 ،ديپلم زير%( 31/3( نفر 83)3/38 )%داراي مدرك فوق ديپلم، 321 نفر )3/81 )%دارايتحصيالت ليسانس و 33 نفر )8/8 )%داراي تحصيالتليسانس به باال بودند. 338 نفر)8/38 )%از بيماران موردمطالعه در بخش داخلي، 96 نفر)3/5 )%در بخش اطفال،893 نفر ) 8/96 )%در بخش سزارين، 62 نفر)6/33 )%دربخش جراحي، 83 نفر)6/8 )%در بخش مراقبت هاي ويژهنوزادان و باالخره 83 نفر)8/8 )%در بخش VIP بستريبودند. از بين مطالعه شوندگان 323 نفر)8/19 )%قبال دراين بيمارستان بستري و 826 نفر)5/68 )%قبال در اينبيمارستان بستري نشده بودند. 183 نفر )9/69 )%مطالعهشوندگان از بيمه نيروهاي مسلح، 16 نفر)3/3 )%از بيمهخدمات درماني ، 35 نفر)9/38 )%از بيمه تامين اجتماعي و98 نفر)1/5 )%از ساير بيمه ها استفاده نموده و 88نفر)5/9 )%آزاد بودند.

 

اولويت عبارت بودند از 3-استفاده از مزاياي بيمه اي)1/15 ، )%8-وجود پزشكان مجرب در بيمارستان )13 ،)%
1-پيشنهاد سايرين )5/39 ،)%9-دسترسي آسان به اين مركز)8/3 )%و ساير علل )8/5 )%مي باشد.
ميزان رضايت كلي بيماران و رابطه آن با متغيرهاي

مطالعه:
پس از ساخت زير حيطه هاي پرسشنامه و ادغام اينزير حيطه ها به ساخت شاخص رضايت كلي بيماران
پرداختيم. نتايج نشان دهنده اين بود كه 158 نفر)1/31 )%از بيماران از خدمات ارائه شده راضي و 316 نفر )1/86 )%از اين خدمات ناراضي بودند. درصد اهميت هريك ازسئواالت در پيش بيني حيطه هاي اندازه گيري شده )3-
نگهباني و پذيرش 8-پزشك معالج، 1-كادر پرستاري 9-بهداشت، خدمات و امكانات بخش 8-ترخيص 6-رضايت
از بلوك زايمان و 3-رضايت از بخش جراحي ( موردبررسي قرار گرفت. در جدول 3 رتبه بندي سئواالت با
استفاده از ميانگين رتبه آزمون فريدمن و درصد فراوانيهريك از سئواالت نمايش داده شده است. هر چه ميانگين
رتبه آزمون فريدمن يك سئوال در حيطه مورد بررسي آنبيشتر باشد نشان دهنده مهمتر بودن سئوال مورد نظر در
بررسي حيطه مورد نظر مي باشد. همچنين رابطه متغيرهايموردمطالعه با ميزان رضايت بيماران در جدول 8 نمايشداده شده است.

 

بحث
اندازه گيري رضايتمندي بيمار نقش بسيار مهمي درتعهد ارائه دهندگان خدمات بهداشتي ايفا مي كند هم چنين
رضايتمندي در خصوص بخش هاي بستري و مراقبتسرپايي نقش حائز اهميتي در استراتژي و تاكتيك هاي به
كار گرفته شده در ارائه خدمات به بيماران دارد )38 .)سنجش رضايتمندي نيز به عنوان يك وسيله در پايش
كيفيت مراقبت هاي ارائه شده محسوب مي شود )1.)مطالعات انجام شده در ساير كشورها مؤيد اهميت اندازه
گيري رضايتمندي و توجه به عوامل مؤثر بر ميزانرضايتمندي است )6-5 .)با توجهبهاهميت رضايت بيماران
مطالعه حاضر باهدف تعيين ميزان رضايت بيماران و عواملموثر بر آن دربيمارستان فوق تخصصي نجميهصورتگرفته
است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه مهمترين داليل انتخاببيمارستان فوق تخصصي نجميه از سوي بيماران به ترتيبعبارت بودند از توان استفاده از مزاياي بيمه اي مناسب اينبيمارستان، وجود پزشكان مجرب، پيشنهاد سايرين كه خودنيز به نوعي نمايش مناسب بودن خدمات مناسب ارائه شدهدر اين مركز بوده و نهايتا دسترسي آسان اين مركز برايبيماران مي باشد. همچنين شاخص رضايت كلي بيماران ازاين مركز در حد باالي )1/31 )%گزارش گرديد. اين درصدرضايت همانند مطالعه خمسه و همكاران )33 )و انصاريو همكاران )83 )و اندكي كمتر از ساير مطالعات نظيرمطالعه فتحلي و همكاران )35 ،)سجاديان و همكاران )33 ،)حيدري و صيدي )82 )و يحيي نژاد )81 )بود.نتايج بيشتر نشان داد كه نحوه برخورد و رفتاركاركنان نگهباني بيشترين و نحوه اطالع رساني و راهنمايي هايالزم در بدو ورود به بيمارستان كمترين تاثير را در رضايتمندي داشته اما با اين وجود، در ميان 9 حيطه اندازه گيريشده از نظر ميزان رضايتمندي بيماران تفاوتي معني داري.)P=2/23( نگرديد مشاهدههمچنين در حيطه پزشك معالج بيشترين ميزانرضايت بيماران از نحوه برخورد و رفتار پزشك معالج وكمترين ميزان رضايت آنان از دسترسي آسان و در مواقعنياز به پزشك گزارش گرديد. اين نتيجه هماهنگ با مطالعهحيدري و صيدي بود )82 .)تحقيقات مختلف نيز نشان دادهاست كه بين مهارت هاي ارتباطي پزشك و رضايتمندي
بيماران رابطه وجود دارد )33 .)

جدول3 .ميزان درصد هر سئوال در سنجش تاثير آن بر حيطه مربوط به خود
حيطه/سوال درصد رضايت حيطه/سوال درصد رضايت
)P
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۸ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

بازاريابي ديجيتال در رسانه هاي اجتماعي

براي موفقيت در بازاريابي ديجيتال در سوشال مدياها نياز است كه گاهاْ به سوالاتي كه در زير پرسيده ايم پاسخ دهد٬ بعبارتي اين روند كمك شاياني در اندازه گيري تلاش هايمان در بازاريابي اينترنتي است.


سوال اول:
هدف خود را بر اساس مسائل ديجيتال ماركتينگ مشخص كنيد:

براي پاسخ به اين سوال٬ هر سازماني از منظر حرفه خود پاسخي را خواهد داد٬ براي اينجانب٬ فعاليت در زمينه سئو و بازاريابي اينترنتي است٬ لذا پاسخ هاي ممكن به شكل زير است:

1- افزايش مخاطبان كانال آپارات به تعداد حدود ۳۰ نفر در روز تا ابتداي اسفند
۲- ساخت ويديو هاي كوتاه در زمينه ي شناخت شركت ها با تبليغات
۳- معرفي و بازنشر ويديو ها و خبرها در شبكات اجتماعي
۴- تبليغات هفتگي تا پايان سال ۹۵ در كانال هاي تخصصي تلگرام
۵- افزايش ۴۵ درصدي ترافيك سايت تا پايان اسفند ۹۵

 

سوال ۲:
مخاطبان شما چه كساني هستند و مخاطبان رسانه هاي اجتماعي چقدر نزديك هستند؟
تمامي بيزنس هايي كه داراي سايتهايي هستند و براي افزايش رنگ گوگل٬ افزايش كاربران اينترنتي خود دچار مشكل هستند.
مخاطبان در رسانه هاي اجتماعي خيلي دسترس نيستند٬ زيرا آنهايي كه با اين قضيه آشنا هستند٬ خود دست به كار شده و احتمالا داراي افراد متخصصي در اين زمينه هستند.
بنابراين به دنبال بيزنس هايي هستيم كه نه سنتي باشند و نه كاملا ناآشنا به اين روند بازاريابي.

سوال ۳:
رقباي اصلي كسب و كار شما چه كساني هستند و چه فعاليت هايي در رسانه ها انجام ميدهند؟


رقباي اصلي: شركت هاي IT ٬ به نوعي شركتهاي تبليغات اينترنتي
نقاط قوت: توليد محتواي قوي٬ متعدد و آموزشي
طراحي هاي زيبا و چشمگير گرافيكي
توليد محتوا و برگزاري كلاس هاي آموزشي
پيشنهادهاي مشتري پسند از جمله قيمت هاي پايين و رقابتي
ايجاد پلن هاي تخصصي براي كاربر تخصصي از جمله پلن هاي ديجيتال ماركتينگ پزشكي. مهندسي. هنري …

نقاط ضعف:
شبكات اجتماعي خيلي قوي نيستند
توليد محتواي كم به زبان انگليسي
عدم ايجاد كلمات كليدي جامع

سوال ۴:

 

چه رسانه هايي را انتخاب ميكنيد و بودجه بندي شما به چه شيوه اي است؟
شبكه اجتماعي مورد نياز٬ تلگرام٬ اينستاگرام٬ فيسبوك٬ توييتر٬ يوتيوب٬ آپارات٬گوگل پلاس و از همه مهتر لينكدين هستند.
بودجه بندي ها بيشتر براي توليد محتواي آموزشي٬ كليپ هاي تاثيرگذار استفاده از سئو براي افزايش فروش بيشتر در فضاي مجازي٬ صرف خواهد شد.

  

سوال ۵:
يك نمونه از بازاريابي در رسانه هاي اجتماعي را بررسي و ارائه كنيد.

 

 

سوال ۶:

 

كداميك از ابزارهاي ارائه شده را بيشتر ميپسنديد و چرا؟

از ميان جمعي از ابزارهاي كنترل دسته جمعي سوشال مدياها٬ بافر و هوت سوييت از مهمترين ها هستند.
روش كار اين ابزارها به اين شكل است كه ميتوان در يك زمان تمامي پست ها را مطابقه خواسته خود براي هريك از سوشال مدياها اماده كرده و زمان بندي خاص به هريك داد.
پست ها در زمان خاص خود ارسال ميشود.
اما صعف بزرگ اين ابزارها در مورد پست هاي اينستاگرام است.
پست هاي اينستاگرام را ميتوان مثل بقيه سوشال مدياها اماده و زمان بندي ارسال كرد اما اينكار به صورت اتوماتيك انجام نميشود و فقط نوتيفيكيشني به گوشي ارسال ميشود و اعلام ميكند كه پست اينستاگرام تهيه شده از قبل را بفرستيد و خودبخود ارسال نميشود.

 

منبع:dreambig.irبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۸ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

كاربرد بازاريابي ديجيتال در پزشكي

امروزه كاربرد اينترنت و شبكه هاي مجازي نه تنها محدود به اشتراك‌گذاشتن علائق و زندگي خصوصي نيست، بلكه به طور روز افزون بركاربرد آن در صنعت و ‌كسب وكار به‌ويژه حوزه سلامت و درمان افزوده مي‌شود. كاربرد بازاريابي ديجيتال به‌طور حيرت‌ انگيزي در دو سال اخير افزايش يافته ‌است. امروزه تعداد بيمارستان ها، كلينيك ها و پزشكاني كه از بازاريابي ديجيتال استفاده مي‌كنند روز به روز اضافه مي‌شود زيرا اولا‌، اين سازمان ها به‌گونه‌اي مداوم با مخاطبان خود در ارتباط هستند. ثانيا، به طور پيوسته از مخاطبان خود بازخور فعاليت‌ انجام‌شده را مي‌گيرند و در‌صدد اصلاح بر‌مي‌آيند. ثالثا، با رايج شدن گوشي‌هاي هوشمند اين روش به يكي از ساده‌ترين و كم هزينه‌ترين روش هاي ارتباط تبديل شده است كه در هرجايي قابل دسترس است و همچنين باعث صرفه‌جويي در زمان هم مي‌شود.
بازاريابي ديجيتال داراي كانال هاي گسترده‌اي است كه ايجاد روابط همه جانبه را امكان پذير‌كرده است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه از هر 3 نفر يك نفر داري گوشي هوشمند و از 17 نفر يك نفر داراي تبلت است. اين يعني افزايش 1.3 بيليوني استفاده از گوشي هوشمند نسبت به 4 سال گذشته كه به همراه آن استفاده از اينترنت توسط اين گوشي‌ها نيز رو به افزايش است. شركت‌ها تمايل به استفاده از شبكه‌هاي مجازي دارند تا تعامل مداوم با‌مخاطبان داشته باشند و بتوانند به طور بهينه محصولات و خدمات خود را به آن ها بشناسنند.

تعداد استفاده‌كنندگان اينترنت در ايران حدود 21 ميليون نفر است كه اين تعداد روز به روز در حال افزايش مي باشد و از آنجا كه ايران روند حركت به سوي الگوي مصرف جهان اول را دارد در آينده‌اي نه چندان دور، اين تعداد دو چندان خواهد شد. بنابراين شايسته است كه اين حجم از مصرف‌كنندگان به گونه‌اي مطلوب مديريت شوند. تحقيقات نشان مي دهند كه در سال گذشته در خاورميانه رشد تعداد استفاده‌كنندگان فعال اينترنت ۱۷ درصد، رشد تعداد كاربران فعال شبكه‌هاي اجتماعي ۱۳ درصد ، رشد تعداد ارتباط‌هاي موبايلي 3 درصد و رشد تعداد كاربران شبكه‌هاي اجتماعي موبايلي 66 درصد بوده‌است. اين يعني ميزان افزايش كاربران اينترنت شبكه‌هاي اجتماعي در خاورميانه بيش‌تر از ميانگين جهاني بوده‌ است. همچنين با توجه به آمار ميزان استفاده كاربران ايراني از شبكه‌هاي مجازي مي‌توان دريافت كه ايران سهمي بزرگي در استفاده از شبكه هاي مجازي جهان را دارد بنابراين استفاده از شبكه هاي مجازي به عنوان نقطه قوت و فرصتي بسيار با ارزش براي دارندگان صنعت است كه با استفاده از آن مي‌توان به گونه‌اي قوي و با سرعتي دو چندان از رقبا پيشي گرفت. در اين ميان شبكه‌ي اجتماعي تلگرام كه به تازگي در ايران مورد استقبال شديد قرار گرفته حدود 100 ميليون كاربر دارد كه 20 ميليون از اين تعداد را ايراني‌ها به خود اختصاص مي‌دهند. نكته جالب توجه در مورد تلگرام اين است كه اين تعداد كاربر ايراني حدود 70 درصد از ترافيك مربوط به اين اپليكيشن را تشكيل مي‌دهند.
تحقيقات نشان مي‌دهد كه استفاده پزشكان از شبكه‌هاي مجازي بسيار بالاست و حدود 65 درصد آن‌ها استفاده حرفه اي از اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي دارند. پزشكان اين زمان را اختصاص به خواندن مقالات پزشكي، برقراري ارتباط با پزشكان ديگر و تعامل با بيماران مي پردازند. بسياري از آن ها شبكه‌هاي گفت‌و‌گوي آنلاين براي صحبت و مكالمه با بيماران خود طراحي‌كرده‌اند.
همچنين بسياري از بيماران و افراد مشتاق اطلاعات در حوزه سلامت ادعا دارند كه بسياري از اطلاعات را از اينترنت دريافت مي‌كنند:

– حدود 77 درصد از افراد در جست و جوي اطلاعات سلامت از گوگل، بينگو و ياهو استفاده مي‌كنند.
– تحقيقات نشان مي‌دهد كه حدود 88 درصد افراد قبل از مراجعه به پزشك به اينترنت مراجعه مي‌كنند و در مورد بيماري خود تحقيق مي‌كنند.
– حدود ۴۴ درصد از افرادي كه پزشك مورد نظر خود را با استفاده از موبايل در اينترنت پيدا كرده‌اند، وقت قرار ملاقات تنظيم كرده‌اند.
– يك سوم افراد از موبايل يا تبلت براي تنظيم قرار ملاقات استفاده مي‌كنند.
– حدود ۹۰ درصد افراد ادعا دارند كه به نوشته‌هاي موجود در وبلاگ‌هاي هم سن و سالانشان در شبكه هاي مجازي اعتماد دارند.
ـ حدود ۴۱ درصد از بيماران ادعا مي‌كنند كه شبكه‌هاي مجازي برچگونگي انتخاب تامين‌كنندگان سلامتشان تاثير دارند.
-شركت‌هاي فعال در حوزه سلامت با داشتن وبلاگ 55 درصد افزايش ترافيك وبسايت خود را مشاهده مي‌كنند.
– حدود ۷۲ درصد از كاربران اينترنت ادعا دارند كه در سال گذشته براي دريافت اطلاعات در حوزه سلامت جست‌و‌جوي آنلاين كرده اند.
– بعد از استفاده از موتورهاي جست و جو در حالت عادي و چك كردن ايميل‌هاي شخصي سومين فعاليتي كه انجام مي‌شود جست‌و‌جو درباره اطلاعات سلامت است.

با‌ توجه به اين كه اخيرا استفاده از اينترنت و شبكه هاي مجازي و وسايل الكترونيك به شدت مورد استقبال قرار گرفته و بيماران تمايل شديدي به جست‌و‌جوي اطلاعات آنلاين قبل از هر گونه مراجعه به پزشك دارند توصيه مي شود كه حوزه سلامت و پزشكي و بهداشت توجه بيشتر به اطلاعات آنلاين خود داشته باشند.

 

منبع:وب سايت سي سروبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۷ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

۱۰ دليل اهميت بازاريابي ديجيتال در حوزه خدمات درماني

غالبا تمام افرادي كه مسئول برنامه‌ريزي و تدوين استراتژي‌هاي بازاريابي سازمان‌ها هستند، با اين پرسش مواجه‌اند كه بهترين حالت تخصيص منابع ميان رسانه‌ها و كانال‌هاي بازاريابي موجود چيست؟ مسلما پاسخ به اين پرسش با توجه به نوع كسب‌و‌كار متفاوت است و ما در اين مطب قصد داريم كه روي بازاريابي خدمات درماني تمركز كنيم و روش‌هاي نويني را براي تامين اهداف بازاريابي و فروش در صنعت مذكور، نمايان سازيم.
بازاريابي ديجيتال كه اخيرا توجه بسياري از متخصصان علم بازاريابي و شركت هاي تبليغاتي را در سرتاسر دنيا به خود معطوف ساخته، در حوزه خدمات درماني هم وارد شده و نتايج بسيار قابل توجهي را نشان داده است. در ادامه آمارهايي را آورده‌ايم كه حاكي از اهميت بازاريابي ديجيتال در برندسازي و تبليغات پزشكان خواهد داشت.

 
۱- آمارها نشان داده كه بسياري از افراد وقتي درباره يك بيماري مي‌شنوند يا به آن دچار مي‌شوند، براي كسب اطلاعات به اينترنت مراجعه مي كنند.

 • از هر 3 نفر 1 نفر آن‌ها به منظور شناخت مشكل سلامتي خود از اينترنت استفاده مي‌كنند.
 • 72% از كاربران اينترنت ادعا كرده‌اند كه در سال گذشته به منظور كسب اطلاعات درماني و خدمات پزشكان در اينترنت جستجو كرده‌اند.


۲- بازاريابي خدمات درماني هم نياز به استراتژي‌هاي آنلاين و هم آفلاين دارد.

 • 84% از بيماران، ‌هم از منابع آنلاين و هم آفلاين به منظور جستجو استفاده مي‌كنند.


۳- منابع آنلاين اهميت بسيار بيشتري در تحقيق و بررسي بيماران ايفا مي‌كنند.

 • 77% از بيماران از موتورهاي جستجو
 • 76% از بيماران از وب سايت‌هاي بيمارستان‌ها
 • 52% از بيماران از وب‌سايت‌هاي اطلاعات درماني و سلامتي

به منظور جستجو و تحقيق استفاده مي‌كنند.


۴- منابع آفلاين نبايد ناديده گرفته شوند، ‌ولي اهميت بسيار كمتري از منابع ديجيتال دارند. اين امر بايد در زمان بودجه‌‌بندي و طرح‌ريزي استراتژي‌هاي بازاريابي خدمات درماني در نظر گرفته شود.

 • 32% از بيماران از تلويزيون به منظور جستجو استفاده مي‌كنند.
 • 20% از مجلات به منظور جستجو استفاده مي‌كنند.
 • 18% از روزنامه‌ها به منظور جستجو استفاده مي‌كنند.


۵- موتورهاي جستجو نقش بسيار بزرگي در فرآيند تصميم‌گيري بيماران ايفا مي‌كند. بازاريابي خدمات درماني بايد استراتژي تدوين و اجرا نمايد كه محصولات و خدمات سازمان به خوبي در نتايج موتورهاي جستجو ديده شوند. اين بدان معناست كه شما به يك وب‌سايت قوي، استراتژي شبكه‌هاي اجتماعي، ‌استراتژي توليد محتوا و سئو نياز داريد.

 • 77% از كساني كه به صورت آنلاين به جستجوي مطالب درماني و سلامتي پرداخته‌اند، ادعا كرده‌اند كه ابتدا در موتورهاي گوگل، ‌ياهو و بينگ جستجو كرده‌اند.
 • 13% نيز با وب‌سايت‌هاي تخصصي در زمينه اطلاعات درماني نظير WebMD جستجوي خود را آغاز مي‌كنند.
 • بيشترين موضوعات جستجو شده عبارتند از: بيماري‌ها يا شرايطشان، درمان يا رويه‌هاي آن و دكترها يا ساير افراد حرفه‌اي صنعت درماني.
 • همانطور كه در‌ مطلب قبلي مشاهده نموديد بازاريابي ديجيتال در حوزه خدمات درماني بيش از پيش اهميت يافته است. در اين مطلب اطلاعات و آمار بيشتري در اين ارتباط ارائه خواهيم نمود.


  ۶- مشتريان به طور فزاينده‌اي از موبايل به منظور دسترسي به اطلاعات استفاده مي‌كنند. وب‌سايت حتما بايد مناسب موبايل نيز طراحي شده باشد و با انواع مختلف ديوايس‌ها به خوبي قابل مشاهده باشد.

  • 44% از بيماراني كه وب‌سايت بيمارستان را در موبايل خود باز كرده‌اند،‌ قرار معاينه تنظيم كرده‌اند.
  • تقريبا يك سوم بيماران از تبلت يا موبايل خود براي جستجو و تنظيم زمان معاينه استفاده مي‌كنند.


  ۷- موبايل‌ها، همه جا استفاده مي‌شوند. بازاريابان خدمات درماني بايد اين نكته را در زمان طراحي وب‌سايت (وب سايت پزشكان و وب سايت بيمارستان ها) و توليد محتواي ديجيتال مدنظر داشته باشند. به اين مساله توجه داشته باشيد كه بيمار در زمان تصميم گيري در چه مكاني بوده و با چه ابزاري درحال جستجوي خدمات درماني موردنظرش است، سپس مناسب‌ترين محتوا را با توجه به‌ آن به او عرضه كنيد. درصد افرادي كه به منظور جست‌‌و‌جوي خدمات درماني موردنظرشان،‌ از موبايل استفاده مي‌كنند به شرح زير است::
  • 61% افراد زماني كه در خانه هستند
  • 27% در محل كار
  • 23% در زمان ملاقات خانواده و دوستان
  • 20% زماني كه خارج شهر هستند
  • 16% زماني كه در مطب دكتر هستند

  از موبايل به منظور جستجو استفاده مي‌كنند.


  ۸- برند براي جذب بيماران آينده بسيار مهم است.
  • 94% از افراد، شهرت امكانات
  • 90% ، پذيرش برنامه خدمات درماني
  • 86%، توصيه به وسيله پزشكان
  • 85%، استفاده از آخرين فن‌آوري‌ها
  • و 51%، توصيه به وسيله دوستان و خانواده

  را در اعتبار و شهرت برند موثر مي‌دانند.


  ۹- محتواي ديجيتال در تصميم‌گيري بيماراني كه وقت معاينه تنظيم مي‌كنند نقش كليدي ايفا مي‌كند.
  • 77% بيماران قبل از رزرو وقت معاينه به جستجو در اينترنت مي‌پردازند.
  • 83% از وب‌سايت‌هاي بيمارستان‌ها استفاده مي‌كنند.
  • 54% از وب‌سايت‌هاي شركت‌هاي بيمه استفاده مي‌كنند.
  • 50% از وبسايت‌هاي اطلاعات درماني و سلامتي استفاده مي‌كنند.
  • 26% از نظرات و ديدگاه‌هاي ساير افراد و بيماران استفاده مي‌كنند.

  ۱۰- ويدئوهاي آنلاين بسيار مهم هستند.

   

  از هر هشت بيمار يك نفر يك ويدئوي آنلاين در:

  • سايت بيمارستان (42%)
  • وب‌سايت‌هاي اطلاعات بيمه (31%)
  • وب‌سايت‌هاي اطلاعات سلامتي و درماني(30%)
  • يوتيوب (29%)
  • وب‌سايت شركت‌هاي بيمه (20%)

  مشاهده مي‌كند.
  53% از افرادي كه ويدئويي در وب‌سايت‌ها مشاهده نكردند از وجود آن بي‌خبر بوده‌اند

   

  منبع:وب سايت سي سرو

   


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۷ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

مفاهيم كليدي در بازاريابي و برندينگ خدمات درماني: (مشتري مداري؛ بخش اول)

خدمت چيست ؟

خدمت (service)، فرايندي است شامل يك سري فعاليت هاي كم و بيش نامحسوس است كه در تعاملات بين مشتريان و كاركنان و يا سيستم هاي ارائه كننده خدمت، روي داده تا راه حلي براي مسائل مشتريان پيدا كند.

اهميت خدمات در اقتصاد عصر حاضر

در عصر حاضر بسياري از مردم در مشاغل خدماتي كار مي كنند (برخلاف قرون پيشين كه اغلب در فعاليت هاي مستقيم توليدي كار مي كردند). اين وضعيت، به دليل تكامل و تحول جامعه و ارتقاء نيازهاي مصرف كنندگان است، پيشرفت هاي بشري قسمت عمده اي از نيازهاي اوليه را كه شامل غذا، مسكن، پوشاك، بهداشت، امنيت و……. بود را پوشش داده و اينك مشتريان در پي ارضاي نيازهاي پيچيده تري هستند، نظير: خريد كردن، مسافرت، سرگرمي ها، خدمات درماني، خدمات بانكي و بيمه اي، مشاوره هاي حقوقي، و………….

مشتريان، متخصصان استفاده از خدمات خوب هستند و خدمت خوب را از خدمت بد كاملا تشخيص مي دهند. مراكز خدمات درماني بايستي به اين مسئله توجهي ويژه داشته باشند و بتوانند فرايندهايي را براي مشتريان نكته سنج خود تدارك ببينند كه در پي بدست آوردن چيزي بيش از خريد خدمات هستند. مراكز خدمات درماني پيشرفته در دنيا براي دستيابي به اين عوامل از ابزارهايي در بازاريابي (ماركتينگ) خدمات درماني استفاده مي كنند كه نتيجه آن ايجاد رضايت در مشتريان مي باشد.

امروزه خدمات سهم بزرگي از اقتصاد به شمار ميروند، حتي اغلب محصولات توليدي كه خريداري مي كنيم عناصري از خدمات را هم شامل مي شوند، مثلا كالاهايي چون تلويزيون و ماشين لباسشويي معمولا همراه با خدماتي چون تحويل كالا در محل، تامين مالي (مثل ليزينگ و تسهيلات خريد )، بيمه تعميرات و خدمات پس از فروش، ارايه خدمات درماني در منزل و… ارائه مي شوند.

با يك بررسي ساده در ميابيم كه ارزش بخش خدمات در كشور آمريكا از ۵۳% توليد ناخالص داخلي در سال ۱۹۶۰ به ۶۴% در سال ۱۹۹۵ رسيده است و در اتحاديه اروپا از ۴۷%به ۶۸% در مدت مشابه رسيده و اين روند هم چنان ادامه دارد .در ايران سهم بخش خدمات در كل اشتغال كه در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است،در سال ۱۳۷۵به ۴۵% افزايش يافته است. يكي از فعاليت هاي مهم در بخش خدماتي مربوط به بازاريابي(ماركتينگ) خدمات درماني در دنيا مي باشد، بخشي ويژه با پتانسيل هاي بسيار بالا كه اگر مديران اين مراكز روي آن تمركز دقيق تري داشته باشند بي شك انقلابي در صنعت بهداشت و درمان كشور بوجود خواهد آمد.

طبق يك برآورد ،۸۰درصد هزينه هاي يك كالاي توليدي مربوط به خدمات است كه عبارت اند از خدمات :

 • قبل از توليد: نظير تحقيق و توسعه، طراحي، تامين مالي و……….
 • حين توليد: نظير كنترل كيفيت و نگهداري و انبارداري
 • فروش: تداركات، شبكه توزيع، اطلاعات و…..
 • حين كاربرد و مصرف: تعمير و نگهداري، آموزش مشتري، به روز كردن كالا، گارانتي و …
 • پس از مصرف: نظير مديريت ضايعات و بازيافت

نكته قابل توجه اينست كه در بازاريابي خدمات درماني، نيز بسياري از موارد ذكر شده وجود دارند و اين موارد نه تنها صرفا به كالا تعلق ندارند بلكه در ارايه مشاغل خدماتي ديگر مانند: مراكز خدمات درماني هم قابليت اجرايي دارند. البته بايد هم خدمات خود را به خوبي بشناسيم و هم بر اساس قواعد مشتري مداري، نيازهاي مشتريان خود را بدانيم.

 

تعريف بازاريابي در حوزه خدمات درماني

بازاريابي خدمات درماني، از ديدگاه مشتري مداري، فرايندي مديريتي است كه الزامات مشتريان و الگوهاي كارآمد و سود آور را شناسايي كرده و آن ها را پيش بيني و فراهم مي كند.

براي دستيابي به اين مقصود، يك بازاريابي موفق از سه جنبه زير تشكيل مي يابد:

– مشتري مداري: شناخت مشتريان مورد نظر، درك ارزش ها و نيازهاي روز مشتري همراه با درك ارزش هاي مورد نظر مشتري در آينده

– رقابت گرايي: شناخت نقاط ضعف و قدرت، استعدادها و استراتژي هاي بلند مدت رقباي فعلي و آينده

– هماهنگي درون سازماني: استفاده از منابع و نيروي انساني سازمان در جهت خلق ارزش بيشتر براي مشتريان هدف

 

مشتري كيست ؟

مشتري مهم ترين فرد يك سازمان محسوب مي شود. مشتري هيچ گاه به ما وابسته نيست بلكه ما به او وابسته ايم . مشتري هدف كار ماست و ما با خدمت به او، در حق او لطف نكرده ايم بلكه او با در اختيار قرار دادن اين فرصت به ما لطف مي كند. نبايد با مشتري بحث كرد يا با او به مسابقه عقلي پرداخت. هيچكس در بحث با مشتري برنده نمي شود . مشتري كسي است كه خواسته هاي خود را براي ما به ارمغان مي آورد و وظيفه ما است كه اين خواسته ها را سودمندانه پاسخ دهيم، سودمندي براي مشتري و در نتيجه براي ما تنها از طريق گوش دادن به صداي او ايجاد خواهد شد.

 

مفهوم رضايت و كيفيت در بازاريابي خدمات درماني

سوالي كه اغلب پيش مي آيد اين است كه آيا رضايت ناشي از همان كيفيت است؟ يعني اگر ما كيفيت مطلوب را عرضه كنيم، به رضايت مشتري خواهيم رسيد؟ بايد دانست كه براي ارزيابي كيفيت، نيازي به تجربه كردن آن نيست و مشتري مي تواند بر اساس دانش، اطلاعات تبليغات و يا تجربه مشابه قبلي در مورد كيفيت خدمات درماني، آن را ارزيابي كند. در حالي كه رضايت يك ديدگاه دروني است و حاصل تجربه شخصي مشتري از خدمات ارائه شده است.

مثلا ممكن است يك مشتري اظهار كند كه خدمات درماني يك مركز با كيفيت است اما اين به معني رضايت او از آن مركز نيست چون پايين بودن سرعت ارايه خدمات باعث نارضايتي او شده است.

با اين حال فراموش نكنيم كه كيفيت خدمات و بهره وري در يك سازمان را، حتي اگر معادل رضايت بخشي در نظر نگيريم باز هم نمي توانيم تاثيرات آن را به عنوان يك عامل اساسي براي بهره وري بهتر سازمان و در نتيجه جلب رضايت مشتري ناديده بگيريم.

اندازه گيري رضايت (رضايت سنجي) در مراكز خدمات درماني به عنوان يك شاخص، مي تواند نحوه عملكرد و نيز خطوط و چشم انداز هاي آينده آن مركز را در رابطه با برآوردن انتظارات مشتريان مشخص كند.

به طور مثال؛ يكي از اشتباهات رايج متداول در بازاريابي(ماركتينگ) آزمايشگاه پزشكي، در كشور ما اينست كه مديران آزمايشگاه معتقدند كه تنها انجام كار با كيفيت به جذب مشتري مي پردازد، در حالي كه تجربه و دانش روز دنيا در حوزه بازاريابي خدمات درماني مي گويد: با اينكه كيفيت، شاخصه اصلي يك مركز ارايه دهنده خدمت است اما رضايتمندي مشتري تاثير بسياري بر حفظ او خواهد داشت. به طور خلاصه بايد بگويم؛ مركزي كه به دنبال ايجاد رضايت مشتري خود باشد بي شك اصل كيفيت را هم در نظر خواهد گرفت.

واحد نظارت بر مشتري مداري در مجموعه نگاه آرماني معتقد است كه رضايت مشتري بايد متضمن شناخت واقعيت هاي زير باشد :

۱- اولويت مشتري ها، انتظارات و آستانه تحمل آنها

۲- عملكرد سازمان

۳- عملكرد سازمان در رابطه با اولويت هاي مشتريان

۴- عملكرد سازمان در مقايسه با رقبايش

۵- تعيين اولويت هايي براي بهبود

 

 اصلا چرا بايد  به مشتري خدمات با كيفيت ارايه كنيم؟

مديريت ارائه خدمت با كيفيت به مشتري و ترويج فرهنگ مشتري مداري، يكي از مباحث نسبتا جديد مديريتي است. در اين عصر پرتنش و با رقابت فشرده، اين امر يكي از مهم ترين عناصر جلب رضايت مشتريان به شمار مي رود. دغدغه جذب و حفظ مشتري امروزه از پايه اي ترين مسايل يك مركز خدمات درماني مي باشد، مهمترين دلايلي كه مديران مراكز خدمات درماني را به سمت بازاريابي خدمات درماني مدرن بر اساس اصول مشتري مداري سوق مي دهد شامل:

 • بازگشت به سرمايه در بازاريابي براي مشتريان موجود ، مي تواند سه تا هفت برابر بيش از سرمايه گذاري مشتريان آينده باشد.
 • هزينه به دست آوردن مشتري جديد، تا پنج برابر بيش از هزينه نگهداري مشتري فعلي است.

بر اساس همين دو اصل مهم، در ميابيم كه در بازاريابي خدمات درماني، پياده سازي فرايندهاي مشتري مداري و مديريت ارتباط مشتري(CRM) نقش بسيار كليدي در پيشبرد اهداف سازمانهاي خدمات درماني دارد.

مهدي صنم پور

مشاور بازاريابي خدمات درمانيبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۶ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

فارما برندينگ امكان پذير است اما آسان نيست

سمينار يكروزه برندينگ در صنعت داروسازي با حضور و سخنراني دكتر بابك بهبودي، دكتر فريد عابدين دركوش و دكتر اميرحسين معيني زند صبح يكشنبه برگزار و تاكيد شد: در حالي كه اين روزها صنعت داروسازي كشور در پسابرجام، به آمادگي روزافزون براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و رقابت با شركت هاي چندمليتي نياز دارد. بنابراين ايجاد و گسترش برند دارو آثار اقتصادي متعددي به ارمغان خواهد آورد. ‎     به گزارش فانا، دكتر بابك بهبودي، كارشناس برندينگ ضمن بيان اين موضوع كه در حال حاضر در ايران برند وجود ندارد، افزود: اعتقاد دارم كه در ايران برند نداريم. كشور ايران از نظر حوزه دارويي چه جايگاهي دارد؟ سالي چند نوآوري انجام مي‌شود؟ چقدر توليد دارويي ژنريك خود را داريم؟ امروز كه درباره برندسازي دارو صحبت مي‌كنيم، يك‌سري اساس‌هاي مهم را در كشور نداريم در حالي كه در دنيا شركت‌هاي دارويي هستند كه تنها براي يك داروي ام‌اس خود 23 ميليارد دلار فروش دارند.

بهبودي معتقد است كه كمتر شركت داروسازي در ايران پيدا مي‌شود كه تحقيقات بنيادين انجام دهد. اين كارشناس برندينگ با تاكيد بر اينكه در نهايت برندسازي شركت‌هاي داروسازي مي‌خواهند كه داروهايشان به دست بيمار برسد، توضيح داد: «بايد توجه داشت كه اين بيمار كيست؟ امروزه دنيا 4 نسل در دنيا وجود دارد. صنعت داروسازي كشور اكنون دارد براي نسلي دارو مي‌سازد كه از كودكي تبلت به دست دارد و مي‌داند كه چگونه بايد خود را درمان كند. پزشكي در حال پيشرفت است و تا سال 2050 بسياري از شركت‌هاي دارويي كه به شكل امروز كار مي‌كنند، ديگر وجود نخواهند داشت. بازار هم فراموش مي‌كند اما نمي‌بخشد و با ورشكست كردن شركت‌ها انتقام خود را مي‌گيرد.»

او با اشاره به اينكه بيماري‌هاي گوارشي و تنفسي در كشور افزايش يافته، توضيح داد: « در حال حاضر ما پايتخت بيماري‌هاي گوارشي و تنفسي در دنيا هستيم. پس بازار آتي صنعت داروسازي كشور بايد داروهاي گوارشي و تنفسي باشد.

همچنين بهبودي معتقد است كه تحقيق و توسعه در صنعت داروسازي دنيا تغيير كرده واز فرمول بيرون آمده است. او توضيح مي‌دهد: « پايداري، سود و رشد سه هدف اصلي هر شركت و كسب‌و‌كاري است. انسان‌ها زماني كه نيازهايشان برآورده شود، ديگر به سراغ شما نمي‌آيند. بيمار بعد از بهبودي نيازي به مصرف دارو ندارند، در نتيجه براي تحقق اين سه هدف، وفاداري بيمار نمي‌تواند پاسخ مناسبي باشد. در دنيا شركت‌هاي داروسازي مي‌توانند كوچك باشند و بالاترين رشد و توسعه را در صنعت داروسازي هم داشته باشند. پس براي ماندگاري نياز به برندسازي است كه امكان‌پذير است ولي آسان نيست. وقتي يك شركت داروسازي برند قوي داشته باشد، به عنوان يك برند شروع بسيار قوي خواهد داشت. همه شركت‌ها مي‌خواهند با آن رقابت كنند، فكر مي‌كنند كه چند ثانيه از آن عقب هستند. در حالي كه اگر برندي وجود نداشته باشد و رقبا همديگر را نمي‌شناسند، همه مي‌توانند موفق باشند.

همچنين دكتر اميرحسين معيني زندي، متخصص ماركتينگ استراتژي و برندينگ شركت‌هاي دارويي در سمينار يك‌روزه برندينگ در صنعت داروسازي گفت: برندينگ يك هدف نيست بلكه يك استراتژي است. يك شركت دارويي را در نظر بگيريد كه هدفش فروش 100 ميليارد تومان از 120 محصول خود در يك سال است. براي رسيدن به اين هدف بايد يك‌سري استراتژي انجام و هزينه‌هايي صرف شود.»

وي تاكيد كرد: يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي برندسازي، اقتصادي بودن آن است و بسياري از شركت‌هاي داروسازي بزرگ كشور، مي‌توانند با استفاده از برندسازي دوباره به اوج خود بازگردند.

معيني زندي توضيح داد: امروزه هزينه‌هاي ماركتينگ يك برند ژنريك بيش از200 ميليون بسته به زمان است. به عنوان مثال ممكن است يك شركت دارويي براي توليد يك تيزر حدود 17 ميليارد هزينه كند در حالي كه امكان دارد كل درآمد آن اين مقدار باشد.اين هزينه‌هاي زياد و سنگين است اما بايد برند سازمان را تقويت كنند و از لحاظ هزينه‌اي اين ارجحيت وجود دارد كه اين برندسازي انجام شود.

اين متخصص ماركتينگ استراتژي و برندينگ شركت‌هاي دارويي گفت: در حال حاضر تبليغ از طريق رسانه ملي و راديو بسيار گران است. اما مي‌توان از رسانه‌هاي ارزانتر و موثري مانند تلگرام و اينستاگرام براي كورپوريت برندينگ استفاده كرد. خوب نيست تعداد فالوئرهاي اينستاگرام شركت‌هاي دارويي مطرح ايران اينقدر پايين است.» او افزود: «برخي دلقك‌هاي اينستاگرام 2 تا 3 ميليون فالوئر دارند اما تاسف‌بار است كه شركت‌هاي ايراني از چنين ظرفيتي استفاده نمي‌كنند.»

اين متخصص ماركتينگ استراتژي و برندينگ شركت‌هاي دارويي معتقد است كه زماني كه يك شركت دارويي برندسازي سازماني را انجام دهد، محصولات بعدي خود را راحت‌تر در جامعه پذيرفته مي‌شود. معيني زندي توضيح داد: «زماني من داروخانه داشتم. دارويي يك برند را با اكراه خريداري مي‌كرديم و تاريخ آنها مي‌گذشت. اما با گذر زمان اين برند خواسته يا ناخواسته پذيرفته شده و با برندي كه تازه به بازار آمده متفاوت است.

دكتر دركوش  ديگر سخنران اين نشست تخصصي و استاد  دانشگاه در اين نشست تخصصي تاكيد كرد: برند ثبت شده باعث خواهد شد تا هزينه‌هاي صرف شده مجدد بازگردد.

به گفته او هزينه‌هاي برندينگ بالاست اما در عين حال يك سرمايه‌گذاري بلند مدت است و در سال‌هاي بعد به نتيجه مي‌رسد.   منبع:وب سايت فانا

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۶ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

منصفانه برند شويد

 

تبديل شدن به برند به دغدغه اصلي شركت هاي داخلي تبديل شده.اما حقيقت اين است كه برند شدن به علت نبود مشاوره كارآمد حتي براي بسياري از كمپاني هاي قدرتمند رويايي دست نيافتني بوده است.

منصفانه برند شويد

به گزارش روابط عمومي گروه مشاوره نيكان، نحوه درست تبليغات و تبديل كردن يك شركت به برندي بزرگ، سال ها در دنيا به عنوان الگويي مطرح شناخته شده است. ايده هاي مربوط به برندينگ و تبليغات آنچنان در موفقيت و برند شدن شركت ها نقش داشته كه حتي باعث احياي دوباره شركتي همچون جنرال موتورز، پس از مشكلات بزرگ اين غول خودرو سازي جهان در سال 2008 شده است به طوري كه به گفته ” تيم سولسو” يكي از مردان قدرتمند جنرال موتورز، مشاوره هاي علمي و دقيق از طرف كمپاني هاي برندينگ و تبليغات، باعث اوج گيري دوباره اين كمپاني در مقابل رقيب قدرتمندش يعني تويوتا بوده است.

اما اخيرا يك گروه تخصصي تبليغات و برندينگ در داخل كشور با ايده هاي جديد اين كار را به صورت تخصصي انجام مي دهد. درهمين زمينه گروه مشاوره برند سازي نيكان اخيرا در كشور به صورت حرفه اي و با هزينه معقول علم برندينگ را ميان بسياري ازكلينك ها و بيمارستان ها در حوضه سلامت و پزشكي توسعه داده است.

تمام كارشناسان معتبر بازاريابي در دنيا، جهاني شدن را مهم ترين عامل در دنياي امروز براي برند شدن يك نام كمپاني قلمداد كرده اند. برندينگ نه تنها از نظر اقتصادي يك كمپاني را تبديل به قطب مي كند، بلكه ارتباط آن را نيز جهاني مي كند. البته به دليل نبود ساختار تبليغات و نبود تخصص علم برندينگ در داخل كشورمان، همواره بسياري از كمپاني هاي مستعد داخلي شانس برند شدن را از دست داده اند.
نيكان با روش هايي جديد اين روزها پروسه جالبي از تبديل شدن يك شركت به برندي بزرگ را ارائه مي دهد. در شرايطي كه بسياري از مديران شركت ها با نارضايتي از عملكرد مشاوران تبليغات و برندينگ سخن مي گويند، اين گروه تخصصي تبليغات با هزينه مناسب و با استفاده از چند الگو و سبك از ايده هاي برندينگ در دنيا، اين روند را با روش جديدي براي يك مراجعه كننده رقم مي زند.

تيم مشاوران اين كمپاني با در نظر گرفتن الگوهاي تبليغات و برندينگ از كشورهايي همچون آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان، روش هاي متفاوتي را پيش روي مراجعه كنندگان قرار مي دهند تا در نهايت يك مراجعه كننده بتواند با هزينه مورد نظرش، پروسه تبديل شدن شركتش به يك برند را طي كند.
حميد رضا فريادرس رياست گروه مشاوران نيكان، با اشاره به نقش علمي تبليغات در پيشرفت كمپاني هاي داخلي در اين دوران مي گويد: در دنياي امروز، دست كم از يك دهه پيش تا به امروز تبديل شدن به يك برند، ديگر مسئله اي نيست كه در يك جلسه مشاوره اي حل شود. تبليغات در دنياي امروز يك “علم” است كه بايد به صورت علمي و بر پايه داشته ها و واقعيت ها پيش برود. در نتيجه شركتي كه مي خواهد تبديل به برند شود، كمپاني را انتخاب مي كند كه به واقع بينانه ترين شكل ممكن و با هزينه مناسب آنها را تبديل به برند كند.

 

منبع:وب سايت نيكانبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۵ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

برندينگ چيست

برندينگ (Branding) يا برندسازي چيست؟

آبان ۲۸, ۱۳۹۵

برندسازي يا برندينگ (Branding)، بحث داغي كه در همه‌ي جلسه‌هاي كاري و كافي شاپ‌ها و پاركينگ‌هاي شركت‌هاي مختلف و هر جاي ديگر…، توسط مديران هر مجموعه‌اي تا دلتان بخواهيد شنيده مي‌شود كه خيلي مهم است و بايد به آن توجه كنيم و بودجه خرج كنيم و…

در كشور ما هم صحبت از برندسازي و برندينگ و مشاوره آن كم نيست. به قول يكي از دوستان: “يكي بود يكي نبود، يه كشوري بود كه مشاوراي برندينگش از برنداش بيشتر بودن..!”

بماند كه خيلي‌ها هنوز هم نمي‌دانند كه برند و برندينگ، فقط طراحي لوگو و انتخاب فونت سازماني نيست!
نمي‌دانند كه كل كار برندينگ به زبان ساده اين است كه شما قرار است “ذهنيت” مردم را نسبت به برندتان به شكل خاصي دربياوريد، خاص شويد و بنا به دلايلي، افرادي (خاص يا عام) به سمت شما بيايند و سراغ برندهاي ديگر نروند.

در تمام اين مسير، همه‌ي اِلِمان‌هاي بصري برندتان از لوگو و فونت بگيريد تا مدل طراحي كارت ويزيت و بروشورتان، فقط و فقط يك ابزار براي برندينگ هستند و نه كل برندينگ!

از كجا شروع كنيم؟

دكتر امير اخلاصي در كتاب اصول برندسازي خود مي گويد، براي ايجاد برند، ۸ ابزار در اختيار مديران بازاريابي قرار دارد تا از طريق آن با مشتريان ارتباط برقرار كرده و يك برند قوي در بازار بسازند:

 • تبليغات
 • روابط عمومي
 • پيشبرد فروش
 • بازاريابي مستقيم
 • فروش شخصي
 • بسته بندي
 • رويدادها و اسپانسرينگ
 • خدمات مشتري

به طور كلي برندينگ، فرآيندي است كه در طي آن به جايگاه احساسي و عاطفي يك محصول يا خدمت افزوده مي‌گردد،
بدين وسيله ارزش آن براي مشتريان و ساير ذي نفعان افزايش مي‌يابد.

به عقيده بزرگان عرصه برندسازي يا برندينگ:

برندسازي يا برندينگ حاصل پيام‌ها و گزارش‌هاي رسانه هاست. هر قدر تعداد اين پيام‌ها بيشتر و محتواي آن‌ها مطلوب تر باشد، نام تجاري قوي تر خواهد شد.
اَل ريس، لورا ريس، سقوط تبليغات و ظهور روابط عمومي

برندينگ دانشي است كه با برتري دادن به يك برند (Brand) باعث افزايش اعتبار و شهرت آن برند در بازار رقابت ميشود، اعتبار و شهرت يك برند به طور مستقيم مي تواند منجر به فروش بيشتر و قيمت گرانتر محصولات وخدمات شود، به زبان ديگر  برندسازي روش هوشمندانه  تجارت و توليد ثروت است.

برندينگ يا برندسازي؛ ابزاريست براي بدست آوردن برتري در بين رقبا

برندينگ چيزي بيش از ايجاد يك نام يا لوگوي خاص و زيبا براي يك مخصول يا خدمت است، برندسازي مسيري است كه به واسطه آن مشتريان، محصولات و خدمات يك شركت را درك و تجربه مي كنند.

برندينگ چيزي بسيار فراتر از داشتن يك لوگو است!

برندسازي ايجاد تمايزي منحصر بفرد است كه براي مشتريان، كاركنان و مديران سازمان اهميت زيادي دارد. داشتن از يك برند قدرتمند سبب مي شود هزينه هاي يك شركت به واسطه جلوگيري از سرمايه گذاري هاي نامناسب و بي هدف به طور كاملا محسوسي كاهش پيدا كنند.

سودآوري به واسطه جذب مشترياني وفادار به طور چشم گيري افزايش پيدا مي كند و از همه مهمتر برند يك شركت تبديل به دارايي ناملموس براي سازمان مي شود كه ارزش آن مي تواند بيش از مجموع ارزش تمامي دارايي هاي فيزيكي آن سازمان باشد.

از جمله­ ي دلايل مهم  برندسازي در نزد سازمان ها، تمايل به رهبر بودن، پيشي گرفتن در صحنه­ ي رقابت و دسترسي كارمندان به بهترين امكانات به منظور دست يابي به مشتريان كم هزينه تر مي­ باشد، منظور از مشتريان كم هزينه تر اين است كه در صورتي كه مشتري با برند سازمان آشنا باشد و احساس مناسبي نسبت به آن داشته باشد، سازمان هزينه تبليغات، زمان و… كمتري براي تبديل وي به يك مشتري بالقوه يا وفادار متحمل خواهد شد.

ضرورت برندسازي يا برندينگ (Branding)

ضرورت داشتن برند از اين روست كه با توجه به حركت جوامع مصرفي به سمت‌ مدگرايي، در اختيار داشتن برند (Brand) يا نام‌هاي تجاري معتبر يكي از راهكارهاي ايجاد تمايز و شخصيت به شمار مي رود.

اهميت برند براي مشتري بواسطه ي دانش مشتري از برند ايجاد مي شود، كه بواسطه تعدادي از عوامل ناشي مي شود، اما شايد دو مورد زير مهم ترين آنها باشند:

 • عمق برند؛ يا به عبارتي اولويت ذهني مشتري در انتخاب برند در ميان ساير برند هاي مشابه، بطور مثال بسيار از افراد پس از شنيدن كلمه نوشابه در ذهنشان بلافاصله Coca Cola تداعي مي شود.
 • گستردگي برند؛ هرچه رابطه مشتري با برند پيچيده تر باشد يا به عبارتي توسط تنوع تعاملات برند در ذهن بيشتر باشد، فرصت ساخت وفاداري بلندمدت بيشتر است. همانند شركت هايي چون Google , Amazon.
 • ضرورت برندسازي يا برندينگ انواع برندسازي يا برندينگ (Branding):

  تاكنون دسته بندي هاي مختلفي از انواع برندسازي توسط اساتيد اين حوزه ارائه شده است و اگر بخواهيم برجسته ترين نوع اين دسته بندي ها را برشماريم به شرح زير است:

 • برندسازي مشاركتي يا Co-Branding: مشاركت با برندي ديگر جهت دست­يابي به هدف
 • برندسازي ديجيتال: وب سايت، رسانه­هاي اجتماعي، بهينه سازي موتور جستجو، استفاده از وب براي تجارت
 • برندسازي شخصي يا Personal Branding: روش­ هر فرد براي ايجاد اعتبار و شهرت براي خودش
 • برندسازي علّي: برندتان را با يك نيت خير خواهانه همسو كنيد؛ يا مسئوليت اجتماعي شركت
 • برندسازي كشوري: تلاش براي جذب توريست و كسب و كار
 • برندسازي شامل مباحث و مفاهيم مختلفي چون جايگاه يابي و جايگاه سازي برند (Brand Positioning)، نامگذاري برند، انتخاب رنگ برند و طراحي شخصيت بصري برند( لوگو، آرم و…)، توسعه برند، ارزش برند و… مي‌باشد.

   

  منبع:وب سايت rayco.ir  برچسب: ،
  ادامه مطلب
  امتیاز:
   
  بازدید:
  + نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۲۵ توسط:مشاوره مديريت موضوع: