مشاوره مديريت مشاوره مديريت .

مشاوره مديريت

درباره نويسنده

 

 نام خانوادگي : آذر صائميان

تحصيلات:

- دكتري مديريت بازرگاني ،گرايش بازاريابي بين المللي – دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي 1392

- كارشناسي ارشد مديريت آموزشي -دانشكده علوم اجتماعي و روان  شناسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي1378

- كارشناسي مديريت دولتي- دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني - دانشگاه تهران 1365         

سوابق علمي و تجربي  :

- رئيس شوراي سياستگذاري مجله مديريت از 1391 تا كنون

- قائم مقام دبير كل انجمن مديريت ايران از 1384 تا كنون

- عضو هيات مديره جمعيت توسعه علمي ايران از 1392 تا كنون

- مدرس دانشگاه علامه طباطبائي- دانشكده حسابداري و مديريت و دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي از 1380 تا كنون

- سرمميز و مدرس رسمي شركت TUV Rheinland  آلمان از 1380 تا كنون 

- عضو هيات امنا موسسه پشتيباني پژوهش‌هاي پيشرفته تهران 1396.

-دبيرعلمي دومين كنفرانس ملي فرهنگ سازماني با رويكرد اخلاق حرفه اي ، 24 و 257 بهمن 1396.

-دبيرعلمي اولين كنفرانس ملي فرهنگ سازماني با رويكرد توسعه ، 26 و 27 بهمن 1395.

-عضو شوراي سياستگذاري سومين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه هاي انساني . 2و 3 اسفند 1394

-مشاور ارشد و ناظر كيفي پروژه هاي سند تحول جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از 1393 تا 1394

-  رئيس شوراي سياستگذاري، عضو هيات رئيسه و دبير علمي و داوري مقالات بيش از 40 كنفرانس ملي و بين المللي

- عضو هيات علمي كنفرانس ملي كيفيت و بهره وري – مركز پژوهشگاه نيرو – 11 اسفند 1393

- دبيرعلمي كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع- مركز همايش هاي صدا وسيما 13 اسفند 93

- عضو شوراي سياستگذاري دومين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني – مركز همايش هاي دهكده المپيك 2و 3 اسفند 1393

-عضو هيات علمي كنفرانس عضو هيات علمي همايش مسئوليت هاي اجتماعي شركت در صنعت پتروشيمي 1393

- عضو شوراي سياستگذاري كنفرانس توسعه و تعالي كسب و كار آذر 1393

- مميزي نظام تحول سازماني در جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران -ارديبهشت 1393

-عضو هيات علمي و سخنران همايش فرصت هاي پنهان و واكاوي توسعه علمي ، پژوهشي و صنعتي دانشگاه خوارزمي( عنوان سخنراني مديريت در هزاره سوم) – 4 خرداد 1393

-عضو هيات علمي و سخنران دومين همايش زنان كارآفرين (جزيره كيش)- 6 تير 1393

- عضو شوراي سياستگذاري همايش مديريت در قرن 21 – 16 و 17 مرداد1393

-عضو هيات علمي و سخنران " كنگره مديريت توسعه در صنعت نفت ، گاز ، پتروشيمي و پالايش و پخش-22 مرداد 1393

-سخنران مديريت مستند سازي بر اساس استاندارد بين المللي ISO10013 در همايش سراسري مديران  جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران –اول شهريور 1393

- سخنراني در پنل تخصصي " گذر از پارادايم آموزش كاركنان به يادگيري سازماني ( مد روز يا افق آتي توسعه منابع انساني) دانشگاه شهيد بهشتي – 23 دي 1393

-          مشاور ارشد طراحي و استقرار استاندارد بين المللي مديريت آموزش ISO10015و  IWA2در انجمن مديريت ايران  1392

-عضو شوراي سياستگذاري و هيات علمي سومين همايش پيشرفت و توسعه علمي كشور 1392

-عضو هيات علمي و سخنراني در همايش شهر ايده آل ( جزيره كيش) 1392

- مدرس ومشاور ارشد طراحي و استقرار نظام جامع آموزش براي مديران و كارشناسان ارشد پالايشگاه هاي كشور – 1390-1391

- مشاور ارشد طرح مميزي رشته تحول و نوآوري – معاونت پژوهشي رياست جمهوري 1391

-  مشاور ارشد طراحي و استقرار نياز سنجي آموزشي در شركت پلي اكريل اصفهان – 1391

-  مشاور ارشد طراحي و استقرار استاندارد آموزشي بين المللي IWA2   در موسسه فرهيختگان دانشگاه تهران

- عضو هيات  علمي كنفرانس مديريت استراتژيك – 1391

-  عضو هيات علمي همايش مديريت هوشمند- 1391

-رئيس علمي كنفرانس برند و آموزش - 1391

- مشاور ارشد طراحي نرم افزار استاندارد بين المللي مديريت آموزش ISO10015  در شركت پيشگامان كوير يزد 1390 - 1391

- مدرس ومشاور ارشد برنامه ريزي استراتژيك در شركت نفت و گاز اروندان 1391

- مشاور ارشد طراحي و استقرار استاندارد IWA2 در فرهيختگان دانشگاه تهران  1391

- مشاور ارشد شركت مگفا دراجراي پروژه طراحي و استقرار شايستگي هاي مديران و نيازسنجي مديران و كارشناسان ستادي شهرداري92- 1391

- عضو كميته علمي پنجمين  و ششمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك و عملكرد89  – 1390

- مدرس و مشاور ارشدطراحي و استقرار نظام جامع آموزش براساس استاندارد ISO 10015  در شركت نفت و گاز اروندان  1389

- مشاور ارشد اجراي پروژه طراحي و استقرار نظام جامع آموزش براي مناطق 22 گانه شهرداري تهران1389

- مشاور شركت سرمايه گذاري مسكن در زمينه طراحي – تدوين و استقرار نظام آموزش بر اساس استاندارد ISO10015-1388تا 1389

- عضو كميته علمي چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك – 1389

-عضو كميته علمي و دبير كنفرانس تخصصي تبيين نظامهاي استاندارد آموزش- اثربخشي آموزش و آموزش اثربخش – شهريور 1389

- عضو كميته  علمي هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك –1389

- عضو شوراي سياستگذاري و كميته علمي دومين كنفرانس بين المللي مديران آموزش –  مهر 1389

-  مشاور شركت فولاد خوزستان در زمينه طراحي – تدوين و استقرارمدل نيازسنجي DACUM  و نظام آموزش بر اساس استاندارد ISO10015-1388

-  مشاور شركت سرمايه گذاري نفت و گاز در زمينه طراحي – تدوين و استقرار نظام آموزش بر اساس استاندارد ISO10015-1388 

- دبير علمي  كنفرانس ملي چالش هاي اثربخشي آموزشي- 29 و 30 خرداد 1388 – شيراز

- عضو كميته علمي شوراي سياستگذاري كنفرانس نظام خلاقيت و نوآوري وزارت آموزش و پرورش – مرداد 1388

-  عضو كميته علمي كنفرانس سرمايه هاي فكري – 1388

- عضو شوراي سياستگذاري و كميته علمي  اولين كنفرانس بين المللي مديران آموزش – 28و29 مهر 1388

-  عضو شوراي سياستگذاري و كميته علمي كنفرانس بين المللي مانيتورينگ و توسعه فرآيند آموزش در سازمان ها – آذر 1388

- عضو كميته علمي ششمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك – آبان 1388

- عضو كميته علمي چهارمين كنفرانس مديريت استراتژيك – دي 1388

-مشاور بانك ملت  در زمينه طراحي – تدوين و استقرار نظام آموزش بر اساس استاندارد ISO10015-1387

-  عضو كميته علمي دومين همايش مديران آموزش سازمانهاي توليدي و خدماتي 21و 22 خرداد 1387

-دبير علمي دومين كنفرانس تبيين استاندارد هاي آموزش – برون سپاري آموزش 25 و 26 آذر 1387

-عضو كميته علمي سومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك – آبان 1387

- سخنراني در نخستين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني " موضوع آموزش و توانمند سازي منابع انساني" 27 و 28 آذر 1386

-  عضو كميته علمي اولين همايش مديران آموزش سازمانهاي توليدي و خدماتي 30 و 31 خرداد 1386

-دبير علمي اولين كنفرانس تخصصي تبيين نظام هاي استاندارد آموزش بهمن 1386      

- عضو مشاورين استقرار نظام جامع آموزش در سازمان تربيت بدني- 1386

- مشاور آموزشي شركت سرمايه گذاري نفت و گاز ايران – از سال 1384-1385

 عضو كميته علمي اولين كنفرانس فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط دانشكده مديريت دانشگاه تهران-24الي 26 آذر 1383-

-عضو كميته علمي اولين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت (TQM)  و تجارت جهاني توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مركز توسعه فن آوري و نوسازي اداري -30 الي 31 شهريور 1383.

-  عضو كميته مشاوران علمي دومين كنفرانس بين المللي مديريت توسط دانشگاه صنعتي شريف – اول الي سوم ديماه 1383.

- دبير اولين كنفرانس "مشاورين مديريت وتوسعه ملي" -24و 25 آذر 1383.

-  عضو هيات علمي چهارمين كنفرانس نظام پيشنهادات – توسط دانشگاه تهران –بهمن 1382

- عضوكميته دبيران اجرائي  سازمان ملي بهره وري از سال 1382

- عضو هيات علمي اولين همايش مديريت مشاركتي توسط مركز آموزش  مديريت دولتي سال 1380

 

 

شركت در همايش ها ، كنفرانس هاي بين المللي :

- شركت دركارگاه آموزشي جايزه كيفيت در بخش عمومي "Workshop on Quality Awards for the Public Sector( 27–30 October 2014), Singapore "

- شركت دردومين كنفرانس بين المللي مميزي و سرمميزي استانداردهاي كيفيت – دبي – آذر 1386

- سمينار آشنائي با مفاهيم و استانداردهاي ISO9001:2000 از شركت TUVآلمان- اسفند 1382.

-سمينار Change Management توسط شركت بين المللي IATA – آذر 1382

- دوره بين المللي مميزي و سرمميزي استانداردهاي ISO9001:2000 توسط سازمان بهره وري آسيائي   (APO) از 22 تا27 مارس 2004 در مالزي و دريافت دو گواهينامه از سازمان َAPO   و همچنين گواهي آموزشي   ثبت شده بين المللي از موسسه NEVILLE     CLARKE انگلستان.

-  سمينار انجمن بين المللي و حرفه اي  BICSI در تاريخ 8 June 2004  .

- سمينار راه هاي ورود به بازار كسب و كار كانادا ، توسط  بخش   بازرگاني سفارت كانادا –خرداد1380 .

-  سمينار مديريت فرآيند و تعيين شاخص هاي اندازه گيري توسط شركت TUV   آلمان اكتبر 2002 .

- شركت در «پانزدهمين كنفرانس اداره امور دولتي و توسعه پايدار» توسط    سازمان EROPA  - تهران 1374

- « دوره پيشرفته پرورش توانائي هاي متخصصين بهره وري

  • § Development of Productivity specialists Advanced Program)  (

    توسط سازمانAsian Productivity Organization  (APO )  مستقر در ژاپن - در  دهلي نو - هندوستان

    ازتا 22 دسامبر 2000.

-  سمينار«مستند سازي ايزو9000 توسط موسسه Neville Clarke »از  انگلستان و اخذ  گواهينامه بين المللي  ثبت شده –    مهر 1374.

  برگزاري بيش از 100 سمينار و كارگاه آموزشي در زمينه هاي:

مديريت آموزش- برنامه ريزي آموزشي – نياز سنجي آموزشي – ارزشيابي و اثر بخشي آموزشي -  استانداردهاي آموزش بر اساس ISO10015   - تكنيك هاي حل مسئله- تصميم گيري خلاقانه -  كار تيمي اثربخش  مديريت استرس - تفكر و پرورش خلاقيت - ارتباطات موثر- مديريت بازاريابي با تاكيد بر استراتژي هاي رقابتي -  مديريت نگرش – مدل نيازسنجي ديكوم(DACUM) – مهارتهاي زندگي- تكنيك حل مساله به روش FADE -تكنيك هاي تصميم گيري فردي و سازماني  - برند و توسعه آن در شركت ها - مديريت بازاريابي - ارتباطات سازماني – توانمندسازي كاركنان و...

اين سمينارها و دوره ها در سازمانهاي بزرگ از جمله – وزارت صنايع – وزارت امور خارجه - وزارت راه و ترابري – وزارت بهداشت - وزارت نيرو- سازمان تامين اجتماعي – شركت ايران خودرو - شركت سايپا- شركت ساپكو- شركت ايساكو-سازمان هوافضا -  شركت صنايع هليكوپتر سازي بانك تجارت – بانك ملي – بانك كشاورزي –بانك ملت – بانك كارآفرين - بانك صادرات – دانشگاه شهيد بهشتي – دانشگاه تربيت مدرس – دانشگاه تربيت معلم – دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي- دانشگاه آزاد ( تهران – كرمانشاه)- شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي – شركت پالايشگاه شازند- شركت پتروشيمي رازي – شركت راهبران پتروشيمي- شركت ملي گاز ايران – شركت ايريتك –شركت ايران گاز -  مركز آموزش مديريت دولتي خراسان – شركت نفت و گاز اروندان - دشركت خدمات مهندسي ايران خودرو – شركت شاسي ساز – شركت به گستر يزد – شركت پارت لاستيك – شركت ملي فولاد خوزستان – شركت فولاد مباركه – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- شهرداري تهران – شركت نفت پاسارگاد – شركت ايرانول – شركت پرسي گاز – شركت سرمايه گذاري مسكن – شركت سرمايه گذاري نفت و گاز- كميته امداد امام خميني – شركت شير پاستوريزه پگاه – شركت همكاران سيستم – شركت بيمه ايران – سازمان مديريت صنعتي – سازمان مديريت صنعتي شيراز – شركت توگا( پروژه نيروگاهي مپنا)- انجمن مديريت واحد خراسان – سازمان آموزش فني حرفه اي كشور- آزمايشگاه فني و مكانيك خاك – مركز 137 شهرداري تهران و ... اجرا شده است .

شركت در همايش ها ، كنفرانس ها وسمينارها:

ـ سمينارآموزشي « تئوري بازيها در صنعت » توسط سازمان مديريت صنعتي.

ـ سمينار«مستند سازي ايزو9000 توسط موسسه Neville Clarke »از انگلستان و اخذ گواهينامه بين المللي ثبت شده – مهر 1374.

ـ شركت در «پانزدهمين كنفرانس اداره امور دولتي و توسعه پايدار» توسط سازمان EROPA - تهران 1374 .

ـ سمينار« استراتژي هاي ورود به بازارهاي جهاني» - مركز آموزش مديريت دولتي خراسان –مشهد 1375.

ـ « دوره پيشرفته پرورش توانائيهاي متخصصين بهره وري Development of Productivity specialists Advanced Program) ( توسط سازمانAsian Productivity Organization (APO ) مستقر در ژاپن - در دهلي نو - هندوستان از4 تا 22 دسامبر 2000.

ـ« چهارمين سمينارملي بهره وري ايران » توسط سازمان ملي بهره وري . ـ« نخستين كنفرانس ملي مهندسي صنايع توسط دانشگاه صنعتي شريف و انجمن مهندسي ايران » خرداد 1380.

ـ سمينار راههاي ورود به بازار كسب و كار كانادا ، توسط بخش بازرگاني سفارت كانادا –خرداد1380 .

- سمينار مديريت فرآيند و تعيين شاخص هاي اندازه گيري توسط شركت TUV آلمان اكتبر 2002 .

- سمينار Change Management توسط شركت بين المللي IATA درشركت هواپيمائي ملي ايران – آذر 1382 -سمينار آشنائي با مفاهيم و استانداردهاي ISO9001:2000 از شركت TUVآلمان اسفند 1382.

- « دوره بين المللي مميزي و سرمميزي استانداردهاي ISO9001:2000 توسط سازمان بهره وري آسيائي (APO) از 22 تا27 مارس 2004 در مالزي و دريافت دو گواهينامه از سازمان َAPO و همچنين گواهي آموزشي ثبت شده بين المللي از موسسه NEVILLE CLARKE انگلستان.

- سمينار انجمن بين المللي و حرفه اي BICSI در تاريخ 8 June 2004 در تهران.

- سمينار مديريت كيفيت فراگير(TQM) و تجارت جهاني 30 و 31 شهريور 1383.

- سومين كنفرانس نگهداري و تعميرات -شهريور 1384

- پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن – دوم آذر 1384

- كنفرانس تخصصي مديريت فناوري اطلاعات و توسعه ملي – اول آذر 1384

- دومين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت فراگير و تجارت جهاني – 15و 16 آذر 1384

- دوره مهارت هاي 7 گانه مديريت تحت عنوان (Core Enabling Skills Training Program) توسط سازمان ملي بهره وري و موسسه PSB Corporation سنگاپور بمدت 10 روز درماه ژانويه 2005 .

- كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICTM) توسط دانشگاه تهران و CESAG University Robert Schumann در14-15و16 ديماه 1383.

 تاليفات :

ـ كتاب " مسئوليت اجتماعي مديريت " مترجم با همكاري دكتر منوچهر منطقي و دكتر يونس نظري- چاپ اول - با حمايت انجمن مديريت ايران - زمستان 1396.

-كتاب "هنر و شيوه مربي گري رهبران " مترجم با همكاري دكتر محسن قدمي و مسعود نيازمند - چاپ اول - با حمايت انجمن مديريت ايرانو بانك پاسارگاد - پاييز 1395.

- مولف كتاب " برندينگ شخصي آنلاين"  با همكاري جواد فقيهي پور- انتشارات ذوالفنون-  چاپ اول -ارديبهشت 1395

عضو شوراي مترجمان كتاب 5 جلدي " هند بوك جوران " – انتشارات گروه كارشناسان ايران – سال 1385

- مولف كتاب ديكشنري « مديريت اداري، بازرگاني، صنعتي ، مالي» ( انگليسي به فارسي).سال 1375-

ـ چاپ بيش از 70مقاله مديريتي در روزنامه ها ومجلات از جمله : مجلات مديريت ، تدبير، مديريت موفق ، تحول اداري‌، هميار، بيمه آسيا‌، روش ، صداي زن - و روزنامه هاي همشهري و اطلاعات .

 عضويت در مجامع:

-عضويت در انجمن انفورماتيك ايران ازسال 1368 تا 1372.

ـ عضويت درانجمن صنفي روزنامه نگاران ايران-ازسال 1379 تا كنون.

ـ عضويت در انجمن روزنامه نگاران زن ايران - از سال 1380 تاكنون

ـ عضويت در كنفدراسيون روزنامه نگاران بين المللي ( IFJ) از سال 1381 تاكنون .

- عضويت درانجمن BICSI امريكا.

- عضويت درانجمن ايراني مطالعات زنان

- عضويت درانجمن نخبگان ايران

- عضويت در جمعيت توسعه علمي ايران

- عضويت دركانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

- عضويت درصندوق اعتباري حمايت ازنويسندگان،روزنامه نگاران وهنرمندان

- عضويت در شوراي بازرگاني ايرانيان - دبي 

دريافت لوح و جوايز:

ـ انتخاب شده به عنوان 750 زن برگزيده ايران توسط دفتر پژوهشهاي نهاد رياست جمهوري ايران - تهران 1376. ـ دريافت لوح از رياست جمهوري اسلامي ايران آقاي سيد محمد خاتمي بمناسبت چاپ كتاب « ديكشنري مديريت »

- انتخاب شده توسط مجله مديريت موفق به عنوان « زنان مسئول جامعه » در مجله مديريت موفق - مرداد 1378.

- دريافت لوح تقدير بمناسبت ارائه مقاله در گردهمائي بزرگ مديران صنعتي با موضوع فرهنگ صنعتي و راهكارهاي آن - آذر 1382.

- دريافت لوح تقدير بمناسبت ارائه مقاله در اولين همايش منطقه اي مديريت كيفيت فراگير و نقش آن در آموزش – بهمن 1382.

- دريافت لوح تقديربمناسبت ارائه مقاله در نخستين كنفرانس بين المللي مميزين و سرمميزين سيستمهاي مديريتي – 4و 5 ديماه 1384

- دريافت لوح تقدير بمناسبت ارائه مقاله در دومين كنفرانس بين المللي مميزين و سرمميزين سيستمهاي مديريتي – 20و 21 آذر ماه 1385

- دريافت لوح تقدير براي ارائه مقاله در اولين و دومين همايش مديران آموزش سازمانهاي توليدي و خدماتي  خرداد 1386 وخرداد ۱۳۸۷

- دريافت لوح تقدير براي ارائه مقاله در  اولين و دومين كنفرانس تبيين نظام هاي استاندارد آموزش بهمن ۱۳۸۶ و آذر  ۱۳۸۷-

-دريافت لوح تقدير از كنفرانس اثربخشي آموزشي - خرداد ۱۳۸۸

- دريافت لوح تقدير ازكنفرانس بين المللي مديران آموزش ۲۸و ۲۹ مهرماه ۱۳۸۸

- دريافت لوح تقدير از دومين كنفرانس بين الملي مديران آموزش 20و 21 مهرماه1389

- دريافت لوح تقدير از سومين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه هاي انساني 2و3 اسفند 1394برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۱:۵۵ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :