مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3327
دیروز : 1950
افراد آنلاین : 10
همه : 5159716

عنوان مقاله: ارتباط مديريت منابع انساني با علم اخلاق
مولف: عليرضا اژدري (عضو پايگاه مقالات علمي مديريت)
موضوع: مديريت منابع انساني
سال انتشار(ميلادي): 2010
وضعيت: تمام متن
  
چكيده: يكي از اساسي ترين اصول ايجاد ارتباط سالم و اثرگذار با ساير افراد، رعايت و اهميت به اصول اخلاقي انساني است، ولي در جهان امروز بدليل زندگي پيچيده ماشيني و برقراري وسيع ارتباطات در محيط مجازي و عدم توجه به ابعاد معنوي و روحي انسان، بسياري از اصول اخلاقي در ميان افراد جامعه مورد توجه قرار نميگيرد و عدم توجه به اصول اخلاقي باعث ايجاد فاصله بين انسان و صفات انساني مي شود. از اين رو در مديريت مورد نظر مكتب اسلام، توجه به صفات انساني و اصول اخلاقي بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است. بنابراين با در نظر گرفتن اهميت اخلاق در مبحث مديريت در مكتب انسان ساز اسلام، ارتباط و نقش اخلاق را با مديريت منابع انساني بررسي ميكنيم. براي درك بهتر اين مبحث در ابتدا بطور مختصر تعاريفي از مديريت منابع انساني و علم اخلاق ارائه خواهيم نمود، سپس به نحوه ارتباط اين دو علم و نقش اساسي علم اخلاق در مديريت منابع انساني مي پردازيم.


 


مديريت منابع انساني :
منظور از مديريت منابع انساني سياست‌ها و اقداماتي است كه با فعاليت‌ كاركنان بستگي دارد، اگر بخواهيم تعريفي را ارائه كنيم ميتوان بدين صورت بيان كرد :
"مديريت منابع انساني عبارت است از فرايند كار كردن با افراد، بطوري كه اين افراد و سازمانشان به توانمندي كاملي دست يابند." 
از اين تعريف ميتوان برداشت نمود كه فلسفه مديريت منابع انساني استفاده از نيروي انساني در جهت اهداف سازمان است و در حقيقت ارتباط مستقيمي با افراد سازمان دارد، و براي اينكه سازمان به اهداف سازمانيش دست يابد نياز هست تا ارتباط سالم و تاثيرگذاري بين مديريت منابع انساني و افراد سازمان برقرار شود و يكي از لازمه هاي اين ارتباط رعايت اصول اخلاقي از سوي مديران و افراد سازمان ميباشد.  
اگر بخواهيم به فلسفه مديريت منابع انساني نياز اشاره كنيم بايد به مورد ذيل توجه بيشتر شود.
" منابع انساني مهمترين دارايي يك سازمان است و مديريت اثربخش آنها كليد موفقيت سازمان است."
اخلاق :
جهت ارائه تعريفي ساده از علم اخلاق مي توانيم به نوشتار اساتيدي همچون استاد شهيد مرتضي مطهري بپردازيم. از ديدگاه ايشان "علم اخلاق عبارتست از علم زيستن يا علم چگونه بايد زيست." 
در همين خصوص به تعريف اخلاق از ديدگاه علامه سيد محمد حسين طباطبائى ميتوان اشاره كرد :
" علم اخلاق عبارت است از فنى كه پيرامون ملكات انسانى بحث مى‏كند، ملكاتى كه مربوط به قواى نباتى و حيوانى و انسانى اوست، به اين غرض بحث ميكند كه فضائل آنها را از رذائلش‏جدا سازد و معلوم كند كدام يك از ملكات نفسانى انسان خوب و فضيلت و مايه كمال اوست، و كداميك بد و رذيله و مايه نقص اوست، تا آدمى بعد از شناسائى آنها خود را با فضائل بيارايد، و از رذائل دور كند و در نتيجه اعمال نيكى كه مقتضاى فضائل درونى است، انجام دهد تا در اجتماع انسانى ستايش عموم و ثناى جميل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمى و عملى‏خود را به كمال برساند."
شهيد مطهرى در شرح تعريف علم اخلاق كه در بالا به آن اشاره شد، مى‏نويسد:
"در حقيقت، چگونه زيستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار كردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار كردن، مربوط مى‏شود به اعمال انسان (كه البته شامل گفتار هم مى‏شود) كه چگونه بايد باشد و چگونه بودن، مربوط مى‏شود به خويها و ملكات انسان كه چگونه و به چه كيفيت باشد."
براي درك بهتر علم اخلاق به بررسي ديدگاه متفكران غرب در خصوص علم اخلاق مي پردازيم. از ديدگاه بسياري از متفكران و انديشمندان غرب اخلاق مقررات اجتماعي غير رسمي است بدين معنا كه اگر مقرراتى را مجلس با تشريفات خاصى تصويب كند و مراجع صلاحيت دار قضايى ضامن اجراى آن شوند، آنگاه افراد با قانون سر و كار دارند و مسأله حقوق مطرح مى‏شود. امّا اگر اصول غير مدون وجود داشته باشد كه جامعه آن را پذيرفته و يا رد كرده، جنبه اخلاقى پيدا مى‏كند. برابر اين ديدگاه: اخلاق، مجموعه‏اى از قوانين غير رسمى است. اصول كلى اخلاقى، چيزى جز قواعد پذيرفته شده رفتار اجتماعى و احكام ويژه اخلاقى نيز چيزى جز كار برد آن احكام در مواردى خاص نيستند.


متاسفانه نظريه پردازان غربي خدا و اخلاق را از زندگي روزمره انسانها با استفاده از روشهاي مختلفي حذف كرده اند و در اين جهت بسياري از ارزشها را وارونه ساخته و تعاريفي كه آنها را به اهدافشان ميرساند را در جامعه القاء كرده اند. بسياري از بحرانهاي اخلاقي كه غرب گرفتار آن ميباشد بدليل عدم توجه به ارزشهاي الهي در مبحث اخلاق مي باشد.
حال كه به اهميت رعايت اصول اخلاقي اشاره شد و مشخص گرديد كه بدون توجه به علم اخلاق هيچ جامعه اي به سرانجام حقيقي نخواهد رسيد به بررسي ارتباط اخلاق و مديريت منابع انساني مي پردازيم.


نقش اخلاق در مديريت منابع انساني :
مديريت منابع انساني بطور مستقيم با نيروي انساني سازمان در ارتباط است و اين نيروها عامل رساندن سازمان به اهداف مي باشند. اگر اين ارتباط يك ارتباط سالم و اثرگذار باشد قطعاً اين سازمان به اهدافش خواهد رسيد و اگر اين ارتباط مبني بر رفتارهاي غير اخلاقي باشد قطعاً اثرات و پيامدهاي آن سازمان را از رسيدن به اهدافش باز مي دارد. پس مديريت منابع انساني بايد با تركيب كردن اصول اخلاقي با قوانين امروزي، فرهنگ كار با محوريت اخلاق را در سازمان گسترش دهد تا با ايجاد يك ارتباط موثر بين مديران منابع انساني و كاركنان سازمان در حركت و توليد خود با مشكلي روبرو نشوند و به اهداف استراتژيك سازمان دست يابند.
مديراني كه به ابعاد انساني افراد سازمان توجه نمي كنند و براي رسيدن به اهدافشان حاضرند بدون توجه به اصول اخلاقي و انساني  شخصيت آنها را لگدكوب ‌كنند، شايد در كوتاه ‌مدت نتيجه ب‌گيرند، ولي در بلند مدت چنين ديدگاهي معمولا خلاقيت، كارآيي و تعهد كاركنان را كمر رنگ ميكند و شاهد كاهش شديد بازدهي در سازمان خواهيم بود لذا بهتر است مديران براي بهبود عملكرد كاركنان از استراتژي هاي بهتري بهره ببرند كه در ذيل به بعضي از آنها اشاره ميكنيم :
- تامين امنيت رواني :
مديران موفق از طريق فراهم كردن محيطي كه افراد در آن مي‌توانند آزادانه صحبت كنند، ايده بدهند و بدون ترس از تنبيه يا مسخره شدن آنها را اجرا كنند، خلاقيت كاركنانشان را افزايش مي‌دهند. نبود امنيت رواني به همراه ترس از مديران مي‌تواند سازمان را از مسير اصليش خارج كند.


- كاهش استرس و فشارهاي رواني :
بهترين مديران هميشه براي كم كردن استرس و فشار وارده بر كاركنان به دنبال روش‌هاي جديد هستند. اين فشار مي‌تواند از طرف مديران بالاتري باشد كه در مورد اين كاركنان پيش داوري مي‌كنند يا با آنها برخوردي نامناسب دارند. زيردستاني كه از چنين محافظتي بهره مي‌برند (كه شايد حتي خودشان مدير باشند) اين آزادي را دارند كه ريسك كنند و كارهاي جديد را بيازمايند.
- عدالتخواهي :
عدالت و رعايت حقوق افراد در بنيان "اخلاق سازماني" يك از اصول اوليه بشمار ميرود و بدون آن سازمان متزلزل خواهد بود و هر نوع فسادي گريبانگير آن ميشود، حاكميت عدالت در سازمان و حفظ حقوق ديگران حافظ سلامت و قوت سازمان است و رعايت اين قاعده باعث مصونيت سازمان از بسياري از مشكلات خواهد شد.
- پايبندي به ارزشها :
يكي از عواملي كه باعث ماندگاري و اجرائي شدن تصميم ها در سازمان ميشود توجه به ارزشهاي مادي و معنوي در تصميمات سازماني است و اين امر مشروط به توجه مديران سازمان به ارزشها است. يكي از دليل ماندگار شدن چهره بعضي از مديران توجه آنها به ارزشها ميباشد كه ميتوان در اين خصوص به بيانات مقام معظم رهبري بمناسبت هفته دولت در اين خصوص اشاره كرد:
"اين دو شهيد گرانقدر (شهيدان رجائي و باهنر) را مظهر كار و تلاش مومنانه و پايبندي بي اغماض به اصول و ارزشها دانستند و خاطر نشان كردند: ماندگار شدن ياد اين چهره هاي نوراني، نشانه تشكر خداوند از بندگان مخلصي است كه با همه وجود براي اسلام كار و تلاش مي كنند و ارزشهاي اسلامي - انقلابي را در كارهاي خود متبلور مي سازند".
با توجه به مختصر توضيحات بالا، بدون توجه به فضائل اخلاقي و انساني توسعه منابع انساني غير ممكن خواهد بود و بدليل ايجاد فضاي ياس و ناميدي در بين افراد سازمان به مرور زمان بازده سازمان كاهش ميابد. لذا با بررسي فضاي سازمان و برنامه ريزي براي جبران كمبودها و گسترش فرهنگ "اخلاق سازماني" بين كليه نيروهاي سازمان شاهد توسعه پايدار منابع انساني به همراه افزايش بازده سازمان خواهيم بود. 
هدف نهايي در زندگي انسان ديندار رسيدن به آخرتي آباد، رضايت و قرب الهي است . براين اساس، هرعملي كه انسان را به اين هدف نزديكتر سازد، از ارزش اخلاقي برخوردار است.
فوايد مديريت اخلاق در مديريت منابع انساني:
اخلاق سازماني به عنوان يكي از زمينه هاي دانش مديريت به شمار مي رود؛ اخلاق سازماني همــانند ديگر رشته ها مديريت با توجه به بزرگ شدن و گسترش سازمانها به وجود آمد. با پيچيده تر و پوياتر شدن فعاليتها، مديران سازمانها احساس كردند كه به راهنمائيهايي جهت انجام كارهاي صحيح و پرهيز از كارهاي غلط (از نظر اخلاقي) در سازمان نياز دارند و بعد از آن مبحث "اخلاق سازماني" با ديدگاه علمي مطرح گرديد.
وظيفه مديريت منابع انساني در زمينه اخلاق سازماني،  شامل شناسايي و اولويت بندي ارزشها براي هدايت رفتارهــا و تدويـن خط مشي ها و رويه هايي براي مطمئن شدن از انجام اين رفتارهاست و با برنامه ريزي دقيق به ترويج فرهنگ اخلاق سازماني در سازمان تلاش كند و روح توجه به فضائل اخلاقي و انساني را در ميان افراد نهادينه كنند.


بعضي از فوايد مديريت اخلاق در سازمان بشرح زير است : 
- توجه به مسائل اخلاقي در سازمان به بهبود اساسي اوضاع برخي جوامع انجاميده است.
-  در زمان وقوع بحرانها و شرايط آشفته، سازمان عملكرد اخلاقي خود را حفظ كند.
-  باعث شكل گيري كــارهـاي گروهي قوي و افزايش بهره وري ميشود.
-  افراد سازمان را از قانـوني بودن خط مشي هاي سازمان مطمئن مي كند.
-  باعث جلوگيري از اعمال مجرمانه مي شود.
-  به ايجاد تصويري مثبت از سازمان در نزد مردم كمك مي كند.
-  دستـــورالعملهــاي اخلاقــي را وارد تصميم گيريها مي كند.
-  مكانيسم هايي را ايجاد مي كند تا معضلات اخلاقي حل و فصل شوند.
-  آگاهي و حساسيت نسبت بــه مسائل اخلاقي به وجود مي آورد.
-  برنامه اي براي ارزيابي جاري نيازمنديهاي اخلاقي تدوين مي كند.


 


نقش اخلاق از ديدگاه اسلام در مديريت منابع انساني :
مديران بايد به آنچه در خصوص "اخلاق سازماني" به نيروهاي سازمان متذكر ميشوند خود عمل كنند زير بازتاب عملكرد آنها اثر بيشتري در نهادينه شدن فضائل اخلاقي در بين افراد سازمان دارد. سازمانهاي كه مديريت آنها بر اساس ارزشهاي ديني و عقايد اسلامي است قطعاً اخلاق عنصر كليدي مديريت سازمان خواهد بود. به همين دليل مديران و بدنه اجرايي سازمانها بايد بدين مسأله واقف و آگاه باشند تا خللي در اخلاقيات و رفتارهاي مبتني بر آن ايجاد نگردد.
‏از ميان سـخنان گوهربار معصومين عليهم السلام، براحتي ميتوان ويژگيهاي مديران، معاونين و مشاوران را برشمرد. نهج البلاغه يكي از منابع مطالعه اصول اخلاقي مديريت در برخورد با زير دستان و افراد تحت امر مديران است. يكي از مهمترين  بحثهاي آن "بيست اصل از فرمان حضرت علي (ع) به مالك اشتر در باب حكومتداري است، كه به نوعي صفات مديران در آن شمارده شده است و نحوه برخورد با نيروهاي تحت امر نيز بيان گرديده است كه در اينجا فهرست وار به آنها اشاره مي كنيم:
 1- در همه كارها خدا را در ناظر دانستن و با او در ارتباط حقيقي بودن .   
2- خود را به زيور تقوا آراستن، خود نگهدار بودن، پيرو هوي و هوس نبودن.
3- خود را خدمتگذار مردم تلقي كردن، در خدمت آنان بودن، و كار كردن براي آنان را وظيفه دانستن و منت ننهادن .
4- همواره با مردم جامعه در ارتباط بودن و از آنها فاصله نگرفتن .
5- با افراد به عدل رفتار كردن و تبعيض روا نداشتن .
6- در مسائل خود پيشقدم شدن و سر مشق قرار گرفتن و عامل به گرفتار بودن .
7- از ريا پرهيز نمودن.
8- وفاي به عهد كردن.
9- از لغزش ديگران گذشتن .(تغافل)
10- به افراد شخصيت دادن و با مردم خوش برخورد بودن و با ارباب رجوع ملاطفت نمودن.
11- همواره هدف داشتن و از خداوند درخواست توفيق در هدف داشتن.
12- برنامه داشتن و به برنامه ريزي معتقد بودن .
13- نظم داشتن و به نظم و انظباط پايبند بودن .
14- سازمان دادن و واگذار كردن كارها به افراد شايسته.
15- بر كار افراد، نيك نظارت كردن و ارزشيابي نمودن.
16- به اصل تشويق و تنبيه در اداره كردن معتقد بودن .
17- با افراد پرهيزكار مشورت كردن و بعد تصميم گرفتن .
18- در سبك ارتباط نگارش همواره خود را بنده خدا دانستن.
19- جدي بودن در تمام كاره و نيك دقت كردن .
20- از احوال مديران قبلي عبرت گرفتن.
روش و اصول مديريت پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) در زمان تصدي ايشان بر امت اسلامي الگويي پر بار براي مديران ما مي باشد و در نهج البلاغه نيز در فرمان تاريخي اميرالمومنين امام علي (ع) به مالك اشتر نخعي، اصول مديريت اسلامي را به ايشان گوشزد نموده كه اگر بر اساس تفكرات مديريتي در عصر حاضر به نامه امام (ع) به مالك اشتر نخعي نگاهي بيندازيم مي توان آنرا به حق جامعترين دستور و منشور براي سياست و مديريت و ترسيم اصول اساسي و ويژگيهاي مديريت اسلامي دانست.
يكي از مهمترين نكاتي كه تقريباً در تمام اصول بالا نهفته ميباشد توجه به اصول اخلاقي و انساني است كه اين اصول را بعنوان اصول اساسي در مديريت اسلامي مطرح مي كند.
موضوعي كه مديريت منابع انساني در سازمان را در كشوري مانند ايران با كشورهاي غربي متمايز مي كند در بحث اصول علمي مديريتي آن نيست بلكه ديدگاه مديران نسبت به فضائل اخلاقي و انساني است. البته امروزه در بسياري از كشورهاي غربي و كشورهاي كه از مدل هاي غربي براي اداره سازمانهاي خود الگو ميگيرند، با استفاده از نظريات انديشمندان و متفكران مديريت اسلامي نسبت به اصلاح فرايندهاي مديريتي در سازمان اقدام نموده اند بويژه اينكه براي جلب رضايت منابع انساني، راهي غير از تغيير ديدگاه خود نسبت به انسان ندارند.
در روايات و احاديث نقل شده از پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) مي توان دريافت توجه به مديريت منابع انساني سابقه ديرينه اي در اسلام دارد كه بعنوان مثال به مواردي از آنها اشاره مي كنيم :
از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه فرموده اند: "وقتي يكي از شما كسي را بكاري مي گمارد بايستي مقدار مزدش را به او بگويد". 
در خصوص زمان پرداخت دستمزد هم از امام علي (ع) نقل شده است كه فرموده اند : "قبل از آنكه عرق آنان خشك شود حقوقشان را بپرداز". 
يكي از موارد كه تقريباً از قرن نوزدهم در مكاتب غربي به آن توجه گرديد حقوق بازنشستگي و از كار افتادگي است، ولي اگر تاريخ اسلام و زندگي ائمه و معصومين را مورد بررسي قرار دهيم خواهيم ديد كه اين موضوع از آن دوران مطرح بوده و براي از كار افتادگان و سالمندان حقوقي در نظر گرفته و از صندوق بيت المال پرداخت ميگرديده است. كه در اين خصوص روايتي را از اميرالمومنين (ع) ذكر مي كنيم :
"محمدبن حمزه مي گويد: روزي اميرالمؤمنين (ع) بر پيرمرد از كار افتاده اي گذر مي كرد حضرت سؤال كرده فرمودند: اين كيست؟ جواب دادند يا امير المؤمنين، يك پيرمرد نصراني است. حضرت فرمودند: از وي كار كشيديد تا آنكه پير و عاجز گشت آنگاه او را رها كرديد؟ ! از بيت المال به او نفقه بدهيد". 
موضوع پرداخت حقوق از كارافتادگي در قرن بيستم شايد امري عادي باشد ولي در آن زمان، صدور چنين دستورالعملي جز از تربيت شدگان مكتب اسلام، محال بوده است.


نقش اخلاق از ديدگاه متفكران غربي در مديريت منابع انساني :
ريشه اصلي تمام بحرانها و معضلات سازمانها در كشورهاي غربي فقدان راهبرد صحيح توسعه منابع انساني است كه اين منجر به نابرابري و بي‌عدالتي در محيط‌هاي كاري شده است. و در اقصي نقاط اروپا اعتراضات كارگري براي رسيدن به حقوقشان قابل مشاهده است. يكي از مواردي كه وجه تشابه ريشه بسياري از اين بحرانهاست عدم توجه به شخصيت انساني افراد در سازمانها است. عمده چالش مديريت در غرب استفاده ناصحيح از منابع انساني و نگاه ماشيني، مادي و ابزاري به نيروي كار است. و مادام كه اين ديدگاه به نيروي انساني تغيير نكند، فضائل اخلاقي هم جايگاهي در سازمان نخواهند داشت. بسياري از جهت گيري ها و استراتژي ها در سازمان هاي غربي بر اساس مولفه هاي اقتصادي ميباشد و در مراحل بعدي به منابع انساني سازمان پرداخته ميشود.
 عملكرد مديران در ساير مكاتب بر مبناي تصميم گيري و مديريت، سود و زيان است. ديدگاه اين مكاتب تجارت مآبانه، و مهمترين وظيفه اش استمرار حيات براي كسب مال بيشتر و رفاه افزونتر است و در اين مكاتب اركان و اجزاي مديريت سود آوري است و در راه كسب اين هدف، انسان، جامعه، مشتري و ارزشهاي الهي و انساني بعنوان ابزار يا عاملي حاشيه اي قلمداد مي شوند.
در پايان لازم به ذكر است، رابطه اخلاق با روح انسان، رابطه‏اي مستقيم است و اگر روح انسان در معادلات سازماني مورد توجه قرار نگيرد قطعاً اخلاق هم در سازمان جايگاهي نخواهد داشت.نتيجه گيري :
در اين مقاله سعي گرديد تا نقش اخلاق در مديريت منابع انساني و اثرات آن در سازمان را بررسي كنيم. با توجه به نحوه زندگي در قرن حاضر و فضاهاي مجازي و گستردگي سازمانها و همچنين مشكلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در جوامع بشري تنها راه حل برون رفت از اين مسائل توجه به روح انساني در جوامع است و بعد از آن توجه به فضائل اخلاقي كه اين دو ارتباط مستقيم با هم دارند و مكمل يكديگرند. يكي از دليل بروز بسياري از مشكلات موجود در سيستم هاي اداري از قبيل اختلاسها، ارتشاء و ساير معضلات سازماني ريشه در بي توجهي به منابع انساني سازمان دارد كه به نيازهاي مادي و معنوي افراد توجه نمي شود.
براي حل بسياري از مشكلات جوامع بشري، مديران ميتوانند با الهام گرفتن از آموزه‌هاي مديريتي دين مبين اسلام و يا حداقل با الهام گرفتن از مديران موفق سازمانها، توسط ارزشمندترين دارايي سازمان (منابع انساني)، راه پيشرفت را براي جامعه و كشور هموار سازند و مديران مطمئن باشند تا زماني كه سازمان، راهبردي مدبرانه براي توسعه منابع انساني نداشته باشند و كاركنان سازمان را ناراضي نگه دارند عملي كردن برنامه ها و تصميمات غير ممكن خواهد بود.


*  *  *


منابع و مآخذ :


- فصلنامه كتاب، مديريت منابع انساني، نوشته گلي بلسينگر، ترجمه علي خسروجردي، پائيز1383 شماره 59
- دانشنامه رشد، مقاله مديريت منابع انساني، (آرمسترانگ ،1993)
- آشنائي با علوم اسلامي، حكمت علمي شهيد مطهري، 21 صدرا
- ترجمه تفسير الميزان جلد 1 صفحه 558 علامه سيد محمد حسين طباطبائى
- آشنائي با علوم اسلامي، حكمت علمي شهيد مطهري، 21 صدرا
- كتاب درآمدى به فلسفه اخلاق، آر اف اتكينسون / 96
- بيانات مقام معظم رهبري در جمع رئيس جمهور و هيئت دولت 8 شهريور1389- روزنامه همشهري
- مقاله "مديريت اخلاق در سازمان" نوشته مرتضي سلطاني، سايت مديريت منابع انساني
- سياست و مديريت از ديدگاه امام علي (ع) ، تقي رهبر ، انتشارات تبليغات اسلامي ، 1366
- نهج الفصاحه - حديث شماره 174- صفحه 33
- وسايل الشيعه - جلد 3- صفحه 246  و  جلد 11- صفحه 49
- مقاله نسبي يا مطلق بودن اخلاق و فضيلت گرائي در زندگي اخلاقي/ سايت فرهنگ انقلاب اسلامي
- كتاب MCKINSEY QUARTERLY ترجمه سريما نازاريان، سايت ويوان نيوز مورخ15/06/1389امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ] [ ۱۱:۴۸:۱۳ ] [ مشاوره مديريت ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.